Folkeoplysningsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 1. marts 2011 Mødested: KFUM s Klubhus Kløvermarken Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Afbud: Karl Gunnar Riis Gregersen, Karsten Skovbjerg Fraværende: Ingen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Orientering fra formand, medlemmer og forvaltning 2 2. Folkeoplysningsudvalget: Evaluering 2 3. Vojens Hallernes bestyrelses forslag til forøgelse af indtægter i Vojens Svømmehal 4 4. Haderslev BMX Klub søger om tilskud til haltimer i Gasse Høje 6 5. Haderslev Gymnastikforening søger om tilskud til kursusudgift 8 6. Struktur på udvalg i Kultur og Fritid 9 7. OK-HTF Haderslev ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen Opstrammeren, søger om godkendelse som folkeoplysende forening Fordeling af tider i svømmehaller til foreninger Eventuelt 14 Bilagsoversigt 15 Underskriftsside 16 1

3 1. Orientering fra formand, medlemmer og forvaltning dicoes / 03/1363 Kultur og Fritid orienterede om arbejdet med Folkeoplysningsudvalgets nye vedtægter, repræsentantskabsmøde i Folkeuniversitetet, arbejdet med etablering af ungdomsråd, arbejdet med kommunens planstrategi og Fremtidsbutikken, get2sport og struktur på kultur- og fritidsområdet. Formanden orienterede om det sønderjyske samarbejde i Folkeoplysningsudvalgene, hvor Haderslev er vært på næste møde. Kultur og Fritid præsenterer forslag til program m.m. på næste møde i Folkeoplysningsudvalget. Tidsskrifter o.lign: NU Avisen Fodslaw Knivsbjerg Haderslev golfklub jubilæumsskrift Sønderjysk Idræt Bondefangeren 2. Folkeoplysningsudvalget: Evaluering DIJMHA / 10/7833 Sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget har i det første arbejdsår, udover orientering, meddelelser m.m., behandlet følgende emner som dagsordenpunkter: fordeling af prioriteringsmidlerne 2011 projekt vindermad behandling af ansøgninger til udviklingspuljen godkendelse af foreninger lokalefordeling arrangementet Vundne mesterskaber/ jubilerende ledere besøgsrunder ungdomslederpriser pasning af grønne områder bortset fra boldbaner budget 2010/ 2011, dialogmøder. konferenceoplæg m.m. 2

4 drifts- og lokaletilskud Kultur og Fritid ønsker en tilbagemelding på samarbejdet mellem udvalget og serviceområdet. Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2011 Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Indstilling Erhvervs- og Borgerservice/ Kultur og fritid indstiller at, Evaluering foretages. Evaluering foretaget. Folkeoplysningsudvalget er godt tilfreds med disponeringen af sagerne, sagsfremstillinger, bilag og materialer samt indstillinger til udvalget. Godt samarbejde mellem forvaltning, formand og udvalg. Ros til forvaltningen for stor hjælpsomhed. Flere medlemmer efterlyste mere initiativ fra Folkeoplysningsudvalget i forhold til budget, høringssvar og vægtning mellem kultur, fritid, undervisning og idræt. Bilag: 1 Evaluering Folkeoplysningsudvalgets 1 år 2010 (36431/11) 3

5 3. Vojens Hallernes bestyrelses forslag til forøgelse af indtægter i Vojens Svømmehal old_dibjhe / 08/5490 Sagsfremstilling Den selvejende fond Vojens Hallernes bestyrelse har til Haderslev Kommune, Erhvervsog Borgerservice, fremsendt bestyrelsens forslag til forøgelse af indtægter i Vojens Svømmehal. Forslaget er dateret 16. september (Bilag). Bestyrelsen har ligeledes indsendt "Retningslinjer for foreninger for anvendelse af Vojens Svømmehal 2010/2011" (Bilag). Bestyrelsen anfører, at forslaget er fremsendt på baggrund af den økonomiske situation i Haderslev Kommune og forventede besparelser, som ifølge bestyrelsen også vil berøre Vojens Hallerne. Herudfra har bestyrelsen vurderet mulighederne for at forøge indtægterne og eller nedsætte omkostningerne. Mellem Haderslev Kommune og Vojens Hallerne er for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 indgået en aftale om foreningers brug af Vojens Hallerne til frivilligt folkeoplysende formål. I aftalen står bl.a.: Hallens bestyrelse forpligtiger sig til at stille hallen til rådighed til foreninger i et rimeligt omfang. Med rimeligt menes, at der tages udgangspunkt i foreningernes hidtidige timeforbrug i årene 2006 og 2007, samt udviklingen i medlemstilgangen/afgangen. Aftalen om timefordeling indgås i samarbejde mellem Folkeoplysningsudvalget, idrætsforeningerne og halbestyrelsen. For sæsonen 2010/2011 er 8 foreninger på baggrund af deres indsendte ansøgninger af Folkeoplysningsudvalget til sammen tildelt 12 timer i Vojens Svømmehal. Det drejer sig om: Gigtforeningens Oplysningskreds Vojens (2 t.) LOF Haderslev (2 t.) Jegerup UIF (1 t.) Vojens Handicap-, Svømme- og Idrætsforening (1 t.) Sommersted IF (2 t.) Simmersted IF (2 t.) Vedsted Ungdomsforening (1 t.) Svømmeklubben Søløven Vojens (8 t.) I 5 af de 12 timer deles foreninger om svømmehallens faciliteter. (Bilag). De tildelte tider er udgiftsfrie for foreningerne, og fordelingen for sæson 2010/2011 svarer stort set til fordelingen de 3 foregående år i Vojens Svømmehal: 2007/2008: 12 timer til 10 foreninger 2008/2009: 11 timer til 10 foreninger 2009/2010: 12 timer til 8 foreninger. 4

6 Den konkrete placering af foreningernes tildelte timer foretages af Vojens Hallernes centerchef i samarbejde med foreningerne. Vojens Hallernes bestyrelse finder, at foreningernes svømmeaktivitet - af bestyrelsen benævnt "familiesvømning som egentlig svarer til offentlig svømning" - belaster Vojens Hallernes økonomi uforholdsvis meget uden at modsvares af indtægter - og at foreningernes aktivitet er en direkte konkurrent til den offentlige svømning i Vojens Svømmehal. Endvidere finder bestyrelsen, at foreningernes aktivitet har udviklet sig til at være i strid med "Retningslinjer for foreninger for anvendelse af Vojens Svømmehal 2010/2011", fordi foreningerne kan gennemføre deres svømmeaktivitet til en meget lav pris, da svømmehallen stilles gratis til rådighed for foreningerne. Vojens Hallernes bestyrelse fremfører i sit forslag, at den har konstateret, at der ved foreningernes benyttelse af svømmehallen er øgede udgifter i form af dobbelt vandforbrug og forøget rengøring i forhold til den offentlige svømning, hvor svømmehallens egne medarbejdere står for tilsyn m.m. Vojens Hallernes bestyrelse ønsker foreningernes aktivitet stoppet ved at gennemføre en betaling for foreningernes "familiesvømning", som er baseret på deltagerantal, og som "står i et rimeligt forhold til svømmehallens priser for offentlig svømning". Såfremt kommunen ikke vil acceptere dette, mener bestyrelsen, at der alternativt må sørges for, at foreninger, som ikke har svømning som deres primære formål, fremover ikke vil få tildelt timer i Vojens Svømmehal. Bestyrelsen mener endvidere, at foreninger, som direkte har svømning som foreningsformål, fortsat kan få timer tildelt, men de skal overholde retningslinjerne og ikke konkurrere med den offentlige svømning. Vojens Hallernes bestyrelse ønsker at høre, hvordan Haderslev Kommune forholder sig til dens forslag, og om kommunen måtte have indsigelser. Økonomiske forhold Der er for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 indgået aftale mellem Haderslev Kommune og Vojens Hallerne om betaling for foreningers brug af Vojens Hallerne til frivilligt folkeoplysende formål. Juridiske aspekter Folkeoplysningsudvalget anviser lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, jf. Folkeoplysningslovens kap. 6. Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 1. marts Tovholder/informationsansvarlig Fritidsmedarbejder Kim Klit Nielsen, Erhvervs- og Borgerservice, Kultur og Fritid 5

7 Indstilling Erhvervs- og Borgerservice, Kultur og Fritid, indstiller at Folkeoplysningsudvalget drøfter forslaget fra Vojens Hallernes bestyrelse og formulerer svar til bestyrelsen. Drøftet. En del af Vojens hallernes udfordringer bør kunne afhjælpes med implementering af ny vedtægt for Folkeoplysningsudvalget. Forvaltning og formand svarer efterfølgende Vojens hallerne. Bilag: 1 Vojens Hallernes bestyrelses forslag til forøgelse af indtægter i Vojens Svømmehal. pdf (38820/11) 2 Vojens Hallernes bestyrelses retningslinjer for foreningers anvendelse af Vojens Svømmehal pdf (38849/11) 3 Vojens Svømmehal , foreningers tider i svømmehallen.pdf (38861/11) 4. Haderslev BMX Klub søger om tilskud til haltimer i Gasse Høje DIHOAA / 10/5667 Sagsfremstilling Haderslev BMX Klub søger om tilskud til træningstimer i hal i Gasse Høje ved Skærbæk. Haderslev BMX Klub har i at samarbejde med andre syd- og sønderjyske BMX klubber fået adgang til en hal, hvor de i fællesskab har etableret en indendørs træningsbane. Træningsbanen er etableret som et selskab, hvorfor de enkelte klubber skal betale halleje for træningstimer. Træningstimerne tænkes anvendt af både bredden og eliten i Haderslev BMX Klub. Der vil kunne laves niveau inddelt træning til fordel for bredden, da trænerne så vil kunne bidrage omfangsrigt til netop denne store gruppe. 6

8 I forhold til eliten er banen helt og aldeles afgørende for de Haderslev kørere (ca. 20 stk.) som skal deltage ved de Individuelle Verdensmesterskaber som afholdes i København i Banen i Skærbæk er bygget som en tro kopi af VM banen i København Dette faktum gør, at kørerne fra Haderslev vil kunne forberede sig optimalt frem imod VM i København. Klubben har endvidere store forventninger til det trænersamarbejde, der vil opstå ved samlinger i en fælles træningshal. Økonomiske forhold Haderslev BMX Klub forventer at skulle anvende træningshallen i et omfang, der medfører en omkostning på ca kr. alene for Haderslev BMX Klub har for 2011 et godkendt tilskudsgrundlag på kr. for lokale- og driftsomkostninger (klubhuset). Klubben modtog for kr. i lokale- og driftstilskud. Personalemæssige forhold Sundhedsmæssige forhold Juridiske aspekter I Folkeoplysningslovens 25 stk. 5 nr. 1-3 hedder det: Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til 1)egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til, 2)nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, 3)væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller 4)nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. 7

9 Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2011 Tovholder/informationsansvarlig Hans O. Aastradsen Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Haderslev BMX Klubs ansøgning ikke imødekommes Indstillingen godkendt. BMX klubben opfordres til at søge Elitesportsudvalget om støtte til finansiering af udgifterne til forberedelse op mod VM. Bilag: 1 Haderslev BMX ansøger om tilskud til haltimer (39524/11) 5. Haderslev Gymnastikforening søger om tilskud til kursusudgift dicoes / 11/4484 Sagsfremstilling Haderslev Gymnastikforening har indsendt ansøgning om udbetaling af tilskud til leder-, træner- og dommerkurser. Gymnastikforeningen har i dagene oktober 2010 haft 62 nuværende ledere og hjælpeinstruktører på kursus Forenings-, fitness- og gymnastikinspiration 2010 Kursusafgiften var på kr. pr. deltager, i alt en kursusudgift for foreningen på kr. Det er til denne udgift der søges om tilskud jf. gældende regler. Økonomiske forhold Haderslev Gymnastikforening har til dette kursus haft en udgift på kr. Efter gældende regler vil dette udløse et tilskud på ,50 kr. 8

10 Foreningen har de foregående år modtaget følgende tilskud til kursusudgifter. 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. Der er til denne pulje for 2011 afsat kr. i budgettet. Der er i 2011 foreløbigt udbetalt kr. i tilskud til indkomne ansøgninger. Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2011 Tovholder/informationsansvarlig Hans O. Aastradsen Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Haderslev Gymnastikforenings ansøgning om tilskud til kurset Forenings-, fitness- og gymnastikinspiration 2010 ikke imødekommes, subsidiært at ansøgningen kan genbehandles ved dette budgetårs afslutning, såfremt puljens midler tillader det. Afbud/fraværende: Karl Gunnar Riis Gregersen, Karsten Skovbjerg Indstillingen godkendt. Haderslev Gymnastikforening tildeles et foreløbigt tilskud. Bilag: 1 Haderslev Gymnastikforening (39539/11) 6. Struktur på udvalg i Kultur og Fritid DIJMHA / 09/30941 Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på mødet den 24. februar 2010 at opretholde Folkeoplysningsudvalget i perioden Samtidigt indstillede udvalget, at Folkeoplysningsudvalget inden den 1. april 2011 udvikler forslag til nye arbejds-, møde og beslutningsfora med henblik på at sikre at relationen mellem udvalget, foreningerne og brugere bedres. 9

11 Folkeoplysningsudvalget anmodes om at igangsætte arbejdet med henblik på at fremlægge forslag til struktur inden sommerferien Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalgte den 1. marts 2011 Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Indstilling Erhvervs- og Borgerservice/ Kultur og Fritid indstiller at, Folkeoplysningsudvalget tager en første drøftelse af mulige modeller for en ny struktur. Folkeoplysningsudvalget opfordrer de forskellige fora omkring Folkeoplysningsudvalget, (spejdere, aftenskoler, kulturelle foreninger, idrætsråd, idrætsforeninger m.fl.) til at fremsende forslag til nye modeller til fremtidigt samarbejde mellem brugere, foreninger, forvaltning og politikere. Folkeoplysningsudvalget anbefaler overfor Udvalget for Kultur og Fritid, at forslag om fremtidigt struktur på udvalg på Kultur- og Fritidsområdet koordineres med Folketingets revision af Folkeoplysningsloven. 7. OK-HTF Haderslev ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen DILAZN / 11/5606 Sagsfremstilling Orienteringsklubben HTF ansøger Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje om tilskud til som er et initiativ af Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund og Orienteringsforbundet. 10

12 Det er en anderledes tur i det fri, hvor man kan løbe/gå orienteringsløb ved hjælp af et selvbetjeningsprincip. Gevinsten er sund og sjov motion, dejlige naturoplevelser og ny viden omkring området man bevæger sig i. OK-HTF har med stor succes etableret dette i Dyrehaven/Pamhule, dog med det problem at de lånte kort ikke altid bliver afleveret i kortkassen, hvilket er bekosteligt for klubben. Klubben vil nu gerne videreføre projektet til Vesterskoven i Haderslev, hvor skolerne i den grad kan få glæde af projektet. Økonomiske forhold Følgende udgifter afholdes i forbindelse med opstart af projektet: Korttegning og fremstilling af kort ca kr. Klemmer til kontrol på posterne ca kr. Udgifter til kort og vejledningspriser? Sundhedsmæssige forhold Projektet kan være med til at skabe interesse for den uorganiserede idræt ved hjælp af løb og motion i almindelighed, og derved øge sundheden i Haderslev Kommune. Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2011 Tovholder/informationsansvarlig Lene Autzen Nielsen, fritidsmedarbejder Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller følgende: Da klubben ikke har anført et ansøgt beløb i ansøgningen, bedes udvalget drøfte ansøgningen samt hvilket tilskud man evt. vil tildele OK-HTF. Ansøgning drøftet. Udvalget bevilgede kr. til projektet. 11

13 Bilag: 1 OK-HTF Ansøgning til udviklingspuljen. (39545/11) 8. Opstrammeren, søger om godkendelse som folkeoplysende forening dicoes / 11/4938 Sagsfremstilling Motionsklubben Opstrammeren søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Haderslev Kommune. I den forbindelse har foreningen indsendt sine vedtægter og blanketten godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven. Økonomiske forhold Såfremt Opstrammeren godkendes, er klubben berettiget til at modtage tilskud, der gives i henhold til Folkeoplysningsloven. Ligeledes vil foreningen have mulighed for at søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje og fra Prioriteringsmidlerne. Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 1. marts Tovholder/informationsansvarlig Christina Østergaard Skøtt Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at motionsklubben Opstrammeren godkendes som en folkeoplysende forening Foreningen kan ikke godkendes som folkeoplysende forening, med henvisning til begrænsninger i medlemskab af foreningen. 12

14 Bilag: 1 Opstrammeren, notat vedr. lokaletilskud (36433/11) 2 Ansøgning om godkendelse (39557/11) 3 Vedtægter (39555/11) 9. Fordeling af tider i svømmehaller til foreninger DIKKLN / 10/5532 Sagsfremstilling Tider, der er til fordeling til godkendte folkeoplysende foreninger i kommunens 3 svømmehaller Haderslev Hallens svømmehal, Hjortebro svømmehal og Vojens svømmehal - er efterhånden ved at være fuldt søgt. Der er kun ledig tid fra sent lørdag og søndag eftermiddag i Haderslev Hallens svømmehal. (Bilag over fordeling af tider i de 3 svømmehaller i 2010/2011 er vedlagt) I forslag til ny vedtægt for Folkeoplysningsudvalget, som pt. behandles, afsættes der 7 timer pr. uge til ældresvømning i dagtimerne. I retningslinjerne for foreningers brug af kommunale svømmehaller i Haderslev Kommune vedtaget af Folkeoplysningsudvalget marts 2010 fremgår det bl.a., at der højst må være 60 personer i bassinet. Kultur og Fritid ønsker, at Folkeoplysningsudvalget drøfter fordeling af tider i svømmehaller til foreninger bl.a. med baggrund i en tendens til at foreninger, som ikke har svømning som hovedformål, og som ikke kan betegnes som vådsportsforeninger - ønsker tid i en svømmehal, og at Folkeoplysningsudvalget udstikker nogle retningslinjer, som kan være formålstjenlige ifm. udarbejdelse af fremtidige lokalefordelinger. Fx: Skal nogen foreninger prioriteres frem for andre? Fx ud fra foreningens formål, medlemsantal eller andet? I forslaget til ny vedtægt for Folkeoplysningsudvalget er der indført normtal for svømning 4 svømmere pr. bane. I Haderslev Hallens svømmehal er der 4 baner og i de 2 øvrige er der 6 baner. På hvilken måde mener Folkeoplysningsudvalget, at normtallet for svømning skal danne udgangspunkt for tildeling af tid i en svømmehal til en forening? Fx: Skal en forening, som i 2010/2011 har 4 timer i Haderslev Hallens svømmehal, og som ifm. lokalefordelingen for 2011/2012 opgiver at have 115 medlemmer, der deltager i svømning, så have 7 timer i 2011/2012? Andet Juridiske aspekter Folkeoplysningsudvalget anviser lokaler jf. Folkeoplysningslovens kap. 6 og gældende vedtægter for Folkeoplysningsudvalget. 13

15 Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2011 Tovholder/informationsansvarlig Kim Klit Nielsen, Fritidsmedarbejder, Kultur og Fritid Indstilling Erhvervs- og Borgerservice, Kultur og Fritid, indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter fordeling af tider i svømmehaller til foreninger og udstikker retningslinjer, der kan anvendes ved kommende fordelinger af tider i svømmehaller. Drøftet. Drøftelsen vi indgå i arbejdet med lokalefordelingen, i forlængelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget. Bilag: 1 Haderslev Hallens Svømmehal , fritid. pdf (39605/11) 2 Hjortebroskolens Svømmehal , fritid.pdf (39613/11) 3 Vojens Svømmehal , foreningers tider i svømmehallen.pdf (39627/11) 10. Eventuelt dicoes / 03/1363 Intet. 14

16 Bilagsoversigt 2. Folkeoplysningsudvalget: Evaluering 1. Evaluering Folkeoplysningsudvalgets 1 år 2010 (36431/11) 3. Vojens Hallernes bestyrelses forslag til forøgelse af indtægter i Vojens Svømmehal 1. Vojens Hallernes bestyrelses forslag til forøgelse af indtægter i Vojens Svømmehal. pdf (38820/11) 2. Vojens Hallernes bestyrelses retningslinjer for foreningers anvendelse af Vojens Svømmehal pdf (38849/11) 3. Vojens Svømmehal , foreningers tider i svømmehallen.pdf (38861/11) 4. Haderslev BMX Klub søger om tilskud til haltimer i Gasse Høje 1. Haderslev BMX ansøger om tilskud til haltimer (39524/11) 5. Haderslev Gymnastikforening søger om tilskud til kursusudgift 1. Haderslev Gymnastikforening (39539/11) 7. OK-HTF Haderslev ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen 1. OK-HTF Ansøgning til udviklingspuljen. (39545/11) 8. Opstrammeren, søger om godkendelse som folkeoplysende forening 1. Opstrammeren, notat vedr. lokaletilskud (36433/11) 2. Ansøgning om godkendelse (39557/11) 3. Vedtægter (39555/11) 9. Fordeling af tider i svømmehaller til foreninger 1. Haderslev Hallens Svømmehal , fritid. pdf (39605/11) 2. Hjortebroskolens Svømmehal , fritid.pdf (39613/11) 3. Vojens Svømmehal , foreningers tider i svømmehallen.pdf (39627/11) 15

17 Underskriftsside Astrid Refshauge Birgit Sørensen Jesper Hans Matthiessen Johannes Hansen John Lauridsen Kai Bjørnskov Kent Glumsø Kurt Koch Leif Pedersen Maria Glinvad Damgaard Mikael Jakobsen Marianne Ørsted Bonde /Jørn Mejer 16

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. maj 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg i Øsby hallen, og derefter Næshallen og Søsportscentret.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. december 2010 Mødested: Hammelev Hallen, Cafeteria Arrangementet med hædring af unge ledere, starter kl. 18.30. Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl.

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Astrid Refshauge,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-05-2010 Mødested: Mødelokale 3-2 Østergade 48, 3. sal 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Leif Pedersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-08-2010 Mødested: Mødelokale 3-2 Østergade 48, 3.sal 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:05 Afbud: Astrid Refshauge,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-06-2010 Mødested: Mødelokale 3-2 Østergade 48, 3.sal 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:10 Afbud: Maria Damgaard og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 25-03-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Kim Quist Fraværende: Bemærkninger: Folkeoplysningsudvalget, 25-03-2008

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-01-2008 Mødested: KFUM s klublokale, Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Leif Pedersen i stedet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-12-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:25 Afbud: Børge Koch, Birgit Sørensen, John

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Tilskud til befordring af børn til træning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 18-11-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie,

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Folkeoplysningsrådet

Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Mødedato: 23. april 2014 Mødetid: 16:30 Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: 1 Valg af formand og næstformand 2 2 Folkeoplysningsrådet, budget 2015 3 3 Folkeoplysningsrådets

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget. Mødedato: Søndag den Starttidspunkt for møde: 13:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere:

Referat. Folkeoplysningsudvalget. Mødedato: Søndag den Starttidspunkt for møde: 13:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Folkeoplysningsudvalget Referat Mødedato: Søndag den 25-09-2011 Starttidspunkt for møde: 13:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Ebbe Christensen, Egon Knudsen, Karin

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30. Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30. Bemærkninger: REFERAT Ungdomsrådet Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødested: Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse Sag nr.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 7 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 27. juni 2005 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Karl Henrik Hansen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af en

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere