Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel"

Transkript

1 Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting

2 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser fra analysen...side 4 Hvem e-handler, hvor ofte og hvor meget?...side 6 Hvorfor e-handler man, og hvorfor ikke?...side 14 E-handelen fordelt på produktkategorier...side 18 Kendskab til e-mærket...side 27 Om analysen metode, sikkerhed og omfang... Side 28 Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 2

3 Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse er udviklet ud fra ønsket om et mere omfattende statistisk grundlag til belysning af udviklingen i dansk e-handel blandt private forbrugere. De eksisterende data fra Danmarks Statistik og PBS transaktionsstatistik giver et fingerpeg om e-handelens udvikling, mens analysen giver mere præcis viden om, hvem der e-handler, hvor meget, og hvad, der e-handles samt viden om, blandt hvem e-handelen udvikler sig over tid. Dataindsamlingen påbegyndtes i januar 2007 med månedlige interviewrunder.. FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel, står bag Dansk e-handelsanalyse, i et tæt samarbejde med Post Danmark, PBS og Kelkoo, som alle er store aktører på e-handelsområdet i Danmark, om at lave analysen. Om 4. kvartal 2009 Der er i 4. kvartal 2009 interviewet i alt 706 geografisk repræsentativt udvalgte respondenter i alderen 15 år +.På de efterfølgende sider præsenteres udvalgte resultater fra Dansk e-handelsanalyse for 4. kvartal Rapporten er opdelt i følgende hovedområder: Hovedtendenser Hvem e-handler, hvor ofte og hvor meget? Hvorfor e-handler man, og hvorfor ikke (oplevede fordele, problemer og ulemper)? E-handelen fordelt på produkttyper (fysiske produkter, serviceprodukter og onlineprodukter). Kendskab til e-mærket. Analysemetode og sikkerhed Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 3

4 Hovedtendenser Mobiloptankning og togbilletter skyder frem på nettet Der flyttes rundt på markedsandelene inden for serviceprodukter som flybilletter, mobiloptankning, biograf- og togbilletter. I 4. kvartal 2009 er flybilletter tilbage på førstepladsen. Mens mobiloptankning indtager for første gang andenpladsen, og salget af togbilletter via e-handel viser også en pæn stigning. E-handlende oplever ikke problemer Dem, der har e-handlet, oplever slet ikke de problemer eller ulemper, som ikkehandlende tror, der vil være. Tre ud af fire e-handlende har ikke oplevet problemer, mens det kun er hver tredje, der aldrig har e-handlet, som tror på, at der ikke vil være problemer. Tilsvarende tror hele 13 % af dem, der ikke har e-handlet, at der vil være svindel med betalingskort. Ingen af de, der har e-handlet, har oplevet svindel. Kendskab - også uden for nettet vigtigt ved førstegangskøb Blandt dem, der har e-handlet, lægges der vægt på kendskab og professionalisme ved førstegangskøb i en netbutik. Den vigtigste faktor ved valg af netbutik er, at firmaets website ser professionel ud. af de e-handlende nævner dette mod i 4. kvartal Det giver også et plus, at være et kendt firma uden for nettet siger 8% af de nethandlende mod 4 % i 4. kvartal Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 4

5 Det købte danskerne mest af i 4. kvartal 2009 fordelt på produktkategorier Fysiske produkter: Det er fortsat de fysiske varer, der antalsmæssigt fylder mest i e-handel. To ud af tre køb på nettet drejer sig om fysiske varer (64%). Her sker der ikke de store forskydninger mellem varegrupperne, idet det fortsat er beklædning, der sælger bedst, så det udgør i dette kvartal 24 % af handler med fysiske varer (24 % i 4. kvartal 2008). Serviceprodukter: Serviceprodukterne udgør med 29% knapt en tredjedel af e-handlerne Flybilletter indtager pladsen som den største kategori med en andel på 21 % (20 % i 4. kvartal 2008). Mobiloptankning er rykket frem til en 2. plads med mod 1 i 4. kvartal Biografbilletternes andel er faldet til 18% mod 26%i samme kvartal året før. Online produkter: Den mindste kategori i e-handel med kun 7% af antal handler. Produktkategorierne er yderligere beskrevet på side 24. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 5

6 E-handel og tid brugt på internettet I 4. kvartal 2009 var de 706 respondenter i gennemsnit på nettet 26,6 gange om måneden (gennemsnittet for de, der har e-handlet inden for de sidste tre måneder, er på 39,2 gange om måneden). I 2. kvartal 2008 var respondenterne i gennemsnit på nettet 29,5 gange om måneden. Kurven herunder viser sammenhængen mellem, hvor mange gange om måneden man er på nettet med privat formål, og hvor mange gange de, der e-handler, har e-handlet inden for de sidste tre måneder. Kurven viser, at jo mere tid man bruger på nettet, jo oftere e-handler man. Dansk e-handelsanalyses tal viser, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvor hyppigt man er på nettet, og hvor hyppigt man e-handler. Jo mere på nettet, jo mere e-handler man. Sammenhæng mellem tid forbrugt på nettet og hyppighed i e-handel Antal gange om måneden på nettet med privat formål , , ,5 26 Antal gange e-handlet inden for de sidste tre måneder Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 6

7 Hvem har e-handlet alder % 23% 10 E-handel og alder Har e-handlet 86% 14% Har aldrig e-handlet 56% 44% 58% 42% år og derover 3 7 7% 93% Udviklingen i forhold til 4. kvartal 2009 Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der aldrig har e-handlet, i forhold til alder. I forhold til 4. kvartal 2008, er der ikke sket væsentlige udsving. Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 7

8 Hvem har e-handlet skoleuddannelse E-handel og skoleuddannelse 7 6 Har e-handlet Har aldrig e-handlet 57% % 26% 12% 23% 32% 21% 1% 1% 1% 1% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres skoleuddannelse. Der er ikke nogle væsentlige ændringer i forhold til sidste år. Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 8

9 Hvem har e-handlet erhvervs- og videregående uddannelse E-handel og erhvervs-/videregående uddannelse Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 31% 11% 26% 1 17% 6% 23% 37% 1% 1% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres erhvervs-/videregående uddannelse. Tallene viser at der er flere der har e-handlet blandt personer med videregående uddannelser i forhold til personer der ikke har. Det modsatte gør sig gældende blandt personer med ingen uddannelse og erhvervsuddannelse. Den samme konklusion har været gældende sidste og forrige år, og der spores stilstand på området. Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 9

10 Hvem har e-handlet beskæftigelse E-handel og beskæftigelse Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 6% 26% 14% 34% 2 18% 4% 6% 1% 1% 44% 1% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres beskæftigelse. Privat- og offentligt ansatte og studerende e-handler stadig mest. Blandt dem, der aldrig har e-handlet, er der flest pensionister/efterlønsmodtagere. Disse konklusioner er derudover i tråd med forholdene i 4. kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 10

11 Hvem har handlet bruttoindkomst E-handel og bruttoindkomst 2 1 8% 6% 1 Har e-handlet Har aldrig e-handlet 17% 14% 8% 9% 12% 11% 8% 7% 9% 4% 2% 3% 1% 1% 17% 14% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til husstandens samlede bruttoindkomst. Generelt e-handler folk med høje indkomster mere end folk med lave. Bemærk at en stor del af respondenterne ønsker, som forventet, ikke at oplyse om bruttoindkomst. Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 11

12 Hvem har handlet køn Har e-handlet i % Har aldrig e-handlet i % 54 % 46 % 58 % 42 % Mænd (46 %) Kvinder (54 %) Mænd (42 %) Kvinder (58 %) Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres køn. Der er relativt flere kvinder der e-handler i forhold til mænd. I 4. kvartal 2008 var 51% af dem der havde handlet kvinder, mod nu 54% i 4. kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 12

13 Hvem har e-handlet geografi (danske regioner) Har e-handlet i % 10 % 22 % 21 % 33 % 15 % Hovedstaden (33 %) Sjælland (15 %) Syddanmark (21 %) Midtjylland (22 %) Nordjylland (10 %) Har aldrig e-handlet i % 8 % 20 % 27 % Hovedstaden (27 %) 17 % Sjælland (17 %) 28 % Syddanmark (28 %) Midtjylland (20 %) Nordjylland (8 %) Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres bopæl i de fem benævnte danske regioner. Hovedstadsregionen står for 33 % af e-handlen. I regionen bor der ca. 30 % af befolkningen ifølge Danmarks Statistik. Der er ingen signifikant udvikling i forhold til 4. kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 13

14 Oplevede problemer ved e-handel Hvilke PROBLEMER mener du, at der vil være ved at handle på nettet? Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 3% 1% 3% 1% 2% 1% 3% 72% 38% 14% 6% 3% 3% 3% 2% 4% 2% 4% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 6% 1% (Uhjulpede besvarelser, eventuelt flere svar pr. respondent) Tabellen viser, hvilke problemer hhv. de, der har e-handlet, og de, der aldrig har e-handlet, mener, at der er/vil være ved e-handel. Tabellen viser den relative andel der oplever problemer ved e-handel. 72% oplever ingen problemer. Dette tal er faldet fra 74% i 4.kvartal Forskellen er dog ikke større end, at det kan tilskrives forhold. Ser man henover søjlerne, ses at de lysegrønne søjler er højere end den mørkegrønne i de fleste tilfælde. Dette viser at folk der ikke e-handler, mener, at der er flere problemer end folk, der faktisk e-handler. Det hyppigst nævnte problem blandt dem der ikke har handlet, er svindel med betalingskort, som nævnes af 14% (4. kvartal 2008 var det tal 13%). Der er generelt ikke de store forskelle ift. sidste år 4.kvartal 2008 Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 14

15 Oplevede ulemper ved e-handel Hvilke ULEMPER mener du, at der vil være ved at handle på nettet? Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 8% 3% 4% 14% 1 6% 3% 1% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 1% 6% 1% 12% 44% 26% 6% 2% (Uhjulpede besvarelser, eventuelt flere svar pr. respondent) Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der aldrig har e-handlet, i forhold til oplevede/forventede ulemper ved e-handel. 44 % af de e-handlende mener ikke, der er ulemper ved at handle på nettet (34 % i 4. kvartal 2008). Det er mindre vigtigt for folk, at se varen fysisk: 14 % af de e-handlende angiver dette som en ulempe. Dette var 20 % i 4. kvartal Generelt er der ikke de store forandringer ift. 4.kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 15

16 Oplevede fordele ved e-handel Hvilke FORDELE mener du, at der vil være ved at handle på nettet? Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 23% 1 16% 14% 18% 19% 9% 12% 12% 4% 2% 1% 1% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 6% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der aldrig har e-handlet, i forhold til oplevede/forventede fordele ved e-handel. Respondenterne e-handler fortrinsvis, fordi det er nemt, tilgængeligt og tidsbesparende. 12 % af de e-handlende angiver pris som en fordel. 12 % af dem, der aldrig har handlet på nettet, mener, at varerne er billigere i netbutikkerne. Tallene fra 4. kvartal 2008 viste samme tendenser. (Uhjulpede besvarelser, eventuelt flere svar pr. respondent) Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Danske e-handelsanalyse Side 16

17 Afgørende faktorer ved valg af netbutik Hvilke FAKTORER vil du lægge vægt på, når du handler på nettet med et firma første gang? Har e-handlet Har ikke e-handlet % % 13% 8% 4% 4% 4% 6% 4% 7% 4% 2% 1% 7% 3% 1% 3% 1% 12% 7% 3% 11% (Uhjulpede besvarelser, eventuelt flere svar pr. respondent) Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der aldrig har e-handlet, i forhold til faktorer, der lægges vægt på ved førstegangskøb i en netbutik. Den vigtigste faktor ved valg af netbutik er, at firmaets website ser professionel ud. af de e-handlende nævner dette mod 16% i 4. kvartal Kendskab til firmaet er betryggende, når det er første gang man handler hos dem. 19% lægger vægt på, at det er et kendt firma ( 18% i 4. kvt. 2008). Det giver også et plus, at være et kendt firma uden for nettet siger 8% af de nethandlende mod 4 % i 4. kvartal Ellers er der ikke de store forandringer i forhold til 4. kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. *Andet dækker svar, som ikke kan kategoriseres på grund af for få og forskelligartede svar: F.eks. flotte billeder, gode produktbeskrivelser m.v. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 17

18 E-handelsmarkedet Procentfordeling af antal køb fordelt på produktkategorier 0 % 7 % Fysisk produkt (64 %) 29 % Serviceprodukt (29 %) 64 % Online produkt (7 %) Husker ikke (0 %) Dansk e-handelsanalyse måler, som den eneste analyse, systematisk e-handel på tre kategorier: Fysiske produkter, hvor man bestiller og køber et fysisk produkt via nettet, som skal leveres eller afhentes. Eksempler er bøger, madvarer, beklædning etc. Serviceprodukter, hvor man bestiller og køber via nettet, og hvor produktet leveres og forbruges et andet sted end nettet. Eksempler er biografbilletter, flybilletter, taletid etc. Online produkter, hvor man bestiller og køber produkter via nettet, og hvor produktet også leveres via nettet. Eksempler er mp3-musikfiler, spiladgang, e-bøger, software etc. Kategori Antal dage siden sidste køb Gennemsnitligt beløb pr. køb i dkk* Fysisk produkt 22 (4. kvartal 2008: 24) kr. (4. kvartal 2008: 967 kr.) Serviceprodukt 23 (4. kvartal 2008: 21) kr. (4. kvartal 2008: kr.) Online produkt 22 (2. kvartal 2008: 12) 223 kr. (4. kvartal 2008: 350 kr.) Husker ikke 0 (2. kvartal 2008: 60) 0 kr. (2. kvartal 2008: 234 kr.) Basis for tabellen: Antal køb: Fysisk produkt 197 stk., serviceprodukt 90 stk., online produkt 22 stk., husker ikke 0 stk. *Bemærk, at beløbene er usikre, fordi de let kan blive påvirket af enkelte store transaktioner. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 18

19 Køb af fysiske produkter Køb af fysiske produkter på nettet % 1 11% 11% 11% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% Beklædning ligger fortsat i top og udgør 24 % af transaktionerne med fysiske produkter (24 % i 4. kvartal 2008). Alle andre fysiske produkter ligger bemærkelsesværdigt stabile, med undtagelse af boligindretning der udgør 4%, men i 4. kvartal 2008 udgjorde 2%. Udsvinget kan dog være statistisk betinget. Basis for tabellen: 197 fysiske produkt køb. Antal køb er vist på produktkategorier i procent. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 19

20 Køb af fysiske produkter - levering Hvem leverede det fysiske produkt? 9% 5 % 4 % 0 % 1 % 8 % Virksomheden du købte hos (5 %) Post Danmark (73 %) DPD (4 %) GLS (0 %) 73 % Danske Fragtmænd (1 %) Anden transportør (8 %) Husker ikke (9 %) Post Danmarks andel 73 % (76 % i 4. kvartal 2008). De øvrige tal viser samme tendenser. Basis for tabellen: 197 fysiske produkt køb.. Copyright 2009 Danske e-handelsanalyse Side Side 20 20

21 Køb af serviceprodukter Køb af serviceprodukter på nettet 2 21% 18% 1 12% 9% 6% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% Flybilletter er nu den mest sælgende kategori med 21% (20 % i 4. kvartal 2008) Mobiloptankning udgør nu 20 % (1 i 4. kvartal 2008). Film-/biografbilletter indtager nu tredjepladsen blandt serviceprodukter med en andel på 18 % (mod 26 % i 4. kvartal 2008). Togbillettter er steget fra 6 % i 4. kvartal 2008 til nu 9%. Basis for tabellen: 90 serviceprodukt køb. Antal køb er vist på produktkategorier i procent. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 21

22 Køb af online produkter Køb af online produkter på nettet 3 27% 27% 27% % Købene af online produkter er alene baseret på 22 køb, og medfører store udsving i andelen for de enkelte grupper. Det er derfor ikke muligt at opnå præcise estimater i kvartalsanalysen Basis for tabellen: 22 online produkt køb. Antal køb er vist på produktkategorier i procent. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 22

23 E-handel og betaling Hvordan gennemførte du betalingen af dit sidste køb på nettet % 2% 1% 6% 3% 2% Dankort og Visa/Dankort ser ud til at vinde markedsandele, og står nu for 80 % af online betalingerne (76 % i 4. kvartal 2008). Direkte betaling udgør nu 3 % (mod 6 % i 4. kvartal 2008). Samlet set går kortbetalingerne frem i forhold til overførsler og direkte betaling. *MasterCard, American Express m.fl. **Maestro, Visa Electron m.fl. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 23

24 E-handel og kendskab Kan du huske navnet på det firma, du bestilte og købte hos? Antal i % 81 % 19 % Nej (19 %) Ja (81 %) Det fysiske produkt Nej (22 %) Ja (78 %) 22 % 78 % Serviceproduktet Nej (13 %) Ja (87 %) 13 % 87 % Online produktet Nej (18 %) Ja (82 %) Husker ikke Nej (0 %) Ja (0 %) 82 % 18 % 0 % 0 % 81 % kan huske firmanavnet på det firma de sidst bestilte og købte hos. Den andel er faldet fra 8 i 4. kvartal Basis for tabellen: Antal respondenters angivelse af, om deres sidste online køb var henholdsvis et fysisk produkt, serviceprodukt eller online produkt. Se definitionerne på kategorierne på side 24. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 24

25 Genkøb og loyalitet Hvor mange gange har du tidligere bestilt og købt noget på nettet hos dette firma? Genkøb og loyalitet (alle produkter) % 14% 8% 7% Antal i % 7% 6% 1% 1% 6% 4% Fysisk produkt Serviceprodukt Online produkt Husker ikke Aldrig købt før 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange eller flere Husker ikke 34 % 18 % 14 % 0 % 15 % 10 % 14 % 0 % 8 % 8 % 14 % 0 % 7 % 6 % 9 % 0 % 5 % 4 % 5 % 0 % 27 % 52 % 44 % 0 % 4 % 2 % 0 % 0 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % Tabellen viser procentfordelingen for, hvor mange gange respondenterne har købt eller bestilt noget hos firmaet tidligere. Udviklingen herunder illustrerer, at kunderne er mest loyale på service- og online produkter, og mindre loyale på fysiske produkter. Fysiske produkter 4,91 gange i gns. (5,12 i 4. kvt. 2008) Serviceprodukter 13,80 gange i gns. (10,07 i 4. kvt. 2008) Online produkter 13,36 gange i gns. (16,71 i 4. kvt. 2008) Basis for tabellen: Antal respondenters angivelse af, om deres sidste online køb var henholdsvis et fysisk produkt, serviceprodukt eller online produkt. Se definitionerne på kategorierne på side 24. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 25

26 E-handel fordelt på lande I hvilket land var firmaet beliggende? Antal i % 2% 1% 4% 2% 4% Danmark Sverige Norge England USA Tyskland Andet land Husker ikke 7% Fysisk produkt Serviceprodukt Online produkt Husker ikke Danmark 75 % 80 % 55 % 0 % Sverige 2 % 1 % 5 % 0 % Norge 0 % 3 % 0 % 0 % England 5 % 3 % 0 % 0 % USA 5 % 1 % 23 % 0 % Tyskland 3 % 0 % 5 % 0 % Andet land 4 % 2 % 5 % 0 % Husker ikke 6 % 10 % 7 % 0 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % Tallene viser en næsten konstant andel for Danmark på fysiske produkter i forhold til 4. kvartal 2008, nemlig 76 % til nu 74 %. Det er fortsat England, USA og Danmarks nabolande, som tiltrækker danskerne på nettet Basis for tabellen: Antal respondenters angivelse af, om deres sidste online køb var henholdsvis et fysisk produkt, serviceprodukt eller online produkt. Se definitionerne på kategorierne på side 24. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 26

27 Kendskab til e-mærket Har e-handlet i % Har ikke e-handlet i % 1 % 2 % 43 % 56 % 69 % 29 % Ja (56 %) Nej (43 %) Ved ikke (1 %) Ja (29 %) Nej (69 %) Ved ikke (2 %) Tabellen viser, hvor mange procent blandt dem, der har e-handlet, som har hørt om e-mærket. Tilsvarende for dem, der ikke har e-handlet. I alt 56% af dem der har e-handlet kender e-mærket mod 62% i 4.kvartal Ca. 1/3 af dem, der ikke har e-handlet, kender e-mærket (29 %) mod 28% i 4.kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 27

28 Om analysen E-handel defineres i analysen som en person, der inden for de sidste tre måneder, privat til sig selv eller sin husstand, har bestilt og købt noget på internettet, men ikke nødvendigvis også har betalt via internettet. Dansk e-handelsanalyse gennemføres som en løbende årlig analyse med månedlige interviews: Undersøgelsen er repræsentativ for alle danskere over 15 år. Undersøgelsen er kvota samplet dels geografisk, og dels i to grupper over og under 40 år, så der sikres maksimal repræsentativitet i forhold til geografi og alder. Der gennemføres op til syv genopkald pr. interview. Analysen har som fast mål i løbet af 2009 at opnå repræsentativ registrering af mindst personers senest gennemførte betalingstransaktioner i detaljer. Der vil i 2009 blive gennemført i alt ca interviews, hvoraf: ca interviews er med personer, der har e-handlet. ca. 525 personer, der ikke har e-handlet, interviewes i dybden. ca. 875 personer, der ikke har e-handlet, ikke interviewes for andet end, at de ikke har e-handlet. Den statistiske repræsentativitet sikres ved, at de ca. 525 personer på repræsentativ vis vil kunne forklare de samme ting, som de ca. 875 ville kunne omkring deres motiver for ikke at e-handle. Der interviewes ca. 155 tilfældigt udtrukne personer i dybden hver måned. Yderligere information om analysemetoden Gilling Communication & Consulting Kontakt Finn Gilling Tlf Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 28

29 Analysens sikkerhed En stikprøveanalyse er underlagt statistisk usikkerhed, og det er Dansk e-handelsanalyse også. Dansk e-handelsanalyse gennemføres efter anerkendte standarder i analysebranchen, og derfor er analysens statistiske usikkerhed på brancheniveau. For de fleste undersøgelser, der ønsker at udtale sig om landsgennemsnit for danskerne i almindelighed, er et interviewantal på ca tilstrækkeligt i mange forhold, selv ved en vis nedbrydning i undergrupper. Den statistiske usikkerhed i en undersøgelse med interviews vil man normalt bedømme til +/- 3-4 % på et givet procentsvar. Dansk e-handelsanalyse har mulighed for en nærmere måling af undersøgelsens usikkerhed, da det er muligt at sammenligne antallet af e-handelstransaktioner, som danskerne siger, de har gennemført de sidste tre måneder, med data fra PBS. PBS offentliggør antallet af e-handelsbetalinger for hver måned, kvartal og år. Se beregningen i detaljer på de følgende sider. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 29

30 Analysens metode Der er i 4. kvartal 2009 interviewet i alt 706 geografisk repræsentativt udvalgte respondenter i alderen 15 år +: 350, der har e-handlet (309 har e-handlet inden for de sidste tre måneder, og 41 har e-handlet for længere tid siden). 356, der aldrig har e-handlet (heraf 114 interviewet omkring deres motiver, og 242 er ikke). 43,8 % (309 ud af 706) af respondenterne har e-handlet privat til sig selv eller til deres husstand inden for de sidste tre måneder i gennemsnit 5,56 gange. 49,6 % (371 ud af 723) af danskerne har e-handlet nogensinde. Gennemsnitsdanskeren har i alt e-handlet 2,65 gange. Tilsvarende tal for 4. kvartal 2008, hvor 675 blev interviewet: 361, der har e-handlet (315 har e-handlet inden for de sidste tre måneder, og 46 har e-handlet for længere tid siden). 314, der aldrig har e-handlet (heraf 114 interviewet omkring deres motiver, og 191 er ikke). 46,6 % (315 ud af 675) af respondenterne e-handlet privat til sig selv eller til deres husstand inden for de sidste tre måneder i gennemsnit 5,57 gange. 53,4 % (361 ud af 675) af danskerne har e-handlet nogensinde. Gennemsnitsdanskeren har i alt e-handlet 2,63 gange. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 30

31 E-handelens omfang PBS angav følgende procentuelle vækst pr. kvartal i antal betalingstransaktioner med PBS-kort: 1. kvartal 2007: 6,2 %. 2. kvartal 2007: 3,8 %. 3. kvartal 2007: 4,9 %. 4. kvartal 2007: 6,7 %. 1. kvartal 2008: 5,3 %. 2. kvartal 2008: 5,0 %. 3. kvartal 2008: -0,8 %. 4. kvartal 2008: 6,3 %. 1. kvartal 2009: 0,8 %. 2. kvartal 2009: 5,0 % 3. kvartal 2009: 3,0 % 4. kvartal 2009: 9,1 % Væksten i e-handlen er iflg. PBS s tal således steget 19% fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 (fra transaktioner til transaktioner). Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 31

32 Der er ifølge Danmarks Statistik i alt personer på 15 år + i Danmark. Disse vil ifølge undersøgelsens resultater have e-handlet i alt: 2,65 x én periode á tre måneder x = betalingstransaktioner. Ifølge respondenternes svar kan vi se, at i alt 91 % af de gennemførte køb er betalt online med kort, der indløses af PBS: Dvs. 91 % af = baseret på interviews i oktober, november, december 2009 (i 4. kvartal 2008 var tallene hhv. 83 % og og transaktioner). PBS angiver for 4. kvartal 2009 i alt transaktioner. Forskellen mellem PBS og Dansk e-handelsanalyses tal i 4. kvartal 2009 er ca. 13 %. Forskellen mellem det estimerede antal transaktioner baseret på Dansk e-handelsanalyse og PBS rent faktisk registrerede transaktioner er underlagt den statistiske usikkerhed, og den er afhængig af respondenternes evne til at huske præcist, hvor mange transaktioner de har gennemført inden for de sidste tre måneder. Det skal bemærkes, at visse automatiske betalinger af f.eks. mobiltelefonregning, ofte ikke huskes eller opfattes af respondenterne som e-handel. Sådanne e-handelstyper kan derfor påvirke det oplyste antal betalingstransaktioner i analysen. Det må antages at med udbredelsen af udstyr hvor der kan betales via internet, sms transaktioner etc., så vil antallet af transaktioner som de interviewede ikke opfatter som e-handel stige, og forskellen mellem PBS tal og målingerne her vil stige. Usikkerhed baseret på et varierende forhold mellem forskellige aldersgrupper blandt de interviewede, udgør også en kilde til usikkerhed. Bemærk, at Dansk e-handelsanalyse er baseret på en løbende stikprøve, og at tallene derfor indeholder en stikprøveusikkerhed, som er estimeret til ca. +/- 3-4 %. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 32

33 Yderligere information Dansk e-handelsanalyse FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel Børsen 1217 København K Tlf Mail: Hjemmeside: Kontaktperson Kommunikationschef Henrik Theil Direkte Mobil Mail: Læs mere om parterne bag analysen Post Danmark på PBS på Kelkoo på Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 33

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011 Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport Gennemført af Epinion for FDIH Danskere som e-handler Omsætning og varegrupper Regioner Kundegrupper De mest populære netbutikker Mobilhandel Loyalitet

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

E-handel i Norden 2012

E-handel i Norden 2012 E-handel i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FORORD Flere og flere køber online Norden er et meget spændende område for dem, der ønsker at forstå de tendenser, styrker og kundebehov, der driver udviklingen

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DANSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

DANSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING DANSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING DANSK E-HANDEL 1 Intro - Henriette Høyer Gil E-handel i Danmark Betaling på nettet Nordisk overblik Ordliste 4-5 6-19 - 27

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 2 Metode og gennemførelse Side 2 Konklusioner Side 6 Hovedresultater Side

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere