Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring planlægning af bevægelsesundervisning med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og en ressourceorienteret tænkning på et psykomotorisk grundlag. Der arbejdes desuden praktisk med gennemførelse og evaluering af gruppeundervisning, herunder gruppedynamiske forhold. Modulet retter sig mod undervisning af forskellige alders- og målgrupper. Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: Fag: 1. Redegøre for udvalgte teorier og temaer inden Psykomotorisk gruppeundervisning for gruppeundervisning 2. Redegøre for gruppers processer og dynamik Psykomotorisk gruppeundervisning Psykologi 3. Ud fra iagttagelser, beskrive og redegøre for det Bevægelsesudvikling store barns normale bevægelsesudvikling set i et psykomotorisk perspektiv 4. Redegøre for fysiologisk viden i relation til fysisk Fysisk træning træning Fysiologi 5. Redegøre for udvalgte emner inden for kognition, Psykologi motivation og emotion 6. Planlægge, gennemføre samt evaluere målrettet Psykomotorisk gruppeundervisning og procesorienteret undervisning Pædagogik 7. Redegøre for og begrunde didaktiske og metodiske overvejelser og valg i relation til undervisningsprogrammer. Redegøre for og formidle principper for forebyggende hensigtsmæssig træning 9. Planlægge, gennemføre samt evaluere undervisning, der understøtter det store barns psykomotoriske udvikling 10. Planlægge, varetage og evaluere undervisning i fysisk træning på et psykomotorisk grundlag 11. Identificere og redegøre for faglige og fagpersonlige læringsmål i relation til udvikling af underviserrollen Psykomotorisk gruppeundervisning Pædagogik Fysisk træning Fysisk træning Fysiologi Bevægelsesudvikling Fysisk træning Psykomotorisk gruppeundervisning Pædagogik Fysisk træning Fordeling af ECTS-point på modul Psykomotorisk Gruppeundervisning: 4 Fysiologi: 3 Fysisk træning: 3 Pædagogik: 2 Bevægelsesudvikling: 1 Psykologi: 2 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL Modul: Fag: Psykomotorisk Gruppeundervisning ECTS-point: 4 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for udvalgte teorier og temaer inden for gruppeundervisning Arbejde praktisk og gennem mindre opgaver teoretisk med temaerne: Jf. læringsmål 1 på Åndedræt modul Stemme Planlægge, gennemføre samt evaluere målrettet og procesorienteret undervisning Jf. læringsmål 6 på modul Herunder redegøre for gruppers processer og dynamik Jf. læringsmål 2 på modul Samt redegøre for og begrunde didaktiske og metodiske overvejelser og valg i relation til undervisningsprogramme r Jf. læringsmål 7 på modul Arbejde med kropsbevidsthed, grounding, centrering, relationskompetence og Labans BESSkoncept i relation til underviserrollen. Planlægning af undervisning, rettet imod forskellige målgrupper. Træning i undervisning på klassen. Herunder træning i iagttagelse af gruppeprocessen, selvevaluering, give og modtage feedback. Træning i at forholde sig til forskellige målgrupper og de didaktiske og metodiske overvejelser og valg i relation hertil. Arbejde med indre og ydre motivation og det at bruge modstand konstruktivt i undervisningen. (i samarbejde med faget psykologi) Praktisk arbejde med Brug af musik Brug af redskaber Brug af manuelle impulser i undervisningen Dropsy, Jaques (1996): Den harmoniske krop, Hans Reitzels Forlag A/S, København, s Engel, Lis (2001): krop psyke verden, Institut for Idræt, Københavns Universitet & Forlaget Hovedland, s Hultmann, Lisbeth (2004): Stemmens kraft, Aschehoug Dansk Forlag A/S, s , s Kløverhus, Kim (1996); Musikkens 2. virkelighed, Bogans Forlag, Lynge, Kapitel 3 og 4 Bonde, Lars Ole (2009): Musik og menneske introduktion til musikpsykologi, Samfundslitteratur, s. 63 7, s Winther, Helle m.fl. (2015); Fodfæste og himmelkys, Forlaget Hovedland, s

4 Identificere og redegøre for faglige og fagpersonlige læringsmål i relation til udvikling af underviserrollen. Jf. læringsmål 11 på modul Afprøve og udvikle den professionelle rolle gennem praksistræning med fokus på Professionelt nærvær og empati Brug af stemmen i undervisningen Nonverbal kommunikation Brug af rum og kontakt med deltagerne Arbejde med målbeskrivelser, indeholdende faglige og fagpersonlige mål, til brug i praktikken på modul 9 Winther, Helle (2012): Det professionspersonlige om kroppen som klangbund i professionel kommunikation. I Winther, Helle (red.) (2012), Kroppens sprog i professionel praksis om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation, Værløse, Billesøe & Baltzer, s Winther, Helle (2012): kroppen som lærermester guide til kommunikationslæsning, lederskab og personlig udvikling i professionel praksis. I Winther, Helle (red.) (2012), Kroppens sprog i professionel praksis om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation, Værløse, Billesøe & Baltzer, s Kissow, A.M., Pallesen H.(200): Mennesket i bevægelse. Fadl s Forlag, s Undervisningsmateriale fra faglærer Undervisnings og arbejdsformer: Kropsrelaterede og oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Dialogbaseret undervisning Logbogsarbejde Gruppearbejde Vejledning og supervision Praksis- og metodetræning Præsentation ved studerende Skriftlige opgaver 4

5 Modul: Fag: Fysisk træning ECTS-point: 3 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for fysiologisk viden i relation til fysisk træning Forebyggende hensigtsmæssig træning med en psykomotorisk tilgang Akasha, Ea Suzanne og Betina Wegner (2009): Den lille træningsbold, Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik Jf. læringsmål 4) på modul Redegøre for og formidle principper for forebyggende hensigtsmæssig træning Jf. læringsmål ) på modul Redegøre for og begrunde didaktiske og metodiske overvejelser og valg i relation til Undervisningsprogrammer Jf. læringsmål 7 på modul Planlægge, varetage og evaluere undervisning i fysisk træning på et psykomotorisk grundlag Jf. læringsmål 10) på modul Planlægning af fysisk træning til forskellige målgrupper i relation til sundhedsfremme og forebyggelse Anvendelse af redskaber i fysisk træning Musikforståelse og anvendelse af musik, som et redskab i fysisk træning Forståelse for samt praktisk erfaring med motion i naturen Forståelse for forskellige træningsformer (muskeltræning, kredsløbstræning, metabolisk fitness, funktionel træning) Planlægning og udøvelse af undervisningsprogrammer i fysisk træning til forskellige målgrupper. Herunder: - Inddrage viden fra modul 4 i opbygningen af træningsprogrammer - Anvende træningsfysiologisk viden - Inddrage viden om koordination, balance, styrke, udholdenhed m.m. - Anvende redskaber og musik i undervisningen ud fra didaktiske overvejelser - Formidle øvelser præcist og med øje for målgruppens behov Undervisning af medstuderende med Bangsbo, J. & Gunnarsson T. P. (2013): metoden. Verdens bedste og nemmeste løbetræning, Samvirke, p Flammild, M. (2013), Logikker i den psykomotoriske undervisningsform. Et kvalitativt studie af fysisk træning med en psykomotorisk terapeut, Masterprojekt, Idræt og Velfærd, Institut for Idræt, Københavns Universitet, p. 4-19, 44-5 (ucviden.dk) Flammild, M. & Andersson, S. (2013): Psykomotorisk undervisning i fysisk træning. Et kompendium der beskriver krydsfeltet mellem sundhed, pædagogik og fysisk træning, Psykomotorikuddannelsen, VIA Klarlund Pedersen, B. & Andersen, L. B, (2011): Fysisk aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling, Sundhedsstyrelsen, København, p Paarup, L. (2003); Funktionel træning I: Afspændingspædagogen 10/2003 Poulsen, D. V. (2009): Holdtræning. Didaktiske perspektiver på grundtræning, Gads forlag, p , 71 11, Skovmand, N. (2010): Idrættens musik. I: Focus - tidskrift for idræt, marts 2010, p Tyberg, H., Olsen, A.M.(2011): Motion i naturen, Frydenlunds forlag Vries, A. de (2011): Bevægelse, forebyggelse og sundhedsfremme IN 5

6 efterfølgende evaluering Kissow m.fl (red)(2011): Bevægelse. En grundbog, Munksgaard Danmark, p Winther, Helle (2014): Lev stærkt om grundfølelser i idrættens rum. I: B. B. Høj, I. Maibom, T.N. Rasmussen (Red.), Idrættens værdier og kultur: Teori og Praksis, KvaN, Århus, p Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Praksis- og metodetræning Præsentation ved studerende 6

7 Modul: Fag: Bevægelsesudvikling ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Ud fra iagttagelser beskrive og redegøre for det store barns normale bevægelsesudvikling set i et psykomotorisk perspektiv. Fokus på det 6 12 årige barns psykomotoriske udvikling. jf. modulets læringsmål 3, modul Planlægge, gennemføre samt evaluere undervisning, der understøtter det store barns psykomotoriske udvikling jf. modulets læringsmål 9, modul Undervisnings og arbejdsformer: Problembaseret læring Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Vejledning og supervision Hjemmeopgaver Litteraturstudier Praksis- og metodetræning Præsentation ved studerende Børn, sundhed og trivsel Børn og relationer Børn og afspænding Empati Lege Børn og udeliv Planlægge psykomotoriske aktiviteter for børn mellem 6 og 12 år og udvikle undervisningsforløb for denne målgruppe. Gennemføre et kort psykomotorisk undervisningsforløb med skolebørn 6-12 år (i samarbejde med faget pædagogik). Evaluere og vurdere psykomotoriske undervisningsforløb med børn mellem 6 og 12 år (i samarbejde med faget pædagogik). Jensen, Helle m.fl (2012): Empati det der holder verden sammen. Kbh. Rosinante. S Juul, Jesper & Jensen, H.(2004): Pædagogisk relationskompetence fra lydighed til ansvarlighed. Kbh., Apostrof. S , s. 1 4, s Relster, Andreas (2009): Skolens farlige vejrtrækning. Information 19. februar Jensen, Helle (2014): Nærvær og empati I skolen, Akademisk Forlag. S. 20-2, s , s , s

8 Modul: Fag: Fysiologi ECTS-point: 3 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for fysiologisk viden i Stofskifte og ernæring: relation til fysisk træning Næringsstoffer og fordøjelse Næringsstoffernes Jf. læringsmål 4) på modul omsætning og aflejring Energistofskiftet i hvile og under arbejde Energikilder ved muskelarbejde Redegøre for og formidle principper for forebyggende hensigtsmæssig træning Ernæring Jf. læringsmål ) på modul Temperaturregulering Varmebalancen Reguleringen af legemstemperaturen Temperaturreguleringen i hvile Dynamisk arbejde - fra hvile til aktivitet Kredsløbet Respiration Temperaturregulering Forståelse for forskellige træningsformer Bojsen-Møller, Jens og Aagaard, Per (2011): Styrketræning, I Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (red):træning - i forebyggelse, behandling og rehabilitering, Munksgaard Danmark, s Klarlund Pedersen, Bente og Saltin, Bengt (2003): Metabolisk fitness. I Fysisk aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling, Sundhedsstyrelsen, s (se link på uv-plan) Klinge, Klaus (2011): Grundlæggende fysiologi. I Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (red):træning - i forebyggelse, behandling og rehabilitering, Munksgaard Danmark s Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2011): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, København, FADL s Forlag, s , 26-2, , og Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Skriftlige opgaver Fremlæggelser Zacho, Morten (2011): Konditionstræning. I Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (red):træning - i forebyggelse, behandling og rehabilitering, Munksgaard Danmark, s

9 Modul: Fag: Pædagogik ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Introduktion til forskellige pædagogiske grundsyn og didaktiske modeller Planlægge, gennemføre samt evaluere målrettet og procesorienteret undervisning Jf. læringsmål 6) på modul Identificere og redegøre for faglige og fagpersonlige læringsmål i relation til udvikling af underviserrollen Jf. læringsmål 11) på modul Indføring i undervisningsplanlægning, herunder: Undervisningstema Målgrupper og læringsforudsætninger Rammefaktorer og underviserforudsætninger Undervisningens mål Lærerprocessen Undervisningens indhold Programlægning af undervisningen Evaluering og vurdering af undervisningen Hansen, Anne-Marie H.(u.å.): Didaktik en introduktion, s. 1-7 Hiim, Hilde og Else Hippe (2009): Undervisningsplanlægning for faglærere, Gyldendals lærerbibliotek, kap.1 og 2 Kissow, Anne-Merete og Hanne Pallesen (200): Mennesket i bevægelse, FADL, kap. 1, 2, 3, 6 og 7 Zachariassen, Ingeborg: Undervisningsplanlægning (2011) Evaluering af gruppeundervisning (2005) Kropsbevidsthed Kropsoplevelse (u.å) Forudsætninger for læring (2011) Den afspændingspædagogiske dialog (u.å) Laursen, Per Fibæk: Den autentiske lærer. I: Unge pædagoger, nr. 5, 2003 Redegøre for og begrunde didaktiske og metodiske overvejelser og valg i relation til undervisningsprogramm er Jf. læringsmål 7) på modul Praktisk arbejde med undervisningsplanlægning, med inddragelse af teori, egne erfaringer og kreativitet, samt evaluering og vurdering af den udarbejdede undervisningsplan. Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Præsentation ved studerende Skriftlige opgaver Vejledning. 9

10 Modul: Fag: Psykologi ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for gruppers processer og dynamik Jf. læringsmål 2) på modul Gennemgang af gruppeprocesser Heinskou, T. (2004): Den lille gruppe på arbejde; i Psykodynamisk Organisationspsykologi. Hans Reitzels Forlag. s Gruppeprocesser i et klasseværelse Den gruppeanalytiske tilgang til gruppedynamik og gruppers processer Iversen, K. S. (2010): Klassen som gruppe: Lading, Å. H. & Jørgensen, B. A. (red.): Grupper Om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. Frydenlund, Kbh. (s ). Jørgensen, B. A. (2010): Foulkes teori om grupper. I: Lading, Å. H. & Jørgensen, B. A. (red.): Grupper Om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. København, Frydenlund. (s.1-97.) Redegøre for udvalgte emner inden for kognition, motivation og emotion Jf. læringsmål 5) på modul Emotioner i psykoterapien, og i forandringsprocesser. Samt emotioners sammenhæng med kognition og motivation En socialkognitiv tilgang til tilegnelsesprocesser Motivation og de emotionelle og kognitive drivkræfter Lading, Å. H. & Jørgensen, B.A. (2010): Forskellige aspekter af gruppers dynamik: Lading, Å. H. & Jørgensen, B. A. (red.): Grupper Om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. Frydenlund, Kbh. (s ). Hougaard, Esben (2004). Psykoterapi: teori og forskning. København, Dansk Psykologisk Forlag. (s ) Bandura, Albert: Self-efficacy, I : Kognition og Pædagogik, 2012, 22. årgang, nr. 3. København, Dansk psykologisk forlag. Vejleskov, H. (2009). Motivation. Om motivationens betydning for undervisningen. Gyldendals Lærerbibliotek. s , 69-93, , Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Gruppearbejde 10

11 Modul: Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper ECTS-point: Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. Disse point hentes fra ECTS-point fra de humanistiske og de psykomotoriske fag Der er ingen Erfagrupper der er et kort internat i stedet. Fagets mål Identificere og redegøre for faglige og fagpersonlige læringsmål i relation til udvikling af underviserrollen Jf. læringsmål 11) på modul Fagets indhold Reflektere over egen rolle som underviser. 11

12 Modul Modulprøve Indstilling til prøven For at den studerende kan gå til prøve i modul, skal følgende være opfyldt: Godkendelse af modul 1,2,3 og 4 0 % tilstedeværelse i praksisfagene psykomotorisk gruppeundervisning bevægelse, fysisk, træning samt bevægelsesudvikling Deltagelse i internatet Planlægning og afvikling af undervisning af medstuderende i fysisk træning, herunder skriftlig aflevering af didaktiske overvejelser samt program, jf. Undervisningsplanlægning (Zachariassen, 2011). Mundtlig fremlægning af træningsfysiologisk viden i faget fysiologi. Prøven Prøven er en intern individuel prøve og består af to dele en skriftlig og en mundtlig. Den studerende har 24 timer til den skriftlige del og skal 2-4 dage efter aflevering af denne til den mundtlige eksamination. Den skriftlige del omhandler udarbejdelse af en kort synopsis, der skal fungere som disposition til den mundtlige eksamination. Besvarelsen laves på baggrund af en udleveret case. Besvarelsens omfang er max 2 ½ normalsider, svarende til 6000 tegn inkl. mellemrum, jf. Standard for opgaveskrivning (Studienet). Den mundtlige del består af 20 minutters eksamination, hvor den studerende fremlægger og uddyber sin viden med udgangspunkt i synopsen. Der lægges vægt på, at den studerende selvstændigt udvælger relevante punkter til fordybelse. Underviserne i fysiologi samt fysisk træning er eksaminatorer og interne censorer og spørger ind til pensum, både det der vedrører casen samt pensum generelt. Synopsen, noter og evt. et kreativt materiale må medbringes til den mundtlige del. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der gives en samlet karakter for de to dele. Prøven dækker 15 ECTS-point. 12

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen...

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013... 1 Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere