Brainstorm: Erhvervsret Skatteret Regnskab og revision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brainstorm: Erhvervsret Skatteret Regnskab og revision"

Transkript

1 Bilag 1 Brainstorm: Erhvervsret Skatteret Regnskab og revision Hæftelse, hvem hæfter for virksomhedens gæld og er der forskel på teori og praksis? Løn, er der forskel på skattebetalingen til det offentlige og hvilke muligheder er der for skatteoptimering Regnskabsmæssige krav, Hvilke krav er der til udarbejdelse af regnskab og giver disse anledning til fordele eller ulemper. Ansvar, Er der forskel på hvordan kapitalejer og indehaver står til ansvar for virksomhedens drift? Virksomhedens underskud, er der forskel på hvordan underskud i virksomheden behandles og giver dette anledning til fordele for den ene virksomhed. Revisionspligt, hvem er underlagt revisionspligt og hvilke byrder e denne pligt forbundet med. Kreditorbeskyttelse, har den ene selskabsform større mulighed for at sikre sine aktiver end det andet? Kapitalkrav, er der forskle på hvor meget der SKAL indskydes ved opstart af virksomhed og hvilke krav stilles der ved den løbende drift? Kapitaludtræk, er der grænser for hvor meget "løn" man kan trække ud af virksomheden? Lovrammen, hvordan er den direkte lovgivning for hver selskabsform, og hvor frit kan der indgåes ejeraftaler? Ophør af virksomhed, er der forskel på den måde hvorpå virksomhederne ophører, og giver dette anledning til fordele for det ene selskab? Fleksible lønpakker, har det ene selskabsform bedre muligheder for en fleksibel aflønningsform? Værdipapirer, hvilke begrænsninger er der for håndtering af værdipapirer og hvilke forskelle er der på beskatning og hvilke fordele resulterer dette i? Pensionsopsparing, Hvilke muligheder er der for indskud på pension, og har den ene selskabform fordele frem for det andet? Værdistigninger og tab på aktiver, er der skattemæssige muligheder ved henholdsvis at indskyde aktiver eller holde dem udenfor virksomheden og giver den ene selskabsform fordele frem for det andet. Carry Back, er der forskel på den virksomhedsskat der betales i de to selskabsformer og giver dette anledning til fordele for den ene selskabsform. Blandet benyttet ejendom, hvilke muligheder og begrænsninger er der for de to selskabformer og hvilke skattemæssige fordele kan udnyttes. Opsparingsmodelen, hvilke muligheder har den ene selskabsform for at spare op i virksomheden frem for den anden og giver disse fordele til den selskabsform. Holdingskonstruktion, hvilken selskabsform kan benytte sig af muligheden og hvilke fordele giver det virksomheden. Ophør Af virksomhed, hvilke skattemæssige forskelle er der for hver selskabsform, og hvilke fordele giver dett eanledning til Generationsskifte, er dette muligt for begge selskabsformer og hvilke fordele tilkommer den ene selskabsform. Videreførelse og udvidelse af virksomheden, hvilke muligheder og begrænsninger er der for hver selskabsform og hvem tilkommer fordelene. Økonomisk opdeling, er der forskel på hvor skarp en opdeling der er mellem privat økonomi og erhvervsøkonomi, og giver dette anledning til fordele Praksis, teorien ligger op til fordele og ulemper for hver selskabsform, men hvordan fungerer det i praksis.

2 Ovenstående brainstorm er udarbejdet på baggrund af nedenstående tilbagemeldinger fra min rundspørge samt min indledende informationssøgning i faglitteratur og lovtekster. Af nedenstående fremgår teksten af min rundspørge Hej XX Da jeg er i gang med, at skrive afsluttende hovedopgave i HD-R, vil jeg gerne, hvis jeg må låne et par minutter af din tid, til at svare på et par spørgsmål. Min hovedopgave skal omhandle de fordele og ulemper, der er for en privat virksomhed, ved at lade sig omdanne til et anpartsselskab eller aktieselskab. Med udgangspunkt i en udtømmende brain-storm vil jeg udvælge en række fordele og ulemper som jeg vil beskrive og analyserer. Konklusionen på opgaven vi i skematisk form være, at opliste de fordele og styrker der er ved henholdsvis, at holde virksomheden i privat regi eller i selskabsform, med henvisning til de analyserende afsnit. For en så udtømmende brain-storm som mulig, beder jeg om din hjælp til at nedskrive et par fordele, som skiller sig ud indenfor henholdsvis en privat virksomhed og for et selskab. De fordele du oplister, skal holde sig indenfor emnerne skatteret, erhvervsret samt regnskab og revision. Ønsker du at deltage i denne undersøgelse, vil jeg bede dig sende besvarelse seneste fredag den 12. februar Besvarelsen sendes retur til På forhånd tak Peder Stampe

3 Nedenstående er kopieret ind fra de modtagne mails og er ikke redigeret på nogen måde. Hej Peder Fordele ved det ene er typisk "ulemper" ved det andet - så jeg har valgt at besvare det med fordele hhv ulemper for kapitalselskabers vedkommende. Du kan så for privat virksomheds vedkommende egentlig bare vende fortegnet på nedenstående punkter. Håber, at det er brugbart i dine videre overvejelser. Hvis du skal have noget "tungere" på skat, regnskab og revision, så skal du have fat i en statsaut revisor - du kan f.eks skrive til Søren Rasborg, der er stats.rev., hos Beierholm på - ved ikke om han har tid til at komme med et input, men du kan hilse fra mig og se. Vil du have ulejlighed med at skrive til mig hvorfor du har skrevet præcis til mig... Selskab; Fordele: 1. begrænset ansvar for indehaveren/indehaverne for virksomhedens drift mv. 2. manglende sammenblanding af virksomhedens økonomi med ejerkredsens privatøkonomi. 3. juridisk, skattemæssigt og tillige fsva værdiansættelse er overdragelse af et A/S eller et ApS væsentligt lettere og mere praktisk end overdragelse af privat virksomhed. 4. fusioner væsentligt mere praktisk gennemførlige, hvilket tilsvarende gør sig gældende for generatinsskifte, optagelse af nye medejere mv. 5. mindre afhængighed af medejeres privatøkonomiske forhold end tilfældet er for privat selskaber med flere ejere. 6. mulighed for at have en egentlig professionel ansvarlig bestyrelse med selvstændigt ansvar. 7. Selskabet/virksomheden har "sit eget juridiske liv" løsrevet fra ejeren/ejerkredsen. 8. Ejeren kan "spare op" i selskabet mod alene at svare selskabsskatten af overskuddet. Ulemper; A. større etableringsomkostninger samt kapitalkravet B. administrativ del fsva afholdelse af generalforsamlinger, indsendelse til/reg hos E&S. C. typisk lidt ekstra revisoromkostninger (selvom revisor kan fravælges under visse betingelser - hvilket dog stort set aldrig er tilrådeligt). D. samhandelspartnere vil måske i nogle brancher foretrække, at ejeren også er personlig ansvarlig for eksempelvis aftales opfyldelse.

4 E. Banker mv vil typisk forlange selvskyldnerkaution fra holdingselskab(er) og ultimativ ejerkreds for opfyldelse af selskabets forpligtelser på drift-, kassekredit mv. F. Skat af forrentning af virksomhedens finansieringsomkostninger kan ikke fratrækkes af ejeren, da fradragsretten tilkommer selskabet. Vær opmærksom på, at der for forskellige typer af virksomhed er forskellige ordninger udenfor kapitalselskaberne - Virksomhedsskatteordningen hhv kapitalafkastordningen. Christoffer Iversen, partner, advokat (H) ADVODAN Lyngby Advokataktieselskab Toftebæksvej Kgs. Lyngby Telefon: Telefax: Hej Peder, Vi har udarbejdet en publikation 1 vedrørende personlig virksomhed contra selskab som jeg har vedhæftet mailen. Tallene skal dog lige opdateres med den nye skattereform, idet marginalskatten er nedsat. Jeg håber, I kan få noget inspiration herfra til din hovedopgave. Held og lykke med opgaven SØREN SØNDERGAARD Partner, statsautoriseret revisor Direkte: Mobil: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Fax: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe mailen ud? 1 Er ikke vedlagt som bilag

5 Hej Peder, Indledningsvis vil jeg bemærke, at du har valgt et emne som jeg er sikker på, at du kan skrive de sider om. Må jeg lidt forsigtigt spørge, hvor du har fundet min adresse, jeg syntes ikke lige jeg kan placere dig i mit netværk? Men under alle omstændigheder vil jeg gerne forsøge, at hjælpe dig. Fordele: - Ejeren hæfter ikke personligt for selskabets gæld og forpligtelser - Hvis selskabet har flere ejere er der ikke solidarisk hæftelse som ved I/S - Hvis selskabet ejer ejendomme kan det være nemmere, at sælge aktier/anparter ellers skal der laves skøde. - Salg af aktier/anparter er omfattet af aktieavance eventuelle tab kan modregnes. Ulemper: - Større administrativ byrde (regnskabskrav, generalforsamlinger osv.) - Regnskaberne bliver offentliggjort - Kapitalkrav - Større risiko for at skattemæssige underskud ikke kan udnyttes Ovenstående er ikke udtømmende det væsentligste er forholdet omkring hæftelser. God arbejdslyst! Jan Rasmussen Hej Peder Jeg har anført nogle fordele de enkelte, som jo naturligvis er ulemper i den anden situation. Der er utvivlsomt mange andre, men dette er lige nogle hurtige fra hoften. Fordele ved privat virksomhed er: 1. Bedre mulighed for udnyttelse af underskud, idet dette kan fradrages i andre indtægter 2. Bedre mulighed for udskydelse af skat ved at opspare overskud i virksomhed (dog visse begrænsninger pga. hævereglerne) 3. Ingen offentlighed omkring virksomheden og dens resultater 4. Bedre muligheder for pensionsindbetaling ( grænsen træder først i kraft i 2015 og fortsat mulighed for ophørspension) 5. Ikke behov for adskillelse mellem privat og virksomhedøkonomi på samme måde som i selskab - eksempelvis må aktiver i virksomhed ligge til sikkerhed for privat gæld 6. Mulighed for at få forrentning af investering ud til kapitalindkomstbeskatning (kapitalafkast) Fordele ved selskabsetablering er: 1. Risikoafgrænsning (i praksis ofte ikke muligt pga. private sikkerheder for gæld i selskab) 2. Salg af virksomhed kan ske på aktier uden skat (hvis holdingkonstruktion) 3. Revisionspligt (i visse tilfælde) 4. Mulighed for lidt lavere samlet skat ved udnyttelse af progressionsgrænse for udbytte

6 / Kind regards Jørgen Rønning Pedersen Partner PricewaterhouseCoopers Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1 DK-8000 Århus C Denmark phone: mobile: mail: "Peder Stampe" :18 To cc Subject HD-R hovedopgave Hej Stampe Jo selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe. Nogle af de fordele /ulemper jeg ville komme ind på vil være følgende: - Risikoafdækning. - Beskatning. - Virksomhedsoverdragelse - Virksomhedsomdannelse - Hæftelse (både privat, men hvad der skal til før at en bestyrelse bliver gjort ansvarlig for sine handlinger (grov tilsidesættelse)) - Kundernes sanktionsmuligheder i relation til mangler, efter virksomhedstyper - Markedspsykologi (hvordan opfatter kunderne de forskellige virksomhedstyper /signalværdier) - Pension. (VSO vs. Virksomhedspensioner /privat pension) - Ophør af virksomhed. - Bestyrelse (professionel / uprofessionel ) - Hvordan står man ved pludselig dødsfald (herunder sikring af at efterkommere nemmest muligt kan overtage, dvs man også har muligheden rent likviditetsmæssigt) En anderledes ide kunne også være at se på om der skulle et område hvor der er mange afgørelser, for der kunne være noget spændende teori. Alternativt kan du se de sidste udgaver af div. revisions publikationer /tidsskrifter for at se om der er kommet noget nyt på området Det var et lille udpluk med ideer. Håber du kan bruge det til noget. Mvh Jacob Hej Peter. Godt at høre, at du er godt på vej til HD-eksamen. Held og lykke med det. Her er meget hurtigt lidt til din brainstorming:

7 Skattemæssige fordele er der ikke så mange af i forhold til en virksomhedsordning, men her er lidt: Udlodning af udbytte til lav beskatning (25% - 28%) som er lavere end topskatten. Holdingløsning giver mulighed for salg af virksomhed (datterselskabet) skattefrit. Regnskabsmæssigt og juridisk er der nogle ulemper, men også lidt fordele: Ulemper: Regnskabet er offentligt Krav til indskudskapital (efter ny lovgivning dog mindre beløb) Regnskabet skal revideres (hvis ikke under grænsen for fravalg af revision) Formelle krav til vedtægter, forhandlingsprotokoller, direktørkontrakter osv. Fordele: Fuldstændig adskillelse af virksomhedsøkonomi og selskabsøkonomi - bedre overblik. Mulighed for forskudt regnskabsår med skattekreditfordele. Ingen personlig hæftelse (dog ofte ikke fuldt ud, da aktionær skal stille kaution for bankgæld mv.) Hæftelsesafgrænsning mellem flere forskellige aktiviteter i flere selskaber - eksempelvis entreprenøren med hvert byggeprojekt i hver sit selskab. Bedre mulighed for indskud fra fremmede investorer og delt ejerskab end ved I/S. Der er sikkert flere fordele (og ulemper), men det er hvad jeg lige kan komme i tanke om lige nu, men kommer jeg i tanke om flere fordele, så skal du nok få dem med. Rainer er på kursus hele denne uge, så jeg har lovet at svare også på hans vegne. Held og lykke med hovedopgaven. Poul Borghus Statsautoriseret revisor Hostrupsgade Silkeborg Telefon Telefax Vi gør opmærksom på, at denne kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager en,

8 beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette en i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom en og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e- mailen. Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. Hej Peder, Jeg forstår din mail således, at jeg from the top of my head, skal komme med fordele/ulemper ved hhv. privat ejet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed) og selskab med begrænset ansvar. Derfor har jeg ikke foretaget nærmere uddybende undersøgelser: Vedrørende regnskab og revision, har jeg ikke nogen umiddelbare oplysninger, idet revisorkravet ved mindre selskaber er ophævet. Vedrørende Skat har jeg følgende fordele/ulemper: 1. Der er skattefradrag ved tab ved enkeltmandvirksomhed, hvilket ikke kan udnyttes ved selskaber, 2. Man kan indskyde et holdingselskab og udlodde udbytte skattefrit, således, at dette ikke senere bliver omfattet af evt. konkurs, eller evt. bruge dette til stiftelse af søsterselskaber, Vedrørende Erhvervsret har jeg følgende fordele/ulemper: 1. Der er hæftelsesbegrænsning i selskaber, 2. Det er lettere at overdrage ejerandele ved selskaber ift. enkeltmandsvirksomheder pga. det er anparter/aktier og ikke aktiver/passiver der overdrages enkeltvis, Jeg er lidt usikker på baggrunden for dit spørgsmål, men du kan evt. finde inspiration hos Werlauff, Selskabsret, idet jeg mener han omtaler fordele og ulemper. Alternativt også Paul Krüger Andersen (Aktieog anpartsselskabsret, Paul Krüger Andersen, 10 udg., 2008, 623 s., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, ISBN ), som også har lavet en sammenligning så vidt jeg husker. Hvis dit spørgeskema er fremsendt for se at se, hvor meget man lige kan huske på stående fod om fordele af ulemper, så er ovennævnte jo lidt overraskende, men så har du næppe brug for min henvisning til bogen. Held og lykke. ADVODAN Glostrup Steen Fosvig Advokat (L), LL.M. in International Business Law ADVODAN Glostrup Torv Glostrup Tlf: Fax: Direkte Mobil ADVODAN - et netværk til forskel

9 Information, viden og juridiske nyheder få det hele i vores nyhedsbrev - Tilmeld dig her! Denne og enhver vedhæftet fil kan være fortrolig. Hvis De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette en og enhver vedhæftet fil uden at beholde kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet. This message and any attachment can be confidential. If you are not the right receiver please inform us immediately and after that delete the message and any attachment without keeping any copy and without passing information about the contents. Hej Peder Tak for din henvendelse. Efter aftale med Morten Breum-Leer fremsendes vedhæftede skrivelse vedrørende en række overordnede forhold i forbindelse med valg af selskabsform 2. Held og lykke med din opgave. Esben Holm Advokatfuldmægtig Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Telefon Telefax Mobil Web Søren Frichs Vej 42A, DK 8230 Åbyhøj H. C. Andersens Boulevard 37, 4., DK 1553 København V Københavnsvej 69, DK 4000 Roskilde Birkemose Allé 37A, 1., DK 6000 Kolding Denne kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for adressaten, og som ikke må udleveres eller kopieres til nogen anden. Har De ved en fejltagelse modtaget denne mail, beder jeg Dem venligst omgående meddele mig dette samt destruere mailen. Hej Peder, Et par skud fra hoften vil være Fordele selskab - Efterfølgende etablering af holdingselskab og mulighed for skattefrit salg. - Udbytte ctr løn - Risikoafdækning - Privat formue adskilt fra selskab - Lettere at dele ejerskabet eller afståelse osv. 2 Ikke vedlagt som bilag

10 Fordele privat Bedre muliged for pensionsindskud 30% ordning Ingen revisionspligt og offentliggørelse Ved underskudssituationer Held og lykke med opgaven Claus Urhøj Statsautoriseret revisor Kære Peder Med lidt forsinkelse: Virksomheds ejerne har lettere ved at adskille deres privatøkonomi fra virksomheden, når det foregår i et selskab. I forbindelse med et generationsskifte er et selskab lettere at gøre salgsklar, specielt hvis man ejer selskabet gennem et holdingselskab er der betydelige skattefordele. De overvejelser der i øjeblikket gøres omkring tillægsskat på pensionsopsparing gør at det er en fordel at havde opsparet i virksomhedsordning frem for hvis man drev selskab at indbetale på ratepension. Mulighed for at lave glidende generationsskifte er meget bedre såfremt der drives i selskabsform. Overdragelse at aktiepost er betydelig lettere end overdragelse af I/S andel. Det er ikke så meget, men jeg forsøger lige at samle lidt mere. Mvh Gert Stampe Jeg vedhæfter diverse publikationer og kursusmateriale, som du kan bruge som inspiration 3 3 Er ikke vedlagt som bilag.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Udgående dokument Indhentelse af tilbud fra mægler på udarbejdelse af købsaftale - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd.

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Færdig Normal adgang Udgående dokument Oplysninger til mægler om underskrifter mv. - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael Wolf/GLXKOM/DK

Læs mere

!" # $%!!&' ##!" # ""! $&" #' ( ) *

! # $%!!&' ##! # ! $& #' ( ) * !"#"! $%&' ()*+ (, -. /0#) 1' 2 '323 312 3311 312 )'4 2 5()' 5(6 '2 5!" # $%!!&' ##!" # ""! $&" #' ( ) *!"#!"$%&%%% '!"#!"$%&(() *+, -./ 000// 1'./# 2/, (%&)%) 3 4567 7,,,,,./# 2/, (%&%!% 1'./#8,6 4567

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

CLÁS CLAU EN PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN. tag. tag, og hvor længe dette kan holde. Direkte telefonnummer33 177 450 København, den 24.

CLÁS CLAU EN PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN. tag. tag, og hvor længe dette kan holde. Direkte telefonnummer33 177 450 København, den 24. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 Til E/F Sofienhøjs medlemmer Direkte telefonnummer33 177 450 København, den 24. maj

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus Den nye selskabslov af den 29. maj 2009 På hvilke områder er den nye selskabslov væsentligt ændret i forhold til den tidligere lovgivning for aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013, Faaborg-Midtfyn Kommune Supplerende høring

Forslag til Kommuneplan 2013, Faaborg-Midtfyn Kommune Supplerende høring Forslag til Kommuneplan 2013, Faaborg-Midtfyn Kommune Supplerende høring Høringssvar nr. Navn side 1 Odense Bys Museer 1 2 Erhvervsstyrelsen 2 3 Friluftsrådet Kreds Sydfyn 3 4 Vejdirektoratet 5 5 Forsvarets

Læs mere

Vi fik den 25.januar et meget trist brev at vores dispensationen om overskridelse på 22 cm blev afslået.

Vi fik den 25.januar et meget trist brev at vores dispensationen om overskridelse på 22 cm blev afslået. From: Vivian Ngan Bich Thi Ngo Juhl Sent: 8 Feb 2017 22:57:06 +0100 To: Anne Mette Lassen Cc: Steffen Kuld Hansen Subject: Afslag byggeloven - brev 25.januar.2017 Attachments: 20170201 Skitse over opmålt

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Page 1 of 3. Liz T. Johannesen

Page 1 of 3. Liz T. Johannesen 02-02-2009 Page 1 of 3 Liz T. Johannesen Fra: Kirsten Ravnkilde Nielsen Sendt: 7. januar 2009 08:04 Til: 'kkv@pbs.dk' Cc: Jette Deltorp; Per Frydendal Emne: VS: Til dagsorden - skoloeudvalgsmøde d. 14.01.09

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Høringssvar. Udenrigsudvalget 2014-15 L 178 Bilag 1 Offentligt

Høringssvar. Udenrigsudvalget 2014-15 L 178 Bilag 1 Offentligt Udenrigsudvalget 2014-15 L 178 Bilag 1 Offentligt Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Høringssvar Dato: 24-03-2015

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Marius Reese [CN=Marius Reese/OU=BEK/O=Herning Kommune@Herning Kommune] Dato: 26-10-2012 09:24 Vedrørende: Vs: Yllebjerg Bakkeø

Marius Reese [CN=Marius Reese/OU=BEK/O=Herning Kommune@Herning Kommune] Dato: 26-10-2012 09:24 Vedrørende: Vs: Yllebjerg Bakkeø Fra: Louise Kruse Hansen [] Til: Marius Reese [CN=Marius Reese/OU=BEK/O=Herning Kommune@Herning Kommune] Dato: 26-10-2012 09:24 Vedrørende: Vs: Yllebjerg Bakkeø Hej Marius Ang. vindmøller ved Tvis, Holstebro

Læs mere

Dette er blandt andet et af mine problemer hvordan får jeg grundejerforeningen i tale.

Dette er blandt andet et af mine problemer hvordan får jeg grundejerforeningen i tale. indsigelse a) indsigelse b 1 indsigelse b-2) Att. Århus Kommune Trafik og Veje att. Bente Døvling Grøndalsvej 1 8260 Viby J Hej Bente Jeg har gjort indsigelse mod omlægning af Sødalsparken, men udover

Læs mere

Helsingør er Team Danmark Kommune inden for håndbold. Vi bør leve op til udvælgelsen også ved nogle store præstationer.

Helsingør er Team Danmark Kommune inden for håndbold. Vi bør leve op til udvælgelsen også ved nogle store præstationer. From: Jens Bertram (BY) Sent: 11 Apr 215 18:31:16 + To: Betina Svinggaard (BY);Katrine Vendelbo Dencker (BY);Jan Ryberg (BY);Peter Poulsen (BY);Mette Lene Jensen (BY);Morten Westergaard (BY) Cc: Stella

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Fíggjarmálaráðið har den 9. august 2010 sendt "Uppskot til løgtingslóg um eftirlønaruppsparing og skatt av eftirløn" i høring.

Fíggjarmálaráðið har den 9. august 2010 sendt Uppskot til løgtingslóg um eftirlønaruppsparing og skatt av eftirløn i høring. 6_Skjal 19a_statsligeinstitutioner.txt Fra: Rigsombudet [riomfr@fo.stm.dk] Sendt: 11. oktober 2010 12:03 Til: FMR FMR Cc: Kristina Samuelsen; Ina Hammershaimb Emne: Høringssvar vedr. "Uppskot til løgtingslóg

Læs mere

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008.

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008. Page 1 of 2 Jens Tjagvad From: To: Sent: 12. november 2008 20:56 Attach: ABS13_final.xls Subject: registrering af asbest i ABS13 Hej Jens. Hermed afrapportering

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Sammenlægning af Andelsselskabet Farum Vandværk og Furesø Kommunale Vandfo...

Sammenlægning af Andelsselskabet Farum Vandværk og Furesø Kommunale Vandfo... Sammenlægning af Andelsselskabet Farum Vandværk og Furesø Kommunale Vandfo... Page 1 of 3 Ulla Merete Riel Fra: Steen Gensmann Sendt: 28. september 2009 06:42 Til: 'Poul Bukbjerg' Cc: John I. Allentoft;

Læs mere

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge.

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge. Per Sloth Fra: Holst, Sendt: 11. januar 2015 10:46 Til: Per Sloth; 'Marianne Berents'; 'Poul Hjarnå'; 'Kim Thode Sørensen'; 'Niels & Jeanette Ebbesen'; Frank Hansen Cc: 'Jens

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Det gode selskab - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Sådan får du IT-venturekapital den 25. oktober 2004 Taler Benjamin Lundström 2 Advokat, LL.M. Partner i Advokatfirmaet

Læs mere

Jeg beklager, at besvarelsen har taget lidt tid, men den blev desværre ramt af påskeferie.

Jeg beklager, at besvarelsen har taget lidt tid, men den blev desværre ramt af påskeferie. Fra: Charlotta Castenfors Laursen Sendt: 21. april 2017 13:12 Til: Anne Bjerre Cc: Marie Louise Hede; Søren Keller ; lvn@energinet.dk; cmr@energinet.dk Emne: SV: Klage: Vesterhav Nord - Værditabserstatning

Læs mere

Mailen vedr. en juridisk vurdering af KL s notat er vedhæftet neden for

Mailen vedr. en juridisk vurdering af KL s notat er vedhæftet neden for Fra: Kåre Jørgensen Sendt: 27. maj 2014 12:17 Til: Byrådet - Teknisk Udvalg Cc: Søren Pape Poulsen; Lasse Jacobsen Emne: Lukket dagsorden på TU s møde i morgen: Nyt materiale fra Jafi A/S Til Medlemmerne

Læs mere

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969 Fra: Palle Jørgensen Til: MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Vedr. lokalplan 969 Dato: 26. marts 2014 08:24:20 Vedhæftede filer: image001.jpg afd4_underskriftsindsamling.pdf Til Planlægning & Byggeri Hermed

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Fig. 1.1 Virksomheder i byen.

Fig. 1.1 Virksomheder i byen. Fig. 1.1 Virksomheder i byen. Distributionskæden Produktionsvirksomhed Engroshandelsvirksomhed Detailhandelsvirksomhed Forbruger Fig. 1.2 Distributionskæden. 28/04/09 1 10:22 Side 20 Virksomheder og ejerformer

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen. Venlig hilsen. Torben Præstegaard Jørgensen Direktør

From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen. Venlig hilsen. Torben Præstegaard Jørgensen Direktør From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen Subject:VS: Supplement til sagsfremstilling - til Udvikling Fyn punkt på ØKU og KB Venlig hilsen Torben Præstegaard Jørgensen Direktør Svendborg

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Udnyt skattereglerne Nyt og aktuelt

Udnyt skattereglerne Nyt og aktuelt Udnyt skattereglerne Nyt og aktuelt På programmet er: Udvalgt nyt fra finansloven: Bo- og gaveafgiften sænkes ved overdragelse af familieejede virksomheder Registreringsafgiften for biler sænkes Optimer

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

overvejelser i forbindelse med etablering af

overvejelser i forbindelse med etablering af PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Accountants & overvejelser i forbindelse med etablering af udviklingsvirksomhed eller spinoff dine kontaktpersoner hos PKF Munkebo Vindelev Hans

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Enkeltpersonsvirksomhed ctr. Virksomhedsdri@ i kapitalselskab Godthåbsvej 1, 3300 Frederiksværk Hvad kan vi?

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Telefon: 3639 3007 Mobil: 5077 5081 awl@hvidovre.dk oes@hvidovre.dk www.hvidovre.dk

Telefon: 3639 3007 Mobil: 5077 5081 awl@hvidovre.dk oes@hvidovre.dk www.hvidovre.dk Unnie Knutsen Fra: Sendt: 10. august 2015 11:41 Til: Unnie Knutsen Emne: VS: SV: SV: Brev vedr. byggeriet på Gammel Køge Landevej 479 Sekretariatschef Hvidovre Kommune Telefon: 3639 3007 Mobil: 5077 5081

Læs mere

Forældrekøb Skat Tax

Forældrekøb Skat Tax Forældrekøb Skat 2017 Tax 2 Forældrekøb Forældrekøb og omvendt forældrekøb skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den i gave til barnet 2. Barnet

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere