WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR"

Transkript

1 WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR Disse generelle vilkår gælder for dele af Saunalahti Group Plc, eller et firma der tilhører samme koncern som Wipppies ( Wippies, vi e.d.), og leverer Wippies-produkter og tjenester ( Wippiestjenester ) til forbrugere ( du e.d). Wippies-tjenester er kun til for enkelte personer og er udformet for at skabe en Wippies-community med disse personer. Hvis du har tænkt bruge eller allerede bruger Wippies-tjenester for at støtte din egen eller din firmas erhvervsvirksomhed, beder vi dig at kontakte Saunalhti Group Plc. Der kan du få yderligere information gennem vore forretningsafdelinger. Disse vilkår skal kun gælde hvis og når du har indgået en aftale med os om Wippies-tjenester på en af vores websider (som for f.eks. eller fællesbenævnt wippieswebsider ). Hvis du allerede indgår i en eller flere aftaler, der omfatter andre tjenester fra Saunalahti Group Plc, skal disse vilkår ikke gælde den slags aftaler. Det er vigtigt at bemærke, at du ikke kan erhverve kommunikationstjenester (f.eks. prænumerationer på mobile tjenester eller computertilslutninger) på basis af disse vilkår. Udover disse vilkår er alle Wippies-tjenester på nuværende tidspunkt understillede de modsvarende tjenestebeskrivelser og tjenestespecifikke vilkår, der er angivet på vores Wippies-websider, ved bestilling af gældende Wippies-tjeneste. Vi har vedtaget alle aktioner for at forsikre os om at disse vilkår passer overens med en tillempet lovbestemmelse. Hvis det til trods for dette ikke skulle opfylde lovbestemmelsens krav, skal det anses at være klarlagt, at det ikke på nogen måde udgør en begrænsning af den lovbestemmelse, der beskytter dine rettigheder som forbruger, eller af anden tvingende lovbestemmelse. Derudover vil vi ved eventuelle konflikter mellem disse vilkår og sådan lovbestemmelse, tolke det relevante materiale til din fordel og i overensstemmelse med loven om forbrugerbeskyttelse. Wippies-medlemskab Når du registrerer dig på Wippies-websiden, bliver du en Wippies-medlem dvs. et medlem i Wippies community, hvilket giver dig ret at bestille og bruge Wippies-tjenester. Bemærk at anvendelse af andre Wippies-medlemmers kommunikationstjenester eller tilslutninger kræver, at også du bruger Wippies-hardware og/eller at du har betalt gældende afgifter. Den personlige information, du afgiver til os ved registreringen, bliver lagret i vores kundedatabase. Ved ændringer i denne information (f.eks. navne- eller adresseændringer) beder vi dig informere om dette hurtigst muligt. Hvis vi har anledning til at mistænke nogen slags fejlagtighed i den information du afgiver, vil vi afslutte Wippies-tjenesten, hvorved alt dit materiale og information, der er koblet til tjenesten, vil holde op med at virke Når du bruger Wippies-tjenesten, bliver ekstra information, som er specifik for dig, dannet i vort system. Denne information vil selvfølgelig ikke indeholde personlig information (som f.eks. indehold i mails du sender eller modtager via Wippies mail-tjeneste) eller dit eget materiale. Den information, vi har om dig, bliver håndteret med yderste forsigtighed. Ved håndtering af dine personlige data (f.eks. ved overførsel eller sletning af data til tredje part) vil vi selvfølgelig efterleve gældende lovbestemmelse, her persondataloven, i det omfang denne lovbestemmelse er mulig at tillempe på vores virksomhed. Du kan når som helst kontrollere dine personlige data, som vi

2 håndterer, ved at sende os en opfordring om dette. På Wippies-websiderne finder du desuden en beskrivelse af vores personlige datafiler som forklarer, hvordan vi håndterer dine personlige data. Ved slutningen af registreringen vil du give os din fuldstændige godkendelse af, at dine personlige data bruges eller gives ud med formålet at bedrive direkte markedsføring. Du har dog altid ret til at trække denne godkendelse tilbage og dermed forbyde os at sende eller på anden måde overføre markedsføringsmateriale til dig. Frameldelsen kan ske elektronisk fra indstillingsmenuen i vor tjeneste. Aftale og overladning Uanset om du er blevet en Wippies-medlem ved registreringen eller ikke, skal du alligevel lave en aftale med os for hver enkel Wippies-tjenester, du tilslutter dig til. Aftalen laves, når du har bestilt en Wippies-tjeneste på Wippies-websiden og vi er begyndt at levere denne tjeneste. Vi vil også levere en ordrebekræftelse, der sendes til den mailadresse, du angiver ved bestillingen. Det er vigtigt at bemærke, at selvom loven om forbrugerbeskyttelse giver dig ret at afbestille tjenesten inden en vis tid fra vor ordrebekræftelse (i Finland er f.eks. denne tidsperiode 14 dage), så kan du ikke afmelde din bestilling og tjeneste, når vi har begyndt leveringen. Dette har selvfølgelig ingen indvirkning på din ret til at annullere tjenesten i overensstemmelse med disse vilkår. Hvis du har valgt en Wippies-tjeneste med fast aftaleperiode (f.eks. gennem at forudbetale for en vis tidsperiode) skal tjenesten fortsat gælde under hele den aftalte tidsperiode. Dette har selvfølgelig ingen indvirkning på din ret til at annullere tjenesten i overensstemmelse med disse vilkår. Hvis du har valgt en Wippies-tjeneste med fast aftaleperiode (f.eks. gennem at forudbetale for en vis tidsperiode) skal tjenesten fortsat gælde under hele den aftalte tidsperiode. Når du bestiller en tjeneste, vil du blive bedt om at give os forskellig information for at få tjenesten leveret. Det er meget vigtigt, at du giver den korrekte information. Vi forventer selvfølgelig også, at du opdaterer eventuelle ændringer i informationen. Ved at holde os opdaterede om denne slags ændringer undgår du unødige problemer og ekstra omkostninger. Brugere af Wippies-tjenester Vi forsøger at begynde leveringen af tjenesten hurtigst muligt efter din bestilling, dog altid senest på det tidspunkt som er angivet på ordrebekræftelsen, hvis ikke omstændigheder på grund af tredje part forhindrer dette. For at få adgang til Wippies-tjenesten hurtigst muligt skal du sikre dig, at din software, din programvare og dine opkoblinger virker korrekt. Vi skal levere tjenesterne til dig på den måde, vi bedømmer er mest lempelige. Vores mål er at kunne give dig den bedste mulige service. På grund af dette kan vi nogle gange behøve at lave ændringer, som påvirker de tekniske platforme og tjenesternes brugbarhed og tilgængelighed (se også afsnittet Ændringer i Wippies-tjenesterne ). Som en del af vores tjeneste kan visse programvarer eller dokumenter medfølge. Bemærk at din ret til at bruge sådanne programvarer eller dokumenter beskrives mere udførligt i licensvilkårene, der medfølger den respektive Wippies-tjeneste. Det er altid afgørende, at du kun bruger programvaren i overensstemmelse med de anvisninger og licensvilkår, som er anvist, og kun med formålet at bruge vores tjeneste under tjenestens vilkår. Hvis du ikke accepterer licensvilkårene, kan du informere os dette via mail. Du får da en bekræftelse på, at din ret til at bruge gældende Wippies-tjeneste ophører samtidig med mailen. Retten til ejerskab af programvare eller dokumenter tilfalder os eller vore

3 underlicensgivere. På grund af dette må du ikke kopiere, oversætte, udføre reverse engineering eller ændre programvaren eller dokumenterne på nogen måde. Du må heller ikke overlade disse til tredje part foruden ved situationer der sådant handlende støttes af tvingende lovbestemmelse. Det er også væsentligt, at du med yderst forsigtighed beskytter eventuelle bruger-id og/eller passwords, som du eventuelt modtager, når du er begyndt at bruge Wippies-tjenesten, ved registreringen eller i andre tilfælde. Hvis du mister dit bruger-id eller dit password, eller hvis du mistænker, at de er kommet i forkerte hænder, skal du informere os om dette umiddelbart, så vi kan lukke din Wippiestjeneste. Dit ansvar for brugen af Wippies-tjenesten med dit bruger-id og dit password ophører automatisk på det tidspunkt, du fortæller os dette. Du skal bruge vores tjenester på en sådan måde, at du ikke lagrer, henter, tillader eller distribuerer (distribution til eller via) materiale eller indehold, der bryder med andre personers rettigheder, er umoralsk/forulempende eller strider mod tillempede lovbestemmelse. Du skal især sikre dig om, at alt materiale eller indehold, du lagrer, henter, eller distribuerer, ikke udgør hindring eller forårsager problemer for vores tjenester, andre brugere eller kommunikationstilslutninger. Hvis sådanne hændelser indtræffer, eller hvis nogen angiver, at sådanne hændelser er indtruffet, bliver vi nødt til at afslutte din tjeneste eller slette modsvarende materiale eller indhold fra tjenesten. I visse tilfælde kan vi også være nødt til at informere myndighederne om sådant materiale eller indhold. Formålet med nogle af vore tjenester er at lade dig lagre materiale, så du kan have adgang til det hvor og når som helst, hvor du har adgang til internettet. Vi prøver selvfølgelig at sikre, at dit materiale er i sikker forvaring og laver derfor almindelige sikkerhedskopier kontinuerligt. Det kan dog til trods af vore anstrengelser ske, at dit materiale ødelægges, ændres eller mistes. Vi anbefaler derfor, at du selv laver sikkerhedskopier af det materiale, du lagrer på vores tjeneste (f.eks. i din computer eller på separate lagringsmedier, så som CDR-diske). Bemærk at tjenestebeskrivelserne eller andre dokumenter, der beskriver vores tjenester og tjenestespecifikke vilkår, kan omfatte mere detaljerede krav eller forudsætninger for hver enkelt tjeneste. Vi anbefaler derfor, at du ordentligt læser igennem al vor dokumentation om vore tjenester, før du begynder at bestille Wippies-tjenester. Ændringer i Wippies-tjenesterne Vi kan i overensstemmelse med ovenstående, blive nødt til at ændre de Wippies-tjenester, du bruger, eller dele af disse (vi kan f.eks. når det gælder Wippies-Mail-tjenesten, ændre eller korrigere den mailadresse og også det password, du har fået, eller begrænse antal brugere af tjenesten). Sådanne ændringer kan f.eks. bero på udvikling af tjenesterne, ændringer i lovbestemmelsen eller beslutninger fra myndigheder, der påvirker vores tjenester. Nogle ændringer kan kræve tilfældige begrænsninger i adgangen til vore tjenester. I disse situationer forsøger vi at gøre disse begrænsninger så kortvarige som muligt. Hvis vi på forhånd ved, at der skal ske ændringer, vil vi meddele dette mindst en måned forinden. Vi beklager eventuelle situationer, hvor forandringer kræver ændringer i din software og/ eller de opkoblinger, du bruger. Du kan selvfølgelig altid opsige aftalen, du har lavet med os, hvis vore forandringer har en væsentlig påvirkning på Wippies-tjenesterne eller forårsager omkostninger for dig. Vi kan nogle gange blive nødt til at afbryde en vis tjeneste eller en del af denne. Det kan f.eks. ske i kombination med yderligere forbedringer af Wippies-tjenesterne. Vi vil meddele dig om sådanne afbrydelser mindst en måned før den faktiske dato for afbrydelsen. Hvis eventuelle forskudsindbetalinger er blevet gjort til den Wippies-tjeneste, der er blevet afbrudt, kommer vi til at

4 tilbagebetale den del af betalingen, som gælder til efter datoen for afbrydelsen. Når vi informerer dig om afbrydelsen vil vi også oplyse dig om, hvad du skal gøre for at få dine forskudsindbetalinger tilbage. Som du sikkert ved, kan vi være nødt til at afslutte leveringen af vore tjenester, hvis dette er nødvendigt for almen orden og sikkerhed. I nogle situationer kan vi desuden behøve at ændre eller korrigere en adgangskode, vi har givet dig, eller information, som er knyttet til den Wippies-tjeneste, du bruger, hvis beslutninger fra behørige myndigheder eller servicerelaterede eller tekniske omstændigheder kræver dette. Igen vil vi da forsøge at informere dig om denne type af ændringer i forvejen, så du kan forberede dig. Bemærk dog at ændringer af overordnede eller underordnede lovbestemmelser, eller vedtagne beslutninger af behørige myndigheder, må efterleves og gælder, selvom du ikke er blevet underrettet, fra det dato, ændringerne eller beslutningerne er trådt i kraft. Hvis du til sidst skulle ville lave ændringer i den Wippies-tjeneste, du bruger, kan du sende os et ønske om ændring via Wippieswebsiden eller, hvis det er muligt, lave ændringerne via My Wippies indstillingssiderne. I visse tilfælde kan du debiteres for en ændringsafgift. Vi anbefaler derfor, at du læser vores prisliste igennem på Wippies-websiden, før du sender en anmodning om en ændring eller selv laver ændringen. Wippies Mail-tjenesten Med Wippies Mail-tjenesten kan du sende og modtage mails og bruge en mailadresse af typen wippies.dk eller wippies.com uden ekstra afgifter. Du kan også give forslag til domænenavne, som du vil bruge i fremtiden. Vi vil erhverve nogle af disse domænenavne, som Wippies-medlemmerne er interesserede i og tilbyde alle Wippies-medlemmer at kunne bruge dem. Det er vigtigt at forstå, at vi har ejerskabet til alle domænenavne, selvom du alene bruger et vist domænenavn. Du bruger Wippies Mail-tjeneste under eget ansvar. Dette er specielt vigtigt at forstå, når det gælder indholdet i den e-post, du sender og modtager. Af den grund anbefaler vi, at du læser brugsanvisningerne til vores tjenester, så du undgår uønskede konsekvenser. Du må gemme dit bruger-id og password til din Wippies Mail-tjeneste på en sikker måde. Hvis du mister eller glemmer dit bruger-id eller password, kan vi ikke åbne din brugerkonto på ny, hvilket betyder, at dit materiale går tabt. Det er meget vigtigt at vide, at din personlige brugerkonto kan blive lukket, hvis du overtræder Wippies Mail-tjenestens vilkår, eller hvis du ikke bruger tjenesten i mindst tre måneder. På grund af at Wippies Mail-tjenesten tilbydes til dig uden afgifter, kan vi ikke tage noget ansvar for mistet materiale eller forstyrrelser, som du eller tredjepart får i forbindelse med tjenesten, dens brug eller ændringer i den. Desuden er det væsentligt, at du laver nødvendige sikkerhedskopier af materialet, eftersom vi ikke kan garantere, at dit materiale eller indholdet i tjenesten bibeholdes. Din egen hardware og softwareprogramvare Du skal sørge for at hardwaren (f.eks. din computer og dit modem), softwaren og internetopkoblingen, som du har brug for, for at kunne bruge vore tjenester, fungerer. Eventuelle omkostninger i forbindelse med disse (f.eks. adgangs-, underhold-, og brugerafgifter) skal du også sørge for. Det er også dit ansvar, at alle ovenstående ting er kompatible med vores tjenester, og at ingen andre hindringer for at bruge Wippies-tjenesterne forekommer.

5 Vi tager ansvar ikke for noget af det ovenstående. Det er også vigtigt at indse, at offentlige netværk medfører risiko hvad gælder datasikkerhed og databeskydning. Vi har efterstræbt at skabe vores tjenester (inklusiv Wippies-hardwaren) på en sådan måde, at de skal være udrustede med passende mekanismer for datasikkerhed og databeskydning. Men vi kan ikke garantere en fuld beskyttelse for vores tjenester, eftersom databeskyttelsen påvirkes af det, du selv gjort for at beskytte dit eget system (f.eks. din hardware) og din agtsomhed. På grund af dette må du sikre dig, at den hardware, (som f.eks. din computer og andre terminaler) og de kommunikationstilslutninger, der bruges i kombination med vore tjenester, er beskyttet med passende programvare. Du må også opdatere dit datasikkerhedsprogram umiddelbart, når en opdatering eller en ny version bliver tilgængelig. Vejledningen her ovenfor er til for at gøre dig medvidende om forhold, der kan medføre ekstra omkostninger og andre ubehagelige overraskelser. Hvis du har spørgsmål om datasikkerhed gældende din hardware eller dine kommunikationstilslutninger, eller om hvordan du beskytter disse fra skadelig trafik (f.eks. virus eller spammails), kan du kontakte os via Wippies-websiderne. Vi vil da henvise dig til nogle af vore partnere, der tilbyder datasikkerhedstjenester under separate aftaler. Hvis vi får at vide, at vore tjenester er udsatte for et specielt trussel, vil vi selvfølgelig informere dig om dette hurtigst muligt. Vi kan ved dette tilfælde eventuelt anbefale handlinger, du kan udføre for at minimere eller afværge truslen, samt informere om de omkostninger, der sandsynligvis er forbundet med disse handlinger. Wippies-hardware Hvis du bestiller hardware (og inkluderet software) af os, leverer vi Wippies-hardwaren til din hjemadresse. For at lave Wippies-community så komplet som mulig, forventer vi, at du installerer og bruger Wippies-hardwaren, vi leverer til dig. I overensstemmelse med ovenstående kræver vi, at Wippies-hardwaren, vi gratis har leveret til dig, er sat i drift i overensstemmelse med de anvisninger, der følger med Wippies-hardwaren. Dette skal ske inden to uger fra den dato, du modtager pakken. Hardwaren skal aldrig være frakoblet i mere en to uger i træk. Bemærk at hvis kravet for gratis levering ikke opfyldes (se ovenstående), har vi ret til at debitere dig for den hardware, der oprindeligt er leveret uden omkostninger. Debiteringen af Wippies-hardwaren bliver inkluderet i den faktura, der sendes efter leveringen (mere information i afsnittet Afgifter og fakturering ). Når du bruger Wippies-hardwaren, så kan det ske, at andre Wippies-medlemmer bruger din kommunikationstilslutning for at få adgang til internettet gennem deres bruger-id og password, når de logger ind via din opkobling. Wippies har ansvaret for identificeringen af disse Wippies-medlemmer. Hvis du vil ændre, eller allerede har ændret den fysiske placering for din Wippies-hardware, bør du informere os om dette. Det skal ske inden to uger er gået. Send en mail til den adresse, der er angivet på Wippies-siderne, så vil vi opdatere Wippies-tilgængelighedskortet. Hvis Wippieshardwaren ikke fungerer, kan du også informere os om dette i overensstemmelse med ovenstående. Vi vil da hjælpe dig med at løse problemet eller sende dig en ny Wippies-hardware. Fejl i tjenesten Selvom vi prøver at holde vores tjenester tilgængelige for dig kontinuerligt, kan fejl alligevel opstå. Hvis du synes, at vores tjenester ikke modsvarer det, som aftalen gælder, eller hvis der er andre fejlagtigheder, der ikke er opstået på grund af dig eller dine programmer, beder vi dig informere os om dette umiddelbart. Det er meget vigtigt, at du checker din egen hardware, din software eller dine

6 kommunikationsopkoblinger, da forkerte fejlmeldinger forårsager unødigt arbejde for os. Vi kan i sådanne tilfælde blive nødt til at debitere dig for dette arbejde. Vi vil forsøge at rette eventuelle fejl (både dem du har rapporteret og andre fejl) hurtigst muligt. Bemærk dog at denne type af arbejde normalt vil blive udført hverdage mellem 08:00 og 16:00. Hvis en fejl indtræffer efter dette tidsrum, beder vi dig være tålmodig og vente. Service Hvis vi udstyrer dig med adresser med det formål at kunne bruge vore tjenester (f.eks. IP-adresser) har du kun adgangsret til disse adresser. Dette indebærer, at vi (eller vore partnere) vil beholde alle øvrige rettigheder gældende disse adresser. Hvis du stopper med at bruge vore tjenester, skal du tilbagegive adresserne til os. Visse af vores tjenester kan inkludere en dynamisk IP-adresse, der tildeles dig af Wippies. Ellers er der mulighed for at bruge din egen IP-adresse. Mere information findes i vore tjenestespecifikke vilkår, hvilke du bør læse grundigt. Bemærk at de dynamiske IP-adresser kun tildeles med formålet at bruge Wippies-tjenesterne. Du må ikke bruge dem med noget andet formål f.eks. til at registrere den dynamiske IP-adresse for nogen anden tjeneste. Det er også vigtigt at bemærke, at du er ansvarlig for al anvendelse af Wippiestjenesterne under dit bruger-id og password, selvom en anden er den faktiske bruger. I sådanne situationer bliver vi nødt til at henvende os til dig, hvis vi eller en tredje part tager skade eller får omkostninger som følge af dine handlinger. Eftersom identificeringen, der er givet dig, kun må bruges med vores tjenester, kan vi blive nødt til at give samme identificering til en anden person efter at du er holdt op med at bruge vore tjenester. Med hensyn til dette opbevarer vi identificeringen i en måned efter, at du stoppet med at bruge tjenesterne. For at sikre at identificeringen kan bruges uden afbrydelser i fremtiden, skal du slette dem fra dit system inden for en måned. Dette system, med opbevaring i en måned, gælder ikke dynamiske IP-adresser. Afgifter og fakturering Prislister med afgifter og andre omkostninger for Wippies-tjenester findes på Wippies-websider. I disse lister angives prisen for samtlige tjenester og en oversigt over de generelle prissætnings- og faktureringsprincipper, vi benytter. Da vi kan behøve at ændre vores prislister (selvfølgelig indenfor de grænser, der findes fra lovbestemmelser), anbefaler vi, at du kontrollerer den aktuelle pris, når du bestiller tjenester. Hvis ændringen også gælder tidligere bestilte tjenester, vil vi meddele dig om sådanne ændringer mindst en måned før de nye priser vil træde i kraft. Du har da muligheden for at opsige de respektive tjeneste. Du bør sende os en meddelelse om opsigelse enten via mail gennem Wipipis-websiden eller i anden skriftlig form mindst to uger før den dato, de nye priser træder i kraft. Generelt er vores tjenester prissatte med en fast månedsafgift, der faktureres og som skal betales på forhånd for hver faktureringsperiode. Når du begynder at bruge vores tjenester, skal du betale afgifterne i overensstemmelse med prislisterne og vores standardperioder for fakturering. Hvis du har brugt vores tjenester for at kunne bruge andre tjenester, der tilbydes af tredje part og Wippies har et faktureringsaftale med denne part, kan vi, når vi fakturerer for vores egne tjenester, også fakturere dig for denne tredje parts tjenester. I sådanne tilfælde baseres omkostningerne og faktureringen kun på tredje parts prislister. Vi tager ikke ansvar for disse tjenester eller omkostninger. Hvis du opsiger en Wippies-tjeneste, som du har

7 bestilt for en fast periode, vil vi ikke tilbagebetale nogen del af det beløb, du allerede har betalt. Dette gælder selvfølgelig ikke i situationer, hvor din opsigelse beror på ændringer, vi gjort i tjenesten (f.eks. tekniske ændringer) og er så grundliggende, at du ikke længere kan bruge tjenesten med din hardware uden ekstra omkostninger. Andre sådanne situationer kan være, når vi har ændret prisen og disse ændringer træder i kraft før slutningen af den faktureringsperiode, du har betalt for, eller som følge af en fejl i vores tjeneste, som vi ikke har kunnet reparere. Hvis faktureringen for vores tjeneste undtagelsesvis baseres på volumen af eller tiden for din anvendelse af tjenesten, vil vi fakturere dig måneden efter. Sådanne volume eller tidsbaserede tjenester og spørgsmål om fakturering af disse beskrives detaljeret i de tjenestespecifikke vilkår. Du skal betale for vores tjenester før den seneste betalingsdato angivet i fakturaen. Hvis du af en eller anden grund ikke betaler per denne dato, vil vi sende dig en påmindelse via mail. Hvis vores mail ikke når dig og/eller vi finder det nødvendig, vil vi også sende et brev. Bemærk at du bliver skyldig i at betale rente på en betaling, der betales efter fakturaens sidste dato. Dette sker i overensstemmelse med gældende lovbestemmelse. Hvis vi til slut bliver nødt til at inkassere det udestående, vi har med dig, bliver du skyldig i at betale omkostningerne for disse inkassokrav. Bemærk at vi også, udover de følger, der er blevet beskrevet ovenover, har ret at opsige og afslutte de Wippies-tjenester, du bruger. Med hensyn til dette anbefaler vi, at du grundigt læser afsnittene nedenfor. Når du har sendt din bestilling ind, kan det skes at vi kontroller din kreditværdighed. Hvis denne kreditkontrol ikke godkendess kan vi enten afvise din bestilling eller afkræve en forudbetaling. Hvis vi beslutter det sidstnævnte, vil vi meddele dig grundlaget for denne opkrævning. Hvis du synes, at en faktura, som vi har sendt dig, på nogen måde er forkert, beder vi dig kontakte os umiddelbart, så vi kan kontrolle den. Hvis du efter vores kontrol stadig synes, at fakturaen er forkert, beder vi dig betale den del af fakturaen, du mener er korrekt, og så sende os en detaljeret forklaring over de dele, du anser for at være forkerte. Du kan naturligvis også bede passende forbrugermyndighed (som f.eks. Forbrugerklagenævnet) om en anbefaling af, hvordan tvivlen om fakturaen skal løses. Et af vores hovedprincipper er at følge de anbefalinger, der udsendes fra behørige myndigheder. Opsigelse af aftalen Hvis du ikke har bestilt vores tjeneste for en fast periode, kan du når som helst opsige tjenesten med to ugers opsigelsesfrist. Du sender bare en mail eller en anden skriftlig meddelelse i overensstemmelse med anvisningerne på Wippies-websiden. Vi kan på lignende måde, men med to måneders opsigelsesfrist, opsige en sådan tjeneste gennem en mail eller brev til den adresse, der findes i vores kundedatabase. Hvis en længere opsigelsesfrist forskrives i en lovbestemmelse (som loven om forbrugerbeskyttelse), skal denne længere periode gælde. Hvis du har bestilt tjenesten for en fast periode (f.eks. ved at betale et forskud for en angivet faktureringsperiode), ophører tjenesten og din pligt for at betale for den automatisk ved slutningen af den faste tidsperiode. Cirka en måned før datoen vil vi slutteligt spørge dig, om du vil fortsætte med at benytte tjenesten. Vi kan på din anmodning lukke tjenesten i en vis periode eller til du meddeler os andet. Du skal imidlertid alligevel betale grundafgifterne for tjenesten, selvom den er lukket. Vi kan desuden tvinges til at lukke din tjeneste, hvis du har bestilt den med brug af forkert information, eller hvis du ikke har betalt afgifterne (inklusiv den forskudsbetaling, vi eventuelt har afkrævet)

8 indenfor betalingsfristen. Dette vil også ske, hvis politi eller anden behørig myndighed kræver dette efter at have fremført motivet for kravet (f.eks. at det materiale, du har distribueret gennem vores tjeneste, udgør en tredje parts rettigheder eller er umoralsk, ulempeligt eller imod loven. Det kan også være, hvis en identificering, du tilbydes af os, pludselig bruges af en anden person, som ikke har ret til at bruge den). Hvis vi bliver nødt til at lukke tjenesten, bliver det materiale, som du eventuelt har lagret i tjenesten (f.eks. mails eller andet personligt materiale), destrueret. Under nogle omstændigheder kan enten du eller vi opsige tjenesten med umiddelbar virke. Du vil måske gøre det, hvis tjenesten adskiller sig væsentligt fra aftalen, og hvis vi ikke retter problemerne eller tilbyder en anden tjeneste indenfor rimelig tid fra det tidspunkt, du underrettede os om problemerne, eller hvis en tjeneste forsinkes meget på grund af vores agerende. Fra vores side kan et sådant behov for at opsige aftalen opstå af flere grunde. Hvis tjenesten på din foranledning lukkes i mindst en måned; hvis du er erklæret insolvent (f.eks. er sat i konkurs); hvis en behørig myndighed fastslår, at du har været delagtig i planlagt blokering eller forstyrrelse af telekommunikation, eller hvis et krav fra behørig myndighed er udsendt i overensstemmelse med beskrivelsen ovenfor og du ikke iværksætter rettelser inden en måned fra vor meddelelse. Dette kan også ske, hvis du på nogen anden måde har overtrådt brugervilkårene, der er gældende for vores tjenester. Skadeerstatning og ansvarsbegrænsning Hvis vores tjeneste er forkert (dvs. at den ikke er i overensstemmelse med tjenestebeskrivelserne og vilkårene), har du ret til at kræve, at vi foretager rettelserne uden omkostninger for dig. Du må imidlertid give os mulighed for at reparere problemerne foruden når: 1) de korrigerende reparationer indebærer væsentlige ulemper for dig eller en risiko for, at de omkostninger, der kommere ikke tilbagebetales, eller 2) hvis du har nogen anden særlig anledning til at sige nej til vores korrigerede rettelser eller reparationer af problemet. Hvis du synes, at du har taget skade af en fejl (i overensstemmelse med ovenstående), hvilket skyldes os, beder vi dig redegøre for følgende punkter koblet til erstatning for sådan skade: Du skal fremstille en motiveret begrundelse og tydeligt vise skadens beløb. Vi giver dig selvfølgelig ikke erstatning af skader, som er opstået på baggrund af force majeure i overensstemmelse med nedenstående. Vi påtager os intet ansvar for indirekte skader eller ulemper (f.eks. tabt tid, mistet materiale eller data, pantsættelse eller lignende). Meddelelse Vi beder dig sende alle meddelelser skriftligt (f.eks. via mail) i overensstemmelse med de anvisninger, der findes på Wippies-websiden. Hvis vi har en meddelelse til dig, vil vi sende denne med post eller mail til den adresse, der findes i vores kunderegister. Vi regner med, at meddelelsen altid når dig inden syv dage efter, at den er sendt med post, eller den hverdag, der følger dagen, da mailen er sendt. Force majeure Hvis dine eller vore handlinger forhindres af force majeure, skal ingen overtrædelser af disse eller andre vilkår, som kan tillempes på tjenesten, blive set som indtræffende. En force-majeure-hændelse er en situation eller omstændighed, som er opstået efter at aftalen er signeret, som forhindrer, at de skyldigheder, som findes i kontrakten, kan opfyldes og som ikke skyldes den, som ansøger om den.

9 Følgerne af denne situation skal heller ikke kunne være forhindrede. Nogle eksempler på sådanne force majeur-hændelser er krig, oprør, nedbrud i energitilførsel, strejke eller lignende arbejdskonflikt, ildsvåde, kraftigt uvejr, kabelskader forsaget af tredje part. Hvis du f.eks. er forhindret i at betale vores faktura på grund af force majeure, skal dette ikke lede til nogle af de følger, der er angivne i disse vilkår. Du skal selvfølgelig informere os om hændelserne hurtigst muligt. Tvivler og gyldig lov Vores tjenester og modsvarende vilkår skal være underlagt dansk lovbestemmelse. Ved tvivl mellem dig og os, gældende tjenesterne, og ingen fælles afgørelse er mulig, skal denne tvivl primært afgøres i Københavns tingsret. Du kan alternativt henføre sagen til tingsret i din hjemmekommune, eller afkræve en beslutning af behørig forbrugerbeskyttelsesmyndighed. Vilkårenes gyldighed samt ændringer Disse vilkår træder i kraft fra den dato, de publiceres på Wippies-websiderne og vil være gyldige til videre. Som vi har forklaret her ovenfor kan vi ændre tjenesterne i fremtiden. Det samme gælder disse vilkår. Vi vil da informere dig om de nye vilkår i en kundemeddelelse (f.eks. via mail, sammen med en faktura, eller i anden skriftlig form) mindst en måned før, de nye vilkår træder i kraft. Det er vigtigt at forstå, at de nye vilkår gælder alle vores tjenester inklusiv dem, du har bestilt før vilkårene træder i kraft, og erstatter de gamle vilkår. Når du har modtaget meddelelsen om de nye vilkår, har du en måned til at bestemme dig om vil opsige de tjenester, der påvirkes af de nye vilkår. Hvis du beslutter dig for at opsige tjenesten/tjenesterne, kan du gøre dette med to ugers opsigelsesfrist (uanset om du har bestilt tjenesten/tjenesterne for en fast periode eller ikke). Vi vil da tilbagebetale det beløb, som modsvarer afgifterne, du har betalt i forskud. Wippies, Linnoitustie 4 B ESPOO, Finland. Wippies er en del af Saunalahti Group Plc.

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE Brugeren har accepteret disse Generelle Betingelser ved at bestille ydelser fra MedSpace. Vores Generelle Betingelser er tilgængelige på MedSpaces website og kan rekvireres

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til: Pakkehotel Att.: Flipsu.dk hej@flipsu.dk Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser opdateret. 11.01.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD 1. Aftalens parter... 2 2. Servicens indhold... 2 2.1. Du får online adgang til signit.dk herefter kaldet servicen i denne periode... 2 2.2. Servicen giver dig sikkerhed på denne

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Aftale om serverhosting

Aftale om serverhosting Version: 3.0125 - d. 25. januar 2013 Aftale om serverhosting mellem Kunde (Herefter kaldet kunden) Adresse Post og by CVR: xxxx xxxx Wannafind.dk A/S (Herefter kaldet leverandøren) Danmarksvej 26 8660

Læs mere