Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater."

Transkript

1 Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: Projekt nr.: T: E: Dato: Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling: Jimmy Christensen jrchr Assens Kommune 1 Notatets formål I forbindelse med ombygning af det vigepligtsregulerede kryds mellem Bogensevej og Gammel Hovedvej ved Grønnemose til en tosporet rundkørsel har Assens Kommune bedt MOE Tetraplan om at udføre en kapacitetsanalyse. Kapacitetsanalysen er udarbejdet i VSSIM, hvor der er opbygget en model af en tosporet rundkørsel på baggrund af projekttegninger leveret af Assens Kommune samt en trafiktælling udført april Formålet med trafiksimuleringen er, at vurdere om en to-sporet rundkørsel kan afvikle trafikken, hvis der opstår trafikprop på E20 eller andre forhold, der forårsager omdirigering af trafikken via rundkørslen. Til sammenligning er der udarbejdet beregninger for et signalreguleret kryds for sammen trafikmængder. Der er anvendt den eksisterende geometri i krydset til disse beregninger. Krydsberegningerne er udført i DanKap og er blot retningsgivende. Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. 2 Antagelser og forudsætninger 2.1 Hastigheder Hastighedsgrænsen på Bogensevej er hhv. 80 km/t nord for Gammel Hovedvej og 60 km/t syd for Gammel Hovedvej og hastighedsgrænsen på Gammel Hovedvej er 70 km/t. Det antages at rund- MOE TETRAPLAN Buddingevej 272 DK-2860 Søborg T: CVR nr.:

2 kørsel tilgås og gennemkøres med en hastighed på cirka 30 km/t (jf. maksimal ind- og udkørselshastighed i rundkørsler 1 ). Personbilernes accelerations- og decelerationsfordeling er udført i henhold til den danske vejregel om anvendelse af mikrosimuleringsmodeller udgivet af Vejdirektoratet. 2.2 Modelnetværk Figur 1 viser grundlaget for modelnetværket med 2 spor i tilfarterne på Gammel Hovedvej og tilfarten på Bogensevej fra syd, samt to spor i cirkulationsarealet. Det 5. ben, Industrivej, er en projekteret adgang til et industriområde, der ikke er medtaget i denne analyse. Figur 1 Baggrund for modelnetværk 2.3 Trafikinput og ruter I analysen er der taget udgangspunkt i trafiktal fra en krydstælling foretaget april 2012 (basis), hvor der er tilføjet omdirigeret trafik fra motorvejen (scenarier). 1 Håndbog: Rundkørsler i Åbent land, Anlæg og planlægning Side 2 af 15

3 Da cykler og ikke-registreringspligtige knallerter føres uden om rundkørslen med vigepligt, medtages disse ikke i analysen. Der er desuden talt meget få cykler og ikke-registreringspligtige knallerter. Basis Der anvendes trafik fra tællingen om morgenen fra kl , hvor spidsbelastningen ligger fra kl og om eftermiddagen fra :00 hvor spidsbelastningen ligger fra Tabel 1-4 viser køretøjer pr. kvarter om morgenen og tabel 5-8 viser tilsvarende for eftermiddagen. Gl. Hovedvej, Vest Gl. Hovedvej, Øst fra kl Køretøjer i timen fra kl Køretøjer i timen Personbiler Tunge køretøjer Personbiler Tunge køretøjer Tabel 1 - Trafikvolumener morgen Tabel 2- Trafikvolumener - morgen Bogensevej, Syd Bogensevej, Nord fra kl Køretøjer i timen fra kl Køretøjer i timen Personbiler Tunge køretøjer Personbiler Tunge køretøjer Tabel 3 - Trafikvolumener - morgen Tabel 4 - Trafikvolumener - morgen Gl. hovedvej, Vest Gl. hovedvej, Øst fra kl Køretøjer i timen fra kl Køretøjer i timen Personbiler Tunge køretøjer Personbiler Tunge køretøjer 15: : : : : : : : : : : : : : : : Tabel 5 - Trafikvolumener - eftermiddag Tabel 6 - Trafikvolumener - eftermiddag Side 3 af 15

4 Bogensevej, Syd Bogensevej, Nord fra kl Køretøjer i timen fra kl Køretøjer i timen Personbiler Tunge køretøjer Personbiler Tunge køretøjer 15: : : : : : : : : : : : : : : : Tabel 7 - Trafikvolumener - eftermiddag Tabel 8 - Trafikvolumener - eftermiddag Det antages at retningsfordelingen er ens gennem undersøgelsesperioderne. Tabel 9 og 10 viser retningsfordelingerne hhv. om morgenen og om eftermiddagen. Fra Retning Gl. Hovedvej, Vest højre 4% ligeud 53% venstre 44% Gl. Hovedvej, Øst højre 46% ligeud 53% venstre 1% Bogensevej, Syd højre 0% ligeud 89% venstre 11% Bogensevej, Nord højre 18% ligeud 21% Tabel 9 - Retningsfordeling - morgen venstre 61% Fra Retning Gl. Hovedvej, Vest højre 6% ligeud 85% venstre 8% Gl. Hovedvej, Øst højre 33% ligeud 67% venstre 0% Bogensevej, Syd højre 8% ligeud 50% venstre 42% Bogensevej, Nord højre 30% ligeud 22% Tabel 10 - Retningsfordeling - eftermiddag venstre 48% Side 4 af 15

5 Scenarier Ved trafikpropper eller andre kapacitetsnedsættende forhold på motorvejen, forventes at trafik fra motorvejen vil køre ad Gl. Hovedvej parallelt med motorvejen og belaste krydset, når trafikken søger mod afkørsel 55 ved Bogensevej. Det er undersøgt hvor meget yderligere trafik, der skal ankomme til rundkørslen før den bryder sammen for 4 scenarier. 1. Omdirigeret trafik fra motorvejen i vestgående retning om morgenen (til venstre fra Bogensevej, Syd) 2. Omdirigeret trafik fra motorvejen i østgående retning om morgenen (højresving fra Gammel Hovedvej, Vest) 3. Omdirigeret trafik fra motorvejen i vestgående retning om eftermiddagen (til venstre fra Bogensevej, Syd) 4. Omdirigeret trafik fra motorvejen i østgående retning om eftermiddagen(højresving fra Gammel Hovedvej, Vest) Ruterne for den omdirigerede trafik er vist på Figur 2 og 3. Figur 2 - rute for MV-trafik, vestgående retning Figur 3 - rute for MV-trafik, østgående retning Trafiktællinger på E20 viser at der kører i mellem personbiler i hhv. øst- og vestgående retning i spidstimerne (både morgen og eftermiddag). Disse tællinger er anvendt til at bestemme mertrafik kommende fra/til motorvejen i krydset mellem Bogensevej og Gl. Hovedvej. Ovennævnte scenarier afspejler en situation, hvor der sker sammenbrud på motorvejen mellem TSA 55 og 56 og trafikken gennem krydset på Gl. Hovedvej dermed vil være orienteret mod vest. På tilsvarende vis kan der opstilles scenarier for trafikafviklingen i krydset, hvis der sker sammenbrud på motorvejen mellem TSA 54 og 55. I dette tilfælde vil ruterne for den omdirigerede trafik gennem krydset være orienteret mod øst. Det vurderes at konklusionerne vedr. kapacitetsforhol- Side 5 af 15

6 dene i krydset for disse scenarier vil være sammenlignelige med de i denne analyse beregnede scenarier. 3 Resultater Resultaterne af analysen vurderes ud fra det serviceniveau der kan opnås. Serviceniveau er et kvalitetsmål til beskrivelse af afviklingsmæssige betingelser for en trafikstrøm; almindeligvis beskrevet i udtryk for faktorer som hastighed og rejsetid, manøvrefrihed, trafikforstyrrelser, komfort, bekvemmelighed og trafiksikkerhed. Kapaciteten kan klassificeres efter middelforsinkelse. Et kryds klassificeres efter det mest belastede ben og hvis middelforsinkelsen. Kapacitetsberegningerne skal ses som en indikation af kapaciteten og ikke egentlig afvikling. Beskrivelse Middelforsinkelse (sek.) med signalregulering Middelforsinkelse (sek.) uden signalregulering Serviceniveau Belastningsgrad A Næsten ingen forsinkelse <20 <10 <0,6 B Begyndende forsinkelser ,6-0,7 C Ringe forsinkelser ,7-0,8 D Nogle forsinkelser ,8-0,9 E Store forsinkelser ,9-1 F Meget store forsinkelser >100 >70 >1 Tabel 11 Serviceniveau Serviceniveau A: Trafikanten er sjældent påvirket af andre trafikanter. Trafikanten har den ønskede bevægelsesfrihed i det omfang, som vejeelementet kan tilbyde. Trafikken flyder frit. Serviceniveau B: Forekomsten af andre trafikanter er mærkbar, men medfører kun små ændringer for den enkelte trafikant. Trafikken flyder næsten frit. Serviceniveau C: Den enkeltes bevægelsesmuligheder afhænger ofte af øvrige trafikanters adfærd. Bevægelsesfriheden er indskrænket mærkbart. Trafiksituationen er stabil. Serviceniveau D: Trafikafviklingen er kendetegnet ved høje belastningsgrader, hvilket medfører markante indskrænkninger af bevægelsesfriheden for trafikanterne. Samspil med andre trafikanter finder sted næsten hele tiden. Trafiksituationen er stadig stabil. Serviceniveau E: Den enkelte trafikant medfører konstant gensidige hindringer for andre trafikanter. Bevægelsesfrihed forefindes kun i begrænset omfang. Ubetydelige forværringer af tilstrømningen kan medføre trafiksammenbrud. Trafikken omfatter stabile og ustabile situationer. Kapaciteten er nået. Serviceniveau F: Trafikefterspørgslen overstiger kapaciteten. Vejelementet er overbelastet. Der anbefales et serviceniveau over D. Side 6 af 15

7 3.1 Omdirigeret vestgående trafik i morgenmyldretiden To-sporet rundkørsel Der beregnes et serviceniveau på D i spidskvarteret på de retninger der rammes hårdest når der omdirigeres ca. 225 køretøjer i spidskvarteret svarende til ca. 1/3 af den trafik der kører på motorvejen i vestgående retning i spidskvarteret. I de øvrige kvartersintervaller tilføjes mellem køretøjer. Som det fremgår af Tabel 12 opstår der særligt forsinkelser og kø på Bogensevej fra nord samt Gl. Hovedvej fra øst, da trafikken fra disse retninger har vigepligt for den venstresvingende trafik fra motorvejen (syd) i rundkørslen. Kølængden på Bogensevej fra syd er også høj, da det er fra denne retning, trafikken fra motorvejen kommer fra. Dog er holder forsinkelserne på denne retning sig inden for A-B niveau, hvilket skyldes at trafikbelastningen fra de andre retninger i rundkørslen er lav, således at trafikken fra syd sjældent skal standse vige for de cirkulerende køretøjer. 7:00-7:15 Gl. Hovedvej, Øst Gennemsnitlig forsinkelse pr køretøj (sek.) 7:15-7:30 7:30-7:45 7:45-8:00 8:00-8:15 8:15-8:30 8:30-8:45 Ø - N 5,2 31,7 38,8 12,1 4,8 3,9 2,9 Ø - V 5,4 31,1 38,7 13,2 5,2 4,2 3,1 Ø - S 6,1 12,5 30,1 9,0 3,6 5,4 2,8 Bogensevej, Nord N - Ø 8,0 37,2 47,3 17,1 9,8 7,4 5,6 N - V 5,2 34,3 42,9 15,0 7,1 4,1 3,8 N - S 5,3 40,4 40,8 15,4 7,6 5,9 4,0 Gl. Hovedvej, Vest V - Ø 0,9 1,0 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 V - N 2,6 3,1 3,0 2,9 2,6 2,5 2,2 V - S 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 Bogensevej, Syd S - Ø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S - N 1,6 7,8 7,6 3,3 2,3 1,7 1,3 S - V 5,2 15,1 13,6 7,9 4,9 4,3 3,1 95%- fraktil 7:00 8:45 gnsn. 7:00 8:45 128,3 10,9 55,1 4,1 11,9 0,0 153,4 11,5 Tabel 12 - Gennemsnitlig forsinkelse samt 95% fraktil og gennemsnit for kølængder i de forskellige retninger i morgenmyldretiden inkl. 33% af vestgående trafik på motorvejen Side 7 af 15

8 Signalreguleret kryds Med et simpelt signalreguleret kryds med to faser kan der opnås et serviceniveau på F, jf. Figur 4. Der beregnes risiko for lange køer for den vestgående trafik. Der kan ikke tildeles yderligere grøntid til retningen grundet kapacitetsproblemer for trafik fra Gammel Hovedvej. En tredje fase hvor den venstresvingende trafik fra Bogensevej med nord får grønt kan afhjælpe problemet, men sandsynligvis ikke løse det helt. Figur 4 - Omdirigering af trafik vestgående morgen Side 8 af 15

9 3.2 Omdirigeret østgående trafik i morgenmyldretiden To-sporet rundkørsel Der beregnes et serviceniveau på A i spidskvarteret på de retninger der rammes hårdest når der omdirigeres ca. 275 køretøjer i spidskvarteret svarende til ca. 1/3 af den trafik der kører på motorvejen i østgående retning i spidskvarteret. I de øvrige kvartersintervaller tilføjes mellem køretøjer. Som det fremgår af Tabel 13 opstår der kun få forsinkelser, da den omdirigerede trafik fra vest drejer direkte til højre i rundkørslen til motorvejstilkørslen ved Bogensevej mod syd. Derfor spærrer den ekstra trafik ikke for den øvrige trafik i rundkørslen. Det ses dog at der kan opstå en del kø eller langsomtkørende trafik på Gl. Hovedvej fra vest, da 95%-fraktilen for kølængden fra vest i perioden er 143,8 meter. 7:00 7:15 Gl. Hovedvej, Øst Gennemsnitlig forsinkelse pr køretøj (sek.) 7:15 7:30 7:30-7:45 7:45-8:00 8:00-8:15 8:15-8:30 8:30-8:45 Ø - N 0,8 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,8 Ø - V 1,0 1,4 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 95%- fraktil 7:00 8:45 gnsn. 7:00 8:45 18,7 0,1 Ø - S 2,3 2,9 2,4 2,6 2,2 1,5 1,6 Bogensevej, Nord N - Ø 1,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,3 1,3 N - V 0,6 1,3 1,3 1,1 0,6 0,8 0,5 13,4 0,1 N - S 1,0 2,2 2,0 1,3 1,4 0,9 1,1 Gl. Hovedvej, Vest V - Ø 3,0 6,7 6,1 4,4 2,9 2,8 2,2 V - N 2,7 5,3 5,1 4,1 2,8 2,7 2,3 143,8 2,7 V - S 2,8 6,4 6,0 4,3 2,7 2,5 2,0 Bogensevej, Syd S - Ø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S - N 1,2 1,6 1,5 1,7 1,2 0,9 1,1 12,0 0,1 S - V 2,8 7,6 3,9 4,0 2,2 3,1 2,6 Tabel 13 - Gennemsnitlig forsinkelse samt 95% fraktil og gennemsnit for kølængder i de forskellige retninger i morgenmyldretiden inkl. 33% af østgående trafik på motorvejen Side 9 af 15

10 Signalreguleret kryds Med et simpelt signalreguleret kryds med to faser kan der opnås et serviceniveau på F, idet der blokeres for trafik fra Bogensevej mod syd, jf. Figur 5. Figur 5 - Omdirigering af trafik østgående morgen Side 10 af 15

11 3.3 Omdirigeret vestgående trafik i eftermiddagsmyldretiden To-sporet rundkørsel Der beregnes et serviceniveau på F i spidskvarteret på de retninger der rammes hårdest når der omdirigeres ca. 225 køretøjer i spidskvarteret svarende til ca. 1/3 af den trafik der kører på motorvejen i vestgående retning i spidskvarteret. I de øvrige kvartersintervaller tilføjes mellem køretøjer. Som det fremgår af Tabel 14 opstår der særligt forsinkelser og kø på Bogensevej fra nord samt i mindre grad på Gl. Hovedvej fra øst ligesom det var tilfældet for omdirigeret vestgående trafik i morgenmyldretiden (se afsnit 3.1). Forsinkelserne er særligt høje for Bogensevej fra nord i eftermiddagsspidstimen, da trafikmængden fra denne retning er cirka 3 gange større end i morgenspidstimen. Den gennemsnitlige kølængde på Bogensevej fra nord er desuden cirka 54 meter, hvilket svarer til at der gennemsnitligt holder omkring 10 biler i kø i perioden. Dog afvikles køen i takt med at spidskvarteret passerer. 15:00-15:15 Gl. Hovedvej, Øst 15:15-15:30 Gennemsnitlig forsinkelse pr køretøj (sek.) 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 16:30-16:45 16:45-17:00 Ø - N 9,5 8,3 12,2 24,2 21,9 20,3 8,7 8,2 Ø - V 9,7 7,9 12,4 23,1 20,9 19,6 9,3 8,7 Ø - S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bogensevej, Nord N - Ø 40,0 36,2 46,2 123,1 176,7 141,2 72,7 32,7 N - V 34,3 27,2 41,2 118,4 168,4 136,8 69,2 26,8 N - S 36,2 28,7 38,9 106,1 173,5 137,4 67,9 30,0 Gl. Hovedvej, Vest V - Ø 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 1,7 1,9 1,4 V - N 3,0 3,3 3,1 3,6 2,8 3,3 3,1 3,5 V - S 1,4 1,2 1,4 1,2 1,5 1,3 1,9 1,3 Bogensevej, Syd S - Ø 4,9 3,2 7,9 5,7 8,5 5,6 2,2 2,3 S - N 3,5 2,6 4,5 5,8 7,3 7,3 4,9 3,6 S - V 8,3 8,1 10,9 12,6 14,6 14,5 10,9 8,2 95%- fraktil 15:00-17:00 gnsn. 15:00-17:00 98,9 10,5 133,9 53,8 12,6 0,1 154,3 17,7 Tabel 14 - Gennemsnitlig forsinkelse samt 95% fraktil og gennemsnit for kølængder i de forskellige retninger i eftermiddagsmyldretiden inkl. 33% af vestgående trafik på motorvejen Side 11 af 15

12 Signalreguleret kryds Med et simpelt signalreguleret kryds med to faser kan der opnås et serviceniveau på F og der beregnes store middelforsinkelser, jf. Figur 6. Figur 6 - Omdirigering af trafik vestgående eftermiddag Side 12 af 15

13 3.4 Omdirigeret østgående trafik i eftermiddagsmyldretiden To-sporet rundkørsel Der beregnes et serviceniveau på B i spidskvarteret på de retninger der rammes hårdest når der omdirigeres ca. 250 køretøjer i spidskvarteret svarende til ca. 1/3 af den trafik der kører på motorvejen i østgående retning i spidskvarteret. I de øvrige kvartersintervaller tilføjes mellem køretøjer. Som det fremgår af Tabel 15 opstår der kun få forsinkelser for trafikken i rundkørslen, da den omdirigerede trafik fra vest drejer direkte til højre i rundkørslen til motorvejstilkørslen ved Bogensevej mod syd. Resultaterne stemmer godt overens med omdirigeret østgående trafik om morgenen (se afsnit 3.2), hvor der også opstår kø på Gl. Hovedvej fra vest i en kort periode, da 95%-fraktilen for kølængden er 148,7 meter. 15:00-15:15 Gl. Hovedvej, Øst 15:15-15:30 Gennemsnitlig forsinkelse pr køretøj (sek.) 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 16:30-16:45 16:45-17:00 Ø - N 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 0,7 0,8 Ø - V 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0 Ø - S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bogensevej, Nord N - Ø 2,5 2,3 2,5 2,5 2,9 2,9 2,2 2,4 N - V 1,7 1,5 2,0 1,9 2,3 2,1 1,3 1,4 N - S 1,9 1,6 2,1 2,2 2,5 2,3 1,7 2,1 Gl. Hovedvej, Vest V - Ø 5,8 5,6 6,8 9,7 10,9 7,9 4,8 5,4 V - N 5,0 4,4 5,5 7,5 7,3 6,3 4,5 4,1 V - S 5,9 5,6 6,3 9,8 10,5 7,8 5,0 5,3 Bogensevej, Syd S - Ø 2,1 2,5 3,8 4,4 1,5 1,7 2,7 2,5 S - N 2,5 2,4 3,0 3,6 3,1 2,9 2,8 2,8 S - V 6,1 5,2 7,1 10,2 11,0 9,4 4,7 6,6 95%- fraktil 15:00-17:00 gnsn. 15:00-17:00 16,9 0,0 27,0 0,3 148,7 11,0 17,7 0,2 Tabel 15 - Gennemsnitlig forsinkelse samt 95% fraktil og gennemsnit for kølængder i de forskellige retninger i eftermiddagsmyldretiden inkl. 33% af østgående trafik på motorvejen Side 13 af 15

14 Signalreguleret kryds Med et simpelt signalreguleret kryds med to faser kan der opnås et serviceniveau på F, jf. Figur 7. Der beregnes særligt problemer for den østgående trafik fra Bogensevej, hvor der opstår sammenbrud og lange køer. En tredje fase hvor denne venstresvingende trafik får grønt kan afhjælpe problemet, men sandsynligvis ikke løse det helt. Figur 7 Omdirigering af trafik østgående eftermiddag 4 Konklusion og øvrige bemærkninger De gennemførte beregninger for krydset mellem Bogensevej og Gl. Hovedvej viser, hvordan henholdsvis en 2-sporet rundkørsel og et 4-benet signalreguleret kryds, kan håndtere den ekstra trafikbelastning, der vil komme i forbindelse med kapacitetsbegrænsninger eller sammenbrud på Fynske Motorvej (f.eks. i forbindelse med et trafikuheld). Sådanne situationer opstår kun sjældent, hvorfor et forholdsvist lavt serviceniveau i krydset kan accepteres i disse situationer. Beregningerne af rundkørslens kapacitetsforhold er foretaget gennem en mikrosimulering, mens beregningerne for det signalregulerede kryds er foretaget i DanKap, som er et generelt kapacitetsberegningsprogram. De indledende beregninger med DanKap for et simpelt signalreguleret kryds viser, at krydset ikke kan afvikle omdirigeret trafik fra motorvejen, medmindre der ændres i geometrien. Både i morgenog eftermiddagsspidstimerne beregnes et serviceniveau på F på mindst et af benene i krydset, når den omdirigerede trafik fra motorvejen indregnes. En yderligere optimering af krydsets geometri, signalprogrammer vil formentlig kunne afhjælpe problemerne, men næppe løse dem helt. Side 14 af 15

15 En to-sporet rundkørsel kan derimod bedre håndtere trafikmængderne i tilfælde af sammenbrud på motorvejen. Sker sammenbruddet på motorvejen for trafik i østgående retning (både morgen og eftermiddag) ml. afkørsel 56 og 55, er rundkørslen en optimal løsning til at håndtere den store trafikmængde. Dette skyldes at trafikken på Gl. Hovedvej fra vest drejer direkte til højre mod Bogensevej syd og tilkørslen til motorvejen. Trafik mod motorvejen generer derfor den resterende trafik minimalt. Serviceniveauet er i disse tilfælde A i morgenmyldretiden og B i eftermiddagsmyldretiden. Sker sammenbruddet derimod på motorvejen for trafik i vestgående retning ml. afkørsel 55 og 56, er rundkørslen mindre god. Her vil motorvejstrafikken søge at køre fra Bogensevej fra syd (afkørsel 55) til venstre i rundkørslen til Gl. Hovedvej mod vest. Denne venstresvingsbevægelse i rundkørslen betyder at trafikken fra øst og nord ind i rundkørslen skal vige for trafikken fra motorvejen. Serviceniveauet er derfor noget lavere i disse tilfælde: D i morgenmyldretiden og F i eftermiddagsmyldretiden. Rundkørslen opnår altså bedre serviceniveau end det signalregulerede kryds og må derfor anses som en bedre løsning når det handler om at optimere afviklingen af trafik fra den Fynske Motorvej i tilfælde af sammenbrud. I den forbindelse bør det dog bemærkes at der i foreliggende forslag er 7 indkørende baner, mens der er 4 udkørende baner. Som udgangspunkt bør antallet af ind- og udkørende baner i en rundkørsel være ens. Rundkørsler anses generelt som værende en god løsning i forhold til trafiksikkerhed, men erfaringer viser, at der kan ske uheld i tosporede rundkørsler som følge af: - at et køretøj i højre spor i en 2-sporet tilfart ikke overholder sin vigepligt, fordi et køretøj i det venstre spor hindrer oversigten. - at køretøjerne i en 2-sporet tilfart eller frafart kommer for tæt på hinanden ved samtidig ind- eller udkørsel. - at vigepligten ved skift mellem 2 afmærkede kørespor i cirkulationsarealet ikke overholdes. - at vigepligten ikke overholdes ved udkørsel fra cirkulationsarealet til det venstre kørespor i en 2-sporet frafart, hvis udkørslen indledes fra det venstre kørespor i cirkulationsarealet. - at især ældre trafikanter har vanskeligt ved at orientere sig i 2-sporede rundkørsler. - at de brede kørebanearealer og den store midterø formindsker rundkørslens hastighedsdæmpende effekt. Side 15 af 15

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1005832 T: +45 2540 0382 E: tfj@moe.dk Projekt: Nyt boligområde Tommerup Vest Emne: Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling: Jimmy

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose 13. 15/20328 Kryds i Grønnemose Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget drøfter de to løsningsmodeller med henblik på anbefaling af én af de to løsningsmodeller til Byrådet. Et flertal af Miljø- og Teknikudvalget

Læs mere

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ Projekt Trafikafvikling i krydset Usserød /Breeltevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. V2 Dato 2017-12-04 Til Charlotte Skov Fra

Læs mere

Basissituationen i 2025 ( etagemeter i Nordhavnen, fordelt med ca m2 til bolig og ca m2 til erhverv)

Basissituationen i 2025 ( etagemeter i Nordhavnen, fordelt med ca m2 til bolig og ca m2 til erhverv) Notat Dato: 15.08.2018 Projekt nr.: 1009404 T: +45 3373 7128 E: maa@moe.dk Projekt: Trafikanalyse Nordhavn 2018 Emne: Trafikal analyse af udbygningsscenarier Notat nr.: 2 Rev.: 7 1 Indledning By og Havn

Læs mere

Indhold. Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund. 1 Baggrund 2

Indhold. Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund. 1 Baggrund 2 31. maj 2017 Notat Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund Projekt nr.: 228841 Dokument nr.: 1223944187 Version 3 Revision 1 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af ACH Godkendt af THPO Indhold 1

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Nov RBJN LAAG ADKK

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Nov RBJN LAAG ADKK KAPACITETSVURDERING RINGSTED OUTLET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Forudsætninger 4 3.1

Læs mere

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat Dato: 09.05.2015 Projekt nr.: 1003907-001 T: +45 2540 0097 E: lau@moe.dk Projekt: Emne: Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat nr.:

Læs mere

Konsekvensanalyse af trafikale påvirkninger på vejnettet omkring Kornmarksvej 25

Konsekvensanalyse af trafikale påvirkninger på vejnettet omkring Kornmarksvej 25 Notat Dato: 13.12.2016 Projekt nr.: 1006456 T: +45 2429 4987 E: bklh@moe.dk Projekt: Etablering af dagligvarebutik på Kornmarksvej 25 Emne: Notat nr.: 001 Konsekvensanalyse af trafikale påvirkninger på

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA UDKAST Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA 1 Indledning... 2 2 Nuværende trafik... 3 3 Fremtidig trafik... 4 4 Krydset Ndr. Dragørvej/Hartkornsvej... 5 4.1

Læs mere

VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP

VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 10.01.2011 VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP Revision 1 Dato 2011-01-10 Udarbejdet af Anders Aagaard Poulsen, Brian

Læs mere

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7 HOLBÆK HAVE TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 3 2 Grundtrafik 5 2.1 Biltrafik 5 2.2 Lastbiltrafik

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Kirkevej 137, Dragør Trafikanalyse ved etablering af Lidl-butik

Kirkevej 137, Dragør Trafikanalyse ved etablering af Lidl-butik Lidl Danmark K/S NOTAT 12. april 2019 AYN/SB Trafikanalyse ved etablering af Lidl-butik Indhold 1 Resumé... 3 2 Nuværende forhold...4 Trafikmængder... 4 2.1.1 Sammenlign med slangetælling... 7 3 Fremtidige

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

NOTAT KRYDSUDFORMNING MELLEM KLEPHOLMVEJ OG HOBROVEJ. 1 Indledning

NOTAT KRYDSUDFORMNING MELLEM KLEPHOLMVEJ OG HOBROVEJ. 1 Indledning NOTAT Projektnavn Infrastrukturprojekt Støvring Ådale, Etape 2 Projektnr. 1100035423 Kunde Rebild Kommune Notat nr. 01 Version 3.0 Til Rebild Kommune Fra Michael Eilersen Udarbejdet af MLE, ANJEN, MNSS

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA KSC RLHA

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA KSC RLHA GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Opgradering af trafikafvikling på Silkeborgvej

Opgradering af trafikafvikling på Silkeborgvej Trafik og Vej Sagsbehandler: Jonas Møbius Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-12-18 Dato: 15.2.18 Opgradering af trafikafvikling på Silkeborgvej Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Afgrænsning...

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN Til Fredensborg og Hørsholm kommuner Dokumenttype Memo Dato Marts 2019 MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN MODULVOGNTOGSKØRSEL PÅ ISTERØDVEJEN Projektnavn MVT Isterødvejen Projektnr. 1100037496 Modtager

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus

Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus Præsentation på Vejforum Doseringsanlæg ved rundkørsel Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus 1 Præsentation på Vejforum Indhold Baggrund Trafiktælling med drone Trafiksimulering

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

Der overvejes derfor disse løsninger:

Der overvejes derfor disse løsninger: 16. maj 2018 Notat CG Jensen A/S Sluseholmen - veje, broer og ledninger Trafikafvikling ved lukning el. ensretning af Sluseholmen Projekt nr.: 227627 Dokument nr.: 1227241640 Version 4 Revision 1 Udarbejdet

Læs mere

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen.

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen. Dato 2017-07-04 Sagsbehandler Niels Boesgaard Lauridsen Mail nbje@vd.dk Telefon 7244 2048 Dokument DokNr Side 1/12 Vurdering af trafik på H422 Herningvej ved Tvis I krydset mellem Herningvej og Skautrupvej

Læs mere

Kirkebjerg. Brøndby Kommune. Analyse af de trafikale forhold. NOTAT 28. september 2018 Rev. 4. oktober 2018 MZ/SB

Kirkebjerg. Brøndby Kommune. Analyse af de trafikale forhold. NOTAT 28. september 2018 Rev. 4. oktober 2018 MZ/SB Brøndby Kommune NOTAT 28. september 2018 Rev. 4. oktober 2018 MZ/SB Analyse af de trafikale forhold Figur 1. Billedet viser forslag til fremtidig udformning af Parkvej fra Udviklingsplan af Vandkunsten/Urban

Læs mere

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Baggrundsrapport til Udviklingsplan for Tommerup Assens Kommune, november 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af:

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger NOTAT Projekt Usserød Kongevej trafiksimulering Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 1100025067-02 Dato 2017-12-11 Til Fra Charlotte Skov Rambøll - By og Trafik 1. Trafikale forudsætninger En række byudviklingsprojekter

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Basis Basis morgen Resultater DanKap Ingerlevsgade vest V 0,18 Ingerlevsgade vest L 0,36 Ingerlevsgade vest H 0,43 Ingerlsevgade øst

Læs mere

Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade

Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade NOTAT 06. aug 2014 MS/CMO/UVH 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 3 Eksisterende forhold... 3 4 Forslag

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV

RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT 2016.05.20 Projektforslag TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE-SCT BENDTSGADE-NØRREGADE-TORVET Der

Læs mere

Trafikken i Esbjerg Kommune 2020

Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 September 2012 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Esbjerg Kommune Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 September

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh

Bornholms Regionskommune. Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh Indholdsfortegnelse Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering... 1 1 Indledning... 3 2 Opsummering... 3 3 Trafikalt

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk notat. Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet trafikal effekt af nyt butiksområde. Vedlagt : Kopi til :

Teknisk notat. Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet trafikal effekt af nyt butiksområde. Vedlagt : Kopi til : Teknisk notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet

Læs mere

Halsnæs Kommune. 1 Indledning. 2 Fremgangsmåde. Nummerskrivningsanalyse Notat. NOTAT REV. NR juli 2008 IF/psa

Halsnæs Kommune. 1 Indledning. 2 Fremgangsmåde. Nummerskrivningsanalyse Notat. NOTAT REV. NR juli 2008 IF/psa Nummerskrivningsanalyse Notat NOTAT REV. NR. 2 15. juli 2008 IF/psa 1 Indledning ønsker at undersøge omfanget af gennemkørende trafik, på Hanehovedvej, og ønsker belyst grundlaget for en eventuel lukning

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling For mindre anlæg. H Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling For mindre anlæg. H Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling For mindre anlæg H14.18.76 Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal Trafikteknisk notat 5104not003, Rev. 1, 25.04.2014 Udført: MAP Kontrolleret: LJE Side 1 1. Indledning Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

NOTAT. Halsnæs Kommune

NOTAT. Halsnæs Kommune NOTAT Halsnæs Kommune Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej Trafik- og afviklingsanalyse BILAG 1 NOTAT 28. maj 2010 ph/psa Dette notat er baseret på et teknisk notat med tilhørende bilag. Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4 SKANDERBORG KOMMUNE TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende forhold

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling hos kunden/bygherren Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej Trafikteknisk notat 4920not003, Rev. 0, 6.6.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap?

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap? Af Civilingeniør Søren Olesen, Carl Bro as Er der forskelle i resultaterne fra og? Flere og flere er begyndt at anvende trafiksimuleringsprogrammet til kapacitets og fremkommelighedsanalyser idet programmet

Læs mere

Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg

Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg Notat Dato: 02.10.2018 Projekt nr.: 100-9520 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg Emne: Scenarier for vejløsninger 2025 Notat nr.: 01 Rev.: 2 1 Indledning

Læs mere

Trængsel og fremkommelighed Furesø Kommune

Trængsel og fremkommelighed Furesø Kommune Trængsel og fremkommelighed Furesø Kommune Fremkommelighedsudvalg 20. Juni 2019 Erik Basse Kristensen Markedschef, Plan og trafik 1 Agenda Lidt fakta Trængsel og kapacitet Hvorfor opstår trængsel? Trængsel

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Bagsværd Fælled Trafikanalyse NOTAT 24. april 2013 RAR/tvo

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Bagsværd Fælled Trafikanalyse NOTAT 24. april 2013 RAR/tvo UDKAST Økonomiudvalget 04.06.2013 Punkt nr. 117, E-bilag 1 Bagsværd Fælled Trafikanalyse NOTAT 24. april 2013 RAR/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Trafikstruktur... 4 2.1 Kortfattet beskrivelse

Læs mere

Bauhaus. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser. NOTAT 15. april 2015 aha/ph

Bauhaus. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser. NOTAT 15. april 2015 aha/ph Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser NOTAT 15. april 2015 aha/ph Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Trafikprognose... 2 2.1 Eksisterende og fremtidig forventet trafik... 3 3 Kapacitetsanalyse...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Trafik- og Teknikudvalget 27.01.2014 Punkt 6, bilag 1 Projektering af busfremkommelighedstiltag for linje 200S Projektbeskrivelse NOTAT 18. december 2013 ph/tak 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Arkitektgruppen A/S. 1 Indledning. Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger. 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1

Arkitektgruppen A/S. 1 Indledning. Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger. 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1 Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger 1 Indledning 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1 Arkitektgruppen A/S planlægger udarbejdelse af projekt for et kontorbyggeri på grundene Østmarken 3 og Sydmarken

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.12.2016 Version: 8 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden

Læs mere

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 VEJDIREKTORATET TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERING AF ETABLERING AF DYNAMISK

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

TRAFIKNOTAT. Entreprise AV-OD-VIW Bygværk: OF af L-vej, Gl. Køge Landevej

TRAFIKNOTAT. Entreprise AV-OD-VIW Bygværk: OF af L-vej, Gl. Køge Landevej DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. februar 2016 16/01910-10 Maiken Lyngsø Kristensen mk@vd.dk 7244 2030 TRAFIKNOTAT Entreprise AV-OD-VIW-3-0-183.00 Bygværk: 0000003-0-183.00 OF af L-vej, Gl.

Læs mere

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Ulla Merete Riel Fra: Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober 2007 09:32 Til: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Vedhæftede filer: Kollekollevej-Skolekrogen_tegning.pdf; Kollekollevej-Skolekrogen_notat.pdf

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

Ombygning af signalreguleret kryds på Kettegård Allé

Ombygning af signalreguleret kryds på Kettegård Allé Notat Dato: 29.03.2019 Projekt nr.: 1010242 T: +45 2880 4964 E: jeli@moe.dk Projekt: Hvidovre Hospital Emne: Notat nr.: 1 Ombygning af signalreguleret kryds på Kettegård Allé Rev.: 0 1 Formål og baggrund

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET. Pierre Aagaard Carl Bro as

DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET. Pierre Aagaard Carl Bro as DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET Pierre Aagaard Carl Bro as 1. Indledning I Vejdirektoratet pågår der et vejregelforberedende arbejde, ved navn KAFKA, om kapacitets-

Læs mere

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH UDKAST Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 3 Eksisterende

Læs mere

TK Development A/S. FORD-grunden i Holbæk Trafikanalyse. NOTAT 6. marts 2017 mz/sb. Søvej 13 B DK-3460 Birkerød

TK Development A/S. FORD-grunden i Holbæk Trafikanalyse. NOTAT 6. marts 2017 mz/sb. Søvej 13 B DK-3460 Birkerød FORD-grunden i Holbæk Trafikanalyse NOTAT 6. marts 2017 mz/sb Søvej 13 B DK-3460 Birkerød 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Sammenfatning... 2 2 Nuværende

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering at en udvidelse af Rødovre Stationscenter.

BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering at en udvidelse af Rødovre Stationscenter. NOTAT Projekt Trafikal vurdering omkring Rødovre Stationscenter Kunde BYR Notat nr. 1 Dato 10-05-2016 Til Fra Rødovre Kommune Christina Mose 1. Indledning BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds NOTAT 1-3

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds NOTAT 1-3 Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds NOTAT 1-3 Notat Dato: 16.07.2014 Projekt nr.: 5454-031 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Fremtidens Cykelveje Emne: Screening og kryds

Læs mere

NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger

NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger NOTAT Ishøj Kommune Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR. 2 18. oktober 2007 ph/ps 1 Indledning Ishøj Kommune har bedt Via Trafik udarbejde en analyse af de trafikale konsekvenser af en ændret arealanvendelse

Læs mere

Vejforbindelser mellem Kystområdet og Stevnsvej i Strøby Egede

Vejforbindelser mellem Kystområdet og Stevnsvej i Strøby Egede Stevns Kommune Vejforbindelser mellem Kystområdet og Stevnsvej i Strøby Egede Trafikforhold Marts 2008 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Stevns Kommune Lendrumvej i Strøby Trafikforhold

Læs mere

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Søren Frost Rasmussen, COWI Lars Jørgensen, COWI Indledning Trafikmodeller kan opdeles i makroskopiske og mikroskopiske modeller, hvor

Læs mere

KRYDSET TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE

KRYDSET TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE Notat Kolding Kommune KRYDSET TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE Fremkommelighedsanalyse 14. marts 2017 Projekt nr. 224622 Dokument nr. 1223176174 Revision 3 Version 6 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af HLJ Godkendt

Læs mere