Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Vestervænget Anmeldt tilsyn Marts

2 Indholdsfortegnelse bemærkninger og anbefalinger grundlag Oplysninger Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Sundhed, kost og motion Sprogbrug og omgangsformer Tryghed og trivsel Medicinhåndtering Magtanvendelse Organisatoriske og personalemæssige forhold Rammer for arbejdet Belægning Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Samarbejde med pårørende/værge Øvrige udfordringer eller aktuelle opmærksomhedsområder Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger BDO Kommunernes Revision

3 1 BDO har på vegne af Høje-Taastrup Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Vestervænget. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Vestervænget er, at det er et velfungerende botilbud til målgruppen. Tilbuddet er under afvikling, og siden sidste tilsyn er der fraflyttet 10 beboere og antallet af pladser er nedjusteret til 30. Datoen for den endelige afvikling kendes endnu ikke, men forventes udmeldt i juni Trods det faktum, at Vestervænget i de nuværende rammer skal afvikles, er det tilsynets, at der foregår et imponerende arbejde omkring metodeudvikling i projekt Livsgivende relationer. Dette understøtter tilbuddets pædagogiske metode og referenceramme, der tager sit udspring i rehabilitering og recovery. Stedet har ikke længere en kontaktpersonsordning. Beboerne og medarbejderne er nu samarbejdspartnere, hvor beboerne har valgt deres samarbejdspartnere ud fra genklang (resonans) og matchning, hvilket er en central del af projektet. De pædagogiske planer indgår som et aktivt redskab i det daglige arbejde med styrkelse af beboernes ressourcer, som den pædagogiske metode og referenceramme tager sit afsæt i. I hverdagen forsøger medarbejderne gennem motivationsarbejdet til at få beboerne på banen, således at de aktivt kommer til at tage hånd om udvikling af egne ressourcer. Det er tilsynets, at beboerne tilbydes en tilværelse i trygge rammer, hvor der er fokus på en anerkendende og individuel tilgang fra et engageret og fagligt dygtigt personale. Tilsynet konstaterer, at beboerne har indsigelser omkring kosttilbuddet, som de finder kedeligt, fedt og for lidt varieret. Efter drøftelse med ledelse og medarbejdere omkring dette, anbefaler tilsynet, at der bliver taget ledelsesmæssigt initiativ til udarbejdelse af en kostpolitik, hvori det klart fremgår, hvorledes beboernes ønske om sund og varieret mad indfries. Tilsynet bemærker desuden, at der er ledelsesmæssigt opbakning til medarbejdernes forslag til, hvordan beboernes forslag/ønsker til menu kommer i fokus, herunder at områdeleder vil tage initiativ til indkøb af to salatbarer, således at beboerne får mulighed for selv at sammensætte deres salat og derved understøtte motivationen for at spise mere grønt. Det er tilsynets, at der eksisterer relevante retningslinjer og procedurer for medicinhåndteringen. Tilsynet konstaterer, at afdeling A har en fast procedurer for drøftelse af utilsigtede hændelser på deres personalemøder med henblik på fælles læring. Tilsynet anbefaler, at afdeling B indfører en lignende procedure. Tilsynet vurderer, at Vestervænget bl.a. med projektet Mød mig konsekvent og relevant arbejder med konflikthåndering. Det er ligeledes tilsynets, at medarbejderne kender reglerne for magtanvendelse og procedurerne for indberetning herfor. Det er tilsynets, at personalesituation er stabil med et godt internt samarbejde på afdelingerne. Endvidere er der ledelsesmæssigt fokus på at tage hånd om den usikkerhed, der kan opstå i perioden under afviklingsprocessen med fx supervision og afholdelse af månedlige dialogcafemøder. Endelig er det tilsynets, at de fysiske rammer umiddelbart er i overensstemmelse med målgruppens behov, taget den kommende afvikling i betragtning. Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt tilmed er taget initiativer til at forbedre rammerne for beboerne i den mellemliggende periode ved fx etablering af nye køkkener. 2

4 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkningen, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at der er ledelsesmæssigt opbakning til medarbejdernes forslag til, hvordan beboernes forslag/ønsker til menu kommer i fokus, herunder at områdeleder vil tage initiativ til indkøb af to salatbarer, således at beboerne får mulighed for selv at sammensætte deres salat og derved understøtte motivationen for at spise mere grønt. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Vestervænget afholder en teoretisk brandøvelse med stedets beboere. 2. Tilsynet anbefaler, at der bliver taget ledelsesmæssigt initiativ til udarbejdelse af en kostpolitik, hvori det klart fremgår, hvorledes et ønske om sund og varieret beboermad indfris. 3. Tilsynet anbefaler, at afdeling B indfører en fast procedure, i lighed med afdeling A, om drøftelse af utilsigtede hændelser på fx personalemøder med henblik på fælles læring. Påbud Ingen påbud 2 grundlag 2.1 Oplysninger Adresse Gasværksvej 12, 2630 Taastrup Leder Mette Olsen Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt botilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 108 Antal pladser og belægningsgrad 30 pladser Takst pr. døgn Ifølge Tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr Leder oplyser, at taksten nu er 2.744,00 kr. Målgruppebeskrivelse Målgruppen er psykisk sårbare personer, der har behov for omfattende støtte og vejledning til almindelige, daglige funktioner eller pleje. Der bor i alt 30 beboere på Vestervænget. 3

5 (kilde: hjemmeside) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består ifølge Tilbudsportalen af 68 ansatte: Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område: 4 (i alt 148 timer pr. uge) Almindeligt sekretærarbejde: 3 (i alt 99 timer pr. uge) Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde: 3 (i alt 106 timer pr. uge) Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede: 15 (i alt 481 timer pr. uge) Assistent: 22 (i alt 755 timer pr. uge) Medhjælpere: 4 (i alt 94 timer pr. uge) Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner: 1 (i alt 37 timer pr. uge) Køkkenchef og kokkearbejde: 3 (i alt 105,5 timer pr. uge) Rengøring, afrydning, medhjælp i køkken mv.: 7 (i alt 237 timer pr. uge) Ejendomsinspektør- og pedel arbejde: 1 (i alt 37 timer pr. uge) Udviklings- og uddannelseskonsulenter og Værkstedsassistenter: 5 (i alt 157 timer pr. uge) Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 14 marts 2012 kl Deltagere i interviews Ledelse: Områdeleder Mette Olsen, uddannet pædagog og cand. pæd. i psykologi er desuden i gang med en diplomlederuddannelse. Afdelingsleder på afdeling B, Pernille Wordolff, uddannet social og sundhedsassistent, daglig leder i 5 år, har i alt arbejdet på Vestervænget i 16 år. Afdelingsleder på afdeling A, Ninna Tiedjen, uddannet social og sundhedsassistent er i gang med diplomlederuddannelse, daglig leder i 2½ år, ansat på Vestervænget i 13 år. Medarbejdere: Beboere: Social og sundhedsassistent på afdeling A, ansat i 22 år Socialpædagog med diplomlederuddannelse på afdeling A, ansat i 4½ år Social og sundhedsassistent med diplomuddannelse på afdeling B, ansat i 4 år Medarbejder, ansat i 8 år 3 beboere repræsenteret fra begge afdelinger, som har boet mellem 7 måneder og 3 år på Vestervænget. BDO blev vist rundt på stedet af: Områdeleder og afdelingsledere Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Karin Hjortkjær (Chefkonsulent, AAE forvaltning) 4

6 2.2 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Ved sidste anmeldte tilsyn (november 2010), gennemført af BDO, blev der givet følgende bemærkning og anbefalinger: Bemærkning 1. At der ved næste tilsynsbesøg skal følges op på, hvor langt Vestervænget er kommet i processen med samarbejdspartnere i stedet for kontaktpersoner og hvorvidt beboerne oplever en forandring i deres hverdag. Ideen til samarbejdspartnerordningen kom i stand på baggrund af et plenum i afdeling B, hvor beboere og ansatte talte om, hvad der kunne blive bedre. Beboerne ville gerne lære de ansatte bedre at kende. Medarbejdere og beboerne tog på ture sammen og indførte brunch dage. Som resultat besluttede man at opbryde kontaktpersonsordningen og i stedet indføre samarbejdspartnerne. Det blev efterfølgende indført i såvel afdeling A som B. Matchet omkring samarbejdspartnere begyndte i Områdeleder og medarbejdere finder samarbejdsordningen meget givende, det er noget alle tager meget seriøst både medarbejdere, ledere og afdelingsleder. Det er afdelingslederne på A og B, der har spurgt beboerne, hvem der skulle være deres samarbejdspartnere. De beboere på fløj B, som ikke kunne huske medarbejderne, har valgt på baggrund af fotografier af medarbejderne. Samarbejdspartnerordningen hænger godt sammen med resonansprojektet, oplyser både ledelse og medarbejdere. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at der gennemføres en egentlig brandøvelse Der er gennemført brandøvelser, og der af aftalt brandbekæmpelseskurser, hvor alle medarbejderne skal af sted. Tilsynet observerer, at der er ophængt brandmateriel og -instrukser overalt. Ledelsen oplyser, at der ikke er ikke lavet brandøvelse med beboerne, da det kan give utryghed i gruppen. Personalet har i stedet talt med beboerne individuelt. Forespurgt om det kunne være en idé at afholde en teoretisk brandøvelse, vurderer ledelsen, at dette kunne være en brugbar idé. 2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen undersøger de muligheder der findes for konflikthåndteringskurser i regi af SOSU C eller finder en anden mulighed for et kursus af denne art. Områdeleder oplyser, at anbefalingen blev drøftet i arbejdsmiljøgruppen og har resulteret i projektet Mød mig, bl.a. indeholdende metoden Marte Meo. Kurserne har fokus på mødet mellem mennesker og inddrager reel viden og teori samt praktiske øvelser i forhold til resonans og anerkendende kommunikation. I projektet er der udarbejdet en video i konflikt optrappende og nedtrappende adfærd. Alle medarbejdere skal af sted på kursus 4 gange af 3 timers varighed. Der skal en enhed af sted af gangen. Kurset bliver udbudt til alle enheder i socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune. Kurset er lavet i 5

7 samarbejde mellem borgere og personale. Kurset bliver senere også udbudt til hele handicapområdet i kommunen. Der har endvidere været afholdt en temadag om gråzoner og dilemmaer. 3. Tilsynet anbefaler, at Vestervænget arbejder yderligere med at udnytte de muligheder, der ligger i at udveksle og sparre med hinanden på tværs af afdelingerne (fx via organisering af ad-hoc grupper på tværs efter behov). Ligeledes anbefaler tilsynet, at der skabes større klarhed over og kendskab til hvilke kompetencer, der er reelt er internt i huset. Afdelingsleder fortæller, at kurset på tværs i hele socialpsykiatrien betyder, at afdelingerne mødes dels på kurserne dels på tværs af fløjene Desuden skal resonansprojektet styrke samarbejdet på tværs. Der er endvidere udarbejdet en liste over hvilke medarbejdere, der har i temadage, kurser, konferencer og uddannelse fra Listen bliver løbende opdateret. Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fulgt op det tidligere tilsyns anbefalinger. På baggrund af den relevante ledelsesmæssige omkring afholdelse af en egentlig brandøvelse for beboerne og den utryghed, der kan komme i blandt beboerne, giver tilsynet en anbefaling om at afholde en teoretisk brandøvelse i stedet Opfølgning fra andre tilsyn Der blev afholdt brandtilsyn for 1½ måned siden, der var ingen anmærkninger. Derudover har der været Fødevaretilsyn, og der blev tildelt en Elitesmiley. Tilsynet har ingen bemærkninger. 2.3 Fysiske rammer Vestervænget har 41 etværelses boliger. Boligernes størrelse varierer mellem 15 og 23 m boliger har eget bad/toilet, 3 boliger i hvert bo miljø (A+B) deles om 2 badeværelser. Begge afdelinger har siden seneste tilsyn fået nye køkkener. Ligeledes har begge afdelinger vaskerum, hvor beboerne selv vasker deres tøj, i det omfang de magter det. Kvisten på 1. salen over administrationen har på nuværende tidspunkt en beboer. Huset rummer desuden et træningscenter, som fysisk består af en træningssal på 38 m 2, fyldt med diverse træningsredskaber samt et kontor-, behandlingsrum på 12 m 2. Vestervængets produktionskøkken ligger i kælderplan, køkkenet er ombygget i Køkkenet leverer, udover mad til Vestervænget også mad til Aktivitetscenter Gasværket. Vestervænget bærer præg af at være en ældre institution og lever ikke op til nutidige standarder for lignende bo miljøer, fx er der fælles toilet og bad for nogle beboere. Det er politisk besluttet, at Vestervænget skal afvikles, der er endnu ikke sat dato for den endelige afvikling, men forventes udmeldt i juni 2012, oplyser leder. Afviklingen er i gang og 10 beboere er allerede flyttet til et andet bo miljø. 6

8 Der er således flere ledige værelser ved tilsynet. Tilsynet observerer imidlertid, at der overalt er gjort meget for at skabe en god stemning med hyggelig indretning på fælles arealerne, som efterlader en venlig og imødekommende stemning. Der observeres et tilfredsstillende rengøringsniveau både ude og inde. Tilsynet konstaterer, at Vestervænget er under afvikling. Tilsynet vurderer imidlertid, at de fysiske rammer er umiddelbart i overensstemmelse med målgruppen, taget den kommende afvikling i betragtning. Ligeledes vurderer tilsynet, at der ledelsesmæssigt er taget initiativer til at forbedre rammerne for beboerne ved fx etablering af nye køkkener. 2.4 Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Den pædagogiske metode og referenceramme tager udgangspunkt i en rehabiliterings- og recovery orientret tilgang, hvor troen på at det enkelte menneske kan komme sig ved hjælp af fokus på den enkeltes ressourcer og styrkelse af disse. Dette kan bl.a. ske gennem styrkelse af kvalitative relationer. Områdeleder oplyser, at Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Odense og Fredericia Kommuner deltager i projektet Livsgivende relationer, som omhandler resonans og matchning i socialpsykiatrien. Projektet begyndte tilbage i januar 2011, hvor fase 1 var en introduktion af lederne til begreberne resonans og matchning. Projektet er gået ind i fase 2 og er netop skudt i gang med en billedudstilling af fotograf Tine Harder. Tanken er, at beboeren og medarbejderen gennem genklang (resonans) og matchning i mødet med hinanden vil understøtte den rehabiliterings- og recovery orienterede tilgang ved at have fokus på relationen, da netop recovery processen bliver fremmet ved kvaliteten af relationen. Konkret har det betydet, at beboerne ikke længere får tildelt en kontaktperson, men selv har valgt samarbejdspartnere blandt personalet. Områdeleder oplyser, at denne proces er gået rigtig godt og alle beboerne nu har samarbejdspartnere. Projektet vil løbende blive evalueret bl.a. med følgende succeskriterier: Færre tilfælde af voldstrusler og handlinger Færre tilfælde af magt anvendelse Udvikling af nye metoder og arbejdsgange Medarbejderne forklarer ligeledes om den recovery- og rehabiliteringsorienterede tankegang, at de gennem opbygning af relationer til den enkelte beboer styrker allerede erhvervede/iboende ressourcer til, at beboerne kan tage livet i egen hånd. Dette mål er yderligere aktualiseret på baggrund af den kommende afvikling af Vestervænget, hvor flere beboere forventes at blive tilbudt et 85 tilbud. Konkret bliver beboerne klædt på til at kunne klare sig i egen bolig, forklarer medarbejderne. På begge afdelinger er det derfor vægtet at italesætte afviklingen med beboerne. Det er enten sket gennem individuelle samtaler eller dialogmøder. Medarbejderne oplever, at projekt Livsgivende relationer giver god mening til at understøtte det daglige arbejde. 7

9 Tilsynet vurderer, at den rehabiliterings- og recovery orienterede tilgang er i overensstemmelse med målgruppen behov. Det er endvidere tilsynets, at projekt Livsgivende relationer understøtter denne tilgang Pædagogiske planer De pædagogiske planer bliver udarbejdet i samarbejde med den enkelte beboer i det omfang det er muligt. Udgangspunktet er beboerens ønsker, håb og drømme for sit liv. Der udarbejdes forslag til, hvordan man konkret vil arbejde med diverse ønsker, drømmer og håb i fremtiden. Der arbejdes både med mål og delmål. Den pædagogiske plan er opdelt i: 1) Status, 2) Beboerens mål og 3) Fremtiden. De pædagogiske planer bliver evalueret hver 3. måned og hvert år bliver der udarbejdet en ny. Medarbejderne oplever de pædagogiske planer som et godt redskab til at fastholde beboernes mål og fortæller et ex med en beboer, der vil ud at bo i egen bolig, som overordnet mål. Målet hænger imidlertid ikke sammen med beboerens attitude med at ligge i sengen og ikke foretage sig noget. Beboeren er blevet fastholdt i sit mål af medarbejderne, hvilket hjælper til at vedkommende kommer op af sengen og deltager i dagligdagen. Medarbejderne fortæller, at enkelte beboere ikke ønsker en pædagogisk plan. Beboerne, som tilsynet taler med, kender deres pædagogiske planer og synes også, at planerne er meget gode til at se, hvor langt de er nået i at indfri deres mål samt til at klarlægge, hvilken støtte de har brug for at indfri disse. Tilsynet får forevist to pædagogiske planer, som er udarbejdet efter samme skabelon. Begge planer indeholder dato for evaluering, er fyldige med dækkende beskrivelser samt er skrevet i et etisk og fagligt funderet sprog. Tilsynet vurderer, at de pædagogiske planer indgår som et aktivt redskab i det daglige arbejde med styrkelse af beboernes ressourcer. 2.5 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medarbejderne oplyser, at der i det daglige er vægt på mestringsstrategier. Personalet har fokus på, hvad beboerne selv kan og skal have støtte til. Som en understøttelse af socialrehabilitering og recovery arbejder personalet væk fra princippet om servicering og i stedet arbejder på at motivere beboerne til at deltage i hverdagens aktiviteter, fx deltage i opvasken, hvilket de ikke gjorde tidligere. Som et led i en kapacitetstilpasning, efter at der er flyttet personale over på en anden afdeling, er beboerne blevet inddraget i, hvordan opgaverne bedst løses, hvilket har betydet, at de er blevet mere aktive. Der er beboerfællesmøde hver anden uge. Nu hvor der er færre beboere, oplever medarbejderne, at flere beboere kommer på banen på møderne. Det er medarbejdernes oplevelse, at dette er sket som en kombination af personales vinkel har ændret sig plus, at borgerne har fået nye roller, da de andre beboere flyttede ud. Endvidere oplyser medarbejderne, at de daglige måltider er en vigtig del af fællesskabet/det sociale. To af beboerne, som tilsynet taler med, gør selv rent på deres værelser, den tredje har pædagogisk rengøring. De beskriver samstemmende, at de tre faste 8

10 punkter i løbet af dagen, er fællesmåltiderne. De oplever, at de har en god indflydelse på deres hverdag, og at personalet er gode til at støtte dem i de ting, som de har brug for hjælp for at få hverdagen til at fungere. Adspurgt om, hvad det bedste er ved at bo på Vestervænget, svarer en beboer, at der mulighed for at gå ud at ryge sammen med nogle andre beboere, og at der er nattevagt, så der altid er en medarbejder at tale med, hvis der er brug for det. Tilsynet observerer, at afdeling B har et stort whiteboard hængende, som beskriver fællesaktiviteterne. Begge afdelinger har menuplaner, opslag over samarbejdspartnere etc. hængende på fællesarealerne. I vaskerummene hænger der skemaer over beboernes vasketider. Tilsynet vurderer, at medarbejderne i hverdagen gennem motivationsarbejdet til at få beboerne på banen understøtter recovery og rehabiliteringsprocessen Sundhed, kost og motion Vestervænget har ingen kostpolitik, oplyser ledelsen. Beboernes og personalets mad tilberedes i stedets centralkøkken. Beboerne spiser ude på afdelingerne eller kan tilmelde sig til spisning i cafeen sammen med personalet. I interviewet med beboerne giver alle udtryk, at der er stor forskel på den mad, der serveres for beboerne og for personalet. De oplever, at den varme mad til beboerne er kedelig og fed og den kolde mad er meget kedelig. De ville gerne have noget mere grønt at vælge mellem fx som cafeens salatbar i stedet for præfabrikerede portionsafmålte salater med dressing. Maden er flere gange blevet drøftet på husmøderne, men beboerne oplever ikke rigtig, at der sker nogle ændringer. Den varme mad serveres til frokost og består af to retter, en hovedret og dessert. En af beboerne har på grund af madens kvalitet valgt ikke at spise centralkøkkenets mad, men i stedet tilberede sin egen mad i afdelingens køkken. En anden beboer er stærkt overvægtig og har derfor haft en diætist til at sammensætte sin kostplan. Beboeren fortæller, at medarbejderne er gode til at støtte vedkommende i at følge kostplanen og dyrke motion. Imidlertid giver vedkommende udtryk for, at det ville være en god ide at ansætte flere diætister i køkkenet, da mange af beboerne er overvægtige som følge af deres medicin. Tilsynet taler efterfølgende med ledelsen og medarbejderne om beboernes oplevelse af maden. Afdelingslederne og medarbejderne fortæller, at beboerne har mulighed for at gå ned i køkkenet og fremsætte ønsker/forslag til en menu. Der har tidligere været en praksis med lister, hvor beboerne kunne komme med ønsker/forslag, men at det var blevet droppet, da den ikke fungerede. Derudover har beboeren mulighed for at tilmelde sig til spisning i cafeen, hvor der udover salatbaren er fx lunt kød mv. Medarbejderne foreslår, at menuen kommer på husmøderne som fast punkt, og at der kunne være en medarbejder med fra køkkenet til møderne under dette punkt. Der skulle så være inspirationsmateriale forinden på afdelingerne i form at illustrerede menuer. Ledelsen vurderer, at det er et godt konstruktivt forslag, og vil gerne imødekomme beboernes ønsker. Endvidere giver 9

11 områdeleder udtryk for, at beboerne skal have en tilsvarende salatbar som personalet på de to afdelinger. Tilsynet anbefaler, at der bliver taget ledelsesmæssigt initiativ til udarbejdelse af en kostpolitik, hvori det klart fremgår, hvorledes et ønske om sund og varieret beboermad indfris. Tilsynet bemærker, at der er ledelsesmæssigt opbakning til medarbejdernes forslag til, om hvordan beboernes forslag/ønsker til menu kommer i fokus, herunder at områdeleder vil tage initiativ til indkøb af to salatbarer, således at beboerne får mulighed for selv at sammensætte deres salat og derved understøtte motivationen for at spise mere grønt Sprogbrug og omgangsformer Medarbejderne vurderer, at der generelt er en god sprogbrug og omgangsform. Der er overordnet en forventning om, at man taler pænt sammen både beboerne imellem, personale og beboere samt personalet imellem. Medarbejderne oplever at have professionel indstilling til arbejdet med sproget, hvor de kan sætte grænser og forventningsafstemme. Arbejdet med beboernes sprog har en individuel og anerkendende tilgang. Medarbejderne vurderer, at det er nødvendigt med rolleskift alt efter, hvilken beboer de taler med. Der bliver generelt talt meget om, hvordan man skal tale sammen. Der kan være situationer, hvor tonen kan smutte enten beboerne imellem eller overfor personalet. I de situationer går medarbejderne ind og støtter beboerne i at komme tilbage til en god tone. Beboerne oplever, at der er en god sprogbrug og alle generelt har en god omgangsform. Tilsynet vurderer, at der er generelt eksisterer en god sprogbrug og omgangsform Tryghed og trivsel Medarbejderne oplever, at de i arbejdet for at skabe tryghed og trivsel for beboerne ofte skal aflæse og tolke beboerne. Såfremt der opstår situationer, som kan forårsage utryghed, bliver der oprettet konfliktråd, hvor man laver aftaler. Beboerne føler sig grundlæggende trygge ved at være på Vestervænget. De oplever, at medarbejderne er søde, venlige og imødekommende i modsætning til det de kan opleve på de psykiatriske afdelinger. Beboerne vurderer endvidere, at ordningen med samarbejdspartnere er medvirkende til at skabe trygge rammer. Tilsynet vurderer, at der eksisterer en god og tryg stemning for beboerne på stedet Medicinhåndtering Både ledelsen og medarbejdere oplyser, at der er skriftlige procedurer for medicinhåndtering, samt at de er under opdatering. De medicinansvarlige har alle været på medicinhåndterings kursus eller er uddannede social- og sundhedsassistenter. Begge afdelinger har aflåste medicinrum med kvitteringslister for udleveret medicin. Medicinen opbevares i kasser for den enkelte beboer påført navn og 10

12 CPR-nr. Begge afdelinger registrerer utilsigtede hændelser efter en fast procedure i EKJ. På afdeling A drøftes de utilsigtede hændelser på deres personalemøder for fælles læring. Afdeling B har ikke en lignende procedure. Tilsynet vurderer, at der foreligger relevante retningslinjer og procedurer for medicinhåndteringen. Tilsynet konstaterer, at afdeling A har en fast procedurer for drøftelse af utilsigtede hændelser på deres personalemøder for fælles læring. Tilsynet anbefaler, at afdeling B indfører en lignende procedure Magtanvendelse Både ledelse og medarbejdere medgiver at kende reglerne for magtanvendelse og procedurerne for indberetning herfor. Medarbejderne får ved ansættelsen orientering om disse. Endvidere er procedurerne netop revideret. Vestervænget har siden sidste tilsyns anbefaling om at tilbyde samtlige medarbejdere kursus i konflikt håndtering etableret projektet Mød mig. Se i øvrigt beskrivelsen i punkt Opfølgning fra sidste tilsyn. Både ledelse og medarbejdere fortæller, at der fokus på konflikthåndtering og de gråzoner, som eksisterer. I forlængelse heraf fortæller medarbejderne på afdeling B, at der er forhåndsgodkendelser på nogle beboere, hvor der fx i forbindelse med brug af hjælpemidler kan forekomme magtanvendelser. Der er endvidere for nogle beboere i handleplanen beskrevet, hvorledes konflikter kan undgås. Tilsynet vurderer, at Vestervænget bl.a. med projektet Mød mig konsekvent og relevant arbejder med konflikthåndering. Det er ligeledes tilsynet, at medarbejderne kender reglerne for magtanvendelse og procedurerne for indberetning herfor. 2.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Rammer for arbejdet Områdeleder oplyser, at den formodede beslutning af dato for nedlæggelse af stedet træffes til juni og vil sætte rammerne for det fremtidige arbejde. Der er på nuværende tidspunkt flyttet 10 beboere fra Vestervænget. Tilsynet har ingen bemærkninger Belægning Vestervænget er i forbindelse med et dødsfald blevet nednormeret med en plads, samt at der vil ske en løbende nednormering i forlængelse af dødsfald eller fraflytning. Belægning belægningen er på 100 %. Tilsynet har ingen bemærkninger. 11

13 2.6.3 Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Ledelsen oplyser, at der på trods af den kommende afvikling og to afskedigelses runder siden sidste tilsyn er stabilitet i personalegruppen. I forbindelse med afskedigelsesrunderne er der i det omfang det har været muligt blevet indgået frivillige ordninger, andre afskedigelser har været med faglige begrundelser. Områdeleder oplever, at de øvrige medarbejdere har respekteret, når kollegaer ikke har levet op til de faglige krav, og derfor er blevet fyrede. I forbindelse med flytningen af en gruppe medarbejdere til Møllergården, gav det i første omgang noget uro på den ene afdeling, hvilket resulterede i supervision af medarbejderne. Efter flytningen oplever ledelsen, at det har givet en anden og bedre gruppedynamik, da de tilbageblevne medarbejdere har fået nye roller i deres daglige arbejde. Områdeleder oplyser, at sygefraværet på afdeling A er på 7,06 % og 6,09 % på afdeling B. Natpersonalet har et højt sygefravær på 21,5 %, men gør opmærksom på, at det ikke er korrigeret for langtidssygefravær. Områdeleder oplyser endvidere, at stedet følger Høje-Taastrup Kommunes sygefraværspolitik. I forbindelse med oplæring af nye medarbejdere er der udarbejdet et introduktionsskema, som er godkendt i MED og er implementeret. Ledelsen fortæller, at der altid bliver taget godt hånd om nye medarbejdere. Tilsynet vurderer, at der på trods af den kommende afvikling er en stabil personalesituation, endvidere at der ledelsesmæssigt er fokus på at tage hånd om den usikkerhed, der kan opstå i denne periode med fx supervision Internt samarbejde og kommunikation Ledelsen oplyser, at det interne samarbejde er kendetegnet ved dialog, hvor personale i forbindelse med opståede konflikter opfordres til at gå til personen det handler om. Ledelsen oplever, at begge afdelinger er gode til at give hinanden en konstruktiv kritik og er åbne overfor uenigheder. På en af afdelingerne er der planlagt 2 gange 5 timers supervision vedrørende sagerne. Endvidere er der taget initiativ til en temadag, hvor overskriften er samarbejdsøvelser. Begge afdelinger har etableret trivselsgrupper. Samarbejdet mellem afdelingerne er godt, hvor personalet fx hjælper hinanden med at give medicin, hvis der ikke er kapacitet på den ene afdeling. Områdeleder oplyser, at der etableret månedlige dialogcafemøder i forbindelse med afviklingen af Vestervænget, således at alle i forbindelse med afviklingen er opdateret på den seneste udvikling. Områdeleder oplever, at disse møder er medvirkende til at tage brodden af den usikkerhed, der ellers kunne opstå i personalegruppen i forbindelse med afviklingen. Medarbejderne oplever, at der er et godt internt samarbejde på afdelingerne. Begge afdelinger holder morgenmøder, hvor dagen bliver struktureret. De oplever ligeledes at være opmærksomme, hvis der er brug for bistand på den anden afdeling, selvom de fungerer som separate afdelinger. Afdeling A holder endvidere kl. 13-møder, adspurgt om det ikke er meget mødeaktivitet, fortæller medarbejderne, at disse møder, formentlig skal ses i lyset af, at der ikke er nogen egentlig frokostpause indlagt i deres arbejdsdag. Begge afdelinger afholder personalemøder. På afdeling A er der personalemøde hver 5. uge fra kl. 13 til 16, hvor den første del er fælles teammøde og den anden del er et egentligt personalemøde med 12

14 afdelingslederen. Afdeling B har tilrettelagt mødeaktiviteten med personalemøder hver 4. uge og faglige møder kaldet pædagogisk forum hver 2. uge. Endelig fortæller medarbejderne, at resonansprojektet er med til at bringe afdelingerne mere sammen, netop fordi de i den forbindelse mødes på tværs. Tilsynet vurderer, at der eksisterer et godt internt samarbejde på afdelingerne, ligeledes vurderer tilsynet, at der ledelsesmæssigt er fokus på den usikkerhed i personalegruppen, der kan opstå i forbindelsen med afviklingen af Vestervænget, ved etableringen af de månedlige dialogcafe møder Samarbejde med pårørende/værge Både ledere og medarbejdere oplyser, at der et godt samarbejde med pårørende. Netværket er vigtigt for beboerne for at have et tilfredsstillende livsgrundlag og prioriteres derfor højt. Tilsynet vurderer, at der eksisterer et godt samarbejde med beboernes pårørende. 2.7 Øvrige udfordringer eller aktuelle opmærksomhedsområder Der blev ikke beskrevet yderligere opmærksomhedspunkter end de allerede beskrevne. Ingen bemærkninger. 13

15 3 Formål og metode 3.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Høje-Taastrup Kommune ikke i BDO s tilsyn. 3.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 14

16 3.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 3.4 BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Påbud Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 15

17 4 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen København V 4.1 BDO Kommunernes Revision BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 16

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Lunden Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING D Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Uanmeldt tilsyn Juli 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Café Hjerterummet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Café Hjerterummet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Café Hjerterummet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Birkegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Birkegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING z INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Birkegården Anmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3 2.1 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Kulturhuset Gasværksvej. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Kulturhuset Gasværksvej. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Kulturhuset Gasværksvej Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Svaneparken Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Nordmandshusene Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Bofællesskabet Østermarken 8-10

Bofællesskabet Østermarken 8-10 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østermarken 8-10 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere