Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr."

Transkript

1 Business Angel kapital i Region Midtjylland - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Udarbejdet for Region Midtjylland af Keystones 2014

2 Anbefalinger Denne analyse estimerer et solidt investeringspotentiale blandt business angels i Region Midtjylland og identificerer en række hindringer, der har en negativ påvirkning på investeringslysten. På baggrund af de indsamlede data kombineret med praktiske refleksioner fra dagligdagen I økosystemet anbefales følgende tre fokusområder. 1Uddan og opkvalificér business angels Opgradér den danske business angel 2værktøjskasse I Region Midtjylland målrettes en lang række uddannelsesinitiativer mod at hjælpe iværksættere med at kvalificere deres idéer, komme hurtigere til markedet, tiltrække lån fra fonde og risikovillig kapital fra private investorer og skalere omsætningen internationalt. Til gengæld er opmærksomheden på uddannelse af den anden side af bordet investorerne yderst begrænset. Som analysen påpeger, vil et højere kompetenceniveau hos investorerne bidrage til at overvinde hindringer omkring investeringskendskab, værdisætning, deal flow og co-investering. Forslag: Nogle af hindringerne er, at investeringsprocesserne er tunge og tidskrævende, kræver et højt erfaringsniveau samtidig med, at rådgivningsbistanden er uforholdsmæssig dyr i forhold til investeringernes størrelse. De seneste år er der internationalt opstået en række succesfulde teorier, værktøjer og online platforme, der f.eks. gør det muligt for kapitalsøgende virksomheder at søge kapital i mindre andele til en bredere investorskare, både i business angel segmentet og ved egenkapital-crowdfunding. Disse værktøjer har ikke for alvor vundet indpas i Danmark, og både kapitalsøgende virksomheder og investorer vil have god gavn af i langt højere grad at inddrage disse værktøjer i investeringsprocesserne. Forslag: Udarbejd en samlet uddannelsesstrategi for business angels og private investorer med både traditionelle kurser og anvendelse af online muligheder. Opret en website, der kan fungere som komplet investerings- og informationsplatform til både nye og erfarne business angels, for eksempel i et samarbejde mellem de 3 midtjyske netværk eller på tværs af de 5 landsdækkende BA netværk Udarbejd business angel håndbøger og online informationsplatform. Afhold digitale kurser: webinarer Afhold kurser i udvalgte byer i stil med de afholdte master classes i Fokuser på business angel-certificering, f.eks. i samarbejde med EBAN Etabler mentorordninger, hvor erfarne investorer på struktureret vis hjælper nye investorer i gang 2/54 Etabler et dansk Lean investing koncept som pendant til Lean startup begrebet, der er blevet bredt udbredt i det danske økosystem de seneste år Igangsæt PhD projekter om værdiansættelse af startups Evaluér bredt hvilke online værktøjer, der bedst muligt understøtter en effektivisering af investeringsprocesserne og gør denne viden tilgængelig for BA netværk og andre aktører. F.eks. evalueres internationale online valuation værktøjer såsom det hollandske værktøj Equidam, som vil kunne anvendes i en dansk kontekst. Når det gælder effektivisering af investeringsprocesserne og minimering af transaktionsomkostningerne kan den danske online-platform, DealCircle, evalueres. Den gør det nemmere og hurtigere at samle et investorsyndikat og forhandle term sheet på tværs af interessenter. Og på selve screening, analyse og investeringstrinet tilbyder egenkapital-crowdfunding platforme et stigende antal funktionaliteter, der kan spare investoren tid.

3 Fasthold og understøt business angel 3netværksaktiviteter Der er et stort segment af private investorer, som har kapacitet til at foretage aktive investeringer, men som enten ikke har finansiel kapacitet eller ønske om at investere adskillige mio. kr. i segmentet. Dermed er investorerne i dette segment ikke relevante som medlemmer i de gængse business angel netværk, men samtidig har de potentiale og evner til at gøre mere end at investere passivt på crowdfunding niveau eller med traditionelle børs-investeringer. Der er pt. ikke strukturerede tiltag rettet mod disse investorer og de er henvist til en lang og besværlig søge-, screening- og aftaleproces for at finde relevante investeringsmuligheder. Forslag: Opret et nationalt netværk for mini business angels. Medlemmerne vedkender sig etiske regelsæt som f.eks. i BA netværkene og får til gengæld hurtigt adgang til et solidt deal flow af høj kvalitet, effektive værktøjer og co-investeringsmuligheder. Faciliter syndikering mellem erfarne og nye investorer Styrk BA netværkenes effektivitet ved at teste en ordning for de mest lovende virksomheder med størst potentiale. Hvis en lovende virksomhed og en business angel går i reel dialog om investering, kan parterne få tilbudt hjælp fra et team af kapitalrådgiver, advokat og revisor, som hjælper med at accelerere forhandlingerne mellem investor og virksomhed. Iværksæt PR-indsats, der kommunikerer muligheden for at melde sig ind i et business angel netværk For yderligere information kontakt: Keystones Kenneth Larsen Frederik Ploug Søgaard Regional Udvikling - Region Midtjylland Jens Kastrup Kjersgaard

4 Indhold 2 Anbefalinger 5 Relevante resultater 6 Derfor denne analyse 8 Erfaringer fra andre lande 9 Interesse for en offentlig mathcingfond 12 Estimat af investeringskapaciteten i Region Midtjylland 15 Analyse - hindringer og anbefalinger 16 Værdisætning 20 Deal flow 24 Tid 28 Investeringskendskab 32 Risici 36 Investeringsbeløb 40 Co-investering 44 Rådighedsbeløb 48 Erfaring 49 Låste midler 52 Sådan har vi gjort 54 Spørgeskema 4/54

5 Relevante resultater 750 mio. DKK pr. år potentielt investeringsbeløb i Region Midtjylland 550 mio. DKK pr. år potentielt business angel investeringsbeløb i Region Midtjylland 80% af 65% af 40% investorer udenfor BA-netværk opfatter for høje risici som en betydelig eller afgørende investeringshindring 200 mio. DKK pr. år potentielt mini angel investeringsbeløb i Region Midtjylland de større erfarne BAN-medlemmer opfatter for høje værdisætninger som deres primære investeringshindring de mindre og uerfarne investorer opfatter for høje investeringsbeløb som deres primære investeringshindring 2/5 fra ledernetværk er villige til at investere DKK i unoterede virksomheder over de næste 2 år store 50% investorer udenfor BA-netværk opfatter for høj risiko som en central hindring 70% mini angels har højst modtaget 10 investeringstilbud 1/3 mini angels lader sig hindre af for høj risiko 40% finder det meget attraktivt at have mulighed for at matche investeringer med en offentlig matchingfond. 45% af de mindre og uerfarne investorer opfatter manglende mulighed for at investere sammen med andre som en betydelig eller afgørende hindring 5/54

6 Derfor denne analyse Undersøgelser peger på, at mangel på risikovillig kapital udgør en af de største barrierer for udvikling og vækst i de danske små og mellemstore virksomheder (SMV er) - og stilles Danmark op mod sammenlignelige lande som Sverige, Finland, Holland, Belgien og Tyskland angiver en større andel danske SMV er, at adgang til risikovillig kapital er deres største problem. 6/54

7 Behov for flere initiativer Der er de senere år fra såvel statslig som regional side gjort meget for at forbedre SMV ernes adgang til risikovillig kapital. Blandt initiativerne i Region Midtjylland kan nævnes: Midtjyske Iværksætterfond, der har bidraget til at øge udbuddet af risikovillig kapital til regionens iværksættervirksomheder. Kapitalcoach-ordningen, der har bidraget til at styrke iværksætternes kompetencer ift. tiltrækning af risikovillig kapital Opbygning og udvikling af det regionale business angel Netværk INVESTORmidt, der har bidraget til organisering af regionens business angels og kompetenceopbygning gennem Investor Masterclasses. Selvom initiativerne har bidraget til at øge investeringsaktiviteten i Region Midtjylland, vurderes det, at der fortsat er en række investorer, som formodes at kunne investere endnu mere i økosystemet, både med kompetencer og finansiel kapacitet. Ligeledes vurderes det, der findes en række potentielle investorer, der har en interesse for at investere i økosystemet, men som indtil videre har oplevet hindringer for at gøre det. Business angel kapital Business angels spiller en særlig vigtig rolle i investeringslandskabet, og i mange lande udgør business angels den væsentligste kapitalkilde for nye virksomheder. De traditionelle kapitalkilder såsom banker og venture kapital fonde kan ikke længere imødekomme den store mængde af risikofyldte start-ups, hvorfor mange virksomheders fokus i stigende grad drejes mod business angels. Der er på nationalt og internationalt niveau udarbejdet en række analyser om investeringspotentialet i business angel segmentet og udført en række tiltag for at fremme investeringer. I Midtjylland har der været flere konkrete initiativer til at forbedre økosystemet f.eks. etablering af business angel netværkene INVESTORmidt, BAN InVest, Switzr, afholdelse af master classes samt etablering af et Ledernetværk for startups. 3 konkrete formål Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge hvilke hindringer forskellige investeringsvillige persongrupper oplever for at investere i økosystemet, samt klarlægge hvad der kan gøres for at aktivere de forskellige gruppers investeringsvillighed og derved udfolde potentialet for finansieringsmuligheder for start-ups og SMV er. Med udgangspunkt i nationale og internationale data og analyser samt erfaringer fra konkrete midtjyske tiltag, kan det overordnede formål med denne analyse opdeles i følgende 3 konkrete trin: 1) 2) 3) 4) Undersøge business angel kapital potentialet i Region Midtjylland Analysere hvilke hindringer, der står i vejen for at potentialet forløses Anbefale tiltag til at frigøre en væsentlig del af investeringspotentialet At undersøge interessen for en ny offentlig mathcingfond blandt business angels Hvad er en business angel? Business Angels er privatpersoner, primært velhavende erhvervsfolk, som direkte investerer en del af deres personlige aktiver i nye, unoterede virksomheder. En Business Angel investerer enten individuelt eller i syndikeringer, hvor én investor typisk er ansvarlig for at varetage alle investorernes interesser. Typisk associeres business angel begrebet med, at personen investerer et større beløb og er aktiv på bestyrelsesniveau. Men inden for kategorien findes også investorer, som investerer mindre beløb men er mere aktive f.eks. på ledelseniveau i virksomheden. I denne analyse anvendes begrebet business angel i tre kategorier: Business angels organiserede i netværk såsom INVES- TORmidt, BAN InVest og Switzr Business angels uden for de etablerede netværk Mini angels helt almindelige erhvervsfolk som har indikeret en interesse i at investere tid og kapital i unoterede virksomheder f.eks. medlemmer af Leder til Startups netværket. Typisk rådighedsbeløb er under BAN-medlemskriteriet på ca. 1 mio. DKK. Denne gruppe kan dermed sidestilles med analysegruppen små investorer. 7/54

8 Erfaringer fra andre lande En undersøgelse fra Connect Sverige i 2013 viser, at business angels og investorer ofte har et for optimistisk syn på værdisætning og på, hvornår de kan exitte med deres investering. Denne viden mangler en del uerfarne business angels, hvorfor de på et tidspunkt bliver nødsaget til at rykke/ændre deres f orventningshorisonter med henblik på exit og lave nødvendige follow-up investeringer i stedet for nyinvesteringer. Ifølge rapporten bør initiativer fra det offentlige understøtte opbygningen af denne viden og dermed stimulere en bedre tilgang til forretningsudvikling blandt nye investorer (Lauer et al, 2013; 11. Fletcher et al, 2013). En engelsk undersøgelse indikerer ligeledes, at nye business angels mangler basal viden om investering i markedet, hvilket stod som en barriere for en bæredygtig pool af britisk business angel kapital. Ligeledes har introduceringen af offentlig seed kapital til markedet i England skabt et noisy marked, hvor kvaliteten af deals er faldende samtidig med at værdisættelsen pustes kunstigt op på grund af et fastlåst fokus på hurtig exit. Faren ved de offentlige midler er, at de fokuserer kraftigt på exits, hvilket en del startups reelt ikke er gearet til (Fletcher et al, 2013). Den engelske undersøgelse peger på følgende fire udfordringer for engle-investeringer: 1. Business angels syn på vækstkapital og exits er overordnet set for optimistisk. Det anses ofte, at salg til en udenlandsk køber er den mest sandsynlige exit, men det forholder sig sjældent sådan. 2. Mange (erfarne) engle mener, at det vil skade deres porteføljer på seed niveau, at lavkvalitets-virksomheder på det nye noisy marked tiltrækker yderligere kapital i follow-up-investeringer. Dette kan binde investorernes kapital til virksomheder, der ikke fungerer optimalt i stedet for, at de investerer i virksomheder med et bedre vækstpotentiale. Likviditeten i markedet kan på denne måde blive låst fast 3. Promovering af at gøre business angelinvesteringer skattemæssigt profitable 4. En manglende viden om fundamental investering og realistisk forretningsudvikling iblandt nye engle Den engelske undersøgelse vægter betydningen af Superangels (profesionelle engle) og Syndication (sammenslutning af investeringer) som væsentlige nye trends i markedet i 2013, og som et væsentligt bidrag til at sikre startup-virksomheder kapital og ikke mindst forretningsbaseret viden, der kan sikre virksomhedens senere vækst/exit. Syndikering af investeringer er en tendens, der til dels er afledt af større kapitalbehov hos virksomhederne - dels et behov fra investorernes side om at sprede deres risiko (Fletcher et al, 2013). En undersøgelse fra Connect Sweden peger på, at der er størst mulighed for afkast, når engle investerer i brancher, de kender indgående her kan de bidrage til virksomhedens vækst med forretningsmæssig indsigt. Desuden bør investorerne foretage en dybdegående due diligence analyse der, udover de finansielle og juridiske aspekter, også indeholder en pejling på ambitionsniveauet hos den eller de virksomhedsejere, der søger kapitalen med henblik på, hvornår en eventuel exit vil være realistisk og aktuel (Lauter et al, 2013; 16-17). I relation til investeringskendskab Forskellige studier i investeringslysten fra Sverige og England viser dog, at der ofte er størst afkast ved investeringer i brancher, som en investor er bekendt med. I afsnit 3.7 belyses udfordringen med at investere i et kendt marked via et desktop study af internationale erfaringer. Her er en af konklusionerne, at det bedst kan betale sig at investere i virksomheder, hvor man (som investor) kender koderne og branchen. Alternativt vil det være en fordel at gå sammen i syndikater, hvor det rette mix af viden og kompetencer for virksomhedens vækst er til stede. 8/54

9 Interesse for en offentlig matchingfond Der var i vores interview og spørgeskema stor interesse hos respondenterne blandt business angels for at få mulighed for at få deres investeringer matched med investeringer fra offentlige fonde. Således er ca. 2/3 af respondenterne positive over at investere sammen med en matchmaking fond. 40% af business angels både i og udenfor netværk samt erfarne mini angels svarer, at dette vil være meget attraktivt. Der er ingen markante udstikkere, når holdningen til en offentlig mathingfond undersøges på tværs af grupper. Uerfarne mini angels tyder dog på at være en anelse mindre positivt stillede end de erfarne. Et uddrag af respondenternes statements i interviewundersøgelsen er listet på næste side. SPØRGSMÅL: Vil det være attraktivt for dig, at dine investeringer kan matches med offentlige fonde? Eksempel: Du investerer 1 mio. DKK i en virksomhed, hvilket automatisk udløser en investering fra en offentlig fond på samme beløb og vilkår. Meget attraktivt (4) 53 (39%) Ikke attraktivt (1) Attraktivt (3) 37 (28%) 13 (10%) Mindre attraktivt (2) 31 (23%) 45% 40% 43% 41% 40% 35% 31% 31% 31% Andel af analysegruppen 30% 25% 20% 15% 15% 12% 20% 26% 20% 29% 19% 28% 10% 8% 8% 5% 0% Ikke attraktivt (1) Mindre attraktivt (2) Attraktivt (3) Meget attraktivt (4) Erfarne mini angels Uerfarne mini angels Store business angels udenfor netværk Store business angels indenfor netværk 9/54

10 Respondenternes kommentarer Afhængig af fondens betingelser Meget attraktivt, men ikke hvis der er for meget bureaukrati eller det tager for lang tid Der skal arbejdes meget med lempelige fall-back klausuler og præference klausuler. Eksempelvis, så er mange lignende ordninger syltet ind klausuler, der stort set sidestiller investeringen med lån, hvis det ikke går som forventet, og samtidig forventer fuld del i upsiden. Det vil sige, at går det skidt, så kommer jeg som investor ud af det uden gæld. Går det mindre godt, så kommer den offentlige fond ud af det, som havde de haft pengene i banken, mens jeg som investor er efterladt med ingenting. Går det godt, så skal den offentlige fond typisk have dækket alt ind og først derefter blive der en del til mig som investor. Jeg skal således være meget meget sikker på at jeg står med en succes før end det er interessant at involvere en offentlig fond. Lex. Goldman-Sachs og DONG Kæmpe udfordring at jeg ikke kan få matching når andre i andre EU-lande kan. Det giver en konkurrencefordel. Jeg har lige investeret i sidste uge i en ny start-up. Ville være Så godt at kunne investere i 2 for de samme penge ved at få 2x kr.! Det er fint med offentlig støtte, men hvis det afføder bureaukrati og krav om indflydelse er jeg helst fri. Hmmm de offentlige penge er jo typisk interessante fordi de accepterer en lavere værdiansættelse, så hvis det er samme vilkår vil jeg hellere have kapital fra en partner der også kan bidrage med kloge penge... Grundlæggende mener jeg, at investeringer skal kunne løbe rundt uden offentlig indblanding. Desuden ser man med Vækstfonden, at processerne bliver meget bureaukratiske så snart offentlige penge er involveret. Desuden har pengene i alle investeringer i DK med at følge den klassiske US skabelon for Venture kapital, dvs, at primært IT og Medico er interessant og resten er ikke interessant, selvom det er der du finder mange af DK største virksomheder som er startet som små oprindeligt; Pandora, JYSK, IC Company, LEGO Kommer an på betingelserne 10/54

11 Har fundet samarbejdet for bureaukratisk Kommer helt klart an på vilkårene for investeringen samt hvilke vilkår, der er tilknyttet investeringen fra den offentlige fond! En eller anden form for risikoafdækning på x% af den investerede kapital. En form for re-insurance, som man bruger i forsikringsbranchen for at dele risikoen på flere skuldre ville nok øge lysten hos rigtig mange. En opgave for noget der minder om Vækstfonden. Et meget bedre incitament end at lade de offentlige kasser investere den anden halvdel. En tredje mulighed ville være en kombination af begge. Vilkår er vigtige Jeg har meget dårlige erfaringer med offentlige fonde, de tenderer til at være inkompetente og for dyre og urimelig i deres betingelse. At det offentlige går ind og understøtter en kredit i banken. Typisk er alle pengene brugt. Det er sjældent at startups har gode regnskaber, som banken jo vil se for at kommer videre Det er trist, at Danmark stadig ikke har BA matching fonde, og at Vækstfonden er så passiv i denne sag. Ikke noget jeg vil målrette min søgning ud fra. Men andre folks penge er jo altid rart :-) DVCA anbefaler Også hos Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA) er der et stort ønske om, at der bliver etableret en matching for business angels i Danmark, fx med udgangspunkt i et af den Europæiske Investeringsfond (EIF) s nye initiativer - de såkaldte European Angel Funds (EAF). EIF er en af underafdelingerne af den Europæiske Investeringsbank (EIB). Fundinggrundlaget er EU-medlemslandene, og dermed er EIB og EIF s midler også danske penge. EIF er dedikeret til at skabe vækst i Europa, bl.a. ved at styrke entreprenørskab og innovation gennem investeringer i venture- og kapitalfonde. EIF er altså en slags europæisk pendant til Vækstfonden. Sammen med den enkelte medlemsstat opbygger EIF en investeringsfond f.eks. en EAF Danmark. Derefter udpeges en lokal screeningsenhed, som godkender de bedste business angels i landet til ordningen. En godkendt business angel får med ordningen mulighed for at få den enkelte business angels egne investeringer matchet én til én inden for en ramme på 0,25-5 mio. euro. Det er et krav, at business angelens investeringer også er EIF s investeringer. DVCA foreslår således i deres business angel vækstkatalog 2013, at regeringen indgår i samarbejde med EIF om at oprette en matchingfond i Danmark. Midlerne kan findes enten på finansloven eller gennem Dansk Vækstkapital. 1) 2) Citeret i Business Angel, Co-investment Funds and Policy Portfolios side 58 11/54

12 Estimat af investeringskapaciteten i Region Midtjylland I dette afsnit estimeres den samlede investerings kapacitet hos midtjyske privatinvestorer i mindre unoterede virksomheder. 12/54

13 Business angels er i denne analyse delt op i tre grupper - nemlig de som er organiseret i formelle netværk, business angels, som agerer selvstændigt samt mini-angels, som er helt almindelige erhvervsfolk, der har indikeret interesse i at investere tid eller kapital i unoterede virksomheder. Business angels investeringskapacitet i Region Midtjylland Erhvervs- og Byggestyrelsen vurderede i 2009, at der er et sted mellem 1000 og 3350 danske business angels. Idet business angel begrebet og investeringsstørrelsen ikke er fast defineret, giver dette en betydelig usikkerhed på disse tal (Erhvervs og Byggestyrelsen, 2009). Ud fra ovenstående estimeres, at der er 2000 business angels i Danmark (gennemsnit). Hvis dette estimat justeres for den befolkningsmæssige fordeling i regionerne (ca. 22,6% af befolkningen i Danmark bor i Region Midtjylland), er der ca. 450 business angels i Region Midtjylland. Rapporten Evaluation of EU Member State business angel Markets and Policies estimerer, at der er mellem og business angels i EU ud af 500 mio. indbyggere. Med et befolkningstal i Region Midtjylland på 1,27 millioner personer antyder dette estimat, at der er ca business angels i Region Midtjylland. Med udgangspunkt i dette kildemateriale kan et (lidt konser- vativt) estimat af antallet af business angels i regionen derfor være 400 business angels. Ud fra spørgeskemaunderundersøgelsen indikerer de adspurgte business angels, at de (i gennemsnit) har mulighed for at investere 2,9 mio. DKK over de næste 2 år. Dette indikerer en årlig investeringskapacitet på 1,45 mio. DKK, hvilket vi konservativt runder ned til 1,4 mio. DKK. Til sammenligning og som sanity check investerede medlemmerne i BA Copenhagen gennemsnitligt 2,1 mio. DKK hver i unoterede virksomheder i 2013 mod ca. 1 mio. DKK i Vi anser det derfor som et rimeligt estimat, at midtjyske business angels i gennemsnit vil kunne investere 1,4 mio. DKK årligt i de kommende år. ESTIMAT: BUSINESS ANGELS På baggrund af ovenstående overvejelser kan et estimat for den samlede årlige business angel investeringskapacitet i Region Midtjylland opgøres til: 400 x 1,4 mio. DKK = 560 mio. DKK pr. år (Dette tal nedrundes til 550 mio. DKK) 13/54

14 Organiserede business angels i Region Midtjylland Rapporten Evaluation of EU Member State Business Angel Markets and Policies estimerer også, at der er ca organiserede business angels i EU, hvilket med den kendte beregningsmodel fra før genererer ca. 63 organiseret i Region Midtjylland, udregnet ud fra befolkningsstørrelsen. Der er p.t. omkring betalende BAN-medlemmer i den midtjyske region. Endvidere er der en række tilknyttede medlemmer omkring netværkene; BAN InVest, INVESTORmidt og Switzr. Det giver et meget konkret benchmark, som trods en stigning i antallet af organiserede business angels de sidste par år, stadig er et stykke vej endnu fra blot at ligge på det Europæiske gennemsnit. Investeringskapacitet hos mini angels Rapporten Evaluation of EU Member State Business Angel Markets and Policies estimerer, at der er ca mennesker i EU som har investeret i virksomheder, hvor de ikke er i familie eller har tætte relationer med ejeren. Dette tal inkluderer også business angels (i samlet tal, i og udenfor netværk) hvor der er estimeret til at være mellem og i EU. Udenfor business angel-segmentet eksisterer der således mellem og mini angels i EU. Dette tal indikerer, at der baseret på befolkningsstørrelsen er ca af denne type mini angels i Region Midtjylland. Konservativt nedrundes til et estimat på 1000 personer. Investeringskapacitet i Region Midtjylland SAMLET ESTIMAT Den samlede investeringskapacitet fra investorer i unoterede selskaber i Region Midtjylland estimeres til 560 mio. DKK årligt fra business angels og 200 mio. DKK årligt fra mini angels. Dette giver således en samlet årlig investeringskapacitet på 760 mio. DKK.! Der bør tages forbehold for, at en del af de 760 mio. DKK allerede bliver investeret årligt. Derfor bør dette estimat betragtes som et samlet udtryk for den faktiske plus potentielle årlige investeringskapital. BUSINESS ANGELS 560 mio. DKK (74%) MINI ANGELS 200 mio. DKK (26%) Ud fra spørgeskemaundersøgelsen indikerer de adspurgte i Leder til Start-ups (Ledernetværket), at de i gennemsnit har mulighed for at investere DKK over de næste 2 år. Dette indikerer en årlig investeringskapacitet på DKK, hvilket nedrundes til DKK. Mini angels kan bedst sidestilles med ovennævnte gruppe og derfor antages den samme investeringsinteresse at gøre sig gældende. ESTIMAT: MINI ANGELS På baggrund af ovenstående overvejelser kan et estimat for den samlede årlige mini angel investeringskapacitet i Region Midtjylland opgøres til: 1000 x 0,2 mio. DKK = 200 mio. DKK pr. år 14/54 Total investeringskapacitet pr. år Mini angels Business angels TOTAL (Dette tal nedrundes til 750 mio. DKK) (mio. DKK) = 760

15 Respondenter der har svaret Nej. 2 (1%) Hvis du havde en formue, ville du så investere noget af den i unoterede virksomheder Respondenter der har svaret Ja. 140 (99%) Analyse - hindringer og anbefalinger I det følgende analyseres 10 relevante investeringshindringer på tværs af ca. 17 analysegrupper. Høje værdisætninger er den primære deal breaker, mens økonomi og adgang til investerings- og syndikeringsmuligheder er en udfordring særligt hos små og uerfarne investorer. Analysedata er renset for respondenter uden investeringsinteresse, således at kun investeringsvillige respondenter indgår. Analysen afdækker, hvilke hindringer den enkelte investorgruppe har i forhold til investeringer samt hvorvidt der er forskelle på disse hindringer. Dette suppleres af en række refleksioner og anbefalinger: 1. Under Refleksioner problematisereres på baggrund af rå data, kvalitative interviews, investorernes feedback, Keystones erfaringer og gennemgang af cases 2. Under Anbefalinger opstilles løsningsforslag på baggrund af refleksionerne. Anbefalingerne er primært målrettet investorer og offentlige beslutningstagere fra Region Midtylland 15/54

16 VÆRDISÆTNING Anbefalinger: #1 Udbud af værdisætningskurser #2 Vurdering af online-værktøjer #3 Flere PhD-projekter om start-up valuation 16/54

17 SPØRGSMÅL: Værdisætning på investeringer er for høje Værdisætning er meget ofte stridspunktet i forhandlingerne mellem virksomhed og investor, hvilket afspejles i undersøgelsen, hvor dette emne rangerer som en af de største hindringer for investering. Ca. 60% af respondenterne tillægger virksomhedernes værdisætning en betydelig eller afgørende hindring for at investere. VÆRDISÆTNING Ingen hindring Lille hindring Betydelig hindring Afgørende hindring Alle Grafen indikerer, at business angels i og udenfor netværk samt respondenterne fra Ledernetværket tilsammen finder værdisætningen i virksomhedscasene for høje. Det kan tyde på, at grupperne oplever en større kløft mellem investeringslyst og værdien (og det mulige afkast) af de cases de præsenteres for. Ledernetværk Investorer udenfor BA-netværk Investorer i BA-netværk Værdisætning er en større hindring hos store investorer end hos små investorer. Kun ca. 25% af de store investorer oplever, at prisen på de investeringstilbud de præsenteres for er lille eller uden betydning. Små investorer Store investorer Værdisætning kan have større betydning for investorer, som har prøvet at betale prisen for en bid egenkapital enten i form at tab eller gevinster. Grafen bekræfter, at investorer med erfaring ser en marginalt større hindring i værdisætning i forhold til uerfarne investorer. Investorer uden investeringserfaring Investorer med investeringserfaring Der er ingen indikationer på, at stemningen omkring værdisætning ændrer sig afhængigt af, om man opsøger investeringsmuligheder aktivt eller ej. Ikke-aktivt søgende investorer Aktivt søgende investorer Det kan tænkes, at investorer som møder et stort udbud af investeringstilbud, kan tillade sig at være mere kræsne på prisen/værdisætningen. Men fordelingen i højre viser, at ombejlede investorer dog kun adskiller sig marginalt fra de mindre ombejlede, hvad angår deres værdifølsomhed. Investorer med lavt dealflow Investorer med højt dealflow /54 0% 20% 40% 60% 80% 100%

18 VÆRDISÆTNING For høje værdisætninger er særligt hindrende for store business angels udenfor netværk Det er særlig karakteristisk for store business angels i og udenfor netværk, at hindringsfaktorerne generelt pålægges lille betydning - med undtagelse af værdiansætning. For høje værdisætninger udgør en væsentlig hindring for ca. 75% af de store business angels udenfor netværk. Gruppen af store business angels er villige til at investere mere end 1 mio. DKK over de næste 2 år, mens gruppen mini-angels har tilkendegivet, at de vil investere op til 1 mio. DKK. Store business angels udenfor netværk (> 1 mio. DKK) 27 Store business angels indenfor netværk 25 Mini-angels (< 1 mio. DKK) 26 Afgørende hindring Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb 80% 80% 70% Værdisætning Investeringsbeløb 70% Værdisætning 60% Investeringsbeløb 60% 50% 50% 40% 40% 30% Erfaring 30% Co-investering Erfaring 20% Co-investering 20% Ingen hindring %-aksen viser andelen af det samlede antal respondenter, Tid som finder en given hindring betydelig eller afgørende. Tid 10% 0% 10% 0% Deal flow Deal flow Risici Risici Investeringskendskab Investeringskendskab Låste midler Låste midler Mini-angels (< DKK 1 mio.) Store business angels i netværk Mini-angels (< DKK 1 mio.) Store business angels i netværk Store business angels udenfor netværk Store business angels udenfor netværk De 3 grupper ovenfor adskiller sig primært på deres medlemmer. Dette kan både indikere, at investorer indbyrdes holdninger til værdiansætning, investeringsbeløb, i BA-netværk har færre udfordringer eller omvendt, investeringskendskab, deal flow og risici. at BAN-medlemskab direkte reducerer ovennævnte De business angels som ikke er tilknyttet et netværk, investeringsbarrierer. Mini-angels hindres mere end ser investeringernes størrelse, værdisætning, risici og de øvrige to grupper på områderne rådighedsbeløb, manglen på investeringskendskab og deal flow som co-investering, deal flow og investeringskendskab. en større investeringsbarriere i forhold til netværks- 18/54

19 VÆRDISÆTNING REFLEKSIONER ANBEFALINGER Værdisætningen er meget ofte stridspunktet i forhandlingerne mellem virksomhed og investor, hvilket afspejles i undersøgelsen, hvor dette emne rangerer som en af de største hindringer for investering. Erfaringer fra screening af store volumener af virksomheder indikerer, at i mange af de kapitalsøgende virksomheder sættes et urealistisk værdiestimat. Adfærden er forståelig i de tilfælde, hvor iværksætteren hverken har erfaring med hvordan deres peers værdiansættes eller med, hvor venturemarkedets generelle værdisætningsniveau ligger. Der findes ikke en videnskabelig Det er yderst sparsomt, hvad danske iværksættere og investorer kan finde af viden og værktøjer til kvalificeret vurdering af forholdet mellem kapitalbehov, kapitalandel, pre- og post-money valuation i unge virksomheder. Men da værdisætning udgør en helt central investeringsbarriere, er der grundlag for at tage mere seriøs hånd om udbredelsen af guidemateriale og værktøjer til værdiansættelse i early stage markedet. brugbar værdisætningsmodel, der virker til denne type investeringer. De modeller, der evt. kan anvendes som f.eks. The VC-Method, multipel-modellen eller DCF-modellen er behæftet med høje usikkerheder, og de hviler på mange subjektive antagelser og ikke kvantificerbare input, der kan være svære at forsvare i en forhandlingssituation. Ofte er den helt store excel-øvelse ikke tidsbesværet værd. Der findes også en række høker værdisætningsmodeller, men der er behov for bedre værktøjer og let udbredelse af disse til virksomheder og investorer. 1. Udbud af værdisætningskurser - fysiske møder, online webinars, analyser, white papers 2. Vurdering af online værktøjer - f.eks. den Hollandsk-udviklede platform Equidam, som er et seriøst bud på et online-software, som SME er og iværksættere anvender til at foretage værdi-check, før de går i markedet med deres investeringsprospekt 3. Igangsæt PhD projekter om værdiansættelse af startups 19/54

20 DEAL FLOW Anbefaling: #1 Etablér landsdækkende mini-angel netværk 20/54

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Klædt på til KAPITAL MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Program 09.00 Velkomst og præsentation af dagens program 09.10 Fra overblik til mødet med investor Introduktion

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk OM MATCH-ONLINE BAGGRUND Startede som det offentlige TIC netværk I 1999 stifter Deloitte, Danske Bank og en række virksomhedsmæglere Foreningen match-online.dk Topper i 2006-07 med mere end 700 emner I

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

FONDEN MARKED INVESTERINGSSTRATEGI

FONDEN MARKED INVESTERINGSSTRATEGI Skemaet nedenfor giver et overblik over de kriterier, som vægtes i en bedømmelse. Inden den konkrete ansøgning/præsentation bliver udformet, er det en god ide at sætte sig ind i disse kriterier. Hermed

Læs mere

Finansiering af små- og mellemstore vækstvirksomheder

Finansiering af små- og mellemstore vækstvirksomheder Finansiering af små- og mellemstore vækstvirksomheder Udvalgte fonde & business angels v/ Torben Blicher Buch, Væksthus Syddanmark Board Member, Business Angels Syddanmark Agenda 1. Kort indblik i Væksthuset

Læs mere

UGE46.DK. Matchmakingkonference

UGE46.DK. Matchmakingkonference Matchmakingkonference DVCA, CONNECT Denmark og DELACOUR DANIA har hermed i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, Væksthus Midtjylland, INVESTORmidt, BAN InVest Dansk Erhverv og IT-Branchen fornøjelsen

Læs mere

EU patentdomstolen og dens konsekvenser

EU patentdomstolen og dens konsekvenser EU patentdomstolen og dens konsekvenser DVCA den danske venture- og kapitalfondsforening, har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsen i virksomheder, der har modtaget risikovillig kapital,

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

KOMMERCIALISERING AF DE BEDSTE IDÉER ERHVERVSUDVIKLINGSDØGN SKANDERBORG, 22. MARTS 2012 OPLÆG B3

KOMMERCIALISERING AF DE BEDSTE IDÉER ERHVERVSUDVIKLINGSDØGN SKANDERBORG, 22. MARTS 2012 OPLÆG B3 KOMMERCIALISERING AF DE BEDSTE IDÉER ERHVERVSUDVIKLINGSDØGN SKANDERBORG, 22. MARTS 2012 OPLÆG B3 CHRISTIAN BUUR, ACCELERACE KENNETH LARSEN & JAN ROSENBOM, KEYSTONES De næste 45 minutter Introduktion de

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet:

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet: Kapitalformidling Resume Vækstforum Midtjylland understøtter initiativer, der sikrer gode rammer for udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. Vækst og udvikling hænger tæt sammen med tilførsel af

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012 NOTAT København, juni 2012 Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger Computerspilzonen anbefaler at der gennemføres 9 initiativer for at styrke udviklingen i den danske spilbranche,

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Bilag I. Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder)

Bilag I. Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder) Bilag I Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder) Hvad er din vigtigste motivation for at investere? (der kan markeres flere svarmuligheder) Hvor mange virksomheder/projekter

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'.

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Formål Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Det er et ledelsesværktøj for udviklingsparker til måling og styrkelse af

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere