Markedspladsen befinder sig ikke på dine hylder, i din gade eller i din by. Men mellem højre og venstre øre på forbrugeren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedspladsen befinder sig ikke på dine hylder, i din gade eller i din by. Men mellem højre og venstre øre på forbrugeren."

Transkript

1 Salgets Psykologi

2 Indholdsfortegnelse Markedspladsen... 3 Historien bag DiSC - den er ældre end du tror... 4 Elementer der skaber vores adfærd... 7 Behov (mål) Adfærdskonsekvens... 8 Personlig Salgsstil... 9 Beskrivelse af karakteristika Salgets Faser At læse andre Ekspresskursus i åbningsfasen At læse andre Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi D Kommunikationsstrategi i Kommunikationsstrategi S Kommunikationsstrategi C Udvikling af DiSC-egenskaber D Udvikling af DiSC-egenskaber i Udvikling af DiSC-egenskaber S Udvikling af DiSC-egenskaber C Mere om dig - DiSC Når du omgås højt DiSC... 27

3 Markedspladsen Markedspladsen befinder sig ikke på dine hylder, i din gade eller i din by. Men mellem højre og venstre øre på forbrugeren. Hjernen er den slagmark, hvor handelskrigen finder sted. Jeg har utroligt travlt Jeg har utrolig travlt, forlanger en konkurrencedygtig (billig) pris. Jeg forstår ikke, det du fortæller mig, men jeg er ikke idiot og jeg vil ikke tales ned til. Jeg forventer individuel interesse for mine helt specielle behov, som jeg ikke selv kender, fordi jeg ikke ved, hvad jeg kan få og derfor træffer flere og flere beslutninger af følelsesmæssige grunde. 3

4 Historien bag DiSC - den er ældre end du tror Historien bag DiSC er ældre end man umiddelbart tror. Allerede for flere tusinde år siden, interesserede man sig for den menneskelige adfærd. Mange teorier beskriver ofte fire typer af menneskelig adfærd og ikke mindst baggrunden for deres forskellige måde at reagere på. Det begyndte i Grækenland De fire typer af mennesker viste sig første gang i den græske mytologi. Legenden går på, at den græske gud Zeus gav fire guder lov til at hjælpe mennesket med at få flere af gudernes egenskaber: Apollo skulle give mennesket gejst Dionysos skulle give mennesket glæde Epimenteus skulle give pligtfølelse Promoteus skulle give analytisk sans De babylonske herskere Heraclitus og Empedokles, som regerede ca. 450 F.K. identificerede de fire elementer: Ild - vand - jord ilt, og de knyttede disse elementer til de fire "grundfarver": Rød - gul - grøn - blå. De sagde, at elementerne og farverne også var knyttet til fire grundlæggende følelsesmæssige tilstande, men desværre har beskrivelser af disse tanker ikke overlevet. På den samme tid omkring 450 F.K. skrev de græske læger Hippókrates og Galen om de fire grundlæggende temperamenter: Kolerisk - sangvinsk- flegmatisk- melankolsk. De mente, at menneskers temperament var bestemt af hvilken type legemsvæske, der dominerede deres indre legeme. Gul galde indikerer et kolerisk temperament - karakteriseret ved at være handlekraftig, let at gøre vred og sikker i sin sag. Blod indikerer et sangvinsk temperament - et varmt hjerte, let bevægelig, optimistisk og udadvendt. Det flegmatiske temperament med et indre legeme domineret af plasma, var karakteriseret ved at handle langsomt, være tålmodig og rolig. Sort galde indikerer et melankolsk temperament - seriøs, bekymret og stilfærdig. De fire temperamenter blev betragtet som værende gensidigt udelukkende - et individ som blev betegnet som et af de fire temperamenter, var automatisk udelukket fra de andre tre. Disse fire temperamenter var populære op igennem Middelalderen. Et par tusind år senere Det næste kendte og dokumenterede bidrag til fire-type teorien kom i midten af det nittende århundrede. Den tyske filosof Immanuel Kant identificerede fire omfattende grupper af træk, som forbindes med de fire temperamenter. Ca. et hundrede år senere påstod psykologen Wilhelm Wundt, at mennesker besidder forskellige grader af to egenskaber: Hurtighed/ langsommelighed og styrke/ svaghed. Han reorganiserede de fire temperamenter i henhold til disse to varierende egenskaber og placerede dem i en matrix. Herved fjernede han sig fra den gensidige udelukkelse i de tidligere teorier. 4

5 Kort tid efter udviklede Carl Jung sin berømte teori. Han påstod, at mennesker har en af to grundlæggende attituder eller personlig orientering på fire faktorer: introvert/ekstrovert sansende/intuitiv tænkende/følende dømmende/erkendende Begge attituder er til stede i personligheden, siger Jung. En af dem er dominerende og bevidst, mens den anden er underordnet og ubevidst. Jung nævnte ikke de fire temperamenter. Wundts værker er flere år forud for Jungs, og da de to mænd var relativt tæt på hinanden geografisk, synes det rimeligt at antage, at Jung kendte til firetype teorien, men valgte ikke at nævne den i sine værker. Ikke engang ved at gendrive den til fordel for sin egen teori. I 1928 udgav William M. Marston sin bog "The Emotions of Normal People". For første gang blev de fire typer identificeret som dynamiske og situationsbestemte. Som Dr.John Geier siger i introduktionen til den moderniserede udgave af Marstons arbejder, "det var erkendt, at et individ kan udvise mange træk". Marston var klart forud for sin tid. Tredive til fyrre år senere begyndte de fleste psykologer at erkende, at et menneske kan ændres med omgivelserne. Marston og Jung Både Marstons træk-tankegang og Jungs type-tankegang fik kun lidt anerkendelse i samtiden. Det, man primært interesserede sig for i psykologiens verden på den tid, var teorier og karakteristika, som alle mennesker havde til fælles, ikke karakteristika, som adskilte mennesker fra hinanden. Kendte Marston til Jungs arbejder? Baserede han sit arbejde på det? Jungs teori er ikke nævnt i Marstons bog. Jungs bog var oprindeligt udgivet i 1921 og den engelske version blev antageligt udgivet nogle få år senere. "The Emotions of Normal People" blev udgivet i Det synes rimeligt at antage, at selvom information på den tid blev langsommere udbredt, så havde Marston adgang til Jungs arbejder. Hvis Marston havde baseret sit arbejde på Jungs, så ville han uden tvivl have nævnt det. I vores tid Der skete ikke yderligere udvikling i fire-type teorien indtil i midten af 1950'eme, da den russiske psykolog Pavlov, med sine berømte hundeeksperimenter, prøvede at bevise at visse adfærdsmæssige træk er forbundet med bestemte processer i centralnervesystemet. Han hævdede, at der var fire typer centralnervesystemer og forbandt dem med de fire temperamenter. Eksperimenterne er siden blevet miskrediteret, fordi de blev udført under laboratoriebetingelser i modsætning til "det virkelige liv". Uanset at det er eksperimenter, har Pavlov dog identificeret det neurologiske grundlag, som ligger til grund for de observerbare typer karakteristika. 5

6 I 1977 præsenterede Max Lüscher en ny "drejning" af fire-type tankegangen. I hans bog "The four Color Person" formoder Lüscher, at menneskers valg af farve repræsenterer karakteristika, som de er tiltrukket af: Mennesker som foretrækker rød er tiltrukket af præstationer, succes, magt og konkurrence. De som foretrækker gul er tiltrukket af glæde, åbenhjertighed, flygtighed og forhåbninger. Mennesker som foretrækker blå er tiltrukket af ro, sikkerhed, loyalitet og tålmodighed. De som fortrækker grøn er tiltrukket af stabilitet, modstand mod forandring, besiddertrang og præcision. Lige nu I løbet at de seneste især 20 år, er der dukket en mængde værktøjer/måleinstrumenter op i Danmark. En del af disse baserer sig på de nævnte grundlæggende - og anerkendte - teorier, og er tro mod disse. Andre værktøjer tager andre udgangspunkter af mere "moderne tilsnit", hvilket som oftest vil sige populariserede kombinationer af det nemmest forståelige fra flere af de grundlæggende teorier. Således anses det danske "testmarked" at bestå af op mod hundrede forskellige systemer. Heraf kan ca. 15 dokumentere en tilstrækkelig validitet og reliabilitet til anvendelse på danskere. 6

7 Elementer der skaber vores adfærd Adfærd Tanker og følelser Værdier - det vi bekender os til Psykologiske behov - det vi er styret af 7

8 Behov (mål) Adfærdskonsekvens D Kontrol over/styring af Dominans (søger resultater) i Anerkendelse Indflydelse (søger klapsalver) S Accept/status quo Stabilitet (søger værdsættelse) C Præcision/kvalitet (Spec.) Competence (søger at få ret) Elementer i tillid: Entydighed - Jeg mener, det jeg siger og siger det jeg mener Åbenhed - Jeg fortæller hvem jeg er, hvad jeg føler osv. Accept - Du er OK, selv om du måske er anderledes Pålidelighed/Ordholdenhed - Jeg gør, hvad jeg siger, jeg vil gøre 8

9 Personlig Salgsstil Din personlige salgsstil D Primært behov: Kontrol over/styring Ønsker: resultater udfordringer frihed fra regler osv. statussymboler magt og myndighed Frygt for: At miste styringen Karakteristika: selvtillid egoistisk Beslutsom resultatorienteret kontant krævende entydig Din personlige salgsstil i Primært behov: Anerkendelse Frygt for: Social afvisning Ønsker: klapsalver popularitet, at være i centrum ros (du er OK) gruppeaktiviteter demokrati Karakteristika: optimistisk tillidsvækkende lover for meget menneskeorienteret udadvendt spontan åben 9

10 Din personlige salgsstil S Primært behov: Accept/status quo Ønsker: værdsættelse at arbejde med kendte metoder osv. sikkerhed tid til at omstille sig til ændringer Frygt for: Forandringer Konflikter Karakteristika: velovervejet arbejder støt forudsigelig samarbejdsorienteret lyttende loyal accepterende Din personlige salgsstil C Primært behov: Præcision Kvalitet Ønsker: At få ret overblik ros for opgaver begrænsede risici muligheder for at støtte sig til autoriteter Frygt for: Fejl, uorden og kritik Karakteristika: specialist tænkende samvittighedsfuld sagsorienteret perfektionistisk videbegærlig pålidelig 10

11 Beskrivelse af karakteristika D (Dominans) i (Social indflydelse) S (Stabilitet) C (Competance) Primært mål/behov Kontrol over ting, mennesker og situationer Anerkendelse fra andre mennesker Personlig accept og at opretholde status quo Præcision, kvalitet og orden Frygter At miste styringen, At miste kontrollen At blive udnyttet Social afvisning At miste prestige Forandringer Personlig konflikt Fejl, uorden og kritik af arbejdsindsats Karakteristika Høj selvtillid Egoistisk Beslutsom Kontant Krævende Optimistisk Tillidsvækkende Spontan Menneskeorienteret Samarbejdsorient eret Lyttende Forudsigelig Loyal Eftertænksom Perfektionistisk Nøjagtig Samvittighedsful d Videbegærlig Ønsker Tillidselementer Hjernedominans Adfærd under pres Magt og myndighed Statussymboler Nye udfordringer At se resultater Ingen kontrol Ingen overvågning Muligheder Effektivitet + Entydighed - Accept af andre (Træffer selv beslutningen) Venstre og højre (Vægt på venstre) Går over beføjelser Tilsidesætter mennesker og teamwork Uopmærksom på detaljer Rastløs, tavs og utålmodig Popularitet Talefrihed Gunstige arbejdsforhold Gruppeaktiviteter At arbejde med mennesker + Åbenhed - Pålidelighed (Lover for meget) Sikkerhed At arbejde med kendte metoder Tid til at omstille sig Afgrænset arbejdsfelt Arbejde adskilt fra privatlivet + Accept af andre - Entydighed (Diplomatisk) Begrænset risici At specialisere sig Kontrol over detaljer Styr på tingene Standardiserede arbejdsrutiner Overblik + Pålidelighed - Åbenhed (Vanskelighed i kommunikation) Højre Venstre Venstre og højre Oversælger Handler impulsivt Handler på følelser Træffer beslutninger uden at analysere Stoler for meget på andre Besvær med at overholde deadlines Afventer ordrer Fokuserer på de gode gamle dage Kan ikke komme i gang Spilder tiden Støtter sig til de overordnede Giver efter for at undgå diskussion Forsvarer sig Trækker sig tilbage 11

12 Salgets Faser Opfølgning Afslutning Behandling af indvendinger Løsnings-præsentation Behovsanalysen inkl. acceptfasen Åbning Planlægning 12

13 At læse andre Fokuserer på hvad. Høj prioritering af mål/resultater. Dirigerende og konkurrencebetonet entydig, utålmodig Udadvendt/direkte hurtigt, aktivt, støjende, varieret. Markerer sig kraftigt verbalt/nonverbalt Fokuserer på hvem. høj prioritering af menneskers accept. Talende, involverende, åben, entusiastisk Styrende signaler lukket, uformelt, undgår at vise følelser. Orienteret mod data, fakta, dvs. opgaverne. Vurderende/kritisk D C i S Støttende signaler åbent, uformelt, udtrykker følelser. Orienteret mod menneskers reaktioner. Imødekommende Fokuserer på hvorfor. Høj prioritering af kvalitet og sikkerhed. Analyserende, pålidelig, Planlæggende Reserveret/indirekte langsomt, passivt, spørgende, lyttende, stille monotont, afdæmpet Fokuserer på hvordan. Høj prioritering af samarbejde og stabilitet. Flittig, accepterende, lyttende 13

14 Ekspresskursus i åbningsfasen Det er vigtigt at dine kunder har det godt i selskab med dig. Undersøgelser viser, hvad du kan gøre: 1. Smil 2. Hold øjenkontakt 3. Vis konstant opmærksomhed 4. Tal i samme stemmeleje og tempo som kunden 5. Tal positivt om kundens person, handlinger og holdning. Vis at du accepterer kunden på tværs af race, farve, religion eller lignende. 6. Vis kunden, at du respekterer dine kolleger og din virksomhed. 7. Vis med din optræden og dit kropssprog, at du er en glad og positivt indstillet person i harmoni med dine omgivelser og dig selv. 8. Vis synlig glæde over at kunne hjælpe kunden. 9. Vær afslappet og rolig, velsoigneret og udhvilet. 10. Vis kunden, at du respekterer konkurrerende virksomheder. 14

15 At læse andre Er personen: Udadvendt/direkte eller Reserveret/indirekte hurtig aktiv talende støjende varieret markerer sig kraftigt verbalt eller nonverbalt langsom passiv spørgende/lyttende stille monoton afdæmpet = D I = S C D i S C Mere talende og konkurrencebetonet Mere talende og involverende Mere accepterende og flittig Mere vurderende og analyserende Lukket kropssprog Åbent kropssprog Åbent kropssprog Lukket kropssprog Skjuler eller undgår at vise følelser Udtrykker gerne personlige følelser Udtrykker følelser Skjuler eller undgår at vise følelser Formel Uformel Uformel Formel Fokuserer på HVAD Fokuserer på HVEM Fokuserer på HVORDAN Fokuserer på HVORFOR Høj prioritering af mål og resultater Høj prioritering af andre menneskers accept Høj prioritering af samarbejde Høj prioritering af kvalitet og sikkerhed 15

16 Kommunikationsstrategi D I S C Henvis til mål og mulige resultater Giv direkte svar og vær kortfattet og præcis Stil specifikke hvspørgsmål Hold dig til sagen Fremlæg kendsgerninger Understreg logikken i ideer og fremgangsmåder Skitser alternativer og valgmuligheder Ved uenighed fokuser på fakta - ikke personen Vær åbenhjertig og ligefrem Tag hurtig afsked Skaf et gunstigt og venligt miljø Sørg for tid til optøning inden sagen bringes på bane Bed om personens ideer, meninger, fornemmelser m.v. Omsæt personens ideer til handling Medbring udtalelser eller referencer fra mennesker, der anses for betydningsfulde Sørg for de nødvendige, skriftlige detaljer, men dvæl ikke ved dem Giv anerkendelse Brug den ekstra fordel Vis oprigtig interesse i personen som menneske Find områder af fælles interesse Fremlæg sagen stille og roligt og giv tid til spørgsmål Stil informationssøgende spørgsmål for at få meningen frem Fremhæv hvordan risici kan begrænses Optræd ubesværet og uformelt Definer tydeligt personens rolle og hvad han/hun skal bidrage med Giv garantier og personlige forsikringer Forbered dig grundigt Vær nøjagtig Kom til tiden Fremlæg både fordele og ulemper Vær enig eller uenig på basis af sagen - ikke personen Vær klar med referencer Fremlæg dit forslag på en håndgribelig og praktisk måde Giv overblik og ha' styr på de væsentlige detaljer Giv tid til omtanke og eftertænksomhed Besvar tålmodigt de mange spørgsmål 16

17 Kommunikationsstrategi D Kom til sagen hurtigt Giv anerkendelse for resultater Giv direkte svar Vis beslutsomhed Hold dig til sagen Fremlæg kendsgerninger Understreg logikken Brug konkrete eksempler Oprids muligheder Ved uenighed fokusér på facts ikke personen Vær åbenhjertig Tag hurtig afsked 17

18 Kommunikationsstrategi i Læg op til åben dialog Sørg for venligt miljø Ros personen om muligt Socialiser Bed om idéer, meninger, fornemmelser osv. Anvend udtalelser og referencer Fortæl om nyheder Lyt og stil styrkende spørgsmål Giv anerkendelse for mødets forløb Giv specielle tilbud 18

19 Kommunikationsstrategi S Vis oprigtig interesse i dem som menneske Find områder af fælles interesse Fremlæg sagen stille og fredeligt Vær loyal Begræns risici Begræns small talk Optræd ubesværet og uformel Hav orden i dine ting Giv tryghed og sikkerhed Giv garantier Yd fuld støtte 19

20 Kommunikationsstrategi C Appeller til personens viden/erfaringer Forbered dig grundigt Vær præcis i aftaler Kom til tiden osv. Vær systematisk og logisk Tal om fakta/data ikke følelser Vær evt. styrende Giv overblik Giv tid til omtanke og eftertænksomhed Besvar tålmodigt spørgsmål Tag afsked, når drøftelsen er til ende uden unødig snak 20

21 Udvikling af DiSC-egenskaber D D (Dominans) Være mere direkte og krævende overfor andre Påtage sig nye og varierede opgaver noget oftere Bruge sin autoritet noget mere Træffe hurtigere beslutninger Være mere eksperimenterende Være mere risikovillig Sætte sig mere igennem - også selv om det kan gå ud over andre Demonstrere en mere kraftfuld adfærd Konkurrere mere (med sig selv og andre) Udvikle mere tillid til sig selv og sine evner. Bl.a. ved at sammenligne sine egne resultater med andres Tage ordet noget oftere Vise initiativ og gå i spidsen 21

22 Udvikling af DiSC-egenskaber i i (Indflydelse) Være mere åben i sin kontakt med andre Samarbejde oftere og med flere mennesker Gøre sin kommunikation mere åben og udadvendt Tale noget oftere og noget mere om sig selv, sin mening og sine overvejelser Være mere inspirerende for andre at lytte til/være sammen med Søge kontakt med andre mennesker - også dem, der ikke er bekendte (endnu) Blive bedre til at øve indflydelse på andre/overtale andre Sælge sig selv eller sine ideer noget oftere Give sig tid til sociale begivenheder Deltage i flere gruppeaktiviteter f.eks. arbejdsgrupper Øge sin indsigt i psykologiske emner/menneskelig indsigt Undervise andre 22

23 Udvikling af DiSC-egenskaber S S (Stabilitet) Give mere agt på forretningsgange, principper og rutiner Arbejde mere sammen med andre Være mere tålmodig med andre (tælle til 10) Være mere imødekommende og hjælpsom overfor andre menneskers meninger og behov Nå resultater på en stille og rolig måde Arbejde mere metodisk og struktureret Være mere stabil i sine aktiviteter Forbedre sin koncentrationsevne, når det drejer sig om regler, rutiner, detaljer m.v. Lytte noget mere og længere tid ad gangen Tale mindre om sig selv, sine meninger og sine følelser 23

24 Udvikling af DiSC-egenskaber C C (Competence) Arbejde mere systematisk med tingene Forholde sig mere neutral i konfliktsituationer Være mere kritisk Arbejde langsommere og mere analytisk/tænke sig mere om Være mere agtpågivende overfor akkuratesse og detaljer Finde logiske argumenter og synsvinkler Fokusere mere på kvalitet frem for kvantitet Arbejde med et stabilt kvalitetsniveau over længere tid Acceptere, at det sociale element ikke altid er vigtigt/afgørende Være mere selvstændig Bruge mere tid på planlægningsarbejde Være mere regelmæssig - komme og gå til tiden m.v. 24

25 Mere om dig - DiSC Mere om dig D Hvis du har et højt D, kan dine styrker være, at du: kan træffe en beslutning, når ingen andre ønsker at gøre det ikke er bange for at konfrontere svære emner/situationer accepterer forandringer som en personlig udfordring holder gruppen fokuseret på opgaven Dine samarbejdspartnere kan muligvis se følgende begrænsninger: du kan virke utilnærmelig ikke sensitiv overfor andre utålmodig med andre prøver at få gruppen til at gå videre, før den er parat til det Du kan blive mere effektiv, hvis du: udvikler større tålmodighed nedtoner din direkthed - stil flere spørgsmål arbejder med din tilnærmelighed - vær opmærksom på dit kropssprog tilbyder andre større deltagelse i konversationen Mere om dig i Hvis du har et højt i, kan dine styrker være, at du: altid er tilgængelig for andre - giver let din tid til andre er god til at inspirere andre spreder din entusiasme og positive holdning til andre har let ved at give positiv feedback Dine samarbejdspartnere kan muligvis se følgende begrænsninger: uorganiseret overfladisk i sin måde at arbejde på mangel på gennemførelse Du kan blive mere effektiv, hvis du: lytter mere omhyggeligt efter, hvad andre reelt behøver bliver mere organiseret og struktureret er mere opmærksom på detaljer 25

26 Mere om dig S Hvis du har et højt S, kan dine styrker være, at du er: en god team player empatisk og sensitiv overfor andres behov metodisk og god til at forberede mødedagsorden og sørge for referater god til at lytte let at være sammen med Dine samarbejdspartnere kan muligvis se følgende begrænsninger: ubeslutsomhed indirekte i din kommunikation modstand mod forandringer (ikke nødvendigvis altid synligt) Du kan blive mere effektiv, hvis du: bliver mere assertiv og direkte udvikler større tolerance overfor forandringer ikke påtager dig byrden for alle andres problemer/opgaver Mere om dig - C Hvis du har et højt C, kan dine styrker være, at du: er grundig følger standarder præcist er samvittighedsfuld er diplomatisk er nøjagtig Dine samarbejdspartnere kan muligvis se følgende begrænsninger: for perfektionistisk kan virke reserveret - holder afstand kan hæmme andres kreativitet på grund af ønsket om at holde sig til reglerne Du kan blive mere effektiv, hvis du: bliver bedre til at acceptere forskelle (typer/løsninger) bliver mere åben - og kommunikerer mere med andre 26

27 Når du omgås højt DiSC Dominans indflydelse Stabilitet Competance Kan lide at andre: Er direkte Er ligefremme Åbne for deres behov for resultater Er venskabelige Er følelsesmæssige åbne Udtrykker anerkendelse for indsats Er afslappede Er samarbejdsvillige Viser enighed og værdsættelse Minimerer det sociale Giver detaljer Værdsætter præcision og nøjagtighed Forsøg at: Gøre kommunikationen kort og kom hurtigt til pointen Respektere deres behov for selv at styre Gøre dine forventninger klare Være uformel Være afslappet og social omgængelig Lade dem udtrykke tanker og følelser Holde konversationen i en let tone Være logisk og systematisk i din fremgangsmåde Sørge for omgivelser, der er konstante og trygge Fortælle dem, hvordan tingene skal gøres Give klare forventninger og deadlines Vise pålidelighed Vise loyalitet Være taktfuld og holde følelser udenfor Lade dem starte Vise din kompetence Holde dig til emnet Vise uafhængighed Undgå tidsspilde Give detaljer på skrift Give ros for individuelle resultater i andres påhør Bruge humor Udtrykke ægte værdsættelse Påpege deres vigtighed for organisationen Lade dem få tid til at vænne sig til forandringer Lade dem få mulighed for at være "eksemplets magt" Være præcis og holde fokus på det relevante Værdsættelse af høje standarder Vær forberedt på: En ligefrem og krævende fremgangsmåde Ringe grad af empati Manglende sensitivitet Lille grad af socialt samvær Forsøg på at overtale eller påvirke andre Har behov for at være i rampelyset Overvurderer sig selv og andre Oversælger ideer Sårbarhed overfor afvisning (reel som opfattet) En venlig og rolig fremgangsmåde Modstand mod forandringer Vanskelighed med at prioritere (under pres). Vanskelighed ved uklare opgaver Utilpashed ved flertydighed Modstand mod vag eller generel information Ønsker at dobbeltchecke Mindre behov for at knytte sig til andre personligt 27

Historien bag DiSC - den er ældre, end du tror

Historien bag DiSC - den er ældre, end du tror People Management Indholdsfortegnelse Historien bag DiSC - den er ældre, end du tror... 3 Elementer, der skaber vores adfærd... 6 Behov (mål) Adfærdskonsekvens... 7 Beskrivelse af karakteristika... 8 Overdrivelse

Læs mere

Salgets psykologi Salget psykologi. v/ adm.dir. Jens Dalgaard

Salgets psykologi Salget psykologi. v/ adm.dir. Jens Dalgaard Salgets psykologi Salget psykologi v/ adm.dir. Jens Dalgaard En adfærdsmodel og salgsredskab D i C S Vi dømmer hurtigt Donald Trump Dolly Parton Lady Diana Bill Gates Hvordan ville du sælge til dem? 3

Læs mere

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Dagens første nyhed Vi er forskellige og så forbløffende ens! I dag sætter vi Dem, der sætter andre i kasser Dem, der ikke gør det dem i kasser! Vi tager

Læs mere

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO KvægKongres 2014 God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO 45 minutter med kommunikation Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO Tlf.: 7658 7530 Mobil: 2362 0184 Mail: aej@lmo.dk

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

Gør kunden glad igen - god klagehåndtering

Gør kunden glad igen - god klagehåndtering Gør kunden glad igen - god klagehåndtering Program Intro Service Din virksomhed set udefra Kundetyper Tips @l samtalen Konflikter Tak for i dag Contact Us Drop us a line or give us a ring. We love to

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Iversen, som samarbejder med Dirksen 01.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12

Læs mere

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek 1 Program Buddy funktionen Joharis vindue Tilpasse forstyrrelser En effektiv feedback model Spørgeteknik Kender du typen? Fra oldtid til nutid

Læs mere

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation ADFÆRDSPROFILEN AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk DAGENS PROGRAM Velkommen Dine egne ord & succeshistorier Teorien bag Adfærdsprofilen De 4 præferencer

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Hansen, som samarbejder med Jensen 19.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tel.+ 45 4632 1240

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

Målrettet virksomhedsindsats for arbejdsmarkedsparate ledige. Sådan får vi skabt en god relation og solgt til virksomhederne

Målrettet virksomhedsindsats for arbejdsmarkedsparate ledige. Sådan får vi skabt en god relation og solgt til virksomhederne Målrettet virksomhedsindsats for arbejdsmarkedsparate ledige Sådan får vi skabt en god relation og solgt til virksomhederne Program: Hvad er Salg? Canwassing (telefonsalg) Kundepsykologi Salgets faser

Læs mere

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper De fire hovedtyper Målrettet Resultatorienteret Selvstændig Risikovillig Energisk Direkte Dristig Beslutsom Konkurrerende Vil styre Vil bestemme Viljestærk Spontan Impulsiv Energisk Synlig Ubekymret Irrational

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Big Five Personlighedsfacetter

Big Five Personlighedsfacetter Reflector Big Five Personality 2.1 Big Five Personlighedsfacetter Behov for stabilitet N1 Følsomhed Denne skala måler den grad af bekymring, en person oplever. Personer med høj score vil med stor sandsynlighed

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Kunsten at forhandle - i en foranderlig verden. Mindset

Kunsten at forhandle - i en foranderlig verden. Mindset Kunsten at forhandle - i en foranderlig verden Mindset René Boisen 49 år 4 børn (3 tøser og 1 knægt) Bosiddende i Oksbøl 12 år i forsvaret (oversergent i hæren) Bosnien i 1993/94 GE Capital, Time Manager

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Hjernen og. Henrik Væver, Efterskoleforeningen, kursus for køkkenledere Vejen til forandring og udvikling.

Hjernen og. Henrik Væver, Efterskoleforeningen, kursus for køkkenledere Vejen til forandring og udvikling. Program dag 1 Forandringsledelse, kommunikation og personlig udvikling Få mest muligt ud af kursusforløbet Kend dig selv Kommunikér til alle Tør du turde? Planlægning af jobbyttedag Sådan ka du lære det.

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse

Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er DISC? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af udviklingstiltag? Hvordan kommer vi i gang? Indledning

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

Temadag. Grupper: Den lukkede gruppe stærk vi-følelse, afskærmer sig, Den devitaliserede gruppe bruger meget energi på at holde trusler

Temadag. Grupper: Den lukkede gruppe stærk vi-følelse, afskærmer sig, Den devitaliserede gruppe bruger meget energi på at holde trusler Temadag Grupper: Oplever at have fælles mål Påvirker gensidigt hinanden Opfatter sig selv som gruppe Den lukkede gruppe stærk vi-følelse, afskærmer sig, Den devitaliserede gruppe bruger meget energi på

Læs mere

Et værktøj der er med fra start til slut

Et værktøj der er med fra start til slut Balder Vendt Striim Et værktøj der sikrer en positiv og bærende kultur Et værktøj der er med fra start til slut Rekruttering af de rigtige psykologiske profiler Kommunikations værktøjskasse til konsulenterne

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Oprettet: 07-10-2013 09:01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013 EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Demo. Indhold EASI

Læs mere

Just living is not enough, one must have sunshine, freedom and a little flower"

Just living is not enough, one must have sunshine, freedom and a little flower Just living is not enough, one must have sunshine, freedom and a little flower" Citat: H.C. Andersen Typologier De 4 typers positive adfærdsstil Elsker nye situationer Iværksætter konstant nye tiltag Kan

Læs mere

Formålet med Situationsbestemt Ledelse

Formålet med Situationsbestemt Ledelse Formålet med Situationsbestemt Ledelse 1. At åbne for kommunikationen og at øge hyppigheden og kvaliteten af dialogen mellem dig og dine medarbejdere angående præstationer og udvikling 2. At hjælpe medarbejderen

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Ledelse og styring, sjakbajs

Ledelse og styring, sjakbajs , sjakbajs Ledelse Styring Resultat 1 Opgave Hvad er god ledelse for dig/jer? Hvad skal den gode leder gøre? Skriv stikord ned I har 15 min. til opgaven Ledelse At gøre de rigtige ting Øverste linie: Hvilke

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Man skal ikke skue hunden på hårene siger man, men det gør vi nu alligevel. Det tøj du tager på er med til at fortælle en historie om dig. Dit tøj er med

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig.

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig. Test til de fire tænkestile Jeg har rubriceret spørgsmålene ved hjælp af Robert Dilts og Gregory Bateson s logiske niveauer. Spørgsmålene retter sig derfor mod: Hvilke omgivelser og rammer tænkestilen

Læs mere

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Videbegær Du elsker at lære nyt, ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Du kan

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Kommunikation i og fra gruppen. Kommunikation i og fra gruppen. Kommunikation - en definition. Kommunikation. Kommunikationsmodel

Kommunikation i og fra gruppen. Kommunikation i og fra gruppen. Kommunikation - en definition. Kommunikation. Kommunikationsmodel Kommunikation i og fra gruppen MÅL: At gruppen og dens medlemmer bliver bevidste om deres måde at kommunikere på, samt dens betydning for gruppesamarbejdet. At grupperne opnår forståelse for hvordan de

Læs mere

INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T. Judith A. Waterman og Jenny Rogers

INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T. Judith A. Waterman og Jenny Rogers INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T Judith A. Waterman og Jenny Rogers DEL 1 INDLEDNING HVAD ER FIRO-B? FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behaviour) er et personlighedsspørgeskema,

Læs mere

Skalaer i UiL foreløbig udgave

Skalaer i UiL foreløbig udgave Udd- Skala Dansk Navn English parat- Beskrivelse af egenskaber/færdigheder der måles vurd. * Den indre er drevet af interesse for eller glæde ved selve aktiviteten/opgaven. Den kan udvikles ved at give

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Ledelsesmanagement. Margit Skovbjerg Minkavler, udvikler, iværksætter MBA i ledelse og strategi

Ledelsesmanagement. Margit Skovbjerg Minkavler, udvikler, iværksætter MBA i ledelse og strategi Ledelsesmanagement Margit Skovbjerg Minkavler, udvikler, iværksætter MBA i ledelse og strategi Tidligere driftsleder på 4 minkfarme med i alt 18.000 tæver Udvikler og ejer FARMlog mink WEIGHTlog FARMlog

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Classic-gruppekulturrapport

Classic-gruppekulturrapport Classic-gruppekulturrapport Sample Report (5 personer) 05.01.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4-5 Side

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Forberedelse til MUS

Forberedelse til MUS Et værktøj til samtalelederen Medarbejder: Dato: Som forberedelse og støtte til en MUS samtale, kan det være en hjælp at indkredse medarbejderens arbejdsadfærd. Ved at besvare 8 spørgsmål, findes de fremherskende

Læs mere

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Kort om mig Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Arbejder med Strategisk og brugercentreret innovation Teori U Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og trivsel Hvad er det der gør, at nogen

Læs mere

Thomas International. Verdens største leverandør udvælgelses og ledelsesværktøjer

Thomas International. Verdens største leverandør udvælgelses og ledelsesværktøjer Thomas International Verdens største leverandør udvælgelses og ledelsesværktøjer www.thomasinternational.net Velkommen Lars Lyholm Madsen, Cand. Merc. Adm. direktør, Thomas International Danmark A/S FAKTA

Læs mere

Ledelse og kommunikation

Ledelse og kommunikation Ledelse og kommunikation Anders Moestrup Uddannet officer i Livgarden & Forsvarets HR-uddannelse, pt. master i organisationspsykologi på RUC Leder gennem mere end 10 år ved Livgarden Kompagnichef, Chef

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Planlæg hvad der skal sendes

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Planlæg hvad der skal sendes Introduktion til kommunikation og samarbejde 3: Kommunikation og konflikthåndtering Program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Kommunikation

Læs mere

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten 10tips til at skabe gnister i borgerkontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv borgeren 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

Motivation giver forandring i soholdet. Ved Tove Goldbeck, Gefion, Carl Skou, Nordkær og Marie Louise Pedersen, VSP

Motivation giver forandring i soholdet. Ved Tove Goldbeck, Gefion, Carl Skou, Nordkær og Marie Louise Pedersen, VSP Motivation giver forandring i soholdet Ved Tove Goldbeck, Gefion, Carl Skou, Nordkær og Marie Louise Pedersen, VSP % af årssøerne til Daka 162.000 søer i 2008 (1.075.000 årssøer) 16 14 156.000 søer i 2009

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation

PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation viser om din mening er på linje med dine kollegers Selskab: Demo company Adresse: Wallingatan 11 2tr Postadresse: 63230 Eskilstuna Telefonnummer: 08-7919802 Mobiltelefon:

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Hvilke aktiviteter og/eller effekt/nytteværdi (indsatser og resultater), understøtter jeres mission?

Hvilke aktiviteter og/eller effekt/nytteværdi (indsatser og resultater), understøtter jeres mission? Fokus på virksomhedens mission Nedskriv virksomhedens Mission Vores Mission Erklæring om organisationens eksistensberettigelse (Hvorfor er vi her?) Hvorfor skulle kunderne netop vælge jeres virksomhed?

Læs mere

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin INDSKOLINGEN På Toftevangskolen skal det være rart at gå i skole Vi ønsker, at eleverne udvikler kompetencer indenfor følgende områder: Ansvar Empati personlig integritet Selvkontrol Ansvar Arbejdet med

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Af Povl Mors Sales solutions International

Af Povl Mors Sales solutions International Af Povl Mors Sales solutions International Bedre kundeservice Hvad er god service Hvordan sælge flere ydelser ind Mine holdninger Betydningen af ros og ris Bedre forståelse af mig selv Konklusion: Et formidabelt

Læs mere