Makroøkonomisk Ugefokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende uge, og man er efterhånden blevet lidt træt af at kommentere på aftaler og deadlines, der konstant ændrer sig. Det mest positive er dog, at Grækenland igen med armen vredet om på ryggen langsomt ser ud til at rette ind efter de nødvendige krav der skal til for at kunne tilbyde landet yderligere hjælp. Tovtrækkeriet ser imidlertid ud til at fortsætte ind i næste uge, der er masser af udfordringer forude. Den seneste udvikling har nok ikke gjort meget for at ændre på den overvejende markedsopfattelse af, at det er sandsynligt at landet må erklære sig bankerot før eller siden. I det lys var det da opløftende at aktiemarkederne holdt skindet på næsen over ugen og generelt kunne karakteriseres ved en sidelæns bevægelse over ugen. EUR blev samtidigt styrket, og obligationsrenterne steg (se figuren). Således kan man håbe på, at det i en vis udstrækning er et tegn på, at de finansielle markeder er blevet mere immune over Grækenlands-risikoen, hvilket i anden omgang kan være et vink om hvor alvorlige finansielle konsekvenser en eventuel græsk bankerot rent faktisk vil have måske er brandmurene så godt bygget op som man kan håbe på? Dog modtog finansmarkederne også andre positive input i løbet af den relativt stille nøgletalsuge. Således var der gennemgående fortsatte løfter og indikationer fra centralbankerne om, at de stadig har fokus rettet mod at yde mere støtte til økonomien. Dette var tydeligst, da Bank of England på sit rentemøde besluttede at udvide sit kvantitative opkøbsprogram med 5 mia. GBP til 325 mia. GBP. Derudover indikerede Federal Reserves chef Bernanke i en senatshøring, at der er grund til at tage den seneste bedring på arbejdsmarkedet med et gran salt, hvilket samtidigt blev tolket som at bankens pt. primære fokus på arbejdsmarkedet, betyder at man er om noget skæver i retning af behovet for nye pengepolitiske lempelser. Endelig var der som ventet ikke meget nyt fra Draghi på ECB s rentemøde, hvor han dog mest interessant opskrev bekymringen omkring de dæmpede tendenser i kreditgivningen. Man skal dog huske på, at ECB de facto er i gang med et endnu ikke afsluttet lempelsesforløb, med faldende pengemarkedsrenter og en ny 3-årig likviditetstildeling i slutningen af måneden. Så ind til videre er det fortsat især centralbankerne der leverer de positive input til finansmarkederne, hvilket jo (som før understreget) kan hindre finans- og likviditetskriser på kort sigt, men næppe er virkningsfulde nok til at trække realøkonomien i gang igen, da det kræver balancetilpasninger privat og statsligt, og på længere sigt implementering af deciderede strukturelle reformer. EUR trodser græske bekymringer Basispunkter (omvendt akse) Apr Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan årig CDS, Grækenland EUR/USD EUR/USD For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA med løft i detailsalget: I den kommende uge kommer der en stribe interessante økonomiske nøgletal fra USA, hvor vi især hæfter os ved detailsalgstal for januar 212 (tirsdag). I den forbindelse, er det især interessant om salget kan få rettet lidt op på den lidt skuffende udvikling i slutningen af 211, sådan som det er blevet foreslået af forbrugertillidsindeksene. I december var det således skuffende at detailsalget stort set kun formåede at udvise en stabil udvikling i forhold til november, og konsensus er til en stigning på,7% m/m i januar, blandt andet trukket op af både øget benzinsalg og bilsalg. Både indeksene for forbrugertillid og servicesektorens tillid (ISM) er steget på det seneste, og mere konkret har de ugentlige opgørelser af salget fra forretningskæder peget opad på det sidste (jf. figur). En del af salgsstigningen, der måles nominelt, ventes imidlertid at skyldes stigende benzinpriser, og i anden omgang er det negativt for det reale detailsalg pga. at der er mindre råderum til køb af andre varer. Vi venter derfor kun en stigning på,5%. Derfor er det da også en smule positivt, at forbrugerpriserne (fredag) som udgangspunkt kun forventes at stige med,3%, især trukket op af energipriser, men der er imidlertid en lavere stigning end hvad der er normalt for januar, og det bør i givet fald indebære et fald i årsinflationen til 2,8% fra forrige 3,%. Dermed falder inflationsraten for fjerde måned i streg. Vi ser dog en risiko for at forbrugerpriserne kan stige en anelse mere med,5% i januar netop pga. energipriserne. Den faldende totale inflation forventes dog endnu ikke at slå igennem på kerneinflationen, der er steget konstant over de seneste 14 måneder til 2,2% i december. Der ventes dog en flad udvikling i januar, og mon ikke det er toppen inden kerneinflationen påbegynder en tur nedad. Forbrugerpriserne følger efter opgørelser over importpriser (tirsdag) og producentpriser (torsdag), som typisk kan give et hint om eventuelle overraskelser. Dernæst tror vi, at opmærksomheden vil rette sig mod industrien, hvorfra vi modtager januar-produktionstal onsdag. Der forventes en ganske fornuftig fremgang på knapt 1% m/m, hvilket konkret især er blevet indikeret af den seneste arbejdsmarkedsrapport, hvor arbejdstimerne i industrien viste en pæn stigning. Ydermere vil en stigning være i overensstemmelse med bedring i industritillidsindeksene, herunder fra ISM. Man skal dog være opmærksom på at tillidsindeksenes fald i 2. halvår 211 aldrig for alvor slog igennem på den faktiske produktion, til dels som følge af midlertidige positive faktorer i sensommeren. Derfor kan man også argumentere for, at tillidsindeksstigningen blot lukker noget af hullet frem for at sende nye positive signaler på fremgang (jf. figur). Der ventes da også kun stort set uændrede værdier i de første industriindeks for februar fra New York Fed s Empire indeks tirsdag samt Philadelphia Fed s indeks torsdag. Derudover vil boligbyggeriet få en smule opmærksomhed, hvor der ventes et nyt løft i branchens tillidsindeks, NAHB (onsdag), i februar til 26 fra forrige 25 og dermed sætte nyt højeste niveau siden midt 27, om end indeksniveauet fortsat må betegnes som udtryk for overvejende pessimisme i branchen. Ser man på de konkrete tal for byggeaktiviteten, har vi da også kun set et langsom men stabilt stigende tendens over det seneste års tid, men der ventes da et nyt lille løft i påbegyndt boligbyggeri i december (torsdag). Med hensyn til boligmarkedet vil der og- USA: Forretningskæder peger detailsalget opad % m/m Chain Store Sales, Johnson Redbook Index Kernedetailsalg (ex. biler og benzin) USA: Arbejdstimer understøtter IP-vækst % m/m USA: Tillidsindeks lukker hul til faktisk IP % m/m, 3M gennemsnit % m/m Source: EcoWin -3. Feb May Aug Nov Feb May Aug Nov Feb May Aug Nov Industriproduktion Ugentlige arbejdstimer i industrien Industriproduktion Gennemsnit af Philadelphia Fed og New York Fed industribarome Indeks 1. februar 212 2

3 så være nogen fokus på torsdagens opgørelse over misligholdte lån samt tvangsauktioner for 4. fjerde kvartal fra Mortgage Bankers Association. Antallet af dårlige betalere er faldet til omkring 8% af alle lån siden toppen på ca. 1% for knapt to år siden, men der er altså fortsat langt ned til det mere normale før-krise niveau på mellem 4% og 5%. Det er naturligvis positivt, at antallet af nye dårlige betalere er faldende, men det har endnu ikke rigtigt smittet af på tvangsauktionerne, som stadig befinder sig tæt på rekordniveauet på omkring 4,5% af alle lån. Det er i bund og grund en hovedårsag til boligmarkedet har svært ved at rette sig og prisudviklingen holdes nede, og netop derfor er det også højt på den politiske dagsorden, at få en ny boligpakke igennem, som kan lempe belastningen af pressede husejere. Mange af disse har ikke haft mulighed for at refinansiere til lavere ydelser pga. negativ friværdi. Ved siden af nøgletallene vil der tirsdag aften nok være lidt fokus på Federal Reserves offentliggørelse af FOMC-referatet af januar-rentemødet. Der ventes ikke afgørende nyt her modsat det forrige decembermøde-referat, der 2. januar afslørede, at centralbanken ville fremlægge en ny kommunikationsstrategi på januar-mødet. Netop den yderligere transparens dette medførte, sænker nyhedsværdien af referatet en smule denne gang, om end det sandsynligvis vil blive gransket med henblik på nye vink om hvor tæt banken kunne tænkes at være på en ny omgang kvantitative lempelser. Ydermere vil finansminister Geithner kunne tiltrække sig opmærksomhed, når han skal igennem tre høringer (tirsdag, onsdag og torsdag) i Kongressen to kamre, hvor måske torsdagen høring om budgetsituationen kan tiltrække sig mest opmærksomhed efter diskussionen om en ny forhøjelse af gældsloftet igen ser ud til så småt at spire frem. BNP-væksten slår bak i euroområdet: I euroområdet vil fokus især være på onsdagen BNP-tal for 4. kvartal. Her ventes det at blive officielt, at økonomien skrumpede på ny efter de forrige godt to års fremgang. Der ventes et vækstfald på,3% i forhold til 3. kvartal. Faldet forventes især drevet af svagere forbrug - privat og offentligt, afspejlende den kvælende konsolideringsproces der gennemleves flere steder, især i Sydeuropa. Derudover ventes nettoeksporten dog at kunne bidrage en smule positivt til BNP-væksten, dog baseret på et svagere importben givet den svage indenlandske efterspørgsel. Blandt medlemslandene forventes der igen et negativt bidrag fra de mest gældplagede lande, men vi har jo altså også set at tysk vækst allerede er blevet indikeret ned med,25% i 4. kvartal en vækst der godt kan vise sig mere negativ givet de seneste skuffende opgørelser over detailsalg, industriproduktion samt eksport i december måned. Ser vi fremad har de økonomiske konjunkturbarometre senest peget på en bedring i BNP-væksten i begyndelsen af 212, men spørgsmålet er om det er tilstrækkeligt til at friholde euroområdet fra negativ vækst og dermed teknisk recession, sådan som vi har set det i 21 og 24 (jf. figur). Det kan vi godt tvivle på, givet at modsat dengang sidder en række eurolande allerede uhjælpeligt fast i en længerevarende recessionsperiode, og en eventuel bedring i Tyskland og måske Frankrig er sandsynligvis ikke nok til at redde hele euro-regionen fra recession. Inden BNP-tallet modtager vi tirsdag indikationer om udfaldet fra industriproduktion i euroområdet i december. Her ventes et fald i industriproduktionen på lige over 1% - et USA: Fortsat mange tvangsauktioner % af totale lån Tvangsauktioner, i alt Restancer (Delinquencies) Source: MBA Euroområdet tilbage i negativ vækst % k/k BNP, realt Industriproduktion men tillidsindeks peger på snarlig bedring % k/k Ventet fald i IP i december BNP PMI, composite-indeks % af totale lån % k/k Indeks 1. februar 212 3

4 estimat der især henter inspiration fra de svage tyske tal, som viste et fald på 2,9%, hvilket er det største fald siden bunden i januar 29 oven på finanskrisen en udvikling der blev fulgt op af Frankrig med et dobbelt så stort fald som ventet på 1,4% m/m. Vi ser derfor en risiko for en skuffelse i det aggregerede tal for euroområdet, som i anden omgang truer vækstestimatet på -,3%. Ellers vil Grækenland selvfølgelig fortsat fylde meget i billede, da kampen mod uret må ventes at fortsætte. På søndag skal det græske parlament sandsynligvis stemme om de nye budgetopstramningstiltag. Dog har EU igen bedt regeringen om inden da, at fremkomme med yderligere sparetiltag. Denne gang for at lukke et udestående budgethul på 325 mio. EUR. På onsdag er der så planlagt et nyt euro-finansministermøde, hvor der ventes en endelig afgørelse om krisepakken med videre. Endelig skal de enkelte euronationers parlamenter herefter godkende den nye krisepakke på nationalt niveau, hvor man nok især vil fokusere på Tyskland. Merkel har indikeret, at parlamentsafstemningen vil blive afholdt den 27. februar, og mon ikke den bliver vedtaget, men i processen er det interessant at iagttage tegn på forøget metaltræthed. Sideløbende vil der naturligvis også være fokus på igangsætningen af proceduren for gældsombytningen via et swap i græske statsobligationer. Rent proceduremæssigt er det ved at haste, i fald den skal være gennemført inden Grækenlands næste store forpligtelse på gamle lån falder den 2. marts. Så altså masser af bump på vejen, men det forventes dog nok stadig i bund og grund at lykkes om end det må siges, at være en meget uskøn proces. Sveriges centralbank med endnu et rentehug: Der er en udbredt forventning om, at Sveriges centralbank, Riksbanken, vil give den officielle reporente endnu et nøk nedad på torsdagens rentemøde. Således forventer vi (og konsensus) en rentesænkning på,25%-point til 1,5%. Riksbanken åbnede allerede for denne mulighed på sit forrige rentemøde, hvor den langt om længe sænkede sin rentesti, især vedrørende første halvdel af 212. Siden sidste rentemøde i december, har økonomien på balancen budt på mere negative nyheder, især relateret til industrien, hvor produktionsvæksten er på retur, samt på arbejdsmarkedet, der så småt viser tegn på en mere vedholdende tendens til stigende arbejdsløshed. Derudover er kreditvæksten fortsat faldende, og forbrugerprisinflationen er trukket kraftigt nedad på det sidste. På den anden side er der indikationer på nogenlunde stabilt privatforbrug, og industriens tillidsbarometre er (som den globale tendens) vendt rundt til det mere positive på det sidste. Endelig og nok så vigtigt så er SEK i årets begyndelse blevet styrket til niveauer der ikke er set i knapt et års tid og den gang lød den svenske officielle rente på,5%. Mere teknisk har seksmands rentekomitéen undergået en udbytning af to medlemmer siden december, og da det ikke var nogle af de to udtalte duer der blev skiftet ud, er der nok ikke det store skift i bankens søgning mod en mere lempelig pengepolitik, og samtidigt vil endnu en rentesænkning dermed signalere kontinuitet siden sidste rentemøde. SEK under styrkelsespres fra merrente %-point EURSEK (2. akse) Stærkere SEK Renteforskel EUR-SEK (12M libor) EUR/SEK Danmark - Stille uge med lidt fokus på bolig- og arbejdsmarkedet: Der er dømt vinterferie for mange danskere i uge 7, og fint i tråd med det, er der udsigt til en lidt stille uge på nøgletalsfronten i Danmark. Vi får dog et par nyheder om- 1. februar 212 4

5 kring situationen på bolig- og arbejdsmarkedet, hvor vi ligger ud mandag med den såkaldte boligudbudsstatistik for januar. Statistikken viser bl.a. udviklingen i liggetider og antallet af boliger til salg. Overordnet venter vi ikke at tallene vil ændre ved indtrykket af et boligmarked, der i det store hele ligger brak, om end med visse regionale forskelle. I december begyndte antallet af boliger til salg således at stige igen, efter en svagt aftagende tendens i månederne før, der dog formentligt primært var drevet af, at flere sælgere opgav at få solgt deres bolig. I kombination med det store antal boliger til salg, ventes indtrykket også at være, at man skal væbne sig med meget stor tålmodighed for at få solgt sin bolig. I december steg den gennemsnitlige udbudstid (de antal dage en bolig i gennemsnit har været aktive på internettet) til rekordhøjt niveau, jf. figur. Herudover venter vi også at se fortsat faldende udbudspriser, i et signal om at der er tale om 'købers marked'. Billedet indtil videre har dog været, at udbudspriserne ikke er blevet sænket tilstrækkeligt, til for alvor at trække køberne ud af busken. En overordnet pessimisme samt vanskeligere kreditgivningsbetingelser ser således ud til at holde førstegangskøberne fra markedet, til trods for de aktuelle rekordlave boligrenter. Endvidere er markedet også til en vis grad fastlåst af, at det generelt kræver at man har solgt sit hus før end at man kan købe et nyt, og det er med til at holde efterspørgslen på boligmarkedet nede. Derfor virker det også for indeværende svært at få øje på konturerne af noget der kan minde om en bedring på boligmarkedet. Ellers byder ugen på et par supplerende statistikker for situationen arbejdsmarkedet. Tirsdag offentliggøres der tal for antallet af beskæftigede lønmodtagere i 4. kvartal, og onsdag får vi resultatet af den seneste arbejdskraftundersøgelse, ligeledes for 4. kvartal. Vi mener den sidstnævnte bliver mest interessant, fordi den efter vores vurdering giver et mere retvisende billede af ledighedsudviklingen. De registerbaserede ledighedsstatistikker har således overrasket positivt ved at vise en mere stabil udvikling i arbejdsløsheden, med en svagt faldende tendens gennem de sidste måneder af 211, jf. figur. Derfor bliver det spændene at se om denne tendens også kan findes i den mere internationalt sammenlignelige husstandsundersøgelse, der også inkluderer ledige personer, der kunne tænke sig et job, som hverken modtager dagpenge eller kontanthjælp. Umiddelbart venter vi, at arbejdskraftundersøgelsen vil bekræfte vores bange anelser om, at arbejdsmarkedet er noget hårdere ramt end hvad de 'officielle' ledighedstal har indikeret. DK: Fastfrosset boligmarked Dage Boliger til salg Parcel- og rækkehuse Er stabiliteten i ledigheden reel? 1 personer Bruttoledighed Antal Udbudstider, 3m gl. gns personer AKU-ledige, sæsonkorrigeret 1. februar 212 5

6 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige 13/2/12 :5 Japan GDP Annualized 4Q P -1.3% % 13/2/12 15: EM U Italy, Germany and France to sell bills FEB UK Nationwide Consumer Confidence JAN /2/12 1:1 UK RICS House Price Balance JAN -18% % 14/2/12 3:45 USA Fed's Williams Speaks 14/2/12 8: Sverige PES Unemployment Rate JAN % 14/2/12 1:3 UK CPI (M om /YoY) JAN -%/3.6% - -.4%/4.2% 14/2/12 1:3 UK Core CPI YOY JAN 2.6% % 14/2/12 11: Italien Italy to Sell Up to EUR4 Bln 6%' 14 Bonds 14/2/12 11: EM U Euro -Zone Ind. Prod. (M om /YoY) DEC -1.4%/-1.2% -% -.1%/-.3% 14/2/12 11: Tyskland Zew Survey (Current Situation) FEB /2/12 11: Tyskland ZEW Survey (Econ. Sentiment) FEB /2/12 11:3 Belgien Belgium to Sell Bills 14/2/12 13:3 USA NFIB Small Business Optimism JAN /2/12 14:3 USA Import Price Index (M om /YoY) JAN.2%/7.1% %/8.5% 14/2/12 14:3 USA Advance Retail Sales (M om ) JAN.7% %.1% 14/2/12 14:45 USA Fed's Plosser, Lockhart Speaks on Economy 14/ 2/ 12 16: USA Geithner testifies before Senate 14/2/12 16: USA Business Inventories DEC.4% - -.3% 14/2/12 /212 EM U EU's Van Rompuy, Barroso M eet Chinese Leaders in Beijing 14/2/12 /212 Japan BOJ Target Rate 14. Feb.1% - -.1% 15/2/12 7:3 Frankrig Gross Domestic Product (QoQ/YoY) 4Q P %/% 15/2/12 8: Tyskland GDP s.a. (QOQ) 4Q A -.3%/2.% - - %/2.6% 15/2/12 1:3 UK ILO Unemployment Rate (3mths) DEC 8.4% % 15/2/12 11: EM U Euro -Zone GDP (QoQ/YoY) 4Q A -.4%/.7% - -.2%/1.4% 15/2/12 11:3 UK Bank of England Inflation Report 15/2/12 11:3 Portugal Portugal to Sell 3-M onth and 6-M onth Bills 15/2/12 13: USA M BA M ortgage Applications 1. Feb % 15/2/12 14:3 USA Empire M anufacturing FEB /2/12 15:15 USA Industrial Production (M om ) JAN.6% %.4% 15/2/12 15:15 USA Capacity Utilization JAN 78.6% % 15/2/12 16: USA NAHB Housing M arket Index FEB /2/12 2: USA M inutes of FOM C M eeting /2/12 9:3 Sverige Riksbank Interest Rate 16. Feb - - % 1.75% 16/2/12 9:3 Sverige CPI - Headline Rate (M om /YoY) JAN %/2.3% 16/2/12 9:3 Sverige SW CPI - CPIF (M om /YoY) JAN %/% 16/2/12 1: Norge GDP s.a. (QoQ) 4Q % 16/2/12 1: Norge GDP M ainland Norway s.a (QoQ) 4Q % %.8% 16/2/12 11: Frankrig France to Sell Bonds/Notes (OAT/BTAN) 16/2/12 14:3 USA Producer Price Index (M om /YoY) JAN.3%/4.1% %/4.8% 16/2/12 14:3 USA PPI Ex Food & Energy (M om /YoY) JAN.1%/2.6% - -.3%/3.% 16/2/12 14:3 USA Initial Jobless Claims 11. Feb /2/12 14:3 USA Housing Starts JAN 67K 68K 657K 16/2/12 14:3 USA Building Permits JAN 68K 68K 679K 16/2/12 15: USA Fed's Bernanke Speaks on Community Banking 16/2/12 16: USA Geithner testifies before Senate on the budget 16/2/12 16: USA M ortgage Delinquencies 4Q % 16/2/12 16: USA M BA M ortgage Foreclosures 4Q % 16/2/12 16: USA Philadelphia Fed. FEB /2/12 1:3 UK Retail Sales w/auto Fuel (M om /YoY) JAN -.2%/.6% - -.6%/2.6% 17/2/12 14:3 USA Consumer Price Index (M om /YoY) JAN.3%/2.8% % %/3.% 17/2/12 14:3 USA CPI Ex Food & Energy (M om ) JAN.2%/2.2%.2%.1%/2.2% 17/2/12 16: USA Leading Indicators JAN % - -.4% Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 1-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan USD/JPY Storbritannien EUR/GB P Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Analytikere: Rasmus Gudum-Sessingø, , Jes Roerholt Asmussen, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Hårde data fra USA samt minusvækst i euroområdet Ugen der gik Vækstmoderation og stimulansforventninger: Selvom der har været tale om en vis stilhed på makrofronten over

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge Græsk valghårdknude og euroområde i recession Ugefokus udkommer ikke i næste uge Ugen der gik Grækenland sænker stemningen: Ugen har været præget af den nedtrykte stemning som

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 3 Travl nøgletalsuge i USA og Kina-BNP Ugen der gik ECB sendte renter og EUR i vejret: I indeværende uge fortsatte den positive stemning på finansmarkederne, hvilket især trak

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 11. december 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 51 Første Fed-renteforhøjelse i ni år Ugen der gik Råvareprisfaldene fortsatte i den forgangne uge Den forgangne uge har været præget af markante

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 16. oktober 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 43 ECB vil afholde sig fra nye tiltag Ugen der gik Efter fald først på ugen har de fleste aktiemarkeder rettet sig igen og ligger nogenlunde

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 5. september 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Mere stille uge levner plads til geopolitisk fokus Ugen der gik ECB satte dagsordenen med rentesænkning og opkøb I Europa var ugens vigtigste

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stresstest af europæiske banker i fokus Ugen der gik Økonomisk bekymring indtog hovedfokus: Indeværende uge var fra start af præget af sidste uges svage økonomiske nøgletal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Euro-fokus på inflation og ledighed Ugen der gik En rimelig stabil uge: Ser man på udviklingen på finansmarkederne over ugen var der tale om en rimelig stabil uge uden de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 4 PMI fra euroområde og Bank of Japan Ugen der gik Finansmarkederne fastholdt optimisme: Det har været en uge med lidt blandede temaer, hvor man grundlæggende kunne konstatere,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 21. november 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Lav inflation og faldende barometre i euroområdet Ugen der gik Den forgangne uge har budt på en lidt blandet udvikling på finansmarkederne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 7. august 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Euroområdets vækst lidt ned i gear Ugen der gik Renter og USD understøttes af FOMC-medlem Ugen har været præget af en rimelig stabil udvikling

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 13. marts 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 12 Så holder Feds tålmodighed nok ikke længere Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder er faldet lidt i denne uge i takt med, at den forventede

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 36 Syrien, ECB og USA-tal løber med opmærksomheden Ugen der gik Geopolitisk uro i højsædet denne uge: Der har været tale om en uge med voksende uro på finansmarkederne, hvor

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 46 Negativ BNP-vækst fra euroområdet og Japan Ugen der gik Præsidentvalg og øgede nervøsitet om Europa: Det har været en lidt speciel uge især præget af det amerikanske præsidentvalg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 17. april 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 17 Situationen i Grækenland spidser til Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder har handlet sidelæns gennem ugen i takt med skuffende amerikanske

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 2 Stille uge med en smule fokus på ECB-møde Ugen der gik Markant positiv start på året: Der er nok ingen tvivl om at ugens højdepunkt var budgetforhandlingerne i USA, der stort

Læs mere

InvesteringsNyt Den 29. marts 2010

InvesteringsNyt Den 29. marts 2010 InvesteringsNyt Den 29. marts 2010 Ugekommentar USA I denne uge kommer der flere væsentlige nøgletal. Mest opmærksomhed vil samle sig om den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for marts, der kommer fredag.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 25 Politisk usikkerhed / koordineret centralbank-modsvar? Ugen der gik Stilhed før storm? Det har været en højspændt uge, hvor fokus ikke mindst til at begynde med var på reaktionen

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Bernanke med vigtig Jackson Hole -tale Ugen der gik Finansmarkederne kunne ikke opretholde optimismen: Den seneste optimisme på finansmarkederne har især været båret frem

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 13 Kina-banker, et par USA-tal og Ecofin-møde i København Ugen der gik Euroområdets økonomi med fortsatte udfordringer: Finansmarkederne vendte i denne uge rundt oven på de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Lukkedage: Ratingnyheder: USA Core-PCE (fredag) Den såkaldte core-pce-deflator (kerneinflation) er det inflationsmål, som den amerikanske forbundsbank (Fed) holder

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 14 ECB næppe mindre dueagtig igen Makroøkonomisk Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. Påsken Ugen der gik Blandet uge præget af en dueagtig Bernanke: I denne uge er det svært

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 41 Spanien/Grækenland op på finansministermøder? Ugen der gik Alle venter på Spanien og Grækenland: Ugen har været temmelig stille både hvad angår udviklingen på finansmarkederne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Rentemøder i ECB og FED Ugen der gik Vigtigt signal fra EU-politikerne: I denne uge var det altdominerende fokus på afrundingen af EU-topmødet onsdag aften. Her var det afgørende,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 26 EU-topmøde ugens omdrejningspunkt Makroøkonomisk Ugefokus udkommer næste gang 10. august god sommer! Ugen der gik Ikke meget fra Fed - fokus overgår til EU-politikere: Begyndelsen

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 22-Feb-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL For 3. kvartal 2015 var Brasiliens BNP-vækst negativ med 1,7%,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 23 ECB vil ikke gribe ind (endnu) Ugen der gik Den sidste bastion vakler: Overordnet har det været en uge præget af panikagtig stemning, hvor bekymringerne omkring gældskrisen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 25 Grækenland overskygger USA-rentemøde Ugen der gik Grækenland indtog hovedfokus: Ugen begyndte med en nogenlunde optimistisk stemning i kølvandet på pæne økonomiske nøgletal

Læs mere

Vigtige begivenheder i uge 52 og 1:

Vigtige begivenheder i uge 52 og 1: A Vigtige begivenheder i uge 52 og 1: USA: Forbrugertillid, referat fra Fed møde, Jobrapport og ISM er Kina: PMI er Euroland: M3 og udlån, forbrugerpriser og PMI er Research, Jyske Markets Vestergade 8-16

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 39 Græsk IMF/EU-inspektion og EFSF-afstemninger Ugen der gik Federal Reserve formåede ikke at indgyde ny tillid: Ugen har især budt på fortsat fokus på gældskrisen i Europa

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11 13. marts 2015, uge 11 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,7% 2.066

Læs mere