Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen"

Transkript

1 Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved 1-årige amerikanske og tyske (danske) statsrenter, vil range-trade året ud. Det er fortsat vores holdning. Den seneste halvanden måned har vi dog bevæget os ned i den lave ende af ranget både i Europa og i ikke mindst i USA. Rentefaldet skal ses på baggrund af fortsat beskeden inflation og en vis reprisning af forventningerne til den amerikanske centralbank samt markedets fokus på Nordkorea og gældsloftet, hvilket har udløst safe haven køb. Vi vurderer nu, at billedet så småt begynder at vende med hensyn til presset nedad på de 1-årige renter, og renterne kan begynde at bevæge sig opad mod øvre del af ranget de kommende måneder og at risikoen for en mere markant og pludselig rentestigning er steget. Bedre global økonomi og lavere geopolitisk usikkerhed Vi vurderer, at den globale økonomi er i god form. De globale tillidsindikatorer som PMI erne er på højt niveau og konjunkturfølsomme metalpriser er steget efter sommerferien. Inflationspresset er lavt men frygten for direkte deflation er væk. Den globale usikkerhed er også mindsket. Konflikten med Nordkorea er på ingen måde løst, men konflikten trækker ikke overskrifter i samme grad som det var tilfældet for bare en måned siden. Aftalen om at suspendere gældsloftet til foreløbig december har udskudt en ellers truende politisk krise i USA. Derudover tyder det på, at regningen efter orkanen Irma bliver mindre end frygtet. Den lavere globale usikkerhed kan mindske efterspørgslen efter safe haven aktiver og isoleret presse renterne op. Bevægelsen kan potentielt blive forstærket af, at den såkaldte term-premium i dag er ganske lav. Det vil sige investorerne ikke får nogen ekstra betaling for at købe f.eks. en 1- årige ift. til 1 1-årige obligationer. I USA er den 1-årige term-premium faktisk så lav som -.42%. Term-premium udtrykker den ekstra præmie (nu negativ) som investorer kræver for at købe en 1-årig obligation fremfor at købe 1 1-årige obligationer over de næste 1 år. Hvis denne præmie normaliseres må man forvente at de nominelle renter alt andet lige stiger. Renterne er faldet på det seneste Og igen meget lav term-premium Table 1. Genveje Prognose for Danmark Prognose for euroområdet Prognose for USA Prognose for Storbritannien Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognosetabel Centralbankrenter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige swap-renter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK Kilde: Bloomberg, Macrobond Financials Kilde: Bloomberg, Macrobond Financials Redaktør: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Assisterende analytiker Nina T. B. Andersen Vigtige oplysninger og erklæringer er indeholdt fra og med side 11 i denne analyse.

2 Centralbankerne løfter foden fra speederen ECB har meldt ud, at på det næste pengepolitiske møde til oktober vil man tage en beslutning omkring eventuelle fortsatte obligationskøb, når det nuværende program udløber med udgangen af 217. Det er vores forventning, at ECB kommer til at nedjustere de månedlige køb til EUR 4 mia. ift. nu EUR 6 mia. Det kan af investorerne blive set som starten på en normalisering af pengepolitikken i Euro zonen. Det kan få markedet til at fremskynde forventningen til den første renteforhøjelse fra ECB. Markedet forventer en beskeden renteforhøjelse på 1bp i løbet af foråret 219. Selvom ECB løfter foden fra speederen, er der ikke tale om, at man træder på bremsen. Selvom risikoen for deflation er væk er inflationen fortsat ganske beskeden og ikke mindst er ECB bekymret for effekterne af den seneste euro styrkelse. Siden starten af marts er dollaren blevet mere end 13% billigere, hvilket på sigt presser importpriserne nedad, og dermed gør det endnu sværere for ECB at nå inflationsmålet. Vi står dog igen med en asymmetrisk risiko på renten. ECB vil muligvis lægge mere vægt på bedringen i de økonomiske nøgletal og dermed ikke finde det nødvendigt at forlænge obligationsopkøbene. Manglen på obligationer kan også tvinge ECB til at afslutte opkøbene tidligere, end vi venter. Hvis opkøbsprogrammet ikke forlænges, eller hvis det nedtrappes hurtigt i 218, vil det tendere til at stejle af rentekurven yderligere. Man bør desuden fortsat holde godt øje med Sverige. Højere svensk inflation og Riksbankens høje ejerandel af obligationsmarkedet gør det usandsynligt, at obligationsopkøbene her forlænges til ind i 218. Vi har længe advokeret for, at den amerikanske centralbank kommer til at hæve renten endnu engang i år på december mødet. Vi holder fat i dette syn på trods af, at de seneste amerikanske inflationstal har vist et lavere inflationspres end ventet. Vi vurderer, at den amerikanske centralbank fortsat vil lægge vægt på, at ledigheden er på det laveste niveau i 17 år, og at det kun er et spørgsmål om tid førend lønvæksten påvirkes. Markedet priser langt fra en renteforhøjelse mere i år, og da slet ikke to mere i 218 som vi venter. Stærk Euro holder inflationen neden Kilde: Macrobond Financials Lav ledighed og ikke lav inflation er bekymringen hos den amerikanske centralbank Udover spørgsmålet om eventuelle amerikanske renteforhøjelser er der også fokus på den nedbringelse af balancen som den amerikanske centralbank har annonceret. På mødet i FOMC den 2. september kan vi forvente en officiel annoncering heraf. Fortsat asymmetrisk risiko Trods fortsat vækstfremgang i euroområdet og risikoen for, at både ECB og Fed begynder at signalere en strammere pengepolitik senere på året, tror vi stadig, at de 1-årige obligationsrenter i Skandinavien, Tyskland og USA vil bevæge sig i et relativt snævert interval året ud. Efter det seneste rentefald er risikoen dog at vi snarere bevæger os opad end nedad. Vi understreger også endnu engang, at risikoen for en mere markant bevægelse opad i renterne ikke skal undervurderes. Da den amerikanske centralbank annoncerede en nedskalering af obligationsopkøbene i 213 steg den 1-årige rente efterfølgende med over 1. procentpoint i løbet af få måneder. Kilde: Macrobond Financials I 218 strammer centralbankerne skruen yderligere. Her vil ECB næsten uundgåeligt være begyndt at nedtrappe obligationsopkøbene, samtidig med at Fed ventes at være på vej med flere renteforhøjelser, i en situation hvor kun ganske lidt er indregnet i den amerikanske rentekurve. Risikoen består i, at dette risikoscenario kunne udspille sig i år og ikke næste år, hvilket understreger den asymmetriske risiko på renten. Samlet set venter vi at den amerikanske 1-årige rente vil være 2,7% om 12 måneder og at den tyske 1-årige rente vil være,75% september 217

3 Indhold og bidragsydere Danmark... 4 Makro Cheføkonom Las Olsen Makro Analytiker Bjørn Tangaa Sillemann Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Euroområdet... 5 Makro Senioranalytiker Pernille B. Henneberg Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA... 6 Makro & Renter Senioranalytiker Mikael Milhøj Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritanien... 7 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt Sverige... 8 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 () Senioranalytiker Michael Grahn +46 () Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 () Senioranalytiker Carl Milton +46 () Norge... 9 Makro & Renter Chefanalytiker Jostein Tvedt Prognosetabel september 217

4 Prognose for Danmark Vi forventer ingen renteændringer fra Nationalbanken det næste års tid. Det er formentlig mere sandsynligt, at Nationalbanken intervener i valutamarkedet for at svække kronen, da fundamentale faktorer som Danmarks store betalingsbalanceoverskud fortsat trækker i retning af en stærkere krone. Rentespændet mellem 3-måneders Cibor og Euribor er begyndt at køre ind efter at være steget i 2. kvartal. Det ser nu endelig ud til, at faldet i Euribor-fixingerne over sommeren også slår igennem i Cibor-fixingerne. Vi venter, at DKK-fixingerne bliver på det aktuelle niveau eller falder lidt yderligere. De danske swaprenter er kørt yderligere ind i forhold til euroswaprenterne, og især det 1- og 5-årige spænd er blevet indsnævret. Denne tendens ser ud til at kunne fortsætte året ud, især fordi fixing-spændet nu er begyndt at køre ind. Rentespændet til tyske statsobligationer er også kørt ind i år. Statsgældsforvaltningen vil fortsætte med at foretage switches for at understøtte likviditeten, især i de nye 2- og 1-årige obligationer. Statsgældsforvaltningen vil imidlertid også foretage direkte tilbagekøb finansieret af statens svulmende indestående i Nationalbanken. Vores hovedscenario er, at obligationsrentespændet til Tyskland bliver på det aktuelle niveau eller kører lidt ind. Fortsat beskeden udstedelse i 218 understøtter dette billede. Prognose for Danmark DKK-swapkurve månedlig ændring 14/9/217 DKK Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m ISBV Repo M M årig årig årig årig årig årig % bp Ændring, bp (h-akse) 14-Aug Sep-17 3-måneders Cibor-rente 1-årig swaprente september 217

5 Prognose for euroområdet De økonomiske nøgletal fra de seneste måneder peger på pæn vækst, faldende ledighed og lidt højere kerneinflation i euroområdet. Det er formentlig præcis, hvad Den Europæiske Centralbank har håbet på forud for efterårets rentebeslutninger. Euroens styrkelse slår dog skår i glæden, og ECB vil formentlig derfor udtale sig med en vis forsigtighed, når det gælder det europæiske opsving og udsigterne for inflation. ECB fortsætter sandsynligvis med at opkøbe obligationer i 218. Tempoet i opkøbene vil dog formentlig blive nedsat til 4 mia. euro om måneden i 1. halvår 218. Men den eksakte beslutning ventes ECB at annoncere på mødet i oktober. Der vil også være fokus på hvorledes centralbanken vurderer mængden af obligationer den har mulighed for at opkøbe fremover. Vi venter fortsat en stejling af den 2-1-årige eurorentekurve i 218. ECB holder stadig den korte ende af kurven i stram snor. Det 1-årige segment på rentekurven ventes imidlertid at blive trukket op af renteudviklingen i USA i kombination med, at markedet vil begynde at indregne en afslutning/nedtrapning af ECB s opkøb i 218. Prognose for euroområdet 14/9/217 EUR Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Refi Deposit M årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve månedlig ændring 2. % bp Ændring, bp (h-akse) 14-Aug Sep-17 3-måneders Euribor-rente 1-årig swaprente september 217

6 Prognose for USA På mødet i den amerikanske centralbank i næste uge venter vi at centralbanken vil annoncere, at man vil begynde at nedbringe balancen, der blev opbygget efter Finanskrisen i forbindelse med QE programmerne. Vi venter fortsat en ny renteforhøjelse til december, men det er et tæt kald. Vi forventer yderligere to renteforhøjelser i 218. Men det er vanskeligt at forudsige hvordan centralbanken vil reagere. Der er allerede fire ledige sæder, og samtidig er det ikke sandsynligt, at Trump genudnævner Yellen, når hendes nuværende periode udløber. Det betyder, at risikoen er, at Federal Reserve vælger at tage en pause med renteforhøjelserne som følge af den lave inflation og de lave inflationsforventninger. Vi har i øjeblikket en ophedet diskussion mellem duerne og høgene i den pengepolitiske komite. Markedet priser kun 3 % sandsynlighed for en renteforhøjelse til december, hvilket vi vurderer som lavt. Hvis vores hovedscenario holder, bør det alt andet lige trække de amerikanske obligationsrenter lidt op. Vi venter ikke større rentestigninger i år, men udsigten til fortsat vækst i amerikansk økonomi betyder formentlig, at der kan ventes en ny renteforhøjelse til sommer næste år. Vi venter stadig en fladning af den 2-1- årige rentekurve på 12 måneders sigt. Renterne i den korte ende trækkes op af Federal Reserves renteforhøjelser, mens den lange ende holdes nede af investorernes interesse for amerikanske obligationer, der giver en høj rente. Prognose for USA 14/9/217 USD Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Fed Funds M årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve månedlig ændring 3. % bp Ændring, bp (h.akse) 14-Aug Sep-17 3-måneders USD Libor-rente 1-årig swaprente september 217

7 Prognose for Storbritannien Bank of England (BoE) overraskede både os og markedet på septembermødet, hvor de advarede om, at renten kan blive forhøjet i de kommende måneder, hvis den underliggende inflation stiger, og ledigheden falder. Det fik os i første omgang til at rykke den ventede første britiske renteforhøjelse til 1. kvartal 218, men vi sagde samtidig, at november i år absolut var en mulighed. Vi har imidlertid siden fået os endnu en overraskelse, idet BoE s Vlieghe, der engang hørte til de mest overbeviste duer, sprang ud som høg i en tale dagen efter BoE-mødet. Da Vlieghe nu ser ud til at gå ind for en renteforhøjelse til trods for lavere vækst og usikkerheden omkring Brexit, finder vi det nu sandsynligt, at BoE forhøjer renten allerede til november, selv om meget stadig afhænger af arbejdsmarkeds- og inflationstallene i de kommende måneder. Det betyder dog efter vores vurdering blot, at BoE tager den rentenedsættelse, de leverede af forsigtighedsgrunde i august sidste år (efter Brexit-afstemningen), tilbage, og det er altså ikke nødvendigvis starten på en runde af renteforhøjelser. Det ser i hvert fald ud til at duerne i BoE s ledelse vil have mere sikkert bevis på, at lønvæksten er på vej op, da det er en af hovedforudsætningerne bag BoE s forventning om stigende vækst næste år. De britiske statsobligationsrenter er steget betydeligt oven på de nye signaler fra Bank of England. Markederne ser i øjeblikket en sandsynlighed på 8 % for en renteforhøjelse til november og indregner en fuld renteforhøjelse ved udgangen af januar. Vi venter, at obligationsrenterne stiger over hele linjen frem til centralbankmødet i november. Ser vi længere frem, indregner markederne endnu en renteforhøjelse i november 218 og en omkring slutningen af 219. Den 2-1- og den 5-1-årige britiske rentekurve vil formentlig stejle yderligere, når vi ser 6-12 måneder frem, idet obligationsrentestigningerne i USA og Europa vil smitte af på den lange ende af den britiske kurve. Prognose for Storbritannien UK-swapkurve månedlig ændring 15/9/ % bp 3 GBP Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Base rate M årig årig årig årig årig årig Ændring, bp (h-akse) 15-Aug Sep-17 3-måneders Libor-rente 1-årig swaprente september 217

8 Prognose for Sverige Inflationen faldt, som vi havde ventet, i august (primært fordi prisen på pakkerejser nærmede sig et normalt niveau), men vi regner med, at inflationen renset for boligrenter holder sig i nærheden af inflationsmålet på 2 % i de kommende måneder. Riksbanken vil sandsynligvis gentage udmeldingen fra det sidste pengepolitiske møde (hvilket vil bidrage til at holde den korte ende af rentekurven i snor), men da inflationen er relativt høj, og der er tegn på, at centralbankerne nærmer sig det punkt, hvor de begynder at afvikle de pengepolitiske lempelser, vil vi muligvis se et pres på obligationsrenterne fra midtersegmentet og længere ud på kurven. Senere på året, formentlig/muligvis inden rentemødet den 26. oktober, skal Riksbanken beslutte, om obligationsopkøbene skal fortsætte. Vi tror, at opkøbene vil blive indstillet ved årets udgang, men at kuponbetalingerne fortsat vil blive geninvesteret. Det vil formentlig få rentekurven til at stejle på sigt. Prognose for Sverige 14/9/217 SEK Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Repo M årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve månedlig ændring 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 14/8/217 14/9/217 3-måneders Stibor-rente 1-årig swaprente september 217

9 Prognose for Norge På mødet den 22. juni fulgte Norges Bank efter ECB, idet de fjernede signalet om, at de pengepolitiske renter kunne komme endnu længere ned, og samtidig indikerede at de forventer lave renter i længere tid. Vi regner med, at renten vil blive holdt uændret på,5 % frem til udgangen af 218. De seneste nøgletal tyder på, at der kun vil blive foretaget mindre revisioner på det kommende rentemøde den 21. september og i den pengepolitiske rapport, der offentliggøres samtidig. Opbremsningen på det norske boligmarked her i sommer oven på den kraftige vækst i 215 og 216 har været mere udtalt, end Norges Bank havde forventet. De nye lovkrav til boliglån, som blev indført i starten af året, synes at have kølet boligmarkedet noget ned, særligt i Oslo-området. Trods den seneste tids stigende oliepriser er den norske krone stadig svag set i et historisk perspektiv, og valutakursen understøtter dermed fortsat vækst i den traditionelle industri. Opbremsningen på boligmarkedet for nylig ventes ikke at få større betydning for pengepolitikken fremover. Kapacitetssituationen i norsk økonomi ventes snart at stramme til. Vi regner med, at de norske 5- og 1-årige obligationsrenter vil ligge stabilt i forhold til sammenlignelige lande i 217, da norsk økonomi stille og roligt er i bedring, selv om faren for et tilbageslag oven på sammenbruddet i olieinvesteringerne ikke er overstået. Prognose for Norge 14/9/217 NOK Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Deposit M årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve månedlig ændring 2.7 % bp Ændring, bp (h-akse) 14/8/217 14/9/217 3-måneders Nibor-rente 1-årig swaprente september 217

10 Prognosetabel Prognose NOK SEK DKK GBP EUR * USD Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 1-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 1-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: *Tyske statsobligationer er benyttet september 217

11 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank A/S ( Danske Bank ). Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og the Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og the Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Den Danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank er ikke registreret som et kreditvurderingsbureau i henhold til forordningen om kreditvurderingsbureauer (forordning (EF) nr. 16/29). Danske Bank overholder således ikke og søger ikke at overholde kravene til kreditvurderingsbureauer. Interessekonflikter: Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. Danske Bank, dens tilknyttede virksomheder og datterselskaber beskæftiger sig med commercial bankingaktiviteter, garantistillelse for værdipapirer, køb og salg af samt handel med værdipapirer, mægleraktiviteter, kapitalforvaltning, investment banking-aktiviteter, depotservice og andre finansielle ydelser, kan være långiver i forhold til de heri nævnte selskaber og have samtlige rettigheder, der er til rådighed for en kreditor i henhold til gældende lovgivning og de relevante låne- og kreditaftaler. Danske Bank, dens tilknyttede virksomheder og datterselskaber kan til enhver tid have kredit- eller andre oplysninger om de heri nævnte selskaber, som ikke er til rådighed for eller ikke må anvendes af de medarbejdere, der er ansvarlige for udarbejdelsen af denne analyse, og som ville kunne påvirke analysen og de holdninger, der udtrykkes i analysen. Der henvises til researchdisclaimer for yderligere oplysninger og information. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse. Analyse færdiggjort: , 15:51 CET Analyse offentliggjort første gang: , CET september 217

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen Investeringsanalyse 18. maj 2017 Renteudsigter Range trading året ud højere renter i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders sigt, men regner ikke med

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Ingen rentestigninger i år

Renteprognose Ingen rentestigninger i år Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. september 216 Renteprognose Ingen rentestigninger i år Den Europæiske Centralbank, ECB, skuffede markedet på mødet i september. En række markedsdeltagere

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 Markedsnyt Market movers i dag I Storbritannien er det blevet tid til januar-mødet i Bank of England (BoE). Som forventet holdt BoE en blød

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi venter ingen væsentlige ændringer i de norske inflationstal for oktober, se side 2. Markedsoversigt 07:30

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere