AaB Ishockey. Kontingentcirkulære 2015/2016. Ver Vedtaget af bestyrelsen 18. juni Kontingentcirkulære Side 1 af 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AaB Ishockey. Kontingentcirkulære 2015/2016. Ver. 20150617 Vedtaget af bestyrelsen 18. juni 2015. 520150617 Kontingentcirkulære 2012-2016 Side 1 af 14"

Transkript

1 Kontingentcirkulære 2015/2016 Ver Vedtaget af bestyrelsen 18. juni Kontingentcirkulære Side 1 af 14

2 Kontingentcirkulære for AaB Ishockey Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Medlemsskab af AaB Ishockey... 3 Registreret medlem - nye medlemmer Aktivt medlemskab... 5 Passivt medlemskab... 5 Indmeldelse... 5 Udmeldelse... 6 Procedurer omkring kontingent... 6 Opkrævning af kontingent... 6 Opkrævning af kontingent ved begyndere... 7 Modregning i kontingent... 7 Reduktion/ændring i kontingent... 8 Søskenderabat... 8 Studierabat... 8 Kontingentændring grundet skade... 9 Kontingentændring - Ændring af medlemsstatus Differentieret kontingent Terminer anvendt i medlemsadministrationen Adgang til Aalborg Ishockey s hjemmekampe i Gigantium Kontingentsatser...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Blanketter til anvendelse ifm medlemskab Side 2 af 14

3 Indledning Bestyrelsen har udarbejdet dette cirkulære, der kan anvendes som redskab ved spørgsmål om kontingentforhold og medlemskab af AaB Ishockey. Cirkulæret er også kasserens håndbog i, hvordan han/hun skal forholde sig til de retningslinjer der er afstukket fra bestyrelsen og hvordan vedtægterne tolkes i forbindelse med medlemsskabet. Således er cirkulæret en vejledning i, hvorledes de forskellige procedurer omkring medlemsskabet er indarbejdet i klubben, og skal bl.a. sikre, at kontingentindtægter opkræves og kan indtægtsføres i overensstemmelse med reglerne herfor. Det er væsentligt for klubben at kunne regne med at indtægter fremkommer til aftalt tid. Klubbens søgen efter et øget aktivitets- og sportsligt niveau er forbundet med store udgifter og netop derfor er enhver indtægt væsentlig. Da kontingent er en væsentlig del af klubbens indtægter, er der gennem de seneste år gjort flere tiltag, der skulle minimere vores udestående ifm restancer. - For at komme den sidste gruppe sene betalere til livs, er der i 2010 indført mere konsekvente regler, når kontingent ikke indbetales til tiden. - Langt de fleste medlemmer betaler til tiden, men der er en gruppe, som vi igennem tiderne har ofret rigtig mange frimærker på, og derfor har vi måttet stramme proceduren. Derved håber vi at have indarbejdet så meget konsekvens i vore procedurer, så det er klart for enhver, at alle skal bidrage på lige vis for at deltage i fællesskabet. Kontingentcirkulæret evalueres hvert år i april måned, og således skal der tages behørrig hensyn til evt. opdatering af cirkulæret, med udgangspunkt i til de udfordringer der er konstateret siden seneste gennemgang. Medlemsskab af AaB Ishockey Enhver repræsentant for AaB Ishockey, det være sig spiller eller leder, er forpligtet til at være medlem af klubben, og der kan her være tale om passiv eller aktiv medlemskab. - Der findes tre typer medlemskab i AaB Ishockey: Registreret medlemskab Aktivt medlemskab. Passivt medlemskab. Medlemsskabet er ikke fortløbende, - således skal der for hver ny sæson foretages indmeldelse eller indskrivning via onlinesystemet på klubbens hjemmeside. Når et medlem optages, vil det blive tildelt et individuelt medlemsnummer. Numre, som på denne vis er tildelt medlemmer, kan ikke overdrages til andre eller bruges af andre medlemmer. Således vil et medlem der melder sig ud og senere melder sig ind igen, få tildelt samme medlemsnummer. Denne medlemsregistrering har desværre afsløret, om end i mindre grad, at der er nogle få medlemmer benytter sig af muligheden for at melde sig ind og ud af klubben på strategisk gode tidspunkter, for på denne måde at slippe for at betale kontingent og nyde godt Side 3 af 14

4 af klubbens tilbud. Her kan det oplyses, at der nu er indført en regel om, at enhver konstatering af et sådant forhold vil blive behandlet individuelt. Der foreligger et regelsæt der gør, at der skal betales gebyr for at reetablere et medlemskab efter en udmeldelse i samme sæson, og at der skal erlægges fuld kontingent fra udmeldelsestidspunktet, for at kunne betragtes som medlem. Gebyret for et sådant forhold fremgår af listen over kontingentsatser. Registreret medlem - nye medlemmer... Et registreret medlemskab er reelt kun aktuelt for nye begyndere, idet vi i AaB Ishockey skelner mellem to typer nye medlemmer : Øvede spillere definerer vi som medlemmer, der tidligere har spillet ishockey og/eller er kvalificeret til at indgå i foreningens træningsgrupper. Denne type nye medlemmer anbefales at ansøge om aktivt medlemskab. Nybegyndere/Uøvede medlemmer definerer vi som medlemmer, der ikke tidligere har spillet ishockey og som ikke er særlig øvede i skøjteløb. På denne baggrund har denne gruppe ikke tilstrækkelig øvelse til at indgå i foreningens træningsgrupper, hvorfor denne gruppe anbefales at tilmelde sig som registreret medlem, simpelthen for at kunne afgøre, om sporten har interesse, INDEN medlemmet ønsker optagelse som aktivt medlem og skal investere i udstyr. Det skal bemærkes, at der for gruppen Nybegyndere/Uøvede er særlige vilkår for ansøgning om medlemskab: Begynderafdelingen er primært for medlemmer, som kan indgå i vores U11 afdeling eller yngre. Spillere, som ønsker medlemskab, og som er ældre end at de kan indgå i U11-gruppen, skal gennem en kvalifikationstest for at afgøre, om ansøgeren kan indgå direkte i afdelingens træningsgrupper. Såfremt klubben skønner, at man ikke er kvalificeret til at indgå i nævnte træningsgrupper, kan vi anbefale ansøgeren at søge mulighed for at opgradere sine skøjtemæssige færdigheder ved ASF s skøjteskole, indtil en ny test kan finde sted. ASF og AaB Ishockey har indgået aftale om fælles tiltag for at styrke indsats for begyndere. Ethvert nyt medlem i AaB Ishockey, der betragtes som nybegynder, modtager tilbud om, at kunne deltage i Begynderafdelingens ordinære træning, på særlig favorable vilkår. For at kunne benytte tilbuddet, skal det nye medlem registreres og får en prøveperiode på 5 uger / 10 gange Prøveperioden er kontingentfri, idet denne er klubbens tilbud til spilleren, så han/hun har mulighed for at stifte bekendtskab med sporten, kammeraterne, miljøet, således interessen for et fremtidigt medlemskab kan overvejes. Ved prøveperiodens udløb, bliver spilleren, som har status af registreret medlem, eller dennes forældre kontaktet for at få afklaret, om der skal etableres et formelt medlemskab, idet kun dette giver ret til deltage i træning fremadrettet. For at opnå medlemskab af klubben skal man registreres og indmeldes via klubbens onlinesystem. Når medlemmet (i begynderafdelingen) får tilegnet sig tilstrækkelig øvelse og vurderet til at kunne indgå de aldersbestemte træningsgrupper, vil medlemmet blive anbefalet at blive overflyttet til den aktuelle aldersbestemte træningsgruppe, idet det kun er ad denne vej Side 4 af 14

5 man kan spille på hold. I forbindelse med overflytning fra begynderafdelingen til en træningsgruppe, vil kontingent opgraderes i henhold til gældende kontingentsatser, gældende fra den dato overflytning sker. Det skal bemærkes, at når medlemmet deltager i træning og/eller kamp i sin træningsgruppe, betragtes han/hun som overflyttet til gruppen. Almindeligvis betyder det også, at deltagelse i begynderafdelingens tilbud bortfalder. I den lille begynderafdelingen er der mulighed for lån af udstyr jfr. regler herfor. For en god ordens skyld skal det bemærkes, at AaB Ishockey ikke har ubegrænset udbud af låneudstyr. Det skal bemærkes, at der kun tilbydes én prøveperiode til Nybegyndere/Uøvede. Således kan en person ikke benytte tilbuddet i en sæson, for i følgende sæson at benytte tilbuddet på ny. Aktivt medlemskab Aktivt medlemskab kræves af alle, der deltager i træningsgrupper og turneringer. Enhver kan ansøge om optagelse i AaB Ishockey som aktiv medlem. Efter medlemskabet er registreret og betalt, er medlemmet berettiget til at spille på hold og deltage i klubbens aktiviteter. Opmærksomheden henledes på, at manglende tilmelding og betaling medfører, at medlemmet ikke er spilleberettiget (kan ikke spille på hold og deltage i kamp); - se punktet Procedurer omkring kontingent. Kontingent opkræves en gang årligt. For tilkomne spillere fra andre klubber, der er underlagt regler om licens eller spilletilladelse, og som ønsker aktivt medlemskab af AaB Ishockey, gennemføres klubskifte efter gældende regler herfor. Det betyder bl.a., at medlemmet IKKE kan indgå i holdopstillinger, før evt. nødvendigt spillecertifikat eller accept fra DIU er fremkommet til AaB Ishockey, UAN- SET medlemmet har etableret et medlemskab. Medlemskabet fortsætter til den dag der modtages skriftlig udmeldelse og klubben forbeholder sig ret til betaling af kontingent til denne dato. Meddelelsen håndteres af kassereren. Passivt medlemskab Passiv medlemskab kræves af alle, der repræsenterer AaB Ishockey, herunder ledere og trænere. Et passivt medlemskab åbner ikke mulighed for at være aktiv på isen, medmindre der er indgået aftale med AaB Ishockey derfor. Enhver kan ansøge om optagelse i AaB Ishockey som passiv medlem. Efter medlemskabet er registreret og betalt, kan medlemmet påtage sig et lederhverv i klubben. Kontingent opkræves én gang årligt. Indmeldelse Side 5 af 14

6 Man er først medlem af og indmeldt i AaB Ishockey, når man har foretaget registrering, tilmelding og betaling via klubbens onlinesystem. Opmærksomheden henledes på, at udeblivelse af tilmelding og betaling i mere end 14 dage efter indbetalingsfrist vil sanktioneres ved, at man afvises til træning og kan ikke deltage i kamp. Se afsnit om betaling og restance. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel. Varsel skyldes, at andre mellemværender med de enkelte medlemmer skal afklares inden udmeldelse, f.eks. leje af skab, lån af udstyr. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles. Ved udmeldelse vil medlemmet deaktiveres i SportsAdmin senest på udmeldelsesdatoen. Som medlem af foreningen, skal man være opmærksom på foreningens vedtægter 4, 6 og 7. Procedurer omkring kontingent Efter information om tilmelding og indbetaling af kontingent, forventes kontingent betalt senest den sidste rettidige indbetalingsdag. Er kontingent ikke indbetalt på forfaldsdato, registreres medlemmet som værende ikke-medlem af klubben. Ikke-medlemmer må ikke anvendes i holdopstillinger. Er der tvivl om en spillers status, må der forespørges hos kassereren for at få afklaret forholdet. Der udleveres automatisk medlemslister hver måned til. Medlemslister skal krydsrevideres med indleverede holdkort. Såfremt der måtte være behov for hyppigere udlevering af medlemslister, må dette aftales med respektive afdelinger. Opkrævning af kontingent Kontingentåret er baseret på 12 måneder og kontingent for medlemskab af AaB Ishockey, opkræves for alle medlemsgrupper en gang årligt i august måned og dækker perioden 1 maj til 30. april følgende år. Der informeres om tilmelding til hold samt betaling på klubbens hjemmeside samt til registrerede holdmails i klubben. Der vil forekomme opkrævninger af kontingent ud over nævnte terminer, specielt i de tilfælde, at et medlem starter inde i sæsonen og/eller et medlem skifter afdeling i sæsonen. Beregning af kontingent for et nyt medlem, der registreres og indmeldes i klubben til et vilkårligt tidspunkt, vil kontingentberegning foretages på baggrund af en skiftedag der ligger ved første kommende månedsskift. Side 6 af 14

7 For medlemmer der skifter status i sæsonen, vil kontingentopkrævninger uden for normal termin, baseret på en anmodning om kontingentændring (blanket), der fremsendes fra afdelingskassereren til medlemsadministrationen. Beregning af det nye kontingent foretages på baggrund af en skiftedag, der ligger ved første kommende månedsskift. Der udarbejdes opkrævninger ved hvert månedsskift for kontingentændringer og de fremsendes til de enkelte medlemmer, der således afregnes for den resterende del at opkrævningsperioden. Medlemmet aktiveres i SportsAdmin og har adgang til træning og kamp straks, der er registreret kontingentindbetaling. - Aktivering af f.eks. adgangskort til elitekampe kan tage op til 14 dage. Det skal bemærkes, at der er mulighed for at et medlem ved henvendelse til kasserer kan aftale andre betalingsregler/-terminer for betaling af kontingent. Enhver henvendelse vurderes individuelt, og en evt. betalingsaftale bekræftes skriftlig. Opkrævning af kontingent ved begyndere Begyndere, der aktiveres eller overgår til træningsgrupper i løbet af sæsonen, vil blive opkrævet kontingent der er gældende for respektive træningsgruppe fra tidspunktet for overflytning. Således afregnes kontingentet forholdsvis, således der kun opkræves opgraderet kontingent for den resterende periode af sæsonen. Spillere, der indmeldes i løbet af sæsonen (løbende indmeldelse), og som kan indgå direkte i træningsgrupperne, vil blive opkrævet kontingent på indmeldelsestidspunktet. Således afregnes kontingentet forholdsvis, idet der kun opkræves kontingent for den resterende periode af sæsonen. Modregning i kontingent Medlemsadministrationen havner til tider i en diskussion om, at et medlem oplyser at have et tilgodehavende i klubben og at medlemmet på denne baggrund ikke vil betale kontinget. Klubbens holdning er, at medlemskab af klubben og betaling herfor ikke har sammenhæng med andre aftaler man måtte have med klubben. Klubben efterlever de aftaler der er indgået, forudsat at dokumentation afleveres til rette person og inden for aftalt termin samt at dokumentationen er udarbejdet i overensstemmelse med aftale. Erfaringsmæssigt opstår disse problemer, i forbindelse med betaling af udlæg eller manglende betaling af honorar. Fsa udlæg for klubben, er det den enkelte leder, der er ansvarlig for at aflevere dokumentation i overensstemmelse med regler herfor (evt. anvendelse af regskabsskema vedlagt original bilagsmateriale). Kassereren er instrueret i, at betale udlæg, når rette dokumentation foreligger. Side 7 af 14

8 Fsa manglende udbetaling af honorar forholder det sig således, at vore ledere i disse tilfælde ofte oplyser, at grunden til manglende indbetaling af kontingent skyldes, at klubben ikke har afregnet deres engagement. - For en god ordens skyld skal det her nævnes, at alle ledere i klubben er ansat på en lederaftale, der nøje specificerer det enkelte engagement og terminer for udbetaling. Det er den enkelte leders ansvar at indlevere efterlyst dokumentation i overensstemmelse med den indgåede aftale. Ofte skyldes forsinkelser i udbetaling, at disse frister for indlevering af dokumentation IKKE overholdes eller dokumentationen er mangelfuld. Klubben gør faktisk en stor indsats for at afregning kan finde sted: I god tid inden sæsonafslutningen den 30. april, fremsendes pr. mail et skema for opgørelse af omkostningsgodtgørelse samt gældende skattetakster til ALLE ledere, som er kendt med en mailadresse. Alternativt kan ledere få nævnte materiale udleveret/fremsendt ved henvendelse til afdelingskasserer. Herefter er det op til de enkelte ledere at indsende nødvendig dokumentation. Kassererfunktionen er instrueret i at udbetale honorarer umiddelbart efter 1. maj, forudsat efterlyst materiale foreligger. Reduktion/ændring i kontingent Regler for medlemskab af AaB Ishockey åbner mulighed for, at der i enkelte tilfælde er mulighed for at skulle betale et reduceret kontingent, hvis særlige omstændigheder består omkring medlemmet. Det skal dog bemærkes, at differentieret kontingent er gældende for en gruppe, og behandling af reduceret kontingent for denne gruppe tages op af bestyrelsen. I det følgende er der oplistet gældende muligheder der pt forefindes for reduktion i kontingent: Søskenderabat Der kan opnås søskenderabat for spillere med søskende under 18 år således, at ældste medlem betaler fuld pris og øvrige søskende reduceret pris, forudsat øvrige søskende er normeret til normalt kontingent (kontingent uden rabat eller anden kontingentreduktion) Efter tildeling af søskenderabat udgør aktuelt kontingent for de yngre medlemmer, kontingent for aktuel aldersklasse minus den gældende søskenderabat. - Søskenderabat fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med den årlige fastsættelse af kontingent. Søskenderabat kan dog ikke opnås på baggrund af, at ældre søskende har status som spiller på kontrakt, spiller på ungdomsaftale eller aktivt medlem i motionsafdeling. Søskenderabat bortfalder straks, hvis ældre søskende melder sig ud af klubben, overgår til kontraktstatus eller ældre søskende kommer i restance, så han/hun ikke opfylder kravet til at være spilleberettiget for klubben. Studierabat Der kan opnås studierabat for medlemmer over 18 år under SU berettigede uddannelser. Således udgør aktuelt kontingent for medlemmet, kontingent for kategorien minus 25%. Der skal ansøges om studierabat forud for hver halvsæson. Betingelser for at opnå studierabat er, at kopi af gyldig dokumentation, f.eks. optagelsesdokument, SU-bevilling e. lign., eller anden gyldig domentation indleveres til AaB Is- Side 8 af 14

9 hockey s kontor senest henholdsvis 10. august eller 28. december for at opnå rabat i efterfølgende halvsæson. Ved senere indleveret dokumentation for studierabat, godskrives rabatten først i forbindelse med efterfølgende kontingentopkrævning. - Rabat beregnes ikke forholdsvis for sæsonen. Der ydes ikke studierabat for spillere på motionshold og 2. division samt personer med passivt medlemskab. Ordning om studierabat indgås for en begrænset periode, idet ordningen skal fornyes forud for hver termin for kontingentopkrævning. Har du behov for forlængelse af ordning om studierabat, skal du, i egen intreresse og inden termin for ansøgning, fremsende ny anmodning om forlængelse af ordning til medlemsadministrationen. Såfremt ordning om studierabat ikke fornyes som anvist, vil ordningen umiddelbart bortfalde, medmindre medlemmet har taget kontakt til medlemsadministrationen inden ovenstående terminer for indsendelse af dokumentation. Den umiddelbare konsekvens af bortfaldet ordning er der skal betales fuldt kontingent. Bemærk: Rabatordningerne kan ikke kombineres. F.eks. kan et medlem over 18 år på studierabat, ikke udløse f.eks. søskenderabat for søskende under 18 år. Der ydes ikke studierabat på aktive medlemskaber med reduceret kontingent. Kontingentændring grundet skade Aktivt medlemskab i hvile tilbydes i de tilfælde, hvor et aktivt medlem pga langvarig sygdom, skade eller bortrejse, ikke kan deltage i de normale aktiviteter i en periode på mere end 8 uger. I perioden ændres medlemsstatus til passivt medlemskab, hvorved man oppebærer klubbens tilbud i den nævnte periode. Aktivt medlemskab i hvile kan kun opnås for resten af den indeværende sæson og alle tilsagn om Aktivt medlemskab i hvile, nulstilles pr. 30. april. Efter indsendelse af blanket for kontingentændring grundet skade til medlemsadministrationen, ændres medlemsstatus som anført på ansøgningen. Såfremt der opnås medlemskab som aktivt medlemskab i hvile, vil medlemmet automatisk blive reguleret til normalt kontingent ved dato for forventet klarmelding. Såfremt klubben konstaterer, at medlemmet meldes klar eller deltager i træning på et tidligere tidspunkt end oplyst på forventet klarmelding, reguleres medlemmet til normalt kontingent fra dette tidspunkt (indberettes af holdleder). Har medlemmet behov for forlængelse af perioden, skal medlemmet, i egen intreresse og inden den oplyste pauses udløb, indsende ny anmodning om forlængelse af skadespause, med oplysning om ny dato for klarmelding. Det forventes, at spilleren aktiverer sit medlemskab straks, når denne igen benytter sig af det aktive medlemsskab fuldt ud. - Tilbagevenden til normalt aktivt medlemskab efter aktivt medlemskab i hvile kræver aflevering af en blanket for ændring af kontingentstatus. Bemærk, at ansøgning om ændring af medlemsstatus, der er begrundet i skade, sygdom eller bortrejse, vurderes i hvert enkelt tilfælde, og at anmodningen kan afvises. Beslutningen om accept eller afvisning ligger hos aktuel afdelingsformand. Side 9 af 14

10 Der ydes ikke studierabat på aktive medlemskaber med reduceret kontingent. Ved skadesforløb over 3 måneder, vil evt. ordninger omkring søskenderabat blive annulleret. Ordningen vedr. søskenderabat aktiveres igen, ved klarmelding af skaden. - Såfremt skaden forårsager stop af medlemskab, skal udmeldelse ske skriftligt til AaB Ishockey! Skema Udmeldelse kan downloades fra vores hjemmeside. Kontingentændring - Ændring af medlemsstatus Såfremt et medlem ønsker at ændre medlemsstatus, skal medlemmet indlevere anmodning om dette, så medlemsadministrationen kan foretage kontingentændring. Ansøgningsskema omfatter følgende typer ændringer for status af medlemsskab: Medlemmet ønsker at ændres medlemsstatus fra aktivt til passivt medlem Medlemmet ønsker at genoptage medlemsstatus som aktivt medlem Medlemmet ønsker at skifte afdeling, uden for termin, med kontingentændring til følge. Medlemmet ønsker at genoptage normalt aktivt medlemskab efter skade, sygdom eller bortrejse Differentieret kontingent I forbindelse med afklaring af turneringsomfang og antallet aktuelle medlemmer i en holdgruppe, kan bestyrelsen indføre differentieret kontingent for en medlemsgruppe. Typisk er denne ordning for 2. hold, hvor turneringen ikke er særligt omfattende, et forhold der betyder, at klubbens tilbud til denne gruppe er meget begrænset i forhold til f.eks. 1. holdets turnering. Derfor er der mulighed for differentieret kontingent, der reelt betyder, at gruppen kontingentreguleres efter en model, hvor et begrænset antal turneringskampe (i forhold til 1. holdet i aldersgruppen) vil reducere kontingentet. Differentieret kontingent tager udgangspunkt i, at kontingentet er sammensat af to kontingentandele, hvor den ene er baseret på medlemmets deltagelse i rammerne for klubben (kaldes klubandelen af kontingentet) og den anden baseres på medlemmets deltagelse i turnering (kaldes turneringsandelen afkontingentet). Således vil klubandelen være identisk for alle medlemmer i en aldersgruppe, hvorimod turneringsandelen vil være forskellig, afhængig af hvor mange turneringskampe de enkelte medlemmer deltager i. Omkring tidspunkt for standerhejsning, og inden udsendelse af kontingentopkrævninger, vurdrer bestyrelsen de aldersgrupper, hvor der kan blive tale om differentieret kontingent. Resultatet af denne vurdering meddeles til respektive hold og medlemsadministrationen, som således kan informere medlemmerne og udsende opkrævninger i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Yderligere oplysninger og beregningsmodel for nævnte kontingent, henvises til vejledning om Differentieret kontingent. Terminer anvendt ved medlemsadministrationen Side 10 af 14

11 - ved kontingentfastsættelse, opkrævning og vedligehold af medlemskartotek. 1. maj Ny sæson Juni På den ordinære generalforsamling fremlægges budgetforslag for igangværende sæson, og i denne forbindelse fremlægges til orientering også de kontingentsatser, der er gældende for sæsonen. Det forudsættes, at forslag til kontingentsatser accepteres og således anvendes oplyste satser i kommende opkrævninger. 1. august På baggrund af medlemslister, der er til rådighed ved afslutning af forrige sæson, fremsendes afkrydsningslister til respektive afdelingsledere, med henblik på at registrere de spillere, der kan møde frem til standerhejsning og de første istræninger i sæsonen. Medio august Betalingsfrist for kontingentopkrævning/skæringsdato for evt. tilbageholdelse af adgangskort til elitekampe. 1. september Meddelelse til ikke-medlemmer at de er spærret for deltagelse i foreningens aktiviteter. Der udsendes ikke rykkere. Medio april Kontingent for kommende sæson fastsættes af bestyrelsen. Opmærksomheden henledes på det faktum, at bestyrelsen alene kan fastsætte kontingentsatser. 1. maj Ny sæson Adgang til Aalborg Pirates s hjemmekampe i Gigantium Aktive medlemmer tilbydes adgang til Aalborg Pirates s hjemmekampe i Gigantium Isarena. Adgang er gratis og giver adgang til alle hovedturneringens kampe (grundspil, mellemspil og slutspil). Dog kan begyndere, registrerede spillere på prøveordning, motionshold og spillere på 2. divisionsholdet ikke benytte dette tilbud. Spillere på Motionshold og spillere på 2. divisionsholdet kan mod indbetaling af et særligt kontingenttillæg, opnå adgang til nævnte kampe. Kontingent og kontingenttillæg fremgår at kontingentsatser. Nye medlemmer, der anmoder om et aktivt medlemskab efter 31. december, tilbydes ikke gratis adgang til Aalborg Pirates s hjemmekampe i Gigantium Is-arena!! Adgang opnås ved fremmøde ved personaleindgangen til Gigantium, hvor der er fremlagt en opdateret medlemsliste for medlemmer med adgang til hjemmekampe. Forud for hver hjemmekamp udarbejdes en opdateret liste over aktive medlemmer af AaB Ishockey. Listen tager udgangspunkt i aktive medlemmer med ret til adgang til elitekampe, idet medlemmer som ikke er omfattet af ordningen og medlemmer i restance ikke er indeholdt i listen. Personalet ved personaleindgangen er instrueret i, at KUN medlemmer, der fremgår af listen kan opnå adgang. Således vil man blive afvist hvis man ikke fremgår af listen og her tjener det ikke noget formål at diskutere med personalet om denne disposition. Personalet Side 11 af 14

12 er instrueret af AaB Ishockey og listen udarbejdes af vores onlinesystem på baggrund af de indbetalinger der er registreret på foreningens kontingentkonto. Side 12 af 14

13 Kontingentsatser Hold Begynder Hockey4Fun U7 U9 U11 U13 U15 U17 U20 U25 Pris pr. kalenderår 1.300,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. 1. division 4.000,- kr. Motionshold Hockeymoms 1.700,- kr. 850,- kr. Søskenderabat Studierabat 25 % 50 % ved 2 eller flere søskende under 18 år. Søskenderabat bortfalder, når ældste barn fylder 18 år) Passiv medlemskab 350,- kr. Kontingentet indeholder fri adgang til elitekampe for alle undtagen begynderafdeling og motionsafdeling. Medlemmer i motionsafdelingen kan ved tilkøb opnå adgang til elitekampe til rabatpris. Information herom tilgår afdelingen fra kassereren. Studierabat bevilges ikke motionshold samt U25. Side 13 af 14

14 Oversigt over blanketter til anvendelse ifm medlemskab Til at håndtere forskellige ekspeditioner, er der udarbejdet forskellige blanketter, hvor de fleste kan hentes (Downloades) fra vores hjemmeside Skemaer der kan downloades: Anmodning om studierabat Kontingentændring grundet ændring af medlemsstatus Udmeldelse Side 14 af 14

Vedtægter. for. AaB Ishockey

Vedtægter. for. AaB Ishockey for AaB Ishockey Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling 10. juni 2015 AaBI pr 20150610.docx Side 1 af 9 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er AaB Ishockey og har hjemsted i Aalborg.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans)

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Handelsbetingelser for sæson 2015/2016 Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Vedr. reservering af prøvetime Når du reserverer plads til en prøvetime og betaler dit depositum, binder du dig ikke til at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere