Serviceaftale for Microsoft Azure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceaftale for Microsoft Azure"

Transkript

1 Serviceaftale for Microsoft Azure Sidst opdateret: December Introduktion Denne Serviceaftale for Microsoft Azure (denne SLA ) er udarbejdet af Microsoft i forbindelse med og som en del af aftalen, i henhold til hvilken Kunden har købt Microsoft Azure-tjenester fra Microsoft ( Aftalen ). Denne SLA gælder for følgende Microsoft Azure-tjenester: API Management Automatisering Sikkerhedskopiering BizTalk-tjenester Cache CDN Skytjenester, Virtuelle Maskiner og Virtuelt Netværk ExpressRoute HDInsight Medietjenester Mobiltjenester Multi-Factor Authentication RemoteApp Scheduler Tjenestebus Site Recovery SQL-database Lagring StorSimple Traffic Manager Visual Studio Online Websteder Vores forpligtelse til at opnå og opretholde Serviceniveauerne for vores Tjenester understøttes økonomisk. Hvis vi ikke opnår og opretholder Serviceniveauerne for hver Tjeneste som beskrevet i denne SLA, er du berettiget til at få fratrukket et beløb fra dine månedlige tjenestegebyrer. Disse betingelser er fastsat, så længe din Aftale er gældende. Hvis et abonnement fornys, vil den version af denne SLA, der er aktuel på det tidspunkt, hvor fornyelsesperioden begynder, gælde gennem hele fornyelsesperioden. Vi giver besked mindst 90 dage i forvejen i forbindelse med væsentlige ændringer i denne SLA. Du kan altid læse den gældende version af denne SLA igennem ved at besøge 2. Standardvilkår a. Definitioner i. Krav betyder et krav, der er anmeldt af Kunden til Microsoft i henhold til denne SLA som følge af manglende overholdelse af et Serviceniveau, og at Kunden muligvis har et. i iv. Kunden henviser til den virksomhed, som har indgået Aftalen. Kundesupport betyder de serviceydelser, hvor Microsoft yder assistance til Kunden med henblik på at løse problemer med Tjenesterne. Fejlkode betyder en indikation om, at en handling er mislykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 5xx område.

2 v. Ekstern forbindelse er en tovejsnetværkstrafik over understøttede protokoller, som f.eks. HTTP og HTTPS, der kan sendes og modtages fra en offentlig IP-adresse. vi. v vi ix. Hændelse betyder enhver form for omstændighed, der medfører manglende overholdelse af et Serviceniveau. Administrationsportal betyder den webgrænseflade, som er leveret af Microsoft, og som kunder kan bruge til at administrere Tjenesten. Microsoft betyder den Microsoft-enhed, der fremgår af Kundens Aftale. Eksempel henviser til et eksempel på eller en beta- eller anden foreløbig version af en tjeneste eller software, der tilbydes af Microsoft med henblik på at få kundefeedback. x. Tjeneste eller Tjenester henviser til en Microsoft Azure-tjeneste, der er leveret til Kunden i henhold til Aftalen, hvortil der hører en af nedenstående SLA'er. xi. x xi xiv. xv. xvi. xv er den procentdel af de månedlige tjenestegebyrer for den pågældende Tjeneste eller Tjenesteressource, som Kunden har til gode som følge af et bekræftet Krav. Serviceniveau betyder standarder, som Microsoft har valgt at skulle overholde, og som Microsoft bruger i forhold til at måle niveauet for den service, de yder for hver Tjeneste, som specifikt anført herunder. Tjenesteressource betyder en individuel ressource, der kan bruges inden for en Tjeneste. Succeskode betyder en indikation om, at en handling er lykkedes, som f.eks. en HTTPstatuskode i 2xx område. Understøttet tidsrum henviser til den tidsperiode, hvor en Tjenestes funktion eller kompabilitet med et særskilt produkt eller en særskilt tjeneste understøttes. Virtuelt Netværk henviser til et virtuelt, privat netværk med en samling af brugerdefinerede IP-adresser og undernet, der udgør en netværksgrænse inden for Microsoft Azure. Virtuel netværksgateway henviser til en gateway, der skaber forbindelse på tværs af miljøer mellem et Virtuelt Netværk og en kundes lokale netværksmiljø. b. Krav om i. Før Microsoft kan behandle et krav, skal Kunden anmelde Kravet til Kundesupport inden for to måneder efter udgangen af faktureringsmåneden, hvor Hændelsen, som danner grundlaget for Kravet, er sket. Kunden skal give Kundesupport alle de oplysninger, som Microsoft skal bruge for at kunne bekræfte Kravet, herunder, men ikke begrænset til, detaljerede beskrivelser af Hændelsen, tidspunktet for og varigheden af Hændelsen, de pågældende ressourcer eller handlinger samt ethvert forsøg fra Kundens side på at løse Hændelsen. i iv. Microsoft vil bruge alle de oplysninger, der med rimelighed er tilgængelige for dem, til at bekræfte Kravet og afgøre, om der skal betales et. Hvis flere serviceniveauer for en bestemt Tjeneste ikke er blevet overholdt som følge af den samme Hændelse, kan Kunden kun basere sit Krav på ét Serviceniveau som følge af Hændelsen. r gælder kun for gebyrer, der er betalt for den bestemte Tjeneste, Tjenesteressource eller Tjenestes niveau, hvis Serviceniveau ikke er blevet overholdt. Hvor

3 Serviceniveauer gælder for individuelle Tjenesteressourcer eller for særskilte Tjenesters niveauer, gælder r kun for gebyrer, der er betalt for enten den pågældende Tjenesteressource eller den pågældende Tjenestes niveau. c. Undtagelser for SLA. Denne SLA og alle gældende Serviceniveauer gælder ikke for problemer med ydeevne og tilgængelighed: i. Som følge af faktorer, der ligger uden for Microsofts rimelige kontrol (f.eks. en netværks- eller enhedsfejl uden for Microsofts datacentre, herunder på Kundens sted eller mellem Kundens sted og Microsofts datacenter). i iv. Der er forårsaget af Kundens brug af hardware, software eller tjenester, der ikke er leveret af Microsoft som en del af Tjenesterne (f.eks. tredjeparts software eller tjenester, der er købt i Azure Store eller andre tjenester end Azure, som er leveret af Microsoft). Som følge af Kundens brug af Tjenesten på en måde, der ikke er i overensstemmelse med funktionerne og funktionaliteten for Tjenesten (f.eks. forsøg på at udføre handlinger, der ikke er understøttet), eller der ikke er i overensstemmelse med Microsofts offentliggjorte dokumentation eller vejledning. Der er forårsaget af fejl i input, anvisninger eller argumenter (f.eks. anmodninger om at få adgang til filer, der ikke eksisterer). v. Der skyldes Kundens brug af Tjenesten, efter at Microsoft rådede Kunden til at ændre sin brug af Tjenesten, hvis Kunden ikke efterfølgende ændrede sin brug som tilrådet. vi. v vi ix. Under eller med hensyn til Eksempler (som fastlagt af Microsoft) eller køb, der er foretaget med Microsoft-abonnementstilgodehavender. Der er forårsaget af Kundens forsøg på at udføre handlinger, som overstiger foreskrevne kvota, eller der er forårsaget af Microsofts begrænsning af formodet misbrug. Som følge af Kundens brug af Tjenestefunktioner, der ligger uden for de tilknyttede Understøttede Tidsrum. Som skyldes handlinger udført af personer, der opnår uautoriseret adgang til Microsofts Tjeneste ved brug af Kundens adgangskoder eller udstyr eller andet som følge af Kundens manglende overholdelse af de korrekte sikkerhedsprocedurer. d. Servicekredit i. Beløbet på og beregningsmetoden for r er beskrevet nedenfor i forbindelse med hver Tjeneste. i iv. r er Kundens eneste beføjelse, hvis Microsoft ikke overholder et Serviceniveau. r, der tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressource kan under ingen omstændigheder overstige Kundens månedlige tjenestegebyrer for enten den pågældende Tjeneste eller den pågældende Tjenesteressource i faktureringsmåneden. Hvad angår Tjenester, som er købt som en del af en pakke, baseres t på Tjenestens forholdsmæssige andel af prisen, som fastlagt af Microsoft efter rimeligt skøn. Hvor Kunden har købt Tjenester fra en forhandler, baseres t på den anslåede detailpris for den relevante Tjeneste, som fastlagt af Microsoft efter rimeligt skøn.

4 3. Microsoft Azure-tjenester, der er underlagt SLA API Management-tjenesten A. Proxy er den komponent i API Management-tjenesten, der modtager API-anmodninger og videresender dem til den konfigurerede, afhængige API. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for API Management-tjenesten A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en API Managementforekomst har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle API Management-forekomster, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azureabonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle API Management-forekomster, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor API Management-tjenesten ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en API Management-forekomst, hvis alle kontinuerlige forsøg på at udføre handlinger via Proxy-serveren i minuttet enten udløser en Fejlkode eller ikke returnerer en Succeskode inden for fem minutter. D. Procentvis Månedlig Oppetid for API Management-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af API Management-tjenesten: Automatiseringstjenesten A. Job betyder udførslen af en Runbook. B. Planlagt Starttid er det tidspunkt, hvor et Job er planlagt til at begynde udførslen. C. Runbook betyder en række handlinger, som Kunden har angivet til at blive udført inden for Microsoft Azure. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Automation-tjenesten

5 A. Forsinkede Job er det samlede antal Job, der ikke starter inden for tredive (30) minutter efter deres Planlagte Starttider. B. Samlet antal Job er det samlede antal Job, der er planlagt til udførelse i løbet af en faktureringsmåned. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Automatiseringstjenesten beregnes som Samlet Antal Job minus Forsinkede Job divideret med Samlet Antal Job i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid Samlet Antal Job Forsinkede Job Samlet Antal Job D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Automatiseringstjenesten: Backup-tjenesten A. Sikkerhedskopiering eller Sikkerhedskopiere er processen med at kopiere computerdata fra en registreret server til en Sikkerhedskopieret Samling. B. Sikkerhedskopiagent henviser til softwaren, som er installeret på en registreret server, og som gør det muligt for den registrerede server at Sikkerhedskopiere eller Gendanne ét eller flere Beskyttede Elementer. C. Sikkerhedskopieret Samling henviser til en objektbeholder, hvor Kunden kan registrere ét eller flere Beskyttede Elementer til Sikkerhedskopiering. D. Mislykkes betyder, at det ikke er lykkedes enten Sikkerhedskopiagenten eller Tjenesten at fuldføre en korrekt konfigureret handling vedrørende Sikkerhedskopiering eller Gendannelse, fordi Backup-tjenesten ikke var tilgængelig. E. Beskyttet Element henviser til en samling data, som f.eks. en enhed, database eller virtuel maskine, der er planlagt til Sikkerhedskopiering til Backup-tjenesten og således specificeret som et Beskyttet Element i fanen Beskyttede Elementer under afsnittet Recovery-tjenester i Administrationsportalen. F. Genoprettelse eller Gendannelse er processen med at gendanne computerdata fra en Sikkerhedskopieret Samling til en registreret server. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Backup-tjenesten A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, hvor et Beskyttet Element er planlagt til Sikkerhedskopiering til en Sikkerhedskopieret Samling. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Beskyttede Elementer for et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Beskyttede Elementer, der er planlagt til Sikkerhedskopiering af Kunden i et Microsoft

6 Azure-abonnement, hvor Backup-tjenesten ikke er tilgængelig for det Beskyttede Element. Backup-tjenesten anses for utilgængelig for et Beskyttet Element fra første Mislykkede Sikkerhedskopiering eller Gendannelse af det Beskyttede Element og indtil initialiseringen af en fuldført Sikkerhedskopiering eller Gendannelse af et Beskyttet Element, forudsat at der er mindst ét kontinuerligt forsøg herpå hvert tredivte minut. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Backup-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Backup-tjenesten: BizTalk-tjenester i A. BizTalk-tjenestemiljø henviser til en installation af BizTalk-tjenesterne, der er foretaget af Kunden, som anført i Administrationsportalen, hvortil Kunden kan sende anmodninger om kørselsmeddelelser. B. Konto til Lagring af Overvågningsdata henviser til den Azure Storage-konto, der bruges af BizTalk-tjenesterne til at lagre overvågningsoplysninger, som er relateret til udførslen af BizTalk-tjenesterne. Yderligere Vilkår A. Når Kunden anmelder et Krav, skal Kunden sikre, at fuldstændige overvågningsdata er vedligeholdt på Kontoen til Lagring af Overvågningsdata, og at de er gjort tilgængelige for Microsoft. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for BizTalk-tjenesterne A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som et BizTalk-tjenestemiljø har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle BizTalk-tjenestemiljøer, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor BizTalk-tjenestemiljøet ikke er tilgængeligt. Et minut anses for utilgængeligt for et BizTalk-tjenestemiljø, når der ingen forbindelse er mellem Kundens BizTalk-tjenestemiljø og Microsofts internetgateway. C. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle BizTalk-tjenestemiljøer, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned.

7 D. Procentvis Månedlig Oppetid for BizTalk-tjenesterne beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Basic-, Standard- og Premium-niveauerne af BizTalk-tjenesterne. Developer-niveauet af Microsoft Azure BizTalk-tjenesterne er ikke omfattet af denne SLA. Cache-tjenesten A. Cache henviser til en installation af Cache-tjenesten, der er foretaget af Kunden, således at Slutpunkterne for Cachelagringen er specificeret under fanen Cache i Administrationsportalen. B. Slutpunkter for Cachelagring henviser til de slutpunkter, hvorfra der kan opnås adgang til en Cache. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Cache-tjenesten A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Cache har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Caches, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Caches, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor Cachen ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Cache, når der i minuttet ingen forbindelse er mellem ét eller flere af de Slutpunkter for Cachelagring, der er knyttet til Cachen, og Microsofts internetgateway. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Cache-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Cache-tjenesten, herunder Azure Managed Cache-tjenesten eller Standard-niveauet af Azure Redis Cache-tjenesten. Basic-niveauet af Azure Redis Cache-tjenesten er ikke omfattet af denne SLA.

8 CDN-tjenesten i. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for CDN-tjenesten A. Microsoft vil gennemgå data fra alle rimeligt uafhængige kommercielle målingssystemer, der bruges af Kunden. B. Kunden skal vælge en række agenter fra målingssystemets liste over standardagenter, der er almindeligt tilgængelige og repræsenterer mindst fem geografisk forskellige steder i større storbyområder over hele verden (med undtagelse af Folkerepublikken Kina). 1. Målingssystemtests (med en frekvens på mindst én test pr. time pr. agent) konfigureres til at udføre én HTTP GET-handling i overensstemmelse med nedenstående model: 2. Der placeres en testfil på Kundens oprindelsessted (f.eks. Azure Storage-konto). 3. GET-handlingen henter filen via CDN-tjenesten ved at anmode om objektet fra det relevante Microsoft Azure-domænenavns værtsnavn. 4. Testfilen opfylder følgende kriterier: i. Testobjektet tillader caching ved at inkludere overskriften Cache-control: public eller ved at udelade overskriften Cache-Control: private. i Testobjektet vil være en fil med en størrelse på mindst 50 KB og højst 1 MB. Ubearbejdede data vil blive begrænset for at eliminere målinger, der kommer fra en agent, som oplever tekniske problemer i måleperioden. C. Procentvis Månedlig Oppetid er den procentdel af HTTP-transaktioner, hvor CDN svarer på klientanmodninger og leverer det ønskede indhold uden fejl. Procentvis Månedlig Oppetid for CDN-tjenesten beregnes som det antal gange, objektet blev leveret, divideret med det samlede antal anmodninger (efter fjernelse af forkerte data). D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af CDN-tjenesten: Skytjenester, Virtuelle Maskiner og Virtuelt Netværk <99,5 % 25 %

9 A. Tilgængelighedssæt henviser til to eller flere Virtuelle Maskiner, der er installeret på tværs af forskellige Fejldomæner for at undgå et enkelt fejlpunkt. B. Skytjenester henviser til en række beregningsressourcer, der bruges til Web- og Arbejdsroller. C. Fejldomæne er en samling servere, der deler fælles ressourcer som f.eks. strøm og netværksforbindelse. D. Lejer repræsenterer én eller flere roller, der hver især består af én eller flere rolleforekomster, som er installeret i en enkelt pakke. E. Opdateringsdomæne henviser til en række Microsoft Azure-forekomster, der udføres platformsopdateringer på samtidig. F. Virtuel Maskine henviser til vedvarende forekomsttyper, der kan installeres individuelt eller som en del af et Tilgængelighedssæt. G. VNet henviser til et virtuelt, privat netværk bestående af en samling af brugerdefinerede IP-adresser og undernet, der udgør en netværksgrænse inden for Microsoft Azure. VNets understøtter IP-adresser som defineret i RFC H. Webrolle er en komponent under Skytjenester, som køres i Azure-udførelsesmiljøet, og som er tilpasset til webprogrammering, der understøttes af IIS og ASP.NET. I. Arbejdsrolle er en komponent under Skytjenester, som køres i Azure-udførelsesmiljøet, og som er nyttig i forbindelse med generaliseret udvikling og kan udføre baggrundsbehandling for en Webrolle. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Skytjenesterne A. er det samlede antal akkumulerede minutter i løbet af en faktureringsmåned for alle internetvendte roller, hvor der er installeret to eller flere forekomster i forskellige Opdateringsdomæner. måles fra tidspunktet, hvor Lejeren er blevet installeret og de tilknyttede roller er blevet startet ved en handling, der er initieret af Kunden, og indtil tidspunktet, hvor Kunden har initieret en handling, der medfører, at Lejeren stoppes eller slettes. B. Nedetid er det samlede antal akkumulerede minutter, som er en del af det Maks. Antal Tilgængelige Minutter, hvor der ikke er nogen ekstern forbindelse. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Skytjenester beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Skytjenester: <99,95 % 10 %

10 i Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Virtuelle Maskiner A. er det samlede antal akkumulerede minutter i løbet af en faktureringsmåned for alle Virtuelle Maskiner med internetadgang, hvor der er installeret to eller flere forekomster i det samme Tilgængelighedssæt. Maks. Antal Tilgængelige Minutter måles fra tidspunktet, hvor mindst to Virtuelle Maskiner i samme Tilgængelighedssæt begge er blevet startet ved en handling, der er initieret af Kunden, og indtil tidspunktet, hvor Kunden har initieret en handling, der medfører, at de Virtuelle Maskiner stoppes eller slettes. B. Nedetid er det samlede antal akkumulerede minutter, som er en del af det Maks. Antal Tilgængelige Minutter, hvor der ikke er nogen ekstern forbindelse. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Virtuelle Maskiner beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Virtuelle Maskiner: <99,95 % 10 % iv. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Virtuelt Netværk A. er det samlede antal akkumulerede minutter i løbet af en faktureringsmåned for den Virtuelle Netværksgateway, målt fra tidspunktet hvor den tilknyttede Virtuelle Netværksgateway er blevet startet ved en handling, der er initieret af Kunden, og indtil tidspunktet, hvor Kunden har initieret en handling, der medfører, at gatewayen stoppes eller slettes. B. Nedetid er det samlede antal akkumulerede minutter for en Virtuel Netværksgateway i løbet af en faktureringsmåned, der var blevet installeret og startet ved en handling, der blev initieret af Kunden, hvor den Virtuelle Netværksgateway var utilgængelig i mere end tredive sekunder, uden at der blev initieret registrering og korrigerende handling. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Virtuelt Netværk beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Virtuelt Netværk:

11 ExpressRoute HDInsight A. Dedikeret Kredsløb betyder en logisk præsentation af en forbindelse, der tilbydes via ExpressRoute-tjenesten mellem Kundens sted og Microsoft Azure via en exchangeudbyder eller en netværksudbyder, hvor en sådan forbindelse ikke går gennem det offentlige internet. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for ExpressRoute A. er det samlede antal minutter, som et Dedikeret Kredsløb er knyttet til ét eller flere Virtuelle Netværk i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned i et Microsoft Azure-abonnement. B. Nedetid er det samlede antal akkumulerede minutter i løbet af en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement, hvor det Dedikerede Kredsløb ikke er tilgængeligt. Et minut anses for utilgængeligt for et Dedikeret Kredsløb, hvis alle Kundens forsøg i løbet af minuttet på at oprette forbindelse fra et IP-niveau til den Virtuelle Netværksgateway, der er knyttet til det Virtuelle Netværk, ikke lykkes i et tidsrum på mere end tredive sekunder. C. Procentvis Månedlig Oppetid for et Dedikeret Kredsløb i en faktureringsmåned beregnes som minus Nedetid divideret med Maks. Antal Tilgængelige Minutter. Procentvis Månedlig Oppetid D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af hvert Dedikerede Kredsløb inden for ExpressRoute-tjenesten: A. Internetgateway for Klynge betyder en række virtuelle maskiner i en HDInsight-klynge, der via proxyen sender alle forbindelsesanmodninger til Klyngen. B. HDInsight-klynge eller Klynge betyder en samling af virtuelle maskiner, der kører en enkelt forekomst af HDInsight-tjenesten. Beregning af Månedlig Oppetid

12 A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en HDInsight-klynge har været installeret i Microsoft Azure. Medietjenester B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Klynger, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter, når HDInsighttjenesten ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Klynge, hvis alle fortsatte forsøg i løbet af minuttet på at oprette forbindelse til Internetgatewayen for Klyngen mislykkes. D. Procentvis Månedlig Oppetid for HDInsight-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af HDInsight-tjenesten: A. Allokeret Udgående Båndbredde er den båndbredde, der er konfigureret af Kunden i Administrationsportalen til en Medietjeneste. Allokeret Udgående Båndbredde er muligvis navngivet som Streamingenheder eller et lignende navn i Administrationsportalen. B. Kanal betyder et slutpunkt inden for en Medietjeneste, som er konfigureret til at modtage mediedata. C. Kodning betyder behandlingen af mediefiler pr. abonnement som konfigureret i Media Services Tasks. D. Medietjeneste betyder en Azure Media Services-konto, som er oprettet i Administrationsportalen, og som er knyttet til Kundens Microsoft Azure-abonnement. Hvert Microsoft Azure-abonnement kan have tilknyttet mere end én Medietjeneste. E. Medietjenesteanmodning betyder en anmodning, der er sendt til Kundens Medietjeneste. F. Media Services Task betyder en individuel handling i arbejdet med behandlingen af medier som konfigureret af Kunden. Handlinger med mediebehandling indebærer kodning og konvertering af mediefiler. G. Streamingenhed betyder en enhed af reserveret udgående kapacitet, som Kunden har købt til en Medietjeneste.

13 H. Gyldige Medietjenesteanmodninger er alle kvalificerende Medietjenesteanmodninger om eksisterende medieindhold på en Kundes Azure Storage-konto, der er knyttet til Medietjenesten, når der er blevet købt og allokeret mindst én Streamingenhed til denne Medietjeneste. Gyldige Medietjenesteanmodninger omfatter ikke Medietjenesteanmodninger, hvor den samlede overførselshastighed overstiger 80 % af den Allokerede Båndbredde. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Kodningstjenesten A. Samlet Antal Transaktionsforsøg er det samlede antal godkendte REST API-anmodninger om et abonnement med hensyn til en Medietjeneste, der er foretaget af Kunden i løbet af en faktureringsmåned. Samlet Antal Transaktionsforsøg omfatter ikke REST API-anmodninger, der returnerer en Fejlkode, som gentages kontinuerligt inden for et tidsrum på fem minutter, efter den første Fejlkode er modtaget. B. Mislykkede Transaktioner er rækken af anmodninger inden for Samlet Antal Transaktionsforsøg, som ikke returnerer en Succeskode inden for 30 sekunder efter Microsofts modtagelse af anmodningen. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Azure Media Services-kodningstjenesten beregnes som Samlet Antal Transaktionsforsøg minus Mislykkede Transaktioner divideret med Samlet Antal Transaktionsforsøg i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid Samlet Antal Transaktionsforsøg Mislykkede Transaktioner Samlet Antal Transaktionsforsøg D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Azure Media Services-kodningstjenesten: i Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Streamingtjenesten A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Streamingenhed har været købt og allokeret til en Medietjeneste i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Streamingenheder, der er blevet købt og allokeret til en Medietjeneste i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter, når Streamingtjenesten ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Streamingenhed, hvis alle kontinuerlige Gyldige Media Service-anmodninger til Streamingenheden i minuttet udløser en Fejlkode. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Azure Media Services' Streamingtjeneste beregnes som minus Nedetid divideret med Maks. Antal Tilgængelige Minutter i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid

14 E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Azure Media Services' On-Demand-streamingtjeneste: iv. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Live Channels A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Kanal har været købt og allokeret til en Medietjeneste og kører i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Kanaler, der er blevet købt og allokeret til en Medietjeneste i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter, hvor Live Channels-tjenesten ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Kanal, hvis Kanalen ikke har nogen Ekstern Forbindelse i minuttet. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Live Channels-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid fremgår af følgende formel: E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Azure Media Services Live Channels-tjenesten: Mobiltjenester i. Beregning af Månedlig Oppetid og r for Azure-mobiltjenesterne A. Samlet Antal Transaktionsforsøg er det samlede antal akkumulerede API-opkald til Azure-mobiltjenester i løbet af en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement, hvor Azure-mobiltjenesterne kører. B. Mislykkede Transaktioner omfatter alle API-opkald under Samlet Antal Transaktionsforsøg, hvor der enten udløses en Fejlkode eller ikke returneres en Succeskode. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Azure-mobiltjenesten beregnes som Samlet Antal Transaktionsforsøg minus Mislykkede Transaktioner divideret med Samlet Antal Transaktionsforsøg i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid Samlet Antal Transaktionsforsøg Mislykkede Transaktioner Samlet Antal Transaktionsforsøg

15 D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Standard- og Premium-niveauerne af Mobiltjenester. Det gratis niveau af Mobiltjenester er ikke omfattet af denne SLA. Multi-Factor Authentication-tjenesten i. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Multi-Factor Authenticationtjenesten RemoteApp A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Multi-Factor Authentication-udbyder har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Multi- Factor Authentication-udbydere, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor Multi-Factor Authentication-tjenesten ikke kan modtage eller behandle godkendelsesanmodninger til Multi-Factor Authentication-udbyderen. C. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Multi-Factor Authentication-udbydere, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Multi-Factor Authentication-tjenesten beregnes som minus Nedetid divideret med Maks. Antal Tilgængelige Minutter i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Multi-Factor Authentication-tjenesten: i. Yderligere Definitioner A. Applikation betyder en softwareapplikation, der er konfigureret til streaming til en enhed ved hjælp af RemoteApp-tjenesten. B. Bruger betyder en specifik brugerkonto, der kan streame en Applikation ved hjælp af RemoteApp-tjenesten som specificeret i Administrationsportalen. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for RemoteApp-tjenesten A. Brugerminutter er det samlede antal minutter i en faktureringsmåned, hvor Kunden har givet en Bruger adgang til en Applikation.

16 Scheduler B. er summen af alle Brugerminutter på tværs af alle Brugere, hvor der er givet adgang til én eller flere Applikationer i et Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Brugerminutter, hvor RemoteApptjenesten ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Bruger, når Brugeren ikke kan etablere forbindelse til en Applikation. D. Procentvis Månedlig Oppetid for RemoteApp-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af RemoteApp-tjenesten. Den gratis prøve af RemoteApp er ikke omfattet af denne SLA. < 99,9 % 10 % < 99 % 25 % A. Planlagt Udførselstidspunkt er det tidspunkt, hvor et Planlagt Job er planlagt til at begynde udførslen. B. Planlagt Job betyder en handling angivet af Kunden, der skal udføres inden for Microsoft Azure i overensstemmelse med en angivet tidsplan. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Scheduler-tjenesten A. Nedetid er det samlede antal akkumulerede minutter i en faktureringsmåned, hvor ét eller flere af Kundens Planlagte Job er i en tilstand for forsinket udførsel. Et Planlagt Job er i en tilstand for forsinket udførsel, hvis udførslen ikke starter efter et Planlagt Udførselstidspunkt, forudsat at et sådant forsinket udførselstidspunkt ikke opfattes som Nedetid, hvis udførslen af det Planlagte Job starter inden for tredive (30) minutter efter et Planlagt Udførselstidspunkt. B. er det samlede antal minutter i en faktureringsmåned. C. Procentvis Månedlig Oppetid for Scheduler-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid D. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Scheduler-tjenesten:

17 Service Bus-tjenesten A. Meddelelse henviser til brugerdefineret indhold, der sendes eller modtages via Service Bus-relæer, -køer, -emner eller -meddelelseshubs ved hjælp af en protokol, der understøttes af Service Bus. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Relæer A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som et Relæ har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Relæer, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Relæer, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor Relæet ikke er tilgængeligt. Et minut anses for utilgængeligt for et Relæ, hvis alle kontinuerlige forsøg på at oprette forbindelse til Relæet i minuttet enten returnerer en Fejlkode eller ikke udløser en Succeskode inden for fem minutter. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Relæer beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Relæer: <99,9 % 10% <99 % 25% i Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Køer og Emner A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Kø eller et Emne har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Køer og Emner, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Køer og Emner, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor Køen ikke er tilgængelig, eller Emnet ikke er tilgængeligt. Et minut anses for utilgængeligt for en Kø

18 eller et Emne, hvis alle kontinuerlige forsøg på at sende eller modtage Meddelelser eller udføre andre handlinger på Køen eller Emnet i minuttet enten returnerer en Fejlkode eller ikke udløser en Succeskode inden for fem minutter. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Køer og Emner beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Køer og Emner: iv. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Meddelelseshubs A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Meddelelseshub har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Meddelelseshubs, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement på Basic- eller Standard-niveauerne af Meddelelseshubs i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Meddelelseshubs, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement på Basiceller Standard-niveauerne af Meddelelseshubs, hvor Meddelelseshubben ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Meddelelseshubs, hvis alle kontinuerlige forsøg på at sende meddelelser eller udføre handlinger til administration af registrering med hensyn til Meddelelseshubben i minuttet enten returnerer en Fejlkode eller ikke udløser en Succeskode inden for fem minutter. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Meddelelseshubs beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Basic- og Standard-niveauerne af Meddelelseshubs. Det gratis niveau af Meddelelseshubs er ikke omfattet af denne SLA. v. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Hændelseshubs

19 A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Hændelseshub har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Hændelseshubs, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement på Basic- eller Standard-niveauerne af Hændelseshubs i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Hændelseshubs, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement på Basiceller Standard-niveauerne af Hændelseshubs, hvor Hændelseshubben ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Hændelseshub, hvis alle kontinuerlige forsøg på at sende eller modtage Meddelelser eller udføre andre handlinger på Hændelseshubben i minuttet enten returnerer en Fejlkode eller ikke udløser en Succeskode inden for fem minutter. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Hændelseshubs beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Basic- og Standard-niveauerne af Hændelseshubs. Det gratis niveau af Hændelseshubs er ikke omfattet af denne SLA. Site Recovery-tjenesten A. Failover er processen for overdragelse af styring, enten simuleret eller faktisk, af en Beskyttet Forekomst fra et primært websted til et sekundært websted. B. Failover fra Lokalt Miljø til Azure er Failover af en Beskyttet Forekomst fra et primært websted, som ikke er Azure, til et sekundært websted, som er Azure. Kunden kan angive et bestemt Azure-datacenter som et sekundært websted, forudsat at hvis Failover til det angivne datacenter ikke er mulig, kan Microsoft replikere til et andet datacenter i samme område. C. Failover fra Lokalt Miljø til Lokalt Miljø er Failover af en Beskyttet Forekomst fra et primært websted, som ikke er Azure, til et sekundært websted, som ikke er Azure. D. Beskyttet Forekomst henviser til en virtuel eller fysisk maskine, der er konfigureret til at blive replikeret af Site Recovery-tjenesten fra et primært websted til et sekundært websted. Beskyttede Forekomster specificeres under fanen Beskyttede Elementer i afsnittet Recovery-tjenester i Administrationsportalen. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Failover fra Lokalt Miljø til Lokalt Miljø

20 A. er det samlede antal minutter, som en Beskyttet Forekomst er blevet konfigureret til Lokalt Miljø til Lokalt Miljø-replikering af Site Recovery-tjenesten i løbet af en faktureringsmåned. B. Failoverminutter er det samlede antal minutter i en faktureringsmåned, hvor en Failover af en Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til Lokalt Miljø til Lokalt Miljø-replikering, er blevet forsøgt men ikke fuldført. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Failoverminutter, hvor Failover af en Beskyttet Forekomst mislykkes, fordi Site Recovery-tjenesten ikke er tilgængelig, forudsat at der er mindst ét kontinuerligt forsøg herpå hvert tredivte minut. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Failover fra Lokalt Miljø til Lokalt Miljø af en specifik Beskyttet Forekomst i en faktureringsmåned beregnes som det Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af hver Beskyttet Forekomst inden for Site Recovery-tjenesten til Failover fra Lokalt Miljø til Lokalt Miljø: i Månedlig Genoprettelsestidsmål og Serviceniveauer for Failover fra Lokalt Miljø til Azure A. Genoprettelsestidsmål (RTO) betyder tidsperioden, der begynder, når Kunden initierer en Failover af en Beskyttet Forekomst, der oplever enten en planlagt eller ikkeplanlagt afbrydelse af Lokalt Miljø til Azure-replikeringen, og indtil det tidspunkt, hvor den Beskyttede Forekomst kører som en virtuel maskine i Microsoft Azure, undtagen tid forbundet med manuel handling eller udførslen af Kundescripts. B. Månedlig Genoprettelsestidsmål for en specifik Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til Lokalt Miljø til Azure-replikering i en faktureringsmåned, er fire timer for en ukrypteret Beskyttet Forekomst og seks timer for en krypteret Beskyttet Forekomst. Der tilføjes én time til det månedlige Genoprettelsestidsmål for hver ekstra 25 GB ud over den oprindelige størrelse for Beskyttet Forekomst på 100 GB. C. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af hver Beskyttet Forekomst inden for Site Recovery-tjenesten til Failover fra Lokalt Miljø til Azure, forudsat at størrelserne på Beskyttet Forekomst er 100 GB eller mindre: Beskyttet Forekomst Månedlig Genoprettelsestidsmål Ukrypteret > 4 timer 100 % Krypteret > 6 timer 100 % Tjenesten SQL Database

21 A. Database betyder enten Web, Business, Basic, Standard eller Premium Microsoft Azure SQL Database. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for tjenesten Microsoft Azure SQL Database (niveauerne Web og Business) A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Web- eller Businessdatabase har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Web- og Business-databaser for et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Webog Business-databaser, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azure-abonnement, hvor Databasen ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Database, hvis alle Kundens kontinuerlige forsøg på at oprette forbindelse til Databasen mislykkes i minuttet. D. Procentvis Månedlig Oppetid for Web- og Business-niveauerne af SQL Databasetjenesten beregnes som minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azureabonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Web- og Business-niveauerne af Microsoft Azure SQL Database-tjenesten: i Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Microsoft Azure SQL Databasetjenesten (Niveauerne Basic, Standard og Premium) A. Installationsminutter er det samlede antal minutter, som en Basic-, Standard- eller Premium-database har været installeret i Microsoft Azure i løbet af en faktureringsmåned. B. er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Basic-, Standard- og Premium-databaser for et Microsoft Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned. C. Nedetid er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter på tværs af alle Basic-, Standard- og Premium-databaser, der er installeret af Kunden i et Microsoft Azureabonnement, hvor Databasen ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Database, hvis alle Kundens kontinuerlige forsøg på at oprette forbindelse til Databasen mislykkes i minuttet.

22 D. Procentvis Månedlig Oppetid for Basic-, Standard- og Premium-niveauerne af SQL Database-tjenesten beregnes som minus Nedetid divideret med i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid E. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Basic-, Standard- og Premium-niveauerne af Microsoft Azure SQL Database-tjenesten: Storage-tjenesten <99,99 % 10 % A. Forsinkelse af Geo-replikering for GRS- og RA-GRS-konti er den tid, det tager for data, der er lagret i det Primære Område af lagerkontoen, at replikere til det Sekundære Område af lagerkontoen. Da GRS- og RA-GRS-konti replikeres asynkront til det Sekundære Område, vil data, der skrives til det Primære Område af lagerkontoen ikke være tilgængelige i det Sekundære Område lige med det samme. Kunder kan forespørge til Forsinkelsen af Geo-replikering for en lagerkonto, men Microsoft stiller ingen garantier for varigheden af nogen Forsinkelser af Geo-replikering i denne SLA. B. Geografisk Redundant Lagerkonto (GRS) er en lagerkonto, hvor data replikeres synkront inden for et Primært Område og derefter replikeres asynkront til et Sekundært Område. Det er ikke muligt for Kunder at læse data direkte fra eller skrive data til det Sekundære Område, som er knyttet til GRS-konti. C. Lokalt Redundant Lagerkonto (LRS) er en lagerkonto, hvor data kun replikeres synkront inden for et Primært Område. D. Primært Område er et geografisk område, hvor data på en lagerkonto placeres, valgt af Kunden ved oprettelsen af lagerkontoen. Kunder kan kun udføre skriveanmodninger til data, der er lagret inden for det Primære Område, der er knyttet til lagerkonti. E. Geografisk Redundant Lagerkonto med Læseadgang (RA-GRS) er en lagerkonto, hvor data replikeres synkront inden for et Primært Område og derefter replikeres asynkront til et Sekundært Område. Kunder kan læse data direkte fra, men kan ikke skrive data til det Sekundære Område, som er knyttet til RA-GRS-konti. F. Sekundært Område er et geografisk område, hvor data på en GRS- eller RA-GRS-konto replikeres og lagres som tildelt af Microsoft Azure på baggrund af det Primære Område, der er knyttet til lagerkontoen. Det er ikke muligt for Kunder angive det Sekundære Område, som er knyttet til lagerkonti. G. Zoneredundant Lagerkonto (ZRS) er en lagerkonto, hvor data replikeres synkront på tværs af flere faciliteter. Disse faciliteter kan være inden for samme geografiske område eller på tværs af to geografiske områder. Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Storage-tjenesten

23 A. Samlet Antal Lagertransaktioner er samtlige lagertransaktioner med undtagelse af Undtagne Transaktioner, der er forsøgt udført inden for et interval på én time på tværs af alle lagerkonti i Storage-tjenesten i et abonnement. B. Undtagne Transaktioner er lagertransaktioner, der ikke tæller blandt hverken Samlet Antal Lagertransaktioner eller Mislykkede Lagertransaktioner. Undtagne Transaktioner omfatter mislykkede forhåndsgodkendelser, mislykkede godkendelser, forsøg på at udføre transaktioner for lagerkonti over deres anbefalede kvoter, oprettelse eller sletning af objektbeholdere, tabeller eller køer, fjernelse af køer samt kopiering af blobs mellem lagerkonti. C. Fejlhyppighed er det samlede antal Mislykkede Lagertransaktioner divideret med det Samlede Antal Lagertransaktioner inden for et angivet tidsinterval (aktuelt på én time). D. Mislykkede Lagertransaktioner er samtlige lagertransaktioner inden for det Samlede Antal Lagertransaktioner, der ikke er fuldført inden for den Maksimale Behandlingstid, der er knyttet til de respektive transaktionstyper, som angivet i tabellen nedenfor. Maks. Behandlingstid omfatter kun den tid, der er brugt på behandling af en transaktionsanmodning inden for Storage-tjenesten, og omfatter ikke tid, der er brugt på at overføre anmodningen til eller fra Storage-tjenesten. Anmodningstype PutBlob og GetBlob (omfatter blokke og sider) Hent Gyldige Side-Blob-Områder Maks. Behandlingstid* To (2) sekunder ganget med antallet af MB, som blev overført under behandlingen af anmodningen Kopiér Blob Halvfems (90) sekunder (hvor kilde- og destinationsblobs er inden for samme lagerkonto) PutBlockList Tres (60) sekunder GetBlockList Tabelforespørgsel Listehandlinger Ti (10) sekunder (til at fuldføre behandlingen eller returnere en fortsættelse) Batchtabelhandlinger Tredive (30) sekunder Alle Tabelhandlinger med en Enkelt Enhed To (2) sekunder Alle andre blob- og meddelelseshandlinger *Disse tal repræsenterer maks. behandlingstider. Faktiske og gennemsnitlige tider forventes at være meget lavere. Mislykkede Lagertransaktioner omfatter ikke: 1. Transaktionsanmodninger, der er begrænset af Storage-tjenesten på grund af manglende overholdelse af de rette Back Off-principper. 2. Transaktionsanmodninger, hvor timeout er angivet til at være lavere end de respektive Maks. Behandlingstider, der er angivet ovenfor.

24 3. Transaktionsanmodninger med læseadgang til RA-GRS-konti, hvor Kunden ikke har forsøgt at udføre anmodningen til det Sekundære Område, der er knyttet til lagerkontoen, hvis anmodningen til det Primære Område ikke lykkedes. 4. Transaktionsanmodninger med læseadgang til RA-GRS-konti, der ikke lykkes på grund af Forsinkelse af Geo-replikering. E. Fejlhyppighed er det samlede antal Mislykkede Lagertransaktioner divideret med det Samlede Antal Lagertransaktioner inden for et interval på én time. Hvis det Samlede Antal Lagertransaktioner inden for et interval på én time er nul, er fejlhyppigheden for intervallet 0 %. F. Procentvis Månedlig Oppetid for Storage-tjenesten beregnes ved at trække den Gennemsnitlige Fejlhyppighed for faktureringsmåneden for et Microsoft Azureabonnement fra 100 %. Den Gennemsnitlige Fejlhyppighed for en faktureringsmåned er summen af Fejlhyppigheder for hver time i faktureringsmåneden divideret med det samlede antal timer i faktureringsmåneden. Procentvis Månedlig Oppetid fremgår af følgende formel: 100 % - Gennemsnitlig Fejlhyppighed G. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Storage-tjenesten til alle kvalificerede transaktionsanmodninger til LRS-, ZRS- og GRS-konti og transaktionsanmodninger med skriveadgang til RA-GRS-konti: H. De følgende Serviceniveauer og r er gældende for Kundens brug af Storage-tjenesten til kvalificerede transaktionsanmodninger med læseadgang til RA- GRS-konti: StorSimple-tjenesten <99,99 % 10 % A. Sikkerhedskopiering er processen, hvor data, der er lagret på en registreret StorSimpleenhed, sikkerhedskopieres til én eller flere tilknyttede skylagerkonti inden for Microsoft Azure. B. Skyniveaudeling er processen, hvor data fra en registreret StorSimple-enhed overføres til én eller flere tilknyttede skylagerkonti inden for Microsoft Azure. C. Mislykkes betyder, at det ikke er lykkedes at fuldføre en korrekt konfigureret handling vedrørende Sikkerhedskopiering, Niveaudeling eller Gendannelse, fordi StorSimpletjenesten ikke er tilgængelig.

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

ENTRY/EXIT SERVER. Teknisk beskrivelse

ENTRY/EXIT SERVER. Teknisk beskrivelse ENTRY/EXIT SERVER Teknisk beskrivelse Document: Entry-Exit Server - Teknisk Beskrivelse 001 Created: 03/03/2005 Revision: 03/03/2005 1 Revisioner: Dato Init Beskrivelse 03/03/2005 JaJ Første udgave. Entry/Exit

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Cloud Failover Appliance

Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance (CFA) er en enterprise-grads Disaster Recovery løsning, der genopretter systemer og applikationer på minutter - uden al hardwaren og kompleksiten. Med

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Når du opgraderer dit HP CloudSystem Matrix-miljø, er det vigtigt at sikre, at alle komponenter i

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Xerox Device Agent, XDA-Lite. hurtig vejledning til installation

Xerox Device Agent, XDA-Lite. hurtig vejledning til installation Xerox Device Agent, XDA-Lite hurtig vejledning til installation Hvad er XDA-Lite? XDA-Lite er en software, som registrerer data på kontormaskiner med det primære formål at sende automatiske tælleraflæsninger

Læs mere

Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0

Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0 Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0 SALTO tilbyder partneren dette dokument, der tjener som tjekliste for en korrekt forberedelse af SALTO softwaren og kravene

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Livets gang i en typisk it-afdeling i dag

Livets gang i en typisk it-afdeling i dag Velkomst Livets gang i en typisk it-afdeling i dag Forskellige specialister, konsoller og sprog, der ikke arbejder optimalt sammen. Der er brug for nytænkning, hvis it-afdelingen skal matche organisationens

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 20-11-2008 Side 1 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Beskrivelse

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD 1. Aftalens parter... 2 2. Servicens indhold... 2 2.1. Du får online adgang til signit.dk herefter kaldet servicen i denne periode... 2 2.2. Servicen giver dig sikkerhed på denne

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Indhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan sikrer jeg, at min computer er beskyttet...4 1.2.1

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Microsoft Online Services

Microsoft Online Services udgivet: april 2011 Microsoft Online Services Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) De oplysninger, der er indeholdt i dette dokument, repræsenterer Microsoft Corporations

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Live. Max antal billeder per sekund. Server/ video Max antal billeder per sekund. 2/ Manuele Max antal billeder per sekund. Max antal billeder per sekund.

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere