COLLIGO. Teamudvikling Personlig fremtræden Konfliktløsning. Facilitering af visionsog beslutningsprocesser. Inspirationskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COLLIGO. Teamudvikling Personlig fremtræden Konfliktløsning. Facilitering af visionsog beslutningsprocesser. Inspirationskatalog"

Transkript

1 COLLIGO Inspirationskatalog Teamudvikling Personlig fremtræden Konfliktløsning Facilitering af visionsog beslutningsprocesser

2 Konflikthåndtering via konstruktiv kommunikation Få viden om og konkrete værktøjer til, hvordan anerkendelse, konstruktiv kommunikation og konflikthåndterering kan medvirke til større udvikling af medarbejderne - og dermed også virksomheden. For medarbejdere med personaleansvar, som vil udvikle en virksomhedskultur, hvor konflikter og kommunikation håndteres konstruktivt. Konflikter opstår helt naturligt når mennesker lever og arbejder sammen. Vi kan ofte håndtere disse konflikter konstruktivt med de redskaber vi har, men det sker, at de redskaber vi har ikke slår til. Jo, mere en konflikt udvikler sig, jo flere menneskelige og økonomiske omkostninger har det. Det kan komme til at koste ikke blot den enkelte medarbejder dyrt, men også virksomheden som helhed. Det er en god investering at fokusere målbevidst på at danne en virksomhedskultur, hvor kommunikation og konflikter håndteres på en måde så de udvikler både den enkelte medarbejder og virksomheden i stedet for at danne grundlag for afvikling. 2 Konflikter er almindelige Konflikter mellem kolleger opstår på Konflikter mellem kolleger opstår på mange arbejdspladser. 16 procent mange arbejdspladser. 16 procent af medarbejderne har ifølge en af medarbejderne har ifølge en større undersøgelse udarbejdet af større undersøgelse udarbejdet af det Nationale Institut for det Nationale Institut for Arbejdsmiljø haft skænderier eller Arbejdsmiljø haft skænderier eller konflikter på arbejdet en gang om konflikter på arbejdet en gang om måneden eller oftere. måneden eller oftere. Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred, Det Kilde: Arbejdsmiljø Helbred, Det Nationale Institut forog Arbejdsmiljø, Nationale Institut for Arbejdsmiljø, INSPIRATION

3 Kommunikation i teams Bliv bedre til at kommunikere i teamet på en måde som underbygger tilliden, letter konflikthåndtering, øger engagementet, styrker ansvarligheden og tydeliggør teamets målsætninger. For alle der ønsker at styrke samarbejdet gennem kommunikationen. Du lærer om og øver dig i kommunikation som skaber og underbygger tillid, konflikthåndtering, engagement, ansvarlighed og målsætninger. Vi arbejder med både skriftlig og mundtlig kommunikation og du vil blive rustet teoretisk og praktisk med de forskellige kommunikative værktøjer, som er særlige anvendelige i teamets samarbejde. Formen er undervisning kombineret med praktiske øvelser, der vil give dig erfaring med de kommunikative værktøjer der kan styrke samarbejdet i din virksomhed. Der tages udgangspunkt i dine og de andre deltageres erfaringer fra tidligere og nuværende teamsamarbejde. Fundamentet er systemisk og retorisk teori, og der tages bl.a. udgangspunkt icolligo.dk inspiration fra Patrick Lencionis bog "The Five Dysfunctions of a Team" (Samarbejdets fem faldgruber). 3

4 Teamkommunikation kan afholdes som en inspirations workshop, to undervisningsdage eller et grundigt træningsforløb over flere gange. Vi gennemfører det for såvel ledere, Vi gennemfører det for såvel ledere, der ønsker færdigheder i der ønsker færdigheder i teamkommunikation som for hele teamkommunikation som for hele teams. teams. Vi tilbyder også coaching af dit Vi tilbyder af dit team - medogså fokuscoaching på team - med fokus på eller andre teamkommunikation teamkommunikation fokuspunkter, som diteller teamandre vil fokuspunkter, sommed. dit team vil arbejde målrettet arbejde målrettet med.

5 Retorisk forkyndelsesværksted Alle har deres unikke tilgang til formidling under prædikener, andagter, oplæg og dialog. Lær hvordan du udvikler dit personlige udtryk gennem stemmetræning, kropssprog og læringssamtaler. For præster fra folke- og frikirker med ambition om at viderudvikle deres personlige udtryk og formidlingsform. Der veksles mellem oplæg og praktiske øvelser, der involverer deltagernes konkrete formidlingsopgaver og erfaringer. Der arbejdes med den enkelte deltagers personlige udtryk gennem stemmetræning, kropssprog og læringssamtaler. Der er mulighed for at supplere forkyndelsesværkstedet med individuel coaching på dine retoriske færdigheder. Temaer for oplæg, diskussion og øvelser: Brug af AV-midler og visuelle materialer Brug af inde- og uderum i kirkesal, mødelokaler og ved udendørs prædikener Ungdoms-, børne- og familiegudstjenester Højmesser og højtider Andagter og bedemøder Dialog prædikener Møder med menighed og menighedsråd Vi anbefaler at forkyndelsesværksteder afholdes i forløb over tid, så der gives bedst mulige betingelser for udvikling og varig forandring. 4 INSPIRATION

6 Anerkendende kommunikation Alle mennesker behøver tillid fra andre for at kunne agere optimalt. Lær hvordan du og dit team kommunikerer på en måde, på en måde der er præget af respekt og tro på andre. For alle der ønsker at se kompleksiteterne hos andre som styrker og muligheder for udfoldelse. Med anerkendende kommunikation viser du respekt ved at se andre som de personer og de mennesker de er og du viser tillid til, at de bidrager til samtalen og løsningen så godt de kan. Du viser nærvær ved at være til stede i situationen og lytte aktivt. Med empati drager du omsorg for og har indfølingsevne med andres virkelighed uden at du mister dit eget ståsted. Anerkendende kommunikation - eller den anderkendende tilgang handler om at respektere hinanden og se hinandens ressourcer. Det må dog ikke forveksles med tom ros. Når man kommunikerer anerkendende, værdsætter man hinandens indsats på en måde, der er præget af respekt og tro på, at andre gør det bedste, de kan. Anerkendende kommunikation falder mere naturligt for nogle mennesker end for andre, men alle kan lære det. Med nysgerrighed for andre og åbenhed for det de har at fortælle får du indsigt i andres virkelighedsopfattelse og de får indsigt i din, så I når frem til løsningerne sammen. COLLIGO.DK 5

7 Mødeledelse Bliv bedre til at holde meningsfulde og effektive møder. Lær hvordan du skaber en sammenhængende og meningsfuld kontekst for det fællesskab mødedeltagere deltager i. Vi inddrager domæneteori, hvor et domæne forstås som en position ud fra hvilken man forstår og agerer på mødet. Vi introducerer gamemastery og sprogspil som en ramme, inden for hvilken du kan blive mere opmærksom på hvad din opgave som mødeleder/ordstyrer består i. Ved at identificere forskellige spørgsmålstyper gør vi det lettere at skabe gensidig afklaring om det aktuelle fokus, dagsordenspunkt m.v. under mødet. Temaer for oplæg, diskussion og øvelser: Introduktion til mødeledelse Kontekst Domæneteori Gamemastery og sprogspil De tre procesmarkører Spørgsmålstyper Tale- og lyttepositioner Grafisk facilitering Udnyttelse af mødelokalet Lær at arbejde med visualitet i form af tegninger, modeller, skitser m.v. til at effektivisere og levendegøre dialogen mellem mødedeltagerne. Vi ser også på hvordan man udnytter mødelokalets indretning/udstyr og virkemidler inkl. de personer, som befinder sig i det til at skabe og understøtte energi og effektivitet. 6 INSPIRATION

8 Ledelse med praksisrettet åben kommunikation Bliv en bedre leder med en række effektive redskaber, som åbner kommunikationen imellem dig og dine medarbejdere. Alle mennesker har et unikt billede af verden som er skabt på baggrund af den enkeltes uddannelse og livserfaringer. Denne virkelighedsopfattelse påvirkes konstant af indtryk fra omverdenen, som sorteres ud fra hvad vi ved i forvejen og hvilken betydning vi tillægger dem i forhold til vores egen forståelse af verden. Af samme årsag kan vi ofte misforstå hinanden, fordi vi prøver at forstå hinanden ud fra vores egen personlige virkelighedsopfattelse. Men med nysgerrighed for andre og åbenhed for det de har at fortælle kan du få indsigt i andres tankesæt og de får indsigt i dit, så I når frem til løsningerne sammen. Temaer for oplæg, diskussion og øvelser: Den anerkendende tilgang Nærvær i relationen Nysgerrighed Multivers Autopoisesis Spørgsmålstyper Vi tager afsæt i systemisk og retorisk teori, men er praksisrettede og træner dig i at bruge redskaber, som åbner kommunikationen imellem dig og dine medarbejdere. COLLIGO.DK 7

9 Aktivt medborgerskab i frivillige organisationer Foredrag, oplæg og workshop om individets og fællsskabets rolle. Om organisationer, foreninger og kirkers betydning for udvikling af medborgerskab og hvordan man kan tage et medansvar, føle sig ansvarlig og nødvendig i et fællesskab hvor alle hjælper efter evne og som en del af det større fællesskab. For organisationer, foreninger eller kirker, der ønsker at tage større del i samfundet gennem ved at deltage i og arbejde for lokale forhold, men samtidigt ser sig som del af et større fællesskab både som statsborgere og verdensborgere. Colligo tilbyder både foredrag eller oplæg om medborgerskab, men foretrækker at trække på emnets iboende inddragelse - og derfor lægger vi op til at dette emne tilgås i workshop- og procesformen. Medborgerskab handler om at se sig selv som en del af det større samfund, hvor man samtidigt føler ansvar og involverer sig i sit nærmiljø. Hvor frivilliges indsats bliver værdsat og hjulpet på vej. Hvis din organisation, forening eller kirke ønsker at tage større del i samfundet - hvordan kan I så gøre det? 8 INSPIRATION

10 Styrk din gennemslagskraft i talestemme og kropssprog Styrk din gennemslagskraft i talestemme og kropssprog, indtag lokalet og brug det, mød dine modtagere og brug dem. For alle der ønsker at forbedre deres evner inden for præsentationsteknik. Med udgangspunkt i de tre T'er, Tilstedeværelse, Teknik og Tilbehør, dækker undervisningen de vigtigste områder inden for moderne præsentation, oplæg, foredrag og undervisning. Gennemføres i en dialogbaseret atmosfære. Der veksles mellem undervisning, oplæg og praktiske øvelser. Deltagerne får dermed et indgående kendskab til teknikker som kan skærpe deres præsentationer, oplæg, foredrag eller undervisning. Alt efter varighed, vil deltagerne også få mulighed for at træne færdigheder i præsentationsteknikkens tre T'er. Der er også mulighed for individuelle coachingforløb på dine retoriske færdigheder, hvor der f.eks. kan inddrages videooptagelser af din daglige praksis. COLLIGO.DK Tilstedeværelse: Gennemslagskraft, talestemmen, kropssprog og indtagelse af lokalet. Teknik: Teknik: Brug af projektor, PowerPoint og Brug af projektor, PowerPoint og lign. Typografi og layout, brug af lign. Typografi og layout, brug af billeder og illustrationer, lyd og film. billeder og illustrationer, lyd og film. Tilbehør: Tilbehør: Grafisk facilitering gennem brug af Grafisk facilitering gennem af flipboard, whiteboard, stickybrug notes flipboard, whiteboard,som sticky og andre virkemidler, kannotes og andre virkemidler, som kan understøtte procesarbejde og understøttevisuelt. procesarbejde og fortælling fortælling visuelt. 9

11 Foredrag: Fighter eller slagsbror? Når man gerne vil kæmpe men ikke gider slås - hvordan tackler man så sine konflikter? En konflikt er, når to mennesker vil noget forskelligt, og den situation opstår i alle vores relationer både derhjemme og på arbejdspladsen. Det er et livsvilkår, som vi ikke kan komme udenom. Den afgørende faktor er, hvordan vi tackler konflikterne. Vores håndtering af dem afgør, om de fører til udvikling eller afvikling af os selv og vores relationer. Afholdes som foredrag med efterfølgende debat/perspektivering. Kan målrettes og skræddersyes til grupper af forskellig størrelse. Vi kan ikke bestemme, hvordan de andre vælger at kæmpe, men vi kan bestemme, hvordan vi selv træder ind i kampen, og hvilke midler vi vil bruge. Vi kan ikke ændre på et andet menneske, men vi kan være med til at sætte rammerne og lægge strategien for, hvordan fighten udvikler sig. Og der skal kun en til at ændre på mønstret mellem to mennesker. Du bestemmer derfor selv, om du vil være fighter eller slagsbror. Men hvordan? 10 INSPIRATION

12 Medarbejderdag Lad Colligo arrangere en medarbejderdag, der styrker samarbejdet og det kollegiale fællesskab i jeres virksomhed Hvis jeres team, afdeling, eller medarbejdergruppe overvejer at afholde et længere medarbejdermøde, kan Colligo, i samarbejde med ledelsen, skræddersy den helt rigtige medarbejderdag, så arrangementet får det bedst mulige afsæt. Vi kan bidrage med indgangsvinkler på f.eks. bedre samarbejde, bedre psykisk arbejdsmiljø og udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV). I forhold til virksomhedens APV, kan vi hjælpe med kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø (forløb) også som opfølgning på en evt. eksisterende APV. Fællesskabsaktiviteter Vi samarbejder med forskellige partnere inden for underholdende og fysiske fællesskabsaktiviteter. Det kan være alt fra fysiske teambuildingøvelser til gospel- eller stomp workshops. Vi sikrer at undervisning og underholdning udgør en helhed og at det sjove bliver meningsfuldt. COLLIGO.DK Om APV: Arbejd med APV og få noget Arbejd med APV og få noget ud af det ud af det Det er et lovkrav at danske Det er et lovkrav at danskeen virksomheder udarbejder virksomheder udarbejder en arbejdspladsvurdering som arbejdspladsvurdering som omhandler det fysiske og det omhandler det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Derdet er krav til psykiske Der eri krav til at uansetarbejdsmiljø. hvilken en metode at uansettilhvilken en metode benytter at udarbejde den,i så skal benytter at udarbejde og den, så skal der indgåtil identifikation der indgå identifikation og kortlægning, beskrivelse og kortlægning, beskrivelseafog vurdering, inddragelse vurdering, inddragelse sygefravær, prioriteringafog sygefravær, prioritering og handlingsplan samt opfølgning på handlingsplan samt opfølgning på handlingsplanen. APV skal handlingsplanen. skal ajourføres hver 3. APV år. Udfærdigelsen ajourføres hver 3. år. Udfærdigelsen af en APV giver gode muligheder for af styrke en APVsamarbejdet giver gode og muligheder for at at styrke samarbejdet og arbejdsmiljøet. arbejdsmiljøet. 11

13 "... en stor støtte som procesleder under hele dagens møde. Vi fik fra dagens start opstillet faste rammer for tale og lytte processerne uden der blevet givet køb på fleksibiliteten... engageret og særdeles lydhør over for den enkeltes indspil uden at fjerne fokus fra det overordnede mål." "... bidrager aktivt og kreativt til en opfindsom udvikling af løsninger..." "Yderst entusiastisk. Ivrig efter at imødekomme de overordnede krav." "... kompetent og god underviser... meget grundig i sin tilbagemelding og dokumentation..." COLLIGO styrker ledelse, formidling og samarbejde gennem varig forandring og udvikling af mennesker - individuelt og i teams - med en anerkendende og coachende tilgang. Temaerne i dette inspirationskatalog kan tilpasses og sammensættes, så det matcher netop jeres ønsker og behov. Vil du høre mere om hvad vi kan tilbyde dig og din organisation, så kontakt Nana Holm Green på mail eller telefon

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Kurser med fokus på relationer

Kurser med fokus på relationer 1 Kurser med fokus på relationer Kursuskatalog fra Sally Kommunikation Sally Kommunikation - www.sallykommunikation.dk - Telefon: 26 14 20 29 - info@sallykommunikation.dk 2 INDHOLD Kursuskatalog Forord

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

kursuskatalog supplement as

kursuskatalog supplement as kursuskatalog supplement as indhold supplement as 04 Organisationsudvikling 08 personlig udviling 12 kommunikation & undervisningsteknik 17 arbejdsmiljø & stress 20 økonomi & regnskab 23 projektarbejde

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere