Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig"

Transkript

1 Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig

2 Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning 5 Køber du alene eller sammen med andre? 6 Når du køber sammen med din ægtefælle 6 Når du køber sammen med din samlever 7 Når du køber sammen med tredjemand 7 Det står der i købsaftalen 12 Købsaftale og skøde 12 Den dyre fortrydelsesret 13 Sådan finder du alle reglerne 14 Købers Mand Rådgivningskonceptet 15 Brug din advokat som rådgiver 16 At finde sin drømmebolig er en vidunderlig oplevelse. Men selv den bedste drøm kan forvandles til et mareridt, når man mindst venter det. Vi har skrevet denne guide om boligkøb, så du kan læse om nogle af de mange overvejelser, du bør gøre dig, før du handler bolig. Vi håber, du vil læse guiden allerede før, du begynder at drømmer om at købe bolig. Det giver dig de bedste forudsætninger for at undgå unødige spekulationer og overflødigt papirarbejde, så kan du fortsat få en rolig nattesøvn i dit nye hjem. Guiden er skrevet på baggrund af vores er-faringer med rådgivning af flere end boligkøbere, og vi håber naturligvis, at du efter læsningen vil mene, at Ret&Råd er et godt valg, hvis du vil bruge rådgiver, når du køber bolig. Vi har udviklet en særlig rådgivningspakke til boligkøbere, et koncept som vi kalder Købers Mand. Dette koncept, der giver dig en garanti for rådgivningens kvalitet og du kan læse mere om konceptet på side 15.. Med venlig hilsen Ret&Råd Købers Mand 6. udgave, maj 2009 Køberguide - før du drømmer om at købe bolig Af advokat Inge Lindeer, Ret&Råd, Hinnerup, og advokat J.C. Dan-Weibel, Ret&Råd, Århus Nord Den rigtige pris 9 Information 19 Den rigtige bolig 10 Vær kritisk, før du handler 11 Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne guide eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af guiden, så indhent venligst skriftlig tilladelse. 2

3 Dit første boligkøb? Selvom du har prøvet det før For den, der selv kan, er det ingen kunst at købe bolig. Men det kan give gevaldige skrammer at gøre noget første gang helt alene. Det gælder også ved boligkøb. Deltag i et af vores køberkurser Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? Indgå en skriftlig aftale med din rådgiver, så I er enige om, hvad rådgiveren skal hjælpe med. Husk at få prisen med i aftalen. Det er ikke for skødets skyld, du vælger en advokat som rådgiver et skøde kan enhver skrive. Det skal være fordi, du hos din Købers Mand-advokat for det første får fuldstændig klarhed over, hvad rådgivningen indebærer, og for det andet en garanti for rådgivningens kvalitet. Mange Ret&Råd-advokater er uddannede inden for boligkøb. Det betyder, at de ud over deres juridiske uddannelse har gennemgået en særlig uddannelse i prisvurdering, finansiering, bygningsteknologi, budgetlægning, tilstandsrapporter, ejerskifteforsikringer og beskatning ved bolighandel. Det giver dig sikkerhed for en kompetent køberrådgivning. Tips til at vælge den rette rådgiver Er rådgiveren erfaren, eller er køberrådgivning en bibeskæftigelse? Har rådgiveren fulgt med tiden i henseende til viden om lovgivning, it og finansiering? Tjek eventuelt vedkommendes hjemmeside på Internettet og dan dig dit eget indtryk. Kender rådgiveren lokalområdet, det lokale prisniveau, lokalplaner og områdets karakter? Er rådgiveren tillidsvækkende og åben, og er kemien i orden? Grundlæggende minder den bolighandel, du gennemførte for måske 15 år siden, en hel del om det, du nu skal igennem. Meget er dog ændret de seneste år, hvor boligmarkedet har undergået voldsomme forandringer både af økonomisk og lovmæssig art. De finansierede handler, der frem til midten af 90 erne var de fremherskende, ses næsten ikke længere, hvor stort set alle handler gennemføres som kontanthandler. Siden 1996 har sælger kunnet vælge at handle efter reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Hvis sælger før aftalens indgåelse præsterer en tilstandsrapport, et tilbud om ejerskifteforsikring og lover at ville betale halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, hviler mulige, skjulte mangler på købers/forsikringsselskabets skuldre. I mange tilfælde endda allerede fra et tidspunkt, der ligger før overtagelsen. En købsaftale med samtlige bilag kan sagtens rumme over 100 sider, som du skal sætte dig ind i, før du handler. Det er derfor vigtigere end nogensinde at inddrage en rådgiver. Mange vil gerne rådgive boligkøbere, men overvej, om de pågældende som for eksempel sælgers ejendomsmægler har en økonomisk interesse i de, sideydelser, der følger i kølvandet af handlen i form af skødeskrivning og diverse provisioner fra forsikringsselskaber, banker og kreditforeninger. Overvej også, om den, der tilbyder dig rådgivning, er tilstrækkeligt uddannet til at gøre det godt. Det kræver en ganske stor viden om både jura og økonomi. Den digitale tinglysning Fra begyndelsen af september 2009 kan personer og virksomheder selv tinglyse dokumenter ved hjælp af en digital signatur på internettet. Den elektroniske tinglysning gør det markant hurtigere at registrere ejerskifte og belåning. Er man ikke helt tryg ved selv at tinglyse, kan man gøre brug af en fuldmagtsordning, der eksempelvis giver ens advokat ret til at tinglyse for sig. VIL DU VIDE MERE? 4 5

4 Køber du alene eller sammen med andre? Er du single, giver det sig selv, at du køber alene, men der kan også være andre eventuelt økonomiske årsager til, at du er ene om at skrive under. Selv om du er gift, kan der være forhold, der taler for, at du køber alene. Dem kan du læse om i det følgende. Lever I papirløst, er der adskillige forhold, der giver anledning til nøje at overveje, om I skal købe sammen, eller om du skal købe alene. Læs afsnittet om, hvordan du køber med din samlever. Når du køber sammen med din ægtefælle Hvem bør stå som ejer af boligen? I dag er det almindeligt, at begge ægtefæller står som ejere. Men fordi det er almindeligt, er det ikke nødvendigvis rigtigt for alle. Ved skilsmisse skal ægtefæller uden ægtepagt dele det, de ejer, mellem sig. Dog kun hvis der er flere aktiver end passiver. Den, der står som ejer af boligen, har fortrinsret til den Eksempel Hustruen har kroner stående i banken og skylder kroner væk. Ved skilsmisse skal parterne dele, og manden får derfor kroner af hustruen. Hvis huset står i mandens navn og har en friværdi på kroner, men han skylder kroner væk, så får hustruen ikke del i huset. Det beholder manden sammen med sin gæld, og han får altså de kroner af hustruen. Når du køber sammen med din samlever Det er jeres eget valg, om I vil gifte jer eller leve papirløst. Men går forholdet galt, er konsekvenserne vidt forskellige. Der er helt klare regler for fordeling af aktiverne, når ægtefæller skilles; som udgangspunkt gælder der ingen regler for papirløse forhold. Konflikter mellem samlevere om, hvordan de skal dele deres ejendom, når deres veje skilles, løses ved domstolene på baggrund af domspraksis. Derfor er det uhyre svært at forudsige udfaldet af sådanne retssager. I bør som ugifte skrive en samejeoverenskomst. Med den har I på forhånd bestemt: 1. hvad der skal ske, mens I ejer boligen i fællesskab Eksempel Ugifte har ikke på samme måde som gifte mulighed for frit at bestemme, hvordan rentefradraget skal fordeles. Hvis et papirløst par køber boligen med 50 procent til hver, skal rentefradraget fordeles på samme måde. Det bevirker, at nogle ugifte vælger at fordele ejerforholdet imellem sig, så den, der tjener mest, kommer til at eje mest. Også denne løsning kan skabe problemer senere hen. For det første kan parternes indtjeningsforhold ændre sig. For det andet kan det forekomme urimeligt, at gevinsten ved salg skal fordeles efter ejerforhold, selv om begge parter måske har bidraget lige meget til ydelsen. Mulighederne skal tænkes nøje igennem. Mens I er gift, ejer I hver især det, I nu en gang ejer. Mandens kreditorer kan som udgangspunkt ikke komme efter hustruens penge og omvendt. Reglen betyder, at er huset købt i hustruens navn, kan mandens kreditorer ikke gøre udlæg i huset, medmindre hustruen har skrevet under på, at hun hæfter for gælden. I sådanne tilfælde er det fornuftigt, at kun den ene (gældfri) part står som ejer. Hvis ægteskabet ophører ved dødsfald, kan det især i tilfælde, hvor én eller begge har særbørn, være af stor betydning, om I begge står som ejere. Det er regler som disse, der gør det værd at tænke over, hvem der skal stå som ejer af boligen. Ofte er det en god idé at overveje ægtepagt og testamente. Især i familier med sammenbragte og fælles børn bør I vurdere jeres behov for ægtepagt og testamente. 2. hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden, og hvad der skal ske, når den ene af jer dør. Få alt det, der ikke er rart at tænke på, overstået, mens tid er Når du køber sammen med tredjemand Efterhånden er det blevet meget almindeligt, at flere går sammen om at købe en ejendom. Det kan være et tofamilieshus, en ejendom, der består af to eller flere lejligheder eller bare et hus, der er så stort, at det kan tjene som bolig for flere. Nogle vælger også at købe sommerhus sammen. 6 7

5 Den rigtige pris Det er ofte det gode venskab og de fælles interesser, der gør, at man vælger at købe sammen. Men man bør på forhånd gøre sig klart, hvad der skal ske, hvis venskabet eller de fælles interesser en dag ikke længere består. Frem for at risikere opslidende og bitre konflikter, bør I på forhånd overveje, hvorfor I køber, hvad I vil med boligen eller sommerhuset, og hvordan I skal bo eller eje sammen. I skal med andre ord indgå en kontrakt med hinanden. En kontrakt, der er udformet specielt til jer. En mulig løsning er at etablere en lille ejerforening med et tilhørende sæt vedtægter. Test vedtægterne på forhånd! Prøv om vedtægterne holder i tilfælde af, at I bliver uenige om eksempelvis større vedligeholdelsesudgifter. Se, om vedtægterne tager højde for, at en af ejerne vil sælge og til hvem. Hvordan kan vedtægterne ændres? Hvem hæfter for hvem? Bør parterne have lov at leje deres ejerandel ud? Hvad sker der, hvis lejeaftalen viser sig at være ugyldig? Alt kun eksempler på, hvad man bør tage stilling til, inden man køber sammen. Ejendomsmægleren skal som sælgers repræsentant sælge ejendommen til den højest mulige pris måske også til en højere pris, end ejendomsmægleren selv ville vurdere den til. Derfor skal du som køber tænke dig om, inden du accepterer en pris. Man taler om købers marked og sælgers marked alt efter konjunkturerne på boligmarkedet. Når du skal vurdere prisen, skal du se på, hvad andre lignende boliger sælges for i området. Du bør med andre ord skaffe dig lokalkendskab eller bruge en rådgiver, der har det. Du skal se på finansieringsmulighederne og på ejendomstypen. Nogle huse er lettere at sælge end andre, og det påvirker prisen. Du skal finde ud af, om boligen har været til salg længe, og om den måske har været sat til salg hos flere mæglere. Det er også vigtigt at vide, om boligen har været reguleret i pris. DELTAG PÅ VORES KURSER privatkurser 8 9

6 Den rigtige bolig Vær kritisk, før du handler Avisernes og Internettets boligsider giver indtryk af, at der er masser af boliger til salg. Der er altid rift om de attraktive boliger, og trods et stort udbud kan det være svært at finde drømmeboligen. Det betyder, at man risikerer at købe en bolig, der ikke helt lever op til forventningerne. Kærlighed gør blind, og det sker derfor også, at man køber det forkerte hus med den forkerte beliggenhed med risiko for at skulle sælge på ny efter kort tid. Sådan en fejltagelse kan sagtens koste flere hundrede tusinde kroner. Der er derfor god forretning i at forberede boligkøbet omhyggeligt. Lav en analyse af dit og familiens boligbehov og derefter en plan for boligsøgningen og -købet, så er du klædt på til at handle. Ret&Råd udbyder målrettede kurser til boligkøbere, hvor du hører nærmere om de mange spørgsmål, der knytter sig til et boligkøb. Spørg din lokale Ret&Rådadvokat, hvornår næste kursus holdes i dit område, eller tjek oversigten på Det er en god investering at bruge et par timer på at deltage i et af vores køberkurser. De fleste hussælgere vælger at få udarbejdet en tilstandsrapport og et tilbud om ejerskifteforsikring. Dermed kan de i vidt omfang frigøre sig for ansvar over for køber i tilfælde af, at der måtte være fejl og mangler ved huset. Ret&Råd anbefaler normalt at tegne en ejerskifteforsikring. Men du bør være kritisk, når det gælder valg af forsikring. Nogle forsikringer er dyrere end andre, og der er forskel på, hvilke forbehold selskaberne tager i forskellige forsikringers individuelle tillæg, ligesom der er forskel i dækningsomfanget. Sælgeren skal betale halvdelen af præmien på den tilbudte ejerskifteforsikring. Når du underskriver en købsaftale eller for den sags skyld tegner en forsikring skriver du blandt andet under på, at du har læst og forstået reglerne, og regler, forbehold og undtagelser kan der være mange af. Det gælder om at studere dem grundigt, inden du skriver under. Se eventuelt afsnittet på side 14 om, hvordan du finder reglerne. Udgangspunktet er, at hvad der står i en skriftlig aftale gælder og hvad der ikke står, gælder ikke. Står der "købt som beset", kan det være for sent at vende tilbage, hvis du først får øje på fejlene, efter du har skrevet under. Vær derfor kritisk, før du handler. Hertil kommer, at tilstandsrapporten ikke er nogen garanti for, at ejendommen ikke har andre mangler end de nævnte

7 Det står der i købsaftalen Den dyre fortrydelsesret Købsaftalen er det helt afgørende dokument ved et boligkøb, og samtlige vilkår for handlen bør fremgå af den. Husk at få alle de forhold med, som du har drøftet med sælger og ejendomsmægler lige fra, om huset er hulmursisoleret til aftaler om, hvad der følger med i handlen. Vist er mundtlige aftaler bindende, men af bevismæssige grunde bør alle aftaler i forbindelse med handlen skrives ned klart og præcist formuleret. Så er der ingen tvivl om, hvad der er aftalt og oplyst. Det er meget vigtigt, at formuleringerne er juridisk korrekte, så der ikke er tvivl om virkningen af en given formulering. For eksempel er der himmelvid forskel på, om en sælger "oplyser" eller "indestår". Købsaftale og skøde Det tinglyste skøde eller udskriften fra det tinglyste ejerskifte, der gengiver hovedindholdet af købsaftalen i redigeret form, er det dokument, der endeligt beviser, at det er dit hus eller din ejerlejlighed. Skødet beskytter din ejendomsret over for omverdenen. Hvis der er vilkår eller aftaler, der ikke fremgår af skødet eller udskriften af det tinglyste ejerskifte, men kun af købsaftalen og/eller den efterfølgende korrespondance, er de alligevel bindende. Normalt skriver sælgers rådgiver købsaftalen. Derfor er den som udgangspunkt skrevet sådan, at den tager hensyn til sælger. Læs den grundigt. Ord og passager, der kan se tilforladelige ud ved første øjekast, kan have stor betydning. Se også efter, hvad der ikke står. Det er her, der for alvor er brug for en rådgiver med praktisk erfaring. I købsaftalen er der dels en fortegnelse over alle de papirer og dokumenter, der indgår i den samlede handel, dels en oversigt over de aftaler, der er en del af handlen. Selv om de fleste gerne vil, nytter det ikke at være "pæn" og undlade at gøre indsigelse, når det gælder et så vigtigt dokument. De fleste bolighandler er omfattet af en lovsikret fortrydelsesret. Du har krav på at få skriftlig information om fortrydelsesretten, inden du handler. Fortrydelsesretten er dog indviklet og dyr. Det koster én procent af købesummen, hvis du fortryder, efter du har skrevet under. Udgør købesummen en rund million, koster det altså kroner at fortryde. Fortrydelsesretten skal udnyttes inden en vis frist, og der gælder en særlig procedure. Ret&Råd anbefaler dig at lade være med at skrive under, før du har konsulteret din rådgiver. Er blækket først blevet tørt, ved sælger, at handlen er så godt som sikker, og så bliver det meget sværere for rådgiveren at forhandle sig til en bedre aftale for dig. Føler du dig presset til at skrive under, så gør det ikke uden et advokatforbehold. Et advokatforbehold kan formuleres sådan: "Denne handel er fra købers side betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Advokatens godkendelse skal foreligge senest den xx.xx.xxxx". De afgørende ord er "i sin helhed". De betyder nemlig, at din advokat har mulighed for at annullere handlen, for eksempel fordi nøjere beregninger viser, at du ikke har råd til at købe ejendommen, eller fordi din advokat i forbindelse med sin gennemgang af papirerne har konstateret belastende forhold vedrørende den pågældende bolig. Det siger sig selv, at denne form for "fortrydelse" er at foretrække for køberen, da den i modsætning til den lovbestemte fortrydelsesret ikke udløser nogen godtgørelse til sælger. FÅ VORES E-NYHEDSBREV nyhedsbrev 12 13

8 Sådan finder du alle reglerne Købers Mand Rådgivningskonceptet VIL DU VIDE MERE? Det kan være svært at få et præcist overblik over de mange love, regler og bestemmelser, der knytter sig til det at købe bolig. Her er nogle henvisninger til, hvor du kan finde flere informationer. Har du adgang til Internettet, kan du finde en grundig orientering på Her finder du aktuelle og opdaterede artikler om boligkøb, og her kan du også gratis få besvaret spørgsmål i vores brevkasse. Herfra kan du klikke videre til udgivet af Erhvervs og Selskabsstyrelsen, og du kan læse noget om den litteratur, der er relevant for boligkøberen. Herudover omfatter denne side en række vigtige love og henvisninger til andre relevante hjemmesider. På er alle gældende regler gengivet. Alle disse sider er gratis at bruge. Offentligt tilgængelige oplysninger om huset kan findes på og og, for så vidt angår forurening, via den lokale region. Adgang til matrikelkort findes på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside ( og oversigtskort, der viser gældende lokalplaner mv. findes på de enkelte kommuners hjemmesider, samt på www. plansystemdk.dk Har du ikke adgang til Internettet, kan du på biblioteket tilvejebringe den information, vi har nævnt her. Købers Mand er udviklet af Ret&Råd-advokater. Vi er rådgivere med holdninger til det, vi laver. I Ret&Råd mener vi ikke, at boligkøberne kan være tjent med at bruge en ejendomsmægler, som det ene øjeblik sælger ejendomme og det næste rådgiver købere. Ret&Råd anser det for et speciale at rådgive boligkøbere. Derfor har vi registreret Købers Mand som vores varemærke, fordi vi er specialister i at rådgive boligkøbere. Din Købers Mand-advokat kender sit lokalområde og vurderer købsaftaler hver dag. Du bør vælge en rådgiver, der har praktisk erfaring med at vurdere og prissætte boliger en rådgiver, der netop er købers mand. I Ret&Råd rådgiver vi på baggrund af den erfaring, vi har fået fra mange tusinde bolighandler igennem årene. Det er også den erfaring, der får os til at mene, at køberrådgivning er et speciale, der bør varetages af rådgivere, som ikke har andre interesser end at sikre boligkøberen den bedste handel. Købers Mand bygger på åbenhed og ærlighed på begge sider af skrivebordet. Du får klar besked, hvis vi mener, en bolig ikke er noget for dig fordi den er for dyr, fordi den er for ringe, eller fordi du får svært ved at sælge den igen. Kærlighed gør blind, siger man. Det gælder også, når man køber ny bolig. Hos os kan du være sikker på at få en nøgtern rådgivning så lader vi dig om at drømme. Rigtig rådgivning begynder, inden købsaftalen underskrives. Vælg din rådgiver med omhu og styr uden om rådgivere, der det ene øjeblik rådgiver sælgere om at få den højeste pris og det næste købere om at give den rette pris. Undgå rådgivere med andre interesser end at sikre dig en god handel, og vær opmærksom på, at der er stor forskel på rådgivere og sælgere. Ret&Råd Købers Mand leverer en rådgivning, der er skræddersyet til dig. Hvis du vælger en anden rådgiver end Købers Mand, bør du gøre dig det klart, hvad du forlanger, og hvad din rådgiver kan levere. Få det skrevet ned og aftal en pris. Forvis dig om, at rådgiveren er forsikret i tilfælde af fejl

9 Brug din advokat som rådgiver Vi håber, at du med denne folder har fået et bedre overblik over, hvad der kræves for at gennemføre et boligkøb. Vi anbefaler, at du vælger en Ret&Råd advokat til at føre dig trygt igennem et boligkøb, hvis du mener, du har behov for en troværdig rådgiver ved din side. Overvejer du at købe fast ejendom i udlandet, kan Ret&Råd også hjælpe dig. Du kan bestille vores folder Køb af fast ejendom i udlandet på vores hjemmeside eller ved at henvende dig på dit lokale Ret&Råd-kontor. Læs mere herom i Ret&Råds brochure om Køb af fast ejndom i udlandet 16

10 Information Yderligere information På kan du tilmelde dig vores boligkurser. Der holdes løbende kurser i hele landet - og alle privatkurser er gratis. Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4 sal DK-1358 København K Telefon Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontoreri mere end 70 byer landet over yder vi rådgivning inden for både erhverv og privat. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din og familiens advokat og rådgiver i alle de spørgsmål, du kan støde på livet igennem, herunder: Ægteskab og ægtepagt Separation og skilsmisse Testamente Ugifte samlevende Død og begravelse Boligrådgivning Erstatning Pension (og ægtepagt) Gældssanering Forsikring Lejekontrakt Retssager Konfliktmægling 19

11 Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4 sal DK-1358 København K Telefon

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

Vil du købe bolig? ADVODAN hjælper dig, så du køber det rigtige hjem uden ubehagelige overraskelser

Vil du købe bolig? ADVODAN hjælper dig, så du køber det rigtige hjem uden ubehagelige overraskelser Vil du købe bolig? ADVODAN hjælper dig, så du køber det rigtige hjem uden ubehagelige overraskelser Gør det rigtige køb At købe bolig er ofte den største investering i livet, og faldgruberne er mange.

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris.

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris. Boligkøberguide 10 gode råd inden du køber bolig: 1. Lav en grundig prisanalyse af boligen sammenholdt med andre lignende boliger. Det gælder både kontantprisen, men også ejerudgifter. 2. Vær sikker på

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere KØB AF FAST EJENDOM Information til købere Kære boligkøber Når du skal købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage et af dit livs vigtigste investeringer. Der er mange ting at

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Få et overblik over din økonomi

Få et overblik over din økonomi Uanset om det er første gang eller du har prøvet det før, er der mange ting at holde styr på. Til at begynde med kan det være en god ide at gøre sig nogle overvejelser omkring økonomisk råderum og reelle

Læs mere

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING?

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET Har du husket at tage stilling? FORFATTER Malene Dall Hardt Hansen mdhh@seges.dk Rikke Høgsaa Roding rhr@seges.dk LAYOUT OG GRAFIK

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Boligsælgerens Guide. Når køberen er fundet. Sådan afsluttes dit boligsalg

Boligsælgerens Guide. Når køberen er fundet. Sådan afsluttes dit boligsalg Boligsælgerens Guide Når køberen er fundet Sådan afsluttes dit boligsalg Indholdsfortegnelse 01 Køberen er fundet! 02 Boligen er solgt - hvad nu? 03 Gode ressourcer 01 Køberen er fundet! Denne e-bog er

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Din pension, min pension eller vores fælles pension? Opsparing til pension opfattes ofte

Læs mere

Boligkøb Hvordan gør jeg, og hvad skal jeg tænke på?

Boligkøb Hvordan gør jeg, og hvad skal jeg tænke på? Boligkøb Hvordan gør jeg, og hvad skal jeg tænke på? Tænk nyt når du skal købe bolig Konsekvenserne af at købe bolig rækker mange år ud i fremtiden, ikke blot hvad det økonomiske angår, men også i høj

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvilke fordele det giver at sælge og købe via os og hvad du kan forvente

Læs mere

Boligkøber. Guide. BoligWishes - BoligLocal - BoligCare - BoligEconomy

Boligkøber. Guide. BoligWishes - BoligLocal - BoligCare - BoligEconomy Boligkøber Guide BoligWishes - BoligLocal - BoligCare - BoligEconomy Boligkøb i trygge omgivelser Hvad enten du er førstegangskøber, eller du er ved at købe din sidste bolig, er det rart med en mægler,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvordan vi arbejder hos home, hvilke fordele det giver at sælge og købe via

Læs mere

Estate mæglerne Jakob brandstrup. Vi kender vejen INGOLF RASMUSSEN A/S. Estate mæglerne Jakob Brandstrup

Estate mæglerne Jakob brandstrup. Vi kender vejen INGOLF RASMUSSEN A/S. Estate mæglerne Jakob Brandstrup Estate mæglerne Jakob Brandstrup Estate mæglerne Jakob brandstrup din lokale ejendomsmægler Bystævnet 3 8520 Lystrup Tlf.: 8610 2828 Tak til vores samarbejdspartnere for jeres deltagelse i denne brochure

Læs mere

HVEM STÅR SOM KØBER? PARRET MÅ VÆLGE BEGGE BØR LÆGGE NAVN TIL. og hvornår det arbejde, du selv skal udføre, skal ske i forhold til byggeprocessen.

HVEM STÅR SOM KØBER? PARRET MÅ VÆLGE BEGGE BØR LÆGGE NAVN TIL. og hvornår det arbejde, du selv skal udføre, skal ske i forhold til byggeprocessen. 12 Vi bygger hus Trin 1, klarlæg dine ønsker og behov og hvornår det arbejde, du selv skal udføre, skal ske i forhold til byggeprocessen. Overholder du ikke tidsplanen, kan du skabe forsinkelser, og det

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information beskriver regler for handel med kolonihavehuse. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte rådgivning.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Rådgivningsaftale køb af bolig

Rådgivningsaftale køb af bolig Rådgivningsaftale køb af bolig vilsoe@vilsoe.dk Direkte tlf.nr. Vedrørende ejendommen beliggende: Køber: X X X Sekretær: vilsoe@vilsoe.dk Direkte tlf.nr. www.vilsoe.dk A/S, CVRnr. 10 11 59 22 Vi tilbyder

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen 12 advokater - ligger i Hillerød og Helsingør - etableret helt tilbage i 1869, KTC har speciale indenfor fast ejendom og erhvervsret - 25 års erfaring med køb

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vejledning om køb og salg af kolonihaver

Vejledning om køb og salg af kolonihaver Vejledning om køb og salg af kolonihaver Denne vejledning beskriver regler for køb og salg af kolonihavehuse og havelodder. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte rådgivning. Ved

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Hvordan italesætter du som rådgiver ejerskifte for ejerlederen?

Hvordan italesætter du som rådgiver ejerskifte for ejerlederen? Ejerskifte Hvordan italesætter du som rådgiver ejerskifte for ejerlederen? 16-11-2011 Steen Witthøfft, PARTNER Advokater Ret&Råd A/S Slide nr. 1 Advokat Steen Witthøfft PARTNER Advokater Ret&Råd A/S Afdelinger

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

NYHEDSBREV. Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2

NYHEDSBREV. Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2 NYHEDSBREV Boligadvokaterne Tina Bach, Lars Kaasgaard, Lene Brun og Per Broe-Andersen JANUAR 2018 NR. 07 04. ÅRGANG Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2 DinGeo.dk

Læs mere

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Højt beliggende villa, med plads til den store familie + 105 kvm garage. Sag: 84600578 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

HVORDAN KØBER JEG ET HUS? //

HVORDAN KØBER JEG ET HUS? // HVORDAN KØBER JEG ET HUS? // Det er en stor beslutning at købe et rækkehus. Du har måske slet ikke prøvet at købe en bolig før, eller kun prøvet at købe en andelslejlighed. Vi har i andre projekter oplevet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

og en god boligrådgiver

og en god boligrådgiver Der er mange ting at tage stilling til, hvis man står over for at skulle købe sin første bolig. Man kan få mange gode råd især om det økonomiske i det lokale pengeinstitut. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Læs mere

På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud.

På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud. Wennemoes Bolig På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud. Ingen bolig passer til vores liv, hele livet. Vi bor alene, vi flytter

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Faglig ajourføring Efteråret 2008

Faglig ajourføring Efteråret 2008 Undgå tab på retursager Minimer omkostningerne Betaling for udgifterne 5. Kreds Februar 2009 Forudsætning for betaling Enten formidlingsaftale efter regning + Udgifterne er nøje specificerede Eller Udgiften

Læs mere