ORIENTERING OM BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018"

Transkript

1 ORIENTERING OM BUDGET

2 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget

3 Økonomiudvalgets forslag 1. behandlingsbudget

4 Budget behandlingsbudget Finansiering

5 1. behandlingsbudget Budget finansiering Driftsbeløb til disposition Pulje til servicerammeforbedringer Forhøjelse af kommuneskatten

6 Budget behandlingsbudget Drift

7 1. behandlingsbudget Budget Drift - besparelser Udvalg Tekst ØK Central pulje direktionssekretariatet ØK Jobcenter Vest ØK IT / serviceaftaler BUU Budgettilpasning SFO BUU Inklusionseffekt

8 1. behandlingsbudget Budget Drift - besparelser Udvalg Tekst BUU BUU BUU Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Færre udgifter til specialundervisning KUU Multihuspulje KUU Halrenoveringspulje

9 1. behandlingsbudget Budget Drift - besparelser Udvalg Tekst KUU Pulje kulturelle arrangementer MTU Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter MTU Vandløbsregulativer VPU Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje

10 1. behandlingsbudget Budget Drift - besparelser Udvalg Tekst VPU VPU Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi VPU Lukning af Bakkely Plejecenter

11 Anlæg v. Jesper Kaas Schmidt

12 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag - jordforsyningen Udvalg Nr. Tekst ØK A101 Indtægter jordforsyning - boligformål ØK ØK A102 A103 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Færdiggørelse af byggemodning Åbyen ØK A104 Arealerhvervelse ØK A105 Byggemodning, pulje

13 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst ØK A107 IT til administration, herunder KOMBITprojekter ØK A108 IT anlægspulje ØK A109 Handicaprådets tilgængelighedspulje ØK A110 Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud BUU A301 IT - folkeskolen

14 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst BUU A302 Folkeskolen og Djurslandsskolen - anlægspulje BUU A303 Ny daginstitution i Vivild Børneby KUU A406 Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT 300 KUU A407 Ungdomsunivers Arresten KUU A409 Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa MTU A504 Cykelsti pulje

15 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst MTU A506 Gadebelysning MTU A507 Kabellægning af tændkabler til gadebelysning MTU A509 Asfaltbelægninger MTU A510 Diverse belægnnger MTU A516 Nordkystvejen asfalt

16 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst MTU A518 Fælles bygningsvedligeholdelse MTU A522 Energiinvesteringspulje MTU A523 Pulje til landsbyfornyelse MTU A524 Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted MTU A525 Klimahandlingsplan

17 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst MTU A529 Dokning Grenaa-Anholt færgen MTU A530 Dokning Udbyhøj kabelfærge MTU A531 Cykelpendlerpladser m.m MTU A532 Letbanestation Hessel MTU A532 Letbanestation Trustrup

18 1. behandlingsbudget Budget Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst MTU P517 Cykelsti Ålsrode VPU A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg VPU A703 Pulje til velfærdsteknologi

19 1. behandlingsbudget Balance Ubalance teknisk budget Skattestigning til 25,6% Servicerammepulje Besparelser på driften Anlægsbudget i forslag Anlægsbudget i teknisk budget Samlet ubalance

20 Hovedoversigt behandlingsbudgettet Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,3 Driftsområdet i alt 2.271, , , ,9 Resultat af ordinær drift -36,4-52,6-61,0-71,4 Anlæg i alt 60,8 62,4 63,5 62,7 Resultat i alt 24,4 9,8 2,5-8,7 Lån og finansforskydninger i alt 23,2 23,0 24,4 25,9 Kasseforbrug (- =overskud) 47,6 32,8 26,9 17,2 Kassebeholdning ultimo 115,6 82,8 55,9 38,7 Kassebeholdning gennemsnit 212,2 151,8 111,4 89,7 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

21 Likviditet 1. behandlingsbudget mio. 300 Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel Faktiske tal 0

22 Hans Husum, Torben Jensen, Benny Hammer og Jens Meilvang Ønsker uændret skatteprocent på 25,1 % i

23 Ændringsforslag Hans Husum Byggesagstider reduceres 1,650 mio. kr. årligt Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Asfalt bag politigård 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,075 mio. kr. i 2017 Gratis bybus i Grenaa 0,3 mio. kr. årligt Telefoner til hjemmeplejen og vedligeholdelsestræning

24 Ændringsforslag Benny Hammer Renovering af legepladser 0,5 mio. kr. beholdes i budgettet Hjemmepleje Glesborg lokaler startes i 2015 rådgiver 1 mio. kr. og 3,050 mio. kr. i Cykelsti mellem Ørum og Glesborg 5,9 mio. kr. hhv. 1,9 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Frihedslyst ingen besparelse på driften 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,750 mio. kr. i

25 Ændringsforslag Jens Meilvang Gratis færgefart - Udbyhøj og Voer færger 0,575 mio. kr. årligt Gratis byggesagsbehandlingsgebyr 2,1 mio. kr. årligt 0,6 mio. kr. til LEAN medarbejder 0,2 mio. kr. til projektmedarbejder til beskrivelse af cykelsti på det gamle banetracé mellem Allingåbro og Randers

26 Ændringsforslag til budgetforslaget Mads Nikolajsen Midler til Frihedslyst fastholdes De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområdet incl. Djurslandsskolen fastholdes udgift 27,6 mio. kr. i 2015 og 13,250 mio. kr. derefter. Energi investeringspuljen fastholdes uændret

27 Andre ændringsforslag Mads Nikolajsen Driften Elbiler i hjemmeplejen 0,156 mio. kr. i 2015 derefter 0,041 mio. kr. Styrket arbejdsmarkedsindsats via mikrolån, socioøkonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcenteret 4,5 mio. kr. alle år. Som følge heraf reduktion i forsørgelsesudgifterne 1,5 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 Opnormering daginstitutioner 2,5 mio. kr. alle år Samarbejde med Syddjurs Egnsteater 0,110 mio. kr. alle år Fritidspas 0,545 mio. kr. alle år

28 Andre ændringsforslag Mads Nikolajsen Anlæg Kolindsund analyser 0,3 mio. kr. i 2015 og herefter 1 mio. kr. årligt Letbane, forlængelse til Grenaa Havn 1,250 mio. kr. udskydes fra 2014 til 2016

29 Puljer og lånemuligheder

30 Puljer og lånemuligheder Lånepuljer Ansøgningsfrist Søges Anlæg - Ordinære anlægsområde Anlæg Borgernære områder Investeringer med effektiviseringspotentiale Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Udb. af bredbånd og mobildækning i udkantsområder * Likviditetsbelastning ved nedlæggelse af kommunale bygninger i yderområder * Opbygning af højt specialiserede på socialområdet * Fremme af OPP/OPS samarbejdsprojekter * Puljerne søges, hvis der er relevante projekter

31 Puljer og lånemuligheder Tilskudspuljer Ansøgningsfrist Søges 16 - tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner høj andel af borgere med sociale problemer Ansøgning om skatteforhøjelse / skattenedsættelse

32 Tidsplan - høring Høringsperioden starter i dag og løber frem til den 15. september kl. 10 Indsend høringssvar og følg med i budgetarbejdet på Borgermøde i Ørum Aktiv Center - mandag den 8. september kl oktober 2014 vedtages budgettet

33 Teknisk budget Godkendt af Økonomiudvalget den 12. august 2014

34 Teknisk budget - Indtægter i 2015 Der er indarbejdet uændret skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 pct. Grundskyld 34,00 promille Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille Dækningsafgift af andre offentlige ejendomme 15,00 promille Forskelsværdi af offentlige ejendomme 8,75 promille Ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme

35 Teknisk budget Driftsbudgettet Pris- og lønfremskrivning - KL s skøn fra juni 2014 Reguleret for følgende beslutninger: Fuld lønfremskrivning Ingen prisfremskrivning - enkelte undtagelser Manglende prisfremskrivning => besparelse i 2015 på driften på 12 mio. kr.

36 Korrektioner Tekniske korrektioner i alt -22,715 mio. kr. Gns. tekniske korrektioner de sidste 4 år = 22 mio. kr. Pulje til yderligere tekniske korrektioner på 5,0 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogram i alt 3,658 mio. kr. KB-beslutninger i alt -1,5 mio. kr. Mængdereguleringer i alt -3,348 mio. kr. Gns. Mængderegulering de sidste 4 år - reduktion med 1,6 mio. kr.

37 Befolkningsprognose Aldersinterval Forskel i % år , år , år , år , år , år ,0 80+ år ,5 I alt ,9

38 Hovedoversigt Teknisk budget Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,3 Driftsområdet i alt 2.292, , , ,8 Resultat af ordinær drift -15,7-1,7-6,6-14,5 Anlæg i alt 86 64,6 62,2 62,2 Resultat i alt 70,3 62,9 55,7 47,7 Lån og finansforskydninger i alt 23,2 23,0 24,4 25,9 Kasseforbrug (- =overskud) 93,5 85,9 80,1 73,6 Kassebeholdning ultimo 69,7-16,2-96,3-169,9 Kassebeholdning gennemsnit 189,4 77,3-16,5-93,1 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

39 mio Faktiske tal Likviditet Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel

40 Budgetproces - tidsplan Dato Aktivitet 27. aug. 15. sept. Høringsperiode 1. sept. Borgmestermøde i KL 2. sept. 1. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen 8. sept. Borgermøde i Ørum Aktiv Center kl sept. Borgmestermøde i KL sept. Budgetseminar med forhandlinger kl sept. Afleveringsfrist for ændringsforslag 30. sept. ØK indstiller budget til 2. behandling 8. okt. 2. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2014-17

Resultatopgørelse, budget 2014-17 Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere