TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET"

Transkript

1 TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

2 Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling pr. barn...5 Lønsum / Gennemsnitsløn...5 Vippeafregning...5 Forslag til ny tildelingsmodel...6 Åbningstid / Enheder / Vikar...6 Ekstra tildelinger...6 Overblik over ny ressourcetildeling pr. barn...6 Små institutioner...6 Harmonisering af lønudgifter...7 Vippeafregning...7 Økonomiske konsekvenser ved ny tildelingsmodel...8 Børnetal... 8 Økonomiske konsekvenser...8 Implementeringsperiode...8 To-sprogede børn...9 Høringsproces...9 S. 2/10

3 INDLEDNING I budget 2018 blev der brutto til daginstitutionsområdet afsat kr. til øget normering og kr. til at ændre tildelingen til uddannet personale fra 60% til 65%. Brutto er uden egenbetaling og fripladstilskud og søskendetilskud. Efterfølgende besluttede Børneudvalget at overføre kr., som er en mindreudgift på tilskud til privat pasning, til øget normering. I 2017 er yderligere besluttet en reduktion på ledelse på kr., som også er medtaget i modellen. I alt er der tilført kr. i Den 14. november 2017 godkendte det daværende Børneudvalg, at Børn og Læring skulle udarbejde udkast til tildelingsmodel for vuggestue- og børnehavetilbud ud fra den kendte økonomi i budget På samme møde besluttede Børneudvalget, at de eksisterende forskelle i budgettildelingen pr. barn mellem områderne skulle udjævnes, sådan at budgettildelingen pr. barn blev harmoniseret. I forslag til ny tildelingsmodel er der taget udgangspunkt i følgende hovedprincipper: Harmonisering påbegyndes i 2018 mellem de fire områder implementeres og kører over 3 år, således at harmonisering er fuldt implementeret ved udmøntning af budget 2020 Der foreslås fastsat en minimumstildeling for institutioner, baseret på institutionens fordeling af hhv. vuggestuebørn, børnehavebørn og børn i specielgruppe. Minimumstildelingen er baseret på den minimumsnormering der vil være nødvendigt, for at der er personale nok til at dække institutionens åbningstid, selv ved få børn indmeldt i institutionen. Ud over ovenstående foreslås, at der i høringen indarbejdes et ønske om tilbagemelding fra høringsparterne om, hvorvidt der er ønske om at tildelingsmodellen fra budget 2019 skal indeholde et element, hvor områder med en særlig høj andel af to-sprogede børn tildeles prioriterede midler til dette. Børn og Læring arbejdet fortsat på at få opgjort mulige datakilder til dette formål, herunder statsborgerskab, resultat af sprogtest mm. S. 3/10

4 NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL Åbningstid Daginstitutionerne har differentieret åbningstid med henholdsvis 54 og 52 timer pr. uge. 54 timer 52 timer Område Nordstevns Lærkehuset Lodbjerggård Børnehus Strøby Børnehave Klippinge Børnecenter Område Store Heddinge Børnecentret Rødtjørnen Børnecentret Erikstrup Humlebien Område Hårlev Budlerbo Børnehave Øst Område Rødvig Rødvig Børnecenter I forbindelse med tildeling af personalenormering tages der højde for åbningstiden. Det vil sige, at der tildeles en højere personaletildeling pr. plads i institutioner med 54 ugentlige åbningstimer i forhold til 52 ugentlige åbningstimer. Enheder Ved tildeling af midler pr. plads omregnes pladserne til følgende enheder: Vuggestue: 2,0 Børnehave: 1,0 Specialgruppe: 4,2 Det vil sige, at den tildelte personalenormering pr. plads i en vuggestue er dobbelt så høj, som pr. plads i en børnehave. Vikar Udover den almindelige tildeling til personalenormering, tildeles følgende til vikarer: Vuggestue: 8,5% Børnehave: 6,5% Specialgruppe: 6,5% Ekstra tildelinger Udover tildeling pr. plads tildeles hvert område 4 ugentlige timer til hver børnegruppe. Hver institution tildeles ekstra midler til en daglig pædagogisk leder, svarende til løndifferencen mellem gennemsnitslønnen og lønudgiften til den daglige pædagogiske leder. Belastningsgrad Til brug for beregning af personaletimer pr. plads bruger vi en belastningsgrad. Hermed er der i tildelingen af personaletimer, både taget højde for åbningstimer og enheder: Enheder x åbningstid pr.uge Personaletimer pr.uge = Belastningsgrad Det vil sige, at jo lavere belastningsgraden er, jo mere personale er der pr. plads pr. time. I den nuværende tildelingsmodel er belastningsgraden 11,43. S. 4/10

5 Overblik over nuværende ressourcetildeling pr. barn Ovenstående kriterier giver følgende ressourcetildeling/personalenormering pr. plads: Børnetal Antal enheder Åbningstid pr. uge Belastningsgrad Personaletimer pr. uge Personalenormering fuldtidsstillinger Vikar - andel af faste stillinger Vikar fuldtidsstillinger Vuggestue 1,00 2, ,43 9,10 0,25 8,50% 0,02 Børnehave 1,00 1, ,43 4,55 0,12 6,50% 0,01 Specialgruppe 1,00 4, ,43 19,11 0,52 6,50% 0,03 Vuggestue 1,00 2, ,43 9,45 0,26 8,50% 0,02 Børnehave 1,00 1, ,43 4,72 0,13 6,50% 0,01 Specialgruppe 1,00 4, ,43 19,84 0,54 6,50% 0,03 Lønsum / Gennemsnitsløn Den nuværende lønsum i områderne tager udgangspunkt i tidligere principper, hvor lønsummen blev dannet ud fra en normeringstildeling med udgangspunkt i de ansatte medarbejdere. Dette medførte, at gennemsnitslønningerne i forhold til tildelt personale var forskellige i de enkelte områder. Ved overgang fra normeringsstyring til lønsumsstyring beholdt hver institution sit lønbudget ud fra normeringstildelingen og denne skulle løbende justeres når der var udskiftning af personale, så man nærmede sig den samme gennemsnitsløn i de enkelte institutioner. Denne gennemsnitsløn er endnu ikke harmoniseret, så der er stadig en historisk forskel på gennemsnitslønnen i de enkelte områder. Vippeafregning Der er vippeafregning på daginstitutionsområdet. Det betyder, at områdernes budgetter bliver reguleret i forhold til faktiske indmeldte den 15. i måneden. Reguleringen tager udgangspunkt i normeringstildeling pr. barn gange en gennemsnitsløn, som i den nuværende tildelingsmodel tager udgangspunkt i 60% pædagoger og 40% medhjælpere. Dette medfører følgende vippeafregningsbeløb pr. plads: Åbningstid pr. uge Lønbudget pr. barn Børneudgifter pr. barn Administration I alt I hele kr. Vuggestue 52, Børnehave 52, Specialgruppe 52, Vuggestue 54, Børnehave 54, Specialgruppe 54, S. 5/10

6 FORSLAG TIL NY TILDELINGSMODEL Åbningstid / Enheder / Vikar I den ny model foretages der ikke ændringer på åbningstiden, enheder eller vikar. Det vil sige, at følgende vil være uændret: Åbningstid 52 og 54 ugentlige timer Enheder Ved tildeling af midler pr. plads omregnes pladserne til følgende enheder: Vuggestue: 2,0 Børnehave: 1,0 Specialgruppe: 4,2 Vikar Udover den almindelige tildeling til personalenormering, tildeles følgende til vikarer: Vuggestue: 8,5% Børnehave: 6,5% Specialgruppe: 6,5% Ekstra tildelinger Udover tildeling pr. plads tildeles hvert område 3,7 ugentlige timer til hver børnegruppe. Hver institution tildeles ekstra midler til en daglig pædagogisk leder, svarende til løndifferencen mellem gennemsnitslønnen til pædagoger/medhjælpere og gennemsnitslønnen til en daglig pædagogisk leder. Overblik over ny ressourcetildeling pr. barn Ved tilførsel af ekstra normering giver det følgende ressourcetildeling/personalenormering pr. plads: Børnetal Antal enheder Åbningstid Belastningsgrad Personaletimer Personalenormering fuldtidsstillinger Vikar - andel af faste stillinger Vikar fuldtidsstillinger Vuggestue 1,00 2, ,14 9,34 0,25 8,50% 0,02 Børnehave 1,00 1, ,14 4,67 0,13 6,50% 0,01 Specialgruppe 1,00 4, ,14 19,61 0,53 6,50% 0,03 Vuggestue 1,00 2, ,14 9,69 0,26 8,50% 0,02 Børnehave 1,00 1, ,14 4,85 0,13 6,50% 0,01 Specialgruppe 1,00 4, ,14 20,36 0,55 6,50% 0,04 Små institutioner Det foreslås, at der fastsættes en minimumstildeling for institutioner, baseret på institutionens fordeling af henholdsvis vuggestuebørn, børnehavebørn og børn i specialgruppe. Minimumstildelingen er baseret på den minimumstildeling, der vil være nødvendig, for at der er personale nok til at dække institutionens åbningstid, selv ved få børn indmeldt i institutionen. S. 6/10

7 Grunden til dette foreslås er, at sikre en større konsistens i serviceniveauet. Ved den nuværende model, vil de områder der har institutioner med få børn, skulle finansiere den fortsatte drift af institutionen med få børn via besparende servicereduceringer i områdets øvrige institutioner. Ved en minimumstildeling til institutioner med få børn, vil en sådan kompenserende servicereduktion ikke skulle finde sted. I denne model er forudsat at der i en institution både med vuggestue og børnehave skal tildeles midler til minimum 43 enheder. I en institution kun med børnehave skal der tildeles midler til minimum 25 enheder. Alt andet lige betyder det, at kommer nogen institutioner under minimumnormeringen af pladser, så vil det i demografiberegningerne blive dyrere end den nuværende model. Dette, da mekanismen med, at området skal finde besparelser via kompenserende servicereduktioner i områdets øvrige institutioner, ophæves. Godkendes denne model vil det blive medtaget i demografiberegningerne i budget 2019, hvor der vil blive indregnet en belægningsgrad (Indmeldte i forhold til behov for pladser). I 2018 finansieres minimumstildelingen via de ekstra midler til ekstra normering og højere andel af uddannet personale. Harmonisering af lønudgifter Ved harmonisering af lønsummerne til områderne, beregnes hele den tildelte personalenormering i forhold til en gennemsnitsløn og ikke kun ændringerne i lønsummen. Fremover vil gennemsnitslønnen tage udgangspunkt i 65% pædagoger og 35% medhjælpere. Vippeafregning Der foretages stadig vippeafregning i forhold til faktisk indmeldte den 15. i måneden, men fremover vil der blive taget højde for en minimumstildeling til små institutioner. Vippeafregningsbeløbene i den nye model er følgende: Åbnings- tid Lønbudget pr. barn Børneudgifter pr. barn Administration I alt I hele kr. Vuggestue Børnehave Specialgruppe Vuggestue Børnehave Specialgruppe S. 7/10

8 ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED NY TILDELINGSMODEL Børnetal I beregningerne er der taget udgangspunkt i det forventede børnetal i det oprindelige budget: Institutioner med en ugentlig åbningstid på 52 timer Institutioner med en ugentlig åbningstid på 54 timer Vuggestue Børnehave Specialgruppe Vuggestue Børnehave Specialgruppe Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig I alt For at kunne sammenligne de forskellige modeller er der ikke taget højde for ændringer i børnetallet ud i årene. Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser for de enkelte områder det første år i implementeringsperioden og ved fuld udmøntning: Oprindeligt budget - nuværende tildelingsmodel adm.oplæg. Ingen harmonisering Harmonisering 2018 Nuværende Ny tildelingsmodel tildelingsmodel tilført ekstra tilført ekstra ressourcer. ressourcer Minimumsnorm. i små inst. Nuværende tildelingsmodel tilført ekstra ressourcer Ny tildelingsmodel tilført ekstra ressourcer. Minimumsnorm. i små inst. Ny tildelingsmodel tilført ekstra ressourcer med fuld harmonisering I 1000 kr. Område Nordstevns Område St. Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Demografi I alt I 2018 er det forudsat, at minimumsnormering i små institutioner finansieres inden for den samlede ramme. Fra 2019 er alle ekstra ressourcer på i alt 1,3 mio. kr., medtaget til ekstra normering pr. plads og uddannet personale fra 60% til 65%. Det vil alt andet lige betyde en merudgift i 2019 i forhold til behov for minimumstildeling. Dette vil blive medtaget i demografiberegningerne til budget Implementeringsperiode Det foreslås en 3-årig implementeringsperiode for harmoniseringen, startende fra I 2018 er princippet, at områder med hidtidig høj tildeling modtager en mindre del af de ekstra tilførte ressourcer. Dette så vidt muligt, så harmonisering opnås allerede i Dette vil gøre sig gældende for område Nordstevns. S. 8/10

9 For områder der ikke harmoniseres fuldt ud i 2018 via ovenstående metode, tildeles budget svarende til den budgettildeling, de stod til at få via den nuværende tildelingsmodel i det administrative budgetoplæg. Der sker således ikke reduktion i budget 2018 ift. budget Dette vil gøre sig gældende for område Hårlev. For område Hårlev vil harmoniseringen fortsætte i 2019 med yderligere 50 % af den resterende sum i forhold til at opnå harmonisering. I budget 2020 vil harmoniseringen blive implementeret 100 % S. 9/10

10 TO-SPROGEDE BØRN Andelen af to-sprogede børn er ikke ligeligt fordelt på tværs af de fire områder. Det foreslås, at der arbejdes for, at tildelingsmodellen fra budget 2019 skal indeholde et element, hvor områder med en særlig høj andel af tosprogede børn tildeles prioriterede midler til dette. Børn og Læring arbejder fortsat på at få opgjort mulige datakilder til dette formål, herunder statsborgerskab, resultat af sprogtest mm. Der vil derfor komme en særskilt sagsfremstilling om dette, når undersøgelser i forhold til datakilder og principper er tilendebragt. HØRINGSPROCES Der foreslås høringsfrist 26. februar. Denne forholdsvis korte høringsfrist foreslås med henblik på, at der kan træffes endelig afgørelse om tildelingsmodel i marts Dette med henblik på at områdernes ledelse snarest muligt kan udmeldes deres endelige budget for S. 10/10

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Indhold Indledning... 2 Normeringsprincipper... 2 Normering til deltidspladser... 2 Almindelige deltidspladser... 2 Deltidspladser i forbindelse med barsel

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Dette bilag beskriver forvaltningens udkast til de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Billund Kommune 21. juni 2016

Billund Kommune 21. juni 2016 Billund Kommune Ressourcetildelingsmodel samt forslag til takstberegning af forældrebetaling i daginstitutioner 21. juni 2016 Billund Kommune Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag BU1 Reduktion i støttepædagogkorpset med 4 fuldtidsstillinger Børneudvalget Dagtilbudsområdet Funktion: 05.25.10 X Der er i dag reserveret

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 01-11-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Mandag den 1. november 2010 kl. 15:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 17.277 Indtægter -1.630 Netto 15.647 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Afsender Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Område Roskilde Midtby, bestyrelsen. Tilslutter sig model 1.

Afsender Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Område Roskilde Midtby, bestyrelsen. Tilslutter sig model 1. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 89831 Brevid. 925089 Ref. KAMI Dir. tlf. 4005 karolinem@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringssvar - ressourcetildeling til områdeledelse Afsender

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 27-09-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 26 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018:

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018: Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børne- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

2. Weekenddel Weekenddel Døgndel Døgndel Døgnmodel

2. Weekenddel Weekenddel Døgndel Døgndel Døgnmodel KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1: Budgetmodel for døgnåbne institutioner Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at harmonisere budgetmodellen for døgnåbne

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium. 16 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsnr: 28.00.00-A00-2-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 311 Daginst. - Samle feriepasningen

Læs mere

Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune

Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune 2018-2020 1. Indledning Ressourcetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer Punkt 3. Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer 2014-45827 Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten/byrådet godkender, at de afsatte midler til sociale normeringer i

Læs mere

Tildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018.

Tildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018. Tildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018. Prognose 100% omregnet til enheder Prognose 17/18 pr. 1.8.17-100% - antal børn Grundtildeli ng Løntildeling udregnet pr. enhed Socio-økonomi

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 9. Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner (2011-41121) 1 BØRNE- OG

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYE TILDELINGSMODELLER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

NYE TILDELINGSMODELLER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dagtilbud Folkeskoler SFO NYE TILDELINGSMODELLER DEN GODE TILDELINGSMODEL SIKRER HVAD ER EN TILDELINGSMODEL? Kort og godt: en måde at fordele det samlede budget ud på jeres skoler og institutioner Men

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Nye forhold til børnene -

Nye forhold til børnene - ALTERNATIVET FURESØ Nye forhold til børnene - Selvforvaltning og bemanding i daginstitutioner Furesø kommune 1 BAGGRUND Udvikling hvor der er kommet flere børn pr voksen Mindre barn-voksen kontakt Mindre

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer,

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen

Læs mere

Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling:

Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling: Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling: TIMETILDELING LÆRERE Den enkelte skole tildeles et samlet timetal gældende for et skoleår, som skal dække alle lærernes

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Præsentation Økonomi

Præsentation Økonomi Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere