AaB Ishockey. Kontingentcirkulære 2015/2016. Ver Vedtaget af bestyrelsen 18. juni Kontingentcirkulære Side 1 af 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AaB Ishockey. Kontingentcirkulære 2015/2016. Ver. 20150617 Vedtaget af bestyrelsen 18. juni 2015. 520150617 Kontingentcirkulære 2012-2016 Side 1 af 14"

Transkript

1 Kontingentcirkulære 2015/2016 Ver Vedtaget af bestyrelsen 18. juni Kontingentcirkulære Side 1 af 14

2 Kontingentcirkulære for AaB Ishockey Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Medlemsskab af AaB Ishockey... 3 Registreret medlem - nye medlemmer Aktivt medlemskab... 5 Passivt medlemskab... 5 Indmeldelse... 5 Udmeldelse... 6 Procedurer omkring kontingent... 6 Opkrævning af kontingent... 6 Opkrævning af kontingent ved begyndere... 7 Modregning i kontingent... 7 Reduktion/ændring i kontingent... 8 Søskenderabat... 8 Studierabat... 8 Kontingentændring grundet skade... 9 Kontingentændring - Ændring af medlemsstatus Differentieret kontingent Terminer anvendt i medlemsadministrationen Adgang til Aalborg Ishockey s hjemmekampe i Gigantium Kontingentsatser...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Blanketter til anvendelse ifm medlemskab Side 2 af 14

3 Indledning Bestyrelsen har udarbejdet dette cirkulære, der kan anvendes som redskab ved spørgsmål om kontingentforhold og medlemskab af AaB Ishockey. Cirkulæret er også kasserens håndbog i, hvordan han/hun skal forholde sig til de retningslinjer der er afstukket fra bestyrelsen og hvordan vedtægterne tolkes i forbindelse med medlemsskabet. Således er cirkulæret en vejledning i, hvorledes de forskellige procedurer omkring medlemsskabet er indarbejdet i klubben, og skal bl.a. sikre, at kontingentindtægter opkræves og kan indtægtsføres i overensstemmelse med reglerne herfor. Det er væsentligt for klubben at kunne regne med at indtægter fremkommer til aftalt tid. Klubbens søgen efter et øget aktivitets- og sportsligt niveau er forbundet med store udgifter og netop derfor er enhver indtægt væsentlig. Da kontingent er en væsentlig del af klubbens indtægter, er der gennem de seneste år gjort flere tiltag, der skulle minimere vores udestående ifm restancer. - For at komme den sidste gruppe sene betalere til livs, er der i 2010 indført mere konsekvente regler, når kontingent ikke indbetales til tiden. - Langt de fleste medlemmer betaler til tiden, men der er en gruppe, som vi igennem tiderne har ofret rigtig mange frimærker på, og derfor har vi måttet stramme proceduren. Derved håber vi at have indarbejdet så meget konsekvens i vore procedurer, så det er klart for enhver, at alle skal bidrage på lige vis for at deltage i fællesskabet. Kontingentcirkulæret evalueres hvert år i april måned, og således skal der tages behørrig hensyn til evt. opdatering af cirkulæret, med udgangspunkt i til de udfordringer der er konstateret siden seneste gennemgang. Medlemsskab af AaB Ishockey Enhver repræsentant for AaB Ishockey, det være sig spiller eller leder, er forpligtet til at være medlem af klubben, og der kan her være tale om passiv eller aktiv medlemskab. - Der findes tre typer medlemskab i AaB Ishockey: Registreret medlemskab Aktivt medlemskab. Passivt medlemskab. Medlemsskabet er ikke fortløbende, - således skal der for hver ny sæson foretages indmeldelse eller indskrivning via onlinesystemet på klubbens hjemmeside. Når et medlem optages, vil det blive tildelt et individuelt medlemsnummer. Numre, som på denne vis er tildelt medlemmer, kan ikke overdrages til andre eller bruges af andre medlemmer. Således vil et medlem der melder sig ud og senere melder sig ind igen, få tildelt samme medlemsnummer. Denne medlemsregistrering har desværre afsløret, om end i mindre grad, at der er nogle få medlemmer benytter sig af muligheden for at melde sig ind og ud af klubben på strategisk gode tidspunkter, for på denne måde at slippe for at betale kontingent og nyde godt Side 3 af 14

4 af klubbens tilbud. Her kan det oplyses, at der nu er indført en regel om, at enhver konstatering af et sådant forhold vil blive behandlet individuelt. Der foreligger et regelsæt der gør, at der skal betales gebyr for at reetablere et medlemskab efter en udmeldelse i samme sæson, og at der skal erlægges fuld kontingent fra udmeldelsestidspunktet, for at kunne betragtes som medlem. Gebyret for et sådant forhold fremgår af listen over kontingentsatser. Registreret medlem - nye medlemmer... Et registreret medlemskab er reelt kun aktuelt for nye begyndere, idet vi i AaB Ishockey skelner mellem to typer nye medlemmer : Øvede spillere definerer vi som medlemmer, der tidligere har spillet ishockey og/eller er kvalificeret til at indgå i foreningens træningsgrupper. Denne type nye medlemmer anbefales at ansøge om aktivt medlemskab. Nybegyndere/Uøvede medlemmer definerer vi som medlemmer, der ikke tidligere har spillet ishockey og som ikke er særlig øvede i skøjteløb. På denne baggrund har denne gruppe ikke tilstrækkelig øvelse til at indgå i foreningens træningsgrupper, hvorfor denne gruppe anbefales at tilmelde sig som registreret medlem, simpelthen for at kunne afgøre, om sporten har interesse, INDEN medlemmet ønsker optagelse som aktivt medlem og skal investere i udstyr. Det skal bemærkes, at der for gruppen Nybegyndere/Uøvede er særlige vilkår for ansøgning om medlemskab: Begynderafdelingen er primært for medlemmer, som kan indgå i vores U11 afdeling eller yngre. Spillere, som ønsker medlemskab, og som er ældre end at de kan indgå i U11-gruppen, skal gennem en kvalifikationstest for at afgøre, om ansøgeren kan indgå direkte i afdelingens træningsgrupper. Såfremt klubben skønner, at man ikke er kvalificeret til at indgå i nævnte træningsgrupper, kan vi anbefale ansøgeren at søge mulighed for at opgradere sine skøjtemæssige færdigheder ved ASF s skøjteskole, indtil en ny test kan finde sted. ASF og AaB Ishockey har indgået aftale om fælles tiltag for at styrke indsats for begyndere. Ethvert nyt medlem i AaB Ishockey, der betragtes som nybegynder, modtager tilbud om, at kunne deltage i Begynderafdelingens ordinære træning, på særlig favorable vilkår. For at kunne benytte tilbuddet, skal det nye medlem registreres og får en prøveperiode på 5 uger / 10 gange Prøveperioden er kontingentfri, idet denne er klubbens tilbud til spilleren, så han/hun har mulighed for at stifte bekendtskab med sporten, kammeraterne, miljøet, således interessen for et fremtidigt medlemskab kan overvejes. Ved prøveperiodens udløb, bliver spilleren, som har status af registreret medlem, eller dennes forældre kontaktet for at få afklaret, om der skal etableres et formelt medlemskab, idet kun dette giver ret til deltage i træning fremadrettet. For at opnå medlemskab af klubben skal man registreres og indmeldes via klubbens onlinesystem. Når medlemmet (i begynderafdelingen) får tilegnet sig tilstrækkelig øvelse og vurderet til at kunne indgå de aldersbestemte træningsgrupper, vil medlemmet blive anbefalet at blive overflyttet til den aktuelle aldersbestemte træningsgruppe, idet det kun er ad denne vej Side 4 af 14

5 man kan spille på hold. I forbindelse med overflytning fra begynderafdelingen til en træningsgruppe, vil kontingent opgraderes i henhold til gældende kontingentsatser, gældende fra den dato overflytning sker. Det skal bemærkes, at når medlemmet deltager i træning og/eller kamp i sin træningsgruppe, betragtes han/hun som overflyttet til gruppen. Almindeligvis betyder det også, at deltagelse i begynderafdelingens tilbud bortfalder. I den lille begynderafdelingen er der mulighed for lån af udstyr jfr. regler herfor. For en god ordens skyld skal det bemærkes, at AaB Ishockey ikke har ubegrænset udbud af låneudstyr. Det skal bemærkes, at der kun tilbydes én prøveperiode til Nybegyndere/Uøvede. Således kan en person ikke benytte tilbuddet i en sæson, for i følgende sæson at benytte tilbuddet på ny. Aktivt medlemskab Aktivt medlemskab kræves af alle, der deltager i træningsgrupper og turneringer. Enhver kan ansøge om optagelse i AaB Ishockey som aktiv medlem. Efter medlemskabet er registreret og betalt, er medlemmet berettiget til at spille på hold og deltage i klubbens aktiviteter. Opmærksomheden henledes på, at manglende tilmelding og betaling medfører, at medlemmet ikke er spilleberettiget (kan ikke spille på hold og deltage i kamp); - se punktet Procedurer omkring kontingent. Kontingent opkræves en gang årligt. For tilkomne spillere fra andre klubber, der er underlagt regler om licens eller spilletilladelse, og som ønsker aktivt medlemskab af AaB Ishockey, gennemføres klubskifte efter gældende regler herfor. Det betyder bl.a., at medlemmet IKKE kan indgå i holdopstillinger, før evt. nødvendigt spillecertifikat eller accept fra DIU er fremkommet til AaB Ishockey, UAN- SET medlemmet har etableret et medlemskab. Medlemskabet fortsætter til den dag der modtages skriftlig udmeldelse og klubben forbeholder sig ret til betaling af kontingent til denne dato. Meddelelsen håndteres af kassereren. Passivt medlemskab Passiv medlemskab kræves af alle, der repræsenterer AaB Ishockey, herunder ledere og trænere. Et passivt medlemskab åbner ikke mulighed for at være aktiv på isen, medmindre der er indgået aftale med AaB Ishockey derfor. Enhver kan ansøge om optagelse i AaB Ishockey som passiv medlem. Efter medlemskabet er registreret og betalt, kan medlemmet påtage sig et lederhverv i klubben. Kontingent opkræves én gang årligt. Indmeldelse Side 5 af 14

6 Man er først medlem af og indmeldt i AaB Ishockey, når man har foretaget registrering, tilmelding og betaling via klubbens onlinesystem. Opmærksomheden henledes på, at udeblivelse af tilmelding og betaling i mere end 14 dage efter indbetalingsfrist vil sanktioneres ved, at man afvises til træning og kan ikke deltage i kamp. Se afsnit om betaling og restance. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel. Varsel skyldes, at andre mellemværender med de enkelte medlemmer skal afklares inden udmeldelse, f.eks. leje af skab, lån af udstyr. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles. Ved udmeldelse vil medlemmet deaktiveres i SportsAdmin senest på udmeldelsesdatoen. Som medlem af foreningen, skal man være opmærksom på foreningens vedtægter 4, 6 og 7. Procedurer omkring kontingent Efter information om tilmelding og indbetaling af kontingent, forventes kontingent betalt senest den sidste rettidige indbetalingsdag. Er kontingent ikke indbetalt på forfaldsdato, registreres medlemmet som værende ikke-medlem af klubben. Ikke-medlemmer må ikke anvendes i holdopstillinger. Er der tvivl om en spillers status, må der forespørges hos kassereren for at få afklaret forholdet. Der udleveres automatisk medlemslister hver måned til. Medlemslister skal krydsrevideres med indleverede holdkort. Såfremt der måtte være behov for hyppigere udlevering af medlemslister, må dette aftales med respektive afdelinger. Opkrævning af kontingent Kontingentåret er baseret på 12 måneder og kontingent for medlemskab af AaB Ishockey, opkræves for alle medlemsgrupper en gang årligt i august måned og dækker perioden 1 maj til 30. april følgende år. Der informeres om tilmelding til hold samt betaling på klubbens hjemmeside samt til registrerede holdmails i klubben. Der vil forekomme opkrævninger af kontingent ud over nævnte terminer, specielt i de tilfælde, at et medlem starter inde i sæsonen og/eller et medlem skifter afdeling i sæsonen. Beregning af kontingent for et nyt medlem, der registreres og indmeldes i klubben til et vilkårligt tidspunkt, vil kontingentberegning foretages på baggrund af en skiftedag der ligger ved første kommende månedsskift. Side 6 af 14

7 For medlemmer der skifter status i sæsonen, vil kontingentopkrævninger uden for normal termin, baseret på en anmodning om kontingentændring (blanket), der fremsendes fra afdelingskassereren til medlemsadministrationen. Beregning af det nye kontingent foretages på baggrund af en skiftedag, der ligger ved første kommende månedsskift. Der udarbejdes opkrævninger ved hvert månedsskift for kontingentændringer og de fremsendes til de enkelte medlemmer, der således afregnes for den resterende del at opkrævningsperioden. Medlemmet aktiveres i SportsAdmin og har adgang til træning og kamp straks, der er registreret kontingentindbetaling. - Aktivering af f.eks. adgangskort til elitekampe kan tage op til 14 dage. Det skal bemærkes, at der er mulighed for at et medlem ved henvendelse til kasserer kan aftale andre betalingsregler/-terminer for betaling af kontingent. Enhver henvendelse vurderes individuelt, og en evt. betalingsaftale bekræftes skriftlig. Opkrævning af kontingent ved begyndere Begyndere, der aktiveres eller overgår til træningsgrupper i løbet af sæsonen, vil blive opkrævet kontingent der er gældende for respektive træningsgruppe fra tidspunktet for overflytning. Således afregnes kontingentet forholdsvis, således der kun opkræves opgraderet kontingent for den resterende periode af sæsonen. Spillere, der indmeldes i løbet af sæsonen (løbende indmeldelse), og som kan indgå direkte i træningsgrupperne, vil blive opkrævet kontingent på indmeldelsestidspunktet. Således afregnes kontingentet forholdsvis, idet der kun opkræves kontingent for den resterende periode af sæsonen. Modregning i kontingent Medlemsadministrationen havner til tider i en diskussion om, at et medlem oplyser at have et tilgodehavende i klubben og at medlemmet på denne baggrund ikke vil betale kontinget. Klubbens holdning er, at medlemskab af klubben og betaling herfor ikke har sammenhæng med andre aftaler man måtte have med klubben. Klubben efterlever de aftaler der er indgået, forudsat at dokumentation afleveres til rette person og inden for aftalt termin samt at dokumentationen er udarbejdet i overensstemmelse med aftale. Erfaringsmæssigt opstår disse problemer, i forbindelse med betaling af udlæg eller manglende betaling af honorar. Fsa udlæg for klubben, er det den enkelte leder, der er ansvarlig for at aflevere dokumentation i overensstemmelse med regler herfor (evt. anvendelse af regskabsskema vedlagt original bilagsmateriale). Kassereren er instrueret i, at betale udlæg, når rette dokumentation foreligger. Side 7 af 14

8 Fsa manglende udbetaling af honorar forholder det sig således, at vore ledere i disse tilfælde ofte oplyser, at grunden til manglende indbetaling af kontingent skyldes, at klubben ikke har afregnet deres engagement. - For en god ordens skyld skal det her nævnes, at alle ledere i klubben er ansat på en lederaftale, der nøje specificerer det enkelte engagement og terminer for udbetaling. Det er den enkelte leders ansvar at indlevere efterlyst dokumentation i overensstemmelse med den indgåede aftale. Ofte skyldes forsinkelser i udbetaling, at disse frister for indlevering af dokumentation IKKE overholdes eller dokumentationen er mangelfuld. Klubben gør faktisk en stor indsats for at afregning kan finde sted: I god tid inden sæsonafslutningen den 30. april, fremsendes pr. mail et skema for opgørelse af omkostningsgodtgørelse samt gældende skattetakster til ALLE ledere, som er kendt med en mailadresse. Alternativt kan ledere få nævnte materiale udleveret/fremsendt ved henvendelse til afdelingskasserer. Herefter er det op til de enkelte ledere at indsende nødvendig dokumentation. Kassererfunktionen er instrueret i at udbetale honorarer umiddelbart efter 1. maj, forudsat efterlyst materiale foreligger. Reduktion/ændring i kontingent Regler for medlemskab af AaB Ishockey åbner mulighed for, at der i enkelte tilfælde er mulighed for at skulle betale et reduceret kontingent, hvis særlige omstændigheder består omkring medlemmet. Det skal dog bemærkes, at differentieret kontingent er gældende for en gruppe, og behandling af reduceret kontingent for denne gruppe tages op af bestyrelsen. I det følgende er der oplistet gældende muligheder der pt forefindes for reduktion i kontingent: Søskenderabat Der kan opnås søskenderabat for spillere med søskende under 18 år således, at ældste medlem betaler fuld pris og øvrige søskende reduceret pris, forudsat øvrige søskende er normeret til normalt kontingent (kontingent uden rabat eller anden kontingentreduktion) Efter tildeling af søskenderabat udgør aktuelt kontingent for de yngre medlemmer, kontingent for aktuel aldersklasse minus den gældende søskenderabat. - Søskenderabat fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med den årlige fastsættelse af kontingent. Søskenderabat kan dog ikke opnås på baggrund af, at ældre søskende har status som spiller på kontrakt, spiller på ungdomsaftale eller aktivt medlem i motionsafdeling. Søskenderabat bortfalder straks, hvis ældre søskende melder sig ud af klubben, overgår til kontraktstatus eller ældre søskende kommer i restance, så han/hun ikke opfylder kravet til at være spilleberettiget for klubben. Studierabat Der kan opnås studierabat for medlemmer over 18 år under SU berettigede uddannelser. Således udgør aktuelt kontingent for medlemmet, kontingent for kategorien minus 25%. Der skal ansøges om studierabat forud for hver halvsæson. Betingelser for at opnå studierabat er, at kopi af gyldig dokumentation, f.eks. optagelsesdokument, SU-bevilling e. lign., eller anden gyldig domentation indleveres til AaB Is- Side 8 af 14

9 hockey s kontor senest henholdsvis 10. august eller 28. december for at opnå rabat i efterfølgende halvsæson. Ved senere indleveret dokumentation for studierabat, godskrives rabatten først i forbindelse med efterfølgende kontingentopkrævning. - Rabat beregnes ikke forholdsvis for sæsonen. Der ydes ikke studierabat for spillere på motionshold og 2. division samt personer med passivt medlemskab. Ordning om studierabat indgås for en begrænset periode, idet ordningen skal fornyes forud for hver termin for kontingentopkrævning. Har du behov for forlængelse af ordning om studierabat, skal du, i egen intreresse og inden termin for ansøgning, fremsende ny anmodning om forlængelse af ordning til medlemsadministrationen. Såfremt ordning om studierabat ikke fornyes som anvist, vil ordningen umiddelbart bortfalde, medmindre medlemmet har taget kontakt til medlemsadministrationen inden ovenstående terminer for indsendelse af dokumentation. Den umiddelbare konsekvens af bortfaldet ordning er der skal betales fuldt kontingent. Bemærk: Rabatordningerne kan ikke kombineres. F.eks. kan et medlem over 18 år på studierabat, ikke udløse f.eks. søskenderabat for søskende under 18 år. Der ydes ikke studierabat på aktive medlemskaber med reduceret kontingent. Kontingentændring grundet skade Aktivt medlemskab i hvile tilbydes i de tilfælde, hvor et aktivt medlem pga langvarig sygdom, skade eller bortrejse, ikke kan deltage i de normale aktiviteter i en periode på mere end 8 uger. I perioden ændres medlemsstatus til passivt medlemskab, hvorved man oppebærer klubbens tilbud i den nævnte periode. Aktivt medlemskab i hvile kan kun opnås for resten af den indeværende sæson og alle tilsagn om Aktivt medlemskab i hvile, nulstilles pr. 30. april. Efter indsendelse af blanket for kontingentændring grundet skade til medlemsadministrationen, ændres medlemsstatus som anført på ansøgningen. Såfremt der opnås medlemskab som aktivt medlemskab i hvile, vil medlemmet automatisk blive reguleret til normalt kontingent ved dato for forventet klarmelding. Såfremt klubben konstaterer, at medlemmet meldes klar eller deltager i træning på et tidligere tidspunkt end oplyst på forventet klarmelding, reguleres medlemmet til normalt kontingent fra dette tidspunkt (indberettes af holdleder). Har medlemmet behov for forlængelse af perioden, skal medlemmet, i egen intreresse og inden den oplyste pauses udløb, indsende ny anmodning om forlængelse af skadespause, med oplysning om ny dato for klarmelding. Det forventes, at spilleren aktiverer sit medlemskab straks, når denne igen benytter sig af det aktive medlemsskab fuldt ud. - Tilbagevenden til normalt aktivt medlemskab efter aktivt medlemskab i hvile kræver aflevering af en blanket for ændring af kontingentstatus. Bemærk, at ansøgning om ændring af medlemsstatus, der er begrundet i skade, sygdom eller bortrejse, vurderes i hvert enkelt tilfælde, og at anmodningen kan afvises. Beslutningen om accept eller afvisning ligger hos aktuel afdelingsformand. Side 9 af 14

10 Der ydes ikke studierabat på aktive medlemskaber med reduceret kontingent. Ved skadesforløb over 3 måneder, vil evt. ordninger omkring søskenderabat blive annulleret. Ordningen vedr. søskenderabat aktiveres igen, ved klarmelding af skaden. - Såfremt skaden forårsager stop af medlemskab, skal udmeldelse ske skriftligt til AaB Ishockey! Skema Udmeldelse kan downloades fra vores hjemmeside. Kontingentændring - Ændring af medlemsstatus Såfremt et medlem ønsker at ændre medlemsstatus, skal medlemmet indlevere anmodning om dette, så medlemsadministrationen kan foretage kontingentændring. Ansøgningsskema omfatter følgende typer ændringer for status af medlemsskab: Medlemmet ønsker at ændres medlemsstatus fra aktivt til passivt medlem Medlemmet ønsker at genoptage medlemsstatus som aktivt medlem Medlemmet ønsker at skifte afdeling, uden for termin, med kontingentændring til følge. Medlemmet ønsker at genoptage normalt aktivt medlemskab efter skade, sygdom eller bortrejse Differentieret kontingent I forbindelse med afklaring af turneringsomfang og antallet aktuelle medlemmer i en holdgruppe, kan bestyrelsen indføre differentieret kontingent for en medlemsgruppe. Typisk er denne ordning for 2. hold, hvor turneringen ikke er særligt omfattende, et forhold der betyder, at klubbens tilbud til denne gruppe er meget begrænset i forhold til f.eks. 1. holdets turnering. Derfor er der mulighed for differentieret kontingent, der reelt betyder, at gruppen kontingentreguleres efter en model, hvor et begrænset antal turneringskampe (i forhold til 1. holdet i aldersgruppen) vil reducere kontingentet. Differentieret kontingent tager udgangspunkt i, at kontingentet er sammensat af to kontingentandele, hvor den ene er baseret på medlemmets deltagelse i rammerne for klubben (kaldes klubandelen af kontingentet) og den anden baseres på medlemmets deltagelse i turnering (kaldes turneringsandelen afkontingentet). Således vil klubandelen være identisk for alle medlemmer i en aldersgruppe, hvorimod turneringsandelen vil være forskellig, afhængig af hvor mange turneringskampe de enkelte medlemmer deltager i. Omkring tidspunkt for standerhejsning, og inden udsendelse af kontingentopkrævninger, vurdrer bestyrelsen de aldersgrupper, hvor der kan blive tale om differentieret kontingent. Resultatet af denne vurdering meddeles til respektive hold og medlemsadministrationen, som således kan informere medlemmerne og udsende opkrævninger i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Yderligere oplysninger og beregningsmodel for nævnte kontingent, henvises til vejledning om Differentieret kontingent. Terminer anvendt ved medlemsadministrationen Side 10 af 14

11 - ved kontingentfastsættelse, opkrævning og vedligehold af medlemskartotek. 1. maj Ny sæson Juni På den ordinære generalforsamling fremlægges budgetforslag for igangværende sæson, og i denne forbindelse fremlægges til orientering også de kontingentsatser, der er gældende for sæsonen. Det forudsættes, at forslag til kontingentsatser accepteres og således anvendes oplyste satser i kommende opkrævninger. 1. august På baggrund af medlemslister, der er til rådighed ved afslutning af forrige sæson, fremsendes afkrydsningslister til respektive afdelingsledere, med henblik på at registrere de spillere, der kan møde frem til standerhejsning og de første istræninger i sæsonen. Medio august Betalingsfrist for kontingentopkrævning/skæringsdato for evt. tilbageholdelse af adgangskort til elitekampe. 1. september Meddelelse til ikke-medlemmer at de er spærret for deltagelse i foreningens aktiviteter. Der udsendes ikke rykkere. Medio april Kontingent for kommende sæson fastsættes af bestyrelsen. Opmærksomheden henledes på det faktum, at bestyrelsen alene kan fastsætte kontingentsatser. 1. maj Ny sæson Adgang til Aalborg Pirates s hjemmekampe i Gigantium Aktive medlemmer tilbydes adgang til Aalborg Pirates s hjemmekampe i Gigantium Isarena. Adgang er gratis og giver adgang til alle hovedturneringens kampe (grundspil, mellemspil og slutspil). Dog kan begyndere, registrerede spillere på prøveordning, motionshold og spillere på 2. divisionsholdet ikke benytte dette tilbud. Spillere på Motionshold og spillere på 2. divisionsholdet kan mod indbetaling af et særligt kontingenttillæg, opnå adgang til nævnte kampe. Kontingent og kontingenttillæg fremgår at kontingentsatser. Nye medlemmer, der anmoder om et aktivt medlemskab efter 31. december, tilbydes ikke gratis adgang til Aalborg Pirates s hjemmekampe i Gigantium Is-arena!! Adgang opnås ved fremmøde ved personaleindgangen til Gigantium, hvor der er fremlagt en opdateret medlemsliste for medlemmer med adgang til hjemmekampe. Forud for hver hjemmekamp udarbejdes en opdateret liste over aktive medlemmer af AaB Ishockey. Listen tager udgangspunkt i aktive medlemmer med ret til adgang til elitekampe, idet medlemmer som ikke er omfattet af ordningen og medlemmer i restance ikke er indeholdt i listen. Personalet ved personaleindgangen er instrueret i, at KUN medlemmer, der fremgår af listen kan opnå adgang. Således vil man blive afvist hvis man ikke fremgår af listen og her tjener det ikke noget formål at diskutere med personalet om denne disposition. Personalet Side 11 af 14

12 er instrueret af AaB Ishockey og listen udarbejdes af vores onlinesystem på baggrund af de indbetalinger der er registreret på foreningens kontingentkonto. Side 12 af 14

13 Kontingentsatser Hold Begynder Hockey4Fun U7 U9 U11 U13 U15 U17 U20 U25 Pris pr. kalenderår 1.300,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. 1. division 4.000,- kr. Motionshold Hockeymoms 1.700,- kr. 850,- kr. Søskenderabat Studierabat 25 % 50 % ved 2 eller flere søskende under 18 år. Søskenderabat bortfalder, når ældste barn fylder 18 år) Passiv medlemskab 350,- kr. Kontingentet indeholder fri adgang til elitekampe for alle undtagen begynderafdeling og motionsafdeling. Medlemmer i motionsafdelingen kan ved tilkøb opnå adgang til elitekampe til rabatpris. Information herom tilgår afdelingen fra kassereren. Studierabat bevilges ikke motionshold samt U25. Side 13 af 14

14 Oversigt over blanketter til anvendelse ifm medlemskab Til at håndtere forskellige ekspeditioner, er der udarbejdet forskellige blanketter, hvor de fleste kan hentes (Downloades) fra vores hjemmeside Skemaer der kan downloades: Anmodning om studierabat Kontingentændring grundet ændring af medlemsstatus Udmeldelse Side 14 af 14

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv Samarbejdsbetingelser bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn ø k o n o m i c e n t e r e t mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere