Orientering om Virksomhedsservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om Virksomhedsservice"

Transkript

1 NemRefusion Informationsmøder oktober 2009 Århus d og København d Orientering om Virksomhedsservice Grænsefladen til løn-, fraværs- og personalesystemer samt til a-kasse systemer

2 Dagsorden Velkomst, mødets målsætning og baggrund (KOMBIT) Generel løsningsarkitektur (KMD) Brugsscenarier for Virksomhedsservice (Rambøll) Pause Softwarekomponenter til sikker pålidelig kommunikation omkring indberetninger. Omfang og udfordringer. (Rambøll) Tilslutningsforløb, tilslutningsaftale, serviceniveau og supportorganisation (KMD) Opsamling (herunder det videre tidsmæssige forløb) samt afsluttende spørgerunde (Rambøll/KOMBIT) Leverandørmøder, Oktober 2009

3 Formålet med mødet Belyse fordelagtige brugsscenarier for virksomhederne/kunderne og de heraf afledte forretningsmuligheder for leverandører Opfølgning på tidligere workshops og sikre en tidlig information om anvendt teknik og anvendte standarder i den kommende løsning Accelerere planlægning af integration til NemRefusion Bidrage til at alle leverandører stilles lige Lytte til forventninger til løsningen og hvor muligt anvende ideerne i implementeringen Leverandørmøder, Oktober 2009

4 Orientering om Virksomhedsservice BAGGRUND (KOMBIT)

5 Hvad er NemRefusion Kommunal indberetningsløsning for: Anmeldelser og anmodning om sygedagpenge Anmeldelser og anmodning om barseldagpenge Indberetning af syge(fraværs)samtaler Hvem skal bruge NemRefusion? Virksomheder Selvstændige A-kasser Obligatorisk brug fra kommuner 2010 Jf. lov nr. 283 af 15. april 2009 Forventet obligatorisk brug fra 2011 Ingen drifts- og forbrugsafgifter for virksomheder Leverandørmøder, Oktober 2009

6 Løsningsoverblik Målsætninger for NemRefusion: 1. Nemmere indberetning for virksomheder, selvstændige og A-kasser Virk.dk 3. Nemmere sagsbehandling for Kommunerne Virksomhedssystemer NemRefusion Kommunale systemer 5. Besparelser på porto, arbejdstid m.v. for virksomheder, selvstændige, a-kasser og kommuner Eksterne services 4. Mere præcis udbetaling af syge- og barseldagpenge 2. Færre fejl i indberetninger på grund af valideringer og forudfyldninger Leverandørmøder, Oktober 2009

7 Overordnet funktionalitet Virksomhedsdialog (VD): Forbedret taste-løsning (adgang via Virk.dk). Virksomhedsservice (VS): System-til-system integration til virksomhedssystemer (løn, personale, fravær m.v.). Kommuneservice: System-til-system integration til kommunale fag- og ESDH-systemer. Venteregister: Frist- og advis-funktion, som hjælper virksomheder til - via og sms - at overholde frister. Adgang til resultat: Virksomheder vil få adgang til at se kommunens sagsbehandlingsresultat med evt. tilhørende udbetalingsspecifikation Leverandørmøder, Oktober 2009

8 Baggrund Betydende område for virksomheder og kommuner: Ca. 1,7 mio. blanketter pr. år. Dagpengeudbetalinger for ca. 24 mia. kr. pr. år. Eksisterende, succesfuld indberetningsløsning på Virk.dk Lanceret i marts Høj markedspenetration: Ca. 60 %. Estimerede besparelser ved NemRefusion: Især arbejdstid (tastearbejde) og porto. Kommuner: Min. ca. 130 mio. kr. pr. år: Arbejdsgiverfunktion. Myndighedsfunktion. Virksomheder, selvstændige og a-kasser: Min. ca. 110 mio. kr. pr. år. Leverandørmøder, Oktober 2009

9 Værdi for brugeren Baggrund Tidsbesparelse for virksomheder* NemRefusion (0 min.) Behovs-baseret holisme: Integration, 2-vejs kommunikation, data-genbrug, brugertilpasning m.v. Integration og 2-vejs kommunikation Nuværende løsning (10 min.) 2-vejs kommunikation 1-vejs kommunikation Blanketter (23 min.) Information Teknisk og organisatorisk forandring *Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, AMWAB-måling, 2006 Leverandørmøder, Oktober 2009

10 Overordnet tidsramme Hovedfaser: 1. Kravspecifisering 2. Udbud 3. Udvikling 4. Lancering 5. Obligatorisk 2008 Ultimo 2008 medio 2009 Medio 2009 medio 2010 Medio Input fra en række parter, workshops m.v. Begrænset udbud KMD tildeles kontrakt KMD er primær ansvarlig Tilslutning (kommunale systemer) Tilslutning (virksomheds -systemer) Information til kommuner Tilslutning (virksomheds -systemer) Information til virksomheder m.fl. Løbende videreudvikling Leverandørmøder, Oktober 2009

11 Informations- og datamodel Informationsmodellen er udarbejdet i samarbejde mellem Beskæftigelseministeriet, KL og KOMBIT OIO-xml færdig samtidig med start af udviklingsprojekt, juni 2009 Forhåndsgodkendt i ITST og uploadet til Der er adgang til schemaerne på dette link: Leverandørmøder, Oktober 2009

12 Orientering om Virksomhedsservice GENEREL LØSNINGSARKITEKTUR (KMD)

13 Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk BRS Validering NemRefusion kernen Hændelser Nomenklatur Løsningskomponent Ekstern part Processer Regler Aktør Data OIB (CPR) CVR online eindkomst VAS Formular motor Kuvertering og forsendelse

14 Livscyklus for en indberetning Systemmæssig tilstand Ufuldstændig indberetning Komplet valideret kladde Signeret indberetning Klargjort indberetning Hentet indberetning Sagsbehandlet indberetning Vist tilstand Kladde Klar til signering Signeret Signeret Signeret Sagsbehandlet (godkendt el. afvist)

15 Hovedprocessen Nomenklatur Idealvejen Automatisk systemproces Fejl Bruger dialog Indberetning via Virksomhedsdialog Validering Komplet Kladde Signering Kladde Kladde Kladde behandling Validering Komplet Berigelse Klarmelding via Kommuneservice Indberetning via Virksomhedsservice Validering Komplet Autosignering Lønsystem Fejl Hent resultat Via Virksomhedsservice Aflevering af resultat via Kommuneservice Ydelsesystem Resultat

16 Orientering om Virksomhedsservice BRUGSSCENARIER FOR VIRKSOMHEDSSERVICE (RAMBØLL)

17 Begreber KLADDE UFULDSTÆNDIG INDBERETNING VENTEREGISTER IKKE-UNDERSKREVET INDBERETNING Venteregistret giver mulighed for at et indberettende system kan udnytte diverse advis er i forhold overholdelse af de lovbundne tidsfrister

18 Principielle dialoger Initiativpligten er placeret hos det indberettende system Dog vil det indberettende system modtage en transportkvittering, når der er fremsendt information, så der er sikkerhed for, at indberetningen er modtaget til videre behandling i NemRefusion. Når NemRefusion foretager en behandling af en indberetning, vil NemRefusion dannes en indberetningskvitteringen indeholdende en entydig identifikation (UUID) af den fremsendte indberetning og et token (en tidsstempling). Denne indberetningskviteringen og resultatet af behandlingen af fremsendt information skal hentes via et kald fra det indberettende system.

19 Services Opret indberetninger Ret indberetninger Annuller indberetning Ret signeret indberetning Hent indberetning (ud fra søgekriterier, f.eks. UUID) Hent hændelser (angivet ved forskellige hændelsestyper)

20 Løsningsmodeller VS Alle relevante data tilgængelige i det indberettende system VS + VD En delmængde af data tilgængelig i det indberettende system VD + VS + (VD) Sagsforløb initieres i VirksomhedsDialog VS1 + VS2 + VS3 Alle relevante data tilgængelige i det indberettende miljø, men i separate systemer

21 Datasynkronisering Nødvendig, når data kan tilgås både VirksomhedsService og VirksomhedsDialog, og når data kan tilgås via VirksomhedsService fra flere adskilte miljøer. Håndteres vha. et token (en tidsstempling). Et token returneres i kvitteringen ved alle oprettelser og opdateringer. En opdatering forudsætter, at token i transaktionen stemmer overens med token i NEMREFUSION.

22 Overordnet dataudveksling Fremsend anmeldelse Fremsend anmodning (eventuelt i flere omgange) Raskmelding (Sygefraværssamtalen)

23 Kladde/venteregister data fra samme system NemRefusion Indberettende system Personoplysninger Ansættelsesoplysninger Lønoplysninger Refusion Refusion (DP201) (DP202) (DP202) Opret, Ret, Anuller Ret signeret Hent Opret, Ret, Ret signeret + markering for signeret

24 Kladde/venteregister data fra forskellige systemer NemRefusion Kvt. Kvt. Kvt. Kvt. Kvt. Med sign-off markering Opret IB Hent H Hent IB Ret IB Ret IB Hent H Indberettende system Personoplysninger Ansættelsesoplysninger Lønoplysninger (DP201) Opret, Ret, Anuller Ret signeret Hent Opret, Ret, Ret signeret + markering for signeret

25 Direkte NemRefusion Kvt. Kvt. Kvt. Kvt. Med sign-off markering Opret IB Hent H Ret SIB Hent H Indberettende system + + Personoplysninger Ansættelsesoplysninger Lønoplysninger Refusion DP201 DP202 Opret, Ret, Anuller Ret signeret Hent Opret, Ret, Ret signeret + markering for sign-off

26 Hent Hændelser Ved kald af Hent Hændelser kan der hentes advis er samt status vedrørende validering og generel sagsbehandling i NemRefusion. Et advis anvendes ifm. sikringen af rettidig fremsendelse af indberetninger og anmodninger. Typiske fejlsituationer kan være: Forkerte formater Ikke-udfyldte krævede attributter Logiske kontroller ifm. løn og arbejdstid Anmodning om refusion for samme periode 2 gange Overlap i datointervaller Information om en udbetaling hentes via Hent Indberetning.

27 Fejlhåndtering NemRefusion Indberettende system Personoplysninger Ansættelsesoplysninger Lønoplysninger Refusion DP201 DP202 Fejlhåndtering og endelig fremsendelse/signering kunne understøttes af en mindre workflowstyret online-applikation i det indberettende miljø

28 Attributter i indberetninger Baseret på OIOXML ud fra FO begrebsmodel (Disse var tidligere i DP201) FRAVÆR CVRnummerIdentifikator PNummerIdentifikator CPRNummerIdentifikator Foerste Fravaersdato GENOPTAGELSESARBEJDE GenoptagelsesGradKode SYGDOMSFRAVAER ArbejdsSkadeIndikator REFUSION AfholdtFerieIndikator SlutDato

29 Attributter i indberetninger Baseret på OIOXML ud fra FO begrebsmodel (Disse var tidligere i DP201) ANSAETTELSESFORHOLD StillingsBetegnelsesNavn SaerligeOrdningerKode AnsatOverTrettenUgerIndikator SoegnehelligdagsordningIndikator ArbejdstidsforholdsKode ARBEJDSTID Timekvantitet Minutkvantitet LOENFORHOLD AktuelLoenBeloeb AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode AktuelLoenLoenaendringsIndikator LoenStopIndikator

30 Attributter i indberetninger Baseret på OIOXML ud fra FO begrebsmodel (Disse var tidligere i DP202) ANMODNING StartDato SlutDato

31 Orientering om Virksomhedsservice SOFTWAREKOMPONENTER TIL SIKKER PÅLIDELIG KOMMUNIKATION (RAMBØLL)

32 Udviklingsopgaven for indberettersystem 1. Indberetters system skal tilføjes en komponent, der danner OIOXML for indberetninger 2. Indberetters system skal tilføjes en komponent, der danner det ønskede kald af informationer fra NemRefusion, henter informationen, herunder OIOXML, og fortolker informationen og kalder videre i eget system 3. Indberetters system skal forsynes med en kommunikationskomponent, der kan garentere sikker og pålidelig dataoverførsel til NemRefusion. Denne komponent skal være én af disse to: RASP (Reliable Asyncrounous Secure Profile) afsender MQ (Message Queue) afsender

33 Hvorfor sikkerhed og pålidelighed? Formål: At opnå kommunikation af OIOXML med NemRefusion oplysninger over offentlige linjer. Personoplysningslovens klassifikation: Følsomme oplysninger

34 Hvad er de detaljerede krav? Sikker udveksling af følsomme oplysninger kræver: Autentifikation, identifikation Stærk autentificering af afsender og stærk autentificering af modtager Integritet Signering Fortrolighed: End2end kryptering Stærkt krypteret linje eller stærkt krypteret besked Logning Pålidelig udveksling af oplysninger kræver: Garanteret once-and-only once leverance Der sendes ikke en transportkvittering før oplysningen er gemt hos modtager.

35 Dan indberetning Opret indberetninger Ret indberetninger Annuller indberetning Ret signeret indberetning Dan indberetning API:.NET eller Java Hent data fra egne kilder Kombiner data til NenRefusion OIOXML XSD Schema

36 Hent og fortolk Hent Indberetning (ud fra søgekriterier f.eks. UUID) Hent og fortolk API:.NET eller Java Hent data fra NemRefusion Hent Hændelser (angivet ved forskellige hændelsestyper) Fortolk data fra NemRefusion og kald eget system XSD Schema

37 Sikker, pålidelig kommunikation RASP / MQ afsender NemRefusion RASP / MQ modtager API:.NET eller Java Kald NemRefusion serviceopperation sikkert og pålideligt OCES Certifikater XSD Schema TCP/IP Transport validering, sikkerhed og pålidelighed WSDL + SOAP / MQ Modtag kald sikkert og pålideligt Returner transportkvittering evt med data fra udkø Ind-kø Ud-kø

38 RASP eller MQ Anvendelighed Karakteristik RASP afsender Pålidelig, asynkron, fortrolig overførsel med hjælp fra OCES-certifikater. Egnet til transport af personfølsomme oplysninger Understøttelse for transportprotokollerne SMTP og HTTP i praksis ses kun HTTP brugt Ukrypteret kanal (HTTP/SMTP) med certifikat-krypteret indhold/payload Anvender SOAP, WS-Security, WS- Reliable Messaging Baseret på åbne standarder MQ afsender Pålidelig overførsel, der tilføjes fortolighed og integritet gennem brug af OCES-certifikater. Egnet til transport af personfølsomme oplysninger Understøttelse fra mange transportprotoller Krypteret kanel (x509) med certifikat-krypteret indhold/payload Synkron opkobling til modtagers MQ modtager (Queue Manager)

39 RASP eller MQ RASP afsender NemRef. MQ afsender Autentifikation og identifikation Stærk autentificering af afsender og stærk autentificering af modtager med OCES Stærk autentificering af afsender og stærk autentificering af modtager med OCES Integritet Signering vha OCES Signering vha OCES Fortrolighed Logning End2end kryptering med stærkt krypteret besked vha OCES Ikke en del af protokollen, skal etableres oven på End2end kryptering med stærkt krypteret linje eller stærkt krypteret besked vha OCES Ikke en del af protokollen, skal etableres oven på Garanteret once-andonly-once leverance Automatiske kvitteringsmekanismer og gensendelse Automatiske kvitteringsmekanismer og gensendelse Først gem, så kvittering Ja Ja

40 RASP eller MQ Platformsunderstøttelse Stabilitet og modenhed Kommercielle implementeringer Pris for standardimplementering Implementerings support RASP afsender.net Java Axis ver 2.0 Har været i produktion i 2 år, version 1.2 er testet og stabil på begge platforme. NemHandel er driver for dette. RASP er i drift i 300+ Navision Stat installationer, med de sidste ca 200 under udrulning OIOSI karakteristik: Etableret PBS, PROGRATOR gatetrade, NemHandel 1.0, mysupply. RASP til NemHandel kan på enkel måde tilrettes til Rasp til NemRefusion ITST referenceimplementering: Gratis Softwarebørsen.dk under OIOSI De kommercielle firmaer MQ afsender IBM WebSphere (modtager er denne platform), Oracle WebLogic, SAP XI, MS MQ m.fl. Har være i produktion i over 15 år og er meget udbredt. Men implementeringerne er proprietære således at samme MQ platform i begge ender er om ikke strengt nødvendig, så langt det letteste IBM, Oracle, SAP, MS, Open Source IBM WebSphere MQ afsender: Gratis De kommercielle firmaer

41 Sikker, pålidelig kommunikation Kaldene i Virksomhedsservice RASP / MQ afsender API:.NET eller Java Kald NemRefusion serviceopperation sikkert og pålideligt OCES Certifikater XSD Schema Kald: Opret/ret/annuller indberetning Returnerer transportkvittering synkront Kald: Hent indberetningskvittering Returnerer transportkvittering Kald: Hent indberetning Returnerer transportkvittering Kald: Hent hændelser NemRefusion RASP / MQ modtager WSDL + SOAP / MQ Modtag kald sikkert og pålideligt Returner transportkvittering evt med data fra udkø Ind-kø Ud-kø Returnerer transportkvittering

42 Hele kommunikationskanalen Dan indberetning API:.NET eller Java Hent data fra egne kilder Kombiner data til NenRefusion OIOXML XSD Schema Hent og fortolk API:.NET eller Java Hent data fra NemRefusion Fortolk data fra NemRefusion og kald eget system RASP / MQ afsender API:.NET eller Java Kald NemRefusion serviceopperation sikkert og pålideligt OCES Certifikater XSD Schema TCP/IP Transport validering, sikkerhed og pålidelighed NemRefusion RASP / MQ modtager WSDL + SOAP / MQ Modtag kald sikkert og pålideligt Returner transportkvittering evt med data fra udkø Ind-kø Ud-kø XSD Schema

43 Orientering om Virksomhedsservice TILSLUTNINGSFORLØB, TILSLUTNINGSAFTALE, SERVICENIVEAU OG SUPPORTORGANISATION (KMD)

44 Tilslutning til virksomhedsservice 1/2 System tilmeldes virksomhedsservice via NemRefusion virksomhedsdialog af virksomhedsadministrator Tilslutningsaftale indgås Tidspunkt for testen aftales med support ud fra ledige slots og virksomhedens ønsker. Tilslutningstest (virksomheden holdes i hånden af Support, i kombination med tilslutningstestdialogen i NemRefusion) Support Godkender test Produktionsadgang åbnes og meddeles gennem Support

45 Tilslutningstest teknisk setup med simulator Nomenklatur Løsningskomponent Simulator Virksomhed Ekstern part Aktør Virksomheds system Tester Virk Virk BRS DanID Virksomheds service Tilslutningstest dialog Tilslutningstestmiljø NemRefusion simulator (virksomhed) Data

46 Tilslutning til virksomhedsservice 2/2 Samlet forløb forventes at kunne afvikles på 4-6 uger 10 timers gebyrfri support ved tilslutning. Support derudover på basis af brugerbetaling Der afvikles op til 8 virksomheder pr. uge Support åben Løsning åben 24-7

47 Orientering om Virksomhedsservice OPSAMLING OG SPØRGERUNDE

48 Det videre forløb i ny version med faq mv dec. 09 Hos leverandører: 4Q 09 Dataanalyse: 90% af datafelterne er specificeret og tilgængelig som OIOXML der kan findes på Gennemgå begreber/felter og sammenholde det med data i egne systemer Overvej hvilken anvendelse af NemRefusion, der er rigtig for din forretning Detailspecifikation af grænseflade (preview) nov. 09 Første tests af basisfunktionalitet feb. 10 Tests af tilmeldingsprocedurer og afprøvning af tilslutning feb./mar. 10 Tilslutningstests mhp tilslutning i produktions miljø april 10 Idriftsættelse maj 10 Leverandørmøder, Oktober 2009

49 Fortsat kommunikation Generel offentlig informationskampagne mod virksomheder, selvstændige og a-kasser Målrettet information til de største virksomheder Website Opfølgning fra dette møde med yderligere information 1. halvår 10 Leverandørmøder, Oktober 2009

50 Hvad er udfordringerne? 1. NemRefusion virksomhedsservice giver et antal muligheder for samspil gennem indberetninger. Gå tæt på at forstå dem, og hvilken model der passer til min virksomhed eller min forretningsmodel: a) VS: Alle relevante data tilgængelige i det indberettende system b) VS+VD: En delmængde af data tilgængelig i det indberettende system c) VS1+VS2+VS3: Alle relevante data tilgængelige i det indberettende miljø, men i separate systemer d) VD+VS(+VD): Sagsforløb initieres i DialogService

51 Hvad er udfordringerne? Sikker og pålidelig kommunikation Erfaring med at håndtere OCES certifikater Erfaring med asynkrom kommunikation Erfaring med Java og Webshere MQ afsender Erfaring med.net og RASP afsender Erfaring med Java Axis og RASP afsender Fortolkning af fejlbeskeder og sikring af integritet mellem indberetter data i egne systemer og indberettede data i andre systemer Logiske kontroller og styring - vedrører samtidig anvendelse af VS og DS samt forskellige samtidige VS'ere

52 Hvad er udfordringerne? Engager dig i planlægning og implementering Meld dig til tilslutningstest i tide Er du et servicebureau, så find dig en pilotkunde eller to Det bliver obligatorisk for virksomhederne!

53 Hvad koster det RASP eller MQ standard afsender: Gratis Tilrette RASP afsender, groft estimat ud fra erfaringer Med NemHandel erfaring: Ca.15 dg / Uden NemHandel erfaring: Ca. 30 dg / Tilrette MQ afsender: Ca det samme Opbygge Dan indberetning Opbygge Hent og Fortolk Testforløb inden tilslutningstest Tilslutningstest

54 KOMBIT

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.0, 08.03.2011. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.0, 08.03.2011. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.0, 08.03.2011 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests.

Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests. 11. december 2009 NOTAT Opfølgning på Informationsmøder oktober 2009 Møderne blev holdt henholdsvis hos Rambøll Management Consulting i Århus d. 5. oktober og i Dansk Arkitekturcenter i København d. 7.

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 10 1.1 Målgruppe...

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.9 gæld er f r a 18/06-2013 og d. 20/08-2013 (se nær m er e ver sionover sigt ) NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt...

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29-08-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29-08-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29-08-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 15 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 14 1.1 Målgruppe...

Læs mere

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013 GENUDBUD AF NEMREFUSION 28. november 2013 Agenda Formål med genudbuddet og overordnede målsætninger Funktionalitet og værdi System design drift support Selvbetjeningskomponent (option) Tidsplan/udbudsform

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Denne anmodning udfyldes af Systemleverandører forud for tilslutning til NemRefusions systemgrænseflade til kommunale systemer, Kommuneservice.

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

NemRefusion Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gældende fra den 24.06.14

NemRefusion Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gældende fra den 24.06.14 Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gældende fra den 24.06.14 Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1 Illustration

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion.

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46718794.aspx Ekstern udbuds ID 311579-2014 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Dagsorden Status på snitfladen Begreber og model Integration Tilslutning, support og testdata Ændringer Spørgsmål Status på snitfladen Snitfladen er operationel

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion. Guiden giver ikke

Læs mere

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse.

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse. Tilslutning til NemKonto via KMD EDI-service (VANS) Overordnet foregår en udbetaling via NemKonto-systemet ved at et udbetalende system sender en betalingsordre til NemKonto-systemet. Som standard anbefaler

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

System til System grænseflader

System til System grænseflader e-tl System til System grænseflader Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.9 10/10-07 Tommy D. Pedersen Første udkast Test og Teknikgruppen, DSS og Devoteam Indholdsfortegnelse Formål...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Introduktion til NemHandel Infrastrukturen. Heinrich Clausen 4. november 2010

Introduktion til NemHandel Infrastrukturen. Heinrich Clausen 4. november 2010 Introduktion til NemHandel Infrastrukturen Heinrich Clausen 4. november 2010 Komponenter i NemHandel Juridisk ramme Opdateret bekendtgørelse Tekniske standarder (OIOUBL, OIORASP,..) Vilkår Fælles infrastruktur

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Umbrella Blanketløsning

Umbrella Blanketløsning 12. januar 2012 Umbrella Blanketløsning Opdateret beskrivelse af løsningen Umbrella Blanketløsningen er en digital selvbetjeningsløsning, der omfatter blanketforløb inden for borgerserviceområdet og Teknik

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

NemHandel i den offentlige sektor

NemHandel i den offentlige sektor NemHandel i den offentlige sektor Ny lovgivning Helle Schade-Sørensen Chefkonsulent IT og Telestyrelsen De første erfaringer Jan Hansen Indkøbskonsulent Høje Taastrup Kommune NemHandel ny lovgivning Hvad

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE Ved Pernille Østerbye, KOMBIT Hvorfor skal vi have en Borgervendt Selvbetjeningsløsning? Den fællesoffentlige bølgeplan for selvbetjening siger, at selvbetjening

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Sundhedsdatanettets Anatomi UNI-C Router Organisation A Router Router Organisation B Firewall Firewall Linjesikkerhed

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 20-11-2008 Side 1 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Beskrivelse

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Version 7.0 02.11.2015 Indholdsfortegnelse Dokument

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser december 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser december 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser december 2011 Program Velkomst Der er penge i det fem skarpe fra DI om AMU Lynkursus i EfterUddannelse.dk Hvorfor EfterUddannelse.dk Det praktiske Tilmelding

Læs mere

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG.

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. VERSION RC1 DATO 10. januar 2012 REFERENCE FORFATTER Tøger Nørgaard KONTRAKTNUMMER

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Version 17.0 10.02.2018 Indholdsfortegnelse Dokument

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Indholdsfortegnelse

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Indholdsfortegnelse Version 14.0 24.06.2017 Dokument

Læs mere

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 NemHandel infrastruktur Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere