HomeSecure HS-PRO-01 Manual:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015"

Transkript

1

2 2

3 3

4 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD display, og med få enkle tryk er hele systemet klar til brug. Sensorerne kan zoneopdeles og alarmen ringer og sender SMS ved alarm, mens den indbyggede sirene begynder at larme. HomeSecure PRO 868mhz introducerer en række nye og avancerede funktioner. Hovedpanelet kan betjenes med fire forskellige pinkodetyper, sabotagesikring på hovedpanelet og sensorer, regelmæssig statusopdatering fra sensorerne (inkl. batteriniveau), forsinkelse ved aktivering/deaktivering og meget mere. Op til 10 telefonnumre: 2 administratornumre, 4 SMS - og 4 opkaldsnumre 8 koder: 1 installationskode, 1 masterkode, 1 midlertidig kode, 1 nødkode og 4 brugerkoder, som alle kan navngives Trådløs frekvens: 868mhz Tilslut op til 32 trådløse sensorer, som kan navngives 2 trådede indgange Op til 6 fjernbetjeninger kan tilkobles TFT LCD menu skærm med intelligent stemme-guide Periodisk overvågning af bevægelsessensorer og dør/vinduessensorer Påmindelse hvis der er åbne døre eller vinduer ved aktivering Mulighed for at vælge imellem PSTN eller GSM opkald, samt SMS besked ved alarm Hændelseslog med 255 poster med tidsindikering Indbygget for- og bagside tamper switch på alarmpanelet Kompatibel med den indbyggede sirene (85db), en trådet sirene samt op til tre trådløse sirener En PGM og AUX strøm output 4

5 5

6 Følg nedenstående fremgangsmåde for at komme hurtigt igang med dit HomeSecure PRO alarmsystem. Indsæt SIM Kort Tilslut Trådede Enheder Klargør Alarmpanelet Forbind Backup Batteri Tilslut Strømforsyning Opstart og Registrering af Sensorer og Fjernbetjeninger Start Alarmpanelet Registrer Sensorer Registrer Fjernbetjeninger Test GSM Signal Installér Alarmpanelet Test og Installation Test Trådløst Signal Installer Sensorer Gennemgangs test Indstillinger og Betjening Indstil Tlf. Numre Indstil Adgangskoder 6

7 Tryk ned på de to låse på oversiden af panelet og træk forside og bagside fra hinanden. Der skal være indsat et SIM kort for at GSM og SMS funktionerne virker. AC strøm og batteri skal begge være afbrudt for sikker betjening af alarmpanelet. Skub SIM kortet helt i bund med metaldelen nedad. Det er vigtigt, at du først sætter SIM kortet i en almindelig mobiltelefon og sletter pinkodeanmodning samt viderestilling/telefonsvarer. Hvis kortet stadig anmoder om PIN kode, kan alarmpanelet ikke kommunikere via SIM kortet. 7

8 Hvis der skal tilsluttes trådede enheder, skal det gøres igennem de to grønne samlemuffer som ses, når alarmpanelet åbnes. Nedenfor er en beskrivelse af hver port på de to samlemuffer. Indgang til trådede sensorer. Den ene ledning sluttes til Z1/Z2 porten, mens den anden sluttes til GND porten. Hvis sensoren tilkobles som NC (normally closed), skal en af de medfølgende 2,2Ohm modstande tilsluttes i serie med sensoren. Hvis den tilkobles som NO (normally open) skal modstanden tilsluttes parallelt med sensoren. Udgang til trådet sirene. Forbind strømkablet til Bell og GND. Sirenen bipper een gang, når strømmen slåes til. Max. belastning: 400mA/DC12V. AUX strømoutput. Forsyner strøm til trådede sensorer, som måtte have brug for det. Max. belastning 100mA/AC10-12V (AC6-8V hvis alarmpanelet bliver forsynet af backup batteri). PGM forbindelse. Kontrollerbart output, som bliver aktiveret/deaktiveret efter forskellige indstillelige parametre (se mere under 14.1 PGM Output indstillinger på side 48). Max. belastning: 500mA/DC50V. Fastnet output. Forbind telefonledningen fra din fastnettelefon til disse to porte. Fastnet input. Forbind telefonledningen fra væggen til disse to porte. Husk, alarmen fungerer også uden fastnet med GSM. 8

9 Forbind ledningen som udgår fra batteriet til det hvide stik på printpladen. Tryk stikket helt i bund, men undgå at bruge magt. Panelet lukkes og AC strømforsyningen tilsluttes stikket, som sidder inde i hullet på bagsiden af panelet, lige over de grønne samlemuffer OBS: Der er et stik til strømledningen, klip ikke ledningen over. 9

10 Efter strømmen er tilsluttet, starter alarmpanelet automatisk op. Sirenen hyler kortvarigt og stemmeguiden siger: Welcome to intelligent alarm system. Som det første skal tid og dato indstilles: Alarmsystemet holder styr på tiden så længe der er strøm på uret. Så snart der ikke længere er strøm på uret, nulstiller det, og tiden skal indstilles igen. Se figuren: Ikonet flytter sig til næste input automatisk efter hver indtastning. Efter færdig indtastning, tast [#] for at bekræfte. Hvis man trykker [*] under indtastningen, vil invalid set komme frem på skærmen, Tryk [*] for at indtaste igen. Herefter kommer du ind på alarmsystemets hovedskærm: Fra denne skærm kan du få adgang til programmeringsmenuen, se nedenfor: Menubetjening For at komme ind i programmeringsmenuen, skal du bruge installationskoden, som er 1234 som standard. Vi anbefaler kraftigt, at du ændrer adgangskoderne, efter alarmsystemet er taget i brug. 1. Mens alarmen er deaktiveret (Disarm), tryk på menuknappen på panelet. 2. Stemmeguiden siger Enter password before setting the parameters. Indtast installationskoden og afslut med [#]. Hvis alarmen siger "wrong password", tryk da på åben hængelås, tast kode 0808 og start igen fra punkt Herefter vises menuen hvorfra al programmering og indstillinger foregår. Piletasterne [6] og [9] bruges til at navigere op og ned, mens [#] bruges til at gå frem/bekræfte og [*] bruges til at gå tilbage/annullere. 10

11 Før alarmpanelet kan reagere på sensorerne, skal sensorerne kodes til alarmpanelet. Sensorerne sender et signal til alarmsystemet, når de bliver udløst. Alarmsystemet kan derfor registrere sensorerne, når det modtager signal fra dem under hver trådløs zone. Kod sensorerne til alarmpanelet inden sensorerne hænges op på deres plads. Det gør hele proceduren lettere. Vær sikker på kun at kode een sensor ad gangen! Følg nedenstående fremgangsmåde for at registrere hver enkelt trådløse enhed: Brug navigationstasterne og [#] for at komme til. Herefter har du 60sek til at aktivere den sensor, der skal kodes. Den skal blot udløses for at alarmsystemet registrerer den. Gem enheden ved at trykke [#], når du kommer til. Herefter er det muligt at navngive enheden, tryk [#] ved og indtast det ønskede navn ved brug af nummertasterne (som en gammeldags SMS besked). Vælg [2. Clear WL.] i punkt for at slette sensorer. Dør/vinduessensorer: Åben sensorens bagstykke, fjern plastikstykket fra batteriets pol og fjern magnetdelen fra basen for at udløse og kode. 11

12 Bevægelsessensor: Monter alle batterierne og læg bevægelsessensoren/-sensorerne tilbage i æsken. Vent minutter og tag da sensorerne ud een efter een, mens alarmpanelet er i kodningstilstand som beskrevet ovenfor. Bemærk, bevægelsessensoren har et såkaldt registreringsinterval på 5 minutter, læs mere under [5.5 Installer Bevægelsessensor] på side 19. Hvis der bliver modtaget et registreret signal, indikeres det, at det allerede er registreret. Hvis koden er i et forkert format, siger alarmpanelet blot Wireless Transmission Received. Hvis der ikke modtages noget signal indenfor de 60sek, siger alarmpanelet Enrolling Failed. Det er nødvendigt at registrere hver enkelt enhed, for at alarmsystemet kan genkende deres signaler. F.eks. hvis enheden er en trådløs sender, gør registreringen det muligt for alarmpanelet at identificere signalets kilde. Hver enhed har en krypteret ID kode, som alarmsystemet kan genkende, efter den er registreret. Efter sensorerne er kodet, er det vigtigt, at de der bliver indstillet Zonetype for hver sensor. Se mere under [4.3 Zonetyper] på næste side. 12

13 Der er 8 zone typer: Entry/exit zone, Activity Zone, Perimeter Zone, Panic Zone, Fire Zone, Gas Zone, Tamper Zone (sabotage zone) og Duress Zone (udløses, hvis du indtaster Duress Code, se mere i afsnit [6 Telefonnumre og Koder]). Det er nødvendigt at indstille zonetype på hver enkelt enhed, der er kodet til alarmsystemet. Hvis zonetypen ikke bliver indstillet, vil alarmsystemet ikke fungere normalt. De forskellige zone typer alarmerer på hver sin måde.tamper alarmen er gyldig døgnet rundt for de trådløse zoner med tamper alarm indikering. På tabellen på næste side er egenskaberne for hver enkelt zonetype vist. Tabel over Zonetyper Zone Type Entry/exit zone Alarm deaktiveret Gyldig ved ar m away? Gyldig ved arm stay? Exit forsinkelse? Entry forsinkelse? Lyd og flash? Sensorens placering Type nummer Fra Til Til Ja Ja Ja Dør 01 Activity Zone Fra Til Fra Ja Ja Ja Indendørs 02 Perimeter Zone Fra Til Til Nej Nej Ja Vindue 03 Panic Zone Til Til Til Nej Nej Ja Panikknap 04 Fire Zone Til Til Til Nej Nej Ja Brandsensor 05 Gas Zone Til Til Til Nej Nej Ja Gassensor 06 Tamper Zone Til Til Til Nej Nej Ja Tamper kontakt Duress Zone Til Til Til Nej Nej Nej Nødkode Normalt vil man indstille bevægelsessensorer i aktivitetszonen, som vil blive deaktiveret ved skalsikring (arm stay). De døre, som man gerne vil have forsinkelse på, bør indstilles til entry/exit zonen, mens vinduer og terasse/altandøre bør indstilles til yderzone, som ingen forsinkelse har. 13

14 Brug følgende fremgangsmåde for at indstille zonetype for hver enkelt sensor. Husk at indstille zonetype for alle registrerede sensorer! Hvis dette ikke bliver gjort, vil alarmsystemet ikke fungere normalt. Registrering af fjernbetjeninger foregår på næsten samme måde, som registrering af sensorer. Efter skal der trykkes på fjernbetjeningens panikknap ( ) indenfor 60sek og alarmsystemet registrerer den. Gem ved at trykke på [#] til sidst. Det er også muligt at slette fjernbetjeninger: Vælg 2. Clear Keyfob i. 14

15 Det er vigtigt at gennemføre nedenstående tests, før du installerer alarmpanelet og sensorerne permanent. Følg de beskrevne fremgangsmåder for at teste placering af alarmpanel og sensorer og installer derefter enhederne. Det er en rigtig god ide at teste GSM-signalet ved installationsplaceringen for at sikre, at GSM kommunikationen fungerer upåklageligt. Følg nedenstående fremgangsmåde for at teste: Signalstyrken måles på en skala fra er stærkest. Signalstyrken skal være over 12 for at sikre, at GSM kommunikationen fungerer optimalt. Mål efter og skru fire skruer i væggen og hæng derefter alarmpanelet direkte på skruerne. Der sidder en tamper kontakt på bagsiden af panelet, som skal holdes inde, når det hænger. Hvis panelet bliver taget ned, udløses tamper kontakten, og alarmen går i gang. Sabotagekontakten på alarmpanelets bagside skal være trykket HELT ind, når alarmpanelet hænger for at undgå fejlalarmer. Montér evt. en klæbepude på væggen. Sabotagekontakten er inaktiv i 3 timer efter opstart for at undgå, at alarmen bliver udløst ved et uheld. 15

16 Inden sensorerne bliver installeret permanent, er det vigtigt, at du sikrer dig, at de kan kommunikerer problemfrit med alarmpanelet. Afstand og vægge mindsker det trådløse signals rækkevidde. I normale huse er rækkevidden stadig omkring 30 meter. Følg nedenstående fremgangsmåde for at teste en sensor ad gangen ved den placering, hvor du planlægger at installere den. Når testen går i gang ved har du 300 sekunder til at udløse sensoren. Når signalet modtages viser displayet enhedens information. Hvis der modtages signal fra ikke registrerede enheder, vises det som ukendt signal. Tryk [*] for at afslutte testen. og er eksempler på, hvad der kan vises ved sensorer og fjernbetjeninger. 16

17 Placer dobbeltklæbende tape her Magnet Selvovervågning hold knappen nede, mens batteriet sættes i for at tænde/slukke for statussignal. Batterilåg LED indikator Reed relæ (indvendigt, registrerer magnetfeltet) Base og magnet monteres max. 5 mm fra hinanden. Magneten må gerne sidde vinkelret foran på basen, men aldrig over 5 mm fra basen. 17

18 Sabotagekontakt. Hvis bagstykket fjernes, udløses alarm. Selvovervågning hold knappen nede, mens batteriet sættes i for at tænde/slukke for statussignal. Registreringsinterval: TEST: Sensor udløses uden interval 5MIN: Sensor hviler i 5 minutter efter at blive udløst for at spare batteri. LED til eller fra (fra for at spare batteri) Intern antenne Batterilåg LED indikator. Blinker ved aktivitet og lyser konstant ved lavt batteri. Sensorflade (bemærk: Er todelt ved dyreimmune sensorer). 18

19 Bevægesessensoren skal hænges op i 1,8-2,2m højde pegende let nedad. Dyreimmun bevægelsessensor skal hænges i 1,8m højde. Ved almindelig brug er det værd at bemærke, at der er et såkaldt registreringsinterval på 5 minutter på sensorerne for at spare batteri. Dvs. hvis sensoren registrerer bevægelse, så går der 5 minutter, inden den kan udløses igen. Flyt jumperen på bagsiden til [TEST] istedet for [5MIN] for at undgå dette. Afslutningsvis anbefaler vi, at du gennemfører en såkaldt walk test. Denne test sikrer, at alle sensorerne fungerer, som de skal. Det anbefales kraftigt, at man foretager denne test lige efter installation og også senere med jævne mellemrum. Ved vises alle registrerede sensorer. Udløs dem en efter en for at sikre, at alarmsystemet registrerer, når de bliver udløst (vær opmærksom på registreringsintervallet på bevægelsessensorerne, læs mere i sensorens manual). Hver gang alarmsystemet registrerer, at en sensor bliver udløst, forsvinder sensoren fra listen. Hvis den ikke forsvinder, viser displayet [system trouble]. Når alle sensorer er forsvundet fra listen er testen gennemført, og du er sikker på, at alarmsystemet fungerer som det skal. Gennemgangstesten kører i højest 10 minutter. Tryk * for at afslutte testen. 19

20 Det anbefales kraftigt, at alle koder bliver ændret efter alarmsystemet er blevet installeret. Der er fem kodetyper: Masterkode, Installationskode, Nødkode, Midlertidig kode og Brugerkode (x4). Hver kodetype har adgang til forskellige funktioner. Som standard er det kun Masterkoden, Installationskoden og Nødkoden, som er indstillet. De andre koder skal indstilles for at kunne benytte dem. På næste side er en tabel over de forskellige kodetypers autoritetsniveau og funktioner: Kodetype Arm/disarm Enter PROG Kode set PROG i hovedmenu Redigerbar Sletbar Standard Kode Master Ja Ja Ja(1) Nej Ja Nej 0808 Installation Nej Ja Ja(2) Ja Ja Nej 1234 Duress Ja Nej Nej Nej Ja Nej 0809 Midl. Ja Nej Nej Nej Ja Ja Bruger 1 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Bruger 2 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Bruger 3 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Bruger 4 Ja Nej Nej Nej Ja Ja (1) Alle koder pånær installationskoden kan ændres med masterkoden. (2) Kun selve installationskoden kan ændres med installationskoden. Masterkoden har det højeste autoritetsniveau. Med den kan du få adgang til hovedmenuen, og alle andre koder på nær installationskoden kan ændres med masterkoden. 20

21 Indtast den nye kode ved efterfulgt af [#]. Koden skal være på mellem 4 og 6 cifre. Samme fremgangsmåde bruges for at indstille de andre koder. Vælg blot den kode, der skal indstilles i koder kan navngives på samme måde som sensorer.. Alle OBS: For at ændre Installationskoden skal du bruge den, når du får adgang til menuen fra startskærmen. For at ændre alle andre koder skal du bruge Masterkoden til at få adgang til menuen. Telefonnumrene kan indstilles til at være personlige telefoner til SMS og opkald. Alarmsystemet vil sende SMS og ringe op ved alarm. Der er plads til 4 opkaldsnumre og 6 SMS numre i dette alarmsystem. To af numrene er reserveret til administrator, mens de andre fire er til almindelige telefonnumre. Der skal IKKE landekode foran telefonnumrene. Dette gælder for både opkalds-, smsog administratornumre. 21

22 Du kan tilføje, redigere eller slette numre, der bliver ringet op til ved alarm. Under SMS Center er det muligt at oprette to ekstra SMS numre, som kan indstilles individuelt. Vi anbefaler, at du gemmer dit eget nummer her, og vælger at få besked ved System Trouble (lavt sensorbatteri, strømsvigt, zonefejl etc.) og når alarmen bliver aktiveret og deaktiveret (på den måde bliver kun du informeret om disse). 22

23 Der er mulighed for at sende besked ved: Alarm, Arm/Disarm, System Trouble og Service Info. Alarmen sender som standard besked ved alle ovenstående hændelser. Hver enkelt kan slåes fra: På samme måde som med opkald, kan der her indtastes fire numre, som alarmsystemet sender SMS til i tilfælde af alarm. Numrene indtastes for hver SMS Phone 1-4. Det er muligt at indstille, hvornår alarmsystemet skal sende SMS til de valgte SMS numre. Du kan vælge, om der skal sendes SMS ved alarm, aktivering/deaktivering og ved System Trouble. Ved hver enkelt vælges blot ON eller OFF. 23

24 24

25 Power LED: Rød betyder AC er afbrudt eller lavt batteri. Grøn betyder normal. Arm LED: Aktiveret ved rødt lys. Deaktiveret ved grønt lys. Tastatur: Tryk for fuld aktivering. Tryk for at slå skalsikring til. Tryk for at slå alle zoner fra. Hold inde i 2 sek. for at udløse brandalarm. Menuknap. Hold ind i 2 sekunder for at udløse panikalarm. Alarm LED: Rød betyder alarm. Langsom blink betyder CMS opkald. Slukket ved normal drift. Signal LED: Rødt langsomt blink betyder normal GSM forbindelse. Ved menubetjening: Slet/gå tilbage/annuller Ved menubetjening: Bekræft/gå frem/accepter. Navigationsknap ned for menubetjening. Navigationsknap op for menubetjening. Tastatur bagbelysning: Tryk på en vilkårlig knap for at tænde bagbelysningen. Efter 30sek inaktivitet slukker bagbelysningen. Hvis der er nogen problemer, når bagbelysningen slukker, vil alarmpanelet advare: System trouble, please check! 25

26 Alarmsystemet kan aktiveres (arm away), deaktiveres (disarm), skalsikres (arm stay) eller panikudløses via tastaturet eller fjernbetjeningen. HUSK: Kun Masterkoden og brugerkoderne kan bruges til at aktivere og deaktivere alarmsystemet. Installationskoden (1234) kan kun bruges til at programmere med. Det er ikke muligt at aktivere og deaktivere under programmering eller trouble forespørgsel. Fra hovedskærmen, tryk på [Arm away] (aktivering) på alarmpanelets tastatur eller fjernbetjeningen ( ). Status LED skifter fra grøn til rød, mens stemmeguiden siger Arm away, close door and window, exit delay starts med musik. Når exit forsinkelsen slutter, siger stemmeguiden: Armed away! LCD displayet viser følgende: Under [Arm stay] udløser sensorer i den aktive zone ikke alarmen, men sensorer i andre zoner gør. Hvis du trykker på [Arm stay] på tastaturet eller fjernbetjeningen ( ), mens alarmsystemet er deaktiveret (disarm), skifter Status LED fra grøn til rød. Stemmeguiden siger Arm stay, og LCD displayed viser følgende: Tryk disarm på fjernbetjeningen ( ) for at deaktivere direkte. Tryk disarm på tastaturet og stemmeguiden siger Enter password, add 0 to delete the event log! Indtast adgangskoden (ikke installationskoden) og afslut med [0] og [#] for at slette alarmloggen. Arm LED skifter fra rød til grøn og stemmeguiden siger Disarmed, alarmlog eliminated! Alarmhændelsen bliver gemt i alarmloggen, hvis der IKKE bliver tastet [0] efter koden (altså blot [#]). 26

27 Hvis fjernbetjeningen bruges til deaktivering, gemmes alarmstatus. Alarmhændelser vil blive vist på displayet sammen med stemmeguide i alarmlisten. Tryk på navigationsknappen og vælg med [#] for at se detaljer for alarmhændelsen. Hvis der er flere alarmhændelser kan du trykke videre på navigationsknappen for at se andre hændelser. Tryk [*] for at afslutte. Hvis alarmen bliver deaktiveret med et [0] efter adgangskoden bliver alarmloggen ryddet. F.eks. hvis der bliver deaktiveret med (standard masterkode +0). Hvis alarmen bliver deaktiveret uden [0] efter adgangskoden, bliver alarmhændelsen i alarmloggen ændret til [Treated]. Hvis du forsøger, at aktivere alarmsystemet, mens en dør eller et vindue med en magnetkontakt er åbent, vil stemmeguiden på alarmpanelet indikere dette ved at sige Window or door is open. Samtidig vil der opstå en [System Trouble] på alarmpanelet, hvis du trykker vil du kunne se hvilken magnetkontakt, som ikke er lukket. Alle SMS telefonnumre, som er indstillet til at modtage SMS ved [System Trouble], vil samtidig modtage en SMS med indholdet Door Open. For at slå denne funktion ON/OFF (ON som standard): 27

28 For at kunne aktivere alarmsystemet på trods af åbne døre, skal nedenstående slåes til [ON] (standard). Hvis funktionen [Arm With Open Doors] er slået til [OFF], vil det ikke være muligt at aktivere alarmsystemet, før alle døre og vinduer med en magnetkontakt er lukkede. Når du forsøger at aktivere alarmsystemet, vil stemmeguiden sige, Window or door is open. Arm fail. For at slå funktionen [ON]/[OFF]: Hvis den indtastede kode er forkert, vil stemmeguiden sige: Wrong code, please re-input!, og LCD displayet viser: Indtast koden igen, hvis den blev indtastet forkert første gang. Hvis du taster koden forkert 5 gange i træk, låses panelet. Stemmeguiden siger: Access locked, please try later! Hvis du prøver at betjene alarmpanelet, mens det er låst, siger stemmeguiden: Access locked, please try later! Alarmpanelet bliver automatisk låst op efter 30 minutter. Hvis koden bliver låst, mens alarmen ikke er udløst, og alarmen så bliver udløst indenfor de 30 minutter, så frigives koden, så den kan indtastes igen. Ellers er det nødvendigt at vente de 30 minutter, eller genstarte alarmsystemet. 28

29 Hvis alarmsystemet finder ud af, at der er et problem med systemet (det kan være manglende batteri på sensorer, intet GSM signal osv.) Så vises dette på displayet: System Trb. System Trouble indikeres på startskærmen. Tast for at se listen over problemer. Ved problemer med [>>>] efter sig, kan du trykke for at se detaljer. Detaljer for Zone trouble. Enten lavt batteri eller mistet forbindelse. Her følger en detaljeret liste over systemfejl (System trouble) og løsninger (systemfejlene skrives på engelsk, som de vises på LCD displayet): Low Battery Line Loss Low GSM Signal Wireless Trouble Wired Trouble Systemfejl Beskrivelse Løsning Problem med strømtilslutningen eller lavt batteri Telefonledningen er frakoblet Svagt GSM signal Low Battery Lavt batteri på trådløs enhed Skift batteri Transmitter Loss Modtager ikke signal under overvågning af trådløs enhed Trådet enhed er udløst Undersøg strømforsyningen. Undersøg telefonledningen Hvis der ikke er tilsluttet en telefonledning, skal Line Monitor slåes fra. Se [14.4 Line Monitor] på side 50. Vælg en bedre placering for alarmpanel. Undersøg om den trådløse enhed er blevet flyttet eller i stykker Undersøg om den trådede enhed fungerer normalt AC Failure Strømmen er frakoblet Undersøg strømforsyningen No GSM Module No SIM Card No GSM Signal/No Service Time Unset Frakobling af GSM modulet pga. unormal strømtilslutning Ingen kontakt til SIM kortet Ingen kontakt til GSM netværket Systemtid er indstillet ukorrekt Frakobl og tilkobl strømmen til GSM modulet Tag SIM kortet ud, genstart systemet og sæt SIM kortet i igen Fejl på SIM kortet (manglende penge evt.), eller vælg en bedre placering af alarmpanelet Re-set systemet korrekt Communication Trouble CMS 1 Trouble Kommunikationsfejl til CMS 1 Bed CMS eller kontaktperson om at tjekke CMS 2 Trouble Kommunikationsfejl til CMS 2 Bed CMS eller kontaktperson om at tjekke SMS Trouble Fejl under afsendelse af SMS Undersøg, om der er penge på SIM kortet 1: Den modtagende telefon Dialling Trouble svarer ikke, eller er slukket Tag telefonen eller tænd telefonen 2: Ingen penge på SIM kort Undersøg saldoen på SIM kortet 29

30 Alarmsystemet gemmer de senste 255 hændelser i hændelsesloggen. Dvs. både alarmhændelser, men også al betjening af alarmsystemet. Når den når til 255 hændelser begynder den at slette hændelser og begynder med de tidligste. Følg nedenstående fremgangsmåde for at se hændelsesloggen, tryk / for at navigere imellem hændelser. I eksemplet er vist log for brandalarm og deaktivering (disarm) af alarmsystemet. Forklaring Event Log: Hændelsesrækkefølgen Zone: Zonenummer og navn på den sensor, som har udløst alarm Type: Zonetype på sensoren. Time: Tidspunkt for hændelsen Event Log: Hændelsesrækkefølgen User: Brugertype og navn Type: Hændelse (arm/disarm/enter menu/exit menu/etc.) Time: Tidspunkt for hændelsen Med opkaldsbejtening kan du fjernstyre alarmsystemet til aktivering, deaktivering, hjemme-aktivering, aktiver sirene, eller deaktiver sirene osv. Du kan ringe til telefonnummeret, som det indsatte SIM kort har. Derefter bliver du bedt om at indtaste kodeord (som kan være enten masterkode eller en af de fire brugerkoder) efterfulgt af #: For arm-away, press 1, for arm-stay, press 2, for disarm, press 3. For alarm repeat, press 5, turn-on site siren, press 6, turn-off site siren, press 7, for hang up, please press 0. Der kan opstå kommunikationsfejl, hvis du taster på enten telefonen eller alarmpanelet under afspildningen. Vi anbefaler, at du venter til afspilningen er færdig, før du taster. Hvis alarmsystemet allerede er under programmering, er opkaldsbetjening ikke mulig. 30

31 Det er muligt at aktivere, deaktivere og forespørge status via SMS. Ved eksemplerne på næste side bruges masterkoden 0808 og alarmpanelets ID er Både masterkoden, midlertidig kode og de fire brugerkoder kan bruges. Indtast beskeden præcis som vist nedenfor, uden mellemrum. Alarmpanelet kan ikke fjernbetjenes, mens det er i programmeringstilstand. Alle nedenstående funktioner kan også foretages med vores App til iphone og Android. Besked til Alarmpanelet Svar fra Alarmpanelet For at aktivere (arm away) Success Fejl For skalsikring (arm stay) Success Fejl For at deaktivere (disarm) Success Fejl For at hente status Aktiveret Skalsikret Deaktiveret 31

32 Download vores App [HomeSecure 2014] fra Apple s App Store eller fra Google Play og installer den på din iphone eller Android telefon. Følg nedenstående vejledning for at sætte App en op til at kommunikere med dit alarmpanel: Tryk på plusset for at tilføje en ny enhed. Vælg [HomeSecure PRO]. Indtast det navn, som du vil kalde alarmen (dette navn vil fremgå på listen over enheder). Indtast alarmpanelets telefonnummer. Indtast alarmpanelets adgangskode (enten Masterkode (0808 standard) eller en brugerkode). Aktiver App Låseskærm, hvis du ønsker at låse enhedsprofilen, så andre ikke kan få adgang. Indtast derefter din ønskede adgangskode. Tryk [OK] for at få adgang til appens hovedmenu. Du er nu klar til at betjene din HomeSecure PRO alarm med App en. Når App en er installeret, er det vigtigt, at du genstarter din mobiltelefon! Du får en bekræftelses-sms fra alarmpanelet for hver indstilling. Vent med at foretage næste indstilling, indtil du har modtaget bekræftelsen. 32

33 Hovedskærm Generelle Indstillinger Gå til [Generelle Deaktiver (disarm) Indstillinger] Gå til Aktiver (arm) [Zoneindstilllinger] Skalsikring (arm Gå til [PGM away) Output] Indhent aktiveringsstatus Zoneindstillinger Tænd/sluk for indbygget sirene. Tænd/sluk for trådet sirene. Tænd/sluk for trådløs sirene. PGM Output Tænd/sluk for system SMS Indhent System Status. Tænd/sluk for hver zone (efterfulgt af [OK]) Hent Zonestatus for hver zone Tænd for PGM Output Sluk for PGM output 33

34 Der er to alarmtyper: Øjeblikkelig alarm og forsinket alarm. Når 24-timer zoner bliver udløst, udløses øjeblikkelig alarm. 24-timer zoner inkluderer: Brandzone, Gaszone, Panikzone, Nødzone og Tamperzone. 24-timers zoner vil udløse alarm uanset om alarmsystemet er aktiveret eller ej. Hvis alarmsystemet bliver udløst af en sensor med forsinkelse, siger stemmeguiden Alarm, please disarm! Disarm (deaktiver) inden musikken stopper, så sendes der ingen alarmbesked. Hvis du deaktiverer efter musikken stopper, bliver der sendt alarmbesked. Indgangsforsinkelse er kun gældende for entry/exit zoner og aktivitetszone. 1. Exit/entry zonerne bliver kun udløst med forsinkelse ved Arm Away og Arm Stay. 2. Aktivitetszonen bliver kun udløst med forsinkelse ved Arm Away. 3. Hvis en forsinket zone bliver udløst to gange under samme forsinkelse, udløses alarmsystemet direkte. Forskellige alarmtyper og zonetyper bestemmer måden alarmsystemet alarmerer på: Alarmtype CMS besked* Telefonopkald SMS LED Sirene Brandzone Ja Ja Ja Til Ringer (justerbar) Gaszone Ja Ja Ja Til Ringer (justerbar) Panikzone Ja Ja Ja Til Ringer (justerbar) Yderzone Ja Ja Ja Til Ringer (justerbar) Aktivitetszone Ja Ja Ja Til Ringer (justerbar) Entry/exit zone Ja Ja Ja Til Ringer (justerbar) Nødzone Ja Ja Ja / Ringer ikke Tamperzone Ja Ja Ja Til Ringer (justerbar) Line Loss Nej Nej Ja / Ringer ikke Strømsvigt Ja Nej Ja / Ringer ikke Lavt batteri Ja Nej Ja / Ringer ikke WL. Loss Ja Nej Ja / Ringer ikke Lavt batt for WL Ja Nej Ja / Ringer ikke *Kun gyldigt, hvis du har alarmsystemet koblet til en CMS central. 34

35 Ved alarm vil alarmsystemet ringe op til de specificerede telefonnumre. 5 sek. efter telefonen bliver taget bliver stemmeguiden afspillet og bliver gentaget 5 gange med 5 sek. intervaller, hvorefter der bliver lagt på. Før der bliver lagt på, kan du programmere alarmsystemet med telefonen. Nedenfor er en tabel, med en oversigt over de handlinger man kan foretage over telefonen. Handling Tast Handling Tast Deaktivere (Disarm) 3 Aktivere (Arm Away) Skalsikring (Arm Stay) 3 for at deaktivere, efterfulgt af 2 Sluk Sirene 7 Tænd Sirene Læg på 0 (alarmsystemet ringer IKKE videre til andre tlf. numre) Gentag alarm 5 3 for at deaktivere, efterfulgt af 1 6 (slukker aut. Efter 10sek) Der kan opstå kommunikationsfejl, hvis du taster på enten telefonen eller alarmpanelet under afspildningen. Vi anbefaler, at du venter til afspilningen er færdig, før du taster. Hvis alarmsystemet allerede er under programmering, er opkaldsbetjening ikke mulig. Alarmsystemet sender SMS ved alarm og System Trouble til de indstillede telefonnumre. Nedenfor er eksempler for SMS for alarm, betjening, og zone trouble, hvor alarmpanelet ID er 1234 (se mere om panel ID på side 59). SMS besked ved alarm: Zone henviser til den zone, som har udløst alarmen. I dette tilfælde er det zone 3 efterfulgt af zonenavn. Event henviser til hændelsen. I dette tilfælde er det en brandalarm, der er blevet udløst. Ved andre alarmkilder, vil det være beskrevet hvilken zone, der har udløst alarmen. 35

36 SMS besked ved betjening: User henviser til hvilken bruger, der har betjent alarmsystemet. Hvis alarmpanelet er betjent med kode, og du har navngivet koden, vil navnet blive vist i SMS en. Event henviser til, om alarmsystemet er bliver aktiveret (Arm Away), deaktiveret (Disarm) eller skalsikret (Arm Stay). SMS ved Zone Trouble: Zone henviser til hvilken sensor, der har udløst Zone Trouble (nummer og navn). Event henviser til hvilken System Trouble, der er tale om. Det kan være lavt batteri, signaltab osv. Se mere under [7.5 System Trouble (Systemfejl)] på side 30. Alle kommunikationsbuffere og afventende beskeder bliver slettet med denne handling. Denne funktion bruges eks. ved fejlalarmer e.l. 36

37 37

38 De trådløse enheder udsender et overvågningssignal til alarmpanelet ved bestemte intervaller. Hvis systemet ikke modtager dette signal bliver enheden anset som tabt (loss). For at slå overvågning til eller fra for hver zone: Indstil overvågningsintervallet. Alamsystemet overvåger sensorerne ved dette interval. Ved indtastes det ønskede overvågningsinterval i timer (2-99) Vi anbefaler, at zone overvågningen er sat til, men det forkorter batterilevetiden på sensorerne. Hvis du alligevel ønsker at slå funktionen fra, skal Zone Supervision sættes på OFF ovenfor, og S-S signalet skal slåes fra fysisk på alle sensorer (se sensorens manual for detaljer). 38

39 Hvis en zone er bypassed, bliver den ignoreret af alarmsystemet og vil ikke udløse alarm. Du kan bypasse en, flere eller alle zoner. For at bypasse en efter en: For at bypasse alle zoner (det er ALLE zoner der bliver bypassed/unbypassed, ikke kun dem som benyttes): Her kan du vælge, om du vil have Zone Trouble til at blive vist i System Trouble listen. 39

40 Sirenen (den indbyggede, ekstern trådet og trådløse sirener) kan slås til eller fra. Ved pkt. 5 vælges den sirene, som ønskes aktiveret/deaktiveret. Her er det muligt at aktivere eller deaktivere sirenen for hver enkelt zone. Når enheden i den valgte zone udløser alarmen, kan man altså vælge om sirenen skal lyde eller ej. Denne funktion er mulig for de trådløse zoner 1-16/31-46, de trådede zoner og zone 17 og 19. For at indstille sirene ved alarm: 40

41 Her kan du bestemme, hvor lang tid sirenen skal larme, når alarmen bliver udløst. Det kan indstilles til mellem 0 og 30 minutter. Denne funktion gør, at sirenen bipper når alarmsystemet bliver aktiveret eller deaktiveret for at bekræfte operationen. Dette kan slåes til og fra på følgende måde: Det anbefales kraftigt, at man tester sirenen med jævne mellemrum, både den indbyggede samt den trådede og den trådløse sirene, hvis disse er tilsluttet. 41

42 Hvis en sensor med dørklokkefunktion bliver udløst, mens alarmsystemet er deaktiveret (disarm), vil alarmpanelet afgive en dingdong lyd. Du vil derfor vide, hvis nogen kommer ind i huset, mens du er hjemme. Funtionen kan det slåes til og fra for enkelte sensorer på følgende måde (som standard er funktionen slået fra på alle sensorer): Her kan du skrue op og ned for lyden på alarmpanelet. Dette gælder for stemmeguiden samt diverse biplyde, men ikke for sirenen. Vælg [Mute] for at slukke helt for lyden. 42

43 Indgangsforsinkelse er den periode man har fra man træder ind i et sensorområde til alarmsystemet udløses. Dvs. når man træder ind af døren, har man denne tid til at deaktivere alarmen, inden den udløses. Ved indtastes den ønskede forsinkelse i sekunder (0-300). Udgangsforsinkelse er den periode man har til at forlade sensorområderne efter alarmsystemet er blevet aktiveret. AC Loss Delay er den tid der går fra, at strømmen går, til besked bliver sendt herom. Hvis strømmen bliver genetableret inden denne forsinkelse er udløbet, bliver der ikke sendt nogen besked alligevel. Hvis der ikke bliver sendt nogen AC Loss besked, kommer der heller ikke bekræftelse om, at strømmen er genetableret. Ved pkt. 4 indtastes den ønskede forsinkelse i minutter ( ). Bemærk: Der kan ikke indtastes 000 som forsinkelse. Den mindste forsinkelse er 1 minut (indtast 001). 43

44 Hvis fastnetlinjen mister forbindelse, bliver der sendt en besked til CMS. Der kan indstilles forsinkelse på denne besked. Hvis forbindelsen til fastnettet bliver genetableret indenfor denne forsinkelsesperiode, sendes der ingen besked til CMS. Ved pkt. 4 indtastes den ønskede forsinkelse i sekunder ( ). 44

45 Det er muligt, at bestemme, hvor mange gange alarmsystemet skal forsøge at ringe til en telefon, inden det fortsætter til det næste nummer på listen. Det forsøger ikke igen, hvis antallet af forsøg overskrides. Max. 30 forsøg. Det er muligt, at bestemme, hvor lang tid hvert opkaldsforsøg skal vare. Altså hvor mange ring alarmen foretager ved hvert opkaldsforsøg. Max. 9 ring. 45

46 Slåes fra, hvis du ikke ønsker det muligt at styre alarmssystemet med SMS og App. Slåes fra for ikke at modtage SMS bekræftelser fra alarmsystemet. F.eks. for at spare penge på SIM kortet. 46

47 Her bestemmer du, hvilke parametre, som skal udløse den PGM forbindelse, som er lavet under [3.2 Tilslut Trådede Enheder] på side 8. Nedenfor er en liste over, hvilke parametre, du kan vælge. Det er desuden muligt at bruge SMS/App til manuelt at udløse PGM outputtet. PGM Trigger Aktiveret af Deaktiveret Zone 1-16/31-46 alarm Aktiveres med det samme Deaktiver eller PGM cut-off Zone 17-19, 21, 22 og 30 alarm Aktiveres med det samme Deaktiver eller PGM cut-off Press 1 & 2 Tryk 1 & 2 Cut-off efter PGM perioden 10 sek for line loss Telephone line supervision trouble Cut-off efter 10 sek. Arm away Aktiveres med det samme Ved ændring i aktiveringsstatus Arm stay Aktiveres med det samme Ved ændring i aktiveringsstatus Disarm Aktiveres med det samme Ved ændring i aktiveringsstatus Follow Siren Følger sirenen Følger sirenen Entry/exit alarm Aktiveres Deaktiver eller PGM cut-off Active alarm Aktiveres Deaktiver eller PGM cut-off Perimeter alarm Aktiveres Deaktiver eller PGM cut-off Panic alarm Aktiveres Deaktiver eller PGM cut-off Fire alarm Aktiveres Deaktiver eller PGM cut-off Gas alarm Aktiveres Deaktiver eller PGM cut-off Tamper alarm Aktiveres Deaktiver eller PGM cut-off Duress alarm Aktiveres Deaktiver eller PGM cut-off Følg nedenstående fremgangsmåde for at vælge parametret: 47

48 Ved de fleste parametre slukkes PGM ved deaktivering eller PGM Cut-off. PGM-Cutoff er en tidsgrænse du kan sætte for, hvor lang tid PGM max. må være udløst. PGM Cut-off can indstilles til max. 300 sekunder. Tiden skal indstilles. Ellers vises hændelser ikke med tid og der vil komme System Trouble og Stemmeguiden virker ikke. For at indstille tiden: Tid og dato skal indstilles for at systemet fungerer korrekt og hændelser vises med tid. 48

49 Alarmsystemet kan indstilles til at aktivere/deaktivere på specificerede tidspunkter. Det er muligt at indstille op til 3 intervaller for automatisk aktivering/deaktivering, som alle bliver sat til eller fra sammen. For at slå funktionen til/fra: Tid og dato skal være indstillet for at denne funktion virker. Hvis du har fastnet forbindelse koblet til alarmpanelet, kan du aktivere Line Monitor, som vil udløse System Trouble, hvis forbindelsen forsvinder. 49

50 Dette alarmsystem kan kobles op til en CMS, som betyder Central Monitor Station. Dette er ofte et vagtselskab, som i tilfælde af alarm vil sende vagter ud. Hvis du ikke har en aftale med et vagtselskab om dette, se da blot bort fra hele dette afsnit. CMS (Central Monitor Station) bruges til at uploade hændelser gennem telefonnetværket såsom alarm, aktivering, deaktivering, system trouble, og service hændelser osv. For at indstille CMS telefonnummer (udleveret af udbyderen): Der er mulighed for at sende besked ved: Alarm, Arm/Disarm, System Trouble og Service Info. Alarmen sender som standard besked ved alle ovenstående hændelser. Hver enkelt kan slåes fra: 50

51 Det er muligt at aflyse alarm, hvis der opstår fejlalarm eller uventet alarm. Alarmsystemet vil da sende en alarmaflysning til CMS. SMS centeret (udleveret af udbyder) uploader hændelseslog gennem GSM netværket. Det inkluderer, som CMS, alarm, aktivering, deaktivering, system trouble og service hændelser. Der er mulighed for at sende besked ved: Alarm, Arm/Disarm, System Trouble og Service Info. Hvis der kodes et SMS center nummer ind i alarmsystemet, sender alarmen som standard besked ved alle ovenstående hændelser. Hver enkelt kan slåes fra: 51

52 Alarmpanelets ID kan ændres, så CMS kan identificere alarmpanelet. Forskellige alarmpaneler skal have forskellige ID numre. ID nummeret består af 4-8 cifre, som standard er det indstillet til Alarmsystemet vil sende en periodisk test besked til CMS for at sikre at rapporteringsfunktionen fungerer som den skal. Intervallet mellem disse tests kan indstilles: Ved pkt. 5 vælges hvilket CMS nummer, intervallet skal gemmes for. Ved pkt. 6 vælges intervaltype og længde. Der er valgmuligheder med tid generelt, og i aktiveret og deaktiveret tilstand. 52

53 Denne funktion indstiller tidspunktet for den første periodiske test. Når denne funktion er slået til, vil alarmsystemet kun sende information til én CMS. Hvis den er slået fra, kan alarmsystemet sende beskeder til to CSM. For at slå CMS Cooperation til/fra: Du kan forlænge indgangsforsinkelsen, så alarmsystemet sender besked til CMS lidt senere, så du undgår CMS alarmering ved fejlalarmer. Den er på 5 sek. 53

54 Her finder du forskellige muligheder for at nulstille enten hele systemet eller forskellige aspekter, som f.eks. koder, zoner osv. Denne funktion sletter alle indstillinger og gendanner fabriksindstillingerne. Dette nulstiller Alarmpanel ID, alle telefonnumre og registrerede trådløse enheder. For at nulstille: Denne funktion gendanner alarmsystemets fabriksindstillinger, men sletter ikke Alarmpanel ID, telefonnumre eller registrerede trådløse enheder. Se fabriksindstillinger i appendix under 8.7. For at gendanne fabriksindstillinger: Denne funktion sletter alle registrerede koder. Brugerkoderne slettes, mens masterkoden, installationskoden og nødkoden bliver gendannet til fabriksindstillingerne. For at slette koder: 54

55 Koderne kan også slettes ved brug af jumperne på alarmpanelets main board (se [ Main Board] på sige 59). Hvis koderne glemmes, kan jumperen flyttes til default, mens strømmen er slået fra. Alarmsystemet startes op igen, og derefter slukkes og jumperen flyttes tilbage igen. Når man så starter systemet op for anden gang, er koderne gendannet til fabriksindstillingerne. Med denne funktion bliver alle trådløse zoner gendannet til panikzoner og alle trådede zoner bliver gendannet til entry/exit zoner. For at nulstille zoner: Alle trådløse zoner bliver slettet, dette inkluderer sensorer, fjernbetjeninger, trådløse sirener osv. For at slette trådløse sirener: 55

56 Generelle Specifikationer Trådløse Zoner 32 Trådede Zoner 2 EOL Modstand 2,2K Trådløs Frekvens Trådløs Sendeafstand PSTN Kommunikationsprotokol Dimensioner 868MHz 100 meter uden forhindringer DTMF Kontakt ID 250x150x45mm Elektriske Parametre Strømadaptor Input: 100V-240VAC 50/60HZ Output: 12VDC 1,5A GSM arbejdsfrekvens: GSM Modulet EGSM900/1800 Backup Batteri 7.2V/1800mAh RX følsomhed: -106dB Arbejdsspænding 12V DC Standby: 25mA Strøm: Statisk Strøm Trådede sensorer og GSM modul) RX: 75mA AUX Output Sirene Output PGM output max. belastning: Indbygget sirene: Arbejdstemperatur: AC10-12V, DC6-8V, 100mA 400mA DC50V/500mA 85dB -10 ~ +55 C 56

57 Problem Potentiel årsag Løsning Displayet viser System Trouble i standby. Intet opkald ved alarm. Kan ikke fjernstyre alarmsystemet ved alarmopkald. Fjernbetjeningen kan ikke betjene alarmsystemet. Se [7.5 System Trouble (Systemfejl) på s. 30. Indtastet forkert tlf nummer. Telefonen er optaget under alarm. For få ring får alarmsystemet til at lægge på automatisk. Batteriet er dødt. Fjernbetjeningen er registreret, men ikke programmeret. Fjernbetjeningen er for langt fra alarmpanelet eller der er for mange forhindringer. Se [7.5 System Trouble (Systemfejl) på s. 30. Ret telefonnummeret. Indstil mere end to numre. Indstil alarmsystemet til at foretage flere ring ved opkald, se [13.2 Antal Ring] på side 46. Skift batteri. Registrer og programmer fjernbetjeningen. Juster afstanden eller vinklen hvorfra alarmsystemet forsøges fjernbetjent. Trådløse zoner er ikke overvåget. Den trådløse enhed er ikke registreret. Registrer den trådløse enhed. Strømindikatoren på alarmpanelet virker ikke. Alarmsystemet reagerer ikke, når en zone udløses. Falsk alarm for trådløse zoner. Ved gennemgangstest udløses alarmen ikke efter den er blevet udløst een gang. LCP displayet virker ikke normalt eller er uklart. Strømforsyningen er ikke tilsluttet eller ikke tilsluttet ordentligt. Zonen er bypassed. Ved deaktivering alarmerer zone 1, 2, 3 ikke. Ved skalsikring alarmerer zone 2 ikke. Forskellige trådløse zoner benytter den samme kode. Der er en venteperiode på 5 minutter efter hver trigger, hvor alarmsystemet ikke bliver udløst for at spare strøm. Pin-forbindelsen til LCD er ustabilt. Undersøg strømforsyningen Annuller zone bypass. Normal betjening. Annuller den trådløse zone, ændr kode indlæring og forsøg igen. Vent 5 minutter efter den første trigger. Undersøg pin-forbindelsen. Selvom dette er et avanceret og pålideligt alarmsystem, er det umuligt at kunne give en 100% garanti imod indbrud, brand og andre uheld. Følgende begrænsninger er gældende for dette alarmsystem: 1 Indbrudstyve kan bryde ind igennem ubeskyttede indgange eller have adgang til sofistikeret teknisk udstyr, som kan invalidere alarmsystemet. 2 Systemet lukker ned uden strøm og backup batteriet løber tørt. 3 Sirenen alarmerer muligvis ikke beboerne, hvis den er installeret upassende steder. 4 Telefonlinjen eller GSM netværket kan være ude af drift af forskellige årsager, og alarmsystemet kan derfor ikke alarmere. 5 Upassende installation af sensorer. Hvis f.eks. brandsensoren er installeret et forkert sted, kan røgen ikke let komme ind i sensorområdet. Brandsensoren kan ikke opdage brand i andre rum eller på andre etager. 6 Manglende vedligeholdelse kan forårsage at alarmsystemet ikke fungerer korrekt. Test alarmsystemet med jævne mellemrum for at sikre, at det fungerer upåklageligt. 57

58 Målet med denne sektion er at gøre dig bekendt med de forskellige printplader som alarm systemet består af. Main Board et er alarmsystemets hjerne. Her sidder alle enhedernes grænseflader, så som de trådede zoner, den trådede sirene, PGM output, AUX strøm output, ekstern sirene og telefon grænsefladen. Sabotagekontakt. Trådløs sender (til trådløse sirener). Strømkabel forbundet til strømforsyningspladen. Højttalerkabel. Sirenekabel. Trådede forbindelser, se XXX. Trådede forbindelser, se XXX. LCD-skærm kabel. Jumper til manuel nulstilling af koder. 58

59 Forsyner strøm til både main board og GSM modulet. Main board kabel. Forsyner main board med strøm. GSM modul kabel. Forsyner GSM modulet med Strøm. Backup batteri. Backup batteri forbindelse. Strømforsyningsforbindelse. Gør alarmsystemet i stand til at ringe og sende SMS over GSM nettet. Der skal være et SIM kort isat alarmpanelet samt AC og DC strøm tilsluttet. Strømtilføringskabel SIM kort holder GSM Modul 59

60 Indstillingspunkt Parameter Fabriksindstilling Masterkode 4-6 cifre 0808 Installationskode 4-6 cifre 1234 Nødkode 4-6 cifre 0809 Zone bypass - Trådede zoner 21&22 SMS afsending - Kun for alarm Auto aktivering/deaktivering - Fra Sirenebekræftelse - Fra Audio volume - Volume 3 Exit forsinkelse sek. 100 sek. Entry forsinkelse sek. 100 sek. Zone type - Zone 1-16/31-46: panik, entry/exit Sirene - Til Kimezone - Fra Indbygget sirene - Til Trådet sirene - Til Trådløs sirene - Til Sirene afbrydelse 0-30 minutter 10 minutter Overvågning af trådløse zoner - Fra Overvågnignsinterval 1-99 timer 24 timer CMS hændelse - Alle til SMS hændelse - Alle til Panel ID Tlf. Forb. Overvågning - Til Peridodisk test - Sender ikke Første test - 30 minutter Opkaldsforsøg 1-30 forsøg 7 gange Antal ring 0-9 gange 6 gange SMS betjening - Til SMS bekræftelse - Til Supp. Entry forsinkelse - Til PGM udløser - Ikke i brug PGM cut-off sek. 50 sek. Zone trouble - Til CMS samarbejde - Fra Load password Load brugerflade - PSTN Load tilladelse - Hvornår som helst Strømsvigtsforsinkelse minutter 30 minutter Forsinkelse ved tab af tlf. forb sek. 30 sek. 60

61 61

62 62

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 4 1.2 SPECIFIKATIONER 4 2 KOM GODT IGANG 5 2.1 KLARGØR ALARMPANELET 5 2.1.1 ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT SIM KORTET 5 2.1.2 TILSLUT TRÅDEDE ENHEDER: 6 2.1.3 TILSLUT STRØM

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-02 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-02 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 01

HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse: INTRODUKTION 6 1.1 INTRODUKTION: 6 1.2 SPECIFIKATIONER 6 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 7 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 8 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 9 ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Alarmpanelet... 5 2.2 Indsæt SIM Kort... 7 2.3 Tænd Alarmpanelet... 7 2.4 Alarmpanelets Indstillinger... 8 2.4.1 Indstillinger med App

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: Indholdsfortegnelse

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.2 Funktioner 4 INSTALLATION 5 2 Quickguide 6 3 Klargør Alarmpanelet 7 3.1 Åben Alarmpanelet og Indsæt SIM Kort 7 3.2 Tilslut Trådede Enheder 8 3.3 Tilslut Backup

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Basic alarm v.3 Brugervejledning www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning side 4 3. Om Basic alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6 5.

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk GSM ALARM ELEGANT Brugervejledning Dansk Funktioner Elegant og advanceret touch keypad for nem betjening. Stort 128x64 pixel matrix LCD skærm med indbygget ur. 4 fortrådet og 10 trådløse zoner. Hver trådløse

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING 1. Introduktion WIRELESS SECURITY ALARM SYSTEM Vigtig miljømæssige informationer vedrørende dette produkt Dette symbol på produktet indikerer at bortkastning

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Mini alarm brugervejledning v6.11. Mini alarm v.6.11. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave. www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1

Mini alarm brugervejledning v6.11. Mini alarm v.6.11. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave. www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1 Mini alarm v.6.11 Brugervejledning 433MHz/433MHz udgave www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning før du går i gang side 4 3. Om alarmpanel side 5 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 1 Vare nr. 2000.0600 Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 2 September 2014 Tillykke med valget af vores nyeste GSM hybrid tyverialarm

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere