Markedskommentar Orientering Q4 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar Orientering Q4 2012"

Transkript

1 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier som obligationer leverede høje afkast især mod slutningen af kvartalet. Den, der lever stille, lever godt synes at være parolen på finansmarkedet i disse tider. Det var fortsat statsgælden, der var temaet for markedets opmærksomhed. De europæiske landes politikere og embedsmænd traf de rigtige beslutninger bl.a. ved at konfirmere aftalerne om en fælles bankunion og gennemføre ubehagelige, men nødvendige reformer. Derved lykkedes det at inddæmme den gældskrise, der har martret Europa siden De amerikanske politikere kunne omvendt ikke blive enige om en reel plan for at undgå den såkaldte fiskale kløft. Først i allersidste øjeblik vedtog Kongressens to kamre en udvandet plan, som reelt set kun udskyder tidspunktet for, hvornår politikerne skal gennemføre de nødvendige besparelser på det amerikanske føderale budget. Løsningen på problemer med offentligt gældsloft og besparelser ventes nu at skulle forhandles på plads i løbet af februar måned. Hvor temaet i de udviklede økonomier var gæld, så var temaet i emerging markets økonomierne igen vækst. Emerging markets økonomierne har igennem 1. halvår af 2012 været ramt af en vis opbremsning i aktiviteten. I 4. kvartal var der igen tegn på øget vækst ikke mindst drevet af bygge- og boligsektoren i bl.a. Kina og andre sydøstasiatiske lande. Det uafhængige engelske analysefirma Capital Economics offentliggør hvert kvartal den ledende indikator EM GDP Tracker. Indikatoren er baseret på forbrugerog industriproduktionsdata, og tallet giver en god indikation af den økonomiske aktivitet i emerging markets landene. Det seneste tal for EM GDP Tracker peger på, at væksten i emerging markets landene samlet set accelererede fra 4,2 pct. p.a. i 3. kvartal til 4,5 pct. p.a. i 4. kvartal. Det samlede væksttal for emerging markets landene dækker over store regionale forskelle med den højeste vækst i Sydøstasien på 7-8 pct., mens væksten i Sydamerika og Rusland ligger på 3-4 pct.. Endelig er der i mange østeuropæiske lande, bl.a. Tjekkiet, direkte negativ vækst. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet og i hele 2012 I det finansielle marked beskrives investorernes stemning ofte ved det binære begreb risk on/risk off. Når uroen og sortsynet hersker, er der dømt risk off, og investorerne søger mod de sikre havne. I starten af 2012 blev de sikre havne udgjort af nordeuropæiske aktier og obligationer. I 4. kvartal var markederne derimod præget af en optimistisk risk on stemning, primært fordi fokus skiftede fra Europa til USA. Samtlige større aktivtyper bortset fra amerikanske statsobligationer og amerikanske aktier leverede positive afkast i 4. kvartal. Den øgede interesse for risikoaktiver betød, at europæiske statsobligationer gav et imponerende afkast på 3,3 pct., mens danske statsobligationer og realkreditobligationer leverede afkast på det halve, det vil sige 1,5 pct. Blandt kreditobligationer var det ligeledes de mest risikobehæftede obligationstyper, der gav det højeste afkast. Afkastet på globale high yield obligationer nåede i 4. kvartal op på 4,1 pct., amerikanske high yield obligationer gav 3,2 pct. i afkast, mens statsobligationer fra emerging markets landene gav 2,8 pct. Blandt aktiemarkederne var det ligeledes de europæiske markeder, der klarede sig bedst. Afkastet af det brede europæiske aktiemarked nåede i 4. kvartal op på 4,5 pct., mens emerging markets aktier gav 3,1 pct. I den sammenhæng er danske aktiers afkast på 0,6 pct. mere beskedent. Nordiske aktier gav som helhed et afkast på 1,3 pct. i 4. kvartal. Som nævnt gav amerikanske aktier målt i DKK et negativt afkast på 2,7 pct. Dette afkast er dog påvirket af et fald i USD mod DKK på 2,2 pct. Hvis afkastet af amerikanske aktier opgøres i USD er det således kun marginalt negativt med 0,5 pct. Opgjort over hele året 2012 har danske aktier med et afkast på 26,6 pct. været den bedst performende aktivklasse. Herefter kommer high yield obligationer og emerging Q4 market statsobligationer, som har leveret afkast på hhv. 18,8 pct. og 17,4 pct. Europæiske aktier gav et afkast på 17,7 pct., mens globale aktier gav 14,5 pct. Sammenfattende blev året 2012 altså et særdeles gunstigt år for investorerne på trods af de mange dystre forudsigelser, der fremkom ved starten af året. Det skal blive interessant at se, om de aktuelle positive forventninger om stigende aktiemarkeder i 2013 kan indfris, eller om aktiemarkederne vågner op med tømmermænd efter festen i Danmark Dansk økonomi sluttede året af med en svag, men dog positiv, økonomisk vækst. I 3. kvartal er væksten opgjort til 0,3 pct., og i 4. kvartal ventes en vækst på samme niveau. Da 1. halvår viste negativ vækst vil hele året 2012 vise et fald i realøkonomien på 0,2-0,3 pct. Dansk økonomi har i 2012 måttet kæmpe mod såvel afmatning i eksporten som i den indenlandske efter-

2 Markedskommentar spørgsel. Den indenlandske efterspørgsel hæmmes af et presset arbejdsmarked, faldende disponibel indkomst og vigende forbrugertillid. Udfaldet af SAS-medarbejdernes lønforhandlinger i november måned var et varsel om, at danske arbejdstagere formentlig er indstillet på løntilbageholdenhed i kampen for at genvinde konkurrenceevne og dermed bevare arbejdspladser i Danmark. Dette mønster vil blive endnu mere udpræget i de kommende år i takt med, at emerging markets landene tilbyder deres ydelser på stadigt flere områder. Som det fremgår ovenfor har der i 4. kvartal været en vigende udenlandsk interesse for danske aktiver, og den danske krone er dermed svækket en smule mod euro. Primo kvartalet kostede 100 euro 745,60 kr. mens den ultimo kvartalet kostede 746,05. Danmarks Nationalbank har i kvartalet solgt valuta mod danske kroner for i alt kr. 4,6 mia., og valutareserven er faldet til kr. 504,0 mia., hvilket dog stadig er en meget komfortabel størrelse. Udsigterne for de finansielle markeder for 1. kvartal 2013 Som nævnt ovenfor venter der de amerikanske politikere et travlt 1. kvartal, fordi de skal færdiggøre deres reformplaner for den amerikanske statsgæld. Det må forventes, at finansmarkederne hen imod deadline for disse forhandlinger i marts måned vil vise stigende nervøsitet stemningen vil igen blive risk off. Japan har igennem de seneste 15 år levet et tilbagetrukket liv på de internationale finansmarkeder, fordi økonomien har stået i stampe. I december måned blev den tidligere premierminister Shinzo Abe valgt, og han har straks meldt ud, at Bank of Japan skal sætte pengepressen i omdrejninger, sådan som man har gjort det i USA og Europa. Denne udmelding har svækket den japanske yen og fået det eksporttunge japanske aktiemarked til at stige med 20 pct. De kommende kvartaler vil vise, om det langt om længe lykkes at sparke gang i den japanske økonomi via den mere aggressive penge- og valutapolitik. Q4

3 Pulje 1 - Danske Obligationer De europæiske obligationsrenter faldt i 4. kvartal, mens de amerikanske steg. De fortsat usikre udsigter for den europæiske gældskrise samt den amerikanske fiskale kløft prægede i høj grad markederne. Især niveauerne på de 10-årige renter er nu ikke længere identiske på tværs af kernelandene. Den amerikanske 10-årige rente ligger således omkring 1,8 pct., hvilket er lidt højere end den tyske, som ligger i niveauet 1,3 pct. Den danske 10-årige rente er en smule lavere i niveauet 1,1 pct. De amerikanske 2-årige renter steg tillige i kvartalet med 2 basispoint (bp.) sammen med de 10-årige renter der steg med 13 bp. De tyske tilsvarende renter faldt med hhv. 4 og 12 bp. Spændet mellem de danske og tyske renter faldt i kvartalet fra -10 bp. til -25 bp. afhængig af hvor på rentekurven, spændet måles. Den negative rente på de korte danske statsobligationer indikerer naturligvis, at situationen på obligationsmarkedet er alt andet end normal på nuværende tidspunkt. Mens der var stor efterspørgsel efter den danske krone i 2. kvartal, har man i 3. og 4. kvartal oplevet et generelt dyk i efterspørgslen. Dette ses som reaktion på, at Nationalbankens indsats for at holde kronen inden for det snævre bånd i forhold til euroen har virket efter hensigten. De faldende renter har bidraget til et positivt afkast for Pulje 1 - Danske Obligationer. For 4. kvartal lyder afkastet på 2,46 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for året lyder på 5,99 pct. (før pensionsafkastskat). Danske Obligationer 2,46% 2,39% 2,03% 5,99% 5,78% 4,89% Danske Obligationer 6,3% 5,3% 6,5% 5,3% 7,5% 6,4% 10,7% 9,1% Danske Obligationer 5,78% 7,98% 7,32% 5,55% 3% Realkredit Danmark SDRO ,4 3,5% Nykredit SDO ,3 4,5% Danske Stat ,1 2% Realkredit Danmark SDRO ,6 4% Realkredit Danmark SDRO ,5 Obligationsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligationer 968 Restløbetid: 0-2 år 0 Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Officiel varighed Danske obligationer 330,6 7,06 23,3 7,06 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Kontant I alt

4 Pulje 2 - Danske Aktier Efter ganske høje afkast i 3. kvartal fulgte et 4. kvartal med lidt mere beskedne afkast. Finansmarkedernes eufori over pengepolitiske lempelser blev afløst af bekymringer om den såkaldte fiskale kløft og de længere varende forhandlinger dette medførte. Den fiskale kløft er et udtryk for den dybe recession, som USA forventes at havne i, hvis de skattestigninger og tvungne offentlige besparelser, som ville træde i kraft 1. januar 2013, ikke bliver lempet eller udskudt. En midlertidig løsning blev nået den 31/12, præcis den sidste dag inden deadline. Generelt viste aktiemarkederne styrke gennem november og december, herunder også det danske. I porteføljen leverede IC Company og Rockwool de største kursstigninger på hhv. 30,73 pct. og 14,96 pct. i perioden, mens Solar Holding og DFDS stod for de største fald på hhv. -19,38 pct. og -8,62 pct. De største overvægte til Topdanmark og Coloplast bidrog positivt til det relative afkast. Ligeledes bidrog undervægtene til TDC og Novozymes positivt til det relative afkast. Undervægtene til Pandora og GN Store Nord bidrog negativ til det relative afkast mens overvægtene til Group4Securicor og FLS ligeledes bidrog negativt til det relative afkast. Pulje 2 Danske Aktier gav i 4. kvartal et afkast på 3,04 pct. (før pensionsafkastskat). Over året har puljen givet et afkast på 26,64 pct. (før pensionsafkastskat). Danske Aktier 3,04% 3,00% 2,54% 26,64% 26,39% 22,35% Danske Aktier -43,5% -37,0% 49,9% 42,4% 31,7% 26,9% -12,6% -10,7% Danske Aktier 26,39% 13,30% 4,25% 8,94% Novo Nordisk 10,4 Coloplast 8,9 Danske Bank 8,1 A.P. Møller Mærks 7,6 Carlsberg 7,5 Aktier Kontant I alt Aktier Industri, energi, m.v.* Forbrugsvarer, basisvarer Medicinal Finans IT og telekom I alt Danmark I alt *Gruppen inkl. også materialer og forsyning.

5 Pulje 4 - Mixpulje Middel De finansielle markeder var i 4. kvartal 2012 domineret af de politiske diskussioner omkring den fiskale kløft og det amerikanske gældsloft. Som følge heraf tillagde markederne de økonomiske nøgletal et relativt lille fokus. Ikke desto mindre var kvartalet på denne front præget af en svag bedring i vækstudsigterne for Kina og Europa. Små vendinger i ledende produktionsindikatorer gav blandt analytikerne således anledning til en opjustering af vækstforventningerne for Resultatet af de amerikanske finanspolitiske diskussioner blev desværre kun en udvandet aftale. En aftale der udskød tidspunktet for, hvornår der senest skal findes enighed om, hvilke besparelser, der skal gennemføres. Det betyder, at de amerikanske politikere allerede i februar ikke kun skal blive enige om at hæve gældsloftet som de allerede teknisk set er over men også blive enige om, hvor det er, der skal spares. Denne diskussion vil kunne medføre betydelig usikkerhed i de finansielle markeder. Dette bidrog til, at de globale aktiemarkeder, som målt ved MSCI World (i lokalvaluta) steg med knap 2,5 pct. På obligationssiden bar kvartalet præg af faldende renter som følge af den fortsatte usikkerhed omkring gældssituationen. Dette har således bidraget til stigende obligationskurser i de europæiske kernelande. Puljens obligationer var udvalgt med overvægt i Investment Grade obligationer og undervægt i danske obligationer. Aktiedelen af mixpuljen var fokuseret i emerging market aktier, imens europæiske og amerikanske aktier lå i undervægt i porteføljen. I absolutter termer gav Pulje 4 - Mixpulje Middel et afkast i 4. kvartal på 2,28 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for hele året ligger i plus med 12,71 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Middel 2,28% 2,05% 1,74% 12,71% 12,24% 10,36% Mixpulje Middel -21,5% -18,3% 20,0% 17,0% 14,3% 12,1% 0,4% 0,4% Mixpulje Middel 12,24% 8,80% 3,95% 4,24% SEBinvest Nordamerika Indeks 11,1 4% Realkredit Danmark SDRO ,0 2% Realkredit Danmark SDRO ,7 3,5% Nykredit SDO ,6 2% Nykredit SDO ,3 Obligationsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligationer 329 Restløbetid: 0-2 år Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Officiel varighed Mixpulje Middel , ,01 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

6 Pulje 5 - Globale Aktier* De finansielle markeder var i 4. kvartal 2012 domineret af de politiske diskussioner omkring det amerikanske gældsloft. Som følge heraf tillagde markederne de økonomiske nøgletal et relativt lille fokus. Ikke desto mindre var kvartalet på denne front præget af en svag bedring i vækstudsigterne for Kina og Europa. Små vendinger i ledende produktionsindikatorer gav blandt analytikerne således anledning til en opjustering af vækstforventningerne for Resultatet af de amerikanske finanspolitiske diskussioner blev desværre kun en udvandet aftale. En aftale der udskød tidspunktet for, hvornår der senest skal findes enighed om, hvilke besparelser, der skal gennemføres. Det betyder, at de amerikanske politikere allerede i februar ikke kun skal blive enige om at hæve gældsloftet som de allerede teknisk set er over men også blive enige om, hvor det er, der skal spares. Denne diskussion vil kunne medføre betydelig usikkerhed i de finansielle markeder. Dette bidrog til, at de globale aktiermarkeder, som målt ved MSCI World (i lokalvaluta) steg med knap 2,5 pct. På obligationssiden bar kvartalet præg af faldende renter som følge af den fortsatte usikkerhed omkring gældssituationen. Dette har således bidraget til stigende obligationskurser i de europæiske kernelande. Puljen har været allokeret med overvægt i emerging market aktier og undervægte i amerikanske og europæiske aktier. Pulje 5 Globale Aktier gav i 4. kvartal et afkast på 0,95 pct. (før pensionsafkastskat), og et afkast på 13,39 pct. (før pensionsafkastskat) for hele året. Globale Aktier* 0,95% 0,23% 0,20% 13,39% 12,46% 10,55% Globale Aktier* -48,5% -41,2% 14,1% 12,0% 13,5% 11,5% -0,09% -0,08% Globale Aktier* 12,46% 8,44% -5,61% -3,94% SEBinvest Nordamerika Indeks 60,1 SEBinvest Europa Small Cap 12,8 AKL SEB Global EME (Earnest) DKK 10,9 SEBinvest Europa Indeks 7,3 SEBinvest Japan Hybrid (DIAM) 6,0 Aktier Kontant I alt *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier.

7 Pulje 6 - Mixpulje Høj De finansielle markeder var i 4. kvartal 2012 domineret af de politiske diskussioner omkring den fiskale kløft og det amerikanske gældsloft. Som følge heraf tillagde markederne de økonomiske nøgletal et relativt lille fokus. Ikke desto mindre var kvartalet på denne front præget af en svag bedring i vækstudsigterne for Kina og Europa. Små vendinger i ledende produktionsindikatorer gav blandt analytikerne således anledning til en opjustering af vækstforventningerne for Resultatet af de amerikanske finanspolitiske diskussioner blev desværre kun en udvandet aftale. En aftale der udskød tidspunktet for, hvornår der senest skal findes enighed om, hvilke besparelser, der skal gennemføres. Det betyder, at de amerikanske politikere allerede i februar ikke kun skal blive enige om at hæve gældsloftet som de allerede teknisk set er over men også blive enige om, hvor det er, der skal spares. Denne diskussion vil kunne medføre betydelig usikkerhed i de finansielle markeder. Dette bidrog til, at de globale aktiemarkeder, som målt ved MSCI World (i lokalvaluta) steg med knap 2,5 pct. På obligationssiden bar kvartalet præg af faldende renter som følge af den fortsatte usikkerhed omkring gældssituationen. Dette har således bidraget til stigende obligationskurser i de europæiske kernelande. Puljens obligationer var udvalgt med overvægt i Investment Grade obligationer og undervægt i danske obligationer. Aktiedelen af mixpuljen var fokuseret i emerging market aktier, imens europæiske og amerikanske aktier lå i undervægt i porteføljen. I absolutter termer gav Pulje 6 - Mixpulje Høj et afkast i 4. kvartal på 1,74 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for hele året ligger i plus med 14,08 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Høj 1,74% 1,42% 1,20% 14,08% 13,76% 11,65% Mixpulje Høj* 13,76% N/A N/A N/A * Mixpulje Høj har været investeret siden november SEBinvest Danske Aktier 27,9 SEBinvest Kreditobligationer (Euro) 20,4 SEBinvest Nordamerika Indeks 14,2 SEBinvest Europa Small Cap 7,2 4% Realkredit Danmark SDRO ,2 Varighed - MOAD Mixpulje Høj 23,7 3,34 0,8 3,34 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra mod. optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

8 Pulje 7 - Korte Obligationer De europæiske obligationsrenter faldt i 4. kvartal mens de amerikanske steg. De fortsat usikre udsigter for den europæiske gældskrise samt den amerikanske fiskale kløft prægede i høj grad markederne. Især niveauerne på de 10-årige renter er nu ikke længere identiske på tværs af kernelandene. Den amerikanske 10-årige rente ligger således omkring 1,8 pct., hvilket er lidt højere end den tyske, som ligger i niveauet 1,3 pct. Den danske 10-årige rente er en smule lavere i niveauet 1,1 pct. De amerikanske 2-årige renter steg tillige i kvartalet med 2 basispoint (bp.) sammen med de 10-årige renter der steg med 13 bp. De tyske tilsvarende renter faldt med hhv. 4 og 12 bp. Spændet mellem de danske og tyske renter faldt i kvartalet fra -10 bp. til -25 bp. afhængig af hvor på rentekurven, spændet måles. Den negative rente på de korte danske statsobligationer indikerer naturligvis, at situationen på obligationsmarkedet er alt andet end normal på nuværende tidspunkt. Mens der var stor efterspørgsel efter den danske krone i 2. kvartal, har man i 3. og 4. kvartal oplevet et generelt dyk i efterspørgslen. Dette ses som reaktion på, at Nationalbankens indsats for at holde kronen inden for det snævre bånd i forhold til euroen har virket efter hensigten. De faldende renter har bidraget til et positivt afkast for Pulje 7 - Korte Obligationer. For 4. kvartal lyder afkastet på 0,72 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for året lyder på 2,85 pct. (før pensionsafkastskat). Korte obligationer 0,72% 0,66% 0,56% 2,85% 2,63% 2,23% Korte obligationer 3,8% 3,2% 5,2% 4,4% 3,5% 3,0% 3,7% 3,1% Korte obligationer 2,63% 3,27% 3,75% 3,35% 2% Realkredit Danmark SDRO ,4 4% Nordea SDRO ,1 Var. Nykredit JCB ,9 3,5% Nykredit SDO ,1 2% Realkredit Danmark SDRO ,1 Obligationsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligationer 310 Restløbetid: 0-2 år Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år 0 Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Officiel varighed Korte obligationer 140,7 2,29 3,2 2,29 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Kontant I alt

9 Pulje 8 - Mixpulje Lav De finansielle markeder var i 4. kvartal 2012 domineret af de politiske diskussioner omkring den fiskale kløft og det amerikanske gældsloft. Som følge heraf tillagde markederne de økonomiske nøgletal et relativt lille fokus. Ikke desto mindre var kvartalet på denne front præget af en svag bedring i vækstudsigterne for Kina og Europa. Små vendinger i ledende produktionsindikatorer gav blandt analytikerne således anledning til en opjustering af vækstforventningerne for Resultatet af de amerikanske finanspolitiske diskussioner blev desværre kun en udvandet aftale. En aftale der udskød tidspunktet for, hvornår der senest skal findes enighed om, hvilke besparelser, der skal gennemføres. Det betyder, at de amerikanske politikere allerede i februar ikke kun skal blive enige om at hæve gældsloftet som de allerede teknisk set er over men også blive enige om, hvor det er, der skal spares. Denne diskussion vil kunne medføre betydelig usikkerhed i de finansielle markeder. Dette bidrog til, at de globale aktiemarkeder, som målt ved MSCI World (i lokalvaluta) steg med knap 2,5 pct. På obligationssiden bar kvartalet præg af faldende renter som følge af den fortsatte usikkerhed omkring gældssituationen. Dette har således bidraget til stigende obligationskurser i de europæiske kernelande. Puljens obligationer var udvalgt med overvægt i Investment Grade obligationer og undervægt i danske obligationer. Aktiedelen af mixpuljen var fokuseret i emerging market aktier, imens europæiske og amerikanske aktier lå i undervægt i porteføljen. I absolutter termer gav Pulje 8 - Mixpulje Lav et afkast i 4. kvartal på 2,08 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for hele året ligger i plus med 10,20 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Lav 2,08% 1,90% 1,61% 10,20% 9,78% 8,29% * Mixpulje Lav N/A N/A 19,7% 16,7% 11,1% 9,4% 3,1% 2,6% *Afkastet for 2009 er regnet fra puljens start 1. februar Mixpulje Lav 9,78% 7,92% - - 4% Realkredit Danmark SDRO ,4 3,5% Nykredit SDO ,6 2% Realkredit Danmark SDRO ,5 SEBinvest Nordamerika Indeks 7,1 2% Nykredit SDO ,3 Obligationsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligationer 5 Restløbetid: 0-2 år Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Officiel varighed Mixpulje Lav 518,8 4,02 20,9 4,02 *Ændringen vedrører alene obligations- og kontantbeholdningen, inkl. futures sikkerhedsmargin, og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2014

Markedskommentar Orientering Q3 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 Markedskommentar Kære Læser! Danmark Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser i oktober og november blev

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2011

Markedskommentar Orientering Q3 2011 Markedskommentar De finansielle markeder var gennem hele 3. kvartal meget urolige. Aktiemarkederne, over det meste af verden, faldt som følge af den efterhånden kroniske gældskrise i både Europa og USA

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar. 4. kvartal 2016

Markedskommentar. 4. kvartal 2016 4. kvartal 2016 Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed,

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Puljenyt 4. kvartal 2016

Puljenyt 4. kvartal 2016 Puljenyt Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed, men faktisk

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015 MARKEDSKOMMENTAR SEPTEMBER 2015 Frygten for kinesisk afmatning Udviklingen i Kinas økonomi og finansielle markeder har de seneste måneder tiltrukket sig fokus fra

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg!

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2016 Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg! Oktober måned blev præget af stigende renter og en styrket dollar pga. en øget sandsynlighed for en rentestigning

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2010

Puljenyt 3. kvartal 2010 Puljenyt 3. kvartal 2010 Det globale aktieindeks, MSCI World, steg med 2,11 pct. i 3. kvartal målt i danske kroner. Stigningen viser, at aktiemarkederne ikke kalkulerer med et nyt større fald i de internationale

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere