Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 B Difco E Coli Antisera Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U S /05 Dansk TILSIGTET ANVENDELSE Difco E Coli O Antiserum O157 og Difco E Coli H Antiserum H7 bruges til at identificere Escherichia coli O157:H7 OVERSIGT OG FORKLARING E coli O157:H7 er en fødevarebåren patogen, som kan forårsage potentiel fatal tarmrelatet sygdom i mennesker 1-7 Denne sygdom karakteriseres af pludseligt angreb af voldsomme kramper og abdominalsmerter, efterfulgt af diarré, som kan blive udpræget blodig En række af 107 udbrud, som omfattede 387 personer, blev sporet tilbage til importeret camembertost i USA i E coli O157:H7 blev kendt som en årsag til hæmorrhagisk colitis i og hæmolytisk uræmisk syndrom i Udbruddet i 1982 stammede fra indtagede hamburgere 4,10 Sygdomsforekomster, som er forårsaget af denne organisme, er steget betydeligt i løbet af det sidste årti 3,11 Det største udbrud af E coli O157:H7 sygdom skete i januar 1993, i staten Washington (i USA), hvor det blev bekræftet, at mere end 600 patienter havde hæmorrhagisk colitis 1 Kilden til udbrudet blev identificeret som hamburgere, der ikke var gennemstegt, hos adskillige forretninger af den samme fast food-restaurationskæde E coli O157:H7 er en tarmpatogen, der kun kræver et lavt podestof for at forårsage sygdom Transmission er normalt via fødevarer med store volumener, hvis tilberedelse ikke altid er under streng kontrol, og som serveres for en målgruppe (børn og ældre er mest udsat for komplikationer fra sygdommen) Organismen er blevet isoleret fra adskillige fødevarer, inklusive hamburgere, der ikke er gennemstegte, drikkevand, nye kartofler, kalkunrulle, råmælk og æblemost Serumtypebestemmelse af tarm-hæmorrhagisk E coli er praktisk i den epidemiologiske dokumentation af spredningen af et fødevarebårent udbrud 11 PROCEDURENS PRINCIPPER Difco E Coli O Antiserum O157 er anvendt i agglutinationsteknikken med reagensglas for O antigen-titration Difco E Coli H Antiserum H7 er anvendt i agglutinationsteknikken med reagensglas for detektering af H antigener Disse antisera bruges til at bekræfte tilstedeværelsen af E coli O157:H7 efter selektiv isolation Den serologiske teknik er baseret på reaktionen af en specifik antiserum med dens homologe antigen Mens specificiteten af serologiske metoder ikke er absolut, kan serumtypebestemmelse af E coli, sammen med biokemiske karakteristikker, give en nøjagtig identifikation af det ætiologiske middel REAGENSER Difco E Coli O Antiserum O157 og Difco E Coli H Antiserum H7 er lyofiliserede, polyklonale antisera fra kanin indeholdende ca 0,04% Thimerosal som konserveringsmiddel Advarsler og forholdsregler Til in vitro diagnostik Pakningen på dette produkt indeholder tør naturgummi Overhold aseptiske teknikker og fastlagte forholdsregler mod mikrobiologiske farer under alle procedurer Efter brug skal præparater, beholdere, objektglas, reagensglas og andet kontamineret materiale steriliseres ved autoklavering Brugsanvisningen skal følges omhyggeligt Opbevaring: Opbevar lyofiliserede og rehydrerede Difco E Coli Antisera ved 2 8 C Længerevarende eksponering af reagenser til temperaturer ud over de specificerede er ødelæggende for produkterne Udløbsdatoen gælder for produktet i dets intakte beholder, når det opbevares som anvist Produktnedbrydning: Produktet må ikke bruges, hvis det er klumpet sammen, misfarvet eller viser andre tegn på nedbrydning PRØVETAGNING OG PRÆPARATION Brug MacConkey sorbitolagar til isolation af E coli O157 fra blodige afføringsprøver Brug SMAC-CT (Sorbitol MacConkey agar m/cefixim og tellurit) til isolation af denne organisme fra fødevarer 12 Høje niveauer af kontaminerende coliforme organismer vil dog maskere O157 farvninger 13 Procedurer for serologisk bekræftelse msed Difco E Coli Antisera kræver en ren kultur af testorganismen isoleret på kalveinfusionsagar eller andet beriget fast medium

2 PROCEDURER Vedlagte materialer: Difco E Coli O Antiserum O157 og Difco E Coli H Antiserum H7 Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Kalveinfusionsagar, Motility GI Medium, vandbad, 50 ± 2 C, formalin, McFarland bariumsulfat standard nr 3, dyrkningsglas 12 x 75 mm og stativ, serologiske pipetter, 1 ml, steril 0,85% NaCl-opløsning Klargøring af reagens Lad alle materialer nå stuetemperatur, inden testerne udføres Sørg for, at alle glasmaterialer og pipetter er rene og uden restmaterialer som f eks vaskemidler Difco E Coli Antisera: Rehydreres ved at tilsætte 3 ml steril 0,85% NaClopløsning til hver flaske Vend forsigtigt op og ned for at opløse indholdet fuldstændigt Det rehydrerede antisera anses som en 1:2 arbejdsfortynding BRUGERKVALITETSKONTROL På anvendelsestidspunktet skal både positive og negative kontrolkulturer testes for at kontrollere ydeevnen hos antiserum, teknikker og metodologi Krav til kvalitetskontrol skal udføres i overensstemmelse med gældende lokale, statslige og/eller nationale regulativer eller akkrediteringskrav og Deres laboratoriums standardkvalitetskontrolprocedurer Det anbefales, at brugeren læser de relevante NCCLS-retningslinier og CLIA-regulativer for passende kvalitetskontrolpraksis Testprocedure Reagensglastest til titrering af O antigen 1 Klargør rene kulturer af testorganismen ved pladeudstrygning på kalveinfusionsagar og inkubation ved 35 ± 2 C i h 2 Suspender den testisolatvækst, som blev taget fra det faste agarmedium i 0,85% NaCl-opløsning, for at give en homogen suspension 3 Varm organismesuspensionen i et kogende vandbad i min Kulturen skal være homogen Udfældning tilkendegiver en grov kultur, og suspensionen skal kasseres 4 Lad suspensionen køle af; fortynd med 0,85% NaCl-opløsning til en koncentration, der omtrentligt er som en McFarland bariumsulfat standard nr 3 5 Tilsæt formalin til en endelig koncentration på 0,5% pr mængde 6 Klargør i et stativ en række med 8 reagensglas til hver organismesuspension, der skal testes 7 0,9 ml 0,85% NaCl-opløsning dispenseres i det første glas i hver række og 0,5 ml i de resterende glas 8 Klargør seriefortyndinger ved brug af den rehydrerede Difco E Coli O Antiserum O157 Ved brug af en 1 ml serologisk pipette tilsættes 0,1 ml antiserum til glas 1 i hver række og blandes grundigt Overfør 0,5 ml fra glas 1 til glas 2 og bland grundigt På samme måde fortsættes overførsel af 0,5 ml op til glas 7, idet der kasseres 0,5 ml fra glas 7 efter blanding Glas 8 er et negativt kontrolglas, der kun indeholder 0,85% NaClopløsning 9 Tilsæt 0,5 ml af testorganismesuspensionen til hvert af de 8 glas Ved tilsætning af testorganismesuspensionen vil de endelige fortyndinger være 1:40 til og med 1:2 560 for henholdsvis glas 1 til og med 7 10 Ryst stativet for at blande Inkuber i et 50 ± 2 C vandbad i h 11 Aflæs agglutination Reagensglastest til påvisning af H antigen 1 Klargør en aktiv bevægelig kultur af den suspekte E coli kultur ved adskillige på hinanden følgende overførsler i Motility GI Medium Det er nødvendigt med mindst 2 3 gennemløb gennem Motility GI Medium, før der gøres forsøg på at etablere tilstedeværelsen og identiteten på H antigener Friske isolater af E coli har generelt dårligt udviklede flagella 2 Inokuler en løkkefuld af kulturen fra Motility GI Medium i et reagensglas med kalveinfusionsbouillon Inkuber 6 8 h ved 35 ± 2 C eller natten over, hvis det er nødvendigt 3 Inaktivér kulturen ved at tilsætte formalin til en endelig koncentration på 0,3% (0,3 dele formaldehyd pr 100 dele kalveinfusionsbouillonkultur) Juster om nødvendigt koncentrationen på suspensionen med formaliniseret saltvand til omtrentlig en McFarland bariumsulfat standard nr 3 Denne bouillonkultur vil blive brugt som testantigenet i trin 6 4 Klargør en 1:500 fortynding af Difco E Coli H Antiserum H7 ved at tilsætte 0,2 ml af den rehydrerede 1:2 arbejdsopløsning til 49,8 ml af 0,85% NaClopløsning 5 Pipettér 0,5 ml af det fortyndede antiserum i et reagensglas 6 Tilsæt 0,5 ml af testorganismebouillonkulturen fra trin 3 og bland godt Den resulterende antiserumfortynding vil være 1: Inkuber i et 50 ± 2 C vandbad i 1 h 8 Aflæs agglutination 2

3 PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER 1 Serologiske teknikker, hvor der anvendes E Coli Antisera, tjener som bekræftende vidnesbyrd for identifikationen af E coli O157:H7 Endelig identifikation kan ikke foretages uden overvejelse af morfologisk, serologisk og biokemisk karakterisering 2 Stærk varme fra ydre kilder (varm bakteriologisk løkke, brænderflamme, lyskilde osv ) kan forhindre dannelse af en jævn suspension af mikroorganismen eller give fordampning eller bundfældning af testblandingen Der kan forekomme falske positive reaktioner 3 Grove kulturisolater forekommer og vil agglutinere spontant og give agglutination i en normal serum (autoagglutination) Jævne kolonier skal udvælges og testes i serologiske procedurer 4 Længerevarende eksponering af reagenser til temperaturer ud over de specificerede er ødelæggende for produkterne 5 I denne test er det vigtigt at bruge den anbefalede inkubationstid og -temperatur Derudover skal der udvises omhu for at sikre, at vandbadet foregår et sted, som er fri for mekanisk vibration 6 Kassér Difco E Coli Antisera, som er uklart eller har bundfald efter rehydrering eller opbevaring RESULTATER Iagttag prøveresultat med indirekte belysning mod en mørk baggrund Notér agglutination som følger: % agglutination af celler; supernatanten er klar til let tåget 3+ 75% agglutination af celler; supernatanten er let uklar 2+ 50% agglutination af celler; supernatanten er moderat uklar 1+ 25% agglutination af celler; supernatanten er uklar ± Mindre end 25% agglutination af celler Ingen agglutination Difco E Coli O Antiserum O157 Glas, som viser en 2+ eller større agglutination ved 1:320 eller større, betragtes som positive Difco E Coli H Antiserum H7 Glas, som viser 2+ eller større agglutination, betragtes som positive YDELSESKARAKTERISTIKA 14 Ydelsen af Difco E Coli O Antiserum O157, produceret af Difco Laboratories, blev sammenlignet med en kommercielt tilgængelig latextest i en undersøgelse, som er udgivet af Chapman 14 Rene kulturer af 91 bakterielle isolater blev testet 14,15 Tabellen herunder angiver de indhentede resultater Alle E coli, som tidligere var bekræftet som O157, var positive ved Difco agglutinationsmetoden med reagensglas Alle andre organismer blev testet negative af Difco agglutinationsmetoden med reagensglas Antal Stamme Difco E Coli prøver Antiserum O157 Positiv test på positiv kommercielt agglutinationstest tilgængelig latex med reagensglas 30 E coli O E coli ikke-o Ikke-sorbitol 0 0 fermenterende organismer 1 Escherichia 0 0 hermanii TILGÆNGELIGHED Kat nr Beskrivelse Difco E Coli O Antiserum O157, 1 x 3 ml Difco E Coli H Antiserum H7, 1 x 3 ml 3

4 LITTERATUR 1 Centers for Disease Control 1993 Emerging infectious diseases Morb Mort Wkly 42: Glass, K A, J M Leffelholtz, J P Ford, and M P Doyle 1992 Fate of Escherichia coli 0157:H7 as affected by ph or sodium chloride and in fermented, dry sausage Appl Environ Microbiol 58: Padhye, N V, and M P Doyle 1992 Escherichia coli 0157:H7 epidemiology, pathogenesis, and methods for detection in food J Food Prot 55: Riley, L W, R S Remis, and S D Helgerson, et al 1983 Hemorrhagic colitis associated with a rare Escherichia coli serotype N Engl J Med 308: Samadpour, M, L Grimm, B Desai, D Alfi, J E Ongerth, and P I Tarr 1993 Molecular epidemiology of Escherichia coli 0157:H7 strains using bacteriophage A restriction fragment length polymorphism analysis: application to a multistate foodborne outbreak and a day care center cluster J Clin Microbiol 31: Tarr, P I 1994 Review of 1993 Escherichia coli 0157: H7 outbreak: western United States Dairy, Food, and Environmental Sanitation 14: Gray, L D 1995 Escherichia, Salmonella, Shigella, and Yersinia, p In P R Murray, E J Baron, M A Pfaller, F C Tenover, and R H Yolken (ed ), Manual of clinical microbiology, 6th ed American Society for Microbiology, Washington, D C 8 Marrier, R, J G Wells, R C Swanson, W Callahan, and I J Mehlman 1973 An outbreak of enteropathogenic E coli foodborne disease traced to imported French cheese Lancet 2: Flowers, R S, W Andrews, C W Donnelly, and E Koenig 1993 Pathogens in milk and milk products, p In R T Marshall (ed ), Standard methods for the examination of dairy products, 16th ed American Public Health Association Washington, D C 10 Morbidity and Mortality Weekly Reports November, Lior, H 1994 Escherichia coli 0157: H7 and verotoxigenic Escherichia coli (VTEC) Dairy, Food, and Environ Sanit 14: Association of Official Analytical Chemists 2001 FDA bacteriological analytical manual online < cfsan fda gov/~ebam/bam-mm html> 13 Meng, J P Feng and M P Doyle 2001 Pathogenic E coli, p In P Downes and K Ito (ed ), Compendium of methods for the microbiological examination of foods, 4th ed American Public Health Association, Washington, D C 14 Chapman, P A 1989 Evaluation of commercial latex slide test for identifying Escherichia coli O157 J Clin Pathol 43: Chapman, P A, D J Wright and P Norman 1989 Verotoxin-producing Escherichia coli infections in Sheffield: cattle as a possible source Epidem Infect 102:

5 Manufacturer / Producent / Fabrikant / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / ÊáôáóêåõáóôÞò / Ditta produttrice / Fabrikant / Fabricante / Tillverkare Use by / Anvendes før / Houdbaar tot / Viimeinkäyttöpäivä / A utiliser avant / Verwendbar bis / Çìåñïìçßá ëþîçò / Usare entro / Brukes før / Utilizar em / Usar antes de / Använd före / YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) / ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) / JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessä) AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) / JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) / ÅÅÅÅ-ÌÌ-ÇÇ / ÅÅÅÅ-ÌÌ (ÌÌ = ôýëïò ôïõ ìþvá) / AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) / ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) / aaaa-mm-dd / aaaa-mm (mm = fin del mes) / ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet på månaden) Catalog number / Katalognummer / Catalogusnummer / Tuotenumero / Numéro catalogue / Bestellnummer / Áñéèìüò êáôáëüãïõ / Numero di catalogo / Katalognummer / Número do catálogo / Número de catálogo / Katalognummer Authorized Representative in the European Community / Autoriseret repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C E E / Autorisierte EG-Vertretung / ÅîïõóéïäïôçìÝíïò áíôéðñüóùðïò óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Autorisert representant i EU / Representante autorizado na União Europeia / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU In Vitro Diagnostic Medical Device / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / Lääkinnällinen in vitro - diagnostiikkalaite / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro äéáãíùóôéêþ éáôñéêþ óõóêåõþ / Dispositivo medico diagnostico in vitro / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik Temperature limitation / Temperaturbegrænsning / Temperatuurlimiet / Lämpötilarajoitus / Température limite / Zulässiger Temperaturenbereich / ¼ñéï èåñìïêñáóßáò / Temperatura limite / Temperaturbegrensning / Limitação da temperatura / Limitación de temperatura / Temperaturbegränsning Batch Code (Lot) / Batch kode (Lot) / Chargenummer (lot) / Eräkoodi (LOT) / Code de lot (Lot) / Chargencode (Chargenbezeichnung) / Êùäéêüò ðáñôßäáò (Ðáñôßäá) / Codice del lotto (partita) / Batch-kode (Serie) / Código do lote (Lote) / Código de lote (Lote) / Satskod (parti) Contains sufficient for <n> tests / Indeholder tilstrækkeligt til <n> test / Voldoende voor <n> tests / Sisältöon riittävä <n> testejä varten / Contenu suffisant pour <n> tests / Ausreichend für <n> Tests / ÐåñéÝ åé åðáñêþ ðïóüôçôá <n> åîåôüóåéò / Contenuto sufficiente per <n> test / Innholder tilstrekkelig for <n> tester / Contémo suficiente para <n> testes / Contenido suficiente para <n> pruebas / Räckertill <n> antal tester Consult Instructions for Use / Læs brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing / Tarkista käyttöohjeista / Consulter la notice d emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Óõìâïõëåõôåßôå ôéò ïäçãßåò ñþóçò / Consultare le istruzioni per l'uso / Se i bruksanvisningen / Consulte as instruções de utilização / Consultar las instrucciones de uso / Se bruksanvisningen 5

6 B m A Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: BD, BD Logo and BBL are trademarks of Becton, Dickinson and Company Difco is a trademark of Difco Laboratories, Inc, a subsidiary of Becton, Dickinson and Company 2003 BD

Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens

Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. S1220 2003/07 Dansk TILSIGTET BRUG anbefales ved agglutinationstests på objektglas til identifikation

Læs mere

Difco Shigella Antisera Poly

Difco Shigella Antisera Poly Difco Shigella Antisera Poly Se symbolglossaret i slutningen af indægssedlen. S1161 2003/07 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Shigella Antisera Poly anvendes til den sandsynlige identifikation af Shigella-arter

Læs mere

BDifco Listeria Antisera and Antigens Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U S1471 2005/01 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Listeria O Antisera type 1, 4 og Poly anvendes til identifikation af Listeria

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

B Acridine Orange Stain Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U 8820211 2004/06 Dansk Kat nr Acridine Orange Stain Til påvisning af mikroorganismer i direkte 1 x 250 ml 212536 udstrygninger

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

PROCEDURE Vedlagte materialer: BBL Coagulase Plasma, Rabbit, BBL Coagulase Plasma, Rabbit with EDTA Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Bakter

PROCEDURE Vedlagte materialer: BBL Coagulase Plasma, Rabbit, BBL Coagulase Plasma, Rabbit with EDTA Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Bakter BBBL Coagulase Plasmas Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U 8810061 2004/06 Dansk TILSIGTET BRUG BBL Coagulase Plasma, Rabbit (koagulaseplasma, kanin), og BBL Coagulase Plasma, Rabbit with

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier 2003/07 Becton, Dickinson and Company Dokument Nr.: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube, OADC berigelse, PANTA Antibiotic Mixture Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U 8809501JAA 2005/11 Dansk US Patent 5,567,598 Australian Pat 647609

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

Testprocedure: 1 Åben BBL DrySlide PYR posen og tag objektglasset ud Brugte eller delvist brugte BBL DrySlide PYR (med organismer) må ikke lægges tilb

Testprocedure: 1 Åben BBL DrySlide PYR posen og tag objektglasset ud Brugte eller delvist brugte BBL DrySlide PYR (med organismer) må ikke lægges tilb BBBL DrySlide PYR Kit Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen 8820381 2004/06 Dansk U TILSIGTET BRUG BBL DrySlide PYR sæt, indeholder BBL DrySlide PYR og BBL DrySlide PYR Color Developer, anvendes

Læs mere

B Difco E. Coli Antisera

B Difco E. Coli Antisera B Difco E. Coli Antisera 8085880(04) 2016-03 Dansk TILSIGTET ANVENDELSE Difco E. Coli O Antiserum O157 og Difco E. Coli H Antiserum H7 bruges til at identificere Escherichia coli O157:H7. OVERSIGT OG FORKLARING

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

B VDRL Antigen med saltvand med puffer VDRL Test Control Serum Set Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U L000135 2004/08 Dansk TILSIGTET BRUG VDRL Antigen med saltvand med puffer anbefales

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

2 Lad beholderne nå stuetemperatur inden åbning Sæt ubrugte skiver tilbage i køleskabet, når påføring af skiverne er færdiggjort 3 Brug de ældste skiv

2 Lad beholderne nå stuetemperatur inden åbning Sæt ubrugte skiver tilbage i køleskabet, når påføring af skiverne er færdiggjort 3 Brug de ældste skiv BBL Sensi-Disc Antimicrobial Discs (BBL Sensi-Disc antimikrobielle skiver) til brug i dyrkningsmedier Antimikrobielt stof Kode Konc Streptomycin *S-50 50 µg Isoniazid (Isonicotinyl hydrazin) INH-1 1 µg

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh,

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand Identifikation af dyret Navn: Race: Køn: Fødselsdato: Mikrochip nr.: Anatomisk placering af microchip: Fysisk beskrivelse

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

B BBL VDRL Antigen BBL VDRL Test Control Serum Set

B BBL VDRL Antigen BBL VDRL Test Control Serum Set B BBL VDRL Antigen BBL VDRL Test Control Serum Set 1 8085886(05) 2016-03 Dansk TILSIGTET BRUG VDRL Antigen anbefales til brug i testen fra Venereal Disease Research Laboratory (forskningslaboratorium for

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium Årsrapport 2012 31. marts 2013 Proj.nr. 2000207 SUM/JUSS Mikrobiologisk beredskab Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab sikres opdateret viden om mikrobiologiske analysemetoder. Virksomhederne

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

BD Viper Lyseringsvarmeapparat brugervejledning

BD Viper Lyseringsvarmeapparat brugervejledning BD Viper Lyseringsvarmeapparat brugervejledning 2006/10 Becton, Dickinson and Company Dokumentnummer: 8018634 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Telefon: 800.638.8663 BENEX Limited Bay K 1a/d

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

BD PosiFlush (NaCl 0,9%)

BD PosiFlush (NaCl 0,9%) BD PosiFlush (NaCl 0,9%) Den forbedrede forfyldte sprøjte med unikt design for optimal og sikker gennemskylning af IV katetre. Designet til at eliminere sprøjte-induceret tilbageløb* Hvad er sprøjte-induceret

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

B Difco Shigella Antisera Poly

B Difco Shigella Antisera Poly B Difco Shigella Antisera Poly 8085884(04) 2016-03 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Shigella Antisera Poly anvendes til den sandsynlige identifikation af Shigella-arter vha. agglutinationstest på objektglas.

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

ERKLÆRING FRA TILSYNSFØRENDE DYRLÆGE i forbindelse med eksport af kvægembryoner fra Danmark til Australien

ERKLÆRING FRA TILSYNSFØRENDE DYRLÆGE i forbindelse med eksport af kvægembryoner fra Danmark til Australien ERKLÆRING FRA TILSYNSFØRENDE DYRLÆGE i forbindelse med eksport af kvægembryoner fra Danmark til Australien Undertegnede dyrlæge, som er godkendt til at føre tilsyn med embryoindsamlingsteamet/-centeret,

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM DA FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM 152189-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: INSTRUMENTER 137181-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og nemt Fødevareproduktion er dit fagområde Fødevaresikkerhed er vores Forbrugerne stoler på at din virksomhed producerer fødevarer af

Læs mere

Mad og mikroorganismer

Mad og mikroorganismer Mad og mikroorganismer Nr. 2 Escherichia coli 0157 i okse- og svinekød fra detailleddet i Danmark sept.-nov. 1996 Escherichia coli 0157 i okse- og svinekød fra detailleddet i Danmark sept.-nov. 1996 er

Læs mere

Resultatvindue Påfyldningskammer. Aktionsvindue TEST TIL HJEMMEBRUG. Skydehåndtag

Resultatvindue Påfyldningskammer. Aktionsvindue TEST TIL HJEMMEBRUG. Skydehåndtag Aktionsvindue Resultatvindue Påfyldningskammer Skydehåndtag TEST TIL HJEMMEBRUG !! Før du tager testen bør du: Læse vejledningen grundigt Sikre at indholdet i pakken har stuetemperatur (18-30 C) Tjekke

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere