Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig"

Transkript

1 Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig

2 Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning 5 Køber du alene eller sammen med andre? 6 Når du køber sammen med din ægtefælle 6 Når du køber sammen med din samlever 7 Når du køber sammen med tredjemand 7 Det står der i købsaftalen 12 Købsaftale og skøde 12 Den dyre fortrydelsesret 13 Sådan finder du alle reglerne 14 Købers Mand Rådgivningskonceptet 15 Brug din advokat som rådgiver 16 At finde sin drømmebolig er en vidunderlig oplevelse. Men selv den bedste drøm kan forvandles til et mareridt, når man mindst venter det. Vi har skrevet denne guide om boligkøb, så du kan læse om nogle af de mange overvejelser, du bør gøre dig, før du handler bolig. Vi håber, du vil læse guiden allerede før, du begynder at drømmer om at købe bolig. Det giver dig de bedste forudsætninger for at undgå unødige spekulationer og overflødigt papirarbejde, så kan du fortsat få en rolig nattesøvn i dit nye hjem. Guiden er skrevet på baggrund af vores er-faringer med rådgivning af flere end boligkøbere, og vi håber naturligvis, at du efter læsningen vil mene, at Ret&Råd er et godt valg, hvis du vil bruge rådgiver, når du køber bolig. Vi har udviklet en særlig rådgivningspakke til boligkøbere, et koncept som vi kalder Købers Mand. Dette koncept, der giver dig en garanti for rådgivningens kvalitet og du kan læse mere om konceptet på side 15.. Med venlig hilsen Ret&Råd Købers Mand 6. udgave, maj 2009 Køberguide - før du drømmer om at købe bolig Af advokat Inge Lindeer, Ret&Råd, Hinnerup, og advokat J.C. Dan-Weibel, Ret&Råd, Århus Nord Den rigtige pris 9 Information 19 Den rigtige bolig 10 Vær kritisk, før du handler 11 Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne guide eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af guiden, så indhent venligst skriftlig tilladelse. 2

3 Dit første boligkøb? Selvom du har prøvet det før For den, der selv kan, er det ingen kunst at købe bolig. Men det kan give gevaldige skrammer at gøre noget første gang helt alene. Det gælder også ved boligkøb. Deltag i et af vores køberkurser Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? Indgå en skriftlig aftale med din rådgiver, så I er enige om, hvad rådgiveren skal hjælpe med. Husk at få prisen med i aftalen. Det er ikke for skødets skyld, du vælger en advokat som rådgiver et skøde kan enhver skrive. Det skal være fordi, du hos din Købers Mand-advokat for det første får fuldstændig klarhed over, hvad rådgivningen indebærer, og for det andet en garanti for rådgivningens kvalitet. Mange Ret&Råd-advokater er uddannede inden for boligkøb. Det betyder, at de ud over deres juridiske uddannelse har gennemgået en særlig uddannelse i prisvurdering, finansiering, bygningsteknologi, budgetlægning, tilstandsrapporter, ejerskifteforsikringer og beskatning ved bolighandel. Det giver dig sikkerhed for en kompetent køberrådgivning. Tips til at vælge den rette rådgiver Er rådgiveren erfaren, eller er køberrådgivning en bibeskæftigelse? Har rådgiveren fulgt med tiden i henseende til viden om lovgivning, it og finansiering? Tjek eventuelt vedkommendes hjemmeside på Internettet og dan dig dit eget indtryk. Kender rådgiveren lokalområdet, det lokale prisniveau, lokalplaner og områdets karakter? Er rådgiveren tillidsvækkende og åben, og er kemien i orden? Grundlæggende minder den bolighandel, du gennemførte for måske 15 år siden, en hel del om det, du nu skal igennem. Meget er dog ændret de seneste år, hvor boligmarkedet har undergået voldsomme forandringer både af økonomisk og lovmæssig art. De finansierede handler, der frem til midten af 90 erne var de fremherskende, ses næsten ikke længere, hvor stort set alle handler gennemføres som kontanthandler. Siden 1996 har sælger kunnet vælge at handle efter reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Hvis sælger før aftalens indgåelse præsterer en tilstandsrapport, et tilbud om ejerskifteforsikring og lover at ville betale halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, hviler mulige, skjulte mangler på købers/forsikringsselskabets skuldre. I mange tilfælde endda allerede fra et tidspunkt, der ligger før overtagelsen. En købsaftale med samtlige bilag kan sagtens rumme over 100 sider, som du skal sætte dig ind i, før du handler. Det er derfor vigtigere end nogensinde at inddrage en rådgiver. Mange vil gerne rådgive boligkøbere, men overvej, om de pågældende som for eksempel sælgers ejendomsmægler har en økonomisk interesse i de, sideydelser, der følger i kølvandet af handlen i form af skødeskrivning og diverse provisioner fra forsikringsselskaber, banker og kreditforeninger. Overvej også, om den, der tilbyder dig rådgivning, er tilstrækkeligt uddannet til at gøre det godt. Det kræver en ganske stor viden om både jura og økonomi. Den digitale tinglysning Fra begyndelsen af september 2009 kan personer og virksomheder selv tinglyse dokumenter ved hjælp af en digital signatur på internettet. Den elektroniske tinglysning gør det markant hurtigere at registrere ejerskifte og belåning. Er man ikke helt tryg ved selv at tinglyse, kan man gøre brug af en fuldmagtsordning, der eksempelvis giver ens advokat ret til at tinglyse for sig. VIL DU VIDE MERE? 4 5

4 Køber du alene eller sammen med andre? Er du single, giver det sig selv, at du køber alene, men der kan også være andre eventuelt økonomiske årsager til, at du er ene om at skrive under. Selv om du er gift, kan der være forhold, der taler for, at du køber alene. Dem kan du læse om i det følgende. Lever I papirløst, er der adskillige forhold, der giver anledning til nøje at overveje, om I skal købe sammen, eller om du skal købe alene. Læs afsnittet om, hvordan du køber med din samlever. Når du køber sammen med din ægtefælle Hvem bør stå som ejer af boligen? I dag er det almindeligt, at begge ægtefæller står som ejere. Men fordi det er almindeligt, er det ikke nødvendigvis rigtigt for alle. Ved skilsmisse skal ægtefæller uden ægtepagt dele det, de ejer, mellem sig. Dog kun hvis der er flere aktiver end passiver. Den, der står som ejer af boligen, har fortrinsret til den Eksempel Hustruen har kroner stående i banken og skylder kroner væk. Ved skilsmisse skal parterne dele, og manden får derfor kroner af hustruen. Hvis huset står i mandens navn og har en friværdi på kroner, men han skylder kroner væk, så får hustruen ikke del i huset. Det beholder manden sammen med sin gæld, og han får altså de kroner af hustruen. Når du køber sammen med din samlever Det er jeres eget valg, om I vil gifte jer eller leve papirløst. Men går forholdet galt, er konsekvenserne vidt forskellige. Der er helt klare regler for fordeling af aktiverne, når ægtefæller skilles; som udgangspunkt gælder der ingen regler for papirløse forhold. Konflikter mellem samlevere om, hvordan de skal dele deres ejendom, når deres veje skilles, løses ved domstolene på baggrund af domspraksis. Derfor er det uhyre svært at forudsige udfaldet af sådanne retssager. I bør som ugifte skrive en samejeoverenskomst. Med den har I på forhånd bestemt: 1. hvad der skal ske, mens I ejer boligen i fællesskab Eksempel Ugifte har ikke på samme måde som gifte mulighed for frit at bestemme, hvordan rentefradraget skal fordeles. Hvis et papirløst par køber boligen med 50 procent til hver, skal rentefradraget fordeles på samme måde. Det bevirker, at nogle ugifte vælger at fordele ejerforholdet imellem sig, så den, der tjener mest, kommer til at eje mest. Også denne løsning kan skabe problemer senere hen. For det første kan parternes indtjeningsforhold ændre sig. For det andet kan det forekomme urimeligt, at gevinsten ved salg skal fordeles efter ejerforhold, selv om begge parter måske har bidraget lige meget til ydelsen. Mulighederne skal tænkes nøje igennem. Mens I er gift, ejer I hver især det, I nu en gang ejer. Mandens kreditorer kan som udgangspunkt ikke komme efter hustruens penge og omvendt. Reglen betyder, at er huset købt i hustruens navn, kan mandens kreditorer ikke gøre udlæg i huset, medmindre hustruen har skrevet under på, at hun hæfter for gælden. I sådanne tilfælde er det fornuftigt, at kun den ene (gældfri) part står som ejer. Hvis ægteskabet ophører ved dødsfald, kan det især i tilfælde, hvor én eller begge har særbørn, være af stor betydning, om I begge står som ejere. Det er regler som disse, der gør det værd at tænke over, hvem der skal stå som ejer af boligen. Ofte er det en god idé at overveje ægtepagt og testamente. Især i familier med sammenbragte og fælles børn bør I vurdere jeres behov for ægtepagt og testamente. 2. hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden, og hvad der skal ske, når den ene af jer dør. Få alt det, der ikke er rart at tænke på, overstået, mens tid er Når du køber sammen med tredjemand Efterhånden er det blevet meget almindeligt, at flere går sammen om at købe en ejendom. Det kan være et tofamilieshus, en ejendom, der består af to eller flere lejligheder eller bare et hus, der er så stort, at det kan tjene som bolig for flere. Nogle vælger også at købe sommerhus sammen. 6 7

5 Den rigtige pris Det er ofte det gode venskab og de fælles interesser, der gør, at man vælger at købe sammen. Men man bør på forhånd gøre sig klart, hvad der skal ske, hvis venskabet eller de fælles interesser en dag ikke længere består. Frem for at risikere opslidende og bitre konflikter, bør I på forhånd overveje, hvorfor I køber, hvad I vil med boligen eller sommerhuset, og hvordan I skal bo eller eje sammen. I skal med andre ord indgå en kontrakt med hinanden. En kontrakt, der er udformet specielt til jer. En mulig løsning er at etablere en lille ejerforening med et tilhørende sæt vedtægter. Test vedtægterne på forhånd! Prøv om vedtægterne holder i tilfælde af, at I bliver uenige om eksempelvis større vedligeholdelsesudgifter. Se, om vedtægterne tager højde for, at en af ejerne vil sælge og til hvem. Hvordan kan vedtægterne ændres? Hvem hæfter for hvem? Bør parterne have lov at leje deres ejerandel ud? Hvad sker der, hvis lejeaftalen viser sig at være ugyldig? Alt kun eksempler på, hvad man bør tage stilling til, inden man køber sammen. Ejendomsmægleren skal som sælgers repræsentant sælge ejendommen til den højest mulige pris måske også til en højere pris, end ejendomsmægleren selv ville vurdere den til. Derfor skal du som køber tænke dig om, inden du accepterer en pris. Man taler om købers marked og sælgers marked alt efter konjunkturerne på boligmarkedet. Når du skal vurdere prisen, skal du se på, hvad andre lignende boliger sælges for i området. Du bør med andre ord skaffe dig lokalkendskab eller bruge en rådgiver, der har det. Du skal se på finansieringsmulighederne og på ejendomstypen. Nogle huse er lettere at sælge end andre, og det påvirker prisen. Du skal finde ud af, om boligen har været til salg længe, og om den måske har været sat til salg hos flere mæglere. Det er også vigtigt at vide, om boligen har været reguleret i pris. DELTAG PÅ VORES KURSER privatkurser 8 9

6 Den rigtige bolig Vær kritisk, før du handler Avisernes og Internettets boligsider giver indtryk af, at der er masser af boliger til salg. Der er altid rift om de attraktive boliger, og trods et stort udbud kan det være svært at finde drømmeboligen. Det betyder, at man risikerer at købe en bolig, der ikke helt lever op til forventningerne. Kærlighed gør blind, og det sker derfor også, at man køber det forkerte hus med den forkerte beliggenhed med risiko for at skulle sælge på ny efter kort tid. Sådan en fejltagelse kan sagtens koste flere hundrede tusinde kroner. Der er derfor god forretning i at forberede boligkøbet omhyggeligt. Lav en analyse af dit og familiens boligbehov og derefter en plan for boligsøgningen og -købet, så er du klædt på til at handle. Ret&Råd udbyder målrettede kurser til boligkøbere, hvor du hører nærmere om de mange spørgsmål, der knytter sig til et boligkøb. Spørg din lokale Ret&Rådadvokat, hvornår næste kursus holdes i dit område, eller tjek oversigten på Det er en god investering at bruge et par timer på at deltage i et af vores køberkurser. De fleste hussælgere vælger at få udarbejdet en tilstandsrapport og et tilbud om ejerskifteforsikring. Dermed kan de i vidt omfang frigøre sig for ansvar over for køber i tilfælde af, at der måtte være fejl og mangler ved huset. Ret&Råd anbefaler normalt at tegne en ejerskifteforsikring. Men du bør være kritisk, når det gælder valg af forsikring. Nogle forsikringer er dyrere end andre, og der er forskel på, hvilke forbehold selskaberne tager i forskellige forsikringers individuelle tillæg, ligesom der er forskel i dækningsomfanget. Sælgeren skal betale halvdelen af præmien på den tilbudte ejerskifteforsikring. Når du underskriver en købsaftale eller for den sags skyld tegner en forsikring skriver du blandt andet under på, at du har læst og forstået reglerne, og regler, forbehold og undtagelser kan der være mange af. Det gælder om at studere dem grundigt, inden du skriver under. Se eventuelt afsnittet på side 14 om, hvordan du finder reglerne. Udgangspunktet er, at hvad der står i en skriftlig aftale gælder og hvad der ikke står, gælder ikke. Står der "købt som beset", kan det være for sent at vende tilbage, hvis du først får øje på fejlene, efter du har skrevet under. Vær derfor kritisk, før du handler. Hertil kommer, at tilstandsrapporten ikke er nogen garanti for, at ejendommen ikke har andre mangler end de nævnte

7 Det står der i købsaftalen Den dyre fortrydelsesret Købsaftalen er det helt afgørende dokument ved et boligkøb, og samtlige vilkår for handlen bør fremgå af den. Husk at få alle de forhold med, som du har drøftet med sælger og ejendomsmægler lige fra, om huset er hulmursisoleret til aftaler om, hvad der følger med i handlen. Vist er mundtlige aftaler bindende, men af bevismæssige grunde bør alle aftaler i forbindelse med handlen skrives ned klart og præcist formuleret. Så er der ingen tvivl om, hvad der er aftalt og oplyst. Det er meget vigtigt, at formuleringerne er juridisk korrekte, så der ikke er tvivl om virkningen af en given formulering. For eksempel er der himmelvid forskel på, om en sælger "oplyser" eller "indestår". Købsaftale og skøde Det tinglyste skøde eller udskriften fra det tinglyste ejerskifte, der gengiver hovedindholdet af købsaftalen i redigeret form, er det dokument, der endeligt beviser, at det er dit hus eller din ejerlejlighed. Skødet beskytter din ejendomsret over for omverdenen. Hvis der er vilkår eller aftaler, der ikke fremgår af skødet eller udskriften af det tinglyste ejerskifte, men kun af købsaftalen og/eller den efterfølgende korrespondance, er de alligevel bindende. Normalt skriver sælgers rådgiver købsaftalen. Derfor er den som udgangspunkt skrevet sådan, at den tager hensyn til sælger. Læs den grundigt. Ord og passager, der kan se tilforladelige ud ved første øjekast, kan have stor betydning. Se også efter, hvad der ikke står. Det er her, der for alvor er brug for en rådgiver med praktisk erfaring. I købsaftalen er der dels en fortegnelse over alle de papirer og dokumenter, der indgår i den samlede handel, dels en oversigt over de aftaler, der er en del af handlen. Selv om de fleste gerne vil, nytter det ikke at være "pæn" og undlade at gøre indsigelse, når det gælder et så vigtigt dokument. De fleste bolighandler er omfattet af en lovsikret fortrydelsesret. Du har krav på at få skriftlig information om fortrydelsesretten, inden du handler. Fortrydelsesretten er dog indviklet og dyr. Det koster én procent af købesummen, hvis du fortryder, efter du har skrevet under. Udgør købesummen en rund million, koster det altså kroner at fortryde. Fortrydelsesretten skal udnyttes inden en vis frist, og der gælder en særlig procedure. Ret&Råd anbefaler dig at lade være med at skrive under, før du har konsulteret din rådgiver. Er blækket først blevet tørt, ved sælger, at handlen er så godt som sikker, og så bliver det meget sværere for rådgiveren at forhandle sig til en bedre aftale for dig. Føler du dig presset til at skrive under, så gør det ikke uden et advokatforbehold. Et advokatforbehold kan formuleres sådan: "Denne handel er fra købers side betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Advokatens godkendelse skal foreligge senest den xx.xx.xxxx". De afgørende ord er "i sin helhed". De betyder nemlig, at din advokat har mulighed for at annullere handlen, for eksempel fordi nøjere beregninger viser, at du ikke har råd til at købe ejendommen, eller fordi din advokat i forbindelse med sin gennemgang af papirerne har konstateret belastende forhold vedrørende den pågældende bolig. Det siger sig selv, at denne form for "fortrydelse" er at foretrække for køberen, da den i modsætning til den lovbestemte fortrydelsesret ikke udløser nogen godtgørelse til sælger. FÅ VORES E-NYHEDSBREV nyhedsbrev 12 13

8 Sådan finder du alle reglerne Købers Mand Rådgivningskonceptet VIL DU VIDE MERE? Det kan være svært at få et præcist overblik over de mange love, regler og bestemmelser, der knytter sig til det at købe bolig. Her er nogle henvisninger til, hvor du kan finde flere informationer. Har du adgang til Internettet, kan du finde en grundig orientering på Her finder du aktuelle og opdaterede artikler om boligkøb, og her kan du også gratis få besvaret spørgsmål i vores brevkasse. Herfra kan du klikke videre til udgivet af Erhvervs og Selskabsstyrelsen, og du kan læse noget om den litteratur, der er relevant for boligkøberen. Herudover omfatter denne side en række vigtige love og henvisninger til andre relevante hjemmesider. På er alle gældende regler gengivet. Alle disse sider er gratis at bruge. Offentligt tilgængelige oplysninger om huset kan findes på og og, for så vidt angår forurening, via den lokale region. Adgang til matrikelkort findes på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside (www.kms.dk) og oversigtskort, der viser gældende lokalplaner mv. findes på de enkelte kommuners hjemmesider, samt på www. plansystemdk.dk Har du ikke adgang til Internettet, kan du på biblioteket tilvejebringe den information, vi har nævnt her. Købers Mand er udviklet af Ret&Råd-advokater. Vi er rådgivere med holdninger til det, vi laver. I Ret&Råd mener vi ikke, at boligkøberne kan være tjent med at bruge en ejendomsmægler, som det ene øjeblik sælger ejendomme og det næste rådgiver købere. Ret&Råd anser det for et speciale at rådgive boligkøbere. Derfor har vi registreret Købers Mand som vores varemærke, fordi vi er specialister i at rådgive boligkøbere. Din Købers Mand-advokat kender sit lokalområde og vurderer købsaftaler hver dag. Du bør vælge en rådgiver, der har praktisk erfaring med at vurdere og prissætte boliger en rådgiver, der netop er købers mand. I Ret&Råd rådgiver vi på baggrund af den erfaring, vi har fået fra mange tusinde bolighandler igennem årene. Det er også den erfaring, der får os til at mene, at køberrådgivning er et speciale, der bør varetages af rådgivere, som ikke har andre interesser end at sikre boligkøberen den bedste handel. Købers Mand bygger på åbenhed og ærlighed på begge sider af skrivebordet. Du får klar besked, hvis vi mener, en bolig ikke er noget for dig fordi den er for dyr, fordi den er for ringe, eller fordi du får svært ved at sælge den igen. Kærlighed gør blind, siger man. Det gælder også, når man køber ny bolig. Hos os kan du være sikker på at få en nøgtern rådgivning så lader vi dig om at drømme. Rigtig rådgivning begynder, inden købsaftalen underskrives. Vælg din rådgiver med omhu og styr uden om rådgivere, der det ene øjeblik rådgiver sælgere om at få den højeste pris og det næste købere om at give den rette pris. Undgå rådgivere med andre interesser end at sikre dig en god handel, og vær opmærksom på, at der er stor forskel på rådgivere og sælgere. Ret&Råd Købers Mand leverer en rådgivning, der er skræddersyet til dig. Hvis du vælger en anden rådgiver end Købers Mand, bør du gøre dig det klart, hvad du forlanger, og hvad din rådgiver kan levere. Få det skrevet ned og aftal en pris. Forvis dig om, at rådgiveren er forsikret i tilfælde af fejl

9 Brug din advokat som rådgiver Vi håber, at du med denne folder har fået et bedre overblik over, hvad der kræves for at gennemføre et boligkøb. Vi anbefaler, at du vælger en Ret&Råd advokat til at føre dig trygt igennem et boligkøb, hvis du mener, du har behov for en troværdig rådgiver ved din side. Overvejer du at købe fast ejendom i udlandet, kan Ret&Råd også hjælpe dig. Du kan bestille vores folder Køb af fast ejendom i udlandet på vores hjemmeside eller ved at henvende dig på dit lokale Ret&Råd-kontor. Læs mere herom i Ret&Råds brochure om Køb af fast ejndom i udlandet 16

10 Information Yderligere information På kan du tilmelde dig vores boligkurser. Der holdes løbende kurser i hele landet - og alle privatkurser er gratis. Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4 sal DK-1358 København K Telefon Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontoreri mere end 70 byer landet over yder vi rådgivning inden for både erhverv og privat. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din og familiens advokat og rådgiver i alle de spørgsmål, du kan støde på livet igennem, herunder: Ægteskab og ægtepagt Separation og skilsmisse Testamente Ugifte samlevende Død og begravelse Boligrådgivning Erstatning Pension (og ægtepagt) Gældssanering Forsikring Lejekontrakt Retssager Konfliktmægling 19

11 Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4 sal DK-1358 København K Telefon

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvilke fordele det giver at sælge og købe via os og hvad du kan forvente

Læs mere

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Din pension, min pension eller vores fælles pension? Opsparing til pension opfattes ofte

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Boligkøber. Guide. BoligWishes - BoligLocal - BoligCare - BoligEconomy

Boligkøber. Guide. BoligWishes - BoligLocal - BoligCare - BoligEconomy Boligkøber Guide BoligWishes - BoligLocal - BoligCare - BoligEconomy Boligkøb i trygge omgivelser Hvad enten du er førstegangskøber, eller du er ved at købe din sidste bolig, er det rart med en mægler,

Læs mere

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter.

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter. Formidlingsaftale om salg Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref.: 75903229 / Tue Højvang Hattens 1. Parterne Stilling: Adresse: Undertegnede sælger:

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere hurtigere boligsalg inspiration fra de profesionelle Maj 2010 2 Sæt din bolig til salg helt gratis 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere 8 Hvordan man sikrer hinanden

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

HVORDAN KØBER JEG ET HUS? //

HVORDAN KØBER JEG ET HUS? // HVORDAN KØBER JEG ET HUS? // Det er en stor beslutning at købe et rækkehus. Du har måske slet ikke prøvet at købe en bolig før, eller kun prøvet at købe en andelslejlighed. Vi har i andre projekter oplevet

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel Christian Larsen Christian Larsen Christian Larsen Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Af Christian Larsen

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S 1 NÅR DU KØBER DIN DRØMMEBOLIG I CARLSBERG BYEN... En guide til køb af projektlejligheder Det er en stor beslutning at købe en ny

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

EDC Lemvig. Vestergade 26 7620 Lemvig Tlf.: 96 63 40 00 711@edc.dk www.edc.dk/lemvig

EDC Lemvig. Vestergade 26 7620 Lemvig Tlf.: 96 63 40 00 711@edc.dk www.edc.dk/lemvig Vi samler ikke på ejendomme......vi sælger dem! EDC Lemvig Vestergade 26 7620 Lemvig Tlf.: 96 63 40 00 711@edc.dk www.edc.dk/lemvig EDC: Danmarks største og ældste mæglerkæde 240 selvstændige ejendomsmæglerfirmaer

Læs mere

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen 12 advokater - ligger i Hillerød og Helsingør - etableret helt tilbage i 1869, KTC har speciale indenfor fast ejendom og erhvervsret - 25 års erfaring med køb

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

Vores kunder tjener penge

Vores kunder tjener penge Vores kunder tjener penge på vores rådgivning RealRåd tænker både bolig, økonomi og jura ind i din bolighandel En aktiv købermægler gør mere end blot at sidde på sit kontor og forholde sig til jura. Vi

Læs mere

guide SKILSMISSE SÅDAN UNDGÅR DU DEN DYRE SKILSMISSE sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SKILSMISSE SÅDAN UNDGÅR DU DEN DYRE SKILSMISSE sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 14 sider SÅDAN UNDGÅR DU DEN DYRE Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 R178 G210 R116 G178 INDHOLD SIDE 4 PLUS logo De daglige udgifter eksploderer, hvis du bliver skilt, viser

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide Sådan sikrer I hinanden SKILSMISSE BOLIG 12 PENSION ARV VIRKSOMHED sider Vi sikrer hinanden dårligt 9 ud af ti danske par har ikke taget stilling til,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse

Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Nærværende tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud. Parcellen udbydes til salg til en vejledende pris, der er fastsat på baggrund

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere