Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen"

Transkript

1 Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling. Ved sidste generalforsamling, meddelte vi, 5. Forslag fra bestyrelsen. Herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. Samarbejde med Terndrup fjernvarmeværk, intet besluttet. Torsdag den 9. december holdt vi møde med TM Bygningsafdeling (Administrationen) fra Rebild Kommune Peter Henneby (PEHE) Torben Ingstrup (TOIN Se bilag 7 og heraf fremgår at, at Kommunen IKKE kommer med råd og hjælp til vores situation men at de vil hjælpe med at få godt Projektforslag igennem. Altså er det op til bestyrelsen at finde de aspekter, som vi kan have som pejling på en god løsning for Bælum, så huspriserne ikke falder helt i bund og så vi som forbrugere har tålelige varmepriser. Ud fra oversigt fra Industrivarme kendte vi, at etablering af Røggaskøler er en god investering Bestyrelsesmøde d kl Tilbud fra xenergi på nyt S.R.O anlæg. Fremlagte plan om S.R.O anlæg og ecomiser (røggaskøler). Endelige papirer om disse anlæg skal godkendes af næstformand + kasserer. Søren Berthelsen deltog ikke i behandlingen af punkt 7 og 8.(idet hans firma udfører en ELledningerne). Kontrakterne var af en sådan beskaffenhed, at Klaus og jeg ikke fandt det ok at skrive dem under uden yderligere supplering efter et møde på værket med deltagelse af Henrik, Søren, Benny og Klaus Jørn Knud blev vi enige om at jeg skulle sende vores kommentarer og ønsker til de 2 firmaer se Bilag 1, 2, og 3 Samtidig gik jeg i gang med at ringe til alle de, som jeg gennem de sidste 5 år har haft kontakt til og de et også med i de efterfølgende sider Konklusion Undersøgelse ved Plan & Projekt juli 2009 konkluderer, at vi ifølge Varmeforsyningsloven begrundet også i retssager er bundet op på Ngas som energikilde. Det samme konkluderes af Gasekspert John Tang Fra DFF. Uffe Bro, Advokat og formand i DFF og Løgstør Varmeværk har erfaringer med at fusionerer varmeværker og siger, at ved fusion mellem Terndrup Fjernvarme TF og Bælum Varmeværk BV skal vi blot bruge den energikilde i de 2 produktionssteder, som giver den billigste pris og det vil overvejende være halmfyr. Ingen anfører betydningen af at producere el eller at bruge el når vindmøller laver for meget strøm. Er Ngas vores eneste mulige energikilde bør vi nok undersøge at få etableret ELkedel og måske ny større gasmotor men taler vi kun 3 år frem er det måske mest økonomisk at renovere vores eksisterende anlæg. For hver gang gassen stiger med 1 kr. giver det en udgift for en almindelig husstand på ca kr. svarende til at huspriser dermed risikerer at falde så et rigtigt valg er afgørende.

2 På Bilag 1 ses mail med spørgsmål til Industrivarme og Xergi På Bilag 2 ses svar fra Xergi Firmaet ønsker ikke at give noget skriftligt men tilbyder et møde og da Benny og Søren er underrettet ja så har jeg valgt ikke at gøre noget for at få et møde i stand. På Bilag 3 ses svar fra Industrivarme Fra: Jens Sørensen Sendt: 31. januar :39 Emne: RØGGASKØLING PÅ KW VARMTVANDSKEDEL Hej Knud Hermed fremsendes svar på dine spørgsmål, vedr. påbygning af røggaskøler på kw kedel. Herudover er der vedlagt et datablad på røggaskøleren, med beregnede ydelser ved 25 % 50 % 75 % og 100 % belastning. Tegninger af anlægget visende 4 forskellige driftssituationer, tegning 1/4 kedeldrift alene, tegning 2/4motorer i drift alene, tegning 3/4motorer og kedel i drift samtidigt. Hvis I ønsker at køre udenom akkumuleringstanken og direkte ud i fjernvarmesystemet, skal anlægget forsynes med yderligere 2 stk. motorventiler, en der afspærrer mod akkumuleringstanken (lukket) og en monteret på bypasset ved den frekvensregulerede pumpe. (SE tegning 4/4) Med venlig hilsen Salgschef Jens Sørensen Phone: Tlf. direkte: Mobile: Altså et svar som bevirker, at det er interessant at ønske et møde med Jens Af fremsendt skema finder jeg: Belastning Effekt Kedels virkningsgrad 91,17 91,87 92,33 93,31 Tilvækst ved lav indfyring 16,541 18, ,8632 returvand 35 grader , ,8 besparelse i % Sum 15, , , ,08924 besparelse i % røggas 15, , , ,94924 returvand 42 grader ,1 99,6 besparelse i % Sum 12, , , ,77959 besparelse i % røggas 12, , , ,63959 Og ud af tabel ser det ud til at der kan spares op mod 14 % i energi

3 Bennys registrering (som jeg har fået kopi af) Gasprisen incl afgift mm. er ca. 5,7 kr. Kan der spares 10 % fås for gasforbrug til kedel m3 = > kr. i besparelse ved etablering af Røggaskøler Kan der ved røggaskøler spares % fås besparelse kkr pr år Så en røggaskøler er tilbagebetalt på 1 2 år Styresystem Dertil kom så, at vores SRO PLC anlæg af firmaet Xergi blev dømt ude nok i sammenhæng med at røggaskøleren, efter forslag, betingede en anden styring af kedel (med effekt på vist 80 % og varme ud over forbrug, lagret i tanke) SROanlæg, Styring, Regulering og Overvågning, anlæg til automatisk styring, regulering og overvågning af procesforløb i fx bygninger, kraftværker og industri og trafikanlæg Formålet er at sikre ensartet kvalitet, opnå økonomisk optimal produktion samt sikre mod skader på mennesker og miljø. Styringen bringer en proces til at gennemløbe en sekvens af tilstande, reguleringen fastholder processen i et arbejdspunkt, og overvågningen anvender signaler fra sensorer til kontrol af kvalitet og detektion af fejl. PLC Der er mange tilgængelige opbygninger af PLC er, også fra en enkel fabrikant. Men, de indeholder alle nogle fælles komponenter og koncepter. De vigtigste komponenter er: Strøm forsyning: De kan være indbygget i PLC en eller være en ekstern enhed. Almindelige spændings niveauer som PLC en tager (med eller uden strømforsyninger) er 24Vdc, 120Vac og 220Vac. CPU (Central Processing Unit): Den centrale computer hvor lader logikken er lagret og behandlet. I/O (Input/Output): Der er brug for at antal indgangs og udgangs terminaler for at PLC en kan overvåge processen og starte handlinger. Indikator lamper: De viser PLC ens status, inklusiv tændt, kørende program, og fejl. De er vigtige når der skal findes fejl. En forandring af SRO anlæg til kr. nu i en situation, hvor vi ikke har taget beslutning om værkets fremtid var for mig at se svær Hvilke suppleringer skulle vi have, hvis vi skal investere i ELkedler Pillefyr ved siden af værket eller for den sags skyld, hvis vi kan få varme fra Terndrup Altså Siden Xergi ikke ønskede gennem skrift at supplere udkast til aftale kunne vi kun komme videre ved et bestyrelsesmøde, hvor så bestyrelsesflertal måtte give accept af Xergi s tilbud. og dette er ikke sket I mellemtiden har vi haft EL:con til at se på anlægget og de kommer med kontroltilbud (og de siger at anlægget sagtens kan køre 2 år mere).

4 GASPRISER HNG Nyhedsbrev modtaget 18 maj Fra: Bent L. Pedersen Sendt: 26. januar :19 Til: Emne: Vedr.: SV: Vedr.: Bælum Hej Knud Det er rigtigt, der kan fastprissikres yderligere. Betingelsen er de samme, som i nuværende aftale. Mængder udover de fastprissikrede gasmængder afregnes til den variable gaspris. Hvis den fastprissikrede gasmængde ikke forbruges, afregnes differencen mellem den faste gaspris og den variable gaspris. Med venlig hilsen Bent L. Pedersen Tlf: Fax:

5 Gaspriser sammenhørende med vore varmepriser varmepriser Molekyle priser 230 øre pris 610 kr. 300 øre pris 735 kr. 400 øre pris 915 kr. 500 øre pris 1090 kr. Altså en stigning på 1 kr. betinger en stigning på 200 kr. på MWh i varmeprisstigning gaspriser Gaspriser oplyst den 22. marts ører (1) fra 31. november til 2011 til 31. august ,1 (2) fra 31. august 2012 til 31. august ,8 (3) fra 31. august august ,6 Med ovennævnte priser kunne vi sikre, at varmeprisen vil holde sig under ca. 730 kr. på MWh Vi orkede ikke kl. 23 at tage stilling til faste priser da klokken var blevet 23 Lån At låne 1 mio. kr og forrente (og afskrive over 3 år den tid, hvor nye for hold for værket må være etableret) koster Ved Kommune Kredit , kr. Kræver Projektplan og Kommunens accept Ved Spar Nord , kr. så det giver tallene: Der skal betales kr. i 3 år fordelt på MWh giver det tillægspris på 48 kr. pr MWh

6 Politiske muligheder. Ifølge Ingeniøren i uge 11 blev regeringens nye energipolitik beskrevet med udsigt til at der sidst på året bliver indført frit valg af energikilde (mellem biobrændsel og andet). Samarbejde med TF kræver fusion Uffe Bro, Advokat Tlf.: (ringer til mig søndag ved 13 tiden d 20. marts) Bilag 4 Formand for DFF s bestyrelse og formand for Løgstør, Ranum, Vindblæs Fjernvarme Se Bilag 4 De 3 selskaber er fusioneret derved er der givet accept for princippet frit brændselsvalg, idet der på værkerne er brugt gas, kul, træpiller men væsentligst halm og billigste brændsel bruges. BV vil ikke kunne skifte brændsel ved køb af varme i Terndrup Det bevidner sagen for Visborg (Køb af varme i Hadsund afvist ved højeste instans) Benny oplyser, at Øster Hurup har fået afslag for indsendt Projektforslag om at bygge halmfyret værk. Uffe Bro tilbyder at komme til et møde med TF og BV s bestyrelser og forklare, hvorledes fusionsprocesserne har kørt ved Ranum og Vindblæs. Han har model til gældsfordeling så man ikke bare blander kasserne. Han vil kunne udarbejde Projektforslag og indhente godkendelser ved Kommune og Energistyrelse for ca kr. Dertil kommer de tekniske løsninger for rørføring, vekslere, pumper mm. Elselskaber Se bilag 5 Forhandlere af EL på det frie elmarked (evt. salg af vores 1,46 MWh EL og evt. køb af det samme til ELkedel) Der er ikke noget ønske fra elselskaberne, at have BV som buffer og sikkerhed ej heller en politik om, at vi er energirigtige, hvis vi installerede ELkedel og dermed skaffede for meget strøm fra vindmøller. Dog skal vi ikke længere betale 2 mio. kr. ved at købe strøm baglæns i være transformatorer Dansk Fjernvarme Forening DFF ved John Tang Se bilag 6 Bestyrelsesmedlem i DFF Thorkil Kjærsgaard giver udtryk for at varmepriser baseret på gas som energikilde frygtes at eksplodere inden for en kort årrække og henviser til John Tang DFF, som skulle have fingeren på pulsen i forhold til DFF John Tang konkluderer: Køb af varme fra TF er ikke politisk muligt endnu Der er nok brug for gasfyrede værker år endnu (men siger ikke noget om gasprisers mulige himmelflugt) Tretrins betaling af produceret strøm vil gælde til At vi kan køre 3 trins løsning, kan muliggøre, at vi kan køre med motorer i dagtimerne spec om sommeren. Motorerne støjer ikke så meget som fyret gør.

7 Det har ligget fast, at vi SKAL have en afgørelse inden den 1. december 2011 Det kan evt. udsættes til oktober 2012 Med de mange ukendte faktorer bør vi så begynde en investering nu Og ikke se tiden an, som anden løsning er mere økonomisk for Bælum by Stiger gasprisen til 4,75 kr. (som den var oppe på i august 2008) vil varmeprisen for et Standardhus på 130 m2 stige med ca hvilket med nyværende forrentning på 2 % betyder at huspriserne i Bælum kan falde med kr. Er BV ikke bare for lille til at møde fremtidens krav rapporteringer, energibesparelser, bestyrelsesansvar mm.

8 Eksempler på Varmeværker Terndrup Fjernvarme Søren og jeg har været ovre hos Terndrup Fjernvarmeværk den 3. marts med henblik på, at en aftale om køb af varme SKAL være således udformet, at varmeprisen regnes efter konkrete udgifter, som andre om 10 år også ville kunne forstå og forholde sig til juridisk. Følgende er modtaget med mail fra Anders Jensen som har fået BV Årsrapport som grundlag. Ved bestyrelsesmødet blev følgende fremlagt Bælum og Terndrup Varmeværker februar 2011 Terndrup Fjernvarme regnskab og budget 08/09 Real 09/10 Real. 10/11 Budget 11/12 Budget (10) 11/12 Budget (15) Bælum 10/11 Bælum 10/11 Bælum 10/11 Senarie 1 Senarie 2 Senarie 3 Omsætning Variable omkostninger excl. Løn Faste omkostninger incl. Løn Afskrivninger Renter Resultat Fortjeneste i % Beregning af produktionspris pr. mvh Omkostninger Solgt mwh Terndrup Solgt mwh Bælum Forudsætninger: Variableomkostninger fordeles efter forbrugt mwh. D.v.s i senarie 1 med 11/27 dele. Faste omkostninger andrager alene lønninger. Vi må forudsætte at mere volumen også giver mere arbejde til halmindkørsel, truckkørsel m.v.. Terndrups nyanlæg forventes at koste 14 mio. kr. Vi forudsætter at denne afskrives over 10 år. D.v.s. 1,4 mio. kr. om året. I regnestykket er forudsat, at BF betaler fordelingsvis af en årlig afskrivning på tkr D.v.s. tkr. 700 fordelt efter mwh fordelingsnøglen. Vi må jo antage, at der sker et merslid på anlægget. TF fortjeneste er sat til 15% af BF indkøb af varme. Hvis vi aftaler en fordelingsnøgle ud fra ovennævnte forudsætninger må det da være til at styre hvem der skal betale hvad i et fremtidigt samarbejde, da vi kan måle salg af mwh til henholdsvis Bælum og Terndrup. Det kræver selvfølgelig at vi inddeler regnskabet efter de poster vi nu engang bliver enige om skal være fællesposter. Ledningstab på 6% på ny ledning og ledningstab i bynet på 25% er indregnet, så det svarer til et salg i Bælum på 7775 mwh. Der er ikke taget højde for eventuelle kommende biomasseafgifter o.l. Produktionspris pr. mwh Pris pr. mwh Bælum afskr. 10 år afskr. 15 år afskr. 10 år afskr. 10 år afskr. 10 år Bælum Varmeværk februar 2011 Budget ny ledning og køb af varme i Terndrup Omsætning 0 Variable omkostninger excl. Løn 3350 Faste omkostninger incl. Løn 250 Afskrivninger 320 Renter 360 Resultat 4280 Forudsætninger: Bælum har afskrevet nuværende anlæg og gæld er tilbagebetalt. Nyanlæg ledning m.v. kr Ny ledning afskrives over 25 år. Besparelse på faste omkostninger på tkr. 250 p.a. Der kan optages et kommunekreditforeningslån med 25 års løbetid til en fast rente på 4,5% p.a. Der produceres ikke el og forbruges gas. Er der økonomi i, at tænde gaskedlen ind imellem og produceres strøm? Hvilke udgifter står I overfor de kommende år med renovering af nuværende anlæg? Beregning af produktionspris pr. mvh Omkostninger 4280 Solgt mwh 7276 Produktionspris pr. mwh 588 Hvis BV laves om til en pumpestation, vil varmeprise i Bælum være 588 kr. pr MWh Varmeprisen i Terndrup har de sidste 10 år været konstant ca. 450 kr. pr MWh i fast afgift og 900 kr. i målerleje pr år. Ved at blive en del af TF, kan fremtidens krav til besparelse og administration klares ved betaling af den Driftsleder i TF. At få halm som fyringskilde, kan også spare samfundet for at skulle købe dyr gas i udlandet. Det kan være med til at mindske vores betalingsunderskud over for udlandet.

9 Østervrå Varmeværk, Industrivej 3, 9750 Per Rank De har 3 MW ELkedler, som kører hele tiden og som elopkøber styrer indfyringen i efter aftalte priser Erfa for 3 måneder dec 10 jan 11 feb 11 Energi Nord Distribution afgift kr do. Ledningstab (på 800 m til transformator kr Nordjysk ELhandel: Elkøb kr Afgiftslempelse Told skat kr Produktionspris kr Produktion MWh Pris pr MWh varme kr Det er Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/, Tel , Høngårdsvej 41, 9750 Øster Vrå, som har monteret 0,8x0,8x1,8 m3 skabe For vores 1,46 MW skulle vi have 5 sådanne kasser til at stå og det kunne der vel blive plads til oppe ved løftet ind mød væggen til værkstedet Pris ca. 1.5 mio. kr Er gas eneste mulighed, bør ELkedel nok indgå i en investeringsplan Blenstrup Jørgen Knudsen (tdl. kasserer håber snart af flytte til Aalborg) De har lige aftalt fast pris for ½ gasforbrug og spec aftale for resten De blev anbefalet røggasafkøler > købte nyt 2MW fyr incl røggasafkøler. pris incl ny PLCstyring. Projekt udført af J P H Rådgivende ingeniører Slotsgade 88, 9330 Dronninglund, Varmepris er 920 kr./mwh (incl moms?) kr./år i fast afgift og kr./år i målerleje De har Energinord til at levere gas og til at styre elsalg (når prisen er rigtig) Fra: Stig Juhl står for energisalg Jeg har talt med Jørgen Knudsen som nævner, at I har fået ny ovn med røggaskøler incl ny PLC styring for en lille mio. kr og at det er J P H Rådgivende Ingeniører, som har lavet projektet og jeg forstår, at du er "koordinator" for "salg af EL" (er det HEF Bjarne Randrup) Det vil glæde mig at vide har JPH lavet udbudsmateriale og indhentet tilbud fra flere leverandører JA udbud og tilsyn ca kr kører fyret varme over på akkumulatortanke NEJ kan ELkøber selv starte jeres motorer, når der er "penge i" ELproduktion NEJ HEF ved Jacob Randrup laver plan for slag af EL til Energi DK Er der et tal for ca. hvor mange timer om ugen at motorerne kører (eller pr måned) Spørg Jacob Ovenstående kan måske hjælpe os til at søge mod den rigtige løsning her ved Bælum Varmeværk Så tak om du vil give et svar Skørping Martin Varmepris er produktionsomkostninger % til administration mm. i forhold til kontrakt med Rebild 2008 = 200 kr. og kr./mwh + moms. Priserne justeres ved regnskabsårets afslutning og er ikke variabel i forhold til aftagen mængde Rebild Arden De betaler ca. 200 kr. pr MWh ved køb fra Rockwool

10 2 halmfyrede værker på Samsø Nedennævnte Entreprenørfirma med 28 ansatte passer de 2 halmfyrede værker Kremmer Jensen ApS Entreprenør og Maskinstation Selsinggård Samsø Tlf.: Entreprenørafdelingen: Kurt Kremmer Jensen, mobil: Fader Arne er nok chef for foretagendet 28 mand incl 3 smede Landbrugsafdelingen: Peder Kremmer Jensen mobil: Thomas Kremmer Jensen mobil: 2081 Onsbjerg Værket ejes af firmaet (Arne) (Thomas har været ved Dragsgård i 9 år) kr. pr md. for pasning De har et LINKA MASKINFABRIK A/S Nylandsvej 38 DK6940 LEM ST. Tlf Fax På ca. 0,6 MW (67 baller i døgnet) Det kan river klare Soltørt rug og hvedehalm er meget svært at rive op De har lade til 600 ton halm købspris 60 øre/kg ved tilkørsel herefter 72 øre/kg ( fradrag ved for høj vand %) 3 km ledning > 31 +½ % varmetab ingen vandtab Firmaets smede forestår rep. efter regning, incl fejning af rør 3 gange om året Værkets pris 5,5 mio. kr. + 2 mio. kr. i tilskud fra Energistyrelsen Firmaet driver også Balle Brundby Også LIN_KA fyr, på 1,6 MW river er for lille > 10 gange oftere fejlmelding end i Onsbjerg kr. pr md. for pasning 6 km ledning > 31 +½ % varmetab + stort vandtab leverer til 80 huse Firmaets smede forestår rep. efter regning, incl fejning af rør 3 gange om året Skal vi bygge halmfyret værk, kan vi indsendte erfaringer med anlæg og hvor krævende det er at passe værker af vores størrelse Balle Brundby Fjernvarme AMBA Merete Buchhave Bygget i 2004 for 13,5 mio. kr. + 2,5 mio. kr. i tilskud fra Energistyrelsen 276 brugere Pris fast afgift for alm. husstand De skulle spare MWh men har sparet for 78 MWh (ved at Energiakademiet har skrevet ud) Ud fra priser oplyst af Merete koster det ca. 330 kr. i 2010 priser at fremstille 1 MWh varme på halmfyret Disse priser er incl at værket har fået 30 % i tilskud ved etablering så vi kan nok ikke selv fremstille halmvarme billigere end ved køb fra Terndrup Års Hornum Jan Clement Mtlf mail Elkedler kører når prisen er negativ og altså, når der er et tilskud på 200 kr. pr MWh (har været nede på 750 kr.) ELkedlen har i alt kørt 173 timer (og der er 1MW kedel) men da transport og afgifter udgør ca. 300 kr./mwh er det ikke noget at råbe hurra for når de ellers har gratis spildvarme (overskud af affald) Ledning mellem Aars og Hornum er 7,5 m lang Ø 139 mm. frem og 168 mm. retur i Ø 268 kappe Om vinteren køres 3 MW med udgang 85grader Aars og 84 grader ind i Hornum Om sommeren køres 0,5 MW med udgang 84 Aars og 78 grader ind i Hornum Hvor meget energi det er får jeg måske på en mail Rør Hammel Hjerm er Isopluds med Ø 168 og her er retur stiger 3 grader på returvejen

11 Dato: 3. april 2011 Side 1 Tfl.: / Bilag 1 Mail.: Til Industrivarme A/S og Xergi BV fremtid Røggaskøler (RK) nyt Styresystem Til generalforsamling annoncerede vi, at vi forventede at etablere røggasføler til ca. 0,5 mio. kr. som kan betales tilbage på 2 år ved øget udnyttelse af gassens varme. Vores Varmemester Benny Asp Laursen og Formand Søren Bertelsen har siden haft møder og dialog med jer, som har ført til dokumenterne Industrivarme A/S, Tilbudsnr Xergi, Tilbudsnr rev 1 Inden vi kan skrive aftale, har bestyrelsen indvilliget i, at jeg forsøger at få analyseret de tekniske funktioner, driftsikkerhed, økonomi incl tilbagebetaling. Det er definitivt, at vore gasmotorer er nedslidte sommeren 2012 så vi SKAL inden 1. december 2011 have analyseret og fundet en økonomisk måde at producere varme på i min 5 år frem. Hovedrenovering af motorer eller skal vi f.eks. have etableret et pillefyr på 0,99 MW? Dette brev kan jeg ikke udforme tilstrækkelig teknisk til at der skabes en fuldstændig klarhed over de elementer, som jeg mener, skal beskrives / vurderes. Men for at komme i gang tillader jeg mig at skrive følgende: Spørgsmål til Industrivarme A/S 1. Kan kedel køre i kredsløb sammen med motorerne som den gør nu (returvand løber gennem RK og ind gennem motorer for at få fuld gennemstrømning)? 2. Vil vi kunne styre, at max gasforbrug stadig er 340 m2 Ngas i timen? 3. Hvis vi skal på det fire elmarked, skal buffertankene vel helst være "tomme", så motorer kan køre i de timer vi har aftale om altså skal kedlen kun køre med den effekt, som skal leveres til byen hvorledes styres flowet i rørene? hvor stor besparelse/udnyttelse vil der da være på røggaskøleren? 4. Hvis kedel SKAL køre med høj effekt for, at der er nogen væsentlig besparelse ved røggaskøler hvad bliver så effekt tabet fra oplagring af varme i tanke ( ses i sammenhæng med 3) 5. Kan vi få en graf over besparelse som funktion af indløbstemperatur (temp. på returvand fra byen)? og det skal vel ses i lyset af udnyttelsesgraden af kedlen? 6. Vil der forekomme temperaturer i skorsten mm, som giver øget korrosion? 7. Kondensvand hvad koster det i kemikalier at "neutralisere" den øgede mængde? 8. Kræves der miljøgodkendelse af / tilladelse til at neutraliseret" spildevand ledes i afløb i de øgede mængder? 9. Kan der laves tanker om / skitse for hvorledes, rør skal udformes/ føres for at tilslutning til pillefyr / eller varme fra et halmværk udenfor byen kan tilgodeses? 10. Hvilke vedligeholdelsestiltag skal ske i Røggaskøler (spules adskilles mm.) Xergi Når alle driftsformer (se under Industrivarme) 1. Hvad skal der gøres for at vores nuværende styring kan køre i 1 år endnu? 2. Vil det så være en fordel at få nyt ELskab sat op, så elkabler for styringer af motorer og styring af det øvrige på værket adskilles? og så suppleringer kan gøres uden at det hele skal kobles om ved en udvidelse? 3. Kan vi få etableret målere af fremløbstemperaturer udsatte steder i byen, så vi kan styre udgangstemp. og flow ad den vej? (med hvad og skønnet pris) 4. Definition af hvorledes driftsdata kan fremvises med grafer og regneark.

12 Dato: 3. april 2011 Side 2 Tfl.: / Beskrivelse af systemer for salg af EL (at vi laver tidsstyring for start sluk af motorer at ELkøbere selv kan starte motorer og at motorer lukkes ned senest når lagertanke er 95 % fyldte mm.) Hvis/når vi kommer på det frie elmarked og bruger kedel til at producere varme med og den går i stykker så SKAL vi bruge motorer hvilke konsekvenser har det (straf for at producere el mm. uden for aftale et punkt som måske ikke hårer til i dette projekt men som vi må huske at tage højde for). 6. Hvilke løbende udgifter får vi for opgradering af programmer og systemer? Tilbudsformer Hvilke beskrivelser og ydelser i forhold til ovenstående, kan vi få gratis? Hvilke dele skal købes, hvis eksisterende styring skal køre 1 2 år mere? Tilbud for RS og ny styring med angivelse af udgifter til: Beskrevne og navngivne materialer, komponenter, programmer, udgifter til standardløsninger, timerpriser i forhold til skøn over antal timer for de personer, som kommer på sagen (et overslag hvor vi betaler usikkerheden). Hvor store sikkerhedsstillelser ydes der i hvor mange år (AB92) Hvad vil de løbende udgifter blive i fremtiden Venlig hilsen Vestertoften 19, 9574 Bælum T Fra: Sendt: 7. januar :25 Til: Cc: 'Henrik Christensen'; ''; 'Klaus Jørn Soldam'; 'Peter Riise'; 'Søren Bertelsen'; 'VarmemesterBV' Emne: BV røggaskøler nyt styresystem Brev 1 Vi I se på vedhæftede fil og give kommentarer I er også velkomne til at ringe for en uddybning I mit arbejde er vi vant til at lave et projekt, som beskriver detaljeret det, som skal udføres Så langt tænker jeg ikke, vi skal i dette men jeg mener vi skal så langt, at vi kan have valide argumenter for at bruge så mange penge nu ½ år før den store beslutning! Tak om I har forståelse dette. Venlig hilsen, Bælum Varmeværk, Knud V. Christensen, Tlf.:

13 Bilag 2 Svar fra Xergi A/S v Kent Hastrup Jensen Dato: 3. april 2011 Side 1 Tfl.: / Hej igen Det korte svar på dit spørgsmål er, at I skal udskifte jeres nuværende system nu uanset hvilke ombygninger/udvidelser fremtiden må bringe. Jeg har en masse gode argumenter som alle blev grundigt drøftet på møde på varmeværket hvor Benny og Formanden deltog. Normalt siger vi at et SRO anlæg bør afskrives over 10 år. Jeres har vel kørt omkring 15 år nu. Det kan simpelthen ikke betale sig at reparere eller udvide på det i har. I skal simpelthen have en ny platform som kan tilpasses hen ad vejen når tingene ændrer sig. Denne platform bør være samme tekniske løsning som på Øster Hurup som Benny jo kender og som Xergi har leveret på mange kraftvarme værker. Denne løsning kan vi levere til en økonomisk fordelagtig pris (Som tilbudt) Men jeg vil meget gerne uddybe de tekniske detaljer på et møde. Med venlig hilsen/best regards Kent Hastrup Jensen Fra: Sendt: 13. januar :48 Til: KHJ Kent Hastrup Jensen Cc: Emne: SV: BV røggaskøler nyt styresystem Brev 1 Tak for dit svar vi vender snarest tilbage Kan du udtale, hvad vi SKAL gøre for at sikre at vores nuværende system evt. kan serviceres i 1½ år endnu og et gæt på en pris indenfor måske 30 % Hej Tak for mail Vh Knud, Fra: KHJ Kent Hastrup Jensen Sendt: 12. januar :42 Til: Cc: ASJE Allan Skadhauge Jensen Emne: VS: BV røggaskøler nyt styresystem Brev 1 Til Jeg har modtaget dit brev vedr. nyt styresystem og efterfølgende snakket med Varmemester Benny Asp Laursen. Xergi foreslår at vi afholder et teknisk møde på varmeværket hvor alle nødvendige personer fra bestyrelsen kan deltage. Mødet kan evt. være en aften. En kort agenda kunne værre: 1. Gennemgang af jeres nuværende SRO anlæg og definere de kritiske komponenter. 2. Dernæst kan vi gennemgå tilbud rev Spørgsmålene fra dit brev. 4. Hvad betyder det for SRO når/hvis anlægget skal bygges om. (Røggas køler og evt. pillefyr) Formålet med mødet er at belyse de tekniske betragtninger der er omkring investering i SRO anlæg. Mødet kan betragtes som rådgivning uden beregning. Med venlig hilsen/best regards Kent Hastrup Jensen Afdelingsleder, Automation Mobil: Xergi A/S Hermesvej 1 DK9530 Støvring Phone Fax

14 Dato: 3. april 2011 Side 1 Tfl.: / Bilag 3

15 Dato: 3. april 2011 Side 2 Tfl.: /

16 Dato: 3. april 2011 Side 3 Tfl.: /

17 Dato: 3. april 2011 Side 4 Tfl.: / Bilag 4 Eksempel Løgstør ELEKTRO TEKNISK FORENING Kraftvarmeværket er i tidens ånd et værk, som anvender halm, træflis og gas. For nyligt er Løgstør Fjernvarme fusioneret med fjernvarmeværkerne i Vindblæs og Ranum, der ligger henholdsvis 7 og 8 km fra Løgstør, og byerne er nu forbundet med fjernvarmetransmissionsrør. I Vindblæs har der tidligere været et deponigasanlæg, og nu er der planer om at etablere et biogasanlæg, som også skal kunne levere fjernvarme ind til Løgstør. Der opereres på længere sigt også med muligheden for at anvende solvarme og elpatroner. Kraftvarmeværket i Løgstør blev renoveret med nye kedler (Weiss) for et par år siden og alt fremstår som nyt. Bortset fra indfyringen er det identiske kedler, den ene kedel anvender halm og den anden træflis som brændsel. Halm er det primære brændsel, dernæst træpillerne, hvorimod gasmotorerne ligger stille hen for tiden på grund af lave elpriser. Efter etableringen af den elektriske Storebæltsforbindelse er reservemarkedet for el heller ikke attraktivt længere. Energinet.dk har nu et mindre behov for reservekapacitet, og Dong Energy har sat sig på det meste, fortalte Per Rasmussen. Elprisen skal op over 600 kr./mwh før der er økonomi i elproduktion på vores gasmotorer, men vi har meldt kr. ind som marginalpris for ikke at få for mange driftstimer. Vi har ikke katalysator og efterbrænder, og derfor har vi kun miljøgodkendelse til at køre 500 timer om året. Men gasmotorerne udgør sammen med en 10 MW gaskedel en vigtig reserve for fjernvarmeforsyningen. Vi kan køre 6,3 MW udelukkende på halmkedlen, som bruger tons halm om året svarende til ca baller. Halmballerne leveres af en halmleverandørforening med 24 lokale landmænd. Vi var fra PKS Engineering så heldige for nogle år siden at komme i betragtning til at blive leverandør ved ombygningerne her i Løgstør, fortalte Kenneth Kunz. Man må sige, det var virkelig en ekspert på området, der viste SROanlægget frem, for Kenneth er ejer og direktør i PKS Engineering, et ingeniørfirma indenfor procesautomation, som har leveret eltavler, SROanlæg mv. til 50 kraftvarmeanlæg/biogasanlæg/deponigasanlæg i ind og udland. SROanlægget håndterer tre byer, Løgstør, Ranum og Vindblæs og også fjernkøleanlægget er med. Og råvandsboringer i Rønhøj plantage 12 km uden for Løgstør er med under det samme SROanlæg. Løgstør Fjernvarme varetager nemlig også opgaver for Løgstørs vandforsyning. Alt er bundet sammen med fiber og patchkabler. Anlægget er totalt transparent, dvs. der anvendes stort set ikke kleinservere. Skulle der gå 24 skærme ned, så kan man stadig fortsætte med de andre. Man kan se og gøre alt fra alle skærme på samme tid. Hvis pcnetværket går ned, så går alarmen ud via procesnetværket dvs. mellem plc'erne. Der er et SMS alarmsystem, hvis alarmen ikke bliver kvitteret. Vi har ikke redundans i SROanlægget som på et kraftværk, fortalte Kenneth Kunz. Hvis der ryger et kabel over til Vindblæs, så mister vi data, men anlægget kører videre. Men vi har vigtige reservedele på lager. Vagten kan også koble sig på SROanlægget via en browser. Der kan være mange koblet op på nettet samtidigt. Vi har en vandpc og et pc til halmen. Vi er også ved at implementere de nye pc'ere, der skal optimere driften af ledningsnettet. Anlægget her i Løgstør er måske det mest automatiserede i hele Danmark, sagde Kenneth Kunz. Anlægget kører fuldautomatisk og ubemandet, vagthavende kan se alarmer hjemme via et mobilt alarmmodem, og de kan se om fejlen ligger i Ranum, Løgstør eller Vindblæs. Efter kedlerne blev leveret for et par år siden, puslede medarbejderne og os fra PKS Engineering med at optimere og trimme anlægget i 5 måneder, før det hele kørte helt optimalt.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Lederudvikling Direktion og chefgruppe gennemgår i første halvår af 2014 et lederudviklingsforløb ved Mercuri Urval. Forløbet afvikles som individuelle timer/enkeltdage ved

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700 Medlemmer Fravær Underskrift René Nordin Bloch - (formand) Carsten Scheibye - (næstformand) Bjarne Westerdahl Carsten

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011,

Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011, Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011, Erfaringer med absorptionsvarmepumper og absorptionskøleanlæg, teknologi og produktprogram v/lars Toft Hansen, SEG A/S lars.toft@segenergy.dk www.segenergy.dk

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Niels From, PlanEnergi Varmekilder Overfladevand Kolding, den 29. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma > 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 17-04-2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser N OT AT 12. december 2011 J.nr. Ref. OO Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser I 1990 erne blev der etableret kollektiv varmeforsyning i større landsbyer, hvor der

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen Generalforsamling 18.09.13 Velkommen Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker

Læs mere

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag)

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag) Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2015 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus:

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Da vi desværre ikke kunne rette op på fejlen angående den manglende opdaterede nummererede liste over andelshavere

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Per N. Jensen, Ole Jensen og Palle Laugesen. Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere