AaB Ishockey. Kontingentcirkulære 2015/2016. Ver Vedtaget af bestyrelsen 18. juni Kontingentcirkulære Side 1 af 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AaB Ishockey. Kontingentcirkulære 2015/2016. Ver. 20150617 Vedtaget af bestyrelsen 18. juni 2015. 520150617 Kontingentcirkulære 2012-2016 Side 1 af 14"

Transkript

1 Kontingentcirkulære 2015/2016 Ver Vedtaget af bestyrelsen 18. juni Kontingentcirkulære Side 1 af 14

2 Kontingentcirkulære for AaB Ishockey Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Medlemsskab af AaB Ishockey... 3 Registreret medlem - nye medlemmer Aktivt medlemskab... 5 Passivt medlemskab... 5 Indmeldelse... 5 Udmeldelse... 6 Procedurer omkring kontingent... 6 Opkrævning af kontingent... 6 Opkrævning af kontingent ved begyndere... 7 Modregning i kontingent... 7 Reduktion/ændring i kontingent... 8 Søskenderabat... 8 Studierabat... 8 Kontingentændring grundet skade... 9 Kontingentændring - Ændring af medlemsstatus Differentieret kontingent Terminer anvendt i medlemsadministrationen Adgang til Aalborg Ishockey s hjemmekampe i Gigantium Kontingentsatser...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Blanketter til anvendelse ifm medlemskab Side 2 af 14

3 Indledning Bestyrelsen har udarbejdet dette cirkulære, der kan anvendes som redskab ved spørgsmål om kontingentforhold og medlemskab af AaB Ishockey. Cirkulæret er også kasserens håndbog i, hvordan han/hun skal forholde sig til de retningslinjer der er afstukket fra bestyrelsen og hvordan vedtægterne tolkes i forbindelse med medlemsskabet. Således er cirkulæret en vejledning i, hvorledes de forskellige procedurer omkring medlemsskabet er indarbejdet i klubben, og skal bl.a. sikre, at kontingentindtægter opkræves og kan indtægtsføres i overensstemmelse med reglerne herfor. Det er væsentligt for klubben at kunne regne med at indtægter fremkommer til aftalt tid. Klubbens søgen efter et øget aktivitets- og sportsligt niveau er forbundet med store udgifter og netop derfor er enhver indtægt væsentlig. Da kontingent er en væsentlig del af klubbens indtægter, er der gennem de seneste år gjort flere tiltag, der skulle minimere vores udestående ifm restancer. - For at komme den sidste gruppe sene betalere til livs, er der i 2010 indført mere konsekvente regler, når kontingent ikke indbetales til tiden. - Langt de fleste medlemmer betaler til tiden, men der er en gruppe, som vi igennem tiderne har ofret rigtig mange frimærker på, og derfor har vi måttet stramme proceduren. Derved håber vi at have indarbejdet så meget konsekvens i vore procedurer, så det er klart for enhver, at alle skal bidrage på lige vis for at deltage i fællesskabet. Kontingentcirkulæret evalueres hvert år i april måned, og således skal der tages behørrig hensyn til evt. opdatering af cirkulæret, med udgangspunkt i til de udfordringer der er konstateret siden seneste gennemgang. Medlemsskab af AaB Ishockey Enhver repræsentant for AaB Ishockey, det være sig spiller eller leder, er forpligtet til at være medlem af klubben, og der kan her være tale om passiv eller aktiv medlemskab. - Der findes tre typer medlemskab i AaB Ishockey: Registreret medlemskab Aktivt medlemskab. Passivt medlemskab. Medlemsskabet er ikke fortløbende, - således skal der for hver ny sæson foretages indmeldelse eller indskrivning via onlinesystemet på klubbens hjemmeside. Når et medlem optages, vil det blive tildelt et individuelt medlemsnummer. Numre, som på denne vis er tildelt medlemmer, kan ikke overdrages til andre eller bruges af andre medlemmer. Således vil et medlem der melder sig ud og senere melder sig ind igen, få tildelt samme medlemsnummer. Denne medlemsregistrering har desværre afsløret, om end i mindre grad, at der er nogle få medlemmer benytter sig af muligheden for at melde sig ind og ud af klubben på strategisk gode tidspunkter, for på denne måde at slippe for at betale kontingent og nyde godt Side 3 af 14

4 af klubbens tilbud. Her kan det oplyses, at der nu er indført en regel om, at enhver konstatering af et sådant forhold vil blive behandlet individuelt. Der foreligger et regelsæt der gør, at der skal betales gebyr for at reetablere et medlemskab efter en udmeldelse i samme sæson, og at der skal erlægges fuld kontingent fra udmeldelsestidspunktet, for at kunne betragtes som medlem. Gebyret for et sådant forhold fremgår af listen over kontingentsatser. Registreret medlem - nye medlemmer... Et registreret medlemskab er reelt kun aktuelt for nye begyndere, idet vi i AaB Ishockey skelner mellem to typer nye medlemmer : Øvede spillere definerer vi som medlemmer, der tidligere har spillet ishockey og/eller er kvalificeret til at indgå i foreningens træningsgrupper. Denne type nye medlemmer anbefales at ansøge om aktivt medlemskab. Nybegyndere/Uøvede medlemmer definerer vi som medlemmer, der ikke tidligere har spillet ishockey og som ikke er særlig øvede i skøjteløb. På denne baggrund har denne gruppe ikke tilstrækkelig øvelse til at indgå i foreningens træningsgrupper, hvorfor denne gruppe anbefales at tilmelde sig som registreret medlem, simpelthen for at kunne afgøre, om sporten har interesse, INDEN medlemmet ønsker optagelse som aktivt medlem og skal investere i udstyr. Det skal bemærkes, at der for gruppen Nybegyndere/Uøvede er særlige vilkår for ansøgning om medlemskab: Begynderafdelingen er primært for medlemmer, som kan indgå i vores U11 afdeling eller yngre. Spillere, som ønsker medlemskab, og som er ældre end at de kan indgå i U11-gruppen, skal gennem en kvalifikationstest for at afgøre, om ansøgeren kan indgå direkte i afdelingens træningsgrupper. Såfremt klubben skønner, at man ikke er kvalificeret til at indgå i nævnte træningsgrupper, kan vi anbefale ansøgeren at søge mulighed for at opgradere sine skøjtemæssige færdigheder ved ASF s skøjteskole, indtil en ny test kan finde sted. ASF og AaB Ishockey har indgået aftale om fælles tiltag for at styrke indsats for begyndere. Ethvert nyt medlem i AaB Ishockey, der betragtes som nybegynder, modtager tilbud om, at kunne deltage i Begynderafdelingens ordinære træning, på særlig favorable vilkår. For at kunne benytte tilbuddet, skal det nye medlem registreres og får en prøveperiode på 5 uger / 10 gange Prøveperioden er kontingentfri, idet denne er klubbens tilbud til spilleren, så han/hun har mulighed for at stifte bekendtskab med sporten, kammeraterne, miljøet, således interessen for et fremtidigt medlemskab kan overvejes. Ved prøveperiodens udløb, bliver spilleren, som har status af registreret medlem, eller dennes forældre kontaktet for at få afklaret, om der skal etableres et formelt medlemskab, idet kun dette giver ret til deltage i træning fremadrettet. For at opnå medlemskab af klubben skal man registreres og indmeldes via klubbens onlinesystem. Når medlemmet (i begynderafdelingen) får tilegnet sig tilstrækkelig øvelse og vurderet til at kunne indgå de aldersbestemte træningsgrupper, vil medlemmet blive anbefalet at blive overflyttet til den aktuelle aldersbestemte træningsgruppe, idet det kun er ad denne vej Side 4 af 14

5 man kan spille på hold. I forbindelse med overflytning fra begynderafdelingen til en træningsgruppe, vil kontingent opgraderes i henhold til gældende kontingentsatser, gældende fra den dato overflytning sker. Det skal bemærkes, at når medlemmet deltager i træning og/eller kamp i sin træningsgruppe, betragtes han/hun som overflyttet til gruppen. Almindeligvis betyder det også, at deltagelse i begynderafdelingens tilbud bortfalder. I den lille begynderafdelingen er der mulighed for lån af udstyr jfr. regler herfor. For en god ordens skyld skal det bemærkes, at AaB Ishockey ikke har ubegrænset udbud af låneudstyr. Det skal bemærkes, at der kun tilbydes én prøveperiode til Nybegyndere/Uøvede. Således kan en person ikke benytte tilbuddet i en sæson, for i følgende sæson at benytte tilbuddet på ny. Aktivt medlemskab Aktivt medlemskab kræves af alle, der deltager i træningsgrupper og turneringer. Enhver kan ansøge om optagelse i AaB Ishockey som aktiv medlem. Efter medlemskabet er registreret og betalt, er medlemmet berettiget til at spille på hold og deltage i klubbens aktiviteter. Opmærksomheden henledes på, at manglende tilmelding og betaling medfører, at medlemmet ikke er spilleberettiget (kan ikke spille på hold og deltage i kamp); - se punktet Procedurer omkring kontingent. Kontingent opkræves en gang årligt. For tilkomne spillere fra andre klubber, der er underlagt regler om licens eller spilletilladelse, og som ønsker aktivt medlemskab af AaB Ishockey, gennemføres klubskifte efter gældende regler herfor. Det betyder bl.a., at medlemmet IKKE kan indgå i holdopstillinger, før evt. nødvendigt spillecertifikat eller accept fra DIU er fremkommet til AaB Ishockey, UAN- SET medlemmet har etableret et medlemskab. Medlemskabet fortsætter til den dag der modtages skriftlig udmeldelse og klubben forbeholder sig ret til betaling af kontingent til denne dato. Meddelelsen håndteres af kassereren. Passivt medlemskab Passiv medlemskab kræves af alle, der repræsenterer AaB Ishockey, herunder ledere og trænere. Et passivt medlemskab åbner ikke mulighed for at være aktiv på isen, medmindre der er indgået aftale med AaB Ishockey derfor. Enhver kan ansøge om optagelse i AaB Ishockey som passiv medlem. Efter medlemskabet er registreret og betalt, kan medlemmet påtage sig et lederhverv i klubben. Kontingent opkræves én gang årligt. Indmeldelse Side 5 af 14

6 Man er først medlem af og indmeldt i AaB Ishockey, når man har foretaget registrering, tilmelding og betaling via klubbens onlinesystem. Opmærksomheden henledes på, at udeblivelse af tilmelding og betaling i mere end 14 dage efter indbetalingsfrist vil sanktioneres ved, at man afvises til træning og kan ikke deltage i kamp. Se afsnit om betaling og restance. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel. Varsel skyldes, at andre mellemværender med de enkelte medlemmer skal afklares inden udmeldelse, f.eks. leje af skab, lån af udstyr. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles. Ved udmeldelse vil medlemmet deaktiveres i SportsAdmin senest på udmeldelsesdatoen. Som medlem af foreningen, skal man være opmærksom på foreningens vedtægter 4, 6 og 7. Procedurer omkring kontingent Efter information om tilmelding og indbetaling af kontingent, forventes kontingent betalt senest den sidste rettidige indbetalingsdag. Er kontingent ikke indbetalt på forfaldsdato, registreres medlemmet som værende ikke-medlem af klubben. Ikke-medlemmer må ikke anvendes i holdopstillinger. Er der tvivl om en spillers status, må der forespørges hos kassereren for at få afklaret forholdet. Der udleveres automatisk medlemslister hver måned til. Medlemslister skal krydsrevideres med indleverede holdkort. Såfremt der måtte være behov for hyppigere udlevering af medlemslister, må dette aftales med respektive afdelinger. Opkrævning af kontingent Kontingentåret er baseret på 12 måneder og kontingent for medlemskab af AaB Ishockey, opkræves for alle medlemsgrupper en gang årligt i august måned og dækker perioden 1 maj til 30. april følgende år. Der informeres om tilmelding til hold samt betaling på klubbens hjemmeside samt til registrerede holdmails i klubben. Der vil forekomme opkrævninger af kontingent ud over nævnte terminer, specielt i de tilfælde, at et medlem starter inde i sæsonen og/eller et medlem skifter afdeling i sæsonen. Beregning af kontingent for et nyt medlem, der registreres og indmeldes i klubben til et vilkårligt tidspunkt, vil kontingentberegning foretages på baggrund af en skiftedag der ligger ved første kommende månedsskift. Side 6 af 14

7 For medlemmer der skifter status i sæsonen, vil kontingentopkrævninger uden for normal termin, baseret på en anmodning om kontingentændring (blanket), der fremsendes fra afdelingskassereren til medlemsadministrationen. Beregning af det nye kontingent foretages på baggrund af en skiftedag, der ligger ved første kommende månedsskift. Der udarbejdes opkrævninger ved hvert månedsskift for kontingentændringer og de fremsendes til de enkelte medlemmer, der således afregnes for den resterende del at opkrævningsperioden. Medlemmet aktiveres i SportsAdmin og har adgang til træning og kamp straks, der er registreret kontingentindbetaling. - Aktivering af f.eks. adgangskort til elitekampe kan tage op til 14 dage. Det skal bemærkes, at der er mulighed for at et medlem ved henvendelse til kasserer kan aftale andre betalingsregler/-terminer for betaling af kontingent. Enhver henvendelse vurderes individuelt, og en evt. betalingsaftale bekræftes skriftlig. Opkrævning af kontingent ved begyndere Begyndere, der aktiveres eller overgår til træningsgrupper i løbet af sæsonen, vil blive opkrævet kontingent der er gældende for respektive træningsgruppe fra tidspunktet for overflytning. Således afregnes kontingentet forholdsvis, således der kun opkræves opgraderet kontingent for den resterende periode af sæsonen. Spillere, der indmeldes i løbet af sæsonen (løbende indmeldelse), og som kan indgå direkte i træningsgrupperne, vil blive opkrævet kontingent på indmeldelsestidspunktet. Således afregnes kontingentet forholdsvis, idet der kun opkræves kontingent for den resterende periode af sæsonen. Modregning i kontingent Medlemsadministrationen havner til tider i en diskussion om, at et medlem oplyser at have et tilgodehavende i klubben og at medlemmet på denne baggrund ikke vil betale kontinget. Klubbens holdning er, at medlemskab af klubben og betaling herfor ikke har sammenhæng med andre aftaler man måtte have med klubben. Klubben efterlever de aftaler der er indgået, forudsat at dokumentation afleveres til rette person og inden for aftalt termin samt at dokumentationen er udarbejdet i overensstemmelse med aftale. Erfaringsmæssigt opstår disse problemer, i forbindelse med betaling af udlæg eller manglende betaling af honorar. Fsa udlæg for klubben, er det den enkelte leder, der er ansvarlig for at aflevere dokumentation i overensstemmelse med regler herfor (evt. anvendelse af regskabsskema vedlagt original bilagsmateriale). Kassereren er instrueret i, at betale udlæg, når rette dokumentation foreligger. Side 7 af 14

8 Fsa manglende udbetaling af honorar forholder det sig således, at vore ledere i disse tilfælde ofte oplyser, at grunden til manglende indbetaling af kontingent skyldes, at klubben ikke har afregnet deres engagement. - For en god ordens skyld skal det her nævnes, at alle ledere i klubben er ansat på en lederaftale, der nøje specificerer det enkelte engagement og terminer for udbetaling. Det er den enkelte leders ansvar at indlevere efterlyst dokumentation i overensstemmelse med den indgåede aftale. Ofte skyldes forsinkelser i udbetaling, at disse frister for indlevering af dokumentation IKKE overholdes eller dokumentationen er mangelfuld. Klubben gør faktisk en stor indsats for at afregning kan finde sted: I god tid inden sæsonafslutningen den 30. april, fremsendes pr. mail et skema for opgørelse af omkostningsgodtgørelse samt gældende skattetakster til ALLE ledere, som er kendt med en mailadresse. Alternativt kan ledere få nævnte materiale udleveret/fremsendt ved henvendelse til afdelingskasserer. Herefter er det op til de enkelte ledere at indsende nødvendig dokumentation. Kassererfunktionen er instrueret i at udbetale honorarer umiddelbart efter 1. maj, forudsat efterlyst materiale foreligger. Reduktion/ændring i kontingent Regler for medlemskab af AaB Ishockey åbner mulighed for, at der i enkelte tilfælde er mulighed for at skulle betale et reduceret kontingent, hvis særlige omstændigheder består omkring medlemmet. Det skal dog bemærkes, at differentieret kontingent er gældende for en gruppe, og behandling af reduceret kontingent for denne gruppe tages op af bestyrelsen. I det følgende er der oplistet gældende muligheder der pt forefindes for reduktion i kontingent: Søskenderabat Der kan opnås søskenderabat for spillere med søskende under 18 år således, at ældste medlem betaler fuld pris og øvrige søskende reduceret pris, forudsat øvrige søskende er normeret til normalt kontingent (kontingent uden rabat eller anden kontingentreduktion) Efter tildeling af søskenderabat udgør aktuelt kontingent for de yngre medlemmer, kontingent for aktuel aldersklasse minus den gældende søskenderabat. - Søskenderabat fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med den årlige fastsættelse af kontingent. Søskenderabat kan dog ikke opnås på baggrund af, at ældre søskende har status som spiller på kontrakt, spiller på ungdomsaftale eller aktivt medlem i motionsafdeling. Søskenderabat bortfalder straks, hvis ældre søskende melder sig ud af klubben, overgår til kontraktstatus eller ældre søskende kommer i restance, så han/hun ikke opfylder kravet til at være spilleberettiget for klubben. Studierabat Der kan opnås studierabat for medlemmer over 18 år under SU berettigede uddannelser. Således udgør aktuelt kontingent for medlemmet, kontingent for kategorien minus 25%. Der skal ansøges om studierabat forud for hver halvsæson. Betingelser for at opnå studierabat er, at kopi af gyldig dokumentation, f.eks. optagelsesdokument, SU-bevilling e. lign., eller anden gyldig domentation indleveres til AaB Is- Side 8 af 14

9 hockey s kontor senest henholdsvis 10. august eller 28. december for at opnå rabat i efterfølgende halvsæson. Ved senere indleveret dokumentation for studierabat, godskrives rabatten først i forbindelse med efterfølgende kontingentopkrævning. - Rabat beregnes ikke forholdsvis for sæsonen. Der ydes ikke studierabat for spillere på motionshold og 2. division samt personer med passivt medlemskab. Ordning om studierabat indgås for en begrænset periode, idet ordningen skal fornyes forud for hver termin for kontingentopkrævning. Har du behov for forlængelse af ordning om studierabat, skal du, i egen intreresse og inden termin for ansøgning, fremsende ny anmodning om forlængelse af ordning til medlemsadministrationen. Såfremt ordning om studierabat ikke fornyes som anvist, vil ordningen umiddelbart bortfalde, medmindre medlemmet har taget kontakt til medlemsadministrationen inden ovenstående terminer for indsendelse af dokumentation. Den umiddelbare konsekvens af bortfaldet ordning er der skal betales fuldt kontingent. Bemærk: Rabatordningerne kan ikke kombineres. F.eks. kan et medlem over 18 år på studierabat, ikke udløse f.eks. søskenderabat for søskende under 18 år. Der ydes ikke studierabat på aktive medlemskaber med reduceret kontingent. Kontingentændring grundet skade Aktivt medlemskab i hvile tilbydes i de tilfælde, hvor et aktivt medlem pga langvarig sygdom, skade eller bortrejse, ikke kan deltage i de normale aktiviteter i en periode på mere end 8 uger. I perioden ændres medlemsstatus til passivt medlemskab, hvorved man oppebærer klubbens tilbud i den nævnte periode. Aktivt medlemskab i hvile kan kun opnås for resten af den indeværende sæson og alle tilsagn om Aktivt medlemskab i hvile, nulstilles pr. 30. april. Efter indsendelse af blanket for kontingentændring grundet skade til medlemsadministrationen, ændres medlemsstatus som anført på ansøgningen. Såfremt der opnås medlemskab som aktivt medlemskab i hvile, vil medlemmet automatisk blive reguleret til normalt kontingent ved dato for forventet klarmelding. Såfremt klubben konstaterer, at medlemmet meldes klar eller deltager i træning på et tidligere tidspunkt end oplyst på forventet klarmelding, reguleres medlemmet til normalt kontingent fra dette tidspunkt (indberettes af holdleder). Har medlemmet behov for forlængelse af perioden, skal medlemmet, i egen intreresse og inden den oplyste pauses udløb, indsende ny anmodning om forlængelse af skadespause, med oplysning om ny dato for klarmelding. Det forventes, at spilleren aktiverer sit medlemskab straks, når denne igen benytter sig af det aktive medlemsskab fuldt ud. - Tilbagevenden til normalt aktivt medlemskab efter aktivt medlemskab i hvile kræver aflevering af en blanket for ændring af kontingentstatus. Bemærk, at ansøgning om ændring af medlemsstatus, der er begrundet i skade, sygdom eller bortrejse, vurderes i hvert enkelt tilfælde, og at anmodningen kan afvises. Beslutningen om accept eller afvisning ligger hos aktuel afdelingsformand. Side 9 af 14

10 Der ydes ikke studierabat på aktive medlemskaber med reduceret kontingent. Ved skadesforløb over 3 måneder, vil evt. ordninger omkring søskenderabat blive annulleret. Ordningen vedr. søskenderabat aktiveres igen, ved klarmelding af skaden. - Såfremt skaden forårsager stop af medlemskab, skal udmeldelse ske skriftligt til AaB Ishockey! Skema Udmeldelse kan downloades fra vores hjemmeside. Kontingentændring - Ændring af medlemsstatus Såfremt et medlem ønsker at ændre medlemsstatus, skal medlemmet indlevere anmodning om dette, så medlemsadministrationen kan foretage kontingentændring. Ansøgningsskema omfatter følgende typer ændringer for status af medlemsskab: Medlemmet ønsker at ændres medlemsstatus fra aktivt til passivt medlem Medlemmet ønsker at genoptage medlemsstatus som aktivt medlem Medlemmet ønsker at skifte afdeling, uden for termin, med kontingentændring til følge. Medlemmet ønsker at genoptage normalt aktivt medlemskab efter skade, sygdom eller bortrejse Differentieret kontingent I forbindelse med afklaring af turneringsomfang og antallet aktuelle medlemmer i en holdgruppe, kan bestyrelsen indføre differentieret kontingent for en medlemsgruppe. Typisk er denne ordning for 2. hold, hvor turneringen ikke er særligt omfattende, et forhold der betyder, at klubbens tilbud til denne gruppe er meget begrænset i forhold til f.eks. 1. holdets turnering. Derfor er der mulighed for differentieret kontingent, der reelt betyder, at gruppen kontingentreguleres efter en model, hvor et begrænset antal turneringskampe (i forhold til 1. holdet i aldersgruppen) vil reducere kontingentet. Differentieret kontingent tager udgangspunkt i, at kontingentet er sammensat af to kontingentandele, hvor den ene er baseret på medlemmets deltagelse i rammerne for klubben (kaldes klubandelen af kontingentet) og den anden baseres på medlemmets deltagelse i turnering (kaldes turneringsandelen afkontingentet). Således vil klubandelen være identisk for alle medlemmer i en aldersgruppe, hvorimod turneringsandelen vil være forskellig, afhængig af hvor mange turneringskampe de enkelte medlemmer deltager i. Omkring tidspunkt for standerhejsning, og inden udsendelse af kontingentopkrævninger, vurdrer bestyrelsen de aldersgrupper, hvor der kan blive tale om differentieret kontingent. Resultatet af denne vurdering meddeles til respektive hold og medlemsadministrationen, som således kan informere medlemmerne og udsende opkrævninger i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Yderligere oplysninger og beregningsmodel for nævnte kontingent, henvises til vejledning om Differentieret kontingent. Terminer anvendt ved medlemsadministrationen Side 10 af 14

11 - ved kontingentfastsættelse, opkrævning og vedligehold af medlemskartotek. 1. maj Ny sæson Juni På den ordinære generalforsamling fremlægges budgetforslag for igangværende sæson, og i denne forbindelse fremlægges til orientering også de kontingentsatser, der er gældende for sæsonen. Det forudsættes, at forslag til kontingentsatser accepteres og således anvendes oplyste satser i kommende opkrævninger. 1. august På baggrund af medlemslister, der er til rådighed ved afslutning af forrige sæson, fremsendes afkrydsningslister til respektive afdelingsledere, med henblik på at registrere de spillere, der kan møde frem til standerhejsning og de første istræninger i sæsonen. Medio august Betalingsfrist for kontingentopkrævning/skæringsdato for evt. tilbageholdelse af adgangskort til elitekampe. 1. september Meddelelse til ikke-medlemmer at de er spærret for deltagelse i foreningens aktiviteter. Der udsendes ikke rykkere. Medio april Kontingent for kommende sæson fastsættes af bestyrelsen. Opmærksomheden henledes på det faktum, at bestyrelsen alene kan fastsætte kontingentsatser. 1. maj Ny sæson Adgang til Aalborg Pirates s hjemmekampe i Gigantium Aktive medlemmer tilbydes adgang til Aalborg Pirates s hjemmekampe i Gigantium Isarena. Adgang er gratis og giver adgang til alle hovedturneringens kampe (grundspil, mellemspil og slutspil). Dog kan begyndere, registrerede spillere på prøveordning, motionshold og spillere på 2. divisionsholdet ikke benytte dette tilbud. Spillere på Motionshold og spillere på 2. divisionsholdet kan mod indbetaling af et særligt kontingenttillæg, opnå adgang til nævnte kampe. Kontingent og kontingenttillæg fremgår at kontingentsatser. Nye medlemmer, der anmoder om et aktivt medlemskab efter 31. december, tilbydes ikke gratis adgang til Aalborg Pirates s hjemmekampe i Gigantium Is-arena!! Adgang opnås ved fremmøde ved personaleindgangen til Gigantium, hvor der er fremlagt en opdateret medlemsliste for medlemmer med adgang til hjemmekampe. Forud for hver hjemmekamp udarbejdes en opdateret liste over aktive medlemmer af AaB Ishockey. Listen tager udgangspunkt i aktive medlemmer med ret til adgang til elitekampe, idet medlemmer som ikke er omfattet af ordningen og medlemmer i restance ikke er indeholdt i listen. Personalet ved personaleindgangen er instrueret i, at KUN medlemmer, der fremgår af listen kan opnå adgang. Således vil man blive afvist hvis man ikke fremgår af listen og her tjener det ikke noget formål at diskutere med personalet om denne disposition. Personalet Side 11 af 14

12 er instrueret af AaB Ishockey og listen udarbejdes af vores onlinesystem på baggrund af de indbetalinger der er registreret på foreningens kontingentkonto. Side 12 af 14

13 Kontingentsatser Hold Begynder Hockey4Fun U7 U9 U11 U13 U15 U17 U20 U25 Pris pr. kalenderår 1.300,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. 1. division 4.000,- kr. Motionshold Hockeymoms 1.700,- kr. 850,- kr. Søskenderabat Studierabat 25 % 50 % ved 2 eller flere søskende under 18 år. Søskenderabat bortfalder, når ældste barn fylder 18 år) Passiv medlemskab 350,- kr. Kontingentet indeholder fri adgang til elitekampe for alle undtagen begynderafdeling og motionsafdeling. Medlemmer i motionsafdelingen kan ved tilkøb opnå adgang til elitekampe til rabatpris. Information herom tilgår afdelingen fra kassereren. Studierabat bevilges ikke motionshold samt U25. Side 13 af 14

14 Oversigt over blanketter til anvendelse ifm medlemskab Til at håndtere forskellige ekspeditioner, er der udarbejdet forskellige blanketter, hvor de fleste kan hentes (Downloades) fra vores hjemmeside Skemaer der kan downloades: Anmodning om studierabat Kontingentændring grundet ændring af medlemsstatus Udmeldelse Side 14 af 14

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter. for. AaB Ishockey

Vedtægter. for. AaB Ishockey for AaB Ishockey Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling 10. juni 2015 AaBI pr 20150610.docx Side 1 af 9 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er AaB Ishockey og har hjemsted i Aalborg.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF Vedtægterne blev første gang vedtaget 12. marts 1998. Seneste ændring: Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016: NAVN OG

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2017:

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2017: VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF Vedtægterne blev første gang vedtaget 12. marts 1998. Seneste ændring: Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2017: NAVN

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen De politiske ungdomsforeninger har i Aarhus Kommune deres egen tilskudsordning (PUS-ordningen). Foreninger der modtager tilskud fra PUS-ordningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

9. Det er ethvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører.

9. Det er ethvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører. Love LOVE FOR KAJAKKLUBBEN PAGAJ (Stiftet den 21. juni 1938) Medlem af: Jyllandskredsen under Dansk Kano & Kajakforbund International Canoe Federation Holstebro Idrætssamvirke 1. Klubbens navn er Kajakklubben

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub.

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub. Bestyrelsen har blandt andet på baggrund af ændringer i vores tilmeldingssystem udarbejdet følgende forslag til ændringer i vedtægterne for Slangerup Svømmeklub. Generalforsamlingen bedes tage stilling

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

3: Foreningen er en forening, hvis formål det er at, støtte det udviklende arbejde med vuggestuens børn ved at:

3: Foreningen er en forening, hvis formål det er at, støtte det udviklende arbejde med vuggestuens børn ved at: Vedtægter for Foreningen for børnene i Dosseringens Vuggestue Kapitel 1, Foreningen og dens medlemmer Generelle bestemmelser om foreningen 1: Foreningen er organiseret i Foreningen for børnene i Dosseringens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Døves Bowling Club Odense Tenpins 94. 1.2 Klubben er stiftet den 3. juni 1994. 1.3 Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance Vedtægter På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. september 2012, blev det vedtaget, at den oprindelige forening AaB Ishockey Support ændrede navn til Pirates Support. Tillige opnåede

Læs mere

ICOM Danmark Vedtægter for ICOM Danmark

ICOM Danmark  Vedtægter for ICOM Danmark ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Til godkendelse ved ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor Organisationens navn er ICOM Danmark, der er den

Læs mere

B 52/ Aalborg Fodbold Club

B 52/ Aalborg Fodbold Club B 52/ Aalborg Fodbold Club VEDTÆGTER: 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

cross f t Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr Mail adresse Mobilnr Fødselsdato

cross f t Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr Mail adresse Mobilnr Fødselsdato Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr By Mail adresse Mobilnr Fødselsdato Medlemstype (se nedenfor) Har du læst betingelserne på side 2? Så skriv under her:

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr VEDTÆGTER For SMILFONDEN CVR-nr. 35609733 1 NAVN 1.1 Foreningens navn er SMILFONDEN. 2 HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 3 FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, at yde støtte til og

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægterne for. Klubbens navn er Brøndby Badminton Klub (med signatur BBK) og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

Vedtægterne for. Klubbens navn er Brøndby Badminton Klub (med signatur BBK) og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Vedtægterne for Brøndby Badminton Klub (BBK). 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Brøndby Badminton Klub (med signatur BBK) og dens hjemsted er Brøndby Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere