Det Lokale Beskæftigelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:45 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Anders Petersen, Niels Abildtrup Ole Kjær deltog som suppleant i stedet for Lis Bilov.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 163 Sagsnr. Side 1. LBR budget og regnskab og oversigt over projekter Anvendelse af praktikker, løntilskud, voksenlærlinge mv Slutevaluering af Projekt Ansvar og Handling Ansøgning om midler til uddannelseskonference Opfølgningsrapport for 2. kvartal Projekt Kolding i arbejde LBR strategiplan Nyt fra forvaltningen Nyt fra medlemmerne

3 Sidenr LBR budget og regnskab og oversigt over projekter Sagsid.: 12/21023 Resumé Orientering om s budget pr. 22. maj 2013 samt en oversigt over igangsatte projekter. De igangsatte projekter omhandler de projekter, som har bevilget midler til. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Anders Petersen, Niels Abildtrup Bilag: /13 Åben Oversigt over LBR-projekter pr. 1. juni /13 Åben LBR regnskab pr. 22. maj 2013.pdf

4 Sidenr Anvendelse af praktikker, løntilskud, voksenlærlinge mv. Sagsid.: 06/17126 Resumé Der er udarbejdet en oversigt over kommunens anvendelse af virksomhedspraktikker, ansættelser med løntilskud mv. i perioden 8. februar maj Oversigten indeholder navn på de virksomheder, der har borgere ansat i praktik eller løntilskud. Dette gælder både private, kommunale, regionale og statslige arbejdspladser samt foreninger, organisationer og selvejende institutioner. Herudover bliver også orienteret om kommunens anvendelse af voksenlærlinge pr. 23. maj Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Anders Petersen, Niels Abildtrup Sagsfremstilling Af nedenstående tabel, ses en oversigt over hvor mange der er i løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeforløb i hhv. private og offentlige virksomheder. Arbejdsplads I alt Private og Kommunal Regional Statslig selv. inst. Løntilskud Virksomhedspraktik Voksenlærlinge I alt

5 Sidenr. 166 Herudover oplyses det, at der pr. 31. maj 2013 er 37 personer i en jobrotationsordning fra Jobcenter Kolding. De 37 personer er både bosiddende i Kolding Kommune og andre kommuner, men er alle startet op via Jobcenter Kolding. Herudover kommer de personer, som har været i gang i 2013, men som er afsluttet som rotationsvikarer igen. Der er sket et fald i antallet af løntilskud og virksomhedspraktikker. Af nedenstående tabel ses udviklingen kvartalsvis fra 1. kvartal kvartal Løntilskud Virksomhedspraktik Fuldtidspersoner 1. kvartal (100) 407 (100) 2181 (100) 2. Kvartal kvartal Kvartal Kvartal (61) 246 (60) 2003 (92) For hele landet er der også sket et fald, dog ikke så meget som i Kolding Kommune. For hele landet, 1. kvartal 2013, er indekset for løntilskud på 67 og for virksomhedspraktik på 65. Der er ikke nogen entydig forklaring, men nogle af forklaringerne er: Uddannelsesydelsen til de udfaldstruede dagpengemodtagere gjorde, at flere valgte denne mulighed og fravalgte løntilskud og virksomhedspraktik Løntilskud er gået fra 6 til 3 måneder, så derfor fravælger virksomhederne denne mulighed, da de får for lidt gavn af personen Lovgivningsændringer. Tidligere skulle den ledige aktiveres i 26 uger ved førstegangsaktivering, nu er 2 uger nok. Bilag: /13 Åben Voksenlærlinge pr 23 maj 2013.pdf /13 Åben Løntilskud og virksomhedspraktikker,

6 Sidenr Slutevaluering af Projekt Ansvar og Handling Sagsid.: 11/18041 Resumé bevilgede den 15. december kr. til en særlig indsats overfor udfaldstruede dagpengemodtagere. Den særlige indsats blev kaldt Projekt Ansvar og Handling. Jobcenter Kolding vil på mødet præsentere slutevalueringen af projektet. Sagen behandles i, Arbejdsmarkedsudvalget. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning Beslutning den Godkendt. Fraværende Anders Petersen, Niels Abildtrup Sagsfremstilling Indsatsen i Projekt Ansvar og Handling skulle særligt rettes imod de dagpengemodtagere, der som følge af den forkortede dagpengeperiode, stod til at falde ud af dagpengesystemet omkring den 31. december 2012 og månederne derefter. Målet med Projekt Ansvar og Handling var, at den ledige udnyttede den resterende dagpengeperiode så optimalt som muligt med henblik på enten at komme i beskæftigelse eller påbegynde et ordinært uddannelsesforløb. Udgangspunktet for den fælles indsats var, at den ledige selv påtog sig ansvaret for at komme i beskæftigelse igen. Der blev lavet en midtvejsevaluering i august 2012, der umiddelbart viste, at Projekt Ansvar og Handling havde en gunstig indvirkning på deltagernes mulighed for enten at komme i beskæftigelse eller påbegynde ordinært uddannelsesforløb. Resultatet af slutevalueringen af projektet ligger meget tæt op af midtvejsevalueringen og har desværre ikke nået de højder, som man oprindeligt har forestillet sig. Det kan der være mange forskellige årsager til, hvilket beskrives til sidst. I alt har 121 borgere deltaget i projektet. Heraf er 30 projektdeltagere kommet i ordinært arbejde, påbegyndt uddannelse eller jobrotation, svarende til en andel på 24,8 % af

7 Sidenr. 168 deltagerne. Hovedvægten af de tilbageværende projektdeltagere var ledige ved projektets afslutning. Tabellen nedenfor viser andelen af borgere, som er kommet i beskæftigelse eller uddannelse fra hhv. Projekt Ansvar og Handling, Akutpakken samt en kontrolgruppe. Andel i beskæftigelse eller uddannelse Ansvar og Akutpakken Kontrolgruppe Handling (Foreløbig) 24,8 % 24,1 % 34,4 % I den forbindelse er der en række forhold som er nødvendige at tage med i betragtning, således at der ikke sker en overfortolkning af tallene. Forskellen mellem Projekt Ansvar og Handling og Kontrolgruppen og Akutpakken skal ses i lyset af, at deltagerne i Projekt Ansvar og Handling er særligt udvalgte borgere, som a-kasserne var bekymrede for. Dette var ikke tilfældet for borgerne i Kontrolgruppen eller Akutpakken. Forskellen mellem Akutpakken på den ene side og Projekt Ansvar og Handling og Kontrolgruppen på den anden side, skal ses i lyset af, at Akutpakken fortsat er i gang, hvorfor dette tal vil blive forbedret Indsatsen i Akutpakken startede forskudt sammenlignet Projekt Ansvar og Handling. Tallene for Projekt Ansvar og Handling samt Kontrolgruppen er for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012, mens tallene for Akutpakken er foreløbige og dækker perioden fra september 2012 og frem til april 2013 Bilag: /13 Åben Slutevaluering af Projekt Ansvar og Handling

8 Sidenr Ansøgning om midler til uddannelseskonference Sagsid.: 13/8093 Resumé Jobcenter Kolding ansøger om midler til afvikling af en uddannelseskonference for sagsbehandlere på Jobcentret, a-kasserne og uddannelsesinstitutionerne. Formålet med konferencen er at deltagerne får ny viden om uddannelse af voksne for derved at kunne give ledige borgere bedre råd og vejledning om uddannelse. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at der bevilges midler til uddannelseskonferencen. Beslutning den Godkendt. Fraværende Anders Petersen, Niels Abildtrup Sagsfremstilling Der findes ikke et forum i dag, hvor sagsbehandlere og vejledere fra Jobcentret, a- kasserne og uddannelsesinstitutioner mødes på tværs og udveksler erfaringer om uddannelsesvejledning. På den baggrund ansøger Jobcenter Kolding om midler til afvikling af en uddannelseskonference i efteråret 2013 for sagsbehandlere på Jobcentret, a-kasserne og uddannelsesinstitutionerne. Formålet med konferencen er, at deltagerne får ny viden om uddannelse af voksne og kan erfaringsudveksle og sparre, for derved at kunne give ledige borgere bedre råd og vejledning om uddannelse, og målrette uddannelserne mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Til konferencen vil der blive inviteret en ekstern oplægsholder, som vil inspirere deltagerne og give dem ny nyttig viden i forhold til uddannelsesområdet.

9 Sidenr. 170 s strategiplan Af rådets strategiplan, under strategi E, unges vej i job og/eller uddannelse, fremgår det, at rådet ønsker at have særligt fokus på at styrke dialogen med uddannelsesinstitutionerne. Økonomiske konsekvenser Det forventes, at der vil deltage deltagere i konferencen, som vil koste kr. i forplejning. Herudover påregnes det at bruge ca kr. på en ekstern oplægsholder. Der ansøges derfor om et rammebeløb på kr. til afvikling af konferencen.

10 Sidenr Opfølgningsrapport for 2. kvartal 2013 Sagsid.: 13/8473 Resumé Beskæftigelsesregion Syddanmark (BRS) udarbejder hvert kvartal opfølgningsrapporter om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune. Opfølgningsrapporterne beskriver indledningsvist den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i Kolding Kommune, og fokuserer primært på 2 nye områder for beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune. I opfølgningsrapporten for 2. kvartal 2013 er de 2 områder: 1. Akutpakken og den særlige uddannelsesydelse til udfaldstruede dagpengemodtagere 2. Den nye kontanthjælpsreform Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget,. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Hans Erik Adsbøl Beslutning den Godkendt. Fraværende Anders Petersen, Niels Abildtrup Sagsfremstilling I forhold til arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i Kolding generelt konstaterer BRS at: Antallet af lønmodtagere med bopæl i Kolding er det seneste år faldet med ca. 2 %. På regionsplan har faldet været på 2,7 %

11 Sidenr. 172 Beskæftigelsen i det offentlige er faldet 1,4 % det seneste år, i industrien ligger beskæftigelsen på niveauet for sidste år, mens der er en lille vækst i erhvervsservice og på handelsområdet I Kolding er, sammenlignet med gennemsnittet i Syddanmark, en mindre andel af befolkningen på offentlige ydelser, særligt i forhold til antallet af dagpenge og antallet af førtidspensionister Det seneste år er antallet af borgere på offentlige ydelser blevet reduceret med 1,7 %. Det er især en reduktion i borgere på sygedagpenge, som driver udviklingen. 1. Akutpakken og den særlige uddannelsesydelse til udfaldstruede dagpengemodtagere Ca. 840 borgere i Kolding har modtaget brev fra deres a-kasse om, at de er i risiko for at opbruge deres dagpengeret i første halvår af Af de ledige, der endnu ikke har opbrugt deres dagpengeret, er 47 % afmeldt dagpenge i Kolding, hvor ca. 21 % af de afmeldte er kommet i job, uddannelse eller i jobrotation. For de ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, har 13 % fundet job eller er gået i uddannelse allerede samme måned, som dagpengeretten er opbrugt. Herudover er 13 % gået i seniorjob og 38 % er overgået til den særlige uddannelsesydelse. I forhold til at hjælpe de udfaldstruede dagpengemodtagere, som ikke er kommet i arbejde, har BRS flere anbefalinger. Det er afgørende at fastholde fokus på målrettet jobsøgning og jobformidling, særligt for de ledige, som er omfattet af den særlige uddannelsesydelse Det er vigtigt, at kontakten med de ledige er motiverende og udfordrende i forhold til at søge både fagligt og geografisk bredt. F.eks. har et flertal af de akutledige, som er kommet i arbejde, fundet arbejde i en anden kommune og i en anden branche end deres seneste arbejde Det er vigtigt at italesætte konsekvenser og muligheder ved udløb af dagpengeperioden, så den ledige forinden kan nå at handle herefter Endelig er det vigtigt at vejlede og udfordre den ledige i forhold til uddannelsesvalg, således at uddannelsen eller opkvalificeringen i videst muligt omfang er målrettet mulighederne på arbejdsmarkedet I forhold til ovenstående, kan forvaltningen oplyse, at Arbejdsmarkedsudvalget den 13. marts 2013 besluttede at opprioritere jobformidlingsindsatsen. Jobcentret har siden årsskiftet gennemført en tidlig screening af ny-ledige dagpengemodtagere med henblik på at spotte dem, som er i risiko for at blive langtidsledige og efterfølgende iværksætte en målrettet indsats. Herudover har Jobcentret dagpengemodtagere til samtale hver 6. uge, hvor fokus bl.a. er på at fastholde den lediges motivation og sikre en geografisk og faglig bred jobsøgning. Endelig skal forvaltningen i forhold til ovenstående henvise til særskilt dagsordenspunkt vedr. aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 2. Den nye kontanthjælpsreform I marts 2013 var ca personer på kontanthjælp i Kolding. Således modtager lidt mindre end 4 % af Koldings befolkning kontanthjælp. Ca. 25 % af alle kontanthjælpsmodtagerne i Kolding er i dag jobklare og siden marts 2008 er antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere vokset med ca. 150 %.

12 Sidenr. 173 Kontanthjælpsreformen ændrer indsatsen overfor unge uden uddannelse, voksne jobparate samt unge og voksne, som er aktivitetsparate. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere og de unge med uddannelse skærpes fokus på og kravene til deres jobsøgning. Således skal borgere inden for deres første 3 måneder på kontanthjælp, komme til mindst 2 samtaler med fokus på jobsøgning. Samtalerne skal sikre, at den ledige søger bredt, intensivt og realistisk. Når det er relevant, skal Jobcentret formidle konkrete ordinære jobs, indgå konkrete aftaler om jobsøgning og pålægge den enkelte at søge job. Jobparate kontanthjælpsmodtagere og unge med uddannelse mødes endvidere med krav om, at arbejde for kontanthjælpen i en nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskud. Indsatsen skal igangsættes senest efter 3 måneder. Fremover vil kommuner ikke modtage refusion for udgifterne til vejledning og opkvalificering i de første 24 måneder og for udgifterne til uddannelse i de første 9 måneder af forløb på kontanthjælp. På baggrund af ovenstående har BRS følgende anbefalinger: Den intensive kontakt til ny-ledige kontanthjælpsmodtagere bør øges og fokus bør være på jobsøgning og jobformidling Sammensætningen af valgte aktivitetsredskaber bør understøtte, at kontanthjælpsmodtagerne finder fodfæste på det ordinære arbejdsmarked med en indsats rettet imod rigtige arbejdspladser Forvaltningen skal i forhold til ovenstående oplyse, at der efter sommerferien vil blive udarbejdet et dagsordenspunkt, hvori der vil blive redegjort for konsekvenserne af den nye kontanthjælpsreform. Status på ministermål for 2013 For 2013 har beskæftigelsesministeren vedtaget 4 nye ministermål for kommunernes beskæftigelsesindsats og opfølgningsrapporten bringer en kort status på disse. Beskæftigelsesministerens 4 mål for 2013 er: 1. Flere unge skal have en uddannelse - I 2012 havde dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i alderen år været i kontakt med Jobcenter Kolding. De unge havde været i uddannelse 18,6 % af tiden, efter de havde meldt sig Jobcentret. 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension - Kolding har reduceret ny-tilgangen til førtidspension med ca. 24 %. Denne reduktion er noget større end både klyngen og Syddanmark. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af langtidsledige er det seneste år faldet med 19,4 %, mens faldet i Syddanmark var 15,7 %. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Kolding har samarbejde med de lokale virksomheder omkring virksomhedsrettede tilbud på ca. 16,5 % af arbejdssteder i kommunen. Det er særligt private virksomhedspraktikker og offentlige løntilskud, der samarbejdes om.

13 Sidenr. 174 Generelle bemærkninger I opfølgningsrapporterne sammenlignes Kolding med en klynge af kommuner med de samme rammevilkår. Den bagvedliggende analyse for klyngeopdelingen er udført på basis af registerdata fra 2004 fra Danmarks Statistik. Klyngeopdelingen tager i højere grad udgangspunkt i karakteristika ved kommunernes borgere. Klyngeopdelingen tager derimod ikke i særlig høj grad højde for karakteristika ved det lokale arbejdsmarked. Bilag: /13 Åben Opfølgningsrapport 2. kvartal 2013.pdf

14 Sidenr Projekt Kolding i arbejde Sagsid.: 13/9235 Resumé Der ønskes etableret en styregruppe, til styring af projekt Kolding i arbejde. Styregruppen ønskes forankret i. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at udpeger medlemmer til styregruppen Beslutning den Godkendt og udpeger følgende medlemmer til styregruppen: Jens Lund (LO) Kirsten Jensen (uddannelsesinstitutionerne) Tove Gæmelke (Business Kolding) DA udpeger efterfølgende et medlem. Fraværende Anders Petersen, Niels Abildtrup Sagsfremstilling Formand for, Kjeld Kjeldsen fremlagde på tænketanksmødet den 22. maj 2013 en plan for hvorledes at Jobcenter Kolding i samarbejde med Kolding Kommune, virksomheder i området, uddannelsesinstitutioner, Business Kolding, LO, DA og øvrige interessenter, kan få 500 ekstra ledige i arbejde ved hjælp af øget fokus på: Jobformidling Jobrotation Praktikpladser Iværksætteri For at få projektet til at lykkes, ønskes nedsat en styregruppe med relevante deltagere fra f.eks. LO, DA, Business Kolding, uddannelsesinstitutioner.

15 Sidenr. 176 Styregruppens opgaver bliver at følge projektets resultater og mål og komme med input til projektlederen, så projektet bliver en succes. Bilag: /13 Åben Projektbeskrivelse Kolding i arbejde

16 Sidenr LBR strategiplan Sagsid.: 12/14606 Resumé (LBR) har besluttet at have følgende 7 fokusområder for strategiplanen i det kommende år: 1. Øge uddannelsesniveauet 2. De unge 3. De udfaldstruede 4. Udenlandsk arbejdskraft 5. Etniske 6. Det rummelige arbejdsmarked 7. Iværksætteri På LBR-mødet den 20. december 2012 blev strategien for punkterne 1, 2 og 4 bearbejdet med hensyn til mål og handlinger. På det kommende LBR-møde ønskes de resterende punkter behandlet. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at der på mødet bliver arbejdet videre med indsatsområderne: De udfaldstruede, de etniske, det rummelige arbejdsmarked samt iværksætteri. Beslutning den Godkendt med den tilføjelse, at der til næste møde fremsendes et udkast til strategiplan for indsatsen i Fraværende Anders Petersen, Niels Abildtrup Sagsfremstilling Den 25. oktober 2012 blev der afholdt strategimøde i LBR. Formålet med mødet var sammen at finde rådets indsatsområder for Områderne vil være omdrejningspunktet for LBR s strategiplan for På LBR s møde den 20. december 2012 blev strategien for punkterne 1, 2 og 4 bearbejdet med hensyn til mål og handlinger.

17 Sidenr. 178 Der mangler fortsat at blive sat mål, handlinger og flere ord på indsatsområderne: De udfaldstruede, de etniske, det rummelige arbejdsmarked og iværksætteri. Selve arbejdsformen vil foregå i plenum og forventes at have en varighed af en time. Bilag: /13 Åben LBR strategiplan

18 Sidenr Nyt fra forvaltningen Sagsid.: 10/31160 Resumé Kommunaldirektøren vil på mødet give en orientering om nyt fra forvaltningen. Herudover vil arbejdsmarkedschefen orientere om den nye dagpenge- og kontanthjælpsreform. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Anders Petersen, Niels Abildtrup

19 Sidenr Nyt fra medlemmerne Sagsid.: 10/31160 Resumé For at sikre en maksimal inddragelse af s baglande, orienterer rådets medlemmer på mødet om nyt fra deres organisationer. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Anders Petersen, Niels Abildtrup

20 Sidenr. 181 Oplæst og godkendt Kjeld Kjeldsen Formand Frank Grevelund Medlem Inge-Mette Ohrt Rasmussen Medlem Jens Lund Næstformand Jens M. Andersen Næstformand Anders Petersen Medlem Niels Abildtrup Medlem Svend Erik Hansson Medlem Jesper Vestergård Hansen Medlem Kristian Bennedsen Medlem Ole Kjær Suppleant Kirsten Jensen Medlem Morten Heilskov Medlem Marwan Zobi Medlem

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 163 Sagsnr.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 202 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 24. oktober 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: House of Innovation Jernbanegade 27, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 55 Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: 16. august 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: Fraværende: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jens M. Andersen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 144 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 79 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Udvalgsværelset Innovationsfabrikken (den gamle Gori-fabrik), Birkemosevej,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 33 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. juni 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 219 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 19. december 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Fraværende: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik Hansson

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset, Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte Kristensen, Jan Isacsson, Svend

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 30 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holder møde Mandag den 11. november 2013 kl. 8.30 til 9.45 på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød i lokale F. (Ring tlf. 22 47

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup

Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup Medlem Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Jesper Würtzen (mødt) LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL (afbud)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere