Important Information Flyer: Amendment to current Policy Terms and Conditions.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Important Information Flyer: Amendment to current Policy Terms and Conditions."

Transkript

1 Important Information Flyer: Amendment to current Policy Terms and Conditions. ENGLISH : The policyholder has by taking out this insurance policy given International Health Insurance danmark A/S its irrevocable consent to the transfer by International Health Insurance danmark a/s of the policy to Bupa Insurance Limited. The policyholder will receive separate notification from International Health Insurance danmark a/s in the event that International Health Insurance danmark a/s utilises this consent to the transfer of the insurance policy. ESPAÑOL: El titular del seguro, al suscribirlo, le ha otorgado a International Health Insurance danmark a/s su consentimiento irrevocable para que International Health Insurance danmark a/s pueda a su vez cederle esta póliza de seguro a Bupa Insurance Limited. El titular del seguro recibirá una notificación por separado, por parte de International Health Insurance danmark a/s, en caso de que International Health Insurance danmark a/s haga uso de su consentimiento para la cesión de dicha póliza de seguro. DANSK: Forsikringstager har ved sin tegning af denne forsikringspolice givet International Health Insurance danmark a/s sit uigenkaldelige samtykke til, at International Health Insurance danmark a/s kan overdrage denne forsikringspolice til Bupa Insurance Limited. Forsikringstager vil modtage særskilt underretning fra International Health Insurance danmark a/s, såfremt International Health Insurance danmark a/s udnytter dette samtykke til overdragelse af forsikringspolicen. FRANÇAIS : En souscrivant cette police d assurance, l'assuré a donné à International Health Insurance danmark a/s son consentement irrévocable quant au transfert par International Health Insurance danmark a/s de sa police à Bupa Insurance Limited. Dans le cas où International Health Insurance danmark a/s ferait usage de ce consentement pour transférer ladite police, l'assuré en serait informé personnellement par International Health Insurance danmark a/s. ITALIANO: Stipulando la presente polizza di assicurazione il titolare ha dato alla International Health Insurance danmark a/s il suo consenso irrevocabile alla facoltà di cessione della polizza alla Bupa Insurance Limited. Nel caso in cui la International Health Insurance danmark a/s si avvalesse di detto consenso alla cessione della polizza di assicurazione, il titolare della polizza ne riceverà specifica comunicazione dalla International Health Insurance danmark a/s. NORSK : Ved å skrive under på denne forsikringspolisen gir forsikringstakeren International Health Insurance danmark a/s sitt ugjenkallelige samtykke til at International Health Insurance danmark a/s kan overdra denne forsikringspolisen til Bupa Insurance Limited. Forsikringstakeren vil underrettes spesielt fra International Health Insurance danmark a/s hvis International Health Insurance danmark a/s benytter dette samtykket til å overdra forsikringspolisen. PORTUGUÊS : O tomador de seguro, ao subscrever esta apólice de seguro, outorgou à International Health Insurance danmark a/s o seu consentimento irrevogável para que a mesma transfira a apólice para a Bupa Insurance Limited. O tomador de seguro irá receber uma notificação em separado da parte da International Health Insurance danmark a/s caso a mesma utilize este consentimento para a transferência da referida apólice de seguro. SVENSKA : Genom tecknande av denna försäkring ger försäkringstagaren International Health Insurance danmark a/s sitt oåterkalleliga samtycke till att International Health Insurance danmark a/s får överlåta denna försäkring till Bupa Insurance Limited. Försäkringstagaren meddelas särskilt av International Health Insurance danmark a/s om International Health Insurance danmark a/s väljer att utnyttja detta samtycke till överlåtelse av försäkringen. DEUTSCH : Der Versicherungsnehmer gibt, indem er diese Versicherungspolice abschließt, der International Health Insurance danmark a/s seine unwiderrufliche Zustimmung zur Übertragung der Police durch die International Health Insurance danmark a/s an die Bupa Insurance Limited. Der Versicherungsnehmer empfängt eine gesonderte Benachrichtigung von der International Health Insurance danmark a/s, im Falle dass die International Health Insurance danmark a/s diese Zustimmung zur Übertragung der Versicherungspolice anwendet.

2 IHI International Sundhedsforsikring Gældende fra 2008 DKK Vi prioriterer dit helbred frem for alt

3 Når først jeg er optaget, er jeg garanteret fornyelse af forsikringen for livstid uanset alder og helbred 2

4 Din forsikringsguide Side 4 Vi prioriterer dit helbred frem for alt 5 Din sundhed og tryghed 7 Hvem kan tegne forsikringen? 8 Sådan tegner du forsikringen 11 Administrer din police online 12 Flere fordele 15 Sådan fungerer forsikringen 16 Refusionsoversigt 18 Forsikringsbetingelser (inkl. ordliste)

5 Vi prioriterer dit helbred frem for alt Har du overvejet, hvad konsekvenserne ville være for din familie, hvis du blev ramt af uventet sygdom? Vores erfaring viser, at langvarige sygdomsforløb kan have alvorlige økonomiske og sociale konsekvenser. International Health Insurance danmark a/s (IHI) prioriterer dit helbred frem for alt ved at tilbyde en forsikring, der passer til dine behov, samt rådgivning om sundhed og velvære. IHI en virksomhed du kan stole på Vi har opbygget et globalt netværk af forretningspartnere, lokale kontorer og velrenommerede lægekonsulenter. Som dansk selskab er vi underlagt de strenge lovgivningskrav fra de danske forsikringsmyndigheder og de tilsynsførende europæiske myndigheder. IHI er en del af den verdensomspændende sundheds- og plejeorganisation Bupa, som blev etableret i Bupa tager sig af mere end 8 millioner kunder af 115 forskellige nationaliteter i mere end 190 lande. Som en selvejende fond har Bupa ingen aktionærer, der skal have udbetalt udbytte, og overskuddet bliver løbende reinvesteret i bedre service inden for sundhed og pleje til glæde for vores kunder. Bupa Insurance Limited er blevet vurderet af Moody s og Fitch*. * Vurderingen fra Moody s er A3, mens den fra Fitch er A i kategorien long term og A+ i kategorien Insurer Financial Strength. 4

6 Din sundhed og tryghed Med IHI International Sundhedsforsikring har du helt frit hospitalsvalg. Ikke kun i Danmark, men i hele verden USA, England, Tyskland hvor som helst i verden du ønsker det. Du bestemmer selv, hvor og hvornår behandlingen skal finde sted. Forsikringen giver fuld dækning til operationer og anden behandling med op til DKK pr. forsikringsår. Den omfattende dækning og høje forsikringssum sikrer, at selv de mest behandlings- og omkostningskrævende lidelser dækkes fuldt ud. Genoptræning, sygepleje i hjemmet, fysioterapi og kiropraktorbehandling i forbindelse med indlæggelse er også omfattet af forsikringen. Findes de bedste og nødvendige behandlingsmuligheder i udlandet eller langt fra din bopæl, dækker forsikringen transporten dertil. Yderligere er skadestuebehandling ved akut sygdom eller tilskadekomst dækket. Er du således på rejse i udlandet og kommer ud for en ulykke, træder forsikringen i kraft. Vi tilbyder dig derudover 10% rabat på IHI Rejseforsikring, der dækker Sygeledsagelse, Hjemkaldelse, Returrejse, Evakuering, Forsinket bagage m.v. For en nærmere beskrivelse af detaljerne omkring forsikringen, se venligst Refusionsoversigten og Forsikringsbetingelserne. 5

7 Med en IHI International Sundhedsforsikring har jeg frit hospitalsvalg i hele verden også på rejse 6

8 Hvem kan tegne forsikringen? For at tegne IHI International Sundhedsforsikring skal du blot have et gyldigt dansk, svensk, norsk eller finsk sygesikringsbevis. Rabat til medlemmer af danmark Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark gruppe 1, 2 eller 5 og har haft tilvalgsdækningen for operationer i mindst 12 måneder, får du 25% rabat på præmien. Livstidsgaranti Når du først er optaget, er du garanteret en fornyelse af forsikringen for livstid uanset din alder og uanset forandringer i dit helbred. Selv hvis du rammes af en kronisk sygdom, vil din dækning forblive uændret. 7

9 Sådan tegner du forsikringen Udfyld og indsend optagelsesbegæringen, der er vedlagt brochuren. Du behøver ikke at sende en lægeerklæring. Såfremt du lider af eller har lidt af en alvorlig eller tilbagevendende sygdom, vil det dog fremskynde behandlingen af din ansøgning, at du vedlægger kopi af journaler og lægerapporter. Karenstid Hvis du kommer ud for en ulykke eller akut alvorlig sygdom, dækker forsikringen naturligvis med det samme. Når det drejer sig om behandling af ikke-akutte sygdomme og lidelser, gælder en karenstid på 4 uger. Hvad koster forsikringen? Helbredsmæssige forhold på optagelsestidspunktet kan have betydning for præmie og optagelsesvilkår. Et tidligere sygdomsforløb kan medføre en forhøjet præmie og i enkelte tilfælde en eksklusion i dækningen. Såfremt du tegner forsikringen, efter du er fyldt 60 år, vil forsikringen blive dyrere end angivet nedenfor. Forsikringen skal tegnes, inden du fylder 80 år. Hjemmeboende børn under 16 år medforsikres gratis. Din forsikringspræmie kan være pålagt en præmieafgift, som er reguleret i henhold til de gældende regler i dit bopælsland. Hvis dette er tilfældet, vil beløbet svarende til en sådan skat, afgift eller gebyr fremgå af din præmieopkrævning. For nærmere oplysninger om afgifter i dit bopælsland, kontakt venligst IHI eller din lokale repræsentant. Kvartalspræmie pr. person i danske kroner Gyldig fra 1. januar 2008 Alder Personer med gult sygeforsikringsbevis Medlemmer af "danmark" Forbehold for fejl og udeladelser 8

10 Det er rart at vide, at jeg er dækket, uanset job eller fritidsaktivitet

11 Onlinekundeløsningen passer mig perfekt jeg kan tjekke status på betalinger, skadeanmeldelser osv., uanset hvor jeg er 10

12 Administrer din police online Som IHI kunde har du adgang til en række online serviceydelser. Gå ind på og klik på mitihi, følg vejledningen og få adgang til: En komplet oversigt over din police Alle dine dokumenter (forsikringspolice, fornyelser, refusionsbreve, præmieopkrævninger og -kvitteringer, etc.) Status vedrørende de senest refunderede skader Tilmeld dig som online kunde det er gratis og ligetil Vores online kundeløsning er en service til dig, som ønsker at undgå postforsinkelser, at breve går tabt i posten, sortering af policedokumenter og arkivering. Tilmeld dig nu på under mitihi, og din police vil fremover udelukkende blive serviceret online. Online præmiebetaling Nyttig sundheds- og rejseguide Online-læger: Generelle råd fra IHIś lægekonsulenter vedrørende livsstilssygdomme, motion, osv., herunder deres vurdering samt rådgivning om behandlinger (second opinion) Du vil få besked via , når vi har nye oplysninger vedrørende din forsikring. På den måde vil du altid være informeret om din forsikringsstatus. 11

13 Flere fordele... Nedenstående er nogle af de væsentlige fordele ved IHI International Sundhedsforsikring: Dækning Frit hospitalsvalg i hele verden også på rejse Også dækning hvis en lidelse er livstruende og ikke kan kureres Ingen begrænsninger i varigheden af en behandling Mulighed for dækning af præ-eksisterende lidelser 100% dækning af alle medicinsk betingede operationer og behandlinger også som følge af sport eller arbejde Garanteret livsvarig dækning Serviceydelser 24-timers alarmservice Rådgivning i valg af hospital Rådgivning og vejledning fra IHI s højt kvalificerede lægekonsulenter Hjælp til selvhjælp: Benyt IHI s online services til at forbedre og vedligeholde dit helbred Adgang til en række online services på ihi.dk Enkel administration: F.eks. intet krav om udfyldelse af skadeanmeldelser 12

14 Jeg behøver ikke bekymre mig om betaling af hospitalsregninger de bliver sendt direkte til IHI 13

15 IHI s lægekonsulenter står til rådighed, når du har brug for råd og vejledning 14

16 Sådan fungerer forsikringen Bliver du ramt af en sygdom eller lidelse, der kræver hospitalsindlæggelse, er det vigtigt, at der ikke er for mange ting at tænke på. Med denne forsikring undgår du sådanne spekulationer, så du kan koncentrere dig om at blive rask. Vi rådgiver gerne i valg af hospital IHI har opbygget en omfattende viden om behandlingsmuligheder på hospitaler og klinikker rundt omkring i verden. Du kan ringe eller maile til vores 24-timers alarmservice, IHI Assist og få oplysninger om en række hospitaler, hvor den bedste behandling for den pågældende diagnose findes. Du kan frit vælge imellem alverdens hospitaler valget er altid dit. Skulle du befinde dig i en helbredsmæssig krisesituation og derved have behov for akut kontakt med en læge, vil vores lægekonsulenter stå til rådighed og hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning. Hvis Du bliver indlagt I tilfælde af indlæggelse skal vi have besked hurtigst muligt for at undgå eventuelle misforståelser om forsikringsdækningen. Du skal oplyse os om dato for indlæggelse, diagnose, behandling og forventet udskrivelsesdato. Hvis hospitalet eller klinikken ønsker det, kan IHI stille en betalingsgaranti, hvorefter regningen sendes direkte til os. IHI Assist - 24-timers alarmservice Telefon:

17 Refusionsoversigt Gyldig fra 1. januar 2008 Refusionsoversigten er en del af Forsikringsbetingelserne. Derfor anbefales det at læse både Refusionsoversigten og Forsikringsbetingelserne grundigt. Udgifter refunderes efter følgende takster. Alle beløb i DKK Forsikringssum Årlig forsikringssum pr. person Hospitalsophold Ophold ekskl. behandlinger, pr. sengedag 100% Ophold på intensivafdeling, ekskl. behandlinger 100% Operationer, behandlinger m.m. Operationer 100% Organtransplantation 100% - pr. diagnose i et samlet behandlingsforløb, alt inkl. maks Kun organer fra mennesker. Anskaffelsen af organet skal forhåndsgodkendes af Selskabet Pacemaker 100% Ophold på hospital/klinik der benytter fast dagspris inkl. behandlinger og operationer, pr. sengedag 100% Skadestuebehandling ved akut sygdom eller tilskadekomst i udlandet 100% Laboratorie- og røntgenundersøgelse, scanning og anden lægebehandling under indlæggelse 100% Ortopædiske hjælpemidler og forplejning under indlæggelse 100% Receptpligtig medicin i forbindelse med hospitalsophold 100% - maks. 6 måneder i et behandlingsforløb For- og efterbehandling på hospital/klinik i forbindelse med indlæggelse 100% - efterbehandling i maks. 6 måneder fra første behandlingsdag Diagnosticering og forundersøgelser Speciallægekonsultation Ikke speciallæger i almen medicin 100% Laboratorieundersøgelser, røntgen og scanning 100% Andre undersøgelser ordineret af speciallæger 100% 16

18 Transport til og fra hospital Transport til og fra hospital ved indlæggelse hvis forsikrede af medicinske årsager ikke kan transportere sig selv - maks. pr. forsikringsår 100% Transporten skal være forhåndsgodkendt af Selskabet Ambulancetransport Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospital - maks. pr. forsikringsår Sygepleje i hjemmet Ved lægehenvisning refunderes udgiften til autoriseret sygeplejerske i hjemmet - maks. pr. dag - maks. pr. forsikringsår Genoptræning Lægeordineret genoptræning i forbindelse med indlæggelse på autoriseret behandlingssted - højst 6 måneder i et behandlingsforløb Rekreation Lægeordineret rekreation efter godkendelse af Selskabet - maks. pr. dag i højst 3 uger pr. forsikringsår Fysioterapi og kiropraktor/osteopat Lægeordineret fysioterapi og/eller kiropraktorbehandling/osteopati under indlæggelse samt efterbehandling i forbindelse med indlæggelse - maks. 4 måneder fra første behandlingsdag hos fysioterapeut/kiropraktor/osteopat Helbredsundersøgelse Helbredsundersøgelse hvert andet forsikringsår - maks. pr. undersøgelse Diætist Lægeordineret konsultation hos autoriseret diætist maks. pr. konsultation - maks. 5 konsultationer pr. forsikringsår - gældende for personer med et BMI over % % % 100% % 100% Behandlingen skal ske på baggrund af en lægehenvisning og være forhåndsgodkendt af Selskabet s lægekonsulenter Hospice Opholdet refunderes - maks. pr. forsikringsår 100% Opholdet skal ske på baggrund af en lægehenvisning og være forhåndsgodkendt af Selskabets lægekonsulenter Online serviceydelser Administrer din police online, betal f.eks. din præmie online eller se status på dine seneste skader Generel rådgivning om sundhed og second opinions fra IHI s lægekonsulenter Adgang til en bred vifte af sundhedsrelateret information og meget mere... 17

19 Forsikringsbetingelser Gyldige fra 1. januar 2008 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af forsikringen 2 Hvornår træder forsikringen i kraft? 3 Karenstider ved nytegning 4 Hvem er omfattet af forsikringen? 5 Hvor dækker forsikringen? 6 Hvad dækker forsikringen? 7 Undtagelse fra erstatning 8 Hvordan anmeldes skader? 9 Dækning fra anden side 10 Præmiens betaling 11 Nødvendige oplysninger til Selskabet 12 Overdragelse, opsigelse og ophør 13 Tvister, værneting m.v. Ordliste 18

20 1 Godkendelse af forsikringen 1.1: International Health Insurance danmark a/s, herefter benævnt Selskabet, afgør, om forsikringen kan antages. For at forsikringen kan antages, og Selskabets ansvar indtræde er det en betingelse, at optagelsesbegæringen godkendes af Selskabet, og at præmien betales til Selskabet. 1.2: For at forsikringen kan antages af Selskabet på standardvilkår, er det en betingelse, at ansøger er fuldstændig rask i optagelsesøjeblikket og ikke lider eller har lidt af nogen tilbagevendende sygdom, skade eller legemssvaghed, og at ansøger ikke er fyldt 60 (tres) år på optagelsestidspunktet : Såfremt betingelserne i 1.2 ikke er opfyldt, og ansøger ikke er fyldt 80 (firs) år på optagelsestidspunktet, har Selskabet mulighed for at tilbyde forsikringen på specielle vilkår. Beslutter Selskabet at tilbyde forsikringen på specielle vilkår, modtager forsikringstager et policedokument med disse vilkår beskrevet. 1.4: Alle optagelsesbegæringer behandles og vurderes i Selskabets hovedkvarter i København, hvor også udstedelse af policedokumenter foregår. Selskabet kan henlægge sagsbehandlingen til lande i eller uden for EU. 2 Hvornår træder forsikringen i kraft? 2.1: Forsikringen træder i kraft fra den dato, optagelsesbegæringen godkendes af Selskabet. Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af policedokumentet. Selskabet kan aftale andet tidspunkt med forsikringstager. 3 Karenstider ved nytegning 3.1: Ved nytegning af forsikringsaftalen indtræder retten til erstatning i henhold til tegningen først 4 (fire) uger efter forsikringens ikrafttræden. Dette gælder dog ikke ved dokumenteret overflytning fra en tilsvarende forsikring hos et andet sygeforsikringsselskab : Ved akut opstået, alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst indtræder retten til erstatning dog samtidig med forsikringens ikrafttræden : Endvidere skal ansøger have fast folkeregisteradresse i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (Grønland og Færøerne undtaget) og være dækket af den nationale sygesikring i et af de ovennævnte lande. 3.2: Forsikringstager kan ændre sin dækning til en anden pr. hovedforfald med 1 (en) måneds skriftlig varsel til Selskabet og under forudsætning af, at de i 1 nævnte betingelser er opfyldt. 1.3: Ændres ansøgers helbredstilstand efter optagelsesbegæringens underskrift og før Selskabets godkendelse, er ansøger forpligtet til straks at oplyse Selskabet herom. 3.3: Selskabet behandler udvidelsen af dækning som en ansøgning i overensstemmelse med 1. 4 Hvem er omfattet af forsikringen? 4.1: Forsikringen dækker den/de på policedokumentet nævnte forsikrede, herunder tilmeldte børn under 16 (seksten) år. 19

21 4.2: Børn under 16 (seksten) år kan medforsikres gratis, såfremt kravene om antagelse på normale vilkår, jf. 1.2, er opfyldt. ydelser i forbindelse med behandlingen. De aktuelle refusionstakster fremgår af den gældende Refusionsoversigt : Det er desuden en betingelse for gratis medforsikring, at der sker tilmelding af barnet til Selskabet, at en af de forsikrede har forældremyndigheden over barnet, og at barnet er registreret på samme adresse som den forsikrede, der har forældremyndigheden. 4.3: Der skal indsendes optagelsesbegæring for nyfødte børn : Hvis en af forældrenes forsikringer har været i kraft i mindst 12 (tolv) måneder, kan nyfødte børn af en af disse, uanset 1.2, medforsikres uden optagelsesbegæring, jf. dog 7.2 i). Dog skal en kopi af fødselsattesten indsendes senest 3 (tre) måneder efter fødslen : I tilfælde af adoption skal den forsikrede indsende en Helbredserklæring for det adopterede barn. 5 Hvor dækker forsikringen? 5.1: Forsikringen dækker i hele verden, medmindre andet er anført i policedokumentet. 6 Hvad dækker forsikringen? 6.1: Forsikringen dækker udgifter til operationer under indlæggelse og ambulant samt anden hospitalsbehandling og andre lægelige 6.1.1: Efter forhåndsgodkendelse fra Selskabet dækker forsikringen dokumenterede transportudgifter, hvis forsikrede af medicinske årsager ikke kan transportere sig selv, til dækningsberettiget behandling i Danmark og Skandinavien, samt rimelige transportudgifter uden for Skandinavien. Herudover dækkes, efter nærmere aftale med Selskabet, udgift til transport for én pårørende eller ledsager ved behandling af barn under 18 (atten) år, eller hvis behandlingen foregår mere end 100 (hundrede) km fra forsikredes helårsbolig. Alle dækningsberettigede transportudgifter skal godkendes af Selskabet. 6.2: Erstatning ydes efter Selskabets anerkendelse af udgifterne som dækningsberettigede, når der indsendes originale, kvitterede og specificerede regninger forsynet med policenummer til Selskabet : I forbindelse med diagnosticering og forundersøgelse skal regninger indsendt til Selskabet for erstatning indeholde en diagnose. 6.3: Behandlende læger, speciallæger m.v. skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. Desuden skal metoden være godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder i det land, hvor behandlingen finder sted. Behandlingsmetoder som endnu ikke er godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder, men er under videnskabelig undersøgelse, vil kun blive dækket, hvis de er godkendt på forhånd af Selskabets lægekonsulenter. 20

22 6.4: Selskabet refunderer hele skaden for medlemmer af Sygeforsikringen danmark, herunder den del af erstatningen som det påhviler Sygeforsikringen danmark at dække i henhold til forsikredes operationsdækning. 6.5: I intet tilfælde vil erstatning kunne udredes med beløb, der overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikrede har modtaget større erstatning fra Selskabet, end vedkommende af Selskabet skønnes berettiget til, er den pågældende forpligtet til straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. I modsat fald vil Selskabet udligne det overskydende beløb i andet udestående mellem forsikrede og Selskabet. 6.6: Erstatning er begrænset til udgifter, som er almindelige og rimelige for området eller landet, hvor behandlingen finder sted. 6.7: Rabatter, som bringes i stand ved forhandling mellem Selskabet og hospitaler/læger o.l., vil være til gavn for alle forsikringstagere i Selskabet. 6.8: Kulanceerstatninger vurderes af Selskabet. Hvis Selskabet beslutter at refundere udgifter, som forsikrede ikke er berettiget til ifølge forsikringsaftalen, regnes disse stadig med under den årlige forsikringssum pr. person pr. forsikringsår. eller tidligere har haft symptomer på, medmindre andet er aftalt med Selskabet. 7.2: Selskabet yder endvidere ikke erstatning for udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af: a) kosmetiske operationer og behandlinger. Dækket er dog de tilfælde, hvor operation/behandling er medicinsk betinget og godkendt af Selskabet, b) fedmeoperationer, c) kønssygdomme, AIDS, AIDS-relaterede sygdomme, og sygdomme som relaterer sig til HIV-antistoffer (HIV-positiv). Dog dækkes sygdomme relateret til AIDS og HIV-antistoffer (HIV-positiv), såfremt de er opstået som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikringens ikrafttræden eller ved ulykke under normalt arbejde. I sidstnævnte tilfælde skal forsikrede dog oplyse Selskabet inden 14 dage om en sådan skade, samt afgive negativ test for HIV-antistof, d) alkohol-, narkotika- og/eller medicinmisbrug, e) selvforskyldt legemsbeskadigelse, f) prævention, herunder sterilisation, 7 Undtagelse fra erstatning 7.1: Forsikringen dækker ikke udgifter til sygdom, lidelser eller legemssvaghed samt følger af sådanne, som forsikringstager og/ eller forsikrede var bekendt med eller burde være kendt med ved forsikringens tegning, g) provokeret abort. Dækket er dog de tilfælde, hvor aborten er medicinsk betinget, h) graviditet, fødsel og efterbehandling, 21

23 i) enhver form for fertilitetsundersøgelse/- behandling inkl. hormonbehandling, insemination og undersøgelse eller anden behandling i relation hertil, herunder udgifter til graviditet, fødsel før- og efterbehandling samt behandling af den/de nyfødte. Børn, født som resultat af fertilitetsbehandling og/eller født af en rugemor, vil derfor kun kunne blive optaget i henhold til 1, land, til vands eller i luften (uanset om der er erklæret krig eller ej), q) atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald, r) behandling, der ydes af forsikrede selv, dennes ægtefælle, forældre eller børn, eller en virksomhed, som tilhører en af de nævnte, j) enhver form for eksperimentiel pleje, pleje som ikke indgår i den medicinske eller kirurgiske behandling, herunder ophold på plejehjem, s) behandling hos psykolog, t) epidemier, som er taget under offentlig behandling, k) behandling af seksuel dysfunktion, l) tandkirurgiske operationer, m) behandling hos naturlæger eller homøopater og natur- eller homøopatisk medicin samt andre alternative behandlingsformer, n) attester, o) behandling for sygdomme under militærtjeneste, p) sygdom eller tilskadekomst, der direkte eller indirekte er opstået som følge af aktiv deltagelse i: krig, invasion, fjendtligt angreb, borgerlige uroligheder (uanset om der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, terrorhandling, oprør, revolution, opstand, militær eller anden magtovertagelse, militær undtagelsestilstand samt militære operationer på u) aftalt besøg, behandling eller operation på hospital eller klinik, hvorfra den forsikrede er udeblevet. Udgiften debiteres den forsikrede, v) medicin, w) blokader samt steroidinjektioner. 8 Hvordan anmeldes skader? 8.1: Erstatning for udgifter til hospitalsbehandling udbetales af Selskabet ved indsendelse af originale, kvitterede og specificerede regninger forsynet med policenummer til Selskabet. Selskabet scanner originale regninger ved modtagelsen. Det vil ikke være muligt at generhverve den originale regning. Den scannede regning påstemplet Certified as a true Copy (kopiens rigtighed bekræftes) repræsenterer originalen. 22

24 8.2: Anmeldelse til Selskabet skal ske straks og senest 3 (tre) måneder efter, at forsikrede har fået kundskab om de omstændigheder, der begrunder kravet : Reklamation i forbindelse med Selskabets skadesbehandling skal anmeldes senest 30 (tredive) dage efter erstatningsbeløbets modtagelse. 8.3: Hospitalsophold skal straks anmeldes til Selskabet med angivelse af lægens diagnose. Anmeldelse bør ske via telefon, telefax eller e- mail, og Selskabet afholder alle omkostninger forbundet hermed. 9.4: Forsikrede er forpligtet til at samarbejde med Selskabet og til straks at underrette Selskabet, såfremt der kan rejses krav om erstatning fra anden side, eller såfremt andre juridiske skridt kan foretages over for tredjemand. 9.5: Endvidere skal forsikrede holde Selskabet fuldt informeret og træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at rejse krav om erstatning fra anden side og varetage Selskabets interesser. 9.6: Selskabet har i alle tilfælde ret til at indtræde direkte i forsikredes krav over for en ansvarlig skadeholder. 8.4: Ethvert krav mod Selskabet forældes 5 (fem) år efter, forsikringstager og/eller forsikrede har fået kendskab til sit krav. 9.7: Selskabet indtræder i forsikredes ret til erstatning hos Sygeforsikringen danmark i henhold til forsikredes operationsdækning. 9 Dækning fra anden side 9.1: Såfremt der er dækning fra et andet forsikringsselskab eller fra offentlig sygesikring, skal Selskabet informeres om dette, når skaden anmeldes. 9.2: I sådanne tilfælde vil Selskabet koordinere skadesudbetalingen med det andet forsikringsselskab, og Selskabet er kun forpligtet til at dække sin egen forholdsmæssige del af udgiften. 10 Præmiens betaling 10.1: Præmien fastsættes af Selskabet og erlægges forud. Selskabet regulerer præmierne én gang årligt pr. hovedforfaldsdato på baggrund af ændringer i dækningen og/eller det forudgående kalenderårs skadesforløb i forsikringsgruppen. 10.2: Præmien er aldersbestemt og vil derfor også blive reguleret den første præmieforfaldsdato efter forsikredes fødselsdag. 9.3: Selskabet er ikke forpligtet til at dække udgifter, der fuldt eller delvist allerede er blevet dækket af det offentlige. Dette gælder ikke i henhold til forsikredes operationsdækning i Sygeforsikringen danmark : Når et barn fylder 16 (seksten) år, vil der blive opkrævet en pro rata præmie i den præmieperiode, hvori barnets 16 (seksten)- års fødselsdag ligger. 23

25 10.3: Ved gruppeordninger hvor præmien er solidarisk, reguleres præmien ved hovedforfaldsdato jf : Forsikringstageren kan vælge mellem kvartårlig, halvårlig eller helårlig betaling. Ved kvartårlige betalinger skal betaling ske henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Ved halvårlige betalinger skal betaling ske henholdsvis 1. januar og 1. juli. Ved helårlige betalinger skal betaling ske 1. januar. 11 Nødvendige oplysninger til Selskabet 11.1: Forsikringstageren og/eller forsikrede er pligtige til skriftligt at melde navne- og bopælsændring samt ændringer i forsikredes medlemsskab af Sygeforsikringen danmark, herunder gruppeskift og udmeldelse. Endvidere skal forsikringstagers eller forsikredes dødsfald anmeldes. I tilfælde af manglende meddelelse herom er Selskabet ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser heraf. 10.5: Ændringer af betalingstermin kan kun ske med 1 (en) måneds skriftlig varsel til et kvartals begyndelse og kun én gang årligt. 10.6: Præmien forfalder til betaling den første dag i en betalingsmåned, og den sidste rettidige betalingsdato er den 10. i betalingsmåneden. 10.7: Forsikringstager er selv ansvarlig for præmiens rettidige indbetaling til Selskabet. Betales præmien ikke inden den sidste rettidige indbetalingsdag, ophører Selskabets ansvar. 11.2: Forsikrede er i øvrigt forpligtet til at meddele Selskabet alle tilgængelige oplysninger til brug for Selskabets behandling af forsikredes krav mod Selskabet. 11.3: Herudover er Selskabet berettiget til at forespørge om forsikredes helbredstilstand og rette henvendelse til enhver, som behandler eller tidligere har behandlet forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser, herunder læger og hospitaler. Selskabet er endvidere berettiget til at få udleveret eventuelle journaler eller andet skriftligt materiale vedrørende forsikredes helbred. 10.8: Hovedforfaldsdato er 1. januar, og første præmie reguleres efter denne dato. 10.9: Opmærksomheden henledes på 6.5 om betaling af skyldigt beløb. 12 Overdragelse, opsigelse og ophør 12.1: Ingen kan uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen : Såfremt forsikringen er tegnet med rabat i kraft af forsikredes operationsdækning i Sygeforsikringen danmark, og forsikrede ophører med at have denne operationsdækning, mister forsikrede retten til en sådan rabat. 12.2: Forsikringen fornyes automatisk ved hvert hovedforfald : Forsikringstager kan opsige forsikringen med 1 (en) måneds skriftlig varsel, og tidligst når forsikringen har været i kraft i mindst 12 (tolv) måneder. 24

26 12.3: Har forsikringstageren og/eller forsikrede ved forsikringens tegning eller senere svigagtigt ændret originale dokumenter eller afgivet urigtige oplysninger eller fortiet en omstændighed, som må antages at være af betydning for Selskabet, er forsikringsaftalen ugyldig og ikke bindende for Selskabet. 12.4: Har forsikringstageren og/eller forsikrede ved forsikringens tegning eller senere givet urigtige oplysninger, er forsikringsaftalen ugyldig og Selskabet fri for ansvar, hvis Selskabet ikke ville have antaget forsikringen, såfremt det rette forhold havde været oplyst. Hvis Selskabet ville have antaget forsikringen, men på andre vilkår, hæfter Selskabet i det omfang, i hvilket Selskabet mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig : I tilfælde af, at forsikringsaftalen betragtes som ugyldig, i henhold til 12.3 eller 12.4, er Selskabet berettiget til et administrationsgebyr svarende til en bestemt procentdel af den indbetalte præmie. forsikringens ophør. Følger af en i forsikringsperioden opstået tilskadekomst eller sygdom er højst dækket i 3 (tre) måneder efter forsikringens ophør. 12.8: Forsikringen ophører, såfremt forsikrede ikke længere har fast folkeregisteradresse i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (Grønland og Færøerne undtaget) og ikke længere er dækket af den nationale sygesikring i et af de ovennævnte lande. 13 Tvister, værneting m.v. 13.1: Tvister, der udspringer af forsikringsforholdet, skal afgøres i henhold til dansk ret, hvor såvel forsikrede som Selskabet vedtager København som værneting. I øvrigt er Selskabet tilknyttet Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. 12.5: Hvis forsikringstageren og/eller forsikrede ved forsikringens tegning hverken vidste eller burde vide, at en af ham/hende afgivet oplysning var urigtig, hæfter Selskabet, som om den urigtige oplysning ikke forelå. 12.6: Selskabet kan med 3 (tre) måneders varsel til hovedforfald stoppe eller suspendere en forsikringsgruppe og tilbyde forsikringstager en tilsvarende forsikringsordning. 12.7: Ophører forsikringen, ophører samtidig hermed retten til erstatning. Dog refunderes forsikringsdækkede udgifter afholdt i forsikringsperioden i indtil 3 (tre) måneder fra 25

27 Ordliste Denne ordliste med definitioner er en del af Forsikringsbetingelserne. Akut alvorlig sygdom: En akut opstået alvorlig sygdom foreligger, når den behandlende læge og Selskabets lægekonsulent er enige om dette. Alvorlig tilskadekomst: Alvorlig tilskadekomst foreligger, når den behandlende læge og Selskabets lægekonsulent er enige om dette. Ambulant behandling: Operationer eller lægebehandling på et hospital eller en klinik når det ikke er medicinsk nødvendigt at blive indlagt. Ansøger: Personen som er nævnt på Ansøgningsblanketten og Helbredserklæringen som den forsikringsansøgende. BMI: BMI er forkortelsen for Body Mass Index og udregnes ved at dividere en persons vægt i kilo med kvadratet på personens højde i meter. BMIét for en mand, som vejer 80 kg og som er 1,80 m høj, er således: 80: (1,80 x 1,80 = 3,24) = 24,7. Dokumenter: Alle skriftlige oplysninger i forbindelse med forsikringen, inklusive originale regninger, policedokumenter o.l. Dækningsperiode: Forsikringens samlede løbetid gennem et livsforløb, inklusive fornyelser af denne. Forfaldsdato: Dato hvor præmien skal betales. Fornyelse: Den automatiske fornyelse af forsikringen pr. hovedforfaldsdato. Forsikrede: Forsikringstager og/eller alle andre forsikrede personer som er angivet i det gældende policedokument. Forsikring: Forsikringsbetingelserne, policedokumentet samt eventuelle specielle vilkår aftalt mellem Selskabet og forsikringstager repræsenterer forsikringsaftalen, som er indgået med Selskabet og fastsætter rammerne for forsikringen, præmiebetaling og refusionstakster. Forsikringsbetingelser: Betingelserne for den tegnede forsikring. 26

28 Forsikringstager: Den (juridiske) person der er nævnt som forsikringstager på optagelsesbegæringen. Hospitalsindlæggelse: Operation eller lægebehandling på et hospital eller en klinik, når det er medicinsk nødvendigt at blive indlagt. Hovedforfaldsdato: Fornyelse af forsikringen. Ikrafttrædelsesdato: Dato nævnt i policedokumentet på hvilken forsikringen træder i kraft, medmindre andet er angivet i Forsikringsbetingelserne. Karenstid: En tidsperiode fra ikrafttrædelsesdatoen hvor forsikringen ikke yder nogen dækning, medmindre andet er angivet i 3. Normalt arbejde: Normalt arbejde iht. 7.2.c) omfatter følgende erhverv: Læger og tandlæger, sygeplejersker, laboratoriepersonale, sundhedspersonale og tandlægeassistenter, ambulancepersonale, jordemødre, personale inden for brandvæsenet, politimænd/kvinder samt fængselspersonale. Operation: Et operativt indgreb som ikke inkluderer endoskopier og scanninger, selvom disse undersøgelser kræver narkose. Optagelsesbegæring: Ansøgningsblanketten, Helbredserklæringen og/ eller kontrakten. Præeksisterende lidelse: Sygehistorie, inklusiv sygdomme og lidelser angivet i Helbredelseserklæringen, der ville kunne påvirke Selskabets beslutning om enten at forsikre, ikke at forsikre eller pålægge forsikringen specielle vilkår. Refusionstakster: Det maksimale beløb der i løbet af et år fra ikrafttrædelsesdato eller hovedforfaldsdato vil blive udbetalt som refusion for sygeudgifter. Dette er yderligere beskrevet i Forsikringsbetingelserne. Regres: Selskabets ret til at indtræde i sikredes rettigheder og Selskabets ret til at kræve, at forsikrede tilbagebetaler Selskabet udgifter, som dækkes fra anden side. Skade: Det økonomiske krav der helt eller delvist dækkes af forsikringen. I Selskabets vurdering/afgørelse af skaden er det afgørende tidspunktet for behandlingen og ikke tidspunktet for skadens opståen. Specielle vilkår: Begrænsninger, indskrænkninger eller ekstra påførte betingelser til standardvilkår, som beskrevet i policedokumentet. Standardvilkår: Selskabets standardforsikringsvilkår uden specielle begrænsninger, indskrænkninger eller betingelser. Policedokumentet: Policedetaljer der angiver den købte forsikringstype, årlig præmie og andre specielle vilkår. Gyldig fra 1. januar 2008 Forbehold for fejl og udeladelser. 27

29 ihi.com International Health Insurance danmark a/s 333D8-11/ Direkte Salg Tlf.: Kundeservice Tlf.: Fax: IHI Assist (24-timers alarmservice) Tlf.: Danmark - København Hovedkontor Palægade København K Danmark Tlf.: Åbningstid for telefoniske henvendelser: 08:00 22:00 alle hverdage Alle opkald optages og kan blive aflyttet. Reg. CVR Nr Spanien - Fuengirola (Málaga) Tlf.: Frankrig - Nice Tlf.: +33 (0) USA - Miami Tlf.: +1 (305) Gratisnummer: DANMARK Bolivia - Santa Cruz Tlf.: / Mexico - Mexico City Tlf.: +52 (55) Hongkong Tlf.: Japan - Tokyo, Repræsentationskontor Tlf.:

ihi Bupa Sundhedsforsikring - Skandinavien & Tyskland Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Sundhedsforsikring - Skandinavien & Tyskland Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Sundhedsforsikring - Skandinavien & Tyskland Gældende fra 2009 DKK 2 Din forsikringsguide Side 4 Vi prioriterer dit helbred frem for alt 5 Din sundhed og tryghed 6 Sådan fungerer forsikringen

Læs mere

ihi Bupa Sundhedsforsikring International

ihi Bupa Sundhedsforsikring International ihi Bupa Sundhedsforsikring International Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse For diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse

Læs mere

ihi Bupa Sundhedsforsikring - for gruppeordninger Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Sundhedsforsikring - for gruppeordninger Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Sundhedsforsikring - for gruppeordninger Gældende fra 2009 DKK 2 Din forsikringsguide Side 4 Sådan bruger du forsikringen 8 Refusionsoversigt 11 Forsikringsbetingelser 20 Ordliste 3 Sådan bruger

Læs mere

ihi Bupa Sundhedsforsikring - International Gældende fra DKK

ihi Bupa Sundhedsforsikring - International Gældende fra DKK ihi Bupa Sundhedsforsikring - International Gældende fra 2009 - DKK 2 Din forsikringsguide Side 4 Vi prioriterer dit helbred frem for alt 5 Din sundhed og tryghed 7 Hvem kan tegne forsikringen? 8 Sådan

Læs mere

ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning

ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse For diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse

Læs mere

IHI Skandinavisk Sundhedsforsikring - for gruppeordninger

IHI Skandinavisk Sundhedsforsikring - for gruppeordninger IHI Skandinavisk Sundhedsforsikring - for gruppeordninger Gældende fra 2008 DKK Vi prioriterer dit helbred frem for alt Med en IHI forsikring kommer du hurtigt tilbage på arbejde igen 2 Din forsikringsguide

Læs mere

Your insurer will not be changing as both Bupa Insurance Limited and the Danish branch are parts of the same company.

Your insurer will not be changing as both Bupa Insurance Limited and the Danish branch are parts of the same company. As the headquarters of ihi Bupa are moving from Denmark to the UK on 2nd December 2009, at that time the named insurer on your insurance policy, which is currently the Danish branch of Bupa Insurance Limited

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Generelle forsikringsbetingelser

Generelle forsikringsbetingelser Generelle forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2018 1. Optagelse 1.1.1 Som nye forsikringstagere i Sygeforsikringen "danmark" (og dermed som medlemmer) kan optages personer, som har bopæl i Danmark

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

VI TAGER HÅND OM DIG International Hospitalsforsikring

VI TAGER HÅND OM DIG International Hospitalsforsikring VI TAGER HÅND OM DIG International Hospitalsforsikring Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Sådan bruger du forsikringen 7 Dækningsoversigt 9 Forsikringsbetingelser 21 Ordliste 2 3 SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

international top-up plan Vi tager hånd Gældende fra 2013 DKK

international top-up plan Vi tager hånd Gældende fra 2013 DKK international top-up plan Vi tager hånd om Dig Gældende fra 2013 DKK Indhold Vi prioriterer dit helbred frem for alt 3 Vi prioriterer dit helbred frem for alt 4 Dine dækningsmuligheder 5 Værd at vide 6

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet Afd: 8011, dok.nr. 15244, dato: 20-12-2012 dahlberg - part of the future Ejendomsteamet tlf. 33 70 44 89 Forsikring. Pension A/B Morelgården Morelgården 1-48 2620 Albertslund MODTAGET " 7 EC. 2012 Police

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler Tilbud på Sundhedsforsikring Brancheforeningen for Reklameartikler Brancheforeningen for Reklameartikler Vi har fornøjelsen af at tilsende vort tilbud på sundhedsordninger. Tilbuddet er baseret på følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Fritid/Arbejdstid til ansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring [Manchet] Nr. [# #] Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2. Rådgivning... 2 2. Forsikringens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2013 Nr. E 03 010113 Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter... 2 3 Hvor forsikringen

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Deltidsbrandmænd Erstatning fra flere Dækninger Udstationeret personale For deltidsbrandmænd gælder, at disse er omfattet af forsikringen under arbejde hos Falck Danmark A/S og i fritiden uden anden arbejdsgiver.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast Side 1 af 7 sider Mellem Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K CVR nr. 1188 1866 EAN nr. 5798000013001 herefter benævnt Personalestyrelsen og (Forsikringsselskabets navn) (gadenavn)

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere