Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 2. februar Kl Mødested: Fladbjerg Kapel. Referatet fra mødet den godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt."

Transkript

1 Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 2. februar Kl Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: (869) Referatet fra mødet den godkendt. Referat Flade kirke - ES Sag: Flade kirke (786) - Flade Sogn 2014 Flade kirke - ES Understed kirke og kirkegård - ES Sag: Understed kirke (739) - Understed Sogn Understed kirke og kirkegård - ES Karup kirke og kirkegård - ES Sag: Karup kirke (740) - Karup Sogn Karup kirke og kirkegård - ES Skæve præste- og forpagterbolig - ES Sag: Skævevej 67 (621) - Skæve Sogn Skæve præste- og forpagterbolig - ES Skæve kirke og kirkegård - ES Sag: Skæve kirke og kirkegård (622) - Skæve Sogn Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Skæve kirke og kirkegård - ES Badskær kirke og kirkegård - ES Sag: Badskær kirke og kirkegård (623) - Hørby Sogn Badskær kirke og kirkegård - ES Hørby kirke og kirkegård - ES Sag: Hørby kirke og kirkegård (624) - Hørby Sogn Hørby kirke og kirkegård - ES Vedtægt for Frederikshavn Kirkegård Sag: Vedtægt for Frederikshavn kirkegård (704) - Abildgård Sogn Revideret vedtægt godkendt og underskrevet Vedtægt for Frederikshavn Kirkegård Revideret vedtægt pr. 9. januar Istandsættelse af kirkens spir og installering af ny klokke Sag: Klokke i tårn (588) - Jerup Sogn Istandsættelse af kirkens spir og installering af ny klokke Rapport over det udførte arbejde med istandsættelse af kirkens spir samt et samlet byggeregnskab. Likviditetslån Jerup kirkekasse Der er på budget 2013 bevilget kr ,- til projektet. Den samlede udgift beløber sig til kr ,- Det er en overskridelse på kr ,- der hovedsageligt skyldes, at træværket under zinkbeklædningen var væsentligt mere nedbrudt af råd og svamp end først antaget. Det bevilgede likviditetslån på kr ,- konverteres til en ekstrabevilling via 5%-midlerne til formålet. 11 Jerup Præstegård Sag: Udlejning af Jerup præstegård (891) - Jerup Sogn Provstiudvalget godkender, at Jerup menighedsråd udlejer Jerup præstebolig for endnu en periode på 2 år. Jerup Præstegård Jerup menighedsråd ønsker at udleje Jerup præstebolig for endnu en periode på 2 år. 12 Byggeregnskab Der foreligger nu et byggeregnskab for Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Sag: Renovering af tårn (602) - Åsted Sogn Byggeregnskab Byggeregnskab for det samlede projekt vedr. klokke i tårn og istandsættelse af tårnets facader. Låneansøgning - Åsted Der ansøges om et stiftslån på kr til dækning af de store ekstraudgifter i forbindelse med istandsættelsen af Åsted kirkes tårnfacader. renoveringen af Åsted kirkes tårnfacader. Provstiudvalget er løbende blevet orienteret om udviklingen i projektet, idet det viste sig, at tårnfacaderne var i væsentlig dårligere stand end først antaget. Åsted-Skærum-Kvissel kirkekasse bevilges et lån på kr ,- over 5 år med 1. termin i juni 2015 til delvis dækning af ekstraudgiften. Det resterende beløb på kr ,- afholdes af kirkekassen selv. Bevilling af lån kr ,00 - Åsted kirke 13 Ansøgning om 5%-bevilling - genfremsendt Sag: Nyt tag på mandskabsbygningen (864) - Skagen Sogn Ansøgning om 5%-bevilling - genfremsendt Skagen kirkekasse ydes en ekstrabevilling via 5%- midlerne på kr ,- til delvis dækning af udskiftning af tag på mandskabsbygningen. Skaden - og den deraf følgende vandindtrængen - skyldes for en stor dels vedkommende tidligere tiders konstruktionsfejl. 14 Købsaftale vedr. Oluf Kragsvej Vej 3, 9300 Sæby - bolig til ny provst/sognepræst i Sæby Sag: Oluf Krags Vej 3, 9300 Sæby (892) - Sæby Sogn Provstiudvalget godkender, at Sæby menighedsråd erhverver ejendommen beliggende Oluf Krags Vej 3, 9300 Sæby som bolig for den kommende sognepræst og provst. Købsaftale vedr. Oluf Kragsvej Vej 3, 9300 Sæby - bolig til ny provst/sognepræst i Sæby Købsaftale er nu underskrevet. Låneansøgning - Sæby Forslag til ombygning Oluf Krags Vej 3, Følgebrev Oluf Krags Vej 3 15 Ansøgning vedr. nedrivning af driftsbygninger Sag: Nedrivning af driftsbygninger (896) - Torslev Sogn Provstiudvalget godkender, at det ansøgte beløb frigives til formålet. Ansøgning vedr. nedrivning af driftsbygninger Der ansøges om frigivelse af midler til nedrivning af de gamle driftsbygninger i tilknytning til præstegårdsbruget. 16 Projekt 'nyt tag' på Ålbæk kirke Sag: Nyt tag på Ålbæk kirke (779) - Råbjerg Sogn Det fremsendte projekt,nyt tag på Ålbæk kirke' fremsendes til STØ med anbefaling. Menighedsrådets arkitekt foreslår zinkbeklædning Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Projekt 'nyt tag' på Ålbæk kirke på tårnet af vedligeholdelses- og sikkerhedsmæssige grunde, men menighedsrådet ønsker af æstetiske grunde at bibeholde skiffer på både kor, skib og tårn. Provstiudvalget støtter menighedsrådet i deres ønske. Provstiudvalget anbefaler et lån på op til kr ,- over 5 år med 1. termin i juni Sekretær til sognepræsten Sag: Sekretærhjælp (606) - Flade Sogn Sekretær til sognepræsten Flade og Gærum menighedsråd ansøger om sekretærhjælp til sognepræsten - 5 timer om ugen. Det er op til menighedsrådene selv at beslutte - i samarbejde med sognepræsten - at ansætte en sekretær. Udgiften afholdes som udgangspunkt inden for eget budget, men i fald det bliver nødvendigt vil prostiudvalget kunne yde støtte med op til kr ,- 18 Provstiadministrationen Den fremtidige placering af provstiadministationen blev drøftet. Der etableres et provstikontor med plads til både provst, sekretær og skole-kirke-konsulent i Kattegat Silo på havnen i Frederikshavn. Nærmere følger, når den endelige aftale er på plads. 19 Evaluering af 'Fremtidsværkstedet' Forløbet omkring 'Fremtidsværkstedet' blev drøftet. Dette vil også blive drøftet på de kommende zonemøder i marts måned, hvor det videre forløb vil blive taget op til debat. 20 Provstens hjørne Det blev sognepræst Bruce Steuer og Arne Holdensen, Abildgård, der skal repræsentere Frederikshavn Provsti på Det mellemkirkelige stiftsudvalgs studietur til Sverige i marts måned. 21 Evt. Der blev spurgt til, hvad provstiet gør med de indsendte data fra dataloggerne. Der henvises til indeklima-udvalget. Referat, Side: 4

5 Orientering 22 Status for planlægning af renovering Sag: Restaurering af Frederikshavn kirke (646) - Frederikshavn Sogn Status for planlægning af renovering Fyraftensmøde den 2. februar kl Bangsbostrand kirke - udvidelse af kirkens facilitetsbygning Sag: Forslag til udvidelse af facilitetsbygning (826) - Bangsbostrand Sogn Bangsbostrand kirke - udvidelse af kirkens facilitetsbygning Konsulenternes bemærkninger til det fremsendte skitseforslag. Indkald. til møde den , kl (1232/14 m.fl.) 24 Sæby kirke - opførelse af et nyt kapel m.v. (1261/14) Sag: Nyt Kapel ved Sæby kirkegård. (855) - Sæby Sogn Sæby kirke - opførelse af et nyt kapel m.v. (1261/14) Konsulenternes og Stiftsøvrighedens bemærkninger til det fremsendte projektforslag. 25 Bygningshistorisk gennemgang - Hirsholmene Kirke Sag: Kirken på Hirsholmene (889) - Frederikshavn Sogn Bygningshistorisk gennemgang - Hirsholmene Kirke 26 Byggeregnskab for sognehuset i Ravnshøj Sag: Erhvervelse og ombygning af Ravnshøj missionshus (587) - Åsted Sogn Byggeregnskab for sognehuset i Ravnshøj 27 Skitseforslag til udvidelse af Østervråhallen Sag: Udvidelse af Østervråhallen inkl. Referat, Side: 5

6 Orientering Sag: Udvidelse af Østervråhallen inkl. sognehus (788) - Østervrå Sogn Skitseforslag til udvidelse af Østervråhallen 28 Hørby kirke - Notat fra møde i Hørby kirke den Sag: Udskiftning af tag på Hørby kirke (648) - Hørby Sogn Hørby kirke - Notat fra møde i Hørby kirke den Byggeregnskab Sag: Ny klokke i tårn (589) - Åsted Sogn Projektet er overskredet med kr ,- som afholdes af egne midler Byggeregnskab Byggeregnskab for det samlede projekt vedr. klokke i tårn og istandsættelse af tårnets facader. Referat, Side: 6

7 Underskrifter vedr. møde d Jens Jacob Kaufmann Jensen Arne Mandrup Holdensen Arne Waage Beck Benth Holst Andersen Eva Birgitta Fiedler Helge Morre Pedersen Jens Jacob Kaufmann Jensen Jytte Uggerhal Thomsen Linda Lykke Steengaard Referat, Side: 7

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården Provstiudvalget har drøftet de indkomne synsrapporter og har flg. generelle bemærkninger: Synsrapporter

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødepunkt 1 revisionsprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Gunvor Steensbech Hansen havde meldt afbud.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere