Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating"

Transkript

1 Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating

2 RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter i Danmark. Kun i Finland er tilfredsheden højere end i Danmark. Der er en tendens til, at kunderne i den aktuelle måling er mindre tilfredse med deres teleselskab i forhold til EPSI Ratings målinger tidligere år. Majoriteten af kunderne er enten meget tilfredse (indeks ) eller meget utilfredse (0-60) med deres teleselskab. 72% af kunderne oplever alt i alt at være tilfredse eller meget tilfredse med sit teleselskab. Mens 28% af kunderne oplever alt i alt at være utilfredse med sit teleselskab. Generelt beskriver kunderne deres mobilselskab mere positivt end deres bredbåndsselskab. Kundernes indtryk af telebranchens kundeservice har forbedret sig i forhold til tidligere år. Antallet af kunder der mener, at kundeservicen i telebranchen generelt er dårlig eller meget dårlig er faldet fra 27% (2016) til 22% (2017). Omvendt er antallet af kunder, der mener at kundeservicen generelt er acceptabel eller god, steget fra 57% i 2016 til 63% i Kunderne er også mere tilfredse end tidligere med den kundeservice de får, når de er i kontakt med deres teleselskab. Desuden mener 22%, at kundeservicen hos deres eget selskab er bedre end ved andre selskaber. 29% af bredbåndskunderne og 15% af mobilkunderne mener, at de har haft grund til at klage til deres selskab. Af disse kunder er der dog en stor andel, som har valgt alligevel ikke at klage. Det de fleste kunder klager over er dækning og pris eller vilkår i abonnement. I klagehåndteringsprocessen har antallet af kontakter med leverandøren også stor betydning. 25% af kunderne som oplever, at deres klager ikke færdigbehandles. Dog er denne andel markant lavere i bredbånd end mobil. En god klagehåndteringsproces kan være en stor mulighed for forbedringer. Branchen har en relativ lav score på klagebehandlingen, og den har heller ikke forbedret sig ift. tidligere år. En klagende kunde er markant mindre tilfreds med sit teleselskab, men ved ret håndtering kan det blive en af de mest tilfredse kunder. 21% af kunderne oplever, at det de seneste tre år er blevet lettere at sammenligne bredbånd/mobiludbyderes produkter, abonnementer og priser, men majoriteten af kunderne har aldrig eller næsten aldrig sammenlignet bredbånd/mobiludbyderes produkter, abonnementer og priser. Kun en lille del af kunderne oplever, at regningen er vanskelig at forstå. De sidste 12 måneder har 20% af kunderne skiftet mobiloperatør, mens det tilsvarende tal for bredbånd er 13%. Mobilkunderne oplever det som nemmere at skifte mobiloperatør i forhold til tidligere. Hovedårsagen til at skifte leverandør er pris, men bredbåndskunderne tillægger også hastighed stor betydning. Selvom majoriteten af danskerne synes, at dækningen på deres mobiltelefon er den samme som de sidste to år, er kunderne blevet mere tilfredse med dækningen af deres mobiltelefon i forhold til tidligere år. 89% af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med dækningen på mobiltelefonen når de er hjemme og 84% er tilfredse eller meget tilfredse med dækningen når de er ude. 57% af kunderne siger, at de aldrig har haft et problem med dækningen hjemme, mens det tilsvarende tal er 25% uden for hjemmet. EPSI Rating 2

3 OM UNDERSØGELSEN Teleindustrien 2017 Dataindsamlingsperiode: 12. maj 21. maj 2017 Antal interviews: Indsamlingsmetode: interviews totalt vedr. danskernes oplevelse af deres teleselskab - opdelt på mobilselskab og bredbåndsselskab. I alt svar vedr. mobilselskab og 967 vedr. bredbåndsselskab. Dataindsamling er sket online via Norstat Danmarks webpanel. Spørgeramme: Spørgeskemaet er udformet af Teleindustrien i samarbejde med EPSI Rating og består af 37 spørgsmål. Spørgeskemaet er baseret på Teleindustriens tidligere studier og det er dermed muligt at sammenligne resultaterne. Denne undersøgelse er udført på vegne af Teleindustrien. Repræsentativitet: Målgruppen for denne undersøgelse er personer i Danmark, som er mellem år, og har en relation til et mobil- og/eller bredbåndsselskab. Respondenterne er et repræsentativt udvalg af den danske befolkning. Svarfordeling - køn Køn Andel Mand 49% Kvinde 51% Svarfordeling - alder Aldersgruppe Andel år 20% år 13% år 17% år 49% Svarfordeling - region Region Andel Hovedstaden 31% Sjælland 14% Syddanmark 22% Midtjylland 23% Nordjylland 10% EPSI Rating 3

4 KUNDETILFREDSHED

5 KUNDETILFREDSHED DANMARK & NORDEN KUNDETILFREDSHED Land/Produkt Forår 2017* Danmark - Telecom Totalt ,8 Danmark - Bredbånd 67,0 69,5-65,4 69,2 66,2 Danmark - Mobil 71,1 72,4 71,2 74,0 75,2 71,5 Finland - Bredbånd 69,5 70,1 71,8 71,4 72,2 - Finland - Mobil 74,3 74,7 71,2 75,7 75,3 - Norge - Bredbånd 64,2 64,2 63,7 65,0 64,4 - Norge - Mobil 70,1 70,1 69,0 70,5 70,9 - Sverige - Bredbånd 68,7 66,0 67,5 66,8 61,7 - Sverige - Mobil 68,3 67,2 67,3 67,1 66,6 - *Resultater Forår 2017 er baseret på Teleindustriens studie. Resultater mellem er baseret på EPSI Rating årlige studie af Telecom 1. Telecom totalt = et gennemsnit af bredbånd og mobil Resultaterne for kundetilfredshed opgøres på en skala fra 0 til 100. Jo højere indeksværdi, des bedre oplever kunderne, at produkter og leverandører lever op til deres krav og forventninger. Almindeligvis kan man notere sig, at brancher og virksomheder, som opnår et resultat med kundetilfredshed på under 60, har meget svært ved at motivere deres kunder, mens et resultat på over 75 indikerer en stærk relation mellem leverandør og kunde. Sammenfattet kan følgende inddeling anvendes: 1 EPSI Rating årlige branchestudie anvender en statistisk model og kan dermed rapportere konklusioner på årsag og virkning, samt det forventede resultat gennem forskellige handlinger. EPSI Rating 5

6 KUNDETILFREDSHED I FORHOLD TIL ANDRE BRANCHER Resultater Forår 2017 er baseret på Teleindustriens studie, Mobil: 71,5 & Bredbånd: 66,2 EPSI Rating 6

7 KUNDETILFREDSHED OPDELT PR SPØRGSMÅL Kundetilfredshed er målt med tre spørgsmål: Spørgsmål Bredbånd Mobil Totalt På baggrund af dine samlede erfaringer med dit selskab, hvor tilfreds er du så alt i alt? Gennemsnit 68,5 74,4 71,5 Andel indexscore under 60 33% 23% 28% Andel indexscore mellem % 11% 13% Andel indexscore over % 66% 59% I hvilket omfang synes du, at dit selskab lever op til dine samlede forventninger? Gennemsnit 66,0 70,9 68,5 Andel indexscore under 60 38% 28% 33% Andel indexscore mellem % 16% 16% Andel indexscore over % 56% 51% Forestil dig nu det perfekte selskab. Hvor langt fra eller hvor tæt på dette ideal er dit selskab? Totalt = et gennemsnit af bredbånd og mobil Gennemsnit 64,0 69,2 66,6 Andel indexscore under 60 39% 30% 35% Andel indexscore mellem % 19% 19% Andel indexscore over % 51% 47% Resultaterne for kundetilfredshed opgøres på en skala fra 0 til 100. Jo højere indeksværdi, des bedre oplever kunderne, at produkter og leverandører lever op til deres krav og forventninger. Almindeligvis kan man notere sig, at brancher og virksomheder, som opnår et resultat med kundetilfredshed på under 60, har meget svært ved at motivere deres kunder, mens et resultat på over 75 indikerer en stærk relation mellem leverandør og kunde. Resultatet for Kundetilfredsehed i dette studie er baseret på et gennemsnit af de tre ovenfor nævnte spørgsmål. EPSI Rating 7

8 DÆKNING OG FORBINDELSE

9 DÆKNING OG FORBINDELSE Spørgsmål Totalt Sammenlignet med 2016 Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dækningen på din mobiltelefon, når du er HJEMME Meget utilfreds 2% 6% Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dækningen på din mobiltelefon, når du IKKE er hjemme? Synes du, at dækningen på din mobiltelefon er blevet dårligere eller bedre de seneste to år? Utilfreds 3% 7% Hverken tilfreds eller utilfreds 4% 7% Tilfreds 27% 36% Meget tilfreds 62% 43% Ved ikke 1% 0% Meget utilfreds 2% 3% Utilfreds 4% 5% Hverken tilfreds eller utilfreds 8% 15% Tilfreds 45% 51% Meget tilfreds 39% 26% Ved ikke 2% 1% Dækningen er blevet meget dårligere 1% 2% Dækningen er blevet dårligere 6% 8% Dækningen er den samme 59% 57% Dækningen er blevet bedre 19% 21% Dækningen er blevet meget bedre 5% 5% Ved ikke 11% 8% EPSI Rating 9

10 DÆKNING OG FORBINDELSE Spørgsmål Totalt Sammenlignet med 2016 Hvor ofte oplever du, at der er problemer med dækningen på din mobiltelefon, når du er HJEMME? Hver dag 4% 6% En gang om ugen 5% 9% En gang om måneden 8% 15% Et par gange om året 20% 21% Aldrig 57% 44% Ved ikke 6% 5% Hvor ofte oplever du, at der er problemer med dækningen på din mobiltelefon, når du IKKE er hjemme? Hver dag 3% 6% En gang om ugen 11% 14% En gang om måneden 16% 21% Et par gange om året 36% 32% Aldrig 25% 19% Ved ikke 9% 9% Hvor tilfreds er du med din mobile internetforbindelse (via din mobiltelefon)? Meget utilfreds 1% 1% Utilfreds 3% 5% Hverken tilfreds eller utilfreds 11% 12% Tilfreds 42% 42% Meget tilfreds 27% 23% Ved ikke 5% 3% Har ikke mobil internetforbindelse 11% 14% EPSI Rating 10

11 KUNDESERVICE

12 KUNDESERVICE Spørgsmål Hvilket indtryk har du generelt af telebranchens kundeservice? Totalt Sammenlignet med 2016 Telebranchens kundeservice er særdeles dårlig 4% 5% Telebranchens kundeservice er dårlig 18% 22% Telebranchens kundeservice er acceptabel 36% 40% Telebranchens kundeservice er god 24% 14% Telebranchens kundeservice er særdeles god 3% 3% Ved ikke 15% 16% EPSI Rating 12

13 KUNDESERVICE Spørgsmål Bredbånd Mobil Totalt Sidst du henvendte dig til dit nuværende mobil/bredbåndselskabs kundeservice, fik du da svar på/hjælp til dit spørgsmål inden for tilfredsstillende tid? Hvor tilfreds eller utilfreds er du med den kundeservice, du får, når du er i kontakt med dit nuværende mobil/bredbåndselskab? Oplever du, at dit nuværende mobil/bredbåndbredbåndselskab giver en bedre kundeservice end de andre bredbånd/mobiludbydere? Totalt = et gennemsnit af bredbånd og mobil Sammenlignet med 2016 Ja 56% 61% 59% 54% Nej 14% 8% 11% 17% Ved ikke 9% 8% 9% 8% Har aldrig været i kontakt med mit leverandørs kundeservice 21% 24% 23% 21% Meget utilfreds 4% 3% 4% 2% Utilfreds 9% 4% 7% 7% Hverken tilfreds eller utilfreds 17% 15% 16% 25% Tilfreds 41% 44% 43% 48% Meget tilfreds 23% 29% 26% 13% Ved ikke 5% 5% 5% 5% Meget dårligere end de andre selskaber 1% 0% 1% 1% Dårligere end de andre selskaber 4% 1% 3% 4% Hverken bedre eller dårligere end de andre selskaber 35% 33% 34% 46% Bedre end de andre selskaber 12% 18% 15% 19% Meget bedre end de andre selskaber 6% 7% 7% 5% Ved ikke 42% 40% 41% 25% EPSI Rating 13

14 KUNDEKLAGER

15 KUNDEKLAGER Spørgsmål Bredbånd Mobil Totalt Har du på et tidspunkt haft grund til at klage over dit nuværende mobil/bredbåndsselskab? Hvad omhandlede den seneste klage/grund til klage? Hvor mange gange skulle du være i kontakt med dit mobilselskab, før klagen/problemet (den seneste) blev løst? Sammenlignet med 2016 Ja, har klaget direkte til min leverandør 18% 8% 13% 10%** Ja, havde en grund til det, men gjorde det ikke 11% 7% 9% - Nej 61% 77% 69% 84%** Ved ikke/husker ikke 10% 9% 10% 6%** Regningen 12% 17% 14% - Dækning 24% 25% 24% - Udstyr (mobiltelefon, modem, router etc.) 18% 10% 14% - Hastighed 21% 7% 14% - Pris eller vilkår i abonnement 12% 28% 20% - Andet 11% 9% 10% - Ved ikke/husker ikke 2% 4% 3% - 1 gang 26% 26% 26% - 2 gange 9% 8% 9% gange 15% 12% 14% - 5 gange eller mere 12% 8% 10% - Er ikke belvet løst 19% 31% 25% - Ved ikke/husker ikke 20% 17% 19% - Totalt = et gennemsnit af bredbånd og mobil ** Spørgsmål omformuleret i Inkluderet svar alternativer: har klaget direkte til leverandør samt havde en grund til det, men gjorde det ikke. EPSI Rating 15

16 KUNDEKLAGER Spørgsmål Bredbånd Mobil Totalt Hvor tilfreds eller utilfreds var du med den måde, klagen blev behandlet på? Hvor gode eller dårlige mener du, at mulighederne er for at klage over dit mobil/bredbåndsselskab? Kender du Teleankenævnet, det uafhængige forbrugerklagenævn på teleområdet? Totalt = et gennemsnit af bredbånd og mobil Sammenlignet med 2016 Meget utilfreds 10% 6% 8% 8% Utilfreds 23% 31% 27% 19% Hverken tilfreds eller utilfreds 25% 23% 24% 27% Tilfreds 27% 26% 27% 40% Meget tilfreds 13% 13% 13% 5% Ved ikke 2% 1% 2% 2% Meget dårlige 3% 2% 3% 2% Dårlige 7% 6% 7% 8% Hverken gode eller dårlige 16% 15% 16% 19% Gode 24% 25% 25% 18% Meget gode 8% 9% 9% 3% Ved ikke 42% 43% 43% 50% Ja % 22% Nej % 78% EPSI Rating 16

17 GENNEMSIGTIGHED

18 GENNEMSIGTIGHED Spørgsmål Bredbånd Mobil Totalt Hvor enig er du i, at det er let at sammenligne bredbånd/mobiludbyderes produkter, abonnementer og priser? Er det efter din mening blevet lettere eller sværere at sammenligne bredbånd/mobiludbyderes produkter, abonnementer og priser, end det var for tre år siden? Hvor ofte sammenligner du bredbånd/mobiludbyderes produkter, abonnementer og priser? Sammenlignet med 2016 Meget uenig 12% 11% 12% 16% Uenig 23% 23% 23% 24% Hverken enig eller uenig 23% 21% 22% 23% Enig 20% 23% 22% 20% Meget enig 6% 7% 7% 6% Ved ikke 17% 15% 16% 11% Meget sværere 4% 4% 4% 6% Sværere 14% 15% 15% 17% Ingen ændring 30% 29% 30% 34% Lettere 16% 17% 17% 17% Meget lettere 4% 4% 4% 4% Ved ikke 33% 31% 32% 23% En gang om måneden 3% 3% 3% 3% Hvert halve år 11% 14% 13% 13% En gang om året 15% 18% 17% 19% Næsten aldrig 39% 38% 39% 41% Aldrig 26% 22% 24% 18% Ved ikke 5% 5% 5% 5% EPSI Rating Totalt = et gennemsnit af bredbånd og mobil 18

19 GENNEMSIGTIGHED Spørgsmål Bredbånd Mobil Totalt Sammenlignet med 2016 Hvor nemt er det for dig at forstå de regninger, du får fra dit mobil/bredbåndsselskab Totalt = et gennemsnit af bredbånd og mobil Meget svært 2% 1% 2% 2% Svært 9% 7% 8% 7% Hverken nemt eller svært 22% 19% 20% 23% Nemt 37% 40% 38% 41% Meget nemt 20% 25% 22% 17% Ved ikke 11% 8% 9% 10% EPSI Rating 19

20 MOBILITET

21 MOBILITET Spørgsmål Bredbånd Mobil Totalt Sammenlignet med 2016 Mobil** Hvor nemt mener du det er at skifte mobil/bredbåndsselskab? Meget svært 3% 1% 2% 1% Svært 10% 4% 7% 8% Hverken nemt eller svært 16% 12% 14% 16% Nemt 30% 39% 35% 42% Meget nemt 14% 26% 20% 20% Ved ikke 27% 18% 22% 12% Har du skiftet mobil/bredbåndsselskab inden for de seneste 12 måneder? Totalt = et gennemsnit af bredbånd og mobil ** I 2016 omhandlede spørgsmålet udelukkende skift af mobilselskab, hvorfor resultatet kun kan sammenlignes med Mobil. Ja 13% 20% 17% 23% Nej 87% 80% 83% 77% EPSI Rating 21

22 MOBILITET - Hvad skal der til for, at du vil skifte/skifter mobil/bredbåndsselskab? Mobilselskab Bredbåndsselskab Pris har en afgørende rolle hvad gælder at skifte mobil og bredbåndsselskab. Hastighed og hurtighed på bredbånd er også af stor betydning for bredbåndskunderne. Jo større ord er, jo højere antal respondenter/kunder har angivet dette ord. EPSI Rating 22

23 RENOMMÉ

24 RENOMME - I et ord, hvordan vil du beskrive dit mobil/bredbåndsselskab? Mobilselskab Bredbåndsselskab Mobilkunderne beskriver primært sit mobilselskab som OK, Godt, Billigt og Fint Mens bredbåndskunderne beskriver sit selskab med ordene OK, Godt, Fint, Stabilt og Dyrt Generelt beskriver kunderne deres mobilselskab lidt mere positivt end deres bredbåndsselskab. Jo større ord er, jo højere antal respondenter/kunder har angivet dette ord. EPSI Rating 24

25 EPSI Rating Danmark

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Danmark - Fra et kundeperspektiv

Danmark - Fra et kundeperspektiv Danmark - Fra et kundeperspektiv EPSI Kunde 2015 OM VORES KUNDEUNDERSØGELSER 2015 - Et sammendrag af undersøgelser foretaget i 2015 Vi fanger kundeoplevelsen, dvs. det som kunderne oplever, ser og hører

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 DATO: 21. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 09.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - DAGINSTITUTIONER 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af daginstitutioner er baseret på omkring

Læs mere

DANMARK-RESUME Trendrapport om kundetilfredshed 2017

DANMARK-RESUME Trendrapport om kundetilfredshed 2017 DANMARK-RESUME Trendrapport om kundetilfredshed 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 3/ Udviklingen i kundetilfredshed i Danmark 4/ Kundetilfredshed Danmark 2017 5/ Hvad kan vi se? 6/ Bank 9/ Forsikring 12/ El 14/

Læs mere

Fortsat høj tilfredshed med daginstitutioner

Fortsat høj tilfredshed med daginstitutioner é EPSI Danmark 2014 - Daginstitutioner Kundetilfredshed Danmark, Norge og Sverige Danmark* Norge Sverige 77.6 76.2 78.4 79.5 78.3 77.8 76.9 76.8 74.2 Kommunal Privat Daginstitutioner totalt Fortsat hj

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

BrancheIndex TM Bank 2016

BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex Bank Om undersøgelsen BrancheIndex Bank 2016 afdækker danskernes loyalitet overfor deres bank. BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group oktober-november

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Tilfredshed med tandlæger

Tilfredshed med tandlæger Grafikrapport Tilfredshed med tandlæger Undersøgelse om tilfredshed med tandlæger. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 1000 interview med et nationalt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselsmeter, der stilles på alle regionernes

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselsmeter, der stilles på alle regionernes

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke ANALYSENOTAT Black Friday 2016: kan forbrugsfesten fortsætte? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD De senere par år har den danske detailhandel taget den amerikanske

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk

Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Juleforbruget vokser for andet år i træk Samlede anslåede udgifter til julen (gaver + andre udgifter) I

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Notat om evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Kontor/afdeling Center for Tele April 2016 J nr. 2016-1033 Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 / Initiativ1 skal

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere