Brugerundersøgelse 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse 2006"

Transkript

1 Brugerundersøgelse 2006 Som baggrund for drøftelse af udviklingsplan for bibliotek.dk er der lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk i september Her beskrives de vigtigste resultater og forslag til at imødekomme nogle af ønskerne. Indledning...2 Metode antal besvarelser - fejlkilder...2 Hvem er brugerne?...3 Kønsfordeling...3 Aldersfordeling...3 Geografisk fordeling...5 Beskæftigelse...5 Hvor meget og hvordan bruges bibliotek.dk?...7 Besøg...7 Ærinde...8 Hyppighed...8 Hvad bruges bibliotek.dk til?...8 Hvilke søgesider bruges?...11 Hvilke funktioner bruges?...12 Hvad synes brugerne om bibliotek.dk?...13 Forbedringsønsker til bibliotek.dk...14 Søgning...14 Visning...14 Brugergrænseflade...14 Indhold...15 Inspiration, emneoversigt, andre som har lånt...15 Lokalisering og bestilling...15 Personalisering login...15 Andre emner...16 Tilfredshed...16 Eksisterende funktionalitet...17 Kilder til viden om brug og brugere af bibliotek.dk...18 DBCs statistik...18 DBCs egne brugerundersøgelser og brugertests...18 Logfilanalyser...19 TNS Metrix...19 Userneeds undersøgelse i Top of the Web 2003 og Biblioteksstyrelsen

2 Indledning Hvad ved vi om bibliotek.dk s brugere, deres tilfredshed, deres anvendelse og deres ønsker til produktet? Løbende bruger Dansk BiblioteksCenter (DBC) en række kilder til udvikling af produktet. I et notat fra februar 2006 blev den vigtigste viden samlet og alle kilder beskrevet. Senere på året blev det besluttet at gennemføre en årlig undersøgelse af de vigtigste elementer. Den gennemgang af kilderne til DBCs viden om brug og brugere som blev lavet tidligere på året er kopieret ind sidst i dette notat i en let forkortet form. Metode antal besvarelser - fejlkilder Brugerundersøgelsen er lavet af DBC ved brug af Relationwise Survey. Brugerundersøgelsen var på i to versioner: 1. version fra 20. september-21. september version fra 21. september-29. september 1. version: 451 har besvaret mindst ét spørgsmål. 2. version: har besvaret mindst ét spørgsmål. I alt 5009 har besvaret mindst ét spørgsmål. Alle resultater er sammenlagt fra de to versioner af undersøgelsen på nær statistik over hvilke søgesider der bruges. Fejlkilder: netundersøgelser har som alle andre metoder nogle mangler. Generelt er hyppige brugere, tilfredse brugere og IT-vante brugere mere tilbøjelige til at svare end andre. Formentlig er kvinder lidt mere ivrige for at svare på spørgeskemaer end mænd. Da undersøgelsen kun har været på i ca. 10 dage i alt, vil den lejlighedsvise bruger ikke være så godt repræsenteret. Den korte periode er valgt fordi det statistiske materiale absolut er stort nok til at være validt, og bearbejdningen af de åbne spørgsmål er meget tidkrævende. Der er kommet 1284 kommentarer på de 6 åbne spørgsmål som var i 2. version af brugerundersøgelsen. De giver først og fremmest gode input til nye funktioner samt forbedringer, men kan også medvirke til forklaring på nogle af undersøgelsens øvrige resultater. En del biblioteksfolk har svaret på undersøgelsen et gæt er ca. 10% af besvarelserne. (I første version af spørgeskemaet blev der spurgt til ansættelse i bibliotekssektoren. Men spørgsmålet virker underligt på den almindelige bruger og blev derfor fjernet. I den første undersøgelse udgør biblioteksfolk knap 10%). Det er naturligvis ikke forbudt for biblioteksfolk at besvare undersøgelsen, men det bør overvejes om der skal laves en særskilt undersøgelse hos bibliotekspersonale da deres besvarelser mudrer billedet af slutbrugernes behov. 2

3 Hvem er brugerne? Kønsfordeling Undersøgelsen viser at 60% af brugerne er kvinder. Det svarer nøjagtigt til tidligere undersøgelser på bibliotek.dk. I befolkningen som helhed er der 50.51%. Der er også blandt bibliotekernes brugere en overvægt af kvinder. Det kan formentlig konkluderes at det er rigtigt at der er en lille overvægt af kvinder blandt brugerne af bibliotek.dk. Aldersfordeling Bibliotek.dk s målgruppe er biblioteksbrugere fra 13 år og opefter. For de fleste biblioteksbrugere vil biblioteksbehovet op til gymnasieniveau kunne tilgodeses af det lokale bibliotek, mens gruppen fra år er bibliotek.dk s største brugergruppe. Aldersfordeling % 10% 3% 6% 0-19 år 19% år år år år 21% år 23% 70- år Til sammenligning Danmarks Statistiks tal for aldersfordelingen af befolkningen: 3

4 Logisk nok er gruppen 0-19-årige stærkt underrepræsenteret blandt bibliotek.dk s brugere, mens alle andre grupper på nær dem over 70 er overrepræsenteret. Sammenlignet med tidligere undersøgelser er gruppen af årige ikke nær så hyppigt repræsenteret (19% i stedet for 29%), men de ældre grupper fra år er stærkere repræsenteret. En del af forklaringen kan være at IT-anvendelsen på de to år er trængt længere op i aldersgrupperne, og det kan forstærkes af at der tilsvarende er flere af de ældre som svarer på en netundersøgelse i dag end for 2 år siden. Til sammenligning tallene fra 2004: 4

5 Geografisk fordeling Hovedstaden er overrepræsenteret blandt bibliotek.dk s brugere (der bor 21% af landets borgere). Det gælder også generelt for andre former for IT-anvendelse. Ved næste undersøgelse kan spørges mere præcist til regionerne, men tendensen i tallene er ikke overraskende. Geografisk fordeling % 6% Storkøbenhavn 36% Øerne uden for Storkøbenhavn Jylland 21% Andet Beskæftigelse Brugergruppen under uddannelse er logisk nok overrepræsenteret (knap 14% af befolkningen 28% af bibliotek.dk-brugerne. Hovedbeskæftigelse % Skole, studium, 28% uddannelse I arbejde 57% Pensionist eller uden arbejde 5

6 Befolkningen som helhed (Tal fra Danmarks Statistik): De tilsvarende tal fra 2004 er markant anderledes for de studerende. En del af forklaringen kan være som omtalt under alder. 6

7 Hvor meget og hvordan bruges bibliotek.dk? Besøg Helt generel statistik om brugen af bibliotek.dk findes på Årsrytme: år for år følges de samme mønstre med ferierne tydeligt placeret. Der er lavsæson i sommerperioden samt helligdage, vinterferieuger og efterårsferie. Det ses tydeligst af den grafiske version af brugsstatistikken: For første gang siden bibliotek.dk s start er nogle af besøgstallene for 2006 ikke højere end året før. Da der imidlertid stadig er mange nye brugere, kan tallene givet komme højere op. 7

8 Ærinde På spørgsmålet Hvad bruger du bibliotek.dk til? svarer brugerne: 54% bruger bibliotek.dk til private formål 26% i forbindelse med skole eller uddannelse 20% i forbindelse med arbejde Tidligere undersøgelse fra 2004: 52% bruger bibliotek.dk til private formål 37% til studieformål 11% til erhvervsmæssige formål Også her ses den samme ændring slå igennem: uddannelses- og studieformål er ikke så voldsomt repræsenteret som tidligere. En del af forklaringen kan være som omtalt under alder. Hyppighed 9.5% bruger bibliotek.dk næsten dagligt 31% bruger det ugentligt. 39% mindst 1 gang om måneden, 15% sjældnere og 6% er på bibliotek.dk for første gang. Tal fra 2004: 5% bruger bibliotek.dk dagligt 40% bruger det ugentligt. Samtidig er 13% på bibliotek.dk for første gang. Der er altså fortsat en stor gruppe brugere (godt 40%) som bruger bibliotek.dk mindst en gang om ugen. Gruppen af daglige brugere er næsten fordoblet. Men meget sjældne brugere er naturligvis underrepræsenteret i en netundersøgelse der kun har været tilgængelig i 10 dage. Hvad bruges bibliotek.dk til? Her er der stillet en række spørgsmål som ikke har været med i tidligere undersøgelser. Søgning og bestilling er de centrale funktioner: Hvad bruger du bibliotek.dk til? At søge og få vist resultatet Procent Ofte 56 Aldrig 6 Bestille materialer Procent Ofte 59 Aldrig 6 Printe, hente eller maile søgeresultater Procent Ofte 7 Aldrig 45 8

9 Hvilke materialer søger du: bøger Ofte Af og til Sjældent Aldrig Hvilke materialer søger du: artikler Ofte Af og til Sjældent Aldrig Hvilke materialer søger du: musik Ofte Af og til Sjældent Aldrig 9

10 Hvilke materialer søger du: noder Ofte Af og til Sjældent Aldrig Hvilke materialer søger du: video eller dvd Ofte Af og til Sjældent Aldrig Hvilke materialer søger du: lydbøger Ofte Af og til Sjældent Aldrig 10

11 Hvilke materialer søger du: Internet-sider Ofte Af og til Sjældent Aldrig Hovedresultatet er at bøger, artikler og musik er kerneprodukterne i brugernes verden; flertallet af brugerne søger på et eller andet tidspunkt efter disse materialer. Noder, lydbøger og netsider er indtil videre noget som et mindretal bruger bibliotek.dk til. Video/dvd ligger midt i brugsmønstret 45% søger aldrig efter disse materialer. Hvilke søgesider bruges? Her kan vi sammenligne to vidt forskellige resultater. Hvad svarer brugerne på at de bruger af sider her er medtaget svar på Ofte brugerne kan give dette svar til flere sider. (Tal er fra 2. version af brugerundersøgelsen ca har svaret). En helt anden type resultat fås ved at se på vores sidevisningsstatistik her er tal fra TNS Metrix på fordelingen mellem brug af søgesiderne i september måned (procentmæssig indbyrdes fordeling). TNS Brugerundersøgelsen svar Ofte svar Aldrig Almindelig søgning 47% 79% 3% Musik 18% 19% 49% Artikel 15% 13% 40% Emneoversigt 7% 25% 23% Avanceret søgning 7% 25% 25% Noder 3% 5% 80% Kommandosøgning 2% 6% 64% Netdokumenter 1% 4% 68% De samlede tal giver indtryk af fx: Næsten alle bruger den almindelige søgeside, men de andre sider trækker samlet mere end halvdelen af brugen. Nodesiden bruges ikke af så mange, men de bruger den til gengæld forholdsmæssigt meget. De forholdsmæssigt høje tal på Avanceret og Kommandosøg i brugerundersøgelsen sammenlignet med den faktiske brug må tilskrives at de mest avancerede brugere er overrepræsenteret i brugerundersøgelsen samt biblioteksfolks besvarelse af den. 11

12 Hvilke funktioner bruges? Vi har spurgt til anvendelsen af to funktioner på bibliotek.dk: - muligheden for at gemme personlige oplysninger så de hentes automatisk ved bestil - muligheden for at bruge Favoritbiblioteker til at få link og udlånsstatus. Har du gemt dine oplysninger? 20% 24% 56% Ja Nej Kender ikke muligheden Et flertal af brugerne bruger muligheden (i øvrigt med en vis overvægt af mænd viser krydstabulering mellem disse data). Andelen stiger hvis man udelukkende ser på dem der bruger bibliotek.dk mindst en gang om ugen her er andelen 65%. Men det er stadig en funktion der skal informeres bredt om; brugen burde være langt højere blandt de hyppige brugere. Bruger du funktionen Favoritbiblioteker? 24% Ja 49% Nej 27% Kender ikke muligheden Et forbløffende højt tal. Som er endnu højere hvis man kun kigger på de hyppigere brugere 58% hos dem der bruger biblitotek.dk næsten hver dag 57% hos ugentlige brugere. Desværre må brugerne have fortolket det meget bredt, for et tjek på hvad der faktisk sker på bibliotek.dk-siderne giver et andet billede. Vi har undersøgt hvor mange af brugerne i uge som får vist favoritbiblioteker det var 6% af brugerne. 12

13 Brugerundersøgelsens tal skyldes nok også at det især er de interesserede og aktive brugere som svarer på undersøgelsen, og blandt dem er brugen af Favoritbiblioteker formentlig forholdsmæssigt høj. Men hovedparten af forklaringen er nok en anden: besvarelsen af de åbne spørgsmål om ønsker til bibliotek.dk giver det indtryk at Favoritbibliotek opfattes synonymt med gemt bibliotek hos mange brugere. Så passer de 49% bedre (56% har gemt oplysninger). Der må informeres mere om funktionen, og terminologien må overvejes. Hvad synes brugerne om bibliotek.dk? På spørgsmålet : Hvad er din samlede vurdering af bibliotek.dk? svarer brugerne således: Samlet vurdering %1% 50% 47% Meget god God Dårlig Meget dårlig Tilfredsheden er blevet endnu mere markant end de tidligere undersøgelser. Tidligere undersøgelser: Userneeds (oktober 2004) Hvad er din samlede vurdering? Meget god 20% God 73% Dårlig 6% Meget dårlig 1% Top of the web (maj-juni 2004) På en skala fra 1-6 hvad er din samlede vurdering? 1 Meget god 38% 2 47% 3 12% 4 2% 5 ½% 6 Meget dårlig ½% 13

14 Forbedringsønsker til bibliotek.dk Der er kommet 1284 kommentarer på de åbne spørgsmål. Her nævnes kun de ønsker der går igen i mange kommentarer i nogle tilfælde kommentarer med enkelte citater fra brugerne. Samt aktion i forhold til forslaget. Søgning Valg af materiale: denne funktion blev ændret i forbindelse med ny grænseflade for at give bedre overblik. Den irriterer dog mange brugere som ikke behøver overblik, men blot skal vælge en kendt materialetype. En dropdownboks ved "Materialetype". Det kan godt være irriterende at skulle vælge og afkrydse felter når man skal skynde sig Det er også tydeligt at der skal reklameres yderligere for Præcisér søgning som mange efterspørger. En dropdownmenu med de mest almindelige materialetyper sættes på udviklingsplan Mange ønsker en søgefunktion til film (dvd/video) det bør overvejes. En del ønsker at finde ældre årstal i dropdownmenuen for år (går fra 1970-). Man kan bruge kommandosøgning i stedet, men det er for de få. Der er umiddelbart lavet en ændring, så man kan søge på år fra Visning Mange ønsker at se rigtig mange poster ad gangen op til 100. Det kan ikke lade sig gøre med den nuværende måde visningen foregår på. Performance vil blive for dårlig. Nogle ønsker at kunne se antal sider i visningen og at kunne hoppe vilkårligt mellem dem. Det kan ikke lade sig gøre med denne version af værkvisning. Postklyngerne dannes først ved bladring. En del klager over at materialer som alligevel ikke kan skaffes, kan bestilles. Årsagen kan både være manglende håndbogsmarkering, video/dvd-regler samt bibliotekers forskellige håndtering af interurbanlån. Brugergrænseflade En del ønsker en større font. Der reklameres for hvordan man ændrer tekststørrelse samt eksperimenteres med en lidt større default font. Mere enkelhed og overskuelighed ønskes af flere brugere, mens andre er tilfredse. beholde den nuværende enkelhed (og hurtighed)! Meget flot. Er rigtig godt, og nemt at finde rundt i. kanon startside! Mere enkelhed ønskes. Forsiden er rodet og uoverskuelig. Der bør være mest fokus på søgeformularerne Forslag om flere muligheder for brugertilpasning af grænsefladen er sat på udviklingsplanen. De blafrende knapper irriterer: De farvede knapper forsvinder ofte eller blafrer når cursoren er over dem. Det er i sig selv irriterende, men gør det også vanskeligt at ramme dem for at aktivere dem. 14

15 Vi er opmærksom på problemet og mener at have en løsning som ikke vil genere blinde brugere eller håndterbarheden af knaptekster. Forslag er sat på udviklingsplanen. Indhold Ønsker om adgang til artikler i Infomedia, utilfredshed med at visse kilder kun giver adgang for nogle bibliotekers brugere. Det ville være rart at have adgang til tidsskriftdatabase selv om man ikke er indskrevet på et universitet. Det er alligevel så få personer i Danmark der bruger denne funktion der ikke i forvejen har adgang via universitet eller job, så jeg forstår ikke helt finten ved kriterierne for at have adgang? Ønsker til links til fuldtekst hvis det findes. Nogle ønsker til at kommende udgivelser også kan ses. Inspiration, emneoversigt, andre som har lånt Der er ønsker til aktuelle links (nyeste titler om aktuelle emner fx kommunesammenlægningen), bestsellerlister, se hvad andre har lånt Lokalisering og bestilling Rigtig mange brugere vil gerne kunne se lokaliseringerne inden bestilling. Og de har gode argumenter for det: Man skal nemmere kunne se hvilke biblioteker, der har materialet. Det er meget besværligt lige nu, da man skal lade som, at man vil bestille bogen for at nå frem til dette. Det er nemlig som regel hurtigere at hente bøger end at bestille... At man uden at skulle lade som om at man bestiller, kan slå op hvilke biblioteker der har materialet. På en eller anden måde gør det en forskel, selv om det lokale bibliotek gerne hjemskaffer, lige meget hvorfra. Forslag er medtaget på forslag til udviklingsplan Mange irriteres over at viderestilles til lokale grænseflader ved bestilling. Automatisk bestilling fra det lokale bibliotek frem for at skulle logge ind på en helt anden side end den man i forvejen er logget ind på. Forslag om at bruge automatiske rutiner til dette sættes på udviklingsplan Der er fortsat også mange der gerne vil kunne bestille i ét hug. Når de forskellige automatiseringsforslag er i drift, forekommer det ikke umuligt at gennemføre det foreslås derfor på udviklingsplan Og mange vil vældig gerne have materialet fra andre biblioteker når det er udlånt på eget bibliotek. Det bør være muligt at bestille via bibliotek.dk selvom favoritbiblioteket har et eksemplar af den ønskede bog. En af de store fordele ved at bestille via bibliotek.dk er, at man bestiller et af alle tilgængelige eksemplarer og dermed får bogen hurtigere det er irriterende at man ikke kan bestille en bog til sit eget bibliotek gennem bibliotek.dk hvis mit eget bibliotek allerede har den. Heller ikke hvis bogen er udlånt og der måske er lang ventetid på den, så kan jeg ikke reservere den fra et andet bibliotek! Personalisering login Der er en del ønsker til personligt login, mulighed for at gemme poster, søgesæt, læste bøger mv. Udviklingsplanen har forslag om at arbejde med dette område. Det ville være godt hvis man kunne gemme bestillingerne, så hvis man ikke er færdig, kan gøre det færdigt på et senere tidspunkt 15

16 would be nice to be able to keep 'my searchs' from more than one session (keep historical track). Jeg kunne godt tænke mig at kunne trække en liste over mine lån, efterhånden når man har læst rigtig mange bøger i årenes løb, kan man godt komme hjem en bog man allerede har læst. At mine personlige oplysninger også bruges, når jeg henvises til at bestille på eget bibliotek. Nu skal jeg op med mit lånenummer (som jeg aldrig kan huske) plus PIN kode Andre emner Mac-brugere er forsat ikke tilfredse. Grænsefladen fungerer rimeligt i nyeste version, bortset fra valg af materiale. Dropdownmenu (som foreslået ovenfor) vil formentlig løse dette problem. Og en lang række andre forslag af forskellig karakter: Kan jeg ikke få sendt bøgerne hvis jeg betaler for det? lydbøger som podcast Jeg ønsker at de penge vi (staten) bruger på biblioteker, bliver brugt til at stille net musik til rådighed for alle platforme. Det er diskriminerende at der kun stilles musik download til rådighed for windows platformen. Open source er vejen frem. Jeg ville gerne kunne se, hvilken skrifttype bøgerne er trykt med. Det ville være pragtfuldt, hvis alle biblioteker indførte lånetid på 1 måned på CD'er. Det har de fleste, men ganske enkelte har kun 14 dage! Tidligere var der en uddybende beskrivelse af hver bog (lektørudtalelse?). Den service kan jeg ikke længere finde. at man kan låne voksen materialer, som porno... Der er også en række forslag som synes at komme fra bibliotekssektoren: Jeg ønsker å se hvordan man inverterer i danske sammensatte navn. Ikke bare ordningsordet, men også biinførslene. Jeg arbeider med katalogisering på et norsk universitetsbibliotek, og bruker Bibliotek.dk til verifisering av danske navn Ærgeligt at I har splittet LSCH-strengene i enkelt"ord" efter *-underdelingen i MARC - disse ord bør kunne søges i deres helhed, evt. med højretrunkering, meget gerne også som i LIBRIS, hvor man klikker på LCSH's 1.led og får en meget bred søgning, klikker man på LCSH's 2.led en smallere osv. Ikke klart om man kan AND'e og/eller OR'e ord sammen i søgefelterne Vanskelig å finne ut hvor dokumentet finnes og hvor vi kan bestille fjernlån til vårt bibliotek Det hadde vært fint å kunne bestille fjernlån via bibliotek.dk - også for oss i Norske bibliotek ønsker en print-funksjon, slik at man (bibliotek som fjernlåner) kan printe ud bestillingen til slut. Søgning på id-nummer faustnr. opstilling i biblioteker på alle Tilfredshed Udover et væld af ideer og ønsker til ny og forbedret funktionalitet er der også i kommentarerne udbredt tilfredshed med bibliotek.dk som det også kan ses af de 97% hvis samlede vurdering af bibliotek.dk er God eller Meget god. Her nogle få af disse kommentarer: Tusind tak for et fantastisk arbejdsredskab. Min horisont er blevet udvidet betragteligt. Nu deltager jeg lige spontant i denne survey, så jeg har ikke rigtigt overvejet forbedringer, men jeg kan sige at jeg er meget glad for systemet som det virker pt. Faktisk nævner jeg altid folkebibliotekerne på linie med de mange cykelstier, som det bedste i danmark. Det er simpelthen et fremragende, visionært, logisk, overskueligt og velgennemtænkt system. Jeg er glad for at nogle at mine skattepenge går til det. Men jeg tror, der er for få, der ved, hvilken skattekiste, de har gratis adgang til. "Noget der ligner" er fantastisk godt. Meget mere af den slags. 16

17 En ros til det enorme udbud af materiale der er til rådighed, og jeg synes det er fantastisk at have adgang til det udbud af litteratur og musik. Bestillinger og svarmail-funktionen foregår upåklageligt, og ligeledes den fysiske logistik indbyrdes mellem bibliotekerne. Stor ros :))- Jeg havde forventet et felt til allersidst i spørgeskemaet hvor der var mulighed for at overdynge jer med ros. bibliotek.dk er fandeme noget af det bedste, der er sket i Danmark. Det er tit, at jeg bestiller ting, hvor der kun er et eksemplar i Danmark, og jeg føler mig privilegeret at kunne bruge så godt et system. Godt gået - klap jer selv på skulderen! Imponerende høj driftsikkerhed. Jeg vil gerne udtrykke min uforbeholdne ros til bibliotek.dk. Det er simpelthen for mig - som forsker, der bor i en provinsby - en kolossal hjælp og gave at kunne søge fra andre biblioteker og få det bragt til Silkeborg. Jeg er fuld af beundring og taknemmelighed for den store hjælp og service!!! Eksisterende funktionalitet En hel del efterspørger eksisterende muligheder; der laves efterfølgende et informationsarbejde med de vigtigste af disse områder for at gøre flere brugere opmærksomme på funktionerne. Det undersøges også i forbindelse med høring af udviklingsplan for 2007 om der er interesse for en annoncering af bibliotek.dk-kurser rundt i landet via bibliotek.dk s forside. Der er også efterspørgsel efter funktionalitet som er på vej, fx Stavehjælp og Genvejstaster. 17

18 Kilder til viden om brug og brugere af bibliotek.dk Her beskrives kort de kilder DBC aktuelt har til viden om brug og brugere. DBCs statistik På publicerer DBC statistik om bibliotek.dk. Fx: Trafik under denne overskrift gengives Gallup-målingerne af bibliotek.dk. Der er en tabel der dækker fra uge 35 i 2002 og fremefter samt en grafisk fremstilling af trafikken fra 2003 og frem. Der er også link til FDIMs (Foreningen af Danske InternetMedier) publicering af Gallup-tallene. Desuden link til grafer der viser antal indloggede brugere og antal søgninger fra bibliotek.dk s åbning og frem. Bestillinger der er link til mange forskellige opdelinger af bestillingsstatistikken fra det enkelte biblioteks bibliotek.dk-bestillinger til samtlige bestillinger til alle landets biblioteker. DBCs egne brugerundersøgelser og brugertests DBC har et redskab (fra firmaet Relationwise) til at lave netundersøgelser, som i bibliotek.dk-sammenhæng bruges til mange brugerundersøgelser af enkeltfunktioner eller til samlede brugerundersøgelser. Der er mulighed for alle typer af spørgsmål i værktøjet. Dets begrænsninger er kun netundersøgelser som sådan: mange emner er svære at spørge entydigt om og få et brugbart og validt svar. Som supplement til netundersøgelserne foretages med jævne mellemrum dialogbaserede brugerundersøgelser og brugertests. DBC bruger som hovedregel et koncept med én interviewer til hver testperson, og der indgår både bundne opgaver og dialog ud fra brugerens ønsker. Der er ikke videoovervågning, og der gives ikke vederlag til testerne (men en lille gave). I 2005 blev der lavet en undersøgelse af bestilforløbet dels hos slutbrugere dels hos biblioteker. Og der blev lavet en del dialogbaserede tests af den ny brugergrænseflade inden åbning. Testerne til begge typer undersøgelser rekrutteres typisk via bibliotek.dk s mailingliste (knap 9000 brugere) samt annoncering på bibliotek.dk. Fejlkilder: - når mailinglisten alene bruges til rekruttering, skal der tages højde for at der her er tale om de ret interesserede brugere - netundersøgelserne har generelt en lille skævhed med flere unge, byboere og mænd - til de dialogbaserede tests melder sig især meget intensive brugere. Afholdelse af de dialogbaserede tests på et bibliotek er brugt nogle gange for også at kunne inddrage mindre intensive brugere uden forhåndstilmelding. I disse tilfælde er testen/interviewet mindre omfattende. 18

19 Logfilanalyser DBC undersøger med mellemrum logfilerne for at undersøge nogle af disse elementer: - brugte søgesider - hvad søges der på og hvordan Det ligger meget arbejde i logfilanalyser, og det har derfor hidtil kun været begrænset hvor tit det er sket. Der er i forbindelse med et uddannelseforløb på Biblioteksskolen lavet en stor 0-hitanalyse i 2002, som er blevet brugt til en række forbedringsforslag for at hjælpe brugeren der laver 0-hit-søgninger. Der er lavet en mindre analyse i for at undersøge søgeformer især med henblik på at se om præparerede søgeformer som søgebokse og links til emnesøgning af forskellig slags blev brugt. Udover analyse af logfiler undersøges jævnligt svartider, antal søgninger og fordeling på søgeformer via logfiler. Der er ikke lavet nogle systematiske logfilanalyser i den nye brugergrænseflade. TNS Metrix TNS Metrix er det system, der ligger bag Gallup-målingerne på nettet. Det er altså samme redskab som bruges af alle sites der er med i målingen. Det betyder at tallene reelt er sammenlignelige. Systemet er ganske omfattende, og DBC har ikke udnyttet alle muligheder for statistik herfra. Det er den vigtigste kilde til den faktiske brug af systemet. Udover hovedtallene som også publiceres på Gallup (unikke besøgende samt antal besøg), bruges det løbende til fx at tjekke brugerne på tekniske parametre som: browserversioner, styresystemer, skærmopløsning, hvor kommer folk fra, java- og cookieunderstøttelse o.l. I forbindelse med udarbejdelse af ny brugergrænseflade er det brugt mere intensivt fx til at træffe beslutning angående skift af skærmopløsning og angående browsere. Fx tilpasses bibliotek.dk nu ikke mere til Netscape. Offentliggjorte tal: Løbende Gallupmålinger: DBCs opsamling af tallene fra Gallup: Userneeds undersøgelse i 2004 Userneeds er et lille analysebureau med speciale i netbrugerundersøgelser. Undersøgelsen var en standardundersøgelse som poppede op på bibliotek.dk i perioden 4. oktober-18. oktober Hver bruger fik kun pop-up en én gang. Godt 6000 besvarede undersøgelsen. Vigtigste undersøgelseselement var demografiske data om brugerne, da der ikke fandtes sådanne data. Men undersøgelsen afdækkede også brugernes vurdering af bibliotek.dk. Fejlkilder: 19

20 - Det er uvist om dem der svarer, er repræsentative for dem der bruger bibliotek.dk. Netundersøgelser har en tendens til at der forholdsmæssigt er svar fra lidt flere unge og lidt flere storbyboere. Userneeds mener også at kvinder er lidt mere tilbøjelige til at svare på spørgeskemaer end mænd om det opvejer at mænd bruger nettet lidt mere intensivt end kvinder er uvist. Undersøgelsen er publiceret på Biblioteksstyrelsens hjemmeside: Top of the Web 2003 og 2004 Fra Top of the Web s homepage: top of the web is the name of the European Commission's benchmark study of the use and user satisfaction of public government on-line services. The purpose of the study is to enable the Member States, Norway, Iceland and Switzerland to compare performance, identify best practice and to promote remedial action. Projektet har lavet undersøgelser i 2003 og 2004, men ser ud til at være gået i stå. Bibliotek.dk har været med i undersøgelsen begge år på opfordring af projektet. Spørgeskemaet til brugerne er udformet af projektet, og de undersøgte sites har ingen indflydelse på det. Besvarelse skete via nettet brugeren fik et popup-vindue med link til undersøgelsen. DBC bestemte selv hvornår og hvor længe undersøgelsen var på sitet. Hver bruger fik kun pop-up en én gang. Da spørgeskemaet er generelt, kan visse spørgsmål være forvirrende eller uforståelige for dem der svarer. Fx skulle man i 2004 svare på hvor meget tid man har sparet ved at bruge servicen online i stedet for offline. Der findes ikke en service svarende til bibliotek.dk offline, så spørgsmålet giver ingen mening. Begge år har spørgeskemaet bestået af en række spørgsmål med forskellige bundne svarmuligheder samt ét åbent spørgsmål med mulighed for at komme med kritik og ønsker. Fejlkilder: - De lidt skæve eller direkte uforståelige spørgsmål kan irritere brugere - nogle brugere har måske ikke lyst til at deltage i EU-undersøgelser - der kan på ingen måde tages højde for at dem der svarer er repræsentative for dem der bruger bibliotek.dk. Netundersøgelser har en tendens til at der forholdsmæssigt er svar fra lidt flere unge, lidt flere storbyboere og lidt flere mænd. Top of the Web: Biblioteksstyrelsen I 2001 gennemførte Biblioteksstyrelsen en stor konsulentundersøgelse (udført af siticom group) af bibliotek.dk. Der er lavet to andre undersøgelser helt eller delvist finansieret i Biblioteksstyrelsens regi, som inddrager bibliotek.dk: 20

21 844 fjernlånsbrugere. Hovedrapport udarbejdet af Niels Ole Pors, delrapport udarbejdet af projektgruppe fra Frederiksberg Bibliotek m. fl Forlag: Københavns Kommunes Biblioteker, Kultur- og Fritidsforvaltningen Denne undersøgelses resultater viser at 81% af de undersøgte fjernlånsbrugere kender bibliotek.dk. Af dem, der har svaret på spørgsmålet, er det 88% der angiver, at de kender bibliotek.dk. Undersøgelsens hovedfokus er fjernlån og da undersøgelsen kun er besvaret af fjernlånsbrugere, kan tal fra den ikke bruges generelt om bibliotek.dk. Brugerundersøgelser og henvendelser viser at bibliotek.dk også bruges som indgang til lokalkataloger, som opslagsværk, som indgang til netversioner, som indgang til køb m.v. Pors, Niels Ole Studerende, Google og biblioteker : en undersøgelse af 1694 studerendes brug af biblioteker 2005 Forlag: Biblioteksstyrelsen Undersøgelsens hovedfokus er de studerendes biblioteksbenyttelse, men bibliotek.dk indgår. Knap 1700 studerende besvarede undersøgelsen svarprocent på 35%. Ikke alle typer studerende indgår: Stikprøven medtager altså ikke de studerende, der falder udenfor SUsystemet. Det vil typisk være studerende der har brugt alle deres SU-midler og Masterstuderende der læser på uddannelser der retter sig mod erhvervsaktive. Mange udenlandske studerende på udvekslingsordninger falder ligeledes uden for stikprøven. Det samme gør ph.d.-studerende, idet disse ikke indgår i SU-systemet længere. (side 110). Åbent Universitetsstuderende er heller ikke SU-modtagere. 21

Hvordan bruges bibliotek.dk?

Hvordan bruges bibliotek.dk? Hvordan bruges bibliotek.dk? NOTAT Som baggrund for beslutning om eventuelle nye typer brugerundersøgelser giver notatet en oversigt over tilgængelig viden om bibliotek.dk s brugere og brugeradfærd. Indledning

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2009 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2009 Indledning... 3 Resume af undersøgelsen 2009... 3 Metode antal besvarelser -

Læs mere

Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter

Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2008 Der er i september-oktober 2008 lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk,

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Dansk BiblioteksCenter

Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse af bibliotek.dk September 2007 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2007 Der er i september 2007 lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk, blandt andet til brug for udarbejdelse

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2010 DBC Brugerundersøgelse 2010 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2010... 3 Hvor mange brugere har bibliotek.dk?... 3

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Søg bøger, musik, noder mv. på internettet

Søg bøger, musik, noder mv. på internettet Søg bøger, musik, noder mv. på internettet På www.bibliotek.dk kan du direkte søge på det, du ønsker at låne. Du er ikke afhængig af, om det, du søger, findes på dit eget bibliotek. På internettet kan

Læs mere

Sådan opretter du dig som bruger:

Sådan opretter du dig som bruger: Vi har som bibliotek ikke lov til at videresende artikler elektronisk til dig. Derfor har Albertslund Bibliotek købt adgang til, at du selv kan finde artiklen/artiklerne og læse dem i fuldtekst. Det vil

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning November 2015 DBC Brugerundersøgelse 2015 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2015... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Danmarks Statistik 29. november 2005 Annegrete Wulff, Databanker awu@dst.dk Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Som et led i at vurdere om vi lever op til brugernes behov om let adgang til

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Baggrund NaturErhvervstyrelsen gennemførte den 15. til 29. maj en spørgeskemaundersøgelse omhandlende ansøgningsrunden

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken

Brugerundersøgelse af Statistikbanken Maj 2017 Brugerundersøgelse af Statistikbanken Danmarks Statistik har regelmæssigt spurgt brugerne om deres tilfredshed med formidlingen, bl.a. i form af hjemmeside og Statistikbank. I 2017 har der været

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning December 2014 DBC Brugerundersøgelse 2014 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2014... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning December 2016 DBC Brugerundersøgelse 2016 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2016... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk www.dmi.dk DMI 12. september 2008 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen har kørt

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk Maj 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

DAGSORDEN. Lidt praktisk. Hvor kan du informationssøge? Kildekritik. Plagiering. Bilag 19 - Undervisningsmateriale til 1.g

DAGSORDEN. Lidt praktisk. Hvor kan du informationssøge? Kildekritik. Plagiering. Bilag 19 - Undervisningsmateriale til 1.g INFORMATIONSSØGNING. - KOM GODT FRA START? - Undervisningsmateriale til 1.g elever. DAGSORDEN Lidt praktisk Hvor kan du informationssøge? Kildekritik Plagiering 2 LIDT PRAKTISK Bliv registreret på dit

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere