Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 1 Årsregnskab HNP 2014 Sag: Regnskab 2014 PUK-kassen i Hjørring Nordre Provsti (1121) Årsregnskab HNP : Til godkendelse i PU: Årsregnskab 2014 for PUK-kassen i Hjørring Nordre Provsti. Påtegning: Hjørring Nordre Provstiudvalg, CVR-nr , Regnskab 2014, Afleveret d :08 2 Ansøgning om 5%-midler - Horne-Asdal MR Sag: Horne-Asdal kirkekasse - ansøgning om 5%-midler (1028) - Horne Bevilget. Såfremt indbetaling af skat er overset, øges bevillingen til kr Ansøgning om 5%-midler - Horne-Asdal MR : Horne-Asdal Mr fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter ifm. personalesag. Der ansøges om kr ,78. Horne-Asdal - erstatningssag : Hirtshals Kirkekontor v/leif Axberg fremsender til PU orientering om, at der ifm. erstatningssag til tidl. ansat indkommer ansøgning om 5%-midler. 3 VS: opvaskemaskine Emmersbæk Sag: Emmersbæk Kirke - opvaskemaskine mm. (1117) - Hirtshals Bevilget. VS: opvaskemaskine Emmersbæk Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 : Ansøgning om 5%-midler fra Hirtshals MR ang. køb af opvaskemaskine mm. til Emmersbæk kirke. Der ansøges i den forbindelse om kr ,00 til indfrielse af likviditetslån. 4 Sindal - ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter ifm. ansættelse af ny sognepræst Sag: Sindal - ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter ifm. ansættelse af ny sognepræst (1128) - Sindal Sindal - ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter ifm. ansættelse af ny sognepræst : Sindal Kirkekasse fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter ifm. ansættelse af ny sognepræst/provst. Der ansøges om kr ,90. 5 Sindal Kirkekasse - ansøgning om 5%- midler Sag: Sindal Kirkekasse - ansøgning om 5%- midler (1133) - Sindal Sindal Kirkekasse - ansøgning om 5%- midler : Sindal Kirkekasse fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter ifm. provst Ole Dybros overgang til pension. MR har i den forbindelse afholdt reception for menigheden samt afskedsfest for præster og MR-formænd i Hjørring Nordre Provsti samt for PU og Sindal-Astrup pastorats MR-medlemmer. Der ansøges i den forbindelse om kr ,11. 6 Ansøgning om frigivelse af Kirke- og præsteembedskapitaler Sag: Horne-Asdal MR: Ansøgning om frigivelse af Kirke- og præsteembedskapitaler (1137) - Horne Anbefales. Ansøgning fremsendes til Stiftet. Ansøgning om frigivelse af Kirke- og præsteembedskapitaler : Horne-Asdal MR fremsender til PU ansøgning om frigivelse af kirke- og præsteembedskapitaler til: - nyt asfaltslidlag på P-pladsen ved Horne kirke Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 - opsætning af nye zinktagrender på Horne præstebolig - renovering og efterisolering af udhuset ved Horne præstebolig I alt ansøger Horne-Asdal MR om frigivelse af kr ,00 af den henstående kirke- og præsteembedskapital på kr ,00. 7 Hørmested kirke - nyt varmeanlæg Sag: Hørmested Kirke - varmeanlæg (820) - Hørmested Hørmested kirke - nyt varmeanlæg : Sag udsat fra sidste møde: Modtaget projektbeskrivelse/byggeprogram vedr. nyt varmeanlæg i Hørmested kirke. Udgifter jf. skønnet anlægsbudget kr , Fwd: Tillæg nr. 1+2 Uggerby kirkegårdsvedtægt - forslag Sag: Uggerby Kirkegård (1042) - Uggerby Projektet fremsendes til udtalelse hos konsulenten. PU finder det problematisk af hensyn til risikoen for svampeangreb, at rumtemperaturen kan nedsættes til 6 gr. Rumtemperaturen bør sammenholdes med konsulentens udtalelse om inventar. Finansiering ved lån i Stiftet med afdrag fra juni Projektet fremsendes til Stiftet med anbefaling. Fwd: Tillæg nr. 1+2 Uggerby kirkegårdsvedtægt - forslag : Til godkendelse i PU: Tillæg nr. 1 og tillæg nr. 2 til kirkegårdsvedtægt for Uggerby Kirkegård. 9 Reguleringsplan Mosbjerg kirkegård Sag: Mosbjerg-Kirkegårdens helhed og planlægning-mba (1076) Mosbjerg Reguleringsplan Mosbjerg kirkegård : Til PU s godkendelse: Reguleringsplan for Mosbjerg Kirkegård. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 10 vedr. åbning af budget 2015 Sag: Budget 2015 (975) vedr. åbning af budget : Orientering vedr. afslag på evt. åbning af budget Læsø Kirkekasse - opsparing til anlæg Sag: Læsø kirkekasse - økonomi (964) - Hals Læsø Kirkekasse - opsparing til anlæg : Til orientering: Notat vedr. fejl i opsparing til anlæg. 12 Bjergby-Mygdal pastorat - opførelse af ny præstebolig beliggende Kirkevænget 6, Bjergby Sag: Bjergby-Mygdal præstebolig (782) - Bjergby Projektet på kr godkendt. Vi anbefaler finansiering ved 10 årigt stiftslån med 1. afdrag termin december Bjergby-Mygdal pastorat - opførelse af ny præstebolig beliggende Kirkevænget 6, Bjergby : STØ fremsender til Bjergby- Mygdal sognes MR godkendelse af fremsendt projekt ifm. opførelse af ny præstebolig beliggende Kirkevænget 6, Bjergby under forudsætning af at ingen bygninger bliver højre end 8,5 m. MR må herefter optage forhandling med PU mhp. evt. godkendelse af såvel projekt som finansiering af projekt. STØ er sindet - efter indstilling fra PU og på sædvanlige vilkår - at bevilge MR lån af stiftsmidlerne til dækning/delvis dækning af udgiften ifm. opførelse af den nye præstebolig. 13 Sindal - køb af Nørregade 54 Sag: Nørregade 54, oprettelse af køberet til ejendommen, matr.nr. 32-m, Sindal By (1017) - Sindal Sindal - køb af Nørregade : Advokatfa. Johannes Funch fremsender til Sindal MR endeligt skøde på køb af ejendommen beliggende Nørregade 54, Sindal. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 14 14 Vidstrup kirke - ny klokke m.v. (566/15) Sag: Automatisk klokkeringning Tornby- Vidstrup (850) - Tornby Vidstrup kirke - ny klokke m.v. (566/15) : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR godkendelse af at arbejde vedr. erhvervelse af ny klokke bringes til udførelse. Vedlagt erklæring fra klookkekonsulenten, kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet. Vidstrup kirke - ny klokke m.v. - ændret Inskription : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup sognes MR meddelelse vedr. inskription å den nye klokke til Vidstrup Kirke. STØ har konstateret, at der er en fejl i den anførte inskription. Inskriptionen skal være som følger: Den bundne inskription i et bånd om klokkens skuldre: "STØBT TIL VIDSTRUP KIRKE ÅR 2015 AF OLSEN NAUEN KLOKKESTØBERI I NORGE" Den frie inskription i klokkens svingretning: "MENS ÅRENE GÅR OG VINDEN BIDER LYDER HERRENS ORD I NYE TIDER SKÆNKET AF A.P.MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL" 15 Tornby kirke - erhvervelse af ny klokke m.v. (567/15) Sag: Automatisk klokkeringning Tornby- Vidstrup (850) - Tornby Tornby kirke - erhvervelse af ny klokke m.v. (567/15) : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR godkendelse af at flg. arbejder bringes til udførelse: - Udvidelse af den eksisterende klokkestol. Stolen anbringes på svingningsdæmpere - Erhvervelse af en ny klokke, tonen F1. Klokken ophænges i en slyngbom. Den nye klokke leveres af det norske klokkestøberi Olsen Nauen, Tønsberg, Norge. Den nye klokke, får automatiske funktioner for ringning, kimning og bedeslag/timeslag. De nuværende funktioner for timeslag og kimning fjernes fra den gamle klokke, der fremover ude- Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 lukkende betjenes manuelt. 16 Tilbygning Sag: Lendum Kirke - Tilbygning til graverhus (1125) - Lendum Tilbygning : ODY har besigtiget Lendum kirkes graverhus idet MR har udtrykt planer om en tilbygning hertil. ODY understreger, at PU ikke umiddelbart kan bevilge penge til formålet, og at det i princippet er en stiftsøvrighedssag, da graverbygningen er placeret inden for diget. 17 Horne Kirke - erhvervelse af ny klokke m.v. (568/15) Sag: Horne kirke - klokke (778) - Horne Horne Kirke - erhvervelse af ny klokke m.v. (568/15) : STØ fremsender til Horne-Asdal MR godkendelse af at flg. arbejder bringes til udførelse: - Udvidelse og ombygning af den eksisterende klokkestol. Stolen anbringes på svingningsdæmpere. - Erhvervelse af en ny klokke, tonen A1. Klokken ophænges i en slyngbom. Den nye klokke leveres af det norske klokkestøberi Olsen Nauen, Tønsberg, Norge. Den nye klokke, får automatiske funktioner for ringning, kimning og bedeslag. Den gamle klokke ringes fortsat manuelt. 18 Vedr. gravsted Sag: Tolne-Mosbjerg Kirkegårde (1132) - Mosbjerg Vedr. gravsted : Provsten er blevet kontaktet af gravstedsejer, der ønsker sten fjernet fra sløjfet gravsted, hvorfor han anmoder graver i Tolne- Mosbjerg om at fjerne den pågældende sten med øjeblikkelig virkning. MR-formand underrettes ved samme lejlighed : MR-formand fremsender til provsten kopi af meddelelse fremsendt til Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 graver. 19 Sindal - salg af jord Sag: Jord - Sindal Præstegård (769) - Sindal Sindal - salg af jord : Naturstyrelsen meddeler, at skødet nu er endeligt tinglyst uden anmærkninger, hvilket Naturstyrelsen meddeler Nordjyske Bank, således at købesummen kan frigives som aftalt. 20 Status vedr. studieturen til Gøteborg - indbetaling fra Hjørring Nordre provsti Sag: Studietur for Aalborg stift til Göteborg fre. 20. marts - man. 23. marts 2015 (1127) Status vedr. studieturen til Gøteborg - indbetaling fra Hjørring Nordre provsti : PUK-kassen for Hjørring Nordre Provsti har afholdt udgift til deltagelse i studietur for Cæcilia Jennow Christensen, Horne-Asdal MR samt Leif Stensgård Møller, Hirtshals. 21 Rentesatser for 2016 Aalborg Stift Sag: Rentesatser for 2016 Aalborg Stift (1123) Rentesatser for 2016 Aalborg Stift : STØ fremsender til PU meddelelse om rentesatserne for 2015 i Aalborg Stift. Udlån: 1,5% Indlån: 2,00% 22 Repræsentantskabsmøde i Infotjenesten Sag: Informationstjenesten i Aalborg Stift - Infotjenesten (704) Repræsentantskabsmøde i Infotjenesten : Infotjenesten i Aalborg Stift fremsender til PU dagsorden og bilag til repræsentantskabsmøde i Infotjenesten. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

8 Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Gert Nørgaard Frederiksen Jens Peter Madsen Per Harfeld Lisbeth Waaentz Mogens Sørensen Henrik Lund Line Skovgaard Pedersen Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. REFERAT 15/06/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere