Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang"

Transkript

1 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015

2 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar

3 Indhold 1 INDLEDNING NUVÆRENDE FORHOLD VEJNETTET TRAFIKMÆNGDER HASTIGHEDER UHELD... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2.5 FORDELINGSVEJE LOKALVEJE HOVEDSTINET KOLLEKTIV TRAFIK MÅLSÆTNINGER HASTIGHEDSZONE TRAFIKSANERINGSPLAN FORANSTALTNINGSTYPER PROJEKTER PÅ FORDELINGSVEJE PROJEKTER PÅ LOKALVEJE

4 1 Indledning Glostrup Kommune vedtog i 2014 forslag til Vej- og Trafikplan 2014 for kommunen. Planen erstatter den tidligere Vej- og Trafikplan fra Vej- og Trafikplanen udgør de overordnede rammer for kommunes fremtidige arbejde med bl.a. trafiksikkerhed. Planen omfatter blandt andet en fastlæggelse af hastighedsgrænser for alle veje i kommunen og en stiplan, der beskriver et sammenhængende stinet. Planen skal udmøntes i en række trafiksaneringsplaner, der for hvert delområde mere konkret skal beskrive, hvilke foranstaltninger og nyanlæg, der skal til for at opfylde Vej- og Trafikplanens målsætninger. Denne trafiksaneringsplan omfatter trafiksaneringsområde 8 Nordvang. Figur 1 viser områdets afgrænsning. 4

5 Figur 1. Trafiksaneringsområde 8 Nordvang. Eksisterende forhold. 5

6 2 Nuværende forhold 2.1 Vejnettet I Vej- og Trafikplan 2014 er vejene klassificeret efter funktion. Vejnettet er opdelt i trafikveje, fordelingsveje og lokalveje. Figur 2 viser vejnettet i Nordvang med de funktionsklasser, som fremgår af Vej- og Trafikplan Trafikvejene forbinder Glostrup med resten af Hovedstadsområdet samt fordeler trafikken internt mellem de enkelte delområder i Glostrup. Fordelingsvejene forbinder lokalområderne med trafikvejene og fordeler trafikken internt i hvert enkelt boligområde. Lokalveje betjener lokalområderne. Som udgangspunkt bør der ikke forekomme gennemkørende trafik på lokalveje. 6

7 Figur 2. Vejklassificering. 7

8 2.2 Uheld I perioden (pr. 31. august 2014) er der registreret 7 uheld i området, heraf 2 personskadeuheld, 3 materielskadeuheld og 2 ekstrauheld. Ekstrauheld er uheld uden personskade, hvor politiet ikke optager rapport, da materielskaden udgør mindre end kr. Uheldene er sket forskellige steder i området, se Figur 3 på side 9. Der er således ikke ét sted, hvor der sker mange uheld. I to af uheldene er en blød trafikant (fodgænger, cyklist eller knallertkører) involveret. I begge tilfælde har det resulteret i personskade. Uheldene er nærmere beskrevet i afsnittene for de enkelte veje. 2.3 Trafikmængder 2.4 Hastigheder Trafiktællingerne har også omfattet hastighedsmålinger på de enkelte vejstrækninger. Målingerne viser, at gennemsnitshastigheden ved samtlige målesteder ligger væsentligt under den eksisterende hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Således varierer gennemsnitshastigheden mellem 15 og 39 km/t. Såfremt der indføres en hastighedszone på 40 km/t er det dog et krav i henhold til gældende lovgivning, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på de veje, hvor 15 % af bilisterne kører hurtigere end 47 km/t. Figur 5 på side 11 viser hastighedsmålingerne i området. Som forarbejde til trafiksaneringsplanen er der udført trafiktællinger på de fleste veje i området. Fordelingsvejen Duevej har den største belastning med ca køretøjer pr. døgn, mens lokalvejene har en trafikbelastning på mellem ca. 60 og køretøjer pr. døgn. Figur 4 på side 10 viser trafikmængder i området. De primære færdselsårer i området er Duevej og det vestlige stykke af Sofielundsvej, der tilsammen skaber forbindelse mellem Byparkvej og Nordre Ringvej, samt Svalevej og Tværagervej, der fungerer som forbindelse mellem Rødkælkevej og Mellemtoftevej. Trafikbelastningen i området må generelt betragtes som lav i forhold til andre områder i kommunen. 8

9 Figur 3. Trafikuheld i perioden ( ). Kilde: Vejdirektoratet. 9

10 Figur 4. Trafiktællinger i området. 10

11 Figur 5. Hastighedsmålinger i området. 85 % fraktil svarer til den hastighed, som 15 % af trafikanterne kører hurtigere end. Tallet i parentes angiver gennemsnitshastigheden. 11

12 2.5 Fordelingsveje Duevej Duevej er en bred 2- sporet vej med kantstensparkering på hele strækningen. Der er ingen særlige faciliteter for cyklister. Årsdøgntrafikken er ca køretøjer/døgn, og gennemsnitshastigheden er under 40 km/t, dog kører 15 % hurtigere end 47 km/t på den østligste del. Der er registreret to uheld på strækningen. Henholdsvis et sammenstød mellem to biler i krydset ved Svalevej og en påkørsel af en cyklist ved Tornskadevej. Figur 6. Duevej set mod øst. Vejen er trafiksaneret med tre bump. Afstanden mellem bumpene varierer mellem 110 og 140 m, dog er der ca. 200 m mellem Byparkvej og det første bump. Vejen er skiltet som et område med fartdæmpning og har en hastighedsangivelse på 40 km/t. vejstilslutningerne til Tornskadevej og Fyrremejsevej er udformet som overkørsler (gennemgående fortov), mens de øvrige sideveje er udformet uden gennemgående fortov. Duevej betjenes af servicebus 847. Figur 7. Duevej set mod vest. 12

13 Sofielundsvej Sofielundsvej har status som fordelingsvej på strækningen mellem Nordre Ringvej og Duevej. Strækningen har undergået en gennemgribende trafiksanering, da den er en vigtig skolevej. Foran Glostrup Skole er der etableret indsnævringer, bump, cykelbaner og fodgængerfelt med Torontoanlæg. Strækningen foran skolen er skiltet som et område med fartdæmpning og har en hastighedsangivelse på 30 km/t. Årsdøgntrafikken ligger på ca køretøjer/døgn, og gennemsnitshastigheden er under 30 km/t. Figur 8. Torontoanlæg. Der er ikke registreret uheld på strækningen. Alle sideveje er tilsluttet direkte til Sofielundsvej uden gennemgående fortov. Der kommer en del trafik fra sidevejene Glentevej og Duevej. Sofielundsvej betjenes af servicebus 847 på strækningen mellem Duevej og Glentevej. Figur 9. Sofielundsvej set mod vest. 13

14 Langagervej Langagervej er en bred 2- sporet vej med kantstensparkering på hele strækningen. Årsdøgntrafikken er ca køretøjer/døgn, og gennemsnitshastigheden er ca. 22 km/t på den vestlige strækning og 31 km/t på den østlige strækning. Der er registreret et uheld på strækningen. Her har en bilist påkørt en cyklist. Vejen er trafiksaneret med syv bump. Afstanden mellem bumpene er ca. 100 m. Bumpene er henholdsvis udformet som 2- sporede bump med cykelsluser og 1-sporet bump med cykelsluser. Bumpet ved Sofielundsvej er dog uden cykelsluser. Vejen er skiltet som et område med fartdæmpning og har en hastighedsangivelse på 30 km/t. Figur 10. Langagervej set mod øst smal cykelsluse (vestlig strækning). Cykelsluserne ved de 1-sporede bump er smallere end det der anbefales af Vejdirektoratet. vejstilslutningerne til Rågevej og Falkevej er udformet som overkørsler (gennemgående fortov). De øvrige sideveje ligger uden for trafiksaneringsområdet. Figur 11. Langagervej set mod vest (østlig strækning). 14

15 2.6 Lokalveje Glentevej Glentevej er en smal 2-sporet vej. Der er forbud mod parkering på hele strækningen. Ved tilslutningen til Mellemtoftevej er der et mindre butiksområde med tilknyttede parkeringspladser. Årsdøgntrafikken er ca køretøjer/døgn, og gennemsnitshastigheden er ca. 38 km/t, dog kører 15 % hurtigere end 51 km/t. Der er ikke registreret uheld på strækningen. Glentevej betjenes af servicebus 847. Ved tilslutningen til Sofielundsvej er der etableret en buslomme i Glentevejs vestlige side. Figur 12. Glentevej set mod syd. Buslommen kan ses til højre i billedet. Ørnevej Ørnevej er en smal 2-sporet vej med kantstensparkering på hele strækningen. Årsdøgntrafikken er ca. 700 køretøjer/døgn, og gennemsnitshastigheden er ca. 38 km/t, dog kører 15 % hurtigere end 52 km/t. Der er ikke registreret uheld på strækningen. Figur 13. Ørnevej set mod syd. 15

16 Svalevej Svalevej er en bred 2-sporet vej med kantstensparkering på hele strækningen. Årsdøgntrafikken er ca køretøjer/døgn, og gennemsnitshastigheden er ca. 36 km/t. Der er registreret et uheld på strækningen. I krydset ved Sofielundsvej er der sket et sammenstød mellem to biler. vejstilslutningen til Skovsangervej er udformet som en overkørsel (gennemgående fortov), mens sidevejstilslutningen til Bogfinkevej er udformet uden gennemgående fortov. Figur 14. Svalevej set mod syd. Tværagervej Tværagervej er en bred 2-sporet vej med kantstensparkering på hele strækningen. Vejen er kendetegnet af sin allé udformning. Årsdøgntrafikken er ca køretøjer/døgn, og gennemsnitshastigheden er ca. 35 km/t, dog kører 15 % hurtigere end 48 km/t. Der er registreret et uheld på strækningen. Her har en bil påkørt en parkeret bil. vejstilslutningerne er udformet uden gennemgående fortov. Figur 15. Tværagervej set mod nord. 16

17 Rødkælkevej Rødkælkevej er en bred 2-sporet vej med kantstensparkering på hele strækningen. Vejen er trafiksaneret med syv bump. Afstanden mellem bumpene er ca. 100 m. Bumpene er udformet som 2-sporede bump. Vejen er skiltet som et område med fartdæmpning og har en hastighedsangivelse på 40 km/t. Der er etableret fodgængerfelt med Torontoanlæg ved Solsortevej. Årsdøgntrafikken er ca køretøjer/døgn, og gennemsnitshastigheden er ca. 27 km/t. Figur 16. Rødkælkevej set mod øst. Der er ikke registreret uheld på strækningen. vejstilslutningerne til Tornskadevej og Solsortevej er udformet som overkørsler (gennemgående fortov), mens de øvrige sideveje er udformet uden gennemgående fortov. Blåmejsevej Blåmejsevej er en 2-sporet vej med kantstensparkering på hele strækningen. Vejen er trafiksaneret med to bump. Afstanden mellem bumpene er ca. 80 m. Bumpene er udformet som 2-sporede bump. Vejen er skiltet som et område med fartdæmpning og har en hastighedsangivelse på 40 km/t. Årsdøgntrafikken er ca. 800 køretøjer/døgn, og gennemsnitshastigheden er ca. 27 km/t. Der er ikke registreret uheld på strækningen. Figur 17. Blåmejsevej set mod nord. 17

18 Solsortevej Solsortevej er en smal 2-sporet vej med kantstensparkering på hele strækningen. Vejen er trafiksaneret med to bump. Afstanden mellem bumpene er ca. 90 m. Bumpene er udformet som 2-sporede bump. Vejen er skiltet som et område med fartdæmpning og har en hastighedsangivelse på 40 km/t. Vejen tjener som skolevej for skoleelever, der færdes mellem Bystien og Glostrup Skole. Årsdøgntrafikken er ca. 350 køretøjer/døgn, og gennemsnitshastigheden er ca. 25 km/t. Figur 18. Solsortevej set mod syd. Der er ikke registreret uheld på strækningen. Sofielundsvej Sofielundsvej er en bred 2-sporet vej med kantstensparkering på hele strækningen. Dog er der på den nordlige side tættest mod Glostrup Skole etableret standsningsforbud på hverdage i tidsrummet 7-8. Årsdøgntrafikken er ca. 300 køretøjer/døgn, dog er strækningen mellem Svalevej og Tværagervej mere belastet. Gennemsnitshastigheden er under 40 km/t, dog kører 15 % hurtigere end 48 km/t på strækningen mellem Svalevej og Duevej. Der er registreret et uheld i krydset med Svalevej (se beskrivelsen under Svalevej). Figur 19. Sofielundsvej set mod vest. 18

19 Øvrige boligveje De øvrige boligveje: Nordvangs Allé, Falkevej, Rågevej, Rørsangervej, Drosselvej, Bogfinkevej, Lærkevej, Spurvevej, Fyrremejsevej, Tornskadevej, Skovsangervej, Vagtelvænget og Rypevænget er karakteriseret ved lave trafikmængder og hastigheder. Figur 20. Bogfinkevej set mod øst. 19

20 2.7 Hovedstinet Hovedstinettet består af cykelstier i eget tracé, cykelstier og -baner langs veje samt veje uden cykelsti eller -bane, men hvor vejens indretning og lav trafikintensitet gør den velegnet til cykeltrafik. Figur 22 viser hovedstinettet i området. Der er cykelbaner på Sofielundsvej på strækningen mellem Ørnevej og Glentevej. Herudover er der ingen stifaciliteter i området. Sofielundsvej, Solsortevej og Langagervej er udpeget som veje, der indgår i hovedstinettet. På Sofielundsvej og Rødkælkevej er der etableret fodgængerfelter med Torontoanlæg, der skal gøre det lettere for fodgængere at krydse vejen. Fodgængerfelterne benyttes især af skoleelever til Glostrup Skole. Figur 21. Torontoanlæg ved Glostrup Skole. 20

21 Figur 22. Hovedstinet. 21

22 2.8 Kollektiv Trafik Området betjenes af en enkelt buslinje linje 847. Buslinjen fungerer som kommunens servicebus og kører én gang i timen dagligt mellem kl. 9 og 17, lørdag mellem kl. 9 og 13 samt søndag mellem kl. 10 og 14. Bussen kører på Duevej, en del af Sofielundsvej og Glentevej. Figur 23. Kollektiv trafikbetjening. 22

23 3 Målsætninger I henhold til målsætninger for Vej- og Trafikplan 2014 skal antallet af tilskadekomne i trafikken reduceres med mindst 50 % i 2020 med udgangspunkt i gennemsnittet af årene Projektet suppleres med information og øget politikontrol. Projektet evalueres efter 2 år med henblik på at vurdere, om projektet har tilstrækkelig effekt. Vej- og trafikplanen indeholder i den forbindelse et forslag om, at der for veje i boligområder etableres en generel hastighedsgrænse på 40 km/t. Dette sker ved etablering af hastighedszoner. 3.1 Hastighedszone Formålet med hastighedszoner i boligområder er at fjerne høje hastigheder, forbedre trafiksikkerhed og tryghed samt reducere uvedkommende trafik. En hastighedszone er et afgrænset område, hvor der vha. zonetavler etableres en lavere hastighedsbegrænsning end den generelle. Tavlerne placeres ved indkørslerne til området, der suppleres med fysiske foranstaltninger, hvor det er nødvendigt. Etablering af hastighedszoner vha. forbudstavler sker i første omgang som forsøg, der kræver politiets godkendelse. Der stilles en række krav til hastighedszoner, bl.a. at: Der er klar sammenhæng mellem vejudformning og hastighedsgrænse. Derved øges trafikanternes forståelse og respekt for hastighedszonen. Der etableres fysiske hastighedsdæmpende foranstaltninger, hvis 15 % af trafikanterne kører hurtigere end 47 km/t på den pågældende vejstrækning. 23

24 4 Trafiksaneringsplan Alle veje i trafiksaneringsområdet foreslås omfattet af en 40 km/t hastighedszone. Foran Glostrup Skole foreslås det dog at fastholde den vejledende hastighedsgrænse på 30 km/t. Hastighedszonen skiltes med forbudstavler ved alle indkørsler til området. Der placeres fysiske foranstaltninger, hvor mere end 15 % af bilisterne i dag kører hurtigere end 47 km/t. Herudover foreslås det, at der etableres overkørsler (Københavnerfortov) ved alle sideveje for at øge trygheden og trafiksikkerheden. Især de elever, der går til skole, vil mærke en forbedring. Ved at etablere de angivne overkørsler skabes der sikre ruter til Glostrup Skole fra alle boliger i området. Glostrup Kommune har ikke økonomi til at etablere alle foranstaltninger på samme tid. Det foreslås derfor at etablere tiltagene over to etaper. Første etape omfatter primært tiltag, der skal dæmpe hastigheden på veje, hvor der forekommer væsentlige hastighedsoverskridelser, mens anden etape primært omfatter tiltag, der skal skabe sikre skoleruter. 4.1 Foranstaltningstyper Der foreslås anvendt følgende foranstaltningstyper: Bump Bump er velegnede til at forene fartdæmpning og forsvarlig trafikafvikling. Fordelene ved bump er, at de har en hastighedsdæmpende effekt på alle typer af køretøjer. Bump kan dog udgøre en uacceptabel gene for bustrafikken. For at mindske generne for bustrafikken foreslås anvendt modificerede cirkelbump, dvs. bump der er udformet så busser, lastbiler og andre tunge køretøjer kan passere dem med rimelige hastigheder. Pris: ca kr. ekskl. moms. Overkørsel Overkørsel kan etableres, hvor en mindre betydende vej tilsluttes en overordnet vej. Ved en overkørsel føres den overordnede vejs fortov/cykelsti gennem krydset. Etablering af en overkørsel vil medføre, at biler, der passerer overkørslen, sænker hastigheden. Herudover forbedres trygheden for fodgængere. Pris: ca kr. ekskl. moms. Foranstaltningstyperne er beskrevet i afsnit 4.1, mens tiltagene på de enkelte veje beskrives i afsnit 4.2 og afsnit

25 Figur 24. Forslag til hastighedszone (det grå område) og foranstaltninger. 25

26 4.2 Projekter på fordelingsveje Duevej Hastighedszonen skiltes ca. 20 m vest for Byparkvej. For at sænke bilernes hastighed yderligere etableres et enkelt bump mellem Byparkvej og de eksisterende bump. Umiddelbart foreslås bumpet etableret ud for nr. 21. Bumpet foreslås etableret i 1. etape. I tilslutningen til Sofielundsvej etableres en overkørsel, således fortovet på Sofielundsvej gøres gennemgående. Dette skal være med til at skabe sikre ruter til Glostrup Skole, samt gøre det mere besværligt for uvedkommende trafik at køre ad Duevej. Overkørslen foreslås etableret i 2. etape. Det skal bemærkes, at overkørslerne skal godkendes af Movia, da der er buskørsel på strækningen. Langagervej Hastighedszonen skiltes ca. 20 m vest for Byparkvej, 20 m øst for Nørre Alle og ved alle sideveje fra syd. Der foretages en regulering af de tre østlige bump, såfremt de ikke overholder kravene til 40 km/t bump. De tre vestlige bump ombygges for at kunne etablere cykelsluser på min. 1,2 m og således, at bumpene tilpasses en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Reguleringen og ombygningen foreslås udført i 1. etape. 26

27 4.3 Projekter på lokalveje Glentevej Hastighedszonen skiltes ca. 20 m nord for Mellemtoftevej. For at sænke bilernes hastighed etableres tre bump. Bumpene etableres med en indbyrdes afstand på ca. 120 m. Umiddelbart foreslås bumpene etableret ud for nr. 8, 20 og 32. Bumpene foreslås etableret i 1. etape. I tilslutningen til henholdsvis Mellemtoftevej og Sofielundsvej etableres overkørsler, således fortovene på Mellemtoftevej og Sofielundsvej gøres gennemgående. Dette skal være med til at skabe sikre ruter til Glostrup Skole, samt gøre det mere besværligt for uvedkommende trafik at køre ad Glentevej. Overkørslerne foreslås etableret i 2. etape. Det skal bemærkes, at overkørslerne skal godkendes af Movia, da der er buskørsel på strækningen. Ørnevej Hastighedszonen skiltes ca. 20 m nord for Mellemtoftevej. Dette skal være med til at skabe sikre ruter til Glostrup Skole, samt gøre det mere besværligt for uvedkommende trafik at køre ad Ørnevej. Overkørslerne foreslås etableret i 2. etape Svalevej Der etableres overkørsler i tilslutningerne til henholdsvis Rødkælkevej, Duevej og Sofielundsvej. Dette skal være med til at skabe sikre ruter til Glostrup Skole, samt gøre det mere besværligt for uvedkommende trafik at køre ad Svalevej. Overkørslerne til Duevej foreslås etableret i 1. etape, mens de øvrige foreslås etableret i 2. etape. På strækningen mellem Duevej og Rødkælkevej etableres to bump for at dæmpe bilernes hastighed yderligere. Bumpene etableres med en indbyrdes afstand på ca. 130 m. Umiddelbart foreslås bumpene etableret ud for nr. 21 og 35. Bumpene foreslås etableret i 2. etape. For at sænke bilernes hastighed etableres tre bump. Bumpene etableres med en indbyrdes afstand på ca. 125 m. Umiddelbart foreslås bumpene etableret ud for nr. 25, 13 samt syd for nr. 1. Bumpene foreslås etableret i 1. etape. I tilslutningen til henholdsvis Mellemtoftevej og Sofielundsvej etableres overkørsler, således fortovene på Mellemtoftevej og Sofielundsvej gøres gennemgående. Tværagervej Hastighedszonen skiltes ca. 20 m nord for Mellemtoftevej. For at sænke bilernes hastighed etableres to bump. Bumpene etableres med en indbyrdes afstand på ca. 150 m. Umiddelbart foreslås bumpene etableret ud for nr. 3 og 17. Bumpene foreslås etableret i 1. etape. 27

28 I tilslutningen til Sofielundsvej etableres en overkørsel, således fortovet på Sofielundsvej gøres gennemgående. Dette skal være med til at skabe sikre ruter til Glostrup Skole, samt gøre det mere besværligt for uvedkommende trafik at køre ad Tværagervej. Overkørslen foreslås etableret i 2. etape Blåmejsevej I tilslutningen til Sofielundsvej etableres en overkørsel, således fortovet på Sofielundsvej gøres gennemgående. Dette skal være med til at skabe sikre ruter til Glostrup Skole, samt gøre det mere besværligt for uvedkommende trafik at køre ad Blåmejsevej. Overkørslerne foreslås etableret i 2. etape. Sofielundsvej For at sænke bilernes hastighed etableres tre bump på strækningen mellem Svalevej og Duevej. Bumpene etableres med en indbyrdes afstand på ca. 120 m. Umiddelbart foreslås bumpene etableret ud for nr. 77, 89 og 97. Bumpene foreslås etableret i 1. etape. Spurvevej I tilslutningen til henholdsvis Rødkælkevej og Duevej etableres overkørsler, således fortovene på Rødkælkevej og Duevej gøres gennemgående. Dette skal være med til at skabe sikre ruter til Glostrup Skole, samt gøre det mere besværligt for uvedkommende trafik at køre ad Spurvevej. Overkørslerne foreslås etableret i 2. etape. Rågevej I tilslutningen til Tværagervej etableres en overkørsel, således fortovet på Tværagervej gøres gennemgående. Dette skal være med til at skabe sikre ruter til Glostrup Skole, samt gøre det mere besværligt for uvedkommende trafik at køre ad Rågevej. Overkørslerne foreslås etableret i 2. etape. Falkevej I tilslutningerne til Tværagervej etableres overkørsler, således fortovet på Tværagervej gøres gennemgående. Dette skal være med til at skabe sikre ruter til Glostrup Skole, samt gøre det mere besværligt for uvedkommende trafik at køre ad Falkevej. Overkørslerne foreslås etableret i 2. etape. Rørsangervej I tilslutningen til Sofielundsvej etableres en overkørsel, således fortovet på Sofielundsvej gøres gennemgående. Dette skal være med til at skabe sikre ruter til Glostrup Skole, samt gøre det mere besværligt for uvedkommende trafik at køre ad Rørsangervej. Overkørslen foreslås etableret i 2. etape. Bogfinkevej I tilslutningen til Svalevej etableres en overkørsel, således fortovet på Svalevej gøres gennemgående. 28

29 Dette skal være med til at skabe sikre ruter til Glostrup Skole, samt gøre det mere besværligt for uvedkommende trafik at køre ad Bogfinkevej. Overkørslen foreslås etableret i 2. etape. 29

30 Henvendelser vedrørende trafiksaneringsplanen i høringsperioden kan rettes til: Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Rådhusparken Glostrup Tlf: E-post: 30

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Hvissinge Syd

Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Hvissinge Syd Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Hvissinge Syd December 2006 Rev. Juli 2007 Høring jan/feb. 2007 RAR/mm 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Lokalplan og borgerhøring...3 2. Nuværende

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Bilag 07, helhedsplan for Stærevejsområdet

Bilag 07, helhedsplan for Stærevejsområdet Bilag 07, helhedsplan for Stærevejsområdet Trafikanalyse af Fuglekvarteret. Der er foretaget undersøgelser af trafik og parkering i Stærevejsområdet og Fuglekvarteret samlet i dette dokument. Trafikanalyse

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød)

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød) Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard v. Christina Dahl Christiansen Herman Bangs Vej 32 3460 Birkerød Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3643 F: +45 4576 7640

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Trafikplan - Bredebro

Trafikplan - Bredebro Trafikplan - Bredebro April 2013 TRAFIKPLAN FOR BREDEBRO 2014-2018 PROJEKT Projekt nr. 1100009782 Version 2 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af MNSS Godkendt af JKD Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje.

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje. Notat 1. marts 2017 Sagsbeh.: PR J.nr.: 05.13.00-P20-4-15 Vej, Park og Miljø Anvendelse af trafiksikkerhedspuljen for 2017 I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed,

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 1. Hillerød Kommune Teknisk rapport. December 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 1. Hillerød Kommune Teknisk rapport. December 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 1 Hillerød Kommune Teknisk rapport VIA TRAFIK December 2004 Kortlægningen er foretaget i 2003 2 Indhold 0. Introduktion... 3 1. Hvad er en hastighedsplan?... 4 2. Hastighedsplanens

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse NOTAT 28. november 2007 MKK/MM Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlag... 3 1.2 Afgrænsning af projektområdet... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT JANUAR 2012 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT PRIORITEREDE PROJEKTER FRA TRAFIKSIKKERHEDSHANDLINGSPLAN 2010 TEKNISK NOTAT Nørretorv 14, 4100 Ringsted JANUAR 2012 RINGSTED

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Vej - og hastighedsplan

Vej - og hastighedsplan Ikast-Brande Kommune Vej - og hastighedsplan Baggrund for Trafikplan Marts 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Ikast-Brande Kommune Vej - og

Læs mere

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø NØRRESUNDBY Trafik & miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord Aalborg Kommune har en

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Gladsaxe Kommune Værebrovej Trafikregulerende tiltag ved omlægning af bus 400S NOTAT REV. 3 6. juli 2011 MKK/jvl Indholdsfortegnelse 0 Baggrund og forudsætninger... 1 1 Reduktion af eksisterende

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Trafiksikkerhedplan 2012

Trafiksikkerhedplan 2012 Faaborg-Midtfyn Kommune Trafiksikkerhedplan 2012 Ny prioriteringsliste rev. 2 marts 2013 projekt nr. 16-27 Vej- og Trafikafdelingen 13-03-2013 Priori tet Lokalitet Løsning Pris i 1000 kr. 16 Tingagerskolen

Læs mere

Strandjægervej - ønsket om en tryg og sikker lokalvej

Strandjægervej - ønsket om en tryg og sikker lokalvej Strandjægervej - ønsket om en tryg og sikker lokalvej 1.0 Resumé Strandjægervej er en lokalvej med en længde på 1,0 km og en kørebanebredde på 5,1 m, og den betjener udover et parcelhusområde dels et socialt

Læs mere

Notat. Trafiktal BILAG. Teknisk notat for cykelløsning på Bülowsvej mellem Gammel Kongevej og Thorvaldsensvej.

Notat. Trafiktal BILAG. Teknisk notat for cykelløsning på Bülowsvej mellem Gammel Kongevej og Thorvaldsensvej. Notat 19-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012/0000857-6 Teknisk notat for cykelløsning på Bülowsvej mellem Gammel Kongevej og Thorvaldsensvej. By- og Miljøområdet Baggrund Som en del af Kommuneplanen fra

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Prioritering af cykelstier

Prioritering af cykelstier Bilag 1 Prioritering af cykelstier Argumentation for stiprioritering af de højst prioriterede cykelstier Saltsøvej, Skibby by Saltsøvej er en sekundær trafikvej. Den har en årsdøgntrafik (ÅDT) på ca. 1875.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

I budget 2016 er der afsat 4 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje.

I budget 2016 er der afsat 4 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje. Notat 7. januar 2016 Sagsbeh.: LH J.nr.: 05.13.00-P20-4-15 Vej, Park og Miljø Anvendelse af trafiksikkerhedspuljen for 2016 I budget 2016 er der afsat 4 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed,

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED- FARTDÆMPNING

TRAFIKSIKKERHED- FARTDÆMPNING TRAFIKSIKKERHED- FARTDÆMPNING GRUNDEJERFORENING STRANDHAVEN, HVIDOVRE Indhold 1.0 Baggrund 1 2.0 Trafiksikkerhedsmæssig vurdering 2 3.0 Fartdæmpning i Gr.f. Strandhaven 5 4.0 Gr.f. Strandhavens forslag

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Færdselssikkerhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Færdselssikkerhedsudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 03. december 2012 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-17:00 Hildo Rasmussen, Formand Ole Bruun Kaj E. Jensen Jørn K. Kristensen Carl Aage Christensen Anders Bjerg

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune NOTAT: Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune Letbane Ring 3. Glostrup Kommune har modtaget udbudsprojekt for letbanen i Ring 3. Derudover er modtaget trafiksikkerhedsrevision, trin 2-3, udarbejdet

Læs mere

Forslag om prioritering af midler til trafiksikkerhedsforbedringer

Forslag om prioritering af midler til trafiksikkerhedsforbedringer Notat Vedrørende: Prioritering af midler Sagsnavn: Prioritering af midler i 2017 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-16 Skrevet af: Birgit Berggrein,

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse

Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse NOTAT 29. marts 2012 Rev3. 16. maj 2012 RAR/LBP/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 2 2 Trafiktællinger... 3 2.1

Læs mere

UDKAST. Glostrup Kommune. Vej- og Trafikplan 2014 Analyser Teknisk rapport 24. april 2014 TFK/TVO

UDKAST. Glostrup Kommune. Vej- og Trafikplan 2014 Analyser Teknisk rapport 24. april 2014 TFK/TVO UDKAST Glostrup Kommune Vej- og Trafikplan 2014 Analyser Teknisk rapport 24. april 2014 TFK/TVO INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS INDHOLD... 3 2 STATUS... 4 2.1 MÅLSÆTNINGER... 4 2.2

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere