Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune"

Transkript

1 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 SVAGT FALDENDE BESKÆFTIGELSE... 5 HØJ UDPENDLING... 7 BEFOLKNINGEN I DEN ERHVERVSAKTIVE ALDER FALDER PÅ SIGT... 8 FALDENDE LEDIGHED... 8 KORTERE FORLØB FOR DAGPENGEMODTAGERE MÅL 1: FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE UNDGÅ TIDLIG KONTANTHJÆLPSDEBUT DE UNGE SOM GÅR UD AF FOLKESKOLEN I FAVRSKOV STATUS FOR ÅRIGE I FAVRSKOV GENNEMFØRELSE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE ANDEL DER FORVENTES AT FÅ EN UNGDOMSUDDANNELSE INDSATSEN FOR DE UNGE I JOBCENTERET FOKUSOMRÅDER MÅL 2: LANGVARIG OFFENTLIG FORSØRGELSE EN TVÆRFAGLIG INDSATS FÆRRE OFFENTLIGT FORSØRGEDE I FAVRSKOV VARIGHED FOR OFFENTLIGT FORSØRGEDE RISIKOGRUPPEN FOR AT BLIVE LANGTIDSFORSØRGET AKTIVERINGSINDSATSEN FOR OFFENTLIGT FORSØRGEDE RESSOURCEFORLØB OG TILGANGEN TIL FØRTIDSPENSION FOKUSOMRÅDER MÅL 3: LANGTIDSLEDIGHEDEN UDVIKLINGEN I LANGTIDSLEDIGHEDEN MÅLGRUPPEN FOR AKUTPAKKEN OG DE FREMTIDIGT UDFALDSTRUEDE INDSATSEN FOR DE LANGTIDSLEDIGE FOKUSOMRÅDER MÅL 4: VIRKSOMHEDSKONTAKTEN UD AF 10 VIRKSOMHEDER I FAVRSKOV SAMARBEJDER MED JOBCENTRENE MEST SAMARBEJDE MED STORE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER FOKUSOMRÅDER Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 SAMMENFATNING Ved indgangen til 2014 kendetegnes arbejdsmarkedet i Favrskov med faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen. På sigt forventes en lidt mere positiv beskæftigelsesudvikling, hvilket vil medføre behov for at øge arbejdsstyrken i Favrskov. Sammenfatning Ved udgangen af 2013 er antallet af beskæftigede lønmodtagere 159 personer lavere end i 2012, svarende til et beskæftigelsesfald på 0,8%. I de seneste 4 år er beskæftigelsen faldet mest for kortuddannede og faglærte, mens beskæftigelsen er steget for videregående uddannede især for LVU erne. Samtidig er der tabt flest arbejdspladser inden for industrien. Arbejdsstyrken er i de seneste 4 år faldet med 912 personer (-3,8%). Faldet har været størst for kortuddannede og faglærte, mens der er kommet lidt flere med videregående uddannelser. Den geografiske mobilitet i Favrskov er meget høj. 58% af de beskæftigede i Favrskov pendler til arbejde i en anden kommune, og 45% af arbejdspladserne i Favrskov er besat med indpendlere. I de kommende 8 år forventes befolkningen i den erhvervsaktive alder at falde med 2,0% i Favrskov. Den demografiske udvikling er lidt mere negativ i Favrskov end i regionen som helhed. Ledigheden er faldet med 13,6% i det seneste år i Favrskov, svarende til et fald på 136 ledige. Korrigeret for sæsonudsving er den aktuelle ledighed på det laveste niveau siden midten af Ledigheden er højest for kvinder i aldersgruppen år og lavest for mænd i samme aldersgruppe. I det seneste år er ledigheden steget for mænd i aldersgruppen år, mens ledigheden er faldet mest for kvinder under 30 år. Blandt de forsikrede ledige er 3F den største gruppe. 3F og Teknikernes a-kasse har den højeste ledighed med h.h.v. 7,7% og 6,5% af de forsikrede, mens DSA (sygeplejersker mv.) har den laveste med 1,0%. De ikke-forsikrede ledige er en betydelig gruppe med i alt 78 ledige. I det seneste år er antallet af ikke-forsikrede ledige faldet med 9,3%. Beskæftigelsesindsatsen står over for en række centrale udfordringer: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Indsatsen kan med fordel tage udgangspunkt i følgende: I december 2013 er der 626 offentlig forsørgede unge i Favrskov, hvoraf knap ½- delen er kontanthjælpsmodtagere. Det svarer til, at 10,3% af de årige i befolkningen er på offentlig forsørgelse. Andelen er lidt lavere end gennemsnittet for regionen (10,5%). I forbindelse med kontanthjælpsreformen er 82% (234 unge) visiteret til uddannelseshjælp, dvs. at de ikke har en uddannelse, mens 18% (53 unge) modtager kontanthjælp, da de har en uddannelse. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

4 Sammenfatning De unge i Favrskov, som er visiteret i f.m. kontanthjælpsreformen, er fordelt på følgende kategorier: 4% åbenlyst uddannelsesparat, 43% uddannelsesparat, 34% aktivitetsparat (uden uddannelse), 1% jobparat, 17% aktivitetsparat (med uddannelse) og 1% uoplyst kategori. Det er vigtigt at undgå, at de unge starter voksenlivet på offentlig forsørgelse. De unge, som debuterede på kontanthjælp som 18-årige for 4 år siden, var 50% af tiden på offentlig forsørgelse i Til sammenligning var de øvrige unge i samme aldersgruppe i gennemsnit på offentlig forsørgelse 16% af året. De unge, som afslutter grundskolen i Favrskov forventes i høj grad at få en uddannelse. Pba. de aktuelle uddannelsesmønstre forventes 94% af få en ungdomsuddannelse, 58% en videregående uddannelse og 25% en lang videregående uddannelse om 25 år. I regionen som helhed er andelene h.h.v. 94%, 62% og 28%. Hovedparten af de årige i Favrskov er enten i gang med en uddannelse eller med forberedende aktiviteter. Kun ca. 1% er hverken i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Kun 19,9% af de elever, der afsluttede grundskolen i Favrskov i 2013, tilmeldte sig en erhvervsuddannelse, mens 75,4% tilmeldte sig en gymnasial uddannelse. Der er fortsat problemer med frafaldet på især erhvervsuddannelserne, hvor gennemførelsesfrekvensen på regionalt niveau kun er på 55%. Aktiveringsgraden for ungegruppen i Favrskov er samlet set på 36% og er lidt højere end gennemsnittet for regionen. De unge er aktiveret i uddannelse/opkvalificering 27% af tiden og i virksomhedsrettet aktivering 9% af tiden. Langvarig offentlig forsørgelse tværfaglig indsats Jobcentrene skal iværksætte en tværfaglig og sammenhængende indsats i f.h.t. personer, som modtager offentlig forsørgelse over længere tid. Seneste tal om offentligt forsørgede viser: Aktuelt er der personer på offentlig forsørgelse i Favrskov, svarende til 15,7% af de årige i befolkningen. 45% af de offentligt forsørgede har modtaget offentlig forsørgelse i over 3 år. Hovedparten af de langvarigt offentligt forsørgede er førtidspensionister, men der er også en betydelig gruppe kontanthjælpsmodtagere med over 3 års offentlig forsørgelse (195 personer). 319 personer i Favrskov har modtaget offentlig forsørgelse mellem 2 og 3 år og er dermed i risikogruppen for at blive langvarigt offentligt forsørget. Risikogruppen har flere kvinder end mænd. Ca. 1/4-del er over 60 år, og 1/4-del er under 30 år. Gruppen består af mange kontanthjælpsmodtagere (42%) og sygedagpengemodtagere (8%). Risikogruppen har været aktiveret 34% af tiden (dvs. i den tid, hvor de har modtaget offentlig forsørgelse). Aktiveringsgraden er næsten på samme niveau som i regionen som helhed (33%). BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

5 Reformen af førtidspension og fleksjob har nu virket i mere end 1 år. Antallet af ressourceforløb svarer dog endnu ikke til de politiske forventninger. Tilgangen til førtidspension er faldet markant, men dette fald modsvares ikke af en tilsvarende stigning i ressourceforløb og fleksjob. Dog har der været et lille fald i antallet af langvarigt forsørgede på 1,9% (personer med over 3 års offentlig forsørgelse). Sammenfatning Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Indsatsen kan med fordel tage udgangspunkt i følgende: I december 2013 var der 254 langtidsledige i Favrskov. Det svarer til, at 26,7% af de ledighedsberørte er langtidsledige. Andelen er næsten på niveau med regionsgennemsnittet på 25,8%. I det seneste år er antal langtidsledige faldet med 16,4%. Dog er antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere mere end tredoblet i det seneste år. Risikoen for langtidsledighed er lavest for kvinder og mænd under 30 år og højest for kvinder og mænd over 50 år. 29,9% af dagpengemodtagerne i Favrskov har mere end 1 års ledighed og er dermed udfaldstruede på sigt. Det svarer til 276 personer. Andelen er lidt over regionsgennemsnittet (27,8%). Favrskov har relativt færre udfaldstruede under 30 år end i regionen som helhed. Ca. 1/5-del af de udfaldstruede er medlemmer af 3F. Aktiveringsgraden for langtidsledige dagpengemodtagere og niveauet for antal samtaler i Favrskov er lidt lavere end regionsgennemsnittet. Aktiveringsgraden varierer markant for de forskellige grupper af langtidsledige i Favrskov, mens antallet af samtaler er mere ensartet. Aktiveringsgraden er højest for unge under 30 år, mens den er lavest for ledige over 60 år og årige mænd. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Den virksomhedsrettede indsats og samarbejdet med virksomhederne er et centralt element i jobcentrenes indsats i f.h.t. at understøtte virksomhederne med at rekruttere arbejdskraft, opkvalificere ledige og medarbejdere og fastholde medarbejdere. Indsatsen er også en central del af reformerne af kontanthjælp, førtidspension og fleksjob samt sygedagpenge. Seneste tal om samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentret viser følgende: I 2013 havde 38,4% af virksomhederne i Favrskov et samarbejde med beskæftigelsessystemet. 28,5% af virksomhederne samarbejdede med jobcenteret i Favrskov, og 19,6% havde et samarbejde med andre jobcentre. Virksomhedernes samarbejdsgrad i Favrskov er lidt lavere end gennemsnittet for regionens virksomheder (41,5%) Fra 2012 til 2013 er samarbejdsgraden i Favrskov steget 0,8%-point. Samarbejdsgraden i Favrskov er lavest for små virksomheder og størst for de med ansatte. Fordelt på brancher, er samarbejdsgraden højest inden for Offentlig sektor (39%) og Industri (35%). BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

6 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV FAVRSKOV MIDTJYLLAND BEFOLKNING OG ARBEJDSSTYRKE Faktiske tal Udvikling Faktiske tal Udvikling Hele befolkning 1. januar 2013 (udv ) ,8% ,9% Befolkning årige 1. januar 2013 (udv ) ,0% ,2% Prognose hele befolkningen 2021 (udv til 2021) ,1% ,4% Prognose befolkning årige 2021 (udv til 2021) ,0% ,4% Arbejdsstyrke årige pr. 1. januar 2013 (udv ), herunder: ,8% ,1% Grundskoleudd ,8% ,7% Gymnasial udd ,2% ,3% Erhvervsudd ,5% ,9% KVU ,2% ,1% MVU ,2% ,6% LVU ,5% ,6% Prognose udvikling i arbejdsstyrken (antal/udvikling i pct.) 611 2,5% ,2% Antal ledige i december 2013 (udv. dec dec. 2013) ,6% ,7% Ledige i pct. af arbejdsstyrken (udv. i dec dec i %-point) 3,8% -0,6% 4,8% -0,4% Antal lønmodtagere 4. kvt E-indkomst-fuldtidspersoner (udv. 4. kvt kvt. 2013) ,8% ,0% Antal beskæftigede 1. januar 2013 (RAS) (udv ) ,9% ,6% Antal arbejdspladser 1. januar 2013 (RAS) (udv ) ,9% ,7% Antal indpendlere 1. januar 2013 (RAS) (udv ) ,4% - - Antal udpendlere 1. januar 2013 (RAS) (udv ) ,3% - - Antal indpendliere i pct. af arbejdspladser 44,8% Antal udpendlere i pct. af beskæftigede 58,0% INDSATSEN FOR UNGE Antal offentligt forsørgede unge december 2013 (udv. dec dec. 2013) 626-6,1% ,0% Andel off. forsørgede i pct. af befolkningen år (udv. dec dec.2013 i %-point) 10,3% -0,9% 10,5% -0,7% Off. forsørgelse i 2013 for unge, der modtog kontanthjælp, som 18-årig i 2009 (pct. af året) 50% - 49% - Off. forsørgelse i 2013 for øvrige unge (pct. af året) 16% - 12% - Andel unge som tilmelder sig en ungdomsuddannelse efter grundskolen 95,3% - 91,8% - Andel som tilmelder sig en erhvervsfaglig uddannelse efter grundskolen 19,9% - 19,7% - Andel af en 9. kl. årgang fra 2011, som forventes at få mindst en ungdomsudd. 94% - 94% - Andel af en 9. kl. årgang fra 2011, som forventes at få en videregående udd. 58% - 62% - Andel af en 9. kl. årgang fra 2011, som forventes at få en lang videregående udd. 25% - 28% - Aktiveringsgrad - uddannelse/opkvalificering i 2013 (udv i %-point) 27,1% 1,7% 22,9% -2,0% Aktiveringsgrad - virksomhedsrettet aktivering i 2013 (udv i %-point) 9,2% 0,3% 10,5% -0,8% Aktiveringsgrad i alt i 2013 (udv i %-point) 36,3% 2,0% 33,4% -2,8% INDSATSEN FOR AT BEGRÆNSE LANGVARIG OFF. FORSØRGELSE Off. forsørgede i december 2013 (ekskl. efterløn) (udv. dec dec. 2013) ,5% ,7% Andel off. forsørgede i pct. af befolkningen år (udv. dec dec.2013 i %-point) 15,7% -0,8% 18,8% -0,6% Andel off. forsørgede med under 1 års varighed (udv. dec dec.2013 i %-point) 34,4% -3,3% 32,5% -1,9% Andel off. forsørgede med 1-2 års varighed (udv. dec dec.2013 i %-point) 12,5% 0,0% 11,5% 0,1% Andel off. forsørgede med 2-3 års varighed (udv. dec dec.2013 i %-point) 8,0% 1,0% 7,2% -0,6% Andel off. forsørgede med over 3 års varighed (udv. dec dec.2013 i %-point) 45,1% 2,3% 48,8% 2,4% Tilgang til førtidspension i 2013 (udv. i tilgang ) 47-68,5% ,4% Antal personer i ressourceforløb i december INDSATSEN FOR AT BEGRÆNSE LANGTIDSLEDIGHEDEN Langtidsledige i december 2013 (udv. dec ), herunder: ,4% ,0% -Langtidsledige dagpengemodtagere (udv. dec dec. 2013) ,8% ,4% -Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (udv. dec dec. 2013) ,1% ,0% Andel langtidsledige i pct. af ledighedsberørte i december 2012 (udv. dec dec.2013 i %-point) 26,7% 0,7% 25,8% -0,4% Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere med over 1 års ledighed i dec ,8% - 28,9% - Gns. antal samtaler for dagpengemodtagere med over 1 års ledighed i dec ,2-7,7 - VIRKSOM HEDSKONTAKTEN Andel virksomheder i komm. med samarbejde med beskæftigelsessystemet (udv i %-point) 38,4% 0,8% 41,5% 0,0% Andel virksomheder i komm. med samarbejde med det lokale jobcenter (udv i %-point) 28,5% 1,0% 35,9% 0,9% Andel virksomheder i komm. med samarbejde med andre jobcentre (udv i %-point) 19,6% -1,6% 15,5% -0,8% Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og DREAM Note: Beskæftigelsen er dels opgjort som 'lønmodtagerbeskæftigelsen' (E-indkomst) og dels beskæftigelsen fra den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Lønmodtagerbeskæftigelsen går frem til 4. kvt og er mere aktuel end RAS, som går frem til 1. januar Lønmodtagerbeskæftigelsen kan dog ikke opdeles på brancher og uddannelse mv. RAS dækker både selvstændige og lønmodtagere og opgøres i personer, mens lønmodtagerbeskæftigelsen kun dækker lønmodtagere og opgøres i fuldtidspersoner. Dvs. at de to statistikker ikke er fuldt ud sammenlignelige. Arbejdsstyrkeprognosen er udarbejdet med SAM -K/LINE-modellen v. Region M idtjylland. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

7 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV Stabil udvikling på arbejdsmarkedet i Favrskov Set over en årrække kendetegnes arbejdsmarkedet i Favrskov af enn relativt stabil udvikling i både beskæftigelse og arbejdsstyrke. Der er dog større udsving i beskæftigelsen og ar- bejdsstyrken fra 2006 til 2009, omkring finanskrisen i Ledigheden, som er forskellen på arbejdsstyrken og beskæftigelsen, harr været påvirket af både ændringer i beskæftigelsen og arbejdsstyrken de seneste år i Favrskov. FIGUR 1. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSE, ARBEJDSSTYRKE OG PENDLING I FAVRSKOV FRA 1997 TIL 2012 OG FREMSKRIVNING FOR 2012 TIL T 2021 Kilde: Region Midtjylland udtræk fra f SAM-K/LINE-modellen basisversion november Udgangspunktet for SAM-K og LINEE fremskrivningenn er den nationale fremskrivning fra ADAM-modellen,, som Dan- marks Statistik vedligeholder, og blandt andet Finansministeriet benytter. ADAM fremskrivningen basererr sig på Øko- nomi- og Indenrigsministeriets konjunkturvurdering fra august 2013, og regeringens konvergensprogram for Fremskrivningerne for Favrskov viser, at der fra 2012 til 2021 forventes en stigningg i ar- bejdsstyrken på 2,5% (611 personer) og en stigning i beskæftigelsen n på 4,8% (1.143 perso- ner). Den forventede vækst i arbejdsstyrken er lidt lavere end i regionen som helhed (4,2%), mens beskæftigelsen forventes at overstige gennemsnittet for regionen (4,3%). Udviklingen medfører, at der på sigt kan være risiko for lokal mangel på arbejdskraft i Favrskov. Favrskov kendetegnes ved høj udpendling. I de kommende år forventes både indpendlingen og udpendlingen at fortsætte at stige i Favrskov begge med ca. 19% fra 2012 till Svagt faldende beskæftigelse Antallet af beskæftigede lønmodtagere i Favrskov og i Midtjylland har ligget relativt stabilt gennem de seneste 3-4 år, dog med et lidt mindre fald i Favrskov. De D seneste tal for 4. kvartal 2013 viser, at beskæftigelsen i Favrskov ligger ca. 0,8% lavere end i 4. kvartal 2012, svarende til et beskæftigelsesfald på 1599 på et år. Fra udgangenn af 2009 og frem til udgangen af 2013 er beskæftigelsen faldet ca. 300 i Favr- skov, et fald på 1,5%, menss beskæftigelsen er i regionen som helhed er faldet 1,9%. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND M / KOMMUNEBESKRIVELSE

8 FIGUR 2. UDVIKLINGEN I ANTAL BESKÆFTIGEDEE LØNMODTAGERE I FAVRSKOVV OG MIDTJYLLAND FRA 1. KVARTAL 2008 TIL 4. KVARTAL Kilde: Jobindsats. dk Ledigheds- og o jobindikatorer. Antal lønmodtagere efter bopæl Note: 1. kvartal 2008 = indeks 100. Tallene for lønmodtagerbeskæftigelsen giver en indikator for den seneste udvikling i beskæftigelsen og er mere aktuel- som kun går frem til Tallene for lønmodtagerbeskæftigelsen kan dog ikke fordeles på brancher r og uddannel- se le end de øvrige beskæftigelsestal i kommunebeskrivelsen, som er fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, mv. Fordelt på uddannelsesniveau har beskæftigelsen i Favrskov især faldet for kortuddanne- de med grundskole som højeste fuldførtee uddannelse og faglærte fraa 2009 til For begge grupper er beskæftigelsen faldet med 873 personer, svarendee til et fald på 15,5% for kortuddannede og 9,0% for faglærte. For r de videregående uddannede er beskæftigelsen samlet set steget mest forr personer med en lang videregående uddannelse, somm har haft en fremgang på hele 13,4% fra 2009 til FIGUR 3. ÆNDRINGEN I ANTAL BESKÆFTIGEDEB OG ANTAL PERSONER I ARBEJDSSTYRKEN FRAA 2009 TIL 2013 I FAVRSKOV Kilde: Danmarks Statistik, Note: Tallene er afgrænset til aldersgruppen år I samme periode er arbejdsstyrken faldett mest for gruppen af kortuddannede og faglærte, mens den er steget for personer med en videregåendee uddannelse. Samlet set err antallet af beskæftigede faldet mere end arbejdstyrken i perioden. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND M / KOMMUNEBESKRIVELSE

9 I forhold til arbejdspladser var der arbejdspladser i Favrskov i Fra 2012 til 2013 har der været et fald på 543 arbejdspladser (-2,9%). Faldet er størst inden for Industri mv. med en nedgang på over 304 arbejdspladser, mens antallet af arbejdspladser er steget lidt inden for Offentlig sektor og Landbrug mv.. I hele perioden fra 2009 til 2013 har Industri mv. tabt flest arbejdspladser med en nedgang på 654 arbejdspladser, et fald på 19,6%. TABEL 1. ANTAL ARBEJDSPLADSER I FAVRSKOV FORDELT PÅ BRANCHER FRA 2009 TIL 2013 Antal arbejdspladser Udvikling seneste år Antal Procent Landbrug, skovbrug og fiskeri ,3% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed ,2% Bygge og anlæg ,7% Handel og transport mv ,3% Information og kommunikation ,3% Finansiering og forsikring ,8% Ejendomshandel og udlejning ,4% Erhvervsservice ,1% Offentlig administration, undervisning og sundhed ,8% Kultur, fritid og anden service ,2% Uoplyst aktivitet ,4% I alt ,9% Kilde: Danmarks Statistik, Note: Arbejdspladser er beskæftigede med arbejdssted ved en virksomhed i Favrskov kommune. Høj udpendling I 2013 var der i Favrskov udpendlere, som pendlede til arbejde i andre kommuner. Det svarer til, at hele 58% af de beskæftigede med bopæl i Favrskov arbejder i en anden kommune. De højeste andele udpendlere findes inden for brancherne: Information og kommunikation og Finansiering og forsikring, hvor h.h.v. 85% og 77% af de beskæftigede i Favrskov pendler til arbejde i andre kommuner. TABEL 2. BESKÆFTIGEDE, ARBEJDSPLADSER OG PENDLING I FAVRSKOV FORDELT PÅ BRANCHER Kilde: Danmarks Statistik, Beskæftigede Indpendling Udpendling Arbejdspladser Andel arb.pladser besat med indpendlere Andel beskæftigede, som pendler ud af kommunen Landbrug, skovbrug og fiskeri % 14% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed % 67% Bygge og anlæg % 54% Handel og transport mv % 57% Information og kommunikation % 85% Finansiering og forsikring % 77% Ejendomshandel og udlejning % 50% Erhvervsservice % 62% Offentlig administration, undervisning og sundhed % 58% Kultur, fritid og anden service % 54% Uoplyst aktivitet % 0% I alt % 58% Tilsvarende var af de ansatte på arbejdspladserne i Favrskov indpendlere, som var bosat i en anden kommune og pendlede til arbejde i Favrskov. Det svarer til, at 45% af arbejdspladserne i Favrskov er besat med indpendlere. Der er relativt flest indpendlere inden BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

10 for brancherne: Industri mv. og Finansiering og forsikring, hvor over ½-delen er indpendlere. Pendlingen til og fra Favrskov kendetegnes ved størst pendling mellem Favrskov og Aarhus, samt nabokommunerne. Pendlingen til Aarhus udgør alene 56% af udpendlingen fra Favrskov. TABEL 3. TOP 10 INDPENDLINGS- OG UDPENDLINGSKOMMUNER FOR FAVRSKOV Antal indpendlere til Favrskov Rang: Indpendlingskommune Udpendlingskommune 1. Aarhus Aarhus Randers Randers Silkeborg 903 Viborg Skanderborg 588 Silkeborg Viborg 501 Skanderborg Syddjurs 381 Syddjurs Norddjurs 179 Horsens Horsens 118 København M ariagerfjord 95 Aalborg Aalborg 87 Norddjurs 114 Kilde: Danmarks Statistik, Antal udpendlere fra Favrskov Befolkningen i den erhvervsaktive alder falder på sigt Befolkningstallet i Favrskov er de seneste otte år steget 7,8%, svarende til en fremgang på personer. I de kommende år forventes det samlede befolkningstal at stige lidt mindre med en fremgang på 1,1%. I de enkelte aldersgrupper forventes især vækst i befolkningen i aldersgruppen 67 år og derover samt gruppen med årige. Befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) forventes at falde med 2,0% (-584 personer) modsat udviklingen i de seneste otte år, hvor gruppen i den erhvervsaktive alder er steget 5,0%. TABEL 4. BEFOLKNINGEN I FAVRSKOV I 2005 OG 2013, SAMT PROGNOSE FOR 2021 FORDELT PÅ ALDERS- GRUPPER år ,2% -8,5% år ,3% 2,8% år ,0% -12,0% år ,2% -6,3% år ,0% 14,6% år ,9% -9,8% 67+ år ,7% 31,9% år ,0% -2,0% Befolkningen i alt ,8% 1,1% Kilde: Danmarks Statistik, Antal personer Udvikling - antal Udvikling - procent Faldende ledighed I december 2013 var der 863 ledige i Favrskov, svarende til en ledighed på 3,8% af arbejdsstyrken. Antallet af ledige er 136 lavere end i december 2012, et fald på 13,6% på et år. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

11 Korrigeret for sæsonudsving er den aktuelle ledighed på 3,9%, hvilket er det laveste niveau siden midten af FIGUR 4. LEDIGHEDSUDVIKLINGEN I FAVRSKOVV FRA JANUAR 2007 TIL DECEMBER 2013 Kilde: Danmarks Statistik, Fordelt på køn og alder er ledigheden generelt højest for kvinder i aldersgruppena n år, samt kvinder og mænd under 30 å. Ledigheden er lavest for mænd i aldersgruppen år. I det seneste år fra december 2012 til december 2013 er ledigheden faldet for r de fleste grupper dog ikke for mænd i aldersgruppen år. Det største ledighedsfald har været blandt kvinder under 30 år. FIGUR 5. LEDIGHEDSNIVEAUET I FAVRSKOV I DECEMBER 2013 FORDELT PÅ KØN OG ALDER Kilde: Danmarks Statistik, Den største gruppe ledige blandt de forsikrede i Favrskov i december 2013 er medlemmer af 3F med 192 ledige. 3F og Teknikerness a-kasse har den højeste ledighed med h.h.v. 7,7% og 6,5% af de forsikrede. Det største ledighedsfald i det seneste år har h været i 3FF med en nedgang på 48 ledige på ett år, en nedgang på 20%. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND M / KOMMUNEBESKRIVELSE

12 Mange a-kasser i Favrskov har relativt få ledige, og mange har et lavt ledighedsniveau. Det laveste niveau har Danske Sundhedsorganisationers a-kasse (DSA)) med 1,0%. Gruppen med ikke-forsikrede er betydelig i Favrskov og tæller i alt 78 fuldtidsledige. I det seneste år er antallet af ikke-forsikrede ledige faldet med 9,3%. FIGUR 6. ANTAL LEDIGE FORDELT PÅ A-KASSERR I FAVRSKOV I DECEMBER OG DECEMBERR 2013 Kilde: Danmarks Statistik, Note: Tallet over hver søjle angiver ledigheden i procent af forsikrede i december A-kasserne er sorteret efter antal ledige i december Ikke-forsikrede er ledige, som ikke er e medlemmer af en a-kasse. Antallet er lavere end tilsvarende t tal for antallet af kontanthjælpsmodtagere, da nogle modtagere af kontanthjælp kan være medlem af en a-kasse, men ikkee have ret til dagpenge. Kortere forløb for dagpengemodtageree I 2013 var i alt dagpengemodtageree og 379 jobklare kontanthjælpsmodtagere berørt af ledighed i Favrskov. De lediges varighed på ydelsen viser, at nårr dagpengemodtagere bliver ledige, så går de i gennemsnit ledige i kortere tid end de jobklare kontanthjælpsmod- tagere. I Favrskov var de dagpengemodtagerne, som blev ledige i 2013, i gennemsnit ledige i 16,6 uger. Blandt de jobklare kontanthjælpsmodtagere var den gennemsnitlig varighedd på 18,8 uger. Sammenlignet med regionen som helhed var varigheden længere for dagpengemod- tager, men kortere for kontanthjælpsmodtagere i Favrskov i Fra 2012 til 2013 er den gennemsnitlige varighed på ydelsen faldet med m 1,5 uger for dag- pengemodtagere i Favrskov, mens den er faldet 2,2 uger i regionen som helhed. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere er den gennemsnitlige varighed påå ydelsen steget 0,5 uger i Favrskov mod 1,7 uger i regionen som helhed. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

13 Dagpengemodtageree FIGUR 7. GENNEMSNITLIG VARIGHED FOR DAGPENGEMODTAGERE OG JOBKLARE KONTANTHJÆLPSMOD- TAGERE I 2013 Jobklare kontanthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats. dk Fordelt på a-kasser varierede den gennemsnitlige varighed på dagpenge i 2013 fra 10,9 uger i Byggefagenes A-kasse til 25,0 uger i DANA a-kassen for selvstændige. Det største fald i varigheden har været hos Socialpædagogerne (SLA) med et faldd på 6,7 uger, mens DANA har haft den største stigning på 2,9 uger. Det skal bemærkes, at mange a-kasser har få ledige i Favrskov, hvilket kan medføre store spring i værdierne over tid. FIGUR 8. GENNEMSNITLIG VARIGHED FOR DAGPENGEMODTAGERE FORDELT PÅ P A-KASSER I FAVRSKOV I 2013 Kilde: Jobindsats. dk. A-dagpenge. Gnsn. varighed. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

14 MÅL 1: FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE Ministerens 1. mål er, at jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på, at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte. Der skal gøres en ekstra indsats for at flere unge tager en uddannelse. Jobcentrene skal derfor sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det vil bidrage til, at flere unge får erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der øger deres muligheder for at få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet på sigt. Unge på offentlig forsørgelse I Favrskov var der 626 unge på offentlig forsørgelse i december Det svarer til, at 10,3% af alle unge i aldersgruppen år var på offentlig forsørgelse. Andelen af unge på offentlig forsørgelse i Favrskov er lidt lavere end gennemsnittet for regionen, som er på 10,5%. Ungegruppen i Favrskov har næsten samme fordeling på ydelsesgrupper som i regionen dog er der en lidt højere andel på førtidspension. TABEL 5. OMFANGET AF OFFENTLIGT FORSØRGEDE UNGE I FAVRSKOV OG MIDTJYLLAND I DECEMBER 2013 OG UDVIKLINGEN SENESTE ÅR (FULDTIDSPERSONER) Antal personer Favrskov Andel år Udvikling seneste år M idtjylland Andel år Udvikling seneste år Dagpengemodtagere 126 2,1% -22,7% 2,4% -10,2% Kontanthjælpsmodtagere 298 4,9% -5,1% 5,2% 0,4% KTH - M atch ,0% -15,9% 1,2% -3,7% KTH - M atch ,7% 4,2% 3,3% 6,6% KTH - M atch ,2% -46,2% 0,6% -18,8% Øvrige KTH. - 0,0% -100,0% 0,0% 1,1% Revalidering 9 0,1% -10,0% 0,2% -21,7% Forrevalidering - 0,0% -100,0% 0,2% 0,8% Sygedagpenge 69 1,1% 9,5% 0,9% -10,5% Ledighedsydelse 5 0,1% 25,0% 0,1% 26,4% Fleksjob 18 0,3% 28,6% 0,2% 3,8% Førtidspension 101 1,7% 4,1% 1,2% -4,4% Forsørgede i alt ,3% -6,1% 10,5% -4,0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Andel årige er andel af befolkningen i aldersgruppen år i 4. kvartal 2013, som er på en af de angivne offentlige ydelser. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

15 I det seneste år fra december 2012 til december 2013 er antallet af unge på offentlig forsørgelse i Favrskov faldet 6,1%. Faldet har antalsmæssigt været størst for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, mens gruppen af sygedagpengemodtagere og førtidspensionister er steget lidt. Visitation af unge under 30 år efter kontanthjælpsreformen Kontanthjælpsreformen medfører pr. 1. januar 2014, at unge under 30 år visiteres til uddannelseshjælp, hvis de ikke har en uddannelse. Unge under 30 år med uddannelse kan fortsat søge om kontanthjælp. Uddannelseshjælp: Unge under 30 år, der hverken har gennemført en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse visiteres efter 1. januar til uddannelseshjælp. For unge under 30 år uden uddannelse er det grundlæggende formål med reformen, at de skal tage en uddannelse. Gruppen af unge uden uddannelse skal visiteres tidligt og grundigt i jobcenteret og opdeles i tre grupper: (I parentesen fremgår antal fuldtidspersoner i de tre visitationskategorier i Favrskov i februar 2014) o Åbenlyst uddannelsesparate (12) o Uddannelsesparate (123) o Aktivitetsparate (98) o Uoplyst (1) o Uddannelseshjælp i alt (234) Kontanthjælp: Unge under 30 år, med en erhvervskompetencegivende uddannelse, visiteres som jobparat eller aktivitetsparat. (I parentesen fremgår antal fuldtidspersoner i de to visitationskategorier i februar 2014) o De jobparate er dem, der vurderes at komme i arbejde inden for en kortere periode (3) o De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. (49) o Uoplyst (1) o Kontanthjælp under 30 år i alt (53) I Favrskov er der i alt 287 unge under 30 år på enten uddannelseshjælp eller kontanthjælp i februar Til sammenligning var antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i Favrskov før kontanthjælpsreformen på 298 (se tabel 5). Nedenstående figur viser fordelingen af unge, som modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp i Favrskov og i regionen som helhed i februar BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

16 Figuren viser, at 82% af gruppen er udenn uddannelse og er derfor visiteret til uddannelses- hjælp. Andelen er lidt laveree end regionsgennemsnittett på 84%. I Favrskov er der relativt flere uddannelsesparate blandt de unge, som er visiteret t til ud- dannelseshjælp end i regionen. Samtidig er der færre aktivitetsparat te og åbenlyst t uddan- nelsesparate blandt modtagere af uddannelseshjælp. Blandt kontanthjælpsmodtagerne er der flere aktivitetsparate end i regionen. FORDELING PÅ VISITERINGSKATEGORI FOR MODTAGERE AF UDDANNELSESHJÆLP OG KONTANTHJÆLP FOR UNGE UNDER 30 ÅR I FAVRSKOV OG MIDTJYLLAND I FEBRUAR 2014 Kilde: Jobindsats. dk Undgå tidlig kontanthjælpsdebut Det er vigtigt at gøre en særlig tidlig indsats for at forhindre, at unge starter voksenlivet på offentlig forsørgelse. Unge, der har tidlig debut i kontanthjælpssystemet, viser sig at have større problemer med at få en uddannelse eller en stabil tilknytning til t arbejdsmarkedet end andre unge. Figur 9 viser, at blandt de unge, som startede voksenlivet på kontanthjælp i 2009, er der en langt større andel, som 4 årr senere modtager offentlig forsørgelse, end e blandt øvrige unge. Figuren viser: At de unge i Favrskov (i alt 46 personer), der debuterede på kontanthjælp i 2009, i gen- en lave- nemsnit var 50% af tiden på offentlig forsørgelse i Endvidere har gruppen re andel i uddannelse (15%) end i regionen som helhed (25%). At de unge på samme alder, der ikke debuterede tidligt på kontanthjælp, i gennemsnit kun var 16% af året på offentlig forsørgelse og i langt større omfang var i job/selvfor- end i re- sørgelse (58% af året). Denne gruppee er i mindre grad i gang med uddannelsee gionen som helhed og i højere grad i job/selvforsørgelse. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

17 FIGUR 9. FORSØRGELSESSTATUS I 2013 FOR 23-ÅRIGE, DER H. H.V. IKKE MODTOG ELLER MODTOG KON- TANTHJÆLP I DVS. SOM HAVDE EN TIDLIGG DEBUT PÅ KONTANTHJÆLP, SOM S 18-ÅRIG, ELLER SOM EJ HAVDE EN TIDLIG DEBUT. Kilde: Egne beregninger pba. Beskæftigelsesministeriets analyseregister DREAM. Note: Kommunen er de unges bopælskommune somm 23-årige, dvs. i 2013 De unge som går ud af folkeskolen i Favrskov Hovedparten af de unge tilmelder sig en ungdomsuddannelse, når de d forlader grundskolen. I Favrskov var der i 2013 i altt 598 elever, der afsluttede grundskolen (9.( og 10. klasse). Fler- tallet i Favrskov tilmelder sig en gymnasial uddannelsee (75,4%), mens en del færre tilmelder sig en erhvervsfaglig uddannelse (19,9%). Dvs. i alt 95,3% tilmelder sig en ungdomsuddan- nelse efter grundskolen i Favrskov. Andelen i Favrskovv er en del over gennemsnittet for regionen som helhed (91,8%). De unges uddannelsesmønstre er forskellige for piger og drenge. I Favrskov F udgør drenge 66% af de unge, som tilmelder sig en erhvervsfaglig uddannelse, mens piger i højere grad tilmelder sig de gymnasiale uddannelser,, hvor de udgør 56% af de tilmeldte i Favrskov. 1 De unge, som forlader grundskolen i Favrskov, har i lavere grad utilstrækkelige dansk- og matematikkundskaber end i regionen somm helhed. På baggrund af prøvekarakterer vurde- res, at 0,9% af en 9. klasse årgang i Favrskov har utilstrækkelige dansk kundskaber og 3,4% har utilstrækkelige matematikkundskaber. I regionen som helhed er andelenn h.h.v. 2,8% med utilstrækkelige dansk kundskaber og 5,6% med utilstrækkelige matematikkund- skaber. 2 Andelen af elever i grundskolen, der vurderes ikke at være uddannelsesparate, err på 3,5% i Favrskov mod 4,6% i regionen som helhed. 3 1 Kilde: Region Midtjyllands Nulpunktsanalyse 2013 om ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland tabel 2.1 s Tal for 9. klasse elever årgang 2011/ Tal for elever i 9. og 10. klasse i 2013 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

18 Status for årige i Favrskov årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse. Den unges uddannelsesplan skal indeholde en beskrivelsee af, hvordan den unge opfylder pligten. Undervisningsministeriet opgør løbende antallet af unge årigee og hvilke aktiviteter, de er i gang med. De seneste tal t er for december 2012, hvor der indgårr personer i mål- gruppen i Favrskov. Figur 10 viser, at hovedparten (94%) af de årige i Favrskov err i gang med en uddan- nelse. Herunder er 57% i gang med en grundskoleuddannelse, 30% er i gang medd en gym- nasial uddannelse, og 8% er i gang med en erhvervsuddannelse. De øvrige er i gang med forberedende aktiviteter (4%) (omfatter elever på produktionssko- aftalt med UU, unge i beskæftigelse over r 18 timer om ugen mv.) eller andre uddannelser (0,2%) (hovedsageligt Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelser STU). ler, handicappede fritaget for uddannelsespligten, unge rejst til udlandet, unge i aktiviteter Kun ca. 1% (svarende til 27 personer) er ikke i gang med hverken uddannelse eller beskæf- tigelse i december FIGUR 10. FORDELINGEN AF ÅRIGE, HVORR FAVRSKOV KOMMUNE HAR VEJLEDNINGSFORPLIGTEL- SEN FORDELT PÅ IGANGVÆRENDE AKTIVITETER I DECEMBER 2012 Kilde: Egne beregninger pba. Ungedatabasen i Undervisningsministeriet BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

19 Gennemførelse på ungdomsuddannelserne Andelen af elever, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, er væsentligt højere for de gymnasiale uddannelser end de erhvervsfaglige. 4 Samlet set forventes 88% af de elever, der påbegynder en gymnasial uddannelse i Midtjylland, at gennemføre uddannelsen. For de erhvervsfaglige uddannelser opdeles gennemførelsesprocenten på h.h.v. grundforløbet og hovedforløbet: På grundforløbet forventes 75% af de elever, der påbegynder et grundforløb på en erhvervsuddannelse i Midtjylland, at gennemføre grundforløbet. På hovedforløbet er den tilsvarende gennemførelsesfrekvens på 80% blandt de elever, der påbegynder et hovedforløb. Den samlede gennemførelsesfrekvens for alle erhvervsuddannelsesinstitutioner i Midtjylland er på 55% i Ud over frafaldet på selve uddannelsen, er der en udfordring i f.h.t. praktikpladser på mange erhvervsuddannelser. Tallene for hele regionen viser, at 51% af eleverne i Midtjylland i 2011 har en ordinær praktikaftale 10 måneder efter, de har afsluttet deres grundforløb. Derudover er der 7% i skolepraktik og 8%, der har mistet en praktikplads. Det betyder, at kun 66% af de elever, der har gennemført grundforløbet ved en erhvervsuddannelse i Midtjylland, har eller har haft, mulighed for at gennemføre hovedforløbet. Det er ikke muligt at belyse gennemførelsesfrekvensen for unge i deres bopælskommune. Dog er det muligt at give en indikator på de lokale forhold ved at se på gennemførelsesfrekvensen på de uddannelsesinstitutioner, der er lokaliseret i kommunen. I Favrskov er gennemførelsesfrekvensen på de enkelte uddannelsesinstitutioner følgende: Favrskov Gymnasium 92% Den jydske Haandværkerskole 67% Andel der forventes at få en ungdomsuddannelse Den nationale målsætning er, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, 60% skal have en videregående uddannelse og 25% en lang videregående uddannelse i Målsætningen måles via den såkaldte Profilmodel ved Undervisningsministeriet, som er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddannee sig i løbet af de kommende 25 år, under forudsætning af at de aktuelle uddannelsesmønstre ikke ændres. De seneste kommunale tal er fra Kilden til dette afsnit er Region Midtjyllands Nulpunktsanalyse 2013 om ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland. Forventet gennemførelse på de enkelte ungdomsuddannelser er beregnet af Undervisningsministeriet. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

20 Tallene for Favrskov viser, at ud af en 9. klasse årgangg fra 2011 forventes 94% att få mindst en ungdomsuddannelse, 58% en videregående uddannelse og 25% en lang videregående uddannelse. Tallene viser, at Favrskov err tæt på at opfylde den nationale målsætning for 2015 med de nuværende uddannelsesmønstre. FIGUR 11. PROFILMODEL FOR HVORDAN EN 9. KLASSE ÅRGANGG 2011 FRA FAVRSKOV OG REGIONEN SOM HELHED FORVENTES AT UDDANNEDE SIG I LØBET AF DE KOMMENDE 25 ÅR Kilde: Egne beregninger pba. profilmodellen fra Undervisningsministeriet Indsatsen for de unge i jobcenteret I Favrskov aktiveres de unge på offentlig forsørgelse 36% af tiden. AktiveringsgradA den er lidt højere end gennemsnittet for regionen. Aktiveringsgraden er for alle ydelsesgrupper. Aktiveringsgraden i Favrskov er sammensat af, at de unge er i uddannelse/opkvalificering 27% af tiden og i virksomhedsrettet aktivering 9% af tiden. FIGUR 12. AKTIVERINGSGRAD FOR H.H.V. UDDANNELSE/OPKVALFICERING OG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS FORDELT PÅ JOBCENTRE I MIDTJYLLAND. Kilde: Egne beregninger pba. Beskæftigelsesministeriets analyseregister DREAM Note: Aktiveringsgraden beregnes ud u fra varigheden på offentlig forsørgelse. Varigheden beregnes som perioden, hvor forsørgede i december 2013 ubrudtt har modtaget offentlige ydelser (eksklusiv SU, fleksjob og seniorjob).. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

En styrket indsats overfor unge ledige

En styrket indsats overfor unge ledige En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere