Teknisk note nr. 7. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet i samarbejde mellem Christian Scheuer, Søren Pedersen og Søren Brodersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk note nr. 7. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet i samarbejde mellem Christian Scheuer, Søren Pedersen og Søren Brodersen"

Transkript

1 Teknisk note nr 7 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS undersøgelserne i november 2000 og juni 2001, som ligger til grund for Søren Brodersens artikel i Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, september 2001 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem Christian Scheuer, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2001

2 Gør-det-selv undersøgelsen i Danmark 2000/2001 Den anvendte metode i de to foreliggende undersøgelser bygger direkte på 1993/94- undersøgelsen, som er detaljeret beskrevet i Gunnar Viby Mogensen (ed) (1995): Work Incentives in the Danish Welfare State (Århus University Press) Denne tekniske note supplerer og opdaterer den metodemæssige beskrivelse der, men gentager ikke de grundlæggende træk De tidligere danske undersøgelser fra 1996 og 1997 er beskrevet i Teknisk Note - Nr 1, 1997, mens undersøgelserne for 1998 er beskrevet i Teknisk Note Nr 3, 1998 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed DATAINDSAMLING Omnibusundersøgelse Metode Gennemført Dækker GDS i 12 mdr Antal Udvalgte personer Antal med telefon Gennemførte interviews, år Gennemførte interviews, år Antal fejlkorrigerede besvarelser, år Accepterede min/max Beløb Til Firma: - Mindre - Større forbedringer Til Andre: - Mindre - Større forbedringer 18-66år: Antal med mindre Antal med større forbedringer Antal med GDS, mindre Antal med GDS, større forbedringer Antal med GDS, enten mindre eller større forbedringer eller begge dele Andel af gennemførte interviews med GDS på mindre og større forbedringer Antal der har oplyst udgifter til firma - mindre - større forbedringer 2000 Danmarks Statistik Tlf interview November 00 November 99-November Dkr Dkr Dkr Dkr % Danmarks Statistik Tlf interview Juni 01 Juni 00-Juni Dkr Dkr Dkr Dkr % Opregning af gennemsnitsværdi - korrektion for husstande med flere voksne til makrotal - ejere og lejere opregnes hver for sig Noter: I forhold til sidst, er der ikke fundet nogen logiske fejl, og der er derfor ikke foretaget noget rettelser af denne type 2

3 Tidligere gør-det-selv undersøgelser i Danmark Undersøgelser af danskernes GDS-arbejde på boligen i de seneste 12 måneder År Interview Gennemført Omtrentlig års periode, som er dækket af undersøgelsen 1988 marts maj /94 4 kvt / 1 kvt feb marts februar 1996 }1995/ Marts November Juni 2000/2001 Beregning af værdien af GDS-arbejdet i 2000-priser Reguleringsindeks for boligbyggeri 1 januar 1987=100: Jan med 1997=100 Bygningskomplettering i ,6 105,31 alt (Større forbedr) - arbejdsløn (mindre rep) ,9 114,82 - materialer ,8 102,66 Beregningerne i 1998-undersøgelsen, som jo dækker arbejde udført i 1997, antages i gennemsnit at give værdier, der svarer til prisniveauet i januar 1997 Ved fremregning af resultaterne fra de tidligere undersøgelser er der for mindre anvendt indeks 1,148 ved fremskrivning af GDSværdier i 1997 priser til jan 2000 priser, jf Work Incentives in the Danish Welfare State For større forbedringer er anvendt indeks 105,31 Ved beregningernes udførelse forelå der endnu ikke prisindeks for 1 halvår 2001 og i lyset af de konstaterede meget lave værdier omkring årsskiftet 2000/2001 er der ved sammenligning mellem undersøgelsen i juni 2001 og undersøgelserne i tidligere år set bort fra evt prisstigninger i første halvår I beregningerne af værdien af GDS-arbejdet er de to undersøgelser fra 1996 og 1997 slået sammen (små stikprøver) 3

4 Beregning af antal fuldtidsjob i GDS-arbejdet på danskernes helårsboliger 2000/2001 Værdi i markedspriser mia kr (2000 priser) Værdi ekskl Moms Prisindeks 2000 med 1997=100 Værdi i 1997 basispriser Beskæftigede i bygningsrep Og forbedringer for hver mio kr efterspørgsel (1997) 2 Beskæftigelses indhold Mindre rep Større forbedr / / ,4 10,0 26,6 26,7 11,52 8,0 21,28 21,36 161,1/141=114,82 150,6/143=105,31 10,03 6,97 20,21 20,28 2,00 1, pers pers pers pers I alt 2000: I alt 2000/2001: pers Supplerende tabeller om udviklingen i GDS-arbejdet og fordeling af GDS-arbejdet mellem ejere og lejere I det følgende afsnit præsenteres en række tabeller, som tjener det formål at uddybe baggrunden for artiklen stor stigning i gør-det-selv arbejdet på boligen bragt i Rockwool Fondens Forskningsenhed s Nyhedsbrev fra September 2001 Som noget nyt i forhold til tidligere tekniske noter, er der medtaget tabeller, dels om motivationen for GDS-arbejdet, dels om typen af det arbejde som husstanden har fået udført på boligen indenfor de sidste 12 måneder (Dvs både arbejde som er udført af personer fra husstanden selv, og arbejde som er udført af andre) 2 For mindre reperationer og vedligeholdelse er koefficienten for branche , Reparation og vedligeholdelse af bygninger anvendt; for større forbedringer er anvendt et gennemsnit af samme koefficient og koefficienten for , Nybyggeri jf Input-Output tabeller og analyser 1999, Danmarks Statistik 2001 Nyere koefficienter er ikke offentligtgjort (Her er der vist en mindre formuleringsfejl) 4

5 Tabel / Andel, som svarer bekræftende på spørgsmålet, om de inden for de sidste 12 måneder har fået udført eller forbedringer af boligen Mindre rep og vedligeholdelse Større forbedringer og ændringer Pct Tabel 2 Andelen af og forbedringer på boligen, som er udført af firma efter regning, husstanden selv eller andre personer uden for husstanden og uden regning Vægtet fordeling Mindre rep og vedligehold Større forbedr Og ændringer Udført af firma efter regning: / Udført af husstanden selv: / Udført af andre personer uden for husstanden uden regning: / Pct

6 Tabel 3 Andelen af personer, som de sidste tolv måneder har fået udført arbejde på boligen fordelt på ejere og lejere Vægtet fordeling Har fået udført arbejde på boligen: Danmark 1996/1997: - mindre rep og vedligehold - større forbedr og udvid Danmark 1998: - mindre rep og vedligehold - større forbedr og udvid Danmark mindre rep og vedligehold - større forbedr og udvid Danmark mindre rep og vedligehold - større forbedr og udvid Ejere Lejere Pct Anm: Tallene i parentes dækker over mindre end 20 observationer (3) 21 (4) 6

7 Tabel 4 Reparationer, vedligeholdelse, forbedringer og udvidelse af bolig fordelt på ejere og lejere Vægtet fordeling Danmark 1996/1997: Mindre rep og forbedr Udført af: - firma efter regning - husstanden selv - andre uden for husstanden Større forbedr og udvid af bolig udført af: - firma efter regning - husstanden selv - andre uden for husstanden Ejere Lejere Pct Danmark 1998: Mindre rep og forbedr Udført af: - firma efter regning - husstanden selv - andre uden for husstanden Større forbedr og udvid af bolig udført af: - firma efter regning - husstanden selv - andre uden for husstanden Danmark 2000: Mindre rep og forbedr Udført af: - firma efter regning - husstanden selv - andre uden for husstanden Større forbedr og udvid af bolig udført af: - firma efter regning - husstanden selv - andre uden for husstanden Danmark 2001: Mindre rep og forbedr Udført af: - firma efter regning - husstanden selv - andre uden for husstanden Større forbedr og udvid af bolig udført af: - firma efter regning - husstanden selv - andre uden for husstanden Anm: Tallene i parentes dækker over mindre end 20 observationer (38) (53) (9) 7

8 Tabel 5 Fordelingen af større og mindre, uddelt på ejere og lejere Danmark 1988 Både mindre og større Kun mindre Kun større Hverken mindre eller større Total Ejere 16,0 % 49,8 % 4,2 % 30,0 % 2077 Lejere (Inkl andel) 6,8 % 43,8 % 1,6 % 47,9 % 1482 Total 12,1 % 47,3 % 3,1 % 37,4 % 3559 Danmark 1993/1994 Både mindre og større Kun mindre Kun større Hverken mindre eller større Total Ejere 12,1 % 51,2 % 6,1 % 30,6 % 2380 Lejere (Inkl andel) 5,1 % 38,2 % 4,0 % 52,7 % 1604 Total 9,3 % 46,0 % 5,3 % 39,5 % 3984 Danmark 1996 Både mindre og større Kun mindre Kun større Hverken mindre eller større Total Ejere (Inkl andel) 13,6 % 50,8 % 8,3 % 27,3 % 973 Lejere 1,9 % 43,3 % 1,6 % 53,2 % 374 Total 10,3 % 48,7 % 6,5 % 34,5 % 1347 Danmark 1997 Både mindre og større Kun mindre Kun større Hverken mindre eller større Total Ejere (Inkl andel) 13,1 % 53,3 % 12,4 % 21,1 % 647 Lejere 4,1 % 35,6 % 4,1 % 56,3 % 222 Total 10,8 % 48,8 % 10,2 % 30,2 % 869 Danmark 1998 Både mindre og større Kun mindre Kun større Hverken mindre eller større Total Ejere (Inkl andel) 14,0 % 50,1 % 11,1 % 24,8 % 1246 Lejere 2,9 % 31,0 % 3,5 % 62,6 % 484 Total 10,9 % 44,7 % 9,0 % 35,4 % 1730 Danmark 2000 Både mindre og større Kun mindre Kun større Hverken mindre eller større Total Ejere (Inkl andel) 12,5 % 41,9 % 16,0 % 29,7 % 657 8

9 Lejere 0,5 % 25,3 % 3,0 % 71,3 % 202 Total 9,7 % 38,0 % 12,9 % 39,5 % 859 Danmark 2001 Både mindre og større Kun mindre Kun større Hverken mindre eller større Total Ejere (Inkl andel) 11,0 42,3 16,8 30,0 584 Lejere (1,4) 20,7 (2,8) 75,1 213 Total 8,4 36,5 13,1 42,0 797 Anm: Tallene i parentes dækker over mindre end 20 observationer Tabel 6 Årsagen til at husholdningerne selv har udført en del af de mindre Danmark 1993/1994 Antal obs Vægtet fordeling, % Overvejende fordi de kan lide at foretage ,2 og forbedringer Overvejende for at spare penge ,8 En kombination af begge årsager 1,137 60,5 Andre årsager 10 0,5 Total 1, ,0 Danmark 2000 Antal obs Vægtet fordeling, % Overvejende fordi de kan lide at foretage 71 20,2 og forbedringer Overvejende for at spare penge 84 23,6 En kombination af begge årsager ,2 Andre årsager 9 2,0 Total ,0 Danmark 2001 Antal obs Vægtet fordeling, % Overvejende fordi de kan lide at foretage 45 14,7 og forbedringer Overvejende for at spare penge 78 25,0 En kombination af begge årsager ,7 Andre årsager 2 0,6 Total ,0 9

10 Tabel 7 Årsagen til at husholdningerne selv har udført en del af de mindre, fordelt på hvem der har udført arbejdet Danmark 1993/1994 Andel af mindre og forbedringer udført af: Overvejende fordi de kan lide at foretage og forbedringer Overvejende for at spare penge % En kombination af begge årsager Andre årsager Firma efter regning (10) Husstanden selv (90) Andre udenfor husstanden (0) total (100) Antal Observations antal Danmark 2000 Andel af mindre og forbedringer udført af: Overvejende fordi de kan lide at foretage og forbedringer Overvejende for at spare penge % En kombination af begge årsager Andre årsager Firma efter regning (14) Husstanden selv (86) Andre udenfor husstanden (0) total (100) Antal Observations antal Danmark 2001 Andel af mindre og forbedringer udført af: Overvejende fordi de kan lide at foretage og forbedringer Overvejende for at spare penge % En kombination af begge Andre årsager Firma efter regning 11,1 13,7 7,9 0 10

11 Husstanden selv 88,6 79,1 89,4 (100) Andre udenfor husstanden 0,3 7,2 2,7 0 total (100) Antal Observations antal Tabel 8 Årsagen til at husholdningerne selv har udført en del af de større Danmark 2000 Antal obs Vægtet fordeling, % Overvejende fordi de kan lide at foretage 16 11,2 og forbedringer Overvejende for at spare penge 37 23,8 En kombination af begge 95 61,6 Andre årsager 6 3,4 Total ,0 Danmark 2001 Antal obs Vægtet fordeling, % Overvejende fordi de kan lide at foretage 15 11,6 og forbedringer Overvejende for at spare penge 38 27,4 En kombination af begge 85 60,3 Andre årsager 1 0,7 Total

12 Tabel 9 Årsagen til at husholdningerne selv har udført en del af de større, fordelt på hvem der har udført arbejdet Danmark 2000 Andel af mindre og forbedringer udført af: Overvejende fordi de kan lide at foretage og forbedringer Overvejende for at spare penge % En kombination af begge Andre årsager Firma efter regning (25) Husstanden selv (72) Andre udenfor husstanden (4) total (101) Antal Observations antal Danmark 2001 Andel af mindre og forbedringer udført af: Overvejende fordi de kan lide at foretage og forbedringer Overvejende for at spare penge % En kombination af begge Andre årsager Firma efter regning Husstanden selv (100) Andre udenfor husstanden total (100) Antal Observations antal Tabel 10 Antal observationer med mindre og vedligeholdelsesarbejder fordelt efter arbejdets art og hvem der har udført arbejdet, juni

13 Antal observationer Male inde og ude, tjære, tapet, fernisere gulve, afsyring Gulvafhøvling, lægge gulv, gulvarbejder, lægge fliser på gulv, klinker Diverse reparationsarbejder (storm), reparere mur, pudsning, fuge vinduer Nyt køkken, opsætning af hvidevarer, udbedring af køkken Nyt bad og toilet, udbedringer, modernisering Reparationer af hvidevarer Ejere (inkl andel) Antal obs = 545 Lejere Antal obs = % 100% Gds 100% Øvrige 100% 100% Gds 100% Øvrige Firma Andre u Kombinationer Firma Andre u Kombina- regning regning tioner Døre og vinduer Renovering, modernisering vaskerum/bryggers, gavlfornyelse, totalrenovering, facaderenovering Ombygning, opsat væg, første sal lavet om Tilbygning, garage, træterrasse, udestue, drivhus, brændeskur Nyt tag, reparation af tag, vindskeder, sternbrædder Sætte lister op, lave hylder, skabe, nye lofter, paneler Installation af fyr, brændeovn, reparation, sol- varme Lægge fliser (ude), anlæg af have, stensætning, anlagt terrasse, indkørsel, hegn Vandrør, vandhane, pakninger, radiatoropsætning Vvs-/smedearbejde Murerarbejde Tømrerarbejde/snedker Malerarbejde Elarbejde, elektriske instalationer Glarmesterarbejde Andet og uoplyst (drænsystem, kloak) Total

14 Tabel 11 Mindre og vedligeholdelsesarbejder procentvis fordelt efter arbejdets art, juni 2001 Procentfordeling, søjle Male inde og ude, tjære, tapet, fernisere gulve, afsyring Gulvafhøvling, lægge gulv, gulvarbejder, lægge fliser på gulv, klinker Diverse reparationsarbejder (storm), reparere mur, pudsning, fuge vinduer Nyt køkken, opsætning af hvidevarer, udbedring af køkken Nyt bad og toilet, udbedringer, modernisering Reparationer af hvidevarer Ejere (inkl andel) Antal obs = 545 Lejere Antal obs = % 100% Gds 100% Øvrige 100% 100% Gds 100% Øvrige Firma Andre u Kombinationer Firma Andre u Kombina- regning regning tioner 18,2% 46,7% 57,1% 30,2% 37,5% 56,3% 0,0% 25,0% 3,6% 2,6% 0,0% 7,8% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 2,3% 0,0% 2,2% 0,0% 2,1% 0,0% 5,0% 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 5,0% Døre og vinduer 7,3% 4,3% 0,0% 6,1% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% Renovering, modernisering 7,3% 1,0% 0,0% 1,7% 0,0% 2,1% 0,0% 5,0% vaskerum/bryggers, gavlfornyelse, totalrenovering, facaderenovering Ombygning, opsat væg, 0,0% 1,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% første sal lavet om Tilbygning, garage, træterrasse, 0,0% 1,6% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% udestue, drivhus, brændeskur Nyt tag, reparation af tag, 7,3% 1,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% vindskeder, sternbrædder Sætte lister op, lave hylder, 0,0% 2,6% 0,0% 1,7% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% skabe, nye lofter, paneler Installation af fyr, brændeovn, 7,3% 0,3% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% reparation, sol- varme Lægge fliser (ude), anlæg 3,6% 2,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% af have, stensætning, anlagt terrasse, indkørsel, hegn Vandrør, vandhane, pakninger, 1,8% 1,0% 0,0% 3,4% 12,5% 0,0% 0,0% 10,0% radiatoropsætning Vvs-/smedearbejde 21,8% 4,6% 14,3% 10,1% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% Murerarbejde 3,6% 3,0% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% Tømrerarbejde/snedker 7,3% 6,9% 14,3% 6,1% 12,5% 4,2% 0,0% 0,0% Malerarbejde 0,0% 13,2% 14,3% 7,3% 0,0% 27,1% 50,0% 15,0% Elarbejde, elektriske 1,8% 0,3% 0,0% 3,4% 12,5% 0,0% 50,0% 0,0% instalationer Glarmesterarbejde 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Andet og uoplyst (drænsystem, 0,0% 0,3% 0,0% 2,8% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% kloak) Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 14

15 Tabel 12 Antal observationer med Større forbedringer og tilbygninger fordelt efter arbejdets art og hvem der har udført arbejdet, juni 2001 Antal observationer Male inde og ude, tjære, tapet, fernisere gulve, afsyring Gulvafhøvling, lægge gulv, gulvarbejder, lægge fliser på gulv, klinker Diverse reparationsarbejder (storm), reparere mur, pudsning, fuge vinduer Nyt køkken, opsætning af hvidevarer, udbedring af køkken Nyt bad og toilet, udbedringer, modernisering Reparationer af hvidevarer Ejere (inkl andel) Antal obs = 298 Lejere Antal obs = % Firma 100% Gds Øvrige Kombinationebinationer 100% Firma 100% Gds Øvrige Kom Døre og vinduer Renovering, modernisering vaskerum/bryggers, gavlfornyelse, totalrenovering, facaderenovering Ombygning, opsat væg, første sal lavet om Tilbygning, garage, træterrasse, udestue, drivhus, brændeskur Nyt tag, reparation af tag, vindskeder, sternbrædder Sætte lister op, lave hylder, skabe, nye lofter, paneler Installation af fyr, brændeovn, reparation, sol- varme Lægge fliser (ude), anlæg af have, stensætning, anlagt terrasse, indkørsel, hegn Vandrør, vandhane, pakninger, radiatoropsætning Vvs-/smedearbejde Murerarbejde Tømrerarbejde/snedker Malerarbejde Elarbejde, elektriske instalationer Glarmesterarbejde Andet og uoplyst (drænsystem, kloak) Total

16 Tabel 13 Større forbedringer og tilbygninger procentvis fordelt efter arbejdets art, juni 2001 Procentfordeling, søjle Male inde og ude, tjære, tapet, fernisere gulve, afsyring Gulvafhøvling, lægge gulv, gulvarbejder, lægge fliser på gulv, klinker Diverse reparationsarbejder (storm), reparere mur, pudsning, fuge vinduer Nyt køkken, opsætning af hvidevarer, udbedring af køkken Nyt bad og toilet, udbedringer, modernisering Reparationer af hvidevarer Ejere (inkl andel) Antal obs = 298 Lejere Antal obs = % Firma 100% Gds Øvrige Kombinationebinationer 100% Firma 100% Gds Øvrige Kom- 7,6% 6,3% 2,4% 0,0% 0,0% 11,1% 3,8% 8,4% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 12,6% 8,9% 0,0% 25,0% 11,1% 10,1% 4,2% 10,5% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Døre og vinduer 8,9% 4,2% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% Renovering, modernisering 10,1% 5,3% 10,5% 50,0% 0,0% 0,0% vaskerum/bryggers, gavlfornyelse, totalrenovering, facaderenovering Ombygning, opsat væg, 0,0% 4,2% 3,2% 0,0% 25,0% 0,0% første sal lavet om Tilbygning, garage, træterrasse, 6,3% 9,5% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% udestue, drivhus, brændeskur Nyt tag, reparation af tag, 16,5% 3,2% 5,6% 0,0% 0,0% 11,1% vindskeder, sternbrædder Sætte lister op, lave hylder, 0,0% 3,2% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% skabe, nye lofter, paneler Installation af fyr, brændeovn, 2,5% 1,1% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% reparation, sol- varme Lægge fliser (ude), anlæg 3,8% 8,4% 3,2% 0,0% 0,0% 11,1% af have, stensætning, anlagt terrasse, indkørsel, hegn Vandrør, vandhane, pakninger, 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% radiatoropsætning Vvs-/smedearbejde 7,6% 4,2% 5,6% 0,0% 0,0% 11,1% Murerarbejde 5,1% 8,4% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% Tømrerarbejde/snedker 6,3% 14,7% 12,1% 25,0% 25,0% 22,2% Malerarbejde 2,5% 1,1% 5,6% 0,0% 25,0% 11,1% Elarbejde, elektriske 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 11,1% instalationer Glarmesterarbejde 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Andet og uoplyst (drænsystem, 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% kloak) Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 16

17 Værdien af arbejde udført uden regning Tabel 14 Værdien af arbejde på boligen udført af andre personer uden for husstanden uden regning Danmark 2000-undersøgelsen, 2000-priser Mio kr Mindre rep Større forbedr I alt Ejere Lejere I alt Tabel 15 Udgifter til andre personer uden for husstanden uden regning Danmark undersøgelsen, 2000-priser Mio kr Mindre rep Større forbedr I alt Ejere Lejere I alt Tabel 16 Værdien af arbejde på boligen udført af andre personer uden for husstanden uden regning Danmark 2001-undersøgelsen, 2000/2001-priser Mio kr Mindre rep Større forbedr I alt Ejere Lejere I alt Tabel 17 Udgifter til andre personer uden for husstanden uden regning Danmark undersøgelsen, 2000/2001-priser Mio kr Mindre rep Større forbedr I alt Ejere Lejere I alt De i tabel 14 og 16 viste værdier af arbejde udført af andre uden for husstanden uden regning er, som det fremgår, en del højere end husstandenes faktiske udgifter i tabel 15 og 17 De beregnede værdier i tabel 14 og 16 bygger på metoden, som er beskrevet i Work Incentives in the Danish Welfare State, og er altså en beregnet markedspris incl moms, mens tabel 15 og 17 viser husstandenes faktiske udgifter Når forskellen er så stor som her, er det ikke bare et udtryk for prisforskellen mellem ydelser fra firma med regning incl moms og den skattefrie pris på det sorte marked En del af denne type ydelser præsteres som rene vennetjenester med højst symbolsk betaling Endelig skal det huskes, at nærværende måling er fra efterspørgselssiden og kun omfatter en lille del af de mange slags ydelser, som kan købes på det sorte marked Der er også en nærliggende mulighed for, at nog- 17

18 le af de sorte ydelser er leveret med en eller anden form for regning, og derfor er rapporteret som udført af firma med regning Resultaterne her for det sorte arbejde på forbedring og vedligeholdelse af boligen målt fra efterspørgselssiden kan derfor ikke sammenlignes med Rockwool Fondens Forskningsenheds sædvanlige målinger af det sorte arbejde, som jo foretages fra udbudssiden I Rockwool Fondens Forskningsenheds sædvanlige målinger af det sorte arbejde bruges i øvrigt en anden teknik end den her anvendte ved opregning til det samlede omfang af sort arbejde, jf Gunnar Viby Mogensen et al (1995): The Shadow Economy in Denmark 1994 Measurement and Results, (Danmarks Statistik) Logistisk regressionsanalyse for gør-det-selv arbejde i Danmark 2000/2001: Responsvariablen i den logistiske regressionsanalyse er, om respondenten har udført gør-det-selv arbejde i form af hhv mindre og større forbedringer, givet, at der er foretaget hhv mindre og større forbedringer på boligen Det vil sige, at arbejdets omfang eller værdi ikke indgår i den logistiske regressionsanalyse Der foretages analyser for hhv de mindre og de større forbedringer hver for sig I alle analyserne er valgt et 5% signifikansniveau Analyserne er foretaget på samme vis som i 1993/94- undersøgelsen, der blev publiceret i bogen Work Incentives in the Danish Welfare State (tabel 59, s 157) For at kunne foretage en logistisk regressionsanalyse på gør-det-selv arbejdet er det antaget, at det er IP selv, der har foretaget dette, selv om der spørges til, om husstanden har foretaget gør-det-selv arbejde Hvis man feks antager, at det er en kvinde, der svarer på spørgsmålene, men at det er manden, der har udført gør-det-selv arbejdet, betyder det, at det i den logistiske regressionsanalyse vil fremstå, som om det er kvinden, der har udført arbejdet I det følgende har vi valgt at slå de to stikprøver sammen for derved at skabe et mere statistisk sikkert grundlag for den følgende logistiske regressionsanalyse De mindre og vedligeholdelser for november 2000 og juni 2001 omnibuserne for Danmark: I november 2000 og juni 2001 undersøgelserne slået sammen er det variablerne selvstændige/medhjælpende ægtefælle, faglærte, ufaglærte, folk uden for erhverv, ejer/lejer af boligen og hvor vidt respondenten bor i hus eller ej, der er signifikante Sandsynligheden for at udføre mindre gør-det-selv arbejde er mindre for selvstændige og medhjælpende ægtefæller, faglærte, ufaglærte og folk uden for erhverv Umiddelbart kan det virke overraskende, at faglærte arbejdere har en mindre sandsynlighed for at udføre mindre gør-det-selv arbejde Rent teknisk skal det imidlertid tolkes i forhold til, hvor meget funktionærerne udfører mindre gør-det-selv arbejde Så det ville egentlig være mere korrekt at skrive, at sandsynligheden for at udføre mindre gør-det-selv arbejde er mindre for selvstændige og 18

19 medhjælpende ægtefæller, faglærte, ufaglærte og folk uden for erhverv sammenlignet med funktionærerne En mulig forklaring på, at de nævnte stillingsgrupper har en mindre sandsynlighed for at udføre mindre gør-det-selv arbejde sammenlignet med funktionærerne kunne måske være - set i lyset af de fortsatte prisstigninger på ejerboliger - at det er funktionærerne, der i højere grad har haft råd til at købe ejerbolig i de senere år med de deraf følgende og forbedringer Samtidig skal man jo også huske, at langt de fleste er i stand til at udføre de mindre gør-det-selv arbejder, så man skal måske ikke lægge for meget i, at de faglærte arbejdere har en mindre sandsynlighed for at udføre de mindre gør-det-selv arbejder I forhold til marts 1998 er der sket visse ændringer i hvilke variable, der nu er signifikante Det ses således, at alderen ikke længere er signifikant, mens selvstændige omvendt har en signifikant lavere sandsynlighed for at udføre mindre gør-det-selv Denne variabel var klart insignifikant i 1998, men har begge år den samme fortolkning Variablen, der angiver om folk er udenfor erhverv, var klart insignifikant i 1998 Også her gælder dog, at fortegnet er det samme i begge undersøgelser Variablene, der angiver om man bor i ejer- eller lejerbolig og om man bor i hus eller ej, er klart signifikante på 1% niveau Ejere (inkl andelsbolig) har en større sandsynlighed for at udføre mindre gør-det-selv arbejde, mens folk, der bor i hus, ligeledes har en større sandsynlighed for at udføre mindre gør-det-selv arbejde I marts 1998 var denne variabel signifikant på 10% niveau (med samme fortolkning begge år) Ligesom i 1998 analysen har jeg her udeladt indkomstvariablen, da der er mange uoplyste observationer på netop indkomstvariablen, hvilket reducerer antallet af observationer i den logistiske regressionsanalyse, hvis indkomsten medtages Variablen er dog først udeladt efter, at der er testet for, om den er signifikant eller ej Det samme gælder imidlertid ikke for de større gør-det-selv arbejder, idet indkomst variablen her er signifikant jf nedenfor De større og forbedringer for november 2000 og juni 2001 omnibuserne for Danmark: For så vidt angår de større og forbedringer er alderen nu klart signifikant på 5 pct niveau (signifikanssandsynlighed på mindre end 0,0001) med faldende sandsynlighed med stigende alder (ligesom i marts 1998) Fsa stilling er de selvstændige og medhjælpende ægtefæller tæt på at være signifikante på 5 pct niveau med en signifikanssandsynlighed på 0,0519 Fortolkningen er her, at de selvstændige samt medhjælpende ægtefæller har en højere sandsynlighed for at udføre de større og forbedringer (sammenlignet med funktionærer) Variablen for, om man ejer eller lejer sin bolig, er også klart signifikant med større sandsynlighed for ejere (inkl andelsbolig) for at udføre større gør-det-selv arbejder Folk, der bor i hus, har ligeledes en signifikant større sandsynlighed for at udføre større gør-det-selv arbejde (signifikanssandsynlighed på 0,0027) Endvidere er den personlige bruttoindkomst nu signifikant med højere sandsynlighed for at udføre større gør-det-selv arbejder med stigende indkomst Endelig skal det bemærkes, at antallet af hjemmeboende børn har en signifikant betydning for, om der udføres større gør-detselv arbejder, idet sandsynligheden stiger med antallet af hjemmeboende børn 19

20 Tabel 18 Logistisk regressionsanalyse for gør-det-selv arbejder for mindre og vedligeholdelser og større forbedringer og ændringer på boligen i Danmark, marts omnibussen 1998 Personer i alderen år Mindre og vedligeholdelser: Større og forbedringer: Koefficient Spredning Koefficient Spredning Konstant *** *** Mand Alder *** Selvstændig ** * Funktionær - - Faglært arbejder *** Ufaglært arbejder ** Arbejdsløs i kortere tid Arbejdsløs i længere tid Studerende Uden erhverv *** Ejer sin egen bolig 08291*** *** Bor i hus 04321*** *** Bor i Hovedstaden Indkomsten ~ ~ ** Uddannelsens længde Antal børn ** Gift Log L 2109, ,261 Andel med afhængig variabel=1 40,0 16,5 Antal observationer Anm Den afhængige variabel har værdien 1, hvis respondenten har udført hhv mindre eller vedligeholdsarbejder og større forbedringer og ændringer i løbet af de sidste 12 måneder og værdien 0 ellers ~ angiver at variablen ikke er medtaget, da denne er testet og fundet insignifikant * angiver, at koefficienten er signifikant på 10%-niveau ** angiver, at koefficienten er signifikant på 5%-niveau *** angiver, at koefficienten er signifikant på 1%-niveau 20

21 Udgifter til og forbedringer i Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser Det er ved denne sammenligning valgt at antage, at forbrugsundersøgelserne fra Danmarks Statistik også medtager udgifter til andre uden regning, dvs sort arbejde Vi har derfor valgt at tillægge den faktiske udgift til andre uden regning til udgifterne til firma med regning i Forskningsenhedens resultater fra de to undersøgelser, som her er inddraget i sammenligningen I forbrugsundersøgelsernes resultater er udgifterne til håndværkerregninger i forbindelse med fritidshuse holdt uden for opgørelsen, da Forskningsenhedens undersøgelser kun omfatter arbejder i forbindelse med helårsboligen (Disse korrektioner var ikke medtaget ved sammenligning af 94-resultaterne i Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Nr 6: Juni 1998) På grundlag af regnskaber og interviews, der dækker henholdsvis årene 1993, 1994, 1995 og årene 1997, 1998, 1999, er der i forbrugsundersøgelserne beregnet værdier for henholdsvis 1994 og 1998 Prisindeks og udviklinger i det kvartalsvise nationalregnskab på mest detaljerede niveau anvendes I interviewene, som er fordelt over hele året ligesom regnskabsperioderne, spørges om de udgifter, husstandene har haft enten som ejer eller som lejer i de seneste 12 måneder Der sondres mellem ombygning/tilbygning, som forbedrer værdien, og og vedligeholdelse Der spørges om større samlede arbejder til en værdi over 2000 kr i 1994 undersøgelsen og 2000 kr i 1998 unersøgelsen Mindre udgifter hentes fra regnskabsbøgerne Tallene i tabel 19 stammer fra en specialkørsel hos Danmarks Statistik på Forbrugsundersøgelsen 1994, mens tallene i tabel 20 stammer fra en specialkørsel hos Danmarks Statistik på Forbrugsundersøgelsen 1998 Hovedresultaterne fra Forbrugsundersøgelsen 1994 er offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik 1997 nr 291 og 292, mens hovedresultaterne fra Forbrugsundersøgelsen 1998 er offentligt gjort i Statistiske efterretninger, Inkomst, Forbrug og Priser, 2001, nr 10 Tabel 19 Udgifter til reparation og vedligeholdelse samt investeringer i boligen, forbrugsundersøgelsen 1994 Alle Boligejere Boliglejere Kr pr husstand Investeringer i alt heraf: - håndværkere - egne køb af materialer Reparationer og vedligeholdelse i alt heraf: - håndværkere - egne køb af materialer Investeringer i alt heraf: Opregnet mio kr

22 - håndværkere - egne køb af materialer Reparationer og vedligeholdelse i alt heraf: - håndværkere - egne køb af materialer Tabel 20 Udgifter til reparation og vedligeholdelse samt investeringer i boligen, forbrugsundersøgelsen 1998 Alle Boligejere Boliglejere Kr pr husstand Investeringer i alt heraf: - håndværkere - egne køb af materialer Reparationer og vedligeholdelse i alt heraf: - håndværkere - egne køb af materialer Investeringer i alt heraf: - håndværkere - egne køb af materialer Opregnet mio kr Reparationer og vedligeholdelse i alt heraf: - håndværkere - egne køb af materialer angiver manglende data

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer

Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer 22. DECEMBER 216 Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer AF PETER FOXMAN Indledning og sammenfatning En måde at belyse omfang af og karakteristika ved restgruppen af uforsikrede husstande

Læs mere

Notat. Forældres og det offentliges udgifter på børn 1995-2005

Notat. Forældres og det offentliges udgifter på børn 1995-2005 R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Forældres og det offentliges udgifter på børn 1995-25 Af Jens Bonke Oktober 29 1 Formål Formålet med notatet er at belyse udviklingen i

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der 2.735.486 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.189 i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse,

Læs mere

Marts 1999. - Ny stigning i den sorte sektors omfang - To ud af tre danskere ser med sympati på den sorte sektor. Nye målinger af den sorte sektor

Marts 1999. - Ny stigning i den sorte sektors omfang - To ud af tre danskere ser med sympati på den sorte sektor. Nye målinger af den sorte sektor Marts 1999 - Ny stigning i den sorte sektors omfang - To ud af tre danskere ser med sympati på den sorte sektor Nye målinger af den sorte sektor for det samlede antal hvide arbejdstimer i 1998, viser de

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt. Notat. Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt. Notat. Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Notat Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995. Hovedcentret Indsats Indledning Som led i arbejdet med de nye måltal for SKAT følger SKAT

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Oktober 2001. Introduktion til dette nummer. rolle, og de har jo altså set fra et politisk synspunkt den væsentlige egenskab, at de lader sig påvirke.

Oktober 2001. Introduktion til dette nummer. rolle, og de har jo altså set fra et politisk synspunkt den væsentlige egenskab, at de lader sig påvirke. Oktober 2001 - Gør-det-selv arbejdets omfang stiger igen: Analyse ved Søren Brodersen - En forskers kommentar til de udenlandske rapporter om danskernes uvilje mod fremmede: Hans Jørgen Nielsen - Den nye

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med kr. året efter

AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med kr. året efter AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med 10.000 kr. året efter Blandt ufaglærte, der deltog i 2010, giver AMU-deltagelse en positiv estimeret effekt på lønindkomsten i 2011 på godt 10.000 kr. og på 9.000 kr.

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Prisen på sort arbejde. Kristian Hedeager Bentsen

Prisen på sort arbejde. Kristian Hedeager Bentsen Prisen på sort arbejde Kristian Hedeager Bentsen arbejdspapir 45 juni 2016 Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 45 Prisen på sort arbejde Kristian Hedeager Bentsen København 2016 Prisen på

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 27 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen Kontanthjælpsloftet skubber 16.4 under fattigdomsgrænsen Det nye kontanthjælpsloft vil sende omkring 16.4 personer under fattigdomsgrænsen og gøre dem til en del af gruppen af étårs-fattige. Ud af de 16.4

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Nr. 2: April 1997. Hvor mange henter ikke deres retmæssige ydelser hos det offentlige? Danskernes gør-det-selv-arbejde i 1996.

Nr. 2: April 1997. Hvor mange henter ikke deres retmæssige ydelser hos det offentlige? Danskernes gør-det-selv-arbejde i 1996. Nr. 2: April 1997 Hvor mange henter ikke deres retmæssige ydelser hos det offentlige? - Nye tal for take-up af boligstøtte m.v. - Kommentar fra økonomiminister Marianne Jelved. Danskernes gør-det-selv-arbejde

Læs mere

10 års vækst med samme andel lejerboliger - hvorfor?

10 års vækst med samme andel lejerboliger - hvorfor? 10 års vækst med samme andel lejerboliger - hvorfor? Morten Skak Center for Bolig og Velfærd, Realdania Boligdag 2008 Center for Boligforskning Ejerboligandelen i Danmark og nogle andre europæiske lande.

Læs mere

Nøglen til et BEDRE HJEM

Nøglen til et BEDRE HJEM Nøglen til et BEDRE HJEM Hvad kan vi tilbyde? BOLIUS Rådgivere boligens livscyklus BOLIUS EVENT inspirationsaften BOLIUS PDF hæfte til download BOLIUS Nyhedsbrev 88.700 modt. 2 x ugentligt BEDRE HJEM boligmagasin

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4.

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. «Lejer_Sel»«ejer_Afd» RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL Indholdsfortegnelse: Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. Igangsætning/godkendelse af råderetssag.

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2001 af i alt 5.349.000 personer. Halvdelen

Læs mere

Demografiens betydning for udbuddet af ejerboliger. Charlotte Rassing Institut for Konjunktur-Analyse

Demografiens betydning for udbuddet af ejerboliger. Charlotte Rassing Institut for Konjunktur-Analyse Demografiens betydning for udbuddet af ejerboliger af Charlotte Rassing In K Planer om køb og salg af hus 4 kvartalers glidende gennemsnit (IFKA) 6, 5, Planer om at købe hus 4, 3, 2, 1,, sep. '85 mar.

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra prisloft

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer

Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Kampagne og Analyse Februar 2011 Denne profil af FOAs medlemmer er lavet på baggrund af en 10-procent stikprøve af alle Danmarks

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Resultater og effekter af energidagene

Resultater og effekter af energidagene Resultater og effekter af energidagene Overordnede resultater 1. 13 ud af 49 deltagende husstande har udført i alt 49 forskellige energiforbedringer 2. De 13 husstande har brugt 600.000 kr. = 12.250 pr.

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Nationalregnskab 4. kvartal 2012

Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Tilbagegang i BNP i 4. kvartal 2012 28. februar 2013 BNP faldt med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER i:\november 99\prisudviklingen-grupper-mh.doc Af Martin Hornstrup 23. november 1999 RESUMÉ PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER Dette notat udregner prisudviklingen for forskellige socioøkonomiske grupper

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Rockwoolfondens Forskningsenhed har lanceret en rapport, der opgør minimumsbudgetter for en række familietyper. Med regeringens fattigdomsydelser

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt 4. maj 2016 J.nr. 16-0472995 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 336 af 6. april 2016 (alm. del).

Læs mere

Syn af andel. Checkliste

Syn af andel. Checkliste Syn af andel Checkliste Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 INFO Dato: / 20 Kronosvej nr. GENERELT Nærværende punkter under Checklisten vil som minimum blive kontrolleret af bestyrelsen ved syn af andelen

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Rockwool Fondens Forskningsenhed Prisen på hjemløshed Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed Juni 2009 Prisen på hjemløshed Flere og flere

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 2,2 0,6 0,0-0,3 1,0 1,0 0,4 1,0 Privat forbrug 2,0 2,4 2,2 1,6 2,4 2,3 2,0 2,4

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 30. november Nationalregnskab, 3. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,5 0,5 0,3 0,9 1,1 1,6 0,8 1,1 Privat forbrug 2,0 1,9 2,1 2,7 1,6 1,9 2,1 1,6

Læs mere

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 1. marts 2017 Nationalregnskab, 4. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 0,5 0,3 0,9 1,4 1,9 1,1 1,1 1,9 Privat forbrug 1,9 2,1 2,5 1,2 2,4 2,1 2,1 2,4

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere