K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN"

Transkript

1 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 PERSONLIG BRANDING FACEBOOK-POLITIK, TAK! ELLER NEJ TAK? JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN VI TROR AT VI KAN SE OS SELV MED ANDRES ØJNE

2 TEMA: PERSONLIG BRANDING INDHOLD 7 / FACEBOOK-POLITIK, TAK! ELLER NEJ TAK? Stadig flere chefer vil styre deres medarbejdernes udskejelser på de sociale medier. Men hvorfor blande sig i hvad voksne mennesker laver på facebook, twitter eller deres egen blog? Og har arbejdsgiveren overhovedet noget at gøre i de ansattes sociale medieliv? 16 / JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN Najda Pass umiddelbare reaktion var at takke nej da redaktionen opfordrede hende til at skrive om me-branding. - For jeg vil nødig have at mine blogindlæg og opdateringer på facebook fremover læses som led i en nøje kalkuleret brandingstrategi når det i virkeligheden handler om at bidrage til de store virtuelle inspirations-børser, skriver hun i dette nummer af KOM. Ved nærmere eftertanke var denne indvending jo en pointe i sig selv så derfor kan du læse Nadjas svar på redaktionens fem skarpe spørgsmål. 20 / NÅR DET ER BILLEDET DER BRANDER DIG Det er faktisk en stor tillidserklæring og lidt af et sats at lade sig portrættere lade sig se gennem et andet menneskes øjne og træde frem som den kunstneren ser. Når først billedet er der, er det uden for den portrætteredes rækkevidde at styre hvordan det opfattes. Læs en kunsthistorikers betragtninger over billeder der brander personer og virksomheder. 29 / NÅ JA, CATHRINE, HUN KAN DET OG DET, MÅSKE HUN VIL VÆRE MED Personlig branding. Nogle ser rødt når de hører ordet. Nogle arbejder strategisk med det, andre absolut ikke. Nogle bruger flere timer om ugen på det, andre ingen tid. Nogle gør det for at profilere deres virksomhed, andre vil profilere sig selv. Syv kom-folk og KS ere svarer på hvordan de gør og ikke gør. 32 / STUDIESKOLEN SÆTTER FOKUS PÅ FAGSPROG Kender du Studieskolen? Den udbyder mere end 30 forskellige sprog, heriblandt dansk. Og man kan vælge både skræddersyede kurser og undervisningshold. I oktober afholder KS, DI og Studieskolen i samarbejde et arrangement Lost in translation?

3 LEDER TEKST / PER LINDEGAARD HJORTH, FORMAND FOR KOMMUNIKATION OG SPROG FOTO / CARSTEN SNEJBJERG HAR VI BRUG FOR ET FACEBOOK-POLITI? Dette nummer af KOM handler blandt andet om personlig branding og brug af sociale medier. Du har formentlig tilbragt en skøn sommerferie sammen med familie og venner og haft mulighed for at slappe af og lade op til anden halvdel af Selv om vi i større eller mindre grad har rykket stikket ud til arbejdslivet eller jobsøgningerne for en kort periode, er jeg overbevist om, at vi alle i ferien har brugt sociale medier som Facebook, Twitter, Linkedin eller andre for måske blot at følge med i kollegers og venners liv uden for sommerparadiset eller for at bygge videre på den personlige branding. Men adskiller din brug af sociale medier i sommerferien sig markant fra den måde, du bruger disse medier på, når du ikke er på ferie, altså når du er på din arbejdsplads? Jeg tror det næppe. Vi bør imidlertid være opmærksomme på, at der er en stigende tendens til, at grænserne mellem, hvornår vi er privatpersoner og hvornår vi er en del af et arbejdsfællesskab, bliver mere og mere udviskede. Jeg er dog ikke et øjeblik i tvivl om, at du som medlem af KS er meget bevidst om dette og derfor agerer i overensstemmelse hermed, når du ytrer dig på de sociale medier. Jeg er heller ikke et øjeblik i tvivl om, at de moderne medier har været med til at rykke grænserne for, hvad der anses for legitimt at ytre sig om på nettet. Men er det en udvikling, vi bifalder? Kan en arbejdsgiver blande sig i, at man som privatperson udtrykker sig om personlige eller politiske forhold eller bare er lidt mere bramfri på nettet? Der har inden for de seneste par år været omtalt flere Facebook-fadæser, hvor mange mener, at grænserne for, hvad man kan tillade sig at skrive i det offentlige rum, klart er blevet overtrådt. Disse fadæser har blandt andet fået mange virksomheder til at formulere en politik på området. Men er det nødvendigt? Jeg mener, at brugen af sociale medier rejser så mange etiske spørgsmål, der trænger til at blive afklaret. Derfor vil jeg opfordre medlemmer af KS til at danne en netværksgruppe med det formål at drøfte de etiske spørgsmål i forbindelse med brug af sociale medier og komme med anbefalinger til virksomhederne om eventuelle retningslinjer for medarbejderes brug af sociale medier. Et andet område, hvor de sociale medier har haft en afgørende betydning for udviklingen, er personlig branding, der i dag af mange betragtes som et selvstændigt fagligt område. De sociale medier udmærker sig først og fremmest ved, at et budskab kan spredes langt hurtigere og til en betydelig større målgruppe end tidligere. Det kan jo i sig selv også være det, det skaber det faglige område. Men er personlig branding eller me-branding et helt nyt fænomen, eller er det nye i fænomenet den platform, der bruges? Når vi i dag betragter et af de mange malerier med Christian IV, der afbilder ham som enten den store statsmand eller krigshelten, tænkte de færreste i 1600-tallet på, at han var god til personlig branding. Eller hvad med Simon Spies? I 1970 erne talte ingen om, at han var god til personlig branding. Han var god til markedsføring eller bare excentrisk. Jeg synes, at dette emne er rigtig spændende og glæder mig til at læse og høre mere om det, så jeg også bedre kan forstå dette faglige område. Per Lindegaard Hjorth Formand KOM magasinet ISSN: Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog Bladet er medlem af Danske Specialmedier Redaktion Per Lindegaard Hjorth (ansvarshavende) Anne Nimb (redaktør) KOM magasinet 2010 Nr. Deadline Udgivelse 50/ /09 24/09 51/ /10 05/11 Annoncer DG Media a/s Telefon Fax Årsabonnement 8 stk. 500 kroner for ikke-medlemmer Artikler og indlæg i bladet gengiver ikke nødvendigvis forbundets holdning. Eftertryk og publicering er tilladt med tydelig kildehenvisning. Forbundet er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) Grafisk design og produktion Falk og musen grafisk design Tryk PR Offset Oplag eksemplarer Distribueret oplag ifølge Fagpressens Mediekontrol for kontrolperioden 1. juli juni 2009 Adresse Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K. Telefon Hjemmeside: Postgiro Ekspedition Mandag-torsdag Fredag Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog Gl. Strand København K. Telefon

4 UPDATE HER FÅR DU EN OPDATERING MED NYHEDER FRA OG KOMMUNIKATION OG SPROGS UGENTLIGE NYHEDSBREV. PÅ HJEMMESIDEN KAN DU FØLGE MED I NYHEDERNE HVER DAG, OG DU KAN TILMELDE DIG NYHEDSBREVET. LØNTILSKUD BØR TÆLLE SOM ARBEJDE Regeringen og Dansk Folkepartis beslutning om at nedsætte dagpengeperioden kommer til at give problemer for en stor gruppe ledige som i dag har et job med løntilskud, hvad enten det er i det private eller det offentlige. - Man er nemlig også ledig og bruger af sin optjente dagpengeperiode når man er i løntilskud. Løntilskud tæller ikke som arbejde i den sammenhæng. Det gør det til gengæld i ledighedsstatistikken, for her er de mange der er i løntilskudsjob og anden aktivering, ikke med i statistikkerne. Og det holder jo ikke, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth. Han opfordrer til at løntilskudsjob fremover kommer til at tælle som arbejde, og at man således optjener dagpengeret mens man er i løntilskud. Som det fungerer i dag, går der typisk op til seks måneder fra det tidspunkt hvor en person registreres som ledig, til en aftale om ansættelse i løntilskud i en periode på mellem 6-12 måneder kommer i stand. Hvis aftalen fører til en fast ansættelse, er operationen lykkedes, og alle er glade. Hvis løntilskudsjobbet derimod ikke fører til fast ansættelse, hvilket ofte er tilfældet især i det offentlige bliver den ledige bombet tilbage til udgangspunktet og skal begynde forfra i sin målrettede jobsøgning. - Når dagpengeperioden sættes ned fra fire til to år, bliver den ledige udsat for et helt urimeligt ekstra pres fordi der i mange situationer vil være gået op til 18 måneder, og så er der kun seks måneder tilbage inden der skal bankes på kommunens dør for at søge om kontanthjælp. Det kan ingen vel se det hensigtsmæssige i, siger Per Lindegaard Hjorth. Følg KS-medlemmernes debat om løntilskudsordningen på artiklerne på CV-RYTTERE FÅR HURTIGERE JOB END KARAKTERSTRÆBERE Danske studerende knokler for at fylde erhvervserfaring på cv et, så for de studerende er det old news at vejen til drømmejobbet afhænger af erhvervserfaring snarere end af gode karakterer. Påstanden bliver nu bakket op af en ny rapport, Det frie valg eller det frie fald? overgangen fra studium til job der er udarbejdet af Rambøll for Akademikernes Centralorganisation (AC). En af rapportens hovedkonklusioner er netop at studierelevant arbejde mindsker chancen for at nyuddannede kommer ud i ledighed. Rapporten undersøger overgangen fra studium til job med sigte på hvad det er der afgør om en nyuddannet bliver ledig eller får job med det samme. Selvom rapporten konkluderer at studierelevant arbejde tæller mere end gode karakterer i jobsøgningen, mener formanden for AC, Erik Jylling at man skal passe på ikke at generalisere. - Det er ikke så sort-hvidt. Mange af respondenterne har faktisk haft studierelevant arbejde. Men hvis man skal vælge mellem et studiejob eller topkarakter, så ser det ud til at studierelevant arbejde er den bedste strategi lige nu og her. Analysen indikerer at arbejdsgiverne efterspørger medarbejdere der er nyttige fra dag ét. De vil altså hellere ansætte en kandidat med masser af praktisk erfaring end en teoretisk generalist, siger Erik Jylling, formand for AC. HVIS DU BLIVER OPSAGT UNDER BARSEL, KAN DU FÅ DIN LØN Hvis du bliver opsagt mens du er barsel, og i den periode hvor du kun er på dagpenge, så skal du kæmpe for at få din rigtige fulde løn i opsigelsesperioden. Det kan nemlig godt betale sig. Et KS-medlem har netop fået tre måneders løn ud af at protestere over at skulle være på dagpenge i opsigelsesperioden. I efteråret 2009 blev medlemmet opsagt under sin barselsorlov. På opsigelsestidspunktet var hun netop gået fra løn under barsel og over på barselsdagpenge. Virksomhedens aktiviteter var blevet solgt til anden side, og der var ikke nogen medarbejdere der skulle med over i den nye virksomhed. Så opsigelsen i sig selv kom ikke som den helt store overraskelse. Men medlemmet blev overrasket da hun så pludselig ikke fik løn i sin opsigelsesperiode. Det gjorde alle hendes kollegaer der ikke var på barsel, nemlig. Sammen med KS har hun protesteret, og nu er der så indgået et forlig der giver hende ret til fuld løn i opsigelsesperioden under hendes barsel.

5 TJEK DIN BONUS PÅ DET FF-KORT DU FÅR SOM KS-MEDLEM 4/5 HVAD BLIVER DU SÅ NÅR DU ER FÆRDIG? Hvad laver en account manager? En juniormarkedskonsulent, en commercial business manager? De mange stillingsbetegnelser kan virke uoverskuelige når nye dimittender skal ind på arbejdsmarkedet. I en undersøgelse foretaget af Forbundet Kommunikation og Sprog blandt studerende på Copenhagen Business School er det afklaring i forhold til jobmarkedet der står højest på ønskelisten når de studerende nærmer sig slutningen af deres studium. Men det går også den anden vej. Jeg vil gerne høre om arbejdsmarkedets krav i forhold til hvad jeg kan bidrage med for eksempel hvad chefen forventer sig af en nyuddannet medarbejder, siger en af de studerende og fortsætter: - Mange af de stillingsopslag der kunne være relevante for mig, indeholder ofte titlerne cand.comm. eller journalist, men det kunne da godt være at jeg med min cand.ling.merc.-uddannelse også kunne bruges i stillingen Konsulent Anne Møller fra Kommunikation og Sprog råder de studerende til ikke at hænge sig i titlerne når jobjagten går ind. Fokuser på det du kan, og det du har lært igennem din uddannelse, i praktik eller ved relevant studiearbejde, siger hun. Kommunikation og Sprog afholder i løbet af efteråret flere jobprofilarrangementer hvor du kan få svar på nogle af de spørgsmål du måtte have i forhold til arbejdsmarkedet. Følg med i kalenderen på Som medlem hos Kommunikation og Sprog har du også mulighed for at deltage i flere karrierenetværk via Medlemsnettet. Ved hjælp af bonusberegneren på forbrugsforeningens hjemmeside kan du se hvor meget bonus et medlemskab af Forbrugsforeningen kan give. I 2009 var rekorden kroner. På bonusberegnerens hjemmeside får du et overblik over de besparelser og anvendelsesmuligheder som forbrugsforeningens betalingskort tilbyder. KS-formand Per Lindegaard Hjorth var for nylig til repræsentantskabsmøde i Forbrugsforeningen. - Forbrugsforeningen er en sund forretning som jeg vil opfordre KS-medlemmerne til at bruge. Et medlemskab kan give fordele som kan betale det faglige kontingent flere gange. På repræsentantskabsmødet hørte vi om et medlem som i 2009 fik en bonus på kroner. Året før var rekorden kroner. Så der er noget at gå efter, siger formanden. Se bonusberegneren HISTORISK MANGE HØJTUDDANNEDE ANSAT I DE DANSKE VIRKSOMHEDER De sidste år har der været en stærk stigning af højtuddannede ansat i de små og mellemstore virksomheder. Fra 2001 til 2007 er antallet af højtuddannede årsværk i virksomhederne steget fra til Især de små og mellemstore virksomheder med under ti ansatte aftager markant flere højtuddannede. For alle virksomheder er andelen af højtuddannede steget fra 15 procent i 2001 til 28,7 procent i I de små virksomheder med en til ni ansatte er andelen der har højtuddannede, steget fra 10,8 procent. til 25,6 procent. Det viser en ny rapport, InnovationDanmark 2009 som Videnskabsministeriet i samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) netop har offentliggjort. Samtidig viser en helt ny effektmåling af videnpilotordningen fra CBS at små virksomheder får op til 1,1 millioner kroner i gevinst ved at ansætte deres første akademiker i virksomheden. - Ved at ansætte højtuddannede kan virksomhederne skabe forskning og få vigtig ny viden som de kan omsætte til udvikling og innovation. Det er positivt, for det er de virksomheder der forsker og udvikler, der kommer bedst ud af krisen, siger formand for Rådet for Teknologi og Innovation Lars Mikkelgaard-Jensen. HAR KS DE RIGTIGE OPLYSNINGER OM DIG? Har du husket at fortælle os hvis du har skiftet job, er flyttet eller har fået ny adresse? Det er vigtigt at vi har de rigtige oplysninger om dig, for så kan vi bedre sikre os at du får de informationer fra os som er relevante. Hvis du har opdateringer der skal foretages, kan du selv gøre det på KS Medlemsnet som du kommer ind på via Du skal bruge et log-in, men det kan du meget nemt bestille via hjemmesiden hvis du ikke allerede har det. FÅ PENGE TIL AKTIVITETER Alle medlemmer, klubber, netværk, faglige foreninger og andre aktive i Kommunikation og Sprog kan udbyde arrangementer til medlemmerne og få dækket udgifter på op til kroner. For at få penge til en aktivitet må aktiviteten ligge inden for KS rammer. Det vil sige at den skal have et fagligt, et fagforeningsmæssigt eller et netværksdannende formål. Derudover skal aktiviteten være åben for alle medlemmer i KS. I søger om penge ved at udfylde Skema til anmodning om aktivitetspenge og sende det til Du kan regne med hurtig tilbagemelding fra KS.

6 TEKST / ANNE NIMB FOTO / GITTE SOFIE HANSEN, DJ PERSONLIG BRANDING Q&A deres suverænitet eller kompetencer på internettet - og det var så op til deres og min personlighed om vi kunne finde sammen i et fornuftigt samarbejde. Det samme gælder, hvis man skal arbejde med andre i store, multinationale virksomheder. Man bliver konstant vurderet efter hvad man har at byde på og i hvilke sammenhænge andre finder én anvendelig. Q: Hvordan kan vi skille os ud når vi alle gør det samme? A: Personlig branding er til en start ikke for alle. Det er for de mennesker der vil noget med at synliggøre sig. Etnologen Karen Schousboe har i rapporten Slangen i Paradiset opdelt os i fire grupper: hverdagsmenneskene, de ængstelige, panikerne og de foretagsomme. Hverdagsmenneskene udgør op mod 80 procent, og de får det hele til at fungere, men de ønsker ikke ændringer. De næste to grupperinger har for mange blokeringer, og det betyder at det er en forholdsvis lille gruppe af foretagsomme der vil brande sig ved at vise hvad de kan gøre for andre og i samspil med andre. Julius Cæsar er citeret for at I sidste ende er det umuligt ikke at blive hvad andre anser dig for at være. Det er derfor, at personlig branding er en social aktivitet. Alene kan man intet. Man skal have andre med. PETER HORN, LEDELSESRÅDGIVER OG FORFATTER TIL EN RÆKKE BØGER OM PERSONLIG BRANDING DU BYGGER DIT PERSONLIGE BRAND VED AT VÆRE NOGET FOR ANDRE Q. Hvorfor tror du det er blevet mere nødvendigt at være bevidst om sit personlige brand? A: Verden har orienteret sig mod større enheder. Det betyder at vi fra at leve i den lokale landsby med et begrænset antal mennesker er flyttet til den globale landsby med næsten syv milliarder mennesker. Det skaber andre behov for synlighed end før hvor man jo kendte blandt andet præsten, bageren, smeden og degnen. Der var man bagerens knejte eller degnens tøs, og så opbyggede man et personligt brand ved at være en vedvarende del af gadebilledet. I dag er der en mere virtuel tilgang til begrebet synlighed: de fleste af de mennesker vi beskæftiger os med, har vi aldrig mødt i det virkelige liv. Rent arbejdsmæssigt kan det være mennesker vi på et eller andet tidspunkt skal skabe et arbejdsmæssigt fællesskab med uden at vi nogensinde interagerer fysisk. Det var for eksempel tilfældet for mig, da jeg arbejdede på bogen Personal Branding, der er på engelsk og internationalt rettet. Flere der bidrog med cases eller research, havde jeg søgt ud fra Q: Hvor skal man begynde hvis man gerne vil arbejde med sit personlige brand? A: Definitionen på personlig branding er den offentlige gengivelse af personlighed og dine færdigheder i den udformning, der fremmer dine mål bedst muligt. Samtidig siges også at vore forudsætninger er ved at være så ens, at det, der adskiller os mest, er vores personlighed. Faktisk skal man starte med sin vision, fortsætte med mission, strategi og implementering. Laver man en tidslinje, er det en god ide at tegne sig selv om 15 år og derefter gå tilbage til nutiden. De færreste vil ane hvor de er om 15 år, men det er en god rettesnor for om man skal gå til højre eller til venstre i livet og i reglen kan man med en vis sandsynlighed se tre år frem. Ud over det skal man lave sin personlige varedeklaration det er jo altid godt at kende sit indhold og finde ud af om varen skal blandes på en anden måde og sin personlige markedsanalyse, der jo er tæt på Julius Cæsars citat. Personlig branding opbygges ved at være noget for andre. I stedet for at prale af et opnået resultat på jobbet hjælper man kollegaen med at kunne nå samme resultater. I stedet for selv altid at score på boldbanen giver man andre muligheden. Men det forhindrer ikke at man tænker smart og kan sine målgrupper, sine opinionsdannere og beslutningstagere. Nu nævntes før at man skal kunne være noget for andre. Det omfatter også at man har styr på sin etik og moral altså både hvad man bør og hvad man gør. Q: Hvem har Danmarks stærkeste personlige brand, og hvorfor er det ham/hende? A: Vi er som samfund blevet så stærkt segmenterede at vi er nødt til at forholde os til de forskellige grupperinger og hvem den enkelte gruppering anser for sit stærkeste brand. Disse kåringer er sjældent stabile. I politik kan det være SF s Villy Søvndal, i erhvervslivet A.P. Møller- Mærsks Nils Smedegaard Andersen, blandt skuespillere og kunstnere Mads Mikkelsen og Susanne Bier. Generelt hælder de stærke brands mere og mere mod Andy Warhols 15 minutters berømmelse medmindre vi fokuserer på de brands der er samfundsinstitutionelle som f.eks. kongehuset. Det er som i den lokale landsby. De er der på livstid.

7 6/7 PERSONLIG BRANDING TEKST / ANDERS KLEBAK ILLUSTRATION / MAJ RIBERGÅRD FACEBOOK-POLITIK, TAK! ELLER NEJ TAK? STADIG FLERE CHEFER VIL STYRE DERES MEDARBEJDERNES UDSKEJELSER PÅ DE SOCIALE MEDIER. MEN HVORFOR BLANDE SIG I HVAD VOKSNE MENNESKER LAVER PÅ FACEBOOK, TWITTER ELLER DERES EGEN BLOG? OG HAR ARBEJDSGIVEREN OVERHOVEDET NOGET AT GØRE I DE ANSATTES SOCIALE MEDIELIV?

8 Berlingske har en, Hewlett Packard har en, Venstre har en. En social mediepolitik med mere eller mindre restriktive regler for hvordan ansatte skal gebærde sig på nettet. Og meget tyder på at fænomenet breder sig. Virksomhederne kæmper nemlig for at undgå at blive den næste der rammer forsiden med en ny Okman sagen hvor pressen glubende kastede sig over en pressemedarbejder fra Venstre der kaldte en kioskdame fra Folketinget for psykisk syg på sin Facebook-profil. Især Facebook hvor godt 2,3 millioner danskere har en profil, giver dybe panderynker for ledere rundt om i landet. For eksempel har både Politiet og Forsvaret haft vanskeligheder med at holde deres folk i geledderne på det digitale netværk. Tolv betjente fra Nordjyllands Politi meldte sig ind i en gruppe der støttede rydningen af spillestedet 1000fryd i Aalborg. Afghanistan-soldater har offentliggjort billeder i det digitale forsamlingshus hvor de poserer med våben i bedste Rambo-stil, hvilket har vakt forargelse. Og der er masser af andre eksempler at tage af. - Ingen ønsker at blive knyttet sammen med den slags bommerter, så køen ved rådgivningsskranken er blevet længere, fortæller Mikael Lemberg. Han er Facebook-konsulent i firmaet Komfo og rådgiver blandt andet virksomheder i at udarbejde retningslinjer for deres ansattes færden i de sociale medier. Og ifølge ham giver det god mening at ledelsen blander sig i medarbejdernes ytringer på de digitale netværk. Et par fortalelser fra en ansat kan nemlig lynhurtigt klæbe fast på virksomhedens image. - Hvis du går hjem i aften og skriver en racistisk opdatering på din profil, så vil folk ikke nødvendigvis skelne imellem om du var på arbejde eller hjemme da du skrev det, siger han. Og næste skridt er at en eller anden måske pressen, måske en blogger kobler ansat og arbejdsplads sammen. Det kan betyde mange dages hårdt arbejde for kommunikationsafdelingen hvis den racistiske udtalelse kommer fra en medarbejder i en virksomhed der fylder noget i landskabet. - I sådan en situation er det ikke muligt at sige: Det har ikke noget med os at gøre. Man er tvunget til at gå ud og forsvare hvorfor man overhovedet har ansat en person med de holdninger, forklarer han. Nødvendigt at blande sig I Danmark har der allerede været et par sager hvor folk er blevet fyret for udtalelser på deres private blogs blandt andet en kirkegårdsleder i Vordingborg hvis bramfrie sprog på bloggen ikke

9 8/9 faldt i menighedsrådets smag. Den første reelle Facebook-fyring har vi dog stadig til gode, fortæller Mikael Lemberg (der ikke tæller Venstres pressemedarbejder som en fyring). Men den kommer, lover han. - Problemet er at det er blevet meget sværere nærmest umuligt at sætte klare rammer for hvornår man er repræsentant for arbejdspladsen, og hvornår man er en privatperson, siger Mikael Lemberg. Den traditionelle skelnen mellem fritid og arbejdsliv dur ikke længere, og de ansatte har selv aktivt fjernet store sten i de mure der holdt de to sfærer adskilt. Dels ved at invitere chefer og kollegaer indenfor på Facebook. Dels ved at bruge Facebook i arbejdstiden. - Kigger man bare et års tid tilbage, handlede debatten om hvorvidt medarbejderne skulle have lov til at bruge Facebook på kontoret. Det var alt man behøvede at bekymre sig om, fortæller Mikael Lemberg. - Nu er vi kommet til et punkt hvor det både er rimeligt og nødvendigt at ledelsen tager et skridt ind i medarbejderens privatliv gennem en social mediepolitik, siger han. Claus Dahl er IT-iværksætter, men har også en velbesøgt blog Classy.dk hvor han blandt andet skriver om sociale medier. Han har som sådan ikke noget imod sociale mediepolitikker bortset fra at flere af dem tager et forkert udgangspunkt. - Det er muligt at holde privatliv og arbejde hver for sig, siger han. Og udgangspunktet må være om den ansatte ønsker at blande de to ting sammen eller ej. Det handler om respekt for de ansatte og tillid til at de selv kan navigere i de nye medier, forklarer han. - Lige så snart du kalder det en Facebook-politik, lægger du din klamme hånd over medarbejderens sociale medieliv uden at de selv har bedt om det, siger han. Det hører ikke hjemme i en moderne virksomhed med selvledende medarbejdere, mener han. Hvis Claus Dahl var virksomhedsleder, ville budskabet lyde: - Det står dig frit for at adskille dit arbejde fra dit sociale medieliv. Men hvis du ikke kan finde ud af det, hvis du begynder at snakke om din arbejdsplads på nettet, så bliver vi nødt til at lave nogle retningslinjer. - Er medarbejderne selv interesserede i at bruge deres Facebookprofiler eller blogs aktivt i deres arbejde, kan det være en glimrende ide at lave nogle retningslinjer for hvordan det skal foregå, mener han. Samme gamle regler Men når nu aviserne allerede har skrevet spalte op og ned om Facebook-fadæser, er der så ikke noget der tyder på at man ikke kan have tillid til folk? At mange danskere inklusive soldater, kirkegårdsledere, betjente og topprofessionelle kommunikatører fra Venstre ikke har forstået hvad man kan og ikke kan på de sociale medier?

10 DET ER IKKE GODT FOR SAMARBEJDET AT LEDELSEN TVINGER REGLER NED OVER HOVEDET PÅ FOLK, SPECIELT IKKE NÅR DET HANDLE OM DERES PRIVATLIV - Det fremgår af nogle af de sager der har været fremme, at der er mange der ikke har fattet det endnu, medgiver Claus Dahl. Men han tilføjer at der ikke er nogen forskel på hvad man kan foretage sig på Facebook og på andre offentlige steder. Det har aldrig været en god ide at omtale sin arbejdsplads negativt. Venstres pressemedarbejders udskejelser ville formentlig være set som bramfri humor hvis det var de rigtige hundrede mennesker hun havde ramt. Men hun havde åbenbart ikke forstået at det var et offentligt forum hun talte i, vurderer han. - Uanset om du arbejder for Netto eller en politisk organisation, har du jo ingen ret til at rakke ned på din arbejdsplads. De regler har altid været der. Hvis du som talsmand for en organisation stiller dig op stangvissen og optræder ubehøvlet, så dur du ikke til det job. Større er mystikken ikke. Claus Dahl mener at medarbejdere er i deres gode ret til at udtrykke sig personligt, politisk og bramfrit på nettet uden at ledelsen skal gå i panik. Igen så længe deres udtalelser ikke har med arbejdet at gøre. - Hvis jeg var arbejdsgiver og en ansat dummede sig på en måde hvor det ikke drejede sig om arbejdspladsen, ville jeg lægge afstand og sige at det er et privat menneske der udtaler sig privat, siger han. Berlingske gik for langt Da Berlingske Tidende i foråret lancerede et sæt Guidelines til sociale medier, fik journalisterne kaffen i den gale hals. Flere beskrev det som indgreb i deres ytringsfrihed og stejlede over at reglerne mere end antydede at journalisterne som udgangspunkt var repræsentanter for Berlingske i det øjeblik de loggede på Facebook. Både Berlingskes retningslinjer og Hewlett Packards sociale mediepolitik kan findes på nettet ved googlesøgning. Og der er markante forskelle i formuleringerne. Selvom du agerer som privatperson i sociale medier, vil dine opdateringer kunne blive opfattet som et udtryk for dit professionelle virke. (...) Skriv kun ting på sociale medier, der kan tåle at blive offentliggjort, står der i Berlingskes retningslinjer. Hos Hewlett Packard er tonen anderledes åben: Privatliv og arbejdsliv smelter mere og mere sammen og kan i visse situationer være svære at adskille. HP hverken forventer eller forlanger, at man benytter Facebook til arbejdsformål, og det er eksempelvis fuldstændig op til den enkelte at beslutte, om arbejdskontakter skal tilføjes Facebook netværket eller ej. Mikael Lemberg mener også Berlingske-ledelsen er gået for restriktivt til værks i sine guidelines. - Det virker som om disse regler er blevet kastet foran medarbejderne uden varsel. Og der er for meget fokus på skal frem for bør, siger han. En social mediepolitik skal ifølge Mikael Lemberg sammensættes i fællesskab mellem ledelse og ansatte. Det er ikke godt for samarbejdet at ledelsen tvinger regler ned over hovedet på folk, specielt ikke når det handle om deres privatliv. Samtidig skal politikken ikke fokusere på restriktioner, men snarere være en guide til fornuftig omgang med de nye medier. Begrænsninger for de ansatte er ikke gavnligt for virksomheden, siger han. Som medarbejder er man dog nødt til at acceptere en vis grad af indgreb i privatsfæren, men man skal ikke lægge sig fladt ned på maven og sige: Værsgo at invadere mit privatliv til ledelsen. - Det er en byttehandel. Medarbejderne skal have noget til gengæld, siger han. Og når man bliver bedt om at afgive noget af sit privatliv, er det kun fair at man også får lov til at tage sit privatliv med på arbejde.

11 10/11 HVAD SKAL DIT MAGASIN? Det er fantastisk at lave magasiner, men det skal også være lønsomt. Hos Mediegruppen er vi specialister i at skabe magasiner, som er interessante for både læsere og afsendere, uanset om formålet er at sælge, informere, underholde, skabe loyalitet eller noget helt femte. Ring i dag og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig og dit magasin. DIALOG Magasiner behøver ikke at være envejskommunikation. Find ud af, hvad sms-respons, mails, konkurrencer, læserbreve etc. kan gøre for dig. MÅLGRUPPE Kreative individualister eller konforme masser. Mediegruppen ved, hvordan du skriver til læserne på den rigtige måde uanset hvem din målgruppe er. DESIGN Gennem design, billedvalg og -beskæring, brug af farver etc. skal dine læsere føle sig velkomne og i godt selskab med dit magasin i hånden. WEB Dit magasin kan skabe liv og aktivitet på et website. Vi kan få det til at ske helt automatisk, hver gang magasinet udkommer. DISTRIBUTION Man kan gøre alt det rigtige i den redaktionelle proces og alligevel ende på en europalle på et lager. Distribution er en af de store faldgruber i magasinproduktion. Få hjælp til at få styr på den. RING PÅ OG BESTIL ET SERVICETJEK AF DIT MAGASIN ANALYSE OG WORKSHOP DESIGN PRODUKTION DISTRIBUTION POLICY JOURNALISTIK OG INDHOLD FRA PRINT TIL INTERNET DIALOG OG MÅLING MEDIEGRUPPEN BEVÆGER MENNESKER Vejle Porschevej 12 DK-7100 Vejle København Wildersgade 10A DK-1408 København K T F

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion.

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 71 / april / 2013 Marketing Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som

Læs mere

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk Magasinet for Forbundet Kommunikation og Sprog / nummer 76 / december / 2013 En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj TEMA Tekster Frederik Preisler og Peter Dinesen, partnere og tekstfolk på

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL?

KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL? magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 43 / oktober / 2009 EVENTKOMMUNIKATION KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL? 04 / JOBJÆGERNE

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 CA nyt medlemsbladet for ca a-kasse nr. 4 nov. 2010 Thomas Geuken om god Rock'n'Roll ledelse 13 Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 Opsigelse

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

It-sikkerhedskonsulent. Treasury Analyst. International rådgiver. Filmproducer. karriereråd. jobsøgning. Idrætskonsulent Manuskriptforfatter

It-sikkerhedskonsulent. Treasury Analyst. International rådgiver. Filmproducer. karriereråd. jobsøgning. Idrætskonsulent Manuskriptforfatter Guiden til dit første job 2008/2009 inical research associate eansvarlig Young National Expert ieforsker It-sikkerhedskonsulent 3D-artist Kvalitetskonsulent SP-koordinator International rådgiver Konserveringstekniker

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere