Serviceaftale for Microsoft Azure

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceaftale for Microsoft Azure"

Transkript

1 Serviceaftale for Microsoft Azure Sidst opdateret: December Introduktion Denne Serviceaftale for Microsoft Azure (denne SLA ) er udarbejdet af Microsoft i forbindelse med og som en del af aftalen, i henhold til hvilken Kunden har købt Microsoft Azure-tjenester fra Microsoft ( Aftalen ). Denne SLA gælder for følgende Microsoft Azure-tjenester: API Management Automatisering Sikkerhedskopiering BizTalk-tjenester Cache CDN Skytjenester, Virtuelle Maskiner og Virtuelt Netværk ExpressRoute HDInsight Medietjenester Mobiltjenester Multi-Factor Authentication RemoteApp Scheduler Tjenestebus Site Recovery SQL-database Lagring StorSimple Traffic Manager Visual Studio Online Websteder Vores forpligtelse til at opnå og opretholde Serviceniveauerne for vores Tjenester understøttes økonomisk. Hvis vi ikke opnår og opretholder Serviceniveauerne for hver Tjeneste som beskrevet i denne SLA, er du berettiget til at få fratrukket et beløb fra dine månedlige tjenestegebyrer. Disse betingelser er fastsat, så længe din Aftale er gældende. Hvis et abonnement fornys, vil den version af denne SLA, der er aktuel på det tidspunkt, hvor fornyelsesperioden begynder, gælde gennem hele fornyelsesperioden. Vi giver besked mindst 90 dage i forvejen i forbindelse med væsentlige ændringer i denne SLA. Du kan altid læse den gældende version af denne SLA igennem ved at besøge 2. Standardvilkår a. Definitioner i. Krav betyder et krav, der er anmeldt af Kunden til Microsoft i henhold til denne SLA som følge af manglende overholdelse af et Serviceniveau, og at Kunden muligvis har et. i iv. Kunden henviser til den virksomhed, som har indgået Aftalen. Kundesupport betyder de serviceydelser, hvor Microsoft yder assistance til Kunden med henblik på at løse problemer med Tjenesterne. Fejlkode betyder en indikation om, at en handling er mislykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 5xx område.

2 v. Ekstern forbindelse er en tovejsnetværkstrafik over understøttede protokoller, som f.eks. HTTP og HTTPS, der kan sendes og modtages fra en offentlig IP-adresse. vi. v vi ix. Hændelse betyder enhver form for omstændighed, der medfører manglende overholdelse af et Serviceniveau. Administrationsportal betyder den webgrænseflade, som er leveret af Microsoft, og som kunder kan bruge til at administrere Tjenesten. Microsoft betyder den Microsoft-enhed, der fremgår af Kundens Aftale. Eksempel henviser til et eksempel på eller en beta- eller anden foreløbig version af en tjeneste eller software, der tilbydes af Microsoft med henblik på at få kundefeedback. x. Tjeneste eller Tjenester henviser til en Microsoft Azure-tjeneste, der er leveret til Kunden i henhold til Aftalen, hvortil der hører en af nedenstående SLA'er. xi. x xi xiv. xv. xvi. xv er den procentdel af de månedlige tjenestegebyrer for den pågældende Tjeneste eller Tjenesteressource, som Kunden har til gode som følge af et bekræftet Krav. Serviceniveau betyder standarder, som Microsoft har valgt at skulle overholde, og som Microsoft bruger i forhold til at måle niveauet for den service, de yder for hver Tjeneste, som specifikt anført herunder. Tjenesteressource betyder en individuel ressource, der kan bruges inden for en Tjeneste. Succeskode betyder en indikation om, at en handling er lykkedes, som f.eks. en HTTPstatuskode i 2xx område. Understøttet tidsrum henviser til den tidsperiode, hvor en Tjenestes funktion eller kompabilitet med et særskilt produkt eller en særskilt tjeneste understøttes. Virtuelt Netværk henviser til et virtuelt, privat netværk med en samling af brugerdefinerede IP-adresser og undernet, der udgør en netværksgrænse inden for Microsoft Azure. Virtuel netværksgateway henviser til en gateway, der skaber forbindelse på tværs af miljøer mellem et Virtuelt Netværk og en kundes lokale netværksmiljø. b. Krav om i. Før Microsoft kan behandle et krav, skal Kunden anmelde Kravet til Kundesupport inden for to måneder efter udgangen af faktureringsmåneden, hvor Hændelsen, som danner grundlaget for Kravet, er sket. Kunden skal give Kundesupport alle de oplysninger, som Microsoft skal bruge for at kunne bekræfte Kravet, herunder, men ikke begrænset til, detaljerede beskrivelser af Hændelsen, tidspunktet for og varigheden af Hændelsen, de pågældende ressourcer eller handlinger samt ethvert forsøg fra Kundens side på at løse Hændelsen. i iv. Microsoft vil bruge alle de oplysninger, der med rimelighed er tilgængelige for dem, til at bekræfte Kravet og afgøre, om der skal betales et. Hvis flere serviceniveauer for en bestemt Tjeneste ikke er blevet overholdt som følge af den samme Hændelse, kan Kunden kun basere sit Krav på ét Serviceniveau som følge af Hændelsen. r gælder kun for gebyrer, der er betalt for den bestemte Tjeneste, Tjenesteressource eller Tjenestes niveau, hvis Serviceniveau ikke er blevet overholdt. Hvor

3 Serviceniveauer gælder for individuelle Tjenesteressourcer eller for særskilte Tjenesters niveauer, gælder r kun for gebyrer, der er betalt for enten den pågældende Tjenesteressource eller den pågældende Tjenestes niveau. c. Undtagelser for SLA. Denne SLA og alle gældende Serviceniveauer gælder ikke for problemer med ydeevne og tilgængelighed: i. Som følge af faktorer, der ligger uden for Microsofts rimelige kontrol (f.eks. en netværks- eller enhedsfejl uden for Microsofts datacentre, herunder på Kundens sted eller mellem Kundens sted og Microsofts datacenter). i iv. Der er forårsaget af Kundens brug af hardware, software eller tjenester, der ikke er leveret af Microsoft som en del af Tjenesterne (f.eks. tredjeparts software eller tjenester, der er købt i Azure Store eller andre tjenester end Azure, som er leveret af Microsoft). Som følge af Kundens brug af Tjenesten på en måde, der ikke er i overensstemmelse med funktionerne og funktionaliteten for Tjenesten (f.eks. forsøg på at udføre handlinger, der ikke er understøttet), eller der ikke er i overensstemmelse med Microsofts offentliggjorte dokumentation eller vejledning. Der er forårsaget af fejl i input, anvisninger eller argumenter (f.eks. anmodninger om at få adgang til filer, der ikke eksisterer). v. Der skyldes Kundens brug af Tjenesten, efter at Microsoft rådede Kunden til at ændre sin brug af Tjenesten, hvis Kunden ikke efterfølgende ændrede sin brug som tilrådet. vi. v vi ix. Under eller med hensyn til Eksempler (som fastlagt af Microsoft) eller køb, der er foretaget med Microsoft-abonnementstilgodehavender. Der er forårsaget af Kundens forsøg på at udføre handlinger, som overstiger foreskrevne kvota, eller der er forårsaget af Microsofts begrænsning af formodet misbrug. Som følge af Kundens brug af Tjenestefunktioner, der ligger uden for de tilknyttede Understøttede Tidsrum. Som skyldes handlinger udført af personer, der opnår uautoriseret adgang til Microsofts Tjeneste ved brug af Kundens adgangskoder eller udstyr eller andet som følge af Kundens manglende overholdelse af de korrekte sikkerhedsprocedurer. d. Servicekredit i. Beløbet på og beregningsmetoden for r er beskrevet nedenfor i forbindelse med hver Tjeneste. i iv. r er Kundens eneste beføjelse, hvis Microsoft ikke overholder et Serviceniveau. r, der tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressource kan under ingen omstændigheder overstige Kundens månedlige tjenestegebyrer for enten den pågældende Tjeneste eller den pågældende Tjenesteressource i faktureringsmåneden. Hvad angår Tjenester, som er købt som en del af en pakke, baseres t på Tjenestens forholdsmæssige andel af prisen, som fastlagt af Microsoft efter rimeligt skøn. Hvor Kunden har købt Tjenester fra en forhandler, baseres t på den anslåede detailpris for den relevante Tjeneste, som fastlagt af Microsoft efter rimeligt skøn.

4 3. Microsoft Azure-tjenester, der er underlagt SLA API Management-tjenesten A. Proxy er den komponent i API Management-tjenesten, der modtager API-anmodninger og videresender dem til den konfigurerede, afhængige API. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for API Management-tjenesten A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en API Managementforekomst har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle API Management-forekomster, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azureabonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle API Management-forekomster, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor API Management-tjenesten ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en API Management-forekomst, hvis alle kontinuerlige forsøg på at udføre handlinger via Proxy-serveren i minuttet enten udløser en Fejlkode eller ikke returnerer en Succeskode inden for fem minutter. D. Procentvis Månedlig Oppetid for API Management-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af API Management-tjenesten: Automatiseringstjenesten A. Job betyder udførslen af en Runbook. B. Planlagt Starttid er det tidspunkt, hvor et Job er planlagt til at begynde udførslen. C. Runbook betyder en række handlinger, som Kunden har angivet til at blive udført inden for Microsoft Azure. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Automation-tjenesten

5 A. Forsinkede Job er det samlede antal Job, der ikke starter inden for tredive (30) minutter efter deres Planlagte Starttider. B. Samlet antal Job er det samlede antal Job, der er planlagt til udførelse i løbet af en faktureringsmåned. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Automatiseringstjenesten beregnes som Samlet Antal Job minus Forsinkede Job divideret med Samlet Antal Job i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid Samlet Antal Job Forsinkede Job Samlet Antal Job D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Automatiseringstjenesten: Backup-tjenesten A. Sikkerhedskopiering eller Sikkerhedskopiere er processen med at kopiere computerdata fra en registreret server til en Sikkerhedskopieret Samling. B. Sikkerhedskopiagent henviser til softwaren, som er installeret på en registreret server, og som gør det muligt for den registrerede server at Sikkerhedskopiere eller Gendanne ét eller flere Beskyttede Elementer. C. Sikkerhedskopieret Samling henviser til en objektbeholder, hvor Kunden kan registrere ét eller flere Beskyttede Elementer til Sikkerhedskopiering. D. Mislykkes betyder, at det ikke er lykkedes enten Sikkerhedskopiagenten eller Tjenesten at fuldføre en korrekt konfigureret handling vedrørende Sikkerhedskopiering eller Gendannelse, fordi Backup-tjenesten ikke var tilgængelig. E. Beskyttet Element henviser til en samling data, som f.eks. en enhed, database eller virtuel maskine, der er planlagt til Sikkerhedskopiering til Backup-tjenesten og således specificeret som et Beskyttet Element i fanen Beskyttede Elementer under afsnittet Recovery-tjenester i Administrationsportalen. F. Genoprettelse eller Gendannelse er processen med at gendanne computerdata fra en Sikkerhedskopieret Samling til en registreret server. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Backup-tjenesten A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, hvor et Beskyttet Element er planlagt til Sikkerhedskopiering til en Sikkerhedskopieret Samling. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Beskyttede Elementer for et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Beskyttede Elementer, der er planlagt til Sikkerhedskopiering af Kunden i et Microsoft

6 Azure-abonnement, hvor Backup-tjenesten ikke er tilgængelig for det Beskyttede Element. Backup-tjenesten anses for utilgængelig for et Beskyttet Element fra første Mislykkede Sikkerhedskopiering eller Gendannelse af det Beskyttede Element og indtil initialiseringen af en fuldført Sikkerhedskopiering eller Gendannelse af et Beskyttet Element, forudsat at der er mindst ét kontinuerligt forsøg herpå hvert tredivte minut. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Backup-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Backup-tjenesten: BizTalk-tjenester i A. BizTalk-tjenestemiljø henviser til en installation af BizTalk-tjenesterne, der er foretaget af Kunden, som anført i Administrationsportalen, hvortil Kunden kan sende anmodninger om kørselsmeddelelser. B. Konto til Lagring af Overvågningsdata henviser til den Azure Storage-konto, der bruges af BizTalk-tjenesterne til at lagre overvågningsoplysninger, som er relateret til udførslen af BizTalk-tjenesterne. Yderligere Vilkår A. Når Kunden anmelder et Krav, skal Kunden sikre, at fuldstændige overvågningsdata er vedligeholdt på Kontoen til Lagring af Overvågningsdata, og at de er gjort tilgængelige for Microsoft. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for BizTalk-tjenesterne A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som et BizTalk-tjenestemiljø har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle BizTalk-tjenestemiljøer, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor BizTalk-tjenestemiljøet ikke er tilgængeligt. Et minut anses for utilgængeligt for et BizTalk-tjenestemiljø, når der ingen forbindelse er mellem Kundens BizTalk-tjenestemiljø og Microsofts internetgateway. C. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle BizTalk-tjenestemiljøer, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned.

7 D. Procentvis Månedlig Oppetid for BizTalk-tjenesterne beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Basic-, Standard- og Premium-niveauerne af BizTalk-tjenesterne. Developer-niveauet af Microsoft Azure BizTalk-tjenesterne er ikke omfattet af denne SLA. Cache-tjenesten A. Cache henviser til en installation af Cache-tjenesten, der er foretaget af Kunden, således at Slutpunkterne for Cachelagringen er specificeret under fanen Cache i Administrationsportalen. B. Slutpunkter for Cachelagring henviser til de slutpunkter, hvorfra der kan opnås adgang til en Cache. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Cache-tjenesten A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Cache har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Caches, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Caches, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor Cachen ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Cache, når der i minuttet ingen forbindelse er mellem ét eller flere af de Slutpunkter for Cachelagring, der er knyttet til Cachen, og Microsofts internetgateway. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Cache-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Cache-tjenesten, herunder Azure Managed Cache-tjenesten eller Standard-niveauet af Azure Redis Cache-tjenesten. Basic-niveauet af Azure Redis Cache-tjenesten er ikke omfattet af denne SLA.

8 CDN-tjenesten i. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for CDN-tjenesten A. Microsoft vil gennemgå data fra alle rimeligt uafhængige kommercielle målingssystemer, der bruges af Kunden. B. Kunden skal vælge en række agenter fra målingssystemets liste over standardagenter, der er almindeligt tilgængelige og repræsenterer mindst fem geografisk forskellige steder i større storbyområder over hele verden (med undtagelse af Folkerepublikken Kina). 1. Målingssystemtests (med en frekvens på mindst én test pr. time pr. agent) konfigureres til at udføre én HTTP GET-handling i overensstemmelse med nedenstående model: 2. Der placeres en testfil på Kundens oprindelsessted (f.eks. Azure Storage-konto). 3. GET-handlingen henter filen via CDN-tjenesten ved at anmode om objektet fra det relevante Microsoft Azure-domænenavns værtsnavn. 4. Testfilen opfylder følgende kriterier: i. Testobjektet tillader caching ved at inkludere overskriften Cache-control: public eller ved at udelade overskriften Cache-Control: private. i Testobjektet vil være en fil med en størrelse på mindst 50 KB og højst 1 MB. Ubearbejdede data vil blive begrænset for at eliminere målinger, der kommer fra en agent, som oplever tekniske problemer i måleperioden. C. Procentvis Månedlig Oppetid er den procentdel af HTTP-transaktioner, hvor CDN svarer på klientanmodninger og leverer det ønskede indhold uden fejl. Procentvis Månedlig Oppetid for CDN-tjenesten beregnes som det antal gange, objektet blev leveret, divideret med det samlede antal anmodninger (efter fjernelse af forkerte data). D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af CDN-tjenesten: Skytjenester, Virtuelle Maskiner og Virtuelt Netværk <99,5 % 25 %

9 A. Tilgængelighedssæt henviser til to eller flere Virtuelle Maskiner, der er installeret på tværs af forskellige Fejldomæner for at undgå et enkelt fejlpunkt. B. Skytjenester henviser til en række beregningsressourcer, der bruges til Web- og Arbejdsroller. C. Fejldomæne er en samling servere, der deler fælles ressourcer som f.eks. strøm og netværksforbindelse. D. Lejer repræsenterer én eller flere roller, der hver især består af én eller flere rolleforekomster, som er installeret i en enkelt pakke. E. Opdateringsdomæne henviser til en række Microsoft Azure-forekomster, der udføres platformsopdateringer på samtidig. F. Virtuel Maskine henviser til vedvarende forekomsttyper, der kan installeres individuelt eller som en del af et Tilgængelighedssæt. G. VNet henviser til et virtuelt, privat netværk bestående af en samling af brugerdefinerede IP-adresser og undernet, der udgør en netværksgrænse inden for Microsoft Azure. VNets understøtter IP-adresser som defineret i RFC H. Webrolle er en komponent under Skytjenester, som køres i Azure-udførelsesmiljøet, og som er tilpasset til webprogrammering, der understøttes af IIS og ASP.NET. I. Arbejdsrolle er en komponent under Skytjenester, som køres i Azure-udførelsesmiljøet, og som er nyttig i forbindelse med generaliseret udvikling og kan udføre baggrundsbehandling for en Webrolle. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Skytjenesterne A. er det samlede antal akkumulerede minutter i løbet af en faktureringsmåned for alle internetvendte roller, hvor der er installeret to eller flere forekomster i forskellige Opdateringsdomæner. måles fra tidspunktet, hvor Lejeren er blevet installeret og de tilknyttede roller er blevet startet ved en handling, der er initieret af Kunden, og indtil tidspunktet, hvor Kunden har initieret en handling, der medfører, at Lejeren stoppes eller slettes. B. Nedetid er det samlede antal akkumulerede minutter, som er en del af det Maks. Antal Tilgængelige Minutter, hvor der ikke er nogen ekstern forbindelse. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Skytjenester beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Skytjenester: <99,95 % 10 %

10 i Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Virtuelle Maskiner A. er det samlede antal akkumulerede minutter i løbet af en faktureringsmåned for alle Virtuelle Maskiner med internetadgang, hvor der er installeret to eller flere forekomster i det samme Tilgængelighedssæt. Maks. Antal Tilgængelige Minutter måles fra tidspunktet, hvor mindst to Virtuelle Maskiner i samme Tilgængelighedssæt begge er blevet startet ved en handling, der er initieret af Kunden, og indtil tidspunktet, hvor Kunden har initieret en handling, der medfører, at de Virtuelle Maskiner stoppes eller slettes. B. Nedetid er det samlede antal akkumulerede minutter, som er en del af det Maks. Antal Tilgængelige Minutter, hvor der ikke er nogen ekstern forbindelse. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Virtuelle Maskiner beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Virtuelle Maskiner: <99,95 % 10 % iv. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Virtuelt Netværk A. er det samlede antal akkumulerede minutter i løbet af en faktureringsmåned for den Virtuelle Netværksgateway, målt fra tidspunktet hvor den tilknyttede Virtuelle Netværksgateway er blevet startet ved en handling, der er initieret af Kunden, og indtil tidspunktet, hvor Kunden har initieret en handling, der medfører, at gatewayen stoppes eller slettes. B. Nedetid er det samlede antal akkumulerede minutter for en Virtuel Netværksgateway i løbet af en faktureringsmåned, der var blevet installeret og startet ved en handling, der blev initieret af Kunden, hvor den Virtuelle Netværksgateway var utilgængelig i mere end tredive sekunder, uden at der blev initieret registrering og korrigerende handling. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Virtuelt Netværk beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Virtuelt Netværk:

11 ExpressRoute HDInsight A. Dedikeret Kredsløb betyder en logisk præsentation af en forbindelse, der tilbydes via ExpressRoute-tjenesten mellem Kundens sted og Microsoft Azure via en exchangeudbyder eller en netværksudbyder, hvor en sådan forbindelse ikke går gennem det offentlige internet. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for ExpressRoute A. er det samlede antal minutter, som et Dedikeret Kredsløb er knyttet til ét eller flere Virtuelle Netværk i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned i et Microsoft Azure-abonnement. B. Nedetid er det samlede antal akkumulerede minutter i løbet af en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement, hvor det Dedikerede Kredsløb ikke er tilgængeligt. Et minut anses for utilgængeligt for et Dedikeret Kredsløb, hvis alle Kundens forsøg i løbet af minuttet på at oprette forbindelse fra et IP-niveau til den Virtuelle Netværksgateway, der er knyttet til det Virtuelle Netværk, ikke lykkes i et tidsrum på mere end tredive sekunder. C. Procentvis Månedlig Oppetid for et Dedikeret Kredsløb i en faktureringsmåned beregnes som minus Nedetid divideret med Maks. Antal Tilgængelige Minutter. Procentvis Månedlig Oppetid D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af hvert Dedikerede Kredsløb inden for ExpressRoute-tjenesten: A. Internetgateway for Klynge betyder en række virtuelle maskiner i en HDInsight-klynge, der via proxyen sender alle forbindelsesanmodninger til Klyngen. B. HDInsight-klynge eller Klynge betyder en samling af virtuelle maskiner, der kører en enkelt forekomst af HDInsight-tjenesten. Beregning af Månedlig Oppetid

12 A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en HDInsight-klynge har været installeret i Microsoft Azure. Medietjenester B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Klynger, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter, når HDInsighttjenesten ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Klynge, hvis alle fortsatte forsøg i løbet af minuttet på at oprette forbindelse til Internetgatewayen for Klyngen mislykkes. D. Procentvis Månedlig Oppetid for HDInsight-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af HDInsight-tjenesten: A. Allokeret Udgående Båndbredde er den båndbredde, der er konfigureret af Kunden i Administrationsportalen til en Medietjeneste. Allokeret Udgående Båndbredde er muligvis navngivet som Streamingenheder eller et lignende navn i Administrationsportalen. B. Kanal betyder et slutpunkt inden for en Medietjeneste, som er konfigureret til at modtage mediedata. C. Kodning betyder behandlingen af mediefiler pr. abonnement som konfigureret i Media Services Tasks. D. Medietjeneste betyder en Azure Media Services-konto, som er oprettet i Administrationsportalen, og som er knyttet til Kundens Microsoft Azure-abonnement. Hvert Microsoft Azure-abonnement kan have tilknyttet mere end én Medietjeneste. E. Medietjenesteanmodning betyder en anmodning, der er sendt til Kundens Medietjeneste. F. Media Services Task betyder en individuel handling i arbejdet med behandlingen af medier som konfigureret af Kunden. Handlinger med mediebehandling indebærer kodning og konvertering af mediefiler. G. Streamingenhed betyder en enhed af reserveret udgående kapacitet, som Kunden har købt til en Medietjeneste.

13 H. Gyldige Medietjenesteanmodninger er alle kvalificerende Medietjenesteanmodninger om eksisterende medieindhold på en Kundes Azure Storage-konto, der er knyttet til Medietjenesten, når der er blevet købt og allokeret mindst én Streamingenhed til denne Medietjeneste. Gyldige Medietjenesteanmodninger omfatter ikke Medietjenesteanmodninger, hvor den samlede overførselshastighed overstiger 80 % af den Allokerede Båndbredde. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Kodningstjenesten A. Samlet Antal Transaktionsforsøg er det samlede antal godkendte REST API-anmodninger om et abonnement med hensyn til en Medietjeneste, der er foretaget af Kunden i løbet af en faktureringsmåned. Samlet Antal Transaktionsforsøg omfatter ikke REST API-anmodninger, der returnerer en Fejlkode, som gentages kontinuerligt inden for et tidsrum på fem minutter, efter den første Fejlkode er modtaget. B. Mislykkede Transaktioner er rækken af anmodninger inden for Samlet Antal Transaktionsforsøg, som ikke returnerer en Succeskode inden for 30 sekunder efter Microsofts modtagelse af anmodningen. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Azure Media Services-kodningstjenesten beregnes som Samlet Antal Transaktionsforsøg minus Mislykkede Transaktioner divideret med Samlet Antal Transaktionsforsøg i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid Samlet Antal Transaktionsforsøg Mislykkede Transaktioner Samlet Antal Transaktionsforsøg D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Azure Media Services-kodningstjenesten: i Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Streamingtjenesten A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Streamingenhed har været købt og allokeret til en Medietjeneste i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Streamingenheder, der er blevet købt og allokeret til en Medietjeneste i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter, når Streamingtjenesten ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Streamingenhed, hvis alle kontinuerlige Gyldige Media Service-anmodninger til Streamingenheden i minuttet udløser en Fejlkode. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Azure Media Services' Streamingtjeneste beregnes som minus Nedetid divideret med Maks. Antal Tilgængelige Minutter i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid

14 E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Azure Media Services' On-Demand-streamingtjeneste: iv. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Live Channels A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Kanal har været købt og allokeret til en Medietjeneste og kører i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Kanaler, der er blevet købt og allokeret til en Medietjeneste i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter, hvor Live Channels-tjenesten ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Kanal, hvis Kanalen ikke har nogen Ekstern Forbindelse i minuttet. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Live Channels-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid fremgår af følgende formel: E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Azure Media Services Live Channels-tjenesten: Mobiltjenester i. Beregning af Månedlig Oppetid og r for Azure-mobiltjenesterne A. Samlet Antal Transaktionsforsøg er det samlede antal akkumulerede API-opkald til Azure-mobiltjenester i løbet af en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement, hvor Azure-mobiltjenesterne kører. B. Mislykkede Transaktioner omfatter alle API-opkald under Samlet Antal Transaktionsforsøg, hvor der enten udløses en Fejlkode eller ikke returneres en Succeskode. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Azure-mobiltjenesten beregnes som Samlet Antal Transaktionsforsøg minus Mislykkede Transaktioner divideret med Samlet Antal Transaktionsforsøg i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid Samlet Antal Transaktionsforsøg Mislykkede Transaktioner Samlet Antal Transaktionsforsøg

15 D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Standard- og Premium-niveauerne af Mobiltjenester. Det gratis niveau af Mobiltjenester er ikke omfattet af denne SLA. Multi-Factor Authentication-tjenesten i. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Multi-Factor Authenticationtjenesten RemoteApp A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Multi-Factor Authentication-udbyder har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Multi- Factor Authentication-udbydere, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor Multi-Factor Authentication-tjenesten ikke kan modtage eller behandle godkendelsesanmodninger til Multi-Factor Authentication-udbyderen. C. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Multi-Factor Authentication-udbydere, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Multi-Factor Authentication-tjenesten beregnes som minus Nedetid divideret med Maks. Antal Tilgængelige Minutter i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Multi-Factor Authentication-tjenesten: i. Yderligere Definitioner A. Applikation betyder en softwareapplikation, der er konfigureret til streaming til en enhed ved hjælp af RemoteApp-tjenesten. B. Bruger betyder en specifik brugerkonto, der kan streame en Applikation ved hjælp af RemoteApp-tjenesten som specificeret i Administrationsportalen. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for RemoteApp-tjenesten A. Brugerminutter er det samlede antal minutter i en faktureringsmåned, hvor Kunden har givet en Bruger adgang til en Applikation.

16 Scheduler B. er summen af alle Brugerminutter på tværs af alle Brugere, hvor der er givet adgang til én eller flere Applikationer i et Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Brugerminutter, hvor RemoteApptjenesten ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Bruger, når Brugeren ikke kan etablere forbindelse til en Applikation. D. Procentvis Månedlig Oppetid for RemoteApp-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af RemoteApp-tjenesten. Den gratis prøve af RemoteApp er ikke omfattet af denne SLA. < 99,9 % 10 % < 99 % 25 % A. Planlagt Udførselstidspunkt er det tidspunkt, hvor et Planlagt Job er planlagt til at begynde udførslen. B. Planlagt Job betyder en handling angivet af Kunden, der skal udføres inden for Microsoft Azure i overensstemmelse med en angivet tidsplan. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Scheduler-tjenesten A. Nedetid er det samlede antal akkumulerede minutter i en faktureringsmåned, hvor ét eller flere af Kundens Planlagte Job er i en tilstand for forsinket udførsel. Et Planlagt Job er i en tilstand for forsinket udførsel, hvis udførslen ikke starter efter et Planlagt Udførselstidspunkt, forudsat at et sådant forsinket udførselstidspunkt ikke opfattes som Nedetid, hvis udførslen af det Planlagte Job starter inden for tredive (30) minutter efter et Planlagt Udførselstidspunkt. B. er det samlede antal minutter i en faktureringsmåned. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Scheduler-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Scheduler-tjenesten:

17 Service Bus-tjenesten A. Meddelelse henviser til brugerdefineret indhold, der sendes eller modtages via Service Bus-relæer, -køer, -emner eller -meddelelseshubs ved hjælp af en protokol, der understøttes af Service Bus. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Relæer A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som et Relæ har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Relæer, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Relæer, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor Relæet ikke er tilgængeligt. Et minut anses for utilgængeligt for et Relæ, hvis alle kontinuerlige forsøg på at oprette forbindelse til Relæet i minuttet enten returnerer en Fejlkode eller ikke udløser en Succeskode inden for fem minutter. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Relæer beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Relæer: <99,9 % 10% <99 % 25% i Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Køer og Emner A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Kø eller et Emne har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Køer og Emner, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Køer og Emner, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor Køen ikke er tilgængelig, eller Emnet ikke er tilgængeligt. Et minut anses for utilgængeligt for en Kø

18 eller et Emne, hvis alle kontinuerlige forsøg på at sende eller modtage Meddelelser eller udføre andre handlinger på Køen eller Emnet i minuttet enten returnerer en Fejlkode eller ikke udløser en Succeskode inden for fem minutter. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Køer og Emner beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Køer og Emner: iv. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Meddelelseshubs A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Meddelelseshub har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Meddelelseshubs, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement på Basic- eller Standard-niveauerne af Meddelelseshubs i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Meddelelseshubs, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement på Basiceller Standard-niveauerne af Meddelelseshubs, hvor Meddelelseshubben ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Meddelelseshubs, hvis alle kontinuerlige forsøg på at sende meddelelser eller udføre handlinger til administration af registrering med hensyn til Meddelelseshubben i minuttet enten returnerer en Fejlkode eller ikke udløser en Succeskode inden for fem minutter. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Meddelelseshubs beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Basic- og Standard-niveauerne af Meddelelseshubs. Det gratis niveau af Meddelelseshubs er ikke omfattet af denne SLA. v. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Hændelseshubs

19 A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Hændelseshub har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Hændelseshubs, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement på Basic- eller Standard-niveauerne af Hændelseshubs i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Hændelseshubs, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement på Basiceller Standard-niveauerne af Hændelseshubs, hvor Hændelseshubben ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Hændelseshub, hvis alle kontinuerlige forsøg på at sende eller modtage Meddelelser eller udføre andre handlinger på Hændelseshubben i minuttet enten returnerer en Fejlkode eller ikke udløser en Succeskode inden for fem minutter. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Hændelseshubs beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Basic- og Standard-niveauerne af Hændelseshubs. Det gratis niveau af Hændelseshubs er ikke omfattet af denne SLA. Site Recovery-tjenesten A. Failover er processen for overdragelse af styring, enten simuleret eller faktisk, af en Beskyttet Forekomst fra et primært websted til et sekundært websted. B. Failover fra Lokalt Miljø til Azure er Failover af en Beskyttet Forekomst fra et primært websted, som ikke er Azure, til et sekundært websted, som er Azure. Kunden kan angive et bestemt Azure-datacenter som et sekundært websted, forudsat at hvis Failover til det angivne datacenter ikke er mulig, kan Microsoft replikere til et andet datacenter i samme område. C. Failover fra Lokalt Miljø til Lokalt Miljø er Failover af en Beskyttet Forekomst fra et primært websted, som ikke er Azure, til et sekundært websted, som ikke er Azure. D. Beskyttet Forekomst henviser til en virtuel eller fysisk maskine, der er konfigureret til at blive replikeret af Site Recovery-tjenesten fra et primært websted til et sekundært websted. Beskyttede Forekomster specificeres under fanen Beskyttede Elementer i afsnittet Recovery-tjenester i Administrationsportalen. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Failover fra Lokalt Miljø til Lokalt Miljø

20 A. er det samlede antal minutter, som en Beskyttet Forekomst er blevet konfigureret til Lokalt Miljø til Lokalt Miljø-replikering af Site Recovery-tjenesten i løbet af en faktureringsmåned. B. Failoverminutter er det samlede antal minutter i en faktureringsmåned, hvor en Failover af en Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til Lokalt Miljø til Lokalt Miljø-replikering, er blevet forsøgt men ikke fuldført. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Failoverminutter, hvor Failover af en Beskyttet Forekomst mislykkes, fordi Site Recovery-tjenesten ikke er tilgængelig, forudsat at der er mindst ét kontinuerligt forsøg herpå hvert tredivte minut. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Failover fra Lokalt Miljø til Lokalt Miljø af en specifik Beskyttet Forekomst i en faktureringsmåned beregnes som det Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af hver Beskyttet Forekomst inden for Site Recovery-tjenesten til Failover fra Lokalt Miljø til Lokalt Miljø: i Månedlig Genoprettelsestidsmål og Serviceniveauer for Failover fra Lokalt Miljø til Azure A. Genoprettelsestidsmål (RTO) betyder tidsperioden, der begynder, når Kunden initierer en Failover af en Beskyttet Forekomst, der oplever enten en planlagt eller ikkeplanlagt afbrydelse af Lokalt Miljø til Azure-replikeringen, og indtil det tidspunkt, hvor den Beskyttede Forekomst kører som en virtuel maskine i Microsoft Azure, undtagen tid forbundet med manuel handling eller udførslen af Kundescripts. B. Månedlig Genoprettelsestidsmål for en specifik Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til Lokalt Miljø til Azure-replikering i en faktureringsmåned, er fire timer for en ukrypteret Beskyttet Forekomst og seks timer for en krypteret Beskyttet Forekomst. Der tilføjes én time til det månedlige Genoprettelsestidsmål for hver ekstra 25 GB ud over den oprindelige størrelse for Beskyttet Forekomst på 100 GB. C. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af hver Beskyttet Forekomst inden for Site Recovery-tjenesten til Failover fra Lokalt Miljø til Azure, forudsat at størrelserne på Beskyttet Forekomst er 100 GB eller mindre: Beskyttet Forekomst Månedlig Genoprettelsestidsmål Ukrypteret > 4 timer 100 % Krypteret > 6 timer 100 % Tjenesten SQL Database

21 A. Database betyder enten Web, Business, Basic, Standard eller Premium Microsoft Azure SQL Database. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for tjenesten Microsoft Azure SQL Database (niveauerne Web og Business) A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Web- eller Businessdatabase har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Web- og Business-databaser for et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Webog Business-databaser, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor Databasen ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Database, hvis alle Kundens kontinuerlige forsøg på at oprette forbindelse til Databasen mislykkes i minuttet. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Web- og Business-niveauerne af SQL Databasetjenesten beregnes som minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azureabonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Web- og Business-niveauerne af Microsoft Azure SQL Database-tjenesten: i Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Microsoft Azure SQL Databasetjenesten (Niveauerne Basic, Standard og Premium) A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Basic-, Standard- eller Premium-database har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Basic-, Standard- og Premium-databaser for et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Basic-, Standard- og Premium-databaser, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azureabonnement, hvor Databasen ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Database, hvis alle Kundens kontinuerlige forsøg på at oprette forbindelse til Databasen mislykkes i minuttet.

22 D. Procentvis Månedlig Oppetid for Basic-, Standard- og Premium-niveauerne af SQL Database-tjenesten beregnes som minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Basic-, Standard- og Premium-niveauerne af Microsoft Azure SQL Database-tjenesten: Storage-tjenesten <99,99 % 10 % A. Forsinkelse af Geo-replikering for GRS- og RA-GRS-konti er den tid, det tager for data, der er lagret i det Primære Område af lagerkontoen, at replikere til det Sekundære Område af lagerkontoen. Da GRS- og RA-GRS-konti replikeres asynkront til det Sekundære Område, vil data, der skrives til det Primære Område af lagerkontoen ikke være tilgængelige i det Sekundære Område lige med det samme. Kunder kan forespørge til Forsinkelsen af Geo-replikering for en lagerkonto, men Microsoft stiller ingen garantier for varigheden af nogen Forsinkelser af Geo-replikering i denne SLA. B. Geografisk Redundant Lagerkonto (GRS) er en lagerkonto, hvor data replikeres synkront inden for et Primært Område og derefter replikeres asynkront til et Sekundært Område. Det er ikke muligt for Kunder at læse data direkte fra eller skrive data til det Sekundære Område, som er knyttet til GRS-konti. C. Lokalt Redundant Lagerkonto (LRS) er en lagerkonto, hvor data kun replikeres synkront inden for et Primært Område. D. Primært Område er et geografisk område, hvor data på en lagerkonto placeres, valgt af Kunden ved oprettelsen af lagerkontoen. Kunder kan kun udføre skriveanmodninger til data, der er lagret inden for det Primære Område, der er knyttet til lagerkonti. E. Geografisk Redundant Lagerkonto med Læseadgang (RA-GRS) er en lagerkonto, hvor data replikeres synkront inden for et Primært Område og derefter replikeres asynkront til et Sekundært Område. Kunder kan læse data direkte fra, men kan ikke skrive data til det Sekundære Område, som er knyttet til RA-GRS-konti. F. Sekundært Område er et geografisk område, hvor data på en GRS- eller RA-GRS-konto replikeres og lagres som tildelt af Microsoft Azure på baggrund af det Primære Område, der er knyttet til lagerkontoen. Det er ikke muligt for Kunder angive det Sekundære Område, som er knyttet til lagerkonti. G. Zoneredundant Lagerkonto (ZRS) er en lagerkonto, hvor data replikeres synkront på tværs af flere faciliteter. Disse faciliteter kan være inden for samme geografiske område eller på tværs af to geografiske områder. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Storage-tjenesten

23 A. Samlet Antal Lagertransaktioner er samtlige lagertransaktioner med undtagelse af Undtagne Transaktioner, der er forsøgt udført inden for et interval på én time på tværs af alle lagerkonti i Storage-tjenesten i et abonnement. B. Undtagne Transaktioner er lagertransaktioner, der ikke tæller blandt hverken Samlet Antal Lagertransaktioner eller Mislykkede Lagertransaktioner. Undtagne Transaktioner omfatter mislykkede forhåndsgodkendelser, mislykkede godkendelser, forsøg på at udføre transaktioner for lagerkonti over deres anbefalede kvoter, oprettelse eller sletning af objektbeholdere, tabeller eller køer, fjernelse af køer samt kopiering af blobs mellem lagerkonti. C. Fejlhyppighed er det samlede antal Mislykkede Lagertransaktioner divideret med det Samlede Antal Lagertransaktioner inden for et angivet tidsinterval (aktuelt på én time). D. Mislykkede Lagertransaktioner er samtlige lagertransaktioner inden for det Samlede Antal Lagertransaktioner, der ikke er fuldført inden for den Maksimale Behandlingstid, der er knyttet til de respektive transaktionstyper, som angivet i tabellen nedenfor. Maks. Behandlingstid omfatter kun den tid, der er brugt på behandling af en transaktionsanmodning inden for Storage-tjenesten, og omfatter ikke tid, der er brugt på at overføre anmodningen til eller fra Storage-tjenesten. Anmodningstype PutBlob og GetBlob (omfatter blokke og sider) Hent Gyldige Side-Blob-Områder Maks. Behandlingstid* To (2) sekunder ganget med antallet af MB, som blev overført under behandlingen af anmodningen Kopiér Blob Halvfems (90) sekunder (hvor kilde- og destinationsblobs er inden for samme lagerkonto) PutBlockList Tres (60) sekunder GetBlockList Tabelforespørgsel Listehandlinger Ti (10) sekunder (til at fuldføre behandlingen eller returnere en fortsættelse) Batchtabelhandlinger Tredive (30) sekunder Alle Tabelhandlinger med en Enkelt Enhed To (2) sekunder Alle andre blob- og meddelelseshandlinger *Disse tal repræsenterer maks. behandlingstider. Faktiske og gennemsnitlige tider forventes at være meget lavere. Mislykkede Lagertransaktioner omfatter ikke: 1. Transaktionsanmodninger, der er begrænset af Storage-tjenesten på grund af manglende overholdelse af de rette Back Off-principper. 2. Transaktionsanmodninger, hvor timeout er angivet til at være lavere end de respektive Maks. Behandlingstider, der er angivet ovenfor.

24 3. Transaktionsanmodninger med læseadgang til RA-GRS-konti, hvor Kunden ikke har forsøgt at udføre anmodningen til det Sekundære Område, der er knyttet til lagerkontoen, hvis anmodningen til det Primære Område ikke lykkedes. 4. Transaktionsanmodninger med læseadgang til RA-GRS-konti, der ikke lykkes på grund af Forsinkelse af Geo-replikering. E. Fejlhyppighed er det samlede antal Mislykkede Lagertransaktioner divideret med det Samlede Antal Lagertransaktioner inden for et interval på én time. Hvis det Samlede Antal Lagertransaktioner inden for et interval på én time er nul, er fejlhyppigheden for intervallet 0 %. F. Procentvis Månedlig Oppetid for Storage-tjenesten beregnes ved at trække den Gennemsnitlige Fejlhyppighed for faktureringsmåneden for et Microsoft Azureabonnement fra 100 %. Den Gennemsnitlige Fejlhyppighed for en faktureringsmåned er summen af Fejlhyppigheder for hver time i faktureringsmåneden divideret med det samlede antal timer i faktureringsmåneden. Procentvis Månedlig Oppetid fremgår af følgende formel: 100 % - Gennemsnitlig Fejlhyppighed G. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Storage-tjenesten til alle kvalificerede transaktionsanmodninger til LRS-, ZRS- og GRS-konti og transaktionsanmodninger med skriveadgang til RA-GRS-konti: H. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Storage-tjenesten til kvalificerede transaktionsanmodninger med læseadgang til RA- GRS-konti: StorSimple-tjenesten <99,99 % 10 % A. Sikkerhedskopiering er processen, hvor data, der er lagret på en registreret StorSimpleenhed, sikkerhedskopieres til én eller flere tilknyttede skylagerkonti inden for Microsoft Azure. B. Skyniveaudeling er processen, hvor data fra en registreret StorSimple-enhed overføres til én eller flere tilknyttede skylagerkonti inden for Microsoft Azure. C. Mislykkes betyder, at det ikke er lykkedes at fuldføre en korrekt konfigureret handling vedrørende Sikkerhedskopiering, Niveaudeling eller Gendannelse, fordi StorSimpletjenesten ikke er tilgængelig.

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Produktvejledning. Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0

Produktvejledning. Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Produktvejledning Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee-logoet, McAfee Active Protection, McAfee

Læs mere

Produktvejledning. Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0

Produktvejledning. Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Produktvejledning Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection, McAfee

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse

Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL TJENESTEAFTALEN : Dette er en portefølje af tjenester, som er beregnet på at reducere nedetiden og optimere it-miljøet via funktioner

Læs mere

Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3944265

Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3944265 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til Spørgsmål fra leverandører Svar fra ATP I udbudsbetingelsernes pkt 3.2 vedr. forbehold er følgende anført: "Der kan ikke

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

Standardbetingelser. Konto betyder din kundekonto til køb og brug af ACN-serviceydelser og ACNudstyr.

Standardbetingelser. Konto betyder din kundekonto til køb og brug af ACN-serviceydelser og ACNudstyr. Disse standardbetingelser er gældende for ACNs service som beskrevet i paragraf 2. Derudover kan der gælde betingelser for bestemmelsen af specifikke ACN-services. Definitioner 1. I denne aftale har nedenstående

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til ressourcestyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Oversigt over tjeneste Symantecs certifikattjeneste Managed PKI for SSL ("Tjeneste") er en hostet, internetbaseret løsning, der giver kunden mulighed for central udstedelse, fornyelse, tilbagekaldelse

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Internet Access Service Level Aftale

Internet Access Service Level Aftale Internet Access Service Level Aftale Version 2.0 NYS-1057 /2010.01.26 Version: 2.0 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. BEGREBER OG DEFINITIONER... 3 2.1 EKSEMPEL 4 3. SERVICENIVEAUER...

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Bilag 1 Generel Tjenestebeskrivelse

Bilag 1 Generel Tjenestebeskrivelse Bilag 1 Generel Tjenestebeskrivelse DE TJENESTEBESKRIVELSER OG/ELLER SLA'er, SOM ER NÆVNT I BILAG 2 OG 3 NEDENFOR, OG SOM IKKE BESTILLES AF KUNDEN UNDER AFSNIT B I AFTALEN, GÆLDER IKKE FOR KUNDEN 1. Definitioner

Læs mere

Cisco Unified Workforce Optimization

Cisco Unified Workforce Optimization Cisco Unified Workforce Optimization Workforce Management Program Brugervejledning Version 11.0 Først udgivet: 26. august 2015 Senest opdateret: 26. august 2015 SPECIFIKATIONERNE OG OPLYSNINGERNE OM PRODUKTERNE

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til økonomistyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Tryg Backup Manual 1

Tryg Backup Manual 1 Tryg Backup Manual 1 1. Sådan kommer du i gang med Tryg Backup I forbindelse med oprettelsen af din konto modtager du et brev med loginoplysninger til dit eget kontrolpanel på http://trygbackup.keepitpro.com/multiusercontrolpanel

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE SLUTBRUGERS LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugers licensaftale (End-User License Agreement) for Intergraph Corporation ( EULA ) er en juridisk aftale af og mellem dig (enten et individ

Læs mere

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance.

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance. Servicebeskrivelse Datamigrering til enhver Dell Storage Array Introduktion til serviceaftalen Denne Service migrerer fil og blokdata fra enhver leverandørs NAS eller SAN til en nyligt implementeret Dell

Læs mere