Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel"

Transkript

1 Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting

2 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser fra analysen...side 4 Hvem e-handler, hvor ofte og hvor meget?...side 6 Hvorfor e-handler man, og hvorfor ikke?...side 14 E-handelen fordelt på produktkategorier...side 18 Kendskab til e-mærket...side 27 Om analysen metode, sikkerhed og omfang... Side 28 Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 2

3 Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse er udviklet ud fra ønsket om et mere omfattende statistisk grundlag til belysning af udviklingen i dansk e-handel blandt private forbrugere. De eksisterende data fra Danmarks Statistik og PBS transaktionsstatistik giver et fingerpeg om e-handelens udvikling, mens analysen giver mere præcis viden om, hvem der e-handler, hvor meget, og hvad, der e-handles samt viden om, blandt hvem e-handelen udvikler sig over tid. Dataindsamlingen påbegyndtes i januar 2007 med månedlige interviewrunder.. FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel, står bag Dansk e-handelsanalyse, i et tæt samarbejde med Post Danmark, PBS og Kelkoo, som alle er store aktører på e-handelsområdet i Danmark, om at lave analysen. Om 4. kvartal 2009 Der er i 4. kvartal 2009 interviewet i alt 706 geografisk repræsentativt udvalgte respondenter i alderen 15 år +.På de efterfølgende sider præsenteres udvalgte resultater fra Dansk e-handelsanalyse for 4. kvartal Rapporten er opdelt i følgende hovedområder: Hovedtendenser Hvem e-handler, hvor ofte og hvor meget? Hvorfor e-handler man, og hvorfor ikke (oplevede fordele, problemer og ulemper)? E-handelen fordelt på produkttyper (fysiske produkter, serviceprodukter og onlineprodukter). Kendskab til e-mærket. Analysemetode og sikkerhed Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 3

4 Hovedtendenser Mobiloptankning og togbilletter skyder frem på nettet Der flyttes rundt på markedsandelene inden for serviceprodukter som flybilletter, mobiloptankning, biograf- og togbilletter. I 4. kvartal 2009 er flybilletter tilbage på førstepladsen. Mens mobiloptankning indtager for første gang andenpladsen, og salget af togbilletter via e-handel viser også en pæn stigning. E-handlende oplever ikke problemer Dem, der har e-handlet, oplever slet ikke de problemer eller ulemper, som ikkehandlende tror, der vil være. Tre ud af fire e-handlende har ikke oplevet problemer, mens det kun er hver tredje, der aldrig har e-handlet, som tror på, at der ikke vil være problemer. Tilsvarende tror hele 13 % af dem, der ikke har e-handlet, at der vil være svindel med betalingskort. Ingen af de, der har e-handlet, har oplevet svindel. Kendskab - også uden for nettet vigtigt ved førstegangskøb Blandt dem, der har e-handlet, lægges der vægt på kendskab og professionalisme ved førstegangskøb i en netbutik. Den vigtigste faktor ved valg af netbutik er, at firmaets website ser professionel ud. af de e-handlende nævner dette mod i 4. kvartal Det giver også et plus, at være et kendt firma uden for nettet siger 8% af de nethandlende mod 4 % i 4. kvartal Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 4

5 Det købte danskerne mest af i 4. kvartal 2009 fordelt på produktkategorier Fysiske produkter: Det er fortsat de fysiske varer, der antalsmæssigt fylder mest i e-handel. To ud af tre køb på nettet drejer sig om fysiske varer (64%). Her sker der ikke de store forskydninger mellem varegrupperne, idet det fortsat er beklædning, der sælger bedst, så det udgør i dette kvartal 24 % af handler med fysiske varer (24 % i 4. kvartal 2008). Serviceprodukter: Serviceprodukterne udgør med 29% knapt en tredjedel af e-handlerne Flybilletter indtager pladsen som den største kategori med en andel på 21 % (20 % i 4. kvartal 2008). Mobiloptankning er rykket frem til en 2. plads med mod 1 i 4. kvartal Biografbilletternes andel er faldet til 18% mod 26%i samme kvartal året før. Online produkter: Den mindste kategori i e-handel med kun 7% af antal handler. Produktkategorierne er yderligere beskrevet på side 24. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 5

6 E-handel og tid brugt på internettet I 4. kvartal 2009 var de 706 respondenter i gennemsnit på nettet 26,6 gange om måneden (gennemsnittet for de, der har e-handlet inden for de sidste tre måneder, er på 39,2 gange om måneden). I 2. kvartal 2008 var respondenterne i gennemsnit på nettet 29,5 gange om måneden. Kurven herunder viser sammenhængen mellem, hvor mange gange om måneden man er på nettet med privat formål, og hvor mange gange de, der e-handler, har e-handlet inden for de sidste tre måneder. Kurven viser, at jo mere tid man bruger på nettet, jo oftere e-handler man. Dansk e-handelsanalyses tal viser, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvor hyppigt man er på nettet, og hvor hyppigt man e-handler. Jo mere på nettet, jo mere e-handler man. Sammenhæng mellem tid forbrugt på nettet og hyppighed i e-handel Antal gange om måneden på nettet med privat formål , , ,5 26 Antal gange e-handlet inden for de sidste tre måneder Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 6

7 Hvem har e-handlet alder % 23% 10 E-handel og alder Har e-handlet 86% 14% Har aldrig e-handlet 56% 44% 58% 42% år og derover 3 7 7% 93% Udviklingen i forhold til 4. kvartal 2009 Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der aldrig har e-handlet, i forhold til alder. I forhold til 4. kvartal 2008, er der ikke sket væsentlige udsving. Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 7

8 Hvem har e-handlet skoleuddannelse E-handel og skoleuddannelse 7 6 Har e-handlet Har aldrig e-handlet 57% % 26% 12% 23% 32% 21% 1% 1% 1% 1% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres skoleuddannelse. Der er ikke nogle væsentlige ændringer i forhold til sidste år. Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 8

9 Hvem har e-handlet erhvervs- og videregående uddannelse E-handel og erhvervs-/videregående uddannelse Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 31% 11% 26% 1 17% 6% 23% 37% 1% 1% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres erhvervs-/videregående uddannelse. Tallene viser at der er flere der har e-handlet blandt personer med videregående uddannelser i forhold til personer der ikke har. Det modsatte gør sig gældende blandt personer med ingen uddannelse og erhvervsuddannelse. Den samme konklusion har været gældende sidste og forrige år, og der spores stilstand på området. Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 9

10 Hvem har e-handlet beskæftigelse E-handel og beskæftigelse Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 6% 26% 14% 34% 2 18% 4% 6% 1% 1% 44% 1% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres beskæftigelse. Privat- og offentligt ansatte og studerende e-handler stadig mest. Blandt dem, der aldrig har e-handlet, er der flest pensionister/efterlønsmodtagere. Disse konklusioner er derudover i tråd med forholdene i 4. kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 10

11 Hvem har handlet bruttoindkomst E-handel og bruttoindkomst 2 1 8% 6% 1 Har e-handlet Har aldrig e-handlet 17% 14% 8% 9% 12% 11% 8% 7% 9% 4% 2% 3% 1% 1% 17% 14% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til husstandens samlede bruttoindkomst. Generelt e-handler folk med høje indkomster mere end folk med lave. Bemærk at en stor del af respondenterne ønsker, som forventet, ikke at oplyse om bruttoindkomst. Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 11

12 Hvem har handlet køn Har e-handlet i % Har aldrig e-handlet i % 54 % 46 % 58 % 42 % Mænd (46 %) Kvinder (54 %) Mænd (42 %) Kvinder (58 %) Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres køn. Der er relativt flere kvinder der e-handler i forhold til mænd. I 4. kvartal 2008 var 51% af dem der havde handlet kvinder, mod nu 54% i 4. kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 12

13 Hvem har e-handlet geografi (danske regioner) Har e-handlet i % 10 % 22 % 21 % 33 % 15 % Hovedstaden (33 %) Sjælland (15 %) Syddanmark (21 %) Midtjylland (22 %) Nordjylland (10 %) Har aldrig e-handlet i % 8 % 20 % 27 % Hovedstaden (27 %) 17 % Sjælland (17 %) 28 % Syddanmark (28 %) Midtjylland (20 %) Nordjylland (8 %) Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres bopæl i de fem benævnte danske regioner. Hovedstadsregionen står for 33 % af e-handlen. I regionen bor der ca. 30 % af befolkningen ifølge Danmarks Statistik. Der er ingen signifikant udvikling i forhold til 4. kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 13

14 Oplevede problemer ved e-handel Hvilke PROBLEMER mener du, at der vil være ved at handle på nettet? Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 3% 1% 3% 1% 2% 1% 3% 72% 38% 14% 6% 3% 3% 3% 2% 4% 2% 4% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 6% 1% (Uhjulpede besvarelser, eventuelt flere svar pr. respondent) Tabellen viser, hvilke problemer hhv. de, der har e-handlet, og de, der aldrig har e-handlet, mener, at der er/vil være ved e-handel. Tabellen viser den relative andel der oplever problemer ved e-handel. 72% oplever ingen problemer. Dette tal er faldet fra 74% i 4.kvartal Forskellen er dog ikke større end, at det kan tilskrives forhold. Ser man henover søjlerne, ses at de lysegrønne søjler er højere end den mørkegrønne i de fleste tilfælde. Dette viser at folk der ikke e-handler, mener, at der er flere problemer end folk, der faktisk e-handler. Det hyppigst nævnte problem blandt dem der ikke har handlet, er svindel med betalingskort, som nævnes af 14% (4. kvartal 2008 var det tal 13%). Der er generelt ikke de store forskelle ift. sidste år 4.kvartal 2008 Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 14

15 Oplevede ulemper ved e-handel Hvilke ULEMPER mener du, at der vil være ved at handle på nettet? Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 8% 3% 4% 14% 1 6% 3% 1% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 1% 6% 1% 12% 44% 26% 6% 2% (Uhjulpede besvarelser, eventuelt flere svar pr. respondent) Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der aldrig har e-handlet, i forhold til oplevede/forventede ulemper ved e-handel. 44 % af de e-handlende mener ikke, der er ulemper ved at handle på nettet (34 % i 4. kvartal 2008). Det er mindre vigtigt for folk, at se varen fysisk: 14 % af de e-handlende angiver dette som en ulempe. Dette var 20 % i 4. kvartal Generelt er der ikke de store forandringer ift. 4.kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 15

16 Oplevede fordele ved e-handel Hvilke FORDELE mener du, at der vil være ved at handle på nettet? Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 23% 1 16% 14% 18% 19% 9% 12% 12% 4% 2% 1% 1% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 6% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der aldrig har e-handlet, i forhold til oplevede/forventede fordele ved e-handel. Respondenterne e-handler fortrinsvis, fordi det er nemt, tilgængeligt og tidsbesparende. 12 % af de e-handlende angiver pris som en fordel. 12 % af dem, der aldrig har handlet på nettet, mener, at varerne er billigere i netbutikkerne. Tallene fra 4. kvartal 2008 viste samme tendenser. (Uhjulpede besvarelser, eventuelt flere svar pr. respondent) Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Danske e-handelsanalyse Side 16

17 Afgørende faktorer ved valg af netbutik Hvilke FAKTORER vil du lægge vægt på, når du handler på nettet med et firma første gang? Har e-handlet Har ikke e-handlet % % 13% 8% 4% 4% 4% 6% 4% 7% 4% 2% 1% 7% 3% 1% 3% 1% 12% 7% 3% 11% (Uhjulpede besvarelser, eventuelt flere svar pr. respondent) Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der aldrig har e-handlet, i forhold til faktorer, der lægges vægt på ved førstegangskøb i en netbutik. Den vigtigste faktor ved valg af netbutik er, at firmaets website ser professionel ud. af de e-handlende nævner dette mod 16% i 4. kvartal Kendskab til firmaet er betryggende, når det er første gang man handler hos dem. 19% lægger vægt på, at det er et kendt firma ( 18% i 4. kvt. 2008). Det giver også et plus, at være et kendt firma uden for nettet siger 8% af de nethandlende mod 4 % i 4. kvartal Ellers er der ikke de store forandringer i forhold til 4. kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. *Andet dækker svar, som ikke kan kategoriseres på grund af for få og forskelligartede svar: F.eks. flotte billeder, gode produktbeskrivelser m.v. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 17

18 E-handelsmarkedet Procentfordeling af antal køb fordelt på produktkategorier 0 % 7 % Fysisk produkt (64 %) 29 % Serviceprodukt (29 %) 64 % Online produkt (7 %) Husker ikke (0 %) Dansk e-handelsanalyse måler, som den eneste analyse, systematisk e-handel på tre kategorier: Fysiske produkter, hvor man bestiller og køber et fysisk produkt via nettet, som skal leveres eller afhentes. Eksempler er bøger, madvarer, beklædning etc. Serviceprodukter, hvor man bestiller og køber via nettet, og hvor produktet leveres og forbruges et andet sted end nettet. Eksempler er biografbilletter, flybilletter, taletid etc. Online produkter, hvor man bestiller og køber produkter via nettet, og hvor produktet også leveres via nettet. Eksempler er mp3-musikfiler, spiladgang, e-bøger, software etc. Kategori Antal dage siden sidste køb Gennemsnitligt beløb pr. køb i dkk* Fysisk produkt 22 (4. kvartal 2008: 24) kr. (4. kvartal 2008: 967 kr.) Serviceprodukt 23 (4. kvartal 2008: 21) kr. (4. kvartal 2008: kr.) Online produkt 22 (2. kvartal 2008: 12) 223 kr. (4. kvartal 2008: 350 kr.) Husker ikke 0 (2. kvartal 2008: 60) 0 kr. (2. kvartal 2008: 234 kr.) Basis for tabellen: Antal køb: Fysisk produkt 197 stk., serviceprodukt 90 stk., online produkt 22 stk., husker ikke 0 stk. *Bemærk, at beløbene er usikre, fordi de let kan blive påvirket af enkelte store transaktioner. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 18

19 Køb af fysiske produkter Køb af fysiske produkter på nettet % 1 11% 11% 11% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% Beklædning ligger fortsat i top og udgør 24 % af transaktionerne med fysiske produkter (24 % i 4. kvartal 2008). Alle andre fysiske produkter ligger bemærkelsesværdigt stabile, med undtagelse af boligindretning der udgør 4%, men i 4. kvartal 2008 udgjorde 2%. Udsvinget kan dog være statistisk betinget. Basis for tabellen: 197 fysiske produkt køb. Antal køb er vist på produktkategorier i procent. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 19

20 Køb af fysiske produkter - levering Hvem leverede det fysiske produkt? 9% 5 % 4 % 0 % 1 % 8 % Virksomheden du købte hos (5 %) Post Danmark (73 %) DPD (4 %) GLS (0 %) 73 % Danske Fragtmænd (1 %) Anden transportør (8 %) Husker ikke (9 %) Post Danmarks andel 73 % (76 % i 4. kvartal 2008). De øvrige tal viser samme tendenser. Basis for tabellen: 197 fysiske produkt køb.. Copyright 2009 Danske e-handelsanalyse Side Side 20 20

21 Køb af serviceprodukter Køb af serviceprodukter på nettet 2 21% 18% 1 12% 9% 6% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% Flybilletter er nu den mest sælgende kategori med 21% (20 % i 4. kvartal 2008) Mobiloptankning udgør nu 20 % (1 i 4. kvartal 2008). Film-/biografbilletter indtager nu tredjepladsen blandt serviceprodukter med en andel på 18 % (mod 26 % i 4. kvartal 2008). Togbillettter er steget fra 6 % i 4. kvartal 2008 til nu 9%. Basis for tabellen: 90 serviceprodukt køb. Antal køb er vist på produktkategorier i procent. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 21

22 Køb af online produkter Køb af online produkter på nettet 3 27% 27% 27% % Købene af online produkter er alene baseret på 22 køb, og medfører store udsving i andelen for de enkelte grupper. Det er derfor ikke muligt at opnå præcise estimater i kvartalsanalysen Basis for tabellen: 22 online produkt køb. Antal køb er vist på produktkategorier i procent. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 22

23 E-handel og betaling Hvordan gennemførte du betalingen af dit sidste køb på nettet % 2% 1% 6% 3% 2% Dankort og Visa/Dankort ser ud til at vinde markedsandele, og står nu for 80 % af online betalingerne (76 % i 4. kvartal 2008). Direkte betaling udgør nu 3 % (mod 6 % i 4. kvartal 2008). Samlet set går kortbetalingerne frem i forhold til overførsler og direkte betaling. *MasterCard, American Express m.fl. **Maestro, Visa Electron m.fl. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 23

24 E-handel og kendskab Kan du huske navnet på det firma, du bestilte og købte hos? Antal i % 81 % 19 % Nej (19 %) Ja (81 %) Det fysiske produkt Nej (22 %) Ja (78 %) 22 % 78 % Serviceproduktet Nej (13 %) Ja (87 %) 13 % 87 % Online produktet Nej (18 %) Ja (82 %) Husker ikke Nej (0 %) Ja (0 %) 82 % 18 % 0 % 0 % 81 % kan huske firmanavnet på det firma de sidst bestilte og købte hos. Den andel er faldet fra 8 i 4. kvartal Basis for tabellen: Antal respondenters angivelse af, om deres sidste online køb var henholdsvis et fysisk produkt, serviceprodukt eller online produkt. Se definitionerne på kategorierne på side 24. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 24

25 Genkøb og loyalitet Hvor mange gange har du tidligere bestilt og købt noget på nettet hos dette firma? Genkøb og loyalitet (alle produkter) % 14% 8% 7% Antal i % 7% 6% 1% 1% 6% 4% Fysisk produkt Serviceprodukt Online produkt Husker ikke Aldrig købt før 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange eller flere Husker ikke 34 % 18 % 14 % 0 % 15 % 10 % 14 % 0 % 8 % 8 % 14 % 0 % 7 % 6 % 9 % 0 % 5 % 4 % 5 % 0 % 27 % 52 % 44 % 0 % 4 % 2 % 0 % 0 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % Tabellen viser procentfordelingen for, hvor mange gange respondenterne har købt eller bestilt noget hos firmaet tidligere. Udviklingen herunder illustrerer, at kunderne er mest loyale på service- og online produkter, og mindre loyale på fysiske produkter. Fysiske produkter 4,91 gange i gns. (5,12 i 4. kvt. 2008) Serviceprodukter 13,80 gange i gns. (10,07 i 4. kvt. 2008) Online produkter 13,36 gange i gns. (16,71 i 4. kvt. 2008) Basis for tabellen: Antal respondenters angivelse af, om deres sidste online køb var henholdsvis et fysisk produkt, serviceprodukt eller online produkt. Se definitionerne på kategorierne på side 24. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 25

26 E-handel fordelt på lande I hvilket land var firmaet beliggende? Antal i % 2% 1% 4% 2% 4% Danmark Sverige Norge England USA Tyskland Andet land Husker ikke 7% Fysisk produkt Serviceprodukt Online produkt Husker ikke Danmark 75 % 80 % 55 % 0 % Sverige 2 % 1 % 5 % 0 % Norge 0 % 3 % 0 % 0 % England 5 % 3 % 0 % 0 % USA 5 % 1 % 23 % 0 % Tyskland 3 % 0 % 5 % 0 % Andet land 4 % 2 % 5 % 0 % Husker ikke 6 % 10 % 7 % 0 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % Tallene viser en næsten konstant andel for Danmark på fysiske produkter i forhold til 4. kvartal 2008, nemlig 76 % til nu 74 %. Det er fortsat England, USA og Danmarks nabolande, som tiltrækker danskerne på nettet Basis for tabellen: Antal respondenters angivelse af, om deres sidste online køb var henholdsvis et fysisk produkt, serviceprodukt eller online produkt. Se definitionerne på kategorierne på side 24. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 26

27 Kendskab til e-mærket Har e-handlet i % Har ikke e-handlet i % 1 % 2 % 43 % 56 % 69 % 29 % Ja (56 %) Nej (43 %) Ved ikke (1 %) Ja (29 %) Nej (69 %) Ved ikke (2 %) Tabellen viser, hvor mange procent blandt dem, der har e-handlet, som har hørt om e-mærket. Tilsvarende for dem, der ikke har e-handlet. I alt 56% af dem der har e-handlet kender e-mærket mod 62% i 4.kvartal Ca. 1/3 af dem, der ikke har e-handlet, kender e-mærket (29 %) mod 28% i 4.kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 27

28 Om analysen E-handel defineres i analysen som en person, der inden for de sidste tre måneder, privat til sig selv eller sin husstand, har bestilt og købt noget på internettet, men ikke nødvendigvis også har betalt via internettet. Dansk e-handelsanalyse gennemføres som en løbende årlig analyse med månedlige interviews: Undersøgelsen er repræsentativ for alle danskere over 15 år. Undersøgelsen er kvota samplet dels geografisk, og dels i to grupper over og under 40 år, så der sikres maksimal repræsentativitet i forhold til geografi og alder. Der gennemføres op til syv genopkald pr. interview. Analysen har som fast mål i løbet af 2009 at opnå repræsentativ registrering af mindst personers senest gennemførte betalingstransaktioner i detaljer. Der vil i 2009 blive gennemført i alt ca interviews, hvoraf: ca interviews er med personer, der har e-handlet. ca. 525 personer, der ikke har e-handlet, interviewes i dybden. ca. 875 personer, der ikke har e-handlet, ikke interviewes for andet end, at de ikke har e-handlet. Den statistiske repræsentativitet sikres ved, at de ca. 525 personer på repræsentativ vis vil kunne forklare de samme ting, som de ca. 875 ville kunne omkring deres motiver for ikke at e-handle. Der interviewes ca. 155 tilfældigt udtrukne personer i dybden hver måned. Yderligere information om analysemetoden Gilling Communication & Consulting Kontakt Finn Gilling Tlf Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 28

29 Analysens sikkerhed En stikprøveanalyse er underlagt statistisk usikkerhed, og det er Dansk e-handelsanalyse også. Dansk e-handelsanalyse gennemføres efter anerkendte standarder i analysebranchen, og derfor er analysens statistiske usikkerhed på brancheniveau. For de fleste undersøgelser, der ønsker at udtale sig om landsgennemsnit for danskerne i almindelighed, er et interviewantal på ca tilstrækkeligt i mange forhold, selv ved en vis nedbrydning i undergrupper. Den statistiske usikkerhed i en undersøgelse med interviews vil man normalt bedømme til +/- 3-4 % på et givet procentsvar. Dansk e-handelsanalyse har mulighed for en nærmere måling af undersøgelsens usikkerhed, da det er muligt at sammenligne antallet af e-handelstransaktioner, som danskerne siger, de har gennemført de sidste tre måneder, med data fra PBS. PBS offentliggør antallet af e-handelsbetalinger for hver måned, kvartal og år. Se beregningen i detaljer på de følgende sider. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 29

30 Analysens metode Der er i 4. kvartal 2009 interviewet i alt 706 geografisk repræsentativt udvalgte respondenter i alderen 15 år +: 350, der har e-handlet (309 har e-handlet inden for de sidste tre måneder, og 41 har e-handlet for længere tid siden). 356, der aldrig har e-handlet (heraf 114 interviewet omkring deres motiver, og 242 er ikke). 43,8 % (309 ud af 706) af respondenterne har e-handlet privat til sig selv eller til deres husstand inden for de sidste tre måneder i gennemsnit 5,56 gange. 49,6 % (371 ud af 723) af danskerne har e-handlet nogensinde. Gennemsnitsdanskeren har i alt e-handlet 2,65 gange. Tilsvarende tal for 4. kvartal 2008, hvor 675 blev interviewet: 361, der har e-handlet (315 har e-handlet inden for de sidste tre måneder, og 46 har e-handlet for længere tid siden). 314, der aldrig har e-handlet (heraf 114 interviewet omkring deres motiver, og 191 er ikke). 46,6 % (315 ud af 675) af respondenterne e-handlet privat til sig selv eller til deres husstand inden for de sidste tre måneder i gennemsnit 5,57 gange. 53,4 % (361 ud af 675) af danskerne har e-handlet nogensinde. Gennemsnitsdanskeren har i alt e-handlet 2,63 gange. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 30

31 E-handelens omfang PBS angav følgende procentuelle vækst pr. kvartal i antal betalingstransaktioner med PBS-kort: 1. kvartal 2007: 6,2 %. 2. kvartal 2007: 3,8 %. 3. kvartal 2007: 4,9 %. 4. kvartal 2007: 6,7 %. 1. kvartal 2008: 5,3 %. 2. kvartal 2008: 5,0 %. 3. kvartal 2008: -0,8 %. 4. kvartal 2008: 6,3 %. 1. kvartal 2009: 0,8 %. 2. kvartal 2009: 5,0 % 3. kvartal 2009: 3,0 % 4. kvartal 2009: 9,1 % Væksten i e-handlen er iflg. PBS s tal således steget 19% fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 (fra transaktioner til transaktioner). Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 31

32 Der er ifølge Danmarks Statistik i alt personer på 15 år + i Danmark. Disse vil ifølge undersøgelsens resultater have e-handlet i alt: 2,65 x én periode á tre måneder x = betalingstransaktioner. Ifølge respondenternes svar kan vi se, at i alt 91 % af de gennemførte køb er betalt online med kort, der indløses af PBS: Dvs. 91 % af = baseret på interviews i oktober, november, december 2009 (i 4. kvartal 2008 var tallene hhv. 83 % og og transaktioner). PBS angiver for 4. kvartal 2009 i alt transaktioner. Forskellen mellem PBS og Dansk e-handelsanalyses tal i 4. kvartal 2009 er ca. 13 %. Forskellen mellem det estimerede antal transaktioner baseret på Dansk e-handelsanalyse og PBS rent faktisk registrerede transaktioner er underlagt den statistiske usikkerhed, og den er afhængig af respondenternes evne til at huske præcist, hvor mange transaktioner de har gennemført inden for de sidste tre måneder. Det skal bemærkes, at visse automatiske betalinger af f.eks. mobiltelefonregning, ofte ikke huskes eller opfattes af respondenterne som e-handel. Sådanne e-handelstyper kan derfor påvirke det oplyste antal betalingstransaktioner i analysen. Det må antages at med udbredelsen af udstyr hvor der kan betales via internet, sms transaktioner etc., så vil antallet af transaktioner som de interviewede ikke opfatter som e-handel stige, og forskellen mellem PBS tal og målingerne her vil stige. Usikkerhed baseret på et varierende forhold mellem forskellige aldersgrupper blandt de interviewede, udgør også en kilde til usikkerhed. Bemærk, at Dansk e-handelsanalyse er baseret på en løbende stikprøve, og at tallene derfor indeholder en stikprøveusikkerhed, som er estimeret til ca. +/- 3-4 %. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 32

33 Yderligere information Dansk e-handelsanalyse FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel Børsen 1217 København K Tlf Mail: Hjemmeside: Kontaktperson Kommunikationschef Henrik Theil Direkte Mobil Mail: Læs mere om parterne bag analysen Post Danmark på PBS på Kelkoo på Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 33

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2011 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Hvor

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 E-handel i Danmark anno 2013 4 Udvikling i danskernes e-handel 5 Antal handler og forbrug 6-9 Årsag til handel på nettet 10-11 Marketing

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes e-handel 5-15 Handelsfrekvens og forbrug 6 Fysisk e og ikke-fysiske varer

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011 Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport Gennemført af Epinion for FDIH Danskere som e-handler Omsætning og varegrupper Regioner Kundegrupper De mest populære netbutikker Mobilhandel Loyalitet

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal2012 Kvartalstemaer: 2D/QR koder Handel via mobile enheder Handel i udenlandske netbutikker Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Kvartalstema

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Oprettelse af NE Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Har du en NE er det IKKE nødvendigt at tegne en ny, du kan i

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning!

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale for Dankort indgår du med: Betalingskortaftale for internationale kort indgår du med: Nets Denmark A/S

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010ansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse Side 3 Dansk e-handel 2010 typer og tendenser

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Skolestart og lommepenge 2015 Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Otte ud af ti børn får lommepenge. Halvdelen af dem får faste lommepenge, og resten får lommepenge nu og da. Får dit barn lommepenge

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

E-handel i Norden 2012

E-handel i Norden 2012 E-handel i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FORORD Flere og flere køber online Norden er et meget spændende område for dem, der ønsker at forstå de tendenser, styrker og kundebehov, der driver udviklingen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere