BD BBL TM CHROMagar TM CPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BD BBL TM CHROMagar TM CPE"

Transkript

1 BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE). Relevante præparater omfatter rektale og perianale podninger og en række andre kliniske præparater (se Præparattyper). Mediet giver desuden mulighed for identifikation af E. coli uden yderligere bekræftelsestests og for påvisning af Klebsiella-Enterobacter-Citrobacter-Serratia- og Proteus-Morganella- Providencia-gruppen af organismer. Via yderligere tests skal det bekræftes, at isolater indsamlet på dette medium er carbapenemase-producenter. PROCEDURENS PRINCIPPER OG FORKLARING Carbapenem-resistens i gram-negative bakterier er et stigende problem ved nosokomielle infektioner. Denne type resistens kan have flere årsager, men den mest almindelige er den verdensomspændende spredning af bakterieproducerende carbapenemaser, som ikke kun er i stand til at hydrolyserer carbapenemer, men også andre beta-lactam-antibiotika. Gener, der koder carbapenemaser, findes typisk på plasmider, hvor de også kan overføres til andre arter. Diagnosticeringsproceduren er kompleks, og det er derfor vigtigt at forkorte og forenkle påvisningen af disse carbapenem-resistenet bakterier. 1-3 BBL CHROMagar CPE er baseret på BBL CHROMagar Orientation (BBL CHROMagarorientering), der oprindeligt blev udviklet af A. Rambach, CHROMagar, Paris, Frankrig. BD har under en licensaftale optimeret denne formulering ved brug af navnebeskyttet immateriel ejendom anvendt ved fremstilling af det præparerede plademedium BBL CHROMagar Orientation. I BBL CHROMagar Orientation Medium leveres næringsstofferne af specielt udvalgte peptoner. Chromogenblandingen består af kunstige substrater (chromogener), som frigiver forskelligt farvede stoffer efter nedbrydning fra specifikke mikrobielle enzymer, og sikrer således den direkte differentiering af visse arter eller påvisningen af visse organismegrupper med blot et minimum af bekræftende tests. Via udvikling af de forskellige farver giver det chromogene medium i BBL CHROMagar CPE mulighed for nem påvisning af blandede kulturer af Gram-negativer og identifikation af E. coli (rosa til grålilla) uden yderligere bekræftelsestests og påvisning af Klebsiella-Enterobacter-Citrobacter-Serratia (blå til blågrøn) og Proteus- Morganella-Providencia (farveløs til gyldenbrun og gyldenbrune til blege blå kolonier omgivet af brune haloer) og andre slægter (vises med deres naturlige farve). Derudover indeholder BBL CHROMagar CPE et carbapenem i en passende koncentration, der giver mulighed for påvisning af resistens, samt andre selektive stoffer til hæmning af medfølgende flora, der er til stede i præparatet. Enterobacteriaceae og non-fermentorer producerer vækst på mediet, hvis de er resistente over for de inkluderede antimikrobielle stoffer. Almindelig fænotypepåvisning af carbapenemase-producerende patigoner kræver isolering af sammen i ren dyrkning af ikke-selektivt medium efterfulgt af flere følsomhedstests med henblik på at påvise resistenstypen, hvilket er tidkrævende og omkostningsfuldt. Ved brug af BBL CHROMagar CPE udstryges præparatet på mediet. Efter inkubation (18-24 timer) natten over er vækst af et isolat på mediet et meget kraftigt tegn på tilstedeværelsen af Enterobacteriaceae. Bekræftelse via følsomhedstests, molekylærmetoder eller phenotypiske metoder er nødvendig. Ved sammenligning med ikke-selektiv isolering efterfulgt af følsomhedstests reducerer brugen af dette produkt arbejdsbyrden og sikrer hurtigere påvisning af CPE. PA Side 1 af 7

2 REAGENSER BBL CHROMagar CPE Formel* pr. liter oprenset vand Chromopepton 16,1 g Kromogenblanding 1,3 Selektive stoffer 0,23 Agar 15,0 ph 6,8 ± 0,2 *Justeret og/eller suppleret efter behov for at opfylde funktionskriterierne. FORHOLDSREGLER Kun til professionel brug. Pladerne må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring, brud eller andre tegn på nedbrydning. Se dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for procedurer om aseptisk håndtering, biologiske farer og bortskaffelse af brugte produkter. OPBEVARING OG HOLDBARHED Pladerne opbevares efter modtagelse i mørke ved 2 til 8 C i deres originale hylsterindpakning indtil umiddelbart inden ibrugtagning. Undgå nedfrysning og overophedning. Pladerne kan inokuleres indtil udløbsdatoen (se etiketten på pakken) og inkuberes i de anbefalede inkubationstider. Plader fra åbnede stabler med 10 plader kan bruges i én uge, når de opbevares i et rent område ved 2 til 8 C i mørke. Sørg for at mindske udsættelse for lys før og efter inkubation, da lys kan ødelægge chromogenerne. BRUGERKVALITETSKONTROL Inokuler repræsentative prøver med de følgende stammer på mediet (se Præparattyper og Testprocedure for at få flere oplysninger). Inkuber pladerne i omvendt position ved C aerobt i timer. Stammer Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1705 (KPC-producent) Klebsiella pneumoniae NCTC (NDM-1-producent) Escherichia coli NCTC (IMP-producent) Klebsiella pneumoniae ATCC Enterococcus faecalis ATCC Staphylococcus aureus ATCC Candida albicans ATCC Ikke-inokuleret Vækstresultater Vækst moderat til fortræffelig; kolonier blå til blågrønne Vækst moderat til fortræffelig; kolonier blå til blågrønne Vækst moderat til fortræffelig, kolonier rosa til grålilla Farveløse til meget lysegule, transparente PROCEDURE Vedlagte materialer BBL CHROMagar CPE (90 mm Stacker-dobbeltplader). Mikrobiologisk kontrolleret. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Hjælpekulturmedium, reagenser og laboratorieudstyr. Præparattyper Dette produkt bruges hovedsagligt til påvisning af kolonisering med carbapenemasproducerende stammer for hjælp til forebyggelse og kontrol af CPE-infektioner i sundhedsvæsenet, særligt på intensivafdelinger. Anvendes primært med rektale og perianale PA Side 2 af 7

3 podninger, men kan anvendes med kliniske præparater fra andre kropsområder, der mistænkes for at indeholde carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae. Det anbefales at bruge transportanordninger, som er godkendt til indsamling af mikrobiologiske kliniske præparater. Følg de anbefalede procedurer fra fabrikanten af transportanordningen. 4,5 Kan også bruges til videredyrkning af potentielle CPE-stammer fra andet medium. Direkte inokulation med koloner frarådes. For at undgå overinokulation skal kolonierne først opslæmmes i saltvand (se Testprocedure), og en podenål fuld skal udstryges på hvert medie. Testprocedure BBL CHROMagar CPE skal inokuleres direkte fra podningen uden præ-berigelse eller fra en isoleret koloni, der er opslæmmet i saltvand, så der opnås ca. 0,5 McFarland-uklarhed. Direkte inokulation fra isolerede kolonier anbefales ikke, da det høje inokulumniveau i sjældne tilfælde kan give falske positive resultater. Inokuler præparatet med en podepind eller podenål på BBL CHROMagar CPE-mediet og udstryg for isolering ved hjælp af en podenål. Følgende procedure for inokulation skal følges nøje for at der opnås isolerede kolonier med typisk udseende. Utilstrækkelig inokulation eller inokulation af hele medieoverfladen udelukkende med podepinde (uden brug af podenåle til isolationsudstrygning) kan udløse forkerte resultater eller kan gøre pladen ulæselig. Undgå at inokulere mere end ét præparat pr. plade. Procedure for inokulation og inkubation: 1. Dup podepinden på et lille område af BBL CHROMagar CPE-mediet: Undgå at overinokulere! Tag forsigtigt podepinden ud fra mediet, og returner podepinden til dets præparatrør. 2. Brug podenålene til at udføre udstrygning på pladen. Udstryg til isolering! Færdiggør først det første udstrygningsområde, og udstryg derefter andet og tredje område på mediet. 3. Inkuber aerobt ved C i timer og helst i en omvendt position (siden med mediet op). Undgå at inkubere i længere tid, og undgå at inkubere i en atmosfære, der er beriget med kuldioxid. Undgå udsættelse for lys under inkubation, da dette kan ødelægge chromogenerne. Så snart koloniernes farver har vist sig, er udsættelse for lys tilladeligt. 4. Læs pladerne som beskrevet i Resultater og tolkning. Afhængigt af typen af og formålet med i præparatet, skal andet medium også inokuleres for at muliggøre komplet påvisning af alle indeholdte patogener. Sådant medium omfatter som minimum en ikke-selektiv blodagarplade. Resultater og tolkning Efter inkubation vil præparater, der indeholder isolater, som er resistente over for de hæmmere, der er inkluderet i mediet, vokse. Pladerne bør vise isolerede kolonier i de områder, hvor podestoffet blev fortyndet korrekt. Der skal bruges relevante følsomhedstests, molekulærmetoder eller phenotypiske metoder for at bekræfte tilstedeværelsen af CPE-isolater. Manglende vækst på mediet indikerer, at præparatet ikke indeholder stammer, som er resistente over for de antimikrobielle stoffer, der findes på mediet. Bemærk, at misfarvning af mediet uden synlige kolonier (der kan forekomme, hvis mediet er blevet overinokulerede med fæcespræparater eller med for høje bakterieniveauer) betragtes som et negativt resultat (se også Procedurens begrænsninger). Differentiering og/eller identifikation af isolater efter kolonifarve og udseende Rosa til pink (grålilla) kolonier: Escherichia coli; en valgfri indoltest med BD BBL DMACA Indole Reagent Droppers (kat. nr ) kan udføres på filterpapir for bekræftelse af E. coli (indol-positiv). Undgå, at der kommer indol-reagens på mediets overflade! Bemærk: Visse Citrobacter freundii-stammer har vist sig at producere violette til lilla kolonier på BBL CHROMagar CPE. Biokemisk identifikation anbefales i forbindelse med sådanne stammer. PA Side 3 af 7

4 Blå til blågrønne kolonier, som muligvis er omkranset af en rosa til grålilla zone: Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter eller andre. Der skal udføres yderligere tests for identifikation. Der er flere oplysninger i brugsanvisningen til BBL CHROMagar Orientation (se: Farveløse til gyldenbrune og gyldenbruge til blege blå kolonier med brunlige haloer i mediet: Proteus-, Morganella-, Providencia-stammer. Der skal udføres yderligere tests for komplet identifikation. Der er flere oplysninger i brugsanvisningen til BBL CHROMagar Orientation (se: I sjældne tilfælde kan Pseudomonas aeruginosa producere diffunderende, brunt pigment, der efterligner Proteus. For differentiering skal der udføres en oxidase-test (se nedenfor). Farveløse kolonier: Udfør en oxidase-test: hvis positiv, og den typiske frugtagtige luft og/eller grønlige, blålige eller brunlige pigmentering (pga. organismens eget pigment) forekommer Pseudomonas aeruginosa. Det anbefales at bruge BD Oxidase Reagent Droppers (kat. nr ) til denne test. Udfør oxidase-testen på filterpapir som beskrevet i brugsanvisningen til denne test, men ikke på kolonierne på pladen. Bekræftelse via yderligere tests anbefales. For at afgøre det eksakte resistensmønster skal alle isolater af P. aeruginosa fra dette medium testes for følsomhed med de relevante metoder. Hvis oxidase er negativ eller tvetydig, skal der udføres komplet biokemisk identifikation. Farveløse oxidase-negative kolonier kan indeholde non-fermentorer som f.eks. Acinetobacter eller Enterobacteriaceae, som ikke metaboliserer nogen af de inkluderede chromogener, f.eks. Salmonella. Blandede kulturer på BBL CHROMagar CPE-pladen: De kan normalt nemt genkendes og differentieres fra hinanden ved forskellige kolonifarver. For eksempel vil en blandet kultur med Klebsiella og E. coli vise blå kolonier (Klebsiella), og rosa til grålilla kolonier (E. coli). Undersøg pladen for tilstedeværelsen af forskellige kolonityper og -farver. Videredyrkninger på BBL CHROMagar CPE anbefales, hvis der findes mere end to forskellige kolonityper eller -farver på pladen. FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til direkte identifikation og differentiering af carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae. Mediet giver mulighed for direkte biokemisk identifikation af resistente E. coli og differentiering af andre Enterobacteriaceae efter kolonifarve. Gram-positive bakterier og gær er normalt hæmmede. 6 Via yderligere tests skal det bekræftes, at isolater indsamlet på dette medium er carbapenemase-produktion. Påvisning af resistens Stammer af følgende resistenstyper er påvist på BBL CHROMagar CPE: Tabel 1: Testede stammer og resistenstyper er påvist på BD BBL CHROMagar CPE 6. Stamme Carbapenemaseklasse (Ambler-klasse) Carbapenemase Acinetobacter baumanii NDM-1, NDM-2 VIM IMP-1 SIM-1 OXA-23, OXA-24, OXA-40, OXA-51, OXA-58, OXA-64, OXA-72, OXA-91, OXA-97, OXA-143 Acinetobacter sp. VIM-4 Acinetobacter junii IMP-1 PA Side 4 af 7

5 Citrobacter freundii Klasse A KPC-2, KPC-3 NDM-4 IMP-4 Citrobacter koseri OXA-48 OXA-48, OXA-181 Klebsiella pneumoniae Klasse A KPC, KPC-1, KPC-2, KPC-3 NDM, NDM-1 VIM, VIM-1, VIM-4, VIM-19 Klebsiella oxytoca Klasse A KPC-2, KPC-3 IMP-1, IMP-4, IMP-8 OXA-48, OXA-162, OXA-163, OXA-181 VIM, VIM-4 Escherichia coli Klasse A KPC, KPC-2, KPC-3, KPC-4, KPC-5 NDM, NDM-1, NDM-4 VIM, VIM-4, VIM-19 IMP, IMP-1, IMP-8 OXA-48 Enterobacter asburiae Klasse A IMI-2 Enterobacter cloacae Klasse A KPC, KPC-2, KPC-3, KPC-4 NDM, NDM-1, NDM-4 VIM-4 IMP-8 Enterobacter sp. NDM Proteus mirabilis NDM-1 OXA-48, OXA-163 Providencia rettgeri NDM, NDM-1 Providencia stuartii NDM-1 OXA-48, OXA-181 Pseudomonas aeruginosa Klasse A KPC-2, KPC-5 VIM-1, VIM-2, VIM-4, VIM-13 IMP-7 Salmonella spp. IMP-4 Serratia marcescens Klasse A KPC, KPC-2 SME-1, SME-2 IMP-1 OXA-48 Procedurens begrænsninger Undgå at forsøge at inokulere mere end ét præparat pr. plade! Den biokemiske identifikation af arter eller gruppeniveau (baseret på chromogeniske reaktioner på mediet) er endelig, men resistens skal bekræftes via godkendte metoder. Identifikation af blå, blågrønne og farveløse isolater i præparatniveauer skal udføres med biokemiske tests. Visse gram-positive bakterier kan være resistente over for hæmmer og kan vokse på mediet. PA Side 5 af 7

6 Selvom en hæmmer for ampc-producenter er blevet tilføjet på mediet, vil en vis procentdel af sådanne stammer stadig vokse. Derfor skal BBL CHROMagar CPE anvendes til screening og ikke til endelig identifikation af carbapenemase-producenter. Specifikke følsomhedstests eller molekylære metoder er nødvendige for påvisning af den eksakte type resistens, der udtrykkes af isolatet. Der kan vokse ikke-enterobakterielle, carbapenem-resistente gram-negative stave (dvs. Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp.) (vises med deres naturlige farve). Det frarådes at ignorere isolater med farveløse kolonier ved screening for carbapenem-resistente organismer på dette medium. Udfør en oxidase-test ud fra disse isolater. Hvis testen er negativ, skal der udføres komplet biokemisk identifikation af isolatet. Der kan ses oplysninger om yderligere differentiering i PROCEDURE Resultater og tolkning. Da isolationen af CPE-stammer afhænger af antallet af organismer, der findes i prøven, afhænger opnåelsen af pålidelige resultater af korrekt prøveindsamling, -håndtering og - opbevaring (se PROCEDURE Præparattyper). Et højt bakterieniveau og/eller visse præparater kan frembringe uspecifik farvning af det primære udstrygningsområde på mediet. Dette kan resultere i, at mediet udviser grålilla, lilla, grøn eller blå farvning eller et let sløret udseende på overfladen af mediet, men uden tydelige kolonier. Dette skal tolkes som negativt. Undgå at inkubere i mindre end 18 timer, da det kan medføre mindre kolonier og/eller svag kolonifarvning. Den ideelle inkubationstid er 18 til 24 timer. Inkubationen må højst vare i 28 timer. I forbindelse med blandede kulturer kan en længere inkubation resultere i sammenflydende kolonier, der kan være svære at adskille og rendyrke. Før BBL CHROMagar CPE bruges for første gang, anbefaler vi at indøve den typiske kolonis udseende af med definerede stammer, f.eks. de stammer, der er nævnt under BRUGERKVALITETSKONTROL. LITTERATUR 1. Akova, M., Daikos, G.L., Tzouvelekis, L. and Y. Carmeli. Interventional strategies and current clinical experience with carbapenemase-producing Gram-negative bacteria. Clinical Microbiology and Infection : Thomson, K.S. Extended-Spectrum-β-lactamase, AmpC, and Carbapenemase Issues. Journal of Clinical Microbiology : Nordmann, P., Dortet, L. and L. Poiret. Carbapenem resistance in Enterobacteriaceae: here is the storm! Trends in Molecular Medicine : Linscott, A.J Specimen collection and transport. In L.S. Gracia, and H.D.Isenberg, (eds.), Clinical microbiology procedures handbook, 2 nd ed. ASM, Washington DC. 5. Miller, J.M., K. Krisher, and H.T. Holmes General principles of specimen collection and handling. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller (eds.), Manual of clinical microbiology. 9 th ed., ASM, Washington DC. 6. Data on file. Becton Dickinson GmbH. EMBALLERING/BESTILLING BD BBL CHROMagar CPE Kat. nr. Beskrivelse REF Plademedium klar til brug, cpu 20 YDERLIGERE OPLYSNINGER Kontakt den lokale BD-repræsentant angående yderligere oplysninger. Becton Dickinson GmbH Tullastrasse 8 12 PA Side 6 af 7

7 69126 Heidelberg/Tyskland Telefon: Fax: ATCC er et varemærke tilhørende American Type Culture Collection CHROMagar er et varemærke tilhørende Dr. A. Rambach BBL, BD, BD logo, Difco og Stacker er varemærker tilhørende Becton, Dickinson and Company 2017 Becton, Dickinson and Company PA Side 7 af 7

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate)

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257372.02 Rev.: Mar 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) * U.S. patent nr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus er et selektivt medium til isolering, optælling og identifikation

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt. University College Sjaelland. Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus.

Modul 14 Bachelorprojekt. University College Sjaelland. Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus. 2013 Evaluering af metoderne MALDI-TOF MS, ChromID CARBA, KPC+MBL comfirm ID og Modificeret Hodge Test til påvisning af Carbapenemase aktivitet i gramnegative stave Modul 14 Bachelorprojekt University

Læs mere

Metode udvikling af Carba NP testen

Metode udvikling af Carba NP testen Metode udvikling af Carba NP testen Peter Ehlert Jensen (155665) Vejledere Erica Bracher Jørgen Bioanalytikerunderviser Turi Neubauer Cand. Scient., Ph.D. Lektor Antal tegn med mellemrum: 5536 Forord Dette

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

Bachelorprojekt 3. januar 2012 PÅVISNING AF CARBAPENEMASEAKTIVITET

Bachelorprojekt 3. januar 2012 PÅVISNING AF CARBAPENEMASEAKTIVITET 1 Indholdsfortegnelse Bilagsliste 3 Forord 4 Resumé 5 Introduktion 6 Problemformulering 8 β-lactam-antibiotika 9 Carbapenem-antibiotika 9 Carbapenemaseproducerende bakterier 9 ESBL og AmpC 11 MALDI-TOF-MS

Læs mere

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier Metoder til detektion og identifikation af ESβL producerende bakterier Forfatter: Christina Mejdahl Nielsen, født den 29.06.84 Projektgruppe: Rosa Helena Sinivuori, født den 04.10.84 Jeanette Olsen, født

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

UDVIKLINGEN I RESISTENTE MIKROORGANISMER, NATIONALT OG INTERNATIONALT. Robert Skov, MD Microbiologi og Infektions kontrol Statens Serum Institut

UDVIKLINGEN I RESISTENTE MIKROORGANISMER, NATIONALT OG INTERNATIONALT. Robert Skov, MD Microbiologi og Infektions kontrol Statens Serum Institut UDVIKLINGEN I RESISTENTE MIKROORGANISMER, NATIONALT OG INTERNATIONALT Robert Skov, MD Microbiologi og Infektions kontrol Statens Serum Institut EUROPA MRSA VRE ESBL E. coli ESBL K. pn CPE ECDC, EARS-Net,

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

BD BBL Enterotube II

BD BBL Enterotube II BRUGSANVISNING BBL Enterotube II IA-273176.01 Rev.: Jan. 2007 BD BBL Enterotube II TILSIGTET BRUG BBL Enterotube II er et brugsklart identifikationssystem til identifikation af Enterobacteriaceae samt

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

BBL CHROMagar MRSA II*

BBL CHROMagar MRSA II* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257434.03 Rev.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Resistensudvikling globalt og nationalt

Resistensudvikling globalt og nationalt Resistensudvikling globalt og nationalt Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol Statens Serum Institut Denne præsentation omhandler: Resistensudvikling

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.03 Rev.: March 2016 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer

Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer 1. udgave, januar 2016 Copyright: DTU Fødevareinstituttet Foto/Illustration:

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

Sporicide Sengeforhæng

Sporicide Sengeforhæng Sporicide Sengeforhæng 42% af traditionelle hospitalssengeforhæng er kontamineret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal Nov. 20081 Højere mængder af MRSA fundet på forhæng på isolationsstuer

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

CPO udbrud: erfaringer fra Region Nordjylland

CPO udbrud: erfaringer fra Region Nordjylland CPO udbrud: erfaringer fra Region Nordjylland Fagligt Forum 18. maj 2017 David Fuglsang-Damgaard, specialeansvarlig overlæge Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital CPO udbrud/spredning i Region

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

Professionsbachelorprojekt

Professionsbachelorprojekt A f l æ s n i n g a f r e s i s t e n s b e s t e m m e l s e r f o r u r i n p r ø v e r m e d E s c h e r i c h i a c o l i o g K l e b s i e l l a p n e u m o n i a e e f t e r 6, 9 o g 1 6 t i m e

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella

BD BBL CHROMagar Salmonella BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254104.08 Rev.: April 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella U.S. patentnr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er et selektivt og differentielt

Læs mere

Smitteforebyggelse Hvad er rent og hvad er urent hos patienten og det omkringliggende miljø?

Smitteforebyggelse Hvad er rent og hvad er urent hos patienten og det omkringliggende miljø? Temadag 1. oktober 2009 Fredericia Messecenter Smitteforebyggelse Hvad er rent og hvad er urent hos patienten og det omkringliggende miljø? Steffen Strøbæk Infektionshygiejnisk enhed 1 2 Journal of Hospital

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

Detektion af carbapenemaser

Detektion af carbapenemaser Detektion af carbapenemaser Med særligt henblik på Coris BioConcept OXA-48 K-SeT og KPC K-SeT Figur 1: http://www.corisbio.com/products/human-field/oxa-48.php Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen,

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Undersøgelse for Carbapenemase Producerende Organismer (CPO) bærertilstand - en metodevejledning

Undersøgelse for Carbapenemase Producerende Organismer (CPO) bærertilstand - en metodevejledning Undersøgelse for Carbapenemase Producerende Organismer (CPO) bærertilstand - en metodevejledning Udarbejdet af: Mikala Wang, Dennis Schrøder Hansen, Pia Littauer, Helga Schumacher, Anette Hammerum Anbefalinger:

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 DA-273157.00-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 BD BBL Mycoslide TILSIGTET BRUG BBL Mycoslide er et treside dyppeobjektglas, der indeholder medier til påvisning

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit USA patent nr. 5,182,082 TILSIGTET BRUG BBL Crystal Enteric/Nonfermenter (E/NF) Identification System (ID) (BBL Crystal enterisk/nonfermentering

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.08 Rev.: Februar 2017 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Læs mere

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Difteri Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Corynebacterium diphteriae Evt. sårsekret Smittemåde Varighed af isolation Desinfektionsmiddel Kommentar dyrkninger

Læs mere

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden?

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? 9.35-10.10 + 20 min. Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? v/ stud. med. pens. Ole Heltberg. 1 2 1 (Diameter 15 cm ) 3 Multiresistente bakterier: Da

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

SIR ENTERO II 66781 20 test

SIR ENTERO II 66781 20 test SIR ENTERO II 66781 20 test HURTIGTEST (4 TIMER) FOR ANTIBIOTIKAFØLSOMHED AF ENTEROBACTERIACEAES IVD 1- KLINISKE VÆRDIER SIR ENTERO II gør det muligt at måle Enterobacteriaceafølsomhed overfor 15 forskellige

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Epidemisk stigning i forekomsten af carbapenemaseproducerende enterobakterier i Danmark

Epidemisk stigning i forekomsten af carbapenemaseproducerende enterobakterier i Danmark Epidemisk stigning i forekomsten af carbapenemaseproducerende enterobakterier i Danmark Mikala Wang 1, Svend Ellermann-Eriksen 1, Dennis Schrøder Hansen 2, Anne Kjerulf 3, David Fuglsang-Damgaard 4, Anette

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Pall ebds REF: 400-03E

Pall ebds REF: 400-03E Dansk Pall ebds REF: 00-0E PALL ebds-prøvetagningssæt Bakteriedetekteringssystem til test af trombocytprodukter og leukocytreducerede erytrocytter. Til in vitro-diagnostisk brug. IKKE BEREGNET TIL TRANSFUSION.

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S sengeforhæng Sporicide BIOTECHNICS DANMARK A/S www.biotechnics.dk 42% af traditionelle hospitalsgardiner til afskærmning er inficeret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal, Nov.

Læs mere

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT DA212115.03 1 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA212115.03 Rev.: Oct 2005 BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT TILSIGTET BRUG BBL UROTUBE produkter

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica FLEXICULT SSI-URINKIT SSI Diagnostica Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Professor, overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Kristian Teilmann Frederiksen 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

Resistente mikroorganismer

Resistente mikroorganismer Resistente mikroorganismer LKO kursusdag, Februar 2016 Anette Holm Klinisk Mikrobiologisk Afdeling OUH Anette.holm@rsyd.dk The good, the bad, and the ugly Antibiotika Infektion Hvorfor Forebyggelse Traumatiske

Læs mere

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 1 QC-Mikrobiologi Agenda Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 2 Xellia Manufacturing Sites Copenhagen, Denmark Amphotericin B Bacitracin and Bacitracin

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

Fremtiden er her allerede. Velkommen til.

Fremtiden er her allerede. Velkommen til. Fremtiden er her allerede. Velkommen til. Sparer Tid, penge og ressourcer. EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Tlf. 45 74 42 47 50 www.ecocare.dk Universalrengøringsredskabet, der oven i købet er økonomisk

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Antibakterielle kontakter. - modvirker spredning af bakterier og sygdomme

Antibakterielle kontakter. - modvirker spredning af bakterier og sygdomme Antibakterielle kontakter - modvirker spredning af bakterier og sygdomme Begræns bakteriespredningen Infektionssygdomme koster milliarder af kroner om året. Både i form af udgifter til hospitalsindlæggelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 Klamydia Nielsen, 7 år Klamydia 7 år Feber, mavesmerter og smerter ved vandladning Dårlig trivsel Urinvejsinfektion - definition: Den nuværende

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 RATIONEL ANTIBIOTIKAPOLITIK I DANMARK National Regional Lokal Ute Wolff Sönksen, Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker HVAD ER RATIONEL ANTIBIOTIKAPOLITIK At sikre bedst mulig

Læs mere

ON-FARM DYRKNING MANUAL

ON-FARM DYRKNING MANUAL ON-FARM DYRKNING MANUAL Version 1.0 INTRODUKTION On-Farm Dyrkning er et beslutningsstøtteværktøj, der, sammen med information i DMS Dyreregistrering, CMT-test og vejledning fra besætningsdyrlægen samt

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere