Redegørelse Kollision under rangering i Kastrup d OFFENTLIGGJORT JULI 2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse Kollision under rangering i Kastrup d OFFENTLIGGJORT JULI 2022"

Transkript

1 Redegørelse Kollision under rangering i Kastrup d OFFENTLIGGJORT JULI 2022

2 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig organisation, der har til formål at undersøge havarier, ulykker og hændelser inden for luftfart og jernbane. Havarikommissionen undersøger ulykker og hændelser på jernbaneområdet med henblik på at forbedre jernbanesikkerheden og forebygge ulykker. I overensstemmelse med jernbaneloven afspejler denne redegørelse Havarikommissionens undersøgelser og sikkerhedsmæssige vurderinger af omstændighederne ved ulykken eller hændelsen samt dens årsager og konsekvenser. Undersøgelserne har alene et jernbanesikkerhedsmæssigt formål og tager ikke sigte på at placere skyld eller erstatningsansvar. Derfor kan enhver brug af denne redegørelse til andre formål end at forbedre jernbanesikkerheden eller forebygge jernbaneulykker og -hændelser, føre til fejlagtige eller misvisende fortolkninger. Eftertryk - også i uddrag - er tilladt med tydelig kildeangivelse.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT RESUMÉ FAKTA Beskrivelse af uheldet Omstændigheder Omkomne, kvæstede og skader i øvrigt Ydre forhold UNDERSØGELSER Interview af involverede Sikkerhedsbestemmelser Materieltekniske undersøgelser Infrastrukturforhold Trafiksikkerhedsforhold Beskrivelse af infrastrukturen og signalsystemet (signaler og sikringsanlæg mv.) Radiosamtale Menneskelige faktorer Tidligere hændelser af lignende art ANALYSE KONKLUSION ALLEREDE TRUFNE FORANSTALTNINGER ANBEFALINGER...17 Side 3 af 17

4 GENERELT Sagsnummer: Dato: D Tidspunkt: Kl. 17:45 Sted: Kastrup Uheldstype: Alvorlig ulykke Uheldskategori: Kollision Kørselskategori: Rangering Infrastrukturforvalter Banedanmark Jernbanevirksomheder: DSB Generelt Personskade Omkomne Alvorligt kvæstede Lettere kvæstede Passagerer: Personale: Personer i overkørsel: Uautoriseret: Andre: Underretning Havarikommissionen modtog underretning d kl. 18:52 fra Politiet om, at et rangerende togsæt var kollideret med et holdende togsæt på rangerområdet ved Københavns Lufthavn Kastrup station. Der var skader på materiel og infrastruktur. Togenes personale blev kørt til skadestuen for kontrol. Side 4 af 17

5 1 RESUMÉ Et togsæt Litra ET (tog B), var under rangering fra parkeringsområdet ved klargøringscenteret (KAC) til Københavns Lufthavn Kastrup station spor 2, da det kolliderede med materiel (tog A) bestående af tre togsæt, som holdt og ventede på køretilladelse. Kort før kollisionen var lokomotivførerens (lkf) opmærksomhed kortvarigt blevet afledt af en hændelse inde i førerrummet. Lkf fik ikke i tide afpasset hastigheden, og kunne ikke nå at standse, da han efter hændelsen bemærkede det holdende tog A. Kollisionen skete ved en hastighed på ca. 29 km/t og medførte mindre skader på infrastrukturen, samt omfattende skader på de involverede togsæt. Konklusion Tog B kolliderede med det holdende tog A fordi bremsningen blev indledt for sent i forhold til den hastighed togsættet rangerede med. Følgende faktorer vurderes at have været medvirkende til, at bremsningen blev indledt for sent. Tog B sænkede ikke hastigheden inden det nåede frem til det sted, hvor udsynet begyndte at blive begrænset, sandsynligvis fordi lkf hverken havde erfaring for eller forventede, at sporet kunne være besat på så lang afstand fra det næste signal. Samtidigt bemærkede lkf ikke det holdende tog A i tide, fordi hans opmærksomhed kort forinden i ca. 5 sekunder, havde været bortledt af en hændelse i førerrummet. Resumé Hændelsen og de foreliggende oplysninger giver ikke anledning til anbefalinger af forebyggelsesmæssig karakter. Side 5 af 17

6 2 FAKTA 2.1 Beskrivelse af uheldet Søndag d kolliderede et rangerende togsæt med et holdende togsæt på spor 42 i Københavns Lufthavn Kastrup station. Begge togsæt var undervejs fra parkeringsområdet ved Klargøringscenteret ved Kastrup KAC til perron i spor 2, for at påbegynde togkørsel. Ved kollisionen afsporede det holdende togsæt med én bogie. Fakta 2.2 Omstændigheder Materiellet som skulle bruges til intercitytog IC (Tog A) bestående af tre togsæt (MF 5095, MF 5027 og ER 2003), var kørt fra spor 32 ved KAC imod Københavns Lufthavn Kastrup station spor 2. Perron udkørselssignal (PU) P422 viste forbikørsel forbudt, fordi perronsporet var besat af forsinket lyntog L Tog A standse derfor foran P422. Efterfølgende var materiellet til regionaltog ØK (Tog B) bestående af et togsæt (ET 4403), undervejs fra spor 36 ved KAC. Tog B skulle også til perron i spor 2, men skulle efter køreplanen først ekspederes efter tog A. Forsinkelsen af lyntog 50067, og derefter tog A betød, at tog B var forsinket ca. 6 minutter da rangeringen mod spor 2 begyndte. Dværgsignal D424 viste signal Forsigtig forbikørsel tilladt fordi sporstykket herefter var besat af tog A. Efter passage af D424 blev lkf s opmærksomhed kortvarigt afledt, og han bemærkede derfor for sent bagenden af det holdende tog A til, at tog B, som farebremsede, kunne bringes til standsning. Tog B kolliderede med tog A ved en hastighed på ca. 29 km/t Figur 1. Udsnit af sporplan over østlige ende af Københavns Lufthavn Kastrup station med parkeringsområdet ved KAC. Tog A's rute markeret med grønt. Tog B's rute markeret med blåt. Kollisionspunktet markeret med rød cirkel. Signalerne D424 og P422 er markeret med gult. 2.3 Omkomne, kvæstede og skader i øvrigt Ingen kom til skade ved kollisionen, men fire medarbejder blev kørt til kontrol på skadestuen. Der skete omfattende skader på det involverede materiel, samt mindre skader på infrastrukturen. Omkostningerne til skaderne er estimeret til ca. kr ,- Side 6 af 17

7 Kollision Fakta Alvorlig ulykke 2.4 Foto 1. Forenden af tog B (ET 4603) efter Foto 2. Bagenden af tog A (ER 2103) efter kollisionen. Foto: DSB. kollisionen. Foto: DSB. Ydre forhold Solen skinnede fra vestlig retning (264 ) og stod 30 over horisonten. Sporet kurvede mod venstre de sidste 700 meter frem mod kollisionspunktet, først svagt, startende med en retning på 285, for de sidste 200 meter at gå fra 270 til meter før kollisionen kørte tog B direkte mod solen (264 ). Figur 2. Kortudsnit fra Google Maps med tog B's rangerrute markeret med blåt, Signal D424 med gult, og kollisionspunktet med rødt. Side 7 af 17

8 3 UNDERSØGELSER 3.1 Interview af involverede Lkf på tog B fortæller, at han holdt ved KAC spor 36. Da det blev tid til, at rangeringen til perron skulle begynde, kaldte han stationsbestyreren (stbst). Her fik han at vide, at Lyntoget var forsinket, så der ville gå lidt tid inden det blev hans tur. Stbst sagde: det kommer nok til at køre lidt tæt. Samtidig kunne lkf se noget materiel til venstre for sig, som begyndte at rangere frem imod perron [ad samme spor som han selv skulle køre på]. Han tænkte, at det var det forsinkede lyntog og at, det nok hurtigt ville være væk. Lkf tog B oplyser, at han opfattede stbst s udsagn om at køre tæt, som om han mente, at togene indbyrdes kom til at køre tidsmæssigt tæt efter hinanden. Efter tre til fire minutter fik tog B tilladelse til at rangere ved at, signalet i spor 36, hvor tog B holdt blev sat på Forbikørsel tilladt. Lkf igangsatte tog B med Automatisk startsekvens (Se afsnit 3.3) og kørte med referencehastighed 35 km/t indtil det begyndte at gå lidt op ad bakke, her hævede han referencehastigheden til 40 km/t. Han kørte så hurtigt som muligt/tilladt, fordi han var forsinket, og gerne ville gøre, hvad han kunne for at indhente forsinkelsen. Lkf havde justerede rullegardinet, så han ikke ville blive generet af solen. Da tog B passerede signal D424 i forsigtig forbikørsel tilladt var den tilladte hastighed 40 km/t. Der var fint udsyn, og således intet, som fik lkf til at overveje at nedsætte hastigheden på dette tidspunkt. Lkf, der havde 12 års erfaring, havde ofte oplevet, at signal D424 viste Forsigtig forbikørsel tilladt. Næsten hver gang havde toget foran været væk inden han nåede frem til signal P422. Lkf mener, at det er sket et par gange, at sporet faktisk var besat, når han nåede frem mod P422. Og i disse tilfælde har der været tale om et kort tog, som ikke nåede så langt tilbage fra signalet, som det var tilfælde ved kollisionen d Da sporet begyndte at gå ned ad bakke, reducerede lkf referencehastigheden til 35 km/t. Lkf havde en termokop stående i en fordybning på førerbordet. På et tidspunkt snittede han termokoppen med armen, hvorved den væltede ned på den åbne taske, som stod på gulvet. Lkf vidste, at koppen ikke ville være tæt selv om den var lukket, så han bukkede sig ned for at fjerne koppen, så kaffen ikke skulle løbe ud på indholdet i tasken. Pga. sollyset var det ikke muligt at se ud af øjenkrogen ud ad frontruden, imens han bukkede sig efter koppen. Lkf mener, at opmærksomheden ud af frontruden var væk i max. 5 sekunder. Da lkf kiggede frem igen, så han noget materiel der holdt lige foran. Han farebremsede, men kollisionen var på dette tidspunkt uundgåelig. Undersøgelser 3.2 Sikkerhedsbestemmelser Kollisionen skete på et område, hvor Banedanmarks Sikkerhedsreglement af 1975 (SR) er gældende. Af 2, 8, 36 og 44 fremgår bl.a. regler og forholdsregler for signaler og rangering. Om signalernes formål fremgår bl.a. - Signalerne giver ordrer og meddelelser, som er nødvendige for at sikre togkørsel og rangering. Signalerne skal altid gives og efterkommes som foreskrevet. Side 8 af 17

9 Om signal Forsigtig forbikørsel tilladt fremgår bl.a. - rangertræk må passere signalet med forsigtighed, når rangeringen er aftalt jf der er ikke garanti for at togvejen er fri - før stationsbestyreren foretager signalgivning Forsigtig forbikørsel tilladt til en rangertogvej, skal denne sikre sig, at rangeringen kan ske uden fare, jf. SODB 1. Om rangering fremgår bl.a. - tilladelse til at påbegynde rangeringen gives ved signal Forbikørsel tilladt eller Forsigtig forbikørsel tilladt - rangertrækkets hastighed skal altid afpasses efter forholdene, således at rangertrækket kan standses foran enhver hindring, og må aldrig overstige 40 km/t - rangerlederen, lokomotivføreren og eventuelt andet rangerpersonale skal under rangeringen være opmærksom på, - om signaler tillader passage - sporskifters rette stilling for den påtænkte kørsel - om rangervejen er fri - anden rangering i området. Undersøgelser 3.3 Materieltekniske undersøgelser Havarilog tog B Ved gennemgang af havarilog for tog B (ET 4403) ses det, at togsættet igangsatte fra parkeringsområdet ved KAC med funktionen automatisk startsekvens. Denne funktion indstillede togsættets hastighedsautomatik (referencehastighed) til 35 km/t, og sørgede for hurtigst mulige acceleration fra 0 til den indstillede hastighed. Havariloggen registrerede, at togsættet accelererede op til 36,9 km/t. Hastigheden blev fortsat styret af hastighedsautomatikken med referencehastighed, som ca. 470 meter før kollisionspunktet blev hævet til 40 km/t. Havariloggen registrerede, at togsættet herefter accelererede op til 43,25 km/t. 153 meter/13 sekunder før kollisionspunktet indledte togsættet automatisk en elbremsning. Dette skete for at holde den valgte referencehastighed 40 km/t på sporet, som her begyndte sit forløb nedad mod det underjordiske perronspor. 115 meter/10 sekunder før kollisionspunktet blev referencehastigheden sænket til 35 km/t, hvorefter togsættet begyndte at elbremse lidt kraftigere. 14 meter/ca. 1 sekund før kollisionspunktet farebremsedes togsættet. Hastigheden var på dette tidspunkt 38 km/t. Ved kollisionspunktet var hastigheden nedbragt til 29 km/t. Dette svarede til en middelretardation på 1,81 m/s² under bremsingen. Tog A Bagerste togsæt afsporede med den bagerste bogie ved kollisionen. 1 Sikringsanlæggene Og Deres Betjening Side 9 af 17

10 3.4 Infrastrukturforhold Fra ca. 150 meter før kollisionspunktet førte sporet nedad mod perronen på den underjordiske station, og ca. samtidig begyndte hegn og senere venstre side af den åbne del af tunnelmundingen at begrænse udsynet frem mod venstre ad sporets forløb. Pga. det begrænsede udsyn fremad mod venstre, blev bagenden af tog A først synlig fra førerpladsen i tog B omkring 75 meter før kollisionspunktet. 3.5 Trafiksikkerhedsforhold Beskrivelse af infrastrukturen og signalsystemet (signaler og sikringsanlæg mv.) Københavns Lufthavn Kastrup station er beliggende på Banedanmarks strækning 11: København H / Hvidovre Fjern Peberholm. Kollisionen skete i spor 42, som er et sidespor, der anvendes til kørsel mellem DSB s KAC og passagerperronerne. Spor 42 er omfattet af stationssikringsanlægget, hvor stbst ved betjening af sikringsanlægget har mulighed for at betjene sporskifter og signaler. Den højst tilladte rangerhastighed er 40 km/t. Hastigheden er overvåget af ATC. Stationssikringsanlægget er af typen DSB 1990, et fuldelektronisk sikringsanlæg, hvor alle funktioner styres af datamater, der normalt fjernstyres (betjenes fra en dataterminal med skærm og tastatur) fra Banedanmarks Fjernstyringscentral (FC) i København, FC Kastrup. Kørslerne til/fra KAC og perronsporene foregår normalt på rangertogveje via signalgivning på henholdsvis DV- og PU-signaler. Når stbst indtaster/udsender en ordre om indstilling af en rangertogvej i fjernstyringssystemet, sikrer sikringsanlægget, at - sporskifter, der skal befares, og som ikke står i rigtig gren, omstilles automatisk - sporisolationer, sporskifter, sporkrydsninger og signaler i togvejen fastlægges - dækningssporskifter og dækningssignaler fastlægges i dækningsstilling - signalet ved togvejens begyndelsespunkt og eventuelle medgående signaler skifter til Forbikørsel tilladt hhv. Forsigtig forbikørsel tilladt, afhængig af betingelserne. En rangertogvej kan være sammensat af flere deltogveje med et endepunkt for hver. Af Banedanmarks betjeningsvejledning SODB fremgår bl.a. sikringsanlæggets betingelser i forbindelse med signalering af signal forbikørsel tilladt og forsigtig forbikørsel tilladt. Eksempelvis vil det ikke være muligt at signalere forbikørsel tilladt, hvis sporisolationer, der skal befares ikke er ubesatte. Er betingelserne for signal forbikørsel tilladt ikke til stede, er sikringsanlægget indrettet således, at signal forsigtig forbikørsel tilladt automatisk gives når: 1. Sporskifter, der skal befares, er fastlagt i rigtig gren. 2. Sporkrydsninger, der skal befares, er fastlagt. 3. Signaler, der skal passeres og et eventuelt signal ved togvejens endepunkt, er fastlagt. Ved brug af signal forsigtig forbikørsel tilladt fremgår det af afsnit 6.1: Det er derfor vigtigt, at betjeningspersonalet allerede før togvejsindstilling sikrer sig, at rangerbevægelsen kan foregå uden risiko. Undersøgelser Side 10 af 17

11 Banedanmark har oplyst at Bestemmelsen i afsnit 6.1 er en påmindelse om at være opmærksom på de forhold der er ved indstilling af togvejen, hvis der ikke er frit i hele togvejen. Rangeringen skal være aftalt, hvis der vises forsigtig forbikørsel tilladt og der er ikke garanti for at togvejen er fri, jf. SR Radiosamtale Lkf på tog B kaldte op fra parkeringsområdet ved KAC til stbst, 6 minutter før det var planlagt, at tog B skulle afgå inde fra spor 2 på Københavns Lufthavn Kastrup station. Stbst: Kastrup, det er [navn] Lkf: Ja, der et her ude i 36, ude i Kac Stbst: Ja goddag Lkf: Sku vi ik snart ha et signal hvis vi Stbst [afbryder]: Jo Lkf: skal køre til tiden inde på Lufthavnen der Stbst: Jae, til tiden bliver det desværre nok ikke, Lynet er Lkf [afbryder]: Nå Stbst: ti minutter forsinket. Han er på vej ned, så IC eren triller frem nu, så kommer du frem efter ham, men vi kører det så tæt som muligt Lkf: Det er i orden. Tak for det Stbst [utydeligt]: Det er du.. Hej Lkf: Hej Undersøgelser 3.6 Menneskelige faktorer Lkf har oplyst, at han ofte oplevede signal Forsigtig forbikørsel tilladt ved rangering fra parkeringsområdet ved KAC, men kun yderst sjældent havde oplevet, at sporstykket herefter var besat af et andet tog. Lkf kendte betydningen af signalet. Dermed vidste han, at sporet kunne være besat, og var klar over, at han skulle afpasse hastigheden efter forholdene. Ud fra lkf s forklaring vedrørende erfaringer med rangering fra parkeringsområdet ved KAC til spor 2 er det muligt, at lkf ikke var forberedt på, at sporet kunne være besat før tunnelmundingen. Tog B var ca. 6 minutter forsinket, og lkf var fokuseret på at gøre, hvad han kunne for at indhente forsinkelsen. Dette indebar, at lkf ville køre så hurtigt som tilladt og muligt. Lkf s opmærksomhed blev pludseligt bortledt fra rangerbevægelsen da hans, ikke helt tætte, termokop væltede ned på den åbne taske. Da han reagerede ved at bukke sig ned for at fjerne termokoppen fra tasken, var det ikke muligt at observere kørslen ud af frontruden, da solen derved blændede lkf under rullegardinet. Da opmærksomheden atter blev rettet ud af frontruden, var det for sent til at undgå kollisionen. Side 11 af 17

12 3.7 Tidligere hændelser af lignende art Havarikommissionen har ikke kendskab til andre hændelser inden for de seneste fem år, hvor tog eller materiel er kollideret efter passage af signal Forsigtig forbikørsel tilladt. Undersøgelser Side 12 af 17

13 4 ANALYSE Da lkf på tog B kaldte op til stbst ved planlagt rangertids begyndelse, fik han at vide, at der var forsinkelser, og at der ville blive kørt tæt. Lkf har oplyst, at han ved tæt kørsel, mere forstod, at der ville være kort tid imellem togene, og mindre, at det handlede om kort afstand. Tog B var ved rangertidsbegyndelse ca. 6 minutter forsinket, og lkf har forklaret, at han ønskede at indhente forsinkelsen, hvorfor han kørte så stærkt som tilladt og muligt. I forbindelse med indstilling af rangerruten fra spor 36 til signal P422, blev signal Forsigtig forbikørsel tilladt på D424 automatisk sat af anlægget, da sporstykket imellem D424 og P422 var besat af tog A. SR 44 og SODB beskriver, at stbst inden indstilling af rangerrute til et besat spor skal sikre sig, at rangerbevægelsen kan foregå uden risiko. Ingen af disse regelværk beskriver dog, hvordan stbst skal sikre dette. Signal Forsigtig forbikørsel tilladt betyder for lkf, at han må passere signalet med forsigtighed, idet sporstykket efter signalet kan være besat. Hastigheden skal altid afpasses efter forholdene, således det er muligt at standse foran enhver hindring, og må aldrig overstige 40 km/t. Hvis udsynet er hindret af eks. beplantning eller bygninger, må hastigheden reduceres, så der med sikkerhed kan standses inden for den afstand, som er synlig for lkf. Lkf på tog B har fortalt, at han opfattede, at signal D424 viste Forsigtig forbikørsel tilladt og har efterfølgende også gengivet den korrekte betydning af signalet. Han var bevidst om, at han skulle tilpasse hastigheden efter forholdene. Ved passage af D424 var der et godt udsyn og efter lkf s opfattelse intet til hinder for at køre med maksimalt tilladt hastighed; 40 km/t. Lkf havde ofte før passeret signal D424 i stilling Forsigtig forbikørsel tilladt, og havde i den forbindelse kun et par gange oplevet, at sporet helt fremme ved P422, var besat. Lkf havde aldrig oplevet-, og havde ingen forventning om, at sporet kunne være besat allerede før tunnelmundingen. Ud fra lkf s forklaring vedrørende erfaringer med rangering fra parkeringsområdet ved KAC til spor 2 er det muligt, at lkf ikke var forberedt på, at sporet kunne være besat før tunnelmundingen. Lkf s opmærksomhed blev afledt fra rangerbevægelsen da hans termokop faldt ned på den åben taske. Han vidste, at koppen ville være utæt, selvom åbningen var lukket, og han ville gerne undgå, at taskens indhold blev vådt af kaffe. Det er sandsynligt, at lkf s opmærksomhed blev bortledt, netop som udsynet frem for rangerbevægelsen begyndte at blive begrænset af sporets kurven mod venstre, et hegn og senere venstre side af den åbne del af tunnelmundingen. Uden opmærksomhed på rangerbevægelsen kunne lkf ikke afgøre nødvendigheden af at nedsætte hastigheden i forhold til den nu reducerede sysafstand frem for toget. Rullegardinet var justeret så det skyggede for solen, men ikke for udsynet frem ad sporet, når lkf sad i førerstolen. Da han bukkede sig ned for at samle termokoppen op, sænkede han sit synspunkt, så han en del af vejen blev blændet af den modgående sol. Dette var medvirkende til at begrænse udsynet frem for rangerbevægelsen. Lkf vurderer selv, at opmærksomheden ud af frontruden var borte i max 5 sekunder. Hastigheden var på dette tidspunkt 43,25 km/t dalende til 38 km/t, hvilket svarer til, at togsættet i løbet af de 5 sekunder tilbagelagde ca. 55 meter. Bagenden af tog A blev synlig fra førerpladsen på tog B ca. 75 meter før kollisionspunktet. Dermed er det sandsynligt, at lkf var i færd med at samle termokoppen op, da bagenden af Analyse Side 13 af 17

14 tog A kom til syne. Farebremsningen blev indledt 14 meter/ca. 1 sekund før kollisionspunktet. Analyse Side 14 af 17

15 5 KONKLUSION Tog B kolliderede med det holdende tog A fordi bremsningen blev indledt for sent i forhold til den hastighed togsættet rangerede med. Følgende faktorer vurderes at have været medvirkende til, at bremsningen blev indledt for sent. Tog B sænkede ikke hastigheden inden det nåede frem til det sted, hvor udsynet begyndte at blive begrænset, sandsynligvis fordi lkf hverken havde erfaring for eller forventede, at sporet kunne være besat på så lang afstand fra det næste signal. Samtidigt bemærkede lkf ikke det holdende tog A i tide, fordi hans opmærksomhed kort forinden i ca. 5 sekunder, havde været bortledt af en hændelse i førerrummet. Konklusion Side 15 af 17

16 6 ALLEREDE TRUFNE FORANSTALTNINGER DSB har oplyst, at virksomheden i marts 2022 har udgivet Nyhedsbrev om DSB s trafiksikkerhed, sikkerhed og beredskab til virksomhedens lokomotivførere. Nyhedsbrevet beskriver bl.a. ulykken ved Kastrup d og formidler resultatet af DSB s egen undersøgelse af ulykken. DSB har supplerende oplyst, at emnet rangering, herunder aftaler for hvor fra, hvor langt, hastighed, forventning/plejer, osv., samt brug af Automatisk startsekvens, bl.a. indgår i lokomotivpersonalets efteruddannelse. Allerede trufne foranstaltninger Side 16 af 17

17 7 ANBEFALINGER Hændelsen og de foreliggende oplysninger giver ikke anledning til anbefalinger af forebyggelsesmæssig karakter. Anbefalinger Side 17 af 17

Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog

Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog 02.11.2012 Side 1 af 9 Redegørelse Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog HCLJ611-2012-93 Ulykke Personpåkørsel Togkørsel Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:02 Sted: Gadstrup station Infrastrukturforvalter:

Læs mere

02.09.2015. Redegørelse. Personbil ramt af tog i overkørsel 265 Thybanen (ved Thisted)

02.09.2015. Redegørelse. Personbil ramt af tog i overkørsel 265 Thybanen (ved Thisted) 02.09.2015 Redegørelse Personbil ramt af tog i overkørsel 265 Thybanen (ved Thisted) 03.09.2014 Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig organisation,

Læs mere

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af SB ORS 03/2017 Hi01 SSB ORS 03/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 03/2017 19.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gyldig

Læs mere

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09. 28.05.2014 Side 1 af 7 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.47 Sted: Holbæk Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Rapport. Tog afsporet under udkørsel fra Lundby station

Rapport. Tog afsporet under udkørsel fra Lundby station 25.10.2017 Rapport Tog afsporet under udkørsel fra Lundby station 26.10.2016 Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig organisation, der har

Læs mere

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev 29.09.2017 Side 1 af 5 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev HCLJ611-2017-265 Ulykke Kollision Togkørsel Dato: 18.08.2017 Tidspunkt: 14:53 Sted: Tinglev - Kliplev Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Rapport. Bil ramt tog i overkørsel 163 ved Sig

Rapport. Bil ramt tog i overkørsel 163 ved Sig 17.06.2019 Rapport Bil ramt tog i overkørsel 163 ved Sig 19. juni 2018 Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig organisation, der har til formål

Læs mere

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad SIN-L Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 19 20 31 32 45 46 50 51 53 54 61 62 63 64 65 67 68 69 71 72 75 76 77 78 81 82 83 86 87 89 90 98 99 100 101 102 105 106

Læs mere

Redegørelse IC-tog afsporet under indrangering på Horsens station

Redegørelse IC-tog afsporet under indrangering på Horsens station 24.09.2015 Redegørelse IC-tog afsporet under indrangering på Horsens station 04.10.2014 619-2014-19 IC tog afsporet i Horsens (4.10.2014) Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

erg sta mellem Redegørelse Side 1 af 9 Ulykke Esbjerg station Banedanmark Omkomne Togkørsel 10:25 ation DSB Lettere kvæstede

erg sta mellem Redegørelse Side 1 af 9 Ulykke Esbjerg station Banedanmark Omkomne Togkørsel 10:25 ation DSB Lettere kvæstede 11.06.2014 Side 1 af 9 Kollision m HCLJ611-2013-204 Dato: Sted: Infrastrukturforvalter: Personskade: Passagerer: Personale: Personer i overkørsel: Andre: mellem Ulykke 09.12.2013 Esbjerg station Banedanmark

Læs mere

Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s

Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s Lokal Rangerinstruks Servicecenter Køge bugt - SKB - Hundige 1-1 Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s 1 Lokal Rangerinstruks Servicecenter Køge bugt

Læs mere

Havarikommissionen. Redegørelse Sagsbehandler: DDS. Barnevogn i klemme i dør ved togafgang fra Bording

Havarikommissionen. Redegørelse Sagsbehandler: DDS. Barnevogn i klemme i dør ved togafgang fra Bording Havarikommissionen Redegørelse Sagsbehandler: DDS 14. december 2007 Journal nr.: 611-000094 Barnevogn i klemme i dør ved togafgang fra Bording 25.07.2006 Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st.

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 72-2 SIN LB Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 1.0 Almindelige bestemmelser Forbindelsessporet mellem Grønnehave og Helsingør station er et Lukket blokafsnit, som via gentagelsspærren registrerer

Læs mere

Rapport. Bred T Person ramt af tog i overgang mellem perroner

Rapport. Bred T Person ramt af tog i overgang mellem perroner 09.08.2018 Rapport Bred T Person ramt af tog i overgang mellem perroner 28.07.2017 Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig organisation, der

Læs mere

Redegørelse. Personpåkørsel i overkørsel 23, Højby på Svendborgbanen

Redegørelse. Personpåkørsel i overkørsel 23, Højby på Svendborgbanen 19.04.2013 Side 1 af 7 Redegørelse Personpåkørsel i overkørsel 23, Højby på Svendborgbanen HCLJ619-2011-33 Ulykke Overkørsel Togkørsel Dato: 03.12.2010 Tidspunkt: 07:42 Sted: Højby station Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

SR - Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

SR - Supplerende Sikkerhedsbestemmelser SR SSB 123-2019 Offentliggjort: 09.07.2019 Gyldig fra: 16.08.2019 Gyldig til: 31.12.2019 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog (ORF test) 1. Generelt 1.1. Formål For afprøvning af fjernbanens operationelle

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 27/2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 01.11.2018 Gyldig fra: 02.12.2018 Gyldig til: 17.01.2019 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Generelt 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s Lokal Rangerinstruks Taastrup 1-2 Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s 13.07.2007 1 Lokal Rangerinstruks Taastrup 2-1 Fordeling: DSB S-tog a/s Trafiksikkerhed DSB

Læs mere

Tog og lastbil kollideret i Pederstrup den 27. februar 2006

Tog og lastbil kollideret i Pederstrup den 27. februar 2006 Havarikommissionen Redegørelse Sagsbehandler: DDS Journal nr.: 610-000032 22. januar 2007 Tog og lastbil kollideret i Pederstrup den 27. februar 2006 1 Undersøgelser 1.1 Hændelsen 1.2 Fakta Undersøgelserne

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 24/2018 27.09.2018 Gyldig fra: 06.10.2018 Gyldig til: 05.10.2019 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted SSB 20-2018 ophæves. TIB strækning 25. Stationer med transitionsområder. Bestemmelser for

Læs mere

banedanmark Drift Sikkerhedsreglement

banedanmark Drift Sikkerhedsreglement banedanmark Drift Sikkerhedsreglement Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 24.04.2005 1355 banedanmark Trafiksikkerhed 11.09.2007 E-mail: mkh@bane.dk Oversigt over rettelsesblade til gyldige fra 24.09.2007

Læs mere

Rapport. Tjæreborg Station Person ramt af tog i overgang mellem perroner

Rapport. Tjæreborg Station Person ramt af tog i overgang mellem perroner 13.08.2018 Rapport Tjæreborg Station Person ramt af tog i overgang mellem perroner 10.08.2017 Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig organisation,

Læs mere

Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120.

Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120. Havarikommissionen Redegørelse Sagsbehandler: DDS Journal nr.: 06-610/28 9. august 2006 Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120. 1 Undersøgelser 1.1 Hændelsen 1.2 Fakta 1.2.1

Læs mere

86 - Spærring af spor. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

86 - Spærring af spor. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 86 - Spærring af spor AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I HUSK! Et spor er ikke spærret før, der er udvekslet en klar og tydelig melding om dette mellem SR arbejdsleder

Læs mere

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Vemb - Thyborøn Havn

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Vemb - Thyborøn Havn SIN. Sikkerhedsinstrukser. Lokale forhold. Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold SIN - Mjba Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 1-3 4-7 8-10 11 12 13-17 18 10.06.2013 Nummeret

Læs mere

Rapport Stationsbetjent (elev) omkommet ved afsporing. Høje Taastrup

Rapport Stationsbetjent (elev) omkommet ved afsporing. Høje Taastrup 06.12.2017 Rapport Stationsbetjent (elev) omkommet ved afsporing. Høje Taastrup 12.12.2016 Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig organisation,

Læs mere

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Odder - Aarhus

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Odder - Aarhus SIN. Sikkerhedsinstrukser. Lokale forhold. Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold SIN - Mjba Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 1-2 3-4 5-13 14-18 09.12.2012 Nummeret på sidst

Læs mere

Redegørelse om signalforbikørsler

Redegørelse om signalforbikørsler Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 11 Offentligt 16.08.11 Redegørelse om signalforbikørsler 1. Indledning og sammenfatning På baggrund af en række artikler i Berlingske Tidende d. 29. juli 2011

Læs mere

Husk stationsbestyrerens sikkerhedsmæssige rolle

Husk stationsbestyrerens sikkerhedsmæssige rolle Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 1, januar 2017 Husk stationsbestyrerens sikkerhedsmæssige rolle Personale, der deltager i sikkerhedstjenesten på stationen, er underordnet en enkelt person, der benævnes

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder m.v. til Trafikstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder m.v. til Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker og sikkerhedsmæssige

Læs mere

SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold. Midtjyske Jernbaner SIN. Sikkerhedsinstrukser Generelle forhold

SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold. Midtjyske Jernbaner SIN. Sikkerhedsinstrukser Generelle forhold SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Odder - Aarhus Vemb - Thyborøn Havn SIN - Mjba Nummeret på sidst indsatte

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

Redegørelse. Middelfart station, passager fik sin fod fastklemt i togets klaptrin

Redegørelse. Middelfart station, passager fik sin fod fastklemt i togets klaptrin 29.09.2016 Redegørelse Middelfart station, passager fik sin fod fastklemt i togets klaptrin Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en uafhængig statslig organisation, der har til formål

Læs mere

Rapport Persontog afsporet under indkørsel på Ruds Vedby Station

Rapport Persontog afsporet under indkørsel på Ruds Vedby Station 31.01.2018 Rapport Persontog afsporet under indkørsel på Ruds Vedby Station 10.02.2017 Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig organisation,

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

Redegørelse. Brand i Lyn 50 HCLJ 619-2012-66 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: Kl. 18:57

Redegørelse. Brand i Lyn 50 HCLJ 619-2012-66 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: Kl. 18:57 14.03.2013 Side 1 af 8 Redegørelse Brand i Lyn 50 HCLJ 619-2012-66 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: Kl. 18:57 Sted: Borup station Infrastrukturforvalter: Banedanmark Jernbanevirksomhed:

Læs mere

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder mv.

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder mv. Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder mv. Jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere, veteranbaner og veterantog

Læs mere

Rapport. Regionaltog kollideret med gravemaskine mellem Skodsborg og Klampenborg

Rapport. Regionaltog kollideret med gravemaskine mellem Skodsborg og Klampenborg 13.11.2018 Rapport Regionaltog kollideret med gravemaskine mellem Skodsborg og Klampenborg 14.11.2017 Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig

Læs mere

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Redegørelse Journal nr.: 04-610/3 13. april 2005 Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen for

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder mv.

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder mv. Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder mv. Jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere, veteranbaner og veterantog

Læs mere

Redegørelse. Brand i IC tog 821 HCLJ 619-2012-81 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 15.09.2012 Tidspunkt: 07:05

Redegørelse. Brand i IC tog 821 HCLJ 619-2012-81 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 15.09.2012 Tidspunkt: 07:05 20.03.2013 Side 1 af 10 Redegørelse Brand i IC tog 821 HCLJ 619-2012-81 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 15.09.2012 Tidspunkt: 07:05 Sted: Ringsted Infrastrukturforvalter: Banedanmark Jernbanevirksomhed:

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ)

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ) 09.02.2012 Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ) 09.02.2012 Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ) Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer

Læs mere

Sikkerhedsuddannelse for tyske lokomotivførere, der skal køre ind og ud af Padborg station

Sikkerhedsuddannelse for tyske lokomotivførere, der skal køre ind og ud af Padborg station INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe... 2 2 Mål... 2 3 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset... 2 4 Beskrivelse af uddannelsen... 2 4.1 Generelt... 2 4.2 Varighed... 2 4.3 Undervisningsmateriale...

Læs mere

Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975

Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 24.04.2005 1355 Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1343 1344 1345/ 1346 1347/ 1348 1349 1350 1351/ 1352 1353 1354 1355/ 1359 1360/ 1518 Nummeret på sidste

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 15/2016 Fordeling: Som SR 24.11.2016 Gyldig fra: 28.11.2016 Gyldig til: 31.03.2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gentofte - Lyngby. Teknisk og reglementarisk grænse mellem HKT og CBTC

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975

Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 24.04.2005 1355 Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 233 234/ 235 394/ 425/ 424 426 548/ 554/ 553 629 1050/ 1052/ 1051 1103 1233/ 1236/ 1235 1249 1350 1351/

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 7. december 2016 2016-6067 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transport- og Bygningsudvalget har i brev af

Læs mere

TIB-S. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

TIB-S. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad TIB-S Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 7 7 77 78 79 80 8 8 8 8 89 90 9 9 9 96 0 0 09 0 7 8 9 0 7 8 9 0 6 7 8 9 0 7 8 9 68 69 70 7 7 7 60 6 6 6 6 77 78

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-3-2015 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1)

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1) BEK nr 11034 af 16/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00088 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REDEGØRELSE Alvorlig hændelse med ROBINSON R44 OY-HMK

REDEGØRELSE Alvorlig hændelse med ROBINSON R44 OY-HMK REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 29-09-2013 med ROBINSON R44 OY-HMK Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 9 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

SR-information. Banedanmark. Overkørsler. Udgivet af Trafiksikkerhed. Nr. 1, april 2007

SR-information. Banedanmark. Overkørsler. Udgivet af Trafiksikkerhed. Nr. 1, april 2007 Fredericia Banedanmark SR-information I Udgivet af Trafiksikkerhed Overkørsler Langt de fleste af de automatisk sikrede overkørsler hos Banedanmark er ældre anlæg opbygget med relæer. De fungerer generelt

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-1-2009 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet I medfør af 21 h, stk. 1, 1. pkt., og 24, stk. 5, i lov om jernbane jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SIN Vestbanen. Udgivet juli 2007. Udgivet af: Drewsensvej 1 8600 Silkeborg

SIN Vestbanen. Udgivet juli 2007. Udgivet af: Drewsensvej 1 8600 Silkeborg SIN Vestbanen Udgivet juli 2007 Udgivet af: Drewsensvej 1 8600 Silkeborg Side 2 Fordeling Efter behov: Administrationen FC-Vestbanen Baneafdelingen Værkstedet Banedanmark, FC Esbjerg Trafikstyrelsen Vejdirektoratet

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 290 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 290 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 3. maj 2018 2018-6509 Bilag 1 DSB s køreplanforslag for fjern- og regionaltogtrafikken i 2019 I dette bilag

Læs mere

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8 SB ORS 02/2017 Hi01 SSB ORS 02/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 02/2017 24.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldig fra 2.01.2017 Gyldig til: 30.01.2017 Gyldiggøres

Læs mere

Banedanmark. Driftsuheld 2005

Banedanmark. Driftsuheld 2005 April 26 Driftsuheld 25 Banedanmark Driftsuheld 25 Udgivet af Banedanmark Trafiksikkerhed april 26 1 Driftsuheld 25 Banedanmark 26 Udgivet 26 april ISSN 16-4434 Udgivet af: Banedanmark Trafiksikkerhed

Læs mere

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5 Kort generel funktionsbeskrivelse Mobility 1 Sikringsanlægget SICAS S5 er et elektronisk sikringsanlæg baseret på Siemens PLC-systemet SIMATIC. I Danmark er der installeret

Læs mere

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v.

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. Jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere, veteranbaner og veterantogsorganisationer skal indberette

Læs mere

Redegørelse. Personen kom iflg. lokomotivføreren fra togets højre side fra perronen ved spor 2; hun befandt sig ved påkørslen midt i overgangen.

Redegørelse. Personen kom iflg. lokomotivføreren fra togets højre side fra perronen ved spor 2; hun befandt sig ved påkørslen midt i overgangen. 22.05.2017 Side 1 af 16 Redegørelse Person påkørt i perronovergang, Kværndrup HCLJ611-2016-242 Ulykke Overkørsel Togkørsel Dato: 23.05.2016 Tidspunkt: 17:12 Sted: Kværndrup station Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Redegørelse Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 7226 7075 Fax 3338 1439 lfu@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vurdering

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler banedanmark Trafikale regler 22.01.2018 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 05.02.2018 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu

Læs mere

Signalprogrammet. Nye operationelle regler og deres betydning for entreprenører

Signalprogrammet. Nye operationelle regler og deres betydning for entreprenører Signalprogrammet Nye operationelle regler og deres betydning for entreprenører Sikkerhedskonference 02.11.2017 præsenteret af Thomas Romme Wittmann, Rune Alexander Bregendahl, Troels Thimm Madsen og Henrik

Læs mere

Redegørelse. Personbil ramt af tog i overkørsel 115 Stokholmvej ved Vinderup

Redegørelse. Personbil ramt af tog i overkørsel 115 Stokholmvej ved Vinderup 10.07.2014 Side 1 af 17 Redegørelse Personbil ramt af tog i overkørsel 115 Stokholmvej ved Vinderup HCLJ619-106 Alvorlig ulykke Overkørsel Togkørsel Dato: 05.05.2013 Tidspunkt: 09:26 Sted: Overkørsel 115

Læs mere

Lokal instruktion Hillerød

Lokal instruktion Hillerød Hi03 Lokal instruktion Hillerød banedanmark Side 5 af 393 Indholdsfortegnelse Hillerød lokal instruktion version 5.05.07. Hillerød lokal instruktion..... Almindelige bestemmelser... Gyldighedsområde...

Læs mere

Havarikommissionen. Redegørelse Undersøgelsesleder: SGR. Motorbrand i IC3 togsæt den 10. oktober og 22. oktober 2009

Havarikommissionen. Redegørelse Undersøgelsesleder: SGR. Motorbrand i IC3 togsæt den 10. oktober og 22. oktober 2009 Havarikommissionen Redegørelse Undersøgelsesleder: SGR Journal nr.: HCLJ611-000304 10.11.2009 Motorbrand i IC3 togsæt den 10. oktober og 22. oktober 2009 Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen

Læs mere

Vurdering af sikkerhed i perronovergange

Vurdering af sikkerhed i perronovergange Vurdering af sikkerhed i perronovergange 25. februar 2013 3 Vurdering af sikkerhed i Indhold perronovergange Indhold Baggrund og formål 5 Sikkerhedsforanstaltninger i perronovergange 6 Mulige sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig, Lars Veiler (LTVJ) Godkendt af: Områdechef for Organisationsudvikling, Katrine Jensen (KATJ)

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-TXR

REDEGØRELSE. Havari med OY-TXR REDEGØRELSE Havari 13-10-2013 med OY-TXR Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksikkerhedsforskrift Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksikkerhedsforskrift Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28 TF Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28 29 49 50 51 58 59 72 73 74 75 106 107 117 118 122 123 153 154 163 164 190 191 196 197 199 200 227 228 229 230 231 247 248 251 01.10.2016 Nummeret på sidste

Læs mere

SR-information Udgivet af Kvalitet & Sikkerhed, Trafikale Regler

SR-information Udgivet af Kvalitet & Sikkerhed, Trafikale Regler Udgivet af Kvalitet & Sikkerhed, Trafikale Regler Sporspærring og kørestrømsafbrydelse Vi bliver oftere og oftere præsenteret for den opfattelse, at man ikke kan have en kørestrømsafbrydelse uden en sporspærring.

Læs mere

Retningslinjer for ny- eller generhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder

Retningslinjer for ny- eller generhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder Retningslinjer for ny- eller generhvervelse samt vedligehold af - Lokomotivfører/rangerleder Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig Niels Kristian Lundberg Jensen (NKJ) Godkendt af:

Læs mere

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse....2 Personprofil.... Helbredskrav... Vurdering

Læs mere

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad SIN-L Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 19 20 31 32 45 46 50 51 53 54 61 62 63 64 65 67 68 69 71 72 75 76 77 78 81 82 83 86 87 89 90 98 99 100 101 102 105 106

Læs mere

Hi03. Hillerød lokal instruktion. banedanmark

Hi03. Hillerød lokal instruktion. banedanmark Hi03 Hillerød lokal instruktion banedanmark Indholdsfortegnelse. Hillerød lokal instruktion.. Almindelige bestemmelser... Gyldighedsområde... 5... Systemgrænse... 5.. Bestemmelser med tilknytning til ORS...

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet BEK nr 9908 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. 10201-00005 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

06.08.2015. Redegørelse. Rangertræk kollideret med mandskabsvogn på Storebæltsbroen

06.08.2015. Redegørelse. Rangertræk kollideret med mandskabsvogn på Storebæltsbroen 06.08.2015 Redegørelse Rangertræk kollideret med mandskabsvogn på Storebæltsbroen 26.08.2014 Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig organisation,

Læs mere

Vejledning om dokumentation for sikkerhedsstyring for veteranbaner

Vejledning om dokumentation for sikkerhedsstyring for veteranbaner Vejledning om dokumentation for sikkerhedsstyring for veteranbaner Juni 2018 3 Vejledning om dokumentation for sikkerhedsstyring for veteranbaner Forord Generelt Veteranbanebekendtgørelsen for egne baner

Læs mere

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Sikkerhedsledelse AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder nr. 14 I medfør af 21 h, 21 u og24 stk. 4, i lov om jernbane,

Læs mere

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder Vejledning til BJ 5-2-2014 Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder 1. januar 2014 2 Vejledning til BJ 5-2-2014 3 Vejledning til BJ 5-2-2014 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Formål 4 1.2

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig Niels Kristian Lundberg Jensen (NKJ) Godkendt

Læs mere

God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring

God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring Præsenteret af Niels K Jensen, Børge Poulsen og Ulf Pålsson 28.10.2015 1 Løbende udfordring? - Stort og komplekst emne - Vi kan her kun berøre nogle

Læs mere

Banedanmark - ATC-instruks

Banedanmark - ATC-instruks Banedanmark - 1.2.219 Sidst udsendte rettelsesblad Rettelsesblade Nummeret på sidst udsendte rettelsesblad: 1 4 5 1 11 14 15 16 18 19 21 22 25 26 27 29 29 3 32 33 53 54 55 159 161 1.2.219 Nummeret på sidst

Læs mere

Banedanmark - ATC-instruks

Banedanmark - ATC-instruks Banedanmark - 1.1.21 banedanmark Trafikale regler 2.4.217 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR, SIN og pr. 1..217 Der udsendes hermed rettelser til SR, SIN og. De fleste - men ikke alle - rettelser

Læs mere

Redegørelse Personpåkørsel i overgang på station. 1 Underretning. 2 Fakta. 11.12.2012 Side 1 af 6

Redegørelse Personpåkørsel i overgang på station. 1 Underretning. 2 Fakta. 11.12.2012 Side 1 af 6 Redegørelse Personpåkørsel i overgang på station 11.12.2012 Side 1 af 6 HCLJ619-2012-41 Ulykke Personpåkørsel Togkørsel Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 12:11 Sted Tølløse station Infrastrukturforvalter: Banedanmark

Læs mere

Banenorm BN Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.07.2018 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Henrik Scheuer Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-3 Udgivet 01.07.2018

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Orientering til TRU vedr. IC4-situationen

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

Alle trafikale regler, som er gældende for køretøjer med mobilt ATC-anlæg, gælder også for køretøjer med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM.

Alle trafikale regler, som er gældende for køretøjer med mobilt ATC-anlæg, gælder også for køretøjer med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM. banedanmark Trafikale regler 22.1.218 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 5.2.218 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu klar

Læs mere