BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs"

Transkript

1 BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ in vitro-følsomhedstestning med agardiskdiffusionstestproceduren af almindelige, hurtigtvoksende og visse kræsne bakterielle patogener. Disse omfatter Enterobacteriaceae, Staphylococcus-arter, Pseudomonas-arter, Acinetobacter-arter, Enterococcus-arter, Vibrio cholerae og, ved modificerede procedurer, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae og andre streptokokker. Sensi-Disc disks til følsomhedstest med bacitracin, oleandomycin, novobiocin og polymyxin B anvendes ikke til bestemmelse af følsomheden eller resistensen for isolater til terapeutiske formål, men anvendes til isolering og/eller differentiering af bakterielle isolater. Sensi-Discs med metronidazol er blevet anvendt til screening af isolater af strenge anaerober for metronidazolfølsomhed med bouillondiskfortyndingsmetoden. Der henvises til fodnoterne i tabel 1. PROCEDURENS PRINCIPPER OG FORKLARING Agardiffusionsmetoder, der anvender tørrede filterpapirdisks imprægneret med specifikke koncentrationer af antimikrobielle stoffer, blev udviklet i 1940erne. For at eliminere eller mindske foranderligheden i denne testning udviklede Bauer et al. en standardiseret procedure, i hvilken Mueller Hinton agar blev valgt som testmediet. 1,2 Disks, der indeholder et bredt udvalg af antimikrobielle stoffer, påføres overfladen af Mueller Hinton agarplader (eller Haemophilus testmediumagar for H. influenzae, GC II agar med IsoVitaleX for N. gonorrhoeae eller Mueller Hinton agar med 5 % fåreblod for S. pneumoniae, ß-hæmolytiske og viridansgruppe-streptokokker), som er blevet inokuleret med rene kulturer af kliniske isolater. Efter inkubation undersøges pladerne, og hæmningszonerne, der omgiver diskene, måles og sammenlignes med etablerede værdiområder for zonestørrelse for individuelle antimikrobielle stoffer for at bestemme de(t) mest egnede stof(fer) til brug i antimikrobiel behandling. Forskellige lovmæssige myndigheder og organisationer, der skriver standarder, offentliggjorde standardiserede referenceprocedurer baseret på Bauer-Kirby metoden. Blandt de tidligste og mest almindeligt accepterede af disse standardiserede procedurer var dem, der blev offentliggjort af Food and Drug Administration (FDA) 3 i USA og World Health Organization (WHO). 4,5 Proceduren blev indført som en standardkonsensus af National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) og opdateres jævnligt. 6,7 De seneste dokumenter fra NCCLS bør læses for aktuelle anbefalinger. REAGENSER Sensi-Disc disks er 6 mm disks, der blev forberedt ved at imprægnere absorberende papir af høj kvalitet med nøjagtigt bestemte mængder af antibiotiske eller andre kemoterapeutiske stoffer. Disks er tydeligt mærket på begge sider med bogstaver og tal, der betegner stoffet og indholdet af medikamentet. (Se skemaet, som opgiver koncentrationer af reaktive ingredienser.) Diskenes indhold af medikament analyseres ved hjælp af metoderne, der blev fastlagt af FDA, eller metoder, der er lignende eller sammenlignelige med dem, der er offentliggjort i Federal Register i USA. 3 Sensi-Disc stoffer leveres i kassetter, der hvert indeholder 50 disks. Den sidste disk i hver kassette er mærket X og indeholder medikamentet som kodet. Kassetter er beregnet til brug i BBL Sensi- Disc dispensere; disse består af en enkeltdisk-dispenser, en 8-plads-dispenser til 90 mm petriskåle, SD-BD.01 Side 1 af 9

2 6- og 8-plads-selvopfyldende dispensere til 90 mm skåle og en selvopfyldende 12-plads-dispenser til 150 mm plader. FORHOLDSREGLER. Kun til professionel brug. Følg PROCEDURER. Diskeffektivitet afhænger ikke kun af diskens styrke, men også af brug af korrekt inokulum og kontrolkulturer, funktionelle prætestede plader, korrekt opbevaringstemperatur og andre faktorer. Overhold aseptiske teknikker og fastlagte forholdsregler imod mikrobiologiske farer under alle procedurer. Læs dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for procedurer om aseptisk håndtering, biologisk risiko og bortskaffelse af det brugte produkt. OPBEVARING OG HOLDBARHED 1. Ved modtagelsen opbevares disks ved C. Hvis laboratoriets køleskab åbnes og lukkes hyppigt, og der ikke opretholdes en passende temperatur, anbringes et lager i køleskabet, som rækker til brug inden for en uge. Nogle disks (f.eks. ß-laktamer) bør helst opbevares nedfrosset ved 20 C. 2. Lad beholderne nå stuetemperatur inden åbning. Sæt ubrugte disks tilbage i køleskabet, når anvendelsen af disks er fuldført. 3. Brug de ældste disks først. 4. Bortskaf disks, der er for gamle. Kassetter, hvorfra der hyppigt er taget disks i løbet af en uge og hvorfra disks har stået ude natten over, bør ligeledes bortskaffes, ellers bør disks testes for acceptabel effektivitet inden fortsat brug. 5. Hvis diskene danner forkerte zoner med de anbefalede kontrolorganismer, skal hele proceduren kontrolleres. Fejlagtig zonestørrelse kan skyldes disken, inokuleringen, forberedelsen eller dybden af medium eller andre faktorer. Udløbsdatoen gælder kun for disks i intakte beholdere, opbevaret som anvist. Disks fra åbnede beholdere opbevaret som angivet ovenfor kan anvendes, så længe de korrekte zonestørrelser med de passende kontrolstammer opfyldes. BRUGERKVALITETSKONTROL 6 Antimikrobielle disks bør testes mindst to gange om ugen for korrekt effektivitet. E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa ATCC 27853, H. influenzae ATCC 49247, H. influenzae ATCC 49766, N. gonorrhoeae ATCC 49226, S. pneumoniae ATCC 49619, E. coli ATCC (ß -lactamase-producerende stamme), E. faecalis ATCC skal anvendes til at angive den korrekte effektivitet for hele proceduren. E. faecalis ATCC (eller 33186) anbefales ligeledes til evaluering af nye lot med Mueller Hinton agar for lavt thymin- og thymidinindhold. 9 Se PROCEDURE Testprocedure for information om forberedelse, inokulering, inkubation og aflæsning. Der henvises til NCCLS standard M2-A8 (M100-S15) eller nationale standarder for de forventede zonestørrelser for kvalitetskontrolstammer. 6,7 PROCEDURE Vedlagte materialer Sensi-Disc disks til følsomhedstest som mærket. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Hjælpekulturmedier, reagenser, kvalitetskontrolorganismer og laboratorieudstyr som påkrævet til foretagelse af diskdiffusionsfølsomhedstestning med den standardiserede procedure. Klargør en 0,5 McFarland turbiditetsstandard ved at tilsætte 0,5 ml 0,048 M BaCl 2 [1,175 % (vægt/vol) BaCl 2 x 2 H 2 O] til 99,5 ml 0,18 M [0,36N] H 2 SO 4 [1 % (vol/vol)]. Verificér ved at anvende SD-BD.01 Side 2 af 9

3 et spektrofotometer med en lysbane på 1 cm og tilpasset kuvette; absorbans ved 625 nm bør være 0,08 0,10. Præparattyper Præparater bør ikke almindeligvis anvendes i denne test. Rene kulturer skal anvendes i stedet for. Se PROCEDURE Testprocedure, som omfatter klargøring af inokulum. Hvis det er muligt, bør kulturer afledes fra præparater taget fra patienter inden indledning af antimikrobiel behandling. Testprocedure 1. Klargøring af inokulum med test- og kontrolkulturer a. Udfør en gram-farvning. Anvend kun rene kulturer. b. Vælg tre til fem ensartede kolonier og overfør med inokuleringsnål eller loop til 4 5 ml egnet bouillon, såsom Trypticase Soy Broth (Trypticase sojabouillon) (eller Mueller Hinton bouillon til kræsne organismer). c. Direkte kolonisuspensionsmetode: Forbered en direkte bouillon- eller saltvandssuspension af kolonier valgt fra en agarplade, der var inkuberet natten over (der bør anvendes et ikke-selektivt medium, såsom blodagar eller chokoladeagar til H. influenzae og N. gonorrhoeae). d. Fortynd, om nødvendigt, for at opnå en turbiditet, der svarer til 0,5 McFarland turbiditetsstandarden. Som fortynder bruges steril bouillon eller saltvand. Alternativt standardiseres inokulum fotometrisk. For at lette inokulumjustering af hurtigtvoksende organismer, kan Prompt Inoculation System (Prompt inokuleringssystem) (volumetrisk inokulum-klargøringsudstyr) anvendes. 8 Bouillonkulturer, som har stået natten over, bør ikke anvendes som inokulum. 2. Inokulering a. Dyp inden for 15 min en steril podepind i det korrekt justerede inokulum og drej den med fast hånd flere gange mod glassets øvre indervæg for at udtrykke overskydende væske. b. Udstryg hele agaroverfladen på en Mueller Hinton agarplade (eller en anden egnet agarplade) tre gange, idet pladen drejes 60 mellem udstrygninger for at opnå jævn inokulering. c. Låget må stå på klem i 3 5 min, men højst i 15 minutter, så eventuel overfladefugt kan absorberes, inden de medikamentimprægnerede disks påføres. 3. Vælg passende disks (såsom dem, der anbefales i litteratur 7, Tabel 1 og 1A af M100-SI3 [M2]). 4. Påfør diskene ved hjælp af en BBL Sensi-Disc dispenser, idet aseptiske forholdsregler iagttages. Anbring diskene, så deres centre er mindst 24 mm fra hinanden. Det er at foretrække at anbringe penicillin- og cephalosporindisks, så de er højst 10 mm fra kanten af petriskålen, og deres centre er mindst 30 mm fra hinanden. Undgå at anbringe sådanne disks, så de støder til hinanden. Med H. influenzae, N. gonorrhoeae og S. pneumoniae må der højst anvendes ni disks pr. 150 mm plade eller fire disks pr. 90 mm plade. Hvis diskene er blevet anbragt på agaret med andet end de selvopfyldende dispensere, trykkes de ned med en steril nål eller tang, så de får kontakt med overfladen. 5. Pladerne anbringes med agarsiden opad i en 35 C inkubator i løbet af 15 minutter. Haemophilus-arter, N. gonorrhoeae, S. pneumoniae og andre streptokokker skal inkuberes i en aerob atmosfære beriget med 5 % CO2. 6. Undersøg pladerne efter h inkubation (20 24 h for N. gonorrhoeae, S. pneumoniae og andre streptokokker). Der anbefales hele 24 h inkubation for Staphylococcus-arter for påvisning af methicillin/nafcillin/oxacillin-resistente stafylokokker og Enterococcus-arter for vancomycinresistens. Zonediametrene for fuldstændig hæmning måles, som bestemt ved eftersyn med det blotte øje. Zonerne måles til den nærmeste hele millimeter. Der henvises til litteraturen for yderligere detaljer om måling af hæmningszoner. 6 Hvis kun isolerede kolonier vokser, er inokulum for lyst, og testen bør gentages. Zoner omkring disks, som indeholder forskellige medikamenter, kan ikke sammenlignes med det formål at sammenligne medikamenters aktivitet. Resultater 6,7 SD-BD.01 Side 3 af 9

4 Anbefalede tolkningskriterier er baseret på sædvanlige doseringsregimer og administrationsveje i USA. I sidste instans bør lokale standarder også konsulteres. Sammenlign registrerede zonediametre med dem angivet i NCCLS Standard M2-A8 (M100-S15) eller i nationale standarder. Resultater med en specifik organisme kan rapporterese som Resistent, Intermediær eller Følsom. For nogle organisme-/antimikrobielle kombinationer udelukker fraværet af resistente stammer defineringen af resultatkategorier ud over Følsom. For stammer, der giver resultater, der antyder en ikke-følsom kategori, bør organismeidentifikation og antimikrobielle følsomhedstestresultater bekræftes. Om nødvendigt vil en fortyndingsmetode normalt være den mest passende testmetode, men det kan kræve, at organismen sendes til et referencelaboratorium. 7 Følsomheden af Pseudomonas aeruginosa isoleret fra patienter med cystisk fibrose kan bestemmes på pålidelig måde ved hjælp af diskmetoden, men kan kræve længerevarende inkubation i op til 24 h, inden de rapporteres som følsomme. Enterokokker kan være resistente over for penicillin og ampicillin på grund af produktionen af penicillin-bindende proteiner (PBP er) med lav affinitet eller produktionen af β-lactamase. Diskdiffusionstesten kan påvise isolater med ændrede PBP er nøjagtigt, men kan ikke påvise ß- lactamase-producerende stammer på pålidelig måde. Sidstnævnte stammer påvises bedst ved at anvende en direkte ß-lactamase-test; 6 f.eks. med Cefinase nitrocefindisks eller chromogene cephalosporindisks. Ved Enterococcus-arter, cephalosporiner, aminoglycosider (undtagen ved screening af højniveauresistens), kan clindamycin og trimethoprim/sulfamethoxazol forekomme aktive in vitro, men er ikke effektive klinisk, og isolater bør ikke rapporteres som følsomme. ß-laktamaser med udvidet spektrum (Extended-spectrum ß-lactamases, ESBL er) er enzymer produceret af gram-negative baciller, som opstår ved mutation i gener for almindelige plasmidformidlede ß-lactamaser. Stammer af Klebsiella-arter og E. coli, som producerer ESBL er, kan være klinisk resistente over for behandling med penicilliner, cephalosporiner eller aztreonam, trods tydelig in vitro følsomhed over for nogen af disse stoffer. Nogle af disse stammer vil vise hæmningszoner under den normale følsomme population, men over standardbrudpunkter for visse cephalosporiner eller aztreonam med udvidet spektrum Sådanne stammer bør screenes for potentiel ESBL-produktion ved at bruge ESBL-screeningsbrudpunkterne, inden resultater rapporteres for penicilliner, cephalosporiner eller aztreonam med udvidet spektrum. Andre stammer kan teste intermediær eller resistent ved standardbrudpunkter over for ét eller flere af disse stoffer. I alle stammer med ESBL er vil zonediametre for ét eller flere cephalosporiner eller aztreonam med udvidet spektrum øges ved tilstedeværelsen af clavulansyre, som bestemt i phenotypisk bekræftende testning. For alle bekræftede ESBL-producerende stammer bør tolkningen af testen rapporteres som resistent over for alle penicilliner, cephalosporiner og aztreonam. Beslutningen om at udføre ESBL-screeningstests på alle urinisolater bør træffes på institutionel basis, med overvejelse af prævalens, behandling og spørgsmål om infektionskontrol. 7 Til genkendelse af methicillin-resistente stafylokokker er det mere sandsynligt, at oxacillindisktesten påviser resistens end brugen af methicillin- eller nafcillin-disks. Derfor skal 1 µg oxacillindisken bruges til at teste for methicillin/oxacillin-resistens. Enhver zone, der omgiver oxacillindisken, bør inspiceres omhyggeligt ved hjælp af transmitteret lys for små kolonier eller en let film af vækst inden for hæmningszonen efter hele 24 h inkubation. Methicillin-resistente stafylokokker er ofte resistente over for mangfoldige klasser af antimikrobielle stoffer, herunder aminoglycosider, makrolider, clindamycin, phenicoler, quinoloner, sulfonamider og tetracyclin. Iagttagelsen af mangfoldig resistens skal være et spor til muligheden for methicillin-resistens. Dog er stammer af methicilin-resistente S. aureus, som ikke udviser resistens over for andre klasser af antimikrobielle stoffer, blevet isoleret fra populationer i og uden for patienten. Hvis resultatet af diskdiffusionstesten er tvivlsomt med mulig methicillin-resistente Staphylococcus-arter, skal yderligere bekræftende test foretages, som beskrevet i NCCLS dokument M7. 9 Methicillin/oxacillin-resistente S. aureus (MRSA) og koagulase-negative stafylokokker (MRS) bør rapporteres som resistente (eller slet ikke rapporteres) over for alle penicilliner, cephemer, carbapenemer og andre ß-lactamer, såsom SD-BD.01 Side 4 af 9

5 amoxicillin/clavulansyre, ampicillin/sulbactam, ticarcillin/clavulansyre, piperacillin/tazobactam og imipenem, uanset in vitro testresultaterne med disse stoffer. Dette er fordi de fleste tilfælde med dokumenterede infektioner på grund af methicillin-resistente stafylokokker har reageret dårligt på behandling med ß-lactam, og overbevisende kliniske data, som dokumenterer klinisk effektivitet for disse stoffer, endnu ikke er blevet fremlagt. 6 Isolater af stafylokokker, som har vist at overføre meca-genet eller producere PBP 2a, meca-genproduktet, bør rapporteres som oxacillin-resistente. Tolkningskriterier for koagulase-negative stafylokokker korrelerer med tilstedeværelsen eller fraværet af det gen, der koder methicillin-resistens (meca) for S. epidermidis. Disse tolkningskriterier kan melde overresistens for andre koagulase-negative stafylokokker, f.eks. S. lugdunensis eller S. saprohpyticus. Ved alvorlige infektioner med koagulase-negative stafylokokker ud over S. epidermidis kan testning for meca eller proteinet udtrykt ved meca, det penicillinbindende protein 2a (PBP 2a, også kendt som PBP 2), være egnet til stammer, der har zonediametre i det intermediære eller resistente værdiområde. Isolater, som ikke vides at bære meca-genet, eller ikke producerer PBP 2a, skal rapporteres som oxacillin-følsomme. Det er blevet rapporteret, at diskfølsomhedstestning ikke er en nøjagtig metode til bestemmelsen af methicillin (oxacillin)-følsomhed for koagulase-negative stafylokker (f.eks. S. saprophyticus). 10 Rutinemæssig testning af urinisolater af S. saprophyticus tilrådes ikke, fordi infektioner reagerer på koncentrationer opnået i urin af antimikrobielle stoffer, som alment anvendes til behandling af akutte, ukomplicerede urinvejsinfektioner (f.eks. nitrofurantoin, trimethoprim/sulfamethoxazol eller et fluoroquinolon). En ß-lactamase-lyntest (f.eks med Cefinase disks) kan give klinisk relevant information tidligere end resultaterne af en diskdiffusionstest med Haemophilus-arter, N. gonorrhoeae og Moraxella catarrhalis. Det er den eneste pålidelige test til påvisning af ß-lactamase-producerende Enterococcus-arter. En positiv β-lactamase-test forudsiger resistens over for penicillin, ampicillin og amoxicillin blandt Haemophilus-arter, N. gonorrhoeae og M. Catarrhalis, og resistens over for penicillin, inklusive acylamino-, carboxy- og ureido-penicilliner blandt stafylokokker og enterokokker. En negativ β-lactamase-test udelukker ikke resistens på grund af andre mekanismer. Undlad at teste medlemmer af Enterobacteriaceae, Pseudomonas-arter og andre aerobe gram-negative baciller, fordi resultaterne måske ikke er prædiktive for følsomhed over for ß-lactamerne, der hyppigst anvendes til behandling. Nøjagtig påvisning af β-laktamase i stafylokokker kan kræve induktion af enzymet og inkubation af en nitrocefin-baseret test i op til 1 time. Induktion opnås let ved at teste væksten fra zonemargenen, der omgiver en oxacillin-disktest. Der skal udvises forsigtighed for at sikre nøjagtige resultater, inklusive testning af kendte positive og negative kontrolstammer på det tidspunkt, hvor kliniske isolater undersøges. 6 Følsomhedstestning af penicilliner og andre ß-lactamer, der er godkendte af Food and Drug Administration i USA til behandling af Gruppe A og B streptokokker, er ikke nødvendig til kliniske formål og behøver ikke at blive udført rutinemæssigt, da, som det er tilfældet med vancomycin, resistente stammer ikke er blevet genkendt. Dog kan nogle stammer af S. agalactiae give penicillinintermediære resultater. Diskdiffusionstest med ampicillin, penicillin og rifampin for Neisseria meningitidis er upålidelige. Minimalt hæmmende koncentration test (Minimal inhibitory concentration, MIC) bør anvendes til disse organismer. 7 FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Testen gælder som beskrevet heri primært for hurtigt voksende aerobe patogener. Kræsne bakterier andre end H. influenzae, N. gonorrhoeae, S. pneumoniae og andre streptokokker, bør testes med en fortyndingsmetode. 9 Testning af anaerober kræver særlige procedurer. 11 For Campylobacter, Corynebacterium og Bacillus-arter er data vedr. pålideligheden af agardiffusionstest ikke tilstrækkelig til at anbefale denne metode. Klassifikationerne Resistent, Intermediær og Følsom varierer kun med en millimeter, hvilket ligger inden for normal laboratoriefejl. Nogle dyrkninger kan give en grænsezone, som varierer fra dag til dag eller fra laboratorium til laboratorium. Sådanne kulturer er relativt ualmindelige. SD-BD.01 Side 5 af 9

6 Ved påvisning af pneumokok- og enterokokresistens skal de anbefalede metoder fra NCCLS overholdes strengt. 6 Antimikrobielle stoffer ud over dem, der er angivet i standarderne, kan være i brug. Følsomhedstest, der anvender disse stoffer, bør tolkes på basis af tilstedeværelse eller fravær af en bestemt hæmningszone og bør betragtes som udelukkende kvalitative, indtil det tidspunkt, hvor tolkningszoner er blevet fastlagt. Alle zonediametre bør registreres. ESBL bekræftende testning er kun gældende, når de fire disks (cefotaxim, cefotaxim/clavulansyre, ceftazidim, ceftazidim/clavulansyre) anvendes samtidigt. Individuel brug af disse plader anbefales ikke af NCCLS. 6,7 Inokuleringsmetoden, tolkning og størrelsen på zonegrænser angivet i NCCLS standarderne kan 6, 12 være anderledes end nationale standarder. Sensi-Disc vancomycin (254858) VIGTIG NOTAT: Evnen til at påvise vancomycin-resistent Staphylococcus aureus (VRSA) med dette produkt kendes ikke. Yderligere testmetoder, som anbefalet af Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA, bør anvendes ved foretagelse af følsomhedsundersøgelser på S. aureus-isolater, især methicillin-resistent S. aureus (MRSA). Disse undersøgelser inkluderer ikke-automatiserede MIC-metoder (f.eks. bouillonmikrofortynding eller agarfortynding) og en screeningstest med vancomycin-agar (hjerne/hjerteinfusionsagar med 6 6 µg/ml vancomycin). Disse metoder kræver 24 h inkubation for at påvise VRSA. Der henvises til CDC-websiten for yderligere information. LITTERATUR 1. Bauer, A.W., W.M.M. Kirby, J.C. Sherris, and M. Turck Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. Am. J. Clin. Pathol. 45: Ryan, K.J., F.D. Schoenknecht, and W.M.M. Kirby Disc sensitivity testing. Hospital Practice 5: Federal Register Rules and regulations. Antibiotic susceptibility discs. Fed. Regist. 37: Erratum, 38:2756, Ericsson, H.M., and J.C. Sherris Antibiotic sensitivity testing. Report of an international collaborative study. Acta Pathol. Microbiol. Scand. Sec. B. Suppl. 217: World Health Organization Expert Committee on Biological Standardization Technical report series 610. W.H.O., Geneva. 6. National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved standard M2-A8. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests, 8th ed. NCCLS, Wayne, Pa. 7. Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly National Committee for Clinical Laboratory Standards) Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Fifteenth Informational Supplement, M100- S15., Wayne, PA. 8. Baker, C.N., C. Thornsberry, and R.W. Hawkinson Inoculum standardization in antimicrobial susceptibility testing: evaluation of overnight agar cultures and the rapid inoculum standardization system. J. Clin. Microbiol. 17: National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved standard M7-A6. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically, 6th ed. NCCLS, Wayne, Pa. 10. York, M.K., L. Gibbs, F. Chehab, and G.F. Brooks Comparison of PCR detection of meca with standard susceptibility testing methods to determine methicillin resistance in coagulase-negative staphylococci. J. Clin. Microbiol. 34: National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved standard M11-A5. Methods for antimicrobial susceptibility testing of anaerobic bacteria, 5th ed. NCCLS, Wayne, Pa. 12. Jorgensen, J.H., and J.D. Turnidge Susceptibility test methods: dilution and disk diffusion methods. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 13. Bannerman, T.L Staphylococcus, Micrococcus, and other catalase-positive cocci that grow aerobically. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. SD-BD.01 Side 6 af 9

7 14. Kilian, M Haemophilus. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 15. Mannheim, W. et al.: Pasteurellaceae. In: Mikrobiologische Diagnostik (ed. F. Burkhardt). Thieme Verlag, Stuttgart Chapin, K., and G.V. Doern Selective media for recovery of Haemophilus influenzae from species contaminated with upper respiratory tract microbial flora. J. Clin. Microbiol. 17: Wilkins; T.D., and T. Thiel Modified broth-disk method for testing the antibiotic susceptibility of anaerobic bacteria. Antimicrob. Agents Chemother. 3: Zabransky, R.J., et al Predicting the susceptibility of anaerobes to cefoperazone, cefotaxime, and cefoxitin with the thioglycollate broth-disk procedure. J. Clin. Microbiol. 24: EMBALLERING/BESTILLING BD Sensi-Discs Pakket i glasrør (med propper indeholdende tørremiddel), 1 kassette pr. rør. Salgsenhed: 10 rør. Se tabel 1 for bestilling af katalognumre og produkter. YDERLIGERE OPLYSNINGER Kontakt den lokale BD repræsentant angående yderligere oplysninger. BD Diagnostic Systems Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: , Fax: BD Diagnostic Systems Europe Becton Dickinson France SA 11 rue Aristide Bergès Le Pont de Claix/France Tel: Fax: BD, BD logo, BBL, Cefinase, IsoVitaleX, Sensi-Disc, Trypticase and Stacker are trademarks of Becton, Dickinson and Company. Prompt is a trademark of 3M. ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection 2005 Becton, Dickinson and Company SD-BD.01 Side 7 af 9

8 Tabel 1: BD Sensi-Disc produkter, som kan fås i glasrør REF Beskrivelse AMIKACIN AN AMIKACIN AN AMOXICILLIN AMX AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID AMC AMPICILLIN AM AMPICILLIN AM AZITHROMYCIN AZM AZLOCILLIN AZ BACITRACIN B-10 * CEFACLOR CEC CEFADROXYL CFR CEFAZOLIN CZ CEFEPIM FEP CEFOPERAZON CFP CEFOTAXIM CTX CEFOTIAM CFT CEFOXITIN FOX CEFSULODIN CFS CEFTAZIDIM CAZ CEFTRIAXON CRO CEFUROXIM CXM CEPHALEXIN CN CEPHALOTHIN CF CHLORAMPHENICOL C CIPROFLOXACIN CIP CLINDAMYCIN CC CLINDAMYCIN CC COLISTIN CL DOXYCYCLIN D ERYTHROMYCIN E FOSFOMYCIN + GLUCOSE-6- PHOSPHAT FF FOSFOMYCIN + GLUCOSE-6- PHOSPHAT FF FUSIDIC ACID FA GENTAMICIN GM IMIPENEM IPM KANAMYCIN K LINCOMYCIN L MEROPENEM MEM METRONIDAZOL MET-80** MEZLOCILLIN MZ NALIDIXIC ACID NA NEOMYCIN N NETILMYCIN NET NITROFURANTOIN FM-300 REF Beskrivelse NITROFURANTOIN + SULFADIAZIN U NORFLOXACIN NOR NOVOBIOCIN NB-5 * OFLOXACIN OFX OFLOXACIN OFX OLEANDOMYCIN OL-15 * OXACILLIN OX OXACILLIN OX PENICILLIN G P PENICILLIN G P PIPEMIDIC ACID PI PIPERACILLIN PIP PIPERACILLIN PIP POLYMYXIN B PB-300* SULFAMETHOXAZOL SMZ SULFAMETHOXAZOL + TRIMETHOPRIM SXT TETRACYCLIN TE TOBRAMYCIN NN TOBRAMYCIN NN TRIMETHOPRIM TMP TRIPLE SULFA SSS-0, VANCOMYCIN VA-30 SD-BD.01 Side 8 af 9

9 Fodnoter til tabel 1: * Disse Sensi-Discs anvendes i en mængde forskellige isolerings- og identifikationsprocedurer. De anvendes ikke til følsomhedstestning af isolater til terapeutiske formål BACITRACIN B-10 og OLEANDOMYCIN OL-15: Disse disks anvendes til isoleringen af Haemophilus influenzae på ikke-selektive medier. Efter inokulering af isoleringspladen, f.eks.bd Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) )BD chokoladeagar (GC II agar med IsoVitaleX)) eller BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) (BD chokoladeagar (blodagar nr. 2 base)), placeres en bacitracin- eller oleandomycin-disk i området med den første udstrygning. Efter inkubation kan Haemophilus influenzae isoleres fra hæmningszoneområdet, da det er resistant over for bacitracin og oleandomycin, mens de fleste normale flora vil være hæmmet af disse antimikrobielle stoffer NOVOBIOCIN NB-5 Denne disk anvendes til differentieringen af stafylokker i novobiocin-følsomme og -resistente arter: Foretag agardiffusionstest på Mueller Hinton II agar og inkubér i 18 til 24 h. Resistent: <16 mm; følsom: 16 mm. Staphylococcus saprophyticus, S. cohnii, S. xylosus og en mængde andre arter er resistente, mens S. aureus, S. epidermidis, S. schleiferi og en mængde andre arter er følsomme POLYMYXIN B PB-300 Denne disk anvendes til differentieringen af stafylokker i polymyxin-følsomme og -resistente arter (samme metode som for novobiocin). Resistent <10 mm; følsom 10 mm. S. aureus, S. epidermidis, S. hyicus og S. chromogenes er resistente. 16 Disken anvendes også i en mængde andre identifikationsprocedurer METRONIDAZOL MET-80 **Denne disk er blevet anvendt til screening af isolater af strenge anaerober (f.eks. Bacteroides-arter) for metronidazol-resistens ved brug af bouillondiskelueringsmetoden. 17,18 Det skal noteres, at denne metode ikke længere anbefales af NCCLS. 11 Endvidere skal strenge anaerober testes ved brug af diskdiffuionsmetoden. SD-BD.01 Side 9 af 9

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest Produktet er tilgængeligt, hvis CE-mærkningen findes på etiketten TILSIGTET ANVENDELSE Disse disks bruges til semi-kvantitativ in vitro-testning af

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest Produktet er tilgængeligt, hvis CE-mærkningen findes på etiketten 8840621JAA(02) 2014-03 Dansk TILSIGTET ANVENDELSE Disse disks bruges til semi-kvantitativ

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.08 Rev.: Februar 2017 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

Revision DBV0004E Dato 09.11.2005 Sprog Dansk/Svenska. Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark, www.rosco.

Revision DBV0004E Dato 09.11.2005 Sprog Dansk/Svenska. Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark, www.rosco. Brugsvejledning NEO-ENTAB evision DBV0004E Dato 09.11.2005 prog Dansk/venska NEO-ENTAB esistensbestemmelse Producent osco Diagnostica A/, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark, www.rosco.dk Anvendelse

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 Til stede: Dennis Schrøder Hansen, Thøger Gorm Jensen, Jens K. Møller, Bent L. Røder, Hanne Juncker, Helga Schumacher, Ingrid Astrup, Ole Heltberg, Jens

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N. Marlene Egeskov Vigen,

Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N. Marlene Egeskov Vigen, Verificering af Mueller Hinton plader fra Becton Dickinson Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N Udarbejdet af: Anne Dissing Dæncker, 205427@via.dk Fransine

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

Antibiotikaresistens generelt

Antibiotikaresistens generelt Antibiotikaresistens generelt Peter Damborg (dyrlæge, PhD) Lektor ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Lidt om mig Ansættelser efter uddannelse i 2004 Slagteridyrlæge 2004-2005 Phd studerende 2005-2008

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

ANTIBIOTIC RESISTANCE OVERVIEW ARE WE HEADING TOWARDS A POST ANTIBIOTIC ERA? NIELS HØIBY

ANTIBIOTIC RESISTANCE OVERVIEW ARE WE HEADING TOWARDS A POST ANTIBIOTIC ERA? NIELS HØIBY ANTIBIOTIC RESISTANCE OVERVIEW ARE WE HEADING TOWARDS A POST ANTIBIOTIC ERA? NIELS HØIBY KMA-RH: en an,bio,kapoli,k skal sikre effek,v behandling og forhindre resistensudvikling fra vugge Op,mal an,bio,ka

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse KLARINGSRAPPORT 1 Disposition for Klaringsrapport : Side 1. Forklaring

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

Professionsbachelorprojekt

Professionsbachelorprojekt A f l æ s n i n g a f r e s i s t e n s b e s t e m m e l s e r f o r u r i n p r ø v e r m e d E s c h e r i c h i a c o l i o g K l e b s i e l l a p n e u m o n i a e e f t e r 6, 9 o g 1 6 t i m e

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

Resistente mikroorganismer

Resistente mikroorganismer Resistente mikroorganismer LKO kursusdag, Februar 2016 Anette Holm Klinisk Mikrobiologisk Afdeling OUH Anette.holm@rsyd.dk The good, the bad, and the ugly Antibiotika Infektion Hvorfor Forebyggelse Traumatiske

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE har til formål at virke

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden?

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? 9.35-10.10 + 20 min. Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? v/ stud. med. pens. Ole Heltberg. 1 2 1 (Diameter 15 cm ) 3 Multiresistente bakterier: Da

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

KVALITETSKONTROLPROCEDURER

KVALITETSKONTROLPROCEDURER ie~éãçéüáäìëqéëíjéçáìã^ö~ê immtpum oéîkms céäêì~êommt KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Haemophilus Test Medium Aar anvendes til den antimikrobielle følsomhedstestnin med skivediffusion for

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

Staphylococcus aureus (MRSA) i

Staphylococcus aureus (MRSA) i Effektiv og økonomisk rentabel påvisning af methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i svinebesætninger Summary To identify a cost-effective and practical method for detection of methicillin

Læs mere

Resistensmekanismer hos Gram negative stave - Kinolonresistens. NordicAST Workshop 2014 Mikala Wang

Resistensmekanismer hos Gram negative stave - Kinolonresistens. NordicAST Workshop 2014 Mikala Wang Resistensmekanismer hos Gram negative stave - Kinolonresistens NordicAST Workshop 2014 Mikala Wang Kinoloner & fluorokinoloner 1. generation kinoloner - nalidixinsyre (1962) 2. generation fluorokinoloner

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 14 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Zinacef

Læs mere

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA 29-05-2013 Forfatter: Sabrina L. L. Christensen (122027) Klinisk vejleder: Bioanalytikeruderviser Erica Bracher Jørgensen Intern

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen.

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen. Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug Sundhedsstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATCgruppe J01 og P01AB01, der per 1. oktober

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug i ATC-gruppe J01 og P01A01 aggrund og indhold Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter Resistensbestemmelse af Aerococcus arter PhD-studerende, Cand. Scient. Slagelse Sygehus, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Statens Serum Institut Roskilde Universitet DANMARK Genus Aerococcus 8 arter Aerococcus

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling Infektionstype Anbefalet initial behandling Alternativ ved penicillinallergi anden kontraindikation Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 benzylpenicillin 1,2 g x 4 iv cefotaxim 1 g x 3 iv evt. gentamicin

Læs mere

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne dag 1 30. november 2015 Mona Kjærsgaard Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014 MRSA i Danmark Årsrapport 2014 Udgiver: RAS Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015 SSI, Neonatal konjunktivit forårsaget af gonokokker eller Chlamydia trachomatis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Conjunctivitis neonatorum Purulent konjunktivit

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Jacob

Læs mere

BBL CHROMagar MRSA II*

BBL CHROMagar MRSA II* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257434.03 Rev.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev,

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, 3.10.2006 Til stede: Jens Otto Jarløv, Magnus Arpi, Hanne Wiese Hallberg (Herlev), Ole Heltberg (Næstved), Hanne Holt (Odense), Alice

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus er et selektivt medium til isolering, optælling og identifikation

Læs mere

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet Ampicillin 500 mg (Pentrexyl) 500 mg opløses i 5 ml sterilt Gives langsomt over 5-10 holdbar 1 time i køleskab 500 mg opløses direkte i 100 ml Infusionsopløsningen skal anvendes inden 8 timer ved infusion

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Antibiotikapolitik som dialog eller restriktion

Antibiotikapolitik som dialog eller restriktion Antibiotikapolitik som dialog eller restriktion NORM-dagen, Oslo, Norge November 2010 Jenny Dahl Knudsen Overlæge, dr.med. Hygiejne organisationen, Bispebjerg Hospital Klinisk mikrobiologisk afdeling,

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 Til Medicintilskudsnævnets medlemmer. Den 11. februar 2010 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg REFERAT Emne 3. møde i s Hygiejneudvalg Mødedato Torsdag d. 11. juni 09, kl. 13-16 Sted, lokale 501 Deltagere Udvalgets faste medlemmer; listen findes i referat af d. 11 nov.08 Punkt 1. Velkomst, præsentation,

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til

Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til ORIGINALARTIKEL Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til [ Karl Pedersen 1,2, Kristina Pedersen 1, 3, Helene Jensen 1,3, Kai Finster 3, Vibeke Frøkjær Jensen 4, Ole E. Heuer 4 ]

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer: Amoxicillin (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg 0. D.SP.NR 21689 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer:

Læs mere