TILLID I DEN FINANSIELLE SEKTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLID I DEN FINANSIELLE SEKTOR"

Transkript

1 Bilag til TILLID I DEN FINANSIELLE SEKTOR BUSINESS Elisabet Benediktsdottir Nina Røhr Rimmer Sara Møller Nielsen UCN Business 2013

2 Bilagsoversigt: Bilag nr. 1 Spørgeramme fokusgruppeinterview 2 Transskribering af fokusgruppeinterview 3 Velkomst slides til fokusgruppeinterviewet 4 Spørgsmål til rådgiveren 5 Spørgsmål til kunder 6 Spar Nord Banks værdier 7 Beskrivelse over udvalgte nøgletal 8 Udviklingen i Spar Nord Bank s aktiekurs Summen af store engagementer for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark 10 Solvensprocent for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark 11 Årets nedskrivningsprocent for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark 12 Indtjening pr. omkostningskrone for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark 13 Egenkapitalforrentning før skat for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark 14 EPSI modellens determinanter og effekter 15 Kundeinterviews rating af Spar Nord 16 Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Tillid sammenfatning 17 Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Medie og politisk indflydelse sammenfatning 18 Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Forholdet mellem rådgiver og kunden sammenfatning 19 Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Kommunikation sammenfatning 20 Working Paper 1. del 21 Working Paper 2. del 22 Working Paper 3. del 23 Sammenfatning af privatrådgiverinterviews 24 Sammenfatning af privatkundeinterviews 25 Antal artikler om den finansielle sektor

3 Bilag 1 Spørgeramme fokusgruppeinterview: Os og Spar Nord Tillid: 1. Hvilke værdier arbejder Spar Nord ud fra? a. Har det indflydelse på jeres hverdag b. Uhøjtidelig, ambitiøs og nærværende 2. Hvad arbejde du til dagligt med i Spar Nord? 3. Hvordan er vægtningen mellem at være henholdsvis rådgiver og sælger? a. Hvad betyder det for jer selv og for jeres kunder? 4. Hvordan tror I jeres kunder opfatter denne vægtning? (rådgiver/sælger) 5. Bliver det stillet anderledes krav til rådgiveren i forhold til tidligere? a. Har din rolle ændret sig fra da du startede til nu? 6. Hvordan ser du tillid hvordan opfatter du dette ord? a. Hvad er tillid for dig? b. Hvordan opfatter du ordet tillid i forhold til din ledelse, dine kollegaer og dine kunder? Er der forskel mellem disse 3 grupper eller ej? 7. Hvordan ser du sammenhængen mellem Tillid troværdighed image loyalitet strategi? a. Hvordan sætter I dem sammen? b. Hænger disse ord sammen? Hvis ja op hvilken måde og hvad betyder det for jeres arbejde? 8. Tror I kunderne har den samme opfattelse som jer eller er den anderledes? Hvis ja hvordan? 9. Øget lovgivning skaber det øget tillid fra kunderne at der kommer mere lovgivning eller har det den modsatte effekt? (Fx Mifid, trafiklys osv.) Mediernes rolle 10. Hvordan oplever du mediernes rolle i forhold til den finansielle sektor? 11. Som ansat i en bank, hvad tænker I når I ser udsagn som disse? 12. Hvordan påvirker det dig at medierne skriver om dit daglige arbejde? 13. Har det indflydelse på dit arbejde eller din arbejdsmotivation at en anden bank i sektoren bliver dårligt omtalt i medierne? a. Gerne eksempler 14. Spiller medierne en rolle i dit forhold til dine kunder? a. Hvordan håndterer I sådanne situationer 15. Hvordan oplever du din jobsikkerhed? påvirker det jeres dagligdag? 16. Jobsikkerhed, fusioner, opkøb, fyringsrunder osv. 2

4 Bilag 2 Referat af fokusgruppeinterview Salg og rådgivning skal gå hånd i hånd det er en købmandsforretning Vi skal vide noget om de andres forretninger, men vi sælger dem jo ikke Kunderne forventer at vi kan lidt af det hele stiller enorme krav men skaber også tillid Svært når banken også stiller salgskrav SparNord har både individuelle mål og afdl. Mål. Føler dog ikke at de individuelle mål er skræmmende da man jo så er god til noget andet Blev ansat da branchen gik godt, var der da det gik rigtig godt, men tilliden er nu mindre Har været 3 steder så det tager tid at få opbygget tillidsforhold skal derfor bruge flere kræfter på at få det opbygget har noget at gøre med den tid som du har haft kundeportføljen ikke hvor mange år du har været rådgiver. Startede i de gode år forretninger kom af sig selv nu er de yderst kritiske og samtidig med skal vi presse mere på pga. større krav. Oplever stort skred kunderne er væsentlig mere oplyste end for 5 år siden Stiller flere spørgsmål til os (der er også andre end jer) Nettet har stor betydning Dog føler de at tilliden stadig er der, men kunder er bare mere fremme i skoene Bruger flere timer hver uge på at besvare brok mails Føler i at der er en reel konflikt ja, der er ingen koordinering og tingene vælter ind over Vi skal være mere offensive står nede i Brugsen fredag aften og kunderne spørger hvorfor vi står der Trafiklys m.v. har klart haft en indflydelse på salget det har sat mængden af investeringsrådgivning MEGET ned. Kunderne har ændret adfærd nu finder de ud af at deres risikoprofil er anderledes end til at begynde med. Kunden er blevet mere forsigtig. Mange MIFID skemaer er lavet om. kreditgivning er ikke særlig ændret, lidt ændret og småting ændret men det er småting formueforhold, gældsfaktor og rådighedsbeløb er ændret. Tillidskrise JA men ingen økonomisk krise 3

5 Vi ved ikke altid hvor vi har kunden specielt de unge kunder de shopper rundt, mere flygtige Mistilliden er ofte til lovgivning (ikke os eller vores priser) MIFID skaber mere mistillid da de nu skal underskrive dokumenter som de slet ikke forstår så det skaber mere afstand tror ofte det er for vores skyld at vi laver disse dokumenter Generel samfundsudvikling zapper kultur, stiller spørgsmål tegn KONTANT skaber mails hver gang! Det er gået op for kunderne at vi er både sælgere og rådgivere Tilliden til produktet kan også være brudt de sluger råt mediernes dækning af tv udsendelser og avis vi bruger meget tid på at diskutere mediedækning. Kundernes økonomiske forståelse er ofte ikke ret stor, og når de så ser tv, så kommer der en 5 siders lang mail næste morgen. Vi tror der bliver talt mere økonomi på arbejdspladserne, det er ikke et privat tabu emne, rentesatser bliver diskuteret De unge har ikke økonomisk forståelse ingen realitetssans Problem når de går et andet sted hen og godt kan købe et dyrt hus for så senere at stå i økonomiske vanskeligheder træls med omdømme i deres omgangskreds vi kan jo ikke svare igen og forklare hvorfor vi har gjort som vi har Pressen er altid negativ Rådgiver kan godt savne en form for opbakning fra top ledelsen, finansrådet, finansforbundet til at kommenterer diverse presseaspekter hvorfor svarer de ikke igen på det pladder? Nok svært at trænge igennem, pressen vil helst høre de negative + skandale historier ARTIKLER: Lidt frustreret over artikler de får jo de svar som de efterspørger SAMMENHÆNGE: Image tillid strategi tilfredshed loyalitet Kolding: hvis han kun får 3% i EK forrentning bliver vi også utilfredse på vores pensionsafkast Vores strategi = nye kunder dem får vi nok fra DB SPAR NORD STARTEGI 4

6 Nærværende, ambitiøs, tid til kunden (de kender dem alle) Kunderne kender dem nok ikke, men de skal jo gerne FØLE dem. I en periode Når der var møde blev der sendt en mail ud det har vi vænnet os til JEG føler ansvar overfor kunden Alle svarede enstemmigt at næe, det påvirkede ikke så meget Tid til kunden: Trivsel og performance score går altid ned på tid til kunden Ved de i det hele taget hvad vi sidder og laver tænker vi Ex. Vi skal have alle de nye kunder, men det er også vigtigt at pleje de gamle Savner realitets sans Ex mangler nye kunder men ikke de dårlige, kun de lønsomme Kunderne falder om af forelskelse bare de ser SparNord skiltet og at vi bare skal smile til dem Godt at have fokusområdet tid til kunderne måske stopper det bare lidt at alle de ting som kommer ned på vores bord Hver gang der kommer nyt system fra SILOEN skal det redde situationen Nu skal jeg selv sidde med pension i stedet for pensionsspecialister med it systemer som aldrig fungerer Alting skal gøre nemmere, siger de ovenfra, men vi oplever at vi skal lave mere, og det bliver sværere, og sætter mere pres på os Ex. Vi kan derfor kun vejlede 1/3 ift. En pensionsrådgiver men troværdigheden og kvaliteten i rådgivningen falder Processen bliver måske bedre som helhed (færre led) men kvaliteten falder Vi forsøger jo bare efter bedste evne og hvis han ikke får det som han troede han fik så skaber det mistillid Kunder vil gerne forhandle og hvis man giver efter for en rentenedsættelse, kan det skabe mistillid Det er dog sektorens/bankens troværdighed ikke rådgiverens Nogle gange konflikt da vi jo også gerne vil tjene penge til banken Rentemarginalen er klart steget igennem de sidste år selvom det er blevet dyrere at låne på interbank, så er marginalen stadig steget Der er stor bytning mellem PI da kunderne kan shoppe mellem dem Problem hvis det også tager tid til at opbygge et tillidsforhold 5

7 Vi oplever ikke en mistillid (nej troværdighed) til os, men til branchen Kunderne er mere oplyste, der er for mange fra Løkken Spk. Som græder på tv, så nu tænker kunden at de skal fordele pengene på flere banker (under ) Hvordan forstår kunderne tillid? Der er nok ikke så mange som har mistillid. Der er kunder som har tabt på aktier, men ellers? Sparnord har ikke haft besøg af finanstilsynet i 3 år det som før hat været en tillidserklæring, kan nu blive set som et problem i pressen Den skriftlige kommunikation gør at vi får flere ubehagelige oplevelser Mails er blevet et nemt, træls medie nu set som støj og irritation Kunden forventer svar pr mail meget hurtigt Ofte med en negativ mail, så ringer eller møder vi dem direkte for at tage luft id af ballonen Mange unge har svært ved at snakke med hinanden det foregår på elektroniske medier Tillid kræver personlig kontakt svært når man kommunikerer mere og mere pr tlf. og elektroniske medier spørgeteknik bliver meget afgørende Banken bevæger sig endnu ikke væk fra personlig kontakt med kunderne i høj grad slår på det nære Nærværende uden at være fysisk tilstede ved ikke ja, men det kræver tid at opbygge og kræver person til person Vi får mange kunder (også retur) når de savner den fysiske kontakt Tillid og image og troværdighed hænger sammen høj troværdighed og godt image = stor tillid gælder både på branche og og institut niveau pressen laver megen ravage 6

8 Bilag til Tillid i den finansielle sektor Bilag 3 Velkomstslides til fokusgruppeinterview 7 Elisabet Benediktsdottir, Nina Røhr Rimmer og Saraa Møller Nielsen - UCN Business 2013

9 Bilag 4 Spørgeramme til privatkunderådgiveren: Generel info: Navn, alder, afdeling, hvor længe ansat i SparNord + i hvilken afdeling. Antal og typer af kunder Begreb: 1. Hvordan opfatter du selv begrebet tillid i din daglige arbejdssituation? 2. Hvordan passer ord som troværdighed, loyalitet, image og strategi ind i din opfattelse af tillid? 3. Er der sammenhæng mellem begrebet tillid i din rådgiver situation og begrebet tillid i pressen? o Hvori består disse sammenhænge eller forskelligheder? 4. Har du oplevet ændring i tillidsforholdet mellem dig og dine kunder? o Hvornår, hvorfor og hvordan 5. Hvordan opfatter du begrebet tillid generelt: o Hvad mener du om definitionen: Tillid er accepteret sårbarhed overfor andres mulige, men ikke forventede onde vilje. 6. Mener du at der er en sammenhæng mellem begrebet tillid og personlig kontakt (defineret som face to face i samme rum) 7. Oplever du den ændrede kommunikation mellem rådgiver og kunde, som i stigende grad foregår via telefon og andre elektroniske medier, er en stigende udfordring for dig i dit daglige arbejde? 8. Er du enig i følgende udsagn: Den finansielle sektor gøres ofte ansvarlig for finanskrisen 9. Mener du selv, at den finansielle sektor er ansvarlig for finanskrisen? 10. Mener du selv, at der for øjeblikket en tillidskrise til sektoren? 11. Føler du at medierne har haft indflydelse på kundernes adfærd? 12. Føler du at medierne har haft indflydelse af kundernes tillid til dig og dit arbejde? 13. Føler du selv at du har ændret adfærd i kunderelationen igennem de sidste par år? 14. Føler du at du opnår et større tillidsforhold med kunden hvis der kommer mere kontrol og lovgivning? 15. Mener du at kunder har ændret adfærd fra fokus på gebyrer til fokus på renter og kr. indskudsgaranti? 16. Mener du at den øgede kontrol og lovgivning ikke hjælper særligt meget mht. øget tillid til gengæld kan det give nogle gode værktøjer for rådgiveren ift. samtalen.? 17. Mener du at der er stor forskel på kundetyper og alder? 18. Åbnet spørgsmål yderligere kommentarer 8

10 Bilag 5 Spørgeramme til privatkunder Generel info: Navn, alder, afdeling, hvor længe kunde Produkttyper: lån, pension, realkreditlån, indlån, løn konto, andet Begreber: 1. Hvordan opfatter du begrebet TILLLID når du tænker på din bank? 2. Hvad mener du om definitionen: Tillid er accepteret sårbarhed overfor andres mulige, men ikke forventede onde vilje? 3. Mener du, at der for øjeblikket en tillidskrise til banksektoren? 4. Hvad mener du om følgende udsagn fra finansforbundet 14.maj 2013: a. Når tilliden til den finansielle sektor falder, så kan tilliden stige hos den enkelte bank. Forbrugerne føler måske, at deres bank skiller sig ud, fordi de får en god behandling, og derfor vil de være tilbøjelige til at opbygge et stærkere bånd til banken. 5. Har du oplevet ændring i tillidsforholdet mellem dig og din rådgiver? i. Hvornår, hvorfor og hvordan 6. Er der sammenhæng eller forskellighed mellem begrebet TILLID i din rådgiver situation og begrebet TILLID i pressen? ii. Hvori består disse sammenhænge eller forskelligheder? 7. Mener du at der er en sammenhæng mellem begrebet tillid og personlig kontakt (defineret som face to face i samme rum) 8. Oplever du den ændrede kommunikation mellem dig og din rådgiver, som i stigende grad foregår via telefon og andre elektroniske medier, er en stigende udfordring for dit forhold til banken? 9. Er du enig / uenig i følgende udsagn: Den finansielle sektor gøres ofte ansvarlig for finanskrisen b. Mener du selv, at den finansielle sektor er ansvarlig for finanskrisen? 10. Føler du at du opnår et større tillidsforhold til din rådgiver, hvis der kommer mere kontrol og lovgivning? 11. Føler du at kunder har ændret adfærd fra fokus på gebyrer til fokus på renter og kr. indskudsgaranti 12. Føler du at den øgede kontrol og lovgivning vil kunne øge tilliden til den finansielle sektor? Som fx hvis rådgiveren får nogle specifikke værtkøjer således at det sikres at alle kunder behandles ens. 13. Hvordan passer ord som troværdighed, loyalitet, image og strategi ind i din opfattelse af TILLID? Troværdighed Loyalitet Image Strategi 14. Opfatter du dig selv som loyal kunde? 15. Vil du anbefale sparnord til andre? 16. Har du overvejet at skifte bank? c. Hvorfor, hvorhen? 17. Hvordan er dit syn på ledelsen i banken kontra din rådgiver? d. Ved du hvem det er? e. Kender du bankens strategi? i. Nærværende, ambitiøs, uhøjtidelig 18. Hvad kan få dig til at få større eller mindre tillid til banken? 19. Hvad kan få dig til at få større eller mindre tillid til din rådgiver? 20. hvad vil du give i karakter til følgende udsagn (fra er højest) f. Spar Nord er en troværdig bank g. Spar Nord har en sund økonomi (god soliditet) h. Spar Nord har et godt omdømme i forhold til andre banker i. Lever Spar Nord op til dine forventninger til en bank 21. Ville du flytte med hvis din rådgiver skiftede bank? 22. Åbent spørgsmål: 9

11 Bilag 6 Spar Nord Banks værdier Uhøjtidelig: Vi har højt til loftet og let til smil og godt humør Vi er i øjenhøjde og dermed i forskellig højde dagen gennem Vi er altid professionelle hvorfor kunden hver gang oplever os som kompetente, positive og med overskud Ambitiøs: Vi har viljen til at vinde og til at sætte overliggeren højere Vi udvikler konstant vores kompetencer og vores arbejdsplads så begge er attraktive Vi elsker at gøre forretning og lave topresultater hvorfor vi tør udfordre og tale om det, teamet og den enkelte kan gøre bedre Nærværende: Vi driver en lokal forretning, der virker aktivt i lokalsamfundet og hvor det kan mærkes, at "du er banken" Vi kan selv beslutte og er stærke i kraft af at kunne og turde trække på fælles viden og fælles styrke Vi er til stede som ægte interesserede og lydhøre personer og er hverken påtrængende eller private 10

12 Bilag 7 Beskrivelse af udvalgte nøgletal for Spar Nord Nøgletal Summen af store engagementer Solvensprocent Periodens nedskrivningsprocent Indtjening pr. omkostningskrone Periodens egenkapitalforrentning før skat Kilde: Finanstilsynet.dk Beskrivelse af nøgletal Summen af store engagementer i procent af ansvarlig kapital. Store engagementer er defineret som engagementer inden for og uden for handelsbeholdningen, der efter fradrag for særlig sikre krav udgør 10 % eller mere af instituttets basiskapital. Basiskapital efter fradrag i forhold til risikovægtede poster i alt. Det følger af lov om finansiel virksomhed, at solvensprocenten til enhver tid skal udgøre mindst 8 %. Periodens nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier i procent af udlån og garantier. Indtægter inkl. kursreguleringer i procent af omkostninger inkl. nedskrivninger på udlån. Nøgletallet indeholder alle resultatopgørelsens poster før skat. Periodens resultat før skat i procent af gennemsnitlig egenkapital. Den gennemsnitlige egenkapital er beregnet som et simpelt gennemsnit af primo og ultimo egenkapital. 11

13 Bilag 8 Udviklingen i Spar Nord Bank s aktiekurs Kilde: 12

14 Bilag 9 Summen af store engagementer for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark Nøgletalsdatabase Helårstal Pengeinstitutter Summen af store engagementer (Sum of large exposures) Summen af store engagementer (Sum of large exposures) Vælg nøgletal Vælg virksomhedsgruppering Gruppe 2 Vælg niveau (All) Sum af vaerdi År (Year) Virksomhedsnavn Alm. Brand Bank A/S Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab Danske Andelskassers Bank A/S FIH Erhvervsbank A/S Forstædernes Bank A/S Kronjylland, Sparekassen Lolland A/S, Sparekassen Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Sammenslutningen Danske Andelskasser Saxo Bank A/S Sjælland, Sparekassen Spar Nord Bank A/S Sparbank A/S Vestjysk Bank A/S XX Pengeinstitutter, gruppe Kilde: 13

15 Bilag 10 Solvensprocent for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark Nøgletalsdatabase Helårstal Pengeinstitutter Solvensprocent (Solvency ratio) Solvensprocent (Solvency ratio) Vælg nøgletal Vælg virksomhedsgruppering Gruppe 2 Vælg niveau (All) Sum af vaerdi År (Year) Virksomhedsnavn Alm. Brand Bank A/S Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab Danske Andelskassers Bank A/S FIH Erhvervsbank A/S Forstædernes Bank A/S Kronjylland, Sparekassen Lolland A/S, Sparekassen Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Sammenslutningen Danske Andelskasser Saxo Bank A/S Sjælland, Sparekassen Spar Nord Bank A/S Sparbank A/S Vestjysk Bank A/S XX Pengeinstitutter, gruppe Kilde: 14

16 Bilag 11 Årets nedskrivningsprocent for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark Nøgletalsdatabase Helårstal Pengeinstitutter Årets nedskrivningsprocent (Annual impairment ratio) Årets Vælg nøgletal nedskrivningsprocent Vælg virksomhedsgruppering Gruppe 2 Vælg niveau (All) Sum af vaerdi År (Year) Virksomhedsnavn Alm. Brand Bank A/S Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab Danske Andelskassers Bank A/S FIH Erhvervsbank A/S Forstædernes Bank A/S Kronjylland, Sparekassen Lolland A/S, Sparekassen Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Sammenslutningen Danske Andelskasser Saxo Bank A/S Sjælland, Sparekassen Spar Nord Bank A/S Sparbank A/S Vestjysk Bank A/S XX Pengeinstitutter, gruppe Kilde: Finanstilsynet.dk 15

17 Bilag 12 Indtjening pr. omkostningskrone for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark Nøgletalsdatabase Helårstal Pengeinstitutter Indtjening pr. omkostningskrone (Income/cost ratio) Vælg nøgletal Indtjening pr. omkostningskrone (Income/cost ratio) Vælg virksomhedsgruppering Gruppe 2 Vælg niveau (All) Sum af vaerdi År (Year) Virksomhedsnavn Alm. Brand Bank A/S Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab Danske Andelskassers Bank A/S FIH Erhvervsbank A/S Forstædernes Bank A/S Kronjylland, Sparekassen Lolland A/S, Sparekassen Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Sammenslutningen Danske Andelskasser Saxo Bank A/S Sjælland, Sparekassen Spar Nord Bank A/S Sparbank A/S Vestjysk Bank A/S XX Pengeinstitutter, gruppe Kilde: 16

18 Bilag 13 Egenkapitalforrentning før skat for gruppe 2 pengeinstitutter i Danmark Nøgletalsdatabase Helårstal Pengeinstitutter Egenkapitalforrentning før skat (Return on equity before tax) Vælg nøgletal Egenkapitalforrentning før skat (Return on equity before tax) Vælg virksomhedsgruppering Gruppe 2 Vælg niveau (All) Sum af vaerdi År (Year) Virksomhedsnavn Alm. Brand Bank A/S Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab Danske Andelskassers Bank A/S FIH Erhvervsbank A/S Forstædernes Bank A/S Kronjylland, Sparekassen Lolland A/S, Sparekassen Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Sammenslutningen Danske Andelskasser Saxo Bank A/S Sjælland, Sparekassen Spar Nord Bank A/S Sparbank A/S Vestjysk Bank A/S XX Pengeinstitutter, gruppe Kilde: 17

19 Bilag 14 EPSI modellens determinanter og effekter 18

20 Bilag 15: Kundeinterviews rating af Spar Nord Spørgsmål nr: 1 Spar Nord er en troværdig bank 2 Spar Nord har en sund økonomi (god soliditet) 3 Spar Nord har et godt omdømme i forhold til andre banker 4 Lever Spar Nord op til dine forventninger til en bank Spørgsmål nr Kunde nr Gennemsnit

21 Bilag 16 Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Tillid sammenfatning Navn og nr. Spørgsmål om Tillid Tillid 1 Hvordan opfatter du selv begrebet tillid i din daglige arbejdssituation? Tillid 2 Hvordan opfatter du selv begrebet tillid når du tænker på din bank? Tilliden er gensidig Rådgiverne skal være kompetente men kunderne er klar over at de også har en forpligtelse i at overholde de aftaler de har indgået med deres rådgiver og banken. Rådgiveren naturligvis skal rådgive i kundens, og ikke bankens interesse tillid er fundamentet for hele kundeforholdet Udledning: at en virksomhed ikke kan skabe lønsomhed uden først at skabe tillid. Uden tillid er der ingen forretninger. Tillid 3 Hvad mener du om definitionen: Tillid er accepteret sårbarhed overfor andres mulige men ikke forventede onde vilje? kunderne måske i nogle gange har haft for megen (blind) tillid, og derved glemt deres egen sunde fornuft lidt diffust definition generelt havde ingen forventninger til ond vilje Udledning: at teorien omkring at man lægger noget vigtigt i andres hænder og at man ikke forventer nogen ond vilje, bekræftes i informanternes udsagn. Tillid 4 Hvordan passer ord som troværdighed, loyalitet, image og strategi ind i din opfattelse af tillid? Troværdighed fundamentet for skabelse af tillid Loyalitet går begge veje Image er vigtigt for kunderne. SPN har opnået at holde sig ude af dårlige presseomtaler jf. også afsnit om kommunikation 20

22 Strategi generelt for medarbejderne og ikke kunderne, som ikke forstår og kender den Udledning: At alle fire begreber direkte påvirker specielt determinanterne Image og kvalitet af service i EPSI modellen. Loyalitet indgår som en af effekterne. Tillid 5 Hvad kan få dig til at få større eller mindre tillid til banken? Tillid 6 Hvad kan få dig til at få større eller mindre tillid til din rådgiver? Kunderne forventer informationer om ting, der påvirker dem selv Dårlig presseomtale påvirker tilliden Udledning: at kunderne har forventninger om information som vedrører dem selv, og image har stor betydning. Tillid 7 Vurdering af 5 udsagn om Spar Nord Generelt er Spar Nord vurderet til en toppræsentation (kun bankens økonomi er på niveau med meget god) Kunderne vil ikke flytte med, hvis rådgiveren flytter Udledning: at banken lever op til kundernes forventninger, og bankens image en stor, positiv betydning. På trods af et godt forhold til den personlige rådgiver, vælger kunderne banken fremfor rådgiveren. Tillid 8 Mener du selv, at der for øjeblikket er en tillidskrise i banksektoren? Informanterne var delt i to lejre Generelt har mediedækningen en stor rolle Udledning: at spørgsmålet om tillidskrise eller ej peger i begge retninger, men mediepåvirkningen har betydning Kilde: egen tilvirkning 21

23 Bilag 17 Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Medie og politisk indflydelse sammenfatning Navn og nr. Spørgsmål om Medie og politisk indflydelse Medie 1 Er der sammenhæng mellem begrebet tillid i din rådgiver situation og begrebet tillid i pressen? Medie 2 Er der sammenhæng eller forskellighed mellem begrebet tillid i din rådgiver situation og begrebet tillid i pressen? Både kunder og rådgivere har tiltro til at pressen siger en ting og at virkeligheden i Spar Nord er en anden Udledning: At samspillet med de fire determinanter er stærk nok til at modstå udefra kommende negative udtalelser om sektoren. Medie 3 Føler du medierne har haft indflydelse på kundernes adfærd? Medie 4 Mener du at medierne har haft indflydelse på kundernes tillid til dig og til dit arbejde? Alle rådgiverne mener at det har påvirket kunderne med den brede, oftest negative, pressedækning Men ellers har det ikke den store indflydelse i selve kundemødet Udledning: At kunderne er blevet mere prisbevidste og er opmærksomme på hvad der bliver skrevet i pressen. Til gengæld sondrer de mellem det generelle plan og der hvor de taler om deres egen situation med rådgiveren. Medie 5 Er du enig / uenig i følgende udsagn: Den finansielle sektor gøres ofte ansvarlig for finanskrisen? Medie 6 Mener du selv, at den finansielle sektor er ansvarlig for finanskrisen? Kunderne føler at pengeinstitutsektoren kan gøres delvist ansvarlig, men der er konkrete 22

24 virksomheder, som kan bære en større skyld end andre. Rådgiverne tilslutter sig i stor udstrækning til disse udtalelser. Udledning: At både kunder og rådgivere mener at det er delvist bankernes skyld, men ikke deres skyld alene. Medie 7 Hvad mener du om følgende udsagn fra finansforbundet 14. maj 2013: Når tilliden til den finansielle sektor falder, så kan tilliden stige hos den enkelte bank. Kunderne var enige i udsagnet, men havde ikke stærke holdninger hertil Udledning: At de kan have en vis påvirkning på determinanten kvalitet af service Medie 8 Føler du at du opnår et større tillidsforhold med kunden hvis der kommer mere kontrol og lovgivning? Medie 9 Føler du at du opnår et større tillidsforhold med banken hvis der kommer mere kontrol og lovgivning? At rådgiverne tro at kunderne bliver både forvirrede og mistroiske Kunderne er blandede, nogle føler at det giver større trughed og skaber mere tillid, andre at det er modsatrettet. Udledning: At kvaliteten af service bliver påvirket heraf, i både negativ og positiv retning. Vil skabe mere standardisering i sektoren. Kilde: egen tilvirkning 23

25 Bilag 18: Spørgsmål i spørgerammerne om overskriften Forholdet mellem rådgiver og kunden sammenfatning Navn og nr. Spørgsmål om Forholdet mellem rådgiver og kunden Forhold 1 Har du oplevet ændringer i tillidsforholdet mellem dig og dine kunder? Forhold 2 Har du oplevet ændring i tillidsforholdet mellem dig og din rådgiver? Rådgiverne mener at det er rimeligt uændret, dog med en smule mere økonomisk bevidste kunder Kunderne føler generelt at situationen er uændret og er meget godt tilfredse Udledning: At kunderne er blevet en smule mere økonomiske bevidste, men ellers er kundeforholdet uændret. Forhold 3 Føler du selv, at du har ændret adfærd i kunderelationen igennem de sidste par år? Rådgiveren føler at hans fokus er mere på rådgivning fremfor bevilling Større fokus på IT Udledning: At kunderne har ændret økonomisk fokus på forbrug (opnå lån) til skabelsen af økonomisk overblik Forhold 4 Hvordan er dit syn på ledelsen i banken kontra din rådgiver hvem sidder i ledelsen kender du bankens strategi? Kunderne kender generelt ikke til bankens ledelse, med undtagelse af direktøren, Lasse Nyby, som de har hørt lidt om i pressen Kunderne kender ikke bankens strategi(er) Udledning: At kundernes fokus og forhold generelt er til rådgiveren, men bankens image også har betydning. Forhold 5 Føler du at kunder har ændret adfærd fra fokus på gebyrer til fokus på renter og

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Den danske banksektor konkurrence og kundernes forhandlingsstyrke Afsluttende projekt, HD 1. del ASB Andreas E. Andersen

Den danske banksektor konkurrence og kundernes forhandlingsstyrke Afsluttende projekt, HD 1. del ASB Andreas E. Andersen 10 Bilag 10.1 Bilag 1 Nr. 1 Spørgsmål I hvilket pengeinstitut er du primær kunde i dag? (Hvis du er ved at skifte, angiv da det nye pengeinstitut) Svarmuligheder: (der kan kun angives ét svar til hvert

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

Samtale 3, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. 15 år

Samtale 3, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. 15 år Samtale, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. år 0 0 0 0 Indledende kontekstafklaring jf. metode. Patrick: Hvilke ord vil du bruge om Danske Bank? Z: Det var et rigtig godt

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Bilag 1 Sammenligning af solvens

Bilag 1 Sammenligning af solvens Bilag 1 Sammenligning af solvens Sammenligning af solvens Sparekassen Kronjylland 15,80% 16,00% 16,70% 15,80% 16,90% Spar Nord Bank A/S 14,20% 13,40% 14,00% 15,50% 19,40% Arbejdernes Landsbank A/S 13,00%

Læs mere

Rimmer, Nina Roehr; Nielsen, Sara Møller; Benediktsdottir, Elisabet

Rimmer, Nina Roehr; Nielsen, Sara Møller; Benediktsdottir, Elisabet Danish University Colleges Tillid i den finansielle sektor Rimmer, Nina Roehr; Nielsen, Sara Møller; Benediktsdottir, Elisabet Publication date: 2014 Document Version Artiklen som den fremstår med udgiverens

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER SKAB MEROMSÆTNING I DIN PORTEFØLJE Det overordnede mål med Den kompetente Rådgiver er at uddanne rådgivere, der proaktivt

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Analyse af 1. halvårs 2012 finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter (Banker i Danmark 05/10-2012) Lars Krull 05/10-2012

Analyse af 1. halvårs 2012 finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter (Banker i Danmark 05/10-2012) Lars Krull 05/10-2012 Analyse af 1. halvårs 2012 finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter (Banker i Danmark 05/10-2012) Lars Krull 05/10-2012 Mine analyser Når danske pengeinstitutter aflægger rapport om deres

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts Overskud til dig

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts Overskud til dig Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts 2017 Overskud til dig 2 Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital

Læs mere

BrancheIndex TM Bank 2016

BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex Bank Om undersøgelsen BrancheIndex Bank 2016 afdækker danskernes loyalitet overfor deres bank. BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group oktober-november

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen

Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen Den nye koncern BRF Renteforventninger Danske pengeinstitutter 2008 Egenkap. *) 1 Danske Bank 104.355 2 Jyske Bank 9.704 3 FIH Erhvervsbank

Læs mere