Tandplejens Virksomhedsrapport Store tandbørstedag den 12. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012"

Transkript

1 Tandplejens Virksomhedsrapport Store tandbørstedag den 12. september 2012 Udgivet marts 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. FOKUSOMRÅDER I BØRNE/UNGE TANDPLEJEN 0 18 ÅR 5 5. OMSORGSTANDPLEJEN 6. SPECIALTANDPLEJEN 7. TANDKONSULENTARBEJDE 8. PERSONALE 9. KOMPETENCEUDVIKLING 10 FORVENTNINGER TIL

3 1. Fokus områder i 2012 I 2012 har der været arbejdet med følgende i Tandplejen: Samarbejde på tværs I marts måned besøgte tandplejepersonale de fleste 5. klasser i kommunens skoler med et undervisningsforløb, hvor vi i samarbejde med NTS-lærerne og klasselærerne lavede forsøg med børnene for at gøre børnene bevidste om sure drikkes ødelæggende virkning på tandoverfladerne. Børnene blev aktiveret ved forsøg, hvor der blev målt ph i bl.a. almindelig postevand, cola, juice og saftevand. Projektet kalder vi Syrefri måned, og vi gentager det i Samtidig gennemførte vi et pilotprojekt i Netværk 3 i Dagtilbud, hvor vi stod i 9 institutioner om morgenen og fortalte forældre og børn om, hvordan man undgår syreskader på tænderne. Daginstitutionerne fik en lille kuffert med materiale, så de kan lave forsøg med syreindhold i drikkevarer med børnene, når det passer ind i de emner, de arbejder med i løbet af året. I 2013 tilbyder vi besøg i 20 andre institutioner udvalgt fra samtlige netværk. I Sundhedsforum og i Gentofte kommunes nye Sundhedspolitik er det, på baggrund af sundhedsprofilen på Ordrup skole og sundhedsprofilen i Region Hovedstaden, besluttet at målrette en indsats for at forebygge, at så mange unge ryger eller bliver rygere i Gentofte Kommune. I mange af kommunens skoler arbejdes der i 7. og 8. klasse med programmet Tackling. Sundhedsplejen holder forebyggende samtaler med de unge i klasserne, og i Tandplejen har vi bidraget med individuelle samtaler om rygning og rygeforbyggelse i 7. klasse og når vi observerer, at de ældre elever er rygere. I maj måned blev hele personalet undervist af en oplægsholder fra Kræftens Bekæmpelse, og der er udarbejdet en rygestopmanual, som man kan støtte sig til, når man taler med de unge. Omsorgstandplejen og Specialtandplejen har optimeret samarbejdet, og der er afholdt fællesmøde om bl.a. patient kasuistikker og hvordan omsorgs og specialtandplejepatienter får det bedste tandplejetilbud indenfor de givne rammer. Innovation Vi har arbejdet med to større innovations projekter i Hvordan digitaliserer vi Tandplejen til gavn og nytte for vore brugere? 2. Hvordan kommunikerer vi med patienter og forældre, så de bliver motiverede og i stand til at tage vare på egen tandsundhed Borgerbooking I samarbejde med IT i Kommuneservice har vi lavet en businesscase, hvoraf det fremgik, at vi ved at købe et IT modul, der gør det muligt for vores forældre og unge selv at gå ind og bestille og afbestille en tid samt at kunne læse i deres børns og egne journaler, vil kunne spare porto og administrative udgifter i et omfang, som gør, at vi fik fra den centrale Digitaliseringspulje til at købe modulet. Modulet er indkøbt ultimo 2012 og hele personalet skal på kursus i januar 2013, hvorefter systemet kan fungere, når det er installeret. Erfaringer fra andre kommuner viser, at udeblivelsesprocenten falder, når borgerne selv bestemmer tiden, hvilket vil gøre arbejdet mere effektivt. Samtidig spares portoudgifter i et større omfang. 3

4 Tandplejen og de sociale medier Der har været afholdt en workshop, hvor særligt interesserede medarbejdere har arbejdet med brug af de sociale medier. I samarbejde med en konsulent fra BUF har vi kontakt til nogle elever fra Ordrup skole 6. klasse, som arbejder på en lommevideo om tænder og tandsundhed, sådan som de mener oplysningerne om tandsundhed skal formidles til deres jævnaldrende. Lommevideoen forventes færdig primo En anden gruppe medarbejdere arbejder med at udvikle en app med gode råd om, hvordan man kan passe på tænderne. Endelig har vi diskuteret Tandplejens mulighed for at have en Facebook side. Denne mulighed arbejder vi fortsat på og er endnu ikke afklarede med, om det vil være til gavn for vores brugere. Hvordan kommunikerer vi med de unge, så de tager ansvar for egen sundhed? Denne udfordring har vi arbejdet med i et innovationsforløb, hvor vi ved hjælp at NABC metoden og godt guidet af en konsulent fra BUF har fundet nye måder at angribe spørgsmålet på. Der er flere forslag fremme, som nu bliver udsat for en afprøvning, om vi tror på, de vil virke. Denne afklaring foregår i første kvartal af Undervisning af plejepersonale i Omsorgstandplejen I løbet af 2012 har personalet i omsorgstandplejen udviklet et nyt undervisningsmateriale, som har været brugt i undervisningen af plejepersonale og hjemmehjælpsgrupper og til de nye sosu-elver i deres introduktionsforløb. Tilbuddet om undervisning er blevet rigtig godt modtaget, og i løbet af året har der været afholdt 23 undervisningsseancer. Evalueringerne har været gode, og personalet finder forløbet meget relevant. Aktiviteten fortsættes i 2013, og der er stadigvæk efterspørgsel på den. Service i udvikling - Tandplejens Sundhedsplan I efteråret blev sidste del af det store arbejde med Tandplejens Sundhedsplan afsluttet. Der foreligger nu beskrivelse af sundhedsmål, metode og indhold for målgrupperne 0-5 år, 6-13 år og år. Vi har beskrevet kvalitetskrav og profylaksetilbud og behandlingsmetoder for caries, fissurforsegling, erosioner m.m. Alle patienterne kan nu placeres efter behov i kategorierne grøn, gul og rød, og de forskellige intervaller, patienterne indkaldes efter og hvilke behandlingstilbud, de tilbydes, er beskrevet i planen. Sundhedsplanen er ambitiøs og beskriver, at vi i 2017 har forøget antallet af cariesfri 5 årige fra 93 % til 96 %. Antallet af cariesfri 12 årige øges fra 82 % til 90 %, og antallet af cariesfri 17 årige øges fra 44 % til 60 %. Sundhedsplanen anviser metoderne til at nå målene og omlægningen af servicen fra behandling til mere forebyggelse og tidlig indsats. Sundhedsplanen er blevet implementeret på videndelingsmøder, faggruppemøder og personalemøder på de enkelte distrikter, så alle medarbejdere ved hvilke tilbud, der skal gives til vores patienter. Den attraktive arbejdsplads Trivsel og arbejdsmiljø har været prioriteret højt i Tandplejens MED-gruppe og på de enkelte arbejdssteder. Der er blevet udarbejdet leveregler på alle fem arbejdssteder, som nu hænger som opslag på synlige steder, hvor vi er sammen f.eks. i frokoststuerne. MED-gruppen besluttede, at Tandplejen skulle deltage i medarbejdertrivselsundersøgelsen i Great Place to Work, som er en trivselsundersøgelse over 3 år, hvor ledelsen måles på troværdighed, respekt, retfærdighed, stolthed og fællesskab. Ud over at svare på 59 spørgsmål elektronisk bliver arbejdspladsen bedømt på sin kulturprofil, der er en beskrivelse af forhold på arbejdspladsen, som er personalerelateret. Kulturprofilen vægter 1/3 og svarerne på spørgsmålene vægter 2/3. 4

5 Resultaterne sammenlignes med andre arbejdspladser og Gentofte kommunes tandpleje vandt ingen priser i år. Det var heller ikke begrundelsen for MED-gruppen til at gå ind i konceptet. Vi ønsker at få fokus på de områder, hvor vi kan forbedre vores arbejdsmiljø. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen har vist, at der er områder, vi skal arbejde med. Bl.a. scorer vi ikke så højt på retfærdighed. For at kunne agere på resultaterne har vi opsat postkasser på alle arbejdssteder, så medarbejderne anonymt kan fremkomme med deres beskrivelse af hvor og hvordan, vi kan forbedre os. Hele undersøgelsen er forankret i MED-gruppen. Undersøgelsen gentages i 2013 og i Børne/unge tandplejen 0-18 år Tandplejen Gentofte Kommunes Tandplejes formål er at medvirke til at skabe tandsundhed og generel sundhed hos børn og unge fra 0-18 år og for borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje. Gentofte Kommune er driftsherre på Specialtandplejen, som er tandpleje for psykisk syge og udviklingshæmmede, som ikke kan benytte andre tandplejetilbud. Patienterne henvises til Specialtandplejen, hvorefter der foregår en visitation. Specialtandplejen udbydes især til kommunerne i Region Hovedstaden herunder Bornholm. Overordnet ønsker vi at: - skabe trygge rammer om tandbehandling - sikre fyldestgørende oplysninger om tandsundhed og generel sundhed - forebygge at patienterne får tandproblemer - tilbyde behandling på indbydende og velfungerende klinikker af et veluddannet engageret personale - fremme samarbejdet med forældre, plejepersonale og pædagoger - alle børn og unge, omsorgspatienter og patienter i Specialtandplejen behandles anerkendende og individuelt - indgå i det tværfaglige samarbejde til gavn for patienterne - fremstå som en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og samarbejdspartnere Lovgrundlag Gentofte Kommune skal sikre alle børn og unge fra 0-18 år et vederlagsfrit tandplejetilbud. Fra 1. januar 2013 er muligheden for at børn mellem 0 og 15 år kan vælge behandling hos private tandlæger med en egenbetaling på 35 % bortfaldet. Hvis forældrene alligevel ønsker behandling privat, er det til 100 % egenbetaling. Unge på 16 og 17 år kan vælge behandling hos private tandlæger. Kommunen dækker alle udgifter, som er omfattet af overenskomsten på området. Borgere, der bor på plejesteder med fast personale, eller som er visiteret af hjemmeplejen til omsorgstandpleje, skal tilbydes behandling af Gentofte Kommune. Der er en mindre egenbetaling i omsorgstandplejen på 470,- kr. om året (39,10 kr. om måneden) i Hvis borgere ikke ønsker at modtage det kommunale omsorgstandplejetilbud, kan de benytte praktiserende tandlæger på almindelige sygesikringsvilkår. 5

6 Patienter i Specialtandplejen henvises fra den kommunale tandpleje, privatpraktiserende tandlæger, kommunale sagsbehandlere og personale på institutionerne, hvor patienterne bor. Der er en maksimal egenbetaling i Specialtandplejen på 1.745,- kr. om året i Virksomheden Målgrupper Alle børn og unge fra 0-18 år, som er folkeregistertilmeldte i Gentofte Kommune. I den nye Bekendtgørelse fra 1. januar 2013 står, at forældre kan vælge tandplejetilbuddet i en anden kommune. Den anden kommune skal acceptere at behandle for ansøger kommunen. Det er i skrivende stund uklart, hvordan denne valgmulighed skal tackles i kommunerne i Region Hovedstaden. Der arbejdes på en løsning. Denne gruppe udgør pr. 1. januar 2012, patienter. Der er tale om en stigning på 182 børn og unge i forhold til 2012, og er en stigning på 783 patienter over de sidste fire år. 73 børn og unge fra 0-15 år, har valgt behandling hos private tandlæger. Det forventes at de fleste vil vælge kommunal tandpleje efter fritvalgordningens bortfald. 91 unge på 16 og 17 år, har valgt behandling hos private tandlæger, hvilket svarer til ca.5 % af de to årgange. Det er et fald på 2 % i forhold til året før. Tandpleje Tandplejetilbuddet i Gentofte Kommune er tilrettelagt således, at forældre tilbydes besøg i mødregrupperne, når børnene er ca. 4-6 måneder gamle. Børnene indkaldes første gang til et tilvænningsbesøg og undersøgelse på tandklinikken, når de er ca. 2 ½ år gamle. Sundhedsplanen beskriver at en grøn patient med perfekt mundhygiejne og ingen begyndende caries og som evt. har fået taget røntgenbilleder af tandmellemrummene skal indkaldes til undersøgelse igen om 18. måneder. En gul patient som har observationer men god mundhygiejne indkaldes til undersøgelse igen efter 15. måneder. En rød patient som har mangelfuld mundhygiejne eller caries eller begyndende caries, indkaldes til undersøgelse efter 12. måneder. For alle kategorier ligger der i behandlingsplanerne, at de skal indkaldes til tandbørsteinstruktion, fluorpensling, røntgenkontrol eller kontrol af frembrud af tænder i perioden mellem undersøgelserne efter behov. Den enkelte behandler laver en udførlig behandlingsplan ved den regelmæssige undersøgelse og overordnet set er det et faktum, at der ikke er nogen, der har fået sundere tænder af at få undersøgt tænderne. Det er de forebyggende behandlinger imellem undersøgelserne der medfører sundhed Tandregulering Behandlerne foretager de systematiske screeninger, når børnene undersøges på distriktstandklinikkerne. Herefter får de børn, der har en tandstilling, der skønnes at vil medføre en tandreguleringsbehandling en tid til visitation på tandreguleringsklinikken i Ordrup. Barnet/den unges tandlæge deltager i visitationen. Vi tilbyder tandregulering efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og det har i 2011, betydet at 273 patienter af årgang 1997, som udgør 972 patienter, modtager eller har modtaget behandling. Det svarer til 28 %. Sundhedsstyrelsen skønner, at mellem 25 % og 30 % af en årgang skal tilbydes det kommunale tandreguleringstilbud. I 2011 havde 25 % af de 15-årige modtaget tilbuddet. Der er afsluttet 166 patienter og påbegyndt 292 nye patienter i Der er afsluttet 214 patienter og påbegyndt 258 i

7 4. Omsorgstandplejen Omsorgstandplejen Der er tilmeldt 629 patienter til Omsorgstandplejen pr. 1. januar Efter fritvalgsordningen er afskaffet ved lov, er der ikke borgere i omsorgstandplejen, der har valgt privat tandlæge. Borgere, der er tilmeldt omsorgstandplejen, får behandling enten på deres plejested, eller i deres eget hjem. Det er ofte svært at gennemføre behandling, og i Omsorgstandplejen lægger vi vægt på tandpleje med et stort element af OMSORG. Gevinsten af indsatsen skal altid overstige ulempen for patienten. I Omsorgstandplejen arbejder vi målrettet med at få samarbejdet med beboere, plejepersonale og pårørende optimeret. Det er vigtigt at få afstemt forventningerne til samarbejdet, og det er vigtigt for Tandplejen at få motiveret til så god daglig mundhygiejne som muligt. Der er tre tandlæger og tre tandplejere tilknyttet omsorgstandplejen. Dette giver stor kontinuitet og godt samarbejde med plejestederne. 5. Specialtandplejen Specialtandplejen Patienterne i Specialtandplejen er visiteret til dette tilbud, da de ikke kan benytte andre eksisterende tandplejetilbud på grund af deres fysiske og psykiske formåen. Specialtandplejen har hovedklinik på Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte. Der er også en satellit på Geelsgården i Virum og Rønne, Bornholm. Der var 1. januar 2013 tilmeldt 1174 abonnementspatienter, heraf 201 borgere fra Gentofte Kommune. Derudover blev der foretaget behandling på 32 ad hoc henviste patienter. I alt var der 6281 patientkontakter i løbet af året, hvilket vil sige en gennemsnitlig besøgsrate på over 5 gange årligt pr. patient. Specialtandplejen har i 2012 afvist 16 patienter, da de ikke opfyldte kriterierne for at blive behandlet i Specialtandplejen. 203 patienter har været behandlet i narkose i Der er i alt foretaget 39 hjemmebesøg til patienter, der ikke kan forlade deres bolig af psykiske årsager. Specialtandplejen er opsøgende på bosteder og institutioner for at motivere og instruere patienter og personale til at have en god mundhygiejne. I 2012 har der været 8 besøg af på institutioner af ca. 2,5 times varighed. Den ledende tandlæge har aflagt 19 forventningsafstemmende møder med personale og personkreds omkring enkelte patientbehandlingsproblematikker. Der er foretaget 16 heldagsbesøg til Bornholm, heraf ledende tandlæge 10 gange og tandplejer 6 gange. I 2012 har der været arbejdet med følgende hovedområder: 7

8 - Optimering af arbejdsgange. - Arbejdsmiljø; fysisk og psykisk. - Kommunikation. - Opdatering af instrukser og manualer. Specialtandplejen har været hårdt ramt af Gentofte Kommunes IT virus-problemer og kunne ikke benytte elektronisk journal, røntgen, aftale- eller indkaldesystemer i ca. 10 uger, hvoraf de 7 var sammenhængende. I denne periode var patientbehandlingen primært akut symptombehandling. 6. Tandkonsulentarbejde Souschef Christine Zilstorff og tandlæge Lisbeth Larsen varetager tandkonsulent opgaven. Ansøgninger om hjælp til tandbehandling kommer fra Børneældreteamet og fra Ydelsescenteret. De behandles efter paragraf 82 i Lov om aktiv Socialpolitik og 14 i Lov om Social pension samt 135 i Sundhedsloven. En gang om måneden indkaldes ansøgere til konsultation, hvis der er tale om store, komplicerede eller tvivlsomme ansøgninger.. I 2012 blev der behandlet 358 ansøgninger, heraf 185 fra Sociale Ydelser og 163 fra Pension. Der blev indkaldt 52 ansøgere til visitation. Vi afholder møder for erfa gruppen om konsulentsager i Region Hovedstaden 1 gang i kvartalet. Vi har i samarbejde med Børneældreteamet og Ydelsescenteret implementeret det nye digitale skema til ansøgninger. I forbindelse med dette har vi inviteret Gentofte Tandlægeselskab til en orienteringsaften om Ansøgning om Økonomisk hjælp til Tandbehandling. 16 tandlægekollegaer fra privat praksis deltog. Der blev holdt oplæg af Birthe Haahr Larsen fra Ydelsesteamet og de to tandkonsulenter og der var en livlig erfaringsudveksling mellem privat praksis og tandplejen. Fra 1. januar 2013 træder ny tillægslov til 82 i kraft ( 82 A). Kontanthjælpsmodtagere under 25 år kan nu mod en egenbetaling på 600 kr få tandlægehjælp for kr for den samlede behandling. Ligeledes kan kontanthjælpsmodtagere over 25 år mod en egenbetaling på 800 kr få hjælp til tandbehandling på kr for den samlede behandling. Ud af de max kr. er der en egenbetaling på 35 %. I kontaktudvalget vil vi i 2013 følge udviklingen. 7. Personale Der er ansat følgende personale til at varetage opgaven i Børne/Unge-Tandplejen og Omsorgstandplejen, beskrevet i antal personer og normering. 1 overtandlæge 2 specialtandlæger (normering 1,6) 1 souschef (med 3/5 administrations- og ledelsestid) 8

9 3 distriktstandlæger (normering 3,0) 9 tandlæger (normering 6,2) 8 tandplejere (normering 6,2) 1 tandplejer i flexjob (0,7) 28 klinikassistenter (normering 23,3) 3 klinikassistentelever 2 sekretærer (normering 1,8) Der anvendes 2/5 af tandlægenormeringen til Tandkonsulentarbejde for Social og Sundhed To klinikassistentelever er ansat, på grund af Gentofte Kommunes aftale med KL om at ansætte elever ekstraordinært. Der er ansat 1 tandplejer i flexjob, da Tandplejen er en rummelig arbejdsplads. Personale i Specialtandplejen 1 tandlæge med ledelsesansvar 2 tandlæger (normering 1,8) 2 tandplejere (normering 1,5) 6 klinikassistenter (normering 5,8) 1 sekretær (normering 0,8) Narkoselæger på konsulentvilkår Specialtandlæge på konsulentvilkår I forhold til 2011 er der reduceret 13 ugentlige tandplejertimer (barselsvikariat) Derudover har den ledende tandlæge gennemført år 2 af den 3-årige diplomlederuddannelse. Regnskab og udgifter til behandling af tilmeldte i Gentofte kommunes tandpleje. Gennemsnitsudgift for 0-18-årige, der er behandlet i Gentofte kommunes tandpleje er 1330,-kr. pr. barn i nettopriser. Der er ikke sket prisstigning i forhold til 2011, hvor prisen var 1338,- kr. Kravet om at kommunal tandpleje skal lave omkostningsbaseret regnskab er faldet bort i Gennemsnitsudgifterne til behandling hos private tandlæger for 0-15-årige udgør 1344,- kr. pr. barn Gennemsnitsudgifterne til behandling hos private tandlæger for 16- og 17-årige udgør 2898,- kr. pr. ung. Dette svarer på en prisstigning på 100,- kr. pr ung i forhold til 2011 Omsorgstandplejen Gennemsnitspris pr. deltager i Gentofte Kommunes omsorgstandpleje Pris pr. deltager hos det kommunale tandplejeteam 2421,-kr. Pris pr. deltager hos privat tandlæge 3797,- kr. 9

10 Specialtandplejen Abonnementsprisen for 2012 har været 8.548,- kr. Svarende til en stigning 140,-kr. Gentofte Kommune har haft udgifter på ,- kr. til specialtandpleje. Det er ,- kr. mere end budgettet. 8. Kompetenceudvikling i 2012 Tandplejen har i 2012 fortsat arbejdet efter visionen i Børn, Unge og Fritid om at: Ethvert Gentofte-barn og enhver Gentofte-ung lever et godt børne-unge liv, der skaber grundlag for et godt voksenliv. For at leve op til denne vision er vi i gang med at kompetenceudvikle personalet internt. Tandklinikassistenternes kompetencer i forhold til afpudsning, fluorpensling og motivation skal øges og ligeledes varetagelse af førstegangsbesøg i 2 ½ års alderen, som er forebyggende tilvænningsbesøg. Tandplejerne skal have yderligere kliniske kompetencer, og samtidig skal de have ansvaret for udvikling af flere sundhedspædagogiske opgaver. Tandlægerne kompetenceudvikles til at varetage specielle opgaver som rodbehandlinger af flerrodede tænder, og bidfunktion. Sundhedspædagogisk skal alle tre faggrupper udvikle kompetencer i forhold til at afholde rygesamtaler med de unge. Generel kompetenceudvikling foregår på videndelingsmøder, faggruppemøder og interne kurser men også på kurser eksternt, hvor deltagerne kommer tilbage med ny viden og inspiration. I 2012 har Tandplejen arbejdet med følgende projekter: Indkøbsprojektet Gentofte Kommune har i Spar 5 indkøbssamarbejdet været tovholder på at få lavet udbud på dentalmaterialer. Dette udbud er lovpligtigt i forhold til EU-direktivet, der beskriver hvilke indkøb, der skal i udbud. I slutningen af 2012 blev udbuddet afgjort og dentalfirmaet Plandent vandt leveringen af dentalmaterialer til de fem kommuner + Fredensborg kommune. Udgifterne til dentalmaterialer vil blive fulgt nøje, da indkøbsafdelingen har stillet i udsigt, at udgifterne vil falde betydeligt. På tandreguleringsområdet er det planen, at der i løbet af 2013 skal laves udbud med henblik på at spare udgifter til dette omkostningstunge område. Tandteknikområdet skal også udsættes for konkurrence, men her er det besluttet, at hver enkelt kommune prøver at få så gunstig en aftale som muligt. 10

11 Samarbejdet i BUF Tandplejens personale har deltaget med repræsentanter i det kulturelle spor, i sundhedsforum og programrådet og som alkoholnøglepersoner i Børn, Unge og Fritid. Det er repræsentanternes opgave at sørge for, at problemstillinger bliver drøftet i Tandplejen og viderebragt i det tværfaglige arbejde og at referere fra Tandplejen til BUF. Med kontakten til alle børn og unge og deres familier, har vi i Tandplejen mulighed for at opdage, hvis der er problemer med børnenes trivsel, og kan hermed bidrage til at forbedre vilkårene for sårbare børn og unge i kommunen. Tandplejen fungerer som alarmklokke, hvis vi oplever børn og unge, der ikke udvikler sig alderssvarende eller som ikke ser ud til at trives. Samarbejdet med Børn og Familie er blevet optimeret i 2012, og der har været dialog om flere børn og unge, som vi i Tandplejen har været bekymrede for. Samarbejdet foregår ubureaukratisk, og vi sikrer på denne måde, at næsten alle børn og unge modtager det kommunale tandplejetilbud, og at bekymringer bliver afklaret. Samarbejdet med kommunens kontrolgruppe er også udvidet. Når der er uregelmæssigheder med hensyn til oplysningerne fra Folkeregistret og de oplysninger, Tandplejen har i journalen, kontaktes kontrolgruppen, som så afklarer tilknytningsforholdet til Gentofte kommune. 9. Forventninger til 2013 Personalet er meget spændt på hvordan, borgerbookingen vil påvirke deres hverdag. Der arbejdes på, at implementeringen af borgerbooking modulet bliver en succes både for personalet og for brugerne. Der bliver lagt stor vægt på kommunikationen internt og til forældre og unge, så vores mål om at 80 % af brugerne efter et år selv vil booke og eller ændre deres tandlægeaftaler bliver nået.. Sundhedsplanen skal for alvor implementeres. Personalet skal kompetenceudvikles, så den opgaveglidning, der lægges op til i Sundhedsplanen, kan gennemføres. Når tandsundhedstallene i 2014 foreligger, skal vi kunne se forbedringer. I november 2013 har Tandplejen 90 års fødselsdag. Der er nedsat en gruppe, der arbejder med arrangementet. Torsdag d. 7. november er jubilæumsdagen og her vil der blive forskellige aktiviteter og udstilling i Rådhushallen. Det er vigtigt for personalet at vise den udvikling, der er sket gennem de mange år, og at vi lever op til de målsætninger, vi har besluttet i Tandplejen. Virksomhedsrapporten har været drøftet i Tandplejens MED-gruppe i marts Bilag: sundhedsplanen på Intranettet 11

Tandplejen i Gentofte kommune 2013 Status og Visioner VDVirksomhedsrapp ort 2013 2014

Tandplejen i Gentofte kommune 2013 Status og Visioner VDVirksomhedsrapp ort 2013 2014 Tandplejen i Gentofte kommune 2013 Status og Visioner VDVirksomhedsrapp ort 2013 2014 Udgivet marts 2014 Indholdsfortegnelse Status for 2013 3 Personale 3 Regnskab og udgifter til behandling 3 Aktiviteter

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Vordingborg kommunale Tandpleje 2016.

Vordingborg kommunale Tandpleje 2016. Vordingborg kommunale Tandpleje 2016. Dette oplæg er drøftet på Lokal MED udvalgsmøde d. 23/2-2016, hvor der var opbakning til dette notat. Status: Antal patienter: 0-18 år 9.296 Specialtandpleje 18 Omsorgstandpleje

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Decentraliseringsaftale

Decentraliseringsaftale Decentraliseringsaftale 2010 Den valgte organisering og regelsættet vedr. decentralisering samt denne aftale, skal ses som en beskrivelse af de forventninger og krav som Byrådet ønsker med sin styring

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af frikommuneforsøget: Informeret samtykke til tandbehandlinger

Evaluering af frikommuneforsøget: Informeret samtykke til tandbehandlinger Frikommuneforsøget Evaluering af frikommuneforsøget: Informeret samtykke til tandbehandlinger Odense Kommune Marts 2016 Overtandlæge Birgit Klausen Udviklingsklinikassistent Joan Nørgaard INDHOLD 1. SAMMENFATNING

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

1. Konklusion Venstre har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring af tandpleje for socialt udsatte borgere.

1. Konklusion Venstre har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring af tandpleje for socialt udsatte borgere. Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra Venstre om forbedring af tandsundhed for socialt udsatte borgere. 1. Konklusion Venstre har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune.

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. Formål med aftalen. Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne,

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 1. Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2012?

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Omsorgstandpleje urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af omsorgstandpleje... 4 2 1. Indledning Byrådet har godkendt en kvalitetsstandard

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE / BØRN OG UNGE / SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE / BØRN OG UNGE / SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt udsatte 1. Konklusion Venstre Byrådsgruppe har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring af tandpleje

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 302 2. SAL, TORVEGADE

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 4 4.89 Sundhedstjenesten... 6 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 8 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere