Skatteguide 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteguide 2008/2009"

Transkript

1 Skatteguide 2008/2009

2 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers Int. Ltd., hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.

3 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Indkomstopgørelsen....5 Skatteberegning...6 Staten... 6 Kommuneskat og kirkeskat... 6 Skatteloft... 6 Personfradrag... 6 Skatteberegning Skatteberegning Arbejdsmarkedsbidragssats mv...9 Afleveringsfrister....9 Årsopgørelse uden selvangivelse... 9 Udvidede selvangivelser %-beskatning/33%-beskatning....9 Aktieindkomst mv Udbytter...10 Aktieavance/-tab, almindelige aktier...11 Gevinster...11 Tab...11 Beskatning af fortjeneste og tab på beviser i danske bevisudstedende investeringsforeninger...12 Beviser i akkumulerende investeringsforeninger...13 Beviser i udloddende investeringsforeninger...13 Beskatning af udlodning fra danske bevisudstedende investeringsforeninger...15 Næringsaktier...15 Bo- og gaveafgift Boafgift...15 Gaveafgift...15 Gaveanmeldelse...16 Diskontoen Ejendomsavance Fradrag Gaver til foreninger mv Lønmodtagerfradrag...18 Pensioner med løbende udbetalinger mv...20 Ophørspensioner...20 Kapitalpensioner...20 Underholdsbidrag...21 Etableringskontoindskud...21 Medarbejdende ægtefælle...22 Fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer mv Kapitalafkastsatsen Ejendomsværdiskat Mindsterenten Obligationsbeskatning Køb/salg af obligationer...25 Strukturerede fordringer Restskat/overskydende skat Frivillig indbetaling...26 Restskat...26 Overskydende skat...27

4 Indledning Skatteguide 2008/2009 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2008, samt de nye satser og beløbsgrænser for Redaktionen er afsluttet d. 18. november Vær opmærksom på, at Skatteguide 2008/2009 alene er ment som en oversigt over de forskel lige skattesatser mv. Den giver således ikke svar på alle skatte mæs sige spørgsmål. De er derfor altid velkommen til at kontakte os på ét af skatte afdelingens kontorer. København Strandvejen 44, 2900 Hellerup Telefon: Fax: Kontaktperson: Bo Sponholtz Telefon: Århus Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej Århus C Telefon: Fax: Kontaktperson: Jørgen Rønning Pedersen Telefon:

5 Indkomstopgørelsen Ved skatteberegningen indgår følgende indkomsttyper: Skattepligtig indkomst Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst CFC-indkomst (Controlled Foreign Company).* Den skattepligtige indkomst er summen af: Personlig indkomst +/ Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Der betales fire forskellige statsskatter hhv. sundhedsbidrag, bundskat, mellemskat og topskat. Der skal endvidere betales kommune- og kirkeskatter. Personfradraget er ens ved beregning af både statsskat (bundskat og sundhedsbidrag) og kommune- og kirkeskat. Sundhedsbidrag beregnes af den skattepligtige indkomst. Bundskatten beregnes af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapital indkomst. Mellemskatten beregnes af den del af personlig indkomst, med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et bundfradrag på kr. (2008). Uudnyttede bundfradrag kan overføres mellem ægtefæller. Topskatten beregnes af den personlige indkomst, med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb, der er indskudt på fradragsberettigede kapitalpensionsordninger, og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Skatten beregnes kun af den del af indkomsten, der overstiger et bundfradrag på kr. (2008). Ikke udnyttede bundfradrag kan ikke overføres mellem ægtefæller. Hvis ægtefæller tilsammen har positiv nettokapitalindkomst, beregnes topskatten af den samlede kapitalindkomst hos den af ægtefællerne, der har den højeste personlige indkomst. Topskatten af kapitalindkomsten fordeles herefter forholdsmæssigt mellem ægtefællerne. Aktieindkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Aktieindkomst er nærmere omtalt på side 10. * Behandles ej yderligere. 5

6 Skatteberegning Staten Skattesatser (2008) Sundhedsbidrag... 8% Bundskat... 5,48% Mellemskat... 6% Topskat... 15% Skattegrænser (2008) Grænse ved mellemskat kr. Grænse ved topskat kr. I 2009 er satsen for bundskat 5,04%. Satserne for sundhedsbidrag, mellemskat og topskat er uændrede. I 2009 forhøjes beløbsgrænsen for mellemskatten, således at denne kommer til at svare til beløbsgrænsen for topskat. Beløbsgrænserne er: mellemskat kr. og topskat kr. Kommuneskat og kirkeskat Den skattepligtige indkomst beskattes med procenter, der varierer fra kommune til kommune. Den gennemsnitlige procent inklusive kirkeskat udgør 25,55 (2008). Skatteloft Hvis summen af samtlige skatteprocenter bortset fra aktie- og kirkeskat overstiger 59%, beregnes der et nedslag i topskatten svarende til de overskydende procenter. Personfradrag Ved skatteberegningen indrømmes et fradrag i de beregnede skatter. Skatteværdien heraf varierer fra kommune til kommune. Skatteværdien af det almindelige personfradrag i 2008 beregnes således: 39,03% (sundhedsbidrag 8% + bundskat 5,48% + kommuneskat og kirkeskat, gennemsnitligt opgjort til 25,55%) af kr. = kr. For unge under 18 år udgør personfradraget kr. og skatteværdien heraf kr. Skatteværdien af personfradraget i 2009 beregnes med 38,6% (sundhedsbidrag 8% + bundskat 5,04% + kommune- og kirkeskat, gennemsnitligt opgjort til 25,56%) af: Personfradrag Alm. personfradrag Unge under 18 år Beløb Skatteværdi

7 Nedenfor er vist et eksempel på en skatteberegning. Skatteberegning 2008 Beregningen er foretaget under forudsætning af, at personen er gift, og ægtefællen ingen indkomst har. Personlig indkomst Løn og skattepligtige goder Fradrag: Sociale bidrag betalt af den ansatte (ATP) 976 Bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning % AM-bidrag ( ) Kapitalindkomst (netto) Renteindtægter Renteudgifter (30.000) Ligningsmæssige fradrag Befordringsfradrag for kørsel hjem/arbejde (10.000) Beskæftigelsesfradrag (12.300) Skattepligtig indkomst Skatter Statslig indkomstskat: Sundhedsbidrag Bundskat Mellemskat Topskat Samlet statsskat Kommune- og kirkeskat (25,55%) Samlet beregnet skat Sociale bidrag betalt af den ansatte: ATP 976 AM-bidrag Social sikring betalt af arbejdsgiverbetalt pensionsordning (8% af pensionsbidrag) Samlet skatteudgift for den ansatte

8 Skatteberegning 2009 Beregningen er foretaget under forudsætning af, at personen er gift, og ægtefællen ingen indkomst har. Personlig indkomst Løn og skattepligtige goder Fradrag: Sociale bidrag betalt af den ansatte (ATP) Bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning % AM-bidrag Kapitalindkomst (netto) Renteindtægter Renteudgifter (30.000) Ligningsmæssige fradrag Befordringsfradrag for kørsel hjem/arbejde (10.000) Beskæftigelsesfradrag (13.600) Skattepligtig indkomst Skatter Statslig indkomstskat: Sundhedsbidrag Bundskat Mellemskat Topskat Samlet statsskat Kommune- og kirkeskat (25,56%) Samlet beregnet skat Sociale bidrag betalt af den ansatte: ATP AM-bidrag Social sikring betalt af arbejdsgiverbetalt pensionsordning (8% af pensionsbidrag) Samlet skatteudgift for den ansatte

9 Arbejdsmarkedsbidragssats mv. Arbejdsmarkedsbidraget beregnes i 2008 og 2009 med 8% af lønvederlaget (A-indkomstgrundlaget). Bidrag til særlig pensionsopsparing på 1% (SP-bidrag) er suspenderet for 2008 og AM-bidraget og SP-bidraget fragår i den personlige indkomst, før der beregnes skat, og virker således som en slags fradrag i relation til skatteberegningen. Inkl. AM-bidrag kan den marginale topskatteprocent ekskl. kirkeskat i 2008 således opgøres til 62,28% (((100-8) x 0,59) + 8). Afleveringsfrister Årsopgørelse uden selvangivelse Personer, der får tilsendt en årsopgørelse uden selvangivelse, skal meddele ændringer hertil senest den 1. maj 2009, medmindre den pågældendes ægtefælle har selvangivelsesfrist den 1. juli 2009, den pågældende deltager i anpartsprojekter eller den selvangivelsespligtige senest den 1. maj 2009 skriftligt meddeler skattemyndighederne, at den pågældende ikke ønsker at være omfattet af ordningen med årsopgørelse uden selvangivelse. I disse tilfælde er den skattepligtiges selvangivelsesfrist den 1. juli Udvidede selvangivelser For personer, der anvender den udvidede selvangivelse, er selvangivelsesfristen den 1. juli Yderligere fristforlængelse vil kun undtagelsesvis blive indrømmet og alene på baggrund af skriftlig ansøgning. 25%-beskatning/33%-beskatning Den månedlige gennemsnitlige bundgrænse for løn til medarbejdere, der er udstationeret i Danmark, og som beskattes efter reglerne om 25%-beskatning, er i kr. I 2009 udgør beløbet kr. Bundgrænsen skal være opfyldt efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og ATP-indbetaling, eller visse udenlandske obligatoriske sociale bidrag. Bundgrænsen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og ATP beregnes i 2008 således: ( kr. : 92 x 100) + 81,30 kr. (ATP) = kr. For 2009 er det tilsvarende beløb kr. (( : 92 x 100) + 90,00). Fra 2008 er den særlige skatteordning ændret, så der alternativt kan blive tale om 33%- beskatning. 9

10 Aktieindkomst mv. I 2008 indføres en ny progressionsgrænse for aktieindkomst. I 2008 beskattes aktieindkomst op til kr. med 28%, aktieindkomst fra kr. til kr. med 43% og aktieindkomst over kr. med 45%. Samlevende ægtefæller har dobbelt grænser, dvs. at aktieindkomst beskattes således for 2008: Op til kr.:...28% kr.:... 43% Over kr.:... 45% I 2009 beskattes aktieindkomst op til kr. med 28%. Aktieindkomst fra kr. til kr. beskattes med 43%. Aktieindkomst udover kr. beskattes med 45%. For samlevende ægtefæller udgør grænserne for 2009: Op til kr.:...28% kr.:...43% Over kr.:... 45% I forbindelse med forhøjelse af den maksimale beskatning af aktieindkomst til 45% i 2008 er indført særlige overgangsregler, således at der opgøres en overgangssaldo for aktier ejet 1. januar Overgangssaldoen selvangives, når/hvis den samlede aktieindkomst i et indkomstår overstiger kr. (2008). For ægtefæller udgør grænsen for kr. For 2009 er grænserne henholdsvis kr. og kr. Reglerne medfører, at alene avance og udbytte udover overgangssaldoen kan beskattes med 45%. Reglerne er ikke nærmere uddybet. Hvis aktieindkomsten bliver negativ, modregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst i den skattepligtiges øvrige skatter. Skatteværdien af negativ aktieindkomst opgøres med samme satser, som er gældende ved positiv aktieindkomst. Udbytter Danske udbytter Ved udlodning af udbytter skal det udloddende selskab tilbageholde 28% acontoudbytteskat. Denne skat svarer til den endelige skat, såfremt aktieindkomsten ikke overstiger de nævnte kr. (2008). Såfremt den samlede aktieindkomst er negativ, modregnes den indeholdte skat dog i den skattepligtiges slutskat. Udenlandske udbytter Udbytter fra udlandet er ligeledes aktieindkomst og skal for hvert land selvangives på en særlig selvangivelse for udenlandsk indkomst. Den udbytteskat, der er indeholdt i udlandet, modregnes som hovedregel i den danske slutskat. I visse situationer skal en del af den inde- 10

11 holdte udbytteskat dog tilbagesøges i udlandet, da der ved udbetaling af udbytte er tilbageholdt udbytteskat med en højere sats end aftalt mellem Danmark og det pågældende land. Aktieavance/-tab, almindelige aktier Med virkning pr. 1. januar 2006 er reglerne for beskatning af aktier ændret markant. Som følge heraf er det nødvendigt at skelne mellem følgende situationer: 1. Aktierne er anskaffet efter 31. december 2005 (de nye regler finder anvendelse) 2. Aktierne er anskaffet senest 31. december 2005 (de nye regler samt særlige overgangsregler finder anvendelse). Ad 1. Aktierne er anskaffet efter 31. december Gevinster Uanset beløbsstørrelse og ejertid skal gevinster på såvel børsnoterede og unoterede aktier beskattes som aktieindkomst. Tab Tab på børsnoterede aktier modregnes i årets udbytter og gevinster på andre børsnoterede aktier. Overskydende tab modregnes i ægtefællens udbytter og gevinster på børsnoterede aktier. Et resterende overskydende tab fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i efterfølgende års udbytter og gevinster på børsnoterede aktier. Tab på unoterede aktier fradrages i aktieindkomsten, som omfatter udbytteindkomst og gevinst på såvel unoterede og børsnoterede aktier. Hvis aktieindkomsten bliver negativ, modregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst i den skattepligtiges øvrige skatter. Der er fremlagt lovforslag, hvorefter der vil ske ændringer i sondringen mellem børsnoterede og ikke-noterede aktier, således at betegnelsen børsnoteret erstattes af betegnelsen optaget til handel på et reguleret marked. I samme lovforslag er det foreslået, at der skal ske ændring af reglerne for fradrag for tab på børsnoterede aktier konstateret efter 1. januar 2010, således at disse kan fradrages fuldt ud i aktieindkomsten i tabsåret, på samme måde som tab på unoterede aktier. Den fulde fradragsret vil være betinget af, at SKAT har kendskab til køb af aktien. Ad 2. Aktierne er anskaffet senest 31. december For aktier afstået i 2008 gælder som udgangspunkt de nye regler, som er skitseret ovenfor. Hvis de afståede aktier er erhvervet senest 31. december 2005, gælder der dog nogle særlige overgangsregler. 11

12 Overgangsreglerne omfatter: Børsnoterede aktier og unoterede aktier, som den skattepligtige har erhvervet senest den 31. december 2005, og som afstås inden 3 års ejertid. Den skattepligtige kan vælge, om aktieindkomsten skal beskattes efter de gamle regler (som kapitalindkomst) eller efter de nye regler (som aktieindkomst). Tab på børsnoterede aktier og unoterede aktier ejet i mindre end tre år, der er realiseret senest den 31. december 2005, og som efter de gamle regler kunne fratrækkes i efterfølgende år. Tabene kan fremføres efter de nye regler, hvilket betyder, at tab på børsnoterede aktier realiseret senest 31. december 2005 uden tidsbegrænsning kan modregnes i udbytte og gevinster på andre børsnoterede aktier, og at tab på unoterede aktier ejet under 3 år kan modregnes uden tidsbegrænsning i udbytte og gevinster på aktier (børsnoterede såvel som unoterede). Personens/ægtefællernes samlede værdi af børsnoterede aktier den 31. december 2005 er mindre end den skattefri grænse for børsnoterede aktier. De pågældende aktier kan sælges skattefrit, forudsat at aktierne på salgstidspunktet har været ejet i mere end 3 år. Øvrige overgangsregler: Aktionærer, der den 18. maj 1993 var hovedaktionærer, kan få et nedslag i avancen ved salg den 19. maj 1993 eller senere på 1% pr. ejerår, dog maksimalt 25%. Der gives ikke nedslag for ejerår efter Aktionærer, der den 18. maj 1993 var almindelige aktionærer, kan ved avanceopgørelsen vælge mellem den oprindelige anskaffelsessum og værdien af aktien pr. 19. maj 1993, når aktien sælges den 19. maj 1993 eller senere. Valget skal træffes samlet for alle aktier i samme selskab. Tab kan maksimalt fratrækkes/modregnes med forskellen mellem afståelsessummen og værdien pr. 19. maj Beskatning af fortjeneste og tab på beviser i danske bevisudstedende investeringsforeninger For beviser i bevisudstedende investeringsforeninger skelnes der imellem følgende hovedtyper af investeringsforeninger: Akkumulerende investeringsforeninger Udloddende investeringsforeninger. En investeringsforening er udloddende, hvis den opgør en minimumsudlodning, der beskattes hos medlemmerne efter reglerne i ligningslovens 16C. Andre foreninger er akkumulerende (negativ afgrænsning). Det har ingen skattemæssig betydning, om investeringsforeningsbeviser er børsnoterede eller unoterede. 12

13 Beviser i akkumulerende investeringsforeninger Beviser i akkumulerende investeringsforeninger kan beskattes efter to forskellige regler: Efter reglerne for investeringsselskaber. Dette gælder for de fleste akkumulerende investeringsforeninger. Det er foreningens forhold der afgør, om beskatning sker efter reglerne for investeringsselskaber. Efter reglerne for andre akkumulerende investeringsforeninger. Dette gælder for de akkumulerende investeringsforeninger, som ikke beskattes efter reglerne for investeringsselskaber (negativ afgrænsning). Beskatning sker i så fald efter reglerne for almindelige aktier (for så vidt angår tab på beviset følges reglerne for børsnoterede aktier, uanset børsnotering eller ej). Beviser i udloddende investeringsforeninger For beviser i udloddende investeringsforeninger sondres der mellem: Aktiebaserede udloddende foreninger Andre udloddende foreninger (herunder obligationsbaserede og blandede foreninger) Aktiebaserede udloddende investeringsforeninger kan vælge, at beviserne i foreningen skal beskattes efter reglerne for almindelige aktier (for så vidt angår tab på beviset følges reglerne for børsnoterede aktier, uanset børsnotering eller ej). Det er foreningen som vælger dette og ikke medlemmerne. Langt de fleste udloddende aktiebaserede foreninger vælger denne beskatningsform. Vælges den ikke, beskattes beviserne efter reglerne for aktiebaserede udloddende investeringsforeningsbeviser. Andre udloddende foreninger omfatter alle foreninger, som ikke er aktiebaserede (negativ afgrænsning). Hvis sådanne andre foreninger udelukkende investerer i fordringer i fremmed valuta, gælder der en særlig adgang til tabsfradrag. 13

14 Nedenfor vises en oversigt over beskatning af personers gevinst og tab ved salg af investeringsforeningsbeviser: Beviser i danske bevisudstedende investeringsforeninger Akkumulerende foreninger Udloddende foreninger Beskatning som investeringsselskab Andre akkumulerende foreninger Aktiebaserede foreninger Andre foreninger Gevinst er skattepligtig (kapitalindkomst). Fradrag for tab (kapitalindkomst). Gevinst er skattepligtig (aktieindkomst). Fradrag for tab (ved modregning i gevinst/ udbytte på børsnoterede aktier. Overskydende tab fremføres). Foreningen har valgt beskatning som almindelige børsnoterede aktier (hovedregel i praksis): Gevinst er skattepligtig (aktieindkomst). Fradrag for tab (ved modregning i gevinst/ udbytte på børsnoterede aktier. Overskydende tab fremføres). Gevinst er skattepligtig (kapitalindkomst). Hovedregel: ikke fradrag for tab. Hvis foreningen udelukkende investerer i fordringer i fremmed valuta: fradrag for tab (kapitalindkomst). I andre tilfælde: Gevinst er skattepligtig (kapitalindkomst). Intet tabsfradrag. Lagerprincip, hvor årets opgjorte gevinst/ tab henføres til beskatning i året efter. Realisationsprincip og gennemsnitsmetode. Realisationsprincip og gennemsnitsmetode. Hovedregel: realisationsprincip og gennemsnitsmetode. Hvis personen bruger lagerprincip på fordringer/gæld i enten danske kroner eller fremmed valuta: lagerprincip. 14

15 Beskatning af udlodning fra danske bevisudstedende investeringsforeninger For udloddende foreninger skal foreningen opdele årets udlodning i indkomstkategorier, således at udlodningen opdeles i kapitalindkomst, aktieindkomst og skattefri indkomst. For akkumulerende investeringsforeninger, der beskattes som investeringsselskab, beskattes udlodninger som kapitalindkomst. For andre akkumulerende foreninger beskattes udlodninger som aktieindkomst. Næringsaktier Fortjeneste eller tab ved handel med aktier, som led i skatteyderens erhverv, medregnes i den personlige indkomst uanset ejertid. Dette gælder både for aktieafståelser før og efter 1. januar Bo- og gaveafgift Loven om afgift af dødsboer og gaver har virkning for boer, hvor dødsfaldet har fundet sted den 1. juli 1995 eller senere, og for gaver der er modtaget den 1. juli 1995 eller senere. Boafgift Beløb, der modtages som arv, er ikke skattepligtig indkomst, men i stedet betales en boafgift. Afgiften beregnes af værdien af det samlede bo efter et bundfradrag på kr. (2008). I 2009 er bundfradraget på kr. For følgende arvinger pålægges en afgift på 15%: Afdødes afkom, stedbørn og disses afkom, afdødes forældre, afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, personer der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, afdødes fra separerede eller fraskilte ægtefælle samt visse plejebørn. Afdødes ikke fraseparerede ægtefælle er undtaget fra afgiftspligt. For øvrige modtagere skal svares en nettoafgift på 36,25%, idet der først beregnes boafgift med 15%, hvorefter det resterende beløb pålægges en tillægsafgift på 25%. Gaveafgift Gaver er principielt skattepligtig indkomst for modtageren. Når gaven gives til nært beslægtede, betales dog gaveafgift i stedet for almindelig indkomstskat. 15

16 Der kan til afkom, stedbørn og disses afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle, forældre, stedforældre og bedsteforældre gives gaver afgiftsfrit op til kr. (2008). Bestemmelsen gælder desuden i et vist omfang for personer, der har eller har haft fælles bopæl med gavegiver og for plejebørn. Til barns eller stedbarns ægtefælle kan gives en gave på op til kr. (2008) afgiftsfrit. Gaver til ægtefælle er afgiftsfrie. I 2009 er grænserne kr. og kr. Ægtefæller anses som to selvstændige gavegivere eller gavemodtagere. Det vil sige, at de hver i 2008 kan give f.eks. et barn kr., eller i alt kr. (i kr.). Såfremt beløbet overstiger den afgiftsfrie del, belægges den overskydende del af gaven med en afgift på 15%. Gaver til stedforældre og bedsteforældre belægges dog for den del af gaven der overstiger grundbeløbet med en afgift på 36,25%. For personer, der ikke er omfattet af ovennævnte personkreds, vil gavens værdi være skattepligtig som personlig indkomst. Gaveanmeldelse Gavegiver og -modtager skal for afgiftspligtige gaver givet i 2008 indgive anmeldelse om gaven og betale gaveafgift senest den 1. maj Diskontoen Oplysninger om diskontoen i perioden 1914 nu, kan findes på og i vores publikation Skatteberegning 2008/2009. Ejendomsavance Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem den opgjorte regulerede afståelsessum og den opgjorte regulerede anskaffelsessum. Den opgjorte ejendomsavance indgår i den skattepligtige indkomst, hos fysiske personer som kapitalindkomst eller virksomhedsindkomst. 16

17 Den regulerede anskaffelsessum opgøres med udgangspunkt i en af følgende indgangsværdier: 1. Den faktiske kontantomregnede anskaffelsessum For ejendomme erhvervet før den 19. maj 1993 desuden: 2. Den faktiske kontantomregnede anskaffelsessum (den oprindelige anskaffelsessum kan pristalsreguleres fra anskaffelsesåret, dog tidligst fra 1975 til og med Forbedringsudgifter kan ikke pristalsreguleres) 3. Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10% 4. Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10% og med tillæg af halvdelen af forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar En eventuel vurdering pr. 19. maj 1993 efter vurderingslovens 4B. Den mest fordelagtige indgangsværdi kan frit vælges. Det tidligere ejertidsnedslag er endeligt udfaset for salg i 2008 og senere. Parcelhuse, ejerlejligheder og fritidshuse kan som hovedregel sælges skattefrit, såfremt ejendommen har været anvendt som privat beboelse af ejeren. Ved salg af blandet benyttede ejendomme med en beboelse, der har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i hele eller en del af ejerperioden, gives der et bundfradrag, der medfører, at der kun sker beskatning, når fortjenesten på den enkelte ejendom overstiger kr. (2008) For 2009 er fradraget kr. Bundfradraget er betinget af, at ejendommen har været ejet i mindst 5 år, at sælger ved opgørelse af anskaffelsessummen, når der er tale om landbrug, skovbrug mv., ikke benytter de særlige, for disse ejendomme, regler om indeksering, samt at beboelsesdelen også afstås. Der gives ét bundfradrag pr. ejendom. Tab kan som hovedregel fradrages i tilsvarende gevinster, herunder i en ægtefælles gevinster. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. 17

18 Fradrag Gaver til foreninger mv. Der er fradragsret for gaver til godkendte foreninger mv. med almennyttige formål, når gaven til den enkelte forening udgør mindst 500 kr. Fradrag kan alene foretages for det beløb, hvormed de ydede gaver i alt overstiger 500 kr., og det fradragsberettigede beløb kan maksimalt udgøre kr. (2008). For 2009 kan det fradragsberettigede beløb maksimalt udgøre kr. Lønmodtagerfradrag Beskæftigelsesfradrag Med virkning fra 2004 er der indført et beskæftigelsesfradrag. Fradraget udgør i %, dog max kr. Fradraget beregnes af samme grundlag som AM-bidraget, dvs. lønvederlag og lign. For 2009 forøges beskæftigelsesfradraget til 4,25%. Fradraget maksimeres til kr. Befordring hjem/arbejdssted normalfradraget Fradraget kan kun foretages for det faktiske antal arbejdsdage, dvs. ikke for sygedage, feriedage og fridage. Om man har benyttet cykel, tog, egen bil eller andet transportmiddel er derimod underordnet. Lønmodtagere skal benytte nedenstående regler, både for så vidt angår transport mellem hjem og arbejde og erhvervsmæssig kørsel, der ikke dækkes af arbejdsgiveren. I 2008 er satserne: 0-24 km km 101 km 0 kr. pr. km 1,83 kr. pr. km 0,92 kr. pr. km For pendlere i visse udkantskommuner beregnes fradraget for befordring over 100 km med 1,83 kr. pr. km. I 2009 er satserne: 0-24 km km 101 km 0 kr. pr. km 1,90 kr. pr. km 0,95 kr. pr. km For pendlere i visse udkantskommuner beregnes fradraget for befordring over 100 km med 1,90 pr. km. Fra og med 2002 er der indført tillæg for befordringsfradraget. Tillægget udgør 25% af befordringsfradraget dog max kr. Overstiger indkomsten i 2008 (før AM-bidrag) kr., reduceres tillægget gradvist. I 2009 er indkomstgrænsen kr. 18

19 Befordring særregler Der gælder endvidere specielle regler i følgende situationer: Hvis færgetransport er nødvendig Hvis ekstraudgifter er påkrævet på grund af invaliditet eller kronisk sygdom Hvis Storebæltsforbindelsen benyttes Hvis Øresundsforbindelsen benyttes. Skattefri befordringsgodtgørelse Hvis den ansatte selv afholder udgifterne til erhvervsmæssig kørsel, kan disse stadig godtgøres af arbejdsgiveren med skattefri befordringsgodtgørelse. For kørsel indtil km årligt er satsen 3,47 kr. For kørsel ud over km er satsen 1,83 kr. Satserne gælder ved benyttelse af egen bil eller motorcykel. Ved benyttelse af egen cykel eller EU-knallert er satsen 0,40 kr. (alle satser er 2008) I 2009 er satserne henholdsvis 3,56 kr., 1,90 kr. og 0,40 kr. Der henvises i øvrigt til vores publikation: Rejsende Lønmodtagere. Arbejdsløshedsforsikring mv. Faktiske udgifter kan fratrækkes for så vidt angår: Arbejdsløshedsforsikring Faglige kontingenter Ekstraordinære strejkekontingenter. Andre lønmodtagerudgifter Andre lønmodtagerudgifter kan kun fratrækkes mod dokumentation og kun med det beløb, hvormed de tilsammen overstiger kr. (2008) I 2009 er beløbet kr. 19

20 Pensioner med løbende udbetalinger mv. Fuld fradragsret Forsikringsordningerne kan oprettes som arbejdsgiverordninger og som private ordninger. Præmier til følgende forsikringsordninger er i deres helhed fradragsberettigede i den personlige indkomst, dvs. at de har en fradragseffekt på op til 59% ekskl. arbejdsmarkedsbidrag: Pensionsordninger med løbende udbetalinger Rateforsikringer i pensionsøjemed Indbetalinger på indekskontrakter Bidrag til ATP betalt af en selvstændig erhvervsdrivende, som tidligere har været lønmodtager Visse forsikringer baseret på kapitalindskud Rateopsparinger. Hidtil har det udelukkende været muligt at foretage fradrag for indbetalinger på danske pensionsordninger. Med virkning fra 1. januar 2008 er det ligeledes muligt at få fradrag for indbetalinger på udenlandske pensionsordninger, såfremt en række betingelser er opfyldte. Reglerne er ikke nærmere omtalt. Ophørspensioner Fuld fradragsret Virksomhedsejere har i visse tilfælde mulighed for, ved ophør af virksomhed, at indskyde den skattepligtige fortjeneste ved salg af virksomhedens aktiver eller fortjenesten på aktier, dog maksimalt kr. (2008), på en pensionsordning med løbende udbetalinger. I 2009 udgør grænsen kr. Kapitalpensioner Delvis fradragsret Kapitalpensioner kan oprettes som arbejdsgiverordninger og som private ordninger. Fradraget eller for arbejdsgiverindbetalinger skattefritagelsen er begrænset til kr. (2008). I 2009 er grænsen kr. Indskud på kapitalpensioner og kapitalforsikringer i pensionsøjemed samt indbetalinger til supplerende engangsydelser fra en pensionskasseordning kan ikke trækkes fra ved beregningen af topskatten, men alene ved beregningen af mellemskatten. Disse regler omfatter såvel egne ordninger som arbejdsgiveradministrerede ordninger. Det er kun selve indskuddet på ordningen, der omfattes af fradragsbegrænsningen, hvilket for arbejdsgiveradministrerede ordninger betyder, at det kun er det beløb, der resterer efter indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag, som omfattes af fradragsbegrænsningen. 20

21 Fradragsbegrænsningen medfører, for personer der betaler topskat, en lavere skattemæssig fradragsværdi på op til 15% af indskuddet. Underholdsbidrag Forfaldne og betalte bidrag til tidligere ægtefælle eller børn under 18 år, som ikke opholder sig hos bidragsyderen, kan fradrages i den skattepligtige almindelige indkomst. Børnebidrag dog kun i det omfang det overstiger kr. pr. år. I 2009 er den ikke fradragsberettigede andel af børnebidraget kr. Modtageren medregner beløbet i den personlige indkomst. For børn under 18 år medregnes kun den del, der overstiger det af socialministeren fastsatte normalbidrag, der for 2008 udgør kr. Normalbidraget for 2009 er endnu ikke offentliggjort. Etableringskontoindskud Indskuddet skal andrage mindst kr. og kan højst udgøre 40% af nettolønindtægten. Dog kan der altid indskydes kr. af nettolønindkomsten. Med virkning fra 2002 kan der også opnås fradrag for indskud i etableringsåret og de nærmest efterfølgende fire indkomstår. Indskud kan senest foretages med virkning for det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvor indskyderen opfylder pensionsalderen. Etablering skal være sket senest ved udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren når pensionsalderen. Hvis etablering ikke er sket inden fristens udløb, efterbeskattes indskuddene. Indskuddet for 2008 skal senest foretages den 15. maj Det indskudte beløb kan alene fratrækkes i den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag. Mindstegrænsen for etablering af selvstændig virksomhed udgør kr. i I 2009 er grænsen kr. Etableringskontomidler skal anvendes til forlods afskrivning på de i etableringskontolovens 7 nævnte formuegoder. Midlerne kan også anvendes til køb af goodwill. Den 29. januar 2008 blev nye regler vedtaget, som har virkning fra og med indkomståret Der gælder nu følgende: 21

22 For midler, der er foretaget fradrag for i , skal kun 68% (før 80%) anses for anvendt til forskudsafskrivninger, og der kan foretages ordinære afskrivninger på de resterende 32% (før 20%). For midler, der foretages fradrag for i 2002 eller senere, skal kun 58% (før 70%) anses for anvendt til forskudsafskrivninger, og der kan foretages ordinære afskrivninger på de resterende 42% (før 30%). Det er også muligt at anvende etableringskontomidler til etablering af virksomhed drevet i selskabsform (køb af aktier). Der er særlige krav, som skal være opfyldt. Ved hævning af etableringskontomidler til køb af aktier medregnes en andel af det tidligere fradragne beløb i den personlige indkomst over 10 år. Der forventes fremlagt lovforslag om, at der som et alternativ til etableringskontoordningen kan ske indskud på en iværksætterkonto. Indskud herpå skal kunne fradrages i den personlige indkomst (og ikke blot som et ligningsmæssigt fradrag). Til gengæld skal hævede beløb fuldt ud anses for anvendt til forskudsafskrivninger. Lovforslaget forventes at få virkning fra Medarbejdende ægtefælle Selvstændige erhvervsdrivende kan overføre maksimum kr. (2008) til en medarbejdende ægtefælle eller indgå en lønaftale. Hvis der indgås lønaftale, gælder grænsen på kr. ikke. Grænsen udgør i kr. Beløbet fragår i den personlige indkomst og har derfor en skatteeffekt på op til 59% ekskl. arbejdsmarkedsbidrag. Fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer mv. Gaver, gratialer og lignende godtgørelser i anledning af fratræden af stilling samt i anledning af jubilæum, der ikke overstiger kr. efter reduktion med AM-bidrag fra samme arbejdsgiver inden for et indkomstår, skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Beløb, der overstiger kr., skal derimod medregnes til den skattepligtige indkomst. Bundgrænsen reguleres. Beløbet skal beskattes som personlig indkomst. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat af de samlede ydelser, der ligger ud over kr. årligt. Det skal bemærkes, at der beregnes AM-bidrag af hele beløbet. Et beløb kan kun beskattes som en fratrædelsesgodtgørelse, hvis modtageren af beløbet fuldstændigt ophører med at være ansat i virksomheden, og beløbet udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen. 22

23 Jubilæumsgratialer kan kun udbetales efter disse regler, hvis en medarbejder har 25-års eller 35-års jubilæum samt hvert 5. år herefter. Virksomhedens jubilæum kan også være anledning til udbetaling af et gratiale efter disse regler, hvis den har bestået i 25 år eller et antal år deleligt med 25. Det er en betingelse, at samtlige medarbejdere i virksomheden får udbetalt det samme beløb i gratiale. Kapitalafkastsatsen Kapitalafkastsatsen (virksomhedsskatteloven) er i %. Kapitalafkastsatsen for 2009 er endnu ikke fastsat. Ejendomsværdiskat Der opkræves ejendomsværdiskat af alle ejendomme, der benyttes som bolig eller sommerbolig. Dette gælder også ejendomme beliggende i udlandet. Skattemyndighederne har ændret praksis for værdiansættelse af udenlandske ejendomme som følge af en dom fra EF-Domstolen, hvilket også forventes indarbejdet i ejendomsværdiskatteloven. Beskatningsgrundlaget for udenlandske ejendomme har hidtil været fastsat til ejendommens handelsværdi, men skal fremover ligestilles med danske ejendomme, jf. nærmere nedenfor. Ligestilling skal opnås ved en særlig metode, som ikke uddybes nærmere. Det er muligt at få genoptaget selvangivelserne vedrørende ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme. Genoptagelse vil typisk være relevant for ejendomme anskaffet efter januar For indkomstårene skal genoptagelsesanmodning indgives senest den 25. december For senere indkomstår følges de sædvanlige regler, således at der eksempelvis skal anmodes om genoptagelse af indkomståret 2005 senest den 1. maj Ejendomsværdiskatten udgør 10 promille af ejendomsværdien op til kr. og 30 promille af den overskydende værdi. Boligejere, der har erhvervet ejendommen senest 1. juli 1998, får ejendomsværdiskatten nedsat med 2 promille af beregningsgrundlaget. Nedslaget bortfalder ikke ved ejerskifte mellem ægtefæller. Endvidere får de et nedslag på 4 promille, dog maks kr., hvis de var berettiget til standardfradrag efter de tidligere gældende regler. Disse nedslag bortfalder ved ejerskifte. Stiger ejendomsværdiskatten med mere end kr. i forhold til det forudgående år, nedsættes skatten med det overskydende beløb, dog kan den altid stige med 20% i forhold til det foregående år. 23

24 Som følge af skattestoppet fastfryses beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten med virkning fra 2002 og fremover til den laveste værdi af: Ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret, eller Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5%, eller Ejendomsværdien pr. 1. januar Fra 2003 gives der desuden et særligt nedslag, der indebærer, at ikke udløste stigninger i ejendomsværdiskatten fra tidligere år, på grund af reglerne om begrænsning i stigningerne, bliver neutraliseret. Mindsterenten Mindsterenten i kursgevinstloven er for obligationer og fordringer mv., der er udstedt i perioden: 2. oktober april % 2. april juni % 1. juli december % 1. januar juni % 1. juli juni % 17. juni maj % 18. maj juni % 1. juli december % 1. januar juni % 1. juli december % 1. januar december % 22. december oktober % 22. oktober juni % 1. juli december % 1. januar november % 23. november december % 1. januar oktober % 10. oktober juni % 1. juli december % 1. januar juni % 1. juli juni % 1. juli juni % 1. juli december % Mindsterenten er 2,5% for indeksregulerede obligationer. 24

25 Obligationsbeskatning For personer, der ikke handler med værdipapirer som erhverv eller driver finansieringsvirksomhed, gælder: Obligationer udstedt i dansk mønt Kursgevinst på obligationer i danske kroner, der opfylder mindsterenten ved udstedelsen, er skattefri. Er den pålydende rente lavere end mindsterenten på obligationens udstedelsestidspunkt, beskattes kursgevinst som kapitalindkomst. Der gælder særlige regler for beskatning af gevinst på fordringer, der erhverves for lånte midler samt for udlån mellem hovedaktionær og selskab og mellem visse nærtstående. Kurstab er aldrig fradragsberettiget. Obligationer udstedt i udenlandsk mønt Kursgevinst eller -tab på obligationer i fremmed mønt medregnes i kapitalindkomsten i realisationsåret. Gevinst/tab opgøres som forskellen mellem anskaffelsessum og afståelses- eller indfrielsessum. Et samlet valutakurstab/-gevinst på gæld og fordringer herunder obligationer i fremmed valuta på under kr. medregnes ikke ved indkomstopgørelsen. Obligationsrenter Renter beskattes hos den, der oppebærer renten i det indkomstår, hvori terminen falder. Køb/salg af obligationer Har køber betalt sælger for vedhængende renter renter fra sidste rentetermin og frem til købstidspunktet fradrager køber rentebeløbet, og sælger medregner rentebeløbet i det indkomstår, hvori handlen er afviklet. Har sælger betalt køber for godskrevne renter renter fra salgstidspunktet og frem til næste rentetermin fradrager sælger rentebeløbet, og køber medregner rentebeløbet i det indkomstår, hvori handlen er afviklet. Strukturerede fordringer Der gælder særlige regler for beskatning af gevinst/tab på strukturerede fordringer. Gevinst/tab på strukturerede fordringer opgøres efter lagerprincippet. Beskatning sker løbende, idet gevinst/tab opgøres som forskellen mellem fordringens værdi ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. 25

26 En struktureret fordring er en fordring, som reguleres helt eller delvist i forhold til udviklingen i priser på værdipapirer, varer eller andre aktiver. Fordringer, helt eller delvist reguleret i forhold til udviklingen i de af Danmarks Statistik beregnede forbrugerprisindeks eller nettoprisindeks, anses dog ikke for strukturerede fordringer. Det samme er gældende, hvis fordringen helt eller delvist reguleres efter tilsvarende indeks inden for den Europæiske Union eller dens medlemsstater. Restskat/overskydende skat Frivillig indbetaling Frivillig indbetaling af foreløbig skat for 2008 kan uden beløbsbegrænsning foretages til og med den 16. marts Herefter kan der kun foretages indbetaling med maksimalt kr. til og med den 1. juli Indbetalinger, der finder sted efter indkomstårets udløb, pålægges et ikke-fradragsberettiget tillæg på 2% for så vidt angår betalinger, der overstiger kr. Restskat, der ikke overstiger kr., kan således indbetales rentefrit efter indkomstårets udløb. Frivillig indbetaling af foreløbig skat for 2008 over kr. skal foretages senest den 30. december 2008 (idet den 31. december 2008 ikke er en bankdag), hvis det ikke-fradragsberettigede procenttillæg skal undgås. 26

27 Restskat Restskat under kr. (2008) Udskrives årsopgørelsen inden den 1. oktober 2009, vil restskat på indtil kr. blive indregnet i det følgende indkomstår med tillæg af 7%. Udskrives årsopgørelsen mellem 1. oktober 2009 og 1. januar 2010, vil restskat på indtil kr. med 7% tillæg blive opkrævet i 2010 på samme tidspunkter og med samme betalingsfrister som B-skat. Udskrives årsopgørelsen efter 1. januar 2010, vil restskat på indtil kr. med 7% tillæg blive opkrævet i 2010 over de resterende B-skatterater, dog mindst i 3 rater. Restskat ud over kr. (2008) Overstiger restskatten kr., vil dette overskydende beløb med 7% tillæg blive opkrævet over 3 rater, der skal betales den 20. i de nærmeste måneder, normalt september, oktober og november. I december og juni opkræves aldrig rater. Procenttillæggene er ikke fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. I 2009 er grænsen kr. Overskydende skat Overskydende skat udbetales med tillæg af en skattefri godtgørelse på 2% af beløbet. Der ydes dog ingen godtgørelse af frivillige indbetalinger på op til kr. foretaget i året efter indkomståret eller af frivillige indbetalinger foretaget i indkomståret. Tilbagebetales den overskydende skat og godtgørelse efter 1. oktober, ydes der en ekstra skattefri rente på 0,6% pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober Satsen for 2009 er endnu ikke offentliggjort. Overskydende skat inkl. godtgørelse under 100 kr. udbetales ikke, men modregnes i næste års skat. 27

28

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009

Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009 Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen V/ Jesper Demming, Kjeld Bergenfelt og Søren Thorvaldsen Keller 9. Juni 2009 Personer 2 Lavere skat på arbejde og omlægning

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser 2002/2003 Listen Skattekalender 2003 PERSONER Restskat 17. marts Sidste frist for indbetaling af restskat for 2002 på over 40.000 kr. uden 7% s tillæg. Ved indbetaling af restskat på over 40.000 kr. fratrækkes

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants

samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants 7 8 samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat... 2 Mellemskat...

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Dahl, Rask & Partnere Stoholm Revisionskontor Statsautoriseret revisionsaktieselskab Vestergade 6 7850 Stoholm Tlf. 97 54 16 00 Fa 97 54 16 37 Kontorhuset Jebjerg Statsautoriseret

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser Pensionering og økonomi Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser 1 Pensionsplanlægning Pensionsformer og offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente 2 Hvorfor

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Skat 2012. Skatten 2011/2012.

Skat 2012. Skatten 2011/2012. Skat 2012 Skatten 2011/2012. Indhold 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag/bundgrænser 1.4 Skattenedslag 1.5 Aktieindkomst 1.6 Ejendomsværdiskat 1.7 Sommerhusudlejning

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009 en v/ Bo Sponholtz Skattenedsættelser Afskaffelse af mellemskatten (6%) Bundskatteprocenten nedsættes med 1,5% Beskæftigelsesfradrag øges fra 4,25% til 5,6%, dog max. 17.900 kr. årligt Topskattegrænsen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere