Kom godt i gang som selvstændig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang som selvstændig"

Transkript

1 1 Kom godt i gang som selvstændig

2 2 3 Indhold 04 MA HAR SVARENE PÅ DINE SELVSTÆNDIGE SPØRGSMÅL 05 DET VIL VI RÅDE DIG TIL AT UNDERSØGE PÅ FORHÅND 08 SÅDAN KAN DU FORSIKRE DIG 12 HONORAR- OG FREELANCEARBEJDE 16 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SOM HOVEDBESKÆFTIGELSE 26 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SOM BIBESKÆFTIGELSE 34 FERIEDAGPENGE, EFTERLØN, SYGESIKRING OG LØNSIKRING SOM SELVSTÆNDIG

3 4 5 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd MA a-kasse er også for selvstændige MA er a-kassen for studerende, lønmodtagere og selvstændige. Vil du starte selvstændig virksomhed, kan du derfor roligt fortsætte dit medlemskab af MA. Som medlem er du en del af det netværk og det faglige fællesskab, MA tilbyder. Du har adgang til al vores rådgivning som selvstændig, og du kan benytte de workshops og arrangementer specielt rettet mod selvstændige, MA udbyder og annoncerer på ma-kasse.dk. Vi er specialister for vidensiværksættere MA s medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af selvstændige. Vi har mange vidensiværksættere, freelancere samt konsulenter inden for stort set alle brancher lige fra kommunikation, it, film, oplevelsesøkonomi og sundhed til specialistopgaver inden for biotek. Vi har også selvstændige, der har startet butikker både fysiske og webshops. I MA kender vi dit jobmarked godt nok til at kunne give dig en kvalificeret karriererådgivning til et nyt job, hvis du må ophøre med din selvstændige virksomhed og kommer på dagpenge. Du kan i denne pjece læse om hvilke regler, du skal opfylde for at kunne modtage dagpenge. Vi holder jævnligt workshops, hvor du kan få inspiration om området. Vi bringer også medlemshistorier og debatindlæg om selvstændiges vilkår i vores nyhedsbrev, MA-Nyt. Er du i tvivl om noget, så ring til os eller kom forbi hovedkontoret i København eller regionskontorerne i Odense, Aarhus og Aalborg. Find vores adresser på bagsiden af pjecen. MA har masser af medlemmer, der er selvstændige. De har gennem årene kvalificeret os til den rådgivning, der nu kan komme dig til gavn. I gang trin for trin hvad har du brug for? / At undersøge om din ide er salgbar / At søge hjælp, sparring og rådgivning / At tage et iværksætterkursus / At udarbejde en forretningsplan / At kontakte MA vedrørende ændring af medlemskab til selvstændig / At kontakte MA, hvis du er ledig og vil starte selvstændig bibeskæftigelse / At registrere din virksomhed hos SKAT / At planlægge salg og markedsføring af din idé/dit produkt / At finde faglige netværk. Før du bliver selvstændig Jo bedre forberedt du er, når du starter din virksomhed, jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. De fleste kommuner har en erhvervsserviceafdeling, som tilbyder gratis rådgivning i et vist omfang. Starter du en virksomhed, hvor du skal opdyrke nye markeder, udvikle nye produkter og ansætte flere medarbejdere, kan du få gratis hjælp og sparring i de fem regionale væksthuse. SKAT holder ligeledes gratis kurser for iværksættere og nystartede virksomheder, hvor de gennemgår de almindelige regler inden for moms og skat i forbindelse med opstart af egen virksomhed. Du kan få god basisviden på et iværksætterkursus, før du starter. Både erhvervsservicecentrene og væksthusene afholder iværksætterkurser og temamøder. Flere private kursusudbydere har specialiseret sig i kurser for selvstændige, hvor man får en grundig gennemgang af emner som salgs- og markedsføring, moms og skatteforhold, regnskab og bogføring samt juridiske forhold. Disse kurser koster et mindre beløb.

4 6 7 Tjek også portalerne kurserforledige.com eller 6ugerskursus.dk. Det er en god idé at komme med i et netværk af selvstændige. Her er forskellige muligheder som erfa-grupper, sociale netværk og forskellige foreninger. Det kan være nødvendigt at betale sig fra assistance og rådgivning. De fleste selvstændige har en revisor til at tage sig af udarbejdelse af budgetter, årsregnskaber, selvangivelse og eventuelt deltagelse i møder med pengeinstitut og SKAT. Der kan også være spørgsmål, der kræver juridisk bistand af en advokat til at hjælpe dig med at udarbejde aftaler, standardkontrakter og diskutere valg af virksomhedsform. Netop virksomhedsform er en af de ting, du skal overveje, før du starter. Der er forskel på, hvordan du hæfter for gæld og andre forpligtigelser, afhængig af om du starter en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab, et anpartsselskab eller et aktieselskab. Inden du etablerer din virksomhed, er det en god ide at skrive en forretningsplan både for din egen skyld, og fordi det ofte er et krav, hvis du har brug for kapital og skal præsentere din virksomhed for dit pengeinstitut eller andre investorer. I planen kan du beskrive din idé, dine produkter eller ydelser, dit behov for kapital og potentielle kunder og konkurrenter. På nettet er der mange skabeloner til forretningsplaner målrettet forskellige typer af virksomheder blandt andet en fri agent plan til freelancere. Du kan godt være selvstændig uden at være momsregistreret. Netresurser Der er mange gode sites på nettet både for iværksættere in spe og for garvede selvstændige. Vi har listet nogle af de vigtigste og de største. Mange af dem vil have links, hvorfra du kan surfe videre efter dine særlige interesser. Der er forskellige netværk og grupper på LinkedIn med udgangspunkt i selvstændige og iværksættere, hvor du kan deltage i diskussionerne og hente informationer. / MA s hjemmeside i MA Guiden under selvstændige. / BusinessModelCanvas.com Forretningsmodel udviklet til småog mellemstore virksomheder. / Frieagenter.dk en indgang til bogen Frie Agenter. Gode råd til freelancere med blandt andet forretningsplanen fri agent plan. / Ivaerk.dk er Danmarks største inspirationsforum for iværksættere og vækstvirksomheder. / Iværksætterhjælpen.dk giver gratis rådgivning af eksperter og erfarne iværksættere inden for emner, der er relevante for at starte og drive virksomhed. / Retsinfo.dk. Statens juridiske informationssystem, som indeholder al dansk lovgivning. / Skat.dk. Informationer og regler for fx håndteringen af moms, told og lønsumsafgift. / Startupcompany.dk. En vidensvirksomhed, der leverer viden og skaber udvikling for iværksættere. / Startupsvar.dk. Giver svar på (mindst) 100 spørgsmål om at være freelancer/selvstændig. / Startvaekst.dk er en portal, der blandt andet giver et overblik over de regionale væksthuses tilbud. / Virk.dk. Samler en række offentlige og private informationer og digitale ydelser på erhvervsområdet blandt andet elektroniske overførsler samt diverse blanketter og skemaer. / Vækstguiden.dk er en portal, der samler alle offentlige tilbud til virksomheder omkring vækst, innovation og udvikling. Fødselshjælpere - Incubators og Accelerators / Accelerace.dk / Thinkubator.dk / Venturecup.dk / Cse.cbs.dk / Startupbootcamp.org Netværk / Tværfaglige akademikere (LinkedIn) / Amino.dk er et mødested for iværksættere. / Dansk Iværksætterforening, d-i-f.dk, er et netværk for iværksættere. / Mikronet.dk er et netværk for freelancere og mikrovirksomheder. / Iværksætter Netværket Danmark (LinkedIn) / Viljestyrke.dk. Internetforum for freelancere/selvstændige. Særligt for kvinder / Foreningen for kvindelige virksomhedsejere, kv.dk, er en landsdækkende forening for kvinder, der helt eller delvist ejer deres virksomhed. / Wib-danmark.dk er et både internationalt og lokalt businessnetværk for kvinder. / Webrrls.dk. Netværk for kvinder, der interesserer sig for it. / Women-in-business.dk. Netværk for kvinder med passion for vækst. Crowdfunding / Startvaekst.virk.dk/vaekst/finansiering/crowdfunding / Skat.dk

5 8 9 Sådan kan du forsikre dig Forsikret som selvstændig Selvstændige erhvervsdrivende kan være forsikret mod arbejdsløshed på samme måde som lønmodtagere. For at blive optaget i MA som selvstændig skal virksomheden være din hovedbeskæftigelse. Som selvstændig skal du være fuldtidsforsikret. Det betyder også, at du normalt hæfter for virksomhedens gæld og for ansattes fejl og ulykker. Derimod er det uden betydning, om virksomheden aktuelt giver overskud, selv om formålet med virksomheden er at opnå et økonomisk udbytte. 1. momsregistrering/fakturering af moms, 2. anvender virksomhedsskatteloven for et givet skatteår, 3. angiver over-/underskud af selvstændig virksomhed eller 4. deltager i et interessentskab. Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, vil du næsten altid blive anset for at drive selvstændig virksomhed som medarbejdende ægtefælle. Registrerede partnere sidestilles med ægtefæller. Kontakt MA, hvis du er i tvivl. Er du lønmodtager og påbegynder drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, behøver du ikke gøre andet end at meddele det til os, så vi kan vejlede dig korrekt om dine rettigheder. Har du planer om at drive selvstændig virksomhed ved siden af dit arbejde som lønmodtager - fx 50/50 - skal du (fortsat) være forsikret som lønmodtager. Kontakt os for at høre nærmere. Er du selvstændig? Flere af MA s medlemmer arbejder i dag i en gråzone mellem lønmodtager og selvstændig. Det gælder fx nogle typer konsulentopgaver, honorarmodtagere eller arbejde som freelancer. Du er selvstændig, når du arbejder for egen regning og risiko. Heri ligger, at du er personligt forpligtet af dine aftaler, og at du ikke kan være sikker på, at du kan få dine penge, hvis den, der har bedt dig om at lave et stykke arbejde, er utilfreds med det. Du anses altid for selvstændig erhvervsdrivende, hvis / du har ansat arbejdskraft (ikke foreneligt med status som lønmodtager). / du overfører beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle. / du foretager nedskrivning af varelager. / du foretager skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende. / du er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation. / du er omfattet af mindst to af følgende fire kriterier: Skattemyndighederne har ikke samme regler for, hvornår et arbejde er selvstændig virksomhed, og hvornår det er lønarbejde, som de regler a-kasserne administrerer, men i forhold til dagpengesystemet er det a-kassen, der efter en konkret vurdering afgør, om du er selvstændig. Foreninger Du vil som udgangspunkt blive betragtet som selvstændig, hvis du ønsker at oprette en forening, udfører dit arbejde gennem foreningen og foreningen aflønner dig ved hjælp af de midler, du eller andre kan skaffe til foreningen. I maj 2014 havde vi 449 medlemmer med selvstændig hovedbeskæftigelse.

6 10 11 Case: Mathilde Andersen...er cand.comm. Hun har gennem en årrække arbejdet som kommunikationskonsulent i en større privat virksomhed. Hun bliver desværre afskediget, men får samtidig kontakt til en anden virksomhed, der kan bruge hende til en større opgave af kortere varighed. Virksomheden vil ikke fastansætte Mathilde, men de vil gerne hyre hende ind som ekstern konsulent i de tre måneder, opgaven forventes at vare. Mathilde kontakter MA for at høre om mulighederne for at kunne påtage sig opgaven. Mathilde får at vide, at hun godt kan have et korterevarende arbejdsforhold, der har karakter af selvstændig virksomhed, men det må ikke være en indledning til en varig beskæftigelse som selvstændig. Mathilde vælger denne mulighed og siger derfor glad ja til opgaven.

7 12 13 Honorar- og freelancearbejde Mange medlemmer af MA er i en slags gråzone, hvor det er svært at afgøre, om du er selvstændig eller lønmodtager, fordi du arbejder freelance eller har honoraropgaver. Du kan således have opgaver, hvor du ikke er ansat i traditionel forstand, men har kontrakt på en bestemt opgave. Lønnen udbetales som regel som et honorar, hvor du skal betale B-skat og også selv sørge for at tage penge fra til ferie mv. Vurderingen af, om der er tale om selvstændig virksomhed eller lønmodtagerarbejde, skal foretages efter de retningslinjer, som er beskrevet under selvstændig bibeskæftigelse. I hvert enkelt tilfælde skal vi foretage en konkret vurdering. Vi har derfor ingen endelig facitliste. Får du en opgave, hvor den, der har givet dig opgaven, har bestemt indholdet af den, størrelsen på dit honorar, den tid det må tage dig at lave opgaven og i øvrigt har mulighed for at give dig instruktioner under arbejdets udførsel, så er du som udgangspunkt lønmodtager, selvom du modtager et honorar og selv betaler skat af honoraret. Får du derimod en opgave, hvor du ikke er underlagt kontrol eller instruktion, hvor du selv har fastlagt honoraret/arbejdets pris, udfører arbejdet i eget navn, og hvor du selv beregner arbejdstimer, vil du som udgangspunkt være selvstændig. Nogle medlemmer, der fx laver konsulentarbejde uden momspligt, kommer i tvivl, om de er lønmodtager eller selvstændig, når en arbejdsgiver forlanger, at de bliver cvrregistreret og sender faktura på en fuldført opgave. Kontakt os for en afklaring. Hvis du selv afholder udgifter til materialer og redskaber, selv annoncerer, selv fastlægger arbejdstiden og honorar samt udfører arbejdet i eget navn, er du oftest selvstændig. Arbejder du uden at være momsregistreret og uden at udfylde udvidet selvangivelse kun for én virksomhed, hvor du er underlagt et tjenesteforhold og får fast løn, så tyder det mere på status som lønmodtager. Også selv om du måske fakturerer din løn. Eksempel Du modtager dagpenge og får en honoraropgave på kr. Du har ikke en aftale med din arbejdsgiver om et timetal, da du arbejder på ren provisionsløn (også kaldet ukrontollabelt arbejde). MA vurderer, at der er tale om lønmodtagerarbejde, og vi omregner derfor dit honorar med en omregningssats på 220,50 kr. (2015). Dine arbejdstimer udregnes efter omregning således: kr./220,50 kr. = 22,7 timer, som modregnes i dine dagpenge. Timerne kan du bruge til et nyt beskæftigelseskrav det vil sige, de tæller med i de arbejdstimer, man skal have for at få en ny periode på dagpenge. Hvis vi derimod vurderer, at du arbejder som selvstændig, skriver du de timer på dagpengekortet, du bruger på opgaven. Er det 10 timer, bliver du trukket 10 timer. Til gengæld kan du ikke bruge timerne til at få en ny periode på dagpenge. Bliv yderligere informeret om honorar- og freelancevilkår i MA Guiden på: ma-kasse.dk.

8 14 15 Case: Malene Andersen er bachelor i dansk og har kandidat i oplevelsesøkonomi. Hun er ledig og modtager dagpenge. Malene har, mens hun læste, hjulpet et par af sine venner med noget annoncetekst. En ven foreslår, at hun laver en lille hjemmeside og tilbyder små og mellemstore virksomheder at hjælpe til med formulering af annoncer, hjemmesider og slogans. Alt arbejde skal som udgangspunkt foregå via mail og internet og Malene skriver også på sin hjemmeside, at hun kan kontaktes telefonisk hver tirsdag og onsdag mellem kl. 19 og 21. Malene forventer ikke, at der vil være mere end 10 timers arbejde om måneden til dette freelance arbejde, og at arbejdet til enhver tid kan lægges uden for normal arbejdstid. Malene får gennem MA tilladelse til at drive virksomheden som selvstændig bibeskæftigelse.

9 16 17 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse Anses du for at drive selvstændig virksomhed, skal vi tage stilling til, om du driver den som hovedbeskæftigelse eller som bibeskæftigelse. Der er tale om selvstændig hovedbeskæftigelse, hvis virksomheden har dannet grundlag for din optagelse eller overflytning til en a-kasse som selvstændig erhvervsdrivende. Din selvstændige virksomhed kan også efter en konkret vurdering anses for hovedbeskæftigelse. Fx hvis virksomheden er dit primære indtægtsgrundlag, eller at du har de fleste af dine arbejdstimer i virksomheden. Betingelser for at få dagpenge efter hovedbeskæftigelse Der kan være mange gode grunde til, at du ophører med din virksomhed. Uanset årsagen skal du være opmærksom på, at der er en række betingelser, du skal opfylde, før du kan få dagpenge. Kort sagt: / Du skal være endeligt ophørt med din virksomhed. / Du skal have haft arbejde af en vis varighed (såkaldte beskæftigelseskrav, se senere afsnit) og samtidig have været medlem af en a-kasse. / Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. / Du skal have beregnet en dagpengesats. Særligt om konsulentvirksomhed Mange af MA s medlemmer driver en eller anden form for konsulentvirksomhed, hvor der ud over en hjemmeside ofte hverken er driftsmidler, varelager, personale, erhvervsforsikringer eller erhvervstelefon. Hvis du lukker din konsulentvirksomhed, vil du normalt først kunne anses for at være endeligt ophørt med at drive selvstændig virksomhed, når hjemmesiden er lukket, og vi har modtaget en bekræftelse på momsafmeldingen fra Erhvervsstyrelsen. I det følgende gennemgår vi de enkelte betingelser. Endeligt ophørt med din virksomhed Du skal dokumentere, at din virksomhed er endeligt ophørt for at have ret til dagpenge. Der er flere ophørsmåder, men her er de to mest almindelige: Salg Hvis du sælger din virksomhed, skal følgende være opfyldt: / Hele virksomheden skal være solgt vi skal have kopi af hele salgskontrakten med underskrifter. / Du må ikke sælge til ægtefælle, samlever eller umyndige børn. / Salget skal være endeligt. / Status om selvstændig i relation til offentlige myndigheder og lignende skal være bragt til ophør. Vi skal have en kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. Lukning Hvis du lukker din virksomhed skal følgende være opfyldt: / Status som selvstændig i relation til offentlige myndigheder skal være bragt til ophør. Vi skal have en kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. / Eventuelle lokaler skal være afviklet, solgt eller udlejet. Hvis virksomheden har været drevet fra bopælen, skal du erklære, at lokalet er overgået til privat brug. / Eventuelle samarbejdsaftaler skal være opsagt. Vi skal have kopi af breve eller s om ophør af samarbejde eller bekræftelse fra tidligere samarbejdspartner om, at samarbejdet er stoppet. / Hjemmeside skal være lukket. / Eventuel opsigelse af forsikringer. / Eventuel erhvervstelefon skal være lukket.

10 18 19 Case: Maj Andersen er cand.pæd. Efter nogle år som lønmodtager bliver Maj afskediget på grund af nedskæringer. Efter et halvt års ledighed med den maksimale dagpengesats beslutter Maj sig for at tage chancen og starte en selvstændig konsulentvirksomhed for daginstitutioner. Men halvandet år efter må Maj lukke virksomheden. Hendes indtægt er ikke tilfredsstillende i forhold til hendes arbejdsindsats. Hun momsafmelder sig og lukker hjemmesiden ned. Maj har arbejdet langt mere end 30 timer om ugen, og der har været en fornuftig omsætning i forhold til branchen. Hun opfylder derfor beskæftigelseskravet og har ret til en ny dagpengeperiode på to år. Da Maj ikke har arbejdet i tre hele regnskabsår i virksomheden, skal hendes dagpengesats ikke beregnes efter indtjeningen i virksomheden. I stedet skal Maj have den sats, hun fik sidst hun var ledig. Det er en fordel for hende at få den høje sats, da hendes indtjening i virksomheden ikke var høj nok til kunne få den maksimale dagpengesats.

11 20 21 / Eventuelle driftsmidler og inventar skal være afviklet. / Eventuelt varelager skal være afviklet. / Eventuelt personale skal være opsagt og fratrådt. Andre former for ophør Går du konkurs eller på tvangsauktion eller trues af en sådan, skal du henvende dig til MA for at få vejledning, hvis du skal på dagpenge. Det samme gælder, hvis du i stedet for at lukke eller sælge ønsker at bortforpagte eller at udleje din virksomhed. Arbejde i din ægtefælles virksomhed Ønsker du at ophøre med at arbejde i din ægtefælles virksomhed, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt bliver betragtet som selvstændig efter regler, vi skal administrere efter, selv om du har en lønaftale, betaler A-skat m.m. Kontakt os i god tid inden du holder op, da der gælder særlige regler, afhængigt af om du er medejer af virksomheden eller ej. Særligt om selskaber Driver du din virksomhed som aktieselskab eller anpartsselskab, skal du enten sælge alle anparter eller aktier til andre end ægtefælle/samlever eller umyndige børn eller opløse selskabet. I begge tilfælde skal du sende dokumentation til os - enten i form af en salgskontrakt eller kopi af det dokument, der viser, at selskabet er opløst. Du kan også vælge at beholde selskabet som en slags pengekasse. I givet fald skal følgende tre betingelser være opfyldt: / Formålsparagraffen i selskabet skal ved en ekstraordinær generalforsamling ændres til formueadministration, formuepleje eller formueforvaltning. Der må ikke stå andet som selskabets formålsparagraf. / Du skal skriftligt erklære, at der ikke længere er erhvervsmæssige aktiviteter i selskabet. / Du skal sende kopi af udskriften fra Erhvervsstyrelsen, hvor det fremgår, at formålsparagraffen er ændret. Arbejde af en vis varighed det såkaldte beskæftigelseskrav For at gå på dagpenge skal du opfylde et beskæftigelseskrav. Det betyder, at du som selvstændig skal have arbejdet i væsentligt omfang i mindst 52 uger inden for de seneste tre år fra den dag, du er ophørt med din virksomhed, og at dit arbejde i virksomheden svarer til lønarbejde i mere end 30 timer om ugen. Hvordan vurderer vi beskæftigelseskravet? Selvstændige kan ikke som lønmodtagere dokumentere arbejdet via e-indkomstregisteret. Du skal derfor udfylde en væsentlighedserklæring med en række oplysninger om virksomheden, din omsætning og dine personlige arbejdsopgaver. Alle dine arbejdsopgaver tæller med til opgørelsen af arbejdstimer pr. uge. Det kan fx være deltagelse i produktion, projektledelse, forberedelse af oplæg, foredrag, undervisning, udarbejdelse af tilbud, ekspedition, indkøb, telefonpasning, rengøring, ledelse, administration, transporttid og regnskab/bogføring. På baggrund af oplysningerne vurderer vi, om du har arbejdet mere end 30 timer i virksomheden. Efter reglerne skal vi lægge vægt på, at der har været en rimelig omsætning i forhold til branchen og dine personlige arbejdsopgaver. Omsætningen er vigtig, idet den i høj grad afspejler aktivitetsniveauet i din virksomhed. Det er kun arbejde, der ligger i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse, der kan medregnes til beskæftigelseskravet I tvivlstilfælde kan vi bede dig om yderligere oplysninger eller dokumentation. Hvis virksomheden tidligere har været din bibeskæftigelse, skal der være sket en reel udvidelse af virksomhedens aktiviteter for, at kravet om væsentligt omfang kan opfyldes. Har du både selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde, er det kun løntimerne, der tæller med til beskæftigelseskravet, hvis du ikke har arbejdet mere end 30 timer i virksomheden. Har du haft lønarbejde før eller efter, du har været selvstændig, er der mulighed for, at du også kan bruge dette til at opfylde beskæftigelseskravet. Stå til rådighed For at kunne få dagpenge skal du være til fuld rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder: / Du kan til enhver tid tage et arbejde på fuld tid. Du må fx ikke være syg eller have problemer med dit helbred, som gør, at du ikke kan påtage dig et arbejde som lønmodtager på fuld tid. / Du er tilmeldt dit jobcenter på jobnet.dk eller møder personligt op på jobcentret. / Du skal være aktivt jobsøgende og være parat til at tage det arbejde, jobcentret eventuelt tilbyder dig. / Du skal oprette et cv på jobnet.dk og tjekke dine jobforslag mindst hver 7. dag. Hvis du igennem længere tid ikke har haft arbejde eller ikke har forsøgt at komme i arbejde, kan tvivl om din rådighed føre til, at du ikke kan få dagpenge.

12 22 23 Karensperioder Du kan ikke modtage dagpenge de første tre uger, efter du har lukket virksomheden/afmeldt moms. Er du gået konkurs, er karenstiden dog kun en uge. Hvad bliver dagpengesatsen? Du kan få op til kr. om året (2015) i dagpenge før skat. Det svarer til kr. om måneden før skat. Har du drevet din virksomhed i mindst tre hele sammenhængende regnskabsår, vil din sats som udgangspunkt blive beregnet på baggrund af de to bedste regnskabsår inden for de seneste fem hele år. Du skal have været medlem af en a-kasse i perioden. For at få den maksimale sats skal du have et overskud på kr. i gennemsnit for hver af de to år. Du kan ikke få mere end 90 pct. af din tidligere indtægt pr. år og ikke højere end maksimumsatsen. Har du mindre end tre hele regnskabsår, skal du som udgangspunkt beregnes efter din situation før den selvstændige virksomhed. Vi går med andre ord tilbage i tiden og kan beregne satsen efter dit lønarbejde, eller vi benytter den dagpengesats, du tidligere har fået. Fast dagpengesats Hvis du kun har haft et mindre overskud, er det muligt at få en fast sats svarende til dimittendsats. Den giver kr. om året (2015). Det kræver dog, at du har arbejdet i væsentligt omfang i enten de seneste tre år umiddelbart før, du søger om dagpenge, eller i de seneste tre hele afsluttede regnskabsår har arbejdet i væsentligt omfang, før du søger om dagpenge. Midlertidige dagpenge Det er kun muligt i helt særlige tilfælde at modtage dagpenge i en midlertidig periode uden arbejde som selvstændig, som næppe vil gælde for MA's medlemmer. Fx kan fiskere modtage midlertidige dagpenge ved ekstraordinære isvintre. Cand.selv.? MA holder løbende workshops. Se opslag på ma-kasse.dk Der er normalt en karens på tre uger for selvstændige, før du kan få dagpenge. Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor du er tilmeldt jobcentret.

13 24 25 Case: Martin Andersen er cand.scient. i biologi og miljørådgiver. Han har drevet et konsulentfirma i syv år, hvor han rådgiver virksomheder og kommuner. Han har ikke haft ansatte og har derfor selv udført alle arbejdsopgaverne i virksomheden. Nedgang i aktiviteterne tvinger ham desværre til at måtte lukke virksomheden. Han afmelder moms og fjerner virksomhedens hjemmeside. Samtidig melder han sig ledig og ansøger om dagpenge i MA. I forbindelse med ansøgningen udfylder han også en væsentlighedserklæring, hvor det fremgår, at omsætningen har ligget omkring kr. i alle årene på nær i 2012, hvor omsætningen faldt markant. Overskuddet har i de to bedste regnskabsår været på og kr. MA bevilger Martin dagpenge med den maksimale dagpengesats, da han har dokumenteret, at virksomheden er endeligt ophørt. Han opfylder både et beskæftigelseskrav og har haft et gennemsnitligt overskud af de to bedste regnskabsår, der berettiger til den maksimale sats.

14 26 27 Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Tal med MA inden du starter en virksomhed som bibeskæftigelse. Det gælder også, hvis du allerede har en bibeskæftigelse, som du gerne vil fortsætte med i en periode med dagpenge. Hvad er bibeskæftigelse? Selvstændig bibeskæftigelse er defineret som en virksomhed, der ikke er din hovedbeskæftigelse eller primære indtægtsgrundlag. Den typiske selvstændige bibeskæftigelse er med andre ord en beskæftigelse, som du kan passe ved siden af et fuldtids lønarbejde. Som udgangspunkt kan enhver form for virksomhed drives som en bibeskæftigelse. Derfor er det vigtigt først at finde ud af, om du har en selvstændig virksomhed, eller om der er tale om en hobby. Selvstændig virksomhed eller hobby? Hobbyprægede aktiviteter uden indtægt betragtes som hovedregel som fritidsaktiviteter. De har ingen betydning for retten til dagpenge. Ulønnet kunstnerisk virksomhed er som hovedregel hobby. Du må fx gerne udstille dine malerier eller skulpturer, så længe du ikke har salg for øje. Du må også gerne begynde at skrive på en bog, så længe det er for din egen eller familiens skyld. Men henvender du dig til et forlag med henblik på udgivelse, vil det være selvstændig virksomhed. Med andre ord: Hvis et af formålene er at tjene penge på din hobby, er der tale om erhvervsmæssig virksomhed også selvom virksomheden faktisk giver underskud. Hvis du er moms-/cvr-registreret og angiver overskud/underskud og skattemæssige afskrivninger, vil du drive selvstændig virksomhed. Du kan dog sagtens drive selvstændig virksomhed, selv om du ikke er momstilmeldt eller starter en virksomhed, der ikke skal momsregistreres. Er din omsætning under kr. om året, behøver du ikke at blive momsregistreret. Der er også brancher, hvor man ikke skal betale moms, men derimod en lønsumsafgift blandt andet i sundhedssektoren. Virksomheder inden for undervisning, kultur, kunst og sport er også eksempler på momsfrie brancher. Test din drøm af som selvstændig i samarbejde med MA. Du kan kontakte SKAT og få oplyst, om din virksomhed er momsfri eller momspligtig. Uanset om du er momsregistreret eller ikke, vil du i a-kasse henseende blive betragtet som selvstændig. Tidligere selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse Har du tidligere drevet en virksomhed som din hovedbeskæftigelse, bliver den ikke din bibeskæftigelse, blot fordi du drosler aktiviteterne ned. Men du kan have ændret din virksomhed som hovedbeskæftigelse til din bibeskæftigelse ved at have et lønarbejde. Det kræver dog, at dit lønarbejde opfylder visse betingelser, hvis du bliver ledig fra arbejdet. Du kan: / have arbejdet som lønmodtager i timer inden for de seneste 15 måneder, før du bliver ledig, eller / have arbejdet i 962 timer inden for de seneste otte måneder, før du bliver ledig. Samtidig skal der være sket en væsentlig omlægning af din virksomhed, da du startede lønarbejdet. Omlægningen skal have medført mindre arbejde i din virksomhed. Det er de timer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKATs indkomstregister inden for de 15 måneder, som tælles med. Opfylder du én af de to betingelser, har du gjort virksomheden til din bibeskæftigelse, og du kan søge om tilladelse til at fortsætte virksomheden samtidig med dagpenge, hvis du bliver ledig. Arbejde i din ægtefælles virksomhed Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, anses du som hovedregel for at være selvstændig. Det gælder også, selvom du har en lønaftale med din ægtefælle eller din ægtefælles selskab. Det har altså ikke betydning, at du skattemæssigt anses for at være lønmodtager. For at få dagpenge samtidig med arbejdet i din ægtefælles virksomhed skal du derfor opfylde de regler, der er nævnt her i pjecen. Ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelse For at få ret til dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse skal du sandsynliggøre, at virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid. Med andre ord skal du stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet og kunne passe et fuldtidsarbejde (37 timer) ved siden af bibeskæftigelsen. Det er MA, der efter en konkret vurdering træffer afgørelse, om du har ret til dagpenge.

15 28 29 Vi træffer den ud fra en række oplysninger fra dig fx: / virksomhedens branche og art / virksomhedens opgaver og antal / størrelsen af virksomheden / virksomhedens omsætning og indtjening / virksomhedens eventuelle åbningseller træffetid / mulighed for at andre i virksomheden kan tage over for dig eventuelt ved en fast arbejdsaftale. Ud over ovennævnte kan vi få brug for andre oplysninger fra dig. Hvis virksomheden er en sæsonvirksomhed eller har perioder, hvor der er mere travlt end ellers, skal dit arbejde, også i de travle perioder, kunne klares uden for normal arbejdstid. Øvrige krav for at få ret til dagpenge For at få dagpenge samtidig med en selvstændig bibeskæftigelse skal du ud over at være til fuld rådighed for arbejdsmarkedet opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge. Stå til rådighed For at kunne få dagpenge skal du være til fuld rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder: / Du kan til enhver tid tage et arbejde på fuld tid. Du må fx ikke være syg eller have problemer med dit helbred, som gør, at du ikke kan påtage dig et arbejde som lønmodtager på fuld tid. / Du er tilmeldt dit jobcenter på jobnet.dk eller møder personligt op på jobcentret. / Du skal være aktivt jobsøgende og være parat til at tage det arbejde, jobcentret eventuelt tilbyder dig. / Du skal oprette et cv på jobnet.dk og tjekke dine jobforslag mindst hver 7. dag. Kravene for at få dagpenge samtidig med en selvstændig bibeskæftigelse skal være opfyldt fra den dag, hvor du ønsker at få udbetalt dagpenge. Hvordan søger jeg om tilladelse til bibeskæftigelse? Det er MA, som skal vurdere, om du driver virksomhed som bibeskæftigelse. Vi skal også vurdere, om arbejdet i virksomheden til enhver tid kan klares uden for normal arbejdstid. Derfor vil vi bede dig udfylde blanketten AR 259 og Vurdering af selvstændig virksomhed, hvor du oplyser nærmere om virksomheden. Du finder den i MA Selvbetjening. Når du søger om tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse, skal du have en konkret idé om, hvordan virksomheden skal drives. Det er ikke muligt at give en meget åben forhåndsgodkendelse til en senere opstart af virksomheden. Får du en tilladelse, har du pligt til at underrette MA om ændringer i driften af virksomheden eller om andre forhold, der kan påvirke din dagpengeret, fx hvis du ændrer dit kundegrundlag fra private kunder til erhvervskunder. Begrænset dagpengeret i 78 uger Du kan kun modtage dagpenge i 78 uger, når du har tilladelse til at drive virksomhed som bibeskæftigelse Du kan dog ikke få dagpenge i længere tid, end de almindelige regler giver ret til. Udløber din ret til dagpenge efter de almindelige regler, inden du har fået dagpenge i alle 78 uger, kan de sidste ugers dagpenge ikke udbetales, medmindre du har optjent ret til dagpenge på ny. Sådan tælles de 78 uger Retten til dagpenge samtidig med din bibeskæftigelse løber fra den første dag, hvor du driver din virksomhed og samtidig får dagpenge. Alle uger, hvor du får udbetalt dagpenge eller fx er i løntilskud, tæller med, uanset hvor meget der bliver udbetalt i den enkelte uge. Har du fået sygedagpenge fra kommunen, vil de første seks uger også tælle med til de 78 uger. Uger, hvor du slet ikke får udbetalt ydelser, tæller ikke med. Fx ferie med feriegodtgørelse. Har du inden for de seneste 78 uger, før du starter din bibeskæftigelse, drevet en anden virksomhed samtidig med dagpenge, skal denne periode trækkes fra den nye 78-ugers-periode. Fradrag i dagpenge for arbejde i virksomhed Alle arbejdstimer i din virksomhed skal fradrages i dine dagpenge. Alle dine arbejdsopgaver tæller med til opgørelsen af arbejdstimer pr. uge. Det kan fx være deltagelse i produktion, projektledelse, forberedelse af oplæg, foredrag, undervisning, udarbejdelse af tilbud, ekspedition, indkøb, telefonpasning, rengøring, ledelse, administration, hjemmesideopdatering, markedsføring, transporttid og regnskab/bogføring. Der skal ske fradrag for den faktiske tid, du har brugt på alle arbejdsopgaver i virksomheden, uanset hvornår du har arbejdet. På dagpengekortet skal du oplyse, hvor mange timer du har brugt på virksomheden i rubrikken selvstændig virksomhed også selv om du ikke har haft en indtægt.

16 30 31 Case: Mathias Andersen...læser matematik og fysik og har gennem sin studietid løst opgaver for små virksomheder og for sine venner og bekendte. For vennerne har det handlet om opgaver med installation af pc er og tablets og om programmer, der driller. Opgaverne for de små virksomheder har bestået i kortere konsulentopgaver som implementering af nye programmer, opbygning af kundedatabaser og applikationer til optimering af forretningen. Han dimitterer som cand.scient. og melder sig ind i MA. Mathias kan ikke leve af sin virksomhed og søger om dagpenge. Da Mathias kan løse sine opgaver i sin virksomhed uden for normal arbejdstid, vil han kunne få den godkendt som selvstændig bibeskæftigelse. Derfor kan Mathias modtage dagpenge fra MA i 78 uger, samtidig med at han driver sin virksomhed.

17 32 33 Ret til nye 78 uger Når perioden på 78 uger udløber, skal du have optjent ret til en ny periode på 78 uger, før du kan fortsætte din bibeskæftigelse samtidig med dagpenge. Du får ret til nye 78 uger ved: / at have haft 962 timers lønarbejde inden for de sidste 18 måneder, eller / at have drevet anden selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 26 uger inden for de sidste 18 måneder. Ophør med bibeskæftigelse Du anses for ophørt med virksomheden, når du på en tro-og-love erklæring erklærer, at virksomheden er lukket eller solgt. Du skal også oplyse datoen for ophøret. Blanketten finder du på ma-kasse.dk. Du skal være opmærksom på, at du ikke må sælge til din ægtefælle, samlever eller dine umyndige børn. Du kan også bortforpagte eller udleje virksomheden. Det må ikke være til din ægtefælle, samlever eller dine umyndige børn. Du skal sende en kopi af aftalen til MA. Har du været momsregistreret, skal du indsende en kopi af din momsafmeldelse. Ophører du med din virksomhed, bortfalder begrænsningen på 78 uger. Du vil herefter kun være omfattet af de almindelige regler for ret til dagpenge. Det gælder uanset, om din begrænsede dagpengeret på 78 uger er udløbet eller ej. Udtræden for medejere Har du drevet en virksomhed sammen med andre medejere, kan du udtræde, hvis dine arbejdsfunktioner er bortfaldet i forbindelse med din udtræden, eller at arbejdsfunktionerne er overtaget af anden arbejdskraft end din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Det er et krav, at dine arbejdsfunktioner har været så klart beskrevet, at det er muligt at afgøre, at netop dit arbejde er bortfaldet. Bibeskæftigelse i ægtefælles virksomhed Har du arbejdet i eller drevet en virksomhed som bibeskæftigelse sammen med din ægtefælle, og er du ikke medejer af virksomheden, så udfyld en særlig tro-og-love erklæring. Du finder den i MA-Guiden på ma-kasse.dk. Du har ikke andre muligheder for at ophøre med en selvstændig bibeskæftigelse. Enkeltstående opgave som selvstændig Du har mulighed for at påtage dig en enkeltstående arbejdsopgave som selvstændig uden begrænsning af dagpengeretten. Det kræver, at opgaven er klart afgrænset både hvad angår arbejdstimer og periode. Opgaven må heller ikke udføres regelmæssigt eller have karakter af en opstart af en egentlig virksomhed. Er du ledig fra lønarbejde, vil du kunne sige ja til en enkeltstående opgave efter regning. Det anses ikke for at være selvstændig bibeskæftigelse. Efter reglerne er der snævre grænser for, hvad der kan gives tilladelse til. Kontakt MA før du siger ja til at lave en enkeltstående opgave. I 2013 godkendte vi 276 ansøgninger om selvstændig bibeskæftigelse. 13 fik afslag. I 2012 godkendte vi 272 og gav afslag til fire. Afslagene skyldes typisk, at man ikke kan lægge sin virksomhed uden for normal arbejdstid.

18 34 35 Feriedagpenge, efterløn, sygesikring og lønsikring som selvstændig MA-Nyt: medlemshistorier og debat om selvstændige og iværksætteri. Feriedagpenge Driver du selvstændig hovedbeskæftigelse, kan du ikke få feriedagpenge. Du skal med andre ord selv spare op til ferie. Har du optjent feriedagpenge, skal du om muligt søge om disse, inden du starter din selvstændige hovedbeskæftigelse. Ret til feriedagpenge i et givet ferieår optjenes på grundlag af ydelser, fx dagpenge, udbetalt i det foregående kalenderår. Det betyder, at du ofte ikke vil kunne få feriedagpenge det første ferieår, efter du er ophørt med din selvstændige virksomhed. Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Ønsker du at drive selvstændig virksomhed samtidig med, at du modtager efterløn, findes der forskellige muligheder. Hvis du i de tre sidste år før overgangen til efterløn har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og i mere end 30 timer om ugen, har du mulighed for at drive selvstændig virksomhed i 962 timer om året eller 18½ time om ugen og samtidig modtage supplerende efterløn. Der er forskellige betingelser for de to ordninger. Du kan også søge om tilladelse til at drive virksomhed i maks. 400 timer om året. Her er det ikke en betingelse, at du tidligere har drevet selvstændig virksomhed. Kontakt os for at få mere at vide om reglerne, så vi kan vejlede dig individuelt. Sygeforsikring for selvstændige Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom eller ved graviditet, barsel eller adoption. Det gælder dog kun, hvis du har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder. Sygedagpengene beregnes på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden. Andre forsikringer Vi råder dig til at kontakte dit forsikringsselskab med henblik på obligatoriske og frivillige forsikringsordninger. Du kan også tegne en sygeforsikring for fraværsdag. Forsikringsordningerne for sygedagpenge administreres af Økonomistyrelsen. Læs mere på Økonomistyrelsens hjemmeside eller spørg din kommune. MA Lønsikring for selvstændige MA tilbyder i samarbejde med forsikringsselskabet BNP Paribas Cardíf ét af markedets bedste lønsikringsordninger. Forsikringen dækker, hvis man ophører med sin selvstændige virksomhed og herefter bliver ledig. Du kan læse mere om forsikringsbetingelser, priser mv. på ma-kasse.dk.

19 36 Aktivering & anden aktør Brug os MA s medarbejdere har stor viden om forhold og regler på arbejdsløshedsforsikringsområdet. Vi har samtidig en meget omfattende viden om dit arbejdsmarked som universitetsuddannet bachelor, kandidat eller ph.d. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os eller komme forbi. Det gælder både på hovedkontoret i København og på regionskontorerne i Odense, Aarhus og Aalborg. MA - København Peter Bangs Vej Frederiksberg MA - Odense Slotsgade 21B, 4.sal 5000 Odense C MA - Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg ma-kasse.dk ma-nyt.dk candportalen.dk andenaktoer.dk facebook.com/magistrenesakasse twitter.com/magistrenes linkedin.com/company/magistrenes-a-kasse Oktober 2015 Design : gefühl

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig Tænk større Kom godt i gang som selvstændig 1 Indhold 1. MA har svarene på dine spørgsmål som selvstændig 4 2. Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 5 3. Sådan kan du forsikre dig 8 4. Honorar-

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet 1 MA er også for selvstændige Magistrenes Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for både lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at du kan beholde

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse A-kassen LH 6 udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse... 3 3. Offentlige

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Oktober 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger

Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger 3. september 2013 Bilag 3. MA har i dette notat samlet nogle konkrete lovgivningsmæssige uhensigtsmæssigheder i forhold til ledige, der ønsker at starte selvstændig virksomhed. Magistrenes A-kasse selvstændig

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk.

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. 24. august 2015 Information / Vejledning Du kan læse MA s vedtægt her. Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. Oversigt over a-kasserne Du kan se en

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2015 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder.

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder. Seniormøde 2017 CS Tina Aistrup Program Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder 1 FTF-A hvem er vi? Centralforeningen for Stampersonale- CS s

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA GIVER STABILITET I DIN HVERDAG DSA er en sundhedsfaglig a-kasse kun for dig, der er bioanalytikere, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemor, radiograf eller

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Oktober 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at opstarte eller fortsætte en selvstændig virksomhed

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

ASE ANALYSE September 2012

ASE ANALYSE September 2012 Dagpengereglerne fungerer i dag i vidt omfang som en spand koldt vand på de ildsjæle, der vil være iværksættere. Dermed er reglerne og ikke mindst de offentlige myndighederes fortolkning af dem i voldsom

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis nu med en lang række

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere