FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger"

Transkript

1 FSC Danmark Danskerne og miljømærkningsordninger Kommenteret rapport Dalgaard Consult og Epinion A/S 18. august

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Indledning Danskernes og miljøet Resumé Miljøets betydning Grunde til køb af miljømærkede varer Respondentens opfattelse af miljøproblemer Kendskab til miljømærker Logokendskab Viden om FSC og køb efter mærket Kort om FSC Danmark

3 1 Baggrund 1.1 Indledning Denne rapportering er lavet på baggrund af i alt 1042 gennemførte elektroniske interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er udført som et samarbejde mellem Dalgaard Consult og analysefirmaet Epinion A/S. Dataindsamlingens resultater er før databehandling og analyse blevet vejet på køn, alder og bopæls region for at sikre en repræsentativ fordeling af respondenterne. I denne rapport er bygget op over konklusioner på frekvenstabeller. Til rapporten hører en større tabelrapport uden kommentarer, hvor undersøgelsens resultater er krydstabuleret med respondenternes køn, alder, geografiske tilhørsforhold, politiske orientering, beskæftigelse, uddannelse og antallet af hjemmeboende børn. Denne rapport er offentligt tilgængelig på FSCs hjemmeside. Dalgaard Consult står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis dette skulle have interesse. Denne rapport er først og fremmest baseret på facts og er derfor opsummerende. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. Rapporten og dens resultater må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Dalgaard Consult og Epinion A/S for FSC Danmark Vores kontaktoplysninger: FSC - SECR Søren Dürr, Direktør Tlf.: Mail: Loa Riis Dalgaard, Kommunikationschef Tlf: Mail: 1 FSC Trademark 1996 Forest Stewardship Council A.C 3

4 2 Danskernes og miljøet 2.1 Resumé Den samlede konklusion på undersøgelsen er, at danskerne bekymrer sig om miljøet og gerne vil betale lidt ekstra for miljømærkede varer. Hele 98 % mener således, at det har stor betydning, at man passer på miljøet, og 74 % går efter miljømærkede varer. Samtidig er 43 % villige til at købe en miljømærket vare, selvom den koster mere, mens 47 % ville være indstillede på at gøre det indenfor nogle varegrupper. Danskerne er på den måde villige til at give mere for at støtte ordninger, der hjælper dem til at passe på miljøet. Hvis man kigger på, hvorfor danskerne gerne vil være med til at støtte mærkningsordninger, er det overordnede hensyn til miljøet den grund, der nævnes oftest. Hele 76 % af respondenterne mener således, at de køber miljørigtigt, fordi de dermed er med til at passe på miljøet og med til at mindske dets problemer. Derudover er det især hensynet til dem selv, der bliver fremhævet. 5 angiver, at deres egen sundhed er en af de vigtigste grunde til, at de køber miljømærkede varer. Endvidere siger 44 %, at følelsen af at gøre en forskel og den moralske forpligtigelse betyder meget for deres køb af miljømærkede produkter. (Det er dog her vigtigt at være opmærksom på, at svarene ikke er gensidigt udelukkende. Én respondent kan på den måde angive begge grunde.) Det er især de nære miljøproblemer - såsom affald i naturen, luft- og grundvandsforurening - der bekymrer danskerne. Men også de globale problemer med fældningen af verdens skove, og følgeproblemerne heraf optager danskerne meget. Både regnskovens udryddelse, den globale opvarmning og udryddelsen af dyr og planter nævnes således af mere end 60 % af respondenterne. Rapportens hovedkonklusion er derfor, at danskerne bekymrer sig om miljøet. De har også en høj villighed til at hjælpe med at passe på miljøet, og de vil gerne købe og betale ekstra for miljømærkede varer. Men samtidig indeholder rapporten også en tankevækkende nyhed. Undersøgelsen viser således, at selvom danskerne gerne vil betale mere for miljømærkede varer og køber dem, hvis de kan, så er deres kendskab til mærkerne overraskende dårligt. Ud af seks testede mærker er Ø-mærket således det eneste, som mere end halvdelen af respondenterne mener at kende betydningen af. Generelt genkender danskerne altså ikke miljømærkernes navne. Endnu værre bliver det, når en respondent, der mener at kende et mærke, bliver bedt om at sætte det sammen med den korrekte produktgruppe. Kun i forbindelse med tre af mærkningsordningerne - FSC, Ø-mærket, og Max Havelaar - er et flertal af respondenterne i stand til at gøre dette. Det viser, at mange af respondenterne ikke kender mærkernes reelle betydning, når de bliver bedt om at kæde mærke og produkt sammen - og det på trods af at de selv mener at have kendskab til mærket. Denne konklusion peger på, at der er et hul i danskernes viden om miljømærkningsordninger i forhold til, i hvor høj grad de gerne vil støtte miljøet og ordningerne. En positiv konklusion i forhold til FSC som mærkningsordning er dog, at selvom kendskabet blandt den almene befolkning ikke er særlig stort (14 % logokendskab), er det til gengæld udførligt blandt dem, der kender mærket. Hermed menes, at de, som genkender mærket og logoet, også ved, hvad det indebærer. (86 % kender mærkets hovedpointe.) Samtidig lægger disse respondenter også mærke til, hvis de ser logoet i deres hverdag (58 %) og køber certificerede produkter, hvis det er muligt (58 %). Dette viser, at respondenternes velvillighed overfor miljømærker også bliver ført ud i livet, hvis blot kendskabet til mærket er til stede i tilstrækkelig grad. Undersøgelsen viser således, at danskerne generelt er bekymrede omkring miljøet, og gerne vil betale ekstra for at hjælpe med at passe på det, samt at de også fører dette ud i livet, hvis blot de har den nødvendige viden til at gøre dette. 4

5 2.2 Miljøets betydning Helt overordnet har miljøet og dets bevarelse en stor betydning for den almindelige dansker. Hele 98 % af danskerne mener således, at det er af betydning, at man passer på miljøet. Samtidig går 66 % efter miljømærkede varer på bestemte varegrupper, mens 8 % svarer, at de altid går efter miljømærkede varer. Det er specielt varegrupper som vaskepulver, rengøringsmidler og fødevarer, danskerne køber miljømærkede produkter indenfor. Man kan således konkludere, at danskerne gerne vil købe de miljømærkede varer, der er nemme at tilgå i deres hverdag. Dette understøttes også af, at hele 43 % er villige til at betale mere for en vare, selvom den koster ekstra, hvis bare den er miljømærket. Samtidig siger 47 %, at det afhænger af, hvilken varegruppe der er tale om. Dette indikerer, at de gerne vil betale ekstra for miljømærkede varer på bestemte varegrupper. Danskerne bekymrer sig således om miljøet og er villige til at betale ekstra for varer, der er miljømærkede. Tabel 1: Hvor stor betydning har det for dig, at man passer på miljøet? Stor betydning Betydning Hverken eller Mindre betydning Ingen betydning 6 (632) 37 % (386) (15) (7) % (2) (1.042) Tabel 2: Går du normalt efter miljømærkede varer, når du køber ind? Ja, altid Ja, på nogle varer Nej 8 % (81) 66 % (690) 24 % (253) (18) (1.042) 5

6 Tabel 3: Hvilke varegrupper køber du miljømærkede varer indenfor? Rengøringsmidler Vaskepulver Elsparepærer Fødevarer Hårde Hvidevarer Maling og lak Papirvarer Produkter af Træ Tekstiler Genbrugsmetal Miljørigtige hoteller, vandrehjem o. lign. 69 % (479) 66 % (456) 66 % (452) 63 % (438) 63 % (432) 39 % (270) 3 (223) 23 % (159) 10 % (69) 5 % (34) 4 % (25) % (3) (690) Note: Tabellen summerer ikke til, da respondenten har kunnet afgive flere svar. Endvidere er det kun respondenter, der har svaret Ja, på nogle varer ovenfor, der har afgivet besvarelser. Tabel 4: Hvis en vare er miljørigtig men koster ekstra, køber du den så? Ja, altid Ja, men jeg overvejer et øjeblik Det afhænger af hvilken vare det er Det afhænger af prisforskellen 1 (87) 3 (251) 47 % (372) 10 % (80) (790) 6

7 2.3 Grunde til køb af miljømærkede varer Kigger man på, hvorfor danskerne gerne vil købe miljømærkede varer, er det tydeligt, at meget af begrundelsen ligger i, at det er sundere for dem selv og at de får en selvtilfredsstillelse ved at vide, at de er med til at passe på miljøet. Hele 5 angiver således, at en af de vigtigste grunde til, at de køber miljømærkede varer er, at det er sundere for dem selv, og samlet set siger 44 %, at det moralske aspekt og følelsen af at gøre en forskel er af stor betydning. Dog er det generelle hensyn til miljøet ubetinget den vigtigste grund for danskerne, og 76 % af dem angiver således, at de køber miljørigtigt, fordi de derved er med til at passe på miljøet. Hvorfor køber du miljømærkede varer? Sundere for miljøet 76% 22% Sundere for mig 51% 39% Moralsk forpligtelse 25% 41% Så synes jeg, at jeg gør en forskel 19% 42% Vigtigste grund God grund For at støtte virksomheder, der gør noget godt 10% 45% For at hjælpe fattige samfund 11% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Note: Figuren er baseret på tabellerne nedenfor. 7

8 Tabel 5: Det er sundere for miljøet En af de vigtigste grunde En vigtig grund, men ikke den vigtigste En god bivirkning Er ikke noget, jeg tænker over som begrundelse 76 % (601) 2 (172) (15) % (1) (789) Tabel 6: Det er sundere for mig En af de vigtigste grunde En vigtig grund, men ikke den vigtigste En god bivirkning Er ikke noget, jeg tænker over som begrundelse 5 (401) 39 % (305) 9 % (68) (16) (790) Tabel 7: For at hjælpe fattige samfund En af de vigtigste grunde En vigtig grund, men ikke den vigtigste En god bivirkning Er ikke noget, jeg tænker over som begrundelse 1 (86) 36 % (288) 29 % (232) 23 % (184) (790) 8

9 Tabel 8: For at støtte virksomheder, der gør noget godt En af de vigtigste grunde En vigtig grund, men ikke den vigtigste En god bivirkning Er ikke noget, jeg tænker over som begrundelse 10 % (77) 45 % (354) 28 % (219) 18 % (139) (789) Tabel 9: Så synes jeg, at jeg gør en forskel En af de vigtigste grunde En vigtig grund, men ikke den vigtigste En god bivirkning Er ikke noget, jeg tænker over som begrundelse 19 % (150) 4 (332) 23 % (178) 17 % (131) (791) Tabel 10: Moralsk forpligtelse En af de vigtigste grunde En vigtig grund, men ikke den vigtigste En god bivirkning Er ikke noget, jeg tænker over som begrundelse 25 % (200) 4 (323) 16 % (127) 18 % (140) (790) 9

10 Tabel 11: Andet En af de vigtigste grunde En vigtig grund, men ikke den vigtigste En god bivirkning Er ikke noget, jeg tænker over som begrundelse (13) 70 % (554) 4 % (33) 24 % (190) (790) 2.4 Respondentens opfattelse af miljøproblemer Samlet set bekymrer danskerne sig omkring både de nære og de fjerne miljøproblemer. Både affald i naturen og regnskovens udryddelse fylder således meget i deres bevidsthed. Og Ifølge danskerne er det noget, de tænker over. Stillet overfor spørgsmålet om at skulle nævne de miljøproblemer, de tænker mest på, scorer hele 7 emner således over 50%. Alle disse problemer kan derfor siges at have en stor betydning for den almindelige dansker. Selvom nogle af problemstillingerne har en højere svarandel end andre, er det vigtigt at bemærke, at mange af procentsatserne ligger meget tæt. Mellem så forskellige problemer som luftforureningen og regnskovens udryddelse er der således kun en forskel på 5%. Samtidig er det en vigtig faktor for en korrekt fortolkning af tabellens prioritering af problemstillingerne, at respondenten har kunnet afgive flere problemer som det vigtigste. Procentsatserne afspejler således ikke gensidigt udelukkende svar, men angivelser af bekymring. Man kan derfor ikke læse tabellen som en prioritering af miljøets problemer, men blot bruge den som en angivelse af, hvilke emner i forhold til miljøet danskerne bekymrer sig om. Generelt bekymrer danskerne sig mest omkring de emner, der ligger nærmest deres egen hverdag, hvilket er meget naturligt. Samtidig må det formodes at resultaterne også til en vis grad afspejler mediernes tematiseringer. Problemerne med affald i naturen og forureningen af luften og grundvandet synes således at være meget nærværende i danskernes bevidsthed. Samtidig er det dog interessant at iagttage, at også fjerne problemer, som har mindre berøring med danskernes daglige liv, fylder en del. Danskerne er på den måde velvidende om, at det globale problem med regnskovsudryddelse ikke er løst. Hele 57% mener således, at der forsvinder meget mere regnskov end i 1990 erne, mens 32% tror, at situationen er stort set uændret. Kun 4% tror, at der forsvinder mindre regnskov end tidligere. Regnskovens udryddelse er således også det miljøproblem, danskerne nævner fjerdemest, når de bliver bedt om at sætte ord på, hvilke problemer de tænker over jævnligt. Samtidig ligger følgeproblemerne af fældningen af regnskoven såsom udryddelse af dyr og planter og global opvarmning stort set med samme høje procentsatser som den egentlige udryddelse af regnskoven. Samlet set kan man derfor konkludere, at danskernes bekymring omkring miljøets problemer ikke kun omhandler de nære emner, de kan se og mærke i deres hverdag, men også indbefatter de mere fjerne emner som regnskoven og dens udryddelse og de problemer, det fører med sig. 10

11 Tabel 12: Hvilke miljøproblemer tænker du på? Affald i naturen Grundvandsforureningen Luftforurening Regnskovens udryddelse Ozonlagets nedbrydelse Udryddelse af dyr og planter Den globale opvarmning Overfiskeri Ørkenspredningen Andre 84 % (877) 77 % (800) 73 % (758) 67 % (701) 6 (643) 59 % (614) 56 % (582) 3 (333) 13 % (134) 5 % (52) (1.042) Note: Tabellen summerer ikke til, da respondenten har kunnet afgive flere svar. Tabel 13: I 1990'erne blev der talt meget om regnskovens udryddelse. Tror du stadig, at regnskoven forsvinder? Ja, der forsvinder meget mere Situationen er stort set som i 1990'erne Nej, der forsvinder meget mindre 57 % (591) 3 (328) 4 % (38) 8 % (84) (1.041) 2.5 Kendskab til miljømærker Set i lyset af at danskerne i så høj grad bekymrer sig om miljøet og gerne vil støtte miljømærkede varer, er det bemærkelsesværdigt, hvor få miljømærkningsordninger en stor andel af danskerne kender til og ved hvad står for, når de 11

12 blot bliver præsenteret for navnet 2. Kun Ø-mærket er kendt af mere end halvdelen af befolkningen, mens det store EU-finansierede mærke Blomsten kun er kendt af 15 %. Ligeledes har FSC kun et kendskab på 1. Dette skal dog ses i lyset af, at den oplysning om mærket, der har været indtil nu, udelukkende har været udgjort af forhandleres omtale og frivillige organisationers kampagner, og at mærket ofte kun markedsføres i forbindelse med havemøbler. Samtidig har mærket PEFC kun et kendskab på 2%. Respondenterne kender således ikke mærkernes navne i særlig høj grad, når de bliver præsenteret for dem. Næste skridt er, at respondenterne i undersøgelsen ofte forbinder miljømærkerne med produktgrupper, som mærkningsordningen ikke dækker over, når de bliver bedt om at kæde mærke og varegruppe sammen. Kun i forbindelse med Ø-mærket, Max Havelaar og FSC har en stor andel af respondenterne et reelt kendskab til mærkets varegruppe. 3 I forbindelse med disse tre mærkningsordninger svarer henholdsvis 94%, 90% og 80% rigtigt, mens det kun gør sig gældende for 36 % for PEFC og 30 % for Svanen. I fortolkningen af danskernes kendskab til miljømærkerne skal man således tage højde for, at mange af respondenterne tror, at de kender mærket, men efterfølgende ikke forbinder mærket med den korrekte produktgruppe. Opsamlende er det således kun i forbindelse med Ø-mærket, at over halvdelen af respondenterne mener at vide, hvad mærket står for. Derudover kender respondenterne i mange af tilfældene ikke mærkets reelle produktgruppe, når de bliver adspurgt - på trods af at de altså mener at have kendskab til mærket. Endvidere viser en test af respondenternes kendskab til FSCs logo, at kun 14% af danskerne kender det og forbinder det med FSC, når de selv bliver bedt om at lave koblingen. Yderligere 21% mener at kunne genkende FSC-logoet, når de bliver præsenteret for navn og logo samtidig. Kendskabet til FSCs logo er på den måde ikke særlig udbredt i den danske befolkning generelt. Dette underbygger konklusionen om, at der synes således at være en kløft imellem, at danskernes vilje til at købe miljørigtigt og deres kendskab til, hvilke mærkningsordninger der giver dem mulighed for at gøre dette. Sammenholdt med danskernes vilje til at gøre noget for miljøet i form af deres indkøb er der altså et behov for øget oplysning om miljømærker, der tilbyder løsninger, hvorved danskerne får et bedre grundlag for at gøre tanker til handling. 2 Det er her vigtigt at bemærke, at respondenterne ikke ser mærkningsordningernes logo i forbindelse med deres angivelse af, hvor godt de kender mærket. 3 Definitionen af, hvad de forskellige mærker dækker, er taget fra Informationen for Miljø og Sundhed på 12

13 Kender du dette miljømærke? Svanen 44% 50% Ø-mærket 55% 31% Max Havelaar 42% 29% Blomsten 15% 40% Kender mærket og dets betydning FSC 12% 18% Overfladisk kendskab PEFC 2% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I forbindelse med ovenstående figur er det vigtigt at understrege, at respondenterne har svaret på spørgsmålet ud fra deres eget formodede kendskab, og ikke er blevet forevist de forskellige mærkningsordningers logoer. Endvidere udgøres gruppen med overfladisk kendskab af de respondenter, der har svaret enten Kender mærket og har en idé om dets betydning eller har hørt om mærket, men kender ikke betydningen. Disse to mellemgrupper er lagt sammen til én gruppe, da det resulterer i den mest reelle sammenligning med de respondenter, der angiver at have et sikkert kendskab, og de, der afviser et kendskab. Figuren er bygget over tabellerne nedenfor. Tabel 14: PEFC Kender mærket og ved hvad det står for Kender mærket og har en ide om betydningen Har hørt navnet, men ved ikke hvad det står for Har aldrig hørt om mærket (24) (21) 17 % (175) 59 % (610) 20 % (212) (1.042) 13

14 Tabel 15: Svanen Kender mærket og ved hvad det står for Kender mærket og har en ide om betydningen Har hørt navnet, men ved ikke hvad det står for Har aldrig hørt om mærket 44 % (458) 36 % (378) 14 % (144) 3 % (35) 3 % (28) (1.043) Tabel 16: FSC Kender mærket og ved hvad det står for Kender mærket og har en ide om betydningen Har hørt navnet, men ved ikke hvad det står for Har aldrig hørt om mærket 1 (124) 7 % (72) 1 (117) 54 % (563) 16 % (165) (1.041) Tabel 17: Blomsten Kender mærket og ved hvad det står for Kender mærket og har en ide om betydningen Har hørt navnet, men ved ikke hvad det står for Har aldrig hørt om mærket 15 % (158) 19 % (201) 2 (214) 3 (336) 13 % (134) (1.043) 14

15 Tabel 18: Ø-mærket Kender mærket og ved hvad det står for Kender mærket og har en ide om betydningen Har hørt navnet, men ved ikke hvad det står for Har aldrig hørt om mærket 55 % (572) 2 (229) 9 % (98) 10 % (100) 4 % (44) (1.043) Tabel 19: Max Havelaar Kender mærket og ved hvad det står for Kender mærket og har en ide om betydningen Har hørt navnet, men ved ikke hvad det står for Har aldrig hørt om mærket 4 (434) 15 % (155) 14 % (142) 19 % (200) 1 (111) (1.042) 15

16 Tabel 20: Hvad er PEFC? Hårde Hvidevarer Produkter af Træ Miljørigtige hoteller, vandrehjem o. lign. Elsparepærer Rengøringsmidler Tekstiler Vaskepulver Fødevarer Maling og lak Papirvarer 35 % (16) 36 % (16) 26 % (12) 7 % (3) 4 % (2) 4 % (2) 4 % (2) 4 % (2) (1) (1) (1) (46) Note: Tabellen summerer ikke til, da respondenten har kunnet afgive flere svar. Spørgsmålet er kun besvaret er respondenter, der mener at have et kendskab i en eller anden grad. 16

17 Tabel 21: Hvad er Svanen? Rengøringsmidler Vaskepulver Papirvarer Tekstiler Hårde Hvidevarer Elsparepærer Fødevarer Maling og lak Produkter af Træ Miljørigtige hoteller, vandrehjem o. lign. Genbrugsmetal 60 % (500) 59 % (496) 35 % (296) 25 % (212) 1 (100) 8 % (66) 8 % (65) 8 % (64) 6 % (54) 6 % (49) 5 % (39) 3 % (28) (837) Note: Tabellen summerer ikke til, da respondenten har kunnet afgive flere svar. Spørgsmålet er kun besvaret er respondenter, der mener at have et kendskab i en eller anden grad. 17

18 Tabel 22: Hvad er FSC? Produkter af Træ Papirvarer Hårde Hvidevarer Maling og lak Tekstiler Elsparepærer Vaskepulver Genbrugsmetal Miljørigtige hoteller, vandrehjem o. lign. Rengøringsmidler 74 % (146) 20 % (40) 6 % (11) 4 % (7) (3) (3) (2) (2) (1) (1) (1) (198) Note: Tabellen summerer ikke til, da respondenten har kunnet afgive flere svar. Spørgsmålet er kun besvaret er respondenter, der mener at have et kendskab i en eller anden grad. 18

19 Tabel 23: Hvad er Blomsten? Tekstiler Vaskepulver Rengøringsmidler Papirvarer Fødevarer Miljørigtige hoteller, vandrehjem o. lign. Produkter af Træ Hårde Hvidevarer Elsparepærer Maling og lak Genbrugsmetal 3 (116) 30 % (107) 28 % (99) 2 (75) 18 % (63) 16 % (57) 14 % (51) 10 % (35) 9 % (34) 9 % (32) 9 % (31) 3 % (12) (358) Note: Tabellen summerer ikke til, da respondenten har kunnet afgive flere svar. Spørgsmålet er kun besvaret er respondenter, der mener at have et kendskab i en eller anden grad. 19

20 Tabel 24: Hvad er Ø-mærket? Fødevarer Tekstiler Rengøringsmidler Papirvarer Vaskepulver Hårde Hvidevarer Produkter af Træ Elsparepærer Maling og lak Miljørigtige hoteller, vandrehjem o. lign. Genbrugsmetal 90 % (723) 7 % (59) 6 % (45) 5 % (42) 5 % (40) 5 % (39) 5 % (38) 3 % (25) 3 % (23) (19) (10) (8) (802) Note: Tabellen summerer ikke til, da respondenten har kunnet afgive flere svar. Spørgsmålet er kun besvaret er respondenter, der mener at have et kendskab i en eller anden grad. 20

21 Tabel 25: Hvad er Max Havelaar? Fødevarer Produkter af Træ Tekstiler Papirvarer Genbrugsmetal Miljørigtige hoteller, vandrehjem o. lign. Elsparepærer Maling og lak Rengøringsmidler Vaskepulver Hårde Hvidevarer 94 % (555) 9 % (52) 6 % (36) 4 % (24) (13) (4) (4) (3) (3) (3) (3) % (1) (589) Note: Tabellen summerer ikke til, da respondenten har kunnet afgive flere svar. Spørgsmålet er kun besvaret er respondenter, der mener at have et kendskab i en eller anden grad. 2.6 Logokendskab Tabel 26: FSC Kender logoet Kender måske logoet Kender ikke logoet 25 % (79) 30 % (94) 28 % (89) 16 % (51) (313) Note: Spørgsmålet er kun besvaret er respondenter, der mener at have et kendskab i en eller anden grad. 21

22 Tabel 27: Ved du, hvilket miljømærke der har dette logo? PEFC Svanemærket FSC Blomsten Den Blå Engel Den Grønne Nøgle Energimærket Der Grüne Punkt Max Havelaar Alu-mærket Öko-tex (23) (8) 14 % (151) (11) % (1) 3 % (36) % (4) (26) (14) % (1) % (5) 73 % (763) (1.043) Note: Respondenterne fik besvarelsen af dette spørgsmål forevist FSCs logo uden tekst. Spørgsmålet blev stillet til samtlige respondenter uanset tidligere angivet kendskab. Tabel 28: Mærket med dette logo hedder FSC og er en mærkningsordning til miljørigtigt produceret træ. Har du nogensinde set eller hørt om det? Ja Nej 2 (191) 66 % (587) 13 % (115) (893) Note: Dette spørgsmål er kun blevet besvaret af respondenter, der svarede forkert i den første test af deres logokendskab i tabel

23 2.7 Viden om FSC og køb efter mærket Selvom kun 14% er i stand til at genkende FSCs logo, er dette et positivt resultat, hvis man sammenligner ordningen med de store offentligt støttede mærkningsordninger som Ø-mærket, Svanen og Blomsten. Til gengæld er alle af de 151 respondenter, der kender logoet, dog i stand til at kunne genkende mere end én af de fordele, der er ved FSC-certificeringen. Man kan derfor konkludere, at kendskabet ikke er alment udbredt, men derimod ved de, der kender mærket, også hvad det indebærer. Hele 86% af dem, der tidligere i undersøgelsen har sagt, at de kender FSC-mærket og kender eller har en idé om dets betydning, ved således også, at hovedidéen bag FSC er at drive skoven, uden at den lider væsentlig skade. Endvidere ved 43 % også, at træet er sporbart tilbage til kilden, og 28 % kender til hensynet til lokalbefolkningen. Sammenlagt tager kun 8 % fejl i deres antagelse af, hvad FSC indebærer og kun 5 % ender med at sige, at de ikke kender mærkets betydning. Man kan derfor konkludere, at det almene kendskab ikke er særlig højt i forhold til nogle af de offentligt støttede mærker, men at det kendskab, der eksisterer, til gengæld er godt. Samtidig viser tallene også, at de, der kender FSC-mærket, også går efter FSCcertificerede varer, når de handler træprodukter. Hele 65% svarer således, at de køber FSC, hvis det er umiddelbart muligt. Endvidere har 58 % også registreret at have set FSC-logoet i løbet af det sidste halve år. Heraf har langt de fleste lagt mærke til det, da de kiggede på eller handlede havemøbler (7), mens 50% har bemærket logoet i et tilbudskatalog. Samlet kan man derfor konkludere, at de af respondenterne, der har kendskab til FSC, også ved, hvad mærkningsordningen indebærer, og lægger mærke til varer, der er mærket med den. Samtidig har en stor andel på 58 % af dem købt FSC-certificerede varer, når det var umiddelbart muligt. De respondenter, der kender mærket, har altså en god viden og opmærksomhed på det, og er villige til at betale en merpris, for certificerede produkter. Tabel 29: Hvad indebærer FSC? At skoven drives uden, at der gøres væsentlig skade på natur At produktet kan spores tilbage til skoven, det kommer fra At der tages hensyn til lokalbefolkningen når skoven drives At arbejdernes rettigheder overholdes på fabrikkerne At skoven drives økologisk At træet kommer fra små skovbrug 86 % (130) 43 % (65) 28 % (43) 1 (18) 5 % (7) 5 % (7) 3 % (4) (151) Note: Tabellen summerer ikke til, da respondenten har kunnet afgive flere svar. 23

24 Tabel 30: Handler du efter FSC-mærket, når du skal købe produkter af træ eller papir? (Eksempelvis havemøbler, grillkul, gulve eller papir) Ja, køber kun FSC-certificerede produkter Ja, køber FSC hvis det er umiddelbart muligt Nej, har ikke kigget efter mærket Nej, har ikke købet nogle vare, hvor mærket var relevant 7 % (10) 58 % (88) 2 (33) 1 (17) (3) (151) Tabel 31: Har du set FSC-mærket nogle steder i løbet af det sidste halve år? Ja Nej 53 % (181) 23 % (78) 24 % (82) (341) Note: Spørgsmålet er kun blevet besvaret af respondenter med uhjulpet eller hjulpet kendskab til FSC. 24

25 Tabel 32: Hvor har du set FSC-logoet? Da jeg så på / handlede havemøbler I et tilbudskatalog Blade/magasiner Da jeg købte grillkul Andre steder Da jeg købte trægulve/terrasse Da jeg handlede papir 7 (131) 50 % (90) 27 % (48) 1 (22) 6 % (11) 4 % (8) 3 % (5) (4) (180) Note: Tabellen summerer ikke til, da respondenten har kunnet afgive flere svar. Tabel 33: Hvilket tilbudskatalog har du set FSC-logoet i? COOP (Kvickly/Brugsen) JYSK Silvan Råd&Dåd Dansk Supermarked (Føtex/Bilka/Netto) Trip Trap / Husker ikke Stark Bygggekram 60 % (55) 36 % (32) 23 % (21) 2 (19) 18 % (16) 13 % (12) 1 (11) 1 (10) 1 (10) (90) Note: Tabellen summerer ikke til, da respondenten har kunnet afgive flere svar. 25

26 3 FSC og illegal tømmerhugst Skovrydning og rovhugst er i dag lige så stort et problem, som det var i 1980 erne. Regnskoven forsvinder med stor hast. 3-4 gange Danmarks areal ryddes årligt. I Brasilien forsvandt der alene sidste år km2 et areal på størrelse med Jylland. Det er en stigning på 6% i forhold til I alt er 25 % af Amazones regnskov i dag forsvundet med tab af hundredvis af dyre og plantearter til følge. På verdensplan forsvinder der ifølge FNs opgørelser stadig tropeskove tilsvarende 3-4 gange Danmarks areal. En meget stor del af fældningen foregår illegalt. EU kommissionen har anslået, at over halvdelen af det tropiske tømmer, der kommer ind i EU, er af illegal oprindelse. På verdensmarkedet betyder det, at priserne er mellem 7 og 16 % lavere (afhængigt af produktet) 4. Virksomheder og regeringer taber altså dagligt store summer på grund af handel med illegalt tømmer. Dertil kommer, at illegal tømmerhugst har katastrofale konsekvenser for dyre- og planteliv, og samtidig at der ingen hensyn tages til lokalbefolkningen eller skovarbejdernes sikkerhed under fældningerne. Det betyder også, at man som indkøber eller forbruger ofte risikerer at støtte denne udvikling, når man køber f.eks. papir, gulv eller nye havemøbler. Problemet er lang fra koncentreret i de tropiske lande, men er også vidt udbredt i Østeuropa og Rusland. FSC tilbyder en løsning på dette problem. FSC står for Forest Stewardship Council, som bedst oversættes til skovforvaltningsrådet. FSCs mission er at fremme bæredygtig skovdrift. Det gøres ved at lave regler for skovdriften, således der tages ligelige hensyn til sociale forhold, skovens økologi og til skovejeren, der lever af sin skov. Det betyder i praksis, at skove, der drives efter FSCs regler, ikke lider unødig overlast. Der fældes kun den mængde træer, skoven kan klare. Der tages hensyn til skovarbejderen, lokalsamfundet og de oprindelige folkeslag, der mange steder i verden lever i eller i tilknytning til skovene. Dermed bevares skovens mangfoldighed (biodiversitet) og de mange gavnlige effekter på bl.a. miljø, klima og drikkevand. Over 57 millioner hektar skov verden over er FSCcertificeret 5 (juli 2005). Det svarer til mere end 12 gange Danmarks areal. I Danmark er to skove pt. certificerede, og yderligere to er ved at blive det. Mere end forskellige produkter i verden bærer FSC- logoet, og over 4000 virksomheder er godkendt til at lave FSC-produkter. I Danmark er der i øjeblikket 61 virksomheder, der er FSC-godkendte. FSCs logo sættes på produkter, der stammer fra FSC-certificerede skove, eller på anden måde støtter ansvarlig skovdrift. Da FSC også handler om troværdighed overfor forbrugeren, er der i systemet indbygget et sikkerhedssystem. Dette system er forbrugerens garanti for, at der ikke snydes med FSCs mærke. FSC udfører løbende kontrol med brugen af FSC-logoet, og der laves årligt en grundig revision af alle virksomheder, der er godkendt til at handle med FSC. Dermed kan indkøbere og forbrugeren opnå garanti for, at skovprodukter stammer fra ansvarligt drevne skove, der lever op til FSCs krav. FSC-mærket er altså en løsning, der er med til at stoppe rovdrift og udryddelse af skov, både i troperne og på vores breddegrader. Også de danske skove kan få gavn af FSC, da det vil give mere plads til naturen, hvis flere skove bliver drevet efter FSCs regler. På sigt vil FSC certificering medføre, at man på gåturen i skoven vil opleve et rigere og mere varieret dyre- og planteliv, der i højere grad end i dag er domineret af danske løvtræer. Læs mere om FSC på eller

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Off-product mærkning for certificerede virksomheder

Off-product mærkning for certificerede virksomheder Off-product mærkning for certificerede virksomheder Hvad er off-product mærkning? I FSC skelnes der mellem on-product mærkning og off-product mærkning for CoC-certificerede virksomheder. Off-product mærker

Læs mere

for skov og mennesker FSC design award 2007 Designkonkurrence for danske designstuderende

for skov og mennesker FSC design award 2007 Designkonkurrence for danske designstuderende for skov og mennesker FSC design award 2007 Designkonkurrence for danske designstuderende konkurrenceoplæg FSC Design Award 2007 Skaber dine designs andet end glæde f.eks. øgede klimaproblemer og fattigdom?

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Som en større produktionsvirksomhed, er det vores pligt og ansvar at forholde os til miljøet. Vi arbejder derfor i Damgaard-Jensen

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund Er dit træ certificeret, miljømærket eller bare fyldt med kobber? -En guide til indkøb og brug af træ, trævarer og papir Agenda Center Albertslund For et bæredygtigt Albertslund! Indledning 3 Bæredygtigt

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri Bæredygtigt træ i den Bæredygtigt træ i offentlige indkøb danske byggebranche og byggeri og offentlige indkøb Non-profit-organisation, der styrker FSC s brand og position Arbejder direkte med virksomheder,

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

www.tropetrae.dk butiksundersøgelse - holder de hvad de lover?

www.tropetrae.dk butiksundersøgelse - holder de hvad de lover? www.tropetrae.dk butiksundersøgelse - holder de hvad de lover? Undersøgelse af udbuddet af FSC-certificerede tropiske havemøbler på det danske marked forår og sommer 2002 NEPENTHES Indholdsfortegnelse

Læs mere

FSC Danmark i 2010 Årsberetning og kommende aktiviteter

FSC Danmark i 2010 Årsberetning og kommende aktiviteter Forest Stewardship Council i 2010 Årsberetning og kommende aktiviteter FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation August 8, 2012 1 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation

Læs mere

FSC Danmark generalforsamling 2015

FSC Danmark generalforsamling 2015 Forest Stewardship Council generalforsamling 2015 FSC, A.C. All rights reserved FSC F000208 Presentation June 22, 2015 1 FSC, A.C. All rights reserved FSC F000208 Forest Stewardship Council Generalforsamling

Læs mere

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Indhold: Brev forud for generalforsamlingen...2 Baggrundsdokument til de på dagsordenen følgende punkter:...3 Tale fra

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FDB Analyse Lars Aarup Analysechef la@fdb.dk Mobil: 30 91 92 66 Erhard Nielsen Analytiker en@fdb.dk Mobil: 30 91 92 59 Thomas S. Pedersen Presse- og analysemedarbejder

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Retningslinjer for brugen af FSC varemærker

Retningslinjer for brugen af FSC varemærker Retningslinjer for brugen af FSC varemærker Må vi bruge FSC s navn og logo? FSC-logoet, initialerne FSC og navnet Forest Stewardship Council er registrerede varemærker, hvorfor I ikke må anvende dem uden

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt Notat Danskernes oplevelser med kopivarer Piratkopiering er et stigende problem på verdensplan. I 2011 snuppede EU's toldmyndigheder varer for 10 mia. kr. 1 Dertil kommer selvsagt det formentlig langt

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER

ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER Hvad er on-product mærkning? I FSC skelnes der mellem on-product mærkning og off-product mærkning. On-product mærker er logoer, der sidder på et FSC-certificeret

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed København, den 23.05.2014 Ny undersøgelse: Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed Fire ud af ti danskere mener, at Se og Hør-sagen har påvirket deres generelle opfattelse af journalister negativt.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016 t DR Hemmeligheder Danmarks Radio 13. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten? Kontrolrapporten for 2011 Kontrol af den nordiske Svane og EU Blomsten Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes at det er vigtigt for

Læs mere

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Af Flemming Pedersen, Smagen Nordjylland Indhold Formål med markedsundersøgelsen... 2 Markedsundersøgelsen... 2 Resultater og diskussion, detailhandelen...

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på?

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Oplæg på konference om Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu Odense 13. september 2011 Af Christian Lundmark Jensen Regeringens Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Klimabarometeret 2014

Klimabarometeret 2014 December 2014 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden og meninger om en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stadigt større flertal

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien.

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC F000100 FSC FSC F000208 A.C. All rights - FSC reserved Danmark - All rights reserved Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC Danmark 14/09/2016 FSC F000208 Hvad er FSC og hvad

Læs mere

DR Undersøgelse om graviditet

DR Undersøgelse om graviditet t DR Undersøgelse om graviditet Danmarks Radio 26. jan 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 9 3. Kryds med alder... 13

Læs mere

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014 t Lydbøger og teknologianvendelse 17922 NOTA 31. mar 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi Greve Kommune Borgerservicepolitik og kanalstrategi Tabelrapport Capacent Epinion 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenstabeller...6

Læs mere

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14 DR - Velfærdsforløb 21. november 2005 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning...4 3 Resultater... 5 3.1 Skal efterlønnen bevares?...5 3.2 Tror befolkningen

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1 t Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget Project 20284 - Report 1 FOA & BUPL 8. mar 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2011

Klimabarometeret. Juni 2011 Klimabarometeret Juni 2011 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Stop Spild Af Mad. Epinion

Stop Spild Af Mad. Epinion t Stop Spild Af Mad Epinion 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 12 5. Kryds med alder... 17 6. Kryds med region... 22 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj

Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj J E W E L R Y E f t e r å r / V i n t e r 2 011 1 2 munio jeg forsvarer Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj kvalitet med det formål at medvirke til at bevare klodens fældningstruede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme Baggrund Mens FSC og PEFC skovcertificering er blevet stadigt mere udbredt blandt større statslige, andre offentlige og private skov ejere verden over, er det samme ikke tilfældet for små og mindre ejendomme

Læs mere

Hvis du bruger mere træ, kan du gavne klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien... træ er genialt

Hvis du bruger mere træ, kan du gavne klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien... træ er genialt Hvis du bruger mere træ, kan du gavne klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien... træ er genialt Træ er verdens mest miljøvenlige råstof Træ er nøglen til en bæredygtig fremtid:

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen Økonomisk analyse 11. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne og fødevareudfordringen Om 30 år er der 9 mia. mennesker på jorden.

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Direktoratet for Postmåling nr. 2 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret frem til efteråret introduceres et nyt EU-logo for økologiske fødevarer.

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere