WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR"

Transkript

1 WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR Disse generelle vilkår gælder for dele af Saunalahti Group Plc, eller et firma der tilhører samme koncern som Wipppies ( Wippies, vi e.d.), og leverer Wippies-produkter og tjenester ( Wippiestjenester ) til forbrugere ( du e.d). Wippies-tjenester er kun til for enkelte personer og er udformet for at skabe en Wippies-community med disse personer. Hvis du har tænkt bruge eller allerede bruger Wippies-tjenester for at støtte din egen eller din firmas erhvervsvirksomhed, beder vi dig at kontakte Saunalhti Group Plc. Der kan du få yderligere information gennem vore forretningsafdelinger. Disse vilkår skal kun gælde hvis og når du har indgået en aftale med os om Wippies-tjenester på en af vores websider (som for f.eks. eller fællesbenævnt wippieswebsider ). Hvis du allerede indgår i en eller flere aftaler, der omfatter andre tjenester fra Saunalahti Group Plc, skal disse vilkår ikke gælde den slags aftaler. Det er vigtigt at bemærke, at du ikke kan erhverve kommunikationstjenester (f.eks. prænumerationer på mobile tjenester eller computertilslutninger) på basis af disse vilkår. Udover disse vilkår er alle Wippies-tjenester på nuværende tidspunkt understillede de modsvarende tjenestebeskrivelser og tjenestespecifikke vilkår, der er angivet på vores Wippies-websider, ved bestilling af gældende Wippies-tjeneste. Vi har vedtaget alle aktioner for at forsikre os om at disse vilkår passer overens med en tillempet lovbestemmelse. Hvis det til trods for dette ikke skulle opfylde lovbestemmelsens krav, skal det anses at være klarlagt, at det ikke på nogen måde udgør en begrænsning af den lovbestemmelse, der beskytter dine rettigheder som forbruger, eller af anden tvingende lovbestemmelse. Derudover vil vi ved eventuelle konflikter mellem disse vilkår og sådan lovbestemmelse, tolke det relevante materiale til din fordel og i overensstemmelse med loven om forbrugerbeskyttelse. Wippies-medlemskab Når du registrerer dig på Wippies-websiden, bliver du en Wippies-medlem dvs. et medlem i Wippies community, hvilket giver dig ret at bestille og bruge Wippies-tjenester. Bemærk at anvendelse af andre Wippies-medlemmers kommunikationstjenester eller tilslutninger kræver, at også du bruger Wippies-hardware og/eller at du har betalt gældende afgifter. Den personlige information, du afgiver til os ved registreringen, bliver lagret i vores kundedatabase. Ved ændringer i denne information (f.eks. navne- eller adresseændringer) beder vi dig informere om dette hurtigst muligt. Hvis vi har anledning til at mistænke nogen slags fejlagtighed i den information du afgiver, vil vi afslutte Wippies-tjenesten, hvorved alt dit materiale og information, der er koblet til tjenesten, vil holde op med at virke Når du bruger Wippies-tjenesten, bliver ekstra information, som er specifik for dig, dannet i vort system. Denne information vil selvfølgelig ikke indeholde personlig information (som f.eks. indehold i mails du sender eller modtager via Wippies mail-tjeneste) eller dit eget materiale. Den information, vi har om dig, bliver håndteret med yderste forsigtighed. Ved håndtering af dine personlige data (f.eks. ved overførsel eller sletning af data til tredje part) vil vi selvfølgelig efterleve gældende lovbestemmelse, her persondataloven, i det omfang denne lovbestemmelse er mulig at tillempe på vores virksomhed. Du kan når som helst kontrollere dine personlige data, som vi

2 håndterer, ved at sende os en opfordring om dette. På Wippies-websiderne finder du desuden en beskrivelse af vores personlige datafiler som forklarer, hvordan vi håndterer dine personlige data. Ved slutningen af registreringen vil du give os din fuldstændige godkendelse af, at dine personlige data bruges eller gives ud med formålet at bedrive direkte markedsføring. Du har dog altid ret til at trække denne godkendelse tilbage og dermed forbyde os at sende eller på anden måde overføre markedsføringsmateriale til dig. Frameldelsen kan ske elektronisk fra indstillingsmenuen i vor tjeneste. Aftale og overladning Uanset om du er blevet en Wippies-medlem ved registreringen eller ikke, skal du alligevel lave en aftale med os for hver enkel Wippies-tjenester, du tilslutter dig til. Aftalen laves, når du har bestilt en Wippies-tjeneste på Wippies-websiden og vi er begyndt at levere denne tjeneste. Vi vil også levere en ordrebekræftelse, der sendes til den mailadresse, du angiver ved bestillingen. Det er vigtigt at bemærke, at selvom loven om forbrugerbeskyttelse giver dig ret at afbestille tjenesten inden en vis tid fra vor ordrebekræftelse (i Finland er f.eks. denne tidsperiode 14 dage), så kan du ikke afmelde din bestilling og tjeneste, når vi har begyndt leveringen. Dette har selvfølgelig ingen indvirkning på din ret til at annullere tjenesten i overensstemmelse med disse vilkår. Hvis du har valgt en Wippies-tjeneste med fast aftaleperiode (f.eks. gennem at forudbetale for en vis tidsperiode) skal tjenesten fortsat gælde under hele den aftalte tidsperiode. Dette har selvfølgelig ingen indvirkning på din ret til at annullere tjenesten i overensstemmelse med disse vilkår. Hvis du har valgt en Wippies-tjeneste med fast aftaleperiode (f.eks. gennem at forudbetale for en vis tidsperiode) skal tjenesten fortsat gælde under hele den aftalte tidsperiode. Når du bestiller en tjeneste, vil du blive bedt om at give os forskellig information for at få tjenesten leveret. Det er meget vigtigt, at du giver den korrekte information. Vi forventer selvfølgelig også, at du opdaterer eventuelle ændringer i informationen. Ved at holde os opdaterede om denne slags ændringer undgår du unødige problemer og ekstra omkostninger. Brugere af Wippies-tjenester Vi forsøger at begynde leveringen af tjenesten hurtigst muligt efter din bestilling, dog altid senest på det tidspunkt som er angivet på ordrebekræftelsen, hvis ikke omstændigheder på grund af tredje part forhindrer dette. For at få adgang til Wippies-tjenesten hurtigst muligt skal du sikre dig, at din software, din programvare og dine opkoblinger virker korrekt. Vi skal levere tjenesterne til dig på den måde, vi bedømmer er mest lempelige. Vores mål er at kunne give dig den bedste mulige service. På grund af dette kan vi nogle gange behøve at lave ændringer, som påvirker de tekniske platforme og tjenesternes brugbarhed og tilgængelighed (se også afsnittet Ændringer i Wippies-tjenesterne ). Som en del af vores tjeneste kan visse programvarer eller dokumenter medfølge. Bemærk at din ret til at bruge sådanne programvarer eller dokumenter beskrives mere udførligt i licensvilkårene, der medfølger den respektive Wippies-tjeneste. Det er altid afgørende, at du kun bruger programvaren i overensstemmelse med de anvisninger og licensvilkår, som er anvist, og kun med formålet at bruge vores tjeneste under tjenestens vilkår. Hvis du ikke accepterer licensvilkårene, kan du informere os dette via mail. Du får da en bekræftelse på, at din ret til at bruge gældende Wippies-tjeneste ophører samtidig med mailen. Retten til ejerskab af programvare eller dokumenter tilfalder os eller vore

3 underlicensgivere. På grund af dette må du ikke kopiere, oversætte, udføre reverse engineering eller ændre programvaren eller dokumenterne på nogen måde. Du må heller ikke overlade disse til tredje part foruden ved situationer der sådant handlende støttes af tvingende lovbestemmelse. Det er også væsentligt, at du med yderst forsigtighed beskytter eventuelle bruger-id og/eller passwords, som du eventuelt modtager, når du er begyndt at bruge Wippies-tjenesten, ved registreringen eller i andre tilfælde. Hvis du mister dit bruger-id eller dit password, eller hvis du mistænker, at de er kommet i forkerte hænder, skal du informere os om dette umiddelbart, så vi kan lukke din Wippiestjeneste. Dit ansvar for brugen af Wippies-tjenesten med dit bruger-id og dit password ophører automatisk på det tidspunkt, du fortæller os dette. Du skal bruge vores tjenester på en sådan måde, at du ikke lagrer, henter, tillader eller distribuerer (distribution til eller via) materiale eller indehold, der bryder med andre personers rettigheder, er umoralsk/forulempende eller strider mod tillempede lovbestemmelse. Du skal især sikre dig om, at alt materiale eller indehold, du lagrer, henter, eller distribuerer, ikke udgør hindring eller forårsager problemer for vores tjenester, andre brugere eller kommunikationstilslutninger. Hvis sådanne hændelser indtræffer, eller hvis nogen angiver, at sådanne hændelser er indtruffet, bliver vi nødt til at afslutte din tjeneste eller slette modsvarende materiale eller indhold fra tjenesten. I visse tilfælde kan vi også være nødt til at informere myndighederne om sådant materiale eller indhold. Formålet med nogle af vore tjenester er at lade dig lagre materiale, så du kan have adgang til det hvor og når som helst, hvor du har adgang til internettet. Vi prøver selvfølgelig at sikre, at dit materiale er i sikker forvaring og laver derfor almindelige sikkerhedskopier kontinuerligt. Det kan dog til trods af vore anstrengelser ske, at dit materiale ødelægges, ændres eller mistes. Vi anbefaler derfor, at du selv laver sikkerhedskopier af det materiale, du lagrer på vores tjeneste (f.eks. i din computer eller på separate lagringsmedier, så som CDR-diske). Bemærk at tjenestebeskrivelserne eller andre dokumenter, der beskriver vores tjenester og tjenestespecifikke vilkår, kan omfatte mere detaljerede krav eller forudsætninger for hver enkelt tjeneste. Vi anbefaler derfor, at du ordentligt læser igennem al vor dokumentation om vore tjenester, før du begynder at bestille Wippies-tjenester. Ændringer i Wippies-tjenesterne Vi kan i overensstemmelse med ovenstående, blive nødt til at ændre de Wippies-tjenester, du bruger, eller dele af disse (vi kan f.eks. når det gælder Wippies-Mail-tjenesten, ændre eller korrigere den mailadresse og også det password, du har fået, eller begrænse antal brugere af tjenesten). Sådanne ændringer kan f.eks. bero på udvikling af tjenesterne, ændringer i lovbestemmelsen eller beslutninger fra myndigheder, der påvirker vores tjenester. Nogle ændringer kan kræve tilfældige begrænsninger i adgangen til vore tjenester. I disse situationer forsøger vi at gøre disse begrænsninger så kortvarige som muligt. Hvis vi på forhånd ved, at der skal ske ændringer, vil vi meddele dette mindst en måned forinden. Vi beklager eventuelle situationer, hvor forandringer kræver ændringer i din software og/ eller de opkoblinger, du bruger. Du kan selvfølgelig altid opsige aftalen, du har lavet med os, hvis vore forandringer har en væsentlig påvirkning på Wippies-tjenesterne eller forårsager omkostninger for dig. Vi kan nogle gange blive nødt til at afbryde en vis tjeneste eller en del af denne. Det kan f.eks. ske i kombination med yderligere forbedringer af Wippies-tjenesterne. Vi vil meddele dig om sådanne afbrydelser mindst en måned før den faktiske dato for afbrydelsen. Hvis eventuelle forskudsindbetalinger er blevet gjort til den Wippies-tjeneste, der er blevet afbrudt, kommer vi til at

4 tilbagebetale den del af betalingen, som gælder til efter datoen for afbrydelsen. Når vi informerer dig om afbrydelsen vil vi også oplyse dig om, hvad du skal gøre for at få dine forskudsindbetalinger tilbage. Som du sikkert ved, kan vi være nødt til at afslutte leveringen af vore tjenester, hvis dette er nødvendigt for almen orden og sikkerhed. I nogle situationer kan vi desuden behøve at ændre eller korrigere en adgangskode, vi har givet dig, eller information, som er knyttet til den Wippies-tjeneste, du bruger, hvis beslutninger fra behørige myndigheder eller servicerelaterede eller tekniske omstændigheder kræver dette. Igen vil vi da forsøge at informere dig om denne type af ændringer i forvejen, så du kan forberede dig. Bemærk dog at ændringer af overordnede eller underordnede lovbestemmelser, eller vedtagne beslutninger af behørige myndigheder, må efterleves og gælder, selvom du ikke er blevet underrettet, fra det dato, ændringerne eller beslutningerne er trådt i kraft. Hvis du til sidst skulle ville lave ændringer i den Wippies-tjeneste, du bruger, kan du sende os et ønske om ændring via Wippieswebsiden eller, hvis det er muligt, lave ændringerne via My Wippies indstillingssiderne. I visse tilfælde kan du debiteres for en ændringsafgift. Vi anbefaler derfor, at du læser vores prisliste igennem på Wippies-websiden, før du sender en anmodning om en ændring eller selv laver ændringen. Wippies Mail-tjenesten Med Wippies Mail-tjenesten kan du sende og modtage mails og bruge en mailadresse af typen wippies.dk eller wippies.com uden ekstra afgifter. Du kan også give forslag til domænenavne, som du vil bruge i fremtiden. Vi vil erhverve nogle af disse domænenavne, som Wippies-medlemmerne er interesserede i og tilbyde alle Wippies-medlemmer at kunne bruge dem. Det er vigtigt at forstå, at vi har ejerskabet til alle domænenavne, selvom du alene bruger et vist domænenavn. Du bruger Wippies Mail-tjeneste under eget ansvar. Dette er specielt vigtigt at forstå, når det gælder indholdet i den e-post, du sender og modtager. Af den grund anbefaler vi, at du læser brugsanvisningerne til vores tjenester, så du undgår uønskede konsekvenser. Du må gemme dit bruger-id og password til din Wippies Mail-tjeneste på en sikker måde. Hvis du mister eller glemmer dit bruger-id eller password, kan vi ikke åbne din brugerkonto på ny, hvilket betyder, at dit materiale går tabt. Det er meget vigtigt at vide, at din personlige brugerkonto kan blive lukket, hvis du overtræder Wippies Mail-tjenestens vilkår, eller hvis du ikke bruger tjenesten i mindst tre måneder. På grund af at Wippies Mail-tjenesten tilbydes til dig uden afgifter, kan vi ikke tage noget ansvar for mistet materiale eller forstyrrelser, som du eller tredjepart får i forbindelse med tjenesten, dens brug eller ændringer i den. Desuden er det væsentligt, at du laver nødvendige sikkerhedskopier af materialet, eftersom vi ikke kan garantere, at dit materiale eller indholdet i tjenesten bibeholdes. Din egen hardware og softwareprogramvare Du skal sørge for at hardwaren (f.eks. din computer og dit modem), softwaren og internetopkoblingen, som du har brug for, for at kunne bruge vore tjenester, fungerer. Eventuelle omkostninger i forbindelse med disse (f.eks. adgangs-, underhold-, og brugerafgifter) skal du også sørge for. Det er også dit ansvar, at alle ovenstående ting er kompatible med vores tjenester, og at ingen andre hindringer for at bruge Wippies-tjenesterne forekommer.

5 Vi tager ansvar ikke for noget af det ovenstående. Det er også vigtigt at indse, at offentlige netværk medfører risiko hvad gælder datasikkerhed og databeskydning. Vi har efterstræbt at skabe vores tjenester (inklusiv Wippies-hardwaren) på en sådan måde, at de skal være udrustede med passende mekanismer for datasikkerhed og databeskydning. Men vi kan ikke garantere en fuld beskyttelse for vores tjenester, eftersom databeskyttelsen påvirkes af det, du selv gjort for at beskytte dit eget system (f.eks. din hardware) og din agtsomhed. På grund af dette må du sikre dig, at den hardware, (som f.eks. din computer og andre terminaler) og de kommunikationstilslutninger, der bruges i kombination med vore tjenester, er beskyttet med passende programvare. Du må også opdatere dit datasikkerhedsprogram umiddelbart, når en opdatering eller en ny version bliver tilgængelig. Vejledningen her ovenfor er til for at gøre dig medvidende om forhold, der kan medføre ekstra omkostninger og andre ubehagelige overraskelser. Hvis du har spørgsmål om datasikkerhed gældende din hardware eller dine kommunikationstilslutninger, eller om hvordan du beskytter disse fra skadelig trafik (f.eks. virus eller spammails), kan du kontakte os via Wippies-websiderne. Vi vil da henvise dig til nogle af vore partnere, der tilbyder datasikkerhedstjenester under separate aftaler. Hvis vi får at vide, at vore tjenester er udsatte for et specielt trussel, vil vi selvfølgelig informere dig om dette hurtigst muligt. Vi kan ved dette tilfælde eventuelt anbefale handlinger, du kan udføre for at minimere eller afværge truslen, samt informere om de omkostninger, der sandsynligvis er forbundet med disse handlinger. Wippies-hardware Hvis du bestiller hardware (og inkluderet software) af os, leverer vi Wippies-hardwaren til din hjemadresse. For at lave Wippies-community så komplet som mulig, forventer vi, at du installerer og bruger Wippies-hardwaren, vi leverer til dig. I overensstemmelse med ovenstående kræver vi, at Wippies-hardwaren, vi gratis har leveret til dig, er sat i drift i overensstemmelse med de anvisninger, der følger med Wippies-hardwaren. Dette skal ske inden to uger fra den dato, du modtager pakken. Hardwaren skal aldrig være frakoblet i mere en to uger i træk. Bemærk at hvis kravet for gratis levering ikke opfyldes (se ovenstående), har vi ret til at debitere dig for den hardware, der oprindeligt er leveret uden omkostninger. Debiteringen af Wippies-hardwaren bliver inkluderet i den faktura, der sendes efter leveringen (mere information i afsnittet Afgifter og fakturering ). Når du bruger Wippies-hardwaren, så kan det ske, at andre Wippies-medlemmer bruger din kommunikationstilslutning for at få adgang til internettet gennem deres bruger-id og password, når de logger ind via din opkobling. Wippies har ansvaret for identificeringen af disse Wippies-medlemmer. Hvis du vil ændre, eller allerede har ændret den fysiske placering for din Wippies-hardware, bør du informere os om dette. Det skal ske inden to uger er gået. Send en mail til den adresse, der er angivet på Wippies-siderne, så vil vi opdatere Wippies-tilgængelighedskortet. Hvis Wippieshardwaren ikke fungerer, kan du også informere os om dette i overensstemmelse med ovenstående. Vi vil da hjælpe dig med at løse problemet eller sende dig en ny Wippies-hardware. Fejl i tjenesten Selvom vi prøver at holde vores tjenester tilgængelige for dig kontinuerligt, kan fejl alligevel opstå. Hvis du synes, at vores tjenester ikke modsvarer det, som aftalen gælder, eller hvis der er andre fejlagtigheder, der ikke er opstået på grund af dig eller dine programmer, beder vi dig informere os om dette umiddelbart. Det er meget vigtigt, at du checker din egen hardware, din software eller dine

6 kommunikationsopkoblinger, da forkerte fejlmeldinger forårsager unødigt arbejde for os. Vi kan i sådanne tilfælde blive nødt til at debitere dig for dette arbejde. Vi vil forsøge at rette eventuelle fejl (både dem du har rapporteret og andre fejl) hurtigst muligt. Bemærk dog at denne type af arbejde normalt vil blive udført hverdage mellem 08:00 og 16:00. Hvis en fejl indtræffer efter dette tidsrum, beder vi dig være tålmodig og vente. Service Hvis vi udstyrer dig med adresser med det formål at kunne bruge vore tjenester (f.eks. IP-adresser) har du kun adgangsret til disse adresser. Dette indebærer, at vi (eller vore partnere) vil beholde alle øvrige rettigheder gældende disse adresser. Hvis du stopper med at bruge vore tjenester, skal du tilbagegive adresserne til os. Visse af vores tjenester kan inkludere en dynamisk IP-adresse, der tildeles dig af Wippies. Ellers er der mulighed for at bruge din egen IP-adresse. Mere information findes i vore tjenestespecifikke vilkår, hvilke du bør læse grundigt. Bemærk at de dynamiske IP-adresser kun tildeles med formålet at bruge Wippies-tjenesterne. Du må ikke bruge dem med noget andet formål f.eks. til at registrere den dynamiske IP-adresse for nogen anden tjeneste. Det er også vigtigt at bemærke, at du er ansvarlig for al anvendelse af Wippiestjenesterne under dit bruger-id og password, selvom en anden er den faktiske bruger. I sådanne situationer bliver vi nødt til at henvende os til dig, hvis vi eller en tredje part tager skade eller får omkostninger som følge af dine handlinger. Eftersom identificeringen, der er givet dig, kun må bruges med vores tjenester, kan vi blive nødt til at give samme identificering til en anden person efter at du er holdt op med at bruge vore tjenester. Med hensyn til dette opbevarer vi identificeringen i en måned efter, at du stoppet med at bruge tjenesterne. For at sikre at identificeringen kan bruges uden afbrydelser i fremtiden, skal du slette dem fra dit system inden for en måned. Dette system, med opbevaring i en måned, gælder ikke dynamiske IP-adresser. Afgifter og fakturering Prislister med afgifter og andre omkostninger for Wippies-tjenester findes på Wippies-websider. I disse lister angives prisen for samtlige tjenester og en oversigt over de generelle prissætnings- og faktureringsprincipper, vi benytter. Da vi kan behøve at ændre vores prislister (selvfølgelig indenfor de grænser, der findes fra lovbestemmelser), anbefaler vi, at du kontrollerer den aktuelle pris, når du bestiller tjenester. Hvis ændringen også gælder tidligere bestilte tjenester, vil vi meddele dig om sådanne ændringer mindst en måned før de nye priser vil træde i kraft. Du har da muligheden for at opsige de respektive tjeneste. Du bør sende os en meddelelse om opsigelse enten via mail gennem Wipipis-websiden eller i anden skriftlig form mindst to uger før den dato, de nye priser træder i kraft. Generelt er vores tjenester prissatte med en fast månedsafgift, der faktureres og som skal betales på forhånd for hver faktureringsperiode. Når du begynder at bruge vores tjenester, skal du betale afgifterne i overensstemmelse med prislisterne og vores standardperioder for fakturering. Hvis du har brugt vores tjenester for at kunne bruge andre tjenester, der tilbydes af tredje part og Wippies har et faktureringsaftale med denne part, kan vi, når vi fakturerer for vores egne tjenester, også fakturere dig for denne tredje parts tjenester. I sådanne tilfælde baseres omkostningerne og faktureringen kun på tredje parts prislister. Vi tager ikke ansvar for disse tjenester eller omkostninger. Hvis du opsiger en Wippies-tjeneste, som du har

7 bestilt for en fast periode, vil vi ikke tilbagebetale nogen del af det beløb, du allerede har betalt. Dette gælder selvfølgelig ikke i situationer, hvor din opsigelse beror på ændringer, vi gjort i tjenesten (f.eks. tekniske ændringer) og er så grundliggende, at du ikke længere kan bruge tjenesten med din hardware uden ekstra omkostninger. Andre sådanne situationer kan være, når vi har ændret prisen og disse ændringer træder i kraft før slutningen af den faktureringsperiode, du har betalt for, eller som følge af en fejl i vores tjeneste, som vi ikke har kunnet reparere. Hvis faktureringen for vores tjeneste undtagelsesvis baseres på volumen af eller tiden for din anvendelse af tjenesten, vil vi fakturere dig måneden efter. Sådanne volume eller tidsbaserede tjenester og spørgsmål om fakturering af disse beskrives detaljeret i de tjenestespecifikke vilkår. Du skal betale for vores tjenester før den seneste betalingsdato angivet i fakturaen. Hvis du af en eller anden grund ikke betaler per denne dato, vil vi sende dig en påmindelse via mail. Hvis vores mail ikke når dig og/eller vi finder det nødvendig, vil vi også sende et brev. Bemærk at du bliver skyldig i at betale rente på en betaling, der betales efter fakturaens sidste dato. Dette sker i overensstemmelse med gældende lovbestemmelse. Hvis vi til slut bliver nødt til at inkassere det udestående, vi har med dig, bliver du skyldig i at betale omkostningerne for disse inkassokrav. Bemærk at vi også, udover de følger, der er blevet beskrevet ovenover, har ret at opsige og afslutte de Wippies-tjenester, du bruger. Med hensyn til dette anbefaler vi, at du grundigt læser afsnittene nedenfor. Når du har sendt din bestilling ind, kan det skes at vi kontroller din kreditværdighed. Hvis denne kreditkontrol ikke godkendess kan vi enten afvise din bestilling eller afkræve en forudbetaling. Hvis vi beslutter det sidstnævnte, vil vi meddele dig grundlaget for denne opkrævning. Hvis du synes, at en faktura, som vi har sendt dig, på nogen måde er forkert, beder vi dig kontakte os umiddelbart, så vi kan kontrolle den. Hvis du efter vores kontrol stadig synes, at fakturaen er forkert, beder vi dig betale den del af fakturaen, du mener er korrekt, og så sende os en detaljeret forklaring over de dele, du anser for at være forkerte. Du kan naturligvis også bede passende forbrugermyndighed (som f.eks. Forbrugerklagenævnet) om en anbefaling af, hvordan tvivlen om fakturaen skal løses. Et af vores hovedprincipper er at følge de anbefalinger, der udsendes fra behørige myndigheder. Opsigelse af aftalen Hvis du ikke har bestilt vores tjeneste for en fast periode, kan du når som helst opsige tjenesten med to ugers opsigelsesfrist. Du sender bare en mail eller en anden skriftlig meddelelse i overensstemmelse med anvisningerne på Wippies-websiden. Vi kan på lignende måde, men med to måneders opsigelsesfrist, opsige en sådan tjeneste gennem en mail eller brev til den adresse, der findes i vores kundedatabase. Hvis en længere opsigelsesfrist forskrives i en lovbestemmelse (som loven om forbrugerbeskyttelse), skal denne længere periode gælde. Hvis du har bestilt tjenesten for en fast periode (f.eks. ved at betale et forskud for en angivet faktureringsperiode), ophører tjenesten og din pligt for at betale for den automatisk ved slutningen af den faste tidsperiode. Cirka en måned før datoen vil vi slutteligt spørge dig, om du vil fortsætte med at benytte tjenesten. Vi kan på din anmodning lukke tjenesten i en vis periode eller til du meddeler os andet. Du skal imidlertid alligevel betale grundafgifterne for tjenesten, selvom den er lukket. Vi kan desuden tvinges til at lukke din tjeneste, hvis du har bestilt den med brug af forkert information, eller hvis du ikke har betalt afgifterne (inklusiv den forskudsbetaling, vi eventuelt har afkrævet)

8 indenfor betalingsfristen. Dette vil også ske, hvis politi eller anden behørig myndighed kræver dette efter at have fremført motivet for kravet (f.eks. at det materiale, du har distribueret gennem vores tjeneste, udgør en tredje parts rettigheder eller er umoralsk, ulempeligt eller imod loven. Det kan også være, hvis en identificering, du tilbydes af os, pludselig bruges af en anden person, som ikke har ret til at bruge den). Hvis vi bliver nødt til at lukke tjenesten, bliver det materiale, som du eventuelt har lagret i tjenesten (f.eks. mails eller andet personligt materiale), destrueret. Under nogle omstændigheder kan enten du eller vi opsige tjenesten med umiddelbar virke. Du vil måske gøre det, hvis tjenesten adskiller sig væsentligt fra aftalen, og hvis vi ikke retter problemerne eller tilbyder en anden tjeneste indenfor rimelig tid fra det tidspunkt, du underrettede os om problemerne, eller hvis en tjeneste forsinkes meget på grund af vores agerende. Fra vores side kan et sådant behov for at opsige aftalen opstå af flere grunde. Hvis tjenesten på din foranledning lukkes i mindst en måned; hvis du er erklæret insolvent (f.eks. er sat i konkurs); hvis en behørig myndighed fastslår, at du har været delagtig i planlagt blokering eller forstyrrelse af telekommunikation, eller hvis et krav fra behørig myndighed er udsendt i overensstemmelse med beskrivelsen ovenfor og du ikke iværksætter rettelser inden en måned fra vor meddelelse. Dette kan også ske, hvis du på nogen anden måde har overtrådt brugervilkårene, der er gældende for vores tjenester. Skadeerstatning og ansvarsbegrænsning Hvis vores tjeneste er forkert (dvs. at den ikke er i overensstemmelse med tjenestebeskrivelserne og vilkårene), har du ret til at kræve, at vi foretager rettelserne uden omkostninger for dig. Du må imidlertid give os mulighed for at reparere problemerne foruden når: 1) de korrigerende reparationer indebærer væsentlige ulemper for dig eller en risiko for, at de omkostninger, der kommere ikke tilbagebetales, eller 2) hvis du har nogen anden særlig anledning til at sige nej til vores korrigerede rettelser eller reparationer af problemet. Hvis du synes, at du har taget skade af en fejl (i overensstemmelse med ovenstående), hvilket skyldes os, beder vi dig redegøre for følgende punkter koblet til erstatning for sådan skade: Du skal fremstille en motiveret begrundelse og tydeligt vise skadens beløb. Vi giver dig selvfølgelig ikke erstatning af skader, som er opstået på baggrund af force majeure i overensstemmelse med nedenstående. Vi påtager os intet ansvar for indirekte skader eller ulemper (f.eks. tabt tid, mistet materiale eller data, pantsættelse eller lignende). Meddelelse Vi beder dig sende alle meddelelser skriftligt (f.eks. via mail) i overensstemmelse med de anvisninger, der findes på Wippies-websiden. Hvis vi har en meddelelse til dig, vil vi sende denne med post eller mail til den adresse, der findes i vores kunderegister. Vi regner med, at meddelelsen altid når dig inden syv dage efter, at den er sendt med post, eller den hverdag, der følger dagen, da mailen er sendt. Force majeure Hvis dine eller vore handlinger forhindres af force majeure, skal ingen overtrædelser af disse eller andre vilkår, som kan tillempes på tjenesten, blive set som indtræffende. En force-majeure-hændelse er en situation eller omstændighed, som er opstået efter at aftalen er signeret, som forhindrer, at de skyldigheder, som findes i kontrakten, kan opfyldes og som ikke skyldes den, som ansøger om den.

9 Følgerne af denne situation skal heller ikke kunne være forhindrede. Nogle eksempler på sådanne force majeur-hændelser er krig, oprør, nedbrud i energitilførsel, strejke eller lignende arbejdskonflikt, ildsvåde, kraftigt uvejr, kabelskader forsaget af tredje part. Hvis du f.eks. er forhindret i at betale vores faktura på grund af force majeure, skal dette ikke lede til nogle af de følger, der er angivne i disse vilkår. Du skal selvfølgelig informere os om hændelserne hurtigst muligt. Tvivler og gyldig lov Vores tjenester og modsvarende vilkår skal være underlagt dansk lovbestemmelse. Ved tvivl mellem dig og os, gældende tjenesterne, og ingen fælles afgørelse er mulig, skal denne tvivl primært afgøres i Københavns tingsret. Du kan alternativt henføre sagen til tingsret i din hjemmekommune, eller afkræve en beslutning af behørig forbrugerbeskyttelsesmyndighed. Vilkårenes gyldighed samt ændringer Disse vilkår træder i kraft fra den dato, de publiceres på Wippies-websiderne og vil være gyldige til videre. Som vi har forklaret her ovenfor kan vi ændre tjenesterne i fremtiden. Det samme gælder disse vilkår. Vi vil da informere dig om de nye vilkår i en kundemeddelelse (f.eks. via mail, sammen med en faktura, eller i anden skriftlig form) mindst en måned før, de nye vilkår træder i kraft. Det er vigtigt at forstå, at de nye vilkår gælder alle vores tjenester inklusiv dem, du har bestilt før vilkårene træder i kraft, og erstatter de gamle vilkår. Når du har modtaget meddelelsen om de nye vilkår, har du en måned til at bestemme dig om vil opsige de tjenester, der påvirkes af de nye vilkår. Hvis du beslutter dig for at opsige tjenesten/tjenesterne, kan du gøre dette med to ugers opsigelsesfrist (uanset om du har bestilt tjenesten/tjenesterne for en fast periode eller ikke). Vi vil da tilbagebetale det beløb, som modsvarer afgifterne, du har betalt i forskud. Wippies, Linnoitustie 4 B ESPOO, Finland. Wippies er en del af Saunalahti Group Plc.

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S 1. Vilkårenes omfang 1.1. Vilkårene regulerer forholdet mellem parterne Nets A/S (herefter kaldet Leverandøren) og lejer af terminaler og serviceydelser

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Nedenstående betingelser gælder alle salg gennem Autolog s webside, samt salg via forhandlere eller tredjepart. Betingelserne er gældende så længe, der ikke

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Betingelser for hosting

Betingelser for hosting Betingelser for hosting Gældende fra 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 1 Anvendelse af Powerbookings serviceydelser... 3 1.a Lovlige formål... 3 1.b Trafik... 4 1.c Uautoriseret brug... 5

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere