Skatteberegning 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteberegning 2008/2009"

Transkript

1 Skatteberegning 2008/2009

2 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C ( ) Tryk: Trykbureauet Oplag: eksemplarer PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers Int. Ltd., hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.

3 Indledning Skatteberegning 2008/2009 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2008 og Pjecen indeholder desuden en oversigt over vigtige datoer i Redaktionen er afsluttet den 18. november Vær opmærksom på, at Skatteberegning 2008/2009 alene er ment som en oversigt over de forskel lige skattesatser mv. Den giver således ikke svar på alle skatte mæs sige spørgsmål. De er derfor altid velkommen til at kontakte os på ét af skatte afdelingens kontorer. København Strandvejen 44, 2900 Hellerup Telefon: Fax: Kontaktperson: Bo Sponholtz Telefon: Århus Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej Århus C Telefon: Fax: Kontaktperson: Jørgen Rønning Pedersen Telefon:

4 Skatteberegning Personer Skatteprocenter og bundfradrag: Skat af skattepligtig indkomst: Kommune- og kirkeskat 25,55% 25,56% Sundhedsbidrag 8% 8% Bundskat til staten 5,48% 5,04% Beregnes af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst Mellemskatteprocent 6% 6% Beregnes af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst ud over bundfradrag For ægtefæller max Topskatteprocent 15% 15% Beregnes af personlig indkomst + kapitalpension + positiv kapitalindkomst ud over bundfradrag Arbejdsmarkedsbidrag 8% 8% Bidrag til særlig pensionsopsparing Kommuneskat og kirkeskat: Betales til den kommune/det amt, hvor den skattepligtige havde bopæl den 5/9 i året forud for indkomståret Personfradrag: Almindeligt for alle over 18 år Børn/unge under 18 år Skatteloft: Skråt loft, ekskl. kirkeskat 59% 59% Aktieindkomst: Laveste progressionsgrænse for aktieindkomst For ægtefæller max Højeste progressionsgrænse for aktieindkomst For ægtefæller max Skat af aktieindkomst under laveste progressionsgrænse 28% 28% Skat af aktieindkomst mellem progressionsgrænser 43% 43% Skat af aktieindkomst over højeste progressionsgrænse 45% 45% Midlertidigt arbejde i Danmark: Visse personer, der skal arbejde i Danmark, kan vælge følgende Beskatningsmuligheder: Ved arbejde i Danmark i indtil 36 måneder 25% 25% Ved arbejde i Danmark i indtil 60 måneder 33% 33% Månedsløn min. (efter sociale bidrag) Månedsløn min. (før sociale bidrag)

5 Skatteberegning Personer Begrænset skattepligtige: Kommuneskat 24% ej off.gjort Sundhedsbidrag 8% 8% Statsskat * * Personfradrag i visse A-indkomster ** ** Restskat/overskydende skat: Indregningsgrænsen for restskat Restskat på indtil indregningsgrænsen indregnes i forskudsskatten med et tillæg på 7% 7% For restskat ud over indregningsgrænsen betales et tillæg på 7% 7% Overskydende skat tilbagebetales med et tillæg på 2% 2% Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen: Acontoskat af opsparet overskud/ 25% 25% konjunkturudligningshenlæggelse 25% 25% Kapitalafkastsats 5% ej off.gjort Max. kapitalafkast der kan vælges overført til personlig indkomst Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse (kapitalafkastordningen) 75% 75% Dødsbobeskatning: Skatteprocent 50% 50% Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned Bofradrag, fradrag i skat pr. måned Bofradrag ved skifte af uskiftet bo Beløbsgrænser for skattefrihed: Boets aktiver ved boafslutning Boets nettoformue ved boafslutning: Boer vedr. personer der er afgået ved døden før 1. juli Boer vedr. personer der er afgået ved døden efter 1. juli 2008*** Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing Grænse for opkrævning af restskat Grænse for udbetaling af overskydende skat Selskaber Selskabsskat: A/S, ApS, brugsforeninger, akkumulerende investeringsforeninger, fonde, foreninger, institutter mv. 25% 25% Andelsforeninger SEL 1, stk. 1, nr. 3 14,3% 14,3% * Som fuldt skattepligtige ** Personfradrag hvis begrænset skattepligt til DK i hele indkomståret. Hvis kun begrænset skattepligt til Danmark en del af året, kan personfradrag vælges imod helårsomregning. *** Værdien af fast ejendom omfattet af Ejendomsavancebeskatningslovens 8, samt stuehusdelen af en blandet benyttet ejendom, jf. 9, stk. 1, indgår ikke ved opgørelsen af boets aktiver. 5

6 Skatteberegning Restskat/overskydende skat: Restskat opkræves med tillæg af 6,3% ej off.gjort Godtgørelse, overskydende skat 2,8% ej off.gjort Godtgørelse, frivillig indbetaling 20/3 0,7% ej off.gjort Dekort, frivillig indbetaling 20/11 0,7% ej off.gjort For sambeskattede selskaber beregnes den samlede indkomstskat, restskat eller overskydende skat hos administrationsselskabet. Rentefradragsbeskæring* Grundbeløb for beskæring af nettofinansieringsudgifter** * Selskabers rentefradrag kan begrænses i henhold til reglerne om tynd kapitalisering. Der skal således ske fradragsbegrænsning vedr. kontrolleret gæld, når den samlede gæld set i forhold til egenkapitalen overstiger forholdet 4:1. ** Herudover er der pr. 1. juli 2007 indført nye regler for beskæring af fradrag for nettofinansieringsudgifter. Fradragsbeskæring kan kun ske hvis nettofinansieringsudgifterne overstiger et grundbeløb. 6

7 Vigtige datoer januar Betaling af lønsumsafgift* (okt. kvt. og dec. md. 2008) Betaling af punktafgifter** (dec. md. 2008) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (dec. md. 2008) Betaling af spildevandsafgift (okt. kvt. 2008) Betaling af affaldsafgift (okt. kvt. 2008) Betaling af råstofafgift (okt. kvt. 2008) 19. januar Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (dec. md. 2008) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (dec. md. 2008) Betaling til Feriekonto 20. januar Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende Betaling af ATP 26. januar Momsafregning*** (dec. md. 2008) 30. januar Betaling af A-skat store selskaber****(jan. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** 10. februar Betaling af A-skat ej store selskaber**** (jan. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (jan. md.) Momsafregning*** (okt. kvt. 2008) 16. februar Betaling af lønsumsafgift* (jan. md.) Betaling af punktafgifter** (jan. md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (jan. md.) 20. februar Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende 25. februar Momsafregning*** (jan. md.) 27. februar Betaling af A-skat store selskaber**** (feb. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (feb. md.) 2. marts Momsafregning*** (2. halvår 2008) 10. marts Betaling af A-skat ej store selskaber**** (feb. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (feb. md.) 16. marts Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat for personer for 2008 over kr. Betaling af lønsumsafgift* (feb. md.) Betaling punktafgifter** (feb. md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (feb. md.) 20. marts Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende Betaling af acontoskat for selskaber 25. marts Momsafregning*** (feb. md.) 31. marts Betaling af A-skat store selskaber**** (marts md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (marts md.) * Se side 11 ** Se side 11 *** Se side 11 **** Se side 11 7

8 Vigtige datoer april Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (marts md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (marts md.) Betaling til Feriekonto Betaling af ATP 15. april Betaling af lønsumsafgift* (jan. kvt. og marts md.) Betaling af punktafgifter** (marts md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (marts md.) Betaling af spildevandsafgift (jan. kvt.) Betaling af affaldsafgift (jan. kvt.) Betaling af råstofafgift (jan. kvt.) 20. april Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende 27. april Momsafregning*** (marts md.) 30. april Betaling af A-skat store selskaber**** (april md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (april md.) 1. maj Selvangivelsesfrist for lønmodtagere (meddelelse af ændringer til årsopgørelse) 11. maj Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (april md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (april md.) Momsafregning*** (jan. kvt.) 15. maj Betaling af lønsumsafgift* (april md.) Betaling af punktafgifter** (april md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (april md.) 20. maj Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende 25. maj Momsafregning*** (april md.) 29. maj Betaling af A-skat store selskaber**** (maj md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (maj md.) 10. juni Betaling af A-skat ej store selskaber**** (maj md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (maj md.) 15. juni Betaling af lønsumsafgift* (maj md.) Betaling af punktafgifter** (maj md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (maj md.) 25. juni Momsafregning (maj md.) 30. juni Betaling af A-skat store selskaber**** (juni md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (juni md.) 1. juli Selvangivelsesfrist for selvstændige erhvervsdrivende mv. Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat for personer for 2008 max kr. * Se side 11 ** Se side 11 *** Se side 11 **** Se side 11 8

9 Vigtige datoer juli Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (juni md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (juni md.) Betaling til Feriekonto 14. juli Betaling af ATP 15. juli Betaling af lønsumsafgift* (april kvt. og juni md.) Betaling af punktafgifter** (juni md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (juni md.) Betaling af spildevandsafgift (april kvt.) Betaling af affaldsafgift (april kvt.) Betaling af råstofafgift (april kvt.) 20. juli Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende 31. juli Betaling af A-skat store selskaber**** (juli md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber (juli md.) 10. august Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (juli md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (juli md.) 17. august Betaling af lønsumsafgift* (juli md.) Betaling af punktafgifter** (juli md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (juli md.) Lønsumsafgiftsopgørelse for visse selvstændige Momsafregning*** (april kvt. og juni md.) 20. august Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende 25. august Momsafregning*** (juli md.) 31. august Betaling af A-skat store selskaber**** (aug. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (aug. md.) 1. september Momsafregning*** (1. halvår 2009) 10. september Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (aug. md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (aug. md.) 15. september Betaling af lønsumsafgift* (aug. md.) Betaling af punktafgifter** (aug. md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (aug. md.) 21. september Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for september Momsafregning*** (aug. md.) 30. september Betaling af A-skat store selskaber**** (sep. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (sep. md.) * Se side 11 ** Se side 11 *** Se side 11 **** Se side 11 9

10 Vigtige datoer oktober Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (sep. md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (sep. md.) Betaling til feriekonto 14. oktober Betaling af ATP 15. oktober Betaling af lønsumsafgift* (juli kvt. og sep. md.) Betaling af punktafgifter** (sep. md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (sep. md.) Betaling af spildevandsafgift (juli kvt.) Betaling af affaldsafgift (juli kvt.) Betaling af råstofafgift (juli kvt.) 20. oktober Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for oktober Momsafregning*** (sep. md.) 30. oktober Betaling af A-skat store selskaber**** (okt. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (okt. md.) 10. november Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (nov. md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (nov. md.) Momsafregning*** (juli kvt.) 16. november Betaling af lønsumsafgift* (okt. md.) Betaling af punktafgifter** (okt. md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (okt. md.) 20. november Betaling af acontoskat for selskaber Betaling af selskabs- og personrestskat for 2008 Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende 25. november Momsafregning*** (okt. md.) 30. november Betaling af A-skat store selskaber**** (nov. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (nov. md.) 10. december Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (nov. md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (nov. md.) 15. december Betaling af lønsumsafgift* (nov. md.) Betaling af punktafgifter** (nov. md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (nov. md.) 28. december Momsafregning*** (nov. md.) 30. december Betaling af A-skat store selskaber**** (dec. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (dec. md.) Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat for 2008 over kr. uden fradrag. * Se side 11 ** Se side 11 *** Se side 11 **** Se side 11 10

11 * Lønsumsafgift For de fleste virksomheder er opgørelsesperioden kvartalet, og disse skal angive og betale senest 15 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder inden for den finansielle sektor skal afregne lønsumsafgift månedligt og skal angive og betale senest den 15. i den efterfølgende måned. Dato for årsopgørelse er afhængig af indkomståret, og om virksomheden er personlig drevet eller ej. ** Punktafgifter særligt om vandafgift Momsregistrerede virksomheder skal anvende samme afregningsperioder ved vandafgift som de anvender ved moms. Vandafgiften kan således afregnes månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Afgiften skal betales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. Ikke-momsregistrerede virksomheder skal anvende kvartalet som opgørelsesperiode. Afgiften skal betales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. *** Moms Virksomheder med en årlig omsætning på under 1 mio. kr. skal afregne moms halvårligt og skal angive og betale momsen senest den 1. i den 3. måned efter halvårets udløb. Virksomheder med en omsætning mellem 1 mio. kr. og 15 mio. kr. skal afregne moms kvartalsvis og skal angive og betale momsen senest 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb, for april kvartal dog senest 1 måned og 17 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder med en årlig omsætning over 15 mio. kr. skal afregne moms månedligt og skal angive og betale momsen senest den 25. i den efterfølg ende måned, for juni måned dog senest 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb. **** Store selskaber Selskaber, der i en forudgående 12 måneders periode (perioden regnes fra 1. oktober til 30. september i det følgende år) i alt har trukket over kr. i AM-bidrag og SP-bidrag, eller som i perioden har trukket over 1 mio. kr. i A-skat. Afgifter og ydelser Afgifter af dødsboer og gaver: Bundfradrag ved boafgift Bundfradrag ved gaveafgift Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn Boafgiftsprocent 1, stk. 1 15% 15% Tillægsboafgiftsprocent, 1, stk. 2 25% 25% Gaveafgiftsprocent, 23, stk. 1 15% 15% Gaveafgiftsprocent, 23, stk. 2 36,25% 36,25% Klageafgift/gebyr: Gebyr for bindende svar (egne forhold) Gebyr for bindende svar (andres forhold) * Gebyr for omgørelse Klageafgift Landsskatteretten Tinglysningsafgift: Tinglysning af ejerskiftedokument 0,6% ,6% Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder 1,5% ,5% Tinglysning af ejendomsforbehold 1,5% ,5% Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og panterettigheder * Bestemmelse ophævet fra 1. juli 2008 herefter gælder enhedspris (DKK 300 pr. anmodning). 11

12 Ydelser Børnefamilieydelser: Babyydelse 0-2 årige Småbørnsydelse 3-6 årige Børnefamilieydelse 7-17 årige Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for 2009 Virksomheden kan som hovedregel få godtgjort afgifter i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Der ydes forskellig godtgørelse, alt efter hvad energien anvendes til. Der skelnes mellem energi anvendt til: Rumvarme og varmt vand Procesenergi, herunder let eller tung proces Satser for godtgørelse af energi- og CO2-afgift for 2009 Procesformål Rumvarme/ varmt vand Energiprodukt Energi CO2-afgift Energi CO2-afgift Olie, kul og naturgas 1) 100% 0% 0% 0% El 2) 100% 0% 0% 0% Tung process El 2) 3) 100% 61/86 Tung process Olie, kul og naturgas 3) 100% 13/18 Noter: 1. Motorbrændstof til landbrugsformål godtgøres som hovedregel i samme omfang som let proces 2. Der er kun 75% fradrag for eldistributionsbidraget på 4 øre 3. Endvidere er der tilskudsmuligheder fra Energistyrelsen Afgift af ledningsført vand er 5 kr. pr. kubikmeter. Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vandafgiften. Virksomheder kan ikke få godtgjort el-afgift vedrørende forbrug, der betegnes som liberale erhverv (advokater, arkitekter, revisorer, bureauer, forlystelser, landinspektører, mæglere, reklame og rådgivende ingeniører). Satserne for de enkelte energiprodukter fremgår af skemaet på næste side. 12

13 Satser for energiafgifter og CO2-afgift* Energiprodukt Energi CO2-afgift Energi CO2-afgift Gas og dieselolie, der bruges som motorbrændstof øre/l 283,7 24,7 288,8 25,2 Anden gas og dieselolie øre/l 189,0 24,7 192,4 25,2 Let dieselolie (max. 0,05% svovl) øre/l 273,5 24,7 278,5 25,2 Svovlfattig dieselolie (max. 0,005% svovl) øre/l 255,2 24,7 259,8 25,2 Svovlfri diesel (svovlindhold max. 0,001% svovl) øre/l 248,7 24,7 259,8 25,2 Fuelolie øre/kg 213,0 29,3 216,8 29,8 Fyringstjære øre/kg 192,2 25,7 195,7 26,1 Petroleum, der bruges som motorbrændstof øre/l 283,7 24,7 288,8 25,2 Anden petroleum øre/l 189,0 24,7 192,4 25,2 Autogas (LPG) øre/l 177,7 14,7 180,9 14,9 Flaskegas (LPG), der bruges som motorbrændstof øre/kg 326,8 27,5 332,7 28,0 Anden flaskegas (LPG) øre/kg 242,2 27,5 246,5 28,0 Raffinaderigas øre/kg 242,2 26,6 246,5 27,0 Kulprodukter efter brændværdi eller kr./gj 52,80 1) 53,80 1) Stenkul, koks, cinders og koksgrus kr./ton 1.475,30 221, ,80 225,70 Jordoliekoks kr./ton 1.738,00 295, ,30 301,30 Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 1.066,70 163, ,90 166,00 Tallolie, trætjære mv. kr./ton 2.025, ,30 Affaldsbaseret varme eller kr./gj 13,10 13,40 Træaffald kr./ton 173,10 176,20 Andet affald kr./ton 112,00 114,00 El til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift) 2) øre/kwh 52,0 8,8 52,9 8,9 Anden elektricitet 2) øre/kwh 58,7 8,8 59,6 8,9 Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/nm3 207,9 20,2 211,6 20,5 Bygas i særlige bygasnet øre/nm3 207,9 20,2 211,6 20,5 Naturgas, der bruges som motorbrændstof med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/nm3 289,3 20,2 294,5 20,5 Afgift af overskudsvarme fra tung proces kr./gj 53,45 7,64 54,41 7,77 fra let proces kr./gj 53,45 54,41 Afgift af overskudsvarme fra eget industrielt kraftvarmeværk fra tung proces kr./gj 42,76 6,11 43,53 6,22 fra let proces kr./gj 42,76 43,53 Overskudsvarme fra biobrændselsanlæg kr./gj 0,00 0,00 0,00 Noter: 1. CO2-afgift beregnes pr. ton efter satsen for det pågældende kulprodukt. 2. Inklusiv elsparebidrag (0,6 øre pr. kwh) og eldistributionsbidrag (4 øre pr. kwh). Af ovenstående produkter betales der i visse tilfælde også svovlafgift, som normalt ikke kan godtgøres. 13

14 Selvangivelsesposter Afskrivninger: Driftsmidler og skibe, max. 25% 25% Driftsmidler afskrevet på særskilt konto* 23% 23% Infrastrukturanlæg** 7% 7% Bygninger, max. 4% 4% Småaktiver (fradragsgrænse) Goodwill, max (goodwill erhvervet før 31/ afskrives med max. 10% årligt) 1/7 1/7 * Følgende driftsmidler afskrives på særskilt konto: 1) Skibe med en bruttotonnage på 20 t eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods, og som ikke er omfattet af 5 B. 2) Luftfartøjer og rullende jernbanemateriel. 3) Borerigge, produktionsplatforme og andre anlæg til forundersøgelse, efterforskning, indvinding og raffinering af olie og gas. 4) Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW (ekskl. vindmøller) og anlæg til indvinding af vand i almene vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens 3, stk. 3. 5) Spildevandsanlæg. ** Følgende infrastrukturanlæg afskrives på en særskilt saldo: 1) Anlæg til transport, lagring og distribution m.v. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand. 2) Anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation. 3) Fast jernbanemateriel. Forskudsafskrivninger: Kontraktsum for skibe Afskrivning årligt, max. 15% 15% Afskrivning i alt, max. 30% 30% (Gælder dog ikke skibe med en bruttotonnage på 20t eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods). Beskæftigelsesfradrag: af erhvervsindkomsten, 4% 4,25% dog max Befordringsfradrag hjem/arbejde: Normalfradrag 0-24 km pr. dag km pr. dag 1,83 1,90 Ud over 100 km pr. dag 0,92 0,95 Over 100 km i visse udkantskommuner 1,83 1,90 Fradrag ved passage over Storebælt i egen bil, pr. passage Kost og logi: Normal værdi pr. år ej off.gjort Fri kost pr. dag 65 ej off.gjort Delvis fri kost 2 måltider pr. dag 55 ej off.gjort Delvis fri kost 1 måltid pr. dag 35 ej off.gjort 14

15 Selvangivelsesposter Etableringskonto: Max. henlæggelse af nettoindtægt dog altid kr. af nettolønindtægt 40% 40% Min. indskud Bindingspligt 100% 100% Grænse for etablering (min. anskaffelsessum) fra 1. juli Frynsegoder: Bagatelgrænse Julegaver: Naturalier beskatning hvis markedsværdi overstiger: Kontanter/gavekort Fuldt ud Fuldt ud Gratialer mv.: Bundfradrag ved jubilæums- og fratrædelsesgratialer Skattepligtig andel af gratialet efter modregning af bundfradrag (A-indkomst) 100% 100% Der skal betales AM-bidrag af det fulde beløb Kursgevinstloven: Bundgrænse for personers valutakursgevinst/-tab Ejendomsværdiskat: Progressionsgrænse for beregning af ejendomsværdiskat Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlig ( 10) Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar ( 10) Ejendomsværdiskattesats af ejendomsværdi under progressionsgrænsen 1% 1% af ejendomsværdi over progressionsgrænsen 3% 3% Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før ( 6, stk. 1) 0,2% 0,2% Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før, dog max kr. ( 7, stk. 1) 0,4% 0,4% Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 inden udgangen af indkomståret, dog. max kr. for helårsboliger og kr. for fritidsboliger ( 8, stk. 1) 0,4% 0,4% Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20% minus 900 kr. 20% 20% ikke-pensionister mv kr., dog altid 20% 20% 20% Ligningsmæssige fradrag: Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag, LL Grænsegængerfradrag, LL 9 F Medarbejdende ægtefælle: Medarbejdende ægtefælle, max. overførsel Pensionsbeskatning: Grænse for indskud på kapitalpension Opfyldningsfradrag Max. indskud af kapital fra virksomhedssalg

16 Personalegoder Fri bil: Beløbsgrænser for beregning af værdien af fri bil til rådighed min. bilværdi for beregningen værdien beregnes med 25% op til beløbsgrænsen og med 20% af resten andel af nyvognsprisen, der beregnes af for mere end tre år gamle biler 75% 75% Telefon: Erhvervsdrivendes privat brug (samtaler) af én forretningstelefon, ekskl. moms ej off.gjort Funktionærers fri telefon, den faktiske udgift, dog max Hjemme PC: Max årligt fradrag for betaling af PC-udstyr stillet til rådighed af arbejdsgiver* Sommerbolig: Sommerbolig til rådighed for ansatte sættes til en procentdel af sommerboligens værdi pr. uge Ugerne 22-34: ejendomsværdi pr. 1/1 0,5% 0,5% Øvrige uger: ejendomsværdi pr. 1/1 0,25% 0,25% Lystbåd: Lystbåd til rådighed for en ansat sættes til en procentdel af bådens værdi pr. uge 2% 2% * Det er en betingelse for fradrag, at arbejdsgiveren afholder mindst 25% af udgifterne ved at stille PC-udstyr til rådighed. 16

17 Diverse oplysninger Skattefri befordringsgodtgørelse: Indtil km. 3,47 3,56 Udover km. 1,83 1,90 Egen cykel/eu knallert 0,40 0,40 Skattefri rejsegodtgørelse*: Logi pr. døgn, faktiske dokumenterede udgifter eller Kost og småfornødenheder pr. døgn, faktiske dokumenterede udgifter eller (satserne gælder rejse med overnatning både i Danmark og udland. Skattefriheden for kostgørelse efter satsen bortfalder efter udstationering i 12 mdr. på samme sted) Skattefri udbetaling trods refusion efter regning, procent af kostsats 25% 25% Delvis fri kost, reduktion for: Morgenmad 15% 15% Frokost 30% 30% Middag 30% 30% Gaver til almen velgørende formål Mindstebeløb for fradragsberettiget gave Ikke fradragsberettiget grundbeløb Max. fradragsberettiget beløb pr. år Skattefradrag Repræsentation/personaleudgifter: 25% 100% Rejse- og overnatningsudgifter - personale X - udenlandske kunder** X - danske kunder, leverandører og rådgivere m.fl. X - udenlandske leverandører og rådgivere m.fl. X Bespisning - personale, herunder møder og fester X - generalforsamling, bestyrelse mv. X - forretningsforbindelser X Gaver - til personale X - forretningsforbindelser X Receptioner/jubilæer - kun personale X - kun forretningsforbindelser X - blandet deltagelse primært personale*** X X - blandet deltagelse primært forretningsforbindelser X * For øvrige satser for rejsegodtgørelse: se vores publikation Rejsende lønmodtagere. ** Særregler om fuldt fradrag for udenlandske forretningsforbindelsers rejse- og opholdsudgifter ophæves fra indkomståret 2009 *** Forholdsmæssig fordeling 17

18 Låneomlægning For personer: Art Fortjeneste Tab Kontantlån, lån optaget til og med 18/ Kontantlån, lån optaget i perioden 19/ / Kontantlån, lån optaget/overtaget 1/ til 30/ Kurstab ved ekstraordinære indfrielser er ikke fradragsberettigede Obligationslån, generelt Flexlån Flexgarantilån Lån i fremmed valuta, herunder EUR Kursgevinster ved ekstraordinære indfrielser er skattefrie Kursgevinster ved ekstraordinære indfrielser er skattefrie Kursgevinster ved ekstraordinære indfrielser af lån, der er optaget eller overtaget 1/ eller senere, er skattepligtige, undtagen ved køb og salg (6 måneder) Kursgevinster ved ekstraordinære indfrielser af lån, der er optaget eller overtaget 1/ eller senere, er skattepligtige undtagen ved køb og salg (6 måneder), hvis lånet er optaget med fuld sikkerhed i: Egen fast ejendom Eget skib Visse offentlige garantier mv. Kursgevinster er skattefrie Flexlån er kontantlån og følger reglerne herfor Flexgarantilån er obligationslån og følger reglerne herfor Flexgarantilån er obligationslån og følger reglerne herfor Kurstab ved omlægning af kontant lån er fradragsberettigede i form af en fradragskonto, hvis omlægningen er sket inden 1/ Fradragskontoen bevares ved omlægning til både obligations- og kontantlån 1/ og senere, hvis en række betingelser er opfyldt Kurstab ved ekstraordinære indfrielser er ikke fradragsberettigede Kurstab ved ekstraordinære indfrielser er ikke fradragsberettigede Kurstab ved ekstraordinære indfrielser er ikke fradragsberettigede Kurstab er ikke fradragsberettigede Kurstab er fradragsberettigede 18

19 Låneomlægning For selskaber: Art Fortjeneste Tab Kontantlån, lån optaget til og med 27/ Kontantlån, lån optaget/overtaget 27/ eller senere Obligationslån, lån optaget før 27/ Obligationslån, lån optaget 27/ til 30/ Obligationslån optaget 1/ eller senere Flexlån Flexgarantilån Lån i fremmed valuta, herunder EUR Kursgevinster er skattefrie, men med særlige overgangsordninger Kursgevinster er skattepligtige Kursgevinster er skattepligtige, men med særlige overgangsordninger Kursgevinster er skattepligtige Kursgevinster er skattepligtige Flexlån er kontantlån og følger reglerne herfor Flexgarantilån er obligationslån og følger reglerne herfor Kursgevinster er skattepligtige Kurstab ved omlægning af kontant lån er fradragsberettigede i form af en fradragskonto, hvis omlægningen er sket inden 1/ Fradragskontoen bevares ved omlægning til både obligationsog kontantlån 1/ og senere, hvis en række betingelser er opfyldt Kurstab er fradragsberettigede Kurstab er ikke fradragsberettigede, hvis pålydende rente opfyldte mindsterenten ved lånoptagelsen Kurstab er ikke fradragsberettigede, hvis pålydende rente opfyldte mindsterenten ved lånoptagelsen Hovedregel: kurstab er ikke fradragsberettigede, hvis pålydende rente opfyldte mindsterenten ved låneoptagelsen. Undtagelse: fradrag hvis lån er optaget med fuld sikkerhed i: Egen fast ejendom Eget skib Visse offentlige garantier mv. Kurstab er fradragsberettigede 19

20 Godtgørelse ved skattesager Godtgørelsen ydes til dækning af udgifter til sagkyndig bistand mv. i klage- og domstolssager vedrørende skatter og afgifter. Der ydes en godtgørelse på 50% af udgifterne, hvis sagen tabes. Der ydes en godtgørelse på 100%, hvis der opnås medhold i overvejende grad. Der ydes endvidere omkostningsgodtgørelse på 100% i sager, der videreføres på det offentliges foranledning. 20

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 pwc.dk Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 Skatteberegning 2011/2012 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2011 og 2012. Pjecen indeholder desuden en oversigt over

Læs mere

Skatteberegning 2012/2013

Skatteberegning 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteberegning 2012/2013 Få styr på satserne Skatteberegning 2012/ 2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og 2013. Pjecen indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser 2002/2003 Listen Skattekalender 2003 PERSONER Restskat 17. marts Sidste frist for indbetaling af restskat for 2002 på over 40.000 kr. uden 7% s tillæg. Ved indbetaling af restskat på over 40.000 kr. fratrækkes

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * *

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * * 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst Personlig indkomst (efter fradrag af AM-bidrag) +/- Nettokapitalindkomst - Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Aktieindkomst opgøres særskilt. 2013 2014

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 13.200 13.500 Dok

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.900 13.200 Dok

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Side 1 Beløbsgrænser gældende for 2014 Side 2 Aktuelt moms Side 6 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Det

Læs mere

Skat 2012. Skatten 2011/2012.

Skat 2012. Skatten 2011/2012. Skat 2012 Skatten 2011/2012. Indhold 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag/bundgrænser 1.4 Skattenedslag 1.5 Aktieindkomst 1.6 Ejendomsværdiskat 1.7 Sommerhusudlejning

Læs mere

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold.

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold. 2007/2008 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013 Side 1 af 6 13012011 Tilbage Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013

Læs mere

samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants

samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants 7 8 samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat... 2 Mellemskat...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2011/2012 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgiver, Arv og gave samt Gebyrer Januar 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

RevisoR. Posten. StatS autoris erede r evis orer. Satser og beløbsgrænser 2008/2009. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK

RevisoR. Posten. StatS autoris erede r evis orer. Satser og beløbsgrænser 2008/2009. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK StatS autoris erede r evis orer RevisoR Posten Satser og beløbsgrænser 2008/2009 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Skatten 2015/2016. Skat 2016

Skatten 2015/2016. Skat 2016 Skatten 2015/2016 Skat 2016 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skat 2013. Skatten 2012/2013.

Skat 2013. Skatten 2012/2013. Skat 2013 Skatten 2012/2013. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Dahl, Rask & Partnere Stoholm Revisionskontor Statsautoriseret revisionsaktieselskab Vestergade 6 7850 Stoholm Tlf. 97 54 16 00 Fa 97 54 16 37 Kontorhuset Jebjerg Statsautoriseret

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 Dok og beddingsanlæg, AL 10 Forskudsafskrivning,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE

ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE Forord Den grønne afgiftspakke har eksisteret siden 1995. Udgifterne til energiafgifter siden da har været en stor økonomisk byrde for de fleste virksomheder.

Læs mere

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 LOV nr 70 af 30/01/ (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1118 af 26/09/2014 LBK nr

Læs mere

Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014

Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014 Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Afskrivningsloven Aktieavancebeskatningsloven Arbejdsmarkedsbidragsloven Boafgiftsloven Gaveafgift Boafgift Passivposter ved arv med

Læs mere

Skatten 2016/2017 Skat Tax

Skatten 2016/2017 Skat Tax Skatten 2016/2017 Skat 2017 Tax 2 Skatten 2017 Indhold 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2017/2018 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2017 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb.

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb. SKATTEKALENDER 205 20 aug. Bopæl den 5. september afgør, hvilken skattekommune der er gældende for 206 Forskudsopgørelse for 206 kan ses i TastSelv af skat for 205 for at undgå at betale renter af beløbet

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) 28/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-231-22 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1) 2007/2 LSV 32 A (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-211-0005 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Personbeskatningen Status ultimo 2011 Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Emner for indlægget

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere