Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen"

Transkript

1 Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag står med en lønkommissionsrapport. Og vel at mærke en rapport afgivet i enighed. Jeg synes, at det taler til alles fordel, at der har været en villighed til at aflevere en rapport i enighed. Når det så er sagt, så er det nok vigtigt med det samme at slå fast, at det faktum at rapporten er afgivet i enighed ikke er ensbetydende med, at der så også er enighed om det, som bliver udledt af rapporten! Bare ved at følge pressen sporadisk på området, kan man allerede konstatere, at enigheden har trange kår. Lad mig give et eksempel på et citat om ligelønsloven fra beskæftigelsesministeriets hjemmeside:: -. Loven fungerer, den er tilstrækkelig og der er ikke noget behov for at stramme den op, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg, der glæder sig over, at den offentlige sektor ifølge redegørelsen er karakteriseret ved lige løn for lige arbejde. citat slut. At udlægge rapportens ord om ligelønsloven på den måde bekymrer mig faktisk en del. Især når realiteten er, at der ikke var villighed i kommissionen til at udvikle en metode til at vurdere hvad arbejde af samme værdi er. Og netop arbejde af samme værdi er som bekendt en helt afgørende forudsætning for, at ligelønsloven kan få den virkning som den er tiltænkt. På spørgsmålet om, hvad parterne kan bruge rapporten til, vil jeg blandt andet fremhæve det nye lønbegreb standardberegnet timefortjeneste. Hermed har 1

2 vi fået et lønbegreb som kan neutralisere fravær i beregningerne og som derfor er et mere kønsneutralt lønbegreb. Det hilser vi velkommen, men jeg tror dog ikke, at et nyt lønbegreb uden videre får vores medlemmer til at acceptere, at de med et par sving med den tekniske tryllestav lige pludselige tjener 15-20% mere i løn end de kan læse ud af deres lønseddel, men vi har trods alt et mere oplyst grundlag at tage diskussionerne på. Med 10 minutter til rådighed, giver det sig selv, at jeg har ikke tid til at komme ind på alle emnerne i rapporten. Jeg vil derfor med udgangspunkt i det foreslåede serviceeftersyn fokusere på to emner. Nemlig Lokal Løndannelse og Arbejdsmiljø. To områder, som optager statens medarbejdere meget. Lokal løndannelse Med Lønkommissionens rapport er det omsider blevet dokumenteret, hvor stor en andel af lønnen, der er lokalt aftalt. Og det er mange penge rigtigt mange og mere end de fleste af os måske havde forventet. Af de lønkroner der hvert år ruller ind på statsansattes lønkonti er mere end 7,5 mia. kr. lokalt aftalt! Det svarer til 10,1% af den samlede lønsum. Det er altså meget betydelige midler der allerede nu bliver aftalt lokalt. Finansministeren har så allerede lanceret i pressen, at der skal være 20 % til lokal forhandling. Underforstået at de 10,1% der i dag udmøntes på statens område nærmest er ingenting. At finansministeren sammen med nogle af de 163 offentligt ansatte personer, som har deltaget i fokusgrupper åbenbart mener, at 10,1% af lønsummen er så få penge, at det ikke er indsatsen værd, er svært at forstå for mig. Hvis man ikke er i stand til at udarbejde en lønpolitik og arbejde hensigtsmæssigt og strategisk med 7,5 mia., så er der noget galt. 2

3 CFU og Personaleorganisationerne er fra starten gået ind i de nye lønsystemer med en positiv vilje til at finde lokale løsninger på lokale problemer. Men vi har desværre oplevet en meget stram styring af den lokale løndannelse fra de centrale myndigheders side. Forud for OK08 måtte vi presse de statslige arbejdsgivere hårdt for at få udfærdiget en fælleserklæring som slår fast, at den lokale løndannelse fastlægges lokalt på den enkelte institution og at den lokale løndannelse ikke skal normeres af parterne centralt. Vi så på den baggrund frem til at Personalestyrelsen ville løsne tøjlerne i forhold til de statslige arbejdspladser, men efter vores opfattelse er dette ikke sket som forudsat. Vi er derfor havnet i den ærgerlige situation, at vi har måttet anlægge en voldgiftssag for at få fastslået, at det ikke er i overensstemmelse med fælleserklæringen at der udsendes centrale løndirektiver. Den stramme styring gør, at vores lokale forhandlere oplever, at der ikke forhandles i et ligeværdigt klima, og det er et meget alvorligt problem. Og et problem, som vi bliver nødt til at se på! For ellers risikerer vi, at mens Claus Hjort og jeg diskuterer om 10,1% af lønsummen er nok eller ikke nok til lokal løndannelse, så vender de lokale parter ordningen ryggen. Så for os i CFU handler den nære fremtid om, at få taget fat i, og hånd om, de problemer, som de lokale led oplever. Og selv om nogle repræsentanter i nogle fokusgrupper (blandt andet ledere) har sagt at løsningen er flere penge, så er min holdning nu, at der ikke skal sendes flere penge før systemet fungerer. At tro, at flere penge i sig selv, og automatisk, vil skabe et velfungerende system, er en tro, som alene findes på arbejdsgiversiden. 3

4 Vi savner således, at Finansministeriet ikke nøjes med fine hensigtserklæringer om at den lokale løndannelse er et lokalt anliggende, men reelt lader de lokale ledere forhandle med de lokale personalerepræsentanter. Det er afgørende, at de meget store midler der er afsat til lokal løndannelse bliver anvendt fornuftigt og i overensstemmelse med den danske model. Den danske model er baseret på at ligeværdige parter finder frem til løsninger det gælder på det lokale plan ligesom det gælder på det centrale plan. Den danske model hyldes ofte ved festlige lejligheder fint nok, og velfortjent! Men modellen er kun noget værd, hvis den efterleves i dagligdagen. Hvis den danske model skal kunne fungere er det derfor helt nødvendigt at Finansministeriet opgiver sin stamme styring af statens arbejdspladser. Hvis vores tillidsrepræsentanter oplever et lokalt frirum og en ligeværdighed i de lokale forhandlinger er jeg sikker på at den lokale løndannelse vil kunne få en bred tilslutning. Og jeg siger med fuldt overlæg tillidsrepræsentanter og ikke medlemmer. Jeg ved jo godt, at Finansministeren ønsker, at der kommer individuelle forhandlinger. Men jeg kan lige så godt sige nu som senere, at her skal ministeren ikke holde vejret, mens han venter på et ja fra vores side. PAUSE Det fremgår af bilagsmaterialet, at der er meget stor forskel på, hvor meget de enkelte grupper får ud af lokal løndannelse. Der er grupper på det statslige arbejdsmarked som kun i meget ringe grad bliver tilgodeset ved de lokale forhandlinger. Det er en illustration af, at et lønsystem der fx passer til en HK er ikke nødvendigvis passer til en rengøringsassistent eller til en AC er. Ligesom der skal være mangfoldighed i sammensætningen af medarbejderskaren, så skal der også være mangfoldighed i de modeller, som de lokale parter 4

5 kan vælge at anvende. Det er nu meget tydeligt, at én nylønsmodel ikke passer til alle faggrupper. For at behandle forskellige grupper ligeværdigt, må man give dem forskellige muligheder. Det mener Finansministeriet vil være vældig bureaukratisk og umuligt at håndtere for de statslige arbejdspladser. Det er jeg ikke enig i. Ligesom der i den private sektor findes en mangfoldighed af lønsystemer som selv små private virksomheder kan håndtere, skal vi også på de statslige arbejdspladser have lønsystemer som passer til de grupper de omfatter, og ikke alene systemer der alene giver mening på Slotsholmen og i Holmens Kanal. Det er afgørende, for os, at vi finder løsninger, hvor Ny-Lønsmodellen skrues sammen, så den passer til de personalegrupper, der er omfattet af den. One size fits all er et princip der oftest anvendes til discountprodukter og vores mål er ikke, at Ny-løn skal ende som et discountprodukt. Så jeg ser frem til serviceeftersynet på dette punkt! Arbejdsmiljø Så vil jeg sige helt kort om Arbejdsmiljø, at det var et område som vi fra medarbejdersiden fokuserede meget på, da vi lavede kommissioriet. Det var meningen, at Lønkommissionen også skulle se på de fysiske og psykiske belastninger i forskellige jobs. Jeg er lidt skuffet over det, der er kommet ud af arbejdet på dette område. Groft sagt er der tale om en gengivelse af forskning udfærdiget i anden sammenhæng og der er ingen forsøg på at inddrage arbejdsmiljøforholdene nærmere i arbejdet fra Lønkommissionen. Det er helt uacceptabelt at grupper af offentligt ansatte - fx fængselsfunktionærer har et arbejdsmiljø som er så elendigt at de end ikke kan holde sig på arbejdsmarkedet til efterlønsalderen. Der er således grund til at være meget grundig med det serviceeftersyn af arbejdsmiljøet vi skal i gang med. 5

6 Det offentlige arbejdsmarked herunder staten har ganske enkelt ikke råd til at finde sig i dårligt arbejdsmiljø. Afrunding Som nævnt indledningsvist er der ikke tid til at komme ind på alle emner her. Jeg har nævnt to, og vil slutte med en vision om, at vi i fremtiden må få statslige arbejdspladser der er karakteriseret med en mangfoldighed af medarbejdere der: har lige løn for lige arbejde har indflydelse på deres arbejdstid og arbejdsopgaver har gode kompetenceudviklingsmuligheder har et godt arbejdsmiljø og ikke mindst, en sektor hvor der på arbejdspladsen er et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem ledelse og personale Tak for ordet. Bonus info: Statsansatte har højere timeløn (målt ved præsteret tid incl genetillæg) end privatansatte. Man kan bruge gennemsnitstal til mange nyttige ting og endnu flere unyttige. Tallene viser at den statslige sektor efterspørger en højt specialiseret arbejdskraft. Det siger jo ikke noget om hvorvidt staten lønner en given personalegruppe bedre eller dårligere end en tilsvarende privat gruppe. Lige 6

7 så lidt som det er interessant om gennemsnitslønnen i Microsoft er højere end gennemsnitslønnen i ISS. I fokusgruppeinterwiev deltog ialt 163 offentligt ansatte og 62 privatansatte. Deraf det tal som finansministeriet bruger nemlig

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Kære udelukkede og fortvivlede kolleger medlemmer af Danmarks Lærerforening Vi skriver i dag tirsdag den 16. april, vi er i gang med lockoutens 3. uge, vi

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere