Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser."

Transkript

1 1 Den 17. december 2012 Rapportering af ringanalyse i foder efterår 2012 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen udsendte 5 foderstofprøver til ringanalyse i august: (THØ), (TSØ), (TFÅ), (FSM) og (TKV). Følgende autoriserede laboratorier deltog i ringanalysen: Eurofins Steins (lab. nr. 5), Dansk Pelsdyrfoder A/S (lab. nr. 3), LUFA-Kiel (lab. nr. 4) og Fødevarestyrelsen (lab. nr. 1 og 2). Laboratorierne var anmodet om at analysere de udsendte foderprøver for: Råfedt, vand, aske, træstof, råprotein, sukker, stivelse, EFOSsvin, EFOSi, FEsv, energi-indhold i fjerkræfoder, EFOSkvæg, FEkvæg, Se, Mn, Cu, Zn, Fe, Ca, P, Mg, Na, Vitamin A og E, total lysin, total methionin, total threonin, total cystin og fytase. Fødevarestyrelsens resultater af Mn, Cu, Zn, Fe og Mg målt på ICP er behandlet som et ekstra laboratorium. Dette er gjort for at sammenligne måling på ICP og AAS og for at skaffe flere data. Deadline for indsendelse af resultater var den 1.oktober. De sidste resultater blev modtaget 15.oktober. Statistiske analyser Statistisk dataanalyse er udført i overensstemmelse med DS/ISO og Laboratorierne har rapporteret resultaterne af analyserne som en enkelt værdi pr. variabel pr. prøve. Middelværdi (X), standardafvigelse (SD) og Z-score ((X prøve -X total )/SD) er beregnet for hver variabel standardafvigelse og Z-score er dog kun beregnet, når flere end to laboratorier har afleveret resultater for den pågældende parameter. Analyseresultaterne er testet ved Grubb s test for Detecting Outliers på 5 % niveau, (ISO ).

2 2 Hvis den aktuelle Z værdi for det givne resultat ved N antal frihedsgrader er større end den kritiske Z værdi, skal det pågældende resultat opfattes som en outlier. N Grubb s kritiske Z-værdi 5 1,71 4 1,48 3 1,15 Det skal i den forbindelse anføres, at beregnet på baggrund af mindre end 6 analyseresultater er behæftet med stor usikkerhed, og derfor skal tages med et vist forbehold. Ligger meget ensidigt i forhold til 0 for et laboratorium, kan dette skyldes, at laboratoriet har en systematisk afvigelse i forhold til laboratorier, hvor svinger mere tilfældigt fra positive til negative. I enkelte tilfælde har jeg valgt at se bort fra Grubb s kritiske Z-værdi og i stedet se på den generelle analyseusikkerhed, når det skulle vurderes, om et resultat var outlier. HORRAT værdien for reproducerbarhed er beregnet for nogle parametre. Det er den observerede relative standardafvigelse divideret med RSD R fra Horwitz ligningen. HORRAT skal helst være <2. Analyseresultater Analyseresultaterne er afbildet i tabelform med beregnede middelværdier, standardafvigelser og z-scores. Endvidere er z-scores opført i grafisk form for de variabler, hvor er beregnet. Med venlig hilsen Annette Plöger Kemiker

3 3 Indholdsfortegnelse Fødevarestyrelsens generelle bemærkninger side 4 Tabeller side 5 Figurer side 20 Analysemetoder og metodik side 33

4 4 Vand: Ingen bemærkninger Fødevarestyrelsens generelle bemærkninger Råfedt: Laboratorium nr. 3 finder generelt lave resultater. Dette bevirker, at HORRAT generelt bliver høj. Aske: Ingen kommentarer Råprotein: Resultatet fra lab. nr. 5 for viser Z= 1,50. Resultatet behandles dog ikke som en outlier. Træstof: der er høje HORRAT-værdier for to prøver. Stivelse og sukker: Ingen kommentarer EFOSsvin, EFOSi, FEsv, Energi i fjerkræfoder, EFOSkvæg og FEkvæg: Ingen kommentarer Mn: 1 outlier for prøve Cu: HORRAT = 2,5 for Selen: Ingen kommentarer Zn: HORRAT er høj for og Fe: 1 outlier. HORRAT =2 for og Ca: Ingen kommentarer Fosfor: Høj HORRAT for Mg og Na: Ingen kommentarer. Vitamin A og alfa-tochoferol: Ingen kommentarer Totale aminosyrer: Lysin og Threonin: Ingen kommentarer. Resultatet af total methionin i : laboratorium 1 fandt et lidt højt resultat; men jeg har valgt ikke at betragte det som outlier. Resultatet af total methionin i : laboratorium 4 fandt et lidt lavt resultat; men jeg har valgt ikke at betragte det som outlier. Resultatet af total cystin i : laboratorium 3 fandt et lidt højt resultat; men jeg har valgt ikke at betragte det som outlier. Fytase: Ingen kommentarer.

5 5 Vand (%) Laboratorium/Prøve nr ,5 9,2 10,9 11,5 10,1 3 10,3 9,0 10,8 11,3 10,1 4 10,2 8,9 10,5 11,0 10,0 5 10,0 9,0 10,6 11,1 10,0 Antal laboratorier Gennemsnit 10,3 9,0 10,7 11,2 10,1 Standardafvigelse 0,21 0,13 0,18 0,22 0,06 Variationskoefficient (%) 2,0 1,4 1,7 2,0 0,6 HORRAT 0,7 0,5 0,6 0,7 0,2 1 1,20 1,39 1,10 1,24 0,87 3 0,24-0,20 0,55 0,34 0,87 4-0,24-0,99-1,10-1,01-0,87 5-1,20-0,20-0,55-0,56-0,87 Råfedt (%) Laboratorium/Prøve nr ,1 4,0 4,8 5,6 4,9 3 6,7 2,6 3,3 4,5 3,9 4 8,0 4,3 4,6 5,4 4,6 5 7,6 4,1 4,5 5,6 4,6 Antal laboratorier Gennemsnit 7,6 3,8 4,3 5,3 4,5 Standardafvigelse 0,64 0,78 0,68 0,53 0,42 Variationskoefficient 8,4 20,7 15,8 10,0 9,4 HORRAT 2,8 6,3 4,9 3,2 3,0 1 0,78 0,32 0,74 0,62 0,94 3-1,41-1,48-1,47-1,48-1,41 4 0,63 0,71 0,44 0,24 0,24 5 0,00 0,45 0,29 0,62 0,24

6 6 Aske (%) Laboratorium/Prøve nr ,0 17,4 6,7 6,0 6,2 3 13,1 18,3 7,0 6,1 6,1 4 13,4 18,7 7,0 6,3 6,2 5 12,7 17,7 6,7 5,9 6,0 Antal laboratorier Gennemsnit 12,8 18,0 6,9 6,1 6,1 Standardafvigelse 0,61 0,59 0,17 0,17 0,10 Variationskoefficient (%) 4,7 3,2 2,5 2,8 1,6 HORRAT 1,7 1,3 0,8 0,9 0,5 1-1,32-1,07-0,87-0,44 0,78 3 0,50 0,47 0,87 0,15-0,26 4 0,99 1,15 0,87 1,32 0,78 5-0,17-0,56-0,87-1,02-1,31 Råprotein (%) Laboratorium/Prøve nr ,4 34,4 17,5 20,7 20,2 3 24,4 34,1 17,1 20,8 19,8 4 24,4 33,9 17,1 20,3 19,6 5 24,5 34,5 17,4 21,0 19,8 Antal laboratorier Gennemsnit 24,4 34,2 17,3 20,7 19,9 Standardafvigelse 0,05 0,28 0,21 0,29 0,25 Variationskoefficient 0,2 0,8 1,2 1,4 1,3 HORRAT 0,1 0,3 0,5 0,6 0,5 1-0,50 0,64 1,09 0,00 1,39 3-0,50-0,45-0,85 0,34-0,20 4-0,50-1,18-0,85-1,36-0,99 5 1,50 1,00 0,61 1,02-0,20

7 7 Træstof (%) Laboratorium/Prøve nr ,6 5,5 10,4 2,2 14,0 4 2,6 4,9 10,4 2,3 14,1 5 2,9 5,9 10,7 2,8 14,2 Antal laboratorier Gennemsnit 2,7 5,4 10,5 2,4 14,1 Standardafvigelse 0,17 0,50 0,17 0,32 0,10 Variationskoefficient 6,4 9,3 1,6 13,2 0,7 HORRAT 1,9 3,0 0,6 3,8 0,3 1-0,58 0,13-0,58-0,73-1,00 4-0,58-1,06-0,58-0,41 0,00 5 1,15 0,93 1,15 1,14 1,00 Stivelse (%) Laboratorium/Prøve nr ,8 5,7 26,2 38,6 15,0 5 25,4 5,3 26,6 37,1 15,3 Antal laboratorier Gennemsnit 25,6 5,5 26,4 37,9 15,2 Sukker (%) Laboratorium/Prøve nr ,2 5 5,2 Antal laboratorier 2,0 Gennemsnit 5,2

8 8 EFOSsvin (%) Laboratorium/Prøve nr ,7 90,1 4 86,6 90,5 5 87,6 91,3 Antal laboratorier 3 3 Gennemsnit 87,0 90,6 Standardafvigelse 0,55 0,61 Variationskoefficient 0,6 0,7 1-0,48-0,87 4-0,67-0,22 5 1,15 1,09 EFOSi (%) Laboratorium/Prøve nr ,5 82,6 4 72,5 82,7 5 73,3 83,7 Antal laboratorier 3 3 Gennemsnit 72,8 83,0 Standardafvigelse 0,46 0,61 Variationskoefficient 0,6 0,7 1-0,58-0,66 4-0,58-0,49 5 1,15 1,15

9 9 FEsv/100 kg Laboratorium/Prøve nr ,0 113,0 4 81,0 114,0 5 82,9 115,8 Antal laboratorier 3 3 Gennemsnit 82,6 114,3 Standardafvigelse 1,52 1,42 Variationskoefficient (%) 1,8 1,2 1 0,90-0,89 4-1,08-0,19 5 0,18 1,08 MJ/100 kg Laboratorium/Prøve nr , ,0 Antal laboratorier 2 Gennemsnit 1121,0

10 10 EFOSkvæg (%) Laboratorium/Prøve nr ,6 90,5 4 89,4 88,3 5 91,3 90,4 Antal laboratorier 3 3 Gennemsnit 90,4 89,7 Standardafvigelse 0,96 1,24 Variationskoefficient 1,1 1,4 1 0,17 0,62 4-1,08-1,15 5 0,90 0,54 FEkvæg/100 kg Laboratorium/Prøve nr ,0 99,0 4 96,0 96,0 5 97,9 98,9 Antal laboratorier 3 3 Gennemsnit 98,0 98,0 Standardafvigelse 2,00 1,70 Variationskoefficient (%) 2,0 1,7 1 1,02 0,61 4-0,98-1,15 5-0,03 0,55

11 11 Mn (mg/kg) Laboratorium/Prøve nr ,3 215,6 88,4 70,8 49, ,1 200,0 82,5 65,6 47, ,0 268,1 113,7 72,8 64, * 247,0 108,0 86,0 55,0 Antal laboratorier Gennemsnit 172,1 232,7 98,1 73,8 54,0 Standardafvigelse 0,15 30,67 15,03 8,69 7,40 Variationskoefficient (%) 0,1 13,2 15,3 11,8 13,7 HORRAT 0,0 1,9 1,9 1,4 1,6 1 1,33-0,56-0,65-0,34-0,67 2 0,00-1,07-1,04-0,95-0,82 4-0,54 1,16 1,03-0,11 1,36 5 0,47 0,66 1,40 0,14 Cu (mg/kg) Laboratorium/Prøve nr ,5 51,0 6,3 125,0 7,2 2 22,6 58,1 6,9 140,0 7,9 4 19,0 70,1 7,8 176,1 10,0 5 29,0 68,0 9,0 167,0 8,0 Antal laboratorier Gennemsnit 21,8 61,8 7,5 152,0 8,3 Standardafvigelse 5,42 8,89 1,17 23,64 1,21 Variationskoefficient (%) 24,9 14,4 15,6 15,6 14,6 HORRAT 2,5 1,7 1,3 2,1 1,3 1-0,97-1,21-0,98-1,14-0,87 2 0,15-0,42-0,55-0,51-0,33 4-0,51 0,93 0,24 1,02 1,44 5 1,33 0,70 1,29 0,63-0,24

12 12 Se (mg/kg) Laboratorium/Prøve nr ,736 1,680 0,431 0,477 0, ,671 1,736 0,409 0,480 0,376 Antal laboratorier Gennemsnit 0,704 1,708 0,420 0,479 0,365 Zn (mg/kg) Laboratorium/Prøve nr ,0 278,0 109,0 131,0 45, ,9 263,1 106,2 127,2 40, ,1 331,6 114,0 154,8 49, ,0 348,0 130,0 160,0 46,0 Antal laboratorier Gennemsnit 164,7 305,2 114,8 143,2 45,2 Standardafvigelse 31,88 40,99 10,63 16,54 3,74 Variationskoefficient (%) 19,3 13,4 9,3 11,5 8,3 HORRAT 2,6 2,0 1,2 1,5 0,9 1-0,12-0,66-0,55-0,74-0,02 2-0,40-1,03-0,81-0,97-1,31 4-0,90 0,64-0,07 0,70 1,11 5 1,42 1,04 1,43 1,01 0,22

13 13 Fe (mg/kg) Laboratorium/Prøve nr * Antal laboratorier Gennemsnit 397,0 868,3 363,5 403,0 317,9 Standardafvigelse 50,33 94,45 48,54 4,16 27,86 Variationskoefficient 12,7 10,9 13,4 1,0 8,8 HORRAT 2,0 1,9 2,0 0,2 1,3 1-1,19-1,21-1,10-0,72 0,44 2 0,04-0,43-0,59 1,20-0,75 4-0,10 0,91 0,94 1,21 5 1,25 0,73 0,75-0,24-0,89 Ca (%) Laboratorium/Prøve nr ,470 4,030 1,060 0,830 0, ,388 4,297 1,051 0,832 0, ,600 4,170 1,100 0,850 0,660 Antal laboratorier Gennemsnit 3,486 4,166 1,070 0,837 0,684 Standardafvigelse 0,107 0,134 0,026 0,011 0,021 Variationskoefficient 3,07 3,21 2,44 1,32 3,04 HORRAT 0,9 1,0 0,6 0,3 0,7 1-0,15-1,02-0,40-0,67 0,58 4-0,92 0,98-0,74-0,48 0,58 5 1,07 0,03 1,14 1,15-1,15

14 14 P (%) Laboratorium/Prøve nr ,711 1,380 0,480 0,693 0, ,686 1,383 0,476 0,692 0, ,750 1,410 0,620 0,750 0,500 Antal laboratorier Gennemsnit 0,716 1,391 0,525 0,712 0,488 Standardafvigelse 0,032 0,017 0,082 0,033 0,011 Variationskoefficient 4,5 1,2 15,6 4,7 2,2 HORRAT 1,1 0,3 3,5 1,1 0,5 1-0,14-0,67-0,55-0,56-0,62 4-0,92-0,48-0,60-0,59-0,53 5 1,06 1,15 1,15 1,15 1,15 Mg (%) Laboratorium/Prøve nr ,223 0,311 0,225 0,196 0, ,216 0,301 0,229 0,191 0, ,227 0,312 0,229 0,200 0, ,230 0,300 0,220 0,200 0,230 Antal laboratorier Gennemsnit 0,224 0,306 0,226 0,197 0,254 Standardafvigelse 0,006 0,006 0,004 0,004 0,016 Variationskoefficient 2,703 2,084 1,892 2,171 6,317 HORRAT 0,5 0,4 0,4 0,4 1,3 1-0,17 0,78-0,18-0,18 0,45 2-1,32-0,78 0,76-1,35 0,33 4 0,50 0,94 0,76 0,76 0,70 5 0,99-0,94-1,35 0,76-1,48

15 15 Na (%) Laboratorium/Prøve nr ,289 0,935 0,394 0,262 0, ,296 0,946 0,401 0,286 0, ,300 0,930 0,390 0,280 0,310 Antal laboratorier Gennemsnit 0,295 0,937 0,395 0,276 0,345 Standardafvigelse 0,0056 0,0082 0,006 0,012 0,031 Variationskoefficient 1,9 0,9 1,4 4,5 9,1 HORRAT 0,4 0,2 0,3 0,9 1,9 1-1,08-0,26-0,18-1,12 0,34 4 0,18 1,10 1,08 0,80 0,79 5 0,90-0,84-0,90 0,32-1,13

16 16 Vitamin A (I.U./g) Laboratorium/Prøve nr ,2 25,8 4,8 14,9 0,9 4 20,2 27,2 4,3 11,4 <1 5 16,8 24,0 3,9 9,0 <0,7 Antal laboratorier Gennemsnit 19,4 25,7 4,3 11,8 0,9 Standardafvigelse 2,31 1,60 0,46 2,96 Variationskoefficient (%) 11,9 6,2 10,7 25,2 1 0,78 0,08 1,01 1,06 4 0,35 0,96-0,03-0,12 5-1,13-1,04-0,99-0,93 Alpha-tocopherol (mg/kg) Laboratorium/Prøve nr ,0 504,0 44,6 229,0 30,6 4 52,9 515,8 37,3 206,4 25,9 5 55,1 533,0 40,4 219,0 27,3 Antal laboratorier Gennemsnit 56,7 517,6 40,8 218,1 27,9 Standardafvigelse 4,75 14,58 3,66 11,32 2,41 Variationskoefficient (%) 8,4 2,8 9,0 5,2 8,6 HORRAT 1,0 0,5 1,0 0,7 0,9 1 1,12-0,93 1,05 0,96 1,11 4-0,79-0,12-0,95-1,04-0,84 5-0,33 1,06-0,10 0,08-0,26

17 17 Lysin (g/kg) Laboratorium/Prøve nr ,69 26,48 8,27 13,23 8, ,54 26,55 7,93 14,27 9, ,10 25,60 8,30 14,00 9, ,80 24,50 8,21 14,20 9,10 Antal laboratorier Gennemsnit 14,28 25,78 8,18 13,93 9,14 Standardafvigelse 0,41 0,96 0,17 0,48 0,26 Variationskoefficient (%) 2,9 3,7 2,1 3,4 2,9 HORRAT 0,8 1,1 0,5 0,9 0,7 1 1,00 0,73 0,55-1,46-1,08 3 0,63 0,80-1,46 0,72 1,34 4-0,45-0,19 0,72 0,16-0,13 5-1,18-1,34 0,19 0,58-0,13 Methionin (g/kg) Laboratorium/Prøve nr ,55 5,04 3,00 3,43 2,99 3 6,15 4,77 2,62 3,43 3,06 4 6,10 4,20 2,50 3,30 2,70 5 6,12 4,59 2,62 3,44 2,99 Antal laboratorier Gennemsnit 6,23 4,65 2,69 3,40 2,94 Standardafvigelse 0,21 0,35 0,22 0,07 0,16 Variationskoefficient (%) 3,4 7,6 8,1 2,0 5,5 HORRAT 0,8 1,7 1,7 0,4 1,1 1 1,49 1,11 1,45 0,45 0,34 3-0,37 0,34-0,30 0,45 0,78 4-0,61-1,28-0,85-1,50-1,47 5-0,51-0,17-0,30 0,60 0,34

18 18 Threonin (g/kg) Laboratorium/Prøve nr ,08 14,22 6,67 9,69 7,02 3 9,93 14,61 6,52 10,20 7,65 4 9,80 13,50 6,40 9,50 7,40 5 9,50 13,40 6,41 9,67 7,47 Antal laboratorier Gennemsnit 9,83 13,93 6,50 9,77 7,39 Standardafvigelse 0,25 0,58 0,13 0,30 0,27 Variationskoefficient (%) 2,5 4,2 1,9 3,1 3,6 HORRAT 0,6 1,1 0,5 0,8 0,9 1 1,02 0,49 1,35-0,25-1,38 3 0,42 1,17 0,16 1,44 1,00 4-0,11-0,74-0,80-0,88 0,06 5-1,33-0,92-0,72-0,31 0,32 Cystin (g/kg) Laboratorium/Prøve nr ,12 5,04 3,29 3,33 3,39 3 4,14 4,98 3,26 3,66 3,54 4 3,80 4,80 3,20 3,30 3,60 5 3,73 4,63 3,10 3,30 3,41 Antal laboratorier Gennemsnit 3,95 4,86 3,21 3,40 3,49 Standardafvigelse 0,21 0,19 0,08 0,18 0,10 Variationskoefficient (%) 5,4 3,8 2,6 5,2 2,9 HORRAT 1,2 0,9 0,5 1,1 0,6 1 0,81 0,96 0,92-0,38-0,94 3 0,90 0,63 0,57 1,50 0,54 4-0,69-0,34-0,15-0,56 1,13 5-1,02-1,25-1,34-0,56-0,74

19 19 Fytase (FYT/kg) Laboratorium/Prøve nr Antal laboratorier 3 3 Gennemsnit Standardafvigelse Variationskoefficient (%) ,03-1,15 4 0,07 0,55 5 0,96 0,60

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34 Analysemetoder og metodik Laboratorium vand (%) råfedt (%) aske (%) protein (%) /152/EF 2009/152/EF 2009/152/EF 2009/152/EF 1 metodik 2 metodik 3 EF152/2009 EF152/2009 EF152/2009 EF152/ metodik 4 EU 152 / 2009 App. III A. EU 152 / 2009 App. III H. EU 152 / 2009 App. III M. EU 152 / 2009 App. III C. 4 metodik Gravimetrisk Gravimetrisk Gravimetrisk Kjeldahl 5 5 metodik 152/ / / /2009 Laboratorium træstof (%) sukker (%) stivelse (%) EFOSsvin (%) /152/EF FO 08/99 1 metodik 2 metodik 3 3 metodik 4 EU 152 / 2009 App. III I. VDLUFA III VDLUFA III FO 08/99 4 metodik Gravimetrisk Titrimetrisch Polarimetrisk Enzymatisk/Gravimetrisk 5 PD, FO 08/99 metode 9.1, ver 5 metodik 152/ / /2009 2

35 Laboratorium EFOSi (%) Fesv (pr. 100 kg) MJ/100kg 1 FO 05/04 FO 08/ /152/EF 1 metodik 2 metodik 3 3 metodik beregnet med i-faktor, FO 08/ beregnet efter metode FO- 08/ metodik 5 5 metodik PD, FO 05/04 PD, FO 08/06 152/2009 beregnet efter formlen for blandet fjerkræfoder FMVO 14 afsn. 2 Laboratorium EFOS kvæg (%) FE (kvæg) per 100 kg Vitamin A (I.U. pr.g) Vitamin E (mg/kg) 1 FO 19/05 FO /2009 EU 152/2009 EU 1 metodik 2 metodik 3 3 metodik 4 FO 19/05 beregnet efter metode FO-10/99 HPLC-VDLUFA Bd. III, Kap HPLC-VDLUFA Bd. III, Kap metodik Chromatografi Chromatografi 5 EN EN metodik FO 19/05 FO 19/05 HPLC-rp-DAD HPLC-rp-FLD

36 36 Laboratorium Selen (mg/kg) Mn (mg/kg) Cu (mg/kg) Zn (mg/kg) 1 M-1000 AAS AAS AAS HPLC 2 metodik ICP-OES ICP-OES ICP-OES 3 3 metodik VDLUFA VII ; HR- ICPMS VDLUFA VII VDLUFA VII VDLUFA VII metodik ICP-MS ICP-OES ICP-OES ICP-OES 5 5 metodik 152/2009-ICP 152/2009-ICP 152/2009-ICP Laboratorium Fe (mg/kg) Ca (%) P (%) Mg (%) Na (%) 1 AAS ICP-OES ICP-OES AAS ICP-OES 1 metodik 2 metodik ICP-OES ICP-OES 3 3 metodik 4 VDLUFA VII VDLUFA VII VDLUFA VII VDLUFA VII metodik ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES 5 5 metodik 152/2009-ICP 152/2009- ICP 152/ /2009-ICP 152/2009-ICP

37 37 Lab. Total lysin (g/kg) Total methionin (g/kg) Total threonin (g/kg) Total cystin (g/kg) Fytase (FYT/kg) /152/EF 2009/152/EF 2009/152/EF 2009/152/EF ISO metodik 2 metodik 3 EF152/2009 EF152/2009 EF152/2009 EF152/ metodik 4 VO (EG) 152/2009 VO (EG) 152/2009 VO (EG) 152/2009 VO (EG) 152/2009 ISO metodik Amino Acid Analyser Amino Acid Analyser Amino Acid Analyser Amino Acid Analyser Fotometrisk EU 152/2009 (A) ISO 10903:2005 EU 152/2009 (A) ISO EU 152/2009 (A) ISO EU 152/2009 (A) ISO : : : metodik Biochrome Biochrome Biochrome Biochrome ISO 30024

38 38

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 16. september 2013 Rapportering af ringanalyse i foder efterår 2013 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 3. juni 2013 Rapportering af ringanalyse i foder forår 2013 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår Rapportering af ringanalyse i foder, efterår 2009 = Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Annette Plöger og Niels Ellermann, efterår 2009 Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier 19. august 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Denne rapport

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) Støttet af: KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) MEDDELELSE NR. 1021 Kontrol af færdigfoder fra seks firmaer viser, at der er forskel på, hvor godt de enkelte firmaer overholder indholdsgarantierne. INSTITUTION:

Læs mere

Bilag 2. TILSÆTNINGSSTOFFER. Sporstoffer: Iod, jern, kobolt, kobber, mangan, selen og zink.

Bilag 2. TILSÆTNINGSSTOFFER. Sporstoffer: Iod, jern, kobolt, kobber, mangan, selen og zink. TILSÆTNINGSSTOFFER Bilag 2. Om tolerancer for tilsætningsstoffer generelt og forblandinger gælder de aktuelle analyseusikkerheder. Ved analyse af fodermidler og foderblandinger skal den tekniske tolerance

Læs mere

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A Tolerancer for de analytiske bestanddele, der er omhandlet i Markedsføringsforordningens

Læs mere

SENESTE RESULTATER FRA FODEREFFEKTIVITET

SENESTE RESULTATER FRA FODEREFFEKTIVITET SENESTE RESULTATER FRA FODEREFFEKTIVITET Afdelingsleder Lisbeth Shooter, Team Fodereffektivitet Fodringsseminar 27. april 2016 DET VIL JEG FORTÆLLE OM Fosfor til smågrise (9-30 kg) Benzoesyre til smågrise

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NOTAT NR. 1732 Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten 2016 et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen. Energikoncentrationen

Læs mere

INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER

INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER ERFARING NR. 1202 Kontrol af 59 færdigfoderblandinger har vist, at indholdet af energi ved den officielt anvendte metode i gennemsnit lå tæt på det deklarerede indhold.

Læs mere

Fuld fart fra start. Smågrisekoncentrat. Vores viden - Din styrke

Fuld fart fra start. Smågrisekoncentrat. Vores viden - Din styrke Fuld fart fra start Smågrisekoncentrat Vores viden - Din styrke Forsøg med Vitfoss smågrisekoncentrat 2720 Vægtinterval, Antal grise Gentagelser Daglig Foderudnyttelse, kg pr. forsøg pr. forsøg tilvækst,

Læs mere

Næringsindhold i korn fra høsten 2012

Næringsindhold i korn fra høsten 2012 Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development Næringsindhold i korn fra høsten 2012 NOTAT NR. 1226 De væsentligste ændringer i årets kornhøst i forhold til 2011 er, at råproteinkoncentrationen

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2014

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2014 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2014 NOTAT NR. 1432 I forhold til 2013 er der 6-12 procent lavere råprotein - men højere energikoncentration i vinterbyg, hvede, rug og triticale og lavere fosforkoncentration

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2013

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2013 Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2013 NOTAT NR. 1334 Væsentlige ændringer i forhold til 2012 er: Mere råprotein i vinterbyg, vårbyg og hvede

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2016)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2016) KONTROL AF FÆRDIGFODER (2016) MEDDELELSE NR. 1094 Kontrol af 150 færdigfoderprøver viser forskel på, hvor godt de enkelte foderfirmaer overholder deklareret indhold af energi, råprotein, lysin og methionin.

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2016

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2016 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2016 NOTAT NR. 1626 Råproteinkoncentrationen er steget i byg, hvede, rug, triticale og havre. Fosforkoncentration er steget i vårbyg, hvede og havre, men faldet i vinterbyg.

Læs mere

SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK?

SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK? SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK? Jesper Poulsen og Gunner Sørensen Ernæring & Reproduktion Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 BAGGRUND Bedre fodereffektivitet i Holland? Indsamling og analyse af 20 hollandske

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2015

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2015 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2015 NOTAT NR. 1535 Råproteinkoncentrationen er faldet i vårbyg og havre og er steget lidt i hvede, rug, triticale og vinterbyg i forhold til sidste år. Energikoncentrationen

Læs mere

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Temadag om

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B Tolerancer for fodertilsætningsstoffer, der er mærket i overensstemmelse

Læs mere

MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2013 INDHOLDSGARANTIERNE

MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2013 INDHOLDSGARANTIERNE MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2013 INDHOLDSGARANTIERNE MEDDELELSE NR. 976. & European Agricultural Fund for Rural Development Kontrol af 64 mineralske foderblandinger fra 4 firmaer viste, at der

Læs mere

Utraditionelle råvarer. Boghvede

Utraditionelle råvarer. Boghvede Utraditionelle råvarer Boghvede Tørstof 87,0 Råprotein (standard) 81 Råprotein 11,5 13,2 Råfedt (reelt ford.) 90 Råfedt 2,5 2,9 Fosfor 45 Råaske 2,4 2,8 Træstof 11,5 13,2 Jodtal 0 Jodtalsprodukt/kg TS

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN - FORELØBIGE RESULTATER NOTAT NR. 18XX Resultater fra vinterbyg, hvede, rug og triticale kan nu betragtes som endelige. I forhold til høsten 2017 er der fundet: 1,2 til

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder.

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Hampeprodukter, herunder både frø og kage er interessante råvarer i økologisk fjerkræfoder på grund af det høje

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

Mettler analysevægt 2,34 3,05 5,20 6,20 8,15 10,32 11,01 11,72 12,27 12,88 14,83 15,23 17,64

Mettler analysevægt 2,34 3,05 5,20 6,20 8,15 10,32 11,01 11,72 12,27 12,88 14,83 15,23 17,64 Opgave 1 (s1 opgave 38) To forskellige laboratorievægte ønskes sammenlignet. Man afvejer derfor en række prøver på begge vægte med følgende resultater (alle i gram): Sartorius analysevægt 2,36 3,05 5,19

Læs mere

NorFor. Normer og behov

NorFor. Normer og behov NorFor Normer og behov 1 Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

Hest. Nye tider for grovfoderanalyser til heste

Hest. Nye tider for grovfoderanalyser til heste Nye tider for grovfoderanalyser til heste Hest i Danmark leverer analyser specielt til heste. Analysecertifikatet du modtager indeholder analyserede- og beregnede værdier på foderet nedenfor finder du

Læs mere

HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET

HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET Støttet af: HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET MEDDELELSE NR. 1033 Hyppige, bratte foderskift koster 50 kr. pr. stiplads i tabt produktivitet. INSTITUTION:

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg. Behov og normer

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg. Behov og normer Behov og normer Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid Energibehov

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg

Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen NorFor Plan Fælles nordisk fodervurderingssystem til kvæg Ikke additivt system, de enkelte fodermidler har ikke en fast foderværdi Tager hensyn til samspillet

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN - FORELØBIGE RESULTATER NOTAT NR. 17XX Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen.

Læs mere

Passer NEL20 for kraftfoder i NorFors fodermiddeltabel og kan EFOS anvendes til bestemmelse af NEL20 i kraftfoder?

Passer NEL20 for kraftfoder i NorFors fodermiddeltabel og kan EFOS anvendes til bestemmelse af NEL20 i kraftfoder? Passer NEL20 for kraftfoder i NorFors fodermiddeltabel og kan EFOS anvendes til bestemmelse af NEL20 i kraftfoder? Nicolaj I. Nielsen, SEGES Kvæg Maria Åkerlind, Växa Sverige Fodringsdagen, 12. september

Læs mere

Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290)

Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290) Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290) Formålet med projektet var at beskrive aminosyreindholdet i de enkeltdele, der kan indgå i fjerkræbiprodukt

Læs mere

Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise

Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise F A G L I G P U B L I K A T I O N Meddelelse nr. 554 Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise Institution: Forfatter: Landsudvalget for Svin, Den rullende Afprøvning Hanne Maribo Dato: 3.05.00

Læs mere

Gennemsnit foderværdi: Norge Fodermiddel Græsensilage førar (slådato

Læs mere

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER VI HØSTER IKKE ALENE VARIATION FRA GROVFODERET Metan, CO 2 Græsens. Majsens. Tilskudsfoder TMR / PMR Ko 1 Ko 2 Ko 3 Gødning Urin

Læs mere

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER KOMPAKT FULDFODER Foderplanen til hele besætningen hele døgnet, ugen.! Mindst 2 % foderrest (1 kg/ko) Kompakt fuldfoder (TMR

Læs mere

MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2016 INDHOLDSGARANTIERNE

MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2016 INDHOLDSGARANTIERNE MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2016 INDHOLDSGARANTIERNE MEDDELELSE NR. 1108 Kontrol af i alt 60 mineralske foderblandinger fra Nutrimin, Vestjyllands Andel, Vilomix og Vitfoss viste ingen statistisk

Læs mere

TILSÆTNING AF 0,5 % BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER TIL SMÅGRISE

TILSÆTNING AF 0,5 % BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER TIL SMÅGRISE TILSÆTNING AF 0,5 % BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 1065 Tilsætning af 0,5 % benzoesyre giver samme produktionsværdi som foder tilsat 1 % benzoesyre til smågrisefoder med 20

Læs mere

FODERBLANDINGER SVIN

FODERBLANDINGER SVIN FODERBLANDINGER SVIN 2015-2016 So Fiber So Die So Die So Enhed So Drægtig So Drægtig So Drægtig Basis So Polt SOFODER Varenavn Die Die Die Enhed Drægtig Drægtig Drægtig Polte FEsv pr. 100 kg FEso 105 106

Læs mere

FODERLOVGIVNING. SEGES Svineproduktion Foder 2018

FODERLOVGIVNING. SEGES Svineproduktion Foder 2018 FODERLOVGIVNING SEGES Svineproduktion Foder 2018 BEHOV FOR LOVGIVNING? Sammenhæng til fødevareforordningen FODERLOVGIVNING Formål: At sikre dyrs og menneskers sundhed og miljøet Lovgivningen skal beskytte

Læs mere

OVN-VITAMINKONCEPT FRA DSM ØGER PRODUKTIONSVÆRDIEN I SMÅGRISEFODER

OVN-VITAMINKONCEPT FRA DSM ØGER PRODUKTIONSVÆRDIEN I SMÅGRISEFODER OVN-VITAMINKONCEPT FRA DSM ØGER PRODUKTIONSVÆRDIEN I SMÅGRISEFODER MEDDELELSE NR. 1148 Det høje vitaminniveau anbefalet af DSM førte til forbedret produktivitet og højere produktionsværdi end dansk standard.

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

VÆRDIEN AF KORNPROTEIN TIL SVINEFODER

VÆRDIEN AF KORNPROTEIN TIL SVINEFODER VÆRDIEN AF KORNPROTEIN TIL SVINEFODER Per Tybirk, SEGES, VSP, Innovation,Team Fodereffektivitet Plantekongres 20. jan. 2016 EMNER N og protein Udvikling i proteinindhold over tid Afledte effekter og værdi

Læs mere

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264.

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264. [Tom side] Datablad Titel: Undertitel: Forfattere: Afdeling: Phenoler i drikkevand Præstationsprøvning Bente Nyeland, Birthe Kvamm Afdeling for Miljøkemi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr.

Læs mere

ORIGINA TIL FRAVÆNNINGS- OG SMÅGRISEFODER

ORIGINA TIL FRAVÆNNINGS- OG SMÅGRISEFODER Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development ORIGINA TIL FRAVÆNNINGS- OG SMÅGRISEFODER MEDDELELSE NR. 911 Tilsætning af Origina til fravænnings- og smågrisefoder gav ingen effekt på smågrisenes

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi.

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Ved chefkonsulent Per Tybirk og seniorkonsulent Niels Morten Sloth, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer Sammendrag Fra 1. august

Læs mere

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Indledning Ved AU-Foulum har vi gennemført et forsøg med to niveauer af protein i foderet til kvier i

Læs mere

HESTEBØNNER TIL SMÅGRISE ØGER PRODUKTIVITETEN

HESTEBØNNER TIL SMÅGRISE ØGER PRODUKTIVITETEN Støttet af: HESTEBØNNER TIL SMÅGRISE ØGER PRODUKTIVITETEN MEDDELELSE NR. 1002 Smågrisefoder med 25 % hestebønner gav signifikant højere produktionsværdi for smågrise i intervallet 9-30 kg sammenlignet

Læs mere

Fodermøde 2014. 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR

Fodermøde 2014. 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR Fodermøde 2014 Dagsorden: 13.00 Velkomst v. Pernille Elkjær, SDSR 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR 13.40 Korte faglige indlæg om aktuelle emner - Vejrup Andel & Næsbjerg Foderstofforening

Læs mere

Fodervurdering på dansk og hollandsk. Ved Per Tybirk

Fodervurdering på dansk og hollandsk. Ved Per Tybirk Fodervurdering på dansk og hollandsk Ved Per Tybirk Dansk energivurdering FEsv og FEso: In vitro fordøjeligheder, EFOS og EFOSi Fysiologisk energiværdi (ATP-værdi) Foderets potentielle værdi ved fin formaling

Læs mere

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0. 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.610 0001 Abrikos, tørret 0006 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.610 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0013

Læs mere

Fordøjelighed af soja- og rapsprodukter

Fordøjelighed af soja- og rapsprodukter Fordøjelighed af soja- og rapsprodukter Fodringsseminar 2014 Hotel Legoland 24. april 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Det skal I høre om Baggrund Formål Materialer & metoder Resultater

Læs mere

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ole Aaes VFL, Kvæg Fodringsdagen den 2. september 2014 Herning Udfordringer ved ensilerede produkter med roer Opbevaring Findeling Høsttider for forskellige

Læs mere

Årsberetning for Den Frivillige Foderkontrol. År 2010.

Årsberetning for Den Frivillige Foderkontrol. År 2010. Årsberetning for Den Frivillige Foderkontrol År 2010. 1 Indholdsfortegnelse: Medlemmerne af Den frivillige Foderkontrol.3 Næringsstofanalyser.. 4 Afvigelser for næringsstofanalyser... 5 Askeindhold i forhold

Læs mere

PRODUKTIONSRESPONS FRA KMP-FULDFODER

PRODUKTIONSRESPONS FRA KMP-FULDFODER Fodringsdagen 1. september 2015 Herning Kongrescenter Niels Bastian Kristensen PRODUKTIONSRESPONS FRA KMP-FULDFODER TMR OG PMR ANALYSER I KMP-FULDFODER Variabel PMR TMR Antal analyser 755 574 Tørstof,

Læs mere

MAVESUNDHED HOS POLTE

MAVESUNDHED HOS POLTE Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development MAVESUNDHED HOS POLTE MEDDELELSE NR. 1015 Mavesundheden er statistisk sikkert bedst på løbetidspunktet, når poltene har fået mellemgroft formalet

Læs mere

MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV

MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV Økologikongres 2015 25. November 2015 Vingsted Kongrescenter Niels Finn Johansen SEGES Økologi MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV Projektet

Læs mere

1 Baggrund Kort beskrivelse af projektet Gennemførelse Dokumentation af de nominelle værdier... 3

1 Baggrund Kort beskrivelse af projektet Gennemførelse Dokumentation af de nominelle værdier... 3 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Præstationsprøvning 014 Undertitel Ammoniak og saltsyre i strømmende gas Forfatter(e) Arne Oxbøl, Lars K. Gram Arbejdet udført, år 014 Udgivelsesdato

Læs mere

AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET

AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET Kolding, den 4. maj 2017 Temadag om Økologisk og alternativ kyllingeproduktion AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET JETTE SØHOLM PETERSEN, SEGES BÆREDYGTIG FODRING AF SLAGTEKYLLINGER MED HAVRE 2... BAGGRUND

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2017 C(2017) 8238 final ANNEX 1 BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / om ændring af bilag II, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Formål - fjerkræ Formålet er at producere økologisk foder af høj kvalitet:

Formål - fjerkræ Formålet er at producere økologisk foder af høj kvalitet: Formål fjerkræ Formålet er at producere økologisk foder af høj kvalitet: Øget dyrkning af bælgsæd Forarbejdning af proteinafgrøder Øget selvforsyning og sikring af foderforsyningen Mindre afhængig af import

Læs mere

HØJ GENFINDING AF FRIE AMINOSYRER I MINERALSKE FODERBLANDINGER

HØJ GENFINDING AF FRIE AMINOSYRER I MINERALSKE FODERBLANDINGER HØJ GENFINDING AF FRIE AMINOSYRER I MINERALSKE FODERBLANDINGER MEDDELELSE NR. 905 Frit lysin, methionin og treonin genfindes 100 % ved analyse af mineralske foderblandinger, hvorimod tryptofan og valin

Læs mere

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER s Året re d n islæ ed nyh ICELAND 15 KG, BIG BAG Bestseller fuldfoderblanding. Særlig udviklet til at dække den islandske hests behov Iceland er et fuldfoder udviklet specielt

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Præstationsprøvning 2013 Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Præstationsprøvning 2013 Undertitel Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel NO X, CO og O 2 i strømmende gas Forfatter(e) Arne Oxbøl, Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2013 Udgivelsesdato 14. november 2013

Læs mere

Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR

Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR 27. maj 2013, SDSR Fodermøde, SI-Centret Rødekro Overblik 1. Nye normer (søer & slagtesvin) 2. Kontrol af færdigfoder & mineralblandinger 3. Struktur

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 11. juni 2009 Emne: Metodevurdering

Læs mere

Perspektiver for udvikling af bioraffineringsteknologier

Perspektiver for udvikling af bioraffineringsteknologier Perspektiver for udvikling af bioraffineringsteknologier Seniorforsker Søren Krogh Jensen Institut for Husdyrvidenskab Baggrund Traditionelt fodrer vi grise og fjerkræ med importeret protein fra soja eller

Læs mere

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 057 Med % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt t nedbringe niveuet f kobber i foderet mrknt og smtidig bevre smme produktivitet

Læs mere

NEXT IV VOC er i drikkevand

NEXT IV VOC er i drikkevand NEXT IV 2005-2009 VOC er i drikkevand 2. runde, marts 2007 Laboratoriernes resultater Danmarks Miljøundersøgelser ljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN

MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN NOTAT NR. 1316 Anvendelse af fasefodring efter gældende minimumsnormer reducerer såvel ammoniakfordampning som fosforoverskud. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

NEXT IV VOC er i drikkevand

NEXT IV VOC er i drikkevand NEXT IV 2005-2009 VOC er i drikkevand 3. runde, marts 2008 Laboratoriernes resultater Danmarks Miljøundersøgelser ljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Rambøll A/S Analyseperiode: - 18.02.2015 1 26984601 Tørstof 41 % 0.2 DS 204 mod. 10 Rumvægt BD 339 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Phosphor, total 1300 mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Fosfor, BD 170

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

NEXT IV VOC er i drikkevand

NEXT IV VOC er i drikkevand 1 NEXT IV 2005-2009 VOC er i drikkevand 1. runde, august 2005 Laboratoriernes resultater Revideret version. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

BAGGRUND FOR NYE AMINOSYRE- OG RÅPROTEINNORMER TIL SLAGTESVIN

BAGGRUND FOR NYE AMINOSYRE- OG RÅPROTEINNORMER TIL SLAGTESVIN Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development BAGGRUND FOR NYE AMINOSYRE- OG RÅPROTEINNORMER TIL SLAGTESVIN NOTAT NR. 1317 Råproteinnormen er sænket 10 gram og aminosyrenormerne er hævet

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Sådan forløber en præstationsprøvning

Sådan forløber en præstationsprøvning Sådan forløber en præstationsprøvning Når et laboratorium er tilmeldt deltagelse i årets program, er det videre forløb for hver præstationsprøvning som beskrevet nedenfor. 1 Påmindelse om tilmelding Cirka

Læs mere

Mollerup Mølle. Østervang 51, 7900 Nykøbing. Mors

Mollerup Mølle. Østervang 51, 7900 Nykøbing. Mors 2015 Kalvefoder Mollerup Mølle Østervang 51, 7900 Nykøbing Mors 2 Kalvefoder fra Mollerup Mølle Tusindvis af kalve har gennem årene nydt godt af Mollerup Mølles s egen udvikling og samarbejde med førende

Læs mere

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas Rapport nr. 35-6 Præstationsprøvning 6 NO x, CO, O, H O, HCl, HF, SO og volumenstrøm i strømmende gas Arne Oxbøl. juni 6 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

GENOPRETNING AF FEJLBEHÆFTEDE KVÆLSTOF- OG FOSFORANALYSER I FERSKVAND

GENOPRETNING AF FEJLBEHÆFTEDE KVÆLSTOF- OG FOSFORANALYSER I FERSKVAND Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 358 Offentligt GENOPRETNING AF FEJLBEHÆFTEDE KVÆLSTOF- OG FOSFORANALYSER I FERSKVAND FORMÅL Miljøstyrelsen (MST) har anmodet DCE, Aarhus Universitet

Læs mere

NEXT IV Phenoler og blødgørere i drikkevand

NEXT IV Phenoler og blødgørere i drikkevand NEXT IV 2005-2009 Phenoler og blødgørere i drikkevand 1. runde, august 2005 Laboratoriernes resultater Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'..

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'.. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 11810/17 ADD 1 REV 1 AGRILEG 163 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

NEXT IV Phenoler og blødgørere i drikkevand

NEXT IV Phenoler og blødgørere i drikkevand 2005-2009 Phenoler og blødgørere i drikkevand 2. runde, marts 2006 Laboratoriernes resultater Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSAMLING OG ANALYSE AF 20 HOLLANDSKE SLAGTESVINEBLANDINGER

INDSAMLING OG ANALYSE AF 20 HOLLANDSKE SLAGTESVINEBLANDINGER INDSAMLING OG ANALYSE AF 20 HOLLANDSKE SLAGTESVINEBLANDINGER NOTAT NR. 1531 I 20 indsamlede hollandske slagtesvinefoderblandinger var der i gennemsnit 2,5 FEsv mindre i foderet end deklareret. INSTITUTION:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 12.12.2017 L 328/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2279 af 11. december 2017 om ændring af bilag II, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring

Læs mere