Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater."

Transkript

1 Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: Projekt nr.: T: E: Dato: Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling: Jimmy Christensen jrchr Assens Kommune 1 Notatets formål I forbindelse med ombygning af det vigepligtsregulerede kryds mellem Bogensevej og Gammel Hovedvej ved Grønnemose til en tosporet rundkørsel har Assens Kommune bedt MOE Tetraplan om at udføre en kapacitetsanalyse. Kapacitetsanalysen er udarbejdet i VSSIM, hvor der er opbygget en model af en tosporet rundkørsel på baggrund af projekttegninger leveret af Assens Kommune samt en trafiktælling udført april Formålet med trafiksimuleringen er, at vurdere om en to-sporet rundkørsel kan afvikle trafikken, hvis der opstår trafikprop på E20 eller andre forhold, der forårsager omdirigering af trafikken via rundkørslen. Til sammenligning er der udarbejdet beregninger for et signalreguleret kryds for sammen trafikmængder. Der er anvendt den eksisterende geometri i krydset til disse beregninger. Krydsberegningerne er udført i DanKap og er blot retningsgivende. Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. 2 Antagelser og forudsætninger 2.1 Hastigheder Hastighedsgrænsen på Bogensevej er hhv. 80 km/t nord for Gammel Hovedvej og 60 km/t syd for Gammel Hovedvej og hastighedsgrænsen på Gammel Hovedvej er 70 km/t. Det antages at rund- MOE TETRAPLAN Buddingevej 272 DK-2860 Søborg T: CVR nr.:

2 kørsel tilgås og gennemkøres med en hastighed på cirka 30 km/t (jf. maksimal ind- og udkørselshastighed i rundkørsler 1 ). Personbilernes accelerations- og decelerationsfordeling er udført i henhold til den danske vejregel om anvendelse af mikrosimuleringsmodeller udgivet af Vejdirektoratet. 2.2 Modelnetværk Figur 1 viser grundlaget for modelnetværket med 2 spor i tilfarterne på Gammel Hovedvej og tilfarten på Bogensevej fra syd, samt to spor i cirkulationsarealet. Det 5. ben, Industrivej, er en projekteret adgang til et industriområde, der ikke er medtaget i denne analyse. Figur 1 Baggrund for modelnetværk 2.3 Trafikinput og ruter I analysen er der taget udgangspunkt i trafiktal fra en krydstælling foretaget april 2012 (basis), hvor der er tilføjet omdirigeret trafik fra motorvejen (scenarier). 1 Håndbog: Rundkørsler i Åbent land, Anlæg og planlægning Side 2 af 15

3 Da cykler og ikke-registreringspligtige knallerter føres uden om rundkørslen med vigepligt, medtages disse ikke i analysen. Der er desuden talt meget få cykler og ikke-registreringspligtige knallerter. Basis Der anvendes trafik fra tællingen om morgenen fra kl , hvor spidsbelastningen ligger fra kl og om eftermiddagen fra :00 hvor spidsbelastningen ligger fra Tabel 1-4 viser køretøjer pr. kvarter om morgenen og tabel 5-8 viser tilsvarende for eftermiddagen. Gl. Hovedvej, Vest Gl. Hovedvej, Øst fra kl Køretøjer i timen fra kl Køretøjer i timen Personbiler Tunge køretøjer Personbiler Tunge køretøjer Tabel 1 - Trafikvolumener morgen Tabel 2- Trafikvolumener - morgen Bogensevej, Syd Bogensevej, Nord fra kl Køretøjer i timen fra kl Køretøjer i timen Personbiler Tunge køretøjer Personbiler Tunge køretøjer Tabel 3 - Trafikvolumener - morgen Tabel 4 - Trafikvolumener - morgen Gl. hovedvej, Vest Gl. hovedvej, Øst fra kl Køretøjer i timen fra kl Køretøjer i timen Personbiler Tunge køretøjer Personbiler Tunge køretøjer 15: : : : : : : : : : : : : : : : Tabel 5 - Trafikvolumener - eftermiddag Tabel 6 - Trafikvolumener - eftermiddag Side 3 af 15

4 Bogensevej, Syd Bogensevej, Nord fra kl Køretøjer i timen fra kl Køretøjer i timen Personbiler Tunge køretøjer Personbiler Tunge køretøjer 15: : : : : : : : : : : : : : : : Tabel 7 - Trafikvolumener - eftermiddag Tabel 8 - Trafikvolumener - eftermiddag Det antages at retningsfordelingen er ens gennem undersøgelsesperioderne. Tabel 9 og 10 viser retningsfordelingerne hhv. om morgenen og om eftermiddagen. Fra Retning Gl. Hovedvej, Vest højre 4% ligeud 53% venstre 44% Gl. Hovedvej, Øst højre 46% ligeud 53% venstre 1% Bogensevej, Syd højre 0% ligeud 89% venstre 11% Bogensevej, Nord højre 18% ligeud 21% Tabel 9 - Retningsfordeling - morgen venstre 61% Fra Retning Gl. Hovedvej, Vest højre 6% ligeud 85% venstre 8% Gl. Hovedvej, Øst højre 33% ligeud 67% venstre 0% Bogensevej, Syd højre 8% ligeud 50% venstre 42% Bogensevej, Nord højre 30% ligeud 22% Tabel 10 - Retningsfordeling - eftermiddag venstre 48% Side 4 af 15

5 Scenarier Ved trafikpropper eller andre kapacitetsnedsættende forhold på motorvejen, forventes at trafik fra motorvejen vil køre ad Gl. Hovedvej parallelt med motorvejen og belaste krydset, når trafikken søger mod afkørsel 55 ved Bogensevej. Det er undersøgt hvor meget yderligere trafik, der skal ankomme til rundkørslen før den bryder sammen for 4 scenarier. 1. Omdirigeret trafik fra motorvejen i vestgående retning om morgenen (til venstre fra Bogensevej, Syd) 2. Omdirigeret trafik fra motorvejen i østgående retning om morgenen (højresving fra Gammel Hovedvej, Vest) 3. Omdirigeret trafik fra motorvejen i vestgående retning om eftermiddagen (til venstre fra Bogensevej, Syd) 4. Omdirigeret trafik fra motorvejen i østgående retning om eftermiddagen(højresving fra Gammel Hovedvej, Vest) Ruterne for den omdirigerede trafik er vist på Figur 2 og 3. Figur 2 - rute for MV-trafik, vestgående retning Figur 3 - rute for MV-trafik, østgående retning Trafiktællinger på E20 viser at der kører i mellem personbiler i hhv. øst- og vestgående retning i spidstimerne (både morgen og eftermiddag). Disse tællinger er anvendt til at bestemme mertrafik kommende fra/til motorvejen i krydset mellem Bogensevej og Gl. Hovedvej. Ovennævnte scenarier afspejler en situation, hvor der sker sammenbrud på motorvejen mellem TSA 55 og 56 og trafikken gennem krydset på Gl. Hovedvej dermed vil være orienteret mod vest. På tilsvarende vis kan der opstilles scenarier for trafikafviklingen i krydset, hvis der sker sammenbrud på motorvejen mellem TSA 54 og 55. I dette tilfælde vil ruterne for den omdirigerede trafik gennem krydset være orienteret mod øst. Det vurderes at konklusionerne vedr. kapacitetsforhol- Side 5 af 15

6 dene i krydset for disse scenarier vil være sammenlignelige med de i denne analyse beregnede scenarier. 3 Resultater Resultaterne af analysen vurderes ud fra det serviceniveau der kan opnås. Serviceniveau er et kvalitetsmål til beskrivelse af afviklingsmæssige betingelser for en trafikstrøm; almindeligvis beskrevet i udtryk for faktorer som hastighed og rejsetid, manøvrefrihed, trafikforstyrrelser, komfort, bekvemmelighed og trafiksikkerhed. Kapaciteten kan klassificeres efter middelforsinkelse. Et kryds klassificeres efter det mest belastede ben og hvis middelforsinkelsen. Kapacitetsberegningerne skal ses som en indikation af kapaciteten og ikke egentlig afvikling. Beskrivelse Middelforsinkelse (sek.) med signalregulering Middelforsinkelse (sek.) uden signalregulering Serviceniveau Belastningsgrad A Næsten ingen forsinkelse <20 <10 <0,6 B Begyndende forsinkelser ,6-0,7 C Ringe forsinkelser ,7-0,8 D Nogle forsinkelser ,8-0,9 E Store forsinkelser ,9-1 F Meget store forsinkelser >100 >70 >1 Tabel 11 Serviceniveau Serviceniveau A: Trafikanten er sjældent påvirket af andre trafikanter. Trafikanten har den ønskede bevægelsesfrihed i det omfang, som vejeelementet kan tilbyde. Trafikken flyder frit. Serviceniveau B: Forekomsten af andre trafikanter er mærkbar, men medfører kun små ændringer for den enkelte trafikant. Trafikken flyder næsten frit. Serviceniveau C: Den enkeltes bevægelsesmuligheder afhænger ofte af øvrige trafikanters adfærd. Bevægelsesfriheden er indskrænket mærkbart. Trafiksituationen er stabil. Serviceniveau D: Trafikafviklingen er kendetegnet ved høje belastningsgrader, hvilket medfører markante indskrænkninger af bevægelsesfriheden for trafikanterne. Samspil med andre trafikanter finder sted næsten hele tiden. Trafiksituationen er stadig stabil. Serviceniveau E: Den enkelte trafikant medfører konstant gensidige hindringer for andre trafikanter. Bevægelsesfrihed forefindes kun i begrænset omfang. Ubetydelige forværringer af tilstrømningen kan medføre trafiksammenbrud. Trafikken omfatter stabile og ustabile situationer. Kapaciteten er nået. Serviceniveau F: Trafikefterspørgslen overstiger kapaciteten. Vejelementet er overbelastet. Der anbefales et serviceniveau over D. Side 6 af 15

7 3.1 Omdirigeret vestgående trafik i morgenmyldretiden To-sporet rundkørsel Der beregnes et serviceniveau på D i spidskvarteret på de retninger der rammes hårdest når der omdirigeres ca. 225 køretøjer i spidskvarteret svarende til ca. 1/3 af den trafik der kører på motorvejen i vestgående retning i spidskvarteret. I de øvrige kvartersintervaller tilføjes mellem køretøjer. Som det fremgår af Tabel 12 opstår der særligt forsinkelser og kø på Bogensevej fra nord samt Gl. Hovedvej fra øst, da trafikken fra disse retninger har vigepligt for den venstresvingende trafik fra motorvejen (syd) i rundkørslen. Kølængden på Bogensevej fra syd er også høj, da det er fra denne retning, trafikken fra motorvejen kommer fra. Dog er holder forsinkelserne på denne retning sig inden for A-B niveau, hvilket skyldes at trafikbelastningen fra de andre retninger i rundkørslen er lav, således at trafikken fra syd sjældent skal standse vige for de cirkulerende køretøjer. 7:00-7:15 Gl. Hovedvej, Øst Gennemsnitlig forsinkelse pr køretøj (sek.) 7:15-7:30 7:30-7:45 7:45-8:00 8:00-8:15 8:15-8:30 8:30-8:45 Ø - N 5,2 31,7 38,8 12,1 4,8 3,9 2,9 Ø - V 5,4 31,1 38,7 13,2 5,2 4,2 3,1 Ø - S 6,1 12,5 30,1 9,0 3,6 5,4 2,8 Bogensevej, Nord N - Ø 8,0 37,2 47,3 17,1 9,8 7,4 5,6 N - V 5,2 34,3 42,9 15,0 7,1 4,1 3,8 N - S 5,3 40,4 40,8 15,4 7,6 5,9 4,0 Gl. Hovedvej, Vest V - Ø 0,9 1,0 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 V - N 2,6 3,1 3,0 2,9 2,6 2,5 2,2 V - S 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 Bogensevej, Syd S - Ø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S - N 1,6 7,8 7,6 3,3 2,3 1,7 1,3 S - V 5,2 15,1 13,6 7,9 4,9 4,3 3,1 95%- fraktil 7:00 8:45 gnsn. 7:00 8:45 128,3 10,9 55,1 4,1 11,9 0,0 153,4 11,5 Tabel 12 - Gennemsnitlig forsinkelse samt 95% fraktil og gennemsnit for kølængder i de forskellige retninger i morgenmyldretiden inkl. 33% af vestgående trafik på motorvejen Side 7 af 15

8 Signalreguleret kryds Med et simpelt signalreguleret kryds med to faser kan der opnås et serviceniveau på F, jf. Figur 4. Der beregnes risiko for lange køer for den vestgående trafik. Der kan ikke tildeles yderligere grøntid til retningen grundet kapacitetsproblemer for trafik fra Gammel Hovedvej. En tredje fase hvor den venstresvingende trafik fra Bogensevej med nord får grønt kan afhjælpe problemet, men sandsynligvis ikke løse det helt. Figur 4 - Omdirigering af trafik vestgående morgen Side 8 af 15

9 3.2 Omdirigeret østgående trafik i morgenmyldretiden To-sporet rundkørsel Der beregnes et serviceniveau på A i spidskvarteret på de retninger der rammes hårdest når der omdirigeres ca. 275 køretøjer i spidskvarteret svarende til ca. 1/3 af den trafik der kører på motorvejen i østgående retning i spidskvarteret. I de øvrige kvartersintervaller tilføjes mellem køretøjer. Som det fremgår af Tabel 13 opstår der kun få forsinkelser, da den omdirigerede trafik fra vest drejer direkte til højre i rundkørslen til motorvejstilkørslen ved Bogensevej mod syd. Derfor spærrer den ekstra trafik ikke for den øvrige trafik i rundkørslen. Det ses dog at der kan opstå en del kø eller langsomtkørende trafik på Gl. Hovedvej fra vest, da 95%-fraktilen for kølængden fra vest i perioden er 143,8 meter. 7:00 7:15 Gl. Hovedvej, Øst Gennemsnitlig forsinkelse pr køretøj (sek.) 7:15 7:30 7:30-7:45 7:45-8:00 8:00-8:15 8:15-8:30 8:30-8:45 Ø - N 0,8 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,8 Ø - V 1,0 1,4 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 95%- fraktil 7:00 8:45 gnsn. 7:00 8:45 18,7 0,1 Ø - S 2,3 2,9 2,4 2,6 2,2 1,5 1,6 Bogensevej, Nord N - Ø 1,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,3 1,3 N - V 0,6 1,3 1,3 1,1 0,6 0,8 0,5 13,4 0,1 N - S 1,0 2,2 2,0 1,3 1,4 0,9 1,1 Gl. Hovedvej, Vest V - Ø 3,0 6,7 6,1 4,4 2,9 2,8 2,2 V - N 2,7 5,3 5,1 4,1 2,8 2,7 2,3 143,8 2,7 V - S 2,8 6,4 6,0 4,3 2,7 2,5 2,0 Bogensevej, Syd S - Ø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S - N 1,2 1,6 1,5 1,7 1,2 0,9 1,1 12,0 0,1 S - V 2,8 7,6 3,9 4,0 2,2 3,1 2,6 Tabel 13 - Gennemsnitlig forsinkelse samt 95% fraktil og gennemsnit for kølængder i de forskellige retninger i morgenmyldretiden inkl. 33% af østgående trafik på motorvejen Side 9 af 15

10 Signalreguleret kryds Med et simpelt signalreguleret kryds med to faser kan der opnås et serviceniveau på F, idet der blokeres for trafik fra Bogensevej mod syd, jf. Figur 5. Figur 5 - Omdirigering af trafik østgående morgen Side 10 af 15

11 3.3 Omdirigeret vestgående trafik i eftermiddagsmyldretiden To-sporet rundkørsel Der beregnes et serviceniveau på F i spidskvarteret på de retninger der rammes hårdest når der omdirigeres ca. 225 køretøjer i spidskvarteret svarende til ca. 1/3 af den trafik der kører på motorvejen i vestgående retning i spidskvarteret. I de øvrige kvartersintervaller tilføjes mellem køretøjer. Som det fremgår af Tabel 14 opstår der særligt forsinkelser og kø på Bogensevej fra nord samt i mindre grad på Gl. Hovedvej fra øst ligesom det var tilfældet for omdirigeret vestgående trafik i morgenmyldretiden (se afsnit 3.1). Forsinkelserne er særligt høje for Bogensevej fra nord i eftermiddagsspidstimen, da trafikmængden fra denne retning er cirka 3 gange større end i morgenspidstimen. Den gennemsnitlige kølængde på Bogensevej fra nord er desuden cirka 54 meter, hvilket svarer til at der gennemsnitligt holder omkring 10 biler i kø i perioden. Dog afvikles køen i takt med at spidskvarteret passerer. 15:00-15:15 Gl. Hovedvej, Øst 15:15-15:30 Gennemsnitlig forsinkelse pr køretøj (sek.) 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 16:30-16:45 16:45-17:00 Ø - N 9,5 8,3 12,2 24,2 21,9 20,3 8,7 8,2 Ø - V 9,7 7,9 12,4 23,1 20,9 19,6 9,3 8,7 Ø - S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bogensevej, Nord N - Ø 40,0 36,2 46,2 123,1 176,7 141,2 72,7 32,7 N - V 34,3 27,2 41,2 118,4 168,4 136,8 69,2 26,8 N - S 36,2 28,7 38,9 106,1 173,5 137,4 67,9 30,0 Gl. Hovedvej, Vest V - Ø 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 1,7 1,9 1,4 V - N 3,0 3,3 3,1 3,6 2,8 3,3 3,1 3,5 V - S 1,4 1,2 1,4 1,2 1,5 1,3 1,9 1,3 Bogensevej, Syd S - Ø 4,9 3,2 7,9 5,7 8,5 5,6 2,2 2,3 S - N 3,5 2,6 4,5 5,8 7,3 7,3 4,9 3,6 S - V 8,3 8,1 10,9 12,6 14,6 14,5 10,9 8,2 95%- fraktil 15:00-17:00 gnsn. 15:00-17:00 98,9 10,5 133,9 53,8 12,6 0,1 154,3 17,7 Tabel 14 - Gennemsnitlig forsinkelse samt 95% fraktil og gennemsnit for kølængder i de forskellige retninger i eftermiddagsmyldretiden inkl. 33% af vestgående trafik på motorvejen Side 11 af 15

12 Signalreguleret kryds Med et simpelt signalreguleret kryds med to faser kan der opnås et serviceniveau på F og der beregnes store middelforsinkelser, jf. Figur 6. Figur 6 - Omdirigering af trafik vestgående eftermiddag Side 12 af 15

13 3.4 Omdirigeret østgående trafik i eftermiddagsmyldretiden To-sporet rundkørsel Der beregnes et serviceniveau på B i spidskvarteret på de retninger der rammes hårdest når der omdirigeres ca. 250 køretøjer i spidskvarteret svarende til ca. 1/3 af den trafik der kører på motorvejen i østgående retning i spidskvarteret. I de øvrige kvartersintervaller tilføjes mellem køretøjer. Som det fremgår af Tabel 15 opstår der kun få forsinkelser for trafikken i rundkørslen, da den omdirigerede trafik fra vest drejer direkte til højre i rundkørslen til motorvejstilkørslen ved Bogensevej mod syd. Resultaterne stemmer godt overens med omdirigeret østgående trafik om morgenen (se afsnit 3.2), hvor der også opstår kø på Gl. Hovedvej fra vest i en kort periode, da 95%-fraktilen for kølængden er 148,7 meter. 15:00-15:15 Gl. Hovedvej, Øst 15:15-15:30 Gennemsnitlig forsinkelse pr køretøj (sek.) 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 16:30-16:45 16:45-17:00 Ø - N 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 0,7 0,8 Ø - V 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0 Ø - S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bogensevej, Nord N - Ø 2,5 2,3 2,5 2,5 2,9 2,9 2,2 2,4 N - V 1,7 1,5 2,0 1,9 2,3 2,1 1,3 1,4 N - S 1,9 1,6 2,1 2,2 2,5 2,3 1,7 2,1 Gl. Hovedvej, Vest V - Ø 5,8 5,6 6,8 9,7 10,9 7,9 4,8 5,4 V - N 5,0 4,4 5,5 7,5 7,3 6,3 4,5 4,1 V - S 5,9 5,6 6,3 9,8 10,5 7,8 5,0 5,3 Bogensevej, Syd S - Ø 2,1 2,5 3,8 4,4 1,5 1,7 2,7 2,5 S - N 2,5 2,4 3,0 3,6 3,1 2,9 2,8 2,8 S - V 6,1 5,2 7,1 10,2 11,0 9,4 4,7 6,6 95%- fraktil 15:00-17:00 gnsn. 15:00-17:00 16,9 0,0 27,0 0,3 148,7 11,0 17,7 0,2 Tabel 15 - Gennemsnitlig forsinkelse samt 95% fraktil og gennemsnit for kølængder i de forskellige retninger i eftermiddagsmyldretiden inkl. 33% af østgående trafik på motorvejen Side 13 af 15

14 Signalreguleret kryds Med et simpelt signalreguleret kryds med to faser kan der opnås et serviceniveau på F, jf. Figur 7. Der beregnes særligt problemer for den østgående trafik fra Bogensevej, hvor der opstår sammenbrud og lange køer. En tredje fase hvor denne venstresvingende trafik får grønt kan afhjælpe problemet, men sandsynligvis ikke løse det helt. Figur 7 Omdirigering af trafik østgående eftermiddag 4 Konklusion og øvrige bemærkninger De gennemførte beregninger for krydset mellem Bogensevej og Gl. Hovedvej viser, hvordan henholdsvis en 2-sporet rundkørsel og et 4-benet signalreguleret kryds, kan håndtere den ekstra trafikbelastning, der vil komme i forbindelse med kapacitetsbegrænsninger eller sammenbrud på Fynske Motorvej (f.eks. i forbindelse med et trafikuheld). Sådanne situationer opstår kun sjældent, hvorfor et forholdsvist lavt serviceniveau i krydset kan accepteres i disse situationer. Beregningerne af rundkørslens kapacitetsforhold er foretaget gennem en mikrosimulering, mens beregningerne for det signalregulerede kryds er foretaget i DanKap, som er et generelt kapacitetsberegningsprogram. De indledende beregninger med DanKap for et simpelt signalreguleret kryds viser, at krydset ikke kan afvikle omdirigeret trafik fra motorvejen, medmindre der ændres i geometrien. Både i morgenog eftermiddagsspidstimerne beregnes et serviceniveau på F på mindst et af benene i krydset, når den omdirigerede trafik fra motorvejen indregnes. En yderligere optimering af krydsets geometri, signalprogrammer vil formentlig kunne afhjælpe problemerne, men næppe løse dem helt. Side 14 af 15

15 En to-sporet rundkørsel kan derimod bedre håndtere trafikmængderne i tilfælde af sammenbrud på motorvejen. Sker sammenbruddet på motorvejen for trafik i østgående retning (både morgen og eftermiddag) ml. afkørsel 56 og 55, er rundkørslen en optimal løsning til at håndtere den store trafikmængde. Dette skyldes at trafikken på Gl. Hovedvej fra vest drejer direkte til højre mod Bogensevej syd og tilkørslen til motorvejen. Trafik mod motorvejen generer derfor den resterende trafik minimalt. Serviceniveauet er i disse tilfælde A i morgenmyldretiden og B i eftermiddagsmyldretiden. Sker sammenbruddet derimod på motorvejen for trafik i vestgående retning ml. afkørsel 55 og 56, er rundkørslen mindre god. Her vil motorvejstrafikken søge at køre fra Bogensevej fra syd (afkørsel 55) til venstre i rundkørslen til Gl. Hovedvej mod vest. Denne venstresvingsbevægelse i rundkørslen betyder at trafikken fra øst og nord ind i rundkørslen skal vige for trafikken fra motorvejen. Serviceniveauet er derfor noget lavere i disse tilfælde: D i morgenmyldretiden og F i eftermiddagsmyldretiden. Rundkørslen opnår altså bedre serviceniveau end det signalregulerede kryds og må derfor anses som en bedre løsning når det handler om at optimere afviklingen af trafik fra den Fynske Motorvej i tilfælde af sammenbrud. I den forbindelse bør det dog bemærkes at der i foreliggende forslag er 7 indkørende baner, mens der er 4 udkørende baner. Som udgangspunkt bør antallet af ind- og udkørende baner i en rundkørsel være ens. Rundkørsler anses generelt som værende en god løsning i forhold til trafiksikkerhed, men erfaringer viser, at der kan ske uheld i tosporede rundkørsler som følge af: - at et køretøj i højre spor i en 2-sporet tilfart ikke overholder sin vigepligt, fordi et køretøj i det venstre spor hindrer oversigten. - at køretøjerne i en 2-sporet tilfart eller frafart kommer for tæt på hinanden ved samtidig ind- eller udkørsel. - at vigepligten ved skift mellem 2 afmærkede kørespor i cirkulationsarealet ikke overholdes. - at vigepligten ikke overholdes ved udkørsel fra cirkulationsarealet til det venstre kørespor i en 2-sporet frafart, hvis udkørslen indledes fra det venstre kørespor i cirkulationsarealet. - at især ældre trafikanter har vanskeligt ved at orientere sig i 2-sporede rundkørsler. - at de brede kørebanearealer og den store midterø formindsker rundkørslens hastighedsdæmpende effekt. Side 15 af 15

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose 13. 15/20328 Kryds i Grønnemose Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget drøfter de to løsningsmodeller med henblik på anbefaling af én af de to løsningsmodeller til Byrådet. Et flertal af Miljø- og Teknikudvalget

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat Dato: 09.05.2015 Projekt nr.: 1003907-001 T: +45 2540 0097 E: lau@moe.dk Projekt: Emne: Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat nr.:

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Baggrundsrapport til Udviklingsplan for Tommerup Assens Kommune, november 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af:

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Basis Basis morgen Resultater DanKap Ingerlevsgade vest V 0,18 Ingerlevsgade vest L 0,36 Ingerlevsgade vest H 0,43 Ingerlsevgade øst

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.12.2016 Version: 8 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Ulla Merete Riel Fra: Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober 2007 09:32 Til: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Vedhæftede filer: Kollekollevej-Skolekrogen_tegning.pdf; Kollekollevej-Skolekrogen_notat.pdf

Læs mere

DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET. Pierre Aagaard Carl Bro as

DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET. Pierre Aagaard Carl Bro as DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET Pierre Aagaard Carl Bro as 1. Indledning I Vejdirektoratet pågår der et vejregelforberedende arbejde, ved navn KAFKA, om kapacitets-

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds NOTAT 1-3

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds NOTAT 1-3 Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds NOTAT 1-3 Notat Dato: 16.07.2014 Projekt nr.: 5454-031 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Fremtidens Cykelveje Emne: Screening og kryds

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger

NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger NOTAT Ishøj Kommune Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR. 2 18. oktober 2007 ph/ps 1 Indledning Ishøj Kommune har bedt Via Trafik udarbejde en analyse af de trafikale konsekvenser af en ændret arealanvendelse

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato April 2010 KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Revision 3 Dato 2010-04-20 Udarbejdet af RL, HDJ Godkendt af HDJ Rambøll Bredevej

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Trafikanalyse for Rønnede Oktober 2012

Trafikanalyse for Rønnede Oktober 2012 Oktober 2012 Udarbejdet af Grontmij Side 1 Udgivelsesdato : Oktober 2012 Projekt : Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen & Bo Brassøe Kontrolleret : Irene Bro Brinkmeyer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forhold på Ishøj Strandvej

NOTAT. 1. Trafikale forhold på Ishøj Strandvej NOTAT Projekt Ishøj Strandvej: Trafikale forhold på strækningen ml. Stationsvej og byport syd for Ishøj Kunde Ishøj Kommune Notat nr. 03_A Dato 2010-05-06 Til Fra Leif Kronblad og Rune Kure Rambøll (JRO

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 NOTAT 9. august 2012 1. Ansøgning Scandinavian Property Development (SPD) ønsker at opføre en Netto på A.C. Hansensvej mellem Lidl og rundkørslen.

Læs mere

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK ESBJERG KOMMUNE MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport Oktober 2008 Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16 A, 6700 Esbjerg Beskrivelse af området Motorsportscenter Danmark er en udbygning af det motorsportsanlæg,

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen 1. Baggrunden Rampekryds med stor andel af venstresvingende trafik I Frankrig opfandt man

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen inkluderer Gammel Køge Landevej, Toftegårds

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT BROEN SHOPPING A/S Etablering af nyt biografcenter ved Shoppingcenter BROEN, Esbjerg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKVURDERING

Læs mere

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Notat Trafikken omkring Bella Center Rambøll Nyvig Oktober 2006 helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Side 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Eksisterende trafik 2005... 3 2.1 Hverdagsdøgntrafik 2005...

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

2. Indikatorer for fremkommelighed og serviceniveau

2. Indikatorer for fremkommelighed og serviceniveau Fremkommelighed og serviceniveau for veje Henning Sørensen Vejdirektoratet 1. Baggrund Det primære formål ved etablering af veje er at skabe fremkommelighed, dvs. at tilvejebringe forhold der gør at trafikanter

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Trængselspletanalyser på lokaliteter og i kryds

Trængselspletanalyser på lokaliteter og i kryds Trængselspletanalyser på lokaliteter og i kryds I forlængelse af s screeninger af fremkommeligheden på statsvejnettet gennemføres der systematiske trængselspletanalyser på lokaliteter og i kryds. Artiklen

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Til Høje Taastrup Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Revision 0 Dato 2014-05-02 Udarbejdet af AI Kontrolleret af CM Godkendt af Ref. 1100011559

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne

Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: Notat Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne TeknikogMiljoe@brk.dk CVR:

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Glostrup Hospital. Lokalplan for Glostrup Hospital Adgangsveje. Indholdsfortegnelse. Notat 27. marts 2014 uvh/ms

Glostrup Hospital. Lokalplan for Glostrup Hospital Adgangsveje. Indholdsfortegnelse. Notat 27. marts 2014 uvh/ms Lokalplan for Glostrup Hospital Notat 27. marts 2014 uvh/ms Indholdsfortegnelse Lokalplan for Glostrup Hospital... 1... 1 1 Indledning... 2 2 Scenarier for vejadgange... 3 3 Trafikmængder... 6 3.1 Eksisterende

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter resultater og anbefalinger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikstrategi for Paderup Centerområde

Trafikstrategi for Paderup Centerområde Trafikstrategi for Centerområde Oktober 2007 Trafikstrategi for Centerområde Indhold Trafikstrategi 3 Arbejdsmetode 3 Investeringsplan for udbygning af infrastrukturen i 4 Signalstyring 7 Bløde trafikanters

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. januar 2015 14/15596-1 Ditte Holst Nielsen dihn@vd.dk 7244 2269 VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG 1. BESKRIVELSE INDLEDNING Vejdirektoratets

Læs mere

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2014-09-17 Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere