Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel"

Transkript

1 Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting

2 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser fra analysen...side 4 Hvem e-handler, hvor ofte og hvor meget?...side 6 Hvorfor e-handler man, og hvorfor ikke?...side 14 E-handelen fordelt på produktkategorier...side 18 Kendskab til e-mærket...side 27 Om analysen metode, sikkerhed og omfang... Side 28 Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 2

3 Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse er udviklet ud fra ønsket om et mere omfattende statistisk grundlag til belysning af udviklingen i dansk e-handel blandt private forbrugere. De eksisterende data fra Danmarks Statistik og PBS transaktionsstatistik giver et fingerpeg om e-handelens udvikling, mens analysen giver mere præcis viden om, hvem der e-handler, hvor meget, og hvad, der e-handles samt viden om, blandt hvem e-handelen udvikler sig over tid. Dataindsamlingen påbegyndtes i januar 2007 med månedlige interviewrunder.. FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel, står bag Dansk e-handelsanalyse, i et tæt samarbejde med Post Danmark, PBS og Kelkoo, som alle er store aktører på e-handelsområdet i Danmark, om at lave analysen. Om 4. kvartal 2009 Der er i 4. kvartal 2009 interviewet i alt 706 geografisk repræsentativt udvalgte respondenter i alderen 15 år +.På de efterfølgende sider præsenteres udvalgte resultater fra Dansk e-handelsanalyse for 4. kvartal Rapporten er opdelt i følgende hovedområder: Hovedtendenser Hvem e-handler, hvor ofte og hvor meget? Hvorfor e-handler man, og hvorfor ikke (oplevede fordele, problemer og ulemper)? E-handelen fordelt på produkttyper (fysiske produkter, serviceprodukter og onlineprodukter). Kendskab til e-mærket. Analysemetode og sikkerhed Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 3

4 Hovedtendenser Mobiloptankning og togbilletter skyder frem på nettet Der flyttes rundt på markedsandelene inden for serviceprodukter som flybilletter, mobiloptankning, biograf- og togbilletter. I 4. kvartal 2009 er flybilletter tilbage på førstepladsen. Mens mobiloptankning indtager for første gang andenpladsen, og salget af togbilletter via e-handel viser også en pæn stigning. E-handlende oplever ikke problemer Dem, der har e-handlet, oplever slet ikke de problemer eller ulemper, som ikkehandlende tror, der vil være. Tre ud af fire e-handlende har ikke oplevet problemer, mens det kun er hver tredje, der aldrig har e-handlet, som tror på, at der ikke vil være problemer. Tilsvarende tror hele 13 % af dem, der ikke har e-handlet, at der vil være svindel med betalingskort. Ingen af de, der har e-handlet, har oplevet svindel. Kendskab - også uden for nettet vigtigt ved førstegangskøb Blandt dem, der har e-handlet, lægges der vægt på kendskab og professionalisme ved førstegangskøb i en netbutik. Den vigtigste faktor ved valg af netbutik er, at firmaets website ser professionel ud. af de e-handlende nævner dette mod i 4. kvartal Det giver også et plus, at være et kendt firma uden for nettet siger 8% af de nethandlende mod 4 % i 4. kvartal Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 4

5 Det købte danskerne mest af i 4. kvartal 2009 fordelt på produktkategorier Fysiske produkter: Det er fortsat de fysiske varer, der antalsmæssigt fylder mest i e-handel. To ud af tre køb på nettet drejer sig om fysiske varer (64%). Her sker der ikke de store forskydninger mellem varegrupperne, idet det fortsat er beklædning, der sælger bedst, så det udgør i dette kvartal 24 % af handler med fysiske varer (24 % i 4. kvartal 2008). Serviceprodukter: Serviceprodukterne udgør med 29% knapt en tredjedel af e-handlerne Flybilletter indtager pladsen som den største kategori med en andel på 21 % (20 % i 4. kvartal 2008). Mobiloptankning er rykket frem til en 2. plads med mod 1 i 4. kvartal Biografbilletternes andel er faldet til 18% mod 26%i samme kvartal året før. Online produkter: Den mindste kategori i e-handel med kun 7% af antal handler. Produktkategorierne er yderligere beskrevet på side 24. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 5

6 E-handel og tid brugt på internettet I 4. kvartal 2009 var de 706 respondenter i gennemsnit på nettet 26,6 gange om måneden (gennemsnittet for de, der har e-handlet inden for de sidste tre måneder, er på 39,2 gange om måneden). I 2. kvartal 2008 var respondenterne i gennemsnit på nettet 29,5 gange om måneden. Kurven herunder viser sammenhængen mellem, hvor mange gange om måneden man er på nettet med privat formål, og hvor mange gange de, der e-handler, har e-handlet inden for de sidste tre måneder. Kurven viser, at jo mere tid man bruger på nettet, jo oftere e-handler man. Dansk e-handelsanalyses tal viser, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvor hyppigt man er på nettet, og hvor hyppigt man e-handler. Jo mere på nettet, jo mere e-handler man. Sammenhæng mellem tid forbrugt på nettet og hyppighed i e-handel Antal gange om måneden på nettet med privat formål , , ,5 26 Antal gange e-handlet inden for de sidste tre måneder Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 6

7 Hvem har e-handlet alder % 23% 10 E-handel og alder Har e-handlet 86% 14% Har aldrig e-handlet 56% 44% 58% 42% år og derover 3 7 7% 93% Udviklingen i forhold til 4. kvartal 2009 Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der aldrig har e-handlet, i forhold til alder. I forhold til 4. kvartal 2008, er der ikke sket væsentlige udsving. Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 7

8 Hvem har e-handlet skoleuddannelse E-handel og skoleuddannelse 7 6 Har e-handlet Har aldrig e-handlet 57% % 26% 12% 23% 32% 21% 1% 1% 1% 1% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres skoleuddannelse. Der er ikke nogle væsentlige ændringer i forhold til sidste år. Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 8

9 Hvem har e-handlet erhvervs- og videregående uddannelse E-handel og erhvervs-/videregående uddannelse Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 31% 11% 26% 1 17% 6% 23% 37% 1% 1% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres erhvervs-/videregående uddannelse. Tallene viser at der er flere der har e-handlet blandt personer med videregående uddannelser i forhold til personer der ikke har. Det modsatte gør sig gældende blandt personer med ingen uddannelse og erhvervsuddannelse. Den samme konklusion har været gældende sidste og forrige år, og der spores stilstand på området. Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 9

10 Hvem har e-handlet beskæftigelse E-handel og beskæftigelse Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 6% 26% 14% 34% 2 18% 4% 6% 1% 1% 44% 1% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres beskæftigelse. Privat- og offentligt ansatte og studerende e-handler stadig mest. Blandt dem, der aldrig har e-handlet, er der flest pensionister/efterlønsmodtagere. Disse konklusioner er derudover i tråd med forholdene i 4. kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 10

11 Hvem har handlet bruttoindkomst E-handel og bruttoindkomst 2 1 8% 6% 1 Har e-handlet Har aldrig e-handlet 17% 14% 8% 9% 12% 11% 8% 7% 9% 4% 2% 3% 1% 1% 17% 14% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til husstandens samlede bruttoindkomst. Generelt e-handler folk med høje indkomster mere end folk med lave. Bemærk at en stor del af respondenterne ønsker, som forventet, ikke at oplyse om bruttoindkomst. Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 11

12 Hvem har handlet køn Har e-handlet i % Har aldrig e-handlet i % 54 % 46 % 58 % 42 % Mænd (46 %) Kvinder (54 %) Mænd (42 %) Kvinder (58 %) Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres køn. Der er relativt flere kvinder der e-handler i forhold til mænd. I 4. kvartal 2008 var 51% af dem der havde handlet kvinder, mod nu 54% i 4. kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 12

13 Hvem har e-handlet geografi (danske regioner) Har e-handlet i % 10 % 22 % 21 % 33 % 15 % Hovedstaden (33 %) Sjælland (15 %) Syddanmark (21 %) Midtjylland (22 %) Nordjylland (10 %) Har aldrig e-handlet i % 8 % 20 % 27 % Hovedstaden (27 %) 17 % Sjælland (17 %) 28 % Syddanmark (28 %) Midtjylland (20 %) Nordjylland (8 %) Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der ikke har e-handlet, i forhold til deres bopæl i de fem benævnte danske regioner. Hovedstadsregionen står for 33 % af e-handlen. I regionen bor der ca. 30 % af befolkningen ifølge Danmarks Statistik. Der er ingen signifikant udvikling i forhold til 4. kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 13

14 Oplevede problemer ved e-handel Hvilke PROBLEMER mener du, at der vil være ved at handle på nettet? Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 3% 1% 3% 1% 2% 1% 3% 72% 38% 14% 6% 3% 3% 3% 2% 4% 2% 4% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 6% 1% (Uhjulpede besvarelser, eventuelt flere svar pr. respondent) Tabellen viser, hvilke problemer hhv. de, der har e-handlet, og de, der aldrig har e-handlet, mener, at der er/vil være ved e-handel. Tabellen viser den relative andel der oplever problemer ved e-handel. 72% oplever ingen problemer. Dette tal er faldet fra 74% i 4.kvartal Forskellen er dog ikke større end, at det kan tilskrives forhold. Ser man henover søjlerne, ses at de lysegrønne søjler er højere end den mørkegrønne i de fleste tilfælde. Dette viser at folk der ikke e-handler, mener, at der er flere problemer end folk, der faktisk e-handler. Det hyppigst nævnte problem blandt dem der ikke har handlet, er svindel med betalingskort, som nævnes af 14% (4. kvartal 2008 var det tal 13%). Der er generelt ikke de store forskelle ift. sidste år 4.kvartal 2008 Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 14

15 Oplevede ulemper ved e-handel Hvilke ULEMPER mener du, at der vil være ved at handle på nettet? Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 8% 3% 4% 14% 1 6% 3% 1% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 1% 6% 1% 12% 44% 26% 6% 2% (Uhjulpede besvarelser, eventuelt flere svar pr. respondent) Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der aldrig har e-handlet, i forhold til oplevede/forventede ulemper ved e-handel. 44 % af de e-handlende mener ikke, der er ulemper ved at handle på nettet (34 % i 4. kvartal 2008). Det er mindre vigtigt for folk, at se varen fysisk: 14 % af de e-handlende angiver dette som en ulempe. Dette var 20 % i 4. kvartal Generelt er der ikke de store forandringer ift. 4.kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 15

16 Oplevede fordele ved e-handel Hvilke FORDELE mener du, at der vil være ved at handle på nettet? Har e-handlet Har aldrig e-handlet % 23% 1 16% 14% 18% 19% 9% 12% 12% 4% 2% 1% 1% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 6% Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der aldrig har e-handlet, i forhold til oplevede/forventede fordele ved e-handel. Respondenterne e-handler fortrinsvis, fordi det er nemt, tilgængeligt og tidsbesparende. 12 % af de e-handlende angiver pris som en fordel. 12 % af dem, der aldrig har handlet på nettet, mener, at varerne er billigere i netbutikkerne. Tallene fra 4. kvartal 2008 viste samme tendenser. (Uhjulpede besvarelser, eventuelt flere svar pr. respondent) Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Danske e-handelsanalyse Side 16

17 Afgørende faktorer ved valg af netbutik Hvilke FAKTORER vil du lægge vægt på, når du handler på nettet med et firma første gang? Har e-handlet Har ikke e-handlet % % 13% 8% 4% 4% 4% 6% 4% 7% 4% 2% 1% 7% 3% 1% 3% 1% 12% 7% 3% 11% (Uhjulpede besvarelser, eventuelt flere svar pr. respondent) Tabellen viser procentfordelingen blandt dem, der har e-handlet, og dem, der aldrig har e-handlet, i forhold til faktorer, der lægges vægt på ved førstegangskøb i en netbutik. Den vigtigste faktor ved valg af netbutik er, at firmaets website ser professionel ud. af de e-handlende nævner dette mod 16% i 4. kvartal Kendskab til firmaet er betryggende, når det er første gang man handler hos dem. 19% lægger vægt på, at det er et kendt firma ( 18% i 4. kvt. 2008). Det giver også et plus, at være et kendt firma uden for nettet siger 8% af de nethandlende mod 4 % i 4. kvartal Ellers er der ikke de store forandringer i forhold til 4. kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. *Andet dækker svar, som ikke kan kategoriseres på grund af for få og forskelligartede svar: F.eks. flotte billeder, gode produktbeskrivelser m.v. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 17

18 E-handelsmarkedet Procentfordeling af antal køb fordelt på produktkategorier 0 % 7 % Fysisk produkt (64 %) 29 % Serviceprodukt (29 %) 64 % Online produkt (7 %) Husker ikke (0 %) Dansk e-handelsanalyse måler, som den eneste analyse, systematisk e-handel på tre kategorier: Fysiske produkter, hvor man bestiller og køber et fysisk produkt via nettet, som skal leveres eller afhentes. Eksempler er bøger, madvarer, beklædning etc. Serviceprodukter, hvor man bestiller og køber via nettet, og hvor produktet leveres og forbruges et andet sted end nettet. Eksempler er biografbilletter, flybilletter, taletid etc. Online produkter, hvor man bestiller og køber produkter via nettet, og hvor produktet også leveres via nettet. Eksempler er mp3-musikfiler, spiladgang, e-bøger, software etc. Kategori Antal dage siden sidste køb Gennemsnitligt beløb pr. køb i dkk* Fysisk produkt 22 (4. kvartal 2008: 24) kr. (4. kvartal 2008: 967 kr.) Serviceprodukt 23 (4. kvartal 2008: 21) kr. (4. kvartal 2008: kr.) Online produkt 22 (2. kvartal 2008: 12) 223 kr. (4. kvartal 2008: 350 kr.) Husker ikke 0 (2. kvartal 2008: 60) 0 kr. (2. kvartal 2008: 234 kr.) Basis for tabellen: Antal køb: Fysisk produkt 197 stk., serviceprodukt 90 stk., online produkt 22 stk., husker ikke 0 stk. *Bemærk, at beløbene er usikre, fordi de let kan blive påvirket af enkelte store transaktioner. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 18

19 Køb af fysiske produkter Køb af fysiske produkter på nettet % 1 11% 11% 11% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% Beklædning ligger fortsat i top og udgør 24 % af transaktionerne med fysiske produkter (24 % i 4. kvartal 2008). Alle andre fysiske produkter ligger bemærkelsesværdigt stabile, med undtagelse af boligindretning der udgør 4%, men i 4. kvartal 2008 udgjorde 2%. Udsvinget kan dog være statistisk betinget. Basis for tabellen: 197 fysiske produkt køb. Antal køb er vist på produktkategorier i procent. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 19

20 Køb af fysiske produkter - levering Hvem leverede det fysiske produkt? 9% 5 % 4 % 0 % 1 % 8 % Virksomheden du købte hos (5 %) Post Danmark (73 %) DPD (4 %) GLS (0 %) 73 % Danske Fragtmænd (1 %) Anden transportør (8 %) Husker ikke (9 %) Post Danmarks andel 73 % (76 % i 4. kvartal 2008). De øvrige tal viser samme tendenser. Basis for tabellen: 197 fysiske produkt køb.. Copyright 2009 Danske e-handelsanalyse Side Side 20 20

21 Køb af serviceprodukter Køb af serviceprodukter på nettet 2 21% 18% 1 12% 9% 6% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% Flybilletter er nu den mest sælgende kategori med 21% (20 % i 4. kvartal 2008) Mobiloptankning udgør nu 20 % (1 i 4. kvartal 2008). Film-/biografbilletter indtager nu tredjepladsen blandt serviceprodukter med en andel på 18 % (mod 26 % i 4. kvartal 2008). Togbillettter er steget fra 6 % i 4. kvartal 2008 til nu 9%. Basis for tabellen: 90 serviceprodukt køb. Antal køb er vist på produktkategorier i procent. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 21

22 Køb af online produkter Køb af online produkter på nettet 3 27% 27% 27% % Købene af online produkter er alene baseret på 22 køb, og medfører store udsving i andelen for de enkelte grupper. Det er derfor ikke muligt at opnå præcise estimater i kvartalsanalysen Basis for tabellen: 22 online produkt køb. Antal køb er vist på produktkategorier i procent. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 22

23 E-handel og betaling Hvordan gennemførte du betalingen af dit sidste køb på nettet % 2% 1% 6% 3% 2% Dankort og Visa/Dankort ser ud til at vinde markedsandele, og står nu for 80 % af online betalingerne (76 % i 4. kvartal 2008). Direkte betaling udgør nu 3 % (mod 6 % i 4. kvartal 2008). Samlet set går kortbetalingerne frem i forhold til overførsler og direkte betaling. *MasterCard, American Express m.fl. **Maestro, Visa Electron m.fl. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 23

24 E-handel og kendskab Kan du huske navnet på det firma, du bestilte og købte hos? Antal i % 81 % 19 % Nej (19 %) Ja (81 %) Det fysiske produkt Nej (22 %) Ja (78 %) 22 % 78 % Serviceproduktet Nej (13 %) Ja (87 %) 13 % 87 % Online produktet Nej (18 %) Ja (82 %) Husker ikke Nej (0 %) Ja (0 %) 82 % 18 % 0 % 0 % 81 % kan huske firmanavnet på det firma de sidst bestilte og købte hos. Den andel er faldet fra 8 i 4. kvartal Basis for tabellen: Antal respondenters angivelse af, om deres sidste online køb var henholdsvis et fysisk produkt, serviceprodukt eller online produkt. Se definitionerne på kategorierne på side 24. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 24

25 Genkøb og loyalitet Hvor mange gange har du tidligere bestilt og købt noget på nettet hos dette firma? Genkøb og loyalitet (alle produkter) % 14% 8% 7% Antal i % 7% 6% 1% 1% 6% 4% Fysisk produkt Serviceprodukt Online produkt Husker ikke Aldrig købt før 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange eller flere Husker ikke 34 % 18 % 14 % 0 % 15 % 10 % 14 % 0 % 8 % 8 % 14 % 0 % 7 % 6 % 9 % 0 % 5 % 4 % 5 % 0 % 27 % 52 % 44 % 0 % 4 % 2 % 0 % 0 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % Tabellen viser procentfordelingen for, hvor mange gange respondenterne har købt eller bestilt noget hos firmaet tidligere. Udviklingen herunder illustrerer, at kunderne er mest loyale på service- og online produkter, og mindre loyale på fysiske produkter. Fysiske produkter 4,91 gange i gns. (5,12 i 4. kvt. 2008) Serviceprodukter 13,80 gange i gns. (10,07 i 4. kvt. 2008) Online produkter 13,36 gange i gns. (16,71 i 4. kvt. 2008) Basis for tabellen: Antal respondenters angivelse af, om deres sidste online køb var henholdsvis et fysisk produkt, serviceprodukt eller online produkt. Se definitionerne på kategorierne på side 24. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 25

26 E-handel fordelt på lande I hvilket land var firmaet beliggende? Antal i % 2% 1% 4% 2% 4% Danmark Sverige Norge England USA Tyskland Andet land Husker ikke 7% Fysisk produkt Serviceprodukt Online produkt Husker ikke Danmark 75 % 80 % 55 % 0 % Sverige 2 % 1 % 5 % 0 % Norge 0 % 3 % 0 % 0 % England 5 % 3 % 0 % 0 % USA 5 % 1 % 23 % 0 % Tyskland 3 % 0 % 5 % 0 % Andet land 4 % 2 % 5 % 0 % Husker ikke 6 % 10 % 7 % 0 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % Tallene viser en næsten konstant andel for Danmark på fysiske produkter i forhold til 4. kvartal 2008, nemlig 76 % til nu 74 %. Det er fortsat England, USA og Danmarks nabolande, som tiltrækker danskerne på nettet Basis for tabellen: Antal respondenters angivelse af, om deres sidste online køb var henholdsvis et fysisk produkt, serviceprodukt eller online produkt. Se definitionerne på kategorierne på side 24. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 26

27 Kendskab til e-mærket Har e-handlet i % Har ikke e-handlet i % 1 % 2 % 43 % 56 % 69 % 29 % Ja (56 %) Nej (43 %) Ved ikke (1 %) Ja (29 %) Nej (69 %) Ved ikke (2 %) Tabellen viser, hvor mange procent blandt dem, der har e-handlet, som har hørt om e-mærket. Tilsvarende for dem, der ikke har e-handlet. I alt 56% af dem der har e-handlet kender e-mærket mod 62% i 4.kvartal Ca. 1/3 af dem, der ikke har e-handlet, kender e-mærket (29 %) mod 28% i 4.kvartal Basis for tabellen: Antal interviews i alt: 706 respondenter. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 27

28 Om analysen E-handel defineres i analysen som en person, der inden for de sidste tre måneder, privat til sig selv eller sin husstand, har bestilt og købt noget på internettet, men ikke nødvendigvis også har betalt via internettet. Dansk e-handelsanalyse gennemføres som en løbende årlig analyse med månedlige interviews: Undersøgelsen er repræsentativ for alle danskere over 15 år. Undersøgelsen er kvota samplet dels geografisk, og dels i to grupper over og under 40 år, så der sikres maksimal repræsentativitet i forhold til geografi og alder. Der gennemføres op til syv genopkald pr. interview. Analysen har som fast mål i løbet af 2009 at opnå repræsentativ registrering af mindst personers senest gennemførte betalingstransaktioner i detaljer. Der vil i 2009 blive gennemført i alt ca interviews, hvoraf: ca interviews er med personer, der har e-handlet. ca. 525 personer, der ikke har e-handlet, interviewes i dybden. ca. 875 personer, der ikke har e-handlet, ikke interviewes for andet end, at de ikke har e-handlet. Den statistiske repræsentativitet sikres ved, at de ca. 525 personer på repræsentativ vis vil kunne forklare de samme ting, som de ca. 875 ville kunne omkring deres motiver for ikke at e-handle. Der interviewes ca. 155 tilfældigt udtrukne personer i dybden hver måned. Yderligere information om analysemetoden Gilling Communication & Consulting Kontakt Finn Gilling Tlf Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 28

29 Analysens sikkerhed En stikprøveanalyse er underlagt statistisk usikkerhed, og det er Dansk e-handelsanalyse også. Dansk e-handelsanalyse gennemføres efter anerkendte standarder i analysebranchen, og derfor er analysens statistiske usikkerhed på brancheniveau. For de fleste undersøgelser, der ønsker at udtale sig om landsgennemsnit for danskerne i almindelighed, er et interviewantal på ca tilstrækkeligt i mange forhold, selv ved en vis nedbrydning i undergrupper. Den statistiske usikkerhed i en undersøgelse med interviews vil man normalt bedømme til +/- 3-4 % på et givet procentsvar. Dansk e-handelsanalyse har mulighed for en nærmere måling af undersøgelsens usikkerhed, da det er muligt at sammenligne antallet af e-handelstransaktioner, som danskerne siger, de har gennemført de sidste tre måneder, med data fra PBS. PBS offentliggør antallet af e-handelsbetalinger for hver måned, kvartal og år. Se beregningen i detaljer på de følgende sider. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 29

30 Analysens metode Der er i 4. kvartal 2009 interviewet i alt 706 geografisk repræsentativt udvalgte respondenter i alderen 15 år +: 350, der har e-handlet (309 har e-handlet inden for de sidste tre måneder, og 41 har e-handlet for længere tid siden). 356, der aldrig har e-handlet (heraf 114 interviewet omkring deres motiver, og 242 er ikke). 43,8 % (309 ud af 706) af respondenterne har e-handlet privat til sig selv eller til deres husstand inden for de sidste tre måneder i gennemsnit 5,56 gange. 49,6 % (371 ud af 723) af danskerne har e-handlet nogensinde. Gennemsnitsdanskeren har i alt e-handlet 2,65 gange. Tilsvarende tal for 4. kvartal 2008, hvor 675 blev interviewet: 361, der har e-handlet (315 har e-handlet inden for de sidste tre måneder, og 46 har e-handlet for længere tid siden). 314, der aldrig har e-handlet (heraf 114 interviewet omkring deres motiver, og 191 er ikke). 46,6 % (315 ud af 675) af respondenterne e-handlet privat til sig selv eller til deres husstand inden for de sidste tre måneder i gennemsnit 5,57 gange. 53,4 % (361 ud af 675) af danskerne har e-handlet nogensinde. Gennemsnitsdanskeren har i alt e-handlet 2,63 gange. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 30

31 E-handelens omfang PBS angav følgende procentuelle vækst pr. kvartal i antal betalingstransaktioner med PBS-kort: 1. kvartal 2007: 6,2 %. 2. kvartal 2007: 3,8 %. 3. kvartal 2007: 4,9 %. 4. kvartal 2007: 6,7 %. 1. kvartal 2008: 5,3 %. 2. kvartal 2008: 5,0 %. 3. kvartal 2008: -0,8 %. 4. kvartal 2008: 6,3 %. 1. kvartal 2009: 0,8 %. 2. kvartal 2009: 5,0 % 3. kvartal 2009: 3,0 % 4. kvartal 2009: 9,1 % Væksten i e-handlen er iflg. PBS s tal således steget 19% fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 (fra transaktioner til transaktioner). Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 31

32 Der er ifølge Danmarks Statistik i alt personer på 15 år + i Danmark. Disse vil ifølge undersøgelsens resultater have e-handlet i alt: 2,65 x én periode á tre måneder x = betalingstransaktioner. Ifølge respondenternes svar kan vi se, at i alt 91 % af de gennemførte køb er betalt online med kort, der indløses af PBS: Dvs. 91 % af = baseret på interviews i oktober, november, december 2009 (i 4. kvartal 2008 var tallene hhv. 83 % og og transaktioner). PBS angiver for 4. kvartal 2009 i alt transaktioner. Forskellen mellem PBS og Dansk e-handelsanalyses tal i 4. kvartal 2009 er ca. 13 %. Forskellen mellem det estimerede antal transaktioner baseret på Dansk e-handelsanalyse og PBS rent faktisk registrerede transaktioner er underlagt den statistiske usikkerhed, og den er afhængig af respondenternes evne til at huske præcist, hvor mange transaktioner de har gennemført inden for de sidste tre måneder. Det skal bemærkes, at visse automatiske betalinger af f.eks. mobiltelefonregning, ofte ikke huskes eller opfattes af respondenterne som e-handel. Sådanne e-handelstyper kan derfor påvirke det oplyste antal betalingstransaktioner i analysen. Det må antages at med udbredelsen af udstyr hvor der kan betales via internet, sms transaktioner etc., så vil antallet af transaktioner som de interviewede ikke opfatter som e-handel stige, og forskellen mellem PBS tal og målingerne her vil stige. Usikkerhed baseret på et varierende forhold mellem forskellige aldersgrupper blandt de interviewede, udgør også en kilde til usikkerhed. Bemærk, at Dansk e-handelsanalyse er baseret på en løbende stikprøve, og at tallene derfor indeholder en stikprøveusikkerhed, som er estimeret til ca. +/- 3-4 %. Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 32

33 Yderligere information Dansk e-handelsanalyse FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel Børsen 1217 København K Tlf Mail: Hjemmeside: Kontaktperson Kommunikationschef Henrik Theil Direkte Mobil Mail: Læs mere om parterne bag analysen Post Danmark på PBS på Kelkoo på Copyright 2009 Dansk e-handelsanalyse Side 33

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2011 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Hvor

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Hvor

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Årstema i e-handelsanalysen Tema om beslutningsproces 5-11 Danskernes almene e-handel 12 Hvem handler? 13-14

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Kvartalstema i e-handelsanalysen Returvarer 5-11 Årstema i e-handelsanalysen Tema om beslutningsproces 12-19

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 E-handel i Danmark anno 2013 4 Udvikling i danskernes e-handel 5 Antal handler og forbrug 6-9 Årsag til handel på nettet 10-11 Marketing

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010 FDIH notat Gebyrer ved betaling med dankort over nettet Historien bag Dankortet på nettet Første betaling med Dankort på nettet skete den 9. april 1999, og den blev foretaget af PBS direktør Peter Max,

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk

Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Juleforbruget vokser for andet år i træk Samlede anslåede udgifter til julen (gaver + andre udgifter) I

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes e-handel 5-15 Handelsfrekvens og forbrug 6 Fysisk e og ikke-fysiske varer

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes

Læs mere

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Oprettelse af NE Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Har du en NE er det IKKE nødvendigt at tegne en ny, du kan i

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011 Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport Gennemført af Epinion for FDIH Danskere som e-handler Omsætning og varegrupper Regioner Kundegrupper De mest populære netbutikker Mobilhandel Loyalitet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning!

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale for Dankort indgår du med: Betalingskortaftale for internationale kort indgår du med: Nets Denmark A/S

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal2012 Kvartalstemaer: 2D/QR koder Handel via mobile enheder Handel i udenlandske netbutikker Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Kvartalstema

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

E-handlen godt fra start i 2016

E-handlen godt fra start i 2016 1. KVARTAL APRIL 2016 E-handlen godt fra start i 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen med dankort lagde stærkt

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2017

Experians RKI-statistik, august 2017 Experians RKI-statistik, august 2017 Statistikken viser udviklingen i registret i første halvår 2017 1 Experian 1 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel

Læs mere

E-handlen styrer mod endnu et rekordår

E-handlen styrer mod endnu et rekordår 3. KVARTAL OKTOBER 2016 E-handlen styrer mod endnu et rekordår AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE E-handlen har længe udvist imponerende vækstrater, og der er endnu ingen tegn på, at det er ved at stilne af.

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

Juli 2015 Light rapport

Juli 2015 Light rapport 1.206 respondenter 9,5 mio. handler for 6,4 mia. kr. 13 kategorier, 84 varegrupper Fysiske og ikke-fysiske varer Handelshyppighed Forbrugsmønster Net Promoter Score (NPS) Juli 2015 Light rapport Premium

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Andelen der har deltaget i deleøkonomien er tredoblet på et år

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2 2, 2,1 24, 1,9 17,9 2,7 21, 2, 1 1 12,3 9, 9,2 9, 9,1 7,4,,7 4, 4,9,, 4,, 3,7 3, 4, 3,1,,4,, +/- 2 +/- 1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1, +/- 1,9 +/- 1,3 +/-, Valgresultat 211 1--21 2--21 4 44

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3 3 2, 26,3 26, 2 2 1 21,1 16,6 17,1 19, 1,4 1,2 4,6,1, 3,4 4,1 2, 3,2 2,9 4,2 4,4, 7, 7,2 6,9 7, 7,9,1 4, 6,4, +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/-, +/- 1 +/- 1,2 +/- 1, +/- 1, +/- 1,3 +/- 1,1 Valgresultat 21 23--216

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere