MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET/3 JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER/4 GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET/6 VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER/7 KONKURRENCE/8 TILLYKKE TIL NYUDDANNEDE TILLIDSMÆND OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT /8

2 LEDER Harry Max Friedrichsen, kredsformand DER ER BEHOV FOR RO I BANKEN 2011 bød på både gode og dårlige oplevelser. Det var positivt, at der på kredsens ordinære generalforsamling den 26. marts var fuld opbakning til det fortsatte arbejde med en reduktion af kredsbestyrelsen fra 11 til 8 medlemmer, som til gengæld alle skal beskæftige sig fuldtids med kredsbestyrelsesarbejde. Forudsætningen var, at der kunne opnås enighed med banken om en aftale herom. Det blev glædeligvis tilfældet, og på den ekstraordinære generalforsamling i september blev den nye kredsbestyrelse på otte fuldtids medlemmer efter kampvalg dannet, og der kunne bydes velkommen til to helt ny kredsbestyrelsesmedlemmer. På positivsiden var også, at vi, trods de udfordringer året bød på, har haft et godt og konstruktivt samarbejde med banken et samarbejde, som blandt andet afspejler sig i den lokalaftale, vi har indgået med banken om tillidsvalgte i Sydbank. Positivt var det også, at der var god opbakning til valgene af tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter i slutningen af året vil på negativsiden blive husket for afskedigelsesrunderne i banken. Den første fandt sted den 6. september i forbindelse med nedlæggelsen af PBI som en selvstændig forretningsenhed, hvor 7 medarbejdere blev afskediget og 11 fik tilbudt job i Region Tyskland og 2 på Peberlyk. Den 11. oktober kom så den store fyringsrunde, hvor 89 kolleger rundt om i banken blev afskediget. Her blev alle tillidsmænd og en række arbejdsmiljørepræsentanter inddraget og gjorde en fantastisk indsats med at støtte og hjælpe de afskedigede medlemmer. Den 28. november offentliggjorde banken en større organisationsændring med etablering af et administrationsområde og et kundeområde på centralt hold. Organisationsændringen indebar tillige, at kundesekretariaterne samles i 6 enheder og telefonbetjeningen i 3 enheder under betegnelsen kundeservice, hvor medarbejderne skal arbejde under overenskomstens telekoncept. Ændringerne berørte i alt 73 medarbejdere, og indebar for over halvdelens vedkommende så væsentlige vilkårsændringer, at de kan sidestilles med en opsigelse. Det blev desværre konsekvensen for 7 af de berørte, for hvem det ikke var muligt at arbejde under de ændrede vilkår. Den 18. januar kom den seneste organisationsændring, hvor over 30 medarbejdere er direkte berørt. Vi har i kredsbestyrelsen været inddraget på alle områder og har haft rigeligt at se til ikke mindst i forhold til de afskedigede, men også i forhold til de organisatoriske ændringer i banken. Det kan være formålstjenligt og også nødvendigt at foretage organisatoriske ændringer, men de giver altid uro og usikkerhed i organisationen og kan føre til dårligere trivsel og et mindsket engagement hos medarbejderne. Herved risikerer man, at den positiv effekt, der var målet med ændringen, ikke opnås. Det er derfor særdeles vigtigt, at der efter et turbulent 2011 nu bliver fokus på at skabe ro i banken. Det er i den sammenhæng beklageligt, at banken har valgt at opsige lokalaftalen om afbødeforanstaltninger ved afskedigelser en aftale som netop har bidraget til at bevare roen i banken. Det er der nu og fremover et klart behov for. Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Telefax: Redaktion: Poul Erik Ravn Pedersen (ansv.) Krista Kokkedal Kim Holmer Journalist Carsten Jørgensen, Kommunikation, Finansforbundet Design og produktion: Grafix, Aabenraa Oplag: Foto: Jasper Carlberg Indlæg: Redaktionen modtager gerne indlæg fra medlemmer deadline: 12. marts 2012 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet. 2 / SYDBANK KREDS / JANUAR 2012

3 KOMPETENCEUDVIKLING ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET? Husk at drøfte en uddannelsesplan i forbindelse med din personaleudviklingssamtale (PUS). Det kan sikre din fremtid Af Kim Holmer, Sydbank Kreds / Foto: Jasper Carlberg Det velkendte ordsprog Den, der opfatter sig som færdiguddannet, er ofte mere færdig end uddannet har sjældent være mere aktuelt end i en tid, hvor arbejdspladserne i den finansielle sektor mere er under afvikling end udvikling. I dag ændrer alting sig hurtigt og man kan ikke længere forvente at være attraktiv på arbejdsmarkedet i 20 år uden løbende at uddanne sig. Uddannelse er med til at sikre ens mobilitet og fleksibilitet. De kompetencer, du har som medarbejder, skal løbende vedligeholdes og udbygges. Det er derfor vigtigt, at du benytter dig af mulighederne for at drøfte en uddannelsesplan i forbindelse med din personaleudviklingssamtale (PUS), som finder sted i løbet af årets første kvartal. Tænk på fremtidsperspektiverne Tænk ikke kun på at opretholde kompetencer i forhold til dit nuværende job men kig også fremad og drøft med din nærmeste leder, hvad du gerne vil beskæftige dig med på sigt. Banken fremhæver i sin uddannelsespolitik, at man er positiv indstillet på at tilbyde dig uddannelse til et fremtidigt job. Det kræver dog, at både du og din leder har en fælles opfattelse af, at du har potentialet til det. Samtidig skal du være indstillet på at tage et tilsvarende job, hvis du får det tilbudt. I konkrete tilfælde kan du ligeledes aftale et kortere uddannelsesophold uden relation til dit nuværende job, såfremt du gerne vil snuse til alternative jobmuligheder i organisationen. Dette skal i givet fald aftales med HR og det eventuelle uddannelsessted. Er du under udvikling eller afvikling? Finansforbundet har tidligere lavet en undersøgelse der viser, at medlemmernes uddannelsesfokus er støt faldende fra man fylder 30 år og opefter. Forklaringen er et stigende arbejdspres både på jobbet og på hjemmefronten, når man kommer lidt op i årene men netop i disse situationer er det vigtig at tænke fremad og på de konsekvenser manglende uddannelse og vedligeholdelse af ens kompetencer kan få for ens job og familie. Tænk dig derfor om en ekstra gang før du fravælger en uddannelsesplan i forbindelse med din PUS-samtale. Vær i stedet for godt forberedt og kom med konkrete ønsker, som du kan drøfte med din leder. Tjek dine muligheder Når du er omfattet af Finansforbundets overenskomst, er du sikret ret til relevant efter- og videregående uddannelse på samme eller nærmeste højere uddannelsesniveau til og med Bachelor/ Diplom i det offentligt etablerede uddannelsessystem. Du kan gennemføre uddannelserne som deltidsuddannelse samtidig med, at du passer dit arbejde. På finansforbundet.dk under publikationer finder du blandt andet pjecen Hvor sikker er du på dine kompetencer. Her kan du sammenholde dine rettigheder i henhold til overenskomsten med eksempler på dine muligheder. Besøg også hjemmesiden finansudd.dk, hvor du finder et stort udvalg af muligheder for at styrke dine kompetencer. SYDBANK KREDS / JANUAR 2012 / 3

4 TELEKONCEPTET JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER Hvis jeg fik valget mellem faste arbejdstider og telekonceptet, så ville jeg vælge telekonceptet, fordi det giver frihed og fleksibilitet i min hverdag, siger Elsebeth Vium fra Hotline - Betalingsformidling. Nu udbygger banken telekonceptet Af Krista Kokkedal, Sydbank Kreds Mads Barsballe, Andreas Bobzin Elsebeth Vium Kunderne ønsker ikke kun tilgængelig service mellem klokken 9 og 17, men vil have mulighed for at komme i kontakt med virksomheder, når de selv har fri fra arbejde. Sådan er tendensen efterhånden i alle brancher, og Sydbank efterkommer dette ønske om øget tilgængelighed yderligere ved at udbygge telekonceptet i I Sydbank har telekonceptet sit udspring i 2002 i Hotline - Betalingsformidling, og her modtages nyheden om udbygningen positivt. Den del af telekonceptet, vi kender, som er fra klokken , fungerer rigtigt godt. Jeg har mulighed for frihed, når andre arbejder, og personligt har jeg aldrig tænkt negativt om telekonceptet eller aftenvagterne, siger Elsebeth Vium, der arbejder i Hotline - Betalingsformidling. Såfremt normeringen er på plads, er det ifølge hende nemt for medarbejderne at bytte vagter, hvilket giver en stor fleksibilitet for den enkelte. Hvis jeg fik valget mellem faste arbejdstider og telekonceptet, så ville jeg vælge telekonceptet fordi det giver frihed og fleksibilitet i min hverdag, siger Elsebeth Vium. Hans Lystlund arbejder også i Hotline - Betalingsformidling. Jeg har været med til indførelsen af telekonceptet. I begyndelsen var vi lidt skeptiske, men allerede efter er par måneder kunne vi se fordelene, og vores skepsis blev gjort til skamme. Telekonceptet åbner flere muligheder, end det begrænser. Det åbner muligheden for at tilrettelægge sin frihed med familie bedre, siger Hans Lystlund. Tendensen i samfundet går mod at færre har faste arbejdstider, og undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at hvis man selv har indflydelse på de skiftende arbejdstider giver det mindre stress i hverdagen. Bedre søvn og psykisk velbefindende og færre tilfælde af forhøjet blodtryk er nogle af de fordele, som forskere har fundet for ansatte med ret til at flekse deres arbejdstid. 4 / SYDBANK KREDS / JANUAR 2012

5 FAKTA OM TELEFONKONCEPTET Hvad er telekoncept? En organisatorisk enhed, der alene betjener kunder ved elektroniske kommunikationsmidler for eksempel telefon, telefax, pc er samt post. Hvordan tilrettelægges arbejdstiderne? Arbejdet kan placeres på alle ugens dage mellem kl Daglig arbejdstid kan variere mellem 6 og 12 timer. Ugentlig arbejdstid kan variere mellem 31 og 39 timer og kan placeres på fire eller fem arbejdsdage. Arbejdstidens placering kendes mindst fire uger forud. Hvordan honoreres arbejdstiden? For arbejde på særlige tidspunkter betales et tillæg i form af nedsat arbejdstid og/eller afspadsering. Hvor kan jeg læse om telekonceptet? Standard Overenskomst stk 4, Telekoncepter. Jess Jørgensen Ingrid Knudsen Medbestemmelsen og fleksibiliteten til at planlægge sin arbejdsuge uden at skulle have dårlig samvittighed over at spørge om fri til forældresamtalen i skolen eller til frihed til de impulsive tiltag i hverdagen gør simpelthen hverdagen nemmere og sjovere. Ny linje i kundebetjeningen I 2012 starter en ny linje i kundebetjeningen i Sydbank. Kundelinjen består af: Privat rådgivningslinje: Personalebank Sammenlægning af Hotline - Betalingsservice der sammenlægges med Kundeservice. at Storegade blev sidste sted, vi skulle være i vores arbejdsliv, og det bliver svært at sige farvel til kolleger og vores fantastiske chef, når vi nærmer os sommer 2012 og flytter til Peberlyk. Men vi skal også følge med udviklingen og være forandringsvillige, og det er vi, siger Ingrid Knudsen. Jess Jørgensen er enig. Jeg ser frem til udviklingen i vores job og imødeser nye arbejdsopgaver og skiftende arbejdstider, siger han. På vej ind i telekonceptet er Ingrid Knudsen og Jess Jørgensen, som lige nu arbejder i Kundeservice Aabenraa. Vi er generelt positive overfor det nye koncept. Vi sidder mange i vores nuværende afdeling med en årgang, hvor arbejdstiden ikke betyder så meget for os. Men vi havde nok regnet med, SYDBANK KREDS / JANUAR 2012 / 5

6 MER- OG OVERARBEJDE GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET Det er vigtigt, at du husker at registrere dit mer- og overarbejde i bankens tidsregistreringssystem Af Poul Erik Ravn Pedersen, Sydbank Kreds Overskriften til artiklen kunne være hentet fra nytårstalerne fra Dronning Margrethe eller statsminister Helle Thorning Schmidt. I denne artikel går det mere på arbejdssituationen i banken. I forbindelse med de personalereduktioner, som banken har gennemført i 2011 er det ekstra vigtigt at have fokus på arbejdsbelastningen for de tilbageværende medarbejdere i banken. Det må naturligvis ikke medføre øget arbejdspres og slet ikke systematisk mer- og overarbejde. Såfremt der opstår behov for at udføre mer- og/eller overarbejde, er der en pligt til at udføre dette. Der er imidlertid også en ret til at få det honoreret. Generelt om mer- og overarbejde Alle medarbejdere har en daglig fastsat arbejdstid, der benyttes som udgangspunkt til at vurdere, om medarbejdere udfører merarbejde, overarbejde eller afspadserer. Det er en forudsætning, at mer- og overarbejde er beordret af ledelsen. Nogle ledere vælger dog at have tillid til, at den enkelte medarbejder selv kan bedømme, om der er behov for at udføre mer- og/eller overarbejde. Det er op til den enkelte medarbejder, hvordan dette mer- og overarbejde bliver registreret, men det er vigtigt at påpege, at lederen skal godkende de registrerede timer. Det mest oplagte sted at registrere mer- og overarbejde er i bankens tidsregistreringssystem. Det bliver hver måned afsluttet med en indberetning til nærmeste leder, hvorved også alt registreret mer- og overarbejde vil blive vurderet og forhåbentlig godkendt af lederen. Arbejdsgiveren kan ikke pålægge en medarbejdere at udføre hverken mer- eller overarbejde på deres aftalte arbejdsfrie dage. Udtrykket dækker for eksempel en ugentlig fridag, men ikke almindelige weekender og søgnehelligdage for fuldtidsansatte med almindelig arbejdstid. Skufferegnskab Nogle medarbejdere har haft for vane at føre et alternativt regnskab over de ekstra arbejdstimer det kan foreksempel være et skufferegnskab hvor det først bliver synligt, når medarbejderen på et tidspunkt selv synliggør det for lederen. I de tilfælde kan der godt gå lang tid, inden det bliver vurderet og godkendt. Såfremt lederen ikke er enig med medarbejderen, er der risiko for, at timerne slet ikke kan godkendes og blive honoreret. Medarbejderen kan dog ikke forvente, at tillidsmanden og Sydbank Kreds kan gå ind og hjælpe medarbejderen, hvis det ikke er registreret via det officielle system altså tidsregistreringssystemet. Merarbejde Merarbejde og udligning (afspadsering) af opsparede timer registreres løbende. Der registreres altid 1:1 uanset om det er merarbejde på hverdage, i weekender eller på helligdage. Ifølge overenskomsten har du krav på at udligne i op til tre sammenhængende dage forudsat at du har timer nok. Men der kan også udlignes nogle enkelte timer. Ligesom med omsorgsdage og ferie skal du aftale med din leder, at du udligner og hvornår. Merarbejdssaldoen gøres op (nulstilles) én gang årligt i Sydbank pr. 30. april. Efter nulstillingen startes på et nyt regnskabsår. Ved nulstillingen skal du have betaling for den del af saldoen, der overstiger 37 timer. Betalingen udgør p.t. 305 kroner pr. time. For deltidsansatte modregnes en forholdsmæssig del af de 37 timer i forhold til ansættelsesprocenten. Overarbejde Overarbejde honoreres med afspadsering i forholdet 1:1½ eller 1:2. Ved udbetaling som timeløn plus 50 eller 100 procent. Ifølge overenskomsten har du krav på at afspadsere op til 52 timers frihed og har krav på at udligne i op til tre sammenhængende dage forudsat at du har timer nok. Ligesom med omsorgsdage og ferie skal du aftale med din leder, at du udligner og hvornår. 6 / SYDBANK KREDS / JANUAR 2012

7 HVERVNING VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER De kommende måneder sætter Sydbank Kreds fokus på at få hvervet de medarbejdere i banken, som ikke er medlem af Finansforbundet Af Kim Holmer, Sydbank Kreds Hvervning af nye medlemmer er et af Sydbank Kreds vigtigste politiske indsatsområder i det nye år. En stærk organisationsprocent giver forhandlingskraft i forhold de struktur- og organisationsmæssige forandringer, som utvivlsomt fortsat vil præge den finansielle sektor og dermed også Sydbank i de kommende år. I det forgange år har vi været igennem dels en fyringsrunde med tæt på 100 afskedigede kolleger og senest en organisationsændring i november 2011, der resulterede i, at yderligere syv kolleger valgte at modtage en opsigelse med fratrædelse pr. 1. juli Fokus på et stærkt fællesskab Dette har selvsagt skabt usikkerhed blandt de tilbageblevne kolleger med hensyn til jobsikkerhed i tiden der kommer. Derfor handler det for Sydbank Kreds om at få skabt et så stærkt fagligt fællesskab som overhoved muligt for uden et fælles fagforbund står man som individ svagt i forhold til ens arbejdsgiver det viser erfaringerne fra Lidt over 80 procent af de ansatte i den danske finanssektor er i dag medlemmer af Finansforbundet og på baggrund af et turbulent 2011 har Finansforbundet i modsætning til andre fagforbund oplevet en medlemstilgang netop fordi Finansforbundet har markeret sig stærkt i kraft af et unikt beredskab og medlemsservice i disse krisetider. Kampagne 2012 Sydbank Kreds kickstarter derfor året med medlemshvervningskampagne med start fra den 15. februar 2012 og frem til den 1. juni 2012, hvor alle ikke-medlemmer vil blive kontaktet af den lokale tillidsmand med tilbud om medlemskab af Finansforbundet. Vi ved fra en undersøgelse i 2010, at rigtig mange potentielle medlemmer egentlig kun mangler en konkret henvendelse for at tage den endelige beslutning om at blive del af det stærke faglige fællesskab, vi allerede har i Sydbank. HVERV ET NYT MEDLEM OG VIND EN FLOT GAVE Medlemshvervning er et fællesanliggende, så har du en kollega, som ikke er medlem, så tag en snak med vedkommende og overbevis ham eller hende om, at det faktisk er en ret god idé at melde sig ind i Finansforbundet. Hverver du et nyt medlem, så deltager du i en lodtrækning om 5x COOP More-Box (gavekort til rejse, restaurant, oplevelse eller lignende) efter eget valg til en værdi af 999 kroner. Hent vores specielle indmeldelsesblanket på kredsens hjemmeside sydbankkreds.dk Vi byder de nye medlemmer velkommen ved at de modtager en COOP More Box til en værdi af 300 kroner. På hjemmesiden morebox.dk kan du læse mere om, hvilke oplevelser, du kan vælge imellem. SYDBANK KREDS / JANUAR 2012 / 7

8 KONKURRENCE HAR DU LÆST DIT BLAD? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikler for at kunne svare. Spørgsmål: 1. I hvilket år har Telekonceptet sit udspring? 2. Hvad er timebetalingen for merarbejdssaldoen på over 37 timer? 3. I hvilken periode foregår hvervekampagnen for nye medlemmer? 4. Hvor flytter Kundeservice Aabenraa hen til sommer? Svar på spørgsmålene og vind 500 kroner Send dine svar (f.eks. 2005, 200, april, Slagelse) senest onsdag d. 22. februar 2012 til eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. Og vinderne er... Vindere af konkurrencen i sidste nummer af medlemsbladet: Lone Jørgensen, Sydleasing, Corporate Banking and Finance Tilde Helbo, Vestergade, Odense Ole P. Madsen, Kunder, Peberlyk TILLYKKE TIL FØLGENDE NYUDDANNEDE TILLIDSVALGTE I andet halvår af 2011 har følgende tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter afsluttet deres tillidsmandsuddannelse og arbejdsmiljøuddannelse: Tillidsmænd Anna Marie Møller, Egtved Conni Cording, Kunder, Peberlyk Inge Albrechtsen, Varde Laila Tønder, Skærbæk Arbejdsmiljørepræsentant Lasse Gregersen, Jerne Louise Aastrup, Vejle Ole Jessen, Sekretariat, Varde Lise Lindstrøm, Roskilde 8 / SYDBANK KREDS / JANUAR 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 HVORDAN ER DET NU MED DEN ARBEJDSTID?/3 NY MÅLING AF TRIVSLEN/4 KREDSBESTYRELSEN PÅ SKOLEBÆNKEN/5 LUSSING TIL BANKANSATTE/6

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7 KONKURRENCE/8

JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7 KONKURRENCE/8 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2011 JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 GROK 2012 Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 Side 1/44 GROK 2012 - dagsorden Generelt info om overenskomsten og forløbet Kredsbestyrelsen Heltidsulykkesforsikring Børns

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 PAUSEGYMNASTIK GIVER MERE GEJST/3 DEJLIGT AT ARBEJDE HJEMME/4 INDBYDELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING/4 ARBEJDSLIVET BREDER

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens tid er/6 Fagligt arbejde

Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens tid er/6 Fagligt arbejde medlemsblad for sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / april 2013 Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid, Kreds Midtjylland Om kredsens anbefalinger Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde.

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. AARHUS UNIVERSITET SKABELON FOR FLEKSTIDSAFTALE PÅ AARHUS UNIVERSITET Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. Fikstid

Læs mere

Du skal pleje din markedsværdi

Du skal pleje din markedsværdi MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Du skal pleje din markedsværdi Vil du udvikles eller afvikles, lød det retoriske spørgsmål til omkring 100 tillidsvalgte

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid?

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? I løbet af de seneste femten år er antallet af danskere, der arbejder under 15 timer ugentligt, næsten fordoblet. Det rejser spørgsmålet, om der er behov

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

Plustid Vejledning. September 2013

Plustid Vejledning. September 2013 Plustid Vejledning September 2013 Indledning... 1 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 1 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 1 Del 1. Individuel aftale om plustid... 1 1. Væsentlige fakta om plustid...

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent I AU Forskning og Talent (AU-FT) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen, men det må ikke forveksles med at overlade

Læs mere

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F 1. marts 2015 28. februar 2018 2 Indhold 1. BAGGRUND 3 2. FORMÅL 3 3. OVERENSKOMSTFORHOLD 4 4. LØN 4 5. ANCIENNITETSTILLÆG 4 6. KØRSEL 5 7. OPSIGELSE 5 8.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SHK11.05.2 Side 1 SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler 1999 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. AFTALENS FORMÅL... 4 3. DECENTRALE

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere