TILLID I DEN FINANSIELLE SEKTOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLID I DEN FINANSIELLE SEKTOR"

Transkript

1 Bilag til TILLID I DEN FINANSIELLE SEKTOR BUSINESS Elisabet Benediktsdottir Nina Røhr Rimmer Sara Møller Nielsen UCN Business 2013

2 Bilagsoversigt: Bilag nr. 1 Spørgeramme fokusgruppeinterview 2 Transskribering af fokusgruppeinterview 3 Velkomst slides til fokusgruppeinterviewet 4 Spørgsmål til rådgiveren 5 Spørgsmål til kunder 6 Spar Nord Banks værdier 7 Beskrivelse over udvalgte nøgletal 8 Udviklingen i Spar Nord Bank s aktiekurs Summen af store engagementer for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark 10 Solvensprocent for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark 11 Årets nedskrivningsprocent for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark 12 Indtjening pr. omkostningskrone for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark 13 Egenkapitalforrentning før skat for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark 14 EPSI modellens determinanter og effekter 15 Kundeinterviews rating af Spar Nord 16 Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Tillid sammenfatning 17 Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Medie og politisk indflydelse sammenfatning 18 Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Forholdet mellem rådgiver og kunden sammenfatning 19 Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Kommunikation sammenfatning 20 Working Paper 1. del 21 Working Paper 2. del 22 Working Paper 3. del 23 Sammenfatning af privatrådgiverinterviews 24 Sammenfatning af privatkundeinterviews 25 Antal artikler om den finansielle sektor

3 Bilag 1 Spørgeramme fokusgruppeinterview: Os og Spar Nord Tillid: 1. Hvilke værdier arbejder Spar Nord ud fra? a. Har det indflydelse på jeres hverdag b. Uhøjtidelig, ambitiøs og nærværende 2. Hvad arbejde du til dagligt med i Spar Nord? 3. Hvordan er vægtningen mellem at være henholdsvis rådgiver og sælger? a. Hvad betyder det for jer selv og for jeres kunder? 4. Hvordan tror I jeres kunder opfatter denne vægtning? (rådgiver/sælger) 5. Bliver det stillet anderledes krav til rådgiveren i forhold til tidligere? a. Har din rolle ændret sig fra da du startede til nu? 6. Hvordan ser du tillid hvordan opfatter du dette ord? a. Hvad er tillid for dig? b. Hvordan opfatter du ordet tillid i forhold til din ledelse, dine kollegaer og dine kunder? Er der forskel mellem disse 3 grupper eller ej? 7. Hvordan ser du sammenhængen mellem Tillid troværdighed image loyalitet strategi? a. Hvordan sætter I dem sammen? b. Hænger disse ord sammen? Hvis ja op hvilken måde og hvad betyder det for jeres arbejde? 8. Tror I kunderne har den samme opfattelse som jer eller er den anderledes? Hvis ja hvordan? 9. Øget lovgivning skaber det øget tillid fra kunderne at der kommer mere lovgivning eller har det den modsatte effekt? (Fx Mifid, trafiklys osv.) Mediernes rolle 10. Hvordan oplever du mediernes rolle i forhold til den finansielle sektor? 11. Som ansat i en bank, hvad tænker I når I ser udsagn som disse? 12. Hvordan påvirker det dig at medierne skriver om dit daglige arbejde? 13. Har det indflydelse på dit arbejde eller din arbejdsmotivation at en anden bank i sektoren bliver dårligt omtalt i medierne? a. Gerne eksempler 14. Spiller medierne en rolle i dit forhold til dine kunder? a. Hvordan håndterer I sådanne situationer 15. Hvordan oplever du din jobsikkerhed? påvirker det jeres dagligdag? 16. Jobsikkerhed, fusioner, opkøb, fyringsrunder osv. 2

4 Bilag 2 Referat af fokusgruppeinterview Salg og rådgivning skal gå hånd i hånd det er en købmandsforretning Vi skal vide noget om de andres forretninger, men vi sælger dem jo ikke Kunderne forventer at vi kan lidt af det hele stiller enorme krav men skaber også tillid Svært når banken også stiller salgskrav SparNord har både individuelle mål og afdl. Mål. Føler dog ikke at de individuelle mål er skræmmende da man jo så er god til noget andet Blev ansat da branchen gik godt, var der da det gik rigtig godt, men tilliden er nu mindre Har været 3 steder så det tager tid at få opbygget tillidsforhold skal derfor bruge flere kræfter på at få det opbygget har noget at gøre med den tid som du har haft kundeportføljen ikke hvor mange år du har været rådgiver. Startede i de gode år forretninger kom af sig selv nu er de yderst kritiske og samtidig med skal vi presse mere på pga. større krav. Oplever stort skred kunderne er væsentlig mere oplyste end for 5 år siden Stiller flere spørgsmål til os (der er også andre end jer) Nettet har stor betydning Dog føler de at tilliden stadig er der, men kunder er bare mere fremme i skoene Bruger flere timer hver uge på at besvare brok mails Føler i at der er en reel konflikt ja, der er ingen koordinering og tingene vælter ind over Vi skal være mere offensive står nede i Brugsen fredag aften og kunderne spørger hvorfor vi står der Trafiklys m.v. har klart haft en indflydelse på salget det har sat mængden af investeringsrådgivning MEGET ned. Kunderne har ændret adfærd nu finder de ud af at deres risikoprofil er anderledes end til at begynde med. Kunden er blevet mere forsigtig. Mange MIFID skemaer er lavet om. kreditgivning er ikke særlig ændret, lidt ændret og småting ændret men det er småting formueforhold, gældsfaktor og rådighedsbeløb er ændret. Tillidskrise JA men ingen økonomisk krise 3

5 Vi ved ikke altid hvor vi har kunden specielt de unge kunder de shopper rundt, mere flygtige Mistilliden er ofte til lovgivning (ikke os eller vores priser) MIFID skaber mere mistillid da de nu skal underskrive dokumenter som de slet ikke forstår så det skaber mere afstand tror ofte det er for vores skyld at vi laver disse dokumenter Generel samfundsudvikling zapper kultur, stiller spørgsmål tegn KONTANT skaber mails hver gang! Det er gået op for kunderne at vi er både sælgere og rådgivere Tilliden til produktet kan også være brudt de sluger råt mediernes dækning af tv udsendelser og avis vi bruger meget tid på at diskutere mediedækning. Kundernes økonomiske forståelse er ofte ikke ret stor, og når de så ser tv, så kommer der en 5 siders lang mail næste morgen. Vi tror der bliver talt mere økonomi på arbejdspladserne, det er ikke et privat tabu emne, rentesatser bliver diskuteret De unge har ikke økonomisk forståelse ingen realitetssans Problem når de går et andet sted hen og godt kan købe et dyrt hus for så senere at stå i økonomiske vanskeligheder træls med omdømme i deres omgangskreds vi kan jo ikke svare igen og forklare hvorfor vi har gjort som vi har Pressen er altid negativ Rådgiver kan godt savne en form for opbakning fra top ledelsen, finansrådet, finansforbundet til at kommenterer diverse presseaspekter hvorfor svarer de ikke igen på det pladder? Nok svært at trænge igennem, pressen vil helst høre de negative + skandale historier ARTIKLER: Lidt frustreret over artikler de får jo de svar som de efterspørger SAMMENHÆNGE: Image tillid strategi tilfredshed loyalitet Kolding: hvis han kun får 3% i EK forrentning bliver vi også utilfredse på vores pensionsafkast Vores strategi = nye kunder dem får vi nok fra DB SPAR NORD STARTEGI 4

6 Nærværende, ambitiøs, tid til kunden (de kender dem alle) Kunderne kender dem nok ikke, men de skal jo gerne FØLE dem. I en periode Når der var møde blev der sendt en mail ud det har vi vænnet os til JEG føler ansvar overfor kunden Alle svarede enstemmigt at næe, det påvirkede ikke så meget Tid til kunden: Trivsel og performance score går altid ned på tid til kunden Ved de i det hele taget hvad vi sidder og laver tænker vi Ex. Vi skal have alle de nye kunder, men det er også vigtigt at pleje de gamle Savner realitets sans Ex mangler nye kunder men ikke de dårlige, kun de lønsomme Kunderne falder om af forelskelse bare de ser SparNord skiltet og at vi bare skal smile til dem Godt at have fokusområdet tid til kunderne måske stopper det bare lidt at alle de ting som kommer ned på vores bord Hver gang der kommer nyt system fra SILOEN skal det redde situationen Nu skal jeg selv sidde med pension i stedet for pensionsspecialister med it systemer som aldrig fungerer Alting skal gøre nemmere, siger de ovenfra, men vi oplever at vi skal lave mere, og det bliver sværere, og sætter mere pres på os Ex. Vi kan derfor kun vejlede 1/3 ift. En pensionsrådgiver men troværdigheden og kvaliteten i rådgivningen falder Processen bliver måske bedre som helhed (færre led) men kvaliteten falder Vi forsøger jo bare efter bedste evne og hvis han ikke får det som han troede han fik så skaber det mistillid Kunder vil gerne forhandle og hvis man giver efter for en rentenedsættelse, kan det skabe mistillid Det er dog sektorens/bankens troværdighed ikke rådgiverens Nogle gange konflikt da vi jo også gerne vil tjene penge til banken Rentemarginalen er klart steget igennem de sidste år selvom det er blevet dyrere at låne på interbank, så er marginalen stadig steget Der er stor bytning mellem PI da kunderne kan shoppe mellem dem Problem hvis det også tager tid til at opbygge et tillidsforhold 5

7 Vi oplever ikke en mistillid (nej troværdighed) til os, men til branchen Kunderne er mere oplyste, der er for mange fra Løkken Spk. Som græder på tv, så nu tænker kunden at de skal fordele pengene på flere banker (under ) Hvordan forstår kunderne tillid? Der er nok ikke så mange som har mistillid. Der er kunder som har tabt på aktier, men ellers? Sparnord har ikke haft besøg af finanstilsynet i 3 år det som før hat været en tillidserklæring, kan nu blive set som et problem i pressen Den skriftlige kommunikation gør at vi får flere ubehagelige oplevelser Mails er blevet et nemt, træls medie nu set som støj og irritation Kunden forventer svar pr mail meget hurtigt Ofte med en negativ mail, så ringer eller møder vi dem direkte for at tage luft id af ballonen Mange unge har svært ved at snakke med hinanden det foregår på elektroniske medier Tillid kræver personlig kontakt svært når man kommunikerer mere og mere pr tlf. og elektroniske medier spørgeteknik bliver meget afgørende Banken bevæger sig endnu ikke væk fra personlig kontakt med kunderne i høj grad slår på det nære Nærværende uden at være fysisk tilstede ved ikke ja, men det kræver tid at opbygge og kræver person til person Vi får mange kunder (også retur) når de savner den fysiske kontakt Tillid og image og troværdighed hænger sammen høj troværdighed og godt image = stor tillid gælder både på branche og og institut niveau pressen laver megen ravage 6

8 Bilag til Tillid i den finansielle sektor Bilag 3 Velkomstslides til fokusgruppeinterview 7 Elisabet Benediktsdottir, Nina Røhr Rimmer og Saraa Møller Nielsen - UCN Business 2013

9 Bilag 4 Spørgeramme til privatkunderådgiveren: Generel info: Navn, alder, afdeling, hvor længe ansat i SparNord + i hvilken afdeling. Antal og typer af kunder Begreb: 1. Hvordan opfatter du selv begrebet tillid i din daglige arbejdssituation? 2. Hvordan passer ord som troværdighed, loyalitet, image og strategi ind i din opfattelse af tillid? 3. Er der sammenhæng mellem begrebet tillid i din rådgiver situation og begrebet tillid i pressen? o Hvori består disse sammenhænge eller forskelligheder? 4. Har du oplevet ændring i tillidsforholdet mellem dig og dine kunder? o Hvornår, hvorfor og hvordan 5. Hvordan opfatter du begrebet tillid generelt: o Hvad mener du om definitionen: Tillid er accepteret sårbarhed overfor andres mulige, men ikke forventede onde vilje. 6. Mener du at der er en sammenhæng mellem begrebet tillid og personlig kontakt (defineret som face to face i samme rum) 7. Oplever du den ændrede kommunikation mellem rådgiver og kunde, som i stigende grad foregår via telefon og andre elektroniske medier, er en stigende udfordring for dig i dit daglige arbejde? 8. Er du enig i følgende udsagn: Den finansielle sektor gøres ofte ansvarlig for finanskrisen 9. Mener du selv, at den finansielle sektor er ansvarlig for finanskrisen? 10. Mener du selv, at der for øjeblikket en tillidskrise til sektoren? 11. Føler du at medierne har haft indflydelse på kundernes adfærd? 12. Føler du at medierne har haft indflydelse af kundernes tillid til dig og dit arbejde? 13. Føler du selv at du har ændret adfærd i kunderelationen igennem de sidste par år? 14. Føler du at du opnår et større tillidsforhold med kunden hvis der kommer mere kontrol og lovgivning? 15. Mener du at kunder har ændret adfærd fra fokus på gebyrer til fokus på renter og kr. indskudsgaranti? 16. Mener du at den øgede kontrol og lovgivning ikke hjælper særligt meget mht. øget tillid til gengæld kan det give nogle gode værktøjer for rådgiveren ift. samtalen.? 17. Mener du at der er stor forskel på kundetyper og alder? 18. Åbnet spørgsmål yderligere kommentarer 8

10 Bilag 5 Spørgeramme til privatkunder Generel info: Navn, alder, afdeling, hvor længe kunde Produkttyper: lån, pension, realkreditlån, indlån, løn konto, andet Begreber: 1. Hvordan opfatter du begrebet TILLLID når du tænker på din bank? 2. Hvad mener du om definitionen: Tillid er accepteret sårbarhed overfor andres mulige, men ikke forventede onde vilje? 3. Mener du, at der for øjeblikket en tillidskrise til banksektoren? 4. Hvad mener du om følgende udsagn fra finansforbundet 14.maj 2013: a. Når tilliden til den finansielle sektor falder, så kan tilliden stige hos den enkelte bank. Forbrugerne føler måske, at deres bank skiller sig ud, fordi de får en god behandling, og derfor vil de være tilbøjelige til at opbygge et stærkere bånd til banken. 5. Har du oplevet ændring i tillidsforholdet mellem dig og din rådgiver? i. Hvornår, hvorfor og hvordan 6. Er der sammenhæng eller forskellighed mellem begrebet TILLID i din rådgiver situation og begrebet TILLID i pressen? ii. Hvori består disse sammenhænge eller forskelligheder? 7. Mener du at der er en sammenhæng mellem begrebet tillid og personlig kontakt (defineret som face to face i samme rum) 8. Oplever du den ændrede kommunikation mellem dig og din rådgiver, som i stigende grad foregår via telefon og andre elektroniske medier, er en stigende udfordring for dit forhold til banken? 9. Er du enig / uenig i følgende udsagn: Den finansielle sektor gøres ofte ansvarlig for finanskrisen b. Mener du selv, at den finansielle sektor er ansvarlig for finanskrisen? 10. Føler du at du opnår et større tillidsforhold til din rådgiver, hvis der kommer mere kontrol og lovgivning? 11. Føler du at kunder har ændret adfærd fra fokus på gebyrer til fokus på renter og kr. indskudsgaranti 12. Føler du at den øgede kontrol og lovgivning vil kunne øge tilliden til den finansielle sektor? Som fx hvis rådgiveren får nogle specifikke værtkøjer således at det sikres at alle kunder behandles ens. 13. Hvordan passer ord som troværdighed, loyalitet, image og strategi ind i din opfattelse af TILLID? Troværdighed Loyalitet Image Strategi 14. Opfatter du dig selv som loyal kunde? 15. Vil du anbefale sparnord til andre? 16. Har du overvejet at skifte bank? c. Hvorfor, hvorhen? 17. Hvordan er dit syn på ledelsen i banken kontra din rådgiver? d. Ved du hvem det er? e. Kender du bankens strategi? i. Nærværende, ambitiøs, uhøjtidelig 18. Hvad kan få dig til at få større eller mindre tillid til banken? 19. Hvad kan få dig til at få større eller mindre tillid til din rådgiver? 20. hvad vil du give i karakter til følgende udsagn (fra er højest) f. Spar Nord er en troværdig bank g. Spar Nord har en sund økonomi (god soliditet) h. Spar Nord har et godt omdømme i forhold til andre banker i. Lever Spar Nord op til dine forventninger til en bank 21. Ville du flytte med hvis din rådgiver skiftede bank? 22. Åbent spørgsmål: 9

11 Bilag 6 Spar Nord Banks værdier Uhøjtidelig: Vi har højt til loftet og let til smil og godt humør Vi er i øjenhøjde og dermed i forskellig højde dagen gennem Vi er altid professionelle hvorfor kunden hver gang oplever os som kompetente, positive og med overskud Ambitiøs: Vi har viljen til at vinde og til at sætte overliggeren højere Vi udvikler konstant vores kompetencer og vores arbejdsplads så begge er attraktive Vi elsker at gøre forretning og lave topresultater hvorfor vi tør udfordre og tale om det, teamet og den enkelte kan gøre bedre Nærværende: Vi driver en lokal forretning, der virker aktivt i lokalsamfundet og hvor det kan mærkes, at "du er banken" Vi kan selv beslutte og er stærke i kraft af at kunne og turde trække på fælles viden og fælles styrke Vi er til stede som ægte interesserede og lydhøre personer og er hverken påtrængende eller private 10

12 Bilag 7 Beskrivelse af udvalgte nøgletal for Spar Nord Nøgletal Summen af store engagementer Solvensprocent Periodens nedskrivningsprocent Indtjening pr. omkostningskrone Periodens egenkapitalforrentning før skat Kilde: Finanstilsynet.dk Beskrivelse af nøgletal Summen af store engagementer i procent af ansvarlig kapital. Store engagementer er defineret som engagementer inden for og uden for handelsbeholdningen, der efter fradrag for særlig sikre krav udgør 10 % eller mere af instituttets basiskapital. Basiskapital efter fradrag i forhold til risikovægtede poster i alt. Det følger af lov om finansiel virksomhed, at solvensprocenten til enhver tid skal udgøre mindst 8 %. Periodens nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier i procent af udlån og garantier. Indtægter inkl. kursreguleringer i procent af omkostninger inkl. nedskrivninger på udlån. Nøgletallet indeholder alle resultatopgørelsens poster før skat. Periodens resultat før skat i procent af gennemsnitlig egenkapital. Den gennemsnitlige egenkapital er beregnet som et simpelt gennemsnit af primo og ultimo egenkapital. 11

13 Bilag 8 Udviklingen i Spar Nord Bank s aktiekurs Kilde: 12

14 Bilag 9 Summen af store engagementer for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark Nøgletalsdatabase Helårstal Pengeinstitutter Summen af store engagementer (Sum of large exposures) Summen af store engagementer (Sum of large exposures) Vælg nøgletal Vælg virksomhedsgruppering Gruppe 2 Vælg niveau (All) Sum af vaerdi År (Year) Virksomhedsnavn Alm. Brand Bank A/S Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab Danske Andelskassers Bank A/S FIH Erhvervsbank A/S Forstædernes Bank A/S Kronjylland, Sparekassen Lolland A/S, Sparekassen Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Sammenslutningen Danske Andelskasser Saxo Bank A/S Sjælland, Sparekassen Spar Nord Bank A/S Sparbank A/S Vestjysk Bank A/S XX Pengeinstitutter, gruppe Kilde: 13

15 Bilag 10 Solvensprocent for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark Nøgletalsdatabase Helårstal Pengeinstitutter Solvensprocent (Solvency ratio) Solvensprocent (Solvency ratio) Vælg nøgletal Vælg virksomhedsgruppering Gruppe 2 Vælg niveau (All) Sum af vaerdi År (Year) Virksomhedsnavn Alm. Brand Bank A/S Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab Danske Andelskassers Bank A/S FIH Erhvervsbank A/S Forstædernes Bank A/S Kronjylland, Sparekassen Lolland A/S, Sparekassen Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Sammenslutningen Danske Andelskasser Saxo Bank A/S Sjælland, Sparekassen Spar Nord Bank A/S Sparbank A/S Vestjysk Bank A/S XX Pengeinstitutter, gruppe Kilde: 14

16 Bilag 11 Årets nedskrivningsprocent for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark Nøgletalsdatabase Helårstal Pengeinstitutter Årets nedskrivningsprocent (Annual impairment ratio) Årets Vælg nøgletal nedskrivningsprocent Vælg virksomhedsgruppering Gruppe 2 Vælg niveau (All) Sum af vaerdi År (Year) Virksomhedsnavn Alm. Brand Bank A/S Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab Danske Andelskassers Bank A/S FIH Erhvervsbank A/S Forstædernes Bank A/S Kronjylland, Sparekassen Lolland A/S, Sparekassen Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Sammenslutningen Danske Andelskasser Saxo Bank A/S Sjælland, Sparekassen Spar Nord Bank A/S Sparbank A/S Vestjysk Bank A/S XX Pengeinstitutter, gruppe Kilde: Finanstilsynet.dk 15

17 Bilag 12 Indtjening pr. omkostningskrone for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark Nøgletalsdatabase Helårstal Pengeinstitutter Indtjening pr. omkostningskrone (Income/cost ratio) Vælg nøgletal Indtjening pr. omkostningskrone (Income/cost ratio) Vælg virksomhedsgruppering Gruppe 2 Vælg niveau (All) Sum af vaerdi År (Year) Virksomhedsnavn Alm. Brand Bank A/S Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab Danske Andelskassers Bank A/S FIH Erhvervsbank A/S Forstædernes Bank A/S Kronjylland, Sparekassen Lolland A/S, Sparekassen Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Sammenslutningen Danske Andelskasser Saxo Bank A/S Sjælland, Sparekassen Spar Nord Bank A/S Sparbank A/S Vestjysk Bank A/S XX Pengeinstitutter, gruppe Kilde: 16

18 Bilag 13 Egenkapitalforrentning før skat for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark Nøgletalsdatabase Helårstal Pengeinstitutter Egenkapitalforrentning før skat (Return on equity before tax) Vælg nøgletal Egenkapitalforrentning før skat (Return on equity before tax) Vælg virksomhedsgruppering Gruppe 2 Vælg niveau (All) Sum af vaerdi År (Year) Virksomhedsnavn Alm. Brand Bank A/S Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab Danske Andelskassers Bank A/S FIH Erhvervsbank A/S Forstædernes Bank A/S Kronjylland, Sparekassen Lolland A/S, Sparekassen Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Sammenslutningen Danske Andelskasser Saxo Bank A/S Sjælland, Sparekassen Spar Nord Bank A/S Sparbank A/S Vestjysk Bank A/S XX Pengeinstitutter, gruppe Kilde: 17

19 Bilag 14 EPSI modellens determinanter og effekter 18

20 Bilag 15: Kundeinterviews rating af Spar Nord Spørgsmål nr: 1 Spar Nord er en troværdig bank 2 Spar Nord har en sund økonomi (god soliditet) 3 Spar Nord har et godt omdømme i forhold til andre banker 4 Lever Spar Nord op til dine forventninger til en bank Spørgsmål nr Kunde nr Gennemsnit

21 Bilag 16 Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Tillid sammenfatning Navn og nr. Spørgsmål om Tillid Tillid 1 Hvordan opfatter du selv begrebet tillid i din daglige arbejdssituation? Tillid 2 Hvordan opfatter du selv begrebet tillid når du tænker på din bank? Tilliden er gensidig Rådgiverne skal være kompetente men kunderne er klar over at de også har en forpligtelse i at overholde de aftaler de har indgået med deres rådgiver og banken. Rådgiveren naturligvis skal rådgive i kundens, og ikke bankens interesse tillid er fundamentet for hele kundeforholdet Udledning: at en virksomhed ikke kan skabe lønsomhed uden først at skabe tillid. Uden tillid er der ingen forretninger. Tillid 3 Hvad mener du om definitionen: Tillid er accepteret sårbarhed overfor andres mulige men ikke forventede onde vilje? kunderne måske i nogle gange har haft for megen (blind) tillid, og derved glemt deres egen sunde fornuft lidt diffust definition generelt havde ingen forventninger til ond vilje Udledning: at teorien omkring at man lægger noget vigtigt i andres hænder og at man ikke forventer nogen ond vilje, bekræftes i informanternes udsagn. Tillid 4 Hvordan passer ord som troværdighed, loyalitet, image og strategi ind i din opfattelse af tillid? Troværdighed fundamentet for skabelse af tillid Loyalitet går begge veje Image er vigtigt for kunderne. SPN har opnået at holde sig ude af dårlige presseomtaler jf. også afsnit om kommunikation 20

22 Strategi generelt for medarbejderne og ikke kunderne, som ikke forstår og kender den Udledning: At alle fire begreber direkte påvirker specielt determinanterne Image og kvalitet af service i EPSI modellen. Loyalitet indgår som en af effekterne. Tillid 5 Hvad kan få dig til at få større eller mindre tillid til banken? Tillid 6 Hvad kan få dig til at få større eller mindre tillid til din rådgiver? Kunderne forventer informationer om ting, der påvirker dem selv Dårlig presseomtale påvirker tilliden Udledning: at kunderne har forventninger om information som vedrører dem selv, og image har stor betydning. Tillid 7 Vurdering af 5 udsagn om Spar Nord Generelt er Spar Nord vurderet til en toppræsentation (kun bankens økonomi er på niveau med meget god) Kunderne vil ikke flytte med, hvis rådgiveren flytter Udledning: at banken lever op til kundernes forventninger, og bankens image en stor, positiv betydning. På trods af et godt forhold til den personlige rådgiver, vælger kunderne banken fremfor rådgiveren. Tillid 8 Mener du selv, at der for øjeblikket er en tillidskrise i banksektoren? Informanterne var delt i to lejre Generelt har mediedækningen en stor rolle Udledning: at spørgsmålet om tillidskrise eller ej peger i begge retninger, men mediepåvirkningen har betydning Kilde: egen tilvirkning 21

23 Bilag 17 Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Medie og politisk indflydelse sammenfatning Navn og nr. Spørgsmål om Medie og politisk indflydelse Medie 1 Er der sammenhæng mellem begrebet tillid i din rådgiver situation og begrebet tillid i pressen? Medie 2 Er der sammenhæng eller forskellighed mellem begrebet tillid i din rådgiver situation og begrebet tillid i pressen? Både kunder og rådgivere har tiltro til at pressen siger en ting og at virkeligheden i Spar Nord er en anden Udledning: At samspillet med de fire determinanter er stærk nok til at modstå udefra kommende negative udtalelser om sektoren. Medie 3 Føler du medierne har haft indflydelse på kundernes adfærd? Medie 4 Mener du at medierne har haft indflydelse på kundernes tillid til dig og til dit arbejde? Alle rådgiverne mener at det har påvirket kunderne med den brede, oftest negative, pressedækning Men ellers har det ikke den store indflydelse i selve kundemødet Udledning: At kunderne er blevet mere prisbevidste og er opmærksomme på hvad der bliver skrevet i pressen. Til gengæld sondrer de mellem det generelle plan og der hvor de taler om deres egen situation med rådgiveren. Medie 5 Er du enig / uenig i følgende udsagn: Den finansielle sektor gøres ofte ansvarlig for finanskrisen? Medie 6 Mener du selv, at den finansielle sektor er ansvarlig for finanskrisen? Kunderne føler at pengeinstitutsektoren kan gøres delvist ansvarlig, men der er konkrete 22

24 virksomheder, som kan bære en større skyld end andre. Rådgiverne tilslutter sig i stor udstrækning til disse udtalelser. Udledning: At både kunder og rådgivere mener at det er delvist bankernes skyld, men ikke deres skyld alene. Medie 7 Hvad mener du om følgende udsagn fra finansforbundet 14. maj 2013: Når tilliden til den finansielle sektor falder, så kan tilliden stige hos den enkelte bank. Kunderne var enige i udsagnet, men havde ikke stærke holdninger hertil Udledning: At de kan have en vis påvirkning på determinanten kvalitet af service Medie 8 Føler du at du opnår et større tillidsforhold med kunden hvis der kommer mere kontrol og lovgivning? Medie 9 Føler du at du opnår et større tillidsforhold med banken hvis der kommer mere kontrol og lovgivning? At rådgiverne tro at kunderne bliver både forvirrede og mistroiske Kunderne er blandede, nogle føler at det giver større trughed og skaber mere tillid, andre at det er modsatrettet. Udledning: At kvaliteten af service bliver påvirket heraf, i både negativ og positiv retning. Vil skabe mere standardisering i sektoren. Kilde: egen tilvirkning 23

25 Bilag 18: Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Forholdet mellem rådgiver og kunden sammenfatning Navn og nr. Spørgsmål om Forholdet mellem rådgiver og kunden Forhold 1 Har du oplevet ændringer i tillidsforholdet mellem dig og dine kunder? Forhold 2 Har du oplevet ændring i tillidsforholdet mellem dig og din rådgiver? Rådgiverne mener at det er rimeligt uændret, dog med en smule mere økonomisk bevidste kunder Kunderne føler generelt at situationen er uændret og er meget godt tilfredse Udledning: At kunderne er blevet en smule mere økonomiske bevidste, men ellers er kundeforholdet uændret. Forhold 3 Føler du selv, at du har ændret adfærd i kunderelationen igennem de sidste par år? Rådgiveren føler at hans fokus er mere på rådgivning fremfor bevilling Større fokus på IT Udledning: At kunderne har ændret økonomisk fokus på forbrug (opnå lån) til skabelsen af økonomisk overblik Forhold 4 Hvordan er dit syn på ledelsen i banken kontra din rådgiver hvem sidder i ledelsen kender du bankens strategi? Kunderne kender generelt ikke til bankens ledelse, med undtagelse af direktøren, Lasse Nyby, som de har hørt lidt om i pressen Kunderne kender ikke bankens strategi(er) Udledning: At kundernes fokus og forhold generelt er til rådgiveren, men bankens image også har betydning. Forhold 5 Føler du at kunder har ændret adfærd fra fokus på gebyrer til fokus på renter og

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Konkurrence og loyalitet i den danske banksektor

Konkurrence og loyalitet i den danske banksektor Konkurrence og loyalitet i den danske banksektor Finanskrisens indvirkning herpå Afsluttende projekt HD 1. del ASB Forår 2011 Vejleder: Henrik Kjær 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabelliste...

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Indskydergaranti Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Er dine penge i sikkerhed hos os? Den nye indskydergaranti Den 1. oktober 2010 indførtes en permanent forhøjelse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere