Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt"

Transkript

1 Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser. Særligt den kraftigt stigende benzin- og oliepris er årsag til, at de danske familier i 2011 kommer til at opleve negativ realvækst i indkomsten. Fortsætter oliepriserne himmelflugten kommer det til at koste en typisk dansk familie flere tusind kroner. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 28. marts 2011 og stud.polit. Ask Holme Analysens hovedkonklusioner En typisk familie med to børn vil opleve et realt fald i rådighedsbeløbet i 2011 på omkring kr., hvis priserne holder sig på det nuværende niveau. Stiger priserne fortsat lige så meget, som de har gjort i starten af 2011, vil faldet blive på næsten kr. for familien. Ud over at stigningen i skatterne bidrager negativt til familiernes økonomi pga. indfasningen af Genopretningspakken, vil stigningen i olie- og benzinpriser påvirke familiernes rådighedsbeløb negativt. Med et uændret prisniveau resten af 2011 vil familien med de to børn opleve en årlig stigning i udgifterne til benzin, el og opvarmning på knap kr. Fortsætter prisstigningen fra begyndelsen af 2011 resten af året, vil udgifterne alene til benzin, opvarmning og el stige med kr. for en familie med to børn. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef us Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Stigende skatter og benzinpriser koster familierne dyrt Mens 2010 bød på en fremgang i rådighedsbeløbene for familierne, tegner 2011 til at give en real indkomsttilbagegang for mange familier. Det skyldes for det første, at regningen for de massive skattelettelser, der blev givet i 2010, nu skal betales. Det sker i form af Genopretningspakken, som byder på skattestigninger i For det andet skyldes det, at de stigende olie- og benzinpriser bidrager negativt til familiernes økonomi bød også på stigende olie- og benzinpriser, og foreløbig ser det ud til, at stigningerne fortsætter i I tabel 1 er stigningerne i rådighedsbeløbet for tre familietyper vist. Af tabellen ses det, at alle de tre familietyper fik en stigning i rådighedsbeløbet på mellem 4-5 pct. i 2010, når der ikke korrigeres for stigningerne i forbrugerpriserne. I 2011 bliver stigningerne for familierne på omkring 1 pct., når der ikke korrigeres for stigningerne i forbrugerpriser. Tabel 1. Fremgang i indkomst efter skat, bolig og daginstitution, løbende priser Vækst i kr. Vækst i pct ,8 0, ,1 1, ,0 0,9 Væksten i rådighedsbeløbet i 2011 er imidlertid ikke nok til, at familierne får en real indkomstfremgang. Det skyldes stigningen i forbrugerpriserne, der udhuler familiernes rådighedsbeløb. Mens familierne fik en real stigning i rådighedsbeløbet i 2010, så oplever de alle et realt fald i rådighedsbeløbet i For parret med 2 børn er faldet i 2011 omtrent ligeså stort som fremgangen i Mens 2010 bød på en stigning i rådighedsbeløbet på godt kr. i 2010 for familien med to børn, så falder rådighedsbeløbet med over kr. i Stigningen i 2010 bliver altså næsten neutraliseret af faldet i Også de to andre familietypeeksempler oplever en tilbagegang i rådighedsbeløbet i 2011, men dog knap så stort som faldet for familien med to børn. Det er vist i tabel 2. Tabel 2. Fremgang i indkomst efter skat, bolig og daginstitution, faste priser Realvækst i kr. Realvækst i pct. Anm: For 2011 er der regnet med en årlig inflation på 2,2 pct ,5-1, ,8-1, ,7-1,3 2

3 I tabellen ovenfor er der regnet med en årlig inflation på 2,2 pct. for Nye tal for Danmarks Statistik viser dog, at inflationen fra februar 2010 til februar 2011 lå på 2,7 pct. Hvis denne stigning fortsætter resten af året, vil faldene i det reale rådighedsbeløb for familierne være endnu større. Det reale fald for parret med to børn vil i dette tilfælde blive på næsten kr. i 2011, hvilket er større end fremgangen i Parret uden børn vil også opleve et fald i deres reale rådighedsbeløb på over kr., men pga. den store fremgang i 2010 får denne familie en samlet stigning set over to år. Ændringen i det reale rådighedsbeløb for familierne med det høje inflationsniveau er vist i tabel 3. Tabel 3. Ændring i indkomst efter skat, bolig og daginstitution, faste priser, høj inflation Realvækst i kr. Realvækst i pct ,5-1, ,8-1, ,7-1,8 Anm: For 2011 er der regnet med en årlig inflation på 2,7 pct., hvilket svarer til år-til-år væksten for feb feb Stor stigning i benzinpriserne Stigningen i benzinpriserne er med til at udhule familiernes rådighedsbeløb. Benzinpriserne er steget markant gennem hele 2011, og koster nu ofte over 12 kr. pr. liter benzin. Dette er en stigning på omkring 16 pct. i løbet af det seneste halve år. Også i løbet af 2010 steg benzinpriserne, og den fortsatte stigning er med til at belaste familiernes økonomi. Stigningen i benzinpriserne er en direkte konsekvens af de høje oliepriser, som både steg i 2010 og er steget i starten af I figur 1 er udviklingen i listeprisen for benzin vist. Figur. Udvikling i benzinpriser Kr./liter 13 Kr./liter Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Anm: Figuren viser prisen for 1 liter blyfri 95 benzin ultimo hver måned. For marts måned 2011 er listeprisen pr. 9. marts vist. Kilde: AE på baggrund af 3

4 Holder olie- og benzinpriserne sig på det nuværende høje niveau, vil det betyde stigende udgifter til brændstof, varme og elektricitet for familierne. Som vist ovenfor er priserne på benzin allerede steget kraftigt i 2011, og nye tal fra Danmarks Statistik viser, at familiernes udgifter til el vil stige med 8 pct., hvis priserne holder sig fast på det nuværende niveau. I tabel 4 er der regnet på stigningen i udgifterne til benzin, opvarmning og el for de tre familier, hvis priserne holder sig på det nuværende niveau resten af året. Oplysninger om forbrugets størrelse for familierne er hentet fra Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse, hvilket er forklaret nærmere i boks 1. Med et uændret prisniveau resten af 2011 vil familien med de to børn og 1 bil opleve en årlig stigning i udgifterne til benzin, el og opvarmning på knap kr. Alene stigningen i udgifterne til benzin, opvarmning og el sluger altså hele den indkomstfremgang på knap kr., som denne familie fik, jf. tabel 1. Hertil kommer som bekendt prisstigninger på andre varer, som altså samlet set, inkl. prisstigninger på benzin, el og opvarmning, giver familien et fald i rådighedsbeløbet i 2011 på over kr. For den enlige uden børn er stigningen meget mindre, hvilket skyldes, at det er antaget, at den enlige ingen bil har og derfor ikke har udgifter til benzin. Tabel 4. Vækst i udgifter til benzin, opvarmning og el, uændret prisniveau resten af kr., 1 bil , 1 bil , ingen bil Anm: Se boks 1. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse. Alternativt til scenariet i tabel 4, hvor priserne antages at ligge fladt resten af 2011, kan man se på konsekvenserne for familierne, hvis år-til-år vækstraten målt i februar 2011 fortsætter for hele I dette tilfælde vil udgifterne alene til benzin, opvarmning og el stige med kr. for familien med to børn. For parret uden børn vil udgifterne til denne post stige med knap kr. Tabel 5. Vækst i udgifter til benzin, opvarmning og el, fortsat stigning i kr., 1 bil , 1 bil , ingen bil Anm: Se boks 1. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse. 4

5 Boks 1. Metodebeskrivelse I familietypeberegningerne er oplysninger om familiernes indkomster, lønudvikling og skattebetalinger hentet fra Finansministeriets familietypemodel. Dette er koblet med oplysninger om forbrugsudgifter fra Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse. Det er beskrevet nærmere nedenfor. Udtræk af forbrugsudgifter: Familiernes forbrug til fødevarer og energi er trukket ud fra Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse ved hjælp af en række baggrundsvariable. De forskellige typer er defineret som: A: 2 voksne med børn, hvor begge voksne er i beskæftigelse. Familien har 1 bil og bor i ejerbolig. B: 2 voksne uden børn, hvor begge voksne er i beskæftigelse. Familien har 1 bil og bor i ejerbolig. C: Enlig uden børn, der er i beskæftigelse, uden bil, der bor i lejebolig. Danmarks Statistik har udvalgt husstandene i undersøgelsen, så de afspejler den gennemsnitlige danske befolkning med hensyn til indkomst, boligforhold, husstandstype og bystørrelse. Forbrugsudgifterne til benzin, opvarmning og el er defineret som: El og opvarmning: årlige udgifter til elektricitet, bygas, naturgas, flydende brændsel (f.eks. fyringsolie), fast brændsel, fjernvarme. Benzin: årlige udgifter til benzin. Familiernes indkomster Forbrugsudgifterne er holdt op imod familietypernes indkomst, der er hentet fra Finansministeriets familietypemodel. Familietypemodellen afspejler ikke faktiske familier, men typer af familier, der passer til de tre typer, der er defineret ovenfor. Familiernes forbrug er vægtet i forhold til familiernes indkomst i Familietypemodellen, således at det sikres, at der er overensstemmelse mellem familiernes indkomst og forbrugsniveau. Familietypemodellen tager højde for udgifter til bolig, fagforening, a-kasse, daginstitutionsbetaling samt overførsler fra det offentlige. I analysen er Finansministeriets skøn for lønstigningstakten for 2011 benyttet. 5

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere