Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig"

Transkript

1 Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig

2 Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning 5 Køber du alene eller sammen med andre? 6 Når du køber sammen med din ægtefælle 6 Når du køber sammen med din samlever 7 Når du køber sammen med tredjemand 7 Det står der i købsaftalen 12 Købsaftale og skøde 12 Den dyre fortrydelsesret 13 Sådan finder du alle reglerne 14 Købers Mand Rådgivningskonceptet 15 Brug din advokat som rådgiver 16 At finde sin drømmebolig er en vidunderlig oplevelse. Men selv den bedste drøm kan forvandles til et mareridt, når man mindst venter det. Vi har skrevet denne guide om boligkøb, så du kan læse om nogle af de mange overvejelser, du bør gøre dig, før du handler bolig. Vi håber, du vil læse guiden allerede før, du begynder at drømmer om at købe bolig. Det giver dig de bedste forudsætninger for at undgå unødige spekulationer og overflødigt papirarbejde, så kan du fortsat få en rolig nattesøvn i dit nye hjem. Guiden er skrevet på baggrund af vores er-faringer med rådgivning af flere end boligkøbere, og vi håber naturligvis, at du efter læsningen vil mene, at Ret&Råd er et godt valg, hvis du vil bruge rådgiver, når du køber bolig. Vi har udviklet en særlig rådgivningspakke til boligkøbere, et koncept som vi kalder Købers Mand. Dette koncept, der giver dig en garanti for rådgivningens kvalitet og du kan læse mere om konceptet på side 15.. Med venlig hilsen Ret&Råd Købers Mand 6. udgave, maj 2009 Køberguide - før du drømmer om at købe bolig Af advokat Inge Lindeer, Ret&Råd, Hinnerup, og advokat J.C. Dan-Weibel, Ret&Råd, Århus Nord Den rigtige pris 9 Information 19 Den rigtige bolig 10 Vær kritisk, før du handler 11 Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne guide eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af guiden, så indhent venligst skriftlig tilladelse. 2

3 Dit første boligkøb? Selvom du har prøvet det før For den, der selv kan, er det ingen kunst at købe bolig. Men det kan give gevaldige skrammer at gøre noget første gang helt alene. Det gælder også ved boligkøb. Deltag i et af vores køberkurser Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? Indgå en skriftlig aftale med din rådgiver, så I er enige om, hvad rådgiveren skal hjælpe med. Husk at få prisen med i aftalen. Det er ikke for skødets skyld, du vælger en advokat som rådgiver et skøde kan enhver skrive. Det skal være fordi, du hos din Købers Mand-advokat for det første får fuldstændig klarhed over, hvad rådgivningen indebærer, og for det andet en garanti for rådgivningens kvalitet. Mange Ret&Råd-advokater er uddannede inden for boligkøb. Det betyder, at de ud over deres juridiske uddannelse har gennemgået en særlig uddannelse i prisvurdering, finansiering, bygningsteknologi, budgetlægning, tilstandsrapporter, ejerskifteforsikringer og beskatning ved bolighandel. Det giver dig sikkerhed for en kompetent køberrådgivning. Tips til at vælge den rette rådgiver Er rådgiveren erfaren, eller er køberrådgivning en bibeskæftigelse? Har rådgiveren fulgt med tiden i henseende til viden om lovgivning, it og finansiering? Tjek eventuelt vedkommendes hjemmeside på Internettet og dan dig dit eget indtryk. Kender rådgiveren lokalområdet, det lokale prisniveau, lokalplaner og områdets karakter? Er rådgiveren tillidsvækkende og åben, og er kemien i orden? Grundlæggende minder den bolighandel, du gennemførte for måske 15 år siden, en hel del om det, du nu skal igennem. Meget er dog ændret de seneste år, hvor boligmarkedet har undergået voldsomme forandringer både af økonomisk og lovmæssig art. De finansierede handler, der frem til midten af 90 erne var de fremherskende, ses næsten ikke længere, hvor stort set alle handler gennemføres som kontanthandler. Siden 1996 har sælger kunnet vælge at handle efter reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Hvis sælger før aftalens indgåelse præsterer en tilstandsrapport, et tilbud om ejerskifteforsikring og lover at ville betale halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, hviler mulige, skjulte mangler på købers/forsikringsselskabets skuldre. I mange tilfælde endda allerede fra et tidspunkt, der ligger før overtagelsen. En købsaftale med samtlige bilag kan sagtens rumme over 100 sider, som du skal sætte dig ind i, før du handler. Det er derfor vigtigere end nogensinde at inddrage en rådgiver. Mange vil gerne rådgive boligkøbere, men overvej, om de pågældende som for eksempel sælgers ejendomsmægler har en økonomisk interesse i de, sideydelser, der følger i kølvandet af handlen i form af skødeskrivning og diverse provisioner fra forsikringsselskaber, banker og kreditforeninger. Overvej også, om den, der tilbyder dig rådgivning, er tilstrækkeligt uddannet til at gøre det godt. Det kræver en ganske stor viden om både jura og økonomi. Den digitale tinglysning Fra begyndelsen af september 2009 kan personer og virksomheder selv tinglyse dokumenter ved hjælp af en digital signatur på internettet. Den elektroniske tinglysning gør det markant hurtigere at registrere ejerskifte og belåning. Er man ikke helt tryg ved selv at tinglyse, kan man gøre brug af en fuldmagtsordning, der eksempelvis giver ens advokat ret til at tinglyse for sig. VIL DU VIDE MERE? 4 5

4 Køber du alene eller sammen med andre? Er du single, giver det sig selv, at du køber alene, men der kan også være andre eventuelt økonomiske årsager til, at du er ene om at skrive under. Selv om du er gift, kan der være forhold, der taler for, at du køber alene. Dem kan du læse om i det følgende. Lever I papirløst, er der adskillige forhold, der giver anledning til nøje at overveje, om I skal købe sammen, eller om du skal købe alene. Læs afsnittet om, hvordan du køber med din samlever. Når du køber sammen med din ægtefælle Hvem bør stå som ejer af boligen? I dag er det almindeligt, at begge ægtefæller står som ejere. Men fordi det er almindeligt, er det ikke nødvendigvis rigtigt for alle. Ved skilsmisse skal ægtefæller uden ægtepagt dele det, de ejer, mellem sig. Dog kun hvis der er flere aktiver end passiver. Den, der står som ejer af boligen, har fortrinsret til den Eksempel Hustruen har kroner stående i banken og skylder kroner væk. Ved skilsmisse skal parterne dele, og manden får derfor kroner af hustruen. Hvis huset står i mandens navn og har en friværdi på kroner, men han skylder kroner væk, så får hustruen ikke del i huset. Det beholder manden sammen med sin gæld, og han får altså de kroner af hustruen. Når du køber sammen med din samlever Det er jeres eget valg, om I vil gifte jer eller leve papirløst. Men går forholdet galt, er konsekvenserne vidt forskellige. Der er helt klare regler for fordeling af aktiverne, når ægtefæller skilles; som udgangspunkt gælder der ingen regler for papirløse forhold. Konflikter mellem samlevere om, hvordan de skal dele deres ejendom, når deres veje skilles, løses ved domstolene på baggrund af domspraksis. Derfor er det uhyre svært at forudsige udfaldet af sådanne retssager. I bør som ugifte skrive en samejeoverenskomst. Med den har I på forhånd bestemt: 1. hvad der skal ske, mens I ejer boligen i fællesskab Eksempel Ugifte har ikke på samme måde som gifte mulighed for frit at bestemme, hvordan rentefradraget skal fordeles. Hvis et papirløst par køber boligen med 50 procent til hver, skal rentefradraget fordeles på samme måde. Det bevirker, at nogle ugifte vælger at fordele ejerforholdet imellem sig, så den, der tjener mest, kommer til at eje mest. Også denne løsning kan skabe problemer senere hen. For det første kan parternes indtjeningsforhold ændre sig. For det andet kan det forekomme urimeligt, at gevinsten ved salg skal fordeles efter ejerforhold, selv om begge parter måske har bidraget lige meget til ydelsen. Mulighederne skal tænkes nøje igennem. Mens I er gift, ejer I hver især det, I nu en gang ejer. Mandens kreditorer kan som udgangspunkt ikke komme efter hustruens penge og omvendt. Reglen betyder, at er huset købt i hustruens navn, kan mandens kreditorer ikke gøre udlæg i huset, medmindre hustruen har skrevet under på, at hun hæfter for gælden. I sådanne tilfælde er det fornuftigt, at kun den ene (gældfri) part står som ejer. Hvis ægteskabet ophører ved dødsfald, kan det især i tilfælde, hvor én eller begge har særbørn, være af stor betydning, om I begge står som ejere. Det er regler som disse, der gør det værd at tænke over, hvem der skal stå som ejer af boligen. Ofte er det en god idé at overveje ægtepagt og testamente. Især i familier med sammenbragte og fælles børn bør I vurdere jeres behov for ægtepagt og testamente. 2. hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden, og hvad der skal ske, når den ene af jer dør. Få alt det, der ikke er rart at tænke på, overstået, mens tid er Når du køber sammen med tredjemand Efterhånden er det blevet meget almindeligt, at flere går sammen om at købe en ejendom. Det kan være et tofamilieshus, en ejendom, der består af to eller flere lejligheder eller bare et hus, der er så stort, at det kan tjene som bolig for flere. Nogle vælger også at købe sommerhus sammen. 6 7

5 Den rigtige pris Det er ofte det gode venskab og de fælles interesser, der gør, at man vælger at købe sammen. Men man bør på forhånd gøre sig klart, hvad der skal ske, hvis venskabet eller de fælles interesser en dag ikke længere består. Frem for at risikere opslidende og bitre konflikter, bør I på forhånd overveje, hvorfor I køber, hvad I vil med boligen eller sommerhuset, og hvordan I skal bo eller eje sammen. I skal med andre ord indgå en kontrakt med hinanden. En kontrakt, der er udformet specielt til jer. En mulig løsning er at etablere en lille ejerforening med et tilhørende sæt vedtægter. Test vedtægterne på forhånd! Prøv om vedtægterne holder i tilfælde af, at I bliver uenige om eksempelvis større vedligeholdelsesudgifter. Se, om vedtægterne tager højde for, at en af ejerne vil sælge og til hvem. Hvordan kan vedtægterne ændres? Hvem hæfter for hvem? Bør parterne have lov at leje deres ejerandel ud? Hvad sker der, hvis lejeaftalen viser sig at være ugyldig? Alt kun eksempler på, hvad man bør tage stilling til, inden man køber sammen. Ejendomsmægleren skal som sælgers repræsentant sælge ejendommen til den højest mulige pris måske også til en højere pris, end ejendomsmægleren selv ville vurdere den til. Derfor skal du som køber tænke dig om, inden du accepterer en pris. Man taler om købers marked og sælgers marked alt efter konjunkturerne på boligmarkedet. Når du skal vurdere prisen, skal du se på, hvad andre lignende boliger sælges for i området. Du bør med andre ord skaffe dig lokalkendskab eller bruge en rådgiver, der har det. Du skal se på finansieringsmulighederne og på ejendomstypen. Nogle huse er lettere at sælge end andre, og det påvirker prisen. Du skal finde ud af, om boligen har været til salg længe, og om den måske har været sat til salg hos flere mæglere. Det er også vigtigt at vide, om boligen har været reguleret i pris. DELTAG PÅ VORES KURSER privatkurser 8 9

6 Den rigtige bolig Vær kritisk, før du handler Avisernes og Internettets boligsider giver indtryk af, at der er masser af boliger til salg. Der er altid rift om de attraktive boliger, og trods et stort udbud kan det være svært at finde drømmeboligen. Det betyder, at man risikerer at købe en bolig, der ikke helt lever op til forventningerne. Kærlighed gør blind, og det sker derfor også, at man køber det forkerte hus med den forkerte beliggenhed med risiko for at skulle sælge på ny efter kort tid. Sådan en fejltagelse kan sagtens koste flere hundrede tusinde kroner. Der er derfor god forretning i at forberede boligkøbet omhyggeligt. Lav en analyse af dit og familiens boligbehov og derefter en plan for boligsøgningen og -købet, så er du klædt på til at handle. Ret&Råd udbyder målrettede kurser til boligkøbere, hvor du hører nærmere om de mange spørgsmål, der knytter sig til et boligkøb. Spørg din lokale Ret&Rådadvokat, hvornår næste kursus holdes i dit område, eller tjek oversigten på Det er en god investering at bruge et par timer på at deltage i et af vores køberkurser. De fleste hussælgere vælger at få udarbejdet en tilstandsrapport og et tilbud om ejerskifteforsikring. Dermed kan de i vidt omfang frigøre sig for ansvar over for køber i tilfælde af, at der måtte være fejl og mangler ved huset. Ret&Råd anbefaler normalt at tegne en ejerskifteforsikring. Men du bør være kritisk, når det gælder valg af forsikring. Nogle forsikringer er dyrere end andre, og der er forskel på, hvilke forbehold selskaberne tager i forskellige forsikringers individuelle tillæg, ligesom der er forskel i dækningsomfanget. Sælgeren skal betale halvdelen af præmien på den tilbudte ejerskifteforsikring. Når du underskriver en købsaftale eller for den sags skyld tegner en forsikring skriver du blandt andet under på, at du har læst og forstået reglerne, og regler, forbehold og undtagelser kan der være mange af. Det gælder om at studere dem grundigt, inden du skriver under. Se eventuelt afsnittet på side 14 om, hvordan du finder reglerne. Udgangspunktet er, at hvad der står i en skriftlig aftale gælder og hvad der ikke står, gælder ikke. Står der "købt som beset", kan det være for sent at vende tilbage, hvis du først får øje på fejlene, efter du har skrevet under. Vær derfor kritisk, før du handler. Hertil kommer, at tilstandsrapporten ikke er nogen garanti for, at ejendommen ikke har andre mangler end de nævnte

7 Det står der i købsaftalen Den dyre fortrydelsesret Købsaftalen er det helt afgørende dokument ved et boligkøb, og samtlige vilkår for handlen bør fremgå af den. Husk at få alle de forhold med, som du har drøftet med sælger og ejendomsmægler lige fra, om huset er hulmursisoleret til aftaler om, hvad der følger med i handlen. Vist er mundtlige aftaler bindende, men af bevismæssige grunde bør alle aftaler i forbindelse med handlen skrives ned klart og præcist formuleret. Så er der ingen tvivl om, hvad der er aftalt og oplyst. Det er meget vigtigt, at formuleringerne er juridisk korrekte, så der ikke er tvivl om virkningen af en given formulering. For eksempel er der himmelvid forskel på, om en sælger "oplyser" eller "indestår". Købsaftale og skøde Det tinglyste skøde eller udskriften fra det tinglyste ejerskifte, der gengiver hovedindholdet af købsaftalen i redigeret form, er det dokument, der endeligt beviser, at det er dit hus eller din ejerlejlighed. Skødet beskytter din ejendomsret over for omverdenen. Hvis der er vilkår eller aftaler, der ikke fremgår af skødet eller udskriften af det tinglyste ejerskifte, men kun af købsaftalen og/eller den efterfølgende korrespondance, er de alligevel bindende. Normalt skriver sælgers rådgiver købsaftalen. Derfor er den som udgangspunkt skrevet sådan, at den tager hensyn til sælger. Læs den grundigt. Ord og passager, der kan se tilforladelige ud ved første øjekast, kan have stor betydning. Se også efter, hvad der ikke står. Det er her, der for alvor er brug for en rådgiver med praktisk erfaring. I købsaftalen er der dels en fortegnelse over alle de papirer og dokumenter, der indgår i den samlede handel, dels en oversigt over de aftaler, der er en del af handlen. Selv om de fleste gerne vil, nytter det ikke at være "pæn" og undlade at gøre indsigelse, når det gælder et så vigtigt dokument. De fleste bolighandler er omfattet af en lovsikret fortrydelsesret. Du har krav på at få skriftlig information om fortrydelsesretten, inden du handler. Fortrydelsesretten er dog indviklet og dyr. Det koster én procent af købesummen, hvis du fortryder, efter du har skrevet under. Udgør købesummen en rund million, koster det altså kroner at fortryde. Fortrydelsesretten skal udnyttes inden en vis frist, og der gælder en særlig procedure. Ret&Råd anbefaler dig at lade være med at skrive under, før du har konsulteret din rådgiver. Er blækket først blevet tørt, ved sælger, at handlen er så godt som sikker, og så bliver det meget sværere for rådgiveren at forhandle sig til en bedre aftale for dig. Føler du dig presset til at skrive under, så gør det ikke uden et advokatforbehold. Et advokatforbehold kan formuleres sådan: "Denne handel er fra købers side betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Advokatens godkendelse skal foreligge senest den xx.xx.xxxx". De afgørende ord er "i sin helhed". De betyder nemlig, at din advokat har mulighed for at annullere handlen, for eksempel fordi nøjere beregninger viser, at du ikke har råd til at købe ejendommen, eller fordi din advokat i forbindelse med sin gennemgang af papirerne har konstateret belastende forhold vedrørende den pågældende bolig. Det siger sig selv, at denne form for "fortrydelse" er at foretrække for køberen, da den i modsætning til den lovbestemte fortrydelsesret ikke udløser nogen godtgørelse til sælger. FÅ VORES E-NYHEDSBREV nyhedsbrev 12 13

8 Sådan finder du alle reglerne Købers Mand Rådgivningskonceptet VIL DU VIDE MERE? Det kan være svært at få et præcist overblik over de mange love, regler og bestemmelser, der knytter sig til det at købe bolig. Her er nogle henvisninger til, hvor du kan finde flere informationer. Har du adgang til Internettet, kan du finde en grundig orientering på Her finder du aktuelle og opdaterede artikler om boligkøb, og her kan du også gratis få besvaret spørgsmål i vores brevkasse. Herfra kan du klikke videre til udgivet af Erhvervs og Selskabsstyrelsen, og du kan læse noget om den litteratur, der er relevant for boligkøberen. Herudover omfatter denne side en række vigtige love og henvisninger til andre relevante hjemmesider. På er alle gældende regler gengivet. Alle disse sider er gratis at bruge. Offentligt tilgængelige oplysninger om huset kan findes på og og, for så vidt angår forurening, via den lokale region. Adgang til matrikelkort findes på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside (www.kms.dk) og oversigtskort, der viser gældende lokalplaner mv. findes på de enkelte kommuners hjemmesider, samt på www. plansystemdk.dk Har du ikke adgang til Internettet, kan du på biblioteket tilvejebringe den information, vi har nævnt her. Købers Mand er udviklet af Ret&Råd-advokater. Vi er rådgivere med holdninger til det, vi laver. I Ret&Råd mener vi ikke, at boligkøberne kan være tjent med at bruge en ejendomsmægler, som det ene øjeblik sælger ejendomme og det næste rådgiver købere. Ret&Råd anser det for et speciale at rådgive boligkøbere. Derfor har vi registreret Købers Mand som vores varemærke, fordi vi er specialister i at rådgive boligkøbere. Din Købers Mand-advokat kender sit lokalområde og vurderer købsaftaler hver dag. Du bør vælge en rådgiver, der har praktisk erfaring med at vurdere og prissætte boliger en rådgiver, der netop er købers mand. I Ret&Råd rådgiver vi på baggrund af den erfaring, vi har fået fra mange tusinde bolighandler igennem årene. Det er også den erfaring, der får os til at mene, at køberrådgivning er et speciale, der bør varetages af rådgivere, som ikke har andre interesser end at sikre boligkøberen den bedste handel. Købers Mand bygger på åbenhed og ærlighed på begge sider af skrivebordet. Du får klar besked, hvis vi mener, en bolig ikke er noget for dig fordi den er for dyr, fordi den er for ringe, eller fordi du får svært ved at sælge den igen. Kærlighed gør blind, siger man. Det gælder også, når man køber ny bolig. Hos os kan du være sikker på at få en nøgtern rådgivning så lader vi dig om at drømme. Rigtig rådgivning begynder, inden købsaftalen underskrives. Vælg din rådgiver med omhu og styr uden om rådgivere, der det ene øjeblik rådgiver sælgere om at få den højeste pris og det næste købere om at give den rette pris. Undgå rådgivere med andre interesser end at sikre dig en god handel, og vær opmærksom på, at der er stor forskel på rådgivere og sælgere. Ret&Råd Købers Mand leverer en rådgivning, der er skræddersyet til dig. Hvis du vælger en anden rådgiver end Købers Mand, bør du gøre dig det klart, hvad du forlanger, og hvad din rådgiver kan levere. Få det skrevet ned og aftal en pris. Forvis dig om, at rådgiveren er forsikret i tilfælde af fejl

9 Brug din advokat som rådgiver Vi håber, at du med denne folder har fået et bedre overblik over, hvad der kræves for at gennemføre et boligkøb. Vi anbefaler, at du vælger en Ret&Råd advokat til at føre dig trygt igennem et boligkøb, hvis du mener, du har behov for en troværdig rådgiver ved din side. Overvejer du at købe fast ejendom i udlandet, kan Ret&Råd også hjælpe dig. Du kan bestille vores folder Køb af fast ejendom i udlandet på vores hjemmeside eller ved at henvende dig på dit lokale Ret&Råd-kontor. Læs mere herom i Ret&Råds brochure om Køb af fast ejndom i udlandet 16

10 Information Yderligere information På kan du tilmelde dig vores boligkurser. Der holdes løbende kurser i hele landet - og alle privatkurser er gratis. Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4 sal DK-1358 København K Telefon Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontoreri mere end 70 byer landet over yder vi rådgivning inden for både erhverv og privat. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din og familiens advokat og rådgiver i alle de spørgsmål, du kan støde på livet igennem, herunder: Ægteskab og ægtepagt Separation og skilsmisse Testamente Ugifte samlevende Død og begravelse Boligrådgivning Erstatning Pension (og ægtepagt) Gældssanering Forsikring Lejekontrakt Retssager Konfliktmægling 19

11 Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4 sal DK-1358 København K Telefon

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere