Makroøkonomisk Ugefokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende uge, og man er efterhånden blevet lidt træt af at kommentere på aftaler og deadlines, der konstant ændrer sig. Det mest positive er dog, at Grækenland igen med armen vredet om på ryggen langsomt ser ud til at rette ind efter de nødvendige krav der skal til for at kunne tilbyde landet yderligere hjælp. Tovtrækkeriet ser imidlertid ud til at fortsætte ind i næste uge, der er masser af udfordringer forude. Den seneste udvikling har nok ikke gjort meget for at ændre på den overvejende markedsopfattelse af, at det er sandsynligt at landet må erklære sig bankerot før eller siden. I det lys var det da opløftende at aktiemarkederne holdt skindet på næsen over ugen og generelt kunne karakteriseres ved en sidelæns bevægelse over ugen. EUR blev samtidigt styrket, og obligationsrenterne steg (se figuren). Således kan man håbe på, at det i en vis udstrækning er et tegn på, at de finansielle markeder er blevet mere immune over Grækenlands-risikoen, hvilket i anden omgang kan være et vink om hvor alvorlige finansielle konsekvenser en eventuel græsk bankerot rent faktisk vil have måske er brandmurene så godt bygget op som man kan håbe på? Dog modtog finansmarkederne også andre positive input i løbet af den relativt stille nøgletalsuge. Således var der gennemgående fortsatte løfter og indikationer fra centralbankerne om, at de stadig har fokus rettet mod at yde mere støtte til økonomien. Dette var tydeligst, da Bank of England på sit rentemøde besluttede at udvide sit kvantitative opkøbsprogram med 5 mia. GBP til 325 mia. GBP. Derudover indikerede Federal Reserves chef Bernanke i en senatshøring, at der er grund til at tage den seneste bedring på arbejdsmarkedet med et gran salt, hvilket samtidigt blev tolket som at bankens pt. primære fokus på arbejdsmarkedet, betyder at man er om noget skæver i retning af behovet for nye pengepolitiske lempelser. Endelig var der som ventet ikke meget nyt fra Draghi på ECB s rentemøde, hvor han dog mest interessant opskrev bekymringen omkring de dæmpede tendenser i kreditgivningen. Man skal dog huske på, at ECB de facto er i gang med et endnu ikke afsluttet lempelsesforløb, med faldende pengemarkedsrenter og en ny 3-årig likviditetstildeling i slutningen af måneden. Så ind til videre er det fortsat især centralbankerne der leverer de positive input til finansmarkederne, hvilket jo (som før understreget) kan hindre finans- og likviditetskriser på kort sigt, men næppe er virkningsfulde nok til at trække realøkonomien i gang igen, da det kræver balancetilpasninger privat og statsligt, og på længere sigt implementering af deciderede strukturelle reformer. EUR trodser græske bekymringer Basispunkter (omvendt akse) Apr Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan årig CDS, Grækenland EUR/USD EUR/USD For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA med løft i detailsalget: I den kommende uge kommer der en stribe interessante økonomiske nøgletal fra USA, hvor vi især hæfter os ved detailsalgstal for januar 212 (tirsdag). I den forbindelse, er det især interessant om salget kan få rettet lidt op på den lidt skuffende udvikling i slutningen af 211, sådan som det er blevet foreslået af forbrugertillidsindeksene. I december var det således skuffende at detailsalget stort set kun formåede at udvise en stabil udvikling i forhold til november, og konsensus er til en stigning på,7% m/m i januar, blandt andet trukket op af både øget benzinsalg og bilsalg. Både indeksene for forbrugertillid og servicesektorens tillid (ISM) er steget på det seneste, og mere konkret har de ugentlige opgørelser af salget fra forretningskæder peget opad på det sidste (jf. figur). En del af salgsstigningen, der måles nominelt, ventes imidlertid at skyldes stigende benzinpriser, og i anden omgang er det negativt for det reale detailsalg pga. at der er mindre råderum til køb af andre varer. Vi venter derfor kun en stigning på,5%. Derfor er det da også en smule positivt, at forbrugerpriserne (fredag) som udgangspunkt kun forventes at stige med,3%, især trukket op af energipriser, men der er imidlertid en lavere stigning end hvad der er normalt for januar, og det bør i givet fald indebære et fald i årsinflationen til 2,8% fra forrige 3,%. Dermed falder inflationsraten for fjerde måned i streg. Vi ser dog en risiko for at forbrugerpriserne kan stige en anelse mere med,5% i januar netop pga. energipriserne. Den faldende totale inflation forventes dog endnu ikke at slå igennem på kerneinflationen, der er steget konstant over de seneste 14 måneder til 2,2% i december. Der ventes dog en flad udvikling i januar, og mon ikke det er toppen inden kerneinflationen påbegynder en tur nedad. Forbrugerpriserne følger efter opgørelser over importpriser (tirsdag) og producentpriser (torsdag), som typisk kan give et hint om eventuelle overraskelser. Dernæst tror vi, at opmærksomheden vil rette sig mod industrien, hvorfra vi modtager januar-produktionstal onsdag. Der forventes en ganske fornuftig fremgang på knapt 1% m/m, hvilket konkret især er blevet indikeret af den seneste arbejdsmarkedsrapport, hvor arbejdstimerne i industrien viste en pæn stigning. Ydermere vil en stigning være i overensstemmelse med bedring i industritillidsindeksene, herunder fra ISM. Man skal dog være opmærksom på at tillidsindeksenes fald i 2. halvår 211 aldrig for alvor slog igennem på den faktiske produktion, til dels som følge af midlertidige positive faktorer i sensommeren. Derfor kan man også argumentere for, at tillidsindeksstigningen blot lukker noget af hullet frem for at sende nye positive signaler på fremgang (jf. figur). Der ventes da også kun stort set uændrede værdier i de første industriindeks for februar fra New York Fed s Empire indeks tirsdag samt Philadelphia Fed s indeks torsdag. Derudover vil boligbyggeriet få en smule opmærksomhed, hvor der ventes et nyt løft i branchens tillidsindeks, NAHB (onsdag), i februar til 26 fra forrige 25 og dermed sætte nyt højeste niveau siden midt 27, om end indeksniveauet fortsat må betegnes som udtryk for overvejende pessimisme i branchen. Ser man på de konkrete tal for byggeaktiviteten, har vi da også kun set et langsom men stabilt stigende tendens over det seneste års tid, men der ventes da et nyt lille løft i påbegyndt boligbyggeri i december (torsdag). Med hensyn til boligmarkedet vil der og- USA: Forretningskæder peger detailsalget opad % m/m Chain Store Sales, Johnson Redbook Index Kernedetailsalg (ex. biler og benzin) USA: Arbejdstimer understøtter IP-vækst % m/m USA: Tillidsindeks lukker hul til faktisk IP % m/m, 3M gennemsnit % m/m Source: EcoWin -3. Feb May Aug Nov Feb May Aug Nov Feb May Aug Nov Industriproduktion Ugentlige arbejdstimer i industrien Industriproduktion Gennemsnit af Philadelphia Fed og New York Fed industribarome Indeks 1. februar 212 2

3 så være nogen fokus på torsdagens opgørelse over misligholdte lån samt tvangsauktioner for 4. fjerde kvartal fra Mortgage Bankers Association. Antallet af dårlige betalere er faldet til omkring 8% af alle lån siden toppen på ca. 1% for knapt to år siden, men der er altså fortsat langt ned til det mere normale før-krise niveau på mellem 4% og 5%. Det er naturligvis positivt, at antallet af nye dårlige betalere er faldende, men det har endnu ikke rigtigt smittet af på tvangsauktionerne, som stadig befinder sig tæt på rekordniveauet på omkring 4,5% af alle lån. Det er i bund og grund en hovedårsag til boligmarkedet har svært ved at rette sig og prisudviklingen holdes nede, og netop derfor er det også højt på den politiske dagsorden, at få en ny boligpakke igennem, som kan lempe belastningen af pressede husejere. Mange af disse har ikke haft mulighed for at refinansiere til lavere ydelser pga. negativ friværdi. Ved siden af nøgletallene vil der tirsdag aften nok være lidt fokus på Federal Reserves offentliggørelse af FOMC-referatet af januar-rentemødet. Der ventes ikke afgørende nyt her modsat det forrige decembermøde-referat, der 2. januar afslørede, at centralbanken ville fremlægge en ny kommunikationsstrategi på januar-mødet. Netop den yderligere transparens dette medførte, sænker nyhedsværdien af referatet en smule denne gang, om end det sandsynligvis vil blive gransket med henblik på nye vink om hvor tæt banken kunne tænkes at være på en ny omgang kvantitative lempelser. Ydermere vil finansminister Geithner kunne tiltrække sig opmærksomhed, når han skal igennem tre høringer (tirsdag, onsdag og torsdag) i Kongressen to kamre, hvor måske torsdagen høring om budgetsituationen kan tiltrække sig mest opmærksomhed efter diskussionen om en ny forhøjelse af gældsloftet igen ser ud til så småt at spire frem. BNP-væksten slår bak i euroområdet: I euroområdet vil fokus især være på onsdagen BNP-tal for 4. kvartal. Her ventes det at blive officielt, at økonomien skrumpede på ny efter de forrige godt to års fremgang. Der ventes et vækstfald på,3% i forhold til 3. kvartal. Faldet forventes især drevet af svagere forbrug - privat og offentligt, afspejlende den kvælende konsolideringsproces der gennemleves flere steder, især i Sydeuropa. Derudover ventes nettoeksporten dog at kunne bidrage en smule positivt til BNP-væksten, dog baseret på et svagere importben givet den svage indenlandske efterspørgsel. Blandt medlemslandene forventes der igen et negativt bidrag fra de mest gældplagede lande, men vi har jo altså også set at tysk vækst allerede er blevet indikeret ned med,25% i 4. kvartal en vækst der godt kan vise sig mere negativ givet de seneste skuffende opgørelser over detailsalg, industriproduktion samt eksport i december måned. Ser vi fremad har de økonomiske konjunkturbarometre senest peget på en bedring i BNP-væksten i begyndelsen af 212, men spørgsmålet er om det er tilstrækkeligt til at friholde euroområdet fra negativ vækst og dermed teknisk recession, sådan som vi har set det i 21 og 24 (jf. figur). Det kan vi godt tvivle på, givet at modsat dengang sidder en række eurolande allerede uhjælpeligt fast i en længerevarende recessionsperiode, og en eventuel bedring i Tyskland og måske Frankrig er sandsynligvis ikke nok til at redde hele euro-regionen fra recession. Inden BNP-tallet modtager vi tirsdag indikationer om udfaldet fra industriproduktion i euroområdet i december. Her ventes et fald i industriproduktionen på lige over 1% - et USA: Fortsat mange tvangsauktioner % af totale lån Tvangsauktioner, i alt Restancer (Delinquencies) Source: MBA Euroområdet tilbage i negativ vækst % k/k BNP, realt Industriproduktion men tillidsindeks peger på snarlig bedring % k/k Ventet fald i IP i december BNP PMI, composite-indeks % af totale lån % k/k Indeks 1. februar 212 3

4 estimat der især henter inspiration fra de svage tyske tal, som viste et fald på 2,9%, hvilket er det største fald siden bunden i januar 29 oven på finanskrisen en udvikling der blev fulgt op af Frankrig med et dobbelt så stort fald som ventet på 1,4% m/m. Vi ser derfor en risiko for en skuffelse i det aggregerede tal for euroområdet, som i anden omgang truer vækstestimatet på -,3%. Ellers vil Grækenland selvfølgelig fortsat fylde meget i billede, da kampen mod uret må ventes at fortsætte. På søndag skal det græske parlament sandsynligvis stemme om de nye budgetopstramningstiltag. Dog har EU igen bedt regeringen om inden da, at fremkomme med yderligere sparetiltag. Denne gang for at lukke et udestående budgethul på 325 mio. EUR. På onsdag er der så planlagt et nyt euro-finansministermøde, hvor der ventes en endelig afgørelse om krisepakken med videre. Endelig skal de enkelte euronationers parlamenter herefter godkende den nye krisepakke på nationalt niveau, hvor man nok især vil fokusere på Tyskland. Merkel har indikeret, at parlamentsafstemningen vil blive afholdt den 27. februar, og mon ikke den bliver vedtaget, men i processen er det interessant at iagttage tegn på forøget metaltræthed. Sideløbende vil der naturligvis også være fokus på igangsætningen af proceduren for gældsombytningen via et swap i græske statsobligationer. Rent proceduremæssigt er det ved at haste, i fald den skal være gennemført inden Grækenlands næste store forpligtelse på gamle lån falder den 2. marts. Så altså masser af bump på vejen, men det forventes dog nok stadig i bund og grund at lykkes om end det må siges, at være en meget uskøn proces. Sveriges centralbank med endnu et rentehug: Der er en udbredt forventning om, at Sveriges centralbank, Riksbanken, vil give den officielle reporente endnu et nøk nedad på torsdagens rentemøde. Således forventer vi (og konsensus) en rentesænkning på,25%-point til 1,5%. Riksbanken åbnede allerede for denne mulighed på sit forrige rentemøde, hvor den langt om længe sænkede sin rentesti, især vedrørende første halvdel af 212. Siden sidste rentemøde i december, har økonomien på balancen budt på mere negative nyheder, især relateret til industrien, hvor produktionsvæksten er på retur, samt på arbejdsmarkedet, der så småt viser tegn på en mere vedholdende tendens til stigende arbejdsløshed. Derudover er kreditvæksten fortsat faldende, og forbrugerprisinflationen er trukket kraftigt nedad på det sidste. På den anden side er der indikationer på nogenlunde stabilt privatforbrug, og industriens tillidsbarometre er (som den globale tendens) vendt rundt til det mere positive på det sidste. Endelig og nok så vigtigt så er SEK i årets begyndelse blevet styrket til niveauer der ikke er set i knapt et års tid og den gang lød den svenske officielle rente på,5%. Mere teknisk har seksmands rentekomitéen undergået en udbytning af to medlemmer siden december, og da det ikke var nogle af de to udtalte duer der blev skiftet ud, er der nok ikke det store skift i bankens søgning mod en mere lempelig pengepolitik, og samtidigt vil endnu en rentesænkning dermed signalere kontinuitet siden sidste rentemøde. SEK under styrkelsespres fra merrente %-point EURSEK (2. akse) Stærkere SEK Renteforskel EUR-SEK (12M libor) EUR/SEK Danmark - Stille uge med lidt fokus på bolig- og arbejdsmarkedet: Der er dømt vinterferie for mange danskere i uge 7, og fint i tråd med det, er der udsigt til en lidt stille uge på nøgletalsfronten i Danmark. Vi får dog et par nyheder om- 1. februar 212 4

5 kring situationen på bolig- og arbejdsmarkedet, hvor vi ligger ud mandag med den såkaldte boligudbudsstatistik for januar. Statistikken viser bl.a. udviklingen i liggetider og antallet af boliger til salg. Overordnet venter vi ikke at tallene vil ændre ved indtrykket af et boligmarked, der i det store hele ligger brak, om end med visse regionale forskelle. I december begyndte antallet af boliger til salg således at stige igen, efter en svagt aftagende tendens i månederne før, der dog formentligt primært var drevet af, at flere sælgere opgav at få solgt deres bolig. I kombination med det store antal boliger til salg, ventes indtrykket også at være, at man skal væbne sig med meget stor tålmodighed for at få solgt sin bolig. I december steg den gennemsnitlige udbudstid (de antal dage en bolig i gennemsnit har været aktive på internettet) til rekordhøjt niveau, jf. figur. Herudover venter vi også at se fortsat faldende udbudspriser, i et signal om at der er tale om 'købers marked'. Billedet indtil videre har dog været, at udbudspriserne ikke er blevet sænket tilstrækkeligt, til for alvor at trække køberne ud af busken. En overordnet pessimisme samt vanskeligere kreditgivningsbetingelser ser således ud til at holde førstegangskøberne fra markedet, til trods for de aktuelle rekordlave boligrenter. Endvidere er markedet også til en vis grad fastlåst af, at det generelt kræver at man har solgt sit hus før end at man kan købe et nyt, og det er med til at holde efterspørgslen på boligmarkedet nede. Derfor virker det også for indeværende svært at få øje på konturerne af noget der kan minde om en bedring på boligmarkedet. Ellers byder ugen på et par supplerende statistikker for situationen arbejdsmarkedet. Tirsdag offentliggøres der tal for antallet af beskæftigede lønmodtagere i 4. kvartal, og onsdag får vi resultatet af den seneste arbejdskraftundersøgelse, ligeledes for 4. kvartal. Vi mener den sidstnævnte bliver mest interessant, fordi den efter vores vurdering giver et mere retvisende billede af ledighedsudviklingen. De registerbaserede ledighedsstatistikker har således overrasket positivt ved at vise en mere stabil udvikling i arbejdsløsheden, med en svagt faldende tendens gennem de sidste måneder af 211, jf. figur. Derfor bliver det spændene at se om denne tendens også kan findes i den mere internationalt sammenlignelige husstandsundersøgelse, der også inkluderer ledige personer, der kunne tænke sig et job, som hverken modtager dagpenge eller kontanthjælp. Umiddelbart venter vi, at arbejdskraftundersøgelsen vil bekræfte vores bange anelser om, at arbejdsmarkedet er noget hårdere ramt end hvad de 'officielle' ledighedstal har indikeret. DK: Fastfrosset boligmarked Dage Boliger til salg Parcel- og rækkehuse Er stabiliteten i ledigheden reel? 1 personer Bruttoledighed Antal Udbudstider, 3m gl. gns personer AKU-ledige, sæsonkorrigeret 1. februar 212 5

6 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige 13/2/12 :5 Japan GDP Annualized 4Q P -1.3% % 13/2/12 15: EM U Italy, Germany and France to sell bills FEB UK Nationwide Consumer Confidence JAN /2/12 1:1 UK RICS House Price Balance JAN -18% % 14/2/12 3:45 USA Fed's Williams Speaks 14/2/12 8: Sverige PES Unemployment Rate JAN % 14/2/12 1:3 UK CPI (M om /YoY) JAN -%/3.6% - -.4%/4.2% 14/2/12 1:3 UK Core CPI YOY JAN 2.6% % 14/2/12 11: Italien Italy to Sell Up to EUR4 Bln 6%' 14 Bonds 14/2/12 11: EM U Euro -Zone Ind. Prod. (M om /YoY) DEC -1.4%/-1.2% -% -.1%/-.3% 14/2/12 11: Tyskland Zew Survey (Current Situation) FEB /2/12 11: Tyskland ZEW Survey (Econ. Sentiment) FEB /2/12 11:3 Belgien Belgium to Sell Bills 14/2/12 13:3 USA NFIB Small Business Optimism JAN /2/12 14:3 USA Import Price Index (M om /YoY) JAN.2%/7.1% %/8.5% 14/2/12 14:3 USA Advance Retail Sales (M om ) JAN.7% %.1% 14/2/12 14:45 USA Fed's Plosser, Lockhart Speaks on Economy 14/ 2/ 12 16: USA Geithner testifies before Senate 14/2/12 16: USA Business Inventories DEC.4% - -.3% 14/2/12 /212 EM U EU's Van Rompuy, Barroso M eet Chinese Leaders in Beijing 14/2/12 /212 Japan BOJ Target Rate 14. Feb.1% - -.1% 15/2/12 7:3 Frankrig Gross Domestic Product (QoQ/YoY) 4Q P %/% 15/2/12 8: Tyskland GDP s.a. (QOQ) 4Q A -.3%/2.% - - %/2.6% 15/2/12 1:3 UK ILO Unemployment Rate (3mths) DEC 8.4% % 15/2/12 11: EM U Euro -Zone GDP (QoQ/YoY) 4Q A -.4%/.7% - -.2%/1.4% 15/2/12 11:3 UK Bank of England Inflation Report 15/2/12 11:3 Portugal Portugal to Sell 3-M onth and 6-M onth Bills 15/2/12 13: USA M BA M ortgage Applications 1. Feb % 15/2/12 14:3 USA Empire M anufacturing FEB /2/12 15:15 USA Industrial Production (M om ) JAN.6% %.4% 15/2/12 15:15 USA Capacity Utilization JAN 78.6% % 15/2/12 16: USA NAHB Housing M arket Index FEB /2/12 2: USA M inutes of FOM C M eeting /2/12 9:3 Sverige Riksbank Interest Rate 16. Feb - - % 1.75% 16/2/12 9:3 Sverige CPI - Headline Rate (M om /YoY) JAN %/2.3% 16/2/12 9:3 Sverige SW CPI - CPIF (M om /YoY) JAN %/% 16/2/12 1: Norge GDP s.a. (QoQ) 4Q % 16/2/12 1: Norge GDP M ainland Norway s.a (QoQ) 4Q % %.8% 16/2/12 11: Frankrig France to Sell Bonds/Notes (OAT/BTAN) 16/2/12 14:3 USA Producer Price Index (M om /YoY) JAN.3%/4.1% %/4.8% 16/2/12 14:3 USA PPI Ex Food & Energy (M om /YoY) JAN.1%/2.6% - -.3%/3.% 16/2/12 14:3 USA Initial Jobless Claims 11. Feb /2/12 14:3 USA Housing Starts JAN 67K 68K 657K 16/2/12 14:3 USA Building Permits JAN 68K 68K 679K 16/2/12 15: USA Fed's Bernanke Speaks on Community Banking 16/2/12 16: USA Geithner testifies before Senate on the budget 16/2/12 16: USA M ortgage Delinquencies 4Q % 16/2/12 16: USA M BA M ortgage Foreclosures 4Q % 16/2/12 16: USA Philadelphia Fed. FEB /2/12 1:3 UK Retail Sales w/auto Fuel (M om /YoY) JAN -.2%/.6% - -.6%/2.6% 17/2/12 14:3 USA Consumer Price Index (M om /YoY) JAN.3%/2.8% % %/3.% 17/2/12 14:3 USA CPI Ex Food & Energy (M om ) JAN.2%/2.2%.2%.1%/2.2% 17/2/12 16: USA Leading Indicators JAN % - -.4% Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 1-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan USD/JPY Storbritannien EUR/GB P Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Analytikere: Rasmus Gudum-Sessingø, , Jes Roerholt Asmussen, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stresstest af europæiske banker i fokus Ugen der gik Økonomisk bekymring indtog hovedfokus: Indeværende uge var fra start af præget af sidste uges svage økonomiske nøgletal

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 41 Spanien/Grækenland op på finansministermøder? Ugen der gik Alle venter på Spanien og Grækenland: Ugen har været temmelig stille både hvad angår udviklingen på finansmarkederne

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Rentemøder i ECB og FED Ugen der gik Vigtigt signal fra EU-politikerne: I denne uge var det altdominerende fokus på afrundingen af EU-topmødet onsdag aften. Her var det afgørende,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N 11. april 2014, uge 15 FIN A N S U G E N Næste udgave af Finansugen udkommer fredag d. 25. april. God påske. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte:

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 5 Møder i EU og ECB samt jobrapport fra USA Ugen der gik Lidt uro om Japan og Storbritannien: Ugen var generelt præget af pæne nøgletal fra både USA og euroområdet, samtidigt

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6 6. februar 2015, uge 6 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 2,0%

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

F I N A N S U G E N Lav oliepris giver optimisme Redaktion Økonomisk Sekretariat

F I N A N S U G E N Lav oliepris giver optimisme Redaktion Økonomisk Sekretariat 4. december 2014, uge 49 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,1%

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere