MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET/3 JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER/4 GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET/6 VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER/7 KONKURRENCE/8 TILLYKKE TIL NYUDDANNEDE TILLIDSMÆND OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT /8

2 LEDER Harry Max Friedrichsen, kredsformand DER ER BEHOV FOR RO I BANKEN 2011 bød på både gode og dårlige oplevelser. Det var positivt, at der på kredsens ordinære generalforsamling den 26. marts var fuld opbakning til det fortsatte arbejde med en reduktion af kredsbestyrelsen fra 11 til 8 medlemmer, som til gengæld alle skal beskæftige sig fuldtids med kredsbestyrelsesarbejde. Forudsætningen var, at der kunne opnås enighed med banken om en aftale herom. Det blev glædeligvis tilfældet, og på den ekstraordinære generalforsamling i september blev den nye kredsbestyrelse på otte fuldtids medlemmer efter kampvalg dannet, og der kunne bydes velkommen til to helt ny kredsbestyrelsesmedlemmer. På positivsiden var også, at vi, trods de udfordringer året bød på, har haft et godt og konstruktivt samarbejde med banken et samarbejde, som blandt andet afspejler sig i den lokalaftale, vi har indgået med banken om tillidsvalgte i Sydbank. Positivt var det også, at der var god opbakning til valgene af tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter i slutningen af året vil på negativsiden blive husket for afskedigelsesrunderne i banken. Den første fandt sted den 6. september i forbindelse med nedlæggelsen af PBI som en selvstændig forretningsenhed, hvor 7 medarbejdere blev afskediget og 11 fik tilbudt job i Region Tyskland og 2 på Peberlyk. Den 11. oktober kom så den store fyringsrunde, hvor 89 kolleger rundt om i banken blev afskediget. Her blev alle tillidsmænd og en række arbejdsmiljørepræsentanter inddraget og gjorde en fantastisk indsats med at støtte og hjælpe de afskedigede medlemmer. Den 28. november offentliggjorde banken en større organisationsændring med etablering af et administrationsområde og et kundeområde på centralt hold. Organisationsændringen indebar tillige, at kundesekretariaterne samles i 6 enheder og telefonbetjeningen i 3 enheder under betegnelsen kundeservice, hvor medarbejderne skal arbejde under overenskomstens telekoncept. Ændringerne berørte i alt 73 medarbejdere, og indebar for over halvdelens vedkommende så væsentlige vilkårsændringer, at de kan sidestilles med en opsigelse. Det blev desværre konsekvensen for 7 af de berørte, for hvem det ikke var muligt at arbejde under de ændrede vilkår. Den 18. januar kom den seneste organisationsændring, hvor over 30 medarbejdere er direkte berørt. Vi har i kredsbestyrelsen været inddraget på alle områder og har haft rigeligt at se til ikke mindst i forhold til de afskedigede, men også i forhold til de organisatoriske ændringer i banken. Det kan være formålstjenligt og også nødvendigt at foretage organisatoriske ændringer, men de giver altid uro og usikkerhed i organisationen og kan føre til dårligere trivsel og et mindsket engagement hos medarbejderne. Herved risikerer man, at den positiv effekt, der var målet med ændringen, ikke opnås. Det er derfor særdeles vigtigt, at der efter et turbulent 2011 nu bliver fokus på at skabe ro i banken. Det er i den sammenhæng beklageligt, at banken har valgt at opsige lokalaftalen om afbødeforanstaltninger ved afskedigelser en aftale som netop har bidraget til at bevare roen i banken. Det er der nu og fremover et klart behov for. Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Telefax: Redaktion: Poul Erik Ravn Pedersen (ansv.) Krista Kokkedal Kim Holmer Journalist Carsten Jørgensen, Kommunikation, Finansforbundet Design og produktion: Grafix, Aabenraa Oplag: Foto: Jasper Carlberg Indlæg: Redaktionen modtager gerne indlæg fra medlemmer deadline: 12. marts 2012 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet. 2 / SYDBANK KREDS / JANUAR 2012

3 KOMPETENCEUDVIKLING ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET? Husk at drøfte en uddannelsesplan i forbindelse med din personaleudviklingssamtale (PUS). Det kan sikre din fremtid Af Kim Holmer, Sydbank Kreds / Foto: Jasper Carlberg Det velkendte ordsprog Den, der opfatter sig som færdiguddannet, er ofte mere færdig end uddannet har sjældent være mere aktuelt end i en tid, hvor arbejdspladserne i den finansielle sektor mere er under afvikling end udvikling. I dag ændrer alting sig hurtigt og man kan ikke længere forvente at være attraktiv på arbejdsmarkedet i 20 år uden løbende at uddanne sig. Uddannelse er med til at sikre ens mobilitet og fleksibilitet. De kompetencer, du har som medarbejder, skal løbende vedligeholdes og udbygges. Det er derfor vigtigt, at du benytter dig af mulighederne for at drøfte en uddannelsesplan i forbindelse med din personaleudviklingssamtale (PUS), som finder sted i løbet af årets første kvartal. Tænk på fremtidsperspektiverne Tænk ikke kun på at opretholde kompetencer i forhold til dit nuværende job men kig også fremad og drøft med din nærmeste leder, hvad du gerne vil beskæftige dig med på sigt. Banken fremhæver i sin uddannelsespolitik, at man er positiv indstillet på at tilbyde dig uddannelse til et fremtidigt job. Det kræver dog, at både du og din leder har en fælles opfattelse af, at du har potentialet til det. Samtidig skal du være indstillet på at tage et tilsvarende job, hvis du får det tilbudt. I konkrete tilfælde kan du ligeledes aftale et kortere uddannelsesophold uden relation til dit nuværende job, såfremt du gerne vil snuse til alternative jobmuligheder i organisationen. Dette skal i givet fald aftales med HR og det eventuelle uddannelsessted. Er du under udvikling eller afvikling? Finansforbundet har tidligere lavet en undersøgelse der viser, at medlemmernes uddannelsesfokus er støt faldende fra man fylder 30 år og opefter. Forklaringen er et stigende arbejdspres både på jobbet og på hjemmefronten, når man kommer lidt op i årene men netop i disse situationer er det vigtig at tænke fremad og på de konsekvenser manglende uddannelse og vedligeholdelse af ens kompetencer kan få for ens job og familie. Tænk dig derfor om en ekstra gang før du fravælger en uddannelsesplan i forbindelse med din PUS-samtale. Vær i stedet for godt forberedt og kom med konkrete ønsker, som du kan drøfte med din leder. Tjek dine muligheder Når du er omfattet af Finansforbundets overenskomst, er du sikret ret til relevant efter- og videregående uddannelse på samme eller nærmeste højere uddannelsesniveau til og med Bachelor/ Diplom i det offentligt etablerede uddannelsessystem. Du kan gennemføre uddannelserne som deltidsuddannelse samtidig med, at du passer dit arbejde. På finansforbundet.dk under publikationer finder du blandt andet pjecen Hvor sikker er du på dine kompetencer. Her kan du sammenholde dine rettigheder i henhold til overenskomsten med eksempler på dine muligheder. Besøg også hjemmesiden finansudd.dk, hvor du finder et stort udvalg af muligheder for at styrke dine kompetencer. SYDBANK KREDS / JANUAR 2012 / 3

4 TELEKONCEPTET JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER Hvis jeg fik valget mellem faste arbejdstider og telekonceptet, så ville jeg vælge telekonceptet, fordi det giver frihed og fleksibilitet i min hverdag, siger Elsebeth Vium fra Hotline - Betalingsformidling. Nu udbygger banken telekonceptet Af Krista Kokkedal, Sydbank Kreds Mads Barsballe, Andreas Bobzin Elsebeth Vium Kunderne ønsker ikke kun tilgængelig service mellem klokken 9 og 17, men vil have mulighed for at komme i kontakt med virksomheder, når de selv har fri fra arbejde. Sådan er tendensen efterhånden i alle brancher, og Sydbank efterkommer dette ønske om øget tilgængelighed yderligere ved at udbygge telekonceptet i I Sydbank har telekonceptet sit udspring i 2002 i Hotline - Betalingsformidling, og her modtages nyheden om udbygningen positivt. Den del af telekonceptet, vi kender, som er fra klokken , fungerer rigtigt godt. Jeg har mulighed for frihed, når andre arbejder, og personligt har jeg aldrig tænkt negativt om telekonceptet eller aftenvagterne, siger Elsebeth Vium, der arbejder i Hotline - Betalingsformidling. Såfremt normeringen er på plads, er det ifølge hende nemt for medarbejderne at bytte vagter, hvilket giver en stor fleksibilitet for den enkelte. Hvis jeg fik valget mellem faste arbejdstider og telekonceptet, så ville jeg vælge telekonceptet fordi det giver frihed og fleksibilitet i min hverdag, siger Elsebeth Vium. Hans Lystlund arbejder også i Hotline - Betalingsformidling. Jeg har været med til indførelsen af telekonceptet. I begyndelsen var vi lidt skeptiske, men allerede efter er par måneder kunne vi se fordelene, og vores skepsis blev gjort til skamme. Telekonceptet åbner flere muligheder, end det begrænser. Det åbner muligheden for at tilrettelægge sin frihed med familie bedre, siger Hans Lystlund. Tendensen i samfundet går mod at færre har faste arbejdstider, og undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at hvis man selv har indflydelse på de skiftende arbejdstider giver det mindre stress i hverdagen. Bedre søvn og psykisk velbefindende og færre tilfælde af forhøjet blodtryk er nogle af de fordele, som forskere har fundet for ansatte med ret til at flekse deres arbejdstid. 4 / SYDBANK KREDS / JANUAR 2012

5 FAKTA OM TELEFONKONCEPTET Hvad er telekoncept? En organisatorisk enhed, der alene betjener kunder ved elektroniske kommunikationsmidler for eksempel telefon, telefax, pc er samt post. Hvordan tilrettelægges arbejdstiderne? Arbejdet kan placeres på alle ugens dage mellem kl Daglig arbejdstid kan variere mellem 6 og 12 timer. Ugentlig arbejdstid kan variere mellem 31 og 39 timer og kan placeres på fire eller fem arbejdsdage. Arbejdstidens placering kendes mindst fire uger forud. Hvordan honoreres arbejdstiden? For arbejde på særlige tidspunkter betales et tillæg i form af nedsat arbejdstid og/eller afspadsering. Hvor kan jeg læse om telekonceptet? Standard Overenskomst stk 4, Telekoncepter. Jess Jørgensen Ingrid Knudsen Medbestemmelsen og fleksibiliteten til at planlægge sin arbejdsuge uden at skulle have dårlig samvittighed over at spørge om fri til forældresamtalen i skolen eller til frihed til de impulsive tiltag i hverdagen gør simpelthen hverdagen nemmere og sjovere. Ny linje i kundebetjeningen I 2012 starter en ny linje i kundebetjeningen i Sydbank. Kundelinjen består af: Privat rådgivningslinje: Personalebank Sammenlægning af Hotline - Betalingsservice der sammenlægges med Kundeservice. at Storegade blev sidste sted, vi skulle være i vores arbejdsliv, og det bliver svært at sige farvel til kolleger og vores fantastiske chef, når vi nærmer os sommer 2012 og flytter til Peberlyk. Men vi skal også følge med udviklingen og være forandringsvillige, og det er vi, siger Ingrid Knudsen. Jess Jørgensen er enig. Jeg ser frem til udviklingen i vores job og imødeser nye arbejdsopgaver og skiftende arbejdstider, siger han. På vej ind i telekonceptet er Ingrid Knudsen og Jess Jørgensen, som lige nu arbejder i Kundeservice Aabenraa. Vi er generelt positive overfor det nye koncept. Vi sidder mange i vores nuværende afdeling med en årgang, hvor arbejdstiden ikke betyder så meget for os. Men vi havde nok regnet med, SYDBANK KREDS / JANUAR 2012 / 5

6 MER- OG OVERARBEJDE GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET Det er vigtigt, at du husker at registrere dit mer- og overarbejde i bankens tidsregistreringssystem Af Poul Erik Ravn Pedersen, Sydbank Kreds Overskriften til artiklen kunne være hentet fra nytårstalerne fra Dronning Margrethe eller statsminister Helle Thorning Schmidt. I denne artikel går det mere på arbejdssituationen i banken. I forbindelse med de personalereduktioner, som banken har gennemført i 2011 er det ekstra vigtigt at have fokus på arbejdsbelastningen for de tilbageværende medarbejdere i banken. Det må naturligvis ikke medføre øget arbejdspres og slet ikke systematisk mer- og overarbejde. Såfremt der opstår behov for at udføre mer- og/eller overarbejde, er der en pligt til at udføre dette. Der er imidlertid også en ret til at få det honoreret. Generelt om mer- og overarbejde Alle medarbejdere har en daglig fastsat arbejdstid, der benyttes som udgangspunkt til at vurdere, om medarbejdere udfører merarbejde, overarbejde eller afspadserer. Det er en forudsætning, at mer- og overarbejde er beordret af ledelsen. Nogle ledere vælger dog at have tillid til, at den enkelte medarbejder selv kan bedømme, om der er behov for at udføre mer- og/eller overarbejde. Det er op til den enkelte medarbejder, hvordan dette mer- og overarbejde bliver registreret, men det er vigtigt at påpege, at lederen skal godkende de registrerede timer. Det mest oplagte sted at registrere mer- og overarbejde er i bankens tidsregistreringssystem. Det bliver hver måned afsluttet med en indberetning til nærmeste leder, hvorved også alt registreret mer- og overarbejde vil blive vurderet og forhåbentlig godkendt af lederen. Arbejdsgiveren kan ikke pålægge en medarbejdere at udføre hverken mer- eller overarbejde på deres aftalte arbejdsfrie dage. Udtrykket dækker for eksempel en ugentlig fridag, men ikke almindelige weekender og søgnehelligdage for fuldtidsansatte med almindelig arbejdstid. Skufferegnskab Nogle medarbejdere har haft for vane at føre et alternativt regnskab over de ekstra arbejdstimer det kan foreksempel være et skufferegnskab hvor det først bliver synligt, når medarbejderen på et tidspunkt selv synliggør det for lederen. I de tilfælde kan der godt gå lang tid, inden det bliver vurderet og godkendt. Såfremt lederen ikke er enig med medarbejderen, er der risiko for, at timerne slet ikke kan godkendes og blive honoreret. Medarbejderen kan dog ikke forvente, at tillidsmanden og Sydbank Kreds kan gå ind og hjælpe medarbejderen, hvis det ikke er registreret via det officielle system altså tidsregistreringssystemet. Merarbejde Merarbejde og udligning (afspadsering) af opsparede timer registreres løbende. Der registreres altid 1:1 uanset om det er merarbejde på hverdage, i weekender eller på helligdage. Ifølge overenskomsten har du krav på at udligne i op til tre sammenhængende dage forudsat at du har timer nok. Men der kan også udlignes nogle enkelte timer. Ligesom med omsorgsdage og ferie skal du aftale med din leder, at du udligner og hvornår. Merarbejdssaldoen gøres op (nulstilles) én gang årligt i Sydbank pr. 30. april. Efter nulstillingen startes på et nyt regnskabsår. Ved nulstillingen skal du have betaling for den del af saldoen, der overstiger 37 timer. Betalingen udgør p.t. 305 kroner pr. time. For deltidsansatte modregnes en forholdsmæssig del af de 37 timer i forhold til ansættelsesprocenten. Overarbejde Overarbejde honoreres med afspadsering i forholdet 1:1½ eller 1:2. Ved udbetaling som timeløn plus 50 eller 100 procent. Ifølge overenskomsten har du krav på at afspadsere op til 52 timers frihed og har krav på at udligne i op til tre sammenhængende dage forudsat at du har timer nok. Ligesom med omsorgsdage og ferie skal du aftale med din leder, at du udligner og hvornår. 6 / SYDBANK KREDS / JANUAR 2012

7 HVERVNING VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER De kommende måneder sætter Sydbank Kreds fokus på at få hvervet de medarbejdere i banken, som ikke er medlem af Finansforbundet Af Kim Holmer, Sydbank Kreds Hvervning af nye medlemmer er et af Sydbank Kreds vigtigste politiske indsatsområder i det nye år. En stærk organisationsprocent giver forhandlingskraft i forhold de struktur- og organisationsmæssige forandringer, som utvivlsomt fortsat vil præge den finansielle sektor og dermed også Sydbank i de kommende år. I det forgange år har vi været igennem dels en fyringsrunde med tæt på 100 afskedigede kolleger og senest en organisationsændring i november 2011, der resulterede i, at yderligere syv kolleger valgte at modtage en opsigelse med fratrædelse pr. 1. juli Fokus på et stærkt fællesskab Dette har selvsagt skabt usikkerhed blandt de tilbageblevne kolleger med hensyn til jobsikkerhed i tiden der kommer. Derfor handler det for Sydbank Kreds om at få skabt et så stærkt fagligt fællesskab som overhoved muligt for uden et fælles fagforbund står man som individ svagt i forhold til ens arbejdsgiver det viser erfaringerne fra Lidt over 80 procent af de ansatte i den danske finanssektor er i dag medlemmer af Finansforbundet og på baggrund af et turbulent 2011 har Finansforbundet i modsætning til andre fagforbund oplevet en medlemstilgang netop fordi Finansforbundet har markeret sig stærkt i kraft af et unikt beredskab og medlemsservice i disse krisetider. Kampagne 2012 Sydbank Kreds kickstarter derfor året med medlemshvervningskampagne med start fra den 15. februar 2012 og frem til den 1. juni 2012, hvor alle ikke-medlemmer vil blive kontaktet af den lokale tillidsmand med tilbud om medlemskab af Finansforbundet. Vi ved fra en undersøgelse i 2010, at rigtig mange potentielle medlemmer egentlig kun mangler en konkret henvendelse for at tage den endelige beslutning om at blive del af det stærke faglige fællesskab, vi allerede har i Sydbank. HVERV ET NYT MEDLEM OG VIND EN FLOT GAVE Medlemshvervning er et fællesanliggende, så har du en kollega, som ikke er medlem, så tag en snak med vedkommende og overbevis ham eller hende om, at det faktisk er en ret god idé at melde sig ind i Finansforbundet. Hverver du et nyt medlem, så deltager du i en lodtrækning om 5x COOP More-Box (gavekort til rejse, restaurant, oplevelse eller lignende) efter eget valg til en værdi af 999 kroner. Hent vores specielle indmeldelsesblanket på kredsens hjemmeside sydbankkreds.dk Vi byder de nye medlemmer velkommen ved at de modtager en COOP More Box til en værdi af 300 kroner. På hjemmesiden morebox.dk kan du læse mere om, hvilke oplevelser, du kan vælge imellem. SYDBANK KREDS / JANUAR 2012 / 7

8 KONKURRENCE HAR DU LÆST DIT BLAD? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikler for at kunne svare. Spørgsmål: 1. I hvilket år har Telekonceptet sit udspring? 2. Hvad er timebetalingen for merarbejdssaldoen på over 37 timer? 3. I hvilken periode foregår hvervekampagnen for nye medlemmer? 4. Hvor flytter Kundeservice Aabenraa hen til sommer? Svar på spørgsmålene og vind 500 kroner Send dine svar (f.eks. 2005, 200, april, Slagelse) senest onsdag d. 22. februar 2012 til eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. Og vinderne er... Vindere af konkurrencen i sidste nummer af medlemsbladet: Lone Jørgensen, Sydleasing, Corporate Banking and Finance Tilde Helbo, Vestergade, Odense Ole P. Madsen, Kunder, Peberlyk TILLYKKE TIL FØLGENDE NYUDDANNEDE TILLIDSVALGTE I andet halvår af 2011 har følgende tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter afsluttet deres tillidsmandsuddannelse og arbejdsmiljøuddannelse: Tillidsmænd Anna Marie Møller, Egtved Conni Cording, Kunder, Peberlyk Inge Albrechtsen, Varde Laila Tønder, Skærbæk Arbejdsmiljørepræsentant Lasse Gregersen, Jerne Louise Aastrup, Vejle Ole Jessen, Sekretariat, Varde Lise Lindstrøm, Roskilde 8 / SYDBANK KREDS / JANUAR 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 PAUSEGYMNASTIK GIVER MERE GEJST/3 DEJLIGT AT ARBEJDE HJEMME/4 INDBYDELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING/4 ARBEJDSLIVET BREDER

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen Filialdirektør Nils Aaskov har med succes udviklet en dartskive, der hver

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2012 En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 Et

Læs mere

Vi vil gøre en forskel for dig

Vi vil gøre en forskel for dig beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

En kæmpe forandring. beretning

En kæmpe forandring. beretning beretning for Jyske Bank Kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2013 årsberetning beretning En kæmpe forandring 2012 blev året, hvor Jyske Bank undergik en af de største forandringer i

Læs mere

Gode ledere kan man ikke få for mange af

Gode ledere kan man ikke få for mange af MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Gode ledere kan man ikke få for mange af Sydbank Kreds hilser det velkomment, at banken styrker indsatsen for at uddanne

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

FLERE TRUES AF STRESS

FLERE TRUES AF STRESS MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / AUGUST 2015 FLERE TRUES AF STRESS Ansatte i Sydbank føler sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte, viser

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Indhold Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon 70 21 16 68 www.dsr.dk/syddanmark E-mail: syddanmark@dsr.dk

Læs mere