Frugtbare partnerskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frugtbare partnerskaber"

Transkript

1 Helene Tølbøll Djursø & Anders Drejer Frugtbare partnerskaber - samarbejde mellem privat og offentligt nyt perspektiv på det personlige lederskab gyldendal business

2 Indhold Forord 9 1 Samfundsmæssige udfordringer Den igangværende krise 16 Skiftet fra industri- til vidensamfund 17 Paradigmeskiftet fra industri- til vidensamfund på samfundsniveau 19 Paradigmeskiftets primære elementer 20 2 Den offentlige sektor i vidensamfundet 23 Ledelsesudfordringen inden for det offentlige nu og fremover 25 Frugtbare partnerskaber en af løsningerne 26 Frugtbare partnerskaber Samarbejde mellem privat og offentligt Af Helene Tølbøll Djursø og Anders Drejer 2011 Gyldendal A/S Omslag og sats: Stuntfire Søren Ditlefsen Tryk: Livonia Print, Letland ISBN: udgave, 1. oplag Printed in Latvia Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. 3 Værdiskabende samarbejder og velfungerende partnerskaber 33 Danmarks mest klimavenlige daginstitution 33 Danmarks første offentlige CO 2 -neutrale bygning 38 Det Danske Madhus: OPP med vokseværk 43 OPS skal være samarbejde imellem specialister 46 4 Nye ledelsesteorier til understøttelse af frugtbare partnerskaber 51 Definition af frugtbare partnerskaber 54 Fordomme som barriere 56 Regler som barriere 56 Kortsigtet tænkning i det politiske system som barriere 58 Hvordan overvinder vi så barriererne? 59 Definition af frugtbare partnerskaber 60 Gyldendal Business Klareboderne København K Tlf.: Frugtbare-partnerskaber-indhold++.indd /10/

3 5 Corporate social responsibility (CSR) et nøgleord i frugtbare partnerskaber 61 CSR som begreb 62 CSR god forretningspraksis 63 Shareholder value 65 Danmark kan få en global styrkeposition 68 Strategisk offentligt samfundsansvar 70 Fremtiden og udfordringerne 72 Udviklingstendenser Vi behøver en version 3.0 af OPP 177 Samtale med Dennis Kristensen 14 Inddrag universiteterne og tænk i nye forretningsmodeller 193 Samtale med Bent Hansen 15 Professor Kurt Klaudi Klausens refleksioner over samtalerne med Claus Juhl og Bent Hansen Flere stærke partnerskaber kan sikre velfærdsstaten 77 Refleksion over samtalen med Lars Rohde 16 Innovation på kanten 215 Samtale med Christian Stadil 7 Optimisterne driver innovationen 89 Refleksion over samtale med Allan Søgaard Larsen 17 Vejen ud af krisen 233 Hvad skal vi nu leve af? 233 Janteloven gælder ikke i den globaliserede verden! Kvadratroden af governance 108 Samtaler med Sten Scheibye og Steen Thomsen 18 Hvad nu? 243 Hvad har vi lært? De dygtigste medarbejdere skaber fremtiden og arbejdspladserne 129 Samtale med Peter Schütze 10 Innovative partnerskaber er fremtiden 143 Samtale med Jan Trøjborg 11 Vi har mest brug for kapitalpartnerskaber 153 Samtale med Claus Juhl 12 Partnerskaber skal først og fremmest være en god forretning gerne med gensidige fordele 165 Samtale med Claus Hjort Frederiksen Frugtbare-partnerskaber-indhold++.indd /10/

4 6 Flere stærke partnerskaber kan sikre velfærdsstaten Samtale med Lars Rohde, administrerende direktør i ATP Hvis der er nogen, der kan og vil de frugtbare partnerskaber, så er det ATP. Blandt de store fonde har ATP udmærket sig ved at være villig til at medvirke til at løfte de samfundsmæssige opgaver, som vi står over for. Vi vælger derfor at starte vores læringsproces mod mere viden om frugtbare partnerskaber med en samtale med ATP s øverste chef, Lars Rohde. Lars Rohde er en mand med et stort samfundssind og tillige en vidende og karismatisk leder, som kan lære os en masse om samfundets udfordringer set fra en meget indflydelsesrig stol. Endvidere glæder vi os til at præsentere de tanker, ATP s chef har gjort sig om, hvilke områder der med fordel kan gøres til genstand for frugtbare partnerskaber, hvad han tror, der kan komme ud af sådanne partnerskaber, og hvordan samfundet kan få flere frugtbare partnerskaber. Er det manglende tradition eller bureaukrati, der står i vejen for de frugtbare partnerskaber, som mange i flere år har talt varmt for? Det har Lars Rohde en række klare holdninger til, og han sender også selv en række spørgsmål videre til de politiske bidragydere i vores bog. 77 Frugtbare-partnerskaber-indhold++.indd /10/

5 Et land som Australien har en helt anden tilgang for eksempel på infrastrukturområdet. En stor del af den australske infrastrukxx Danmark står over for udfordringer, der kræver øget outsourcing, nye finansieringsformer, blandt andet af infrastruktur, og stærke partnerskaber mellem det offentlige og de private virksomheder. Det skal være med til at sikre vores velfærdsmodel, mener Lars Rohde, der lister en række tankevækkende debatemner, dilemmaer og udfordringer op af typen, som det haster at få gjort noget ved. xx Vi står over for en demografisk dødens dal Danmarks traditionelle velfærdsmodel er ved at vise tegn på stærk overbelastning. Vi står over for en demografisk dødens dal, som vil forøge presset på udgiftssiden og samtidig formindske de mulige indtægter i det offentlige. Alene derfor bliver vi nødt til at have en grundlæggende diskussion om, hvad der er den offentlige sektors primære funktioner i helt snæver forstand, og så koncentrere os om dem. Derudover skal vi prøve at udvikle andre modeller til finansiering og betaling af de offentlige ydelser, og det er den grundlæggende baggrundsmusik for de nødvendige nye tanker i partnerskaber mellem det offentlige og det private. Vi elsker jo velfærdsstaten, og der er vel ikke det produkt, vi ikke mener skal høre hjemme her. Men velfærdsstaten bliver en udfordring for Danmark, fordi vores servicemodel i høj grad er bygget på offentlig finansiering. Vi skal nøje overveje, om det bliver civilsamfundet, der må påtage sig mere socialt arbejde i fremtiden. Tag for eksempel skoleområdet. Det utroligt underholdende ved Danmark er, at ikke alene har vi et dyrt og meget kostbart offentligt skolesystem, men hvis ikke man kan lide det system, så kan man få en privatskole med tilskud. Det må være et meget rigt samfund, der kan klare begge dele. Det har nogle ideologiske baggrunde, som sjovt nok har fundet støtte både fra venstrefløjen med deres lilleskoler og højrefløjen med deres kristne friskoler. Måske var det et af de områder, vi som samfund skulle kigge lidt mere på. Offentlige virksomheder er underlagt en særlig politisk logik Private virksomheder kan noget, som det offentlige ikke kan, derfor er OPP, offentlig-private partnerskaber, interessante. Der vil ofte være en tendens til, at de offentlige virksomheder er underlagt en særlig politisk logik, der indimellem kan være stærkt hæmmende for drift, udvikling og ikke mindst for rationaliteten i virksomheden. Det er en anden form for legitimitet, den type virksomheder har, sammenlignet med private virksomheder. Omvendt gælder det, at de offentlige virksomheder kan operere uden et marked det kan de private ikke. Derudover kan de varetage opgaver, som vi aldrig nogensinde ville drømme om at lægge i et privat regi. Domstolene, retsvæsenet og politiet er de helt klassiske eksempler, men det gælder også en stor del af sygehusvæsenet. Der, hvor man med fordel kan bruge private aktører, er der, hvor der er en veldefineret én til én-sammenhæng mellem ydelserne og brugerne, og hvor brugeren skal betale. Det kan give en mekanisme, som er med til at rationere brugen af ydelserne. Et af de store problemer i den offentlige sektor er, at når der er en gratis ydelse, er den også ofte ubegrænset på en eller anden facon. Derfor kunne en højere grad af private aktører på en række områder være en af vejene frem. Vi kan også adskille bestiller- og betalerrollen på den ene side og udførerrollen på den anden. Man kan godt have noget, der er offentligt finansieret, men udføres privat, ligesom man kan have noget, der er offentligt udført, men privat finansieret. Det vil kunne give en mere fleksibel tilgang, end der er i dag. Jeg fatter ikke en meter Frugtbare-partnerskaber-indhold++.indd /10/

6 tur er i privat ejerskab en lignende dansk model med forskellige kombinationer af brugerbetaling og direkte offentlig betaling af noget af infrastrukturen ville være en god idé. Den samme model har en række sydeuropæiske lande valgt. Det har jeg tit plæderet for, at vi skulle udbygge i Danmark uden at der er sket noget ved det. Der findes allerede en del offentlig-private samarbejder, der kører fint i Danmark, og der er flere måder at organisere og lede det på. Et eksempel er, når regionerne udbyder et antal operationer og lader privathospitalerne byde på dem, eller når busdriften på Fyn og andre steder kommer i udbud. Der findes en lang række eksempler så på mange måder kan man bare gøre mere af det samme. Måske bare udbrede det mere! ATP vil gerne være med til at investere i infrastruktur i Danmark. Vi har erfaring med det i udlandet, men absolut ingen i Danmark. Behovene er voldsomme på infrastrukturområdet, og måske hjælper nødvendighedens lov en gang imellem med at skabe forandringer. Men lige nu er vi nødsaget til at placere denne type investeringer uden for Danmark. Direkte adspurgt har Lars Rohde ingen enkel forklaring på, hvorfor ATP er nødt til at placere milliardinvesteringer på infrastrukturområdet i udlandet: Det er kompliceret, men jeg tror, at der oprindelig har været en ideologisk betinget modvilje mod det i Danmark. Den tror jeg faktisk er væk. Til gengæld er der stadig en dybt rodfæstet modvilje i dele af embedsværket mod det helt uden for politisk kontrol ser det ud til. Det betyder, at det er uhyre vanskeligt at få noget igennem på området. Derudover har der været lidt mere overordnede makroøkonomiske hensyn også i de seneste fem-ti år. Specielt Finansministeriet har været en meget klar modstander af det, fordi man helt rigtigt var bange for at gøre samfundsøkonomien endnu mere rødglødende. Måske kommer der en opblødning, men det går ikke hurtigt med at få tænkt i de store offentlig-private samarbejder på infrastrukturfronten, selvom det område skriger på en indsats så måske skal politikerne stampe i gulvet på Slotsholmen, før der sker noget, for problemerne løser ikke sig selv tværtimod. Spørger man Lars Rohde, hvad han her og nu ville spørge finansminister Claus Hjort Frederiksen om, lyder svaret med en venlig piskesnert af humor: Jeg fatter ikke en meter hvorfor sker der ikke noget? Jeg synes da, det er tankevækkende. Innovation kan også være konstant at gøre det bedre Mange taler i dag om mangel på innovation, og det er måske rigtigt nok, men innovation er også et lidt misbrugt ord. Jeg tror, vi skal til at have en anden holdning til stadige forbedringer. At det skal være en integreret del af den måde, vi arbejder på, at vi hele tiden ser på: Kan vi gøre det bedre? Jeg tror, der er potentiale til et løft og til en betydelig grad af rationalisering. Det kræver meget i et politisk system at tvinge personalereduktioner og besparelser igennem det kan der være mange gode grunde til, for det er jo sin sag at svinge rundt med en stor offentlig organisation, når man samtidig skal skære 20 procent af omkostningerne. Fagforeningerne skylder lidt her. I stedet for altid at råbe og skrige på barrikaderne, at der er for få ressourcer, så må de indse, at vi er i en situation, hvor vi kommer til at anvende alle ressourcer på en mere hensigtsmæssig måde. Fagforeningerne skal spille mere med i stedet for at spille imod. Kan vi skære det til på en smartere måde? Bare tag ATP. Meget af det, vi gør, er ikke rumforskning. I mange år har vi haft samme procedure. Vi ved via Folkeregisteret, hvornår du bliver 65 år, og så har vi skrevet ud til kunderne, om de ønsker at få deres ATPpension udbetalt, hvorefter de skulle indsende deres kontonummer og bekræfte, at de gerne ville have pensionen. Hvis ikke de gjorde det så blev den udskudt. Det har vist sig, at 95 procent af dem, vi skrev til, skrev tilbage, at de gerne ville have pensionen udbetalt. Kontonummeret har vi oven i købet i forvejen via NemKonto. Derfor vendte vi processen Frugtbare-partnerskaber-indhold++.indd /10/

7 om. Hvis ikke de foretager sig noget, får de deres pension direkte via deres Nemkonto. Det er en måde både at lette borgeren og ikke mindst os selv for noget, som er forholdsvis overflødigt. Sådan er der i langt de fleste processer ofte et potentiale til forbedring. Det vigtige er, at man hele tiden er opmærksom på, hvordan vi kan gøre det her lidt klogere og kan reducere omkostninger. Det handler i høj grad også om, hvordan vi gør brugeroplevelsen enklere og bedre. Der er i det hele taget fortsat et stort potentiale for digitalisering, ikke mindst i den offentlige sektor. Der er rationaliseringsgevinster i partnerskaber ATP skal overtage det, der kommer til at hedde Udbetaling Danmark, men går under kodenavnet objektiv sagsbehandling, hvor man centraliserer alle udbetalinger af folkepension og en række andre offentlige ydelser og i den grad bygger på de informationer, vi allerede har. Tankegangen er, at så kan vi lige så godt få det hele med. Det bliver en stor opgave på alle måder, men rationaliseringspotentialet er forholdsvis voldsomt. Kommunerne skal så ikke gå og lege fabrik det kan vi gøre for dem og de kan koncentrere sig om det, de nu er bedst til, nemlig den direkte borgerservice. Der er mange tilsvarende opgaver, der kan lægges ud, og hvis man samtidig kunne have for øje i den politiske proces, at man ikke behøver at lave alle reglerne fuldstændig vanvittigt detaljerede, så er der store rationaliseringsgevinster at hente for alle. Der skal ikke være 37 parametre i spil men tre. Derfor skal man tænke på de administrative processer i det lovforberedende arbejde. Der findes eksempler, der er så detaljerede, fordi man har tilgodeset det ene, det andet og det syvende. Intentionen har ofte været at ville forhindre misbrug, hvilket er udmærket, men det kan ende med at blive så komplekst, at fejlrisikoen bliver meget stor, og administrationsomkostningerne uhyrlige. Både i den rå offentlige administration og på en række ydelser vil det være muligt at skabe konkurrence og på den måde opnå et bedre udbytte med færre ressourcer. Bliver Lars Rohde bedt om at vurdere Danmark med en international målestok, er automatsvaret, at det er komplekst. Han uddyber: Danmark har en offentlig sektor, som er overanstrengt, og samtidig et skattesystem, der er overanstrengt, fordi vi har en så stor offentlig sektor. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, for den kan ikke finansieres nogen steder. Problemet er, at vi relativt set har den største offentlige sektor globalt. Danskerne oplever selvfølgelig også, at de får meget for pengene, men i en global verden har vi fået et system, som virker noget afskrækkende på dem, vi gerne vil tiltrække, og meget tiltrækkende på dem, vi gerne vil afskrække så har vi et problem. Gode ting flyder sammen under en governance-hat Umiddelbart ser jeg altid CSR i en risikosammenhæng. En virksomhed skal have license to operate, og dens legimitet er i spil, hvis den ikke opfører sig ordentligt ud over at det at opføre sig ordentligt selvfølgelig i sig selv har en værdi. Man bringer virksomhedens liv og helbred i fare i forhold til kunderne, leverandørerne, medarbejderne osv. En virksomhed med en dårlig moral kan ikke tiltrække og fastholde medarbejdere, kunder og investorer. Derfor er det en del af et integreret ledelsesansvar at identificere, forholde sig til og lede på en række af disse områder. Personligt tror jeg, det er en fælles oplevelse hos mange, der har beskæftiget sig med dette emne, at en række spørgsmål omkring ansvarlighed, klima og andre lignende emner flyder sammen under en governance-hat. Det er derfor, ledelsesmodellen ansvaret, bestyrelsens måde at arbejde på, bestyrelsens holdning og risikostyringen er helt central. I arbejdet med corporate governance er en af de store udfordringer, at vi skal passe på, at vi ikke bevæger os for langt væk fra virksomhederne. Vi må gerne være foran dem, men ikke så langt foran dem, at de ikke kan se os. Vi skal helst kunne sige, at vi støtter en bevægelse i en fremadskridende retning. Det kan vi ikke, hvis vi kommer for langt væk fra dem, eller de synes, det er for avanceret. Så det er en udfordring Frugtbare-partnerskaber-indhold++.indd /10/

8 Det offentlige kan i høj grad lære noget om ledelse af den private sektor. Det handler om at give de offentlige ledere et ledelsesrum og frisætte dem. Jeg kan stadig blive forbløffet, når jeg taler med offentlige ledere. De er bundet dels fra den politiske side og dels i relation til at udøve ledelse i forhold til medarbejderne. Medarbejderne er jo også vælgere, og det er der, kæden springer af en gang imellem. Større frihedsgrader til institutioner, til ledelserne i den offentlige sektor og mindre detailindblanding fra den politiske side. Det politiske rum er i disse år meget enkeltsagsstyret, og det har en tendens til at bringe detaljeringsgraden i vejret. Gode rammer i hverdagen er vigtigere end erhvervsstøtte Det gør mig meget meget træt, når politikere og andre peger på, hvad vi kan leve af i Danmark, og hvad vi skal eksportere osv. Jeg tror ikke ret meget på det. Nogle af de mest succesrige danske virksomheder i udlandet har aldrig fået en krone i statslig støtte, de er ikke afhængige af det ene eller andet eller femte tilskud men er bare gode købmænd. Så har vi ting, vi har satset på i årtier, som aldrig nogensinde har flyttet sig en meter. Jeg er medlem af VK-regeringens vækstforum, og der har vi diskussioner for fuld udblæsning, hvor der er et hold af virksomheder, som tror på en pick the winner-strategi. For eksempel skal vi nu i Danmark satse på vindenergi eller grøn energi, og så skal den have én over nakken, så vi bliver verdensmestre i det. For det første er vores kombinerede ressourcer i dette samfund små sammenlignet med Rusland, Kina, USA eller Indien, eller hvem vi nu vil sammenligne os med. Så selvom det lykkes os at finde den rigtige hest at satse på, så vil vi stadigvæk kunne blive væltet omkuld, hvis der er andre, der satser på det samme. Vi har nogle styrkebaser i vindenergi, men vindenergi er formentlig en overgangsenergiform, og allerede nu begynder danske virksomheder at blive bidt i haserne af store konkurrenter som Siemens og General Electric. Og hvad er det lige, Vestas laver på den bane? Det kan godt gå hen og blive både blodigt og svært. Så har vi et andet eksempel: krejlervirksomheder som Bestsel- ler og Jysk, hvor specielt Bestseller er ved at slå Hennes & Mauritz i Kina. Det er da meget godt gået. De har ikke fået for fem flade øre i statsstøtte! Så jeg vil vælge at have en lidt ydmyg tilgang til det der. Det, der i dag er blue ocean, det kan være meget, meget rødt i morgen. De andre kan jo også godt se, at grøn energi er kommet for at blive. Derfor bliver der satset kassen rundt omkring, og det skal vi være lidt ydmyge over for. Hvad er det vi kan, og hvad er det, vi ikke kan? Vi har nogle af de største høreapparatsvirksomheder i verden. Fantastisk, så lad os støtte dem forskningsmæssigt, som vi allerede gør det med vores sundheds- og medicoklynge Novo, Novozymes og Lundbeck. De er jo flettet godt ind i de danske universiteter, og godt for det. Men mere statsstøtte skal de nok ikke have. Lad os lade være med at bruge skatteydernes penge på erhvervsstøtte det duer ikke og lad os komme af med den erhvervsstøtte, vi allerede har. Det handler jo i sidste ende om mennesker, og Danmark skal være et godt sted at leve, et godt sted at drive virksomhed og et godt sted at have hovedkvarter ikke mindst. Det vigtigste er at have et samfund, som omverdenen opfatter som sikkert og attraktivt, hvor børnene kan komme i gode børnehaver og skoler, og hvor sundhedsvæsenet er o.k. sådan helt basale ting. Det vil være god offentlig corporate governance og CSR i praksis. Regelstyring bremser CSR i det offentlige På et spørgsmål om, hvorfor CSR har svært ved at få fodfæste i det offentlige, svarer Lars Rohde: Kommunerne er regelstyrede. Hvis der er en regel, så overholder de den. Men hvis der ikke er, så gør de det ikke. Så der er ikke meget ledelsesplads i den offentlige sektor. Det synes jeg er skammeligt, også i forhold til medarbejdere. Hos ATP gør vi for eksempel en indsats for at støtte de medarbejdere, der er langtidssyge. Dels for at hjælpe dem med at blive raske, dels for at fastholde dem på arbejdsmarkedet. Alle ved, at hvis man først kommer ud af arbejdsmarkedet, så er risikoen for, Frugtbare-partnerskaber-indhold++.indd /10/

9 at man ikke kommer tilbage meget stor. Men i den offentlige sektor ser vi, at hvis folk er syge ud over de berømte 120 dage, så får de sparket. Det virker irrationelt, specielt i den offentlige sektor, hvor de ved, at det er dem selv, der får regningen, og vi andre får den bagefter. Loyaliteten over for en arbejdsplads, der opfører sig ansvarligt på det her område, er meget høj. Det mister de. Her modarbejder reglerne klart intentionerne i CSR-tankegangen. Det er et eksempel på det manglende ledelsesrum, der gør det sværere at arbejde intensivt med CSR i det offentlige. Til gengæld skal den offentlige sektor nok være mere rå, hvis der er nogle, der tilsmudser reden i den. ATP vil ikke acceptere folk, der ikke laver noget! Der er tolerancen meget, meget lille så kan de i den grad finde et andet sted at arbejde. På det område ser vi igen den regelbundne tilgang, der kommer ind i det offentlige system. Hvis fraværet ikke er over en vis procent, så gør man ikke noget. Men det er også et udtryk for ansvarlighed at være konsekvent; det er jo andre medarbejdere, det går ud over. Om Lars Rohde: Lars Rohde er øverste ansvarlige for alle aktiviteter i ATP. Han er uddannet cand.oecon., og før han kom til ATP, var han blandt andet ansat i Danmarks Nationalbank og i Realkredit Danmark. Lars Rohde har flere tillidsposter, blandt andet er han medlem af Komiteen for god selskabsledelse (det såkaldte Nørby-udvalg), der har udarbejdet de seneste corporate governance-anbefalinger om god ledelsesskik i danske virksomheder. Om ATP: ATP er en koncern, der sikrer, at mere end 4,6 millioner kunder får ATP Livslang Pension, så stort set alle voksne danskere får et supplement til folkepensionen. Men kapitalforvalteren ATP løser også opgaver for FerieKonto, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, DA-Barsel med flere. ATP prioriterer corporate governance og social ansvarlighed med alt, hvad det indebærer, blandt andet når det besluttes, hvilke selskaber herhjemme eller i udlandet man skal investere i. ATP også en af de mest fremtrædende klimainvestorer i verden. Faktisk medtænkes klimaspørgsmål i alle ATP s investeringer. ATP har desuden oprettet en kli- mafond med en milliard euro, som skal investere i klimaprojekter i udviklingslande. Refleksion over samtalen med Lars Rohde Det er værd at notere sig, når direktøren for ATP der efter eget udsagn står klar til at investere i offentlig-privat samarbejde i større stil siger, at han ikke fatter en meter af, hvorfor der stadig er lovgivningsmæssige og bureaukratiske forhindringer for frugtbare partnerskaber. Det er bestemt en udfordring til det politiske system en udfordring, som en række politikere senere i denne bog får mulighed for at forholde sig til. Desuden er det et vægtigt udsagn fra en mand, der har en præcis opfattelse af en del af de udfordringer, som Danmark står over for i fremtiden. Ikke overraskende peger direktøren for en pensions kasse på demografiske ændringer som en væsentlig del af de udfordringer, der skal håndteres i de kommende år. Og fra en mand, som erkender og accepterer, at offentlige virksomheder er underlagt en særlig politisk logik og tradition, der gør, at de ikke bare kan ledes og udvikles på samme måde som private virksomheder. Lars Rohdes hovedkonklusioner i forhold til denne bog er, at frugtbare partnerskaber i dag primært bremses af alt for nidkær regelstyring og måske manglende tradition i det offentlige. Og samtidig at den rolle, det offentlige skal spille i forhold til den innovation, som er så væsentlig for samfundet fremover, primært skal være i form af gode rammer for partnerskaber og innovation snarere end regler og/eller direkte indgreb. 86 Frugtbare-partnerskaber-indhold++.indd /10/

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 Budskabs-kæden Præmis Hovedbudskaber Argumenter Defensives Q&A 2 Præmis Danmark mister konkurrenceevne og taber derfor produktionsarbejdspladser.

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører

Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører Januar 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 3 3. Resultater af analysen...

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal hesseletmanifestet.dk #hesseletmanifestet 2011 2017 2020 DANSK IT 2020 Hesselet Manifestet Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal Baggrund SEPTEMBER 2011

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Skandia-modellen. Færre skal stå i skyggen

Skandia-modellen. Færre skal stå i skyggen Skandia-modellen Færre skal stå i skyggen Alle forældre har det samme håb for deres børn: At de får et rigt og meningsfuldt liv og kommer til at bidrage til fællesskabet. Og dermed også, at de ikke kommer

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Større sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole.

Større sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole. Større sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole. Udviklingen i børnetal, den demografiske udvikling og udviklingen med befolkningstilvækst i de store byer medfører, at vi skal gentænke hvordan de

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Flemming Borreskov FN s Global Compact I år har vi valgt at sætte fokus på filantropiske fonde og foreningers samfundsansvar. Eller rettere - hvordan

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

University of Copenhagen. Den bedste af alle verdener? Balvig, Flemming; Holmberg, Lars. Publication date: 2007

University of Copenhagen. Den bedste af alle verdener? Balvig, Flemming; Holmberg, Lars. Publication date: 2007 university of copenhagen University of Copenhagen Den bedste af alle verdener? Balvig, Flemming; Holmberg, Lars Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer

Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer Statens Administration i tager denne måned tager hul på brugen af softwarerobotter, der kan tage sig af rutinearbejdet og mindske fejl. Forundersøgelser

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Brug af Video i Undervisningen

Brug af Video i Undervisningen Brug af Video i Undervisningen Flere Spørgsmål end Svar Oplæg til Diskussion Kurt Nørmark normark@cs.aau.dk Institut for Datalogi Note efter Undervisningens Dag Hvis nogle af deltagerne i Undervisningens

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 9 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation Eksamen, juni 2008 Strategisk ledelse Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere