REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 25. FEBRUAR 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 25. FEBRUAR 2005"

Transkript

1 REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 25. FEBRUAR Valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde om stillingtagen til forliget mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO vedrørende aftaleog overenskomstfornyelsen pr. 1. april Formanden foreslog valg af Peter Asboe, DKK, til dirigent. Der var ikke andre kandidater, og Peter Asboe valgtes til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede under henvisning til 4, stk. 2 i KTO's vedtægter, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt ved skrivelse af 21. februar 2005 til medlemmerne af repræsentantskabet. Dirigenten konstaterede ved opråb af medlemsorganisationernes navne, at mødet var beslutningsdygtigt, idet organisationer repræsenterende 99,50 % af KTO's samlede medlemstal var til stede. Følgende organisationer var ikke til stede: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk Formands Forening Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund Dansk Musiker Forbund Dansk Skuespillerforbund Danske Skov- og Landskabsingeniører Malerforbundet i Danmark Søfartens Ledere Teaterteknikerforbundet 2. Stillingtagen til protokollat af 19. februar 2005 indgået mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter Formanden forelagde protokollatet af 19. februar 2005 mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter med følgende bemærkninger:

2 - 2 - Indledning Da jeg stod her på repræsentantskabsmødet den 1. oktober 2004, hvor vi skulle udtage KTO s krav, sagde jeg, at jeg glædede mig meget til det kommende halvår, men også at jeg havde sommerfugle i maven - ikke alene skulle vi i gang med fagbevægelsens kerneopgave, nemlig at sikre at vores medlemmers løn- og ansættelsesvilkår forbedres, men vi skulle også afprøve vores nye moderniserede forhandlingssystem, og endelig bestod forhandlingsdelegationerne på begge sider af bordet næsten udelukkende af nye folk. Sommerfuglene er nu væk - næsten da. For jeg tror, at de vil være der, helt indtil KTO kan meddele arbejdsgiverne et endeligt ja til resultatet. Dette ekstraordinære repræsentantskabsmøde er indkaldt, for at tage stilling til det KTOforlig forhandlingsudvalget indgik med de kommunale arbejdsgivere i lørdags og som KTO s bestyrelse i mandags har indstillet til godkendelse i repræsentantskabet. Alle KTO s medlemsorganisationer har i lørdags fået tilsendt forliget, en beskrivelse af hovedelementerne i forliget samt en plancheserie. Repræsentantskabet har fået en tilsvarende beskrivelse. Da repræsentantskabet således allerede har fået en udførlig skriftlig orientering, vil jeg nøjes med at sige lidt om de væsentligste elementer i forliget. OK-05-forhandlingerne Mange forudsagde, at disse overenskomstforhandlinger i bedste fald ville ende med et vedligeholdelsesforlig, jeg synes langt fra, at dette forlig kan kaldes et vedligeholdelsesforlig. Jeg er godt klar over, at vi denne gang ikke har gennemført helt nye banebrydende projekter. Men jeg synes dog, at vi på en række områder er kommet så langt, at det mere er en abstrakt diskussion om, hvorvidt der er tale om banebrydende projekter eller ej det gælder på ligestillingsområdet, stress og med hensyn til vilkår i forbindelse med strukturreformen. Jeg synes, at forliget på disse punkter indeholder gode resultater.

3 - 3 - Jeg kan garantere for, at disse resultater og andre organisationsresultater ikke er kommet af sig selv. De skyldes en stor indsats og vilje til at ville. Indsatsen er ydet af alle i KTO s politiske ledelse, i medlemsorganisationerne og af en lang række entusiastiske embedsmænd. Der har været et forhandlingsklima, der har betydet, at vi har været forskånet for interne opgør og ballade samtidig med at den omvendte forhandlingsmodel skulle stå sin prøve. Nogle af jer så måske i fjernsynet, at Kjeld Hansen var lidt kyssesyg ved underskrivelsen af forliget. Så blot for god ordens skyld: Vi var parat til under forhandlingerne at give arbejdsgiverne en ordentlig en på kyssetøjet, men der er alligevel grænser for, hvor meget selv jeg vil ofre mig for KTO. Jeg vil godt benytte denne lejlighed til at sige tak til, at arbejdsgiverne også bidrog til et godt forhandlingsforløb. Navnlig vil jeg gerne sige tak til Kjeld for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi har af og til været uenige undervejs, men dialogen har været åben og ærlig. Stilen har været, at tingene er blevet sagt direkte, med respekt og fingerspidsfornemmelse for modpartens mest følsomme områder. Det har bragt fremdrift i forhandlingerne og det har givet resultater! I min tale vil jeg i afslutningen sige lidt om KTO s fremtid. Det gælder både den fremtid, der handler om det næste års tid og den fremtid, der peger helt frem til OK-08. Men først vil jeg tillade mig at skrue tiden tilbage til repræsentantskabsmødet den 16. december 2004, hvor jeg gav nogle bud på, hvordan verden så ud efter indgåelse af KTOforliget Overskriften på min tale dengang var Reformernes tid. Jeg sagde blandt andet: Citat: At vi kan undgå forligsen, hvis vi vil! At vores gamle tradition med at indgå delforlig klart har en positiv virkning i forhandlingerne. At KTO s delforlig virkede som en katalysator i organisationernes forhandlinger. At det er en fordel, at vi er enige om en klar prioritering af vores krav. Vi havde denne gang opstillet færre og betydningsfulde krav. Vi havde ikke revl og krat med.

4 - 4 - At de enkelte organisationer i højere grad end tidligere kan se sig selv i forliget. At der med den omvendte model er fundet en bedre og mere konstruktiv balance mellem KTO-forhandlingerne og organisationsforhandlingerne. At arbejdsgiverne efter et meget hårdt pres, fandt frem til flere lønmodeller. I alt er der aftalt 5 forskellige lønmodeller, der spænder fra næsten udelukkende central løndannelse til meget decentral løndannelse. (Citat slut) Begge parter viste, at vi kan undgå forligsen, hvis vi vil. Og jeg må konstatere, at på trods af manges forudsigelser, så har forligsen ikke indgået som et seriøst scenarium i disse forhandlinger. De dårlige erfaringer fra sidst samt hensynet til det fremtidige samarbejdsklima om den forestående kommunalreform gjorde, at begge parter seriøst og målrettet arbejdede hen imod et forlig og ikke et forlis. Vores gamle tradition for at indgå delforlig viste som en positiv effekt i forhandlingerne såvel i KTO som i organisationerne. Det viste sig allerede, da vi i december indgik delforlig om løntrinsprojektet. Jeg tror, at den gode start har haft stor positiv betydning for det videre forhandlingsforløb, herunder også i forhold til organisationernes forhandlinger. Jeg ved også, at den klare prioritering af vores krav har betydet, at alle i forhandlingsudvalget har haft fokus det rette - og ikke mindst det samme - sted, og dermed er der ingen, der undervejs i forhandlingerne har været i tvivl om, hvad vi skulle stå fast på. Det har betydet, at forhandlingsudvalget hele tiden har kunnet presse arbejdsgiverne i fællesskab. Efter min opfattelse har det vanskeliggjort arbejdsgivernes muligheder for at spille os ud imod hinanden, og det har medvirket til at øge KTO s integritet og styrke. Der er heller ingen tvivl om, at vi med den omvendte model har fundet en bedre og mere konstruktiv balance mellem KTO-forhandlingerne og organisationsforhandlingerne, herunder at den enkelte organisation i meget højere grad end tidligere kan se sig selv i forliget. I organisationsforhandlingerne er der opnået gennembrud først og fremmest i forhold til lønmodellerne, men også i forhold til kompetenceudvikling, valgfrihed, socialt kapitel og om den særlige feriegodtgørelse. Men der er heller ikke grund til at skjule, at den omvendte forhandlingsmodel indebærer, at det både er det nemmeste og sværeste at være først og måske nummer to med et forlig.

5 - 5 - Herved lægger man en stor del af kursen, og er med til at sikre fremdrift i forhandlingerne. På den anden side skal de andre selvfølgelig have mulighed for at aftale noget andet. Jeg mener, at begge dele blev tilfældet, men det har ikke været helt enkelt og heller ikke uden mislyde. Jeg synes dog, at det generelt fungerede godt, og selvfølgelig skal vi prøve at gøre det bedre en anden gang. For mig er det helt afgørende, at vi ved denne forhandling ikke på KTO-bordet, men på de enkelte organisationsborde har fået nogle lønmodeller, som i langt højere grad er skræddersyet til de enkelte gruppers ønsker og behov, end det fælles system vi kendte under ny løn. Nogle grupper har aftalt et system, som ligger ganske tæt på det hidtidige, og som indebærer en yderligere udbygning af den lokale løndannelse. Andre har mindsket den lokale løndannelse til fordel for en mere central løndannelse, og atter andre har skærpet kravene til forhandlingsprocessen osv. Vi har undervejs i forhandlingerne, både i KTO-regi og ved organisationsforhandlingerne, presset arbejdsgiverne til at acceptere flere lønmodeller og vi har klart og tydeligt markeret, at 2 ikke er i flertalsform her. Jeg tror, at de ting som jeg har nævnt at vi undgik forligsen, at vi indgik delforlig, at vi i hele forløbet har haft en klar prioritering af de væsentligste KTO krav, at organisationerne i højere grad ser sig selv i forliget, og at vi har fået forskellige lønmodeller har været helt afgørende for de gode resultater og det gode forhandlingsforløb. Og med en lettere underdrivelse kan man vel også godt sige, at den omvendte model absolut ikke har skadet forhandlingerne tværtimod. Jeg havde også på repræsentantskabsmødet i december andre forudsigelser om, hvordan vores verden så ud efter OK-05. Til det kan jeg blot konstatere, at jeg ikke mindst til min egen overraskelse alligevel ikke er et orakel!

6 - 6 - Der er én enkelt ting, som jeg er ked af, at vi ikke kunne finde en rigtig god løsning på, nemlig en garanti mod afskedigelser som følge af strukturreformen. På dette punkt var arbejdsgiverne ikke særlig medgørlige. Vi har hørt både fra regeringen og arbejdsgiverne, at vil forlade den offentlige sektor i de kommende år, og derfor bliver der snarere behov for at fastholde de ansatte end at afskedige dem. Men det hjælper stadigvæk ikke hr. Jensen, der er 52 år og ansat i den administrative forvaltning på rådhuset. Han frygter for sit job ved den kommende kommunesammenlægning, og vil derfor gerne have en garanti mod afskedigelse. Men vi kommer dog med en fælleserklæring om at anvende naturlig afgang. Jeg tror desværre, at nogle tolker det ord som naturlig afskedigelse og det handler det jo ikke om, men derimod om, at ledige stillinger ikke genbesættes. Det skal vi være i stand til at forklare. I forhold til Sundhedskartellet, som i den kommende weekend måske opnår et aftaleresultat, som jeg ikke vil blande mig i, vil jeg blot konstatere, at deres nye lønmodel efter al sandsynlighed også havde været mulig i KTO. Men måske er det godt for alle parter, at alternativerne til KTO bliver prøvet af så kan man jo i praksis se, hvad man kan få ud af det. Nu vil jeg som sagt gennemgå de væsentligste resultater i KTO-forliget. Generelle lønstigninger Reallønnen er sikret Et af vores hovedkrav var, at de generelle lønstigninger, incl. udmøntningen fra reguleringsordningen, skulle sikre reallønnen i aftaleperioden. Lad mig med det samme slå fast, at det krav har vi med KTO-forliget fået opfyldt. I alt er der med forliget aftalt en samlet stigning på 5,64 % i aftaleperioden. Inflationsskønnet ifølge Det økonomiske Råd er i aftaleperioden ca. 5,6 %. Forliget indebærer, at de ansatte i kommuner og amter alene med KTO-forliget er sikret deres realløn. Hertil skal så tillægges resultaterne fra organisationsforhandlingerne, som denne gang udgør en samlet større værdi, end vi hidtil har oplevet under KTO-forhandlinger.

7 - 7 - Ind i mellem er det en god idé, at se tilbage i historien for at vurdere et resultat. Og set i det lys er det fra overenskomstforhandlingerne fra og med 1989 og til nu kun 3 gange tidligere lykkedes at indgå et KTO-forlig, hvor alene de generelle lønstigninger incl. udmøntningen fra reguleringsordningen har sikret reallønnen. Det er sket ved overenskomstforhandlingerne i 1991, 1997 og i Regeringens skattestop og de meget snævre økonomiske rammer i økonomiaftalerne om kommuners og amters økonomi sætter jo klart nogle snævre rammer for lønudviklingen. Hertil har lønudviklingen på det private arbejdsmarked gennem de sidste kvartaler tillige vist en nedadgående udvikling. I forhandlingerne har disse forhold naturligvis spillet ind, og lagt nogle begrænsninger. Ved forhandlingerne denne gang skulle vi endda finde en ny balance mellem KTOforhandlingerne og organisationsforhandlingerne. Og med det resultat vi har foran os, kan vi godt konstatere, at der med den snitflade der er fundet, både er skabt plads til fornuftige og gode organisationsaftaler, og et KTO-forlig som sikrer reallønnen. Aftaleprofil I forhandlingerne har vi endvidere lagt stor vægt på, at vi denne gang fik en mere ligelig udmøntningsprofil, og ikke som sidste gang, hvor der aftaltes meget lidt det første år, meget i det andet år og lidt mere på det jævne i det tredje år. Jeg synes, at vi denne gang har opnået en profil, som er bedre end sidst. Profilen er heller ikke denne gang helt jævn over aftaleårene, men dog bedre og med den klare fordel, at vægten ligger i det første aftaleår frem for senere. I det 1. år udgør de generelle lønstigninger, incl. reguleringsordningen og trinprojektet, således 2,91 %, i det 2. år 1,23 % og i det 3. år 1,50 %. I vurderingen heraf indgår også, at de centralt aftalte forbedringer i organisationsforhandlinger frigøres den 1. april 2006, og at de aftalte midler til lokal løndannelse tilsvarende indgår med budgetvirkning fra den 1. januar 2006 og 1. januar Men vi har været tvunget til at tage hensyn til arbejdsgivernes budgetmæssige klemme, som de har bragt sig selv i ved indgåelsen af en meget stram økonomiaftale med regeringen for 2005.

8 - 8 - Vurderes den aftalte lønstigning pr. 1. april 2005, hvor alle rykker et trin op i forhold til tidligere overenskomster, i det lys, er der faktisk tale om den største lønstigning i det første år i en aftaleperiode siden Så alt i alt er det slet ikke så ringe. Ændring af reguleringsordningen Arbejdsgiverne gjorde meget klart i forhandlingsforløbet, at en forudsætning for at få imødekommet vores krav om, at de generelle lønstigninger skulle sikre reallønnen, og om at aftaleprofilen skulle være mere jævn, var en ændring af reguleringsordningen, som giver de kommunale arbejdsgivere en større grad af budgetsikkerhed. For os var det en afgørende forudsætning, at såfremt en ændring vil indebære en forringelse af reguleringsordningen, så vil vores pris være en forhøjelse af udmøntningsprocenten. Arbejdsgiverne gjorde i forhandlingerne meget klart, at en realitetsdrøftelse om forhøjelse af udmøntningsprocenten alene kunne komme på tale, såfremt der på det statslige område skete en tilsvarende forhøjelse af udmøntningsprocenten. På den baggrund er der opnået enighed om en ændring af reguleringsordningen, som ikke indebærer en forringelse af ordningen. Ændringen indebærer dog nogle mere tekniske ændringer i form af en parallelforskydning af opgørelses- og udmøntningstidspunkterne, samt at opgørelsen nu kommer til at ske på baggrund af en gennemsnitsberegning over lønudviklingen i 4 kvartaler. Den nye reguleringsordning giver de kommunale arbejdsgivere en øget budgetsikkerhed. En budgetsikkerhed, som også for medarbejderne vil kunne give en øget sikkerhed ude på de lønsumsstyrede institutionsområder, hvor de uforudsete merudmøntninger fra reguleringsordningen de sidste to år flere steder har medført større besparelsesrunder. Den nye ordning indebærer konkret, at udmøntningen fra reguleringsordningen rykkes fra april til oktober, samt at ordningen bliver mindre konjunkturfølsom. Vores pris herfor var dels, at vi fik løst problemet med den negative udmøntning på 0,23 % det 1. år, og dels at vi fik aftalt en overgangsordning, sådan at vi fik gjort op med perioden fra august 2003 til februar Den 1. januar 2006 udmøntes på den baggrund en aftalt pris på 0,7 % i generelle lønstigninger.

9 - 9 - Ligestillingspakken Et andet hovedelement i forliget, som jeg gerne vil fremhæve, er forbedringerne på ligestillingsområdet. Her er vi kommet meget langt. Ved denne forhandling har vi aftalt, at der i alle kommuner og regioner pr. 1. januar 2007 skal være etableret en barselsudligningsordning. Med ordningen sikres, at arbejdsgivernes udgifter til løn til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov udlignes mellem de enkelte arbejdspladser i kommunen og regionen. Med udligningsordningen sikres, at budgettet ikke i sig selv kan blive kilde til diskrimination af fx unge kvinder i blandt andet ansættelsessituationen og under karriereforløb. Ordningen indebærer, at arbejdspladserne får refusion for 80 % af deres udgifter enten for deres udgifter til en vikar eller for udgifter, der på anden vis afholdes til at få varetaget den orlovshavendes arbejde. På den måde indebærer ordningen også en lettelse for de øvrige ansatte. Vi har ved flere overenskomstfornyelser stillet krav om en barselsudligningsordning - dog uden held. Ved denne overenskomstfornyelse har vi fået et afgørende gennembrud med positive ligestillingsmæssige effekter. Men det er da klart, at en del af fortjenesten for gennembruddet og arbejdsgivernes forhandlingsvilje var regeringens trussel om en lov om barselsudligningsordninger gældende for de overenskomstområder, som ikke her i 2005 får en aftale på plads på området. Problemstillingen om at navnlig kvinder i forbindelse med barselsorlov straffes to gange både under barselsorloven, hvor de ikke har løndækning i hele barselsorlovsperioden og senere i livet i form af en lavere pension har vi ved denne forhandling gjort noget ved. Vi har sikret, at der nu indbetales pension i ulønnede dagpengeperioder under barselsorloven. Konkret er det en udvidelse med 22 uger i forhold til i dag. Også under børnepasningsorlov sikres denne rettighed. Vi har herved sikret, at barselsorlov og børnepasningsorlov ikke får pensionsmæssige konsekvenser, såfremt forældrene vælger at tage orlov i ikke løndækkede perioder.

10 I ligestillingspakken vil jeg endvidere fremhæve, at ansatte med forliget får ret til fravær med løn i indtil 5 dage pr. barn pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse. Alt i alt er der tale om betydelige forbedringer for såvel forældre med børn som for ligestillingen mellem mænd og kvinder på de kommunale arbejdspladser. Tryghedspakken i forbindelse med kommunalreformen Ved repræsentantskabsmødet den 16. december 2004 sagde jeg: At større lovgivningsmæssige initiativer midt i overenskomstforhandlingerne ikke virker fremmende for forhandlingerne. Tværtimod bragte regeringens lovforslag om strukturreformen meget støj og usikkerhed ind i forhandlingerne. En forhandlingsmæssig løsning blev derfor ligeså svær, som vi forventede. Men vi kom i hus, selvom der fortsat udestår mange udfordringer. Mere præcist kan det faktisk ikke siges. Ved den afsluttende forhandling var netop tryghedspakken den største knast. Regeringens tale med to tunger, hvor de på den ene side tilkendegiver overfor de ansatte, at deres løn- og ansættelsesvilkår ikke vil blive forringet, at der er brug for alle, og at der ikke i forbindelse med reformen lægges op til færre ansatte. Og på den anden side i lovgivningen ikke vil give garantier herfor, gjorde forhandlingerne særdeles vanskelige. Vi har i KTO-regi gjort et meget stort og intensivt arbejde for at påvirke lovgivningsprocessen på området. I valgkampen fik vi held til at sætte personalets vilkår i forbindelse med kommunalreformen på dagsordenen. Generelt har vi fået sat et meget kraftig fokus på personalets vilkår i forbindelse med kommunalreformen. Vi må dog også konstatere, at vi ikke har haft held til at påvirke regeringen i en retning, så der bliver bedre sammenhæng mellem deres politiske udmeldinger og så indholdet i lovforslagene om kommunalreformen. Overfor regeringen og Folketinget har vi klart og tydeligt markeret, at vi ønsker en sikkerhed for, at de ansattes løn- og ansættelsesvilkår ikke forringes. Vi har også klart og tydeligt markeret, at eventuelle personaletilpasninger skal ske ved naturlig afgang og ikke ved afskedigelser - altså en slags individuel jobgaranti.

11 Valgresultatet gjorde, at bolden så at sige blev spillet over til overenskomstforhandlingerne. Jobgaranti Med hensyn til kravet om den såkaldte individuelle jobgaranti, hvor eventuelle personaletilpasninger skal ske ved naturlig afgang og ikke ved afsked, stod det fra starten meget klart, at arbejdsgiverne ikke på nogen måde ville eller havde mulighed for at indfri dette krav. Så medmindre, at vi ville i konflikt, var vi nødt til at finde en løsning, hvor vi fik sendt et signal til kommunerne om, at eventuelle personaletilpasninger ikke skal ske ved afskedigelser, men ved naturlig afgang. Men uden at det samtidigt - rent juridisk set - forpligtede kommunerne. På den baggrund opnåede vi enighed med arbejdsgiverne om en politisk fælleserklæring, hvor vi klart og tydeligt signalerede, at eventuelle personaletilpasninger så vidt muligt skal ske ved naturlig afgang. Jeg skal opfordre til, at fælleserklæringen aktivt bruges politisk, i de kommuner og regioner som på grund af kommunalreformen vælger at foretage personaletilpasninger, til at sikre, at der ikke sker afskedigelser. Løngaranti Med hensyn til løngarantien stillede vi krav om, at der ikke sker forringelser i løn og pension frem til den 1. april Med aftaleresultatet er vi ikke kommet helt i mål, men næsten. I overenskomstperioden For det første har vi aftalt, at ansatte, der omfattes af kommunalreformen, bevarer deres løn incl. de aftalte lønstigninger i overenskomstperioden det vil sige frem til den 1. april Herudover har parterne, som bekendt, tidligere udsendt en fælles anbefaling om den gode procedure vedrørende håndtering af lokale aftaler, herunder forhåndsaftaler i forbindelse med kommunalreformen - den er nu også en del af KTO-forliget. Ved væsentlige stillingsændringer Også i forhold til ansatte som udsættes for en væsentlig stillingsændring fx i en situation, hvor der efter en sammenlægning af 3 kommuner til én ikke længere er behov for 3 betjent-

12 formænd, og hvor 2 af de 3 tilbageværende betjentformænd derfor ansættes i en betjentstilling er der aftalt en slags minimumsgaranti. Garantien indebærer, at der ikke kan ske ændringer i lønnen frem til den 1. april Herefter kan arbejdsgiveren med gældende varsel ændre lønnen. Lønnen kan aftrappes forholdsmæssigt til det nye niveau over 3 år fra det tidspunkt, hvor lønnen nedsættes. Konkret betyder dette, at en betjentformand, som i forbindelse med en kommunesammenlægning den 1. januar 2007 må tåle en stillingsændring til betjent, er sikret sin løn frem til 1. april 2008, hvorefter lønnen kan nedtrappes over de næste 3 år. Den 1. april 2011 vil den pågældende tidligere betjentformand herefter have en aflønning, som de øvrige betjente i den pågældende kommune. Der er dog tale om en minimumsgaranti. I den enkelte kommune eller region er der mulighed for at aftale bedre betingelser fx en længere aftrapningsperiode. Efter overenskomstperiodens udløb Endelig har vi sikret, at ansatte, der ved overenskomstens udløb, har en højere løn, end den der er aftalt for den pågældende stilling, får en garanti for sin hidtidige løn. Kommunen kan dog tilpasse lønnen til lønniveauet for den pågældende stilling, ved at fastfryse lønnen indtil lønnen svarer hertil. Også her er der tale om en slags minimumsregel. I den enkelte kommune eller region er der mulighed for at aftale bedre betingelser. Øvrige tryghedsskabende forbedringer mv. Som de sidste to hovedelementer i tryghedspakken vedrørende kommunalreformen vil jeg fremhæve, at vi ved forhandlingerne har aftalt en ændring af områdetillægsordningen, i de kommuner der lægges sammen. Med ændringen har vi aftalt, at de hidtidige områdetillæg der er givet, erstattes af det højeste områdetillæg i den nye kommune. Der er herved tale om varig lønforbedring for de ansatte. For os har det været helt afgørende, at ordningen fik det udseende som den har, i aftalen om at alle løftes til det højeste niveau i kommunen.

13 Arbejdsgivernes beregninger viste, at denne løsning økonomisk vil ramme kommunerne meget forskelligt. Prisen for at arbejdsgiverne vil imødekomme vores krav var, at ordningen derfor blev indfaset over 2 år. Endelig er der i en tidsbegrænset periode frem til den 1. april 2008 skabt udvidet hjemmel i senioraftalen, til at kunne indgå lokale aftaler vedrørende senior-, fratrædelses- og generationsordninger. Herudover er der etableret mulighed for, at der kan ydes orlov med løn til efter- og videreuddannelse. Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter I forbindelse med KTO-forliget er der også indgået en aftale, som giver tillidsrepræsentanter en øget beskyttelse under kommunalreformen. Jeg er sikker på, at det kan være en lille løftestang for, at der lokalt bliver et bedre grundlag for et mere aktivt med- og modspil i forbindelse med gennemførelsen af strukturreformen. Jeg havde naturligvis gerne set, at den udvidede beskyttelse ikke alene var afgrænset til gennemførelsen af strukturreformen. Jeg er sikker på, at den udvidede beskyttelsesregel på lidt længere sigt vil være en klar fordel for såvel arbejdsgiverne som arbejdstagerne. Jeg er også glad for den nye mulighed for, at organisationerne kan bistå, hvis en af parterne lokalt vægrer sig ved at indgå i reelle forhandlinger om fastlæggelse af TR-vilkår. Det er et godt og fornuftigt skridt, som vil kunne løse problemer de steder i landet, hvor det i dag har været meget vanskeligt at opnå aftaler om TR-vilkår. Endelig er det glædeligt, at vi nu har fundet en forhandlingsløsning vedrørende den europæiske aftale om information og høring, som nu sikrer at alle berørte personalegrupper inddrages ved betydelige ændringer i arbejds- og personaleforhold for netop deres gruppe, også selvom de ikke er direkte repræsenteret i de formelle samarbejdsorganer. Aftalen er generelt med til at skabe et mere åbent og klart samarbejdsklima, hvor alle grupper sikres adgang til information og meningsudveksling. Alt i alt en fornuftig pakke.

14 Indsatsen mod arbejdsbetinget stress Det sidste element i forliget som jeg vil fremhæve er de aftalte initiativer i forbindelse med arbejdsbetinget stress. Stress er i stigende omfang blevet vor tids mest udbredte folkesygdom. Baggrunden er naturligvis, at vi igennem de sidste år har været vidne til et væsentligt forøget forandrings- og arbejdstempo. Det Personalepolitiske Forum udarbejdede i 2004 i samarbejde med Gallup en personalepolitisk undersøgelse i kommuner og amter. Af undersøgelsen fremgår, at der generelt er en stor tilfredshed med jobbet, men at lidt over halvdelen af de ansatte oplever stress på arbejdet samt et højt arbejdstempo, og at langt hovedparten (ca. 80 pct.) ikke er tilfredse med arbejdspladsens indsats over for stress og højt arbejdstempo. Også på medlemsmøder landet over mødes jeg af medlemmer, som oplever, at stress er blevet et stadigt større problem gennem de seneste år. Jeg er sikker på, at den kommende kommunalreform ikke vil mindske dette problem. Tværtimod. Med KTO-forliget har vi taget et første indledende skridt i retning af en øget og målrettet indsats mod stress. For det første har vi aftalt, at der i regi af Det Personalepolitiske Forum sættes særligt fokus på at indhente, udvikle og formidle viden om, hvordan de ansatte og ledelsen i fællesskab ude på arbejdspladserne, målrettet kan arbejde med at forebygge og mindske stress. Til brug for denne indsats anvendes nogle af de midler, der er afsat til Forums arbejde, og det er aftalt, at Forum yderligere tilføres 1½ million kr. til den forstærkede indsats. For det andet er det, som led i implementeringen af den europæiske stressaftale, aftalt at der i hver enkelt kommunes og amts SU/MED-udvalg skal fastlægges retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats mod stress. Retningslinierne skal både indeholde bestemmelser om, hvordan man kan måle, forbygge og håndtere problemer i tilknytning til stress.

15 Initiativerne fra Det Personalepolitiske Forum skal bakke op om denne indsats, og være med til at give SU/MED-udvalgene inspiration og redskaber til at kunne håndtere indsatsen. Jeg er herudover navnlig glad for, at vi kunne enes om, at parterne senest den 1. oktober 2007 optager forhandling om en yderligere forstærket indsats mod stress i kommunerne og i regionerne. I disse forhandlinger vil blandt andet indgå erfaringerne fra Det Personalepolitiske Forums indsats på området. Jeg synes, at vi med denne stresspakke har opnået et resultat med et fremtidigt perspektiv, og hvor begge parter klart og tydeligt har tilkendegivet, at der vil blive taget hul på stressproblematikken på de kommunale arbejdspladser i den kommende overenskomstperiode. KTO s fremtid Den nære fremtid Med hensyn til den nære fremtid er det oplagt, at forhandlingsudvalget skal følge op på OK- 05. Forhandlingsudvalget har ikke haft lejlighed til at drøfte, hvordan en opfølgning skal ske, men det er en af de ting vi vil tage fat på i løbet af foråret. I lyset af OK-05 vil jeg godt tilkendegive, at jeg finder det svært at bevare pessimismen, når det handler om forhandlingsfællesskabet KTO. For mig at se har fællesskabet netop denne gang vist sin styrke, og jeg tror, at den omvendte forhandlingsmodel er tæt på at tegne butikken i kommende år. Selvfølgelig skal evalueringen af OK-05 gøre os klogere på, om der er behov for ændringer og justeringer. KTO har jo tidligere holdt en forhandlingskonference, og jeg mener også, at det er én af de muligheder forhandlingsudvalget skal vurdere, som en form for opfølgning på OK-05. Jeg kunne godt forestille mig, at der kunne afholdes en forhandlingskonference i efteråret. I løbet af det kommende år skal vi i hvert fald have en diskussion af KTO s vedtægter og hvilke konsekvenser en omvendt forhandlingsmodel skal have for KTO s vedtægter. På længere sigt Hvis vi ser på den fremtid, der peger hen imod OK-08, er der behov for at drøfte, hvilke opgaver der skal placeres i KTO. Det er vel åbenlyst at kommunalreformen, der strækker sig frem til OK-08, fortsat vil være en central opgave for så vidt angår de ansattes

16 personalevilkår og andre spørgsmål, der rejser sig i forhold hertil. Også andre spørgsmål må vi tage stilling til fx om KTO fortsat skal løfte tværgående opgaver som ligestilling, barsel og sikring af vilkår i forbindelse strukturreformen, som vi har gjort denne gang? Om KTO også skal bruges som murbrækker for andre tværgående emner, som fællesskabet på sigt kan få gavn af? Og om der fx skal ske en yderligere udvikling af KTO s arbejde på lederområdet? Vi ved fra personalepolitiske undersøgelser og andet, at nogle af de varer medlemmerne efterspørger, og som har en betydelig værdi ude på arbejdspladserne, er mulighederne for fx personlig og faglig udvikling, et godt arbejdsmiljø, god ledelse og for indflydelse på egen arbejdstid. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi i den personalepolitiske indsats i den kommende periode får sat øget politisk fokus og skub i disse områder, og også på en måde som giver nye muligheder og perspektiver i forhold til blandt andet OK-08. Jeg forestiller mig, at dette vil indgå i Det Personalepolitiske Forums videre arbejde. I forhold til organisationerne og tilrettelæggelsen af de fremtidige forhandlinger har vi set en række sammenlægninger af organisationer, og vi har ved OK-05 fået en række tværgående nye lønaftaler. Er det startskuddet til en langt større grad af fælles overenskomst- og aftalestof på tværs af organisationerne, end vi nogensinde tidligere har set? Det sidste, men helt centrale forhold, jeg vil fremhæve, og som kan få vidtrækkende konsekvenser for forhandlingssystemet, er regeringens forslag om oprettelse af et regionalt Lønningsnævn, hvor finansministeren får vetoret. Forslaget indebærer, at finansministeren helt og aldeles overtager styringen og kontrollen med forhandlingerne på regionernes område. Det kan man kalde centralisering, så det batter. Og man undres over, at dette forslag fremføres af en liberal regering som i taler og programerklæringer hylder decentraliseringen. Hvis forslaget, hvad jeg absolut ikke håber, vedtages, kan det få konsekvenser for den måde vi har indrettet vores forhandlingssystem på. Forslaget indebærer, at vi på ny må

17 gennemtænke, om det er den rigtige måde, vi fører forhandlingerne på. Hvis det alligevel er finansministeren, der sidder og trækker i trådene, så er det en overvejelse værd, om det så ikke er ham vi i givet fald skal føre de regionale forhandlinger med. Ja, der er mange interessante spørgsmål, der kan have med KTO s fremtid at gøre. Samarbejdet med CFU Vi har i løbet af overenskomstforhandlingerne haft gode og tætte kontakter med vores venner i CFU. Også selvom jeg desværre ubevidst overså en tradition for at sætte sig sammen inden underskrift på forliget. Den gode kontakt skal vi fortsat udbygge og pleje. Og jeg vil godt love, at vi fra KTO s side vil udvikle samarbejdet, når vi skal til at forhandle den næste overenskomst. I det seneste år har vi haft et tæt samarbejde om først og fremmest kommunalreformen, hvor CFU og KTO har udarbejdet fælles notater og breve mv. Det er ingen hemmelighed, at der historisk set også er en lille sjov konkurrence mellem CFU og KTO om, hvem der indgår forlig først. KTO vandt konkurrencen denne gang. Det er kun sket to gange før i KTO s knapt 20 årige historie. Samarbejdet i forhandlingsudvalget Traditionen tro vil jeg godt sige tak til forhandlingsudvalget for et godt og konstruktivt samarbejde. Jeg mener, at alle i forhandlingsudvalget har vist, at de kan håndtere balancen mellem organisationsinteresser og det bredere perspektiv, som arbejdet i forhandlingsudvalget handler om. Jeg nævnte på repræsentantskabsmødet i oktober, at mange af os i forhandlingsudvalget er relativt nye medlemmer. Det er vi ikke mere. Jeg vil godt gentage, at arbejdsstilen i forhandlingsudvalget under hele forhandlingsforløbet har bygget på, at vi har haft tillid til hinanden, at vi åbent og klart har markeret og forklaret vores ønsker og grænser, og at vi har været lydhøre overfor hinanden. Netop det gode samarbejdsklima ser jeg også som den vigtigste faktor for, at alle havde den nødvendige is i maven, da forhandlingerne blev spidset til. Det har også betydet, at vi har

18 denne gang har været forskånet for interne opgør og ballade, som så efterfølgende har stjålet mediebilledet. Vi har denne gang kunnet koncentrere os om vores krav i forhold til arbejdsgiverne. Det er mit indtryk, at samarbejdet i forhandlingsudvalget er blevet styrket markant i løbet af de sidste par måneder, og at der har været en rigtig god stemning. Kort sagt - jeg har fortsat en klar fornemmelse af, at vi rykker tættere og tættere sammen. Jeg vil også gerne sige en stor tak til KTO-sekretariatet, som i perioder har arbejdet nærmest i døgndrift. Jeg er fortsat imponeret over mandag morgen at sidde med den trykte udgave af det forlig, som jeg underskrev lørdag formiddag. I har leveret en formidabel og særdeles velkvalificeret indsats. Med disse bemærkninger skal jeg på bestyrelsens vegne indstille forliget til godkendelse. Anders Bondo Christensen sagde, at det var en fornøjelse at kunne meddele, at et enigt FTF-K anbefaler KTO-forliget. Han fandt, at dette siger noget om forligets værdi. Han henviste til, at der har været snakket om, hvorvidt der er tale om et banebrydende forlig eller et vedligeholdelsesforlig. Han fandt, at forliget er banebrydende, da det er blevet til på baggrund af den omvendte forhandlingsmodel. Forliget udtrykker i højere grad organisationernes ønsker. Det er også banebrydende. Endelig er det banebrydende, at de (amts)kommunale arbejdsgivere har accepteret organisationernes forskelligheder. Han havde tidligere omtalt den omvendte model som et eksperimentarium. Han var glad over at kunne konstatere, at eksperimentet var lykkedes. Han sagde, at det er en fordel, at der har været mange nye aktører involveret, som har gjort op med mange ting. Internt i KTO har der været en lang bedre forberedelse end tidligere. De forskellige smertegrænser og pejlemærker har været kendt, og der har været enighed om et råderum til organisationernes forhandlinger. Det er lykkedes at indgå forskellige organisationsaftaler, og der blev ikke tale om at kopiere det første organisationsresultat. Han vurderede, at der også på arbejdsgiverside vil være tilfredshed hermed, fordi dette vil resultere i større tilfredshed på medarbejderside. Han fandt, at der har været en konstruktiv dialog i forhandlingsudvalget. Han roste formanden for at give rum til alle, men også være parat til at lede. Formandens lederskab var afgørende for, at KTO nu står stærkt og samlet. Der skrives historie med KTO-forliget og organisationernes resultater. Det er vigtigt, at vores historie om forhandlingsforløbet bliver kendt, og at historien ikke kun skrives af udenforstående. Han var enig med Jesper Due og

19 Jørgen Steen Madsen, når de i deres artikel i Mandag Morgen fremhævede de dygtige sekretariater bag topforhandlerne. Han var selv dybt imponeret over sekretariatet, som har udført et formidabelt arbejde. Jørgen Mosbæk sagde, at han som medlem af forhandlingsudvalget ikke havde problemer med at anbefale KTO-forliget. Hans bemærkninger skulle ses i sammenhæng med, at et KTO-forlig ofte kædes samen med de store medlemsorganisationer. Som repræsentant for en række små medlemsorganisationer fandt han, at samarbejdet har vist, at KTO ikke kun varetager de store organisationers interesser. De små organisationers interesser er også blevet varetaget, hvilket han var meget tilfreds med. Den omvendte forhandlingsmodel var en udfordring for de små organisationer, men organisationerne viste viljen til at tage udfordringen op. Han takkede medlemmerne af forhandlingsudvalget for samarbejdet samt sekretariatet for dets store indsats. Han takkede endvidere de 14 små organisationer i FTF-K, som skaber grundlaget for hans arbejde i forhandlingsudvalget. 3. Eventuelt Formanden takkede Peter Asboe for ledelsen af repræsentantskabsmødet. Han henviste til, at KTO s vedtægter i 1997 blev ændret således, at repræsentantskabets stillingtagen til KTO-forliget er foreløbig idet den endelige stillingtagen sker på et bestyrelsesmøde, når organisationerne har haft lejlighed til helt at afslutte deres specielle forhandlinger, og har haft resultatet til urafstemning eller stillingtagen i en kompetent forsamling. Såfremt der på bestyrelsesmødet er enighed mellem LO-, FTF- og AC-valggrupperne om at godkende KTO-forliget, meddeler KTO de kommunale arbejdsgivere, at forliget er vedtaget. Er der på det nævnte bestyrelsesmøde ikke enighed mellem de tre valggrupper om godkendelse af KTO-forliget, træffer bestyrelsen beslutning om, hvad der skal ske. Forhandlingsudvalget havde på et møde forud for repræsentantskabsmødet besluttet, at bestyrelsens stillingtagen til KTO-forliget denne gang sker på et bestyrelsesmøde den 11. april Organisationernes stillingtagen til KTO-forliget skal derfor være sekretariatet i hænde senest fredag den 8. april 2005.

20 Formanden takkede for den foreløbige godkendelse af KTO-forliget. Han ønskede held og lykke med organisationsforhandlingerne, såfremt disse endnu ikke var afsluttet, og med behandlingen af OK-resultatet i organisationen.

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 KTO Sekretariatet 19. februar 2004 Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 Den 19. februar 2005 er der opnået enighed mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO om de generelle vilkår for fornyelse af

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 og 10 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 21. januar 2005 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den tredje forhandling

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 17. november 2011 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den første forhandling

Læs mere

OK-05 - KTO's kommentarer til løngarantien og fælleserklæring om naturlig afgang i forbindelse med strukturreformen.

OK-05 - KTO's kommentarer til løngarantien og fælleserklæring om naturlig afgang i forbindelse med strukturreformen. KTO Sekretariatet 18. marts 2005 HKB J.nr.: 7.04-4 Vedr.: OK-05 - KTO's kommentarer til løngarantien og fælleserklæring om naturlig afgang i forbindelse med strukturreformen. Dette notat indeholder KTO

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1215.1 JH/jb

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Nana Wesley Hansen Optakten til overenskomstforhandlingerne startede i foråret 2010, hvor kravene til de nye

Læs mere

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal 2 Indholdsfortegnelse Opgaveflytning fra det statslige område til det kommunale område og omvendt... 5 I hvilken udstrækning flyttes der opgaver fra det offentlige

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Formandens tale på KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. oktober Stillingtagen til generelle overenskomstkrav pr. 1.

Formandens tale på KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. oktober Stillingtagen til generelle overenskomstkrav pr. 1. KTO Sekretariat DK 1. oktober 2004 Formandens tale på KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. oktober 2004 Stillingtagen til generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2005 Jeg glæder mig meget

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

REFERAT AF KTO S 20. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2005

REFERAT AF KTO S 20. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2005 - 1-12.21 REFERAT AF KTO S 20. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2005 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

REFERAT AF KTO S 24. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2009

REFERAT AF KTO S 24. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2009 - 1-1453.49 REFERAT AF KTO S 24. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2009 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet.

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet. Forhandlingsfællesskabet Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 03-11-2017 J.nr.: 17/12453 Til

Læs mere

Vedr.: OK-08 køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav

Vedr.: OK-08 køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 236.49 HKB Direkte tlf.nr.: 3347 0621 3. maj 2007 Vedr.: OK-08 køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav I dette brev omtales tre forhold i

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003

Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003 Kirsten Nissen, Socialpædagogernes Landsforbund Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003 Som udgangspunkt for mit oplæg har jeg valgt arbejdspladsen. Hvordan sikres arbejdspladserne størst mulig indflydelse

Læs mere

Vi har haft en god proces, og jeg vil gerne takke jer alle for jeres bidrag hele vejen igennem.

Vi har haft en god proces, og jeg vil gerne takke jer alle for jeres bidrag hele vejen igennem. 01-11-2012 12/132/21 OAO-Stats repræsentantskabsmøde 2. november 2012 Vedtagelse af krav til OK13 Formand Flemming Vinthers tale (det talte ord gælder) Så er vi ved at nå til vejs ende i denne fase af

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Nana Wesley Hansen & Mikkel Mailand Optakten til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område starter

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

REFERAT AF KTO S 19. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2004

REFERAT AF KTO S 19. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2004 - 1 - REFERAT AF KTO S 19. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2004 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog på

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv OK15 (KL) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, KL De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42% incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,61%) Prisudviklingen skønnes

Læs mere

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. marts 2015 ABC Sagsnr.: 4001.32 Formandens fremlæggelse af forligene 2015 Det har været et meget langt og usædvanligt forløb. Langt fordi navnlig KL havde en

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget.

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1217.4 JH/jb

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede,

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede, 3HUVRQDOHIRUKROGYHGGHQIRUHVWnHQGHNRPPXQDOUHIRUP LO har modtaget udkast til en række af regeringens lovforslag i forbindelse med den forestående kommunalreform med henblik på vores bemærkninger. LO vil

Læs mere

KOMMUNALE TJENESTEMÆND OVERENSKOMSTANSATTE

KOMMUNALE TJENESTEMÆND OVERENSKOMSTANSATTE KL KOMMUNALE TJENESTEMÆND OVERENSKOMSTANSATTE 4. oktober 2012 AFTALE mellem KL og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2013 af aftaler

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat TR - møde i København den 14. marts 2011 Præsentation af det statslige forhandlingsresultat STAT CFU Pr. 1. april 2011 31. marts 2013 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. april 2010 afvikles, uden at

Læs mere

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01)

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01) Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Att.: Konsulent Allan Winter Graversen Ledernes generelle og specielle krav til OK 2018 København den 12. december 2017 Hermed

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 11. december 2017 HKB/jb Sagsnr.: 17-0221.76 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2018 på KL s område Den økonomiske krise er ovre. Det

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2 Skatteudvalget L 130 - Bilag 4 Offentlig Skatteministeriet J.nr 2004-711-0030 Den Bilag 2 Til Folketingets Skatteudvalg L 130/131 Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven og Lov om ændring af en række

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. 1. Lønaftaler

Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. 1. Lønaftaler Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og Aftalenr. Titel Parter 1. Lønaftaler 1_1_1 Aftale om lønninger for kommunalt ansatte pr. 1. april 2002 KL og 1_1_2 Aftale om

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen Regionale medlemsmøder om OK11 Jordemoderforeningen 1 Urafstemning Elektronisk eller pr. brev Ja, nej eller blank Elektronisk fortrydelsesret Frist den 28. marts kl. 12 Anonym afstemning Optælling kontrolleres

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0030 Den Til Folketingets Skatteudvalg L130 - Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 27, 30 og 56 af 7. december

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Lokal løndannelse/lønstrategi

Lokal løndannelse/lønstrategi NOTAT Kontakt: Steffen Nielsen sni@sl.dk Dok.nr. 2629252 Sagsnr. 2015-SLCFA-10793 15. september 2015 Lokal løndannelse/lønstrategi 2015-2018 Indledning Siden indførelsen af den lokale løndannelse i 1998

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Det er din og min hverdag, der er til forhandling.

Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Bestyrelsens overvejelser om OK18 Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Offentlige Chefers repræsentantskab Tænk længere 2 // Bestyrelsens forslag til krav Offentlige Chefer i Djøf Repæsentantskabsmøde

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Velkommen til staten som arbejdsplads

Velkommen til staten som arbejdsplads xx INDBYDELSE TIL REGIONALE KONFERENCER OM STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG Velkommen til staten som arbejdsplads Marts 2006 1 Staten som arbejdsplads Publikationen

Læs mere

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i RLTN OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTNområdet den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond den 24. februar 2015 DS har indgået forlig med

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere