Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesudvalget Mødet Onsdag , Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. marts er et heldagsmøde med følgende dagsorden: Kl: Udvalget mødes på Biblioteket, Bibliotekstorvet 1, hvor den runde dør vil stå åben. Benyttes parkeringskælderen, kommer man ind gennem personaleindgangsdøren, hvor der trykkes på knappen kald betjent. Biblioteket serverer morgenkaffe og Lene Rubow vil orientere om Bibliotekets mange tilbud. Kl: Trommen (i samme bygning) Bina Hjorth vil fortælle om de nye planer med Trommen Kl: Musikskolen, Rungstedvej 1 Per Johannesen viser rundt og informerer om skolens mange tilbud Kl: Hørsholm Egns Museum, Sdr. Jagtvej Lisbeth Hein vil orientere om museets mange tiltag og give en kort rundvisning, hvorefter museet byder på en let frokost. Kl: Afgang fra Hørsholm Egns Museum. Kl: Hørsholm Rådhus, Ådalsparkvej 2 - Udvalgsmøde i D1. Der serveres kaffe/te, kage og frugt. Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Meddelelser: IME orienterede om møde med Nordsjællandske Cobras. Udvalget er inviteret til Rødovre for at se VIP- og konferencefaciliteter i tilknytning til ishal. Rungsted Kyst Vandskiklub kan ikke længere godkendes som folkeoplysende forening Budgetdialogmøde med KFU afholdes onsdag d. 10. maj kl i Idrætsbygningen i Idrætsparken. Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-12/06-B HUK Håndbold søger om tilskud til deltagelse i håndboldstævne i Italien. HUK Håndbold søger om kr i tilskud til 48 unge spilleres deltagelse i håndboldstævnet Coppa Interamnia i Teramo i Italien. 26 spillere er bosat i Hørsholm Kommune og 22 spillere er bosat i Karlebo Kommune. Beslutning: KFU godkendte ansøgning på kr. under forudsætning af, at Karlebo Kommune også yder tilskud. Ingen Side 8 KFU-13/06-B Rungsted Ishockey Klub søger om ekstraordinært tilskud. Rungsted Ishockey Klub søger om ekstraordinært tilskud til afholdelse af foredrag om ernæring. Beslutning: KFU godkendte ansøgnng på kr. KFU bad om at der tages en senere drøftelse af hvorledes der generelt på kultur/idrætsområdet kan iværksættes sundhedspolitiske initiativer. Ingen Side 11 KFU-14/06-B Helenas Marionet Teater Helenas Marionetteater søger om økonomisk støtte. Beslutning: KFU godkendte ansøgning på kr. mod opførelse af 4 forestillinger i forbindelse med bibliotekets søndagsåbent. Ingen Side 13 KFU-15/06-B Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn søger om tilskud til afholdelse af arrangement i Slotshaven den 20. august Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Beslutning: KFU godkendte ansøgning på kr. til Museumsforeningens sommerfest i Slotshaven. Side 15 KFU-16/06-B Cirkus i Trommen Ansøgning om tilskud til Cirkus i Trommen 2006 Beslutning: KFU godkendte ansøgning på kr. til afholdelse af børnecirkus i Trommen Side 17 KFU-17/06-B Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus Aktivitetskomiteen fremlægger regnskab for tilskud i Beslutning: KFU tog den ønskede redegørelse for anvendelsen af midlerne til efterretning. Fremover ønskes et mere detaljeret regnskab for de enkelte udstillinger. Side 19 KFU-18/06-B Hørsholm Scenen Hørsholm Scenen søger om tilskud til aktiviteter. Beslutning: KFU afslog ansøgning om bevilling. Side 20 KFU-19/06-B Søndagsåbent Forslag til fast søndagsåbent på biblioteket. Beslutning: KFU ønsker til næste møde en nærmere vurdering af at udvide søndagsåbningstiden til første søndag i perioden september-april måned samt at flytte åbningstiden fra kl Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 Side 22 KFU-20/06-B Mellemkommunal betaling for bibliotekslån Konsekvenser af den anvendte beregningsmodel for mellemkommunal betaling for bibliotekslån. Beslutning: Bevillingsskema blev udleveret til udvalget på mødet. KFU anbefaler ØU/KB, At budgettet reguleres i overensstemmelse med bevillingsskema i forbindelse med budgetrevision 2 At et ikke-disponeret mindreforbrug i 2005 på kr. på politikområde 61 Folkeoplysning ikke overføres til 2006, når KB skal fastsætte størrelsen af overførslerne. Side 24 KFU-21/06-D Kommunalt kultursamarbejde i Nordsjælland efter d Forslag til fremtidigt tværkommunalt samarbejde efter Kommunalreformens ikrafttræden Beslutning: KFU ønsker, at det mellemkommunale kultursamarbejde efter strukturreformens ikrafttræden sker ved projekter og ad hoc samarbejder med udgangspunkt i de enkelte kulturelle områder. Side 27 KFU-22/06-O Profiler for selvbærende enheder - årsplan 2006 Der foreligger profiler for 2006 fra de selvbærende enheder på Kulturog Fritidsudvalgets område. Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune har udarbejdet en årsplan. En del af årsplanen er at udarbejde en profil for 2006, som forelægges til orientering for fagudvalgene. Profilen præsenterer de selvbærende enheder og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Beslutning: KFU tog profilerne til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Side 29 Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-12/06-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B HUK Håndbold søger om tilskud til deltagelse i håndboldstævne i Italien. Resume HUK Håndbold søger om kr i tilskud til 48 unge spilleres deltagelse i håndboldstævnet Coppa Interamnia i Teramo i Italien. 26 spillere er bosat i Hørsholm Kommune og 22 spillere er bosat i Karlebo Kommune. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter, hvorvidt der skal ydes tilskud til HUK Håndbold og i givet fald beslutter tilskuddets størrelse. Det foreslåes at bevillingen i givet fald gives under forudsætning af at Karlebo Kommune også yder. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra HUK Håndbold Bilag 2: Kulturelle aktiviteter Budgetopfølgning 2006 Sagsfremstilling HUK Håndbold tæller 300 spillende medlemmer fordelt på alle hold lige fra minier til grand old. HUK Håndbold ønsker at styrke ungdomsarbejdet ved blandt andet at fremme det sociale sammenhold mellem klubbens spillere. Samtidigt ønsker HUK Håndbold at fastholde de unge i en aktiv hverdag med sport, hvorfor klubben gerne vil give de unge spillere mulighed for at deltage i Coppa Interamnia i Italien. Ved at give de unge spillere gode oplevelser som fx turen til Italien håber klubben, at de unge bliver ved med at dyrke regelmæssig sport i klubregi, og at det frafald af spillere som ofte sker på ungdomsholdene mindskes. Til dags dato er 48 unge spillere tilmeldt turen. 26 spillere bosat i Hørsholm Kommune og 22 spillere bosat i Karlebo Kommune. Desuden deltager 13 ledere. Coppa Interamnia er en af de største internationale håndboldturneringer med cirka 8000 unge deltagere fra alle kontinenter. Turneringen bliver støttet af både Det internationale Håndboldforbund, Italiens Olympiske Komite og UNICEF. I de senere år har flere danske Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 klubber deltaget i turneringen fx Nivå, Humlebæk, Holte, Virum-Sorgenfri, Helsingør og Bjerringbro. Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2004 et tilskud på kr til HUK Håndbold til deltagelse i Coppa Interamnia. I 2004 deltog 31 spillere, heraf 16 spillere bosat i Hørsholm Kommune, samt 6 trænere/holdledere i turen. Budget Omkostninger Bustransport Campingplads Fortæring Transport mm. i Italien I alt kr kr kr kr kr. Indtægter dags dato Spillernes egenbetaling (48x3000 kr.) Juletræssalg Andet arbejde I alt kr kr kr kr. Difference ( kr kr.) kr. Ansøgte midler Ansøgt beløb fra Karlebo Kommune Ansøgt beløb fra Hørsholm Kommune Ansøgt beløb i alt kr kr kr. Difference hvis ansøgte midler bevilliges ( kr kr.) kr.* Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 * Hvis de ansøgte beløb fra Karlebo og Hørsholm Kommune bevilliges, mangler HUK Håndbold endnu kr. for at budgettet går op. Klubben arbejder i øjeblikket på at skaffe lokale sponsorer, men har endnu ikke fået tilsagn på de udsendte ansøgninger. Beslutning KFU godkendte ansøgning på kr. under forudsætning af, at Karlebo Kommune også yder tilskud. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-13/06-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Rungsted Ishockey Klub søger om ekstraordinært tilskud. Resume Rungsted Ishockey Klub søger om ekstraordinært tilskud til afholdelse af foredrag om ernæring. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvorvidt der skal ydes ekstraordinært tilskud og i givet fald beslutter tilskuddets størrelse. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Rungsted Ishockey Klub Bilag 2: Tilbud fra Team Danmark på foredrag Sagsfremstilling Rungsted Ishockey Klub ønsker at sætte ekstra fokus på børn/unge, motion og ernæring ved at ruste trænere og holdledere bedre til løbende at kunne rådgive forældre og spillere om ernæringsrigtig kost. Klubben søger om tilskud til at afholde en temaaften, hvor en diætist fra Team Danmark gennemgår ernæringsanbefalingerne for idrætsaktive børn og unge. Deltagelse i temaaftenen skal være obligatorisk for klubbens holdledere og trænere (cirka personer), og derudover inviteres også forældre og spillere. Information og rådgivning om den rette mængde kulhydrater, fedt og proteiner i forhold til træningsindsatsen, er ifølge klubben især vigtig i forhold til børn og unge, der stadig vokser. Klubben har tidligere fremskaffet og uddelt pjecer fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark vedrørende ernæringsråd. Temaaftenen er en opfølgning på denne indsats, der skal sikre, at trænere og holdledere har optimale forudsætninger for at bruge det skriftlige materiale. Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Budget Pris på foredrag om ernæring ved diætist fra Team Danmark Klubbens egenfinansiering Ansøgt beløb 5000 kr kr kr. Klubbens ekstraordinære tilskud : År Art Bevilget 2000 Diverse udstyr kr Minimål kr. I alt kr. Ifølge opgørelse fra den 1. januar 2005 har Rungsted Ishockey Klub 278 medlemmer, heraf 200 under 25 år. Beslutning KFU godkendte ansøgnng på kr. KFU bad om at der tages en senere drøftelse af hvorledes der generelt på kultur/idrætsområdet kan iværksættes sundhedspolitiske initiativer. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-14/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Helenas Marionet Teater Resume Helenas Marionetteater søger om økonomisk støtte. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter om ansøgningen skal imødekommes mod opførelse af fire forestillinger i forbindelse med bibliotekets søndagsåbent. Bilag 1.: Ansøgning 2.: Kulturelle aktiviteter. Budgetopfølgning Sagsfremstilling Helenas Marionetteater har de foregående tre år fået kr i tilskud mod at opføre dukketeaterforestillinger i forbindelse med bibliotekets søndagsåbninger. Forestillingerne opføres i Børneteatersalen i underetagen og tiltrækker i gennemsnit mellem 50 og 80 besøgende. Helenas Marionetteater har stor appel til børn i alle aldre og besøgstallene viser da også, at det stadig er meget velbesøgt. Biblioteket ser gerne at der tilbydes marionetteaterforestillinger i forbindelse med søndagsåbningerne. Udgiften skal afholdes inden for driftsbudgettet rammer, Kulturelle aktiviteter: Budget 2006 Disponeret/udbetalt Rest kr kr kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 KFU godkendte ansøgning på kr. mod opførelse af 4 forestillinger i forbindelse med bibliotekets søndagsåbent. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-15/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn Resume Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn søger om tilskud til afholdelse af arrangement i Slotshaven den 20. august Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger kr til arrangementet. Bilag 1.: Ansøgning fra Museumsforeningen 2.: Kulturelle aktiviteter. Budgetopfølgning Sagsfremstilling Museumsforeningen tilbyder atter i 2006 at arrangere en festlig søndag for hele familien i Slotshaven. Årets tema er PH og hans samtid. Museumsforeningen vil via sang, musik og foredrag fortælle om tiden i 1.ste halvdel af det 20. århundrede. I markedsføringen af arrangementet vil der traditionen tro blive lagt vægt på at det er for hele familien og at man er velkommen til at medbringe sin madkurv. Der vil også være mulighed for at købe en forfriskning. Museumsforeningen lægger et stort arbejde i tilrettelægningen og afviklingen af arrangementet, som de foregående år har tiltrukket mange borgere. Det prioriteres både at involvere lokale kulturelle aktører og engagere professionelle kunstnere. Det foreløbige arrangement fremgår af bilag 1. Udgiften skal afholdes inden for driftsbudgettet rammer, Kulturelle aktiviteter: Budget 2006 Disponeret/udbetalt Rest kr kr kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Beslutning KFU godkendte ansøgning på kr. til Museumsforeningens sommerfest i Slotshaven. Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-16/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Cirkus i Trommen Resume Ansøgning om tilskud til Cirkus i Trommen 2006 Forslag Administrationen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Bilag 1.: Kulturelle aktiviteter budgetopfølgning 2006 Sagsfremstilling Kulturafdelingen søger om kr til Cirkus i Trommen Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav på sit møde den ( KFU-01/06-B), at der også i 2006 skulle gennemføres en cirkusforestilling i Trommen i samarbejde med kommunens børneinstitutioner. Tre af børneinstitutionerne: Børnehuset Skovvænget, Møllehuset og Mariehøj har tilmeldt sig årets cirkusprojekt. Formålet med projektet er at give børnehaverne mulighed for at arbejde med cirkus og gøgl henover foråret, kulminerende med optræden i Trommen. Børneinstitutionerne deltager i aktiviteterne med forberedelse, syning af kostumer og øvning, instrueret af og gennemført med bistand fra artist og klovn Benny Schumann. Der gennemføres en generalprøve og to åbne forestillinger i Trommen. I år vil kommunens ældre blive inviteret til at komme til den ene af forestillingerne i Trommen, alle øvrige interesserede skal selv hente deres gratis billetter på biblioteket. Evalueringerne af de tidligere projekter viser, at både børnene, institutionerne og forældrene var meget tilfredse med forløbet og anbefaler at det gentages. Tilfredsheden med Benny Schumanns medvirken har ligeledes været i top. Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 Benny Schumanns honorar er baseret på, at han arbejder med børnene på institutionerne ved at besøge hver af dem flere gange i en periode på ca. 2 måneder og dertil kommer det store arbejde med selve forestillingen. Budget for Cirkus i Trommen 2006: Benny Schumann kr. Trommen Markedsføring Rekvisitter, fortæring I alt kr. Udgiften skal afholdes inden for driftsbudgettet rammer, Kulturelle aktiviteter: Budget 2006 Disponeret/udbetalt Rest kr kr kr. Beslutning KFU godkendte ansøgning på kr. til afholdelse af børnecirkus i Trommen Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-17/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus Resume Aktivitetskomiteen fremlægger regnskab for tilskud i Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskab 2005 til efterretning. Bilag 1: Regnskab 2005 Sagsfremstilling I forbindelse med behandlingen af Aktivitetskomiteens ansøgning om tilskud for 2006 (KFU- 04/06-B), blev det besluttet, at udvalget fremover vil have et regnskab forelagt samtidig med ansøgningen om tilskud. Aktivitetskomiteen har fremsendt vedlagte regnskab for 2005 (bilag 1). De ikke forbrugte midler i 2005 er disponeret til en transportmæssig dyr udstilling, der var planlagt til 2005, men af forskellige årsager måtte udsættes til Beslutning KFU tog den ønskede redegørelse for anvendelsen af midlerne til efterretning. Fremover ønskes et mere detaljeret regnskab for de enkelte udstillinger. Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-18/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Scenen Resume Hørsholm Scenen søger om tilskud til aktiviteter. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om ikke at yde bevilling. Bilag 1.: Notat af 28. januar 2006 fra Hørsholm Scenen 2.: Revisionsnoter vedrørende Hørsholm Scenens regnskab : Hørsholm Scenen: Sæson (Kun til KFU-medlemmerne) 4.: Kulturelle aktiviteter budgetopfølgning 2006 Sagsfremstilling Hørsholm Scenen søger om kr til aktiviteter Ansøgningen blev behandlet KFU /KFU-63-B) og KFU (KFU-03/06-B). På sidstnævnte møde besluttede KFU, at udvalget ikke på det foreliggende grundlag kunne træffe beslutning. KFU bad om uddybende regnskabsmateriale samt en nærmere beskrivelse af de aktiviteter, som de ansøgte kr. skal finansiere. Hørsholm Scenen skriver i sit brev af 28. januar, at de kr. er en rest af en samlet ansøgning på kr til gennemførelse af de planlagte aktiviteter for indeværende sæson , sæsonprogrammet er vedlagt som bilag 3 til KFU-medlemmerne. Udgiften skal afholdes inden for driftsbudgettets rammer, Kulturelle aktiviteter: Budget 2006 Disponeret/udbetalt Rest kr kr kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

21 KFU afslog ansøgning om bevilling. Kultur- og Fritidsudvalget Side 21

22 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-19/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Søndagsåbent Resume Forslag til fast søndagsåbent på biblioteket. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter søndagsåbningstiderne på biblioteket. Bilag 1.: Udgifter i forbindelse med søndagsåbent. 2.. Statistik over besøgende Statistik over søndage 2005 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den (KFU 029 D), at biblioteket skulle holde åbent den første søndag hver måned i vinterhalvåret oktober til marts i en forsøgsperiode på 2 år. Forsøget skulle være udgiftsneutralt, dog blev der bevilliget kr fra kontoen Kulturelle aktiviteter til markedsføring, rengøring, lys, varme etc. og bibliotekets åbningstid blev justeret således at søndagsåbningstiden blev modsvaret af en reduktion i åbningstiden i de tre sommermåneder juni-august med to timer hver onsdag, hvor biblioteket så først åbnede kl. 12. Efter forsøgsperiodens udløb blev ordningen gjort permanent. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den (KFU-01/06-D), at administrationen til marts mødet udarbejder forslag til fast søndagsåbent på biblioteket. På vedlagte bilag er udgifterne for to nye modeller med søndagsåbent beskrevet, idet der ikke er medtaget udgifter til markedsføring, engangsudgifter til ændring af skilte og tryksager. Der er medtaget udgifter til personalets løn, til rengøring, el, varme og avishold. Kultur- og Fritidsudvalget Side 22

23 Der gøres opmærksom på, at Hørsholm Midtpunkt fra 2006 har besluttet at holde åbent den første søndag hver måned året rundt kl Beslutning KFU ønsker til næste møde en nærmere vurdering af at udvide søndagsåbningstiden til første søndag i perioden september-april måned samt at flytte åbningstiden fra kl Kultur- og Fritidsudvalget Side 23

24 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-20/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Mellemkommunal betaling for bibliotekslån Resume Konsekvenser af den anvendte beregningsmodel for mellemkommunal betaling for bibliotekslån. Forslag Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter finansiering af tilbagebetaling i 2005 og manglende indtægt i 2006: I alt kr. Bilag Bilag 1: Beregning. Sagsfremstilling Hørsholm kommunalbestyrelse besluttede den 18. december 2002 at varsle mellemkommunal betaling for lån til Karlebo Kommunes borgere på Hørsholm Bibliotek. Den første afregning kunne ske fra budgetåret 2005 baseret på beregninger på udlånstallene for Indtægterne ved den mellemkommunale betaling går i kommunekassen: de bogføres på bibliotekets driftsbudget som en indtægt samtidig med, at driftsbudgettet er nedskrevet med et tilsvarende beløb. Ved beregningen af den mellemkommunale betaling blev der taget udgangspunkt i Karlebo borgeres lån og fornyelser af materialer på Hørsholm Bibliotek, men der burde være taget udgangspunkt i lån uden fornyelser. Beregningsgrundlaget er en klar fejl, hvor der ikke har været udført en tilstrækkelig kvalitetskontrol på definitionen af det statistiske udtræk fra edb-systemet, beregningsmodellen har som sådan været korrekt, udgangspunktet forkert. Der vil fremadrettet blive gennemført en kvalitetskontrol af hele beregningen. Den korrekte beregningsmetode er: Kultur- og Fritidsudvalget Side 24

25 Udlån uden fornyelser foretaget af Karlebo Kommunes borgere på Hørsholm Bibliotek, fratrukket både det antal lån Hørsholm Kommunes borgere foretager i Karlebo Kommune og 7 % af Karlebo Kommunes eget udlån. 2005: Korrekt beregningsgrundlag: lån á 10 kr. Faktureret beløb Difference 2006: Korrekt beregningsgrundlag: lån á 10 kr. Budgetbeløb indtægter mellemkommunal betaling Difference kr kr kr kr kr kr. Budget 2005: Indeholdt en indtægt på mellemkommunal betaling, der var kr. for høj, differencen skal tilbagebetales til Karlebo Kommune. Budget 2006 og overslagsårene: Indtægtskontoen er overbudgetteret med kr. Budget 2008 reguleres efter skønnet indtægt på mellemkommunalbetaling beregnet på de lån, borgerne i den kommende Fredensborg Kommune skønnes at ville foretage. Opmærksomheden henledes på, at de 10 kr. i mellemkommunal betaling kun er en delvis dækning af den gennemsnitlige omkostning for udlån og fornyelser på 34 kr. En forhøjelse af det beløb, som afregnes i mellemkommunal betaling vil kræve en lovændring. Forslag til finansiering Politikområde 61 kan overføre kr. fra 2005 til Foretages denne overførsel kan tilbagebetaling til Karlebo Kommune for 2005 delvist finansieres indenfor Direktørområdets driftsbudget. De resterende kr. foreslås finansieret via kassen. I budget 2006 og 2007 vil der mangle en skønnet indtægt på kr. Denne difference foreslås reguleret på Budgetrevision 2. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Tillægsbevilling Politikområde: Drift/anlæ g m.v. Indeværen - de år Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 60 Kultur og biblioteker Drift Politikområde: Kultur- og Fritidsudvalget Side 25

26 I alt Beslutning Bevillingsskema blev udleveret til udvalget på mødet. KFU anbefaler ØU/KB, At budgettet reguleres i overensstemmelse med bevillingsskema i forbindelse med budgetrevision 2 At et ikke-disponeret mindreforbrug i 2005 på kr. på politikområde 61 Folkeoplysning ikke overføres til 2006, når KB skal fastsætte størrelsen af overførslerne. Kultur- og Fritidsudvalget Side 26

27 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-21/06-D Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Kommunalt kultursamarbejde i Nordsjælland efter d Resume Forslag til fremtidigt tværkommunalt samarbejde efter Kommunalreformens ikrafttræden Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget afklarer sin holdning til det kommende tværkommunale samarbejde i Nordsjælland Bilag 1.: Invitation til Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget fra Projektgruppen Lokale Kulturtilbud 2.: Model for Kommunalt samarbejde Sagsfremstilling Projektgruppen for Lokale Kulturtilbud i Frederiksborg har i forbindelse med Reformprojektet udarbejdet forslag til det kommende samarbejde på det kulturelle område, (Bilag 1). Holdningen til fremtidigt samarbejde i Nordsjælland er blevet drøftet ved et møde mellem Museumsinspektøren ved Hørsholm Egns Museum, Direktøren for Børn og Kultur, Musikskolelederen, Fritids- og Idrætschefen, og Kultur- og bibliotekschefen. Konklusionen var entydig hos alle: Det er nødvendigt at samarbejde for at skabe udvikling, kunne løfte større opgaver og gensidigt inspirere hinanden. De enkelte fagområder har enten allerede eller er ved at danne deres samarbejdsrelationer også efter , og alle er interesserede i at kunne indgå i projekt og ad hoc samarbejder med udgangspunkt i de enkelte kulturelle områder med fokus på midler til fortsat vækst. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget Side 27

28 KFU ønsker, at det mellemkommunale kultursamarbejde efter strukturreformens ikrafttræden sker ved projekter og ad hoc samarbejder med udgangspunkt i de enkelte kulturelle områder. Kultur- og Fritidsudvalget Side 28

29 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KFU-22/06-O Sagsbehandler: Anders Kelstrup Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Profiler for selvbærende enheder - årsplan 2006 Resume Der foreligger profiler for 2006 fra de selvbærende enheder på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune har udarbejdet en årsplan. En del af årsplanen er at udarbejde en profil for 2006, som forelægges til orientering for fagudvalgene. Profilen præsenterer de selvbærende enheder og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Forslag Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget tager profilerne til efterretning. Bilag Bilag 1: Profiler fra de selvbærende enheders årsplaner. Sagsfremstilling Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune udarbejder en årsplan. Årsplanen er primært et administrativt udviklingsredskab, hvor der er fokus på, hvilken vej den selvbærende enhed vil udvikle sig. Dette sker indenfor rammerne af de politiske mål fra kommunalbestyrelsen og de tværgående mål, som direktionen har besluttet. Udvalget skal i første omgang orienteres om de selvbærende enheders profil. Målopfølgningen behandles politisk i maj 2006, og udviklingsplanen er til administrativt brug. Kultur- og Fritidsudvalget Side 29

30 Årsplanen består af tre dele: Profil Her præsenterer de selvbærende enheder kort sig selv og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Profilen skal til orientering i det politiske udvalg i marts Målopfølgning Her evaluerer de selvbærende enheder, om de har nået målene. Målopfølgningen har til formål at danne udgangspunkt for tilbagemeldinger til politikerne og direktionen. Målopfølgningen på de politiske mål vil indgå i Regnskab 2005 i dokumentet Beretning og regnskab, som behandles politisk i maj Udviklingsplan De selvbærende enheder beskriver hvilke egne mål, som de vil arbejde med i det kommende år. I udviklingsplanen fremgår det, hvordan de selvbærende enheder vil arbejde med de politiske mål og de tværgående mål. Udviklingsplanen er til administrativt brug. Beslutning KFU tog profilerne til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget Side 30

31 Kultur- og Fritidsudvalgets møde onsdag den Slut kl. Isabella Meyer Formand Henrik Klitgaard Næstformand Thorkild Gruelund Michael Medom Hansen Hanne Lommer Kultur- og Fritidsudvalget Side 31

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00 Følgende sager behandles på mødet Side Teaterforestillinger i Hørsholm 2 Bilagsoversigt 9 Fraværende

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 19. november 2008 Onsdag 19.11.2008 kl. 15:00 KDY s lokaler, Havnen Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 "Velvære i vand" og "Gang i

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT den 12.01.2010 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Kultur & Fritidsudvalgets møder i 2010... 4 3 Valg af næstformand for Kultur

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 26.03.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2008 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 30.08.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Dorthe Mogensen, Tommy Lund Christensen

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Dorthe Mogensen, Tommy Lund Christensen REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-16.10 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Dorthe Mogensen, Tommy Lund Christensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Musikpuljen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere