Skatteberegning 2008/2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteberegning 2008/2009"

Transkript

1 Skatteberegning 2008/2009

2 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C ( ) Tryk: Trykbureauet Oplag: eksemplarer PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers Int. Ltd., hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.

3 Indledning Skatteberegning 2008/2009 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2008 og Pjecen indeholder desuden en oversigt over vigtige datoer i Redaktionen er afsluttet den 18. november Vær opmærksom på, at Skatteberegning 2008/2009 alene er ment som en oversigt over de forskel lige skattesatser mv. Den giver således ikke svar på alle skatte mæs sige spørgsmål. De er derfor altid velkommen til at kontakte os på ét af skatte afdelingens kontorer. København Strandvejen 44, 2900 Hellerup Telefon: Fax: Kontaktperson: Bo Sponholtz Telefon: Århus Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej Århus C Telefon: Fax: Kontaktperson: Jørgen Rønning Pedersen Telefon:

4 Skatteberegning Personer Skatteprocenter og bundfradrag: Skat af skattepligtig indkomst: Kommune- og kirkeskat 25,55% 25,56% Sundhedsbidrag 8% 8% Bundskat til staten 5,48% 5,04% Beregnes af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst Mellemskatteprocent 6% 6% Beregnes af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst ud over bundfradrag For ægtefæller max Topskatteprocent 15% 15% Beregnes af personlig indkomst + kapitalpension + positiv kapitalindkomst ud over bundfradrag Arbejdsmarkedsbidrag 8% 8% Bidrag til særlig pensionsopsparing Kommuneskat og kirkeskat: Betales til den kommune/det amt, hvor den skattepligtige havde bopæl den 5/9 i året forud for indkomståret Personfradrag: Almindeligt for alle over 18 år Børn/unge under 18 år Skatteloft: Skråt loft, ekskl. kirkeskat 59% 59% Aktieindkomst: Laveste progressionsgrænse for aktieindkomst For ægtefæller max Højeste progressionsgrænse for aktieindkomst For ægtefæller max Skat af aktieindkomst under laveste progressionsgrænse 28% 28% Skat af aktieindkomst mellem progressionsgrænser 43% 43% Skat af aktieindkomst over højeste progressionsgrænse 45% 45% Midlertidigt arbejde i Danmark: Visse personer, der skal arbejde i Danmark, kan vælge følgende Beskatningsmuligheder: Ved arbejde i Danmark i indtil 36 måneder 25% 25% Ved arbejde i Danmark i indtil 60 måneder 33% 33% Månedsløn min. (efter sociale bidrag) Månedsløn min. (før sociale bidrag)

5 Skatteberegning Personer Begrænset skattepligtige: Kommuneskat 24% ej off.gjort Sundhedsbidrag 8% 8% Statsskat * * Personfradrag i visse A-indkomster ** ** Restskat/overskydende skat: Indregningsgrænsen for restskat Restskat på indtil indregningsgrænsen indregnes i forskudsskatten med et tillæg på 7% 7% For restskat ud over indregningsgrænsen betales et tillæg på 7% 7% Overskydende skat tilbagebetales med et tillæg på 2% 2% Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen: Acontoskat af opsparet overskud/ 25% 25% konjunkturudligningshenlæggelse 25% 25% Kapitalafkastsats 5% ej off.gjort Max. kapitalafkast der kan vælges overført til personlig indkomst Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse (kapitalafkastordningen) 75% 75% Dødsbobeskatning: Skatteprocent 50% 50% Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned Bofradrag, fradrag i skat pr. måned Bofradrag ved skifte af uskiftet bo Beløbsgrænser for skattefrihed: Boets aktiver ved boafslutning Boets nettoformue ved boafslutning: Boer vedr. personer der er afgået ved døden før 1. juli Boer vedr. personer der er afgået ved døden efter 1. juli 2008*** Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing Grænse for opkrævning af restskat Grænse for udbetaling af overskydende skat Selskaber Selskabsskat: A/S, ApS, brugsforeninger, akkumulerende investeringsforeninger, fonde, foreninger, institutter mv. 25% 25% Andelsforeninger SEL 1, stk. 1, nr. 3 14,3% 14,3% * Som fuldt skattepligtige ** Personfradrag hvis begrænset skattepligt til DK i hele indkomståret. Hvis kun begrænset skattepligt til Danmark en del af året, kan personfradrag vælges imod helårsomregning. *** Værdien af fast ejendom omfattet af Ejendomsavancebeskatningslovens 8, samt stuehusdelen af en blandet benyttet ejendom, jf. 9, stk. 1, indgår ikke ved opgørelsen af boets aktiver. 5

6 Skatteberegning Restskat/overskydende skat: Restskat opkræves med tillæg af 6,3% ej off.gjort Godtgørelse, overskydende skat 2,8% ej off.gjort Godtgørelse, frivillig indbetaling 20/3 0,7% ej off.gjort Dekort, frivillig indbetaling 20/11 0,7% ej off.gjort For sambeskattede selskaber beregnes den samlede indkomstskat, restskat eller overskydende skat hos administrationsselskabet. Rentefradragsbeskæring* Grundbeløb for beskæring af nettofinansieringsudgifter** * Selskabers rentefradrag kan begrænses i henhold til reglerne om tynd kapitalisering. Der skal således ske fradragsbegrænsning vedr. kontrolleret gæld, når den samlede gæld set i forhold til egenkapitalen overstiger forholdet 4:1. ** Herudover er der pr. 1. juli 2007 indført nye regler for beskæring af fradrag for nettofinansieringsudgifter. Fradragsbeskæring kan kun ske hvis nettofinansieringsudgifterne overstiger et grundbeløb. 6

7 Vigtige datoer januar Betaling af lønsumsafgift* (okt. kvt. og dec. md. 2008) Betaling af punktafgifter** (dec. md. 2008) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (dec. md. 2008) Betaling af spildevandsafgift (okt. kvt. 2008) Betaling af affaldsafgift (okt. kvt. 2008) Betaling af råstofafgift (okt. kvt. 2008) 19. januar Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (dec. md. 2008) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (dec. md. 2008) Betaling til Feriekonto 20. januar Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende Betaling af ATP 26. januar Momsafregning*** (dec. md. 2008) 30. januar Betaling af A-skat store selskaber****(jan. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** 10. februar Betaling af A-skat ej store selskaber**** (jan. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (jan. md.) Momsafregning*** (okt. kvt. 2008) 16. februar Betaling af lønsumsafgift* (jan. md.) Betaling af punktafgifter** (jan. md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (jan. md.) 20. februar Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende 25. februar Momsafregning*** (jan. md.) 27. februar Betaling af A-skat store selskaber**** (feb. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (feb. md.) 2. marts Momsafregning*** (2. halvår 2008) 10. marts Betaling af A-skat ej store selskaber**** (feb. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (feb. md.) 16. marts Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat for personer for 2008 over kr. Betaling af lønsumsafgift* (feb. md.) Betaling punktafgifter** (feb. md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (feb. md.) 20. marts Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende Betaling af acontoskat for selskaber 25. marts Momsafregning*** (feb. md.) 31. marts Betaling af A-skat store selskaber**** (marts md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (marts md.) * Se side 11 ** Se side 11 *** Se side 11 **** Se side 11 7

8 Vigtige datoer april Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (marts md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (marts md.) Betaling til Feriekonto Betaling af ATP 15. april Betaling af lønsumsafgift* (jan. kvt. og marts md.) Betaling af punktafgifter** (marts md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (marts md.) Betaling af spildevandsafgift (jan. kvt.) Betaling af affaldsafgift (jan. kvt.) Betaling af råstofafgift (jan. kvt.) 20. april Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende 27. april Momsafregning*** (marts md.) 30. april Betaling af A-skat store selskaber**** (april md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (april md.) 1. maj Selvangivelsesfrist for lønmodtagere (meddelelse af ændringer til årsopgørelse) 11. maj Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (april md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (april md.) Momsafregning*** (jan. kvt.) 15. maj Betaling af lønsumsafgift* (april md.) Betaling af punktafgifter** (april md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (april md.) 20. maj Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende 25. maj Momsafregning*** (april md.) 29. maj Betaling af A-skat store selskaber**** (maj md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (maj md.) 10. juni Betaling af A-skat ej store selskaber**** (maj md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (maj md.) 15. juni Betaling af lønsumsafgift* (maj md.) Betaling af punktafgifter** (maj md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (maj md.) 25. juni Momsafregning (maj md.) 30. juni Betaling af A-skat store selskaber**** (juni md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (juni md.) 1. juli Selvangivelsesfrist for selvstændige erhvervsdrivende mv. Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat for personer for 2008 max kr. * Se side 11 ** Se side 11 *** Se side 11 **** Se side 11 8

9 Vigtige datoer juli Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (juni md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (juni md.) Betaling til Feriekonto 14. juli Betaling af ATP 15. juli Betaling af lønsumsafgift* (april kvt. og juni md.) Betaling af punktafgifter** (juni md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (juni md.) Betaling af spildevandsafgift (april kvt.) Betaling af affaldsafgift (april kvt.) Betaling af råstofafgift (april kvt.) 20. juli Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende 31. juli Betaling af A-skat store selskaber**** (juli md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber (juli md.) 10. august Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (juli md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (juli md.) 17. august Betaling af lønsumsafgift* (juli md.) Betaling af punktafgifter** (juli md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (juli md.) Lønsumsafgiftsopgørelse for visse selvstændige Momsafregning*** (april kvt. og juni md.) 20. august Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende 25. august Momsafregning*** (juli md.) 31. august Betaling af A-skat store selskaber**** (aug. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (aug. md.) 1. september Momsafregning*** (1. halvår 2009) 10. september Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (aug. md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (aug. md.) 15. september Betaling af lønsumsafgift* (aug. md.) Betaling af punktafgifter** (aug. md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (aug. md.) 21. september Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for september Momsafregning*** (aug. md.) 30. september Betaling af A-skat store selskaber**** (sep. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (sep. md.) * Se side 11 ** Se side 11 *** Se side 11 **** Se side 11 9

10 Vigtige datoer oktober Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (sep. md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (sep. md.) Betaling til feriekonto 14. oktober Betaling af ATP 15. oktober Betaling af lønsumsafgift* (juli kvt. og sep. md.) Betaling af punktafgifter** (sep. md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (sep. md.) Betaling af spildevandsafgift (juli kvt.) Betaling af affaldsafgift (juli kvt.) Betaling af råstofafgift (juli kvt.) 20. oktober Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for oktober Momsafregning*** (sep. md.) 30. oktober Betaling af A-skat store selskaber**** (okt. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (okt. md.) 10. november Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (nov. md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (nov. md.) Momsafregning*** (juli kvt.) 16. november Betaling af lønsumsafgift* (okt. md.) Betaling af punktafgifter** (okt. md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (okt. md.) 20. november Betaling af acontoskat for selskaber Betaling af selskabs- og personrestskat for 2008 Betaling af B-skat Betaling af arbejdsmarkedsbidrag erhvervsdrivende 25. november Momsafregning*** (okt. md.) 30. november Betaling af A-skat store selskaber**** (nov. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (nov. md.) 10. december Betaling af arbejdsmarkedsbidrag ej store selskaber**** (nov. md.) Betaling af A-skat ej store selskaber**** (nov. md.) 15. december Betaling af lønsumsafgift* (nov. md.) Betaling af punktafgifter** (nov. md.) Betaling af spilleafgift gevinstgivende spilleautomater (nov. md.) 28. december Momsafregning*** (nov. md.) 30. december Betaling af A-skat store selskaber**** (dec. md.) Betaling af arbejdsmarkedsbidrag store selskaber**** (dec. md.) Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat for 2008 over kr. uden fradrag. * Se side 11 ** Se side 11 *** Se side 11 **** Se side 11 10

11 * Lønsumsafgift For de fleste virksomheder er opgørelsesperioden kvartalet, og disse skal angive og betale senest 15 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder inden for den finansielle sektor skal afregne lønsumsafgift månedligt og skal angive og betale senest den 15. i den efterfølgende måned. Dato for årsopgørelse er afhængig af indkomståret, og om virksomheden er personlig drevet eller ej. ** Punktafgifter særligt om vandafgift Momsregistrerede virksomheder skal anvende samme afregningsperioder ved vandafgift som de anvender ved moms. Vandafgiften kan således afregnes månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Afgiften skal betales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. Ikke-momsregistrerede virksomheder skal anvende kvartalet som opgørelsesperiode. Afgiften skal betales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. *** Moms Virksomheder med en årlig omsætning på under 1 mio. kr. skal afregne moms halvårligt og skal angive og betale momsen senest den 1. i den 3. måned efter halvårets udløb. Virksomheder med en omsætning mellem 1 mio. kr. og 15 mio. kr. skal afregne moms kvartalsvis og skal angive og betale momsen senest 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb, for april kvartal dog senest 1 måned og 17 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder med en årlig omsætning over 15 mio. kr. skal afregne moms månedligt og skal angive og betale momsen senest den 25. i den efterfølg ende måned, for juni måned dog senest 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb. **** Store selskaber Selskaber, der i en forudgående 12 måneders periode (perioden regnes fra 1. oktober til 30. september i det følgende år) i alt har trukket over kr. i AM-bidrag og SP-bidrag, eller som i perioden har trukket over 1 mio. kr. i A-skat. Afgifter og ydelser Afgifter af dødsboer og gaver: Bundfradrag ved boafgift Bundfradrag ved gaveafgift Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn Boafgiftsprocent 1, stk. 1 15% 15% Tillægsboafgiftsprocent, 1, stk. 2 25% 25% Gaveafgiftsprocent, 23, stk. 1 15% 15% Gaveafgiftsprocent, 23, stk. 2 36,25% 36,25% Klageafgift/gebyr: Gebyr for bindende svar (egne forhold) Gebyr for bindende svar (andres forhold) * Gebyr for omgørelse Klageafgift Landsskatteretten Tinglysningsafgift: Tinglysning af ejerskiftedokument 0,6% ,6% Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder 1,5% ,5% Tinglysning af ejendomsforbehold 1,5% ,5% Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og panterettigheder * Bestemmelse ophævet fra 1. juli 2008 herefter gælder enhedspris (DKK 300 pr. anmodning). 11

12 Ydelser Børnefamilieydelser: Babyydelse 0-2 årige Småbørnsydelse 3-6 årige Børnefamilieydelse 7-17 årige Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for 2009 Virksomheden kan som hovedregel få godtgjort afgifter i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Der ydes forskellig godtgørelse, alt efter hvad energien anvendes til. Der skelnes mellem energi anvendt til: Rumvarme og varmt vand Procesenergi, herunder let eller tung proces Satser for godtgørelse af energi- og CO2-afgift for 2009 Procesformål Rumvarme/ varmt vand Energiprodukt Energi CO2-afgift Energi CO2-afgift Olie, kul og naturgas 1) 100% 0% 0% 0% El 2) 100% 0% 0% 0% Tung process El 2) 3) 100% 61/86 Tung process Olie, kul og naturgas 3) 100% 13/18 Noter: 1. Motorbrændstof til landbrugsformål godtgøres som hovedregel i samme omfang som let proces 2. Der er kun 75% fradrag for eldistributionsbidraget på 4 øre 3. Endvidere er der tilskudsmuligheder fra Energistyrelsen Afgift af ledningsført vand er 5 kr. pr. kubikmeter. Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vandafgiften. Virksomheder kan ikke få godtgjort el-afgift vedrørende forbrug, der betegnes som liberale erhverv (advokater, arkitekter, revisorer, bureauer, forlystelser, landinspektører, mæglere, reklame og rådgivende ingeniører). Satserne for de enkelte energiprodukter fremgår af skemaet på næste side. 12

13 Satser for energiafgifter og CO2-afgift* Energiprodukt Energi CO2-afgift Energi CO2-afgift Gas og dieselolie, der bruges som motorbrændstof øre/l 283,7 24,7 288,8 25,2 Anden gas og dieselolie øre/l 189,0 24,7 192,4 25,2 Let dieselolie (max. 0,05% svovl) øre/l 273,5 24,7 278,5 25,2 Svovlfattig dieselolie (max. 0,005% svovl) øre/l 255,2 24,7 259,8 25,2 Svovlfri diesel (svovlindhold max. 0,001% svovl) øre/l 248,7 24,7 259,8 25,2 Fuelolie øre/kg 213,0 29,3 216,8 29,8 Fyringstjære øre/kg 192,2 25,7 195,7 26,1 Petroleum, der bruges som motorbrændstof øre/l 283,7 24,7 288,8 25,2 Anden petroleum øre/l 189,0 24,7 192,4 25,2 Autogas (LPG) øre/l 177,7 14,7 180,9 14,9 Flaskegas (LPG), der bruges som motorbrændstof øre/kg 326,8 27,5 332,7 28,0 Anden flaskegas (LPG) øre/kg 242,2 27,5 246,5 28,0 Raffinaderigas øre/kg 242,2 26,6 246,5 27,0 Kulprodukter efter brændværdi eller kr./gj 52,80 1) 53,80 1) Stenkul, koks, cinders og koksgrus kr./ton 1.475,30 221, ,80 225,70 Jordoliekoks kr./ton 1.738,00 295, ,30 301,30 Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 1.066,70 163, ,90 166,00 Tallolie, trætjære mv. kr./ton 2.025, ,30 Affaldsbaseret varme eller kr./gj 13,10 13,40 Træaffald kr./ton 173,10 176,20 Andet affald kr./ton 112,00 114,00 El til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift) 2) øre/kwh 52,0 8,8 52,9 8,9 Anden elektricitet 2) øre/kwh 58,7 8,8 59,6 8,9 Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/nm3 207,9 20,2 211,6 20,5 Bygas i særlige bygasnet øre/nm3 207,9 20,2 211,6 20,5 Naturgas, der bruges som motorbrændstof med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/nm3 289,3 20,2 294,5 20,5 Afgift af overskudsvarme fra tung proces kr./gj 53,45 7,64 54,41 7,77 fra let proces kr./gj 53,45 54,41 Afgift af overskudsvarme fra eget industrielt kraftvarmeværk fra tung proces kr./gj 42,76 6,11 43,53 6,22 fra let proces kr./gj 42,76 43,53 Overskudsvarme fra biobrændselsanlæg kr./gj 0,00 0,00 0,00 Noter: 1. CO2-afgift beregnes pr. ton efter satsen for det pågældende kulprodukt. 2. Inklusiv elsparebidrag (0,6 øre pr. kwh) og eldistributionsbidrag (4 øre pr. kwh). Af ovenstående produkter betales der i visse tilfælde også svovlafgift, som normalt ikke kan godtgøres. 13

14 Selvangivelsesposter Afskrivninger: Driftsmidler og skibe, max. 25% 25% Driftsmidler afskrevet på særskilt konto* 23% 23% Infrastrukturanlæg** 7% 7% Bygninger, max. 4% 4% Småaktiver (fradragsgrænse) Goodwill, max (goodwill erhvervet før 31/ afskrives med max. 10% årligt) 1/7 1/7 * Følgende driftsmidler afskrives på særskilt konto: 1) Skibe med en bruttotonnage på 20 t eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods, og som ikke er omfattet af 5 B. 2) Luftfartøjer og rullende jernbanemateriel. 3) Borerigge, produktionsplatforme og andre anlæg til forundersøgelse, efterforskning, indvinding og raffinering af olie og gas. 4) Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW (ekskl. vindmøller) og anlæg til indvinding af vand i almene vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens 3, stk. 3. 5) Spildevandsanlæg. ** Følgende infrastrukturanlæg afskrives på en særskilt saldo: 1) Anlæg til transport, lagring og distribution m.v. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand. 2) Anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation. 3) Fast jernbanemateriel. Forskudsafskrivninger: Kontraktsum for skibe Afskrivning årligt, max. 15% 15% Afskrivning i alt, max. 30% 30% (Gælder dog ikke skibe med en bruttotonnage på 20t eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods). Beskæftigelsesfradrag: af erhvervsindkomsten, 4% 4,25% dog max Befordringsfradrag hjem/arbejde: Normalfradrag 0-24 km pr. dag km pr. dag 1,83 1,90 Ud over 100 km pr. dag 0,92 0,95 Over 100 km i visse udkantskommuner 1,83 1,90 Fradrag ved passage over Storebælt i egen bil, pr. passage Kost og logi: Normal værdi pr. år ej off.gjort Fri kost pr. dag 65 ej off.gjort Delvis fri kost 2 måltider pr. dag 55 ej off.gjort Delvis fri kost 1 måltid pr. dag 35 ej off.gjort 14

15 Selvangivelsesposter Etableringskonto: Max. henlæggelse af nettoindtægt dog altid kr. af nettolønindtægt 40% 40% Min. indskud Bindingspligt 100% 100% Grænse for etablering (min. anskaffelsessum) fra 1. juli Frynsegoder: Bagatelgrænse Julegaver: Naturalier beskatning hvis markedsværdi overstiger: Kontanter/gavekort Fuldt ud Fuldt ud Gratialer mv.: Bundfradrag ved jubilæums- og fratrædelsesgratialer Skattepligtig andel af gratialet efter modregning af bundfradrag (A-indkomst) 100% 100% Der skal betales AM-bidrag af det fulde beløb Kursgevinstloven: Bundgrænse for personers valutakursgevinst/-tab Ejendomsværdiskat: Progressionsgrænse for beregning af ejendomsværdiskat Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlig ( 10) Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar ( 10) Ejendomsværdiskattesats af ejendomsværdi under progressionsgrænsen 1% 1% af ejendomsværdi over progressionsgrænsen 3% 3% Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før ( 6, stk. 1) 0,2% 0,2% Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før, dog max kr. ( 7, stk. 1) 0,4% 0,4% Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 inden udgangen af indkomståret, dog. max kr. for helårsboliger og kr. for fritidsboliger ( 8, stk. 1) 0,4% 0,4% Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20% minus 900 kr. 20% 20% ikke-pensionister mv kr., dog altid 20% 20% 20% Ligningsmæssige fradrag: Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag, LL Grænsegængerfradrag, LL 9 F Medarbejdende ægtefælle: Medarbejdende ægtefælle, max. overførsel Pensionsbeskatning: Grænse for indskud på kapitalpension Opfyldningsfradrag Max. indskud af kapital fra virksomhedssalg

16 Personalegoder Fri bil: Beløbsgrænser for beregning af værdien af fri bil til rådighed min. bilværdi for beregningen værdien beregnes med 25% op til beløbsgrænsen og med 20% af resten andel af nyvognsprisen, der beregnes af for mere end tre år gamle biler 75% 75% Telefon: Erhvervsdrivendes privat brug (samtaler) af én forretningstelefon, ekskl. moms ej off.gjort Funktionærers fri telefon, den faktiske udgift, dog max Hjemme PC: Max årligt fradrag for betaling af PC-udstyr stillet til rådighed af arbejdsgiver* Sommerbolig: Sommerbolig til rådighed for ansatte sættes til en procentdel af sommerboligens værdi pr. uge Ugerne 22-34: ejendomsværdi pr. 1/1 0,5% 0,5% Øvrige uger: ejendomsværdi pr. 1/1 0,25% 0,25% Lystbåd: Lystbåd til rådighed for en ansat sættes til en procentdel af bådens værdi pr. uge 2% 2% * Det er en betingelse for fradrag, at arbejdsgiveren afholder mindst 25% af udgifterne ved at stille PC-udstyr til rådighed. 16

17 Diverse oplysninger Skattefri befordringsgodtgørelse: Indtil km. 3,47 3,56 Udover km. 1,83 1,90 Egen cykel/eu knallert 0,40 0,40 Skattefri rejsegodtgørelse*: Logi pr. døgn, faktiske dokumenterede udgifter eller Kost og småfornødenheder pr. døgn, faktiske dokumenterede udgifter eller (satserne gælder rejse med overnatning både i Danmark og udland. Skattefriheden for kostgørelse efter satsen bortfalder efter udstationering i 12 mdr. på samme sted) Skattefri udbetaling trods refusion efter regning, procent af kostsats 25% 25% Delvis fri kost, reduktion for: Morgenmad 15% 15% Frokost 30% 30% Middag 30% 30% Gaver til almen velgørende formål Mindstebeløb for fradragsberettiget gave Ikke fradragsberettiget grundbeløb Max. fradragsberettiget beløb pr. år Skattefradrag Repræsentation/personaleudgifter: 25% 100% Rejse- og overnatningsudgifter - personale X - udenlandske kunder** X - danske kunder, leverandører og rådgivere m.fl. X - udenlandske leverandører og rådgivere m.fl. X Bespisning - personale, herunder møder og fester X - generalforsamling, bestyrelse mv. X - forretningsforbindelser X Gaver - til personale X - forretningsforbindelser X Receptioner/jubilæer - kun personale X - kun forretningsforbindelser X - blandet deltagelse primært personale*** X X - blandet deltagelse primært forretningsforbindelser X * For øvrige satser for rejsegodtgørelse: se vores publikation Rejsende lønmodtagere. ** Særregler om fuldt fradrag for udenlandske forretningsforbindelsers rejse- og opholdsudgifter ophæves fra indkomståret 2009 *** Forholdsmæssig fordeling 17

18 Låneomlægning For personer: Art Fortjeneste Tab Kontantlån, lån optaget til og med 18/ Kontantlån, lån optaget i perioden 19/ / Kontantlån, lån optaget/overtaget 1/ til 30/ Kurstab ved ekstraordinære indfrielser er ikke fradragsberettigede Obligationslån, generelt Flexlån Flexgarantilån Lån i fremmed valuta, herunder EUR Kursgevinster ved ekstraordinære indfrielser er skattefrie Kursgevinster ved ekstraordinære indfrielser er skattefrie Kursgevinster ved ekstraordinære indfrielser af lån, der er optaget eller overtaget 1/ eller senere, er skattepligtige, undtagen ved køb og salg (6 måneder) Kursgevinster ved ekstraordinære indfrielser af lån, der er optaget eller overtaget 1/ eller senere, er skattepligtige undtagen ved køb og salg (6 måneder), hvis lånet er optaget med fuld sikkerhed i: Egen fast ejendom Eget skib Visse offentlige garantier mv. Kursgevinster er skattefrie Flexlån er kontantlån og følger reglerne herfor Flexgarantilån er obligationslån og følger reglerne herfor Flexgarantilån er obligationslån og følger reglerne herfor Kurstab ved omlægning af kontant lån er fradragsberettigede i form af en fradragskonto, hvis omlægningen er sket inden 1/ Fradragskontoen bevares ved omlægning til både obligations- og kontantlån 1/ og senere, hvis en række betingelser er opfyldt Kurstab ved ekstraordinære indfrielser er ikke fradragsberettigede Kurstab ved ekstraordinære indfrielser er ikke fradragsberettigede Kurstab ved ekstraordinære indfrielser er ikke fradragsberettigede Kurstab er ikke fradragsberettigede Kurstab er fradragsberettigede 18

19 Låneomlægning For selskaber: Art Fortjeneste Tab Kontantlån, lån optaget til og med 27/ Kontantlån, lån optaget/overtaget 27/ eller senere Obligationslån, lån optaget før 27/ Obligationslån, lån optaget 27/ til 30/ Obligationslån optaget 1/ eller senere Flexlån Flexgarantilån Lån i fremmed valuta, herunder EUR Kursgevinster er skattefrie, men med særlige overgangsordninger Kursgevinster er skattepligtige Kursgevinster er skattepligtige, men med særlige overgangsordninger Kursgevinster er skattepligtige Kursgevinster er skattepligtige Flexlån er kontantlån og følger reglerne herfor Flexgarantilån er obligationslån og følger reglerne herfor Kursgevinster er skattepligtige Kurstab ved omlægning af kontant lån er fradragsberettigede i form af en fradragskonto, hvis omlægningen er sket inden 1/ Fradragskontoen bevares ved omlægning til både obligationsog kontantlån 1/ og senere, hvis en række betingelser er opfyldt Kurstab er fradragsberettigede Kurstab er ikke fradragsberettigede, hvis pålydende rente opfyldte mindsterenten ved lånoptagelsen Kurstab er ikke fradragsberettigede, hvis pålydende rente opfyldte mindsterenten ved lånoptagelsen Hovedregel: kurstab er ikke fradragsberettigede, hvis pålydende rente opfyldte mindsterenten ved låneoptagelsen. Undtagelse: fradrag hvis lån er optaget med fuld sikkerhed i: Egen fast ejendom Eget skib Visse offentlige garantier mv. Kurstab er fradragsberettigede 19

20 Godtgørelse ved skattesager Godtgørelsen ydes til dækning af udgifter til sagkyndig bistand mv. i klage- og domstolssager vedrørende skatter og afgifter. Der ydes en godtgørelse på 50% af udgifterne, hvis sagen tabes. Der ydes en godtgørelse på 100%, hvis der opnås medhold i overvejende grad. Der ydes endvidere omkostningsgodtgørelse på 100% i sager, der videreføres på det offentliges foranledning. 20

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet: NYT FRA ND REVISION NR. 1 2005 Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere