Knap unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder"

Transkript

1 Ny kortlægningen af de årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15 og 29 år er der ca. 8. unge, der enten er under uddannelse og/eller er i beskæftigelse. Omvendt er knap 1. unge hverken under uddannelse eller har et job som lønmodtager. To tredjedele eller ca. 1. af de unge, der hverken er i gang med en uddannelse eller er i beskæftigelse, har ikke taget en uddannelse efter grundskolen eller optræder med uoplyst uddannelse. Dykker man længere ned i gruppen, er halvdelen af de inaktive unge i dag på offentlig forsørgelse, og samtidig har. af dem været inaktive i mere end 6 måneder. af forskningschef Mikkel Baadsgaard 8. januar 12 Analysens hovedkonklusioner Det er de unge mellem 15 og 29 år, der har oplevet det største fald i beskæftigelsesfrekvensen. Samtidig er det blandt de unge, at ledigheden er steget mest under den økonomiske krise. Ud af de næsten 1 mio. unge i Danmark er der ca. 8. unge, der enten er under uddannelse og/eller er i beskæftigelse som lønmodtager. Omvendt er knap 1. unge hverken under uddannelse eller i job som lønmodtager. Heraf har knap. afsluttet mindst en ungdomsuddannelse, mens de resterende 1. ikke har afsluttet en uddannelse ud over grundskolen eller har uoplyst uddannelse. De 1. unge, som hverken er under uddannelse eller i job, består af bl.a. ledige (herunder dimittender), førtidspensionister, ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, øvrige ydelsesmodtagere samt personer uden offentlig forsørgelse. En del af de unge som hverken er under uddannelse eller i job har kun været inaktive i få måneder fx ved udlandsrejser eller jobskift. Ud af de knap 1. unge, der hverken er under uddannelse eller er i job, har 79. været inaktive i mere end 6 måneder. Det er således mere end halvdelen af de 1., som har været inaktive i mere end 6 måneder. Det svarer til, at knap 8 pct. af alle de unge årige i Danmark i september måned 1 hverken har været under uddannelse eller i lønmodtagerjob i løbet af de seneste 6 måneder. Kontakt Direktør Lars Andersen Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Hvad laver de årige i Danmark? Flere analyser har vist, at de unge er den aldersgruppe, der er hårdest ramt af denne økonomiske krise. Det er således de unge, der har oplevet det største fald i beskæftigelsesfrekvensen, og det er blandt de unge, at ledigheden er steget mest. Samtidige er der imidlertid sket en forholdsvis stor stigning i unge under uddannelse, som formentlig delvist kan tilskrives de dårlige jobmuligheder. Denne analyse kortlægger, hvor stor en andel af de unge, der er i beskæftigelse og/eller uddannelse samt kortlægger forsørgelsesforholdene for de unge. Analysen baserer sig på registerdata fra Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrkelsen over de knap 1 mio. unge mellem 15 og 29 år, der i øjeblikket er i Danmark. Kortlægningen vedrører de unges uddannelse og beskæftigelsesstatus i september måned 1. Baggrunden for at der ikke anvendes nyere data er, at der ikke foreligger nyere oplysninger om de unges (igangværende) uddannelsesstatus i Danmarks Statistik. I september 1 var der samlet set 992. unge mellem 15 og 29 år. Heraf er godt 6. i lønmodtagerbeskæftigelse, svarende til en (lønmodtager)beskæftigelsesfrekvens på 61 pct. for aldersgruppen, jf. tabel 1. Blandt disse godt. unge med job, er omkring. samtidig under uddannelse. Derudover er 237. unge i gang med en uddannelse uden samtidig at have lønmodtagerbeskæftigelse. Samlet set er der således ca. 8. unge, der enten er under uddannelse og/eller er i beskæftigelse som lønmodtager, mens knap 1. unge hverken er under uddannelse eller har et lønmodtagerjob. Det svarer til, at omkring 15 pct. af de unge hverken er under uddannelse eller i (lønmodtager)job. Tabel årige fordelt efter studie- og beskæftigelsesstatus Højeste fuldførte uddannelse Uoplyst Grundskole Gymnasial Faglært Videregående Antal personer I alt Lønmodtagere ikke-studerende Studerende Studerende uden lønmodtagerbeskæftigelse Unge der ikke er i gang med uddannelse eller job I alt Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database(DREAM117). Det skal bemærkes, at det ikke forligger registerbaserede oplysninger om hvor mange unge, der er selvstændige erhvervsdrivende. Unge, der er selvstændige uden samtidig at være under uddannelse og/eller i lønmodtagerjob indgår således i de knap 1. unge uden uddannelse/lønmodtagerjob. Disse unge burde egentlig være sorteret fra som beskæftiget, men der foreligger desværre ikke aktuelle oplysninger om antallet af selvstændige unge (på individniveau), og det er derfor ikke muligt at identificere denne gruppe. Analyser på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik fra november 9 viser imidlertid, at det kun er,8 pct.-point af de unge, der er selvstændige (uden samtidig registrering 2

3 af enten lønmodtagerbeskæftigelse eller studieaktivitet). Det svarer til omkring 8. personer. I boks 1 til sidst i analysen er der redegjort nærmere for opgørelsesmetoden. 1. unge er ikke under uddannelse eller i job størstedelen har kun grundskole En opdeling på højeste fuldførte uddannelse viser, at blandt de unge med en videregående eller gymnasial uddannelse er det 8-9 pct. af de årige, der hverken er under uddannelse eller er i lønmodtagerbeskæftigelse. Den tilsvarende andel er 16 pct. blandt unge, der ikke har afsluttet en uddannelse udover grundskolen. Andelen er klart størst blandt de unge med uoplyst uddannelse. For denne gruppe er omkring 45 pct. af de årige hverken under uddannelse eller i job. Den høje andel for denne gruppe dækker bl.a. over, at en stor del af de personer, der er registreret med uoplyst uddannelse, er indvandrere, hvoraf mange kun har været i landet i forholdsvis kort tid. Figur 1. Andel studerende og lønmodtagere blandt unge fordelt efter højeste fuldførte uddannelse Uoplyst Grundskole Gymnasial Faglært Videregående I alt Lønmodtager (ikke-studerende) Studerende uden besk Lønmodtagere (studerende) Ikke studerende, ikke i job Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database(DREAM117). De knap 1. personer, som hverken er under uddannelse eller i job som lønmodtager, er en meget sammensat gruppe, som både består af ledige (herunder dimittender), førtidspensionister, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, øvrige ydelsesmodtagere samt personer uden offentlig forsørgelse. I gruppen indgår således både dimittendledige, som har afsluttet f.eks. en akademisk uddannelse og 16-årige, som er gået ud af grundskolen uden at starte i hverken på uddannelse eller job. Derudover indeholder gruppen som nævnt også unge selvstændige. Ud af de knap 1. unge, der hverken har job eller er under uddannelse, har knap. afsluttet mindst en ungdomsuddannelse, mens de resterende knap 1. ikke har afsluttet en uddannelse ud over grundskolen (eller har uoplyst uddannelse)- 3

4 Halvdelen af de unge, der hverken er i uddannelse eller job, er på offentlig forsørgelse I figur 2 er vist i hvilket omfang de 1. unge årige modtager offentlig forsørgelse, herunder bruttoledighed, førtidspension, sygedagpenge mv. Som det fremgår, er det knap pct. af de 1. der modtager offentlig forsørgelse, heraf står bruttoledighed og kontanthjælp for knap pct.-point. Samtidig viser figuren, at andelen på offentlig forsørgelse er lidt under pct. for unge med en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse, mens den tilsvarende andel er 68 pct. blandt faglærte, der hverken er i job eller under uddannelse. Baggrunden for at omfanget af offentlig forsørgelse blandt unge ikke-studerende uden job er relativ lav for unge med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse er formentligt, at udlandsophold, sabbatår og blanke perioder inden studiestart på en videregående uddannelse spiller en særlig stor rolle for denne gruppe. Derudover er der en del inaktive unge som fortsat bor hjemme og forsørges af familien. Figur 2. Offentlig forsørgelse blandt årige ikke-studerende uden job, fordelt efter højeste fuldførte uddannelse, september 1 1 Uoplyst Grundskole Gymnasial Faglært Videregående All 1 Bruttoleidghed Kontanthjælp Førtidspension Sygedagpenge Øvrige off. Forsørgelse Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database(DREAM117).. unge har været inaktive mere end 6 måneder I opgørelserne ovenfor er der som nævnt set på alle de knap 1. unge mellem 15 og 29 år der i september måned 1 hverken var under uddannelser eller i job som lønmodtager. En del af disse inaktive unge har imidlertid kun været inaktive i relativt få måneder, fx som følge af kortvarig ledighed eller en udlandsrejse eller inaktivitet mellem jobskift. Det kan derfor være relevant at se på, hvor mange (sammenhængende) måneder den enkelte hverken har været under uddannelse eller i job. Ud af de knap 1. unge, der hverken er under uddannelse eller er i job, har 79. været inaktive i mere end 6 måneder, mens. har været enten under uddannelse eller i job i løbet af de seneste 6 måneder. Det er således mere end halvdelen af de 1., som har været inaktive i mere end 6 måneder. Det svarer til, at knap 8 pct. af alle de unge årige i Danmark i september måned 1 hverken har været under uddannelse eller i lønmodtagerjob i løbet af de seneste 6 måneder. En opdeling på højeste fuldførte uddannelse viser, at det navnlig er unge, der har grundskole som højeste fuld- 4

5 førte uddannelse og unge med uoplyst uddannelse der har længerevarende perioder med inaktivitet -- i job og uddannelsesmæssig forstand. Tabel årige som hverken er under uddannelse eller i job september 1, fordelt efter uddannelse og antal måneder som inaktiv Antal måneder uden lønmodtagerjob og studieaktivitet 1-6 mdr. over 6 mdr. I alt 1-6 mdr. over 6 mdr. I alt Antal Grundskole ,7 9,3 16, Gymnasial ,6 2,7 8,3 Faglært ,9 7,1 14, Videregående , 3,4 9,4 Uoplyst ,9 26,8 44,8 I alt ,1 7,9 15, Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database(DREAM117) Blandt de 79. unge, der hverken har været under uddannelses eller lønmodtagere i løbet af de seneste 6 måneder, er en forholdsvis stor andel indvandrere. Som det fremgår af tabel 3 er det i september 1 mere end 23. indvandrere, der hverken af været under uddannelse eller i lønmodtagerjob i løbet af de seneste 6 måneder. Det svarer til,8 pct. af indvandrerne i aldersgruppen år. Til sammenligning er den tilsvarende andel for etniske danskere og efterkommere på henholdsvis 6,2 pct. og 9,1 pct. Tabel årige som i september 1 hverken har været under uddannelse eller i job i løbet af de seneste 6 måneder, fordelt efter herkomst Antal Danskere ,2 Efterkommere ,1 Indvandrere 23.21,8 - opholdstid mindre end 2½ år ,1 - opholdstid mere end 2½ år ,8 I alt ,9 Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database(DREAM117) En af forklaringerne på det relativt store antal indvandrere med længerevarende inaktivitet er, at mange unge indvandrere kun har opholdt sig i landet i forholdsvis kort tid og dermed endnu ikke blevet integreret på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Ser man udelukkende på de indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2½ år, viser tabel 3, at antallet af indvandrere med mindst 6 måneders inaktivitet reduceres til 13. personer. Men også for denne gruppe af unge indvandrere er det en forholdsvis høj andel -- på knap pct. -- som hverken er under uddannelse eller i job som lønmodtager. 5

6 Det bemærkes, at selvstædige som tidligere nævnt optræder som inaktive på grund af datamæssige begrænsninger. Da andelen af selvstændige typisk er større blandt indvandrere sammenlignet med efterkommere og etniske danskere kan det medvirke til en vis skævhed i sammenligningen på tværs af herkomstgrupper. Derudover kan det ikke afvises, at en del af de udenlandske unge, der arbejder i Danmarks som au pair, optræder som inaktive, idet disse ansættelsesforhold formentligt ikke fuldt ud registreres i eindkomstsystemet, der danner grundlag for beskæftigelsesoplysningerne i DREAMdatabasen, jf. boks 1. Det skal endvidere bemærkes, at udvekslingsstuderende med korterevarende uddannelsesforløb i Danmark kan sløre opgørelsen, når der også ses på indvandrere med kort opholdstid i Danmark. Det skyldes, at udvekslingsstuderende som udgangspunkt ikke er registreret i det integrerede elevregister, men kan optræde i befolkningsregisteret med bopæl i Danmark. De inaktive unge skal uddannes og hjælpes ind på arbejdsmarkedet Selvom de seneste tal fra UNI-C har vist, at andelen af en ungdomsårgang, der opnår en ungdomsuddannelse, er stigende, er der fortsat langt til at opfylde målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. På den baggrund mener AE, at der bør indføres obligatoriske ungdomsuddannelser til alle unge. Det vil betyde, at man i fremtiden sikrer, at det laveste uddannelsesniveau udgøres af en faglært eller gymnasial uddannelse. Samtidig vil en sådan ret og pligt til uddannelse sikre, at færre unge i fremtiden ender på sidelinjen uden arbejde eller uddannelse. Alle undersøgelser peger på, at unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge, der ikke får en ungdomsuddannelse. Det dækker blandt andet over, at de har højere indkomst, bedre jobsikkerhed og mindre risiko for at ende på offentlig forsørgelse. Obligatorisk ungdomsuddannelse vil kræve nye og anderledes tilbud til de mest skoletrætte, der bør indeholde mere praktisk indhold. Det er nemlig altafgørende at sikre, at de mange unge, der i dag ikke gennemfører en uddannelse, får motivationen til både at starte på og fuldføre en ungdomsuddannelse. 6

7 Boks 1. Nærmere om afgrænsningen af unge uden uddannelse og job Analysen belyser hvor stor en andel af de unge årige, som hverken er under uddannelse eller er i (lønmodtager)-job. Lønmodtageroplysninger Oplysninger om lønmodtagerbeskæftigelse baseres på beskæftigelsesoplysningerne i arbejdsmarkedsstyrelsens DREAMdatabase, som er baseret på e-indkomst fra SKAT. Studerende Studerende identificeres som personer der enten: Er indskrevet på en ordinær uddannelse ultimo måneden (Danmarks Statistiks elevregister) Deltager i voksen- eller efteruddannelse ultimo måneden (Voksen og Efteruddannelsesregister) Modtager SU (eller har fravalgt SU-klip) ultimo måneden (Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database) Både elevregisteret og voksen- og efteruddannelsesregisteret dækker kun perioden frem til og med september 1. Det er baggrunden for, at analysen ikke går længere frem. Det bemærkes, at i analysen 114. unge er hverken i job eller i gang med uddannelse, november 11 var det kun det integrerede elevregister, der blev anvendt til at identificere studerende. I indeværende analyser er voksen- og efteruddannelse (som fx HF-enkeltfag) også betragtet som studerende uanset studieomfanget. Det skal bemærkes, at det ikke forligger registerbaserede oplysninger om hvor mange unge der er selvstændige erhvervsdrivende. Unge der er selvstændige uden samtidig at være under uddannelse og/eller i lønmodtagerjob indgår således i de knap 1. unge uden uddannelse/lønmodtagerjob. Disse unge burde egentlig være sorteret fra som beskæftiget, men der foreligger desværre ikke aktuelle oplysninger om antallet af selvstændige unge (på individniveau), og det er derfor ikke muligt at identificere denne gruppe. Analyser på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik fra november 9 viser imidlertid, at det kun er,8 pct. point af de unge, der er selvstændige (uden samtidig registrering af enten lønmodtagerbeskæftigelse eller studieaktivitet). Det svarer til omkring 8. personer. Oplysninger om offentlig forsørgelse af baseret på statistikken Offentligt forsørgede fra Danmarks Statistik og er beregnet på baggrund af omregninger til fuldtidspersoner. 7

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Nye beskæftigelsesoplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende lønmodtagere viser, at beskæftigelsen i de seneste to år er faldet væsentligt

Læs mere

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen Hvor i landet bor de unge, som ikke er i job eller under uddannelse? Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen I kommunerne Lolland, Odsherred og Langeland er det omkring 19-20 pct. af de unge,

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

De ældre bliver på arbejdsmarkedet på trods af krisen

De ældre bliver på arbejdsmarkedet på trods af krisen De ældre bliver på arbejdsmarkedet på trods af krisen I det seneste årti er der sket en forholdsvis kraftig stigning i andelen af ældre i beskæftigelse. Denne stigning er fortsat under krisen, og de ældre

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Hvor mange bruger aldrig de offentlige VEU-tilbud?

Hvor mange bruger aldrig de offentlige VEU-tilbud? Hvor mange br aldrig de offentlige VEU-tilbud? På baggrund af Danmarks Statistiks register for offentlig voksen- og efteruddannelse ses der i denne analyse på VEU-indsaten for den enkelte i løbet af de

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Overslag over omkostninger ved etablering af fleksuddannelse

Overslag over omkostninger ved etablering af fleksuddannelse Overslag over omkostninger ved etablering af fleksuddannelse Analysen giver et overordnet bud på udgifterne ved etableringen af en fleksuddannelse. Der foreligger imidlertid meget lidt konkret information

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Kvinder og højtuddannede rammes af 40-års-model

Kvinder og højtuddannede rammes af 40-års-model Kvinder og højtuddannede rammes af 4-års-model Dansk Folkeparti har foreslået, at der indføres et krav om mindst 4 år på arbejdsmarkedet for at kunne modtage efterløn. Denne analyse tegner et billede af,

Læs mere

Stor forskel i danskernes medicinforbrug

Stor forskel i danskernes medicinforbrug Stor forskel i danskernes medicinforbrug En ny undersøgelse af danskernes medicinkøb viser, at der er store forskelle på, hvilke grupper i samfundet der køber medicin, og hvilken slags de køber. For langt

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet

300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet 300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet Med 300-timers reglen, som nu er skærpet til en 450-timers regel, har man klippet et gevaldigt hul i det sociale sikkerhedsnet. Omkring en

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen ser på sandsynlighederne for at blive ramt af ledighed,

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Arbejdsstyrken er faldet mere markant under denne krise end under tidligere kriser. Normalt bliver 7 pct. af et beskæftigelsesfald til arbejdsløshed.

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere