Kommunebeskrivelse Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunebeskrivelse Viborg Kommune"

Transkript

1 2014 Kommunebeskrivelse Viborg Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR VIBORG... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I VIBORG... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET I VIBORG... 5 SVAGT FALDENDE BESKÆFTIGELSE... 5 HØJ PENDLING TIL OG FRA VIBORG... 7 FALDENDE LEDIGHED... 9 LÆNGERE FORLØB FOR DE JOBKLARE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE MÅL 1: FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE UDVIKLINGEN I ANTALLET AF UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE UNDGÅ TIDLIG KONTANTHJÆLPSDEBUT DE UNGE SOM GÅR UD AF FOLKESKOLEN I VIBORG STATUS FOR ÅRIGE, HVOR VIBORG HAR VEJLEDNINGSFORPLIGTELSEN GENNEMFØRELSE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE ANDEL DER FORVENTES AT FÅ EN UNGDOMSUDDANNELSE INDSATSEN FOR DE UNGE I JOBCENTERET FOKUSOMRÅDER MÅL 2: LANGVARIG OFFENTLIG FORSØRGELSE EN TVÆRFAGLIG INDSATS FÆRRE OFFENTLIGT FORSØRGEDE I VIBORG VARIGHED FOR OFFENTLIGT FORSØRGEDE RISIKOGRUPPEN FOR AT BLIVE LANGTIDSFORSØRGEDE AKTIVERINGSINDSATSEN FOR OFFENTLIGT FORSØRGEDE RESSOURCEFORLØB OG TILGANGEN TIL FØRTIDSPENSION FOKUSOMRÅDER MÅL 3: LANGTIDSLEDIGHEDEN UDVIKLINGEN I LANGTIDSLEDIGHEDEN MÅLGRUPPEN FOR AKUTPAKKEN OG DE FREMTIDIGT UDFALDSTRUEDE INDSATSEN FOR DE LANGTIDSLEDIGE FOKUSOMRÅDER MÅL 4: VIRKSOMHEDSKONTAKTEN UD AF 10 VIRKSOMHEDER I VIBORG SAMARBEJDER MED JOBCENTRENE MEST SAMARBEJDE MED STORE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER FOKUSOMRÅDER Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 SAMMENFATNING Ved indgangen til 2014 kendetegnes arbejdsmarkedet i Viborg med faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen. Det betyder, at der fortsat er en udfordring at modvirke afgang fra arbejdsstyrken og skabe vækst i beskæftigelsen i Viborg. Sammenfatning Ved udgangen af 2013 er antallet af beskæftigede lønmodtagere 500 lavere end i 2012, svarende til et beskæftigelsesfald på 1,4%. I de seneste 4 år er beskæftigelsen faldet mest for kortuddannede og faglærte, mens de videregående uddannede har oplevet mindre stigninger i beskæftigelsen. Samtidig er der tabt flest arbejdspladser inden for industrien. Arbejdsstyrken er i de seneste 4 år faldet med ca personer (-5,2%). Faldet har været størst for kortuddannede og faglærte, mens der er kommet flere med en videregående uddannelse. Den geografiske mobilitet i Viborg er relativt høj. 26% af de beskæftigede i Viborg pendler til arbejde i en anden kommune, og 30% af arbejdspladserne i Viborg er besat med indpendlere. I de kommende 8 år forventes befolkningen i den erhvervsaktive alder at falde med 1,8% i Viborg. Det vil medføre et demografisk pres på arbejdsstyrken. Ledigheden er faldet med 12,3% i det seneste år i Viborg, svarende til et fald på 266 ledige. Korrigeret for sæsonudsving er den aktuelle ledighed på det laveste niveau siden midten af Ledigheden er generelt højest for unge under 30 år, som også har det mindste ledighedsfald i det seneste år. Ledigheden er faldet mest for over 50-årige. Den største gruppe med ledige er fra 3F, som også har den højeste ledighed på 6,9% i december Den laveste ledighed er inden for DSA og DANA med omkring 1,0% ledighed. Beskæftigelsesindsatsen står over for en række centrale udfordringer: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Indsatsen kan med fordel tage udgangspunkt i følgende: Der er offentlig forsørgede unge i Viborg, hvoraf over ½-delen er kontanthjælpsmodtagere. Det svarer til, at 13,1% af de årige i befolkningen er på offentlig forsørgelse. Andelen er den næsthøjeste i regionen. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er 84% (806 unge) visiteret til uddannelseshjælp, dvs. at de ikke har en uddannelse mens 16% (152 unge) modtager kontanthjælp, da de har en uddannelse. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

4 Sammenfatning De unge i Viborg, som er visiteret i f.m. kontanthjælpsreformen, er fordelt på følgende kategorier: 9% åbenlys uddannelsesparat, 20% uddannelsesparat, 55% aktivitetsparat (uden uddannelse), 3% jobparat, 12% aktivitetsparat (med uddannelse) og 2% uoplyst kategori. Det er vigtigt at undgå, at de unge starter voksenlivet på offentlig forsørgelse. De unge, som debuterede på kontanthjælp som 18-årige for 4 år siden, var næsten ½-delen af tiden på offentlig forsørgelse i Til sammenligning var de øvrige unge i samme aldersgruppe i gennemsnit på offentlig forsørgelse 18% af året. De unge, som afslutter grundskolen i Viborg, er gode, til at få en uddannelse. Pba. de aktuelle uddannelsesmønstre forventes 94% af få en ungdomsuddannelse, 60% en videregående uddannelse og 26% en lang videregående uddannelse om 25 år. I regionen som helhed er andelene h.h.v. 94%, 62% og 28%. Hovedparten af de årige i Viborg er enten i gang med en uddannelse eller er i gang med forberedende aktiviteter. Kun ca. 1% er hverken i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Kun 20,8% af de elever der afsluttede grundskolen i Viborg i 2013, tilmeldte sig en erhvervsuddannelse, mens 74,4% tilmeldte sig en gymnasial uddannelse. Der er fortsat problemer med frafaldet på især erhvervsuddannelserne, hvor gennemførelsesfrekvensen på regionalt niveau kun er på 55%. Aktiveringsgraden for ungegruppen i Viborg er samlet set på 31%. De unge er aktiveret i uddannelse/opkvalificering 23% af tiden og i virksomhedsrettet aktivering 8% af tiden. Aktiveringsgraden for unge i Viborg er lidt lavere end gennemsnittet for regionen, som er på 33%. Langvarig offentlig forsørgelse tværfaglig indsats Jobcentrene skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats i f.h.t. personer, som modtager offentlig forsørgelse over længere tid. Seneste tal om offentligt forsørgede viser: Aktuelt er knap personer på offentlig forsørgelse i Viborg, svarende til 18,8% af de årige i befolkningen. Halvdelen af de offentligt forsørgede har modtaget offentlig forsørgelse i over 3 år. Hovedparten af de langvarigt offentligt forsørgede er førtidspensionister, men der er også en betydelig gruppe på knap 800 kontanthjælpsmodtagere med over 3 års offentlig forsørgelse. Ca. 700 personer i Viborg har modtaget offentlig forsørgelse mellem 2 og 3 år og er dermed i risikogruppen for at blive langvarigt offentligt forsørget. Risikogruppen har flere kvinder end mænd. Ca. ¼-del er over 60 år, og ¼-del er under 30 år. Gruppen består af mange kontanthjælpsmodtagere (50%) og sygedagpengemodtagere (11%). Risikogruppen har været aktiveret 36% af tiden (dvs. i den tid, hvor de har modtaget offentlig forsørgelse). Aktiveringsgraden er lidt højere end gennemsnittet for regionen (33%). BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

5 Den virksomhedsrettede indsats ligger relativt lavt for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i Viborg sammenlignet med regionen. Reformen af førtidspension og fleksjob har nu virket i mere end 1 år. Antallet af ressourceforløb svarer dog endnu ikke til de politiske forventninger. Der har været et markant fald i tilgangen til førtidspension, men dette fald modsvares ikke af en tilsvarende stigning i ressourceforløb og fleksjob. Samtidig har der været en stigning i antallet af langvarigt offentligt forsørgede. Sammenfatning Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Indsatsen kan med fordel tage udgangspunkt i følgende: I december 2013 er der 472 langtidsledige i Viborg. Det svarer til, at 23,2% af de ledighedsberørte er langtidsledige. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet med 31%. Dog er antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fordoblet i det seneste år. Risikoen for langtidsledighed er lavest for unge under 30 år og højest for over 50 årige 27,5% af dagpengemodtagerne i Viborg har mere end 1 års ledighed og er udfaldstruede på sigt. Andelen er på niveau med regionsgennemsnittet (28,8%) Viborg har relativt mange udfaldstruede i aldersgruppen år (28% af gruppen) og medlemmer af 3F (23% af gruppen). Aktiveringsgraden for langtidsledige dagpengemodtagere er generelt lavere for mænd end kvinder. Antallet af samtaler er derimod næsten ens for alle grupper. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Den virksomhedsrettede indsats og samarbejdet med virksomhederne er et centralt element i jobcentrenes indsats i f.h.t. at understøtte virksomhederne med at rekruttere arbejdskraft, opkvalificere ledige og medarbejdere og fastholde medarbejdere. Indsatsen er også en central del af reformerne af kontanthjælp, førtidspension og fleksjob samt sygedagpenge. Seneste tal om samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentret viser følgende: I 2013 havde 39,3% af virksomhederne i Viborg et samarbejde med beskæftigelsessystemet. 34,2% af virksomhederne samarbejdede med jobcenteret i Viborg, og 13,2% havde et samarbejde med andre jobcentre. Virksomhedernes samarbejdsgrad i Viborg er lidt lavere end gennemsnittet for regionens virksomheder (41,5%) Fra 2012 til 2013 er samarbejdsgraden i Viborg faldet 1,9%-point. Samarbejdsgraden i Viborg varierer i forhold til virksomhedsstørrelse og brancher. Samarbejdsgraden i Viborg er lavest for små virksomheder og størst for de store. Fordelt på brancher, er samarbejdsgraden lavest inden for Landbrugssektoren (10%) og højest inden for Offentlig sektor (40%). BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

6 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR VIBORG VIBORG MIDTJYLLAND BEFOLKNING OG ARBEJDSSTYRKE Faktiske tal Udvikling Faktiske tal Udvikling Hele befolkning 1. januar 2013 (udv ) ,2% ,9% Befolkning årige 1. januar 2013 (udv ) ,9% ,2% Prognose hele befolkningen 2021 (udv til 2021) ,1% ,4% Prognose befolkning årige 2021 (udv til 2021) ,8% ,4% Arbejdsstyrke årige pr. 1. januar 2013 (udv ), herunder: ,2% ,1% Grundskoleudd ,3% ,7% Gymnasial udd ,9% ,3% Erhvervsudd ,5% ,9% KVU ,1% ,1% MVU ,9% ,6% LVU ,7% ,6% Prognose udvikling i arbejdsstyrken (antal/udvikling i pct.) ,9% ,2% Antal ledige i december 2013 (udv. dec dec. 2013) ,3% ,7% Ledige i pct. af arbejdsstyrken (udv. i dec dec i %-point) 4,2% -0,6% 4,8% -0,4% Antal lønmodtagere 4. kvt E-indkomst-fuldtidspersoner (udv. 4. kvt kvt. 2013) ,4% ,0% Antal beskæftigede 1. januar 2013 (RAS) (udv ) ,9% ,6% Antal arbejdspladser 1. januar 2013 (RAS) (udv ) ,5% ,7% Antal indpendlere 1. januar 2013 (RAS) (udv ) ,9% - - Antal udpendlere 1. januar 2013 (RAS) (udv ) ,7% - - Antal indpendliere i pct. af arbejdspladser 29,7% Antal udpendlere i pct. af beskæftigede 26,4% INDSATSEN FOR UNGE Antal offentligt forsørgede unge december 2013 (udv. dec dec. 2013) ,0% ,0% Andel off. forsørgede i pct. af befolkningen år (udv. dec dec.2013 i %-point) 13,1% -0,8% 10,5% -0,7% Off. forsørgelse i 2013 for unge, der modtog kontanthjælp, som 18-årig i 2009 (pct. af året) 48% - 49% - Off. forsørgelse i 2013 for øvrige unge (pct. af året) 18% - 12% - Andel unge som tilmelder sig en ungdomsuddannelse efter grundskolen 95,3% - 91,8% - Andel som tilmelder sig en erhvervsfaglig uddannelse efter grundskolen 21% - 19,7% - Andel af en 9. kl. årgang fra 2011, som forventes at få mindst en ungdomsudd. 94% - 94% - Andel af en 9. kl. årgang fra 2011, som forventes at få en videregående udd. 60% - 62% - Andel af en 9. kl. årgang fra 2011, som forventes at få en lang videregående udd. 26% - 28% - Aktiveringsgrad - uddannelse/opkvalificering i 2013 (udv i %-point) 22,6% -2,9% 22,9% -2,0% Aktiveringsgrad - virksomhedsrettet aktivering i 2013 (udv i %-point) 8,1% -0,8% 10,5% -0,8% Aktiveringsgrad i alt i 2013 (udv i %-point) 30,7% -3,6% 33,4% -2,8% INDSATSEN FOR AT BEGRÆNSE LANGVARIG OFF. FORSØRGELSE Off. forsørgede i december 2013 (ekskl. efterløn) (udv. dec dec. 2013) ,4% ,7% Andel off. forsørgede i pct. af befolkningen år (udv. dec dec.2013 i %-point) 18,8% -0,4% 18,8% -0,6% Andel off. forsørgede med under 1 års varighed (udv. dec dec.2013 i %-point) 31,2% -2,0% 32,5% -1,9% Andel off. forsørgede med 1-2 års varighed (udv. dec dec.2013 i %-point) 11,0% -0,2% 11,5% 0,1% Andel off. forsørgede med 2-3 års varighed (udv. dec dec.2013 i %-point) 7,1% -1,0% 7,2% -0,6% Andel off. forsørgede med over 3 års varighed (udv. dec dec.2013 i %-point) 50,8% 3,2% 48,8% 2,4% Tilgang til førtidspension i 2013 (udv. i tilgang ) ,5% ,4% Antal personer i ressourceforløb i december INDSATSEN FOR AT BEGRÆNSE LANGTIDSLEDIGHEDEN Langtidsledige i december 2013 (udv. dec ), herunder: ,4% ,0% -Langtidsledige dagpengemodtagere (udv. dec dec. 2013) ,8% ,4% -Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (udv. dec dec. 2013) ,0% ,0% Andel langtidsledige i pct. af ledighedsberørte i december 2012 (udv. dec dec.2013 i %-point) 23,2% -4,4% 25,8% -0,4% Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere med over 1 års ledighed i dec ,6% - 28,9% - Gns. antal samtaler for dagpengemodtagere med over 1 års ledighed i dec ,8-7,7 - VIRKSOM HEDSKONTAKTEN Andel virksomheder i komm. med samarbejde med beskæftigelsessystemet (udv i %-point) 39,3% -1,9% 41,5% 0,0% Andel virksomheder i komm. med samarbejde med det lokale jobcenter (udv i %-point) 34,3% -1,7% 35,9% 0,9% Andel virksomheder i komm. med samarbejde med andre jobcentre (udv i %-point) 13,2% -0,8% 15,5% -0,8% Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og DREAM Note: Beskæftigelsen er dels opgjort som 'lønmodtagerbeskæftigelsen' (E-indkomst) og dels beskæftigelsen fra den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Lønmodtagerbeskæftigelsen går frem til 4. kvt og er mere aktuel end RAS, som går frem til 1. januar Lønmodtagerbeskæftigelsen kan dog ikke opdeles på brancher og uddannelse mv. RAS dækker både selvstændige og lønmodtagere og opgøres i personer, mens lønmodtagerbeskæftigelsen kun dækker lønmodtagere og opgøres i fuldtidspersoner. Dvs. at de to statistikker ikke er fuldt ud sammenlignelige. Arbejdsstyrkeprognosen er udarbejdet med SAM -K/LINE-modellen v. Region Midtjylland. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

7 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I VIBORG Stabil udvikling på arbejdsmarkedet i Viborg Set over en årrække kendetegnes arbejdsmarkedet i Viborg af en relativt stabil udvikling i både beskæftigelse og arbejdsstyrke. Der er dog større udsving i beskæftigelsen og ar- bejdsstyrken fra 2006 til 2009, omkring finanskrisen i Ledigheden, som er forskellen på arbejdsstyrken og beskæftigelsen, harr været påvirket af både ændringer i beskæftigelsen og arbejdsstyrken de seneste år i Viborg.. FIGUR 1. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSE, ARBEJDSSTYRKE OG PENDLING I VIBORG FRA TIL 2012 OG FREMSKRINING FOR 2012 TIL 2021 Kilde: Region Midtjylland udtræk fra f SAM-K/LINE-modellen basisversion november Udgangspunktet for SAM-K og LINEE fremskrivningenn er den nationale fremskrivning fra ADAM-modellen,, som Dan- marks Statistik vedligeholder, og blandt andet Finansministeriet benytter. ADAM fremskrivningen basererr sig på Øko- nomi- og Indenrigsministeriets konjunkturvurdering fra august 2013, og regeringens konvergensprogram for Fremskrivningerne for Viborg viser, at der fra 2012 til 2021 forventess et lille fald i arbejds- styrken på 1,9% (-920 personer) og et lillee fald i beskæftigelsen på 1,5% (-700 personer). Udviklingen i både arbejdsstyrke og beskæftigelse forventes at væree mere positiv v i Viborg fra 2014 eller I hele perioden fra 2012 til 2021 forventes udviklingen i Viborgg dog at være mere negativ end i regionen som helhed, hvor der forventes enn vækst i arbejdsstyrken på 4,2% og i beskæftigelsen på 4,3%. Fremskrivningerne viser også, at de seneste års tendens med stigende pendling forventes at fortsætte. I Viborg forventes indpendlingen at stige med ca. 20% og o udpendlingen med ca. 31% fra 2012 til Svagt faldende beskæftigelse Antallet af beskæftigede lønmodtagere i Viborg og i Midtjylland har ligget relativt stabilt gen- nem de seneste 3-4 år, dog med en faldende tendens og sæsonudsving over året. De sene- ste tal for 4. kvartal 2013 viser, at beskæftigelsen i Viborg ligger ca. 500 lavere end i 4. kvar- tal 2012, svarende til et beskæftigelsesfald på 1,4% på et år. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND M / KOMMUNEBESKRIVELSE

8 FIGUR 2. UDVIKLINGEN I ANTAL BESKÆFTIGEDEE LØNMODTAGERE I VIBORG OGG MIDTJYLLAND FRA 1. KVARTAL 2008 TIL 4. KVARTAL Kilde: Jobindsats. dk Ledigheds- og o jobindikatorer. Antal lønmodtagere efter bopæl Note: 1. kvartal 2008 = indeks 100. Tallene for lønmodtagerbeskæftigelsen giver en indikator for den seneste udvikling i beskæftigelsen og er mere aktuel- som kun går frem til Tallene for lønmodtagerbeskæftigelsen kan dog ikke fordeles på brancher r og uddannel- se le end de øvrige beskæftigelsestal i kommunebeskrivelsen, som er fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, mv. Fordelt på uddannelsesniveau har det største fald i beskæftigelsenn i Viborg fra 2009 til 2013 været blandt de kortuddannede med grundskole som højeste fuldførte f uddannelse. Beskæftigelsen for kortuddannede er faldet med personer, svarende til en nedgang på 17,3%. Også blandt de faglærte f har der været et stort fald i beskæftigelsen på personer, et fald på 8,5%. For de videregående uddannede er beskæftigelsen steget mest for personer med en lang videregående uddannelse, mens beskæftigelsen er næsten uæn- dret for personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. FIGUR 3. ÆNDRINGEN I ANTAL BESKÆFTIGEDEB OG ANTAL PERSONER I ARBEJDSSTYRKEN FRAA 2009 TIL 2013 I VIBORG Kilde: Danmarks Statistik, Note: Tallene er afgrænset til aldersgruppen år BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND M / KOMMUNEBESKRIVELSE

9 I samme periode er arbejdsstyrken faldet mest for gruppen af kortuddannede og faglærte, mens den er steget lidt for de tre grupper af videregående uddannede. Samlet set er antallet af beskæftigede faldet mere end arbejdstyrken i perioden. I forhold til arbejdspladser var der arbejdspladser i Viborg i Fra 2012 til 2013 har Viborg tabt 233 arbejdspladser, svarende til en nedgang på 0,5%. Faldet er størst inden for Handel og transport og i den Offentlige sektor, mens antallet af arbejdspladser er steget inden for blandt andet Information og kommunikation, Landbrug mv., Erhvervsservice og Kultur, fritid og anden service. I hele perioden fra 2009 til 2013 har Industri mv. tabt flest arbejdspladser med en nedgang på arbejdspladser. TABEL 1. ANTAL ARBEJDSPLADSER I VIBORG FORDELT PÅ BRANCHER FRA 2009 TIL 2013 Antal arbejdspladser Udvikling seneste år Antal Procent Landbrug, skovbrug og fiskeri ,8% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed ,3% Bygge og anlæg ,2% Handel og transport mv ,2% Information og kommunikation ,2% Finansiering og forsikring ,1% Ejendomshandel og udlejning ,9% Erhvervsservice ,4% Offentlig administration, undervisning og sundhed ,3% Kultur, fritid og anden service ,4% Uoplyst aktivitet ,9% I alt ,5% Kilde: Danmarks Statistik, Note: Arbejdspladser er beskæftigede med arbejdssted ved en virksomhed i Viborg kommune. Høj pendling til og fra Viborg I 2013 var der i Viborg udpendlere, som pendlede til arbejde i andre kommuner. Det svarer til, at 26% af de beskæftigede med bopæl i Viborg arbejder i en anden kommune. De højeste andele udpendlere findes inden for brancherne: Finansiering og forsikring, Information og kommunikation og Industri mv., hvor over en tredjedel af de beskæftigede i Viborg pendler til arbejde i andre kommuner. TABEL 2. BESKÆFTIGEDE, ARBEJDSPLADSER OG PENDLING I VIBORG FORDELT PÅ BRANCHER Kilde: Danmarks Statistik, Beskæftigede Indpendling Udpendling Arbejdspladser Andel arb.pladser besat med indpendlere A ndel beskæftigede, som pendler ud af kommunen Landbrug, skovbrug og fiskeri % 13% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed % 33% Bygge og anlæg % 27% Handel og transport mv % 26% Information og kommunikation % 34% Finansiering og forsikring % 41% Ejendomshandel og udlejning % 14% Erhvervsservice % 23% Offentlig administration, undervisning og sundhed % 26% Kultur, fritid og anden service % 19% Uoplyst aktivitet % 0% I alt % 26% BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

10 Tilsvarende var af de ansatte på arbejdspladserne i Viborg indpendlere, som var bosat i en anden kommune og pendlede til arbejde i Viborg. Det svarer til, at 30% af arbejdspladserne i Viborg er besat med indpendlere. Der er relativt flest indpendlere inden for brancherne: Industri mv., Finansiering og forsikring og Offentlig sektor, hvor over en tredjedel af arbejdspladserne er besat af indpendlere. Pendlingen til og fra Viborg kendetegnes ved størst pendling mellem Viborg og nabokommunerne. For eksempel er der flest indpendlere til Viborg fra Silkeborg og flest udpendlere fra Viborg til Skive. Der er dog også mange, der pendler mellem Viborg og Aarhus. TABEL 3. TOP 10 INDPENDLINGS- OG UDPENDLINGSKOMMUNER FOR VIBORG Antal A ntal Indpendlingskommune indpendlere Udpendlings- udpendlere Rang: til Viborg kommune fra Viborg 1. Silkeborg Skive Skive Silkeborg Randers Aarhus Aarhus Herning Favrskov Randers Vesthimmerlands 900 Holstebro Herning 673 Vesthimmerlands M ariagerfjord 568 M ariagerfjord Aalborg 518 Favrskov Holstebro 475 Aalborg 417 Kilde: Danmarks Statistik, Stigende befolkning men fald i befolkningen i den erhvervsaktive alder Befolkningstallet i Viborg er de seneste otte år steget 5,2%, svarende til en fremgang på personer. I de kommende år forventes befolkningen fortsat at stige dog i lidt mindre grad (2,1%). Væksten i befolkningen forventes endvidere at være koncentreret til aldersgruppen 67 år og derover. Befolkningen af personer i den erhvervsaktive alder (16-66 år) forventes at falde med 1,8% ( personer) modsat udviklingen de seneste otte år, hvor gruppen i den erhvervsaktive alder er steget 3,9%. TABEL 4. BEFOLKNINGEN I VIBORG I 2005 OG 2013, SAMT PROGNOSE FOR 2021 FORDELT PÅ ALDERS- GRUPPER år ,4% -3,4% år ,4% 1,6% år ,8% -7,8% år ,4% -9,2% år ,9% 4,1% år ,1% 3,5% 67+ år ,2% 26,3% år ,9% -1,8% Befolkningen i alt ,2% 2,1% Kilde: Danmarks Statistik, Antal personer Udvikling - antal Udvikling - procent BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

11 Faldende ledighed I december 2013 var der ledige i Viborg, svarende til en ledighed på 4,2% af arbejds- styrken. Antallet af ledige err 266 lavere end i december 2012, et faldd på 12,3% påå et år. Korrigeret for sæsonudsving er den aktuelle ledighed på 4,4%, hvilket er det laveste niveau siden midten af FIGUR 4. LEDIGHEDSUDVIKLINGEN I VIBORG FRA JANUAR 2007 TIL DECEMBER 2013 Kilde: Danmarks Statistik, Fordelt på køn og alder er ledigheden generelt højest for unge under 30 år både for kvin- der og mænd. I det senestee år fra december 2012 til december 2013 er ledigheden fal- det for alle grupper. Ledighedsfaldet er størst for kvinder og mænd over o 50 år og mindst for kvinder og mænd under 30 år. FIGUR 5. LEDIGHEDSNIVEAUET I VIBORG I DECEMBER 2013 FORDELT PÅ KØN OG O ALDER Kilde: Danmarks Statistik, Fordelt på a-kasser er den største gruppe ledige i Viborg i december 2013 medlemmer af 3F med 367 ledige. 3F har samtidig s den højeste ledighed med en ledighed på 6,9% af de BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND M / KOMMUNEBESKRIVELSE

12 forsikrede. Dog har 3F også haft det største ledighedsfald med en nedgang på 166 ledige på et år, en nedgang på 31% %. Mange a-kasser i Viborg har relativt få ledige, og mange har et lavt ledighedsniveau. Det laveste niveau har Danske Sundhedsorganisationers a-kasse (DSA)) og de selvstændige i DANA med en ledighed på henholdsvis 0,9% og 1,0%. Gruppen med ikke-forsikrede ledige er betydelig i Viborg og tæller i alt 322 ledige. I det seneste år er antallet af ikke-forsikrede ledige steget med knap 10% %. FIGUR 6. ANTAL LEDIGE FORDELT PÅ A-KASSERR I VIBORG I DECEMBER 2012 OGG DECEMBER 2013 Kilde: Danmarks Statistik, Note: Tallet over hver søjle angiver ledigheden i procent af forsikrede i december A-kasserne er sorteret efter antal ledige i december Ikke-forsikrede er ledige, som ikke er e medlemmer af en a-kasse. Antallet er lavere end tilsvarende t tal for antallet af kontanthjælpsmodtagere, da nogle modtagere af kontanthjælp kan være medlem af en a-kasse, men ikkee have ret til dagpenge. Længere forløb for de jobklare kontanthjælpsmodtagere I 2013 var i alt dagpengemodtageree og jobklare kontanthjælpsmodtagere berørt af ledighed i Viborg. De lediges varighedd på ydelsen viser, at når dagpengemodtagere bliver ledige, så går de i gennemsnit ledige i kortere tid end de jobklare kontanthjælpsmod- tagere. I Viborg var de dagpengemodtagere, somm blev ledige i 2013, i gennemsnit ledige i 15,5 uger. Blandt de jobklare kontanthjælpsmodtagere var den gennemsnitlige varighed på 21,6 uger. Sammenlignet med gennemsnittet for hele regionen var varigheden kortere i Viborg i 2013 både for dagpengemodtager og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Fra 2012 til 2013 er den gennemsnitlige varighed på ydelsen faldet med m 2,9 uger for dag- pengemodtagere i Viborg, mens den er faldet 2,2 uger i regionen som helhed. Forr de jobkla- re kontanthjælpsmodtageree er den gennemsnitlige varighed på ydelsen steget 0,88 uger i Viborg mod 1,,7 uger i regionen som helhed. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

13 Dagpengemodtageree Kilde: Jobindsats. dk FIGUR 7. GENNEMSNITLIG VARIGHED FOR DAGPENGEMODTAGERE OG JOBKLARE KONTANTHJÆLPSMOD- TAGERE I 2013 Jobklare kontanthjælpsmodtagere Fordelt på a-kasser varierede den gennemsnitlige varighed på dagpenge i 2013 fra 10,6 uger hos Danske Sundhedsorganisationers a-kasse (DSA) til 22,8 uger i Frie Funktionærers A-kasse (FFA). Det største fald i varigheden har været i a-kassen for Journalistik, kommuni- kation og sprog (-11,1 uger) ), mens Frie Funktionærers A-kasse (FFA) har haft denn største stigning (4,1 uger). FIGUR 8. GENNEMSNITLIG VARIGHED FOR DAGPENGEMODTAGERE FORDELT PÅ P A-KASSER I VIBORG I 2013 Kilde: Jobindsats. dk. A-dagpenge. Gnsn. varighed. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

14 MÅL 1: FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE Ministerens 1. mål er, at jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på, at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte. Der skal gøres en ekstra indsats for at flere unge tager en uddannelse. Jobcentrene skal derfor sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det vil bidrage til, at give flere unge får erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der øger deres muligheder for at få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet på sigt. Udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse I Viborg er der unge på offentlig forsørgelse i december Det svarer til at 13,1% af alle unge i aldersgruppen 16 til 29 år er på offentlig forsørgelse. Andelen af unge på offentlig forsørgelse er den næsthøjeste andel i regionen og er en del højere end gennemsnittet for regionen som er på 10,5%. TABEL 5. OMFANGET AF OFFENTLIGT FORSØRGEDE UNGE I VIBORG OG MIDTJYLLAND I DECEMBER 2013 OG UDVIKLINGEN SENESTE ÅR (FULDTIDSPERSONER) Antal personer Viborg Andel år Udvikling seneste år Andel år M idtjylland Udvikling seneste år Dagpengemodtagere 356 2,4% -13,4% 2,4% -10,2% Kontanthjælpsmodtagere ,9% 0,2% 5,2% 0,4% KTH - M atch ,5% -3,4% 1,2% -3,7% KTH - M atch ,1% 1,4% 3,3% 6,6% KTH - M atch ,2% 3,0% 0,6% -18,8% Øvrige KTH. 13 0,1% 0,0% 0,0% 1,1% Revalidering 38 0,3% -36,7% 0,2% -21,7% Forrevalidering 40 0,3% -38,5% 0,2% 0,8% Sygedagpenge 150 1,0% -6,3% 0,9% -10,5% Ledighedsydelse 25 0,2% 78,6% 0,1% 26,4% Fleksjob 35 0,2% 20,7% 0,2% 3,8% Førtidspension 262 1,8% -3,3% 1,2% -4,4% Forsørgede i alt ,1% -5,0% 10,5% -4,0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Andel årige er andel af befolkningen i aldersgruppen år i 4. kvartal 2013, som er på en af de angivne offentlige ydelser. Sammenlignet med regionen som helhed har Viborg især mange unge kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 (dvs. indsatsklare jf. de gamle matchkategorier). Derudover er der relativt mange unge på førtidspension i Viborg sammenlignet med regionsgennemsnittet. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

15 I det seneste år fra december 2012 til december 2013 er antallet af unge på offentlig forsørgelse i Viborg faldet med 5,0%. Faldet har især været højt blandt dagpengemodtagere og modtagere af revalidering, mens der er kommet flere unge på ledighedsydelse og i fleksjob. Visitation af unge under 30 år efter kontanthjælpsreformen Pr. 1. januar er de tidligere kontanthjælpsmodtagere under 30 år opdelt i modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp afhængig af om de har en uddannelse eller ikke. Uddannelseshjælp: Unge under 30 år, der hverken har gennemført en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse visiteres efter 1. januar til uddannelseshjælp. For unge under 30 år uden uddannelse er det grundlæggende formål med reformen, at de skal tage en uddannelse. Gruppen af unge uden uddannelse skal visiteres tidligt i jobcenteret og opdeles i tre grupper: (I parentesen fremgår antal fuldtidspersoner i de tre visitationskategorier i Viborg i februar 2014) o Åbenlys uddannelsesparate (89) o Uddannelsesparate (187) o Aktivitetsparate (525) o Uoplyst (5) o Uddannelseshjælp i alt (806) Kontanthjælp: Unge under 30 år, med en erhvervskompetencegivende uddannelse, visiteres som jobparat eller aktivitetsparat. (I parentesen fremgår antal fuldtidspersoner i de to visitationskategorier i februar 2014) o De jobparate er dem, der vurderes at komme i arbejde inden for en kortere periode (32) o De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglig, sociale eller helbredsmæssige problemer. (111) o Uoplyst (9) o Kontanthjælp under 30 år i alt (152) I Viborg er der i alt 958 unge under 30 år på enten uddannelseshjælp eller kontanthjælp i februar Til sammenligning var antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i Viborg før kontanthjælpsreformen på (se tabel 5). BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

16 Nedenståendee figur viser fordelingen af unge, som modtager uddannelseshjælp eller kon- tanthjælp i Viborg og i regionen som helhed i februar Figuren viser, at 84% af gruppen er udenn uddannelse og derfor er visiteret til uddannelses- hjælp. Andelen svarer til regionsgennemsnittet. I Viborg er der relativt flere aktivitetsparate og færre uddannelsesparate blandt de e unge, som er visiteret til uddannelseshjælp endd i regionen. FORDELING PÅ VISITERINGSKATEGORI FOR MODTAGERE AF UDDANNELSESHJÆLP OG KONTANTHJÆLP FOR UNGE UNDER 30 ÅR I VIBORG OG MIDTJYLLAND I FEBRUARR 2014 Kilde: Jobindsats. dk Undgå tidlig kontanthjælpsdebut Det er vigtigt at gøre en særlig tidlig indsats for at forhindre, at unge starter voksenlivet på offentlig forsørgelse. Unge, der har tidlig debut i kontanthjælpssystemet, viser sig at have større problemer med at få en uddannelse eller en stabil tilknytning til t arbejdsmarkedet end andre unge. Figur 9 viser, at blandt de unge, som startede voksenlivet på kontanthjælp i 2009, er der en langt større andel, som 4 årr senere modtager offentlig forsørgelse, end e blandt de øvrige unge. Figuren viser, at de unge (i alt 145 personer), der debuterede på kontanthjælp i 2009, i gennemsnit var 48% af tiden på offentligg forsørgelse i De unge på samme alder, der ikke debuterede tidligt på kontanthjælp, var i gennemsnit kun 18% af året på offentlig forsør- gelse og var i langt større omfang i uddannelse (34% af året) eller i job (48% af året). De unge i Viborg, som debuterede på kontanthjælp, som 18-årige i 2009, 2 har næsten sam- me forsørgelsesstatus i 2013, som i regionen som helhed. De øvrigee unge i Viborgg (dvs. som ej debuterede på kontanthjælp i 2009) er i mindre grad i gang med m uddannelse end i regionen som helhed og i højere grad i job/selvforsørgelse. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

17 FIGUR 9. FORSØRGELSESSTATUS I 2013 FOR 23-ÅRIGE, DER H. H.V. IKKE MODTOG ELLER MODTOG KON- TANTHJÆLP I DVS. SOM HAVDE EN TIDLIGG DEBUT PÅ KONTANTHJÆLP, SOM S 18-ÅRIG, ELLER SOM EJ HAVDE EN TIDLIG DEBUT. Kilde: Egne beregninger pba. Beskæftigelsesministeriets analyseregister DREAM. Note: Kommunen er de unges bopælskommune somm 23-årige, dvs. i 2013 De unge som går ud af folkeskolen i Viborg Hovedparten af de unge, tilmelder sig en ungdomsuddannelse, når de d forlader grundskolen. I Viborg var der i 2013 i alt elever, der afsluttedee grundskolen (9. og 10. klasse). Fler- tallet i Viborg tilmelder sig en gymnasial uddannelse (74,4%), mens en del færre tilmelder sig en erhvervsfaglig uddannelse (20,8%). Dvs. i alt 95,3% tilmelder sig en ungdomsuddan- nelse efter grundskolen i Viborg. I regionen som helhed er andelen lidt lavere på 91,8%. De unges uddannelsesmønstre er forskellige for piger og drenge. I Viborg V udgør drenge 73% af de unge, som tilmelder sig en erhvervsfaglig uddannelse, mens piger i højere grad tilmelder sig de gymnasiale uddannelser,, hvor de udgør 53% af de tilmeldte i Viborg. 1 De unge, som forlader grundskolen i Viborg, har i mindre grad utilstrækkelige dansk- og matematikkundskaber end i regionen somm helhed. På baggrund af prøvekarakterer vurde- res, at 2,3% af en 9. klasse årgang i Viborg har utilstrækkelige dansk kundskaber og 4,4% har utilstrækkelige matematikkundskaber. I regionen som helhed er andelen h.h.v. 2,8% med utilstrækkelige dansk kundskaber k ogg 5,6% med utilstrækkelige matematikkundskaber. 2 Tilsvarende er der relativt færre elever i grundskolen i Viborg, der ikke vurderes att være uddannelsesparate. Andelen med ikke uddannelsesparate er 1,7% i Viborg mod 4,6% i regionen som helhed. 3 1 Kilde: Region Midtjyllands Nulpunktsanalyse 2013 om ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland tabel 2.1 s Tal for 9. klasse elever årgang 2011/ Tal for elever i 9. og 10. klasse i 2013 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

18 Status for årige, hvor Viborg harr vejledningsforpligtelsen årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse. Den unges uddannelsesplan skal indeholde en beskrivelsee af, hvordan den unge opfylder pligten. Undervisningsministeriet opgør løbende antallet af unge årigee og hvilke aktiviteter, de er i gang med. De seneste tal t er for december 2012, hvor der indgårr personer i mål- gruppen i Viborg. Figur 10 viser, at hovedparten (96%) af de årige i Viborg er i gang g med en uddannel- se. Herunder er 56% i gangg med en grundskoleuddannelse, 30% er i gang med en gymna- sial uddannelse, og 9% er i gang med enn erhvervsuddannelse. De øvrige er i gang med forberedende aktiviteter (3%) (omfatter elever på produktionssko- aftalt med UU, unge i beskæftigelse over r 18 timer om ugen mv.) eller andre uddannelser 1% (hovedsageligt Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse ler, handicappede fritaget for uddannelsespligten, unge rejst til udlandet, unge i aktiviteter STU). Kun ca. 1% (svarende til 43 personer) er ikke i gang med hverken uddannelse eller beskæf- tigelse i december FIGUR 10. FORDELINGEN AF ÅRIGE, HVORR VIBORG KOMMUNE HAR VEJLEDNINGSFORPLIGTELSEN FORDELT PÅ IGANGVÆRENDE AKTIVITETER A I DECEMBER 2012 Kilde: Egne beregninger pba. Ungedatabasen i Undervisningsministeriet BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

19 Gennemførelse på ungdomsuddannelserne Andelen af elever, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, er væsentligt højere for de gymnasiale uddannelser end de erhvervsfaglige. 4 Samlet set forventes 88% af de elever, der påbegynder en gymnasial uddannelse i Midtjylland, at gennemføre uddannelsen. For de erhvervsfaglige uddannelser opdeles gennemførelsesprocenten på h.h.v. grundforløbet og hovedforløbet: På grundforløbet forventes 75% af de elever, der påbegynder et grundforløb på en erhvervsuddannelse i Midtjylland, at gennemføre grundforløbet. På hovedforløbet er den tilsvarende gennemførelsesfrekvens på 80% blandt de elever, der påbegynder et hovedforløb. Den samlede gennemførelsesfrekvens for alle erhvervsuddannelsesinstitutioner i Midtjylland er på 55% i Ud over frafaldet på selve uddannelsen, er der en udfordring i f.h.t. praktikpladser på mange erhvervsuddannelser. Tallene for hele regionen viser, at 51% af eleverne i Midtjylland i 2011 har en ordinær praktikaftale 10 måneder efter, de har afsluttet deres grundforløb. Derudover er der 7% i skolepraktik og 8%, der har mistet en praktikplads. Det medfører, at kun 66% af de elever, der har gennemført grundforløbet ved en erhvervsuddannelse i Midtjylland, har eller har haft, mulighed for at gennemføre hovedforløbet. Det er ikke muligt at belyse gennemførelsesfrekvensen for unge i deres bopælskommune. Dog er det muligt at give en indikator på de lokale forhold ved at se på gennemførelsesfrekvensen på de uddannelsesinstitutioner, der er lokaliseret i kommunen eller i nærheden af kommunen. I Viborg er gennemførelsesfrekvensen på de enkelte uddannelsesinstitutioner følgende: Viborg Gymnasium og HF 91% Viborg Katedralskole 90% Mercantec (Hhx og Htx) 85% Mercantec (erhvervsuddannelserne) 41% Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 64% 4 Kilden til dette afsnit er Region Midtjyllands Nulpunktsanalyse 2013 om ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland. Forventet gennemførelse på de enkelte ungdomsuddannelser er beregnet af Undervisningsministeriet. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

20 Andel der forventes at få en ungdomsuddannelse Den nationale målsætning er, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, 60% skal have en videregående uddannelse og 25% en lang videregående uddannelsee i Målsætningenn måles via den såkaldte Profilmodel ved Undervisningsministeriet, som er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddannede sig i løbet af de kommende 25 år, under forudsætning af at de aktuellee uddannelsesmønstre ikke ændres. De seneste kommunale tal er fra Tallene for Viborg viser, at ud af en 9. klasse årgang fra 2011 forventes 94% at fåå mindst en ungdomsuddannelse, 60% en videregående uddannelse og 26% en lang videregående uddannelse. Tallene viser, at Viborg næsten har opfyldt den nationale målsætningg for 2015 med de nuværende uddannelsesmønstre. FIGUR 11. PROFILMODEL FOR HVORDAN EN 9. KLASSE ÅRGANGG 2011 FRA VIBORG OG REGIONEN SOM HELHED FORVENTES AT UDDANNEDE SIG I LØBET AF DE KOMMENDE 25 ÅR Kilde: Egne beregninger pba. profilmodellen fra Undervisningsministeriet BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Langtidsledighed i Midtjylland

Langtidsledighed i Midtjylland A N A L Y S E & O V E R V Å G N I N G B E S K Æ F T I G E L S E S R E G I O N M I D T J Y L L A N D 2011 September Langtidsledighed i Midtjylland Udvikling, risiko, karakteristika og indsats for langtidsledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere